Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr. 812

Rīgā 2016. gada 20. decembrī (prot. Nr. 69 6. §)
Oficiālās statistikas veidlapu paraugu apstiprināšanas un veidlapu aizpildīšanas un iesniegšanas noteikumi
Izdoti saskaņā ar Statistikas likuma 11. pantu

1. Noteikumi apstiprina Centrālās statistikas pārvaldes (turpmāk – pārvalde) izstrādāto oficiālās statistikas veidlapu paraugus un nosaka veidlapu aizpildīšanas un iesniegšanas kārtību.

2. Noteikumi apstiprina šādu oficiālās statistikas veidlapu paraugus:

2.1. veidlapa Nr. 1-akvakultūra "Pārskats par akvakultūru 20__. gadā", kura nodrošina arī Padomes 2008. gada 9. jūlija Regulas (EK) Nr. 762/2008 par to, kā dalībvalstis iesniedz statistiku par akvakultūru, un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 788/96, prasību piemērošanu (1. pielikums);

2.2. veidlapa Nr. 1-elektrotransports "Pārskats par elektriskā transporta darbu 20__. gadā" (2. pielikums);

2.3. veidlapa Nr. 1-FAP "Finanšu aktīvi un pasīvi 20__. gadā", kura nodrošina arī Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 21. maija Regulas (ES) Nr. 549/2013 par Eiropas nacionālo un reģionālo kontu sistēmu Eiropas Savienībā (turpmāk – Eiropas Parlamenta un Padomes Regula Nr. 549/2013) prasību piemērošanu (3. pielikums);

2.4. veidlapa Nr. 1-atkritumi (lauksaimniecība) "Pārskats par lauksaimniecības atkritumiem 20__. gadā", kura nodrošina arī Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 25. novembra Regulas Nr. 2150/2002 par statistiku attiecībā uz atkritumiem prasību piemērošanu (4. pielikums);

2.5. veidlapa Nr. 1-augstskola, koledža (pielikums) "Augstskolas, koledžas pārskats 20__./20__. akadēmiskā gada sākumā", kura nodrošina arī Komisijas 2013. gada 23. septembra Regulas (ES) Nr. 912/2013, ar ko attiecībā uz statistiku par izglītības un apmācības sistēmām īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 452/2008 par izglītības un mūžizglītības statistikas izveidi un pilnveidi (turpmāk – Komisijas Regula Nr. 912/2013), prasību piemērošanu (5. pielikums);

2.6. veidlapa Nr. 1-autoceļi "Pārskats par autoceļiem 20__. gadā", kura nodrošina arī Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 549/2013 prasību piemērošanu (6. pielikums);

2.7. veidlapa Nr. 1-DVV "Uzņēmuma (iestādes) vietējās darbības veida vienības 20__. gadā", kura nodrošina arī Padomes 1993. gada 15. marta Regulas (EEK) Nr. 696/93 par statistikas vienībām ražošanas sistēmas novērošanai un analīzei Kopienā, Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 20. februāra Regulas (EK) Nr. 177/2008, ar ko izveido kopēju uzņēmumu reģistru sistēmu statistikas vajadzībām un atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 2186/93 (turpmāk – Eiropas Parlamenta un Padomes Regula Nr. 177/2008), un Eiropas Parlamenta un Padomes 2019. gada 27. novembra Regulas (ES) 2019/2152 par Eiropas uzņēmējdarbības statistiku, ar ko atceļ 10 tiesību aktus uzņēmējdarbības statistikas jomā (turpmāk – Eiropas Parlamenta un Padomes Regula Nr. 2019/2152), prasību piemērošanu (7. pielikums);

2.8. veidlapa Nr. 1-dzelzceļš "Pārskats par dzelzceļa transportu 20__. gadā", kura nodrošina arī Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 18. aprīļa Regulas (ES) 2018/643 par dzelzceļa transporta statistiku (turpmāk – Eiropas Parlamenta un Padomes Regula Nr. 2018/643) prasību piemērošanu (8. pielikums);

2.9. veidlapa Nr. 1-enerģētika "Pārskats par elektroenerģijas ražošanu, pārvadi un sadali 20__. gadā", kura nodrošina arī Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 22. oktobra Regulas Nr. 1099/2008 par enerģētikas statistiku (turpmāk – Eiropas Parlamenta un Padomes Regula Nr. 1099/2008) prasību piemērošanu (9. pielikums);

2.10. veidlapa Nr. 1-enerģija "Pārskats par siltumenerģijas un elektroenerģijas ražošanu 20__. gadā", kura nodrošina arī Komisijas 2017. gada 9. novembra Regulas (ES) 2017/2010, ar ko attiecībā uz ikgadējās un ikmēneša enerģētikas statistikas atjauninājumiem groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu Nr. 1099/2008 par enerģētikas statistiku (turpmāk – Komisijas Regula Nr. 2017/2010), prasību piemērošanu (10. pielikums);

2.11. veidlapa Nr. 1-enerģija (pielikums) "Pielikums veidlapai "Par siltumenerģijas un elektroenerģijas ražošanu 20__. gadā"", kura nodrošina arī Komisijas Regulas Nr. 2017/2010 prasību piemērošanu (11. pielikums);

2.12. veidlapa Nr. 1-gada "Kompleksais pārskats par darbību 20__. gadā", kura nodrošina arī Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 11. marta Regulas (EK) Nr. 295/2008 par uzņēmējdarbības strukturālo statistiku (pārstrādāta versija) (turpmāk – Eiropas Parlamenta un Padomes Regula Nr. 295/2008), Eiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 20. jūnija Regulas (EK) Nr. 716/2007 attiecībā uz Kopienas statistiku par ārvalstu saistītu uzņēmumu struktūru un darbību (turpmāk – Eiropas Parlamenta un Padomes Regula Nr. 716/2007) un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 549/2013 prasību piemērošanu (12. pielikums);

2.13. veidlapa Nr. 1-gāze "Pārskats par dabasgāzes izmantošanu 20__. gadā", kura nodrošina arī Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 1099/2008 prasību piemērošanu (13. pielikums);

2.14. veidlapa Nr. 1-ieguldījumi "Pārskats par ieguldījumu kustību 20__. gadā", kura nodrošina arī Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 549/2013 un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 295/2008 prasību piemērošanu (14. pielikums);

2.15. veidlapa Nr. 1-ieguldījumi (īsā) "Pārskats par ieguldījumu kustību 20__. gadā", kura nodrošina arī Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 549/2013 un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 295/2008 prasību piemērošanu (15. pielikums);

2.16. veidlapa Nr. 1-IKT un e-komercija "Pārskats par informācijas un komunikācijas tehnoloģiju izmantošanu uzņēmumos", kura nodrošina arī Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 2019/2152 prasību piemērošanu (16. pielikums);

2.17. veidlapa Nr. 1-IKT un e-komercija (īsā) "Pārskats par informācijas un komunikācijas tehnoloģiju izmantošanu uzņēmumos", kura nodrošina arī Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 2019/2152 prasību piemērošanu (17. pielikums);

2.18. veidlapa Nr. 1-izmaksas "Pārskats par izmaksām 20__. gadā", kura nodrošina arī Padomes Regulas Nr. 549/2013 prasību piemērošanu (18. pielikums);

2.19. (svītrots ar MK 12.02.2019. noteikumiem Nr. 71);

2.20. veidlapa Nr. 1-meži "Pārskats par mežsaimniecības izmaksām 20__. gadā" (20. pielikums);

2.21. veidlapa Nr. 1-pakalpojumi "Pārskats par pakalpojumiem 20__. gadā", kura nodrošina arī Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 295/2008 un Komisijas 2009. gada 11. marta Regulas (EK) Nr. 251/2009, ar ko īsteno un groza Eiropas Parlamenta Regulu (EK) Nr. 295/2008 attiecībā uz datu sērijām, kas jāiesniedz saistībā ar uzņēmējdarbības strukturālo statistiku, un pielāgojumiem, kas vajadzīgi pēc tam, kad tika pārskatīta preču statistiskā klasifikācija pēc saimniecības nozarēm (CPA) (turpmāk – Komisijas Regula Nr. 251/2009), prasību piemērošanu (21. pielikums);

2.22. veidlapa Nr. 1-pētniecība "Augstākās mācību iestādes, tās pārraudzībā esošās zinātniskās iestādes pārskats par zinātnisko darbu izpildi 20__. gadā", kura nodrošina arī Komisijas 2012. gada 26. oktobra Īstenošanas regulas (ES) Nr. 995/2012, ar ko pieņem sīki izstrādātus noteikumus par to, kā īstenojams Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums Nr. 1608/2003/EK par Kopienas zinātnes un tehnoloģijas statistikas izstrādāšanu un pilnveidošanu (turpmāk – Komisijas Īstenošanas regula Nr. 995/2012), prasību piemērošanu (22. pielikums);

2.23. veidlapa Nr. 1-PROF "Profesionālās izglītības iestādes pārskats 20__./20__. mācību gada sākumā", kura nodrošina arī Komisijas Regulas Nr. 912/2013 prasību piemērošanu (23. pielikums);

2.24. veidlapa Nr. 1-puķes un stādi "Pārskats par puķkopību un stādu audzēšanu", kura nodrošina arī Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 18. jūnija Regulas (EK) Nr. 543/2009, kas attiecas uz statistiku par augkopības kultūrām un ar ko atceļ Padomes Regulas (EEK) Nr. 837/90 un (EEK) Nr. 959/93 (turpmāk – Eiropas Parlamenta un Padomes Regula Nr. 543/2009), un Komisijas 2015. gada 13. jūlija deleģētās Regulas Nr. 2015/1557, ar ko attiecībā uz statistiku par augkopības kultūrām groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 543/2009 (turpmāk – Komisijas deleģētā Regula Nr. 2015/1557), prasību piemērošanu (24. pielikums);

2.25. veidlapa Nr. 1-r (piens) "Pārskats par piena pārstrādi 20__. gadā" (25. pielikums);

2.26. veidlapa Nr. 1-rūpniecība "Pārskats par rūpniecības produkcijas veidu ražošanu un realizāciju, sniegtajiem rūpnieciskajiem pakalpojumiem 20__. gadā", kura nodrošina arī Padomes 1991. gada 19. decembra Regulas (EEK) Nr. 3924/91 par rūpnieciskās ražošanas Kopienas apsekojuma izveidi un Komisijas 2004. gada 29. aprīļa Regulas (EK) Nr. 912/2004, ar ko īsteno Padomes Regulu Nr. 3924/91 par rūpnieciskās ražošanas Kopienas apsekojuma izveidi, prasību piemērošanu (26. pielikums);

