Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:
Autoceļu lietošanas nodevas likums

1.pants. Autoceļu lietošanas nodevas mērķis

Autoceļu lietošanas nodevas (turpmāk — nodeva) mērķis ir valsts galveno un reģionālo autoceļu uzturēšanas un attīstības, kā arī videi draudzīgāku transportlīdzekļu izmantošanas veicināšana.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 23.11.2016. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2017.)

2.pants. Nodevas objekts

Nodevu maksā par šā likuma 1.pielikumā noteikto valsts galveno un reģionālo autoceļu posmu lietošanu (izņemot to šķērsošanu, tostarp apļveida krustojumos) ar kravas transportlīdzekļiem, kuru pilna masa ir lielāka par 3000 kilogramiem, un kravas transportlīdzekļiem un to sastāviem, kuru pilna masa ir lielāka par 3500 kilogramiem un kuri paredzēti vai tiek izmantoti kravu autopārvadājumiem (turpmāk — transportlīdzeklis).

(23.11.2016. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2017.)

3.pants. Nodevas maksātāji

Nodevu maksā mehāniskā transportlīdzekļa īpašnieks, turētājs vai vadītājs Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

4.pants. Nodevas likmes

(1) Nodevu maksā atkarībā no transportlīdzekļa motora izmešu līmeņa un no transportlīdzekļa vai transportlīdzekļu sastāva asu skaita par laiku, kurā paredzēts lietot autoceļus saskaņā ar šā likuma 2.pielikumā noteiktajām likmēm. Transportlīdzekļa motora izmešu līmeni apliecina transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistra dati. Ārvalstī reģistrēta transportlīdzekļa motora izmešu līmeni un tāda Latvijā reģistrēta transportlīdzekļa motora izmešu līmeni, kura dati reģistrā nav norādīti, apliecina transportlīdzekļa izgatavotāja vai izgatavotāja pārstāvja izsniegts apliecinājums par transportlīdzekļa motora izmešu atbilstību noteiktam līmenim.

(2) Nodevas dienas likmes samaksa dod tiesības lietot valsts galvenos un reģionālos autoceļus 24 stundas no nodevas maksātāja norādītā autoceļu lietošanas sākuma laika.

(3) Nodevas nedēļas likmes samaksa dod tiesības lietot valsts galvenos un reģionālos autoceļus septiņas nepārtrauktas diennaktis, ieskaitot nodevas maksātāja norādīto autoceļu lietošanas sākuma datumu.

(4) Nodevas mēneša likmes samaksa dod tiesības lietot valsts galvenos un reģionālos autoceļus 30 nepārtrauktas diennaktis, ieskaitot nodevas maksātāja norādīto autoceļu lietošanas sākuma datumu.

(5) Nodevas gada likmes samaksa dod tiesības lietot valsts galvenos un reģionālos autoceļus vienu nepārtrauktu gadu no nodevas maksātāja norādītā autoceļu lietošanas sākuma datuma.

(6) Ja nav zināms transportlīdzekļa motora izmešu līmenis vai nav transportlīdzekļa izgatavotāja vai izgatavotāja pārstāvja izsniegta apliecinājuma transportlīdzekļa motora izmešu atbilstībai noteiktam līmenim, nodevu maksā atbilstoši “EURO 0” līmenim noteiktajām likmēm.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 06.11.2013., 19.06.2014. un 23.11.2016. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2017.)

5.pants. Nodevas administrēšana

(1) Nodevu administrē valsts akciju sabiedrība "Ceļu satiksmes drošības direkcija", Valsts ieņēmumu dienests un valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts ceļi".

(2) Nodevas administrēšana ietver visas darbības, kas saistītas ar nodevas piemērošanu. Nodevas iekasēšana ietver visas darbības, kas saistītas ar nodevas maksājuma pieņemšanu no nodevas maksātāja un ieskaitīšanu valsts pamatbudžeta ieņēmumu kontā Valsts kasē, izmantojot valsts akciju sabiedrības "Ceļu satiksmes drošības direkcija" uzturēto elektronisko pakalpojumu sistēmu. Par nodevas iekasēšanas pakalpojumu sniegšanas nodrošināšanu visā valsts teritorijā ir atbildīga valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts ceļi" un valsts akciju sabiedrība "Ceļu satiksmes drošības direkcija".

(3) Nodevas iekasēšanas un administrēšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

(06.11.2013. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 19.06.2014. likumu, kas stājas spēkā 01.07.2014.)

5.1 pants. Nodevas elektroniskās iekasēšanas sistēmas pakalpojumu sniedzēju reģistrācija, uzraudzība un izslēgšana no reģistra

Nodevas elektroniskās iekasēšanas sistēmas pakalpojumu sniedzēju reģistrācijas un uzraudzības kārtību, kā arī kārtību, kādā pakalpojumu sniedzējs izslēdzams no reģistra, nosaka Ministru kabinets.

(16.10.2014. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 12.11.2014.)

