Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:
Azartspēļu un izložu likums
I nodaļa
Vispārīgie noteikumi

1.pants. Likumā lietotie termini

Likumā ir lietoti šādi termini:

1) azartspēle — spēle, kurā fiziskā persona, iemaksājot dalības likmi, var iegūt laimestu, kas pilnīgi vai daļēji ir atkarīgs no veiksmes gadījuma vai apstākļiem, kuri iepriekš nav zināmi. Par azartspēli nav uzskatāma tāda spēle spēļu automātā, kurā vienīgais laimests ir bezmaksas spēle šajā spēļu automātā, kā arī spēle spēļu automātā ar mantiska rakstura laimestu (izņemot laimestu naudā), kura vērtība nav lielāka par 15 euro;

2) azartspēļu automāts — azartspēļu organizēšanai paredzēta elektroniska, mehāniska vai elektromehāniska ierīce ar īpašu programmu vai mehānismu laimesta lieluma noteikšanai;

3) azartspēļu organizētājs — persona, kas Latvijas Republikā organizē azartspēles vai gūst ieņēmumus no šādas darbības;

31azartspēļu pakalpojumu sniegšana — šā likuma 5. pantā noteikto azartspēļu organizēšanai nepieciešamā satura radīšana, uzturēšana, piekļuves nodrošināšana vai tiešsaistes raidīšana, izņemot gadījumu, kad azartspēļu pakalpojumu sniegšana ir Latvijā licencēta azartspēļu organizētāja organizētās azartspēles sastāvdaļa;

32azartspēļu pakalpojumu sniedzējs — komersants, kas Latvijas Republikas teritorijā rada, uztur vai no tās teritorijas sniedz šā panta 3.punktā noteikto pakalpojumu;

4) bingo — azartspēle, kurā spēlētājam, uzminot nejaušu skaitļu kombināciju no iepriekš noteiktām skaitļu kombinācijām, ir iespēja iegūt laimestu un kurā laimesta lielums ir atkarīgs no izlozētās vai uzminētās skaitļu kombinācijas un iemaksāto likmju kopsummas;

5) derības — azartspēle, kurā tās dalībnieks piedalās, iemaksājot dalības maksu (likmi) un prognozējot kāda notikuma iespējamību vai neiespējamību, un kurā laimesta lielums ir atkarīgs no spēlētāja prognozes pareizības, iemaksātās likmes un spēles noteikumos paredzētā laimesta aprēķināšanas koeficienta;

6) interaktīvā azartspēle — azartspēle, kurā spēlētājs var piedalīties, izmantojot elektronisko sakaru pakalpojumus;

61) interaktīvā izloze — valsts mēroga izloze, kurā spēlētājs var piedalīties, izmantojot elektronisko sakaru pakalpojumus;

7) izloze vai loterija (turpmāk — izloze) — spēle, kurai ir laimes līguma raksturs un kurā tās dalībnieka iegūtajam laimestam pilnīgi vai daļēji ir gadījuma raksturs;

8) izložu organizētājs — persona, kas Latvijas Republikā organizē izlozes un gūst ieņēmumus no šādas darbības;

9) kauliņu spēle — azartspēle, kurā laimests ir atkarīgs no kauliņu skaitļa uzmešanas un spēles noteikumos noteiktā laimesta koeficienta un kura nav aprīkota ar īpašu elektronisku programmu spēles vadīšanai un laimesta lieluma noteikšanai;

10) kāršu spēle — azartspēle, kurā laimests ir atkarīgs no izliktajām kārtīm (to kombinācijas) un spēles noteikumos noteiktā laimesta koeficienta un kura nav aprīkota ar īpašu elektronisku programmu spēles vadīšanai un laimesta lieluma noteikšanai;

11) kāršu un kauliņu spēles galds — rūpnieciski ražots galds ar aprīkotu spēles vadītāja vietu, spēlētāju likmju izdarīšanas vietām un klājumu;

12) laimests — naudas summa, kuru spēlētājam saskaņā ar azartspēles noteikumiem laimēšanas gadījumā izmaksā azartspēles organizētājs, kā arī naudas summa vai manta, kuru spēlētājam saskaņā ar izlozes noteikumiem laimēšanas gadījumā izmaksā izlozes organizētājs;

13) rulete (cilindriskā spēle) — azartspēle, kurā laimests ir atkarīgs no skaitļu, simbolu vai citu zīmju kombinācijas, kas tiek noteikta ar rotējošas iekārtas palīdzību, kā arī no iemaksātās likmes un spēles noteikumos noteiktā laimesta koeficienta un kura nav aprīkota ar īpašu elektronisku programmu spēles vadīšanai un laimesta lieluma noteikšanai;

14) ruletes, kāršu un kauliņu spēles papildspēle — tieši no azartspēles noteikumiem izrietoša spēle, kurā, iestājoties noteiktiem nosacījumiem, paredzētas papildu laimēšanas iespējas, izslēdzot izlozes elementus;

15) ruletes spēles galds — rūpnieciski ražots īpašas konstrukcijas galds ar aprīkotu spēles vadītāja vietu, spēlētāju vietām, spēles laukumos sadalītu klājumu un mehāniski rotējošu cilindru ar numurētiem dažādu krāsu laukumiem;

16) spēļu automāta spēle — azartspēle, kurā dalībnieka laimēšanas iespējas un laimesta lielumu nosaka azartspēļu automāts;

17) spēļu automāta papildspēle — azartspēļu automātu un sistēmā saslēgtu azartspēļu automātu spēles noteikumos paredzēta iespēja, iestājoties noteiktiem nosacījumiem, spēlēt spēli bez maksas, bet ar laimēšanas iespējām, izslēdzot izlozes elementus;

18) totalizators — azartspēle, kurā tās dalībnieks piedalās, iemaksājot likmi un izsakot prognozi par viena notikuma vai vairāku notikumu iestāšanos, iestāšanās iespējamību vai neiespējamību vai par jebko, kas var izrādīties patiess vai nepatiess, un kurā laimests ir atkarīgs no iemaksāto likmju kopsummas, koeficienta un prognozes rezultāta. Totalizatoru aizliegts rīkot par notikumiem, kas jau iestājušies, vai par notikumiem, kas ir zināmi vienai vai otrai derību pusei vai abām pusēm;

19) veiksmes spēle pa tālruni — azartspēle, kuras rezultātu pilnīgi vai daļēji nosaka gadījums un kurā tās dalībnieks, atbildot uz jautājumu vai citādā veidā saskaņā ar spēles noteikumiem, piedalās spēlē, izmantojot tālruni, un dalības maksas likmi iemaksā pēc spēles organizētāja noteiktā papildpakalpojuma tarifa.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 12.09.2013., 30.11.2015., 23.11.2016. un 22.11.2017. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2018.)

2.pants. Likuma mērķis un darbības joma

(1) Šā likuma mērķis ir nodrošināt sabiedrības interešu un spēlētāju tiesību aizsardzību.

(2) Šis likums nosaka azartspēļu un izložu organizēšanas kārtību un azartspēļu pakalpojumu sniegšanas kārtību, reglamentē azartspēļu un izložu organizētāja darbību, azartspēļu pakalpojumu sniedzēja darbību, atbildību un uzraudzību, kā arī nosaka to personu tiesības, pienākumus un atbildību, uz kurām attiecas šā likuma prasības.

(3) Azartspēļu un izložu organizētāja tiesības un pienākumus noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanā nosaka Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likums.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 23.11.2016. un 22.11.2017. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2018.)

3.pants. Azartspēļu un izložu organizēšanas tiesības

(1) Latvijas Republikā azartspēles un izlozes drīkst organizēt tikai pēc attiecīgo azartspēļu vai izložu licenču saņemšanas.

(2) Latvijas Republikā ir atļautas tikai šajā likumā minētās azartspēles, izlozes un papildspēles.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 30.11.2015. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2016.)

3.1 pants. Liegums personai piedalīties Latvijas Republikā nelicencētās interaktīvajās azartspēlēs vai interaktīvajās izlozēs

(1) Personai nav atļauts piedalīties interaktīvajās azartspēlēs vai interaktīvajās izlozēs, kas Latvijas Republikā tiek organizētas bez Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas izsniegtas licences.

(2) Informācija par Latvijas Republikā licencētiem interaktīvo azartspēļu un interaktīvo izložu organizētājiem pieejama Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas mājaslapā internetā.

(03.04.2019. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 13.04.2019.)

4. pants. Azartspēļu automātu un iekārtu reģistrēšana un sertificēšana, interaktīvo azartspēļu organizēšanas sistēmas un interaktīvo izložu organizēšanas sistēmas sertificēšana

(1) Latvijas Republikā drīkst uzstādīt un ekspluatēt azartspēļu automātus un iekārtas, kā arī spēļu automātu spēles programmas, kas ir reģistrētas un sertificētas.

(2) Reģistrācija ir katra azartspēļu automāta, iekārtas un spēļu automāta spēles programmas reģistrēšana Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijā, piešķirot katram azartspēļu automātam un iekārtai savu identifikācijas numuru, kas paliek nemainīgs visu attiecīgā automāta un iekārtas ekspluatācijas laiku. Identifikācijas numura izsniegšana azartspēļu automātam un iekārtai ir maksas pakalpojums, kuru nodrošina Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija. Maksas apmēru par sniegto pakalpojumu un samaksas kārtību nosaka Ministru kabinets.

(3) Sertifikācija ir pārbaude, kurā nosaka, vai azartspēļu automāts, iekārtas modelis un tā spēles programma atbilst ražotāja standartiem un Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.

(4) Sertificēt azartspēļu automātu, iekārtu, spēļu automāta spēles programmu, interaktīvo azartspēļu organizēšanas sistēmu un interaktīvo izložu organizēšanas sistēmu drīkst sertifikācijas institūcija, kas akreditēta nacionālajā akreditācijas institūcijā atbilstoši normatīvajiem aktiem par atbilstības novērtēšanas institūciju novērtēšanu, akreditāciju un uzraudzību vai citā Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Ekonomikas zonas un Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas valsts akreditācijas institūcijā par tiesībām veikt testēšanu un sertifikāciju attiecīgajā jomā.

(5) (Izslēgta ar 14.04.2011. likumu)

(6) Azartspēļu automāta, iekārtas un spēļu automāta spēles programmas reģistrāciju veic Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

(7) Ministru kabinets nosaka azartspēļu automāta, iekārtas un spēļu automāta spēles programmas atbilstības sertifikātā iekļaujamo informāciju.

(08.06.2006. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 14.04.2011., 23.11.2016. un 22.11.2017. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2018.)

4.1 pants. No azartspēlēm un interaktīvajām izlozēm pašatteikušos personu reģistrs

(1) Fiziskajai personai ir tiesības rakstveidā pieprasīt, lai tai tiktu noteikts liegums Latvijas Republikā spēlēt azartspēles, tai skaitā interaktīvās azartspēles, un piedalīties interaktīvajās izlozēs (turpmāk — liegums) un tā tiktu iekļauta pašatteikušos personu reģistrā.

(2) Liegums attiecas uz piedalīšanos šā likuma 5. pantā minētajās azartspēlēs, 44. panta pirmajā daļā minētajās interaktīvajās azartspēlēs un 74. pantā minētajās interaktīvajās izlozēs.

(3) Minimālais lieguma termiņš ir 12 mēneši no dienas, kad fiziskā persona iekļauta pašatteikušos personu reģistrā.

(4) Pašatteikušos personu reģistra mērķis ir aizsargāt sabiedrības intereses un fizisko personu tiesības atturēties no pārmērīgas tieksmes uz azartspēļu, tai skaitā interaktīvo azartspēļu, spēlēšanu vai piedalīšanos interaktīvajās izlozēs.

(5) Pašatteikušos personu reģistra pārzinis ir Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija.

(6) Azartspēļu, tai skaitā interaktīvo azartspēļu, un interaktīvo izložu organizētājam šā likuma 36. panta septītajā daļā, 53. panta pirmās daļas 6. punktā un 80. panta desmitajā daļā minēto pienākumu veikšanai tiek nodrošināta autorizēta attālināta piekļuve pašatteikušos personu reģistra datiem.

(7) Fiziskajai personai, ierodoties šā likuma 20. pantā minētajā azartspēļu organizēšanas vietā, ir pienākums uzrādīt personu apliecinošu dokumentu, lai azartspēļu organizētājs spētu nodrošināt šā panta pirmajā daļā minētā fiziskās personas pieprasījuma izpildi.

(8) Ministru kabinets nosaka:

1) pašatteikušos personu reģistrā iekļaujamo informāciju;

2) lieguma pieprasījuma saturu, tā iesniegšanas un reģistrēšanas kārtību;

3) kārtību, kādā fiziskā persona tiek izslēgta no pašatteikušos personu reģistra;

4) pašatteikušos personu reģistrā iekļautās informācijas glabāšanas termiņu, lai veiktu nozares un sociālo procesu monitoringu un uzraudzību;

5) kārtību, kādā azartspēļu, tai skaitā interaktīvo azartspēļu, un interaktīvo izložu organizētājs pieprasa un saņem informāciju par pašatteikušos personu reģistra datiem, lai nodrošinātu šā likuma 36. panta septītajā daļā, 53. panta pirmās daļas 6. punktā un 80. panta desmitajā daļā minēto pienākumu izpildi.

(9) Azartspēļu, tai skaitā interaktīvo azartspēļu, un interaktīvo izložu organizētājam ir pienākums nodrošināt, lai azartspēļu organizēšanas vietā būtu publiski pieejama informācija par iespēju reģistrēties pašatteikušos personu reģistrā un par pārmērīgas tieksmes uz azartspēļu, tai skaitā interaktīvo azartspēļu, spēlēšanu vai piedalīšanos interaktīvajās izlozēs kaitīgo ietekmi. Ministru kabinets nosaka prasības publiski pieejamai informācijai par iespēju reģistrēties pašatteikušos personu reģistrā un par pārmērīgas tieksmes uz azartspēļu, tai skaitā interaktīvo azartspēļu, spēlēšanu vai piedalīšanos interaktīvajās izlozēs kaitīgo ietekmi.

(03.04.2019. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 13.04.2019. Pants piemērojams ar 01.01.2020. Sk. pārejas noteikumu 27. punktu)

II nodaļa
Azartspēļu veidi un noteikumi

5.pants. Azartspēļu veidi

Latvijas Republikā ir atļauts organizēt šādas azartspēles:

1) spēļu automātu spēles;

2) ruleti (cilindrisko spēli);

3) kāršu spēles;

4) kauliņu spēles;

5) derības;

6) totalizatoru;

7) bingo;

8) veiksmes spēles pa tālruni.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 30.11.2015. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2016.)

6.pants. Azartspēles noteikumi

(1) Katras azartspēles — spēļu automātu spēles, ruletes (cilindriskās spēles), kāršu, kauliņu spēles, bingo, totalizatora derību vai interaktīvās azartspēles — noteikumi ir azartspēles organizētāja sagatavots un Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas apstiprināts dokuments, kurā aprakstīta spēles norise un sniegta cita spēli identificējoša informācija.

(2) Azartspēles noteikumos norādāma šāda informācija:

1) azartspēles organizētāja nosaukums, juridiskā adrese un tālruņa numurs;

2) spēles nosaukums un veids;

3) spēles dalības maksa (likme);

4) kārtība, kādā dalībnieks var piedalīties spēlē;

5) spēles norise;

6) nosacījumi, kuriem iestājoties dalībnieks saņem laimestu, un laimestu lielums [arī laimestu attiecība pret dalības maksu (likmi)];

7) kārtība, kādā notiek pieteikšanās uz laimestu un kādā to izsniedz;

8) termiņš, līdz kuram azartspēles dalībnieks var pieteikties uz laimestu;

9) kur dalībnieks var vērsties pretenziju gadījumā, kā arī pretenziju izskatīšanas kārtība;

10) cita informācija, kuru azartspēles organizētājs uzskata par nepieciešamu.

(3) Spēļu automātu spēles noteikumos norāda spēles nosaukumu un veidu, kā arī azartspēļu automāta un spēles ražotāja nosaukumu.

(4) Bingo spēlē, izmantojot spēles karti, uz tās norādāma šāda informācija:

1) azartspēles organizētāja nosaukums, juridiskā adrese un tālruņa numurs;

2) adrese, kur saņemams laimests;

3) laimesta izsniegšanas beigu termiņš;

4) spēles kartes cena vai spēles pamatlikme;

5) spēles kartes kārtas un sērijas numurs.

(5) Papildspēles noteikumos norādāma šāda informācija:

1) papildspēles organizētāja nosaukums, juridiskā adrese un tālruņa numurs;

2) papildspēles nosaukums;

3) kārtība, kādā dalībnieks var piedalīties papildspēlē;

4) papildspēles norise;

5) nosacījumi, kuriem iestājoties dalībnieks saņem laimestu, un laimestu lielums;

6) kārtība, kādā notiek pieteikšanās uz laimestu un kādā to izsniedz;

7) termiņš, līdz kuram papildspēles dalībnieks var pieteikties uz laimestu;

8) kur dalībnieks var vērsties pretenziju gadījumā, kā arī pretenziju izskatīšanas kārtība;

9) cita informācija, kuru papildspēles organizētājs uzskata par nepieciešamu.

(6) Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijai ir tiesības prasīt papildu informāciju no azartspēles organizētāja, lai lemtu par apstiprināšanai iesniegto azartspēles noteikumu atbilstību šā likuma prasībām.

(7) Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija azartspēļu organizētāja sagatavotos noteikumus apstiprina 15 dienu laikā no to saņemšanas dienas, izņemot šā likuma 7.pantā minētos gadījumus.

7.pants. Atteikums apstiprināt azartspēles vai papildspēles noteikumus

Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija atsaka azartspēles vai papildspēles noteikumu apstiprināšanu, ja pastāv vismaz viens no šādiem nosacījumiem:

1) tajos nav iekļauta šajā likumā noteiktā informācija;

2) tie paredz tādas azartspēles organizēšanu, kura neatbilst šā likuma prasībām;

3) tie paredz, ka laimestus var iegūt tikai pēc tam, kad spēlē ir iesaistījies noteikts dalībnieku skaits vai kopējais realizācijas apjoms sasniedzis noteiktu summu;

4) tie paredz piramīdveida spēles organizēšanu, kurā dalības maksa (likme) vai ieguldītās vērtības pēc laika dod laimestu nenoteiktam personu lokam.