2.27. veidlapa Nr. 1-tirdzniecība (auto) "Pārskats par automobiļu un motociklu vairumtirdzniecību, mazumtirdzniecību un remontu 20__. gadā", kura nodrošina arī Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 295/2008, Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 549/2013 un Komisijas Regulas Nr. 251/2009 prasību piemērošanu (27. pielikums);

2.28. veidlapa Nr. 1-tūrisms "Pārskats par tūrisma komersantu darbību 20__. gadā" (28. pielikums);

2.29. veidlapa Nr. 1-VA "Pārskats par līdzekļu izlietojumu dabas resursu un vides aizsardzībai 20__. gadā", kura nodrošina arī Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 295/2008 un Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 16. aprīļa Regulas (ES) Nr. 538/2014, ar ko groza Regulu (ES) Nr. 691/2011 par Eiropas vides ekonomiskajiem kontiem, prasību piemērošanu (29. pielikums);

2.30. veidlapa Nr. 2-ārvalstu kontrole "Pārskats par ārvalstu saistīta uzņēmuma darbību 20__. gadā", kura nodrošina arī Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 716/2007 prasību piemērošanu (30. pielikums);

2.31. veidlapa Nr. 2-autoceļi "Pārskats par pašvaldību ceļu un ielu finansēšanas līdzekļu izmantošanu 20__. gadā", kura nodrošina arī Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 549/2013 prasību piemērošanu (31. pielikums);

2.32. veidlapa Nr. 2-EK "Pārskats par enerģētisko resursu iegādi un izlietošanu 20__. gadā", kura nodrošina arī Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 1099/2008 prasību piemērošanu (32. pielikums);

2.33. veidlapa Nr. 2-gada "Kompleksais pārskats par darbību 20__. gadā", kura nodrošina arī Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 549/2013 prasību piemērošanu (33. pielikums);

2.34. veidlapa Nr. 2-IC "Pārskats par importēto preču cenām 20__. gadā", kura nodrošina arī Eiropas Parlamenta un Padomes 2005. gada 6. jūlija Regulas (EK) Nr. 1158/2005, ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 1165/98 par īstermiņa statistiku (turpmāk – Eiropas Parlamenta un Padomes Regula Nr. 1158/2005), prasību piemērošanu (34. pielikums);

2.35. veidlapa Nr. 2-ieguldījumi "Pārskats par ieguldījumu kustību 20__. gadā", kura nodrošina arī Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 549/2013 prasību piemērošanu (35. pielikums);

2.36. veidlapa Nr. 2-ieguldījumi (īsā) "Pārskats par ieguldījumu kustību 20__. gadā", kura nodrošina arī Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 549/2013 prasību piemērošanu (36. pielikums);

2.37. veidlapa Nr. 2-LS "Augkopība 20__. gadā", kura nodrošina arī Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 543/2009 un Komisijas deleģētās Regulas Nr. 2015/1557 prasību piemērošanu (37. pielikums);

2.38. veidlapa Nr. 2-pakalpojumi "Pārskats par pakalpojumiem 20__. gadā", kura nodrošina arī Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 295/2008 un Komisijas Regulas Nr. 251/2009 prasību piemērošanu (38. pielikums);

2.39. veidlapa Nr. 2-PC "Pārskats par biznesa pakalpojumu cenām", kura nodrošina arī Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 1158/2005 prasību piemērošanu (39. pielikums);

2.40. veidlapa Nr. 2-pētniecība "Pārskats par pētniecības darbu izpildi uzņēmējdarbības sektorā 20__. gadā", kura nodrošina arī Komisijas Īstenošanas regulas Nr. 995/2012 prasību piemērošanu (40. pielikums);

2.41. veidlapa Nr. 2-RC "Pārskats par ražotāju cenām rūpniecībā", kura nodrošina arī Padomes 1998. gada 19. maija Regulas (EK) Nr. 1165/98 par īstermiņa statistiku (turpmāk – Padomes Regula Nr. 1165/98) prasību piemērošanu (41. pielikums);

2.42. veidlapa Nr. 2-SP "Pārskats par investīciju preču cenām", kura nodrošina arī Eiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 11. decembra Regulas (EK) Nr. 1445/2007, ar ko paredz kopējus noteikumus, lai sniegtu pamatinformāciju par pirktspējas paritātēm un lai tās aprēķinātu un izplatītu, prasību piemērošanu (42. pielikums);

2.43. veidlapa Nr. 3-dzelzceļš "Pārskats par starptautiskajiem dzelzceļa pārvadājumiem 20__. gadā", kura nodrošina arī Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 2018/643 prasību piemērošanu (43. pielikums);

2.44. veidlapa Nr. 3-LS "Lopkopība 20__. gadā", kura nodrošina Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 19. novembra Regulas Nr. 1165/2008 par statistiku lauksaimniecības dzīvnieku un gaļas jomā, ar kuru atceļ Padomes Direktīvu Nr. 93/23/EEK, 93/24/EEK un 93/25/EEK (turpmāk – Eiropas Parlamenta un Padomes Regula Nr. 1165/2008), prasību piemērošanu (44. pielikums);

2.45. veidlapa Nr. 3-pakalpojumi "Pārskats par pakalpojumiem 20__. gadā", kura nodrošina arī Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 295/2008 un Komisijas Regulas Nr. 251/2009 prasību piemērošanu (45. pielikums);

2.46. veidlapa Nr. 3-pētniecība "Valsts sektora zinātniskās iestādes pārskats par zinātnisko darbu izpildi 20__. gadā", kura nodrošina arī Komisijas Īstenošanas regulas Nr. 995/2012 prasību piemērošanu (46. pielikums);

2.47. veidlapa Nr. 4-pakalpojumi "Pārskats par pakalpojumiem 20__. gadā", kura nodrošina arī Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 295/2008 un Komisijas Regulas Nr. 251/2009 prasību piemērošanu (47. pielikums);

2.48. veidlapa Nr. 5-dzīvojamais fonds "Pārskats par dzīvojamā fonda apsaimniekošanu 20__. gadā", kura nodrošina arī Komisijas 2005. gada 20. oktobra Regulas (EK) Nr. 1722/2005 par mājokļu pakalpojumu novērtēšanas principiem saistībā ar Padomes Regulu (EK, Euratom) Nr. 1287/2003 par to, kā saskaņot nacionālo kopienākumu tirgus cenās, prasību piemērošanu (48. pielikums);

2.49. veidlapa Nr. 5-iepirkums "Pārskats par linu un kaņepju iepirkumu", kura nodrošina arī Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 5. decembra Regulas (EK) Nr. 138/2004 par ekonomikas pārskatiem Kopienas lauksaimniecībā (turpmāk – Eiropas Parlamenta un Padomes Regula Nr. 138/2004) un Komisijas 2008. gada 7. marta Regulas (EK) Nr. 212/2008, ar ko groza I pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 138/2004 par ekonomikas pārskatiem Kopienas lauksaimniecībā, prasību piemērošanu (49. pielikums);

2.50. (svītrots ar MK 17.11.2020. noteikumiem Nr. 680);

2.51. veidlapa Nr. 5-pakalpojumi "Pārskats par pakalpojumiem 20__. gadā", kura nodrošina arī Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 295/2008 un Komisijas Regulas Nr. 251/2009 prasību piemērošanu (51. pielikums);

2.52. veidlapa Nr. 5-tirdzniecība "Pārskats par mazumtirdzniecības apgrozījumu sadalījumā pa preču grupām", kura nodrošina arī Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 295/2008, Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 549/2013 un Komisijas Regulas Nr. 251/2009 prasību piemērošanu (52. pielikums);

2.53. veidlapa Nr. 5-tirdzniecība (īsā) "Pārskats par mazumtirdzniecības apgrozījumu sadalījumā pa preču grupām", kura nodrošina arī Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 295/2008, Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 549/2013 un Komisijas Regulas Nr. 251/2009 prasību piemērošanu (53. pielikums);

2.54. veidlapa Nr. 6-pakalpojumi "Pārskats par pakalpojumiem 20__. gadā", kura nodrošina arī Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 295/2008 un Komisijas Regulas Nr. 251/2009 prasību piemērošanu (54. pielikums);

2.55. veidlapa Nr. 6-tirdzniecība "Pārskats par vairumtirdzniecības apgrozījumu sadalījumā pa preču grupām", kura nodrošina arī Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 295/2008, Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 549/2013 un Komisijas Regulas Nr. 251/2009 prasību piemērošanu (55. pielikums);

2.56. veidlapa Nr. 7-pakalpojumi "Pārskats par pakalpojumiem 20__. gadā", kura nodrošina arī Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 295/2008 un Komisijas Regulas Nr. 251/2009 prasību piemērošanu (56. pielikums);

2.57. veidlapa Nr. 8-pakalpojumi "Pārskats par pakalpojumiem 20__. gadā", kura nodrošina arī Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 295/2008 un Komisijas Regulas Nr. 251/2009 prasību piemērošanu (57. pielikums);

2.58. veidlapa Nr. 9-pakalpojumi "Pārskats par pakalpojumiem 20__. gadā", kura nodrošina arī Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 295/2008 un Komisijas Regulas Nr. 251/2009 prasību piemērošanu (58. pielikums);

2.59. veidlapa Nr. 10-pakalpojumi "Pārskats par pakalpojumiem 20__. gadā", kura nodrošina arī Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 295/2008 un Komisijas Regulas Nr. 251/2009 prasību piemērošanu (59. pielikums);

2.60. veidlapa Nr. 26-LS "Pārskats par zvērkopību 20__. gadā", kura nodrošina arī Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 138/2004 prasību piemērošanu (60. pielikums);

2.61. veidlapa Nr. 1-EC "Pārskats par vidējām elektroenerģijas cenām", kura nodrošina arī Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 26. oktobra Regulas (ES) 2016/1952 par Eiropas statistiku attiecībā uz dabasgāzes un elektroenerģijas cenām un ar ko atceļ Direktīvu 2008/92/EK (turpmāk – Eiropas Parlamenta un Padomes Regula Nr. 2016/1952), prasību piemērošanu (61. pielikums);

2.62. veidlapa Nr. 1-irkj "Investīciju konjunktūras novērtējums rūpniecības uzņēmumā" (62. pielikums);

2.63. veidlapa Nr. 1-kokmateriāli "Pārskats par kokmateriālu iepirkumu" (63. pielikums);

2.64. veidlapa Nr. 1-F "Pārskats par finansiālo stāvokli", kura nodrošina arī Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 549/2013 prasību piemērošanu (64. pielikums);

2.65. (svītrots ar MK 17.11.2020. noteikumiem Nr. 680);

2.66. veidlapa Nr. 1-būvniecība "Pārskats par uzņēmumu saviem spēkiem veikto būvniecību", kura nodrošina arī Padomes Regulas Nr. 1165/98 un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 1158/2005 prasību piemērošanu (66. pielikums);

2.67. veidlapa Nr. 1-iepirkums "Pārskats par graudu, pākšaugu, rapša iepirkumu", kura nodrošina arī Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 138/2004, prasību piemērošanu (67. pielikums);