6.pants. Atbrīvojumi no nodevas maksāšanas

Nodevu nemaksā:

1) par Iekšlietu ministrijas padotībā esošo iestāžu un šo iestāžu padotībā esošo izglītības iestāžu transportlīdzekļiem;

2) par Aizsardzības ministrijas padotībā esošo institūciju un Nacionālo bruņoto spēku transportlīdzekļiem;

3) par pašvaldību policijas iestāžu transportlīdzekļiem;

4) (izslēgts ar 20.12.2010. likumu);

5) (izslēgts ar 20.12.2010. likumu);

6) (izslēgts ar 23.11.2016. likumu);

7) (izslēgts ar 23.11.2016. likumu);

8) (izslēgts ar 06.11.2013. likumu);

9) (izslēgts ar 06.11.2013. likumu).

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 20.12.2010., 06.11.2013. un 23.11.2016. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2017.)

7.pants. Nodevas atmaksāšana

(1) Nodevu atmaksā šādos gadījumos:

1) ja transportlīdzeklis noņemts no uzskaites izvešanai no Latvijas vai norakstīšanai. Šajā gadījumā tiek atmaksāta daļa no nodevas gada likmes summas un to aprēķina saskaņā ar šādu formulu:

atmaksājamā summa = nodevas gada maksājums x 1/12 x nodevas gada maksājuma atlikušo pilno kalendāra mēnešu skaits;

2) ja transportlīdzeklis noņemts no uzskaites norakstīšanai. Šajā gadījumā atmaksā daļu no nodevas mēneša likmes summas un to aprēķina saskaņā ar šādu formulu:

atmaksājamā summa = nodevas mēneša maksājums x 1/30 x atlikušo dienu skaits no datuma, kad transportlīdzekļu valsts reģistrā izdarīta atzīme par transportlīdzekļa noņemšanu no uzskaites norakstīšanai, līdz datumam, kad beidzas nodevas samaksas termiņš;

3) ja dienas, nedēļas, mēneša vai gada nodevas likme par vienu un to pašu periodu un par vienu un to pašu transportlīdzekli vai transportlīdzekļu sastāvu samaksāta divas vai vairākas reizes vai samaksāta lielāka nodeva, nekā noteikts šajā likumā. Atmaksā summu, kas pārsniedz šajā likumā noteikto likmi konkrētajam transportlīdzeklim.

(2) (Izslēgta ar 29.06.2009. likumu.)

(3) Ja par vienu un to pašu transportlīdzekli vai transportlīdzekļu sastāvu samaksāta nodevas gada likme un šajā pašā periodā ietvertā mēneša, nedēļas vai dienas likme par šajā transportlīdzekļu sastāvā ietilpstošo mehānisko transportlīdzekli, atmaksā summu, kas atbilst attiecīgajai mēneša, nedēļas vai dienas likmei.

(4) Lēmumu par nodevas atmaksāšanu pieņem Valsts ieņēmumu dienests.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 29.06.2009. un 06.11.2013. likumu, kas stājas spēkā 11.12.2013.)

8.pants. Nodevas samaksas kontrole

(1) Nodevas samaksas kontroli veic Valsts policija. Nodevas samaksas kontroles kārtību nosaka Ministru kabinets.

(2) Ja transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā nav datu par transportlīdzekļa motora izmešu līmeni, transportlīdzekļa vadītājam pēc Valsts policijas amatpersonas pieprasījuma ir pienākums pierādīt transportlīdzekļa atbilstību nodevas samaksai izraudzītajam motora izmešu līmenim.

(3) (Izslēgta ar 06.11.2013. likumu)

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 06.11.2013. un 19.06.2014. likumu, kas stājas spēkā 01.07.2014.)

9.pants. Atbildība par šā likuma pārkāpumiem

Par šā likuma pārkāpumiem persona saucama pie atbildības likumā noteiktajā kārtībā.

10.pants. Nodevas izlietošana

(Izslēgts ar 06.11.2013. likumu, kas stājas spēkā 11.12.2013.)

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 06.11.2013. likumu, kas stājas spēkā 11.12.2013.)

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Eiropas Parlamenta un Padomes 1999.gada 17.jūnija direktīvas 1999/62/EK par dažu infrastruktūru lietošanas maksas noteikšanu smagajiem kravas transportlīdzekļiem;

2) Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 17.maija direktīvas 2006/38/EK, ar ko groza direktīvu 1999/62/EK par dažu infrastruktūru lietošanas maksas noteikšanu smagajiem kravas transportlīdzekļiem;

3) Eiropas Parlamenta un Padomes 2011.gada 27.septembra direktīvas 2011/76/ES, ar ko groza direktīvu 1999/62/EK par dažu infrastruktūru lietošanas maksas noteikšanu smagajiem kravas transportlīdzekļiem (Dokuments attiecas uz EEZ).

Likums stājas spēkā 2014.gada 1.jūlijā.
(06.11.2013. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 11.12.2013.)

Likums Saeimā pieņemts 2008.gada 11.decembrī.
Valsts prezidents V.Zatlers
Rīgā 2008.gada 23.decembrī
Autoceļu lietošanas nodevas likuma
1.pielikums
Valsts galveno un reģionālo autoceļu posmi, par kuru lietošanu maksājama nodeva

(Pielikums ar grozījumiem, kas izdarīti ar 20.12.2010. un 23.11.2016. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2017.)