III nodaļa
Azartspēļu organizēšanas licence

8.pants. Prasības azartspēļu organizētājam

Azartspēļu organizēšanas licenci (turpmāk arī — licence) var saņemt azartspēļu organizētājs, kurš atbilst šādiem kritērijiem:

1) ir Latvijas Republikā reģistrēta kapitālsabiedrība, kuras apmaksātais pamatkapitāls nav mazāks par 1 400 000 euro;

2) ārvalstu dalībnieku vai akcionāru daļa kapitālsabiedrības pamatkapitālā nepārsniedz 49 procentus. Šī prasība neattiecas uz Eiropas Savienības dalībvalstu, Eiropas Ekonomikas zonas valstu un Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas dalībvalstu ieguldītājiem (rezidentiem), kā arī uz gadījumiem, kad ārvalstu ieguldījumiem atšķirīgus noteikumus paredz Saeimas apstiprinātie starptautiskie līgumi.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 12.09.2013., 30.11.2015. un 23.11.2016. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2017.)

9.pants. Prasības attiecībā uz azartspēļu organizētāja amatpersonām

(1) Ne mazāk kā pusei no azartspēļu organizētāja padomes locekļiem, ja tāda attiecīgajā kapitālsabiedrībā ir izveidota, un valdes locekļiem ir jābūt Eiropas Savienības dalībvalstu, Eiropas Ekonomikas zonas valstu vai Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas dalībvalstu nodokļu maksātājiem (rezidentiem).

(2) Par azartspēļu organizētāja padomes un valdes locekli un revidentu var būt persona, kurai:

1) ir nevainojama reputācija;

2) nav atņemtas tiesības veikt komercdarbību.

(3) Par personu ar nevainojamu reputāciju nav uzskatāma un par šajā pantā minēto amatpersonu nevar būt persona, kura ir notiesāta par tīšu noziedzīgu nodarījumu vai pret kuru kriminālprocess par tīšu noziedzīgu nodarījumu izbeigts uz nereabilitējoša pamata.

(4) Kapitālsabiedrībai ir pienākums pēc savas iniciatīvas vai pēc Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas pieprasījuma nekavējoties atsaukt no amata šajā pantā minēto amatpersonu, ja tā neatbilst šā panta prasībām.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 30.11.2015. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2016.)

10.pants. Azartspēļu organizēšanas licence

(1) Azartspēļu organizēšanas licenci izsniedz Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija.

(2) Azartspēļu organizēšanas licenci izsniedz uz nenoteiktu laiku, un katru gadu tā jāpārreģistrē Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijā.

(3) Azartspēļu organizēšanas licence dod tās saņēmējam tiesības organizēt licencē norādītās azartspēles visā Latvijas Republikā.

11.pants. Iesniegums azartspēļu organizēšanas licences saņemšanai

Lai saņemtu azartspēļu organizēšanas licenci, kapitālsabiedrība iesniedz Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijai iesniegumu, kuram pievieno:

1) kārtējā gada pagājušo pilno gada ceturkšņu finanšu pārskata norakstu (bilanci un peļņas vai zaudējumu aprēķinu) par saimniecisko darbību pārskata periodā, ja kapitālsabiedrība veic komercdarbību;

2) informāciju par kapitālsabiedrības kredītsaistībām, to apmēru un kredīta atdošanas termiņiem iesnieguma iesniegšanas dienā;

3) ar darījuma dokumentiem pamatotu informāciju par kapitālsabiedrības pamatkapitālā ieguldītās naudas un mantas izcelsmi;

4) kapitālsabiedrības attīstības plānu nākamajam darbības gadam, norādot paredzētos azartspēļu veidus, paredzamo ieņēmumu un izdevumu apjomu un sadalījumu, peļņas apjomu un izlietojumu;

5) (izslēgts ar 23.11.2016. likumu);

6) apliecinājumu, ka kapitālsabiedrības padomes un valdes locekļi un revidents atbilst šā likuma 9.panta prasībām.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 23.11.2016. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2017.)

12.pants. Papildus pieprasāmā informācija

Izskatot saņemto iesniegumu par azartspēļu organizēšanas licences izsniegšanu, Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijai ir tiesības pieprasīt papildu informāciju par:

1) kapitālsabiedrības dalībniekiem vai akcionāriem, lai spriestu par viņu finanšu stāvokli un reputāciju;

2) kapitālsabiedrības valdes un padomes locekļiem, revidentu, lai spriestu par to atbilstību šā likuma 9.panta prasībām;

3) kapitālsabiedrības kredītsaistībām;

4) kapitālsabiedrības pamatkapitālā ieguldīto līdzekļu vai mantas izcelsmi;

5) attīstības plānā nākamajam darbības gadam norādīto informāciju.

13.pants. Iesnieguma izskatīšanas termiņš

(1) Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija lēmumu par azartspēļu organizēšanas licences izsniegšanu vai atteikumu izsniegt šādu licenci pieņem 90 dienu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas.

(2) Ja tiek pieprasītas papildu ziņas un dokumenti, Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija lēmumu par azartspēļu organizēšanas licences izsniegšanu vai atteikumu izsniegt šādu licenci pieņem 90 dienu laikā no papildu ziņu un dokumentu saņemšanas dienas.

14.pants. Iesnieguma izskatīšanas kārtība

(1) Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija, izskatot saņemto iesniegumu, izvērtē kapitālsabiedrības atbilstību šā likuma prasībām, kapitālsabiedrības gada pārskatu (finanšu pārskatu un vadības ziņojumu) par iepriekšējo pārskata gadu un zvērināta revidenta ziņojumu, kapitālsabiedrības pamatkapitāla daļu vai akciju īpašnieku, padomes un valdes locekļu, revidentu atbilstību likuma prasībām, kā arī citus iesniegtos dokumentus, sabiedrības pamatkapitālā ieguldīto līdzekļu un mantas izcelsmi un attīstības plāna nākamajam darbības gadam ekonomisko pamatojumu un pieņem lēmumu par azartspēļu organizēšanas licences izsniegšanu vai atteikumu izsniegt šādu licenci.

(2) Pieņemot lēmumu par azartspēļu organizēšanas licences izsniegšanu, Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija nosaka šīs licences pārreģistrācijas termiņu nākamajam darbības gadam.

(3) Pieņemto lēmumu Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija paziņo iesniedzējam 10 dienu laikā.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 23.11.2016. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2017.)

15.pants. Atteikums izsniegt azartspēļu organizēšanas licenci

Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijai ir tiesības pieņemt lēmumu par atteikumu izsniegt azartspēļu organizēšanas licenci, ja pastāv vismaz viens no šādiem nosacījumiem:

1) kapitālsabiedrības darbībā konstatēti būtiski likumu vai Ministru kabineta noteikumu pārkāpumi;

2) kapitālsabiedrībai ir parādi valsts vai pašvaldības budžetam;

3) iesniegtajos dokumentos uzrādītas nepatiesas ziņas;

4) kapitālsabiedrība neatbilst šā likuma prasībām;

5) kapitālsabiedrības pamatkapitāla daļu vai akciju īpašnieki, padomes un valdes locekļi, revidenti neatbilst šā likuma prasībām;

6) tā konstatē, ka finanšu līdzekļi vai manta, kuru iegulda kapitālsabiedrības pamatkapitālā, iegūti neparastos vai aizdomīgos darījumos vai nav dokumentāri pierādīta šo finanšu līdzekļu un mantas tiesiska ieguve;

7) iesniegtais attīstības plāns nākamajam darbības gadam neatbilst reālajai tirgus situācijai un ir ekonomiski nepamatots;

8) kapitālsabiedrības parādsaistības pārsniedz tās aktīvus vai kapitālsabiedrība pasludināta par maksātnespējīgu.

16.pants. Azartspēļu organizēšanas licences pārreģistrācija

Azartspēļu organizētājam azartspēļu organizēšanas licences pārreģistrācija jāveic katru gadu līdz datumam, kāds norādīts lēmumā par licences izsniegšanu.

17.pants. Azartspēļu organizēšanas licences pārreģistrācijai iesniedzamie dokumenti

(1) Iesniegums un citi dokumenti azartspēļu organizēšanas licences pārreģistrācijai iesniedzami Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijai divus mēnešus pirms pārreģistrācijas termiņa beigām.

(2) Iesniegumam par licences pārreģistrāciju pievieno:

1) kārtējā gada pagājušo pilno gada ceturkšņu finanšu pārskata norakstu (bilanci un peļņas vai zaudējumu aprēķinu) par saimniecisko darbību pārskata periodā;

2) (izslēgts ar 23.11.2016. likumu);

3) (izslēgts ar 23.11.2016. likumu);

4) informāciju par kapitālsabiedrības kredītsaistībām, to apmēru un kredīta atdošanas termiņiem iesnieguma iesniegšanas dienā;

5) kapitālsabiedrības attīstības plānu nākamajam darbības gadam, norādot paredzētos azartspēļu veidus, prognozējamo azartspēļu vietu skaitu, spēļu galdu un azartspēļu automātu skaitu, darbinieku skaitu, paredzamo ieņēmumu un izdevumu apjomu un sadalījumu.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 23.11.2016. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2017.)

18.pants. Kārtība, kādā izlemjama azartspēļu organizēšanas licences pārreģistrācija

(1) Pārreģistrējot azartspēļu organizēšanas licenci, Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija pārbauda, vai azartspēļu organizētājs atbilst likuma prasībām attiecībā uz licences pārreģistrāciju.

(2) Azartspēļu organizēšanas licences pārreģistrāciju atsaka, ja pastāv kāds no šā likuma 15.pantā minētajiem nosacījumiem, kas var būt par iemeslu atteikumam izsniegt šādu licenci.

(3) Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija lēmumu par azartspēļu organizēšanas licences pārreģistrāciju vai atteikumu pārreģistrēt licenci pieņem 30 dienu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas. Ja tiek pieprasītas papildu ziņas un dokumenti, Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija lēmumu par azartspēļu organizēšanas licences pārreģistrāciju vai atteikumu pārreģistrēt licenci pieņem 30 dienu laikā no papildu ziņu un dokumentu saņemšanas dienas.

19.pants. Valsts nodevas samaksa

(1) Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija azartspēļu organizēšanas licenci izsniedz pēc tam, kad samaksāta likumā noteiktā valsts nodeva.

(2) Pēc tam, kad paziņots lēmums par azartspēļu organizēšanas licences izsniegšanu, tā saņēmējs 10 darba dienu laikā samaksā likumā noteikto valsts nodevu par azartspēļu organizēšanas licences izsniegšanu.

(3) Lēmums par azartspēļu organizēšanas licences pārreģistrāciju dod tiesības turpināt azartspēļu organizēšanu tikai pēc tam, kad samaksāta likumā noteiktā valsts nodeva.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 30.11.2015. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2016.)

IV nodaļa
Azartspēļu organizēšanas vietas

20.pants. Azartspēļu organizēšanas vietas

Azartspēles drīkst organizēt tikai kazino, spēļu zālēs, bingo zālēs, kā arī totalizatora vai derību likmju pieņemšanas vietās, ja ir saņemta attiecīga azartspēļu organizēšanas vietas licence.

21.pants. Kazino

(1) Kazino ir azartspēļu organizēšanas vieta, kas ēkas tehniskās inventarizācijas plānā atzīmēta kā konstruktīvi nodalīta atsevišķa telpa vai vairākas savstarpēji saistītas telpas, kuras ir īpaši iekārtotas spēļu automātu, ruletes (cilindriskās spēles), kāršu un kauliņu spēļu organizēšanai un kurās ir uzstādīti vismaz:

1) desmit spēļu galdi, ja kazino atrodas Rīgā;

2) pieci spēļu galdi, ja kazino atrodas ārpus Rīgas.

(2) Ruletes (cilindriskās spēles), kāršu un kauliņu spēles galdus aizliegts uzstādīt un ekspluatēt ārpus kazino.

(3) Visām azartspēļu iekārtām, kas atrodas kazino, jābūt tās kapitālsabiedrības īpašumā, kura saņēmusi attiecīgo azartspēļu organizēšanas vietas licenci.

22.pants. Spēļu zāle

(1) Spēļu zāle ir azartspēļu organizēšanas vieta, kas ēkas tehniskās inventarizācijas plānā atzīmēta kā konstruktīvi nodalīta atsevišķa telpa vai vairākas savstarpēji saistītas telpas, kurās ir uzstādīti un tiek ekspluatēti vismaz 20 azartspēļu automāti.

(2) Spēļu zālē drīkst uzstādīt tikai tās kapitālsabiedrības īpašumā esošos vai uz finanšu līzinga līguma pamata iegādātos azartspēļu automātus, kurai izsniegta attiecīgā azartspēļu organizēšanas vietas licence.

23.pants. Bingo zāle

Bingo zāle ir azartspēļu organizēšanas vieta, kas ēkas tehniskās inventarizācijas plānā atzīmēta kā konstruktīvi nodalīta atsevišķa telpa vai vairākas savstarpēji saistītas telpas, kurās organizē bingo.

24.pants. Azartspēļu automātu uzstādīšanas vietas un ekspluatācija

(1) Azartspēļu automātus drīkst uzstādīt un ekspluatēt tikai kazino un spēļu zālēs.

(2) Azartspēļu automātus drīkst ekspluatēt tikai saslēgtus tīklā vienotās azartspēļu automātu kontroles un uzraudzības sistēmā, nodrošinot tiešsaistes datu apmaiņu ar Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekciju. Vienotās azartspēļu automātu kontroles un uzraudzības sistēmas ieviešanas un uzturēšanas kārtību, prasības attiecībā uz azartspēļu automātu pieslēgšanu vienotajai azartspēļu automātu kontroles un uzraudzības sistēmai, kā arī minētajā sistēmā iekļaujamos datus un datu apmaiņas kārtību nosaka Ministru kabinets.

(30.11.2015. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2016. Otrās daļas jaunā redakcija piemērojama ar 01.01.2019. Sk. pārejas noteikumu 17. punktu)

25.pants. Totalizatora vai derību likmju pieņemšanas vieta

Totalizatora vai derību likmju pieņemšanas vieta ir azartspēļu organizēšanas vieta, kas ēkas tehniskās inventarizācijas plānā atzīmēta kā telpa vai telpas daļa, kur pieņem likmes totalizatoram vai derībām.

26.pants. Kazino, spēļu zāles vai bingo zāles licence

(1) Kazino, spēļu zāles vai bingo zāles licence dod tiesības atvērt kazino, spēļu zāli vai bingo zāli licencē norādītajā vietā, un šo licenci izsniedz kapitālsabiedrībām, kuras ir saņēmušas attiecīgo azartspēļu organizēšanas licenci.

(2) Lai saņemtu kazino, spēļu zāles vai bingo zāles licenci, azartspēļu organizētājs iesniedz Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijai iesniegumu, kuram pievieno:

1) zemesgrāmatu nodalījuma norakstu, kas apliecina iesniedzēja īpašuma tiesības uz telpām, kurās paredzēts atvērt kazino, spēļu zāli vai bingo zāli, vai dokumentus (to kopijas), kas pierāda viņa tiesības lietot telpas, kurās paredzēts atvērt kazino, spēļu zāli vai bingo zāli, kopā ar attiecīgā zemesgrāmatu nodalījuma norakstu. Ja persona, kura parakstījusi dokumentu, kas pierāda telpu lietošanas tiesības, nav telpu īpašnieks, papildus iesniedzams telpu īpašnieka rakstveida apliecinājums par piekrišanu atvērt kazino, spēļu zāli vai bingo zāli šajās telpās;

2) to ēkas stāvu plānu, kuros paredzēts atvērt kazino, spēļu zāli vai bingo zāli, norādot telpas, kurās tiks organizētas azartspēles;

3) konkrētā kazino, spēļu zāles vai bingo zāles attīstības plānu nākamajam darbības gadam, norādot paredzētos azartspēļu veidus, spēļu galdu un azartspēļu automātu skaitu, darbinieku skaitu, paredzamo ieņēmumu un izdevumu apjomu un sadalījumu;

4) saskaņā ar šo likumu izsniegtu pašvaldības atļauju atvērt kazino, spēļu zāli vai bingo zāli un organizēt attiecīgās azartspēles konkrētajās telpās, izņemot gadījumu, kad kazino plānots atvērt IV kategorijas [četru zvaigžņu (****)] (turpmāk — četru zvaigžņu) vai V kategorijas [piecu zvaigžņu (*****)] (turpmāk — piecu zvaigžņu) viesnīcās;

5) informāciju par kazino, spēļu zāles vai bingo zāles vadītāju (administratoru), norādot viņa vārdu, uzvārdu, personas kodu (ja koda nav,— personu apliecinošā dokumenta nosaukumu, numuru, izdošanas datumu un izdevējiestādes nosaukumu);

6) izziņu, kas apliecina, ka kazino, spēļu zāles vai bingo zāles telpu plānojums un lab­iekārtojums atbilst to normatīvo aktu prasībām, kuri ir spēkā attiecībā uz sabiedriskajām ēkām un būvēm, ņemot vērā cilvēku skaitu, kādam tās paredzētas.

(3) Ja kazino plānots atvērt četru vai piecu zvaigžņu viesnīcā, iesniegumam pievieno viesnīcas kategoriju apliecinoša sertifikāta kopiju.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 30.11.2015. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2016.)

27.pants. Totalizatora vai derību likmju pieņemšanas vietas licence

(1) Totalizatora vai derību likmju pieņemšanas vietas licenci izsniedz kapitālsabiedrībām, kuras ir saņēmušas attiecīgo azartspēļu organizēšanas licenci. Totalizatora vai derību likmju pieņemšanas vietas licence dod tiesības pieņemt likmes dalībai totalizatorā vai derībās šajā licencē norādītajā vietā.

(2) Lai saņemtu totalizatora vai derību likmju pieņemšanas vietas licenci, azartspēļu organizētājs iesniedz Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijai iesniegumu, kuram pievieno:

1) zemesgrāmatu nodalījuma norakstu, kas apliecina iesniedzēja īpašuma tiesības uz telpām, kurās paredzēts atvērt totalizatora vai derību likmju pieņemšanas vietu, vai dokumentus (to kopijas), kas pierāda viņa tiesības lietot telpas, kurās paredzēts atvērt totalizatora vai derību likmju pieņemšanas vietu, kopā ar attiecīgā zemesgrāmatu nodalījuma norakstu. Ja persona, kura parakstījusi dokumentu, kas pierāda telpu lietošanas tiesības, nav telpu īpašnieks, papildus iesniedzams telpu īpašnieka rakstveida apliecinājums par piekrišanu atvērt totalizatora vai derību likmju pieņemšanas vietu šajās telpās;

2) to ēkas stāvu plānu, kuros paredzēts atvērt totalizatora vai derību likmju pieņemšanas vietu, norādot telpas, kurās tiks organizētas azartspēles;

3) saskaņā ar šo likumu izsniegtu pašvaldības atļauju atvērt totalizatora vai derību likmju pieņemšanas vietu un organizēt attiecīgās azartspēles konkrētajās telpās;

4) konkrētās totalizatora vai derību likmju pieņemšanas vietas attīstības plānu nākamajam darbības gadam, norādot paredzētos azartspēļu veidus, azartspēļu iekārtas, paredzēto piedāvājamo notikumu skaitu, darbinieku skaitu, paredzamo ieņēmumu un izdevumu apjomu un sadalījumu.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 30.11.2015. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2016.)

