Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:
Par izložu un azartspēļu nodevu un nodokli

1. pants. Izložu un azartspēļu nodokli maksā kapitālsabiedrība, kas likumā noteiktajā kārtībā saņēmusi speciālo atļauju (licenci) izložu organizēšanai vai nepieciešamās licences attiecīgo azartspēļu organizēšanai.

(22.11.2017. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2018.)

2.pants. Azartspēļu nodevu maksā par azartspēļu — spēļu automātu spēles, bingo, ruletes (cilindriskās spēles), kāršu spēles, kauliņu spēles, totalizatora, derību un veiksmes spēles pa tālruni — organizēšanas licences izsniegšanu vai pārreģistrāciju, kā arī par azartspēļu organizēšanas vietas licences izsniegšanu vai pārreģistrāciju.

Azartspēļu nodeva par azartspēļu organizēšanas licences izsniegšanu (tai skaitā par azartspēļu organizēšanas licences izsniegšanu, ja azartspēļu organizēšana notiek arī ar elektronisko sakaru pakalpojumu starpniecību) ir 427 000 euro.

Azartspēļu nodeva par azartspēļu organizēšanas licences izsniegšanu, ja azartspēļu organizēšana notiek tikai ar elektronisko sakaru pakalpojumu starpniecību (interaktīvās azartspēles), ir 200 000 euro.

Azartspēļu nodeva par šā panta otrajā vai trešajā daļā minētās azartspēļu — spēļu automātu spēles, bingo, ruletes (cilindriskās spēles), kāršu spēles, kauliņu spēles, totalizatora, derību un veiksmes spēles pa tālruni — organizēšanas licences pārreģistrāciju ir 37 000 euro.

Azartspēļu nodeva par azartspēļu organizēšanas vietas licences izsniegšanu vai pārreģistrāciju, kas dod tiesības organizēt azartspēles konkrētā azartspēļu organizēšanas vietā (kazino, spēļu zāle, bingo zāle, totalizatora vai derību dalības likmju pieņemšanas vieta), ir:

1) kazino — 30 000 euro;

2) spēļu zālei vai bingo zālei — 4500 euro;

3) totalizatora vai derību dalības likmju pieņemšanas vietai — 2000 euro.

Šā panta piekto daļu nepiemēro, ja azartspēļu organizēšana notiek tikai ar elektronisko sakaru pakalpojumu starpniecību.

Azartspēļu organizēšanas licences un azartspēļu organizēšanas vietas licences ikgadējā pārreģistrācija veicama, sākot ar nākamo gadu pēc attiecīgās licences izsniegšanas. Azartspēļu nodevu par azartspēļu organizēšanas licences pārreģistrāciju un azartspēļu organizēšanas vietas licences pārreģistrāciju maksā par katru kārtējo gadu.

Azartspēļu nodevu par azartspēļu organizēšanas licences izsniegšanu un azartspēļu organizēšanas vietas licences izsniegšanu maksā pirms licences izsniegšanas. Azartspēļu nodevu par azartspēļu organizēšanas licences izsniegšanu, pārreģistrāciju un azartspēļu organizēšanas vietas licences izsniegšanu, pārreģistrāciju maksā 10 darba dienu laikā pēc tam, kad paziņots lēmums par azartspēļu organizēšanas licences izsniegšanu, pārreģistrāciju, vai pēc tam, kad paziņots lēmums par azartspēļu organizēšanas vietas licences izsniegšanu, pārreģistrāciju.

(30.11.2015. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2016.)

2.1 pants. Azartspēļu nodevu maksā par azartspēļu pakalpojumu sniegšanas licences izsniegšanu vai pārreģistrāciju.

Azartspēļu nodeva par azartspēļu pakalpojumu sniegšanas licences izsniegšanu, ja azartspēļu pakalpojumu sniegšanā gada laikā tiks izmantotas vairāk par 25 azartspēļu iekārtām, tai skaitā kāršu, kauliņu spēles un ruletes (cilindriskās spēles) galdiem, lototroniem, ir 400 000 euro.

