Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 680

Rīgā 2020. gada 17. novembrī (prot. Nr. 73 4. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 20. decembra noteikumos Nr. 812 "Oficiālās statistikas veidlapu paraugu apstiprināšanas un veidlapu aizpildīšanas un iesniegšanas noteikumi"

Izdoti saskaņā ar Statistikas likuma
11. pantu

Izdarīt Ministru kabineta 2016. gada 20. decembra noteikumos Nr. 812 "Oficiālās statistikas veidlapu paraugu apstiprināšanas un veidlapu aizpildīšanas un iesniegšanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2016, 251. nr.; 2017, 255. nr.; 2019, 34. nr.; 2020, 7. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 2.7. apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.7. veidlapa Nr. 1-DVV "Uzņēmuma (iestādes) vietējās darbības veida vienības 20__. gadā", kura nodrošina arī Padomes 1993. gada 15. marta Regulas (EEK) Nr. 696/93 par statistikas vienībām ražošanas sistēmas novērošanai un analīzei Kopienā, Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 20. februāra Regulas (EK) Nr. 177/2008, ar ko izveido kopēju uzņēmumu reģistru sistēmu statistikas vajadzībām un atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 2186/93 (turpmāk - Eiropas Parlamenta un Padomes Regula Nr. 177/2008), un Eiropas Parlamenta un Padomes 2019. gada 27. novembra Regulas (ES) 2019/2152 par Eiropas uzņēmējdarbības statistiku, ar ko atceļ 10 tiesību aktus uzņēmējdarbības statistikas jomā (turpmāk - Eiropas Parlamenta un Padomes Regula Nr. 2019/2152), prasību piemērošanu (7. pielikums);".

2. Izteikt 2.16. un 2.17. apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.16. veidlapa Nr. 1-IKT un e-komercija "Pārskats par informācijas un komunikācijas tehnoloģiju izmantošanu uzņēmumos", kura nodrošina arī Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 2019/2152 prasību piemērošanu (16. pielikums);

2.17. veidlapa Nr. 1-IKT un e-komercija (īsā) "Pārskats par informācijas un komunikācijas tehnoloģiju izmantošanu uzņēmumos", kura nodrošina arī Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 2019/2152 prasību piemērošanu (17. pielikums);".

3. Svītrot 2.50. apakšpunktu.

4. Svītrot 2.65. apakšpunktu.

5. Izteikt 2.84. un 2.85. apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.84. veidlapa Nr. Izvedums-Intrastat-2A "Pārskats par tirdzniecību ar Eiropas Savienības dalībvalstīm", kura nodrošina arī Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 638/2004 un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 2019/2152 prasību piemērošanu (84. pielikums);

2.85. veidlapa Nr. Izvedums-Intrastat-2B "Pārskats par tirdzniecību ar Eiropas Savienības dalībvalstīm", kura nodrošina arī Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 638/2004 un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 2019/2152 prasību piemērošanu (85. pielikums);".

6. Izteikt 2.98. un 2.99. apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.98. veidlapa Nr. 2-apgrozījums "Pārskats par apgrozījumu", kura nodrošina arī Padomes Regulas Nr. 1165/98, Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 1158/2005, Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 549/2013 un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 2019/2152 prasību piemērošanu (98. pielikums);

2.99. veidlapa Nr. 4-apgrozījums "Pārskats par apgrozījumu", kura nodrošina arī Padomes Regulas Nr. 1165/98, Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 1158/2005, Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 549/2013 un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 2019/2152 prasību piemērošanu (99. pielikums);".

7. Izteikt 2.110., 2.111. un 2.112. apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.110. veidlapa Nr. 1-EU-SILC "Mājsaimniecības reģistrs", kura nodrošina arī Eiropas Parlamenta un Padomes 2019. gada 10. oktobra Regulas (ES) 2019/1700, ar ko izveido vienotu ietvaru Eiropas statistikai par personām un mājsaimniecībām, kuras pamatā ir no izlasēm savākti dati individuālā līmenī, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 808/2004, (EK) Nr. 452/2008 un (EK) Nr. 1338/2008 un ar ko atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1177/2003 un Padomes Regulu (EK) Nr. 577/98 (turpmāk - Eiropas Parlamenta un Padomes Regula Nr. 2019/1700), un Komisijas 2019. gada 16. decembra Īstenošanas regulas (ES) 2019/2242, ar ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2019/1700 precizē datu kopu tehniskos aspektus, nosaka tehniskos formātus un precizē kvalitātes ziņojumu detalizētu sagatavošanas kārtību un saturu par izlases apsekojuma organizēšanu ienākumu un dzīves apstākļu jomā (turpmāk - Komisijas Īstenošanas regula Nr. 2019/2242), prasību piemērošanu (110. pielikums);

2.111. veidlapa Nr. 2-EU-SILC "Mājsaimniecības anketa", kura nodrošina arī Komisijas Regulas Nr. 1983/2003, Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 2019/1700 un Komisijas Īstenošanas regulas Nr. 2019/2242 prasību piemērošanu (111. pielikums);

2.112. veidlapa Nr. 3-EU-SILC "Individuālā anketa", kura nodrošina arī Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 2019/1700 un Komisijas Īstenošanas regulas Nr. 2019/2242 prasību piemērošanu (112. pielikums);".