Nr.
p.k.

Valsts galvenā un reģionālā autoceļa maršruta indekss

Valsts galvenā  un reģionālā autoceļa maršruta nosaukums

Valsts galvenā  un reģionālā autoceļa posms, par kura lietošanu maksājama nodeva
(km)

no

līdz

1.

A1

Rīga (Baltezers)-Igaunijas robeža (Ainaži)

0,0

84,6

93,4

96,8

100,3

101,9

2.

A2

Rīga–Sigulda–Igaunijas robeža (Veclaicene)

12,4

50,4

53,6

195,6

3.

A3

Inčukalns–Valmiera–Igaunijas robeža (Valka)

0,0

89,1

92,3

116,3

4.

A4

Rīgas apvedceļš (Baltezers–Saulkalne)

0,0

20,4

5.

A5

Rīgas apvedceļš (Salaspils–Babīte)

0,0

2,4

2,9

40,9

6.

A6

Rīga–Daugavpils–Krāslava–Baltkrievijas robeža

17,4

18,6

19,6

28,3

30,3

34,0

39,1

45,8

50,9

51,0

56,5

144,0

149,5

172,0

176,2

268,7

274,1

307,0

7.

A7

Rīga–Bauska–Lietuvas robeža (Grenctāle)

7,9

65,5

68,6

85,6

8.

A8

Rīga–Jelgava–Lietuvas robeža (Meitene)

9,9

43,1

48,6

76,1

9.

A9

Rīga (Skulte)–Liepāja

0,0

92,3

95,7

100,7

101,9

129,5

132,7

185,8

188,2

191,7

10.

A10

Rīga–Ventspils

13,4

18,8

23,8

37,0

41,3

185,0

11.

A11

Liepāja–Lietuvas robeža (Rucava)

4,9

53,4

12.

A12

Jēkabpils–Rēzekne–Ludza–Krievijas robeža (Terehova)

3,9

58,4

61,2

159,2

13.

A13

Krievijas robeža (Grebņeva)–Rēzekne–Daugavpils–Lietuvas robeža (Medumi)

9,9

47,7

53,2

134,8

144,8

163,4

14.

A14

Daugavpils apvedceļš (Kalkūni–Tilti)

0,0

15,6

15.

A15

Rēzeknes apvedceļš

0,0

7,1

16.

P5

Ulbroka–Ogre

0,0

19,9

17.

P80

Tīnūži–Koknese

0,0

63,6

Autoceļu lietošanas nodevas likuma
2. pielikums
Autoceļu lietošanas nodevas likmes

(Pielikums 23.11.2016. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2017.)

1. Transportlīdzekļiem ar pilnu masu no 3000 līdz 3500 kg

Nodevas likmes (euro)
dienas likme nedēļas likme mēneša likme gada likme
6 14 28 300

2. Transportlīdzekļiem un to sastāviem ar pilnu masu no 3500 kg līdz 12 000 kg

Transportlīdzekļa motora izmešu līmenis Nodevas likmes (euro)
dienas likme nedēļas likme mēneša likme gada likme
EURO 0, I, II 9 22 44 535
EURO III 8 20 40 484
EURO IV un mazāk piesārņojošs 8 20 40 400

3. Transportlīdzekļiem un to sastāviem ar pilnu masu no 12 000 kg

Transportlīdzekļa motora izmešu līmenis Asu skaits

 

Nodevas likmes (euro)
dienas likme nedēļas likme mēneša likme gada likme
EURO 0

EURO I

EURO II

ne vairāk kā 3 asis 12 30 61 611
ne mazāk kā 4 asis 12 51 101 1018
EURO III

 

ne vairāk kā 3 asis 9 24 48 484
ne mazāk kā 4 asis 11 40 80 804
EURO IV un mazāk piesārņojošs ne vairāk kā 3 asis 8 21 43 427
ne mazāk kā 4 asis 11 36 71 711
 
Tiesību akta pase
Izdevējs: SaeimaVeids: likumsPieņemts: 11.12.2008.Stājas spēkā: 01.07.2014. Statuss:
spēkā esošs
Tēma:  Nodokļi un nodevas, Transports un sakariPublicēts: "Latvijas Vēstnesis", 200 (3984), 23.12.2008., "Ziņotājs", 2, 29.01.2009.
Tulkojums:
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Uz tiesību akta pamata izdotie
  • Anotācijas / Tiesību aktu projekti
  • Tulkojums
  • Skaidrojumi
185656
{"selected":{"value":"01.01.2017","content":"<font class='s-1'>01.01.2017.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.01.2017","iso_value":"2017\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2017.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"12.11.2014","iso_value":"2014\/11\/12","content":"<font class='s-1'>12.11.2014.-31.12.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.07.2014","iso_value":"2014\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2014.-11.11.2014.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.01.2017
84
1
Saite uz tiesību aktuAtsauce uz tiesību aktu
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitāšu arhīvs
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības
Latvijas Republikas Satversmes 90.pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 270001:2013 (informācijas drošība)