Azartspēļu nodeva par azartspēļu pakalpojumu sniegšanas licences izsniegšanu, ja azartspēļu pakalpojumu sniegšanā gada laikā tiks izmantotas 25 vai mazāk azartspēļu iekārtas, tai skaitā kāršu, kauliņu spēles un ruletes (cilindriskās spēles) galdi, lototroni, ir 120 000 euro.

Azartspēļu nodeva par azartspēļu pakalpojumu sniegšanas licences pārreģistrāciju ir:

1) 400 000 euro, ja azartspēļu pakalpojumu sniegšanā gada laikā tiks izmantotas vairāk par 25 azartspēļu iekārtām, tai skaitā kāršu, kauliņu spēles un ruletes (cilindriskās spēles) galdiem, lototroniem;

2) 120 000 euro, ja azartspēļu pakalpojumu sniegšanā gada laikā tiks izmantotas 25 vai mazāk azartspēļu iekārtas, tai skaitā kāršu, kauliņu spēles un ruletes (cilindriskās spēles) galdi, lototroni.

Azartspēļu pakalpojumu sniegšanas licences ikgadējā pārreģistrācija veicama, sākot ar nākamo gadu pēc licences izsniegšanas. Azartspēļu nodevu par azartspēļu pakalpojumu sniegšanas licences pārreģistrāciju maksā par katru kārtējo gadu.

Azartspēļu nodevu par azartspēļu pakalpojumu sniegšanas licences izsniegšanu maksā pirms licences izsniegšanas. Azartspēļu nodevu par azartspēļu pakalpojumu sniegšanas licences izsniegšanu vai pārreģistrāciju maksā 10 darba dienu laikā pēc tam, kad paziņots lēmums par azartspēļu pakalpojumu sniegšanas licences izsniegšanu vai pārreģistrāciju.

Ja azartspēļu nodeva par azartspēļu pakalpojumu sniegšanas licences izsniegšanu vai pārreģistrāciju ir samaksāta attiecīgi atbilstoši šā panta trešajai daļai vai ceturtās daļas 2. punktam, bet faktiski azartspēļu pakalpojumu sniegšanā ir izmantotas vairāk par 25 azartspēļu iekārtām, azartspēļu pakalpojumu sniedzējs veic vienu no šādām darbībām:

1) 10 darba dienu laikā no izmaiņu rašanās dienas piemaksā azartspēļu nodevas starpību 280 000 euro apmērā. Šādā gadījumā azartspēļu pakalpojumu sniegšanas licences pārreģistrācijas termiņš nemainās;

2) 10 darba dienu laikā no izmaiņu rašanās dienas samaksā azartspēļu nodevu atbilstoši šā panta otrajai daļai vai ceturtās daļas 1. punktam 400 000 euro apmērā. Šādā gadījumā azartspēļu pakalpojumu sniegšanas licences pārreģistrācija veicama pēc gada no šajā punktā minētās azartspēļu nodevas maksājuma veikšanas dienas.

(22.11.2017. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2018.)

3. pants. Ar azartspēļu nodokli apliekamais objekts ir azartspēļu organizētājs — kapitālsabiedrība, azartspēļu norises vieta un spēļu iekārtas. No katras iekārtotās vai uzstādītās azartspēļu tiešās norises vietas iekasējams nodoklis pēc šādām likmēm par katru kārtējo kalendāro gadu:

1) rulete (cilindriskā spēle) — par katru ruletes rotējošajai iekārtai pievienoto spēļu galdu — 33 696 euro;

2) kāršu un kauliņu spēles — par katru galdu — 33 696 euro;

3) azartspēļu automāti — par katra azartspēļu automāta katru spēles vietu — 6204 euro;

4) (izslēgts ar 22.11.2017. likumu).

Veiksmes spēlei pa tālruni azartspēļu nodoklis ir 15 procenti no šīs spēles organizēšanas ieņēmumiem.

Azartspēļu nodoklis par totalizatoru un derībām ir 15 procenti no šīs spēles organizēšanas ieņēmumiem.