28.pants. Azartspēļu organizēšanas vietas licences izsniegšana

Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija lēmumu par azartspēļu organizēšanas vietas licences izsniegšanu vai par atteikumu izsniegt šādu licenci pieņem 30 dienu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas. Ja tiek pieprasītas papildu ziņas un dokumenti, Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija lēmumu par azartspēļu organizēšanas vietas licences izsniegšanu vai par atteikumu izsniegt šādu licenci pieņem 30 dienu laikā no papildu ziņu un dokumentu saņemšanas dienas.

29.pants. Azartspēļu organizēšanas vietas atbildīgā persona

Azartspēļu organizēšanas vietas atbildīgā persona ir kazino, spēļu zāles vai bingo zāles vadītājs (administrators), kas ir atbildīgs par azartspēļu norises likumību konkrētajā kazino, spēļu zālē vai bingo zālē.

30.pants. Azartspēļu organizēšanas vietas atbildīgās personas apstiprināšana

(1) Izsniedzot kazino, spēļu zāles vai bingo zāles licenci, Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija apstiprina kazino, spēļu zāles vai bingo zāles vadītāju (administratoru).

(2) Par kazino, spēļu zāles vai bingo zāles vadītāju (administratoru) neapstiprina personu, uz kuru attiecas vismaz viens no šādiem nosacījumiem:

1) tā likumā noteiktajā kārtībā atzīta par rīcībnespējīgu;

2) tā tiek turēta aizdomās, ir apsūdzēta vai notiesāta par noziedzīgu nodarījumu;

3) pret to kriminālprocess par tīšu noziedzīgu nodarījumu izbeigts uz nereabilitējoša pamata.

(3) Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija lēmumu par kazino, spēļu zāles vai bingo zāles vadītāja (administratora) apstiprināšanu vai par atteikumu apstiprināt attiecīgo vadītāju (administratoru) pieņem 30 dienu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas. Ja tiek pieprasītas papildu ziņas un dokumenti, Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija lēmumu par kazino, spēļu zāles vai bingo zāles vadītāja (administratora) apstiprināšanu vai par atteikumu apstiprināt attiecīgo vadītāju (administratoru) pieņem 30 dienu laikā no papildu ziņu un dokumentu saņemšanas dienas.

(4) Kazino, spēļu zāles vai bingo zāles darbība ir aizliegta, ja Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija nav apstiprinājusi tās vadītāju (administratoru).

31.pants. Azartspēļu organizēšanas vietas atbildīgās personas nomaiņa

(1) Par jauna kazino, spēļu zāles vai bingo zāles vadītāja (administratora) iecelšanu un iepriekšējā vadītāja (administratora) atbrīvošanu azartspēļu organizētājs triju darba dienu laikā paziņo Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijai.

(2) Lēmumu par kazino, spēļu zāles vai bingo zāles jaunā vadītāja (administratora) apstiprināšanu vai par atteikumu apstiprināt šo vadītāju (administratoru) Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija pieņem 20 dienu laikā pēc attiecīgā paziņojuma saņemšanas.

(3) Azartspēļu organizēšanas vietas vadītāja (administratora) nomaiņas periodā līdz lēmuma pieņemšanai netiek piemērots šā likuma 30.panta ceturtajā daļā noteiktais aizliegums.

32.pants. Kazino, spēļu zāles vai bingo zāles licences pārreģistrācija

(1) Azartspēļu organizētājs kazino, spēļu zāles vai bingo zāles licences pārreģistrāciju veic katru gadu līdz datumam, kāds norādīts lēmumā par kazino, spēļu zāles vai bingo zāles licences izsniegšanu.

(2) Iesniegums un konkrētās azartspēļu organizēšanas vietas attīstības plāns nākamajam darbības gadam kazino, spēļu zāles vai bingo zāles licences pārreģistrācijai iesniedzams Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijai vienu mēnesi pirms pārreģistrācijas termiņa beigām.

(3) Pārreģistrējot kazino, spēļu zāles vai bingo zāles licenci, Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija pārbauda, vai azartspēļu organizētājs atbilst likuma prasībām attiecībā uz licences pārreģistrāciju.

(4) Kazino, spēļu zāles vai bingo zāles licences pārreģistrāciju atsaka, ja kāds no šā likuma 26.panta otrajā daļā vai trešajā daļā norādītajiem dokumentiem ir zaudējis spēku un tā vietā Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijai nav iesniegts jauns dokuments.

(5) Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija lēmumu par kazino, spēļu zāles vai bingo zāles licences pārreģistrāciju vai atteikumu pārreģistrēt šo licenci pieņem 30 dienu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas. Ja tiek pieprasītas papildu ziņas un dokumenti, Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija lēmumu par kazino, spēļu zāles vai bingo zāles licences pārreģistrāciju vai atteikumu pārreģistrēt šo licenci pieņem 30 dienu laikā no papildu ziņu un dokumentu saņemšanas dienas.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 30.11.2015. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2016.)

33.pants. Totalizatora vai derību likmju pieņemšanas vietas licences pārreģistrācija

(1) Azartspēļu organizētājam totalizatora vai derību likmju pieņemšanas vietas licences pārreģistrācija jāveic katru gadu līdz datumam, kāds norādīts lēmumā par totalizatora vai derību likmju pieņemšanas vietas licences izsniegšanu.

(2) Iesniegums un konkrētās azartspēļu organizēšanas vietas attīstības plāns nākamajam darbības gadam totalizatora vai derību likmju pieņemšanas vietas licences pārreģistrācijai iesniedzams Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijai vienu mēnesi pirms pārreģistrācijas termiņa beigām.

(3) Pārreģistrējot totalizatora vai derību likmju pieņemšanas vietas licenci, Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija pārbauda, vai azartspēļu organizētājs atbilst likuma prasībām attiecībā uz licences pārreģistrāciju.

(4) Totalizatora vai derību likmju pieņemšanas vietas licences pārreģistrāciju atsaka, ja kāds no šā likuma 27.panta otrajā daļā norādītajiem dokumentiem ir zaudējis spēku un tā vietā Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijai nav iesniegts jauns dokuments.

(5) Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija lēmumu par totalizatora vai derību likmju pieņemšanas vietas licences pārreģistrāciju vai atteikumu pārreģistrēt šo licenci pieņem 30 dienu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas. Ja tiek pieprasītas papildu ziņas un dokumenti, Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija lēmumu par totalizatora vai derību likmju pieņemšanas vietas licences pārreģistrāciju vai atteikumu pārreģistrēt šo licenci pieņem 30dienu laikā no papildu ziņu un dokumentu saņemšanas dienas.

34.pants. Valsts nodevas samaksa

(1) Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija kazino, spēļu zāles, bingo zāles, totalizatora vai derību likmju pieņemšanas vietas licenci izsniedz pēc tam, kad samaksāta likumā noteiktā valsts nodeva.

(2) Lēmums par kazino, spēļu zāles, bingo zāles, totalizatora vai derību likmju pieņemšanas vietas licences pārreģistrāciju dod tiesības turpināt azartspēļu organizēšanu tikai pēc tam, kad samaksāta likumā noteiktā valsts nodeva.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 30.11.2015. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2016.)

V nodaļa
Azartspēļu organizētāju tiesības un pienākumi

35.pants. Azartspēļu organizētāja tiesības

Lai nodrošinātu normatīvo aktu prasību ievērošanu, azartspēļu organizētājam ir tiesības:

1) izdot iekšējās kārtības noteikumus, kas jāievēro azartspēļu vietas apmeklētājiem;

2) pieprasīt, lai azartspēļu vietas apmeklētāji uzrāda personu apliecinošus dokumentus, un šajā likumā noteiktajos gadījumos veikt fizisko personu datu apstrādi;

3) apstrīdēt un pārsūdzēt Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas lēmumus.

36.pants. Azartspēļu organizētāja vispārīgie pienākumi

(1) Azartspēļu organizētājs ir atbildīgs par:

1) azartspēles norises likumību;

2) azartspēles nodokļa un nodevas samaksu likumā noteiktajā kārtībā un apmērā;

3) iesaistītā personāla kompetenci un profesionalitāti;

4) to, lai azartspēļu organizēšanas vietā pēc spēlētāja pieprasījuma ir pieejama Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijā apstiprinātu attiecīgās azartspēles noteikumu kopija.

(2) (Izslēgta ar 26.10.2017. likumu)

(3) Azartspēļu organizētājs nodrošina laimesta izmaksu spēlētājam, ievērojot šādus nosacījumus:

1) laimestu, kas nepārsniedz 720 euro, izmaksā nekavējoties;

2) laimestu, kas pārsniedz 720 euro, bet nepārsniedz 14 300 euro, izmaksā vienas darba dienas laikā;

3) laimestu, kas pārsniedz 14 300 euro, izmaksā azartspēles noteikumos apstiprinātā kārtībā ne vēlāk kā 30 dienu laikā un ne vairāk kā divos maksājumos;

4) pēc spēlētāja lūguma laimestu var izmaksāt skaidrā naudā vai ar pārskaitījumu uz spēlētāja norādītu kontu bankā.

(4) Ja izdarītas izmaiņas dokumentos, kas bijuši par pamatu azartspēļu organizēšanas licences saņemšanai vai kazino, spēļu zāles vai bingo zāles licences vai totalizatora vai derību likmju pieņemšanas vietas licences saņemšanai, azartspēļu organizētājam ir pienākums piecu darba dienu laikā pēc tam rakstveidā informēt par notikušo Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekciju, bet attiecībā uz kapitālsabiedrības pamatkapitāla izmaiņām vai izmaiņām dalībnieku un akcionāru sastāvā — piecu darba dienu laikā pēc šo izmaiņu reģistrēšanas Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā.

(5) Azartspēļu organizētājam ir pienākums pieņemt šā likuma 4.1 panta pirmajā daļā minēto fiziskās personas pieprasījumu pēc pārliecināšanās par fiziskās personas identitāti.

(6) Azartspēļu organizētājs pēc šā likuma 4.1 panta pirmajā daļā minētā fiziskās personas pieprasījuma saņemšanas nodod to Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijai. Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija informāciju par šo fizisko personu iekļauj pašatteikušos personu reģistrā. Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā azartspēļu organizētājs šā likuma 4.1 panta pirmajā daļā minēto fiziskās personas pieprasījumu nodod Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijai.

(7) Azartspēļu organizētājam ir pienākums nodrošināt, lai azartspēļu organizēšanas vietā neatrastos fiziskā persona, kura iekļauta pašatteikušos personu reģistrā.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 12.09.2013., 26.10.2017., 22.11.2017. un 03.04.2019. likumu, kas stājas spēkā 13.04.2019. Piektā, sestā un septītā daļa piemērojama ar 01.01.2020. Sk. pārejas noteikumu 27. punktu)

37.pants. Azartspēļu organizētāju papildu pienākumi kazino, spēļu zālēs un bingo zālēs

(1) Azartspēļu organizētājam, kuram izsniegta kazino, spēļu zāles vai bingo zāles licence, šo azartspēļu organizēšanas vietu darba laikā jānodrošina:

1) pastāvīga tā darbinieka klātbūtne, kurš ir pilnvarots sniegt likumā paredzēto informāciju kontroles institūcijām;

2) tāda iekšējo energoapgādes tīklu uzturēšana, kas atbilst elektroenerģijas piegādes un lietošanas noteikumiem un garantē netraucētu un nepārtrauktu azartspēļu iekārtu datu uzskaiti;

3) tas, lai šajās telpās neiekļūtu personas, kuras nav sasniegušas 18 gadu vecumu;

4) nepārtraukta spēles telpu iekšējā un ārējā videonovērošana. Videoieraksts glabājams vismaz septiņas dienas, skaitot no tā izdarīšanas dienas;

5) apsardze, ko veic licencēta apsardzes kapitālsabiedrība vai sertificēts apsardzes darbinieks un kas attiecīgajā azartspēles organizēšanas vietā atbild par sabiedrisko kārtību un personu drošību;

6) informācija, kas brīdina, ka azartspēles var izraisīt atkarību. Kazino un spēļu zālēs redzamā vietā jāizliek paškontroles tests un jānodrošina iespēja saņemt to rakstveidā, kā arī saņemt informāciju par to, kur vērsties pēc palīdzības, ja azartspēles izraisījušas atkarību.

(2) Azartspēļu organizētājam ir pienākums pārliecināties par kazino, spēļu zāles vai bingo zāles apmeklētāju vecumu un šaubu gadījumā pieprasīt, lai viņi uzrāda personu apliecinošu dokumentu. Pēc azartspēļu organizētāja darbinieka pieprasījuma kazino, spēļu zāles vai bingo zāles apmeklētājam ir pienākums apliecināt savu personu un vecumu, uzrādot personu apliecinošu dokumentu.

38.pants. Azartspēļu organizētāju īpašie pienākumi, organizējot azartspēles kazino

Azartspēļu organizētājam, organizējot azartspēles kazino, jānodrošina:

1) kazino darba laikā nepārtraukta katra spēles galda, kazino ieejas, apmeklētāju reģistratūras un kases telpas videoieraksta izdarīšana reālā laika režīmā. Videoieraksts glabājams vismaz septiņas dienas, skaitot no tā izdarīšanas dienas;

2) lai naudas skaitīšana inkasācijas procesā notiktu videonovērošanas zonā no apmeklētājiem norobežotā telpā;

3) atsevišķa kases telpa;

4) vismaz divas ieejas — atsevišķi kazino darbiniekiem un atsevišķi kazino apmeklētājiem;

5) katra kazino apmeklētāja reģistrācija pirms viņa ieiešanas telpā, kur tiek organizētas azartspēles;

6) likumos noteikto fiziskās personas datu aizsardzības prasību ievērošana, kārtojot kazino apmeklētāju reģistru.

39.pants. Kazino apmeklētāju reģistrācija

(1) Kazino apmeklētāju reģistrācijas mērķis ir noteikt visu kazino apmeklētāju identitāti, lai nepieļautu nepilngadīgu personu apmeklējumus un novērstu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un terorisma finansēšanu.

(2) Kazino apmeklētāju reģistrē katrā kazino apmeklējuma reizē, pieprasot no viņa personu apliecinošu dokumentu un ievadot kazino apmeklētāju reģistrā šādu informāciju:

1) apmeklētāja vārds un uzvārds;

2) personas kods (ja koda nav, — personu apliecinoša dokumenta nosaukums, numurs, izdošanas datums un izdevējiestādes nosaukums);

3) datums un laiks, kad persona iegājusi telpā, kurā tiek organizētas azartspēles.

(3) Atkārtota apmeklējuma gadījumā personu apliecinoša dokumenta vietā kazino apmeklētājs var uzrādīt attiecīgā kazino īpašnieka izdotu kazino apmeklētāja karti, ar kuru nepārprotami ir identificējams konkrētais kazino apmeklētājs.

(4) Kazino apmeklētāju reģistrā iekļautā informācija līdz tās nodošanai Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijai glabājama elektroniskā veidā, nodrošinoties pret šīs informācijas nozaudēšanu vai bojāšanu, nesankcionētu nonākšanu trešo personu rīcībā un ieviešot sistēmu, kas informācijas nozaudēšanas gadījumā ļauj to atjaunot pilnā apjomā.

(5) Kazino apmeklētāju reģistrā iekļautā informācija reizi mēnesī apkopojama un iesniedzama Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijai, kas nodrošina šīs informācijas saglabāšanu piecus gadus.

(6) Kazino apmeklētāju reģistrācijas kārtību, reģistrā iekļaujamās informācijas uzglabāšanas, apkopošanas, tālāknodošanas kārtību, kā arī informācijas saņēmēju kategorijas un citus ar kazino apmeklētāju reģistru saistītus tehniskus un organizatoriskus pasākumus, kas nodrošina personas datu aizsardzību, nosaka Ministru kabinets.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 23.11.2016. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2017.)

VI nodaļa
Azartspēļu organizēšanas ierobežojumi

40.pants. Azartspēļu organizētāja komercdarbības ierobežojumi

Azartspēļu organizētājs var dibināt filiāles, ieguldīt līdzekļus kapitālsabiedrībās ar ārvalstu ieguldījumu, kuras nodarbojas ar izložu un azartspēļu organizēšanu un uzturēšanu, par to iepriekš rakstveidā informējot Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekciju.

41.pants. Azartspēļu organizēšanas ierobežojumi

(1) Azartspēļu organizētājam ir aizliegts organizēt azartspēles, ja pastāv vismaz viens no šādiem nosacījumiem:

1) nav saņemta attiecīgā licence;

2) Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija nav apstiprinājusi azartspēles vai papildspēles noteikumus;

3) nav samaksāta likumā noteiktā valsts nodeva par azartspēļu organizēšanas licences un azartspēļu organizēšanas vietas licences saņemšanu;

4) iestājoties azartspēļu organizēšanas licences un azartspēļu organizēšanas vietas licences pārreģistrācijas termiņam, nav pieņemts lēmums par šīs licences pārreģistrāciju vai nav samaksāta likumā noteiktā valsts nodeva par to pārreģistrāciju;

5) saņemtā azartspēļu organizēšanas licence nodota trešajai personai;

6) azartspēlēs piedalās personas, kuras nav sasniegušas 18 gadu vecumu;

7) kopējā totalizatora, derību un bingo laimestu kopsumma ir mazāka par 50 procentiem no iemaksāto likmju kopsummas, spēļu automāta laimests — mazāks par 80 procentiem no iemaksu kopsummas, veiksmes spēlei pa tālruni — mazāks par 45 procentiem no iemaksāto likmju kopsummas.

(2) Azartspēles nav atļauts organizēt:

1) valsts iestādēs;

2) baznīcās un kulta celtnēs;

3) ārstniecības un izglītības iestāžu ēkās;

4) aptiekās, pasta struktūrvienībās vai kredītiestādēs;

5) publisko pasākumu rīkošanas vietās šo pasākumu norises laikā, izņemot totalizatoru un derības;

6) teritorijās, kurām noteiktā kārtībā piešķirts tirgus statuss;

7) veikalos, kultūras iestādēs, dzelzceļa stacijās, autoostās, lidostās, ostās, izņemot spēļu zāles, totalizatoru vai derību likmju pieņemšanas vietas, kas izveidotas ar būvkonstrukcijām norobežotās telpās ar atsevišķu ieeju tikai no ārpuses;

8) bāros un kafejnīcās, izņemot totalizatoru un derības;

9) dienesta viesnīcās;

10) ēkās, kurās ir dzīvokļi un ieeja uz tiem no ēkas ārpuses ir kopēja ar ieeju uz azartspēļu organizēšanas vietu;

11) attiecīgās pašvaldības vietās vai teritorijās, kuras noteiktas pašvaldības saistošajos noteikumos.

