Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.1032

Rīgā 2005.gada 27.decembrī (prot. Nr.77 11.§)
Noteikumi par budžetu ieņēmumu klasifikāciju
Izdoti saskaņā ar Likuma par budžetu un finanšu vadību 11.panta 1.punktu un 43.panta pirmo daļu

1. Noteikumi nosaka budžetu ieņēmumu klasifikāciju, kuru piemēro normatīvajos aktos budžeta un finanšu vadības jomā noteikto budžetu plānošanā, uzskaitē (atbilstoši naudas plūsmas un uzkrājuma principam) un pārskatu sagatavošanā.

(MK 10.11.2014. noteikumu Nr.695 redakcijā)

2. Budžetu ieņēmumu klasifikācija kodificē ieņēmumu veidus, lai nodrošinātu informācijas sistematizēšanu, apkopošanu un analīzi.

(MK 10.11.2014. noteikumu Nr.695 redakcijā)

3. Budžetu ieņēmumu klasifikāciju (pielikums) veido:

3.1. grupas un apakšgrupas, kas raksturo ieņēmumu veidu pēc ekonomiskās būtības:

3.1.1. nodokļu ieņēmumiem piemēro 1.0.grupu:

3.1.1.1. ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa un solidaritātes nodokļa – 1.1. apakšgrupa;

3.1.1.2. ieņēmumi no juridisko personu ienākuma nodokļa - 1.2.apakšgrupa;

3.1.1.3. sociālās apdrošināšanas iemaksas - 1.3.apakšgrupa;

3.1.1.4. īpašuma nodokļi - 1.4.apakšgrupa;

3.1.1.5. pievienotās vērtības nodoklis - 1.5.apakšgrupa;

3.1.1.6. akcīzes nodoklis - 1.6.apakšgrupa;

3.1.1.7. muitas nodoklis - 1.7.apakšgrupa;

3.1.1.8. nodokļi atsevišķām precēm un pakalpojumu veidiem - 1.8.apakšgrupa;

3.1.1.9. nodokļi un maksājumi par tiesībām lietot atsevišķas preces - 1.9.apakšgrupa;

3.1.2. nenodokļu ieņēmumiem piemēro 2.0.grupu;

3.1.3. maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem piemēro 3.0.grupu;

3.1.4. ārvalstu finanšu palīdzībai piemēro 4.0.grupu:

3.1.4.1. ārvalstu finanšu palīdzība budžetam - 4.1.apakšgrupa;

3.1.4.2. ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos - 4.2.apakšgrupa;

3.1.5. transfertiem piemēro 5.0.grupu;

3.1.6. ziedojumiem un dāvinājumiem piemēro 6.0.grupu;

3.1.7. dotācijai no vispārējiem ieņēmumiem piemēro 7.0.grupu;

3.1.8. ieņēmumiem, kuri veidojas pēc uzkrāšanas principa, piemēro 8.0. grupu;

3.2. apzīmējošie kodi;

3.3. kodu nosaukumi;

3.4. kodu lietojuma skaidrojumi.

(Grozīts ar MK 14.11.2006. noteikumiem Nr. 936; MK 22.12.2015. noteikumiem Nr. 774; MK 27.11.2018. noteikumiem Nr. 745)

4. Datu apstrādes sistēmās:

4.1. katru budžeta ieņēmumu klasifikācijas līmeni ar punktu neatdala;

4.2. budžeta ieņēmumu klasifikāciju uztur piecās zīmēs;

4.3. budžeta ieņēmumu klasifikācijas četrzīmju kodiem pievieno pirmo zīmi "0" (nulle).

(MK 14.11.2006. noteikumu Nr.936 redakcijā)

5. Normatīvajos aktos budžeta un finanšu vadības jomā noteiktās iestādes (izņemot pašvaldības) nodrošina šajos noteikumos noteiktās budžetu ieņēmumu klasifikācijas lietošanu plānošanā, uzskaitē un pārskatos. Pašvaldības budžeta uzskaitei un pārskatu sagatavošanai klasifikāciju piemēro tikai normatīvajos aktos par pārskatu sagatavošanu un iesniegšanu noteiktajā apjomā, bet budžeta plānošanai – atbilstoši saviem ieskatiem. Pašvaldībām un budžeta iestāžu vadītājiem ieņēmumu uzskaites nodrošināšanai ir tiesības sadalīt ieņēmumu kodus sīkāk.

(MK 25.11.2008. noteikumu Nr.978 redakcijā, kas grozīta ar MK 11.10.2011. noteikumiem Nr.781)

5.1 Soda nauda, nokavējuma nauda, nokavējuma procenti, līgumsodu ieņēmumi, kas radušies nodokļu, nodevu nenomaksāšanas vai valsts budžeta aizdevumu darījumu nosacījumu nepildīšanas dēļ, tiek attiecināti uz konkrētā nodokļa, nodevas ieņēmumiem vai valsts budžeta aizdevumu darījumos uz procentu ieņēmumiem.

(MK 27.11.2018. noteikumu Nr. 745 redakcijā)

5.2 Valsts ieņēmumu dienests šo noteikumu 5.1 punktu attiecībā uz soda naudu piemēro no 2021. gada 1. janvāra.

(MK 27.11.2018. noteikumu Nr. 745 redakcijā)

5.3 Uz šo noteikumu pielikuma 2.0. grupas 9.1.8.3. kodu attiecina arī ieņēmumus, kas iemaksāti saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts nodevu par informācijas saņemšanu no Iedzīvotāju reģistra.

(MK 29.09.2020. noteikumu Nr. 607 redakcijā)

6. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2005.gada 25.janvāra noteikumus Nr.63 "Noteikumi par budžetu ieņēmumu klasifikāciju" (Latvijas Vēstnesis, 2005, 16., 88., 201.nr.).

7. Noteikumi stājas spēkā ar 2007.gada 1.janvāri.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Finanšu ministrs O.Spurdziņš
Pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 27.decembra noteikumiem Nr.1032
Budžetu ieņēmumu klasifikācija

(Pielikums MK 14.11.2006. noteikumu Nr. 936 redakcijā, kas grozīta ar MK 27.11.2007. noteikumiem Nr. 816; MK 25.11.2008. noteikumiem Nr. 978; MK 22.12.2009. noteikumiem Nr. 1641; MK 05.10.2010. noteikumiem Nr. 950; MK 07.12.2010. noteikumiem Nr. 1111; MK 11.10.2011. noteikumiem Nr. 781; MK 06.03.2012. noteikumiem Nr. 157; MK 28.08.2012. noteikumiem Nr. 602; MK 03.12.2013. noteikumiem Nr. 1378; MK 10.11.2014. noteikumiem Nr. 695; MK 16.06.2015. noteikumiem Nr. 302; MK 01.12.2015. noteikumiem Nr. 675; MK 22.12.2015. noteikumiem Nr. 774; MK 30.08.2016. noteikumiem Nr. 577; MK 26.09.2017. noteikumiem Nr. 588; MK 27.11.2018. noteikumiem Nr. 745; MK 29.09.2020. noteikumiem Nr. 607)

Grupa

Kods

Koda nosaukums un skaidrojums

1.0.

1.0.0.0.

IENĀKUMA NODOKĻI

1.1.

1.1.0.0.

Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa

1.1.

1.1.1.0.

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis

  

Uz 1.1.1.0.kodu attiecina ieņēmumus, kas iemaksāti valsts budžetā vai pašvaldību budžetos saskaņā ar likumu "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli", kā arī saņemto iedzīvotāju ienākuma nodokļa daļu atbilstoši normatīvajiem aktiem pēc valsts budžetā 7.0.0.0.kodā ieskaitīto līdzekļu pārdales

1.1.

1.1.1.1.

(Svītrots ar MK 29.09.2020. noteikumiem Nr. 607)

1.1.

1.1.1.2.

Pašvaldības budžeta ieņēmumos saņemtais iedzīvotāju ienākuma nodoklis no Valsts kases sadales konta

1.1.

1.1.1.3.

(Svītrots ar MK 30.08.2016. noteikumiem Nr. 577)

1.1.

1.1.1.4.

Valsts budžeta ieņēmumos attiecinātais iedzīvotāju ienākuma nodoklis

  

Uz 1.1.1.4. kodu attiecina iedzīvotāju ienākuma nodokli, kas no vienotā nodokļu konta tiek attiecināts valsts budžeta ieņēmumos saskaņā ar noteikto procentuālo sadalījumu starp valsts budžetu un pašvaldību budžetu

1.2.

1.2.0.0.

Ieņēmumi no uzņēmumu ienākuma nodokļa

1.2.

1.2.1.0.

Uzņēmumu ienākuma nodoklis

  

Uz 1.2.1.0. kodu attiecina ieņēmumus, kas iemaksāti valsts budžetā saskaņā ar Uzņēmumu ienākuma nodokļa likumu, kā arī saņemto uzņēmumu ienākuma nodokļa daļu atbilstoši normatīvajiem aktiem pēc valsts budžetā 7.0.0.0. kodā ieskaitīto līdzekļu pārdales

1.2.

1.2.2.0.

(Svītrots ar MK 30.08.2016. noteikumiem Nr. 577)

1.1.1.3.0.0.Ieņēmumi no solidaritātes nodokļa
  Uz 1.3.0.0. kodu attiecina ieņēmumus no solidaritātes nodokļa, kas valsts pamatbudžetā ieskaitīti saskaņā ar Solidaritātes nodokļa likuma redakciju, kas bija spēkā līdz 2017. gada 31. decembrim

1.3.

2.0.0.0.

SOCIĀLĀS APDROŠINĀŠANAS IEMAKSAS

1.3.

2.1.0.0.

Brīvprātīgās sociālās apdrošināšanas iemaksas

1.3.

2.1.1.0.

Brīvprātīgās sociālās apdrošināšanas iemaksas valsts pensiju apdrošināšanai

1.3.

2.1.2.0.

Brīvprātīgās sociālās apdrošināšanas iemaksas invaliditātes, maternitātes, slimības un vecāku apdrošināšanai

1.3.2.1.3.0.Brīvprātīgās sociālās apdrošināšanas iemaksas sociālajai apdrošināšanai bezdarba gadījumiem
1.3.2.1.4.0.Brīvprātīgās sociālās apdrošināšanas iemaksas sociālajai apdrošināšanai pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām

1.3.

2.2.0.0.

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

  

Uz 2.2.0.0.kodu attiecina sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, kas iemaksātas valsts budžetā saskaņā ar likumu "Par valsts sociālo apdrošināšanu", kā arī saņemto sociālās apdrošināšanas iemaksas daļu atbilstoši normatīvajiem aktiem pēc valsts budžetā 7.0.0.0.kodā ieskaitīto līdzekļu pārdales

1.3.

2.3.0.0.

(Svītrots ar MK 30.08.2016. noteikumiem Nr. 577)

1.3.

2.4.0.0.

Ieņēmumi valsts speciālajā budžetā no valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu sadales

1.3.

2.4.1.0.

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas valsts pensiju apdrošināšanai

1.3.

2.4.2.0.

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas sociālajai apdrošināšanai bezdarba gadījumiem

1.3.

2.4.3.0.

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas sociālajai apdrošināšanai pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām

1.3.

2.4.4.0.

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas invaliditātes, maternitātes, slimības un vecāku apdrošināšanai

1.3.

2.5.0.0.

Ieņēmumi valsts pamatbudžetā no valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu sadales veselības aprūpes finansēšanai
1.0.3.0.0.0.Ieņēmumi, kas iemaksāti vienotajā nodokļu kontā
  Uz 3.0.0.0. kodu attiecina maksājumus, kas iemaksāti vienotajā nodokļu kontā saskaņā ar likuma "Par nodokļiem un nodevām" 23.1 panta pirmo daļu, kas vēl nav novirzīti konkrēta nodokļa, nodevas, citu valsts noteikto maksājumu un ar tiem saistīto maksājumu saistību segšanai

1.4.

4.0.0.0.

ĪPAŠUMA NODOKĻI

1.4.

4.1.0.0.

Nekustamā īpašuma nodoklis

  

Uz 4.1.0.0. kodu attiecina ieņēmumus, kas aprēķināti un iemaksāti saskaņā ar likumu "Par nekustamā īpašuma nodokli"

1.4.

4.1.1.0.

Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi

1.4.

4.1.1.1.

Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi kārtējā saimnieciskā gada ieņēmumi

1.4.

4.1.1.2.

Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi iepriekšējo gadu parādi

1.4.

4.1.2.0.

Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām

1.4.

4.1.2.1.

Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām kārtējā gada maksājumi

1.4.

4.1.2.2.

Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām parādi par iepriekšējiem gadiem

1.4.

4.1.3.0.

Nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem
1.4.4.1.3.1.Nekustamā īpašuma nodokļa par mājokļiem kārtējā saimnieciskā gada ieņēmumi
1.4.4.1.3.2.Nekustamā īpašuma nodokļa par mājokļiem parādi par iepriekšējiem gadiem

1.4.

4.2.0.0.

(Svītrots ar MK 29.09.2020. noteikumiem Nr. 607)

1.4.

4.3.0.0.

(Svītrots ar MK 29.09.2020. noteikumiem Nr. 607)

1.0.

5.0.0.0.

NODOKĻI PAR PAKALPOJUMIEM UN PRECĒM

1.5.

5.1.0.0.

Pievienotās vērtības nodoklis

1.5.

5.1.1.0.

Iekšzemē iekasētais pievienotās vērtības nodoklis

  

Uz 5.1.1.0. kodu attiecina pievienotās vērtības nodokļa ieņēmumus, kas iemaksāti valsts budžetā par iekšzemē realizētajām precēm un pakalpojumiem saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likumu

1.5.

5.1.2.0.

(Svītrots ar MK 30.08.2016. noteikumiem Nr. 577)

1.5.

5.1.3.0.

Iekasētais pievienotās vērtības nodoklis, izlaižot preces brīvam apgrozījumam
  Uz 5.1.3.0. kodu attiecina pievienotās vērtības nodokļa ieņēmumus, kas saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 123. panta pirmo daļu iemaksāti valsts budžetā, izlaižot preces brīvam apgrozījumam iekšzemē

1.5.

5.1.4.0.

Pievienotās vērtības nodoklis par jaunu transportlīdzekļu iegādi
  Uz 5.1.4.0. kodu attiecina pievienotās vērtības nodokļa ieņēmumus, kas saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likumu iemaksāti valsts budžetā par jaunu transportlīdzekļu iegādi iekšzemē

1.5.

5.1.5.0.

Pievienotās vērtības nodokļa īpašā režīma ietvaros reģistrēto personu iemaksātais pievienotās vērtības nodoklis par elektroniski sniegtajiem pakalpojumiem
  Uz 5.1.5.0. kodu attiecina ieņēmumus, kas iemaksāti valsts budžetā saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 140.1 pantu

1.5.

5.1.6.0.

Dalībvalstu pārskaitītais pievienotās vērtības nodoklis par elektroniski sniegtajiem pakalpojumiem
  Uz 5.1.6.0. kodu attiecina Latvijai piekrītošo pievienotās vērtības nodokli, ko citās Eiropas Savienības dalībvalstīs un ārpus Eiropas Savienības teritorijas reģistrētās personas iemaksā citu dalībvalstu budžetos par elektroniski sniegtajiem pakalpojumiem Latvijas ar pievienotās vērtības nodokli neapliekamām personām un ko dalībvalstis pārskaita Latvijas valsts budžetā saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likumu un Eiropas Padomes 2010. gada 7. oktobra Regulu Nr. 904/2010 par administratīvu sadarbību un krāpšanas apkarošanu pievienotās vērtības nodokļa jomā (pārstrādāto versiju)

1.6.

5.2.0.0.

Iekšzemē iekasētais akcīzes nodoklis un nodokļa atmaksas

  Uz 5.2.0.0. kodu attiecina ieņēmumus, kas iemaksāti valsts budžetā saskaņā ar likumu "Par akcīzes nodokli"

1.6.

5.2.1.0.

Akcīzes nodoklis alkoholiskajiem dzērieniem

1.6.

5.2.1.2.

(Svītrots ar MK 30.08.2016. noteikumiem Nr. 577)

1.6.

5.2.1.3.

(Svītrots ar MK 30.08.2016. noteikumiem Nr. 577)

1.6.

5.2.1.4.

(Svītrots ar MK 30.08.2016. noteikumiem Nr. 577)

1.6.

5.2.1.5.

(Svītrots ar MK 30.08.2016. noteikumiem Nr. 577)

1.6.

5.2.1.9.

(Svītrots ar MK 30.08.2016. noteikumiem Nr. 577)

1.6.

5.2.2.0.

Akcīzes nodoklis alum

1.6.

5.2.3.0.

Akcīzes nodoklis pārējām akcīzes precēm

1.6.

5.2.4.0.

Akcīzes nodoklis tabakas izstrādājumiem

1.6.

5.2.4.1.

(Svītrots ar MK 30.08.2016. noteikumiem Nr. 577)

1.6.

5.2.4.2.

(Svītrots ar MK 30.08.2016. noteikumiem Nr. 577)

1.6.

5.2.4.3.

(Svītrots ar MK 30.08.2016. noteikumiem Nr. 577)

1.6.

5.2.4.4.

(Svītrots ar MK 30.08.2016. noteikumiem Nr. 577)

1.6.

5.2.5.0.

Akcīzes nodokļa atmaksas saskaņā ar likumu "Par akcīzes nodokli"

1.6.

5.2.5.1.

(Svītrots ar MK 30.08.2016. noteikumiem Nr. 577)

1.6.

5.2.5.2.

(Svītrots ar MK 30.08.2016. noteikumiem Nr. 577)

1.6.

5.2.5.3.

(Svītrots ar MK 30.08.2016. noteikumiem Nr. 577)

1.6.

5.2.5.4.

(Svītrots ar MK 30.08.2016. noteikumiem Nr. 577)

1.6.

5.2.5.5.

(Svītrots ar MK 10.11.2014. noteikumiem Nr. 695)

1.6.

5.2.5.6.

(Svītrots ar MK 30.08.2016. noteikumiem Nr. 577)
 5.2.6.0.Akcīzes nodoklis dabasgāzei
 5.2.7.0.Akcīzes nodoklis naftas produktiem

1.6.

5.2.8.0.

(Svītrots ar MK 30.08.2016. noteikumiem Nr. 577)

1.6.

5.3.0.0.

Iekasētais akcīzes nodoklis, ievedot preces izlaišanai brīvam apgrozījumam (importējot)

  

Uz 5.3.0.0.kodu attiecina ieņēmumus, kas iemaksāti valsts budžetā saskaņā ar likumu "Par akcīzes nodokli"

1.6.

5.3.1.0.

Akcīzes nodoklis alkoholiskajiem dzērieniem

1.6.

5.3.1.2.

(Svītrots ar MK 30.08.2016. noteikumiem Nr. 577)

1.6.

5.3.1.3.

(Svītrots ar MK 30.08.2016. noteikumiem Nr. 577)

1.6.

5.3.1.4.

(Svītrots ar MK 30.08.2016. noteikumiem Nr. 577)

1.6.

5.3.1.5.

(Svītrots ar MK 30.08.2016. noteikumiem Nr. 577)

1.6.

5.3.1.9.

(Svītrots ar MK 30.08.2016. noteikumiem Nr. 577)

1.6.

5.3.2.0.

Akcīzes nodoklis alum

1.6.

5.3.3.0.

Akcīzes nodoklis pārējām akcīzes precēm

1.6.

5.3.4.0.

Akcīzes nodoklis tabakas izstrādājumiem

1.6.

5.3.4.1.

(Svītrots ar MK 30.08.2016. noteikumiem Nr. 577)

1.6.

5.3.4.2.

(Svītrots ar MK 30.08.2016. noteikumiem Nr. 577)

1.6.

5.3.4.3.

(Svītrots ar MK 30.08.2016. noteikumiem Nr. 577)

1.6.

5.3.4.4.

(Svītrots ar MK 30.08.2016. noteikumiem Nr. 577)

1.6.

5.3.6.0.

Akcīzes nodoklis dabasgāzei

1.6.

5.3.6.1.

(Svītrots ar MK 30.08.2016. noteikumiem Nr. 577)

1.6.

5.3.6.2.

(Svītrots ar MK 30.08.2016. noteikumiem Nr. 577)

1.6.

5.3.7.0.

Akcīzes nodoklis naftas produktiem

1.6.

5.3.7.1.

(Svītrots ar MK 30.08.2016. noteikumiem Nr. 577)

1.6.

5.3.7.2.

(Svītrots ar MK 30.08.2016. noteikumiem Nr. 577)

1.6.

5.3.7.3.

(Svītrots ar MK 30.08.2016. noteikumiem Nr. 577)

1.6.

5.3.7.4.

(Svītrots ar MK 30.08.2016. noteikumiem Nr. 577)

1.6.

5.3.7.5.

(Svītrots ar MK 30.08.2016. noteikumiem Nr. 577)

1.6.

5.3.7.6.

(Svītrots ar MK 30.08.2016. noteikumiem Nr. 577)

1.6.

5.3.7.7.

(Svītrots ar MK 30.08.2016. noteikumiem Nr. 577)

1.6.

5.3.7.8.

(Svītrots ar MK 30.08.2016. noteikumiem Nr. 577)

1.6.

5.3.7.9.

(Svītrots ar MK 30.08.2016. noteikumiem Nr. 577)

1.6.

5.3.8.0.

(Svītrots ar MK 30.08.2016. noteikumiem Nr. 577)

1.6.

5.3.9.0.

(Svītrots ar MK 30.08.2016. noteikumiem Nr. 577)

1.6.

5.3.9.1.

(Svītrots ar MK 30.08.2016. noteikumiem Nr. 577)

1.6.

5.3.9.2.

(Svītrots ar MK 16.06.2015. noteikumiem Nr.302)

1.6.

5.3.9.3.

(Svītrots ar MK 30.08.2016. noteikumiem Nr. 577)

1.6.

5.3.9.4.