2.68. veidlapa Nr. 1-līzings "Pārskats par līzinga sniegšanu", kura nodrošina arī Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 549/2013 prasību piemērošanu (68. pielikums);

2.69. veidlapa 1-PC "Pārskats par biznesa pakalpojumu cenām", kura nodrošina arī Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 1158/2005 prasību piemērošanu (69. pielikums);

2.70. veidlapa Nr. 1-putnkopība "Pārskats par putnkopību", kura nodrošina arī Komisijas 2008. gada 27. jūnija Regulas Nr. 617/2008, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 1234/2007 piemērošanai attiecībā uz inkubējamo olu un mājputnu cāļu ražošanu un tirdzniecību (turpmāk – Komisijas Regula Nr. 617/2008), prasību piemērošanu (70. pielikums);

2.71. veidlapa Nr. 1-zvejniecība "Pārskats par zvejniecību", kura nodrošina arī Padomes 2006. gada 18. decembra Regulas (EK) Nr. 1921/2006, kas attiecas uz statistikas datu sniegšanu par dalībvalstīs izkrautajiem zvejniecības produktiem un ar ko atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 1382/91, Padomes 2008. gada 25. februāra Regulas (EK) Nr. 199/2008 par Kopienas sistēmas izveidi datu vākšanai, pārvaldībai un izmantošanai zivsaimniecības nozarē un par atbalstu zinātniskā padoma izstrādei saistībā ar kopējo zivsaimniecības politiku, Komisijas 2008. gada 14. jūlija Regulas (EK) Nr. 665/2008, ar ko nosaka sīki izstrādātus piemērošanas noteikumus Padomes Regulai (EK) Nr. 199/2008 par Kopienas sistēmas izveidi datu vākšanai, pārvaldībai un izmantošanai zivsaimniecības nozarē un par atbalstu zinātniskā padoma izstrādei saistībā ar kopējo zivsaimniecības politiku, Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 11. marta Regulas (EK) Nr. 218/2009 par to dalībvalstu nominālās nozvejas statistikas iesniegšanu, kuras zvejo Atlantijas okeāna ziemeļaustrumu daļā (pārstrādāta versija), Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 11. marta Regulas (EK) Nr. 217/2009 par to, kā dalībvalstis, kas zvejo Ziemeļrietumu Atlantijā, iesniedz statistikas datus par nozveju un zvejas intensitāti (pārstrādāta versija), un Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 11. marta Regulas (EK) Nr. 216/2009 par to, kā dalībvalstis, kas zvejo apgabalos ārpus Ziemeļatlantijas, iesniedz nominālās nozvejas statistiku (pārstrādāta versija), prasību piemērošanu (71. pielikums);

2.72. veidlapa Nr. 2-FAP "Finanšu aktīvi un pasīvi", kura nodrošina arī Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 549/2013 prasību piemērošanu (72. pielikums);

2.73. veidlapa Nr. 2-darbs "Pārskats par darbu", kura nodrošina arī Padomes Regulas Nr. 1165/98 un Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 27. februāra Regulas (EK) Nr. 450/2003 par darbaspēka izmaksu indeksu (Dokuments attiecas uz EEZ) (turpmāk – Eiropas Parlamenta un Padomes Regula Nr. 450/2003) prasību piemērošanu (73. pielikums);

2.74. veidlapa Nr. 2-darbs (īsā) "Pārskats par darbu", kura nodrošina arī Padomes Regulas Nr. 1165/98 un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 450/2003 prasību piemērošanu (74. pielikums);

2.75. veidlapa Nr. 2-darbs-pašvaldības "Pārskats par darbu", kura nodrošina arī Padomes Regulas Nr. 1165/98 un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 450/2003 prasību piemērošanu (75. pielikums);

2.76. veidlapa Nr. 2-darbs-pielikums "Pārskata par darbu pielikums pa nozarēm", kura nodrošina arī Padomes Regulas Nr. 1165/98 prasību piemērošanu (76. pielikums);

2.77. veidlapa Nr. 3-elektrotransports "Pārskats par elektriskā transporta darbu" (77. pielikums);

2.78. (svītrots ar MK 12.02.2019. noteikumiem Nr. 71);

2.79. veidlapa Nr. 3-apgrozījums "Pārskats par apgrozījumu", kura nodrošina arī Padomes Regulas Nr. 1165/98, Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 1158/2005 un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 549/2013 prasību piemērošanu (79. pielikums);

2.80. veidlapa Nr. 6-ieguldījumi "Pārskats par ieguldījumiem", kura nodrošina arī Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 549/2013 prasību piemērošanu (80. pielikums);

2.81. veidlapa Nr. 21-LS (augkopība) "Pārskats par augkopības produktu pārdošanu", kura nodrošina arī Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 138/2004 prasību piemērošanu (81. pielikums);

2.82. veidlapa Nr. Ievedums-Intrastat-1A "Pārskats par tirdzniecību ar Eiropas Savienības dalībvalstīm", kura nodrošina arī Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 31. marta Regulas (EK) Nr. 638/2004 par Kopienas statistiku dalībvalstu savstarpējās preču tirdzniecības jomā un par Padomes Regulas (EEK) Nr. 3330/91 atcelšanu (turpmāk – Eiropas Parlamenta un Padomes Regula Nr. 638/2004) prasību piemērošanu (82. pielikums);

2.83. veidlapa Nr. Ievedums-Intrastat-1B "Pārskats par tirdzniecību ar Eiropas Savienības dalībvalstīm", kura nodrošina arī Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 638/2004 prasību piemērošanu (83. pielikums);

2.84. veidlapa Nr. Izvedums-Intrastat-2A "Pārskats par tirdzniecību ar Eiropas Savienības dalībvalstīm", kura nodrošina arī Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 638/2004 un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 2019/2152 prasību piemērošanu (84. pielikums);

2.85. veidlapa Nr. Izvedums-Intrastat-2B "Pārskats par tirdzniecību ar Eiropas Savienības dalībvalstīm", kura nodrošina arī Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 638/2004 un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 2019/2152 prasību piemērošanu (85. pielikums);

2.86. veidlapa Nr. 1-BC "Pārskats par būvniecības resursu cenām", kura nodrošina arī Padomes Regulas Nr. 1165/98 prasību piemērošanu (86. pielikums);

2.87. veidlapa Nr. 1-IC "Pārskats par importa cenām", kura nodrošina arī Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 1158/2005 prasību piemērošanu (87. pielikums);

2.88. veidlapa Nr. 1-RC "Pārskats par ražotāju cenām rūpniecībā", kura nodrošina arī Padomes Regulas Nr. 1165/98 prasību piemērošanu (88. pielikums);

2.89. veidlapa Nr. 1-RKJ "Konjunktūras novērtējums rūpniecībā" (89. pielikums);

2.90. veidlapa Nr. 2-BKJ "Konjunktūras novērtējums būvniecībā" (90. pielikums);

2.91. veidlapa Nr. 5-PKJ "Konjunktūras novērtējums pakalpojumu sektorā" (91. pielikums);

2.92. veidlapa Nr. 3-TKJ "Konjunktūras novērtējums mazumtirdzniecībā, automobiļu tirdzniecībā un remontā" (92. pielikums);

2.93. veidlapa Nr. 1-inkubācija "Pārskats par inkubāciju", kura nodrošina arī Komisijas 1987. gada 22. decembra Regulas (EEK) Nr. 3987/87, ar ko kombinētās nomenklatūras ieviešanas rezultātā groza dažādas regulas, kas nodrošina tirgu kopīgas organizācijas vienotu īstenošanu olu un mājputnu gaļas nozarē, un Komisijas Regulas Nr. 617/2008 prasību piemērošanu (93. pielikums);

2.94. veidlapa Nr. 1-piens "Pārskats par piena produktu ražošanu" (94. pielikums);

2.95. veidlapa Nr. 1-r "Pārskats par rūpniecisko darbību", kura nodrošina arī Padomes Regulas Nr. 1165/98 un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 1158/2005 prasību piemērošanu (95. pielikums);

2.96. veidlapa Nr. 1-tūristu mītnes "Pārskats par viesnīcu un citu tūristu mītņu darbību", kura nodrošina arī Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 692/2011 prasību piemērošanu (96. pielikums);

2.97. veidlapa Nr. 2-lidostas "Pārskats par gaisa kuģu kustību lidostās", kura nodrošina arī Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 27. februāra Regulas Nr. 437/2003 par statistikas pārskatiem attiecībā uz pasažieru, kravu un pasta gaisa pārvadājumiem prasību piemērošanu (97. pielikums);

2.98. veidlapa Nr. 2-apgrozījums "Pārskats par apgrozījumu", kura nodrošina arī Padomes Regulas Nr. 1165/98, Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 1158/2005, Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 549/2013 un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 2019/2152 prasību piemērošanu (98. pielikums);

2.99. veidlapa Nr. 4-apgrozījums "Pārskats par apgrozījumu", kura nodrošina arī Padomes Regulas Nr. 1165/98, Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 1158/2005, Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 549/2013 un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 2019/2152 prasību piemērošanu (99. pielikums);

2.100. veidlapa Nr. 2-bunkurēšana "Pārskats par naftas produktu piegādi kuģiem un lidmašīnām", kura nodrošina arī Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 1099/2008 prasību piemērošanu (100. pielikums);

2.101. veidlapa Nr. 2-cauruļvadu transports "Pārskats par naftas un naftas produktu transportēšanu" (101. pielikums);

2.102. veidlapa Nr. 2-cietie kurināmie "Pārskats par cieto kurināmo importu, ražošanu un realizāciju", kura nodrošina arī Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 1099/2008 prasību piemērošanu (102. pielikums);

2.103. veidlapa Nr. 2-dzelzceļš "Pārskats par dzelzceļa darbību", kura nodrošina arī Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 2018/643 prasību piemērošanu (103. pielikums);

2.104. veidlapa Nr. 2-enerģētika "Pārskats par elektroenerģijas ražošanu, importu un eksportu", kura nodrošina arī Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 1099/2008 prasību piemērošanu (104. pielikums);

2.105. veidlapa Nr. 2-gāze "Pārskats par dabas gāzes izmantošanu", kura nodrošina arī Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 1099/2008 prasību piemērošanu (105. pielikums);

2.106. veidlapa Nr. 2-koģenerācija "Pārskats par koģenerācijas stacijas darbību", kura nodrošina arī Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 1099/2008 prasību piemērošanu (106. pielikums);

2.107. veidlapa Nr. 2-ostas "Pārskats par ienākošajiem un izejošajiem kuģiem ostās" (107. pielikums);

2.108. veidlapa Nr. 2-ostas (īsā) "Pārskats par ostu darbību" (108. pielikums);