(3) Azartspēļu organizētājam aizliegts izsniegt spēlētājiem jebkāda veida aizdevumus vai kredītus.

(4) Ikviens aizdevums, kas dots azartspēļu organizēšanas vietā, uzskatāms par apzināti dotu aizdevumu spēlei Civillikuma 2284.panta izpratnē.

(5) Azartspēļu un interaktīvo azartspēļu organizēšanas vietņu reklāma ir aizliegta ārpus azartspēļu organizēšanas vietām. Azartspēļu organizēšanas vietās atļauts norādīt tikai azartspēļu vietas nosaukumu un azartspēļu organizētāja reģistrētu preču zīmi.

(6) Aizliegts piedāvāt piedalīšanos azartspēlē par velti, kā dāvanu vai balvu vai kā kompensāciju par preces iegādi vai pakalpojumu saņemšanu.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 08.06.2006. un 15.04.2021. likumu, kas stājas spēkā 17.04.2021.)

42.pants. Pašvaldības tiesības azartspēļu regulēšanā

(1) Lai saņemtu šā likuma 26. un 27.pantā minēto atļauju atvērt kazino, spēļu zāli, bingo zāli, totalizatoru vai derību likmju pieņemšanas vietu un organizēt attiecīgās azartspēles konkrētajās telpās, azartspēļu organizētājs iesniedz pašvaldībai iesniegumu, kuram pievieno:

1) azartspēļu organizēšanas licences apliecinātu kopiju;

2) dokumentus (to kopijas), kas apliecina īpašuma tiesības uz telpām, kurās plānots atvērt kazino, spēļu zāli, bingo zāli, totalizatoru vai derību likmju pieņemšanas vietu, un telpu īpašnieka rakstveida apliecinājumu par piekrišanu atvērt kazino, spēļu zāli, bingo zāli, totalizatoru vai derību likmju pieņemšanas vietu šajās telpās vai dokumentus (to kopijas), kas pierāda iesniedzēja tiesības lietot telpas vai apliecina iespēju iegūt tiesības lietot telpas, kurās paredzēts atvērt kazino, spēļu zāli, bingo zāli, totalizatoru vai derību likmju pieņemšanas vietu, kopā ar telpu īpašuma tiesības apliecinošiem dokumentiem (to kopijām). Ja persona, kura parakstījusi dokumentu, kas apliecina iespēju iegūt tiesības lietot telpas, nav telpu īpašnieks, papildus iesniedzams telpu īpašnieka rakstveida apliecinājums par piekrišanu atvērt kazino, spēļu zāli, bingo zāli, totalizatoru vai derību likmju pieņemšanas vietu šajās telpās.

(2) Saņēmusi šā panta pirmajā daļā minēto iesniegumu, pašvaldība izvērtē iesniegumā minētās azartspēļu vietas atbilstību šā likuma 41.panta otrajā daļā noteiktajiem ierobežojumiem. Ja iesniegumā norādīta vieta, uz kuru attiecas vismaz viens no šā likuma 41.panta otrajā daļā noteiktajiem ierobežojumiem, pašvaldība atsaka atļaujas izsniegšanu.

(3) Ja azartspēles paredzēts rīkot vietā, uz kuru nav attiecināmi šā likuma 41.panta otrajā daļā noteiktie ierobežojumi, par atļauju organizēt azartspēles katrā konkrētajā gadījumā lemj pašvaldības dome, izvērtējot to, vai azartspēļu organizēšana konkrētajā vietā nerada būtisku valsts un attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju interešu aizskārumu. Pašvaldības atļauja nav nepieciešama kazino atvēršanai četru un piecu zvaigžņu viesnīcās.

(4) Pašvaldība atļauju atvērt kazino, spēļu zāli, bingo zāli, totalizatoru vai derību likmju pieņemšanas vietu un organizēt attiecīgās azartspēles konkrētajās telpās izsniedz uz nenoteiktu laiku. Izsniegtā atļauja zaudē spēku šā panta sestajā daļā paredzētajā gadījumā, ievērojot septītajā un astotajā daļā noteikto kārtību.

(5) Lēmumu par atļauju atvērt kazino, spēļu zāli, bingo zāli, totalizatoru vai derību likmju pieņemšanas vietu un organizēt attiecīgās azartspēles konkrētajās telpās pašvaldība pieņem vai atsaka atļaujas izsniegšanu 45 dienu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas.

(6) Ja azartspēļu organizēšana konkrētajā vietā rada būtisku valsts un attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju interešu aizskārumu, pašvaldības dome ar motivētu lēmumu ir tiesīga atcelt izsniegto atļauju atvērt kazino, spēļu zāli, bingo zāli, totalizatoru vai derību likmju pieņemšanas vietu un organizēt attiecīgās azartspēles konkrētajās telpās.

(7) Šā panta sestajā daļā minētajā gadījumā pašvaldības izsniegtā atļauja atvērt kazino, spēļu zāli, bingo zāli, totalizatoru vai derību likmju pieņemšanas vietu un organizēt attiecīgās azartspēles konkrētajās telpās zaudē spēku pēc pieciem gadiem, skaitot no attiecīgā domes lēmuma spēkā stāšanās dienas.

(8) Par šā panta sestajā daļā minēto lēmumu pašvaldība paziņo azartspēļu organizatoram un Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijai.

(9) Ja pašvaldības dome azartspēļu organizētājam ir atteikusi šajā pantā minētās pašvaldības atļaujas izsniegšanu, bet azartspēļu organizētājs pašvaldības domes lēmumu ir pārsūdzējis un likumīgā spēkā stājies tiesas nolēmums, ar kuru uzdots atļauju izsniegt un pašvaldībai vairs nav jāizdara lietderības apsvērumi, pašvaldība azartspēļu organizētājam izdod attiecīgo pašvaldības atļauju.

(10) Pašvaldībai ir tiesības izdot saistošos noteikumus, ar kuriem tiek noteiktas vietas un teritorijas, kurās azartspēles nav atļauts organizēt.

(08.06.2006. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 30.11.2015., 26.10.2017. un 15.04.2021. likumu, kas stājas spēkā 17.04.2021.)

VII nodaļa
Azartspēļu organizēšana ar elektronisko sakaru pakalpojumu starpniecību

43.pants. Azartspēļu organizēšana ar elektronisko sakaru pakalpojumu starpniecību

Par azartspēļu organizēšanu ar elektronisko sakaru pakalpojumu starpniecību uzskatāma tādu azartspēļu organizēšana, kurās to dalībnieki kādu no dalībai šajās spēlēs nepieciešamajām darbībām veic vai var veikt, izmantojot elektronisko sakaru pakalpojumu starpniecību.

44.pants. Ar elektronisko sakaru pakalpojumu starpniecību organizēto azartspēļu veidi

(1) Ar elektronisko sakaru pakalpojumu starpniecību ir atļauts organizēt spēļu automātu spēles, ruletes (cilindriskās spēles), kāršu spēles, kauliņu spēles, bingo, totalizatoru, derības un veiksmes spēles pa tālruni (turpmāk — interaktīvās azartspēles).

(2) Ar elektronisko sakaru pakalpojumu starpniecību ir atļauts pieņemt likmes totalizatoram vai derībām (turpmāk arī — likmju pieņemšana).

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 30.11.2015. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2016.)

45.pants. Laimestu vērtība interaktīvajās ruletes (cilindriskās spēles), kāršu vai kauliņu spēlēs

Kopējā laimestu vērtība interaktīvajās ruletes (cilindriskās spēles), kāršu vai kauliņu spēlēs nedrīkst būt mazāka par 80 procentiem no iemaksāto likmju kopsummas.

46.pants. Tiesības organizēt interaktīvās azartspēles

(1) (Izslēgta ar 30.11.2015. likumu)

(2) Interaktīvo azartspēļu organizēšana un likmju pieņemšana ir atļauta pēc tam, kad saņemta attiecīgā Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas izsniegtā licence.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 30.11.2015. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2016.)

47.pants. Iesniegums un dokumenti interaktīvo azartspēļu organizēšanas licences saņemšanai

(1) Lai saņemtu interaktīvo azartspēļu [spēļu automātu spēles, rulete (cilindriskā spēle), kāršu vai kauliņu spēles, bingo, totalizators vai derības] organizēšanas licenci, azartspēļu organizētājs iesniedz Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijai iesniegumu, kuram pievieno:

1) paredzētās azartspēles noteikumus;

2) izziņu par Latvijas Republikā reģistrētā kredītiestādē atvērtu kontu vai kontiem, kurus izmantos savstarpējos norēķinos ar spēlētājiem;

3) informāciju par paredzēto interaktīvo azartspēļu organizēšanas sistēmu, tai skaitā par interaktīvās azartspēles organizēšanā izmantojamām interaktīvo azartspēļu programmām;

4) sertifikācijas institūcijas atzinumu par interaktīvo azartspēļu organizēšanas sistēmas pārbaudes rezultātiem, tai skaitā par attiecīgās interaktīvo azartspēļu organizēšanas sistēmas atbilstību interaktīvo azartspēļu organizēšanas sistēmas drošības pasākumiem, kas tiks veikti, lai nepieļautu kādas personas ietekmi uz interaktīvās azartspēles iznākumu, kā arī par fizisko personu datu aizsardzības pasākumiem;

5) informāciju par vietu, kur atradīsies spēles organizēšanai izmantojamā tehnika, un par paredzētajiem drošības pasākumiem, kas tiks veikti, lai nepieļautu kādas personas ietekmi uz organizētās azartspēles iznākumu;

6) informāciju par paredzētajiem fizisko personu datu aizsardzības pasākumiem;

7) spēles organizēšanai izmantojamo interneta adresi, ja azartspēli organizē ar interneta starpniecību;

8) informāciju par azartspēles atbildīgo personu, norādot tās vārdu, uzvārdu un personas kodu (ja koda nav, — personu apliecinoša dokumenta nosaukumu, numuru, izdošanas datumu un izdevējiestādes nosaukumu).

(2) Ministru kabinets nosaka:

1) interaktīvo azartspēļu organizēšanas sistēmas galvenās sastāvdaļas un informāciju, kas iesniedzama par interaktīvajā azartspēlē paredzēto interaktīvo azartspēļu organizēšanas sistēmu, kā arī kārtību, kādā drīkst mainīt interaktīvo azartspēļu organizēšanas sistēmu vai tās sastāvdaļas;

2) interaktīvo azartspēļu organizēšanas sistēmas drošības pasākumus, kas nepieciešami, lai nepieļautu kādas personas ietekmi uz interaktīvās azartspēles iznākumu, un fizisko personu datu aizsardzības pasākumus, kurus izvērtē sertifikācijas institūcija, sniedzot atzinumu par interaktīvo azartspēļu organizēšanas sistēmas pārbaudes rezultātiem;

3) informāciju, kas glabājama interaktīvo azartspēļu organizēšanas sistēmā, un informācijas glabāšanas termiņu.

(3) (Izslēgta ar 23.11.2016. likumu)

(4) Ministru kabinets nosaka informāciju, kas iekļaujama tās interaktīvo azartspēļu programmas atbilstības pārskatā, kura izmantota interaktīvās azartspēles organizēšanai.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 23.11.2016. un 22.11.2017. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2018.)

48.pants. Kārtība, kādā izskatāms iesniegums par interaktīvo azartspēļu organizēšanu

(1) Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija lēmumu par interaktīvo azartspēļu organizēšanas licences izsniegšanu vai par atteikumu izsniegt šādu licenci pieņem 60 dienu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas. Ja tiek pieprasītas papildu ziņas un dokumenti, Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija lēmumu par interaktīvo azartspēļu organizēšanas licences izsniegšanu vai par atteikumu izsniegt šādu licenci pieņem 60 dienu laikā no papildu ziņu un dokumentu saņemšanas dienas.

(2) Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija lēmumu par licences izsniegšanu likmju pieņemšanai ar elektronisko sakaru pakalpojumu starpniecību vai par atteikumu izsniegt šādu licenci pieņem 30 dienu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas. Ja tiek pieprasītas papildu ziņas un dokumenti, Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija lēmumu par licences izsniegšanu likmju pieņemšanai ar elektronisko sakaru pakalpojumu starpniecību vai par atteikumu izsniegt šādu licenci pieņem 30 dienu laikā no papildu ziņu un dokumentu saņemšanas dienas.

49.pants. Atteikums izsniegt interaktīvo azartspēļu organizēšanas licenci

(1) Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija atsaka izsniegt interaktīvo azartspēļu organizēšanas licenci, ja ir konstatēts kāds no šā likuma 15.pantā minētajiem faktiem.

(2) Papildus šā panta pirmajā daļā minētajam Izložu un azartspēļu inspekcija atsaka izsniegt interaktīvo azartspēļu organizēšanas licenci, ja pastāv vismaz viens no šādiem nosacījumiem:

1) iesniegtie azartspēles noteikumi neatbilst šā likuma prasībām;

2) neatkarīgas un starptautiski atzītas laboratorijas atzinumā norādīts, ka spēles organizēšanai izmantojamās programmas nenodrošina laimestu kopsummas atbilstību šā likuma 45.panta prasībām vai citu šā likuma prasību ievērošanu;

3) iesniedzēja paredzētie drošības pasākumi, kas tiks veikti, lai nepieļautu kādas personas ietekmi uz organizētās azartspēles iznākumu, ir nepietiekami;

4) ir saņemts kompetentas valsts iestādes atzinums, ka iesniedzēja paredzētie pasākumi fizisko personu datu aizsardzības un spēles norises drošības garantēšanai ir nepietiekami

50.pants. Interaktīvo azartspēļu organizēšanas licence

(1) Interaktīvo azartspēļu organizēšanas un likmju pieņemšanas licencē norāda:

1) licences numuru, izsniegšanas vietu un datumu;

2) licences saņēmēja nosaukumu, reģistrācijas numuru un juridisko adresi;

3) spēles, kuras šīs licences saņēmējs drīkst organizēt, vai arī spēles, kuru likmes drīkst pieņemt ar elektronisko sakaru pakalpojumu starpniecību;

4) spēļu organizēšanai vai likmju pieņemšanai izmantojamo interneta adresi, ja azartspēli organizē ar interneta starpniecību;

5) spēles organizēšanai izmantojamos tālruņa numurus, ja spēli organizē pa tālruni.

51.pants. Par interaktīvo azartspēļu organizēšanu atbildīgā persona

(1) Izsniedzot interaktīvo azartspēļu organizēšanas vai likmju pieņemšanas licenci, Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija apstiprina personu, kas ir atbildīga par to, lai interaktīvo spēļu organizēšana vai likmju pieņemšana atbilst normatīvo aktu prasībām (turpmāk arī — atbildīgā persona).

(2) Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija neapstiprina atbildīgo personu, ja ir iestājies kāds no šā likuma 30.panta otrajā daļā minētajiem nosacījumiem.

(3) Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija lēmumu par atbildīgās personas apstiprināšanu vai par atteikumu to apstiprināt pieņem 30 dienu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas. Ja tiek pieprasītas papildu ziņas un dokumenti, Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija lēmumu par atbildīgās personas apstiprināšanu vai par atteikumu to apstiprināt pieņem 30 dienu laikā no papildu ziņu un dokumentu saņemšanas dienas.

(4) Interaktīvo azartspēļu organizēšana vai likmju pieņemšana ar elektronisko sakaru pakalpojumu starpniecību ir aizliegta, ja Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija nav apstiprinājusi atbildīgo personu.

(5) Par jaunas atbildīgās personas iecelšanu un iepriekšējās atbrīvošanu azartspēļu organizētājs triju darba dienu laikā paziņo Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijai. Lēmumu par atbildīgās personas apstiprināšanu vai par atteikumu to apstiprināt Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija pieņem 20 dienu laikā pēc attiecīgā paziņojuma saņemšanas. Šajā gadījumā nepiemēro šā panta ceturtajā daļā noteikto aizliegumu.

52.pants. Interaktīvo azartspēļu organizēšanas licences anulēšana

(Izslēgts ar 15.04.2021. likumu, kas stājas spēkā 17.04.2021.)

53.pants. Prasības attiecībā uz interaktīvo azartspēļu organizēšanu

(1) Interaktīvo azartspēļu organizētājs, kā arī totalizatora vai derību organizētājs, kas pieņem likmes ar elektronisko sakaru pakalpojumu starpniecību, nodrošina:

1) katra spēlētāja reģistrāciju, pieprasot no viņa personu identificējošus datus, pirms viņam tiek piešķirtas tiesības piedalīties azartspēlē;

11) interaktīvo azartspēļu spēlētāju reģistra izveidi un uzturēšanu;

2) katram spēlētājam īpaša spēles konta izveidi uz spēļu organizētāja servera.

3) pēc spēlētāja pieprasījuma viņa spēles kontā esošo līdzekļu pārskaitīšanu uz to pašu kredītiestādes kontu, no kura tika pārskaitīti likmju izdarīšanai paredzētie līdzekļi;

4) Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas darbinieku netraucētu piekļuvi spēles organizēšanai izmantotajai programmai un grāmatvedības dokumentiem, kas saistīti ar interaktīvo azartspēļu rīkošanu;

5) šā likuma 4.1 panta pirmajā daļā minētā fiziskās personas pieprasījuma pieņemšanu pēc pārliecināšanās par fiziskās personas identitāti un tā nodošanu Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijai, kas informāciju par šo fizisko personu iekļauj pašatteikušos personu reģistrā;

6) ka fiziskajām personām, kuras iekļautas pašatteikušos personu reģistrā, ir liegts piedalīties interaktīvajās azartspēlēs interaktīvo azartspēļu interneta mājaslapā.

(2) Interneta mājaslapā, kuru azartspēļu organizētājs izmanto interaktīvo azartspēļu organizēšanai un likmju pieņemšanai, norāda:

1) azartspēļu organizētāja nosaukumu, juridisko adresi un interaktīvo azartspēļu organizēšanas licences numuru;

2) spēles, kuras šīs licences saņēmējs drīkst organizēt, vai spēles, kuru likmes drīkst pieņemt ar elektronisko sakaru pakalpojumu starpniecību;

3) azartspēles noteikumus vai interneta adresi, kur ar tiem var iepazīties;

4) aizliegumu piedalīties spēlē personām, kuras nav sasniegušas 18 gadu vecumu;

5) brīdinājumu, ka persona var kļūt atkarīga no azartspēlēm.

(3) Interaktīvo azartspēļu organizētājam savstarpējos norēķinos ar klientiem atļauts izmantot Latvijas Republikā reģistrētā kredītiestādē atvērtu kontu.

(4) Interaktīvo azartspēļu organizētājam aizliegts pārskaitīt laimestu uz kontu, no kura netika veikta iemaksa likmes izdarīšanai.