(Svītrots ar MK 16.06.2015. noteikumiem Nr. 302)

1.6.

5.3.9.5.

(Svītrots ar MK 30.08.2016. noteikumiem Nr. 577)

1.6.

5.3.9.6.

(Svītrots ar MK 30.08.2016. noteikumiem Nr. 577)

1.8.

5.4.0.0.

Nodokļi atsevišķām precēm un pakalpojumu veidiem

1.8.

5.4.1.0.

Azartspēļu nodoklis

  

Uz 5.4.1.0.kodu attiecina ieņēmumus, kas iemaksāti valsts vai pašvaldību budžetos saskaņā ar likumu "Par izložu un azartspēļu nodevu un nodokli"

1.8.

5.4.2.0.

Izložu nodoklis

  

Uz 5.4.2.0.kodu attiecina ieņēmumus, kas iemaksāti valsts vai pašvaldību budžetos saskaņā ar likumu "Par izložu un azartspēļu nodevu un nodokli"

1.8.

5.4.3.0.

(Svītrots ar MK 27.11.2018. noteikumiem Nr. 745)

1.8.

5.4.3.1.

(Svītrots ar MK 27.11.2018. noteikumiem Nr. 745)

1.8.

5.4.3.2.

(Svītrots ar MK 27.11.2018. noteikumiem Nr. 745)

1.8.

5.4.4.0.

Elektroenerģijas nodoklis

  

Uz 5.4.4.0.kodu attiecina ieņēmumus, kas iemaksāti valsts budžetā saskaņā ar Elektroenerģijas nodokļa likumu

1.8.

5.4.5.0.

Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodoklis
  Uz 5.4.5.0.kodu attiecina ieņēmumus, kas iemaksāti valsts budžetā par transportlīdzekļiem saskaņā ar Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likuma II nodaļu

1.8.

5.4.5.1.

Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodoklis par transportlīdzekļiem, kas reģistrēti uz fizisko personu vārda

1.8.

5.4.5.2.

Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodoklis par transportlīdzekļiem, kas reģistrēti uz juridisko personu vārda

1.8.

5.4.6.0.

Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklis
  Uz 5.4.6.0.kodu attiecina ieņēmumus, kas iemaksāti valsts budžetā par transportlīdzekļiem saskaņā ar Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likuma III nodaļu

1.8.

5.4.7.0.

Subsidētās elektroenerģijas nodoklis
  Uz 5.4.7.0.kodu attiecina ieņēmumus, kas iemaksāti valsts budžetā saskaņā ar Subsidētās elektroenerģijas nodokļa likumu

1.9.

5.5.0.0.

Nodokļi un maksājumi par tiesībām lietot atsevišķas preces

1.9.

5.5.3.0.

Dabas resursu nodoklis

  

Uz 5.5.3.0.kodu attiecina ieņēmumus, kas iemaksāti valsts vai pašvaldību budžetos saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likumu

1.9.

5.5.3.1.

Dabas resursu nodoklis par dabas resursu ieguvi un vides piesārņošanu

1.9.

5.5.3.2.

Dabas resursu nodoklis par videi kaitīgām precēm

1.9.

5.5.3.3.

Dabas resursu nodoklis par preču iepakojumu

1.9.

5.5.3.4.

Dabas resursu nodoklis par radioaktīvo vielu izmantošanu

1.9.

5.5.3.5.

Dabas resursu nodoklis par zemes dzīļu derīgo īpašību izmantošanu, iesūknējot ģeoloģiskajās struktūrās dabasgāzi vai siltumnīcefekta gāzes

1.9.

5.5.3.6.

Dabas resursu nodoklis par vienreiz lietojamiem galda traukiem un piederumiem

1.9.

5.5.3.7.

Dabas resursu nodoklis par pirmo reizi Latvijas Republikā reģistrētajiem transportlīdzekļiem

1.9.

5.5.3.8.

Dabas resursu nodoklis par virs limitos noteikto apjomu un soda naudas par likuma pārkāpumiem

1.9.

5.5.3.9.

Dabas resursu nodoklis par akmeņoglēm, koksu un lignītu, uguņošanas ierīcēm un par ūdens resursu lietošanu elektroenerģijas ražošanai

1.6.

5.6.0.0.

(Svītrots ar MK 30.08.2016. noteikumiem Nr. 577)

1.6.

5.6.6.0.

(Svītrots ar MK 30.08.2016. noteikumiem Nr. 577)

1.6.

5.6.6.1.

(Svītrots ar MK 30.08.2016. noteikumiem Nr. 577)

1.6.

5.6.6.2.

(Svītrots ar MK 30.08.2016. noteikumiem Nr. 577)

1.6.

5.6.7.0.

(Svītrots ar MK 30.08.2016. noteikumiem Nr. 577)

1.6.

5.6.7.1.

(Svītrots ar MK 30.08.2016. noteikumiem Nr. 577)

1.6.

5.6.7.2.

(Svītrots ar MK 30.08.2016. noteikumiem Nr. 577)

1.6.

5.6.7.3.

(Svītrots ar MK 30.08.2016. noteikumiem Nr. 577)

1.6.

5.6.7.4.

(Svītrots ar MK 30.08.2016. noteikumiem Nr. 577)

1.6.

5.6.7.5.

(Svītrots ar MK 30.08.2016. noteikumiem Nr. 577)

1.6.

5.6.7.6.

(Svītrots ar MK 30.08.2016. noteikumiem Nr. 577)

1.6.

5.6.7.7.

(Svītrots ar MK 30.08.2016. noteikumiem Nr. 577)

1.6.

5.6.7.8.

(Svītrots ar MK 30.08.2016. noteikumiem Nr. 577)

1.6.

5.6.7.9.

(Svītrots ar MK 30.08.2016. noteikumiem Nr. 577)

1.6.

5.6.9.0.

(Svītrots ar MK 30.08.2016. noteikumiem Nr. 577)

1.6.

5.6.9.1.

(Svītrots ar MK 30.08.2016. noteikumiem Nr. 577)

1.6.

5.6.9.2.

(Svītrots ar MK 16.06.2015. noteikumiem Nr. 302)

1.6.

5.6.9.3.

(Svītrots ar MK 30.08.2016. noteikumiem Nr. 577)

1.6.

5.6.9.4.

(Svītrots ar MK 16.06.2015. noteikumiem Nr. 302)

1.6.

5.6.9.5.

(Svītrots ar MK 30.08.2016. noteikumiem Nr. 577)

1.6.

5.6.9.6.

(Svītrots ar MK 30.08.2016. noteikumiem Nr. 577)

1.7.

6.0.0.0.

MUITAS NODOKLIS

1.7.

6.1.0.0.

Ievedmuitas nodoklis un citi līdzvērtīgi maksājumi

1.7.

6.1.1.0.

Ievedmuitas nodoklis un ievešanas maksājumi lauksaimniecības precēm

  Uz kodu 6.1.1.0. attiecina ievedmuitas nodokļa ieņēmumus un maksājumus budžetā, kas ieviesti kopējās lauksaimniecības politikas ietvaros vai ar īpašiem pasākumiem, ko piemēro atsevišķām precēm, kas iegūtas lauksaimniecības ražojumu pārstrādes rezultātā, lai nodrošinātu Eiropas Padomes 2015. gada 17. decembra Regulas (EK, Euratom) Nr. 2016/341, ar ko papildina Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 952/2013 attiecībā uz pārejas noteikumiem, kurus paredz attiecībā uz konkrētiem Savienības Muitas Kodeksa noteikumiem, ja attiecīgās elektroniskās sistēmas vēl nedarbojas

1.7.

6.1.2.0.

(Svītrots ar MK 29.09.2020. noteikumiem Nr. 607)

1.7.

6.1.3.0.

Antidempinga maksājumi

  

Uz 6.1.3.0.kodu attiecina antidempinga maksājumus budžetā par precēm par dempinga cenām, kuru brīva apgrozība Eiropas Savienībā rada zaudējumus saskaņā ar Eiropas Padomes 2000.gada 22.maija Regulu (EK, Euratom) Nr. 1150/2000 par to, kā īsteno Lēmumu 94/728/EK Euratom par Kopienu pašu resursu sistēmu, Eiropas Padomes 1995.gada 22.decembra Regulu (EK) Nr. 384/96 par aizsardzību pret importu par dempinga cenām no valstīm, kas nav Eiropas Kopienas dalībvalstis

1.7.

6.1.4.0.

Kompensācijas maksājumi

  

Uz 6.1.4.0.kodu attiecina pagaidu maksājumus vai kompensācijas maksājumus budžetā par subsidētu produktu, kura brīva apgrozība Eiropas Savienībā rada kaitējumu saskaņā ar Eiropas Padomes 2000.gada 22.maija Regulu (EK, Euratom) Nr. 1150/2000 par to, kā īsteno Lēmumu 94/728/EK Euratom par Kopienu pašu resursu sistēmu, Eiropas Padomes 1997.gada 6.oktobra Regulu (EK) Nr. 2026/97 par aizsardzību pret subsidētu importu no valstīm, kas nav Eiropas Kopienas dalībvalstis

1.7.

6.2.0.0.

Izvedmuitas nodoklis un citi līdzvērtīgi maksājumi

1.0.7.0.0.0.Ieņēmumi no speciālajiem nodokļu režīmiem
  Uz 7.0.0.0. kodu attiecina ieņēmumus no speciālajiem nodokļu režīmiem, kas kompleksi apvieno dažādu ieņēmumu grupas. 7.0.0.0. kodā uzskaita speciālā nodokļu režīma ieņēmumus līdz to sadalīšanai pa ieņēmumu veidiem pēc ekonomiskās būtības (iedzīvotāju ienākuma nodoklis, uzņēmumu ienākuma nodoklis, sociālās apdrošināšanas iemaksas, uzņēmējdarbības riska valsts nodeva un citi)

1.0.

7.1.0.0.

Patentmaksas
  Uz 7.1.0.0.kodu attiecina valsts budžetā iekasētās patentmaksas saskaņā ar normatīvajiem aktiem par iedzīvotāju ienākuma nodokli

1.0.

7.2.0.0.

Mikrouzņēmumu nodoklis
  Uz 7.2.0.0. kodu attiecina ieņēmumus, kas iemaksāti valsts budžetā saskaņā ar Mikrouzņēmumu nodokļa likumu. Valsts budžetā iemaksātā mikrouzņēmumu nodokļa ieņēmumus Valsts ieņēmumu dienests attiecina atbilstoši normatīvo aktu prasībām
1.0.

7.2.1.0.

Mikrouzņēmumu nodoklis, kuru maksā maksātāji, kas atbilst Uzņēmumu ienākuma nodokļa likumam
  Uz 7.2.1.0. kodu attiecina ieņēmumus no mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja – sabiedrības ar ierobežotu atbildību, individuālā uzņēmuma vai zemnieka vai zvejnieka saimniecības, kas iepriekšējā taksācijas periodā no saimnieciskajā darbībā gūtā ienākuma maksāja uzņēmumu ienākuma nodokli
1.0.7.2.2.0.Mikrouzņēmumu nodoklis, kuru maksā kā saimnieciskās darbības veicēji reģistrētās fiziskās personas
  Uz 7.2.2.0. kodu attiecina ieņēmumus no mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja – fiziskās personas, kas Valsts ieņēmumu dienestā reģistrēta kā saimnieciskās darbības veicēja
1.0.7.2.3.0.Mikrouzņēmumu nodoklis, kuru maksā pārējie saimnieciskās darbības veicēji, kas atbilst likumam "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli"
  Uz 7.2.3.0. kodu attiecina ieņēmumus no mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja – individuālā komersanta, individuālā uzņēmuma vai zemnieka vai zvejnieka saimniecības, kuras īpašnieks iepriekšējā taksācijas periodā no individuālā uzņēmuma, zemnieka vai zvejnieka saimniecības ienākuma maksāja iedzīvotāju ienākuma nodokli, kā arī no jaundibināta individuālā komersanta, individuālā uzņēmuma vai zemnieka vai zvejnieka saimniecības

2.0.

8.0.0.0.

IEŅĒMUMI NO UZŅĒMĒJDARBĪBAS UN ĪPAŠUMA

2.0.

8.1.0.0.

Ieņēmumi no finanšu ieguldījumiem

  

Uz 8.1.0.0.kodu attiecina ieņēmumus, kas uzskaitīti kā ieņēmumi par kapitāla daļu pārdošanu un pārvērtēšanu, vērtspapīru tirdzniecību un pārvērtēšanu, ieguldījumu meitas un asociētās kapitālsabiedrībās pārvērtēšanu, finanšu ieguldījuma atzīšanu patiesajā vērtībā, veicot mantisko ieguldījumu

2.0.

8.1.1.0.

Ieņēmumi no kapitāla daļu pārdošanas, vērtspapīru tirdzniecības

  

Uz 8.1.1.0. kodu attiecina ieņēmumus, kas uzskaitīti kā ieņēmumi par kapitāla daļu pārdošanu, vērtspapīru tirdzniecību atbilstoši normatīvajiem aktiem grāmatvedības uzskaites jomā, un ieņēmumus no vērtspapīru tirdzniecības budžeta izpildē

2.0.

8.1.1.1.

(Svītrots ar MK 25.11.2008. noteikumiem Nr. 978)

2.0.

8.1.1.2.

(Svītrots ar MK 25.11.2008. noteikumiem Nr. 978)

2.0.

8.1.1.3.

(Svītrots ar MK 25.11.2008. noteikumiem Nr. 978)

2.0.

8.1.1.4.

(Svītrots ar MK 25.11.2008. noteikumiem Nr. 978)
2.0.

8.1.1.5.

(Svītrots ar MK 27.11.2018. noteikumiem Nr. 745)
2.0.

8.1.1.6.

(Svītrots ar MK 27.11.2018. noteikumiem Nr. 745)

2.0.

8.1.2.0.

Ieņēmumi no ieguldījumu un vērtspapīru pārvērtēšanas un kapitāla daļu vērtības palielināšanās vai pārsnieguma radniecīgajās un asociētajās kapitālsabiedrībās vai finanšu ieguldījuma atzīšanas patiesajā vērtībā, veicot mantisku ieguldījumu
  Uz 8.1.2.0.kodu attiecina ieņēmumus, kas uzskaitīti kā ieņēmumi no ieguldījumu un vērtspapīru pārvērtēšanas un kapitāla daļu vērtības palielināšanās vai pārsnieguma radniecīgajās un asociētajās kapitālsabiedrībās vai finanšu ieguldījuma atzīšanas patiesajā vērtībā, veicot mantisku ieguldījumu, atbilstoši normatīvajiem aktiem grāmatvedības uzskaites jomā
2.0.8.1.2.1.(Svītrots ar MK 27.11.2018. noteikumiem Nr. 745)
2.0.8.1.2.2.(Svītrots ar MK 27.11.2018. noteikumiem Nr. 745)

2.0.

8.1.3.0.

Ieņēmumi no finanšu ieguldījumu sākotnējās atzīšanas iestādes bilancē

  

Uz 8.1.3.0.kodu attiecina ieņēmumus, kas rodas no finanšu ieguldījumu sākotnējās atzīšanas iestādes bilancē, atbilstoši normatīvajiem aktiem grāmatvedības jomā

2.0.

8.2.0.0.

(Svītrots ar MK 29.09.2020. noteikumiem Nr. 607)

2.0.

8.3.0.0.

Ieņēmumi no dividendēm (ieņēmumi no valsts (pašvaldību) kapitāla izmantošanas)

  

Uz 8.3.0.0. kodu attiecina ieņēmumus, kas uzskaitīti kā ieņēmumi par valsts (pašvaldību) kapitāla izmantošanu un iemaksāti valsts vai pašvaldības budžetā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā tiek noteikta un ieskaitīta valsts vai pašvaldības budžetā izmaksājamā peļņas daļa un citi maksājumi par valsts vai pašvaldības kapitāla izmantošanu, tai skaitā ieņēmumus, kas iemaksāti valsts budžetā saskaņā ar likuma "Par Latvijas Banku" 18.1 pantu. Uz šo kodu attiecina arī valsts budžetā saņemto peļņas daļu par ārvalstīs izvietoto kapitālu un citus kapitāla izmantošanas maksājumus valsts budžetā

2.0.

8.3.1.0.

(Svītrots ar MK 29.09.2020. noteikumiem Nr. 607)

2.0.

8.3.9.0.

(Svītrots ar MK 29.09.2020. noteikumiem Nr. 607)

2.0.8.4.0.0.Procentu ieņēmumi par aizdevumiem

2.0.

8.4.1.0.

Valsts budžeta procentu ieņēmumi par aizdevumiem
  Uz 8.4.1.0. kodu attiecina valsts budžeta procentu ieņēmumus par valsts budžeta aizdevumiem, tai skaitā valsts aizdevumu apkalpošanas maksu, kas ir procentu likmes sastāvdaļa, kā arī šo noteikumu 5.1 punktā minētos ieņēmumus par valsts budžeta aizdevumiem

2.0.

8.4.1.1.

Valsts budžeta procentu ieņēmumi par aizdevumiem no valsts struktūrām
  Uz 8.4.1.1. kodu attiecina valsts budžeta procentu ieņēmumus par aizdevumiem no valsts budžeta iestādēm (izņemot valsts speciālo sociālās apdrošināšanas budžetu) un procentu ieņēmumus par aizdevumiem no valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām (izņemot speciālās ekonomiskās zonas, ostu un brīvostu pārvaldes)

2.0.

8.4.1.2.

Valsts budžeta procentu ieņēmumi par aizdevumiem no valsts sociālās apdrošināšanas budžeta

2.0.

8.4.1.3.

Valsts budžeta procentu ieņēmumi par aizdevumiem no pašvaldībām

2.0.

8.4.1.9.

Valsts budžeta procentu ieņēmumi par aizdevumiem no kapitālsabiedrībām

2.0.

8.4.2.0.

Pašvaldību budžetu procentu ieņēmumi par aizdevumiem

2.0.

8.4.2.1.

Pašvaldību budžetu procentu ieņēmumi par aizdevumiem no pašvaldību iestādēm

2.0.

8.4.2.9.

Pašvaldību budžetu procentu ieņēmumi par aizdevumiem no kapitālsabiedrībām

2.0.

8.5.0.0.

(Svītrots ar MK 03.12.2013. noteikumiem Nr. 1378)

2.0.

8.5.1.0.

(Svītrots ar MK 03.12.2013. noteikumiem Nr. 1378)

2.0.

8.5.1.1.

(Svītrots ar MK 03.12.2013. noteikumiem Nr. 1378)

2.0.

8.5.1.2.

(Svītrots ar MK 03.12.2013. noteikumiem Nr. 1378)

2.0.

8.5.1.3.

(Svītrots ar MK 03.12.2013. noteikumiem Nr. 1378)

2.0.

8.5.1.9.

(Svītrots ar MK 03.12.2013. noteikumiem Nr. 1378)

2.0.

8.5.2.0.

(Svītrots ar MK 03.12.2013. noteikumiem Nr. 1378)

2.0.

8.5.2.1.

(Svītrots ar MK 03.12.2013. noteikumiem Nr. 1378)

2.0.

8.5.2.9.

(Svītrots ar MK 03.12.2013. noteikumiem Nr. 1378)

2.0.

8.6.0.0.

Procentu ieņēmumi par depozītiem, kontu atlikumiem, valsts parāda vērtspapīriem un atlikto maksājumu

2.0.

8.6.1.0.

Procentu ieņēmumi par depozītiem

  

Uz 8.6.1.0.kodu attiecina ieņēmumus, kas uzskaitīti un iemaksāti valsts vai pašvaldību budžetā par noguldījumiem depozītā Latvijas Bankā vai kredītiestādēs. Budžeta iestādes uzskaitē nodrošina analīzi pa budžeta veidiem

2.0.

8.6.1.1.

Valsts budžeta procentu ieņēmumi par Valsts kases noguldījumiem depozītā Latvijas Bankā vai kredītiestādēs

  

Uz 8.6.1.1.kodu attiecina ieņēmumus, kas uzskaitīti un iemaksāti valsts budžetā par Valsts kases noguldījumiem depozītā Latvijas Bankā vai kredītiestādēs

2.0.

8.6.1.2.

Pašvaldību budžeta procentu ieņēmumi par noguldījumiem depozītā kontos Valsts kasē vai kredītiestādēs

  

Uz 8.6.1.2. kodu attiecina ieņēmumus, kas uzskaitīti un iemaksāti pašvaldību budžetā par noguldījumiem depozītā kontos Valsts kasē vai kredītiestādēs

2.0.

8.6.1.3.

Pašvaldību budžeta iestāžu procentu ieņēmumi par noguldījumiem depozītā kontos Valsts kasē vai kredītiestādēs

  

Uz 8.6.1.3. kodu attiecina ieņēmumus, kas uzskaitīti un iemaksāti pašvaldību budžeta iestādēm par noguldījumiem depozītā kontos Valsts kasē vai kredītiestādēs. Budžeta iestādes nodrošina analītisko uzskaiti sadalījumā pa budžeta veidiem

2.0.

8.6.2.0.

Procentu ieņēmumi par kontu atlikumiem

2.0.

8.6.2.1.

Valsts budžeta procentu ieņēmumi par Valsts kases kontu atlikumiem un naudas ekvivalentiem Latvijas Bankā vai kredītiestādēs

  

Uz 8.6.2.1. kodu attiecina ieņēmumus, kas iemaksāti valsts budžetā par Valsts kases kontu atlikumiem un naudas ekvivalentiem (noguldījumiem līdz 90 dienām) Latvijas Bankā vai kredītiestādēs un par Valsts kases klientu kontu atlikumiem ar negatīvu procentu likmi. Budžeta iestādes nodrošina analītisko uzskaiti sadalījumā pa budžeta veidiem

2.0.

8.6.2.2.