Azartspēļu nodoklis par bingo ir 10 procenti no šīs spēles organizēšanas ieņēmumiem.

Ja azartspēles organizē, izmantojot telekomunikācijas, azartspēļu nodoklis neatkarīgi no spēles veida ir 12 procenti no šīs spēles organizēšanas ieņēmumiem.

(16.06.2009. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 14.04.2011., 15.12.2011., 19.09.2013., 30.11.2015., 27.07.2017., 22.11.2017., 13.11.2019. un 07.12.2023. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2024.)

4. pants.

(Izslēgts ar 22.11.2001. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2002.)

5. pants. Azartspēļu nodoklis aprēķināms par katrā azartspēļu tiešās norises vietā esoša katra azartspēļu automāta katru spēles vietu un spēles galdu katru mēnesi, ieskaitot mēnesi, kurā azartspēļu automāts vai spēles galds uzstādīts vai demontēts, kā viena divpadsmitā daļa no šā likuma 3.pantā minētajām nodokļa likmēm.

Azartspēļu organizētājs līdz katra mēneša pirmajam datumam paziņo Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijai paredzēto ekspluatējamo azartspēļu automātu un spēļu galdu skaitu attiecīgajā mēnesī katrā licencētajā azartspēļu norises vietā.

Azartspēļu automātu vai spēles galdu azartspēļu organizētājs kalendāra mēneša laikā var pārvietot uz citu azartspēļu norises vietu, nemainot šā panta otrajā daļā minētajā termiņā paziņoto kopējo azartspēļu automātu skaitu un spēļu galdu skaitu katrā konkrētajā azartspēļu norises vietā.

(Ceturtā daļa izslēgta ar 13.11.2019. likumu)

(22.11.2001. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 18.09.2003., 14.04.2011. un 13.11.2019. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2020.)

6. pants. Par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu no izložu organizētājiem iekasējama valsts nodeva šādā apmērā:

1) par valsts mēroga izlozēm — par katru kalendāro gadu — 14 230 euro;

2) par vietēja mēroga izlozēm — par katru kalendāro gadu — 720 euro;

3) par valsts mēroga momentloterijām — par katru izlozi — 1000 euro;

4) par vietēja mēroga momentloterijām — par katru izlozi — 720 euro;

5) par vietēja mēroga vienreizēja rakstura izlozēm — par katru izlozi — 35 euro;

6) par interaktīvajām izlozēm (interaktīvo izložu organizēšanas licence) — par katru kalendāro gadu — 10 000 euro.

Par momentloterijas jaunas biļešu sērijas izdošanu (sākot no otrās sērijas) valsts nodevas likme ir:

1) par valsts mēroga momentloteriju — 720 euro;

2) par vietēja mēroga momentloteriju — 720 euro.

(28.09.1995. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 05.08.1999., 22.11.2001., 19.09.2013., 30.11.2015. un 23.11.2016. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2017.)

7.pants. Izložu nodokļa likme un apliekamais objekts izlozēm (arī momentloterijām) ir:

1) 10 procenti no izlozes (arī momentloterijas) biļešu realizācijas ieņēmumiem, ja izlozes (arī momentloterijas) noteikumos norādītais laimestu fonds ir līdz 60 procentiem no izlozes (arī momentloterijas) biļešu realizācijas ieņēmumiem;

2) 10 procenti no izlozes (arī momentloterijas) ieņēmumiem, kas ir izlozes (arī momentloterijas) biļešu realizācijas ieņēmumi, no kuriem atskaitīti izmaksai aprēķinātie laimesti, ja izlozes (arī momentloterijas) noteikumos norādītais laimestu fonds pārsniedz 60 procentus no izlozes (arī momentloterijas) biļešu realizācijas ieņēmumiem;

3) 10 procenti no interaktīvās izlozes (naudas, mantu, skaitļu izlozes un momentloterijas) biļešu realizācijas ieņēmumiem, no kuriem atskaitīti izmaksātie laimesti.