(5) Interaktīvo azartspēļu organizētājs iesniedz Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijai informāciju par vietu (norādot valsti un tajā konkrēto adresi), kur atradīsies spēles organizēšanai izmantojamā tehnika, un par paredzētajiem drošības pasākumiem, kas tiks veikti, lai nepieļautu kādas personas ietekmi uz organizētās azartspēles iznākumu.

(6) Interaktīvo azartspēļu organizētājs un totalizatora vai derību organizētājs, kas pieņem likmes ar elektronisko sakaru pakalpojumu starpniecību, ne vēlāk kā 15 dienas pēc pārskata ceturkšņa beigām Ministru kabineta noteiktajā kārtībā iesniedz Valsts ieņēmumu dienestam elektroniski Elektroniskās deklarēšanas sistēmā un Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijai paziņojumu par pārskata ceturksnī iemaksāto likmju kopsummu un izmaksāto laimestu kopsummu, kā arī kredītiestādes izziņu par pārskata ceturksnī savstarpējos norēķinos ar spēlētājiem izmantotajā kontā veiktajiem darījumiem.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 30.11.2015., 23.11.2016., 22.11.2017. un 03.04.2019. likumu, kas stājas spēkā 13.04.2019. Pirmās daļas 5. un 6. punkts piemērojams ar 01.01.2020. Sk. pārejas noteikumu 27. punktu)

54.pants. Personas aizsardzība inter­aktīvajās azartspēlēs

Ministru kabinets nosaka spēlētāju reģistrācijas un identitātes pārbaudes kārtību, kā arī minimālās prasības, kas jāievēro, lai novērstu no interaktīvajām azartspēlēm atkarīgo spēlētāju tālāku dalību azartspēlēs.

54.1 pants. Interaktīvo azartspēļu spēlētāju reģistrs

(1) Interaktīvo azartspēļu spēlētāju reģistra mērķis ir noteikt spēlētāju identitāti, nepieļaut nepilngadīgu personu dalību interaktīvajās azartspēlēs un novērst no interaktīvajām azartspēlēm atkarīgo spēlētāju tālāku dalību interaktīvajās azartspēlēs, nodrošinot šā likuma mērķa īstenošanu.

(2) Interaktīvo azartspēļu spēlētāju reģistra pārzinis ir interaktīvās azartspēles organizētājs. 

(3) Interaktīvās azartspēles organizētājs izveido un uztur interaktīvo azartspēļu spēlētāju reģistru un reģistrē tajā spēlētājus, ievērojot normatīvajos aktos noteiktās personas datu aizsardzības prasības. 

(4) Lai reģistrētos interaktīvajai azartspēlei, izņemot veiksmes spēli pa tālruni, spēlētājs par sevi sniedz šādu informāciju:

1) vārds, uzvārds, personas kods un dzimšanas datums;

2) konta numurs, no kura tiks iemaksāta naudas summa likmju izdarīšanai interaktīvajā azartspēlē.

(5) Lai Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija varētu nodrošināt interaktīvo azartspēļu uzraudzības un kontroles pasākumus, interaktīvo azartspēļu spēlētāju reģistra pārzinim ir pienākums nodrošināt Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijai piekļuvi šā panta ceturtajā daļā minētajiem fizisko personu datiem.

(6) Interaktīvās azartspēles organizētājs informāciju par visām spēlētāja spēles kontā iemaksātajām un no tā izmaksātajām summām vai citiem darījumiem glabā sistēmas auditpierakstos.

(7) Šā panta ceturtajā un sestajā daļā minēto informāciju interaktīvās azartspēles organizētājs glabā piecus gadus pēc pēdējām izmaiņām spēlētāja spēles kontā.

(8) Spēlētājam ir tiesības pieprasīt, nosūtot attiecīgu paziņojumu interaktīvās azartspēles organizētājam, lai viņu izslēdz no šā panta trešajā daļā minētā attiecīgā interaktīvās azartspēles organizētāja izveidotā un uzturētā interaktīvo azartspēļu spēlētāju reģistra. Ministru kabinets paredz nosacījumus un kārtību, kādā spēlētājs tiek izslēgts no interaktīvo azartspēļu spēlētāju reģistra, kā arī informācijas glabāšanas termiņu.

(22.11.2017. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2018.)

55.pants. Licences saņemšana veiksmes spēles organizēšanai pa tālruni

Lai saņemtu licenci veiksmes spēles organizēšanai pa tālruni, azartspēles organizētājs iesniedz Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijai iesniegumu, kuram pievieno:

1) paredzētās azartspēles noteikumus;

2) informāciju par veiksmes spēlē pa tālruni izmantojamām programmām;

3) veiksmes spēles pa tālruni organizēšanai izmantojamo elektronisko sakaru pakalpojumu nodrošinātāja apliecinājumu par attiecīgās sistēmas drošumu;

4) informāciju par vietu, kur atradīsies veiksmes spēles pa tālruni organizēšanai izmantojamā tehnika, un par paredzētajiem drošības pasākumiem, kas tiks veikti, lai nepieļautu kādas personas ietekmi uz organizētās azartspēles iznākumu;

5) informāciju par paredzētajiem fizisko personu datu aizsardzības pasākumiem;

6) veiksmes spēles pa tālruni organizēšanai izmantojamos tālruņa numurus;

7) informāciju par veiksmes spēles pa tālruni atbildīgo personu, norādot tās vārdu, uzvārdu un personas kodu (ja koda nav, — personu apliecinoša dokumenta nosaukumu, numuru, izdošanas datumu un izdevējiestādes nosaukumu).

56.pants. Veiksmes spēles pa tālruni organizētāja pienākumi

Veiksmes spēles pa tālruni organizētājs nodrošina:

1) spēlētāju uzskaiti;

2) laimējušo spēlētāju reģistrāciju, pieprasot no viņiem personu identificējošus datus un veicot spēlētāju identitātes pārbaudi;

3) Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas darbinieku netraucētu piekļuvi spēles organizēšanai izmantotajai programmai un grāmatvedības dokumentiem, kas saistīti ar veiksmes spēles pa tālruni rīkošanu;

4) ka informācija, kuru veiksmes spēles pa tālruni organizētājs ieguvis, izpildot šā panta 1. un 2. punktā minētās prasības, par katru veiksmes spēles pa tālruni izspēli tiek uzglabāta piecus gadus.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 22.11.2017. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2018.)

VIII nodaļa
Izložu veidi

57.pants. Naudas un mantu izlozes

Naudas un mantu, kā arī tikai naudas vai tikai mantu izlozē tās dalībnieki piedalās, nopērkot biļetes vai citādā veidā samaksājot dalības maksu, un izlozes organizētājs piedāvā kā laimestus naudu, mantas, vērtspapīrus u.tml.

58.pants. Skaitļu izlozes

Skaitļu izlozē (loto, toto, keno, sportloto, skaitļu loto) laimestu saņem laimējušo skaitļu, simbolu vai citu spēles noteikumos minēto zīmju vai to kombināciju noteikšanas rezultātā un laimesta lielums ir atkarīgs no iemaksāto likmju lieluma un summas.

59.pants. Momentloterijas

Momentloterijas ir izlozes, kurās to dalībniekiem uzreiz pēc izlozes biļetes iegādāšanās ir iespējams uzzināt savu laimestu.

60.pants. Valsts mēroga izlozes

(1) Latvijas Republikā valsts mēroga izložu organizēšanas monopols pieder valstij. Valsts mēroga izlozēs biļetes vai kuponi tiek izplatīti tikai Latvijas Republikā. Izlozes laimestus nosaka publiskas izlozes veidā.

(2) Valsts mēroga izlozēs biļešu vērtības kopsumma vienā izlozē nedrīkst būt mazāka par 140 000 euro.

(3) Izloze, kas tiek organizēta visā Latvijas Republikas teritorijā, uzskatāma par valsts mēroga izlozi.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 12.09.2013. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2014.)

61.pants. Vietēja mēroga izlozes

(1) Vietēja mēroga izlozēs laimesti tiek noteikti publiskas izlozes veidā, un tās organizējamas tikai attiecīgās pilsētas, rajona, novada vai pagasta teritorijā. Vietēja mēroga izlozes vienlaicīga organizēšana vairākās pilsētās, rajonos, novados vai pagastos nav pieļaujama, ja to veic viens organizētājs.

(2) Vietēja mēroga izlozēs biļešu vērtības kopsumma vienā izlozē nedrīkst pārsniegt 14 300 euro.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 12.09.2013. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2014.)

62.pants. Vietēja mēroga vienreizējās izlozes

(1) Vietēja mēroga vienreizējās izlozēs laimesti tiek noteikti publiskas izlozes veidā, un tās organizējamas publiska pasākuma norises vietā un laikā.

(2) Vietēja mēroga vienreizējās izlozes biļetes var izplatīt tikai attiecīgā publiskā pasākuma norises vietā un laikā, un biļešu vērtības kopsumma nedrīkst pārsniegt 720 euro.

(3) Vietēja mēroga vienreizējās izlozēs laimesti nedrīkst būt nauda.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 12.09.2013. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2014.)

IX nodaļa
Izložu organizēšana

63.pants. Tiesības organizēt izlozes

(1) Valsts mēroga izlozes organizē valsts kapitālsabiedrība, kurā visas kapitāla daļas pieder valstij un kuras akcijas nav atsavināmas un privatizējamas, — valsts akciju sabiedrība "Latvijas Loto".

(2) Vietēja mēroga izlozes organizē Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā reģistrētas kapitālsabiedrības, kuru pamatkapitāls nav mazāks par 14 300 euro.

(3) Biedrībām, arodbiedrībām un reliģiskajām organizācijām ir tiesības rīkot tikai vietēja mēroga vienreizējās izlozes, ja šīs izlozes notiek publisku pasākumu veidā vai sakarā ar sabiedrisku pulcēšanos uz mūzikas priekšnesumu, māksliniecisku vērtību vai sporta demonstrējumiem, ir iesniegts pieteikums Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijai un saņemta licence Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 08.06.2006. un 12.09.2013. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2014.)

64.pants. Iesniegums izlozes organizēšanas licences saņemšanai vai pārreģistrācijai

(1) Lai saņemtu valsts un vietēja mēroga skaitļu izlozes, momentloterijas un vietēja mēroga vienreizējās izlozes (moment­loterijas) organizēšanas licenci, izlozes organizētājs iesniedz Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijai iesniegumu, kuram pievieno:

1) paredzētās izlozes noteikumus;

2) paredzēto ieņēmumu un izdevumu aprēķinu;

3) informāciju par izlozes atbildīgo personu, norādot tās vārdu, uzvārdu un personas kodu (ja koda nav, — personu apliecinoša dokumenta nosaukumu, numuru, izdošanas datumu un izdevējiestādes nosaukumu).

65.pants. Iesnieguma izskatīšanas termiņš

(1) Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija lēmumu par izlozes organizēšanas licences izsniegšanu vai par atteikumu izsniegt šādu licenci pieņem 90 dienu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas. Ja tiek pieprasītas papildu ziņas un dokumenti, Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija lēmumu par izlozes organizēšanas licences izsniegšanu vai par atteikumu izsniegt šādu licenci pieņem 90 dienu laikā no papildu ziņu un dokumentu saņemšanas dienas.

(2) Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija lēmumu par izlozes organizēšanas licences pārreģistrāciju vai par atteikumu pārreģistrēt šo licenci pieņem 30 dienu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas. Ja tiek pieprasītas papildu ziņas un dokumenti, Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija lēmumu par izlozes organizēšanas licences pārreģistrāciju vai par atteikumu pārreģistrēt šo licenci pieņem 30 dienu laikā no papildu ziņu un dokumentu saņemšanas dienas.

66.pants. Atteikums izsniegt vai pārreģistrēt izlozes organizēšanas licenci

Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijai ir tiesības pieņemt lēmumu par atteikumu izsniegt vai pārreģistrēt izlozes organizēšanas licenci, ja:

1) licences pieprasītāja darbībā konstatēti būtiski likumu vai Ministru kabineta noteikumu pārkāpumi;

2) licences pieprasītājam ir parādi valsts budžetam vai pašvaldības budžetam;

3) iesniegtajos dokumentos uzrādītas nepatiesas ziņas;

4) licences pieprasītāja pamatkapitāls neatbilst šā likuma prasībām;

5) 30 dienu laikā pēc Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijai nepieciešamo ziņu pieprasīšanas tās nav iesniegtas;

6) Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas rīcībā ir informācija, kas liecina par to, ka finanšu līdzekļi, kurus iegulda kapitālsabiedrības pamatkapitālā, iegūti nelikumīgos darījumos, vai nav dokumentāri pierādīta šo finanšu līdzekļu tiesiska iegūšana;

7) iesniegtais attīstības plāns nākamajam darbības gadam neatbilst reālajai tirgus situācijai un ir ekonomiski nepamatots;

8) kapitālsabiedrība ir pasludināta par maksātnespējīgu.

67.pants. Par izlozi atbildīgā persona

(1) Izsniedzot izlozes organizēšanas licenci, Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija apstiprina personu, kura ir atbildīga par konkrētās izlozes norises likumību (turpmāk arī — atbildīgā persona).

(2) Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija neapstiprina par izlozi atbildīgo personu, ja uz to attiecas vismaz viens no šādiem nosacījumiem:

1) tā likumā noteiktajā kārtībā atzīta par rīcībnespējīgu;

2) tā tiek turēta aizdomās, ir apsūdzēta vai notiesāta par tīšu noziedzīgu nodarījumu;

3) pret to kriminālprocess par tīšu noziedzīgu nodarījumu izbeigts uz nereabilitējoša pamata.

(3) Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija lēmumu par atbildīgās personas apstiprināšanu vai par atteikumu to apstiprināt pieņem 30 dienu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas. Ja tiek pieprasītas papildu ziņas un dokumenti, Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija lēmumu par atbildīgās personas apstiprināšanu vai par atteikumu to apstiprināt pieņem 30 dienu laikā no papildu ziņu un dokumentu saņemšanas dienas.

(4) Izlozes organizēšana ir aizliegta, ja Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija nav apstiprinājusi par to atbildīgo personu.

(5) Par jaunas atbildīgās personas iecelšanu un iepriekšējās atbrīvošanu izlozes organizētājs triju darba dienu laikā paziņo Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijai. Lēmumu par atbildīgās personas apstiprināšanu vai par atteikumu to apstiprināt Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija pieņem 20 dienu laikā pēc attiecīgā paziņojuma saņemšanas. Šajā gadījumā nepiemēro šā panta ceturtajā daļā noteikto aizliegumu.

68.pants. Izlozes organizētāja vispārīgie pienākumi

(1) Izlozes organizētājs ir atbildīgs par:

1) izlozes norises likumību;

2) nodokļa un nodevas samaksu likumā noteiktajā kārtībā un apmērā;

3) iesaistītā personāla kompetenci un profesionalitāti.

(2) Izlozes organizētājs nodrošina laimesta izmaksu izlozes dalībniekiem, ievērojot šādus nosacījumus:

1) laimestu, kas nepārsniedz 720 euro, izmaksā nekavējoties;

2) laimestu, kas pārsniedz 720 euro, bet nepārsniedz 14 300 euro, izmaksā triju darba dienu laikā no laimesta pieteikšanas brīža;

3) laimestu, kas pārsniedz 14 300 euro, izmaksā izlozes noteikumos apstiprinātā kārtībā ne vēlāk kā 30 dienu laikā kopš laimesta pieteikšanas brīža un ne vairāk kā divos maksājumos;

4) pēc izlozes dalībnieka lūguma laimestu var izmaksāt skaidrā naudā vai ar pārskaitījumu uz dalībnieka norādītu kontu bankā.

(3) Ja dokumentos, kas bijuši par pamatu izlozes organizēšanas licences saņemšanai, ir notikušas izmaiņas, izlozes organizētājs piecu darba dienu laikā pēc šo izmaiņu iestāšanās par to informē Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekciju, bet ja ir mainījies kapitālsabiedrības pamatkapitāls vai tās īpašnieki, — piecu darba dienu laikā pēc šo izmaiņu reģistrēšanas Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā.

(4) Izlozes organizētājs 10 darba dienu laikā pirms valsts mēroga momentloterijas un vietēja mēroga momentloterijas biļešu sērijas pārdošanas uzsākšanas rakstveidā par to paziņo Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijai.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 12.09.2013., 30.11.2015. un 26.10.2017. likumu, kas stājas spēkā 09.11.2017.)

69.pants. Izlozes noteikumi

(1) Izlozes biļešu tirdzniecības vietās jābūt pieejamai Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas apstiprinātai attiecīgās izlozes noteikumu kopijai, un izlozes organizētājs ir atbildīgs par to, lai pēc izlozes dalībnieka pieprasījuma viņš ar šiem noteikumiem tiktu iepazīstināts.

(2) Izlozes noteikumos norādāma šāda informācija:

1) izlozes organizētāja nosaukums, juridiskā adrese un tālruņa numurs;

2) izlozes nosaukums un veids;

3) kārtība, kādā dalībnieks var piedalīties izlozē;

4) izlozes biļetes cena vai dalības maksa;

5) momentloterijas kopējais izlozes biļešu skaits;

6) laimestu fonds, tā sadalījums pa laimestu grupām;

7) laimējušo biļešu noteikšanas kārtība;

8) kārtība, kādā notiek pieteikšanās uz laimestu un kādā to izsniedz;

9) termiņš, līdz kuram skaitļu izlozes dalībnieks var pieteikties uz laimestu;

10) kur dalībnieks var vērsties pretenziju gadījumā, kā arī pretenziju izskatīšanas kārtība;

11) cita informācija, kuru izlozes organizētājs uzskata par nepieciešamu.

(3) Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijai ir tiesības prasīt papildinformāciju no izlozes organizētāja, lai lemtu par izlozes atbilstību šā likuma prasībām.

(4) Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija izlozes organizētāja sagatavotos noteikumus apstiprina 15 dienu laikā no to saņemšanas dienas.

70.pants. Atteikums apstiprināt izlozes noteikumus

Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija atsaka apstiprināt izlozes noteikumus, ja pastāv vismaz viens no šādiem nosacījumiem:

1) tajos nav iekļauta šajā likumā noteiktā informācija;

2) tie paredz tādas izlozes organizēšanu, kura neatbilst šā likuma prasībām;

3) tie paredz, ka laimestus var iegūt tikai pēc tam, kad izlozē ir iesaistījies noteikts dalībnieku skaits vai kopējais realizācijas apjoms sasniedzis noteiktu summu;

4) tie paredz piramīdveida izlozes organizēšanu, kurā dalības maksa (likme) vai ieguldītās vērtības pēc laika dod laimestu nenoteiktam personu lokam.

71.pants. Izlozes papildspēle

(1) Momentloterijas papildspēle ir izlozes noteikumos paredzēta iespēja, iestājoties konkrētiem nosacījumiem, spēlēt spēli bez maksas, bet ar laimēšanas iespējām.