Pašvaldību budžeta procentu ieņēmumi par kontu atlikumiem kontos Valsts kasē vai kredītiestādēs

  

Uz 8.6.2.2. kodu attiecina ieņēmumus, kas iemaksāti budžetā par kontu atlikumiem un naudas ekvivalentiem kontos Valsts kasē vai kredītiestādēs

2.0.

8.6.2.3.

Pašvaldību budžeta iestāžu procentu ieņēmumi par kontu atlikumiem kontos Valsts kasē vai kredītiestādēs

  

Uz 8.6.2.3. kodu attiecina ieņēmumus, kas iemaksāti pašvaldību budžeta iestādēm par kontu atlikumiem un naudas ekvivalentiem kontos Valsts kasē vai kredītiestādēs. Budžeta iestādes nodrošina analītisko uzskaiti sadalījumā pa budžeta veidiem

2.0.

8.6.3.0.

Procentu ieņēmumi par ieguldījumiem parāda vērtspapīros un par aizņēmumiem ar negatīvu procentu likmi
  Uz 8.6.3.0. kodu attiecina procentu ieņēmumus par ieguldījumiem parāda vērtspapīros, procentu ieņēmumus par aizņēmumiem ar negatīvu procentu likmi, procentu ieturējumus no krājobligāciju pirmstermiņa dzēšanas, kā arī Valsts kase valsts budžeta izpildē attiecina parāda vērtspapīru iegādes brīdī samaksātos uzkrātos procentus, kurus vērtspapīru pārdošanas vai dzēšanas brīdī saņem kā procentu ieņēmumus

2.0.

8.6.3.1.

(Svītrots ar MK 29.09.2020. noteikumiem Nr. 607)

2.0.

8.6.3.2.

(Svītrots ar MK 29.09.2020. noteikumiem Nr. 607)

2.0.

8.6.4.0.

Procentu ieņēmumi par atlikto maksājumu no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas un pārējie procentu ieņēmumi, kas nav klasificēti citur
  Uz 8.6.4.0. kodu attiecina procentu ieņēmumus par atlikto maksājumu no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas, kas tiek maksāti atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma normām, un pārējos procentu ieņēmumus, kas nav klasificēti citur
2.0.8.7.0.0.Ieņēmumi no atvasināto finanšu instrumentu rezultāta
  Uz 8.7.0.0. kodu attiecina neto ieņēmumus, kas rodas no maksājumiem starp divām procentu likmju mijmaiņas darījumā iesaistītajām pusēm, kā arī ieņēmumu plūsmu neto vērtībā, kas rodas no bruto maksājumiem starp divām valūtas un procentu likmju mijmaiņas darījumā iesaistītajām pusēm

2.0.

8.7.1.0.

(Svītrots ar MK 10.11.2014. noteikumiem Nr. 695)

2.0.

8.7.2.0.

(Svītrots ar MK 10.11.2014. noteikumiem Nr. 695)

2.0.

8.8.0.0.

Ieņēmumi no darījumiem ar Kioto vienībām
  

Uz 8.8.0.0. kodu attiecina ieņēmumus no valsts siltumnīcefekta gāzu emisijas vienību pārdošanas saskaņā ar Kioto protokola 17. pantu, kuri tiek novirzīti klimata pārmaiņu novēršanai saskaņā ar Likumu par Latvijas Republikas dalību Kioto protokola elastīgajos mehānismos, un ieņēmumus no darījumiem ar Kioto vienībām saskaņā ar likumu "Par piesārņojumu"

2.0.

8.9.0.0.

Pārējie finanšu ieņēmumi

2.0.

8.9.1.0.

(Svītrots ar MK 27.11.2018. noteikumiem Nr. 745)

2.0.

8.9.2.0.

(Svītrots ar MK 27.11.2018. noteikumiem Nr. 745)

2.0.

8.9.3.0.

Ieņēmumi no Latvijai piešķirto emisijas kvotu izsolīšanas un darījumiem ar gada emisijas vienībām un Latvijai piešķirtajām emisijas kvotām
  Uz 8.9.3.0. kodu attiecina ieņēmumus no Latvijai piešķirto emisijas kvotu izsolīšanas un ieņēmumus no darījumiem ar gada emisijas vienībām un Latvijai piešķirtajām emisijas kvotām saskaņā ar likumu "Par piesārņojumu"

2.0.

8.9.3.1.

Ieņēmumi no Latvijai piešķirto stacionāro iekārtu un aviācijas emisijas kvotu izsolīšanas

2.0.

8.9.3.2.

(Svītrots ar MK 16.06.2015. noteikumiem Nr. 302)

2.0.

8.9.3.3.

Ieņēmumi no darījumiem ar gada emisijas sadales vienībām

2.0.

8.9.3.9.

Pārējie ieņēmumi no darījumiem ar Latvijai piešķirtajām emisijas kvotām

2.0.

8.9.9.0.

Pārējie iepriekš neklasificētie finanšu ieņēmumi

  Uz 8.9.9.0. kodu attiecina pārējos iepriekš neklasificētos finanšu ieņēmumus, tai skaitā valsts emitēto vērtspapīru prēmiju un ieņēmumus, kas rodas no valūtas kursa svārstībām, pārskata perioda beigās pārrēķinot monetāros posteņus, piemēram, norēķinu konta atlikumu, atbilstoši normatīvajiem aktiem grāmatvedības uzskaites jomā

2.0.

9.0.0.0.

VALSTS (PAŠVALDĪBU) NODEVAS UN KANCELEJAS NODEVAS

2.0.

9.1.0.0.

Valsts nodevas par valsts sniegto nodrošinājumu un juridiskajiem un citiem pakalpojumiem

2.0.

9.1.1.0.

Valsts nodeva un kancelejas nodeva par juridiskajiem pakalpojumiem tiesu iestādēs

2.0.

9.1.1.1.

Kancelejas nodeva tiesu iestādē

  

Uz 9.1.1.1.kodu attiecina ieņēmumus, kas iemaksāti valsts budžetā saskaņā ar Civilprocesa likumu

2.0.

9.1.1.2.

Nodeva par darbību veikšanu tiesu iestādēs

  

Uz 9.1.1.2.kodu attiecina ieņēmumus, kas iemaksāti valsts budžetā saskaņā ar Civilprocesa likumu

2.0.

9.1.1.3.

Nodeva par izpildu dokumentu iesniegšanu

  

Uz 9.1.1.3.kodu attiecina ieņēmumus, kas iemaksāti valsts budžetā saskaņā ar Civilprocesa likumu

2.0.

9.1.1.4.

Nodeva par darbību veikšanu administratīvajā tiesā

  

Uz 9.1.1.4.kodu attiecina ieņēmumus, kas iemaksāti valsts budžetā saskaņā ar Administratīvā procesa likumu

2.0.

9.1.2.0.

Nodeva par notariālās darbības izpildi

  Uz 9.1.2.0. kodu attiecina ieņēmumus, kas iemaksāti valsts budžetā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts nodevu par notariālo darbību izpildi, par valsts nodevu par notariālo darbību izpildi, ko veic konsulārās amatpersonas ārvalstīs, un Civilprocesa likuma pārejas noteikumiem

2.0.

9.1.2.1.

(Svītrots ar MK 29.09.2020. noteikumiem Nr. 607)

2.0.

9.1.2.2.

(Svītrots ar MK 29.09.2020. noteikumiem Nr. 607)

2.0.

9.1.3.0.

Nodeva par atsevišķām reģistrācijas darbībām valsts institūcijās

2.0.9.1.3.1.Nodeva par jebkāda veida ieroča atļaujas, atkārtotas atļaujas, atļaujas dublikāta, Eiropas šaujamieroču apliecības izsniegšanu, ieroča atļaujas un Eiropas šaujamieroču apliecības derīguma termiņa pagarināšanu
  Uz 9.1.3.1. kodu attiecina ieņēmumus, kas iemaksāti valsts budžetā saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kuros noteikta valsts nodeva par jebkāda veida ieroča atļaujas, atkārtotas atļaujas, atļaujas dublikāta, Eiropas šaujamieroču apliecības izsniegšanu, ieroča atļaujas un Eiropas šaujamieroču apliecības derīguma termiņa pagarināšanu

2.0.

9.1.3.2.

Nodeva par darbību veikšanu Uzņēmumu reģistrā

  

Uz 9.1.3.2.kodu attiecina ieņēmumus, kas iemaksāti valsts budžetā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts nodevām par ierakstu izdarīšanu un iesniedzamo dokumentu reģistrēšanu Uzņēmumu reģistra žurnālā un komercreģistrā, par ārvalstu komersantu un organizāciju pārstāvniecību un pārstāvju reģistrāciju, par laulāto mantisko attiecību reģistrāciju, par izdevējdarbības un masu informācijas līdzekļu reģistrāciju, par komercķīlas reģistrāciju, par informācijas sniegšanu no Uzņēmumu reģistra, par ierakstu izdarīšanu Eiropas ekonomisko interešu grupu reģistrā, biedrību un nodibinājumu reģistrā, šķīrējtiesu reģistrā un politisko partiju reģistrā, par arodbiedrību reģistrāciju un parakstu apliecināšanu

2.0.

9.1.3.3.

Nodeva par filmu producenta reģistrāciju

  

Uz 9.1.3.3. kodu attiecina ieņēmumus, kas iemaksāti valsts budžetā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par filmu producentu reģistrācijas valsts nodevu

2.0.

9.1.3.4.

Nodeva par uzticama sertifikācijas pakalpojumu sniedzēja darbības apstiprināšanu un atjaunošanu

  

Uz 9.1.3.4. kodu attiecina ieņēmumus, kas iemaksāti valsts budžetā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par uzticama sertifikācijas pakalpojumu sniedzēja darbības apstiprināšanas un atjaunošanas valsts nodevu

2.0.

9.1.3.5.

(Svītrots ar MK 07.12.2010. noteikumiem Nr. 1111)

2.0.

9.1.3.6.

Kredītinformācijas biroja nodeva un nodeva par licences izsniegšanu rīcības kodeksa pārraudzības institūcijai

  

Uz 9.1.3.6. kodu attiecina ieņēmumus, kas iemaksāti valsts budžetā saskaņā ar Kredītinformācijas biroja likumu, normatīvajiem aktiem par personas datu apstrādes sistēmām un Fizisko personu datu aizsardzības likumā noteikto reģistrējamo izmaiņu reģistrācijas valsts nodevu

2.0.

9.1.3.7.

(Svītrots ar MK 10.11.2014. noteikumiem Nr. 695)

2.0.

9.1.3.8.

Nodeva par iekšējās drošības dienesta reģistrācijas apliecības, tās dublikāta un atkārtotas apliecības izsniegšanu
  Uz 9.1.3.8. kodu attiecina ieņēmumus, kas iemaksāti valsts budžetā saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kuros noteikta valsts nodeva par iekšējās drošības dienesta reģistrācijas apliecības, tās dublikāta un atkārtotas apliecības izsniegšanu

2.0.

9.1.4.0.

Nodeva par operācijām ar privatizācijas sertifikātiem

  

Uz 9.1.4.0.kodu attiecina ieņēmumus, kas iemaksāti valsts budžetā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par privatizācijas sertifikātu izmantošanu

2.0.9.1.5.0.(Svītrots ar MK 30.08.2016. noteikumiem Nr. 577)

2.0.

9.1.6.0.

(Svītrots ar MK 07.12.2010. noteikumiem Nr. 1111)

2.0.

9.1.7.0.

Nodeva par īpašuma tiesību un ķīlas tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā un kancelejas nodeva par zemesgrāmatas veiktajām darbībām

2.0.

9.1.7.1.

Kancelejas nodeva par zemesgrāmatas veiktajām darbībām attiecībā uz mantojumu un dāvinājumu

  

Uz 9.1.7.1.kodu attiecina ieņēmumus, kas iemaksāti valsts budžetā saskaņā ar Zemesgrāmatu likumu

2.0.

9.1.7.2.

Kancelejas nodeva par zemesgrāmatas veiktajām darbībām, kas iekasēta no fiziskām personām, izņemot mantojumus un dāvinājumus

  

Uz 9.1.7.2.kodu attiecina ieņēmumus, kas iemaksāti valsts budžetā saskaņā ar Zemesgrāmatu likumu

2.0.

9.1.7.3.

Kancelejas nodeva par zemesgrāmatas veiktajām darbībām, kas iekasēta no juridiskām personām, izņemot mantojumus un dāvinājumus

  

Uz 9.1.7.3.kodu attiecina ieņēmumus, kas iemaksāti valsts budžetā saskaņā ar Zemesgrāmatu likumu

2.0.

9.1.7.4.

Nodeva par īpašuma tiesību un ķīlas tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā attiecībā uz mantojumu un dāvinājumu

  

Uz 9.1.7.4.kodu attiecina ieņēmumus, kas iemaksāti valsts budžetā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts nodevu par īpašuma tiesību un ķīlas tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā un Civilprocesa likuma pārejas noteikumiem

2.0.

9.1.7.5.

Nodeva par īpašuma tiesību un ķīlas tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā, kas iekasēta no fiziskām personām, izņemot mantojumus un dāvinājumus

  

Uz 9.1.7.5.kodu attiecina ieņēmumus, kas iemaksāti valsts budžetā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts nodevu par īpašuma tiesību un ķīlas tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā

2.0.

9.1.7.6.

Nodeva par īpašuma tiesību un ķīlas tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā, kas iekasēta no juridiskām personām, izņemot mantojumus un dāvinājumus

  

Uz 9.1.7.6.kodu attiecina ieņēmumus, kas iemaksāti valsts budžetā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts nodevu par īpašuma tiesību un ķīlas tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā

2.0.

9.1.8.0.

Nodeva par Latvijas Republikas pasu un citu personu apliecinošu un tiesību apliecinošu dokumentu izsniegšanu

2.0.

9.1.8.1.

Nodeva par pasu izsniegšanu

  

Uz 9.1.8.1. kodu attiecina ieņēmumus, kas iemaksāti valsts budžetā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts nodevu par pasu izsniegšanu, izņemot ieņēmumus, kas iemaksāti diplomātiskajās un konsulārajās pārstāvniecībās ārvalstīs

2.0.

9.1.8.2.

Nodeva par personas apliecību izsniegšanu

  

Uz 9.1.8.2. kodu attiecina ieņēmumus, kas iemaksāti valsts budžetā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts nodevu par personas apliecību izsniegšanu, izņemot ieņēmumus, kas iemaksāti diplomātiskajās un konsulārajās pārstāvniecībās ārvalstīs

2.0.

9.1.8.3.

Nodeva par informācijas saņemšanu no Fizisko personu reģistra

  

Uz 9.1.8.3. kodu attiecina ieņēmumus, kas iemaksāti valsts budžetā vai pašvaldību budžetā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts nodevu par informācijas saņemšanu no Fizisko personu reģistra, izņemot ieņēmumus, kas iemaksāti diplomātiskajās un konsulārajās pārstāvniecībās ārvalstīs

2.0.

9.1.8.4.

(Svītrots ar MK 07.12.2010. noteikumiem Nr. 1111)

2.0.

9.1.8.5.

Nodeva par vīzas, uzturēšanās atļaujas vai Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusa Latvijas Republikā pieprasīšanai nepieciešamo dokumentu izskatīšanu un ar to saistītajiem pakalpojumiem

  

Uz 9.1.8.5.kodu attiecina ieņēmumus, kas iemaksāti valsts budžetā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts nodevu par vīzas, uzturēšanās atļaujas vai Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusa Latvijas Republikā pieprasīšanai nepieciešamo dokumentu izskatīšanu un ar to saistītajiem pakalpojumiem, izņemot ieņēmumus, kas iemaksāti diplomātiskajās un konsulārajās pārstāvniecībās ārvalstīs

2.0.

9.1.8.6.

Nodeva par ziņu par deklarēto dzīvesvietu reģistrāciju
  Uz 9.1.8.6.kodu attiecina ieņēmumus, kas iemaksāti valsts budžetā vai pašvaldību budžetā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts nodevu par ziņu par deklarēto dzīvesvietu reģistrāciju

2.0.

9.1.9.0.

Pārējās valsts nodevas par juridiskajiem un citiem pakalpojumiem

2.0.

9.1.9.1.

Nodeva par konsulāro amatpersonu sniegtajiem pakalpojumiem

  Uz 9.1.9.1. kodu attiecina ieņēmumus, kas iemaksāti valsts budžetā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par pakalpojumiem, ko sniegušas konsulārās amatpersonas diplomātiskajās un konsulārajās pārstāvniecībās ārvalstīs, un ieņēmumus par valsts nodevu par publisko dokumentu legalizāciju

2.0.

9.1.9.2.

(Svītrots ar MK 27.11.2018. noteikumiem Nr. 745)

2.0.

9.1.9.3.

(Svītrots ar MK 01.12.2015. noteikumiem Nr. 675)

2.0.

9.1.9.4.

(Svītrots ar MK 16.06.2015. noteikumiem Nr. 302)

2.0.

9.1.9.5.

(Svītrots ar MK 11.10.2011. noteikumiem Nr. 781)

2.0.

9.1.9.6.

Nodeva par naturalizācijas iesniegumu iesniegšanu

  

Uz 9.1.9.6.kodu attiecina ieņēmumus, kas iemaksāti valsts budžetā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts nodevu naturalizācijas iesniegumu iesniegšanai

2.0.

9.1.9.7.

Nodeva par atteikšanās no Latvijas pilsonības un pilsonības atjaunošanas dokumentēšanu

  

Uz 9.1.9.7.kodu attiecina ieņēmumus, kas iemaksāti valsts budžetā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts nodevu par atteikšanās no Latvijas pilsonības un pilsonības atjaunošanas dokumentēšanu, izņemot ieņēmumus, kas iemaksāti diplomātiskajās un konsulārajās pārstāvniecībās ārvalstīs

2.0.

9.1.9.8.

Valsts nodeva par izziņas no Sodu reģistra sagatavošanu

  

Uz 9.1.9.8. kodu attiecina ieņēmumus, kas iemaksāti valsts budžetā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts nodevu par izziņas no Sodu reģistra sagatavošanu, izņemot ieņēmumus, kas iemaksāti diplomātiskajās un konsulārajās pārstāvniecībās ārvalstīs

2.0.

9.1.9.9.

Citas nodevas par juridiskajiem un citiem pakalpojumiem

  

Uz 9.1.9.9. kodu attiecina pārējās valsts nodevas par juridiskiem un citiem pakalpojumiem, kas attiecināmas uz 9.1.0.0. kodu un nav uzskaitītas 9.1.9.1. - 9.1.9.8. kodā

2.0.

9.2.0.0.

Valsts nodevas par speciālu atļauju (licenču) izsniegšanu un profesionālās kvalifikācijas atbilstības dokumentu reģistrāciju

2.0.

9.2.1.0.

Nodeva par speciālu atļauju (licenču) izsniegšanu atsevišķiem komercdarbības veidiem

  

Uz 9.2.1.0.kodu attiecina ieņēmumus, kas iemaksāti valsts budžetā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts nodevu par speciālas atļaujas (licences) izsniegšanu atsevišķiem komercdarbības veidiem

2.0.

9.2.1.2.

Valsts nodeva par ūdens resursu lietošanas atļauju

2.0.

9.2.1.3.

Valsts nodeva par apraides atļaujas izsniegšanu un pamatnosacījumu pārskatīšanu, retranslācijas atļaujas izsniegšanu un pārreģistrāciju, kā arī apraides tiesību īstenošanas uzraudzību

2.0.

9.2.1.4.

Nodeva par speciālu atļauju (licenču) izsniegšanu komercdarbībai ar akcīzes precēm

2.0.

9.2.1.5.

Nodeva par speciālu atļauju (licenču) izsniegšanu farmaceitiskajai darbībai

2.0.

9.2.1.6.

Nodeva par speciālu atļauju (licenču) izsniegšanu stratēģiskas nozīmes preču darījumiem

2.0.9.2.1.7.Valsts nodeva par atkritumu savākšanas, pārvadāšanas, pārkraušanas, šķirošanas un uzglabāšanas atļauju
2.0.9.2.1.8.Valsts nodeva par atļauju A un B kategorijas piesārņojošai darbībai

2.0.

9.2.1.9.

Pārējās nodevas par speciālu atļauju (licenču) izsniegšanu atsevišķiem komercdarbības veidiem

  

Uz 9.2.1.9. kodu attiecina 9.2.1.2.–9.2.1.8. kodā neuzskaitītās nodevas par speciālu atļauju (licenču) izsniegšanu atsevišķiem komercdarbības veidiem

2.0.

9.2.2.0.

Nodevas par kvalifikācijas pārbaudījumu kārtošanu un sertifikātu izsniegšanu apsardzes, ieroču un munīcijas aprites kārtības, pirotehnikas, spridzināšanas un detektīvdarbības jomā

  

Uz 9.2.2.0. kodu attiecina ieņēmumus, kas iemaksāti valsts budžetā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par apsardzes darbinieka kvalifikācijas pārbaudījuma kārtošanu, apsardzes sertifikāta izsniegšanu, apsardzes sertifikāta derīguma termiņa pagarināšanu, atkārtota apsardzes sertifikāta un apsardzes sertifikāta dublikāta izsniegšanu; par kvalifikācijas pārbaudījuma kārtošanu attiecībā uz ieroču un munīcijas aprites kārtību un prasmi rīkoties ar ieroci, kā arī par kvalifikācijas pārbaudījuma apliecības dublikāta izsniegšanu; par valsts nodevu par pirotehniķa sertifikāta, tā dublikāta un atkārtota sertifikāta izsniegšanu; par valsts nodevu par spridzinātāja sertifikāta un spridzināšanas darbu vadītāja sertifikāta, tā dublikāta un atkārtota sertifikāta izsniegšanu, kā arī saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kuros noteikta valsts nodeva par detektīva sertifikāta, tā dublikāta un atkārtota sertifikāta izsniegšanu, sertifikāta derīguma termiņa pagarināšanu

2.0.

9.2.3.0.