(23.11.2016. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2017.)

8. pants. No valsts nodevas par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu ir atbrīvotas un ar izložu nodokli netiek apliktas sabiedriskās organizācijas un to apvienības un reliģiskās organizācijas, ja tās organizē likumā noteiktās vietēja mēroga vienreizēja rakstura izlozes.

9. pants. Ar azartspēļu nodokli netiek apliktas azartspēles, kas tiek organizētas transportlīdzekļos, kuri veic starptautiskus reisus, ja spēļu zāli var izmantot tikai reģistrēti pasažieri.

10. pants. Azartspēļu nodoklis maksājams katru mēnesi kā viena divpadsmitā daļa no gada kopējās nodokļa likmes.

Azartspēļu nodoklis par veiksmes spēli pa tālruni maksājams katru mēnesi atbilstoši veiksmes spēles pa tālruni organizēšanas ieņēmumiem.

Azartspēļu nodoklis — 15 procenti no totalizatora vai derību organizēšanas ieņēmumiem maksājams katru mēnesi atbilstoši totalizatora vai derību organizēšanas ieņēmumiem attiecīgajā mēnesī.

Azartspēļu nodoklis par azartspēlēm, kuras organizē, izmantojot telekomunikācijas, maksājams katru mēnesi no šā mēneša azartspēļu organizēšanas ieņēmumiem.

Izložu nodoklis maksājams katru mēnesi atbilstoši biļešu realizācijas ieņēmumiem.

Izložu un azartspēļu organizētāji 15 dienu laikā pēc pārskata mēneša beigām, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēmu, iesniedz Valsts ieņēmumu dienestam izložu un azartspēļu nodokļa pārskatu par aprēķināto izložu un azartspēļu nodokli par pārskata mēnesi. Pārskatu veidlapu paraugus un to aizpildīšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

Izložu un azartspēļu nodokli maksā par pārskata mēnesi līdz nākamā mēneša 23. datumam, iemaksājot vienotajā nodokļu kontā (likuma "Par nodokļiem un nodevām" izpratnē).

Azartspēļu nodoklis par bingo maksājams katru mēnesi atbilstoši bingo organizēšanas ieņēmumiem.

Izložu un azartspēļu nodevu iemaksā valsts budžetā valsts nodevas administrācijas norādītajā budžeta kontā.

Soda naudu par šā likuma pārkāpumiem un nokavējuma naudu, kas saistīta ar izložu un azartspēļu nodokli, izložu un azartspēļu organizētājs iemaksā vienotajā nodokļu kontā.

(18.09.2003. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 16.06.2005., 16.06.2009. un 23.05.2019. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2021.)

11. pants.

(Izslēgts ar 19.09.2013. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2014.)

12. pants. Izložu un azartspēļu nodevas ieņēmumi 100 procentu apmērā tiek ieskaitīti valsts pamatbudžetā.

Izložu nodokļa ieņēmumus par valsts mēroga izložu (arī momentloteriju) organizēšanu 100 procentu apmērā attiecina uz valsts pamatbudžeta ieņēmumiem.

Azartspēļu nodokļa ieņēmumus par šā likuma 3. panta piektajā daļā minēto objektu 100 procentu apmērā attiecina uz valsts pamatbudžeta ieņēmumiem.

Izložu nodokļa ieņēmumus par vietēja mēroga izložu (arī momentloteriju) organizēšanu un azartspēļu nodokļa ieņēmumus (izņemot azartspēļu nodokļa ieņēmumus par šā likuma 3. panta piektajā daļā minēto objektu) Valsts ieņēmumu dienests atbilstoši šā panta piektajai un sestajai daļai sadala pa pašvaldību budžetiem un attiecina uz valsts pamatbudžeta ieņēmumiem.