(2) Momentloterijas papildspēles noteikumos norādāma šāda informācija:

1) izlozes organizētāja nosaukums, juridiskā adrese un tālruņa numurs;

2) izlozes papildspēles nosaukums un veids;

3) kārtība, kādā dalībnieks var piedalīties izlozes papildspēlē;

4) laimestu fonds, tā sadalījums pa laimestu grupām;

5) laimējušo biļešu noteikšanas kārtība;

6) kārtība, kādā notiek pieteikšanās uz laimestu un kādā to izsniedz;

7) datums, līdz kuram momentloterijas papildspēle tiek organizēta;

8) termiņš, līdz kuram papildspēles dalībnieks var pieteikties uz laimestu;

9) kur dalībnieks var vērsties pretenziju gadījumā, kā arī pretenziju izskatīšanas kārtība;

10) cita informācija, kuru izlozes organizētājs uzskata par nepieciešamu.

(3) Skaitļu izlozes papildspēle ir izlozes noteikumos paredzēta iespēja par maksu, izpildot konkrētus nosacījumus, piedalīties papildspēlē un iegūt papildu laimestu.

(4) Skaitļu izlozes papildspēles noteikumos norādāma šāda informācija:

1) izlozes organizētāja nosaukums, juridiskā adrese un tālruņa numurs;

2) izlozes papildspēles nosaukums un veids;

3) kārtība, kādā dalībnieks var piedalīties izlozes papildspēlē;

4) papildspēles dalības maksa;

5) laimestu lielums;

6) laimējušo izlozes biļešu un loterijas kuponu noteikšanas kārtība;

7) kārtība, kādā notiek pieteikšanās uz laimestu un kādā to izsniedz;

8) kur dalībnieks var vērsties pretenziju gadījumā, kā arī pretenziju izskatīšanas kārtība;

9) cita informācija, kuru izlozes organizētājs uzskata par nepieciešamu.

(5) Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija apstiprina vai atsaka apstiprināt izlozes papildspēles noteikumus 15 dienu laikā no to saņemšanas dienas.

72.pants. Izlozes biļetes vai kuponi

(1) Uz izlozes biļetēm un kuponiem ir norādīta šāda informācija:

1) izlozes organizētāja nosaukums, juridiskā adrese un tālruņa numurs;

2) adrese, kur saņemams laimests;

3) laimesta izsniegšanas beigu termiņš;

4) biļetes vai kupona cena, dalības maksa;

5) kārtas numurs.

(2) Pirms licences saņemšanas vietēja mēroga izlozes biļetes un vietēja mēroga vienreizējās izlozes biļetes reģistrējamas tajā Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajā iestādē, kurā izlozes organizētājs ir uzskaitē kā nodokļu maksātājs, un reģistrēto izlozes biļešu paraugi iesniedzami Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijai.

(3) Attiecībā uz šā likuma 74. panta trešajā daļā minēto izložu biļešu pārdošanu vai izložu dalības maksājumu pieņemšanu, izmantojot elektronisko sakaru pakalpojumus, Ministru kabinets nosaka:

1) biļešu pārdošanas un dalības maksājumu pieņemšanas organizēšanas sistēmas galvenās sastāvdaļas un informāciju, kas iesniedzama par biļešu pārdošanas un dalības maksājumu pieņemšanas organizēšanas sistēmu;

2) biļešu pārdošanas un dalības maksājumu pieņemšanas organizēšanas sistēmas drošības pasākumus, kas nepieciešami, lai nepieļautu kādas personas ietekmi uz biļešu pārdošanas iznākumu, un fizisko personu datu aizsardzības pasākumus.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 22.11.2017. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2018. Trešā daļa stājas spēkā 01.07.2018. Sk. pārejas noteikumu 22. punktu)

73.pants. Izlozes organizēšanas ierobežojumi

(1) Izlozes organizētājam ir aizliegts organizēt izlozi, ja:

1) nav saņemta attiecīgā licence;

2) Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija nav apstiprinājusi izlozes vai tās papildizlozes noteikumus;

3) iestājoties izlozes organizēšanas licences pārreģistrācijas termiņam, nav pieņemts lēmums par šīs licences pārreģistrāciju vai nav samaksāta valsts noteiktā nodeva;

4) saņemtā izlozes organizēšanas licence nodota trešajai personai.

(2) Izložu organizētājs nodrošina, ka laimestu kopsumma visu veidu izlozēm nav mazāka par 45 procentiem no biļešu realizācijas kopsummas.

X nodaļa
Interaktīvās izlozes

(Nodaļa 23.11.2016. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2017.)

74.pants. Interaktīvo izložu organizēšana

(1) Par interaktīvo izložu (naudas, mantu, skaitļu izložu un momentloteriju) organizēšanu uzskatāma tādu valsts mēroga izložu organizēšana, kurās to dalībnieki visas dalībai šajās izlozēs nepieciešamās darbības veic tikai ar elektronisko sakaru pakalpojumu starpniecību un izlozes laimestus nosaka īpaša programma.

(2) Interaktīvo izložu organizēšanas vieta ir attiecīgā interneta mājaslapa.

(3) Valsts mēroga naudas, mantu, skaitļu izložu un momentloteriju biļešu pārdošana vai citādā veidā veiktais dalības maksājums, izmantojot elektronisko sakaru pakalpojumus, nav uzskatāms par interaktīvās izlozes organizēšanu šā likuma izpratnē.

75.pants. Tiesības organizēt interaktīvās izlozes

(1) Interaktīvo izložu organizēšana ir atļauta valsts akciju sabiedrībai "Latvijas Loto" (turpmāk šajā nodaļā — interaktīvās izlozes organizētājs).

(2) Interaktīvo izložu organizēšanas licence (turpmāk arī — licence interaktīvo izložu organizēšanai) dod tiesības organizēt interaktīvās izlozes licencē norādītajā interneta mājaslapā.

76.pants. Licences saņemšana interaktīvo izložu organizēšanai

(1) Lai saņemtu licenci interaktīvo izložu organizēšanai, interaktīvās izlozes organizētājs iesniedz Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijai iesniegumu, kuram pievieno:

1) informāciju par plānotajiem interaktīvo izložu veidiem un katras interaktīvās izlozes noteikumus;

2) informāciju par kārtību, kādā var iegādāties biļetes vai aizpildīt kuponus, lai piedalītos interaktīvajās izlozēs;

3) informāciju par paredzēto interaktīvo izložu organizēšanas sistēmu, tai skaitā par interaktīvo izložu organizēšanā izmantojamām interaktīvo izložu programmām;

31) sertifikācijas institūcijas atzinumu par interaktīvo izložu organizēšanas sistēmas pārbaudes rezultātiem, tai skaitā par attiecīgās interaktīvās izlozes organizēšanas sistēmas atbilstību interaktīvo izložu organizēšanas sistēmas drošības pasākumiem, kas tiks veikti, lai nepieļautu kādas personas ietekmi uz interaktīvās izlozes iznākumu, kā arī par fizisko personu datu aizsardzības pasākumiem;

4) informāciju par vietu, kur atradīsies interaktīvo izložu organizēšanai izmantojamā tehnika, un par paredzētajiem drošības pasākumiem, kas tiks veikti, lai nepieļautu kādas personas ietekmi uz organizēto interaktīvo izložu iznākumu;

5) interaktīvo izložu organizētāja apliecinājumu, ka paredzētie fizisko personu datu aizsardzības pasākumi atbilst normatīvo aktu prasībām;

6) informāciju par interaktīvās izlozes organizēšanai izmantojamo interneta mājaslapu;

7) informāciju par interaktīvo izložu atbildīgo personu, norādot tās vārdu, uzvārdu un personas kodu.

(2) Interaktīvās izlozes noteikumos norādāma šāda informācija:

1) interaktīvās izlozes organizētāja nosaukums un juridiskā adrese;

2) interaktīvās izlozes nosaukums un veids;

3) kārtība, kādā dalībnieks var piedalīties interaktīvajā izlozē;

4) interaktīvās izlozes biļetes cena vai dalības maksa;

5) momentloterijas kopējais izlozes biļešu skaits;

6) laimestu fonds, tā sadalījums pa laimestu grupām;

7) laimējušo biļešu noteikšanas kārtība;

8) kur dalībnieks var vērsties pretenziju gadījumā, kā arī pretenziju izskatīšanas kārtība;

9) cita informācija, kuru interaktīvās izlozes organizētājs uzskata par nepieciešamu.

(3) Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija lēmumu par licences izsniegšanu interaktīvo izložu organizēšanai vai par atteikumu izsniegt šādu licenci pieņem 30 dienu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas. Ja tiek pieprasītas papildu ziņas un dokumenti, Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija lēmumu par licences izsniegšanu interaktīvo izložu organizēšanai vai par atteikumu izsniegt šādu licenci pieņem 30 dienu laikā no papildu ziņu un dokumentu saņemšanas dienas.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 22.11.2017. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2018. Pirmās daļas 3.1 punkts stājas spēkā 01.01.2019. Sk. pārejas noteikumu 23. punktu)

77.pants. Atteikums izsniegt licenci interaktīvo izložu organizēšanai

(1) Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija atsaka izsniegt licenci interaktīvo izložu organizēšanai, ja ir iestājies kāds no šā likuma 66.pantā minētajiem nosacījumiem.

(2) Papildus šā panta pirmajā daļā minētajiem nosacījumiem Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija atsaka izsniegt licenci interaktīvo izložu organizēšanai, ja pastāv vismaz viens no šādiem nosacījumiem:

1) iesniegtie interaktīvo izložu noteikumi neatbilst šā likuma prasībām;

2) interaktīvo izložu organizēšanai izmantojamās programmas nenodrošina laimestu kopsummas atbilstību šā likuma 73.panta otrās daļas prasībām vai citu šā likuma prasību ievērošanu;

3) interaktīvo izložu organizētāja paredzētie drošības pasākumi, kas tiks veikti, lai nepieļautu kādas personas ietekmi uz organizēto interaktīvo izložu iznākumu, ir nepietiekami.

78.pants. Izsniegtās licences interaktīvo izložu organizēšanai anulēšana

(Izslēgts ar 15.04.2021. likumu, kas stājas spēkā 17.04.2021.)

79.pants. Par interaktīvo izložu organizēšanu atbildīgā persona

(1) Izsniedzot licenci interaktīvo izložu organizēšanai, Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija apstiprina personu, kura ir atbildīga par konkrētās interaktīvās izlozes norisi (turpmāk arī — atbildīgā persona).

(2) Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija neapstiprina par interaktīvo izložu organizēšanu atbildīgo personu, ja uz to attiecas kāds no šā likuma 67.panta otrajā daļā minētajiem nosacījumiem.

(3) Interaktīvo izložu organizēšana ir aizliegta, ja Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija nav apstiprinājusi atbildīgo personu.

(4) Par jaunas atbildīgās personas iecelšanu un iepriekšējās atbildīgās personas atbrīvošanu interaktīvo izložu organizētājs triju darba dienu laikā paziņo Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijai. Lēmumu par atbildīgās personas apstiprināšanu vai par atteikumu to apstiprināt Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija pieņem 20 dienu laikā pēc attiecīgā paziņojuma saņemšanas. Ja mainās atbildīgā persona, šā panta trešajā daļā minēto aizliegumu nepiemēro.

79.1 pants. Interaktīvo izložu spēlētāju reģistrs

(1) Interaktīvo izložu spēlētāju reģistra mērķis ir noteikt spēlētāju identitāti, nepieļaut nepilngadīgu personu dalību interaktīvajās izlozēs un novērst no interaktīvajām izlozēm atkarīgo spēlētāju tālāku dalību interaktīvajās izlozēs, nodrošinot šā likuma mērķa īstenošanu.

(2) Interaktīvo izložu spēlētāju reģistra pārzinis ir interaktīvās izlozes organizētājs.

(3) Interaktīvās izlozes organizētājs izveido un uztur interaktīvo izložu spēlētāju reģistru un reģistrē tajā spēlētājus, ievērojot normatīvajos aktos noteiktās personas datu aizsardzības prasības.

(4) Lai reģistrētos interaktīvajai izlozei, spēlētājs par sevi sniedz šādu informāciju:

1) vārds, uzvārds, personas kods un dzimšanas datums;

2) konta numurs, no kura tiks iemaksāta naudas summa dalībai interaktīvajā izlozē.

(5) Lai Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija varētu nodrošināt interaktīvo izložu uzraudzības un kontroles pasākumus, interaktīvo izložu spēlētāju reģistra pārzinim ir pienākums nodrošināt Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijai piekļuvi šā panta ceturtajā daļā minētajiem fizisko personu datiem.

(6) Interaktīvās izlozes organizētājs informāciju par visām spēlētāja spēles kontā iemaksātajām un no tā izmaksātajām summām vai citiem darījumiem glabā sistēmas auditpierakstos.

(7) Šā panta ceturtajā un sestajā daļā minēto informāciju interaktīvās izlozes organizētājs glabā piecus gadus pēc pēdējām izmaiņām spēlētāja spēles kontā.

(8) Spēlētājam ir tiesības pieprasīt, nosūtot attiecīgu paziņojumu interaktīvās izlozes organizētājam, lai viņu izslēdz no šā panta trešajā daļā minētā attiecīgā interaktīvās izlozes organizētāja izveidotā un uzturētā interaktīvo izložu spēlētāju reģistra. Ministru kabinets paredz nosacījumus un kārtību, kādā spēlētājs tiek izslēgts no interaktīvo izložu spēlētāju reģistra, kā arī informācijas glabāšanas termiņu.

(22.11.2017. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2018.)

80.pants. Interaktīvo izložu organizētāja pienākumi

(1) Interaktīvo izložu organizētājs nodrošina:

1) spēlētāju reģistrāciju un identitātes pārbaudi Ministru kabineta noteiktajā kārtībā, pieprasot no viņiem identificējošos datus un veicot spēlētāju identitātes pārbaudi, pirms viņiem tiek piešķirtas tiesības piedalīties interaktīvajā izlozē. Ministru kabinets nosaka spēlētāju reģistrācijas un identitātes pārbaudes kārtību, kā arī minimālās prasības, kas jāievēro, lai novērstu no interaktīvajām izlozēm atkarīgo spēlētāju tālāku dalību interaktīvajās izlozēs;

11) interaktīvo izložu spēlētāju reģistra izveidi un uzturēšanu;

2) katram interaktīvās izlozes dalībniekam īpaša spēles konta izveidi uz interaktīvo izložu organizētāja spēles servera;

3) Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas darbinieku netraucētu piekļuvi interaktīvo izložu organizēšanai izmantojamām programmām un grāmatvedības dokumentiem, kas saistīti ar interaktīvo izložu organizēšanu.

(2) Interneta mājaslapā, kuru interaktīvo izložu organizētājs izmanto interaktīvās izlozes organizēšanai, norāda:

1) interaktīvo izložu organizētāja nosaukumu, vienoto reģistrācijas numuru, juridisko adresi, tālruņa numuru un interaktīvās izlozes organizēšanas licences numuru;

2) katras interaktīvās izlozes nosaukumu;

3) katras interaktīvās izlozes noteikumus;

4) aizliegumu piedalīties interaktīvajā izlozē personām, kuras atrodas valstī vai teritorijā, kur dalība šādās izlozēs ir aizliegta;

5) aizliegumu piedalīties interaktīvajā izlozē personām, kuras nav sasniegušas 18 gadu vecumu.

(3) Interaktīvo izložu organizētājam un dalībniekiem savstarpējos norēķinos ir atļauts izmantot tikai Latvijas Republikā reģistrētās kredītiestādēs atvērtus kontus.

(4) Interaktīvo izložu organizētājam aizliegts pārskaitīt laimestu uz kontu, no kura netika veikta iemaksa dalībai interaktīvajā izlozē.

(5) Interaktīvo izložu organizētājs nodrošina, ka interaktīvo izložu organizēšanā izmantojamā aparatūra, kur glabājas dati par spēlētāju identitāti, iemaksātajām dalības maksām un saņemtajiem laimestiem, atrodas Latvijas Republikā.

(6) Ministru kabinets nosaka informāciju, kas iekļaujama tās interaktīvo izložu programmas atbilstības pārskatā, kura izmantota interaktīvās izlozes organizēšanai.

(7) Ministru kabinets nosaka:

1) interaktīvo izložu organizēšanas sistēmas galvenās sastāvdaļas un informāciju, kas iesniedzama par interaktīvajā izlozē paredzēto interaktīvo izložu organizēšanas sistēmu, kā arī kārtību, kādā drīkst mainīt interaktīvo izložu organizēšanas sistēmu vai tās sastāvdaļas;

2) interaktīvo izložu organizēšanas sistēmas drošības pasākumus, kas nepieciešami, lai nepieļautu kādas personas ietekmi uz interaktīvās izlozes iznākumu, un fizisko personu datu aizsardzības pasākumus, kurus izvērtē sertifikācijas institūcija, sniedzot atzinumu par interaktīvo izložu organizēšanas sistēmas pārbaudes rezultātiem;

3) informāciju, kas glabājama interaktīvo izložu organizēšanas sistēmā, un informācijas glabāšanas termiņu.

(8) Interaktīvās izlozes organizētājs ne vēlāk kā 15 dienas pēc pārskata ceturkšņa beigām Ministru kabineta noteiktajā kārtībā iesniedz Valsts ieņēmumu dienestam elektroniski Elektroniskās deklarēšanas sistēmā un Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijai paziņojumu par pārskata ceturksnī pārdotajām biļetēm un izmaksāto laimestu kopsummu. Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā interaktīvo izložu organizētājs iesniedz paziņojumu par pārskata ceturksni.

(9) Interaktīvo izložu organizētājam ir pienākums pieņemt šā likuma 4.1 panta pirmajā daļā minēto fiziskās personas pieprasījumu pēc pārliecināšanās par fiziskās personas identitāti un nodot to Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijai, kas informāciju par šo fizisko personu iekļauj pašatteikušos personu reģistrā.

(10) Interaktīvo izložu organizētājam ir pienākums nodrošināt, lai fiziskajām personām, kuras iekļautas pašatteikušos personu reģistrā, ir liegts piedalīties interaktīvajās izlozēs interaktīvo izložu interneta mājaslapā.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 22.11.2017. un 03.04.2019. likumu, kas stājas spēkā 13.04.2019. Devītā un desmitā daļa piemērojama ar 01.01.2020. Sk. pārejas noteikumu 27. punktu)

X1 nodaļa
Azartspēļu pakalpojumu sniegšanas licence

(Nodaļa 22.11.2017. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2018.)

80.pants. Azartspēļu pakalpojumu sniegšanas licence

(1) Azartspēļu pakalpojumu sniegšanas licenci izsniedz Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija.

(2) Azartspēļu pakalpojumu sniegšanas licenci izsniedz uz nenoteiktu laiku, un katru gadu tā jāpārreģistrē Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijā.