8. Svītrot 2.113. apakšpunktu.

9. Izteikt 2.116. un 2.117. apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.116. veidlapa Nr. IKT-personas "Interneta lietošana 2021. gadā", kura nodrošina arī Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 21. aprīļa Regulas (EK) Nr. 808/2004 attiecībā uz Kopienas statistiku par informācijas sabiedrību un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 2019/1700 prasību piemērošanu (116. pielikums);

2.117. veidlapa Nr. 1-DSP "Darbaspēka apsekojums", kura nodrošina arī Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 2019/1700, Komisijas 2019. gada 16. decembra Īstenošanas regulas (ES) 2019/2240, ar ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2019/1700 precizē datu kopas tehniskos aspektus, nosaka informācijas nosūtīšanas tehniskos formātus un precizē kvalitātes ziņojumu detalizētu sagatavošanas kārtību un saturu par izlases apsekojuma organizēšanu darbaspēka jomā (turpmāk - Komisijas Īstenošanas regula Nr. 2019/2240), prasību piemērošanu (117. pielikums);".

10. Svītrot 2.118. un 2.119. apakšpunktu.

11. Izteikt 2.120. apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.120. veidlapa Nr. 1-reģistrs "Statistikas uzņēmumu reģistra aktualizācijas veidlapa", kura nodrošina arī Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 2019/2152 prasību piemērošanu (120. pielikums);".

12. Izteikt 2.127. apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.127. veidlapa Nr. 1-apgrozījums "Pārskats par apgrozījumu", kura nodrošina arī Padomes Regulas Nr. 1165/98, Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 1158/2005, Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 549/2013 un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 2019/2152 prasību piemērošanu (127. pielikums);".

13. Svītrot 2.128. apakšpunktu.

14. Izteikt 2.130. apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.130. veidlapa Nr. 1-GVC "Globālās vērtību ķēdes", kura nodrošina arī Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 2019/2152 prasību piemērošanu (130. pielikums);".

15. Svītrot 2.135. un 2.136. apakšpunktu.

16. Svītrot 2.146. apakšpunktu.

17. Svītrot 2.148. apakšpunktu.

18. Papildināt noteikumus ar 2.151., 2.152., 2.153. un 2.154. apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.151. veidlapa Nr. 1-EPM "Apsekojums par energoresursu patēriņu mājsaimniecībās 2020. gadā", kura nodrošina arī Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 1099/2008 un Komisijas 2014. gada 24. aprīļa Regulas (ES) Nr. 431/2014, ar ko attiecībā uz ikgadējās statistikas īstenošanu par enerģijas patēriņu mājsaimniecībās groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1099/2008 par enerģētikas statistiku, prasību piemērošanu (151. pielikums);

2.152. veidlapa Nr. 4-EU-SILC (2021) "Bērnu veselība, materiālā nenodrošinātība un bērnu ikdienas situācija", kura nodrošina arī Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 2019/1700 un Komisijas Īstenošanas regulas Nr. 2019/2242 prasību piemērošanu (152. pielikums);

2.153. veidlapas Nr. 1-DSP 4. pielikums (2021) "Latvijā iebraukušo personu un viņu pēcnācēju situācija darba tirgū", kas nodrošina arī Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 2019/1700, Komisijas Īstenošanas regulas Nr. 2019/2240 un Komisijas 2019. gada 16. decembra Deleģētās regulas (ES) 2020/256, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2019/1700 papildina, izveidojot daudzgadu mainīgo plānu, prasību piemērošanu (153. pielikums);

2.154. veidlapa Nr. 1-arodmācība "Arodmācība uzņēmumos 20__. gadā", kura nodrošina arī Eiropas Parlamenta un Padomes 2005. gada 7. septembra Regulas (EK) Nr. 1552/2005 par statistiku, kas attiecas uz arodmācībām uzņēmumos, un Komisijas 2014. gada 29. oktobra Regulas (ES) Nr. 1153/2014, ar ko attiecībā uz vācamajiem datiem, izlases metodi, precizitātes un kvalitātes prasībām groza Regulu (EK) Nr. 198/2006, prasību piemērošanu (154. pielikums)."