2.109. veidlapa Nr. 11-iepirkums "Pārskats par lauksaimniecības dzīvnieku iepirkumu un kaušanu", kura nodrošina arī Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 1165/2008 prasību piemērošanu (109. pielikums);

2.110. veidlapa Nr. 1-EU-SILC "Mājsaimniecības reģistrs", kura nodrošina arī Eiropas Parlamenta un Padomes 2019. gada 10. oktobra Regulas (ES) 2019/1700, ar ko izveido vienotu ietvaru Eiropas statistikai par personām un mājsaimniecībām, kuras pamatā ir no izlasēm savākti dati individuālā līmenī, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 808/2004, (EK) Nr. 452/2008 un (EK) Nr. 1338/2008 un ar ko atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1177/2003 un Padomes Regulu (EK) Nr. 577/98 (turpmāk – Eiropas Parlamenta un Padomes Regula Nr. 2019/1700), un Komisijas 2019. gada 16. decembra Īstenošanas regulas (ES) 2019/2242, ar ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2019/1700 precizē datu kopu tehniskos aspektus, nosaka tehniskos formātus un precizē kvalitātes ziņojumu detalizētu sagatavošanas kārtību un saturu par izlases apsekojuma organizēšanu ienākumu un dzīves apstākļu jomā (turpmāk – Komisijas Īstenošanas regula Nr. 2019/2242), prasību piemērošanu (110. pielikums);

2.111. veidlapa Nr. 2-EU-SILC "Mājsaimniecības anketa", kura nodrošina arī Komisijas Regulas Nr. 1983/2003, Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 2019/1700 un Komisijas Īstenošanas regulas Nr. 2019/2242 prasību piemērošanu (111. pielikums);

2.112. veidlapa Nr. 3-EU-SILC "Individuālā anketa", kura nodrošina arī Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 2019/1700 un Komisijas Īstenošanas regulas Nr. 2019/2242 prasību piemērošanu (112. pielikums);

2.113. (svītrots ar MK 17.11.2020. noteikumiem Nr. 680);

2.114. veidlapa Nr. 1-C "Iedzīvotāju apsekojums par atpūtas un darījuma braucieniem 20__. gadā", kura nodrošina arī Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 692/2011 prasību piemērošanu (114. pielikums);

2.115. veidlapa Nr. 1-pieaugušo izglītība "Pieaugušo izglītības apsekojums", kura nodrošina arī Komisijas Regulas (ES) Nr. 1175/2014, ar ko attiecībā uz statistiku par pieaugušo piedalīšanos mūžizglītībā īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 452/2008 par izglītības un mūžizglītības statistikas izveidi un pilnveidi un atceļ Komisijas Regulu (ES) Nr. 823/2010, prasību piemērošanu (115. pielikums);

2.116. veidlapa Nr. IKT-personas "Interneta lietošana 2021. gadā", kura nodrošina arī Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 21. aprīļa Regulas (EK) Nr. 808/2004 attiecībā uz Kopienas statistiku par informācijas sabiedrību un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 2019/1700 prasību piemērošanu (116. pielikums);

2.117. veidlapa Nr. 1-DSP "Darbaspēka apsekojums", kura nodrošina arī Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 2019/1700, Komisijas 2019. gada 16. decembra Īstenošanas regulas (ES) 2019/2240, ar ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2019/1700 precizē datu kopas tehniskos aspektus, nosaka informācijas nosūtīšanas tehniskos formātus un precizē kvalitātes ziņojumu detalizētu sagatavošanas kārtību un saturu par izlases apsekojuma organizēšanu darbaspēka jomā (turpmāk – Komisijas Īstenošanas regula Nr. 2019/2240), prasību piemērošanu (117. pielikums);

2.118. (svītrots ar MK 17.11.2020. noteikumiem Nr. 680);

2.119. (svītrots ar MK 17.11.2020. noteikumiem Nr. 680);

2.120. veidlapa Nr. 1-reģistrs "Statistikas uzņēmumu reģistra aktualizācijas veidlapa", kura nodrošina arī Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 2019/2152 prasību piemērošanu (120. pielikums);

2.121. (svītrots ar MK 12.02.2019. noteikumiem Nr. 71);

2.122. veidlapa Nr. 2-auto "Kravu pārvadājumi ar autotransportu", kura nodrošina arī Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 18. janvāra Regulas Nr. 70/2012 par statistikas pārskatiem attiecībā uz autopārvadājumiem prasību piemērošanu (122. pielikums);

2.123. veidlapa Nr. 2-inovācijas "Inovācijas uzņēmējdarbībā", kura nodrošina arī Komisijas Īstenošanas regulas Nr. 995/2012 prasību piemērošanu (123. pielikums);

2.124. veidlapa Nr. 1-mūža pensija "Pārskats par mūža pensiju saistību uzskaiti 20__. gadā", kura nodrošina arī Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 549/2013 prasību piemērošanu (124. pielikums);

2.125. veidlapa Nr. B-1 "Ceļotāju apsekojums 20__. gadā" (125. pielikums);

2.126. veidlapa Nr. B-2 "Ceļotāju apsekojums 20__. gadā" (126. pielikums);

2.127. veidlapa Nr. 1-apgrozījums "Pārskats par apgrozījumu", kura nodrošina arī Padomes Regulas Nr. 1165/98, Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 1158/2005, Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 549/2013 un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 2019/2152 prasību piemērošanu (127. pielikums);

2.128. (svītrots ar MK 17.11.2020. noteikumiem Nr. 680);

2.129. veidlapa Nr. 1-siltumsūkņi "Pārskats par siltumsūkņiem" (129. pielikums);

2.130. veidlapa Nr. 1-GVC "Globālās vērtību ķēdes", kura nodrošina arī Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 2019/2152 prasību piemērošanu (130. pielikums);

2.131. veidlapa Nr. 1-GC "Pārskats par vidējām dabasgāzes cenām", kura nodrošina arī Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 2016/1952 prasību piemērošanu (131. pielikums);

2.132. veidlapa Nr. 1-gada konsolidētais "Konsolidētais pārskats par darbību 20__. gadā", kura nodrošina arī Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 295/2008 un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 549/2013 prasību piemērošanu (132. pielikums);

2.133. veidlapa Nr. 1-mobilitāte "Latvijas iedzīvotāju mobilitāte 2017. gadā" (133. pielikums);

2.134. veidlapa Nr. 1-vakances "Pārskats par vakancēm", kura nodrošina arī Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 23. aprīļa Regulas (EK) Nr. 453/2008 attiecībā uz ceturkšņa statistiku par brīvajām darbvietām Kopienā prasību piemērošanu (134. pielikums);

2.135. (svītrots ar MK 17.11.2020. noteikumiem Nr. 680);

2.136. (svītrots ar MK 17.11.2020. noteikumiem Nr. 680);

2.137. veidlapa Nr. 1-ER "Pārskats par enerģētisko resursu izlietošanu rūpniecības sektorā 2018. gadā" (137. pielikums);

2.138. veidlapa Nr. 5-darbs "Pārskats par darba samaksas struktūru 2018. gadā", kura nodrošina arī Padomes 1999. gada 9. marta Regulas (EK) Nr. 530/1999 par strukturālo statistiku attiecībā uz izpeļņu un darbaspēka izmaksām, Komisijas 2000. gada 8. septembra Regulas (EK) Nr. 1916/2000, ar ko īsteno Padomes Regulu (EK) Nr. 530/1999 attiecībā uz strukturālo statistiku par izpeļņu un par darbaspēka izmaksām, kas attiecas uz informācijas par izpeļņas struktūru definēšanu un nodošanu (turpmāk – Komisijas Regula Nr. 1916/2000), kā arī Komisijas 2005. gada 21. oktobra Regulas (EK) Nr. 1738/2005, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1916/2000 attiecībā uz informācijas par izpeļņas struktūru definēšanu un nosūtīšanu (turpmāk – Komisijas Regula Nr. 1738/2005), prasību piemērošanu (138. pielikums);

2.139. veidlapa Nr. 5-darbs-MkU "Pārskats par darba samaksas struktūru 2018. gadā", kura nodrošina arī Komisijas Regulas Nr. 1916/2000, kā arī Komisijas Regulas Nr. 1738/2005 prasību piemērošanu (139. pielikums);

2.140. veidlapa Nr. 5-darbs-VTP "Pārskats par darba samaksas struktūru 2018. gadā", kura nodrošina arī Komisijas Regulas Nr. 1916/2000, kā arī Komisijas Regulas Nr. 1738/2005 prasību piemērošanu (140. pielikums);

2.141. veidlapa Nr. 1-MBA "Mājsaimniecības aptauja", kura nodrošina arī Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 11. maija Regulas (ES) 2016/792 par saskaņotajiem patēriņa cenu indeksiem un mājokļu cenu indeksu un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 2494/95 (turpmāk – Eiropas Parlamenta un Padomes Regula Nr. 2016/792), prasību piemērošanu (141. pielikums);

2.142. veidlapas Nr. 1-MBA pielikums "Personu identifikācija" (142. pielikums);

2.143. veidlapa Nr. 2-MBA "Mājsaimniecības patēriņa izdevumu dienasgrāmata", kura nodrošina arī Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 2016/792 prasību piemērošanu (143. pielikums);

2.144. veidlapa Nr. 1-pesticīdi "Pesticīdu lietošana kultūraugu sējumos un stādījumos", kura nodrošina arī Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 25. novembra Regulas (EK) Nr. 1185/2009 attiecībā uz statistiku par pesticīdiem prasību piemērošanu (144. pielikums);

2.145. veidlapa Nr. 1-lauku saimniecība "Lauku saimniecības darbība 2019. gadā" (145. pielikums);

2.146. (svītrots ar MK 17.11.2020. noteikumiem Nr. 680);

2.147. veidlapa Nr. LS-2020 "2020. gada lauksaimniecības skaitīšana", kura nodrošina arī Komisijas 2018. gada 29. novembra Īstenošanas regulas (ES) 2018/1874 par datiem, kas attiecībā uz mainīgo lielumu sarakstu un to aprakstu sniedzami par 2020. gadu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2018/1091 par lauku saimniecību integrētu statistiku un ar ko atceļ Regulas (EK) Nr. 1166/2008 un (ES) Nr. 1337/2011, prasību piemērošanu (147. pielikums);

2.148. (svītrots ar MK 17.11.2020. noteikumiem Nr. 680);

2.149. veidlapas Nr. 1-DSP 4. pielikums (2020) "Nelaimes gadījumi darbā un ar darbu saistītās veselības problēmas", kura nodrošina arī Komisijas 2018. gada 13. novembra Īstenošanas regulas (ES) Nr. 2018/1709, ar ko attiecībā uz darbaspēka izlases veida apsekojumu saskaņā ar Padomes Regulu (EK) Nr. 577/98 precizē tehniskos rādītājus 2020. gada ad hoc modulim par nelaimes gadījumiem darbā un citām ar darbu saistītām veselības problēmām, prasību piemērošanu (149. pielikums);