(3) Azartspēļu pakalpojumu sniegšanas licence dod tās saņēmējam tiesības sniegt šā likuma 1. panta 3.punktā minēto pakalpojumu.

(22.11.2017. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2018.)

80.pants. Iesniegums azartspēļu pakalpojumu sniegšanas licences saņemšanai

Lai saņemtu azartspēļu pakalpojumu sniegšanas licenci, azartspēļu pakalpojumu sniedzējs iesniedz Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijai iesniegumu, kuram pievieno:

1) informāciju par komersanta nosaukumu, reģistrācijas numuru un juridisko adresi;

2) komersanta attīstības plānu nākamajam darbības gadam, norādot plānotos darbības veidus, plānoto darbinieku skaitu, plānotos spēļu veidus un plānoto azartspēļu iekārtu skaitu;

3) informāciju par azartspēļu pakalpojumu radīšanas faktisko adresi;

4) informāciju par komersanta kontaktpersonu (vārds, uzvārds, kontaktinformācija — e-pasts, tālruņa numurs).

(22.11.2017. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2018.)

80.3 pants. Iesnieguma izskatīšanas kārtība

(1) Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija lēmumu par azartspēļu pakalpojumu sniegšanas licences izsniegšanu pieņem 30 dienu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas.

(2) Ja tiek pieprasītas papildu ziņas un dokumenti, Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija lēmumu par azartspēļu pakalpojumu sniegšanas licenci pieņem 30 dienu laikā no papildu ziņu un dokumentu saņemšanas dienas.

(3) Pieņemot lēmumu par azartspēļu pakalpojumu sniegšanas licences izsniegšanu, Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija nosaka šīs licences pārreģistrācijas termiņu nākamajam darbības gadam.

(4) Pieņemto lēmumu Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija paziņo iesniedzējam.

(22.11.2017. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2018.)

80.4 pants. Azartspēļu pakalpojumu sniegšanas licences pārreģistrācija

(1) Azartspēļu pakalpojumu sniedzējam azartspēļu pakalpojumu sniegšanas licences pārreģistrācija jāveic katru gadu līdz datumam, kāds norādīts lēmumā par licences izsniegšanu.

(2) Iesniegums un citi dokumenti azartspēļu pakalpojumu sniegšanas licences pārreģistrācijai iesniedzami Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijai divus mēnešus pirms pārreģistrācijas termiņa beigām.

(3) Iesniegumam par azartspēļu pakalpojumu sniegšanas licences pārreģistrāciju pievieno:

1) komersanta attīstības plānu nākamajam darbības gadam, norādot plānotos darbības veidus, plānoto darbinieku skaitu, plānotos spēļu veidus un plānoto azartspēļu iekārtu skaitu;

2) informāciju par izmaiņām dokumentos (ja tādas ir bijušas), kas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijai iesniegti atbilstoši šā likuma 80.panta 1., 3. un 4. punktā noteiktajam.

(22.11.2017. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2018.)

80.5 pants. Valsts nodevas samaksa

(1) Pēc tam kad paziņots lēmums par azartspēļu pakalpojumu sniegšanas licences izsniegšanu, tā saņēmējs 10 darba dienu laikā samaksā likumā noteikto valsts nodevu par azartspēļu pakalpojumu sniegšanas licences izsniegšanu.

(2) Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija azartspēļu pakalpojumu sniegšanas licenci izsniedz pēc tam, kad samaksāta likumā noteiktā valsts nodeva par azartspēļu pakalpojumu sniegšanas licences izsniegšanu.

(3) Lēmums par azartspēļu pakalpojumu sniegšanas licences pārreģistrāciju dod tiesības turpināt azartspēļu pakalpojumu sniegšanu tikai pēc tam, kad samaksāta likumā noteiktā valsts nodeva par azartspēļu pakalpojumu sniegšanas licences pārreģistrāciju.

(22.11.2017. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2018.)

80.6 pants. Azartspēļu pakalpojumu sniedzēja pienākumi

(1) Ja izdarītas izmaiņas dokumentos, kas bijuši par pamatu azartspēļu pakalpojumu sniegšanas licences izsniegšanai, vai Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijai atbilstoši šā likuma 80.panta 3. un 4. punktam sniegtā informācija ir mainījusies, azartspēļu pakalpojumu sniedzējam ir pienākums piecu darba dienu laikā pēc izmaiņu rašanās par tām rakstveidā informēt Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekciju.

(2) Ja azartspēļu pakalpojumu sniedzēja pakalpojumu sniegšanai plānoto azartspēļu iekārtu skaits ir vairāk par 25 iekārtām, par pakalpojumu sniegšanā izmantoto iekārtu skaita izmaiņām informācija Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijai nav jāsniedz. Ja azartspēļu pakalpojumu sniedzēja pakalpojumu sniegšanai plānoto azartspēļu iekārtu skaits ir 25 vai mazāk, bet pakalpojumu sniegšanā izmantoto iekārtu skaits pārsniedz 25 iekārtas, par pakalpojumu sniegšanā izmantoto iekārtu skaita izmaiņām informācija Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijai ir jāsniedz piecu darba dienu laikā.

(22.11.2017. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2018.)

XI nodaļa
Azartspēļu un izložu kontrole un uzraudzība

81.pants. Kontroles un uzraudzības īstenotāji

Kontroli un uzraudzību pār to, kā azartspēļu un izložu organizētāji ievēro šo likumu, citus normatīvos aktus, azartspēles vai izlozes noteikumus, veic Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija Ministru kabineta noteiktajā kārtībā, Valsts ieņēmumu dienests likumā "Par Valsts ieņēmumu dienestu" noteiktajā kārtībā un Valsts policija likumā "Par policiju" noteiktajā kārtībā.

82.pants. Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija

(1) Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekciju izveido un tās nolikumu apstiprina Ministru kabinets.

(2) Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas uzdevums ir:

1) realizēt valsts politiku azartspēļu un izložu organizēšanā;

2) veikt azartspēļu un izložu organizētāju licencēšanu, uzraudzību un kontroli;

3) izstrādāt ar azartspēļu un izložu organizēšanu saistītu normatīvo aktu projektus;

4) nodrošināt azartspēļu un izložu tirgus sistemātisku uzskaiti un statistisku analīzi;

5) reģistrēt azartspēļu automātus un iekārtas un sniegt valsts un pašvaldību institūcijām azartspēļu un izložu nodokļa administrēšanai nepieciešamās ziņas;

6) nodrošināt vienotās azartspēļu automātu kontroles un uzraudzības sistēmas darbību, izmantojot tiešsaistes datu apmaiņu ar azartspēļu organizētājiem;

7) veikt azartspēļu pakalpojumu sniedzēju licencēšanu, uzraudzību un kontroli;

8) uzturēt šā likuma 4.1 pantā minēto pašatteikušos personu reģistru;

9) nodrošināt, lai azartspēļu, tai skaitā interaktīvo azartspēļu, un interaktīvo izložu organizētājs varētu saņemt informāciju no pašatteikušos personu reģistra;

10) pieņemt šā likuma 4.1 panta pirmajā daļā minēto fiziskās personas pieprasījumu pēc pārliecināšanās par fiziskās personas identitāti un iekļaut šo fizisko personu pašatteikušos personu reģistrā;

11) veikt šā likuma 4.1 pantā minētajā pašatteikušos personu reģistrā iekļauto fizisko personu lieguma izpildes kontroles un uzraudzības pasākumus.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 30.11.2015., 22.11.2017. un 03.04.2019. likumu, kas stājas spēkā 13.04.2019. Otrās daļas 8., 9., 10. un 11. punkts piemērojams ar 01.01.2020. Sk. pārejas noteikumu 27. punktu)

83.pants. Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas padome

(Izslēgts ar 23.11.2016. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2017.)

84.pants. Azartspēļu un izložu organizētāja pārskata iesniegšana

(1) (Izslēgta ar 23.11.2016. likumu)

(2) Azartspēļu un izložu organizētājs 20 dienu laikā pēc ceturkšņa beigām Ministru kabineta noteiktajā kārtībā iesniedz Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijai ziņojumu par azartspēļu un izložu organizēšanu pārskata ceturksnī.

(3) Azartspēļu un izložu organizētājs veic grāmatvedības uzskaiti saskaņā ar likumu "Par grāmatvedību", Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumu un Ministru kabineta noteikumiem, kas reglamentē vienotu azartspēļu un izložu organizācijas grāmatvedības uzskaites kārtību.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 30.11.2015. un 23.11.2016. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2017.)

85.pants. Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas pieņemto lēmumu pārsūdzēšanas kārtība

(1) Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas amatpersonu lēmumus var apstrīdēt Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas priekšniekam.

(2) Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas priekšnieka lēmumus var pārsūdzēt administratīvajā tiesā.

XII nodaļa
Azartspēļu un izložu organizēšanas licenču darbības apturēšana, anulēšana un azartspēļu pakalpojumu sniegšanas licences anulēšana

(Nodaļa 15.04.2021. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 17.04.2021.)

86. pants. Azartspēļu un izložu organizēšanas licenču darbības apturēšana

(1) Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija pieņem lēmumu par azartspēļu organizēšanas vietas licences, interaktīvo azartspēļu organizēšanas licences vai interaktīvo izložu organizēšanas licences darbības apturēšanu līdz pārkāpuma novēršanai, ja tā konstatē, ka azartspēļu vai izložu organizētājs neievēro kādu no šādām prasībām:

1) normatīvo aktu, kas reglamentē vienotu azartspēļu un izložu organizācijas grāmatvedības uzskaites kārtību;

2) šā likuma 38. panta 5. punktā noteiktās prasības kazino apmeklētāja reģistrācijai;

3) šā likuma 4. pantā noteiktās prasības azartspēļu automātu, iekārtu vai spēļu automātu spēles programmu reģistrēšanai vai sertificēšanai vai interaktīvo azartspēļu organizēšanas sistēmas vai interaktīvo izložu organizēšanas sistēmas sertificēšanai;

4) šajā likumā noteiktās prasības interneta mājaslapai, kuru azartspēļu organizētājs izmanto interaktīvo azartspēļu organizēšanai un likmju pieņemšanai vai interaktīvo izložu organizētājs izmanto interaktīvās izlozes organizēšanai.

(2) Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija pieņem lēmumu par azartspēļu organizēšanas vietas licences darbības apturēšanu līdz pārkāpuma novēršanai, ja tā konstatē, ka azartspēļu organizētājs azartspēļu organizēšanas vietā nenodrošina normatīvajos aktos noteiktās prasības par azartspēļu automātu saslēgšanu tīklā vienotās azartspēļu automātu kontroles un uzraudzības sistēmā, par azartspēļu organizēšanas vietas telpām un to aprīkošanu, iekšējo energoapgādes tīklu uzturēšanu, telpu apsardzi, telpu iekšējo vai ārējo videonovērošanu vai videoieraksta glabāšanu.

(3) Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija lēmumā par šā panta pirmajā vai otrajā daļā minētās licences darbības apturēšanu nosaka pārkāpuma novēršanas termiņu.

(4) Azartspēļu vai izložu organizētājs pēc Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas konstatēto normatīvo aktu pārkāpumu novēršanas par to paziņo Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijai, kura pārbauda, vai pārkāpumi novērsti, un, ja tas izdarīts, triju darba dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas pieņem lēmumu par šā panta pirmajā vai otrajā daļā minētās licences darbības atjaunošanu.

(5) Ja azartspēļu vai izložu organizētājs Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijai iesniedzis iesniegumu par azartspēļu organizēšanas licences, interaktīvo azartspēļu organizēšanas licences, izlozes organizēšanas licences, interaktīvo izložu organizēšanas licences vai azartspēļu organizēšanas vietas licences darbības apturēšanu, Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija nekavējoties pieņem lēmumu par attiecīgās licences darbības apturēšanu. Azartspēļu vai izložu organizētājs, kurš iesniedzis iesniegumu par attiecīgās licences darbības apturēšanu, var lūgt atjaunot tās darbību, iesniedzot Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijai iesniegumu par attiecīgās licences darbības atjaunošanu, un Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija pieņem lēmumu par šīs licences darbības atjaunošanu.

(6) Par azartspēļu organizēšanas licences, interaktīvo azartspēļu organizēšanas licences, izlozes organizēšanas licences, interaktīvo izložu organizēšanas licences vai azartspēļu organizēšanas vietas licences izsniegšanu vai pārreģistrāciju samaksātā valsts nodeva netiek atmaksāta, ja attiecīgās licences darbība tiek apturēta. Šajā likumā noteiktajā kārtībā un lēmumā par licences izsniegšanu norādītajā termiņā ir jāveic attiecīgās licences pārreģistrācija arī tās darbības apturēšanas laikā.

(15.04.2021. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 17.04.2021.)

87. pants. Azartspēļu un izložu organizēšanas licenču anulēšana

(1) Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija anulē azartspēļu organizēšanas licenci, interaktīvo azartspēļu organizēšanas licenci, izlozes organizēšanas licenci vai interaktīvo izložu organizēšanas licenci, ja ir konstatēts vismaz viens no šādiem nosacījumiem:

1) šīs licences saņemšanai vai pārreģistrācijai sniegta nepatiesa informācija, kas ietekmējusi lēmuma pieņemšanu;

2) azartspēļu vai izložu organizētājs neatbilst šā likuma prasībām;

3) azartspēļu vai izložu organizētāja parādu saistības pārsniedz viņa aktīvus;

4) azartspēļu vai izložu organizētājam ir uzsākts maksātnespējas process;

5) attiecīgajā licencē paredzētās tiesības nodotas citai personai;

6) azartspēļu vai izložu organizētājs nodokļu samaksas termiņu ir nokavējis ilgāk par 30 dienām, un Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija ir saņēmusi Valsts ieņēmumu dienesta ierosinājumu anulēt attiecīgo licenci;

7) azartspēļu organizētājs neievēro šā likuma 41. panta pirmās daļas 7. punkta vai 45. panta prasības par attiecīgās azartspēles laimestu kopsummu vai kopējo laimestu vērtību;

8) valsts mēroga izložu organizētājs neievēro šā likuma 73. panta otrās daļas prasības par laimestu kopsummu izlozei;

9) azartspēļu organizētājs neievēro šā likuma 41. panta trešajā daļā noteikto aizliegumu izsniegt spēlētājam jebkāda veida aizdevumus vai kredītus;

10) interaktīvo azartspēļu organizētājs savstarpējos norēķinos ar spēlētājiem izmanto vai ir izmantojis kontu vai kontus, par kuriem nav informējis Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekciju, vai kontu, kurš neatbilst šā likuma 53. panta trešās daļas prasībām;

11) interaktīvo izložu organizētājs savstarpējos norēķinos ar spēlētājiem izmanto vai ir izmantojis kontu vai kontus, par kuriem nav informējis Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekciju, vai kontu, kurš neatbilst šā likuma 80. panta trešās daļas prasībām.

(2) Anulējot azartspēļu organizēšanas licenci, spēku zaudē visas izsniegtās azartspēļu organizēšanas vietas licences.

(3) Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija anulē azartspēļu organizētājam izsniegto azartspēļu organizēšanas vietas licenci, ja ir konstatēts vismaz viens no šādiem nosacījumiem:

1) šīs licences saņemšanai vai pārreģistrācijai sniegta nepatiesa informācija, kas ietekmējusi lēmuma pieņemšanu;

2) zaudējis spēku šā likuma 26. panta otrās daļas 4. punktā vai trešajā daļā vai 27. panta otrās daļas 3. punktā minētais dokuments, kas pievienots iesniegumam, lai saņemtu azartspēļu organizēšanas vietas licenci, bet cits attiecīgs spēkā esošs dokuments nav iesniegts.

(4) Ja azartspēļu vai izložu organizētājs ir iesniedzis iesniegumu par azartspēļu organizēšanas licences, interaktīvo azartspēļu organizēšanas licences, izlozes organizēšanas licences, interaktīvo izložu organizēšanas licences vai azartspēļu organizēšanas vietas licences anulēšanu, Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija nekavējoties anulē attiecīgo licenci.

(5) Par azartspēļu organizēšanas licences, interaktīvo azartspēļu organizēšanas licences, izlozes organizēšanas licences, interaktīvo izložu organizēšanas licences vai azartspēļu organizēšanas vietas licences izsniegšanu vai pārreģistrāciju samaksātā valsts nodeva netiek atmaksāta, ja attiecīgā licence tiek anulēta.

(15.04.2021. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 17.04.2021.)

88. pants. Azartspēļu pakalpojumu sniegšanas licences anulēšana

(1) Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija anulē azartspēļu pakalpojumu sniegšanas licenci, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:

1) ir konstatēts, ka šīs licences saņemšanai vai pārreģistrācijai sniegta nepatiesa informācija, kas ietekmējusi lēmuma pieņemšanu;

2) azartspēļu pakalpojumu sniedzējs ir iesniedzis rakstveida iesniegumu par licences anulēšanu.

(2) Par azartspēļu pakalpojumu sniegšanas licences izsniegšanu vai pārreģistrāciju samaksātā valsts nodeva netiek atmaksāta, ja attiecīgā licence tiek anulēta.

(15.04.2021. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 17.04.2021.)

XIII nodaļa
Administratīvie pārkāpumi azartspēļu un izložu organizēšanas un azartspēļu pakalpojumu sniegšanas jomā un kompetence administratīvo pārkāpumu procesā

(Nodaļa 15.04.2021. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 17.04.2021.)

89. pants. Administratīvie pārkāpumi azartspēļu un izložu organizēšanas un azartspēļu pakalpojumu sniegšanas jomā

(1) Par Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijā apstiprināto azartspēļu un izložu noteikumu pieejamības nenodrošināšanu piemēro naudas sodu juridiskajai personai divsimt naudas soda vienību apmērā.

(2) Par normatīvajos aktos noteiktās atbildīgās personas nenodrošināšanu piemēro naudas sodu juridiskajai personai divsimt naudas soda vienību apmērā.

(3) Par šajā likumā vietēja mēroga izlozēm vai vietēja mēroga vienreizējām izlozēm noteikto prasību neievērošanu attiecībā uz organizēšanas teritoriju, vietu, laiku vai informāciju, kas norādāma uz biļetēm, biļešu izplatīšanu, biļešu vērtības kopsummu vienā izlozē, laimesta noteikšanu publiskas izlozes veidā, laimesta veida vai laimestu kopsummas nenodrošināšanu piemēro naudas sodu juridiskajai personai no divdesmit līdz piecsimt naudas soda vienībām.

(4) Par normatīvajos aktos noteikto prasību neievērošanu attiecībā uz informāciju, kas brīdina, ka azartspēles var izraisīt atkarību, vai informāciju par to, kur vērsties pēc palīdzības, ja azartspēles izraisījušas atkarību, vai paškontroles testa nenodrošināšanu azartspēļu organizēšanas vietā piemēro naudas sodu juridiskajai personai no divsimt līdz tūkstoš naudas soda vienībām.