Nodeva par valsts valodas prasmes atestāciju profesionālo un amata pienākumu veikšanai

  

Uz 9.2.3.0.kodu attiecina ieņēmumus, kas iemaksāti valsts budžetā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts nodevu par valsts valodas prasmes atestāciju profesionālo un amata pienākumu veikšanai

2.0.

9.2.5.0.

Nodeva par dokumentu izsniegšanu, kas attiecas uz medību saimniecības izmantošanu, mednieku un medību vadītāju eksāmeniem, medījamo dzīvnieku nodarīto zaudējumu aprēķinu un medību trofeju izvešanu no Latvijas

  

Uz 9.2.5.0.kodu attiecina ieņēmumus, kas iemaksāti valsts budžetā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts nodevu par mednieku apliecības, mednieku sezonas kartes un medību atļaujas izsniegšanu, par atļaujas izsniegšanu ārvalstu medniekiem medīt Latvijas Republikas teritorijā un atļaujas izsniegšanu izvest medību trofejas no Latvijas Republikas, kā arī par mednieku un par medību vadītāju eksāmeniem un medījamo dzīvnieku nodarīto zaudējumu aprēķinu

2.0.

9.2.6.0.

Preču un pakalpojumu loteriju organizēšanas nodeva

  

Uz 9.2.6.0.kodu attiecina ieņēmumus, kas iemaksāti valsts budžetā saskaņā ar Preču un pakalpojumu loteriju likumu

2.0.

9.2.9.0.

Pārējās valsts nodevas par speciālu atļauju (licenču) izsniegšanu vai profesionālās kvalifikācijas atbilstības dokumentu reģistrāciju

  

Uz 9.2.9.0. kodu attiecina 9.2.1.0.–9.2.6.0. kodā neminētās nodevas, kas iemaksātas valsts budžetā saskaņā ar normatīvajiem aktiem

2.0.9.2.9.1.Valsts nodeva par paredzētās darbības ietekmes uz vidi sākotnējo izvērtējumu
2.0.9.2.9.2.Valsts nodeva par reģistrācijas darbībām būvkomersantu reģistrā

2.0.

9.2.9.3.

Valsts nodeva par zemes dzīļu izmantošanas licenci un atradnes pasi
2.0.9.2.9.4.Valsts nodeva par speciālās atļaujas (licences) vai atļaujas izsniegšanu darbībām ar jonizējošā starojuma avotiem

2.0.

9.2.9.5.

Valsts nodeva par pārrobežu skaidras naudas pārvadājumu atļaujas, tās dublikāta un atkārtotas atļaujas izsniegšanu
2.0.9.2.9.9.Valsts nodevas par speciālu atļauju (licenču) izsniegšanu vai profesionālās kvalifikācijas atbilstības dokumentu reģistrāciju, kas nav minētas citos koda 9.2.9.0. apakškodos

2.0.

9.3.0.0.

Speciāliem mērķiem paredzētās valsts nodevas

2.0.

9.3.1.0.

(Svītrots ar MK 30.08.2016. noteikumiem Nr. 577)

2.0.

9.3.1.1.

(Svītrots ar MK 30.08.2016. noteikumiem Nr. 577)

2.0.

9.3.1.2.

(Svītrots ar MK 30.08.2016. noteikumiem Nr. 577)

2.0.

9.3.4.0.

Izložu un azartspēļu nodeva

  

Uz 9.3.4.0.kodu attiecina ieņēmumus, kas iemaksāti valsts budžetā saskaņā ar likumu "Par izložu un azartspēļu nodevu un nodokli"

2.0.

9.3.5.0.

Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva

  

Uz 9.3.5.0.kodu attiecina ieņēmumus, kas iemaksāti valsts budžetā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par uzņēmējdarbības riska valsts nodevas apmēru un darbinieku prasījumu garantiju fondā ieskaitāmās nodevas daļu, atbilstoši normatīvajiem aktiem pēc valsts budžetā 7.0.0.0.kodā ieskaitīto līdzekļu pārdales

2.0.

9.3.6.0.

(Svītrots ar MK 10.11.2014. noteikumiem Nr. 695)

2.0.

9.3.6.1.

(Svītrots ar MK 10.11.2014. noteikumiem Nr. 695)

2.0.

9.3.6.2.

(Svītrots ar MK 10.11.2014. noteikumiem Nr. 695)

2.0.

9.3.6.3.

(Svītrots ar MK 10.11.2014. noteikumiem Nr. 695)

2.0.

9.3.6.4.

(Svītrots ar MK 10.11.2014. noteikumiem Nr. 695)

2.0.

9.3.6.5.

(Svītrots ar MK 10.11.2014. noteikumiem Nr. 695)

2.0.

9.3.7.0.

Numerācijas lietošanas tiesību ikgadēja valsts nodeva
  Uz 9.3.7.0.kodu attiecina ieņēmumus, kas iemaksāti valsts budžetā saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumiem Nr.892 "Noteikumi par numerācijas lietošanas tiesību ikgadējo valsts nodevu"
2.0.9.3.8.0.Valsts nodeva par naftas produktu drošības rezervju uzturēšanu
2.0.9.3.8.1.(Svītrots ar MK 29.09.2020. noteikumiem Nr. 607)
2.0.9.3.8.2.(Svītrots ar MK 29.09.2020. noteikumiem Nr. 607)
2.0.9.3.8.3.(Svītrots ar MK 29.09.2020. noteikumiem Nr. 607)
2.0.9.3.8.4.(Svītrots ar MK 29.09.2020. noteikumiem Nr. 607)

2.0.

9.3.9.0.

Pārējās speciāliem mērķiem paredzētās valsts nodevas

  

Uz 9.3.9.0.kodu attiecina citos 9.3.0.0.apakškodos neuzskaitītās nodevas, kas paredzētas speciāliem mērķiem

2.0.9.3.9.1.Finanšu stabilitātes nodeva
2.0.9.3.9.2.Autoceļu lietošanas nodeva
  Uz 9.3.9.2.kodu attiecina ieņēmumus, kas iemaksāti valsts budžetā saskaņā ar Autoceļu lietošanas nodevas likumu

2.0.

9.3.9.3.

Valsts nodeva par Ieroču aprites likumā paredzētā kontrolšāviena ar vītņstobra šaujamieroci izdarīšanu, par šaujamieroča un lielas enerģijas pneimatiskā ieroča dezaktivēšanas apliecinājuma izsniegšanu un par salūtieroča (akustiskā ieroča) apliecinājuma izsniegšanu

2.0.9.3.9.9.Speciāliem mērķiem paredzētās valsts nodevas, kas nav minētas citos koda 9.3.9.0. apakškodos

2.0.

9.4.0.0.

Valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā

2.0.

9.4.1.0.

(Svītrots ar MK 29.09.2020. noteikumiem Nr. 607)

2.0.

9.4.2.0.

Valsts nodeva par apliecinājumiem un citu funkciju pildīšanu bāriņtiesās

  

Uz 9.4.2.0. kodu attiecina ieņēmumus, kas iemaksāti pašvaldību budžetā saskaņā ar Bāriņtiesu likumu

2.0.

9.4.3.0.

Valsts nodeva par uzvārda, vārda un tautības ieraksta maiņu personu apliecinošos dokumentos

  

Uz 9.4.3.0.kodu attiecina ieņēmumus, kas iemaksāti pašvaldību budžetā saskaņā ar likumu "Par vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņu"

2.0.

9.4.4.0.

Valsts nodeva par zemes rezervēšanu lauku apvidos

  

Uz 9.4.4.0.kodu attiecina ieņēmumus, kas iemaksāti pašvaldību budžetā saskaņā ar likumu "Par zemes reformu Latvijas Republikas lauku apvidos"

2.0.

9.4.5.0.

Valsts nodevas par laulības reģistrāciju, civilstāvokļa akta reģistra ieraksta aktualizēšanu vai atjaunošanu un atkārtotas civilstāvokļa aktu reģistrācijas apliecības izsniegšanu

  

Uz 9.4.5.0. kodu attiecina ieņēmumus, kas iemaksāti pašvaldību budžetā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par civilstāvokļa aktu reģistrācijas valsts nodevu

2.0.

9.4.6.0.

Valsts nodeva par speciālu atļauju (licenču) izsniegšanu

  

Uz 9.4.6.0.kodu attiecina ieņēmumus, kas iemaksāti pašvaldību budžetā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts nodevu par speciālas atļaujas (licences) izsniegšanu

2.0.

9.4.9.0.

Pārējās valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā

2.0.

9.5.0.0.

Pašvaldību nodevas

  

Uz 9.5.0.0.kodu attiecina ieņēmumus, kas iemaksāti pašvaldību budžetā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldību nodevas

2.0.

9.5.1.1.

Pašvaldības nodeva par domes izstrādāto oficiālo dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšanu

2.0.

9.5.1.2.

Pašvaldības nodeva par izklaidējoša rakstura pasākumu sarīkošanu publiskās vietās

2.0.

9.5.1.3.

Pašvaldības nodeva par atpūtnieku un tūristu uzņemšanu

2.0.

9.5.1.4.

Pašvaldības nodeva par tirdzniecību publiskās vietās

2.0.

9.5.1.5.

Pašvaldības nodeva par dzīvnieku turēšanu

2.0.

9.5.1.6.

Pašvaldības nodeva par transportlīdzekļu iebraukšanu īpaša režīma zonās

2.0.

9.5.1.7.

Pašvaldības nodeva par reklāmas, afišu un sludinājumu izvietošanu publiskās vietās

2.0.

9.5.1.8.

Pašvaldības nodeva par laivu, motorlaivu un jahtu turēšanu

2.0.

9.5.1.9.

Pašvaldības nodeva par pašvaldību simbolikas izmantošanu

2.0.

9.5.2.1.

Pašvaldības nodeva par būvatļaujas izdošanu vai būvniecības ieceres akceptu

2.0.

9.5.2.9.

Pārējās nodevas, ko uzliek pašvaldības

2.0.

9.9.0.0.

Pārējās nodevas, kas ieskaitītas valsts budžetā

  Uz 9.9.0.0. kodu attiecina tās nodevas, kas nav attiecināmas uz 9.1.0.0., 9.2.0.0., 9.3.0.0., 9.4.0.0. un 9.5.0.0. kodu

2.0.

9.9.1.0.

(Svītrots ar MK 29.09.2020. noteikumiem Nr. 607)

2.0.

9.9.2.0.

(Svītrots ar MK 29.09.2020. noteikumiem Nr. 607)

2.0.

10.0.0.0.

NAUDAS SODI UN SANKCIJAS

2.0.

10.1.0.0.

Naudas sodi

  

Uz 10.1.0.0. kodu attiecina ieņēmumus, kas iemaksāti valsts vai pašvaldību budžetos no naudas sodiem un piespiedu naudām, kā arī procesuālo izdevumu samaksas (turpmāk – naudas sodi), ko uzliek saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu, Administratīvā procesa likumu, Administratīvās atbildības likumu, speciālajiem nozares likumiem un pašvaldību saistošajiem noteikumiem

2.0.

10.1.1.0.

Naudas sodi, ko uzliek tiesībsargājošās un aizsardzības iestādes

2.0.

10.1.1.1.

Naudas sodi, ko uzliek tiesu iestādes

2.0.

10.1.1.2.

Naudas sodi, ko uzliek Valsts policija

  Uz 10.1.1.2. kodu attiecina naudas sodus, ko uzliek Valsts policija, izņemot naudas sodus par pārkāpumiem ceļu satiksmē

2.0.

10.1.1.3.

Naudas sodi, ko uzliek Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs

2.0.

10.1.1.4.

(Svītrots ar MK 07.12.2010. noteikumiem Nr. 1111)

2.0.

10.1.1.5.

Naudas sodi, ko uzliek Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

2.0.

10.1.1.6.

Naudas sodi, ko uzliek citas aizsardzības un tiesībsargājošās iestādes

  Uz 10.1.1.6. kodu attiecina naudas sodus, ko uzliek citas aizsardzības (tai skaitā Jūras spēki) un tiesībsargājošās iestādes, kas nav minētas citos kodos un kurām ir tiesības piemērot sodus

2.0.

10.1.1.7.

Naudas sodi, ko uzliek Valsts robežsardze

2.0.

10.1.1.8.

(Svītrots ar MK 29.09.2020. noteikumiem Nr. 607)

2.0.

10.1.2.0.

Naudas sodi, ko uzliek Valsts ieņēmumu dienests

  Uz 10.1.2.0. kodu attiecina ieņēmumus no naudas sodiem, ko uzliek Valsts ieņēmumu dienests

2.0.

10.1.2.1.

Naudas sodi, ko uzliek Valsts ieņēmumu dienests, izņemot naudas sodus, ko uzliek Valsts ieņēmumu dienesta Muitas pārvalde

2.0.

10.1.2.2.

(Svītrots ar MK 27.11.2018. noteikumiem Nr. 745)

2.0.

10.1.2.3.

Naudas sodi, ko uzliek Valsts ieņēmumu dienesta Muitas pārvalde

2.0.

10.1.3.0.

Naudas sodi par kaitējumu videi

2.0.

10.1.3.1.

Naudas sodi par zivju resursiem nodarītajiem zaudējumiem

2.0.

10.1.3.2.

Naudas sodi par meža resursiem nodarītajiem kaitējumiem

2.0.

10.1.3.3.

Naudas sodi par vides aizsardzības prasību regulējošo tiesību aktu pārkāpumiem

2.0.

10.1.4.0.

Naudas sodi, ko uzliek pašvaldības

  Uz 10.1.4.0. kodu attiecina naudas sodus, ko uzliek pašvaldības un pašvaldību institūcijas (izņemot par pārkāpumiem ceļu satiksmē)
2.0.10.1.5.0.Naudas sodi, ko uzliek par pārkāpumiem ceļu satiksmē
  Uz 10.1.5.0. kodu attiecina Valsts policijas, pašvaldību institūciju uzliktos naudas sodus par pārkāpumiem ceļu satiksmē
2.0.10.1.5.1.Naudas sodi, ko uzliek Valsts policija par pārkāpumiem ceļu satiksmē, kas fiksēti ar Valsts policijai piederošajiem tehniskajiem līdzekļiem

2.0.

10.1.5.2.

Naudas sodi, ko uzliek Valsts policija par pārkāpumiem ceļu satiksmē, kas fiksēti ar komersanta tehniskajiem līdzekļiem
  Uz 10.1.5.2. kodu attiecina Valsts policijas uzliktos naudas sodus par pārkāpumiem ceļu satiksmē, kas fiksēti ar komersanta tehniskajiem līdzekļiem
2.0.10.1.5.3.Pārējie naudas sodi, ko uzliek Valsts policija par pārkāpumiem ceļu satiksmē
  Uz 10.1.5.3. kodu attiecina pārējos Valsts policijas uzliktos naudas sodus par pārkāpumiem ceļu satiksmē, izņemot kodos 10.1.5.1. un 10.1.5.2. minētos naudas sodus
2.0.10.1.5.4.Naudas sodi, ko uzliek pašvaldību institūcijas par pārkāpumiem ceļu satiksmē

2.0.

10.1.9.0.

Pārējie naudas sodi

2.0.

10.1.9.1.

Naudas sodi, ko uzliek Centrālā statistikas pārvalde

2.0.

10.1.9.2.

Naudas sodi, ko uzliek Datu valsts inspekcija

2.0.

10.1.9.3.

Naudas sodi, ko uzliek Pārtikas un veterinārais dienests

2.0.

10.1.9.4.

Naudas sodi, ko uzliek Patērētāju tiesību aizsardzības centrs

2.0.

10.1.9.5.

Naudas sodi, ko uzliek Valsts valodas centrs

2.0.

10.1.9.6.

Naudas sodi, ko uzliek Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde

2.0.

10.1.9.7.

Naudas sodi, ko uzliek Maksātnespējas kontroles dienests

2.0.

10.1.9.8.

Naudas sodi, ko uzliek Valsts darba inspekcija

2.0.

10.1.9.9.

Naudas sodi, ko uzliek pārējās iestādes, kas nav klasificētas iepriekšminētajos kodos

2.0.

10.2.0.0.

Soda naudas, ko uzliek Valsts ieņēmumu dienests

  

Uz 10.2.0.0. kodu attiecina ieņēmumus no soda naudas, ko uzliek Valsts ieņēmumu dienests

2.0.

10.2.1.0.

Soda naudas, ko uzliek Valsts ieņēmumu dienests, izņemot muitas lietās un sakarā ar nodokļu deklarāciju precizējumiem pirms kontroles pasākumiem

2.0.

10.2.2.0.

Soda naudas, ko uzliek Valsts ieņēmumu dienests muitas lietās

2.0.

10.2.9.0.

Soda naudas, ko uzliek Valsts ieņēmumu dienests sakarā ar nodokļu deklarāciju precizējumiem pirms kontroles pasākumiem

2.0.

10.3.0.0.

Soda sankcijas par vispārējiem nodokļu maksāšanas pārkāpumiem

  

Uz 10.3.0.0. kodu attiecina ieņēmumus, kas iemaksāti valsts budžetā no Valsts ieņēmumu dienesta uzliktajām soda sankcijām

2.0.

10.5.0.0.

(Svītrots ar MK 30.08.2016. noteikumiem Nr. 577)

2.0.

10.5.1.0.

(Svītrots ar MK 30.08.2016. noteikumiem Nr. 577)

2.0.

10.5.2.0.

(Svītrots ar MK 10.11.2014. noteikumiem Nr. 695)

2.0.

10.6.0.0.

(Svītrots ar MK 30.08.2016. noteikumiem Nr. 577)

2.0.

12.0.0.0.

PĀRĒJIE NENODOKĻU IEŅĒMUMI

2.0.

12.1.0.0.

Ieņēmumi no valstij piekritīgās mantas realizācijas

  

Uz 12.1.0.0.kodu attiecina ieņēmumus, kas iemaksāti valsts budžetā no valstij piekritīgās mantas (tai skaitā finanšu līdzekļu) realizācijas, pamatojoties uz valsts institūciju pieņemtajiem lēmumiem par mantas piekritību valstij

2.0.

12.1.1.0.

(Svītrots ar MK 27.11.2018. noteikumiem Nr. 745)

2.0.

12.1.2.0.

Ieņēmumi no valstij piekritīgās mantas realizācijas pēc Valsts ieņēmumu dienesta pieņemtā lēmuma

2.0.

12.1.3.0.

Ieņēmumi no konfiscēto zvejas rīku, zvejas līdzekļu un zivju realizācijas

2.0.

12.1.4.0.

Ieņēmumi no konfiscētās mantas, preču un citu priekšmetu realizācijas pēc Valsts policijas un Valsts robežsardzes pieņemtā lēmuma

2.0.

12.1.5.0.

Ieņēmumi no valstij piekritīgās mantas realizācijas saskaņā ar Eiropas Savienības dalībvalstu konfiskācijas rīkojuma izpildi
  Uz 12.1.5.0.kodu attiecina ieņēmumus, kas iemaksāti valsts budžetā saskaņā ar Eiropas Savienības dalībvalsts konfiskācijas lūgumu par mantas, noziedzīga nodarījuma rīku un noziedzīgi iegūto līdzekļu konfiskāciju, atbilstoši kartībai, kādā Latvijā tiek atzīts Eiropas Savienības dalībvalsts spriedums, kur ir noteikta mantas konfiskācija (2006.gada 6.oktobra Padomes Ietvarlēmums 2006/783/TI par savstarpējās atzīšanas principa piemērošanu konfiskācijas rīkojumiem)

2.0.

12.1.6.0.

Ieņēmumi no konfiscēto noziedzīgi iegūto līdzekļu un papildsoda – mantas konfiskācija – realizācijas
  Uz 12.1.6.0. kodu attiecina ieņēmumus, kas iemaksāti valsts budžetā saskaņā ar tiesu nolēmumiem no noziedzīgi iegūto līdzekļu (finanšu līdzekļu un citas mantas) realizācijas vai citu līdzekļu realizācijas noziedzīgi iegūto līdzekļu vērtībā, kā arī ieņēmumus no papildsoda – mantas konfiskācija – realizācijas

2.0.

12.1.6.1.

Ieņēmumi no konfiscēto noziedzīgi iegūto līdzekļu realizācijas

2.0.

12.1.6.2.

Ieņēmumi no papildsoda – mantas konfiskācija – realizācijas

2.0.

12.1.6.9.

(Svītrots ar MK 27.11.2018. noteikumiem Nr. 745) 

2.0.

12.1.9.0.

Ieņēmumi no valstij piekritīgās mantas realizācijas pēc citu valsts institūciju pieņemtā lēmuma
  Uz 12.1.9.0. kodu attiecina ieņēmumus, kas iemaksāti valsts budžetā no valstij piekritīgās mantas realizācijas, kas nav atsevišķi uzskaitīti citos 12.1.0.0. koda apakškodos, un kaitējuma kompensācijas par valstij radītajiem materiālajiem zaudējumiem, kas nav atsevišķi uzskaitītas citos 12.2.0.0. koda apakškodos

2.0.

12.2.0.0.

Nenodokļu ieņēmumi un ieņēmumi no zaudējumu atlīdzībām un kompensācijām

2.0.

12.2.1.0.

Ieņēmumi no politisko organizāciju (partiju) pretlikumīgo un anonīmo dāvinājumu (ziedojumu) finanšu līdzekļu pārskaitījuma valsts budžetā

  

Uz 12.2.1.0.kodu attiecina ieņēmumus, kas pārskaitīti valsts budžetā saskaņā ar Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likuma 7.panta trešo daļu

2.0.

12.2.2.0.

Ieņēmumi no valsts amatpersonas labprātīgas atlīdzības par valstij nodarīto zaudējumu

  

Uz 12.2.2.0.kodu attiecina ieņēmumus, kas iemaksāti valsts budžetā saskaņā ar likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" 30.pantu

2.0.

12.2.3.0.