2.150. veidlapa Nr. 1-EIVA "Eiropas iedzīvotāju veselības apsekojums", kura nodrošina arī Komisijas 2018. gada 19. februāra Regulas (ES) 2018/255, ar ko attiecībā uz statistiku, kas balstīta uz Eiropas veselības apsekojumu (EHIS), īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1338/2008, prasību piemērošanu (150. pielikums);

2.151. veidlapa Nr. 1-EPM "Apsekojums par energoresursu patēriņu mājsaimniecībās 2020. gadā", kura nodrošina arī Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 1099/2008 un Komisijas 2014. gada 24. aprīļa Regulas (ES) Nr. 431/2014, ar ko attiecībā uz ikgadējās statistikas īstenošanu par enerģijas patēriņu mājsaimniecībās groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1099/2008 par enerģētikas statistiku, prasību piemērošanu (151. pielikums);

2.152. veidlapa Nr. 4-EU-SILC (2021) "Bērnu veselība, materiālā nenodrošinātība un bērnu ikdienas situācija", kura nodrošina arī Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 2019/1700 un Komisijas Īstenošanas regulas Nr. 2019/2242 prasību piemērošanu (152. pielikums);

2.153. veidlapas Nr. 1-DSP 4. pielikums (2021) "Latvijā iebraukušo personu un viņu pēcnācēju situācija darba tirgū", kas nodrošina arī Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 2019/1700, Komisijas Īstenošanas regulas Nr. 2019/2240 un Komisijas 2019. gada 16. decembra Deleģētās regulas (ES) 2020/256, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2019/1700 papildina, izveidojot daudzgadu mainīgo plānu, prasību piemērošanu (153. pielikums);

2.154. veidlapa Nr. 1-arodmācība "Arodmācība uzņēmumos 20__. gadā", kura nodrošina arī Eiropas Parlamenta un Padomes 2005. gada 7. septembra Regulas (EK) Nr. 1552/2005 par statistiku, kas attiecas uz arodmācībām uzņēmumos, un Komisijas 2014. gada 29. oktobra Regulas (ES) Nr. 1153/2014, ar ko attiecībā uz vācamajiem datiem, izlases metodi, precizitātes un kvalitātes prasībām groza Regulu (EK) Nr. 198/2006, prasību piemērošanu (154. pielikums);

2.155. veidlapa Nr. 5-EU-SILC (2021) "COVID-19 krīzes ietekme" (155. pielikums).

(Grozīts ar MK 19.12.2017. noteikumiem Nr. 755; MK 12.02.2019. noteikumiem Nr. 71; MK 07.01.2020. noteikumiem Nr. 3; MK 17.11.2020. noteikumiem Nr. 680; MK 08.04.2021. noteikumiem Nr. 212)

3. Aizpildītas oficiālās statistikas veidlapas respondenti iesniedz pārvaldē šādā veidā:

3.1. rakstveidā;

3.2. elektroniski, izmantojot pārvaldes pārziņā esošās valsts informācijas sistēmas "Centrālās statistikas pārvaldes informācijas sistēma" elektronisko datu vākšanas apakšsistēmu vai izmantojot drošu elektronisko parakstu.

(MK 07.01.2020. noteikumu Nr. 3 redakcijā)

4. Šo noteikumu 2.37., 2.44., 2.110., 2.111., 2.112., 2.114., 2.115., 2.116., 2.117., 2.125., 2.126., 2.148., 2.149., 2.150., 2.151., 2.152. un 2.153. apakšpunktā minētās oficiālās statistikas veidlapas var aizpildīt pārvaldes intervētājs, pamatojoties uz respondenta mutiski sniegto informāciju.

(MK 17.11.2020. noteikumu Nr. 680 redakcijā)

5. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2006. gada 6. novembra noteikumus Nr. 922 "Valsts statistikas pārskatu un anketu veidlapu paraugu apstiprināšanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2006, 181. nr.; 2007, 28. nr.; 2008, 59. nr.; 2009, 30. nr.; 2010, 25., 180. nr.; 2011, 8., 19., 175. nr.; 2012, 43., 174. nr.; 2013, 215. nr.; 2014, 207. nr.; 2015, 239. nr.).

6. Noteikumi stājas spēkā 2017. gada 1. janvārī.

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

(Grozīta ar MK 19.12.2017. noteikumiem Nr. 755)

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Padomes 1996. gada 19. marta Direktīvas 96/16/EK par statistiskajiem apsekojumiem attiecībā uz pienu un piena produktiem;

2) Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 5. decembra Direktīvas 2003/107/EK, ar ko groza Padomes Regulu 96/16/EK par statistiskajiem apsekojumiem attiecībā uz pienu un piena produktiem;

3) Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 6. maija Direktīvas 2009/42/EK par statistikas pārskatiem attiecībā uz kravu un pasažieru pārvadājumiem pa jūru (pārstrādāta versija);

4) Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 22. oktobra Direktīvas 2008/92/EK par Kopienas procedūru, lai veicinātu atklātību attiecībā uz gāzes un elektrības cenām, kas noteiktas tiešajiem lietotājiem rūpniecībā (pārstrādāts);

5) Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 23. aprīļa Direktīvas 2009/28/EK par atjaunojamo energoresursu izmantošanas veicināšanu un ar ko groza un sekojoši atceļ Direktīvas 2001/77/EK un 2003/30/EK.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Ministru prezidenta biedrs,
ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens
1. pielikums
Ministru kabineta
2016.gada 20. decembra
noteikumiem Nr. 812

(Pielikums MK 19.12.2017. noteikumu Nr. 755 redakcijā)

Veidlapas Nr. 1-akvakultūra "Pārskats par akvakultūru 20__. gadā" paraugs
2. pielikums
Ministru kabineta
2016.gada 20. decembra
noteikumiem Nr. 812
Veidlapas Nr.1-elektrotransports “Pārskats par elektriskā transporta darbu 20__.gadā” paraugs
3. pielikums
Ministru kabineta
2016.gada 20. decembra
noteikumiem Nr. 812
Veidlapas Nr.1-FAP “Finanšu aktīvi un pasīvi 20__.gadā” paraugs
4. pielikums
Ministru kabineta
2016.gada 20. decembra
noteikumiem Nr. 812
Veidlapas Nr.1-atkritumi (lauksaimniecība) “Pārskats par lauksaimniecības atkritumiem 20__.gadā” paraugs
5. pielikums
Ministru kabineta
2016.gada 20. decembra
noteikumiem Nr. 812
Veidlapas Nr.1-augstskola, koledža  “Augstskolas, koledžas pārskats 20__./20__. akadēmiskā gada sākumā” paraugs
6. pielikums
Ministru kabineta
2016.gada 20. decembra
noteikumiem Nr. 812
Veidlapas Nr.1-autoceļi “Pārskats par autoceļiem 20__.gadā” paraugs
7. pielikums
Ministru kabineta
2016.gada 20. decembra
noteikumiem Nr. 812
Veidlapas Nr.1-DVV “Uzņēmuma (iestādes) vietējās darbības veida vienības 20__.gadā” paraugs
8. pielikums
Ministru kabineta
2016.gada 20. decembra
noteikumiem Nr. 812

(Pielikums MK 12.02.2019. noteikumu Nr. 71 redakcijā)

Veidlapas Nr. 1-dzelzceļš "Pārskats par dzelzceļa transportu 20__. gadā" paraugs
9. pielikums
Ministru kabineta
2016.gada 20. decembra
noteikumiem Nr. 812
Veidlapas Nr.1-enerģētika “Pārskats par elektroenerģijas ražošanu, pārvadi un sadali 20__.gadā” paraugs
10. pielikums
Ministru kabineta
2016.gada 20. decembra
noteikumiem Nr. 812

(Pielikums MK 07.01.2020. noteikumu Nr. 3 redakcijā)

Veidlapas Nr. 1-enerģija "Pārskats par siltumenerģijas un elektroenerģijas ražošanu 20__. gadā" paraugs
11. pielikums
Ministru kabineta
2016.gada 20. decembra
noteikumiem Nr. 812

(Pielikums MK 07.01.2020. noteikumu Nr. 3 redakcijā)

Veidlapas Nr. 1-enerģija (pielikums) Pielikums veidlapai "Par siltumenerģijas un elektroenerģijas ražošanu 20__. gadā" paraugs
12. pielikums
Ministru kabineta
2016.gada 20. decembra
noteikumiem Nr. 812

(Pielikums MK 07.01.2020. noteikumu Nr. 3 redakcijā)

Veidlapas Nr. 1-gada "Kompleksais pārskats par darbību 20__. gadā" paraugs
13. pielikums
Ministru kabineta
2016.gada 20. decembra
noteikumiem Nr. 812

(Pielikums MK 17.11.2020. noteikumu Nr. 680 redakcijā)

Veidlapas Nr. 1-gāze "Pārskats par dabasgāzes izmantošanu 20__. gadā" paraugs
14. pielikums
Ministru kabineta
2016.gada 20. decembra
noteikumiem Nr. 812

(Pielikums MK 07.01.2020. noteikumu Nr. 3 redakcijā)

Veidlapas Nr. 1-ieguldījumi "Pārskats par ieguldījumu kustību 20__. gadā" paraugs
15. pielikums
Ministru kabineta
2016.gada 20. decembra
noteikumiem Nr. 812

(Pielikums MK 19.12.2017. noteikumu Nr. 755 redakcijā)

Veidlapas Nr. 1-ieguldījumi (īsā) "Pārskats par ieguldījumu kustību 20__. gadā" paraugs
16. pielikums
Ministru kabineta
2016.gada 20. decembra
noteikumiem Nr. 812

(Pielikums MK 17.11.2020. noteikumu Nr. 680 redakcijā)

Veidlapas Nr. 1-IKT un e-komercija "Pārskats par informācijas un komunikācijas tehnoloģiju izmantošanu uzņēmumos" paraugs
17. pielikums
Ministru kabineta
2016.gada 20. decembra
noteikumiem Nr. 812
Veidlapas Nr.1-IKT un e-komercija (īsā) “Pārskats par informācijas un komunikācijas tehnoloģiju izmantošanu uzņēmumos” paraugs
18. pielikums
Ministru kabineta
2016.gada 20. decembra
noteikumiem Nr. 812

(Pielikums MK 17.11.2020. noteikumu Nr. 680 redakcijā)

Veidlapas Nr. 1-izmaksas "Pārskats par izmaksām 20__. gadā" paraugs
19. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 20. decembra
noteikumiem Nr. 812
Veidlapas Nr.1-lauku tūrisms “Pārskats par lauku tūrisma mītņu darbību 20__.gadā” paraugs