(5) Par normatīvajos aktos noteikto prasību neievērošanu attiecībā uz interaktīvo azartspēļu spēlētāju reģistru vai interaktīvo izložu spēlētāju reģistru, vai spēlētāja spēles kontu piemēro naudas sodu juridiskajai personai no simt līdz tūkstoš četrsimt naudas soda vienībām.

(6) Par šajā likumā valsts mēroga izlozēm noteikto prasību neievērošanu attiecībā uz biļešu vai kuponu izplatīšanu Latvijas Republikā, informāciju, kas norādāma uz biļetēm un kuponiem, biļešu vērtības kopsummu vienā izlozē vai laimesta noteikšanu publiskas izlozes veidā piemēro naudas sodu juridiskajai personai no divsimt līdz tūkstoš četrsimt naudas soda vienībām.

(7) Par šajā likumā neatļautas azartspēles, izlozes vai papildspēles organizēšanu Latvijas Republikā piemēro naudas sodu juridiskajai personai no divsimt līdz tūkstoš četrsimt naudas soda vienībām.

(8) Par nepilngadīgas personas ielaišanu azartspēļu organizēšanas vietā vai pieļaušanu, ka tā piedalās azartspēļu organizētāja piedāvātajās azartspēlēs, piemēro naudas sodu juridiskajai personai tūkstoš četrsimt naudas soda vienību apmērā.

(9) Par normatīvajos aktos noteikto prasību neievērošanu, lai novērstu no azartspēlēm vai interaktīvajām izlozēm atkarīgo spēlētāju dalību azartspēlēs vai interaktīvajās izlozēs, piemēro naudas sodu juridiskajai personai tūkstoš četrsimt naudas soda vienību apmērā.

(10) Par laimesta neizmaksāšanu šajā likumā noteiktajā termiņā piemēro naudas sodu juridiskajai personai tūkstoš četrsimt naudas soda vienību apmērā.

(11) Par laimesta vai spēlētāja spēles kontā esošo līdzekļu pārskaitīšanu uz kontu, no kura netika veikta iemaksa likmes izdarīšanai interaktīvajā azartspēlē vai iemaksa dalībai interaktīvajā izlozē, piemēro naudas sodu juridiskajai personai tūkstoš četrsimt naudas soda vienību apmērā.

(12) Par šajā likumā noteiktā aizlieguma piedāvāt piedalīšanos azartspēlē par velti, kā dāvanu vai balvu vai kā kompensāciju neievērošanu, piemēro naudas sodu juridiskajai personai tūkstoš četrsimt naudas soda vienību apmērā.

(13) Par izložu organizēšanu bez izlozes organizēšanas licences, interaktīvo izložu organizēšanas licences, par azartspēļu organizēšanu bez azartspēļu organizēšanas licences, interaktīvo azartspēļu organizēšanas licences, azartspēļu organizēšanas vietas licences vai par azartspēļu pakalpojumu sniegšanu bez azartspēļu pakalpojumu sniegšanas licences piemēro naudas sodu fiziskajai personai četrsimt naudas soda vienību apmērā, bet juridiskajai personai — trīstūkstoš naudas soda vienību apmērā.

(14) Par personas dalību interaktīvajās azartspēlēs vai interaktīvajās izlozēs, kas Latvijas Republikā tiek organizētas bez izsniegtas attiecīgās licences, piemēro naudas sodu fiziskajai personai no četrpadsmit līdz septiņdesmit naudas soda vienībām.

(15.04.2021. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 17.04.2021.)

90. pants. Kompetence administratīvo pārkāpumu procesā

Administratīvā pārkāpuma procesu par šā likuma 89. pantā minētajiem pārkāpumiem veic Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija.

(15.04.2021. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 17.04.2021.)

Pārejas noteikumi

1.Šā likuma 8.panta 1.punkts stājas spēkā 2007.gada 1.janvārī. Līdz 2007.gada 1.janvārim azartspēļu organizētāju pamatkapitāls nedrīkst būt mazāks par 50000 latiem.

2.Azartspēļu organizētājs nodrošina, ka šā likuma 9.panta noteikumi, kas attiecas uz padomes un valdes locekļiem un revidentam izvirzītajām prasībām, tiek izpildīti ne vēlāk kā līdz 2006.gada 1.jūlijam.

3.Līdz 2006.gada 1.jūlijam tiek pārveidotas vai slēgtas spēļu zāles, kuras neatbilst šā likuma 22.panta pirmās daļas prasībām un 37.panta pirmās daļas 4. un 6.punkta prasībām.

4.Azartspēļu organizētājs nodrošina atsevišķu ieeju no ārpuses spēļu zālēm, kas atrodas ar būvkonstrukcijām norobežotās telpās veikalos, kultūras iestādēs, dzelzceļa stacijās, autoostās, lidostās un ostās, ne vēlāk kā līdz 2006.gada 1.jūlijam.

5.Ārpus kazino un spēļu zālēm azartspēļu automātus drīkst uzstādīt un ekspluatēt tikai vietās, kuras 2002.gada 30.jūnijā bija reģistrētas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas azartspēļu automātu uzstādīšanas vietu reģistrā.

6.Ārpus kazino un spēļu zālēm atļauts uzstādīt un ekspluatēt ne vairāk kā piecus azartspēļu automātus.

7.No 2006.gada 1.janvāra neizsniedz licences azartspēļu automātu uzstādīšanai un ekspluatēšanai ārpus kazino un spēļu zālēm.

8.Ar 2007.gada 1.janvāri ir aizliegts uzstādīt un ekspluatēt azartspēļu automātus ārpus kazino un spēļu zālēm.

9.Šā likuma 41.panta otrās daļas 8., 9. un 10.punkts stājas spēkā 2007.gada 1.janvārī.

(08.06.2006. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 04.07.2006.)

10.Ministru kabinets šā likuma 4.panta sestajā un septītajā daļā paredzētos tiesību aktus izdod līdz 2007.gada 1.janvārim.

(08.06.2006. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 04.07.2006.)

11.Ministru kabinets šā likuma 81.pantā un 83.panta trešajā daļā paredzētos tiesību aktus izdod līdz 2006.gada 1.septembrim.

(08.06.2006. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 04.07.2006.)

12.Ministru kabinets šā likuma 39.panta sestajā daļā, 47.panta otrajā un trešajā daļā, 53.panta sestajā daļā, 54.pantā, 63.panta trešajā daļā un 84.panta otrajā un trešajā daļā paredzētos noteikumus izdod līdz 2007.gada 1.janvārim.

13.Līdz dienai, kad stājas spēkā šo pārejas noteikumu 11. un 12.punktā minētie noteikumi, tiek piemēroti šādi saskaņā ar likumu "Par izlozēm un azartspēlēm" izdotie Ministru kabineta noteikumi, ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu:

1) Ministru kabineta 1995.gada 7.marta noteikumi Nr.50 "Noteikumi par sabiedrisko un reliģisko organizāciju rīkoto izložu organizēšanu";

2) Ministru kabineta 2000.gada 14.marta noteikumi Nr.102 "Kārtība, kādā iesniedzams ziņojums par izložu vai azartspēļu organizēšanu";

3) Ministru kabineta 2000.gada 18.jūlija noteikumi Nr.237 "Azartspēļu automātu un iekārtu marķēšanas noteikumi";

4) Ministru kabineta 2000.gada 19.decembra noteikumi Nr.435 "Izložu un azartspēļu organizēšanas un uzturēšanas uzraudzības un kontroles kārtība";

5) Ministru kabineta 2002.gada 20.augusta noteikumi Nr.378 "Kazino apmeklētāju reģistrācijas un kazino apmeklētāju reģistrā iekļaujamās informācijas apstrādes kārtība";

6) Ministru kabineta 2003.gada 23.decembra noteikumi Nr.762 "Vienotā izložu un azartspēļu organizācijas grāmatvedības uzskaites kārtība";

7) Ministru kabineta 2004.gada 24.februāra noteikumi Nr.106 "Kārtība, kādā interaktīvo spēļu organizētājs, izložu, totalizatora vai derību organizētājs, kas izmanto telekomunikācijas, iesniedz paziņojumu par pārskata ceturksnī iemaksāto likmju kopsummu un izmaksāto laimestu kopsummu";

8) Ministru kabineta 2004.gada 25.marta noteikumi Nr.175 "Interaktīvo spēļu spēlētāju reģistrācijas un identitātes pārbaudes kārtība";

9) Ministru kabineta 2004.gada 6.aprīļa noteikumi Nr.248 "Kārtība, kādā iesniedzama informācija par interaktīvo spēļu organizēšanas programmām, drošības pasākumiem un fizisko personu datu aizsardzības pasākumiem".

14. Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē likums "Par izlozēm un azartspēlēm" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 14.nr.; 1995, 22.nr.; 1996, 16.nr.; 1997, 10., 13.nr.; 1999, 24.nr.; 2001, 15.nr.; 2002, 14.nr.; 2003, 15.; 23.nr.).

15.Ja attiecīgās azartspēļu organizēšanas vietas atvēršanai vai azartspēļu organizēšanai attiecīgajā vietā azartspēļu organizētājam izsniegtā pašvaldības atļauja bija spēkā šo grozījumu spēkā stāšanās dienā, pārreģistrējot Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijā azartspēļu organizēšanas vietas licenci, nav nepieciešams iesniegt šā likuma 42.pantā paredzēto pašvaldības izsniegto atļauju. Šis noteikums nav attiecināms uz gadījumiem, kad atļauja ir zaudējusi spēku saskaņā ar 42.panta sesto daļu.

(08.06.2006. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 04.07.2006.)

16.Grozījumi 41.panta otrās daļas 7.punktā attiecībā uz punkta papildināšanu ar totalizatoru un derību likmju pieņemšanas vietām un prasību par atsevišķu ieeju tikai no ārpuses stājas spēkā 2007.gada 1.janvārī.

(08.06.2006. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 04.07.2006.)

17. Šā likuma 24.panta otrā daļa un 82.panta otrās daļas 6.punkts piemērojams no 2019.gada 1.janvāra.

(30.11.2015. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2016.)

18. Azartspēļu organizētājam, kas līdz 2015.gada 31.decembrim ir saņēmis azartspēļu organizēšanas licenci spēļu automātu spēļu, bingo, ruletes (cilindriskās spēles), kāršu un kauliņu spēles organizēšanai vai azartspēļu organizēšanas licenci totalizatora vai derību organizēšanai un pēc 2015.gada 31.decembra turpinās organizēt attiecīgās azartspēles:

1) ar 2016.gada 1.janvāri nav jāsaņem jauna azartspēļu organizēšanas licence — saņemto attiecīgo azartspēļu organizēšanas licenci uzskata par azartspēļu [spēļu automātu spēļu, bingo, ruletes (cilindriskās spēles), kāršu spēles un kauliņu spēles, totalizatora, derību un interaktīvo azartspēļu, tai skaitā veiksmes spēles pa tālruni] organizēšanas licenci;

2) lēmumā par attiecīgo azartspēļu organizēšanas licences izsniegšanu norādītais datums attiecīgo azartspēļu organizēšanas licences pārreģistrācijai uzskatāms par azartspēļu [spēļu automātu spēļu, bingo, ruletes (cilindriskās spēles), kāršu spēles un kauliņu spēles, totalizatora, derību un interaktīvo azartspēļu, tai skaitā veiksmes spēles pa tālruni] organizēšanas licences pārreģistrācijas datumu, līdz kuram jāveic azartspēļu organizēšanas licences ikgadējā pārreģistrācija.

(30.11.2015. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2016.)

19. Ministru kabinets līdz 2017.gada 1.septembrim izdod šā likuma 80.panta sestajā daļā minētos noteikumus.

(23.11.2016. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2017.)

20. Ministru kabinets līdz 2017.gada 1.maijam izdod šā likuma 80.panta pirmās daļas 1.punktā, septītajā daļā un astotajā daļā minētos noteikumus.

(23.11.2016. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2017.)

21. Attiecībā uz šā likuma 36. panta otrajā daļā minētajiem darījumiem, kas veikti līdz dienai, kad stājas spēkā grozījumi šā likuma 36. pantā par tā otrās daļas izslēgšanu, azartspēles organizētājs nodrošina personu (spēlētāju) identificējošo datu un ar šo personu veikto darījumu apliecinošo dokumentu saglabāšanu ne mazāk kā piecus gadus.

(26.10.2017. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 09.11.2017.)

21. Attiecībā uz šā likuma 36. panta otrajā daļā minētajiem darījumiem, kas veikti līdz dienai, kad stājas spēkā grozījumi šā likuma 36. pantā par tā otrās daļas izslēgšanu, azartspēles organizētājs nodrošina personu (spēlētāju) identificējošo datu un ar šo personu veikto darījumu apliecinošo dokumentu saglabāšanu ne mazāk kā piecus gadus.

(23.11.2016. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2017.)

22. Šā likuma 72. panta trešā daļa stājas spēkā 2018. gada 1. jūlijā.

(22.11.2017. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2018.)

23. Šā likuma 76. panta pirmās daļas 3.punkts stājas spēkā 2019. gada 1. janvārī.

(22.11.2017. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2018.)

24. No 2018. gada 1. janvāra līdz 2018. gada 31. decembrim, lai saņemtu licenci interaktīvo izložu organizēšanai, interaktīvās izlozes organizētājs, iesniedzot Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijai iesniegumu, papildus šā likuma 76. panta pirmajā daļā minētajiem dokumentiem iesniegumam pievieno sertifikācijas institūcijas atzinumu par interaktīvo izložu organizēšanas sistēmas pārbaudes rezultātiem, tai skaitā par attiecīgās interaktīvās izlozes organizēšanas sistēmas atbilstību interaktīvo izložu organizēšanas sistēmas drošības pasākumiem, kas tiks veikti, lai nepieļautu kādas personas ietekmi uz interaktīvās izlozes iznākumu.

(22.11.2017. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2018.)

25. Azartspēļu pakalpojumu sniedzējam, kas azartspēļu pakalpojumu sniegšanu ir uzsācis līdz 2017. gada 31. decembrim un turpina azartspēļu pakalpojumu sniegšanu pēc šā likuma Xnodaļas stāšanās spēkā, šā likuma 80.pantā minētā licence jāsaņem Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijā līdz 2018. gada 31. martam.

(22.11.2017. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2018.)

26. Ministru kabinets līdz 2018. gada 1. maijam izdod šā likuma 54.panta astotajā daļā, 79.panta astotajā daļā un 80. panta pirmās daļas 1. punktā minētos noteikumus.

(22.11.2017. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2018.)

27. Šā likuma 4.1 pants, 36. panta piektā, sestā un septītā daļa, 53. panta pirmās daļas 5. un 6. punkts, 80. panta devītā un desmitā daļa, 82. panta otrās daļas 8., 9., 10. un 11. punkts piemērojams ar 2020. gada 1. janvāri.

(03.04.2019. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 13.04.2019.)

28. Ministru kabinets šā likuma 4.1 panta astotajā un devītajā daļā un 36. panta sestajā daļā minētos noteikumus izdod līdz 2019. gada 1. jūnijam.

(03.04.2019. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 13.04.2019.)

29. Lai nodrošinātu šā likuma 4.1 panta piemērošanas uzsākšanu no 2020. gada 1. janvāra, Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija:

1) līdz 2019. gada 31. decembrim ir tiesīga pieņemt fizisko personu iesniegumus ar prasību noteikt liegumu spēlēt azartspēles, tai skaitā interaktīvās azartspēles, un piedalīties interaktīvajās izlozēs. Iesniegumā norāda fiziskās personas vārdu, uzvārdu, dzimšanas datus un lieguma termiņu;

2) veic visas nepieciešamās darbības, lai informācija par šā pārejas noteikuma 1. apakšpunktā minētajām personām no 2020. gada 1. janvāra tiktu iekļauta šā likuma 4.1 pantā minētajā pašatteikušos personu reģistrā.

(03.04.2019. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 13.04.2019.)

30. Interaktīvo azartspēļu un interaktīvo izložu organizētājs šā likuma 54.1 panta pirmajā daļā un 79.1 panta pirmajā daļā minēto uzdevumu novērst atkarīgo spēlētāju tālāku dalību interaktīvajās azartspēlēs un interaktīvajās izlozēs pilda līdz brīdim, kamēr ir spēkā attiecīgie pieprasītie liegumi piedalīties interaktīvajās azartspēlēs vai interaktīvajās izlozēs.

(03.04.2019. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 13.04.2019.)

31. Sākot ar 2020. gada 1. janvāri, netiek pieņemti jauni šā likuma 54.1 panta astotajā daļā un 79.panta astotajā daļā minētie spēlētāju paziņojumi par viņu izslēgšanu no interaktīvās azartspēles vai interaktīvās izlozes organizētāja izveidotā un uzturētā interaktīvo azartspēļu un interaktīvo izložu spēlētāju reģistra.

(03.04.2019. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 13.04.2019.)

Likums stājas spēkā 2006.gada 1.janvārī.

Likums Saeimā pieņemts 2005.gada 17.novembrī.
Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga
Rīgā 2005.gada 7.decembrī
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Azartspēļu un izložu likums Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 17.11.2005.Stājas spēkā: 01.01.2006.Tēma: Komerctiesības; Administratīvās atbildības ceļvedisPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 195, 07.12.2005.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1, 12.01.2006.
Dokumenta valoda:
LVEN
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
 • Grozījumi
 • Tiesību akti, kuriem maina statusu
 • Uz tiesību akta pamata izdotie
 • Eiropas Savienības Tiesas spriedumi
 • Satversmes tiesas nolēmumi
 • Augstākās tiesas atziņas
 • Anotācija / tiesību akta projekts
 • Skaidrojumi
 • Citi saistītie dokumenti
122941
{"selected":{"value":"17.04.2021","content":"<font class='s-1'>17.04.2021.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"17.04.2021","iso_value":"2021\/04\/17","content":"<font class='s-1'>17.04.2021.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"13.04.2019","iso_value":"2019\/04\/13","content":"<font class='s-1'>13.04.2019.-16.04.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2019","iso_value":"2019\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2019.-12.04.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.07.2018","iso_value":"2018\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2018.-31.12.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2018","iso_value":"2018\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2018.-30.06.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"09.11.2017","iso_value":"2017\/11\/09","content":"<font class='s-1'>09.11.2017.-31.12.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2017","iso_value":"2017\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2017.-08.11.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2016","iso_value":"2016\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2016.-31.12.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-31.12.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.07.2011","iso_value":"2011\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2011.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"04.07.2006","iso_value":"2006\/07\/04","content":"<font class='s-1'>04.07.2006.-30.06.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2006","iso_value":"2006\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2006.-03.07.2006.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
17.04.2021
84
1
 • X
 • Facebook
 • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"