Ieņēmumi no ūdenstilpju un zvejas tiesību nomas un zvejas tiesību rūpnieciskas izmantošanas (licences)

  

Uz 12.2.3.0.kodu attiecina ieņēmumus, kas iemaksāti valsts vai pašvaldības budžetā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību, par licencētās amatierzvejas - makšķerēšanas - kārtību un par makšķerēšanu

2.0.

12.2.4.0.

Ieņēmumi no ūdenstilpju un zvejas tiesību nomas un zvejas tiesību nerūpnieciskas izmantošanas (makšķerēšanas kartes )

  

Uz 12.2.4.0.kodu attiecina ieņēmumus, kas iemaksāti valsts vai pašvaldības budžetā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību, par licencētās amatierzvejas - makšķerēšanas - kārtību un par makšķerēšanu

2.0.

12.2.5.0.

Ieņēmumi no ieturētā nodrošinājuma par lauksaimniecības un pārstrādāto lauksaimniecības produktu ārējās tirdzniecības režīma noteikumu kārtības neievērošanu

  

Uz 12.2.5.0.kodu attiecina ieņēmumus, kas iemaksāti valsts budžetā no maksājuma, ko uzliek saskaņā ar normatīvajiem aktiem par lauksaimniecības un pārstrādāto lauksaimniecības produktu ārējās tirdzniecības režīma administrēšanas kārtību, kas paredz nodrošinājuma kārtību, kādā Zemkopības ministrijas Lauku atbalsta dienestā iesniedz un pieņem nodrošinājumu lauksaimniecības un pārstrādātiem lauksaimniecības produktiem, kuriem piemēro ārējās tirdzniecības režīmu

2.0.

12.2.6.0.

Ieņēmumi no zaudējumu atlīdzības par meža resursiem nodarītiem kaitējumiem

  

Uz 12.2.6.0. kodu attiecina ieņēmumus, kas iemaksāti valsts budžetā saskaņā ar likumu par valsts budžetu kārtējam gadam, kā arī ieņēmumus, kas iemaksāti pašvaldības budžetā saskaņā ar Meža likumu

2.0.

12.2.7.0.

Ieņēmumi no zaudējumu atlīdzības par zivju resursiem nodarītiem zaudējumiem

  

Uz 12.2.7.0.kodu attiecina ieņēmumus, kas iemaksāti valsts budžetā saskaņā ar Zvejniecības likumu, saskaņā ar normatīvajiem aktiem par saimnieciskās darbības rezultātā zivju resursiem nodarītā zaudējuma noteikšanas un kompensācijas kārtību, par licencētās amatierzvejas - makšķerēšanas - kārtību, par makšķerēšanu un par rūpniecisko zveju teritoriālajos ūdeņos un ekonomiskās zonas ūdeņos

2.0.

12.2.8.0.

Ieņēmumi no zaudējumu atlīdzības par videi nodarītiem zaudējumiem

  

Uz 12.2.8.0. kodu attiecina ieņēmumus, kas iemaksāti valsts vai pašvaldības budžetā saskaņā ar Vides aizsardzības likumu un Sugu un biotopu aizsardzības likumu

2.0.

12.2.9.0.

(Svītrots ar MK 29.09.2020. noteikumiem Nr. 607)

2.0.

12.3.0.0.

Dažādi nenodokļu ieņēmumi

2.0.

12.3.1.0.

(Svītrots ar MK 27.11.2018. noteikumiem Nr. 745) 

2.0.

12.3.1.1.

(Svītrots ar MK 27.11.2018. noteikumiem Nr. 745) 

2.0.

12.3.1.2.

(Svītrots ar MK 27.11.2018. noteikumiem Nr. 745)

2.0.

12.3.1.3.

(Svītrots ar MK 27.11.2018. noteikumiem Nr. 745)

2.0.

12.3.2.0.

Kreditoru un deponentu parādu summas, kurām iestājies prasības noilgums

2.0.

12.3.3.0.

(Svītrots ar MK 27.11.2018. noteikumiem Nr. 745)

2.0.

12.3.4.0.

Ieņēmumi no budžeta iestāžu saņemto un iepriekšējos gados neizlietoto budžeta līdzekļu atmaksāšanas

  

Uz 12.3.4.0. kodu attiecina ieņēmumus, kas iemaksāti valsts vai pašvaldību budžetos saistībā ar budžeta iestādēm atmaksātiem debitoru parādiem (tai skaitā pārmaksas un prasību atmaksas, kas veidojušās iepriekšējos saimnieciskajos gados)

2.0.

12.3.4.1.Ieņēmumi no budžeta iestādēm atmaksātiem debitoru parādiem Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētos projektos (pasākumos)

2.0.

12.3.4.9.Ieņēmumi no budžeta iestādēm atmaksātiem pārējiem debitoru parādiem

2.0.

12.3.5.0.

(Svītrots ar MK 30.08.2016. noteikumiem Nr. 577)

2.0.

12.3.6.0.

Ostu pārvalžu iemaksas

  

Uz 12.3.6.0.kodu attiecina ieņēmumus, kas iemaksāti budžetā saskaņā ar Likumu par ostām

2.0.

12.3.7.0.

(Svītrots ar MK 27.11.2018. noteikumiem Nr. 745)

2.0.

12.3.8.0.

(Svītrots ar MK 10.11.2014. noteikumiem Nr. 695)

2.0.

12.3.9.0.

Citi dažādi nenodokļu ieņēmumi

2.0.

12.3.9.1.

(Svītrots ar MK 30.08.2016. noteikumiem Nr. 577)

2.0.

12.3.9.2.

(Svītrots ar MK 30.08.2016. noteikumiem Nr. 577)

2.0.

12.3.9.3.

Piedzītie un labprātīgi atmaksātie līdzekļi

  

Uz 12.3.9.3.kodu attiecina ieņēmumus, kas ir regresa kārtībā piedzīti no fiziskām vai juridiskām personām vai kurus fiziskās vai juridiskās personas ir labprātīgi regresa kārtībā atmaksājušas valsts vai pašvaldības budžetā

2.0.

12.3.9.4.

Ieņēmumi no apdrošinātāja vai biedrības “Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs” par atlīdzinātajiem izdevumiem
  Uz 12.3.9.4.kodu attiecina apdrošinātāja vai biedrības “Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs” atlīdzinātos valsts budžeta un pašvaldību budžetu izdevumus atbilstoši normatīvajiem aktiem par valsts budžeta un pašvaldību budžetu izdevumu atlīdzināšanas apmēru un kārtību, nodrošinot ārstēšanu, rehabilitāciju, tehniskos palīglīdzekļus un pensiju un pabalstu izmaksas

2.0.

12.3.9.5.

Līgumsodi un procentu maksājumi par saistību neizpildi
  Uz 12.3.9.5. kodu attiecina vispārējos valsts budžeta ieņēmumus un pašvaldību budžetu ieņēmumus no līgumsodu un procentu maksājumiem par saistību neizpildi, tai skaitā ieņēmumus par garantijas izmaksām par saistību neizpildi. 12.3.9.5. kodā neuzskaita nokavējuma naudas un līgumsodu ieņēmumus par valsts budžeta aizdevumiem

2.0.

12.3.9.6.

Ieņēmumi no veselības apdrošināšanas iemaksām

2.0.

12.3.9.9.

Pārējie dažādi nenodokļu ieņēmumi, kas nav iepriekš klasificēti šajā klasifikācijā
  Uz 12.3.9.9.kodu attiecina visus iepriekš neklasificētos nenodokļu ieņēmumus, kas tiek iemaksāti valsts vai pašvaldību budžetu ieņēmumos (tai skaitā ieņēmumus no valūtas kursa svārstībām attiecībā uz valsts un pašvaldību budžetu ieņēmumiem)

2.0.

13.0.0.0.

Ieņēmumi no valsts (pašvaldību) īpašuma iznomāšanas, pārdošanas un no nodokļu pamatparāda kapitalizācijas

2.0.

13.1.0.0.

Ieņēmumi no ēku un būvju īpašuma pārdošanas

2.0.

13.2.0.0.

Ieņēmumi no zemes, meža īpašuma pārdošanas

2.0.

13.2.1.0.

Ieņēmumi no zemes īpašuma pārdošanas

2.0.

13.2.2.0.

Ieņēmumi no meža īpašuma pārdošanas

2.0.

13.3.0.0.

(Svītrots ar MK 27.11.2018. noteikumiem Nr. 745)

2.0.

13.3.1.0.

(Svītrots ar MK 30.08.2016. noteikumiem Nr. 577)

2.0.

13.3.2.0.

(Svītrots ar MK 30.08.2016. noteikumiem Nr. 577)

2.0.

13.3.3.0.

(Svītrots ar MK 30.08.2016. noteikumiem Nr. 577)

2.0.

13.4.0.0.

Ieņēmumi no valsts un pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizācijas

2.0.

13.5.0.0.

Ieņēmumi no valsts un pašvaldību īpašuma iznomāšanas

  

Uz 13.5.0.0.kodu attiecina ieņēmumus, kas iemaksāti valsts vai pašvaldību budžetos par valsts vai pašvaldību īpašumu nomu un kas nav maksa par pakalpojumiem

2.0.13.6.0.0.Ieņēmumi no militāro ieroču sistēmu pārdošanas
  Uz 13.6.0.0. kodu attiecina ieņēmumus no militāro ieroču sistēmu pārdošanas, tai skaitā no transportlīdzekļu un citu iekārtu (piemēram, karakuģu, zemūdeņu, militāro lidmašīnu, tanku, raķešu nesēju, palaidēju) pārdošanas

2.0.

14.0.0.0.

(Svītrots ar MK 27.11.2018. noteikumiem Nr. 745)

5.0.17.0.0.0.No valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu un budžeta nefinansētu iestāžu transferti
  Transfertu grupas kodus izmanto, veicot budžetu konsolidāciju, t. i., izslēdzot savstarpējos transfertus starp konsolidācijā iesaistītajām vienībām. Transfertu grupas kodus lieto budžeta plānošanā un izpildē.

Transfertiem, kuri saistīti ar Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu (pasākumu) īstenošanu un kurus iestāde saņem no budžeta nefinansētām iestādēm un no valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām, piemēro atbilstošo 17.1.3.0., 17.1.4.0., 17.2.0.0., 17.3.0.0., 17.4.1.0. vai 17.4.2.0. kodu.

Pie transfertu grupas kodiem nav pieskaitāmi ieņēmumi, ko budžeta nefinansētas iestādes un no valsts budžeta daļēji finansētas atvasinātas publiskas personas saņem, norēķinoties par sniegtajiem pakalpojumiem savā starpā vai ar budžeta iestādi (piemēram, telpu noma, komunālie pakalpojumi). Pakalpojuma sniedzējs iegūtajiem ieņēmumiem lieto ieņēmumu klasifikācijas kodu grupu "Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi".

Grupas kodos uzskaita arī nenaudas darījumus, tai skaitā bezatlīdzības ceļā saņemtos aktīvus vai nodotos pasīvus.

Grupas kodos uzskaita ieņēmumus, kurus atzīst, pamatojoties uz saņemto apstiprinājumu par attaisnotajiem (atzītajiem) izdevumiem, kā arī avansā saņemtos transfertus

5.0.17.1.0.0.Valsts budžeta iestāžu saņemtie transferti no valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām un no budžeta nefinansētām iestādēm
  Uz 17.1.0.0.kodu attiecina valsts budžeta iestāžu saņemtos transfertus no valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām un no budžeta nefinansētām iestādēm. Valsts budžeta iestādes saņemtos transfertus, tai skaitā atmaksas, normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos ieskaita valsts budžeta ieņēmumos

5.0.

17.1.1.0.

Valsts budžeta iestāžu saņemtie transferti no savas ministrijas, centrālās valsts iestādes padotībā esošām no valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām un budžeta nefinansētām iestādēm
  Uz 17.1.1.0.kodu attiecina valsts budžeta iestāžu saņemtos transfertus, tai skaitā nenaudas (aktīvu saņemšana un pasīvu nodošana bilancē) darījumu ieņēmumus no savas ministrijas, centrālās valsts iestādes padotībā esošām no valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām un budžeta nefinansētām iestādēm

5.0.

17.1.2.0.

Valsts budžeta iestāžu saņemtie transferti no citas ministrijas, centrālās valsts iestādes padotībā esošām no valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām un budžeta nefinansētām iestādēm
  Uz 17.1.2.0.kodu attiecina valsts budžeta iestāžu saņemtos transfertus, tai skaitā nenaudas (aktīvu saņemšana un pasīvu nodošana bilancē) darījumu ieņēmumus no citas ministrijas vai citas centrālās valsts iestādes padotībā esošām no valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām un budžeta nefinansētām iestādēm

5.0.

17.1.3.0.

Valsts budžeta iestāžu saņemtā atmaksa no savas ministrijas, centrālās valsts iestādes padotībā esošām no valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām un budžeta nefinansētām iestādēm par Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu (pasākumu) īstenošanai piešķirtajiem līdzekļiem
  Uz 17.1.3.0.kodu attiecina valsts budžeta iestāžu saņemto atmaksu no savas ministrijas, centrālās valsts iestādes padotībā esošām no valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām un budžeta nefinansētām iestādēm par neizlietotajiem piešķirtajiem līdzekļiem vai neatbilstoši veiktajiem izdevumiem, kā arī citos gadījumos saņemto atmaksu saistībā ar Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem)

5.0.

17.1.4.0.

Valsts budžeta iestāžu saņemtā atmaksa no citas ministrijas, centrālās valsts iestādes padotībā esošām no valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām un budžeta nefinansētām iestādēm par Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu (pasākumu) īstenošanai piešķirtajiem līdzekļiem
  Uz 17.1.4.0.kodu attiecina valsts budžeta iestāžu saņemto atmaksu no citas ministrijas, centrālās valsts iestādes padotībā esošām no valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām un budžeta nefinansētām iestādēm par neizlietotajiem piešķirtajiem līdzekļiem vai neatbilstoši veiktajiem izdevumiem, kā arī citos gadījumos saņemto atmaksu saistībā ar Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem)
5.0.17.2.0.0.Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām un no budžeta nefinansētām iestādēm
  Uz 17.2.0.0.kodu attiecina pašvaldību budžetos saņemtos transfertus, tai skaitā nenaudas (aktīvu saņemšana un pasīvu nodošana bilancē) darījumu ieņēmumus no valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām un budžeta nefinansētām iestādēm
5.0.17.3.0.0.No valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu izveidoto iestāžu saņemtie transferti no augstākas iestādes
  Uz 17.3.0.0.kodu attiecina no valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu izveidoto iestāžu saņemtos transfertus, tai skaitā nenaudas (aktīvu saņemšana un pasīvu nodošana bilancē) darījumu ieņēmumus no augstākas iestādes (no valsts budžeta daļēji finansētas atvasinātas publiskas personas)
5.0.17.4.0.0.Valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu un budžeta nefinansētu iestāžu saņemtie transferti no citām valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām un budžeta nefinansētām iestādēm
  Uz 17.4.0.0.kodu attiecina valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu un budžeta nefinansētu iestāžu saņemtos transfertus, tai skaitā nenaudas (aktīvu saņemšana un pasīvu nodošana bilancē) darījumu ieņēmumus no citām valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām un budžeta nefinansētām iestādēm
5.0.

17.4.1.0.

Valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu un budžeta nefinansētu iestāžu saņemtie transferti no savas ministrijas, centrālās valsts iestādes padotībā esošām valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām un budžeta nefinansētām iestādēm
5.0.

17.4.2.0.

Valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu un budžeta nefinansētu iestāžu saņemtie transferti no citas ministrijas, centrālās valsts iestādes padotībā esošām valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām un budžeta nefinansētām iestādēm

5.0.

18.0.0.0.

Valsts budžeta transferti

  Transfertu grupas kodus izmanto, veicot budžetu konsolidāciju, t. i., izslēdzot savstarpējos transfertus starp konsolidācijā iesaistītajām vienībām. Transfertu grupas kodus lieto budžeta plānošanā un izpildē. Transfertu grupas kodos uzskaita arī valsts budžetā savstarpēji veiktos nenaudas darījumus, tai skaitā bezatlīdzības ceļā saņemtos aktīvus vai nodotos pasīvus starp vispārējās valdības sektora struktūrām, izņemot valsts struktūru kontrolētos un finansētos komersantus.

Grupas kodos uzskaita ieņēmumus, kurus atzīst, pamatojoties uz saņemto apstiprinājumu par attaisnotajiem (atzītajiem) izdevumiem, kā arī avansā saņemtos transfertus.

Šajā kodu grupā uzskaita tādus transfertu veidus kā dotācijas, mērķdotācijas, atmaksas un citus pārvedumus starp vispārējās valdības līmeņiem. Konkrētā līdzekļu pārskaitījuma veidu (tai skaitā dotācija, mērķdotācija) nosaka normatīvais akts, kas paredz attiecīgā pārskaitījuma veikšanu.

Pie transfertu grupas kodiem nav pieskaitāmi maksājumi, ko valsts un pašvaldību budžeta iestādes veic, norēķinoties par sniegtajiem pakalpojumiem savā starpā (tai skaitā telpu noma, komunālie pakalpojumi). Veicot minēto pakalpojumu apmaksu, pakalpojuma saņēmējs lieto ekonomiskās klasifikācijas kodu atbilstoši pakalpojuma ekonomiskajai būtībai, bet pakalpojuma sniedzējs šos ieņēmumus norāda kodu grupā "Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi"

5.0.

18.1.0.0.

Valsts pamatbudžeta savstarpējie transferti

5.0.

18.1.1.0.

Valsts pamatbudžetā saņemtā atmaksa par valsts budžeta iestāžu veiktajiem izdevumiem Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajos projektos (pasākumos)

5.0.

18.1.1.1.

(Svītrots ar MK 11.10.2011. noteikumiem Nr. 781)

5.0.

18.1.1.2.

(Svītrots ar MK 11.10.2011. noteikumiem Nr. 781)

5.0.

18.1.1.3.

(Svītrots ar MK 11.10.2011. noteikumiem Nr. 781)

5.0.

18.1.1.4.

(Svītrots ar MK 11.10.2011. noteikumiem Nr. 781)

5.0.

18.1.1.5.

(Svītrots ar MK 11.10.2011. noteikumiem Nr. 781)

5.0.

18.1.1.6.

(Svītrots ar MK 11.10.2011. noteikumiem Nr. 781)

5.0.

18.1.1.7.

(Svītrots ar MK 11.10.2011. noteikumiem Nr. 781)

5.0.

18.1.1.8.

(Svītrots ar MK 11.10.2011. noteikumiem Nr. 781)

5.0.

18.1.1.9.

(Svītrots ar MK 11.10.2011. noteikumiem Nr. 781)

5.0.

18.1.2.0.

(Svītrots ar MK 11.10.2011. noteikumiem Nr. 781)

5.0.

18.1.2.1.

(Svītrots ar MK 11.10.2011. noteikumiem Nr. 781)

5.0.

18.1.2.2.

(Svītrots ar MK 11.10.2011. noteikumiem Nr. 781)

5.0.

18.1.2.3.

(Svītrots ar MK 11.10.2011. noteikumiem Nr. 781)

5.0.

18.1.3.0.

Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferti no valsts pamatbudžeta

5.0.

18.1.3.1.

Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferti no valsts pamatbudžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

 

 

Uz 18.1.3.1.kodu attiecina valsts pamatbudžeta iestādes saņemto transfertu no citas valsts pamatbudžeta finansētās ministrijas vai centrālās iestādes dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

5.0.

18.1.3.2.

Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferti no ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem

 

 

Uz 18.1.3.2.kodu attiecina valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtos transfertus no citas valsts pamatbudžeta finansētās ministrijas vai centrālās iestādes ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem

5.0.

18.1.3.7.

Valsts pamatbudžeta iestāžu nenaudas (aktīvu saņemšana un pasīvu nodošana bilancē) ieņēmumi no ministrijas vai centrālās iestādes valsts pamatbudžeta, kuras institucionālā padotībā tās atrodas

5.0.

18.1.3.8.

Valsts pamatbudžeta iestāžu nenaudas (aktīvu saņemšana un pasīvu nodošana bilancē) darījumu ieņēmumi no citas ministrijas vai centrālās iestādes valsts pamatbudžeta

5.0.

18.1.3.9.

Pārējie valsts pamatbudžetā saņemtie transferti no valsts pamatbudžeta
  Uz 18.1.3.9.kodu attiecina pārējos valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtos transfertus no citas valsts pamatbudžeta finansētās ministrijas vai centrālās iestādes (piemēram, saņemtos transfertus no resursa "Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi")

5.0.

18.1.4.0.

(Svītrots ar MK 11.10.2011. noteikumiem Nr. 781)

5.0.

18.1.5.0.

(Svītrots ar MK 25.11.2008. noteikumiem Nr. 978)

5.0.

18.1.5.1.

(Svītrots ar MK 25.11.2008. noteikumiem Nr. 978)

5.0.

18.1.5.2.

(Svītrots ar MK 25.11.2008. noteikumiem Nr. 978)

5.0.

18.1.5.3.

(Svītrots ar MK 25.11.2008. noteikumiem Nr. 978)

5.0.

18.1.6.0.

(Svītrots ar MK 11.10.2011. noteikumiem Nr. 781)

5.0.

18.1.6.1.

(Svītrots ar MK 11.10.2011. noteikumiem Nr. 781)

5.0.

18.1.6.2.

(Svītrots ar MK 11.10.2011. noteikumiem Nr. 781)

5.0.

18.2.0.0.

Valsts speciālajā budžetā saņemtie transferti no valsts pamatbudžeta

5.0.

18.2.1.0.

Valsts speciālā budžeta saņemtās dotācijas no valsts pamatbudžeta

  

Uz 18.2.1.0.kodu attiecina speciālā budžeta saņemto valsts pamatbudžeta dotāciju saskaņā ar likumu par valsts budžetu kārtējam gadam

5.0.

18.2.1.1.

Valsts speciālajā budžetā no valsts pamatbudžeta saņemtā dotācija Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai valsts budžeta izmaksājamo valsts sociālo pabalstu aprēķināšanai, piešķiršanai un piegādei

5.0.