(Pielikums svītrots ar MK 12.02.2019. noteikumu Nr. 71 redakcijā)

20. pielikums
Ministru kabineta
2016.gada 20. decembra
noteikumiem Nr. 812
Veidlapas Nr.1-meži “Pārskats par mežsaimniecības izmaksām 20__.gadā” paraugs
21. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 20. decembra
noteikumiem Nr. 812
Veidlapas Nr.1-pakalpojumi “Pārskats par pakalpojumiem 20__.gadā” paraugs
22. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 20. decembra
noteikumiem Nr. 812
Veidlapas Nr.1-pētniecība “Augstākās mācību iestādes, tās pārraudzībā esošās zinātniskās iestādes pārskats par zinātnisko darbu izpildi 20__.gadā” paraugs
23. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 20. decembra
noteikumiem Nr. 812

(Pielikums MK 07.01.2020. noteikumu Nr. 3 redakcijā)

Veidlapas Nr. 1-PROF "Profesionālās izglītības iestādes pārskats 20__./20__. mācību gada sākumā" paraugs
24. pielikums
Ministru kabineta
2016.gada 20. decembra
noteikumiem Nr. 812

(Pielikums MK 12.02.2019. noteikumu Nr. 71 redakcijā)

Veidlapas Nr. 1-puķes un stādi "Pārskats par puķkopību un stādu audzēšanu" paraugs
25. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 20. decembra
noteikumiem Nr. 812
Veidlapas Nr. 1-r (piens) "Pārskats par piena pārstrādi 20__. gadā" paraugs
26. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 20. decembra
noteikumiem Nr. 812
Veidlapas Nr.1-rūpniecība “Pārskats par rūpniecības produkcijas veidu ražošanu un realizāciju, sniegtajiem rūpnieciskajiem pakalpojumiem 20__.gadā” paraugs
27. pielikums
Ministru kabineta
2016.gada 20. decembra
noteikumiem Nr. 812
Veidlapas Nr.1-tirdzniecība (auto) “Pārskats par automobiļu un motociklu vairumtirdzniecību, mazumtirdzniecību un remontu 20__.gadā” paraugs
28. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 20. decembra
noteikumiem Nr. 812
Veidlapas Nr.1-tūrisms “Pārskats par tūrisma komersantu darbību 20__.gadā” paraugs
29. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 20. decembra
noteikumiem Nr. 812
Veidlapas Nr.1-VA “Pārskats par līdzekļu izlietojumu dabas resursu un vides aizsardzībai 20__.gadā” paraugs
30. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 20. decembra
noteikumiem Nr. 812
Veidlapas Nr.2-ārvalstu kontrole “Pārskats par ārvalstu saistīta uzņēmuma darbību 20__.gadā” paraugs
31. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 20. decembra
noteikumiem Nr. 812
Veidlapas Nr.2-autoceļi “Pārskats par pašvaldību ceļu un ielu finansēšanas līdzekļu izmantošanu 20__.gadā” paraugs
32. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 20. decembra
noteikumiem Nr. 812

(Pielikums MK 17.11.2020. noteikumu Nr. 680 redakcijā)

Veidlapas Nr. 2-EK "Pārskats par enerģētisko resursu iegādi un izlietošanu 20__. gadā" paraugs
33. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 20. decembra
noteikumiem Nr. 812
Veidlapas Nr.2-gada “Kompleksais pārskats par darbību 20__.gadā” paraugs
34. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 20. decembra
noteikumiem Nr. 812

(Pielikums MK 17.11.2020. noteikumu Nr. 680 redakcijā)

Veidlapas Nr. 2-IC "Pārskats par importēto preču cenām 20__. gadā" paraugs
35. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 20. decembra
noteikumiem Nr. 812

(Pielikums MK 17.11.2020. noteikumu Nr. 680 redakcijā)  

Veidlapas Nr. 2-ieguldījumi "Pārskats par ieguldījumu kustību 20__. gadā" paraugs
36. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 20. decembra
noteikumiem Nr. 812
Veidlapas Nr.2-ieguldījumi (īsā) “Pārskats par ieguldījumu kustību 20__.gadā” paraugs
37. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 20. decembra
noteikumiem Nr. 812
Veidlapas Nr.2-LS “Augkopība 20__.gadā” paraugs
38. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 20. decembra
noteikumiem Nr. 812
Veidlapas Nr.2-pakalpojumi “Pārskats par pakalpojumiem 20__.gadā” paraugs
39. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 20. decembra
noteikumiem Nr. 812
Veidlapas Nr.2-PC “Pārskats par biznesa pakalpojumu cenām” paraugs
40. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 20. decembra
noteikumiem Nr. 812
Veidlapas Nr.2-pētniecība “Pārskats par pētniecības darbu izpildi uzņēmējdarbības sektorā 20__.gadā” paraugs
41. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 20. decembra
noteikumiem Nr. 812

(Pielikums MK 17.11.2020. noteikumu Nr. 680 redakcijā)

Veidlapas Nr. 2-RC "Pārskats par ražotāju cenām rūpniecībā" paraugs
42. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 20. decembra
noteikumiem Nr. 812
Veidlapas Nr.2-SP “Pārskats par investīciju preču cenām” paraugs
43. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 20. decembra
noteikumiem Nr. 812
Veidlapas Nr.3-dzelzceļš “Pārskats par starptautiskajiem dzelzceļa pārvadājumiem 20__.gadā” paraugs
44. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 20. decembra
noteikumiem Nr. 812
Veidlapas Nr.3-LS “Lopkopība 20__.gadā” paraugs
45. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 20. decembra
noteikumiem Nr. 812
Veidlapas Nr.3-pakalpojumi “Pārskats par pakalpojumiem 20__.gadā” paraugs
46. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 20. decembra
noteikumiem Nr. 812
Veidlapas Nr.3-pētniecība “Valsts sektora zinātniskās iestādes pārskats par zinātnisko darbu izpildi 20__.gadā” paraugs
47. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 20. decembra
noteikumiem Nr. 812
Veidlapas Nr.4-pakalpojumi “Pārskats par pakalpojumiem 20__.gadā” paraugs
48. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 20. decembra
noteikumiem Nr. 812

(Pielikums MK 19.12.2017. noteikumu Nr. 755 redakcijā)

Veidlapas Nr. 5-dzīvojamais fonds "Pārskats par dzīvojamā fonda apsaimniekošanu 20__. gadā" paraugs
49. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 20. decembra
noteikumiem Nr. 812
Veidlapas Nr.5-iepirkums “Pārskats par linu un kaņepju iepirkumu” paraugs
50. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 20. decembra
noteikumiem Nr. 812
Veidlapas Nr.5-LS “Pārskats par ābeļu stādījumu platībām 20__.gadā” paraugs

(Pielikums svītrots ar MK 17.11.2020. noteikumiem Nr. 680)

51. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 20. decembra
noteikumiem Nr. 812
Veidlapas Nr.5-pakalpojumi “Pārskats par pakalpojumiem 20__.gadā” paraugs
52. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 20. decembra
noteikumiem Nr. 812
Veidlapas Nr.5-tirdzniecība “Pārskats par mazumtirdzniecības apgrozījumu sadalījumā pa preču grupām” paraugs
53. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 20. decembra
noteikumiem Nr. 812
Veidlapas Nr.5-tirdzniecība (īsā) “Pārskats par mazumtirdzniecības apgrozījumu sadalījumā pa preču grupām” paraugs
54. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 20. decembra
noteikumiem Nr. 812
Veidlapas Nr.6-pakalpojumi “Pārskats par pakalpojumiem 20__.gadā” paraugs
55. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 20. decembra
noteikumiem Nr. 812
Veidlapas Nr.6-tirdzniecība “Pārskats par vairumtirdzniecības apgrozījumu sadalījumā pa preču grupām” paraugs
56. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 20. decembra
noteikumiem Nr. 812
Veidlapas Nr.7-pakalpojumi “Pārskats par pakalpojumiem 20__.gadā” paraugs
57. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 20. decembra
noteikumiem Nr. 812
Veidlapas Nr.8-pakalpojumi “Pārskats par pakalpojumiem 20__.gadā” paraugs
58. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 20. decembra
noteikumiem Nr. 812
Veidlapas Nr.9-pakalpojumi “Pārskats par pakalpojumiem 20__.gadā” paraugs
59. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 20. decembra
noteikumiem Nr. 812
Veidlapas Nr.10-pakalpojumi “Pārskats par pakalpojumiem 20__.gadā” paraugs
60. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 20. decembra
noteikumiem Nr. 812

(Pielikums MK 19.12.2017. noteikumu Nr. 755 redakcijā)

Veidlapas Nr. 26-LS "Pārskats par zvērkopību 20__. gadā" paraugs
61. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 20. decembra
noteikumiem Nr. 812

(Pielikums MK 19.12.2017. noteikumu Nr. 755 redakcijā)

Veidlapas Nr. 1-EC "Pārskats par vidējām elektroenerģijas cenām" paraugs
62. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 20. decembra
noteikumiem Nr. 812

(Pielikums MK 17.11.2020. noteikumu Nr. 680 redakcijā)

Veidlapas Nr. 1-irkj "Investīciju konjunktūras novērtējums rūpniecības uzņēmumā" paraugs
63. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 20. decembra
noteikumiem Nr. 812
Veidlapas Nr.1-kokmateriāli “Pārskats par kokmateriālu iepirkumu” paraugs
64. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 20. decembra
noteikumiem Nr. 812

(Pielikums MK 07.01.2020. noteikumu Nr. 3 redakcijā)

Veidlapas Nr. 1-F "Pārskats par finansiālo stāvokli" paraugs
65. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 20. decembra
noteikumiem Nr. 812
Veidlapas Nr. 1-BA "Pārskats par būvatļaujām un ēku pieņemšanu ekspluatācijā" paraugs

(Pielikums svītrots ar MK 17.11.2020. noteikumiem Nr. 680)

66. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 20. decembra
noteikumiem Nr. 812

(Pielikums MK 12.02.2019. noteikumu Nr. 71 redakcijā)

Veidlapas Nr. 1-būvniecība "Pārskats par uzņēmumu saviem spēkiem veikto būvniecību" paraugs
67. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 20. decembra
noteikumiem Nr. 812

(Pielikums MK 07.01.2020. noteikumu Nr. 3 redakcijā)

Veidlapas Nr. 1-iepirkums "Pārskats par graudu, pākšaugu, rapša iepirkumu" paraugs
68. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 20. decembra
noteikumiem Nr. 812
Veidlapas Nr.1-līzings “Pārskats par līzinga sniegšanu” paraugs
69. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 20. decembra
noteikumiem Nr. 812
Veidlapas Nr.1-PC “Pārskats par biznesa pakalpojumu cenām” paraugs
70. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 20. decembra
noteikumiem Nr. 812
Veidlapas Nr.1-putnkopība “Pārskats par putnkopību” paraugs
71. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 20. decembra
noteikumiem Nr. 812