19. Izteikt 4. punktu šādā redakcijā:

"4. Šo noteikumu 2.37., 2.44., 2.110., 2.111., 2.112., 2.114., 2.115., 2.116., 2.117., 2.125., 2.126., 2.148., 2.149., 2.150., 2.151., 2.152. un 2.153. apakšpunktā minētās oficiālās statistikas veidlapas var aizpildīt pārvaldes intervētājs, pamatojoties uz respondenta mutiski sniegto informāciju."

20. Izteikt 13. pielikumu jaunā redakcijā (1. pielikums).

21. Izteikt 16. pielikumu jaunā redakcijā (2. pielikums).

22. Izteikt 18. pielikumu jaunā redakcijā (3. pielikums).

23. Izteikt 25. pielikumu jaunā redakcijā (4. pielikums).

24. Izteikt 32. pielikumu jaunā redakcijā (5. pielikums).

25. Izteikt 34. pielikumu jaunā redakcijā (6. pielikums)

26. Izteikt 35. pielikumu jaunā redakcijā (7. pielikums)

27. Izteikt 41. pielikumu jaunā redakcijā (8. pielikums).

28. Svītrot 50. pielikumu.

29. Izteikt 62. pielikumu jaunā redakcijā (9. pielikums).

30. Svītrot 65. pielikumu.

31. Izteikt 73. pielikumu jaunā redakcijā (10. pielikums).

32. Izteikt 74. pielikumu jaunā redakcijā (11. pielikums).

33. Izteikt 75. pielikumu jaunā redakcijā (12. pielikums).

34. Izteikt 76. pielikumu jaunā redakcijā (13. pielikums).

35. Izteikt 84. pielikumu jaunā redakcijā (14. pielikums).

36. Izteikt 85. pielikumu jaunā redakcijā (15. pielikums).

37. Izteikt 86. pielikumu jaunā redakcijā (16. pielikums).

38. Izteikt 89. pielikumu jaunā redakcijā (17. pielikums).

39. Izteikt 90. pielikumu jaunā redakcijā (18. pielikums).

40. Izteikt 91. pielikumu jaunā redakcijā (19. pielikums).

41. Izteikt 92. pielikumu jaunā redakcijā (20. pielikums).

42. Izteikt 97. pielikumu jaunā redakcijā (21. pielikums).

43. Izteikt 104. pielikumu jaunā redakcijā (22. pielikums).

44. Izteikt 110. pielikumu jaunā redakcijā (23. pielikums).

45. Izteikt 111. pielikumu jaunā redakcijā (24. pielikums).

46. Izteikt 112. pielikumu jaunā redakcijā (25. pielikums).

47. Svītrot 113. pielikumu.

48. Izteikt 116. pielikumu jaunā redakcijā (26. pielikums).

49. Izteikt 117. pielikumu jaunā redakcijā (27. pielikums).

50. Svītrot 118. un 119. pielikumu.

51. Izteikt 123. pielikumu jaunā redakcijā (28. pielikums).

52. Svītrot 128. pielikumu.

53. Izteikt 130. pielikumu jaunā redakcijā (29. pielikums).

54. Svītrot 135. un 136. pielikumu.

55. Svītrot 146. pielikumu.

56. Svītrot 148. pielikumu.

57. Papildināt noteikumus ar 151. pielikumu (30. pielikums).

58. Papildināt noteikumus ar 152. pielikumu (31. pielikums).

59. Papildināt noteikumus ar 153. pielikumu (32. pielikums).

60. Papildināt noteikumus ar 154. pielikumu (33. pielikums).

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Ekonomikas ministrs J. Vitenbergs

 

1. pielikums

2. pielikums

3. pielikums

4. pielikums

5. pielikums

6. pielikums

7. pielikums

8. pielikums

9. pielikums

10. pielikums

11. pielikums

12. pielikums

13. pielikums

14. pielikums

15. pielikums

16. pielikums

17. pielikums

18. pielikums

19. pielikums

20. pielikums

21. pielikums

22. pielikums

23. pielikums

24. pielikums

25. pielikums

26. pielikums

27. pielikums

28. pielikums

29. pielikums

30. pielikums

31. pielikums

32. pielikums

33. pielikums

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 20. decembra noteikumos Nr. 812 "Oficiālās statistikas veidlapu .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 680Pieņemts: 17.11.2020.Stājas spēkā: 28.11.2020.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 230, 27.11.2020. OP numurs: 2020/230.3
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
319017
28.11.2020
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)