Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Azartspēļu un izložu likumā

Izdarīt Azartspēļu un izložu likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2006, 1., 14. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2011, 65. nr.; 2013, 188. nr.; 2015, 248. nr.; 2016, 241. nr.; 2017, 222., 242. nr.; 2019, 75. nr.) šādus grozījumus:

1. 41. pantā:

papildināt otro daļu ar 11. punktu šādā redakcijā:

"11) attiecīgās pašvaldības vietās vai teritorijās, kuras noteiktas pašvaldības saistošajos noteikumos.";

izteikt piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Azartspēļu un interaktīvo azartspēļu organizēšanas vietņu reklāma ir aizliegta ārpus azartspēļu organizēšanas vietām. Azartspēļu organizēšanas vietās atļauts norādīt tikai azartspēļu vietas nosaukumu un azartspēļu organizētāja reģistrētu preču zīmi."

2. Papildināt 42. pantu ar desmito daļu šādā redakcijā:

"(10) Pašvaldībai ir tiesības izdot saistošos noteikumus, ar kuriem tiek noteiktas vietas un teritorijas, kurās azartspēles nav atļauts organizēt."

3. Izslēgt 52. pantu.

4. Izslēgt 78. pantu.

5. Izteikt XII nodaļu šādā redakcijā:

"XII nodaļa
Azartspēļu un izložu organizēšanas licenču darbības apturēšana, anulēšana un azartspēļu pakalpojumu sniegšanas licences anulēšana

86. pants. Azartspēļu un izložu organizēšanas licenču darbības apturēšana

(1) Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija pieņem lēmumu par azartspēļu organizēšanas vietas licences, interaktīvo azartspēļu organizēšanas licences vai interaktīvo izložu organizēšanas licences darbības apturēšanu līdz pārkāpuma novēršanai, ja tā konstatē, ka azartspēļu vai izložu organizētājs neievēro kādu no šādām prasībām:

1) normatīvo aktu, kas reglamentē vienotu azartspēļu un izložu organizācijas grāmatvedības uzskaites kārtību;

2) šā likuma 38. panta 5. punktā noteiktās prasības kazino apmeklētāja reģistrācijai;

3) šā likuma 4. pantā noteiktās prasības azartspēļu automātu, iekārtu vai spēļu automātu spēles programmu reģistrēšanai vai sertificēšanai vai interaktīvo azartspēļu organizēšanas sistēmas vai interaktīvo izložu organizēšanas sistēmas sertificēšanai;

4) šajā likumā noteiktās prasības interneta mājaslapai, kuru azartspēļu organizētājs izmanto interaktīvo azartspēļu organizēšanai un likmju pieņemšanai vai interaktīvo izložu organizētājs izmanto interaktīvās izlozes organizēšanai.

(2) Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija pieņem lēmumu par azartspēļu organizēšanas vietas licences darbības apturēšanu līdz pārkāpuma novēršanai, ja tā konstatē, ka azartspēļu organizētājs azartspēļu organizēšanas vietā nenodrošina normatīvajos aktos noteiktās prasības par azartspēļu automātu saslēgšanu tīklā vienotās azartspēļu automātu kontroles un uzraudzības sistēmā, par azartspēļu organizēšanas vietas telpām un to aprīkošanu, iekšējo energoapgādes tīklu uzturēšanu, telpu apsardzi, telpu iekšējo vai ārējo videonovērošanu vai videoieraksta glabāšanu.

(3) Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija lēmumā par šā panta pirmajā vai otrajā daļā minētās licences darbības apturēšanu nosaka pārkāpuma novēršanas termiņu.

(4) Azartspēļu vai izložu organizētājs pēc Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas konstatēto normatīvo aktu pārkāpumu novēršanas par to paziņo Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijai, kura pārbauda, vai pārkāpumi novērsti, un, ja tas izdarīts, triju darba dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas pieņem lēmumu par šā panta pirmajā vai otrajā daļā minētās licences darbības atjaunošanu.