Valsts ieņēmumu dienests divu darba dienu laikā pēc šā likuma 10. panta septītajā daļā noteiktā izložu un azartspēļu nodokļa samaksas termiņa sadala un attiecina nodokļa ieņēmumus šādi:

1) izložu nodokļa ieņēmumus par vietēja mēroga izložu (arī momentloteriju) organizēšanu 100 procentu apmērā ieskaita tās pašvaldības budžetā, kuras teritorijā tika organizēta izloze (arī momentloterija);

2) azartspēļu nodokļa ieņēmumus (izņemot azartspēļu nodokļa ieņēmumus par šā likuma 3. panta piektajā daļā minēto objektu) piecu procentu apmērā ieskaita tās pašvaldības budžetā, kuras teritorijā tika organizēta azartspēle, bet 95 procentu apmērā attiecina uz valsts pamatbudžeta ieņēmumiem.

Valsts ieņēmumu dienests, veicot šā panta piektajā daļā noteikto nodokļa ieņēmumu sadali atbilstoši izložu un azartspēļu organizētāja faktiski veiktajiem nodokļu maksājumiem un saskaņā ar šā likuma 10. panta sestajā daļā minēto pārskatu, uz konkrēto pašvaldību attiecina samaksāto nodokļa summu, tikai pamatojoties uz tā pārskata informāciju, par kuru veikts attiecīgais maksājums, kā arī ievērojot uz konkrēto pašvaldību attiecināmās daļas īpatsvaru procentos no kopējās pārskatā norādītās nodokļa summas. 

Soda naudu par šā likuma pārkāpumiem un nokavējuma naudu, kas saistīta ar izložu un azartspēļu nodokli, Valsts ieņēmumu dienests attiecina uz valsts pamatbudžeta ieņēmumiem.

(23.05.2019. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 13.11.2019. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2020.)

13. pants. Ja tiek slēpts ar izložu vai azartspēļu nodokli apliekamais objekts vai sniegtas nepatiesas ziņas, Valsts ieņēmumu dienesta iestādes saskaņā ar likumdošanas aktiem bezstrīda kārtībā piedzen valsts pamatbudžetā visu par objektu maksājamā nodokļa summu, kā ari soda naudu 100 procentu apmērā no šīs summas, bet, ja minētie pārkāpumi triju kalendāro gadu laikā tiek atkārtoti, — 250 procentu apmērā.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 11.11.1999. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2000.)

14. pants. Ja kapitālsabiedrība ir nokavējusi nodokļa samaksas termiņu, tad par katru nokavēto dienu tiek aprēķināta nokavējuma nauda piecu procentu apmērā no laikā nenomaksātās summas. Ja termiņš ir nokavēts ilgāk par 30 dienām, Valsts ieņēmumu dienesta iestādes aptur kapitālsabiedrības darbību izložu un azartspēļu organizēšanā un ierosina anulēt attiecīgo licenci.

Ja attiecīgā licence tiek anulēta, par tās izsniegšanu samaksātā valsts nodeva netiek atmaksāta.

(28.09.1995. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 30.11.2015. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2016.)

15. pants.

(Izslēgts no 01.07.2011. ar 14.04.2011. likumu, kas stājas spēkā 01.06.2011. Sk. pārejas noteikumu 12.punktu)

Pārejas noteikumi

1. Atbilstoši likumā "Par izlozēm un azartspēlēm" noteiktajai kārtībai speciālo atļauju (licenču) pārreģistrācija un šā likuma 2. pantā minētā valsts nodeva par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu samaksājama līdz 1994. gada 31. decembrim.

2. Šā likuma 6.panta 5.punkts neattiecas uz tiem uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām), kuri līdz šā likuma spēkā stāšanās dienai ir saņēmuši speciālo atļauju (licenci) vietēja mēroga vienreizēja rakstura izložu organizēšanai, līdz šīs atļaujas derīguma termiņa beigām.

(22.11.2001. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2002.)

3. Grozījumi likuma 2.panta pirmās daļas 1.punkta "b" un "c" apakšpunktā, "d" un "e" apakšpunkts, grozījumi 3.panta pirmās daļas 7.punktā, trešā un ceturtā daļa, grozījumi 5.panta otrajā daļā un trešā daļa, 10.panta trešā un ceturtā daļa stājas spēkā 2004.gada 1.janvārī.