(Pielikums MK 19.12.2017. noteikumu Nr. 755 redakcijā)

Veidlapas Nr. 1-zvejniecība "Pārskats par zvejniecību" paraugs
72. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 20. decembra
noteikumiem Nr. 812

(Pielikums MK 07.01.2020. noteikumu Nr. 3 redakcijā)

Veidlapas Nr. 2-FAP "Finanšu aktīvi un pasīvi" paraugs
73. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 20. decembra
noteikumiem Nr. 812

(Pielikums MK 17.11.2020. noteikumu Nr. 680 redakcijā)

Veidlapas Nr. 2-darbs "Pārskats par darbu" paraugs
74. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 20. decembra
noteikumiem Nr. 812

(Pielikums MK 17.11.2020. noteikumu Nr. 680 redakcijā)

Veidlapas Nr. 2-darbs (īsā) "Pārskats par darbu" paraugs
75. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 20. decembra
noteikumiem Nr. 812

(Pielikums MK 17.11.2020. noteikumu Nr. 680 redakcijā)

Veidlapas Nr. 2-darbs-pašvaldības "Pārskats par darbu" paraugs
76. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 20. decembra
noteikumiem Nr. 812

(Pielikums MK 17.11.2020. noteikumu Nr. 680 redakcijā)

Veidlapas Nr. 2-darbs-pielikums "Pārskata par darbu pielikums pa nozarēm" paraugs
77. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 20. decembra
noteikumiem Nr. 812
Veidlapas Nr.3-elektrotransports “Pārskats par elektriskā transporta darbu” paraugs
78.pielikums
Ministru kabineta
2016.gada 20. decembra
noteikumiem Nr. 812
Veidlapas Nr.3-FAP “Finanšu aktīvi un pasīvi” paraugs

(Pielikums svītrots ar MK 12.02.2019. noteikumiem Nr. 71)

79. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 20. decembra
noteikumiem Nr. 812
Veidlapas Nr.3-apgrozījums “Pārskats par apgrozījumu” paraugs
80. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 20. decembra
noteikumiem Nr. 812

(Pielikums MK 07.01.2020. noteikumu Nr. 3 redakcijā)

Veidlapas Nr. 6-ieguldījumi "Pārskats par ieguldījumiem" paraugs
81. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 20. decembra
noteikumiem Nr. 812
Veidlapas Nr.21-LS (augkopība) “Pārskats par augkopības produktu pārdošanu” paraugs
82. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 20. decembra
noteikumiem Nr. 812

(Pielikums MK 12.02.2019. noteikumu Nr. 71 redakcijā)

Veidlapas Nr. Ievedums – Intrastat – 1A "Pārskats par tirdzniecību ar Eiropas Savienības dalībvalstīm" paraugs
83. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 20. decembra
noteikumiem Nr. 812

(Pielikums MK 12.02.2019. noteikumu Nr. 71 redakcijā)

Veidlapas Nr. Ievedums – Intrastat – 1B "Pārskats par tirdzniecību ar Eiropas Savienības dalībvalstīm" paraugs
84. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 20. decembra
noteikumiem Nr. 812

(Pielikums MK 17.11.2020. noteikumu Nr. 680 redakcijā)

Veidlapas Nr. Izvedums-Intrastat-2A "Pārskats par tirdzniecību ar Eiropas Savienības dalībvalstīm" paraugs
85. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 20. decembra
noteikumiem Nr. 812

(Pielikums MK 17.11.2020. noteikumu Nr. 680 redakcijā)

Veidlapas Nr. Izvedums-Intrastat-2B "Pārskats par tirdzniecību ar Eiropas Savienības dalībvalstīm" paraugs
86. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 20. decembra
noteikumiem Nr. 812

(Pielikums MK 17.11.2020. noteikumu Nr. 680 redakcijā)

Veidlapas Nr. 1-BC "Pārskats par būvniecības resursu cenām" paraugs
87. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 20. decembra
noteikumiem Nr. 812
Veidlapas Nr.1-IC “Pārskats par importa cenām” paraugs
88. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 20. decembra
noteikumiem Nr. 812

(Pielikums MK 07.01.2020. noteikumu Nr. 3 redakcijā)

Veidlapas Nr. 1-RC "Pārskats par ražotāju cenām rūpniecībā" paraugs
89. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 20. decembra
noteikumiem Nr. 812

(Pielikums MK 17.11.2020. noteikumu Nr. 680 redakcijā)

Veidlapas Nr. 1-RKJ "Konjunktūras novērtējums rūpniecībā" paraugs
90. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 20. decembra
noteikumiem Nr. 812

(Pielikums MK 17.11.2020. noteikumu Nr. 680 redakcijā)

Veidlapas Nr. 2-BKJ "Konjunktūras novērtējums būvniecībā" paraugs
91. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 20. decembra
noteikumiem Nr. 812

(Pielikums MK 17.11.2020. noteikumu Nr. 680 redakcijā)

Veidlapas Nr. 5-PKJ "Konjunktūras novērtējums pakalpojumu sektorā" paraugs
92. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 20. decembra
noteikumiem Nr. 812

(Pielikums MK 17.11.2020. noteikumu Nr. 680 redakcijā)

Veidlapas Nr. 3-TKJ "Konjunktūras novērtējums mazumtirdzniecībā, automobiļu tirdzniecībā un remontā" paraugs
93. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 20. decembra
noteikumiem Nr. 812
Veidlapas Nr.1-inkubācija “Pārskats par inkubāciju” paraugs
94. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 20. decembra
noteikumiem Nr. 812
Veidlapas Nr.1-piens “Pārskats par piena produktu ražošanu” paraugs
95. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 20. decembra
noteikumiem Nr. 812
Veidlapas Nr.1-r “Pārskats par rūpniecisko darbību” paraugs
96. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 20. decembra
noteikumiem Nr. 812
Veidlapas Nr.1-tūristu mītnes “Pārskats par viesnīcu un citu tūristu mītņu darbību” paraugs
97. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 20. decembra
noteikumiem Nr. 812

(Pielikums MK 17.11.2020. noteikumu Nr. 680 redakcijā)

Veidlapas Nr. 2-lidostas "Pārskats par gaisa kuģu kustību lidostās" paraugs
98. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 20. decembra
noteikumiem Nr. 812
Veidlapas Nr.2-apgrozījums “Pārskats par apgrozījumu” paraugs
99. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 20. decembra
noteikumiem Nr. 812
Veidlapas Nr.4-apgrozījums “Pārskats par apgrozījumu” paraugs
100. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 20. decembra
noteikumiem Nr. 812
Veidlapas Nr.2-bunkurēšana “Pārskats par naftas produktu piegādi kuģiem un lidmašīnām” paraugs
101. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 20. decembra
noteikumiem Nr. 812
Veidlapas Nr.2-cauruļvadu transports “Pārskats par naftas un naftas produktu transportēšanu” paraugs
102. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 20. decembra
noteikumiem Nr. 812
Veidlapas Nr.2-cietie kurināmie “Pārskats par cieto kurināmo importu, ražošanu un realizāciju” paraugs
103. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 20. decembra
noteikumiem Nr. 812
Veidlapas Nr.2-dzelzceļš “Pārskats par dzelzceļa darbību” paraugs
104. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 20. decembra
noteikumiem Nr. 812

(Pielikums MK 17.11.2020. noteikumu Nr. 680 redakcijā)

Veidlapas Nr. 2-enerģētika "Pārskats par elektroenerģijas ražošanu, importu un eksportu" paraugs
105. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 20. decembra
noteikumiem Nr. 812

(Pielikums MK 12.02.2019. noteikumu Nr. 71 redakcijā)

Veidlapas Nr. 2-gāze "Pārskats par dabasgāzes izmantošanu" paraugs
106. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 20. decembra
noteikumiem Nr. 812
Veidlapas Nr.2-koģenerācija “Pārskats par koģenerācijas stacijas darbību” paraugs
107. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 20. decembra
noteikumiem Nr. 812
Veidlapas Nr.2-ostas “Pārskats par ienākošajiem un izejošajiem kuģiem ostās” paraugs
108. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 20. decembra
noteikumiem Nr. 812

(Pielikums MK 19.12.2017. noteikumu Nr. 755 redakcijā)

Veidlapas Nr. 2-ostas (īsā) "Pārskats par ostu darbību" paraugs
109. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 20. decembra
noteikumiem Nr. 812

(Pielikums MK 19.12.2017. noteikumu Nr. 755 redakcijā)

Veidlapas Nr. 11-iepirkums "Pārskats par lauksaimniecības dzīvnieku iepirkumu un kaušanu" paraugs
110. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 20. decembra
noteikumiem Nr. 812

(Pielikums MK 17.11.2020. noteikumu Nr. 680 redakcijā)

Veidlapas Nr. 1-EU-SILC "Mājsaimniecības reģistrs" paraugs
111. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 20. decembra
noteikumiem Nr. 812

(Pielikums MK 17.11.2020. noteikumu Nr. 680 redakcijā)

Veidlapas Nr. 2-EU-SILC "Mājsaimniecības veidlapa" paraugs
112. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 20. decembra
noteikumiem Nr. 812

(Pielikums MK 17.11.2020. noteikumu Nr. 680 redakcijā)

Veidlapas Nr. 3-EU-SILC "Individuālā veidlapa" paraugs
113. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 20. decembra
noteikumiem Nr. 812
Veidlapas Nr.4-EU-SILC (2017) “Pieaugušo un bērnu veselība. EU-SILC apsekojuma „Statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem” pielikums-modulis 2017. gadā” paraugs

(Pielikums svītrots ar MK 17.11.2020. noteikumiem Nr. 680)

114. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 20. decembra
noteikumiem Nr. 812

(Pielikums MK 07.01.2020. noteikumu Nr. 3 redakcijā)

Veidlapas Nr. 1-C "Iedzīvotāju apsekojums par atpūtas un darījumu braucieniem 20__. gadā" paraugs
115. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 20. decembra
noteikumiem Nr. 812
Veidlapas Nr.1-pieaugušo izglītība “Pieaugušo izglītības apsekojums” paraugs
116. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 20. decembra
noteikumiem Nr. 812

(Pielikums MK 17.11.2020. noteikumu Nr. 680 redakcijā)

Veidlapas Nr. IKT-personas "Interneta lietošana 2021. gadā" paraugs
117. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 20. decembra
noteikumiem Nr. 812

(Pielikums MK 17.11.2020. noteikumu Nr. 680 redakcijā)

Veidlapas Nr.1-DSP “Darbaspēka apsekojums” paraugs
118. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 20. decembra
noteikumiem Nr. 812
SAZINĀŠANĀS AR ADRESI