(5) Ja azartspēļu vai izložu organizētājs Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijai iesniedzis iesniegumu par azartspēļu organizēšanas licences, interaktīvo azartspēļu organizēšanas licences, izlozes organizēšanas licences, interaktīvo izložu organizēšanas licences vai azartspēļu organizēšanas vietas licences darbības apturēšanu, Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija nekavējoties pieņem lēmumu par attiecīgās licences darbības apturēšanu. Azartspēļu vai izložu organizētājs, kurš iesniedzis iesniegumu par attiecīgās licences darbības apturēšanu, var lūgt atjaunot tās darbību, iesniedzot Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijai iesniegumu par attiecīgās licences darbības atjaunošanu, un Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija pieņem lēmumu par šīs licences darbības atjaunošanu.

(6) Par azartspēļu organizēšanas licences, interaktīvo azartspēļu organizēšanas licences, izlozes organizēšanas licences, interaktīvo izložu organizēšanas licences vai azartspēļu organizēšanas vietas licences izsniegšanu vai pārreģistrāciju samaksātā valsts nodeva netiek atmaksāta, ja attiecīgās licences darbība tiek apturēta. Šajā likumā noteiktajā kārtībā un lēmumā par licences izsniegšanu norādītajā termiņā ir jāveic attiecīgās licences pārreģistrācija arī tās darbības apturēšanas laikā.

87. pants. Azartspēļu un izložu organizēšanas licenču anulēšana

(1) Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija anulē azartspēļu organizēšanas licenci, interaktīvo azartspēļu organizēšanas licenci, izlozes organizēšanas licenci vai interaktīvo izložu organizēšanas licenci, ja ir konstatēts vismaz viens no šādiem nosacījumiem:

1) šīs licences saņemšanai vai pārreģistrācijai sniegta nepatiesa informācija, kas ietekmējusi lēmuma pieņemšanu;

2) azartspēļu vai izložu organizētājs neatbilst šā likuma prasībām;

3) azartspēļu vai izložu organizētāja parādu saistības pārsniedz viņa aktīvus;

4) azartspēļu vai izložu organizētājam ir uzsākts maksātnespējas process;

5) attiecīgajā licencē paredzētās tiesības nodotas citai personai;

6) azartspēļu vai izložu organizētājs nodokļu samaksas termiņu ir nokavējis ilgāk par 30 dienām, un Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija ir saņēmusi Valsts ieņēmumu dienesta ierosinājumu anulēt attiecīgo licenci;

7) azartspēļu organizētājs neievēro šā likuma 41. panta pirmās daļas 7. punkta vai 45. panta prasības par attiecīgās azartspēles laimestu kopsummu vai kopējo laimestu vērtību;

8) valsts mēroga izložu organizētājs neievēro šā likuma 73. panta otrās daļas prasības par laimestu kopsummu izlozei;

9) azartspēļu organizētājs neievēro šā likuma 41. panta trešajā daļā noteikto aizliegumu izsniegt spēlētājam jebkāda veida aizdevumus vai kredītus;

10) interaktīvo azartspēļu organizētājs savstarpējos norēķinos ar spēlētājiem izmanto vai ir izmantojis kontu vai kontus, par kuriem nav informējis Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekciju, vai kontu, kurš neatbilst šā likuma 53. panta trešās daļas prasībām;

11) interaktīvo izložu organizētājs savstarpējos norēķinos ar spēlētājiem izmanto vai ir izmantojis kontu vai kontus, par kuriem nav informējis Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekciju, vai kontu, kurš neatbilst šā likuma 80. panta trešās daļas prasībām.

(2) Anulējot azartspēļu organizēšanas licenci, spēku zaudē visas izsniegtās azartspēļu organizēšanas vietas licences.