18.2.1.2.

Valsts iemaksas valsts sociālajai apdrošināšanai valsts pensiju apdrošināšanai

5.0.

18.2.1.3.

Valsts iemaksas sociālajai apdrošināšanai bezdarba gadījumam

5.0.

18.2.1.4.

Valsts budžeta dotācija apgādnieka zaudējumu pensiju izmaksai

5.0.

18.2.1.5.

Valsts budžeta dotācija Augstākās Padomes deputātu pensiju izmaksai

5.0.

18.2.1.6.

(Svītrots ar MK 25.11.2008. noteikumiem Nr. 978)

5.0.

18.2.1.7.

Dotācija politiski represēto personu pensiju atvieglojumiem

5.0.

18.2.1.8.

Pārējās dotācijas no valsts pamatbudžeta

5.0.

18.2.2.0.

(Svītrots ar MK 25.11.2008. noteikumiem Nr. 978)

5.0.

18.2.3.0.

Pārējie valsts speciālajā budžetā saņemtie transferti no valsts pamatbudžeta
  Uz 18.2.3.0.kodu attiecina pārējos valsts speciālajā budžetā saņemtos transfertus, tai skaitā nenaudas (aktīvu saņemšana un pasīvu nodošana bilancē) darījumu ieņēmumus no valsts pamatbudžeta
5.0.18.3.0.0.Valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu un budžeta nefinansētu iestāžu saņemtie transferti

5.0.

18.3.1.0.

Valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu un budžeta nefinansētu iestāžu saņemtie transferti no valsts budžeta

 

18.3.1.1.

Valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu un budžeta nefinansētu iestāžu saņemtie valsts budžeta transferti no ministrijas vai centrālās valsts iestādes budžeta, kuras institucionālā padotībā tās atrodas
  Uz 18.3.1.1. kodu attiecina valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu un budžeta nefinansētu iestāžu saņemtos transfertus, tai skaitā nenaudas (aktīvu saņemšana un pasīvu nodošana bilancē) darījumu ieņēmumus no ministrijas vai centrālās valsts iestādes budžeta, kuras institucionālā padotībā tās atrodas, izņemot 18.3.1.3. un 18.3.1.4. kodā minētos transfertus

 

18.3.1.2.

Valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu un budžeta nefinansētu iestāžu saņemtie valsts budžeta transferti no citas ministrijas vai centrālās valsts iestādes budžeta
  Uz 18.3.1.2. kodu attiecina valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu un budžeta nefinansētu iestāžu saņemtos transfertus, tai skaitā nenaudas (aktīvu saņemšana bilancē un pasīvu nodošana bilancē) darījumu ieņēmumus no citas ministrijas vai centrālās valsts iestādes budžeta, izņemot 18.3.1.3. un 18.3.1.4. kodā minētos transfertus

5.0.

18.3.1.3.

Valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu un budžeta nefinansētu iestāžu saņemtie transferti no ministrijas vai centrālās valsts iestādes budžeta, kuras institucionālā padotībā tās atrodas, Eiropas Savienības politikas instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem)

5.0.

18.3.1.4.

Valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu un budžeta nefinansētu iestāžu saņemtie transferti no citas ministrijas vai centrālās valsts iestādes, Eiropas Savienības politikas instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem)

5.0.

18.3.2.0.

(Svītrots ar MK 27.11.2018. noteikumiem Nr. 745)

5.0.

18.3.2.1.

(Svītrots ar MK 27.11.2018. noteikumiem Nr. 745)

5.0.

18.3.2.2.

(Svītrots ar MK 27.11.2018. noteikumiem Nr. 745)
5.0.18.4.0.0.Valsts pamatbudžetā saņemtie transferti no valsts speciālā budžeta
  Uz 18.4.0.0.kodu attiecina valsts pamatbudžetā saņemtos transfertus, tai skaitā nenaudas (aktīvu saņemšana un pasīvu nodošana bilancē) darījumu ieņēmumus no valsts speciālā budžeta

5.0.

18.4.1.0.

(Svītrots ar MK 25.11.2008. noteikumiem Nr. 978)

5.0.

18.4.2.0.

(Svītrots ar MK 25.11.2008. noteikumiem Nr. 978)

5.0.

18.5.0.0.

Valsts speciālā budžeta savstarpējie transferti

5.0.

18.5.2.0.

Valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta transferti

  

Uz 18.5.2.0.kodu attiecina saņemtos sociālās apdrošināšanas transferta pārskaitījumus starp budžetiem

5.0.

18.5.2.1.

No nodarbinātības speciālā budžeta valsts pensiju apdrošināšanai

5.0.

18.5.2.2.

No darba negadījumu speciālā budžeta valsts pensiju apdrošināšanai

5.0.

18.5.2.3.

No invaliditātes, maternitātes un slimības speciālā budžeta valsts pensiju apdrošināšanai

5.0.

18.5.2.4.

No darba negadījumu speciālā budžeta sociālajai apdrošināšanai bezdarba gadījumam

5.0.

18.5.2.5.

No invaliditātes, maternitātes un slimības speciālā budžeta sociālajai apdrošināšanai bezdarba gadījumam

5.0.

18.5.2.6.

No valsts pensiju speciālā budžeta ieskaitītie līdzekļi Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai

5.0.

18.5.2.7.

No nodarbinātības speciālā budžeta ieskaitītie līdzekļi Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai

5.0.

18.5.2.8.

No darba negadījumu speciālā budžeta ieskaitītie līdzekļi Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai

5.0.

18.5.2.9.

No invaliditātes, maternitātes un slimības speciālā budžeta ieskaitītie līdzekļi Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai

5.0.

18.5.3.0.

Saņemtie transferti viena speciālā budžeta veida ietvaros
  Uz 18.5.3.0. kodu attiecina saņemtos transfertus viena speciālā budžeta veida ietvaros (ieskaitot ziedojumu un dāvinājumu līdzekļus), tai skaitā nenaudas (aktīvu saņemšana un pasīvu nodošana bilancē) darījumu ieņēmumus
5.0.18.6.0.0.Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta

5.0.

18.6.1.0.

(Svītrots ar MK 11.10.2011. noteikumiem Nr. 781)

5.0.

18.6.1.1.

(Svītrots ar MK 25.11.2008. noteikumiem Nr. 978)

5.0.

18.6.1.2.

(Svītrots ar MK 25.11.2008. noteikumiem Nr. 978)

5.0.

18.6.1.3.

(Svītrots ar MK 25.11.2008. noteikumiem Nr. 978)

5.0.

18.6.1.4.

(Svītrots ar MK 25.11.2008. noteikumiem Nr. 978)

5.0.

18.6.1.5.

(Svītrots ar MK 25.11.2008. noteikumiem Nr. 978)

5.0.

18.6.1.6.

(Svītrots ar MK 25.11.2008. noteikumiem Nr. 978)

5.0.

18.6.1.7.

(Svītrots ar MK 25.11.2008. noteikumiem Nr. 978)

5.0.

18.6.1.8.

(Svītrots ar MK 25.11.2008. noteikumiem Nr. 978)

5.0.

18.6.1.9.

(Svītrots ar MK 25.11.2008. noteikumiem Nr. 978)

5.0.

18.6.2.0.

Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti

  Uz 18.6.2.0. kodu attiecina pašvaldību saņemtos transfertus, tai skaitā nenaudas (aktīvu saņemšana un pasīvu nodošana bilancē) darījumu ieņēmumus no valsts budžeta, izņemot 18.6.3.0. un 18.6.4.0. kodā minētos transfertus

5.0.

18.6.2.1.

(Svītrots ar MK 25.11.2008. noteikumiem Nr. 978)

5.0.

18.6.2.2.

(Svītrots ar MK 25.11.2008. noteikumiem Nr. 978)

5.0.

18.6.2.3.

(Svītrots ar MK 25.11.2008. noteikumiem Nr. 978)

5.0.

18.6.2.4.

(Svītrots ar MK 25.11.2008. noteikumiem Nr. 978)

5.0.

18.6.2.5.

(Svītrots ar MK 25.11.2008. noteikumiem Nr. 978)

5.0.

18.6.2.6.

(Svītrots ar MK 25.11.2008. noteikumiem Nr. 978)

5.0.

18.6.2.7.

(Svītrots ar MK 25.11.2008. noteikumiem Nr. 978)

5.0.

18.6.2.8.

(Svītrots ar MK 25.11.2008. noteikumiem Nr. 978)

5.0.

18.6.2.9.

(Svītrots ar MK 25.11.2008. noteikumiem Nr. 978)

5.0.

18.6.3.0.

Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem)

5.0.

18.6.4.0.

Pašvaldību budžetā saņemtā dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda

  

Uz 18.6.4.0.kodu attiecina ieņēmumus, kas saņemti pašvaldību budžetos no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda

5.0.

18.6.4.1.

(Svītrots ar MK 25.11.2008. noteikumiem Nr. 978)

5.0.

18.6.4.2.

(Svītrots ar MK 25.11.2008. noteikumiem Nr. 978)

5.0.

18.6.4.9.

(Svītrots ar MK 25.11.2008. noteikumiem Nr. 978)

5.0.

18.6.9.0.

(Svītrots ar MK 27.11.2018. noteikumiem Nr. 745)

5.0.

18.7.0.0.

(Svītrots ar MK 11.10.2011. noteikumiem Nr. 781)

5.0.

18.7.1.0.

(Svītrots ar MK 11.10.2011. noteikumiem Nr. 781)

5.0.

18.7.2.0.

(Svītrots ar MK 11.10.2011. noteikumiem Nr. 781)

5.0.

18.7.3.0.

(Svītrots ar MK 11.10.2011. noteikumiem Nr. 781)

5.0.

18.8.0.0.

(Svītrots ar MK 11.10.2011. noteikumiem Nr. 781)

5.0.

18.8.1.0.

(Svītrots ar MK 11.10.2011. noteikumiem Nr. 781)

5.0.

18.8.1.1.

(Svītrots ar MK 11.10.2011. noteikumiem Nr. 781)

5.0.

18.8.1.2.

(Svītrots ar MK 11.10.2011. noteikumiem Nr. 781)

5.0.

18.8.2.0.

(Svītrots ar MK 11.10.2011. noteikumiem Nr. 781)

5.0.

18.8.2.1.

(Svītrots ar MK 11.10.2011. noteikumiem Nr. 781)

5.0.

18.8.2.2.

(Svītrots ar MK 11.10.2011. noteikumiem Nr. 781)

5.0.

18.9.0.0.

(Svītrots ar MK 11.10.2011. noteikumiem Nr. 781)

5.0.

18.9.1.0.

(Svītrots ar MK 11.10.2011. noteikumiem Nr. 781)

5.0.

18.9.2.0.

(Svītrots ar MK 11.10.2011. noteikumiem Nr. 781)

5.0.

18.9.3.0.

(Svītrots ar MK 11.10.2011. noteikumiem Nr. 781)

5.0.

18.9.4.0.

(Svītrots ar MK 25.11.2008. noteikumiem Nr. 978)

5.0.

19.0.0.0.

Pašvaldību budžetu transferti

  Transfertu grupas kodus izmanto, veicot budžetu konsolidāciju, t. i., izslēdzot savstarpējos transfertus starp konsolidācijā iesaistītajām vienībām. Transfertu grupas kodus lieto budžeta plānošanā un izpildē. Atsevišķos gadījumos, ja nav iespējams iepriekš plānot un iekļaut budžetā transfertu grupas kodus, tos lieto tikai budžeta izpildē.

Pie transfertu grupas kodiem nav pieskaitāmi maksājumi, ko pašvaldību budžeta iestādes veic, norēķinoties par sniegtajiem pakalpojumiem savā starpā vai ar valsts budžeta iestādi (piemēram, telpu noma, komunālie pakalpojumi). Veicot minētos maksājumus, pakalpojuma saņēmējs izdevumiem lieto ekonomiskās klasifikācijas kodu atbilstoši pakalpojuma ekonomiskajai būtībai, bet pakalpojuma sniedzējs iegūtajiem ieņēmumiem lieto kodu grupu "Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi".

Grupas kodos uzskaita arī nenaudas darījumus, tai skaitā bezatlīdzības ceļā saņemtos aktīvus vai nodotos pasīvus starp pašvaldību struktūrām, izņemot pašvaldību struktūru kontrolētos un finansētos komersantus.

Grupas kodos uzskaita ieņēmumus, kurus atzīst, pamatojoties uz saņemto apstiprinājumu par attaisnotajiem (atzītajiem) izdevumiem, kā arī avansā saņemtos transfertus

5.0.19.1.0.0.Pašvaldības budžeta iekšējie transferti starp vienas pašvaldības budžeta veidiem
  Uz 19.1.0.0.kodu attiecina pašvaldības budžeta iekšējos transfertus starp vienas pašvaldības budžeta veidiem, tai skaitā nenaudas (aktīvu saņemšana un pasīvu nodošana bilancē) darījumu ieņēmumus

5.0.

19.1.1.0.

(Svītrots ar MK 11.10.2011. noteikumiem Nr. 781)

5.0.

19.1.1.1.

(Svītrots ar MK 11.10.2011. noteikumiem Nr. 781)

5.0.

19.1.1.2.

(Svītrots ar MK 11.10.2011. noteikumiem Nr. 781)

5.0.

19.1.2.0.

(Svītrots ar MK 11.10.2011. noteikumiem Nr. 781)

5.0.

19.1.2.1.

(Svītrots ar MK 11.10.2011. noteikumiem Nr. 781)

5.0.

19.1.2.2.

(Svītrots ar MK 11.10.2011. noteikumiem Nr. 781)
5.0.19.2.0.0.Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām
  Uz 19.2.0.0.kodu attiecina pašvaldību budžetā saņemtos transfertus, tai skaitā nenaudas (aktīvu saņemšana un pasīvu nodošana bilancē) darījumu ieņēmumus no citām pašvaldībām

5.0.

19.2.1.0.

(Svītrots ar MK 11.10.2011. noteikumiem Nr. 781)

5.0.

19.2.2.0.

(Svītrots ar MK 11.10.2011. noteikumiem Nr. 781)

5.0.

19.2.3.0.

(Svītrots ar MK 11.10.2011. noteikumiem Nr. 781)

5.0.

19.2.4.0.

(Svītrots ar MK 11.10.2011. noteikumiem Nr. 781)

5.0.

19.2.5.0.

(Svītrots ar MK 11.10.2011. noteikumiem Nr. 781)
5.0.19.3.0.0.Pašvaldības un tās iestāžu savstarpējie transferti
  Uz 19.3.0.0. kodu attiecina pašvaldības un tās padotības iestāžu vai pašvaldības padotības iestāžu savstarpējo transfertu, tai skaitā nenaudas (aktīvu saņemšana un pasīvu nodošana bilancē) darījumu ieņēmumus

5.0.

19.3.1.0.

(Svītrots ar MK 11.10.2011. noteikumiem Nr. 781)

5.0.

19.3.1.1.

(Svītrots ar MK 11.10.2011. noteikumiem Nr. 781)

5.0.

19.3.1.2.

(Svītrots ar MK 11.10.2011. noteikumiem Nr. 781)

5.0.

19.3.1.3.

(Svītrots ar MK 11.10.2011. noteikumiem Nr. 781)

5.0.

19.3.1.4.

(Svītrots ar MK 11.10.2011. noteikumiem Nr. 781)

5.0.

19.3.1.9.

(Svītrots ar MK 11.10.2011. noteikumiem Nr. 781)

5.0.

19.3.2.0.

(Svītrots ar MK 11.10.2011. noteikumiem Nr. 781)

5.0.

19.3.2.1.

(Svītrots ar MK 11.10.2011. noteikumiem Nr. 781)

5.0.

19.3.2.2.

(Svītrots ar MK 11.10.2011. noteikumiem Nr. 781)

5.0.

19.3.2.9.

(Svītrots ar MK 11.10.2011. noteikumiem Nr. 781)

5.0.

19.4.0.0.

(Svītrots ar MK 11.10.2011. noteikumiem Nr. 781)

5.0.

19.4.1.0.

(Svītrots ar MK 11.10.2011. noteikumiem Nr. 781)

5.0.

19.4.2.0.

(Svītrots ar MK 11.10.2011. noteikumiem Nr. 781)

5.0.

19.4.3.0.

(Svītrots ar MK 11.10.2011. noteikumiem Nr. 781)

5.0.

19.4.4.0.

(Svītrots ar MK 11.10.2011. noteikumiem Nr. 781)
5.0.19.5.0.0.Valsts budžeta iestāžu saņemtie transferti no pašvaldībām
  Uz 19.5.0.0.kodu attiecina valsts budžeta iestāžu saņemtos transfertus no pašvaldībām. Valsts budžeta iestādes saņemtos transfertus, tai skaitā atmaksas, normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos ieskaita valsts budžeta ieņēmumos

5.0.

19.5.1.0.

(Svītrots ar MK 11.10.2011. noteikumiem Nr. 781)

5.0.

19.5.2.0.

(Svītrots ar MK 11.10.2011. noteikumiem Nr. 781)

5.0.

19.5.3.0.

(Svītrots ar MK 11.10.2011. noteikumiem Nr. 781)

5.0.

19.5.4.0.

(Svītrots ar MK 11.10.2011. noteikumiem Nr. 781)

5.0.

19.5.5.0.

Valsts budžeta iestāžu saņemtie transferti (izņemot atmaksas) no pašvaldībām
  Uz 19.5.5.0.kodu attiecina valsts budžeta iestāžu saņemtos transfertus, tai skaitā nenaudas (aktīvu saņemšana un pasīvu nodošana bilancē) darījumu ieņēmumus no pašvaldībām

5.0.

19.5.6.0.

Valsts budžeta iestāžu saņemtā atmaksa no pašvaldībām par iepriekšējos gados saņemtajiem un neizlietotajiem valsts budžeta transfertiem

5.0.

19.5.7.0.

Valsts budžeta iestāžu saņemtā atmaksa no pašvaldībām par Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajos projektos (pasākumos) piešķirtajiem līdzekļiem
  Uz 19.5.7.0.kodu attiecina valsts budžeta iestāžu saņemto atmaksu no pašvaldībām par neizlietotajiem piešķirtajiem līdzekļiem vai neatbilstoši veiktajiem izdevumiem, kā arī citos gadījumos saņemto atmaksu saistībā ar Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem)

5.0.

19.6.0.0.

(Svītrots ar MK 11.10.2011. noteikumiem Nr. 781)

5.0.

19.6.1.0.

(Svītrots ar MK 11.10.2011. noteikumiem Nr. 781)

5.0.

19.6.2.0.

(Svītrots ar MK 11.10.2011. noteikumiem Nr. 781)

5.0.

19.6.3.0.

(Svītrots ar MK 11.10.2011. noteikumiem Nr. 781)

5.0.

19.6.4.0.

(Svītrots ar MK 11.10.2011. noteikumiem Nr. 781)
5.0.19.7.0.0.Valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu un budžeta nefinansētu iestāžu saņemtie transferti no pašvaldībām
  Uz 19.7.0.0.kodu attiecina valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu un budžeta nefinansētu iestāžu saņemtos transfertus, tai skaitā nenaudas (aktīvu saņemšana un pasīvu nodošana bilancē) darījumu ieņēmumus no pašvaldībām

4.1.

20.0.0.0.

IEŅĒMUMI NO EIROPAS SAVIENĪBAS DALĪBVALSTĪM UN EIROPAS SAVIENĪBAS INSTITŪCIJĀM UN PĀRĒJĀM VALSTĪM UN INSTITŪCIJĀM, KURAS NAV EIROPAS SAVIENĪBAS DALĪBVALSTIS UN EIROPAS SAVIENĪBAS INSTITŪCIJAS

  

Uz 20.0.0.0.kodu attiecina ieņēmumus, kas iemaksāti valsts budžetā

4.1.

20.1.0.0.

(Svītrots ar MK 10.11.2014. noteikumiem Nr. 695)

4.1.

20.1.1.0.

(Svītrots ar MK 10.11.2014. noteikumiem Nr. 695)

4.1.

20.1.2.0.

(Svītrots ar MK 10.11.2014. noteikumiem Nr. 695)

4.1.

20.1.3.0.

(Svītrots ar MK 10.11.2014. noteikumiem Nr. 695)

4.1.

20.1.3.1.

(Svītrots ar MK 10.11.2014. noteikumiem Nr. 695)

4.1.

20.1.3.2.

(Svītrots ar MK 10.11.2014. noteikumiem Nr. 695)

4.1.

20.1.4.0.

(Svītrots ar MK 10.11.2014. noteikumiem Nr. 695)

4.1.

20.2.0.0.

(Svītrots ar MK 10.11.2014. noteikumiem Nr. 695)

4.1.

20.2.1.0.

(Svītrots ar MK 10.11.2014. noteikumiem Nr. 695)

4.1.

20.2.2.0.

(Svītrots ar MK 10.11.2014. noteikumiem Nr. 695)

4.1.

20.2.3.0.

(Svītrots ar MK 10.11.2014. noteikumiem Nr. 695)

4.1.

20.2.4.0.

(Svītrots ar MK 10.11.2014. noteikumiem Nr. 695)

4.1.

20.3.0.0.

Ieņēmumi no Eiropas Savienības strukturālajiem un investīciju fondiem un Eiropas Savienības kopējās lauksaimniecības politikas īstenošanas instrumentiem

  

Uz 20.3.0.0. kodu attiecina ieņēmumus, kas iemaksāti valsts budžetā no Eiropas strukturālajiem un investīciju (ESI) fondiem (Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF), Eiropas Sociālais fonds (ESF), Kohēzijas fonds (KF), Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA), Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonds (EJZF)) un Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF)

4.1.

20.3.1.0.

Ieņēmumi no Eiropas Reģionālās attīstības fonda

4.1.

20.3.2.0.

Ieņēmumi no Eiropas Sociālā fonda

4.1.