(18.09.2003. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.10.2003.)

4. Likuma 2.panta ceturtā daļa, grozījumi 3.panta pirmās daļas 8.punktā un 9.punkts stājas spēkā 2005.gada 1.janvārī.

(18.09.2003. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.10.2003.)

5. Uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības), kuru speciālās atļaujas (licences) pārreģistrācijas termiņš ir 2003.gada 31.decembris, maksā šādas valsts nodevas:

1) par speciālās atļaujas (licences) ikgadējo pārreģistrāciju — Ls 25 000;

2) par kazino atvēršanas atļauju (licenci) — Ls 20 000;

3) par spēļu zāles vai bingo zāles atvēršanas atļauju (licenci) — Ls 1 500.

(18.09.2003. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.10.2003.)

6. No 2004.gada 1.janvāra līdz 2005.gada 1.janvārim valsts nodevu par kazino, spēļu zāles vai bingo zāles atvēršanas atļauju (licenci) samaksā pirms atļaujas (licences) saņemšanas.

(18.09.2003. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.10.2003.)

7. No 2003.gada 1.oktobra līdz 2004.gada 1.janvārim azartspēļu nodokļa likme videospēlēm un mehāniskajiem automātiem ir Ls 600 par katra automāta katru spēles vietu

(18.09.2003. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.10.2003.)

8. No 2004.gada 1.janvāra līdz šā likuma 3.panta pirmās daļas 8. un 9.punktā noteikto likmju spēkā stāšanās dienai videospēlēm un mehāniskajiem automātiem piemēro šādu azartspēļu nodokļa likmi:

1) videospēlēm un mehāniskajiem automātiem, kuri uzstādīti kazino un spēļu zālēs, — par katra automāta katru spēles vietu — Ls 720;

2) videospēlēm un mehāniskajiem automātiem, kuri uzstādīti ārpus kazino un spēļu zālēm, — par katra automāta katru spēles vietu — Ls 1020.

(18.09.2003. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.10.2003.)

9. Ministru kabinets, nosakot par marķējuma zīmes izsniegšanu maksājamās valsts nodevas apmēru, sākot ar 2004.gada 1.janvāri, paredz papildu finansējumu Finanšu ministrijas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijai, lai nodrošinātu izložu un azartspēļu organizēšanas uzraudzību un kontroli, izmantojot jaunākās tehnoloģijas un uzraudzības un kontroles metodes.

(18.09.2003. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.10.2003.)

10.Grozījums šā likuma 2.panta pirmās daļas 1.punkta "e" apakšpunktā attiecībā uz valsts nodevas noteikšanu 3000 latu apmērā par spēļu zāles vai bingo zāles atvēršanas atļauju (licenci) piemērojams personām, kuras saņem, pagarina vai pārreģistrē speciālo atļauju (licenci), sākot ar 2006.gada 1.janvāri.

(16.06.2005. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2006.)

11.Grozījumi šā likuma 3.panta pirmās daļas 8. un 9.punktā attiecībā uz nodokļa likmes noteikšanu videospēlēm un mehāniskajiem automātiem (attiecīgi 1680 latu apmērā — kazino un spēļu zālēs un 2280 latu apmērā — ārpus kazino un spēļu zālēm) stājas spēkā 2007.gada 1.janvārī. No 2006.gada 1.janvāra līdz 31.decembrim videospēlēm un mehāniskajiem automātiem piemēro šādu nodokļa likmi:

1) videospēles un mehāniskie automāti, kuri uzstādīti kazino un spēļu zālēs,— par katra automāta katru spēles vietu — Ls 1260;

2) videospēles un mehāniskie automāti, kuri uzstādīti ārpus kazino un spēļu zālēm, — par katra automāta katru spēles vietu — Ls 1680.

(16.06.2005. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2006.)

12. Grozījums attiecībā uz šā likuma 15.panta izslēgšanu stājas spēkā 2011.gada 1.jūlijā.

(14.04.2011. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.06.2011.)