(3) Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija anulē azartspēļu organizētājam izsniegto azartspēļu organizēšanas vietas licenci, ja ir konstatēts vismaz viens no šādiem nosacījumiem:

1) šīs licences saņemšanai vai pārreģistrācijai sniegta nepatiesa informācija, kas ietekmējusi lēmuma pieņemšanu;

2) zaudējis spēku šā likuma 26. panta otrās daļas 4. punktā vai trešajā daļā vai 27. panta otrās daļas 3. punktā minētais dokuments, kas pievienots iesniegumam, lai saņemtu azartspēļu organizēšanas vietas licenci, bet cits attiecīgs spēkā esošs dokuments nav iesniegts.

(4) Ja azartspēļu vai izložu organizētājs ir iesniedzis iesniegumu par azartspēļu organizēšanas licences, interaktīvo azartspēļu organizēšanas licences, izlozes organizēšanas licences, interaktīvo izložu organizēšanas licences vai azartspēļu organizēšanas vietas licences anulēšanu, Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija nekavējoties anulē attiecīgo licenci.

(5) Par azartspēļu organizēšanas licences, interaktīvo azartspēļu organizēšanas licences, izlozes organizēšanas licences, interaktīvo izložu organizēšanas licences vai azartspēļu organizēšanas vietas licences izsniegšanu vai pārreģistrāciju samaksātā valsts nodeva netiek atmaksāta, ja attiecīgā licence tiek anulēta.

88. pants. Azartspēļu pakalpojumu sniegšanas licences anulēšana

(1) Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija anulē azartspēļu pakalpojumu sniegšanas licenci, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:

1) ir konstatēts, ka šīs licences saņemšanai vai pārreģistrācijai sniegta nepatiesa informācija, kas ietekmējusi lēmuma pieņemšanu;

2) azartspēļu pakalpojumu sniedzējs ir iesniedzis rakstveida iesniegumu par licences anulēšanu.

(2) Par azartspēļu pakalpojumu sniegšanas licences izsniegšanu vai pārreģistrāciju samaksātā valsts nodeva netiek atmaksāta, ja attiecīgā licence tiek anulēta."

6. Papildināt likumu ar XIII nodaļu šādā redakcijā:

"XIII nodaļa
Administratīvie pārkāpumi azartspēļu un izložu organizēšanas un azartspēļu pakalpojumu sniegšanas jomā un kompetence administratīvo pārkāpumu procesā

89. pants. Administratīvie pārkāpumi azartspēļu un izložu organizēšanas un azartspēļu pakalpojumu sniegšanas jomā

(1) Par Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijā apstiprināto azartspēļu un izložu noteikumu pieejamības nenodrošināšanu piemēro naudas sodu juridiskajai personai divsimt naudas soda vienību apmērā.

(2) Par normatīvajos aktos noteiktās atbildīgās personas nenodrošināšanu piemēro naudas sodu juridiskajai personai divsimt naudas soda vienību apmērā.

(3) Par šajā likumā vietēja mēroga izlozēm vai vietēja mēroga vienreizējām izlozēm noteikto prasību neievērošanu attiecībā uz organizēšanas teritoriju, vietu, laiku vai informāciju, kas norādāma uz biļetēm, biļešu izplatīšanu, biļešu vērtības kopsummu vienā izlozē, laimesta noteikšanu publiskas izlozes veidā, laimesta veida vai laimestu kopsummas nenodrošināšanu piemēro naudas sodu juridiskajai personai no divdesmit līdz piecsimt naudas soda vienībām.

(4) Par normatīvajos aktos noteikto prasību neievērošanu attiecībā uz informāciju, kas brīdina, ka azartspēles var izraisīt atkarību, vai informāciju par to, kur vērsties pēc palīdzības, ja azartspēles izraisījušas atkarību, vai paškontroles testa nenodrošināšanu azartspēļu organizēšanas vietā piemēro naudas sodu juridiskajai personai no divsimt līdz tūkstoš naudas soda vienībām.

(5) Par normatīvajos aktos noteikto prasību neievērošanu attiecībā uz interaktīvo azartspēļu spēlētāju reģistru vai interaktīvo izložu spēlētāju reģistru, vai spēlētāja spēles kontu piemēro naudas sodu juridiskajai personai no simt līdz tūkstoš četrsimt naudas soda vienībām.