20.3.5.0.Ieņēmumi no Kohēzijas fonda

4.1.

20.3.6.0.Ieņēmumi no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai

4.1.

20.3.7.0.Ieņēmumi no Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda

4.1.

20.3.8.0.Ieņēmumi no Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda

4.1.

20.3.3.0.

(Svītrots ar MK 30.08.2016. noteikumiem Nr. 577)

4.1.

20.3.4.0.

(Svītrots ar MK 10.11.2014. noteikumiem Nr. 695)

4.1.

20.4.0.0.

(Svītrots ar MK 29.09.2020. noteikumiem Nr. 607)

4.1.

20.5.0.0.

(Svītrots ar MK 29.09.2020. noteikumiem Nr. 607)

4.1.

20.5.1.0.

(Svītrots ar MK 10.11.2014. noteikumiem Nr. 695)

4.1.

20.5.2.0.

(Svītrots ar MK 29.09.2020. noteikumiem Nr. 607)

4.1.

20.5.3.0.

(Svītrots ar MK 29.09.2020. noteikumiem Nr. 607)

4.1.

20.5.4.0.

(Svītrots ar MK 29.09.2020. noteikumiem Nr. 607)

4.1.

20.5.5.0.

(Svītrots ar MK 29.09.2020. noteikumiem Nr. 607)

4.1.

20.6.0.0.

Pārējie ieņēmumi no Eiropas Savienības

4.1.

20.6.1.0.

(Svītrots ar MK 11.10.2011. noteikumiem Nr. 781)

4.1.

20.6.2.0.

Ieņēmumi no Eiropas Savienības iniciatīvām

  

Uz 20.6.2.0.kodu attiecina ieņēmumus, kas iemaksāti valsts budžetā no Eiropas Savienības iniciatīvām (piemēram, Equal, Urban, Interreg, Leader, Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvas)

4.1.

20.6.3.0.

Ieņēmumi no EIROSTAT par statistisko programmu īstenošanu

4.1.

20.6.4.0.

Eiropas Komisijas atmaksa par piedalīšanos Eiropas Patērētāju informācijas centra darbībā

4.1.

20.6.5.0.

(Svītrots ar MK 30.08.2016. noteikumiem Nr. 577)

4.1.

20.6.6.0.

(Svītrots ar MK 30.08.2016. noteikumiem Nr. 577)

4.1.

20.6.7.0.

Ieņēmumi no Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām

4.1.

20.6.9.0.

Pārējie ieņēmumi no Eiropas Savienības

  

Uz 20.6.9.0.kodu attiecina ieņēmumus, kas tiek iemaksāti valsts budžetā no Eiropas Komisijas līdzekļiem par tiešā veidā finansētām dzīvnieku lipīgo slimību profilakses un apkarošanas pasākumu programmām, kā arī par citām tiešā veidā no Eiropas Komisijas līdzekļiem finansētām programmām un projektiem

4.1.

20.7.0.0.

Atmaksa valsts budžetā par neatbilstoši veiktajiem izdevumiem par Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības finansēto projektu (pasākumu) īstenošanu

4.1.

20.7.1.0.

Atmaksa valsts budžetā par projekta (pasākuma) īstenošanā neatbilstoši veiktajiem izdevumiem no Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētās daļas

4.1.

20.7.2.0.

Atmaksa valsts budžetā par neatbilstoši veiktajiem izdevumiem no valsts budžeta finansējuma daļas Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajos projektos (pasākumos)

4.1.

20.8.0.0.

Ieņēmumi no parējām valstīm un institūcijām, kuras nav Eiropas Savienības dalībvalstis un Eiropas Savienības institūcijas

4.1.

20.8.1.0.

Ieņēmumi no Norvēģijas finanšu instrumenta

4.1.

20.8.2.0.

Ieņēmumi no Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta

4.1.

20.8.9.0.

Citi ieņēmumi no pārējām valstīm un institūcijām, kuras nav Eiropas Savienības dalībvalstis un Eiropas Savienības institūcijas

 21.0.0.0.Iestādes ieņēmumi
  Uz 21.0.0.0.koda apakškodiem attiecina ieņēmumus, kas uzskaitīti un iemaksāti budžeta iestāžu, kā arī no valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu un budžeta nefinansētu iestāžu ieņēmumos
4.2.21.1.0.0.Iestādes ieņēmumi no ārvalstu finanšu palīdzības
  Uz 21.1.0.0.kodu attiecina ieņēmumus valsts vai pašvaldību budžeta iestādēm, no valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām un budžeta nefinansētām iestādēm no ārvalstu finanšu palīdzības

4.2.

21.1.1.0.

Ieņēmumi no valūtas kursa svārstībām attiecībā uz ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem
  Uz 21.1.1.0.kodu attiecina ieņēmumus no valūtas kursa svārstībām attiecībā uz ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem. Kodu izmanto valūtas kursa svārstību uzrādīšanai budžeta izpildē

4.2.

21.1.1.1.

(Svītrots ar MK 11.10.2011. noteikumiem Nr. 781)

4.2.

21.1.1.2.

(Svītrots ar MK 11.10.2011. noteikumiem Nr. 781)

4.2.

21.1.1.3.

(Svītrots ar MK 11.10.2011. noteikumiem Nr. 781)

4.2.

21.1.1.4.

(Svītrots ar MK 11.10.2011. noteikumiem Nr. 781)

4.2.

21.1.2.0.

Ieņēmumu zaudējumi no valūtas kursa svārstībām attiecībā uz ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem

  

Uz 21.1.2.0.kodu attiecina ieņēmumu zaudējumus no valūtas kursa svārstībām attiecībā uz ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem. Kodu izmanto valūtas kursa svārstību uzrādīšanai budžeta izpildē, grāmatvedības uzskaitē klasificē kā izdevumus

4.2.

21.1.2.1.

(Svītrots ar MK 11.10.2011. noteikumiem Nr. 781)

4.2.

21.1.2.2.

(Svītrots ar MK 11.10.2011. noteikumiem Nr. 781)

4.2.

21.1.2.3.

(Svītrots ar MK 11.10.2011. noteikumiem Nr. 781)

4.2.

21.1.2.4.

(Svītrots ar MK 11.10.2011. noteikumiem Nr. 781)

4.2.

21.1.3.0.

(Svītrots ar MK 25.11.2008. noteikumiem Nr. 978)

4.2.

21.1.4.0.

Procentu ieņēmumi par ārvalstu finanšu palīdzības budžeta līdzekļu ieguldījumiem depozītā vai kontu atlikumiem

 

 

Uz 21.1.4.0.kodu attiecina valsts un pašvaldību budžeta iestāžu, no valsts budžeta daļēji finansētas atvasinātas publiskas personas un budžeta nefinansētas iestādes uzskaitītos procentu ieņēmumus par ārvalstu finanšu palīdzības budžeta līdzekļu ieguldījumiem depozītā vai kontu atlikumiem

4.2.

21.1.5.0.

Ieņēmumi Eiropas strukturālo un investīciju fondu projektu un pasākumu īstenošanai

 

 

Uz 21.1.5.0. kodu valsts un pašvaldību budžeta iestādes attiecina Eiropas Savienības līdzfinansējumu ESI fondu līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai, kas budžetā atbilstoši normatīvajiem aktiem jāplāno kā ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos, izņemot transferta ieņēmumus no ārvalstu finanšu palīdzības

4.2.

21.1.7.0.

(Svītrots ar MK 30.08.2016. noteikumiem Nr. 577)

4.2.

21.1.7.1.

(Svītrots ar MK 11.10.2011. noteikumiem Nr. 781)

4.2.

21.1.7.2.

(Svītrots ar MK 11.10.2011. noteikumiem Nr. 781)

4.2.

21.1.8.0.

(Svītrots ar MK 30.08.2016. noteikumiem Nr. 577)

4.2.

21.1.8.1.

(Svītrots ar MK 11.10.2011. noteikumiem Nr. 781)

4.2.

21.1.8.2.

(Svītrots ar MK 11.10.2011. noteikumiem Nr. 781)

4.2.

21.1.9.0.

Ieņēmumi no citu Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanas un citu valstu finanšu palīdzības programmu īstenošanas, saņemtā ārvalstu finanšu palīdzība

 

 

Uz 21.1.9.0. kodu attiecina līdzekļus, ko budžeta iestāde, no valsts budžeta daļēji finansēta atvasināta publiska persona un budžeta nefinansēta iestāde saņēmusi no Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanas (izņemot kodā 21.1.5.0. minētos) un citu valstu finansēto palīdzības programmu īstenošanas ar sadarbības partneriem – līgumslēdzējām institūcijām

4.2.

21.1.9.1.

Ieņēmumi no citu Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanas, kas nav Eiropas strukturālie un investīciju fondi, un citu valstu finanšu palīdzības programmu īstenošanas

4.2.

21.1.9.2.

(Svītrots ar MK 29.09.2020. noteikumiem Nr. 607)

4.2.

21.1.9.3.

Ieņēmumi no saņemtajām atmaksām par iepriekšējos saimnieciskajos gados pārskaitītajiem līdzekļiem Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu (pasākumu) īstenošanai
  Uz 21.1.9.3. kodu attiecina iestāžu saņemto atmaksu no privātpersonām (biedrībām, nodibinājumiem, komersantiem u. c.), ārvalstu partneriem par tiem piešķirtajiem un neizlietotajiem līdzekļiem vai neatbilstoši veiktajiem izdevumiem, kā arī citos gadījumos saņemto atmaksu saistībā ar Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu (pasākumu) īstenošanu. 21.1.9.3. kodu piemēro, ja atmaksāto līdzekļu resursu avots iepriekšējos saimnieciskajos gados bija ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos vai transferts no ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem iestādes ieņēmumos. Ja atmaksāto līdzekļu resursu avots iepriekšējos saimnieciskajos gados bija dotācija no vispārējiem ieņēmumiem vai transferts no valsts pamatbudžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem, 21.1.9.3. kodu piemēro līdz minēto atmaksu tālākai pārskaitīšanai vispārējos budžeta ieņēmumos (valsts budžetā piemērojot 2.0. grupas 12.3.4.1. kodu (atmaksātie neizlietotie līdzekļi) vai 4.1. apakšgrupas 20.7.1.0. un 20.7.2.0. kodu (atmaksātie neatbilstoši veiktie izdevumi) un pašvaldības budžetā piemērojot 2.0. grupas 12.3.4.1. kodu (atmaksātie neizlietotie līdzekļi un neatbilstoši veiktie izdevumi)

4.2.

21.1.9.4.

Ieņēmumi no vadošā partnera partneru grupas īstenotajiem ārvalstu finanšu palīdzības projektiem
  Uz 21.1.9.4. kodu attiecina līdzekļus, ko budžeta iestāde, no valsts budžeta daļēji finansēta atvasināta publiska persona un budžeta nefinansēta iestāde saņēmusi no vadošā partnera – nevalstiskās organizācijas, komersanta, ārvalstu vadošā partnera – partneru grupas īstenotajos Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības projektos

4.2.

21.2.0.0.

Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam

  

Uz 21.2.0.0.kodu attiecina ārvalstu finanšu palīdzību valsts budžeta iestāžu ieņēmumos atmaksām valsts pamatbudžetam

4.2.

21.2.1.0.

(Svītrots ar MK 29.09.2020. noteikumiem Nr. 607)

4.2.

21.2.9.0.

(Svītrots ar MK 11.10.2011. noteikumiem Nr. 781)

3.0.21.3.0.0.Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
  Uz 21.3.0.0.kodu attiecina ieņēmumus no budžeta iestāžu, no valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu un budžeta nefinansētu iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem, kā arī citus pašu ieņēmumus: ieņēmumus no valūtas kursa svārstībām (21.3.1.0. un 21.3.2.0.kods), procentu ieņēmumus (21.3.4.0.kods), ieņēmumus par projektu īstenošanu (21.3.9.5. un 21.3.9.6.kods), ieņēmumus par dzīvokļu un komunālajiem pakalpojumiem (21.3.9.4.kods), apdrošināšanas atlīdzības (21.3.9.7.kods)

3.0.

21.3.1.0.

Ieņēmumi no valūtas kursa svārstībām attiecībā uz iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem
  Uz 21.3.1.0.kodu attiecina ieņēmumus no valūtas kursa svārstībām attiecībā uz budžeta iestāžu, no valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu un budžeta nefinansētu iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem. Kodu izmanto valūtas kursa svārstību uzrādīšanai valsts budžeta izpildē, grāmatvedības uzskaitē klasificē kā ieņēmumus

3.0.

21.3.1.1.

(Svītrots ar MK 11.10.2011. noteikumiem Nr. 781)

3.0.

21.3.1.2.

(Svītrots ar MK 11.10.2011. noteikumiem Nr. 781)

3.0.

21.3.1.3.

(Svītrots ar MK 11.10.2011. noteikumiem Nr. 781)

3.0.

21.3.1.4.

(Svītrots ar MK 11.10.2011. noteikumiem Nr. 781)

3.0.

21.3.2.0.

Ieņēmumu zaudējumi no valūtas kursa svārstībām attiecībā uz iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem

  

Uz 21.3.2.0.kodu attiecina ieņēmumu zaudējumus no valūtas kursa svārstībām attiecībā uz valsts budžeta iestāžu, no valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu un budžeta nefinansētu iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem. Kodu lieto valūtas kursa svārstību uzrādīšanai valsts budžeta izpildē, grāmatvedības uzskaitē klasificē kā izdevumus

3.0.

21.3.2.1.

(Svītrots ar MK 11.10.2011. noteikumiem Nr. 781)

3.0.

21.3.2.2.

(Svītrots ar MK 11.10.2011. noteikumiem Nr. 781)

3.0.

21.3.2.3.

(Svītrots ar MK 11.10.2011. noteikumiem Nr. 781)

3.0.

21.3.3.0.

(Svītrots ar MK 25.11.2008. noteikumiem Nr. 978)

3.0.

21.3.4.0.

Procentu ieņēmumi par maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu ieguldījumiem depozītā vai kontu atlikumiem

  

Uz 21.3.4.0.kodu attiecina valsts, pašvaldību budžeta iestāžu, no valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu un budžeta nefinansētu iestāžu uzskaitītos procentu ieņēmumus par maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumu ieguldījumiem depozītā vai kontu atlikumiem

3.0.

21.3.5.0.

Maksa par izglītības pakalpojumiem

3.0.

21.3.5.1.

Mācību maksa

  

Uz 21.3.5.1.kodu attiecina audzēkņu un studentu un pārējo izglītojamo maksas apmācības ieņēmumus, eksāmenu kārtošanas ieņēmumus

3.0.

21.3.5.2.

Ieņēmumi no vecāku maksām

  

Uz 21.3.5.2.kodu attiecina vecāku maksājumus par pirmsskolas bērnu iestādes pakalpojumiem

3.0.

21.3.5.9.

Pārējie ieņēmumi par izglītības pakalpojumiem

  

Uz 21.3.5.9.kodu attiecina pārējos iepriekš neklasificētos ieņēmumus par izglītības pakalpojumiem, kā arī vecāku līdzfinansējumu izglītības pakalpojumu nodrošināšanai

3.0.

21.3.6.0.

Ieņēmumi no lauksaimnieciskās darbības

  

Uz 21.3.6.0.kodu attiecina ieņēmumus no transferta pakalpojumiem, augsnes paraugu un augu valsts produktu analīzēm, augu aizsardzības līdzekļu reģistrēšanas, sēklu pārbaudes un lauku apskates, zemes apstrādes pakalpojumiem

3.0.

21.3.7.0.

Ieņēmumi par dokumentu izsniegšanu un kancelejas pakalpojumiem

3.0.

21.3.7.1.

Ieņēmumi par konsulārajiem pakalpojumiem

  

Uz 21.3.7.1.kodu attiecina Ārlietu ministrijas ieņēmumus par konsulārajiem pakalpojumiem

3.0.

21.3.7.2.

(Svītrots ar MK 10.11.2014. noteikumiem Nr. 695)

3.0.

21.3.7.9.

Ieņēmumi par pārējo dokumentu izsniegšanu un pārējiem kancelejas pakalpojumiem

  

Uz 21.3.7.9.kodu attiecina ieņēmumus par arhīva pakalpojumiem, par dokumentu noformēšanu, izsniegšanu, apliecināšanu, kopēšanu, par dokumentu izmantošanu, par atļauju, sertifikātu un citu dokumentu izsniegšanu un citiem kancelejas pakalpojumiem

3.0.

21.3.8.0.

Ieņēmumi par nomu un īri

3.0.

21.3.8.1.

Ieņēmumi par nedzīvojamā nekustamā īpašuma nomu

  Uz 21.3.8.1. kodu attiecina ieņēmumus par iestādes nedzīvojamo telpu (nedzīvojamo telpu, teritorijas, baseinu, sporta zāļu), ar šo telpu neatdalāmi saistīto zemes platību, ūdenskrātuvju nomu.

Uz kodu 21.3.8.1. attiecina arī no nomnieka saņemtos komunālo pakalpojumu un citus (piemēram, apdrošināšana, nekustamā īpašuma nodoklis) maksājumus, ja šo pakalpojumu apmaksa tiek nodrošināta ar iznomātāja starpniecību (iznomātājs pats minētos pakalpojumus nenodrošina). Ja komunālo pakalpojumu un citu maksājumu atmaksas saņēmējs ir Latvijas Republikas diplomātiskā un konsulārā pārstāvniecība ārvalstī, saņemto atmaksu attiecina uz atbilstošo izdevumu klasifikācijas kodu atbilstoši ekonomiskajām kategorijām, uz kuru attiecināti izdevumi, par kuriem saņemta atmaksa kārtējā gada ietvaros.

Uz kodu neattiecina dzīvojamās platības īri (kods 21.3.8.9.)

3.0.

21.3.8.2.

Ieņēmumi par viesnīcu pakalpojumiem

  

Uz 21.3.8.2. kodu attiecina ieņēmumus par dienesta viesnīcām, viesnīcām, kopmītnēm un dienesta dzīvojamām telpām (dzīvokļiem) profesionālā dienesta karavīriem, kā arī saņemtos komunālos pakalpojumus un citus maksājumus, ja tie nav iekļauti viesnīcas, dienesta dzīvojamo telpu īres maksā

3.0.

21.3.8.3.

Ieņēmumi no kustamā īpašuma iznomāšanas

  

Uz 21.3.8.3.kodu attiecina ieņēmumus no visu veidu kustamā īpašuma iznomāšanas - transporta pakalpojumiem, datoru, zirgu, iekārtu, eksponātu nomas

3.0.

21.3.8.4.

Ieņēmumi par zemes nomu

3.0.

21.3.8.9.

Pārējie ieņēmumi par nomu un īri

  

Uz 21.3.8.9. kodu attiecina ieņēmumus no mežu platību nomas, medību nomas līgumiem un pārējos iepriekš neklasificētos ieņēmumus par īri (tai skaitā dzīvokļu un dzīvojamo platību īri). Uz kodu 21.3.8.9. attiecina arī no īrnieka saņemtos komunālo pakalpojumu un citus (piemēram, apdrošināšana, nekustamā īpašuma nodoklis) maksājumus, ja šo pakalpojumu apmaksa tiek nodrošināta ar izīrētāja starpniecību (izīrētājs pats minētos pakalpojumus nenodrošina). Ja komunālo pakalpojumu un citu maksājumu atmaksas saņēmējs ir Latvijas Republikas diplomātiskā un konsulārā pārstāvniecība ārvalstī, saņemto atmaksu attiecina uz atbilstošo izdevumu klasifikācijas kodu atbilstoši ekonomiskajām kategorijām, uz kuru attiecināti izdevumi, par kuriem saņemta atmaksa kārtējā gada ietvaros

3.0.

21.3.9.0.

Ieņēmumi par pārējiem sniegtajiem maksas pakalpojumiem

  Uz 21.3.9.0. kodu attiecina ieņēmumus par pārējiem budžeta iestāžu, no valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu un budžeta nefinansētu iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem

3.0.

21.3.9.1.

Maksa par personu uzturēšanos sociālās aprūpes iestādēs

  

Uz 21.3.9.1.kodu attiecina ieņēmumus, kas saņemti par uzturēšanos sociālās aprūpes iestādēs, kā arī pensijas sociālās aprūpes iestādēs dzīvojošiem pensionāriem

3.0.

21.3.9.2.

Ieņēmumi no pacientu iemaksām un sniegtajiem rehabilitācijas un ārstniecības pakalpojumiem
  Uz 21.3.9.2.kodu attiecina pacientu iemaksas atbilstoši normatīvajiem aktiem, kā arī ieņēmumus no sniegtajiem rehabilitācijas un ārstniecības pakalpojumiem saskaņā ar apstiprinātajiem cenrāžiem

3.0.

21.3.9.3.

Ieņēmumi par biļešu realizāciju

  

Uz 21.3.9.3.kodu attiecina ieņēmumus no muzeju, izstāžu un citu pasākumu ieejas biļešu realizācijas

3.0.

21.3.9.4.

Ieņēmumi par komunālajiem pakalpojumiem

  

Uz 21.3.9.4. kodu attiecina ieņēmumus par iestādes sniegtajiem komunālajiem pakalpojumiem – elektroenerģiju, siltumapgādi, ūdeni un kanalizāciju, atkritumu apsaimniekošanu

3.0.

21.3.9.5.

Ieņēmumi par projektu īstenošanu

  

Uz 21.3.9.5.kodu attiecina ieņēmumus, kas radušies, saņemot (konkursa) pasūtījumu par projekta (izstādes, pasākuma rīkošanu) īstenošanu

3.0.

21.3.9.6.

Ieņēmumi par zinātnes projekta īstenošanu

  

Uz 21.3.9.6. kodu attiecina ieņēmumus, kas radušies, īstenojot pasūtīto zinātnisko pētījumu vai projektu, tai skaitā līgumpētījumu un pētniecības pakalpojumu

3.0.

21.3.9.7.