13. Azartspēļu organizētājs, kas līdz 2015.gada 31.decembrim ir saņēmis azartspēļu organizēšanas licenci spēļu automātu spēļu, bingo, ruletes (cilindriskās spēles), kāršu un kauliņu spēles organizēšanai vai azartspēļu organizēšanas licenci totalizatora vai derību organizēšanai, sākot ar 2016.gadu, veicot Azartspēļu un izložu likumā noteiktajā kārtībā minētās licences ikgadējo pārreģistrāciju, maksā azartspēļu nodevu par azartspēļu organizēšanas licences pārreģistrāciju šā likuma 2.pantā noteiktajā apmērā un kārtībā.

(30.11.2015. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2016.)

14. Azartspēļu organizētājs, kas līdz 2015.gada 31.decembrim ir saņēmis totalizatora vai derību likmju pieņemšanas vietas licenci, sākot ar 2016.gadu, veicot Azartspēļu un izložu likumā noteiktajā kārtībā šīs licences ikgadējo pārreģistrāciju, maksā azartspēļu nodevu par azartspēļu organizēšanas vietas (totalizatora vai derību likmju pieņemšanas vietas) licences pārreģistrāciju šā likuma 2.pantā noteiktajā apmērā un kārtībā.

(30.11.2015. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2016.)

15. Grozījums šā likuma 12. panta piektajā daļā par tās izteikšanu jaunā redakcijā stājas spēkā 2021. gada 1. janvārī.

(13.11.2019. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2020.)

Likums stājas spēkā ar 1995. gada 1. janvāri.

Likums Saeimā pieņemts 1994. gada 16. jūnijā.
Valsts prezidents G.ULMANIS
Rīgā 1994. gada 2. jūlijā
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par izložu un azartspēļu nodevu un nodokli Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 16.06.1994.Stājas spēkā: 01.01.1995.Tēma: Nodokļi un nodevasPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 76, 02.07.1994.
Dokumenta valoda:
LVEN
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Uz tiesību akta pamata izdotie
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
57415
{"selected":{"value":"01.01.2024","content":"<font class='s-1'>01.01.2024.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.01.2024","iso_value":"2024\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2024.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2021","iso_value":"2021\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2021.-31.12.2023.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2020","iso_value":"2020\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2020.-31.12.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2018","iso_value":"2018\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2018.-31.12.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2017","iso_value":"2017\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2017.-31.12.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2016","iso_value":"2016\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2016.-31.12.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-31.12.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2012","iso_value":"2012\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2012.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.07.2011","iso_value":"2011\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2011.-31.12.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.06.2011","iso_value":"2011\/06\/01","content":"<font class='s-1'>01.06.2011.-30.06.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.07.2009","iso_value":"2009\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2009.-31.05.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"23.03.2007","iso_value":"2007\/03\/23","content":"<font class='s-1'>23.03.2007.-30.06.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2007","iso_value":"2007\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2007.-22.03.2007.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2006","iso_value":"2006\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2006.-31.12.2006.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2005","iso_value":"2005\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2005.-31.12.2005.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2004","iso_value":"2004\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2004.-31.12.2004.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.10.2003","iso_value":"2003\/10\/01","content":"<font class='s-1'>01.10.2003.-31.12.2003.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2003","iso_value":"2003\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2003.-30.09.2003.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2002","iso_value":"2002\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2002.-31.12.2002.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"08.12.2001","iso_value":"2001\/12\/08","content":"<font class='s-1'>08.12.2001.-31.12.2001.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2000","iso_value":"2000\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2000.-07.12.2001.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.10.1999","iso_value":"1999\/10\/01","content":"<font class='s-1'>01.10.1999.-31.12.1999.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.1998","iso_value":"1998\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.1998.-30.09.1999.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"25.10.1995","iso_value":"1995\/10\/25","content":"<font class='s-1'>25.10.1995.-31.12.1997.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.1995","iso_value":"1995\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.1995.-24.10.1995.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.01.2024
84
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"