(Pielikums svītrots ar MK 17.11.2020. noteikumiem Nr. 680)

119. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 20. decembra
noteikumiem Nr. 812
PERSONAS IDENTIFIKĀCIJA

(Pielikums svītrots ar MK 17.11.2020. noteikumiem Nr. 680)

120. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 20. decembra
noteikumiem Nr. 812
Veidlapas Nr.1-reģistrs “Statistikas uzņēmuma reģistra aktualizācijas veidlapa” paraugs
121.pielikums
Ministru kabineta
2016.gada 20. decembra
noteikumiem Nr. 812
Veidlapas Nr.3-reģistrs “Statistikas uzņēmumu reģistra aktualizācijas veidlapa” paraugs

(Pielikums svītrots ar MK 12.02.2019. noteikumiem Nr. 71)

122. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 20. decembra
noteikumiem Nr. 812
Veidlapas Nr.2-auto “Kravu pārvadājumi ar autotransportu” paraugs
123. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 20. decembra
noteikumiem Nr. 812

(Pielikums MK 17.11.2020. noteikumu Nr. 680 redakcijā)

Veidlapas Nr. 2-inovācijas "Inovācijas uzņēmējdarbībā" paraugs
124. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 20. decembra
noteikumiem Nr. 812
Veidlapas Nr.1-mūža pensija “Pārskats par mūža pensiju saistību uzskaiti 20__.gadā” paraugs
125. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 20. decembra
noteikumiem Nr. 812

(Pielikums MK 07.01.2020. noteikumu Nr. 3 redakcijā)

Veidlapas Nr. B-1 "Ceļotāju apsekojums 20__. gadā" paraugs
126. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 20. decembra
noteikumiem Nr. 812

(Pielikums MK 07.01.2020. noteikumu Nr. 3 redakcijā)

Veidlapas Nr. B-2 "Ceļotāju apsekojums 20__. gadā" paraugs
127. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 20. decembra
noteikumiem Nr. 812
Veidlapas Nr.1-apgrozījums “Pārskats par apgrozījumu” paraugs
128. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 20. decembra
noteikumiem Nr. 812
Veidlapas Nr. 4-EU-SILC (2018) "Labsajūta. EU-SILC apsekojuma "Statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem" pielikums – modulis 2018. gadā" paraugs

(Pielikums svītrots ar MK 17.11.2020. noteikumiem Nr. 680)

129. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 20. decembra
noteikumiem Nr. 812

(Pielikums MK 19.12.2017. noteikumu Nr. 755 redakcijā)

Veidlapas Nr. 1-siltumsūkņi "Pārskats par siltumsūkņiem" paraugs
130. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 20. decembra
noteikumiem Nr. 812

(Pielikums MK 08.04.2021. noteikumu Nr. 212 redakcijā)

Veidlapas Nr. 1-GVC "Globālās vērtību ķēdes" paraugs
131. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 20. decembra
noteikumiem Nr. 812

(Pielikums MK 19.12.2017. noteikumu Nr. 755 redakcijā)

Veidlapas Nr. 1-GC "Pārskats par vidējām dabasgāzes cenām" paraugs
132. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 20. decembra
noteikumiem Nr. 812

(Pielikums MK 07.01.2020. noteikumu Nr. 3 redakcijā)

Veidlapas Nr. 1-gada konsolidētais "Konsolidētais pārskats par darbību 20__. gadā" paraugs
133. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 20. decembra
noteikumiem Nr. 812

(Pielikums MK 19.12.2017. noteikumu Nr. 755 redakcijā)

Veidlapas Nr. 1-mobilitāte "Latvijas iedzīvotāju mobilitāte 2017. gadā" paraugs
134. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 20. decembra
noteikumiem Nr. 812

(Pielikums MK 19.12.2017. noteikumu Nr. 755 redakcijā)

Veidlapas Nr. 1-vakances "Pārskats par vakancēm" paraugs
135. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 20. decembra
noteikumiem Nr. 812
Veidlapas Nr. 1-ĀMA "Ārējās migrācijas apsekojums" paraugs

(Pielikums svītrots ar MK 17.11.2020. noteikumiem Nr. 680)

136. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 20. decembra
noteikumiem Nr. 812
Veidlapas Nr. 4-EU-SILC (2019) "Trūkuma pārmantošana no paaudzes paaudzē.
EU-SILC apsekojuma "Statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem" pielikums-modulis 2019. gadā" paraugs

(Pielikums svītrots ar MK 17.11.2020. noteikumiem Nr. 680)

137. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 20. decembra
noteikumiem Nr. 812

(Pielikums MK 12.02.2019. noteikumu Nr. 71 redakcijā)

Veidlapas Nr. 1-ER "Pārskats par enerģētisko resursu izlietošanu rūpniecības sektorā 2018. gadā" paraugs
138. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 20. decembra
noteikumiem Nr. 812

(Pielikums MK 12.02.2019. noteikumu Nr. 71 redakcijā)

Veidlapas Nr. 5-darbs "Pārskats par darba samaksas struktūru 2018. gadā" paraugs
139. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 20. decembra
noteikumiem Nr. 812

(Pielikums MK 12.02.2019. noteikumu Nr. 71 redakcijā)

Veidlapas Nr. 5-darbs-MkU "Pārskats par darba samaksas struktūru 2018. gadā" paraugs
140. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 20. decembra
noteikumiem Nr. 812

(Pielikums MK 12.02.2019. noteikumu Nr. 71 redakcijā)

Veidlapas Nr. 5-darbs-VTP "Pārskats par darba samaksas struktūru 2018. gadā" paraugs
141. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 20. decembra
noteikumiem Nr. 812

(Pielikums MK 12.02.2019. noteikumu Nr. 71 redakcijā)

Veidlapas Nr. 1-MBA "Mājsaimniecības aptauja" paraugs
142. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 20. decembra
noteikumiem Nr. 812

(Pielikums MK 12.02.2019. noteikumu Nr. 71 redakcijā)

Veidlapas Nr. 1-MBA pielikums "Personu identifikācija" paraugs
143. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 20. decembra
noteikumiem Nr. 812

(Pielikums MK 12.02.2019. noteikumu Nr. 71 redakcijā)

Veidlapas Nr. 2-MBA "Mājsaimniecības patēriņa izdevumu dienasgrāmata" paraugs
144. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 20. decembra
noteikumiem Nr. 812

(Pielikums MK 12.02.2019. noteikumu Nr. 71 redakcijā)

Veidlapas Nr. 1-pesticīdi "Pesticīdu lietošana kultūraugu sējumos un stādījumos" paraugs
145. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 20. decembra
noteikumiem Nr. 812

(Pielikums MK 12.02.2019. noteikumu Nr. 71 redakcijā)

Veidlapas Nr. 1-lauku saimniecība "Lauku saimniecības darbība 2019. gadā" paraugs
146. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 20. decembra
noteikumiem Nr. 812
Veidlapas Nr. 1-DSP 4. pielikums (2019) "Darba organizācija un darbalaiks.
Darbaspēka izlases apsekojuma pielikumsmodulis 2019. gadā" paraugs

(Pielikums svītrots ar MK 17.11.2020. noteikumiem Nr. 680)

147. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 20. decembra
noteikumiem Nr. 812

(Pielikums MK 07.01.2020. noteikumu Nr. 3 redakcijā)

Veidlapas Nr. LS-2020 "2020. gada lauksaimniecības skaitīšana" paraugs
148. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 20. decembra
noteikumiem Nr. 812
Veidlapas Nr. 4-EU-SILC (2020) "Pārmērīgas parādsaistības, patēriņš, labklājība un nodarbinātība" paraugs

(Pielikums svītrots ar MK 17.11.2020. noteikumiem Nr. 680)

149. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 20. decembra
noteikumiem Nr. 812

(Pielikums MK 07.01.2020. noteikumu Nr. 3 redakcijā)

Veidlapas Nr. 1-DSP 4. pielikums (2020) "Nelaimes gadījumi darbā un ar darbu saistītās veselības problēmas" paraugs
150. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 20. decembra
noteikumiem Nr. 812

(Pielikums MK 07.01.2020. noteikumu Nr. 3 redakcijā)

Veidlapas Nr. 1-EIVA "Eiropas iedzīvotāju veselības apsekojums" paraugs
151. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 20. decembra
noteikumiem Nr. 812

(Pielikums MK 17.11.2020. noteikumu Nr. 680 redakcijā)

Veidlapas Nr. 1-EPM "Apsekojums par energoresursu patēriņu mājsaimniecībās 2020. gadā" paraugs
152. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 20. decembra
noteikumiem Nr. 812

(Pielikums MK 17.11.2020. noteikumu Nr. 680 redakcijā)

Veidlapas Nr. 4-EU-SILC (2021) "Bērnu veselība, materiālā nenodrošinātība un bērnu ikdienas situācija" paraugs
153. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 20. decembra
noteikumiem Nr. 812

(Pielikums MK 17.11.2020. noteikumu Nr. 680 redakcijā)

Veidlapas Nr. 1-DSP 4. pielikums (2021) "Latvijā iebraukušo personu un viņu pēcnācēju situācija darba tirgū" paraugs
154. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 20. decembra
noteikumiem Nr. 812

(Pielikums MK 17.11.2020. noteikumu Nr. 680 redakcijā)

Veidlapas Nr. 1-arodmācība "Arodmācība uzņēmumos 20__. gadā" paraugs
155. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 20. decembra
noteikumiem Nr. 812

(Pielikums MK 08.04.2021. noteikumu Nr. 212 redakcijā)

Veidlapas Nr. 5-EU-SILC (2021) "COVID-19 krīzes ietekme" paraugs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Oficiālās statistikas veidlapu paraugu apstiprināšanas un veidlapu aizpildīšanas un iesniegšanas .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 812Pieņemts: 20.12.2016.Stājas spēkā: 01.01.2017.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 251, 23.12.2016. OP numurs: 2016/251.14
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
287576
{"selected":{"value":"13.04.2021","content":"<font class='s-1'>13.04.2021.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"13.04.2021","iso_value":"2021\/04\/13","content":"<font class='s-1'>13.04.2021.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"28.11.2020","iso_value":"2020\/11\/28","content":"<font class='s-1'>28.11.2020.-12.04.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"11.01.2020","iso_value":"2020\/01\/11","content":"<font class='s-1'>11.01.2020.-27.11.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"19.02.2019","iso_value":"2019\/02\/19","content":"<font class='s-1'>19.02.2019.-10.01.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"23.12.2017","iso_value":"2017\/12\/23","content":"<font class='s-1'>23.12.2017.-18.02.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2017","iso_value":"2017\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2017.-22.12.2017.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
13.04.2021
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)