Iestādes saņemtā atlīdzība no apdrošināšanas sabiedrības par bojātu nekustamo īpašumu un kustamo mantu, tai skaitā autoavārijā cietušu automašīnu
  Uz 21.3.9.7.kodu attiecina budžeta iestādes, no valsts budžeta daļēji finansētas atvasinātas publiskas personas un budžeta nefinansētās iestādes saņemto atlīdzību no apdrošināšanas sabiedrības par bojātu nekustamo īpašumu un kustamo mantu, tai skaitā ceļu satiksmes negadījumos cietušu automašīnu

3.0.

21.3.9.9.

Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem

3.0.21.4.0.0.Pārējie 21.3.0.0.grupā neklasificētie iestāžu ieņēmumi par iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
  Uz 21.4.0.0.kodu attiecina pārējos budžeta iestāžu, no valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu un budžeta nefinansētu iestāžu ieņēmumus par sniegtajiem maksas pakalpojumiem (21.4.2.1.kods) un citus pašu ieņēmumus, kas nav klasificēti 21.3.0.0.grupā

3.0.

21.4.1.0.

Ieņēmumi no palīgražošanas un lauksaimniecības produkcijas ražošanas, pārdošanas un produkcijas pārvērtēšanas

  

Uz 21.4.1.0.kodu attiecina ieņēmumus, kas uzskaitīti kā lauku (mācību) palīgsaimniecību ieņēmumi, ieslodzījuma vietu un mācību iestāžu palīgražošanas uzņēmumu ieņēmumi un ieņēmumi no lauksaimniecības produkcijas ražošanas, pārdošanas un produkcijas pārvērtēšanas

3.0.

21.4.1.1.

Ieņēmumi no palīgražošanas

  

Uz 21.4.1.1.kodu attiecina lauku (mācību) palīgsaimniecību ieņēmumus, ieslodzījuma vietu un mācību iestāžu palīgražošanas uzņēmumu ieņēmumus

3.0.

21.4.1.2.

Ieņēmumi no lauksaimniecības produkcijas ražošanas un pārdošanas

  

Uz 21.4.1.2.kodu attiecina ieņēmumus, kas uzskaitīti kā ieņēmumi no lauksaimniecības produkcijas ražošanas un pārdošanas

3.0.

21.4.1.3.

Ieņēmumi no lauksaimniecības produkcijas pārvērtēšanas

  

Uz 21.4.1.3. kodu attiecina ieņēmumus, kas uzskaitīti kā ieņēmumi no lauksaimniecības produkcijas pārvērtēšanas atbilstoši normatīvajiem aktiem grāmatvedības uzskaites jomā

3.0.

21.4.2.0.

Pārējie šajā klasifikācijā iepriekš neklasificētie ieņēmumi

3.0.

21.4.2.1.

Pārtikas un veterinārā dienesta ieņēmumi par valsts uzraudzības un kontroles darbībām

  

Uz 21.4.2.1.kodu attiecina Pārtikas un veterinārā dienesta ieņēmumus no normatīvajos aktos noteiktās maksas par valsts uzraudzības un kontroles darbībām, tai skaitā par gaļas ieguves, sadalīšanas un saglabāšanas uzraudzību un kontroli, zvejas produktu uzraudzību un kontroli, veterināro (veselības) sertifikātu un tiem pielīdzināmu apliecinājumu izsniegšanu, atļauju izsniegšanu, komersantu atzīšanu, reģistrāciju un kontroles institūciju apstiprināšanu, veterināro zāļu un veterinārfarmaceitisko produktu reģistrāciju un pārreģistrāciju, veterinārfarmaceitiskās darbības licencēšanu, preču un produktu robežkontroli

3.0.

21.4.2.2.

(Svītrots ar MK 10.11.2014. noteikumiem Nr. 695)

3.0.

21.4.2.3.

Budžeta iestāžu ieņēmumi no valsts rezervju pārdošanas

  

Uz 21.4.2.3. kodu attiecina budžeta iestāžu ieņēmumus, kurus iegūst no valsts rezervju pārdošanas

3.0.

21.4.2.4.

Maksātnespējas kontroles dienesta ieņēmumos ieskaitāmā daļa no uzņēmējdarbības riska valsts nodevas

 

 

Uz 21.4.2.4. kodu attiecina ieņēmumus, kas tiek ieskaitīti no uzņēmējdarbības riska valsts nodevas darbinieku prasījumu garantiju fondā un administratoru atlīdzības un maksātnespējas procesa izdevumu segšanai juridiskās personas maksātnespējas procesā

3.0.

21.4.2.5.

Regresa kārtībā piedzītie un īpašiem mērķiem noteiktie ieņēmumi
  Uz 21.4.2.5.kodu attiecina uzturlīdzekļu garantiju fonda piedzītos uzturlīdzekļu parādus un maksātnespējas procesā atgūtos līdzekļus
3.0.21.4.2.6.NATO dalībvalstu līdzmaksājumi par aktivitātēm Latvijas Republikas teritorijā
3.0.21.4.2.7.Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas ieņēmumi
  Kodā 21.4.2.7. uzskaita sabiedrisko pakalpojumu regulatora ieņēmumus, kas gūti, iekasējot valsts nodevu par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu un iekasējot maksājumus par regulatora sniegtajiem pakalpojumiem, kuri noteikti normatīvajos aktos

3.0.

21.4.2.9.

Pārējie iepriekš neklasificētie īpašiem mērķiem noteiktie ieņēmumi

3.0.

21.4.9.0.

Citi iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi
  Uz 21.4.9.0. kodu attiecina citus iepriekš neklasificētos budžeta iestāžu, no valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu un budžeta nefinansētu iestāžu pašu ieņēmumus, tai skaitā Valsts ieņēmumu dienesta atmaksāto pievienotās vērtības nodokli, saņemtos maksājumus no Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja ceļu satiksmes negadījumu novēršanas pasākumiem normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos. Kodā uzskaita arī ieņēmumus no līgumsodiem un procentu maksājumiem par saistību neizpildi līdz to tālākai pārskaitīšanai vispārējos valsts budžeta ieņēmumos (2.0. grupas 12.3.9.5. kods)

3.0.

21.4.9.1.

(Svītrots ar MK 27.11.2018. noteikumiem Nr. 745)

3.0.

21.4.9.2.

(Svītrots ar MK 27.11.2018. noteikumiem Nr. 745)

3.0.

21.4.9.3.

(Svītrots ar MK 27.11.2018. noteikumiem Nr. 745)

3.0.

21.4.9.9.

(Svītrots ar MK 29.09.2020. noteikumiem Nr. 607)

7.0.21.7.0.0.Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
  Uz 21.7.0.0.kodu attiecina dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem valsts budžeta iestādēm piešķirto asignējumu apjomā, kā arī pašvaldībām finansējumu padotības iestādēm

7.0.

21.7.1.0.

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
  Uz 21.7.1.0.kodu attiecina dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem, kas nav paredzēta atmaksām valsts pamatbudžetā. Pašvaldībām 21.7.1.0.kods piemērojams finansējuma padotības iestādēm uzrādīšanai un konsolidācijas veikšanai gadījumos, ja konsolidācija jau netiek veikta, piemērojot atbilstošos ieņēmumu un izdevumu transfertus

7.0.

21.7.2.0.

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetā

  

Uz 21.7.2.0.kodu attiecina dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem, kas izmantojama atmaksām valsts pamatbudžetā

3.0.

22.0.0.0.

CITI VALSTS SOCIĀLĀS APDROŠINĀŠANAS SPECIĀLĀ BUDŽETA IEŅĒMUMI

3.0.

22.1.0.0.

Valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta ieņēmumi no valūtas kursa svārstībām

3.0.

22.1.1.0.

Ieņēmumi no valūtas kursa svārstībām attiecībā uz valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta ieņēmumiem

  

Uz 22.1.1.0.kodu attiecina ieņēmumus no valūtas kursa svārstībām attiecībā uz valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta ieņēmumiem. Kodu izmanto valūtas kursa svārstību uzrādīšanai budžeta izpildē. Budžeta iestādes uzskaitē nodrošina analīzi pa budžeta veidiem

3.0.

22.1.2.0.

Ieņēmumu zaudējumi no valūtas kursa svārstībām attiecībā uz valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta ieņēmumiem

  

Uz 22.1.2.0.kodu attiecina ieņēmumu zaudējumus no valūtas kursa svārstībām attiecībā uz valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta ieņēmumiem. Kodu izmanto valūtas kursa svārstību uzrādīšanai budžeta izpildē, grāmatvedības uzskaitē klasificē kā izdevumus; budžeta iestādes uzskaitē nodrošina analīzi pa budžeta veidiem

3.0.

22.2.0.0.

(Svītrots ar MK 25.11.2008. noteikumiem Nr. 978)

3.0.

22.3.0.0.

(Svītrots ar MK 11.10.2011. noteikumiem Nr. 781)

2.0.

22.4.0.0.

Citi valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta ieņēmumi saskaņā ar normatīvajiem aktiem

2.0.

22.4.1.0.

Regresa prasības

2.0.

22.4.2.0.

Ieņēmumi no kapitāldaļu pārdošanas un pārvērtēšanas, vērtspapīru tirdzniecības un pārvērtēšanas

  

Uz kodu 22.4.2.0. attiecina valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta ieņēmumus par kapitāla daļu pārdošanu un pārvērtēšanu, vērtspapīru tirdzniecību un pārvērtēšanu, kā arī ieņēmumus no ilgtermiņa ieguldījumu sākotnējās atzīšanas iestādes bilancē

2.0.

22.4.2.1.

Dividendes no kapitāla daļām

  Uz 22.4.2.1.kodu attiecina ieņēmumus, kas rodas no kapitāla daļu izmantošanas atbilstoši normatīvajiem aktiem grāmatvedības uzskaites jomā

2.0.

22.4.2.2.

Ieņēmumi no kapitāla daļu pārdošanas

  Uz 22.4.2.2.kodu attiecina ieņēmumus, kas rodas kapitāla daļu pārdošanas rezultātā atbilstoši normatīvajiem aktiem grāmatvedības uzskaites jomā

2.0.

22.4.2.3.

Ieņēmumi no kapitāla daļu pārvērtēšanas

  Uz 22.4.2.3.kodu attiecina ieņēmumus, kas rodas no kapitāla daļu vērtības palielināšanas pārvērtēšanas rezultātā, atbilstoši normatīvajiem aktiem grāmatvedības uzskaites jomā

2.0.

22.4.2.4.

Ieņēmumi no ilgtermiņa ieguldījumu sākotnējās atzīšanas iestādes bilancēs

  Uz 22.4.2.4.kodu attiecina ieņēmumus, kas rodas no ilgtermiņa ieguldījumu sākotnējās atzīšanas iestādes bilancē atbilstoši normatīvajiem aktiem grāmatvedības jomā

2.0.

22.4.3.0.

Uzkrātā fondēto pensiju kapitāla iemaksas valsts pensiju speciālajā budžetā

2.0.

22.4.4.0.

VSAA ieņēmumi par valsts fondēto pensiju shēmas administrēšanu

2.0.

22.4.5.0.

Iemaksas nodarbinātībai par privatizācijas līguma nosacījumu neizpildi

  

Uz 22.4.5.0.kodu attiecina sociālās apdrošināšanas budžetā paredzētos ieņēmumus no iemaksām nodarbinātībai par privatizācijas līguma nosacījumu neizpildi

2.0.

22.4.6.0.

Kapitalizācijas rezultātā atgūtie līdzekļi

  

Uz 22.4.6.0.kodu attiecina nodokļu maksājumu pamatparāda kapitalizācijas rezultātā atgūtos naudas līdzekļus, izņemot iedzīvotāju ienākuma nodokļa pamatparāda kapitalizācijas rezultātā atgūtos naudas līdzekļus

2.0.

22.4.7.0.

Iepriekšējos budžeta periodos valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta saņemto un iepriekšējos gados neizlietoto budžeta līdzekļu no īpašiem mērķiem iezīmētiem ieņēmumiem atmaksa

  

Uz 22.4.7.0.kodu attiecina speciālā budžeta iestāžu debitoru parādu summas par iepriekšējiem saimnieciskajiem gadiem

2.0.

22.4.8.0.

No Eiropas Savienības pensiju shēmas saņemtais pensiju kapitāls valsts sociālās apdrošināšanas speciālajā budžetā

2.0.

22.4.9.0.

Pārējie iepriekš neklasificētie ieņēmumi

1.3.

22.5.0.0.

Pārējās sociālās apdrošināšanas iemaksas

1.3.

22.5.1.0.

(Svītrots ar MK 11.10.2011. noteikumiem Nr. 781)

1.3.

22.5.2.0.

Valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas un solidaritātes nodoklis fondēto pensiju shēmā

  

Uz 22.5.2.0. kodu attiecina fondēto pensiju shēmas sadales rezultātā saņemtos pārskaitījumus no valsts sociālās apdrošināšanas, kā arī solidaritātes nodokļa iemaksas fondēto pensiju shēmā

1.3.22.5.3.0.Solidaritātes nodokļa iemaksas valsts pamatbudžetā
  Uz 22.5.3.0. kodu attiecina Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras aprēķināto un pārskaitīto solidaritātes nodokli no valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta uz valsts pamatbudžetu saskaņā ar Solidaritātes nodokļa likuma redakciju, kas bija spēkā līdz 2017. gada 31. decembrim

1.3.

22.5.4.0.

Solidaritātes nodokļa iemaksa iedzīvotāju ienākuma nodokļa kontā

1.3.

22.5.5.0.

Solidaritātes nodokļa iemaksa nodokļa maksātāju privāto pensiju fondu pensiju plānos

1.3.

22.5.6.0.

Solidaritātes nodokļa iemaksa valsts pensiju speciālajā budžetā

1.3.

22.5.6.1.

Solidaritātes nodokļa iemaksa valsts pensiju speciālajā budžetā no nodarbinātības speciālā budžeta

1.3.

22.5.6.2.

Solidaritātes nodokļa iemaksa valsts pensiju speciālajā budžetā no darba negadījumu speciālā budžeta

1.3.

22.5.6.3.

Solidaritātes nodokļa iemaksa valsts pensiju speciālajā budžetā no invaliditātes, maternitātes un slimības speciālā budžeta

1.3.

22.5.9.0.

Pārējās sociālās apdrošināšanas iemaksas

2.0.

22.6.0.0.

Pārējie valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta ieņēmumi

2.0.

22.6.1.0.

Ieņēmumi par valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta līdzekļu atlikuma izmantošanu

2.0.

22.6.2.0.

Ieņēmumi no valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta līdzekļu noguldījumiem depozītā

2.0.

22.6.9.0.

Pārējie iepriekš neklasificētie ieņēmumi

6.0.

23.0.0.0.

Saņemtie ziedojumi un dāvinājumi

  

Uz 23.0.0.0.koda grupu attiecina valsts un pašvaldību budžeta iestāžu, no valsts daļēji finansētu atvasinātu publisku personu un budžeta nefinansētu iestāžu saņemtos ziedojumus un dāvinājumus no iekšzemes un ārvalstu fiziskajām un juridiskajām personām

6.0.

23.1.0.0.

Ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumi no valūtas kursa svārstībām

6.0.

23.1.1.0.

Ieņēmumi no valūtas kursa svārstībām attiecībā uz ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumiem

  

Uz 23.1.1.0.kodu attiecina ieņēmumus no valūtas kursa svārstībām attiecībā uz ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumiem. Kodu izmanto valūtas kursa svārstību uzrādīšanai budžeta izpildē

6.0.

23.1.2.0.

Ieņēmumu zaudējumi no valūtas kursa svārstībām attiecībā uz ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumiem

  

Uz 23.1.2.0.kodu attiecina ieņēmumu zaudējumus no valūtas kursa svārstībām attiecībā uz ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumiem. Kodu izmanto valūtas kursa svārstību uzrādīšanai budžeta izpildē, grāmatvedības uzskaitē klasificē kā izdevumus

6.0.

23.2.0.0.

(Svītrots ar MK 25.11.2008. noteikumiem Nr. 978)

6.0.

23.3.0.0.

Procentu ieņēmumi par ziedojumu un dāvinājumu budžeta līdzekļu depozītā vai kontu atlikumiem

  

Uz 23.3.0.0.kodu attiecina valsts un pašvaldību budžeta iestāžu, no valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu un budžeta nefinansētu iestāžu saņemtos procentu ieņēmumus par ziedojumu un dāvinājumu budžeta līdzekļu ieguldījumiem depozītā vai kontu atlikumiem

6.0.

23.4.0.0.

Ziedojumi un dāvinājumi, kas saņemti no juridiskajām personām

6.0.

23.4.1.0.Juridisku personu ziedojumi un dāvinājumi naudā

6.0.

23.4.2.0.Juridisku personu ziedojumi un dāvinājumi naturālā veidā

6.0.

23.5.0.0.

Ziedojumi un dāvinājumi, kas saņemti no fiziskajām personām

6.0.

23.5.1.0.

Fizisko personu ziedojumi un dāvinājumi naudā

6.0.

23.5.2.0.

Fizisko personu ziedojumi un dāvinājumi naturālā veidā

6.0.

23.6.0.0.

(Svītrots ar MK 25.11.2008. noteikumiem Nr. 978)

8.0.24.0.0.0.Pārējie iepriekš neuzskaitītie budžeta ieņēmumi, kas veidojas pēc uzkrāšanas principa
  Uz 24.0.0.0. kodu attiecina pārējos ieņēmumus, kas nav klasificēti iepriekš un veidojas, piemērojot uzkrāšanas principu, piemēram, ieņēmumus no aktīvu sākotnējās atzīšanas iestādes bilancē, ilgtermiņa ieguldījumu nolietojuma korekcijas par iepriekšējiem gadiem, ieņēmumus no ilgtermiņa nefinanšu ieguldījumu pārvērtēšanas atbilstoši normatīvajiem aktiem grāmatvedības uzskaites jomā
8.0.24.1.0.0.Ieņēmumi no aktīvu sākotnējās atzīšanas
  Uz 24.1.0.0. kodu attiecina ieņēmumus, kas veidojas atbilstoši normatīvajiem aktiem grāmatvedības uzskaites jomā, sākotnēji atzīstot uzskaitē iepriekš neuzskaitītus aktīvus, piemēram, inventarizācijā konstatētus pārpalikumus un reorganizācijas ietvaros saņemtus aktīvus, ja ieņēmumi nav attiecināmi uz 5.0. grupu
8.0.24.2.0.0.Nenaudas darījumu ieņēmumi
  Uz 24.2.0.0. kodu attiecina ieņēmumus, kas nav klasificēti iepriekš, piemēram, ilgtermiņa ieguldījumu nolietojuma korekcijas par iepriekšējiem gadiem, ieņēmumus no aktīvu vērtības samazinājuma norakstīšanas
8.0.24.2.1.0.Ieņēmumi no saistību dzēšanas
  Uz 24.2.1.0. kodu attiecina ieņēmumus, kas rodas, ja iestādei nav jāatmaksā kāda no saistībām (piemēram, nodokļu kapitalizācija, parādu dzēšana) vai iestādes saistību atmaksu veic cita persona atbilstoši normatīvajiem aktiem grāmatvedības uzskaites jomā
8.0.24.2.2.0.Ieņēmumi no vērtības samazinājuma un uzkrājumu norakstīšanas
  Uz 24.2.2.0. kodu attiecina ieņēmumus no vērtības samazinājuma norakstīšanas avansa maksājumiem un prasībām, ieņēmumus no iespējamām saistībām izveidoto uzkrājumu samazināšanas atbilstoši normatīvajiem aktiem grāmatvedības uzskaites jomā
8.0.24.2.9.0.Pārējie nenaudas darījumu ieņēmumi, kas nav klasificēti iepriekš
  Uz 24.2.9.0. kodu attiecina ieņēmumus no iepriekšējo gadu nebūtisku kļūdu labojumiem, piemēram, no ilgtermiņa ieguldījumu amortizācijas un nolietojuma korekcijām, grāmatvedības uzskaites kārtības maiņas un pārējos nenaudas darījumu ieņēmumus, kas nav klasificēti iepriekš
Finanšu ministrs O.Spurdziņš
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par budžetu ieņēmumu klasifikāciju Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 1032Pieņemts: 27.12.2005.Stājas spēkā: 01.01.2007.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 210, 30.12.2005.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
124831
{"selected":{"value":"01.01.2021","content":"<font class='s-1'>01.01.2021.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.01.2021","iso_value":"2021\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2021.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"01.07.2020","iso_value":"2020\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2020.-31.12.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"10.04.2019","iso_value":"2019\/04\/10","content":"<font class='s-1'>10.04.2019.-30.06.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2019","iso_value":"2019\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2019.-09.04.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2018","iso_value":"2018\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2018.-31.12.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2017","iso_value":"2017\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2017.-31.12.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2016","iso_value":"2016\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2016.-31.12.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"30.10.2015","iso_value":"2015\/10\/30","content":"<font class='s-1'>30.10.2015.-31.12.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.07.2015","iso_value":"2015\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2015.-29.10.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"19.06.2015","iso_value":"2015\/06\/19","content":"<font class='s-1'>19.06.2015.-30.06.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2015","iso_value":"2015\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2015.-18.06.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-31.12.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2013","iso_value":"2013\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2013.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"09.03.2012","iso_value":"2012\/03\/09","content":"<font class='s-1'>09.03.2012.-31.12.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2012","iso_value":"2012\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2012.-08.03.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2011","iso_value":"2011\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2011.-31.12.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"20.10.2010","iso_value":"2010\/10\/20","content":"<font class='s-1'>20.10.2010.-31.12.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2010","iso_value":"2010\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2010.-19.10.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2009","iso_value":"2009\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2009.-31.12.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2008","iso_value":"2008\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2008.-31.12.2008.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"12.12.2007","iso_value":"2007\/12\/12","content":"<font class='s-1'>12.12.2007.-31.12.2007.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2007","iso_value":"2007\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2007.-11.12.2007.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.01.2021
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)