(6) Par šajā likumā valsts mēroga izlozēm noteikto prasību neievērošanu attiecībā uz biļešu vai kuponu izplatīšanu Latvijas Republikā, informāciju, kas norādāma uz biļetēm un kuponiem, biļešu vērtības kopsummu vienā izlozē vai laimesta noteikšanu publiskas izlozes veidā piemēro naudas sodu juridiskajai personai no divsimt līdz tūkstoš četrsimt naudas soda vienībām.

(7) Par šajā likumā neatļautas azartspēles, izlozes vai papildspēles organizēšanu Latvijas Republikā piemēro naudas sodu juridiskajai personai no divsimt līdz tūkstoš četrsimt naudas soda vienībām.

(8) Par nepilngadīgas personas ielaišanu azartspēļu organizēšanas vietā vai pieļaušanu, ka tā piedalās azartspēļu organizētāja piedāvātajās azartspēlēs, piemēro naudas sodu juridiskajai personai tūkstoš četrsimt naudas soda vienību apmērā.

(9) Par normatīvajos aktos noteikto prasību neievērošanu, lai novērstu no azartspēlēm vai interaktīvajām izlozēm atkarīgo spēlētāju dalību azartspēlēs vai interaktīvajās izlozēs, piemēro naudas sodu juridiskajai personai tūkstoš četrsimt naudas soda vienību apmērā.

(10) Par laimesta neizmaksāšanu šajā likumā noteiktajā termiņā piemēro naudas sodu juridiskajai personai tūkstoš četrsimt naudas soda vienību apmērā.

(11) Par laimesta vai spēlētāja spēles kontā esošo līdzekļu pārskaitīšanu uz kontu, no kura netika veikta iemaksa likmes izdarīšanai interaktīvajā azartspēlē vai iemaksa dalībai interaktīvajā izlozē, piemēro naudas sodu juridiskajai personai tūkstoš četrsimt naudas soda vienību apmērā.

(12) Par šajā likumā noteiktā aizlieguma piedāvāt piedalīšanos azartspēlē par velti, kā dāvanu vai balvu vai kā kompensāciju neievērošanu, piemēro naudas sodu juridiskajai personai tūkstoš četrsimt naudas soda vienību apmērā.

(13) Par izložu organizēšanu bez izlozes organizēšanas licences, interaktīvo izložu organizēšanas licences, par azartspēļu organizēšanu bez azartspēļu organizēšanas licences, interaktīvo azartspēļu organizēšanas licences, azartspēļu organizēšanas vietas licences vai par azartspēļu pakalpojumu sniegšanu bez azartspēļu pakalpojumu sniegšanas licences piemēro naudas sodu fiziskajai personai četrsimt naudas soda vienību apmērā, bet juridiskajai personai - trīstūkstoš naudas soda vienību apmērā.

(14) Par personas dalību interaktīvajās azartspēlēs vai interaktīvajās izlozēs, kas Latvijas Republikā tiek organizētas bez izsniegtas attiecīgās licences, piemēro naudas sodu fiziskajai personai no četrpadsmit līdz septiņdesmit naudas soda vienībām.

90. pants. Kompetence administratīvo pārkāpumu procesā

Administratīvā pārkāpuma procesu par šā likuma 89. pantā minētajiem pārkāpumiem veic Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija."

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.

Likums Saeimā pieņemts 2021. gada 15. aprīlī.

Valsts prezidents E. Levits

Rīgā 2021. gada 16. aprīlī

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Azartspēļu un izložu likumā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 15.04.2021.Stājas spēkā: 17.04.2021.Tēma: Komerctiesības; Administratīvās atbildības ceļvedisPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 73A, 16.04.2021. OP numurs: 2021/73A.1
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Anotācija / tiesību akta projekts
322539
17.04.2021
84
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)