Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 745

Rīgā 2018. gada 27. novembrī (prot. Nr. 56 36. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2005. gada 27. decembra noteikumos Nr. 1032 "Noteikumi par budžetu ieņēmumu klasifikāciju"

Izdoti saskaņā ar Likuma par budžetu un finanšu vadību
11. panta 1. punktu un 43. panta pirmo daļu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2005. gada 27. decembra noteikumos Nr. 1032 "Noteikumi par budžetu ieņēmumu klasifikāciju" (Latvijas Vēstnesis, 2005, 210. nr.; 2006, 193. nr.; 2007, 198. nr.; 2008, 192. nr.; 2009, 206. nr.; 2010, 165., 198. nr.; 2011, 164. nr.; 2012, 39., 147. nr.; 2013, 239. nr.; 2014, 229. nr.; 2015, 118., 237., 252. nr.; 2016, 169. nr.; 2017, 195. nr.) šādus grozījumus:

1.1. papildināt noteikumus ar 3.1.8. apakšpunktu šādā redakcijā:

"3.1.8. ieņēmumiem, kuri veidojas pēc uzkrāšanas principa, piemēro 8.0. grupu;";

1.2. papildināt noteikumus ar 5.1 un 5.2 punktu šādā redakcijā:

"5.1 Soda nauda, nokavējuma nauda, nokavējuma procenti, līgumsodu ieņēmumi, kas radušies nodokļu, nodevu nenomaksāšanas vai valsts budžeta aizdevumu darījumu nosacījumu nepildīšanas dēļ, tiek attiecināti uz konkrētā nodokļa, nodevas ieņēmumiem vai valsts budžeta aizdevumu darījumos uz procentu ieņēmumiem.

5.2 Valsts ieņēmumu dienests šo noteikumu 5.1 punktu attiecībā uz soda naudu piemēro no 2021. gada 1. janvāra.";

1.3. svītrot pielikuma 1.4. apakšgrupas 4.1.0.0. koda skaidrojumā vārdus "t. sk. soda naudu vai nokavējuma naudu par termiņā nesamaksāto nekustamā īpašuma nodokli";

1.4. svītrot pielikuma 1.8. apakšgrupas 5.4.3.0. kodu un tā skaidrojumu, 5.4.3.1. un 5.4.3.2. kodu;

1.5. svītrot pielikuma 2.0. grupas 8.1.1.5. un 8.1.1.6. kodu;

1.6. svītrot pielikuma 2.0. grupas 8.1.2.1. un 8.1.2.2. kodu;

1.7. izteikt pielikuma 2.0. grupas 8.4.1.0. koda skaidrojumu šādā redakcijā:

    "Uz 8.4.1.0. kodu attiecina valsts budžeta procentu ieņēmumus par valsts budžeta aizdevumiem, kā arī šo noteikumu 5.1 punktā minētos ieņēmumus par valsts budžeta aizdevumiem"

1.8. izteikt pielikuma 2.0. grupas 8.6.4.0. koda skaidrojumu šādā redakcijā:

    "Uz 8.6.4.0. kodu attiecina procentu ieņēmumus par atlikto maksājumu no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas, kas tiek maksāti atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma normām, un pārējos procentu ieņēmumus, kas nav klasificēti citur"

1.9. svītrot pielikuma 2.0. grupas 8.9.1.0. un 8.9.2.0. kodu;

1.10. izteikt pielikuma 2.0. grupas 8.9.9.0. koda skaidrojumu šādā redakcijā:

    "Uz 8.9.9.0. kodu attiecina pārējos iepriekš neklasificētos finanšu ieņēmumus, tai skaitā valsts emitēto vērtspapīru prēmiju un ieņēmumus, kas rodas no valūtas kursa svārstībām, pārskata perioda beigās pārrēķinot monetāros posteņus, piemēram, norēķinu konta atlikumu, atbilstoši normatīvajiem aktiem grāmatvedības uzskaites jomā"

1.11. izteikt pielikuma 2.0. grupas 9.1.3.1. kodu šādā redakcijā:

"2.0. 9.1.3.1. Nodeva par jebkāda veida ieroča atļaujas, atkārtotas atļaujas, atļaujas dublikāta, Eiropas šaujamieroču apliecības izsniegšanu, ieroča atļaujas un Eiropas šaujamieroču apliecības derīguma termiņa pagarināšanu
    Uz 9.1.3.1. kodu attiecina ieņēmumus, kas iemaksāti valsts budžetā saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kuros noteikta valsts nodeva par jebkāda veida ieroča atļaujas, atkārtotas atļaujas, atļaujas dublikāta, Eiropas šaujamieroču apliecības izsniegšanu, ieroča atļaujas un Eiropas šaujamieroču apliecības derīguma termiņa pagarināšanu"

1.12. izteikt pielikuma 2.0. grupas 9.1.3.4. kodu šādā redakcijā:

"2.0. 9.1.3.4. Nodeva par uzticama sertifikācijas pakalpojumu sniedzēja darbības apstiprināšanu un atjaunošanu
    Uz 9.1.3.4. kodu attiecina ieņēmumus, kas iemaksāti valsts budžetā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par uzticama sertifikācijas pakalpojumu sniedzēja darbības apstiprināšanas un atjaunošanas valsts nodevu"

1.13. papildināt pielikuma 2.0. grupas 9.1.8.1. un 9.1.8.2. koda skaidrojumu aiz vārda "izsniegšanu" ar vārdiem "izņemot ieņēmumus, kas iemaksāti diplomātiskajās un konsulārajās pārstāvniecībās ārvalstīs";

1.14. izteikt pielikuma 2.0. grupas 9.1.8.3. kodu šādā redakcijā:

"2.0. 9.1.8.3. Nodeva par informācijas saņemšanu no Fizisko personu reģistra
    Uz 9.1.8.3. kodu attiecina ieņēmumus, kas iemaksāti valsts budžetā vai pašvaldību budžetā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts nodevu par informācijas saņemšanu no Fizisko personu reģistra, izņemot ieņēmumus, kas iemaksāti diplomātiskajās un konsulārajās pārstāvniecībās ārvalstīs"

1.15. papildināt pielikuma 2.0. grupas 9.1.8.5. koda skaidrojumu aiz vārda "pakalpojumiem" ar vārdiem "izņemot ieņēmumus, kas iemaksāti diplomātiskajās un konsulārajās pārstāvniecībās ārvalstīs";

1.16. svītrot pielikuma 2.0. grupas 9.1.9.2. kodu;

1.17. papildināt pielikuma 2.0. grupas 9.1.9.7. koda skaidrojumu aiz vārda "dokumentēšanu" ar vārdiem "izņemot ieņēmumus, kas iemaksāti diplomātiskajās un konsulārajās pārstāvniecībās ārvalstīs";

1.18. papildināt pielikuma 2.0. grupas 9.1.9.8. koda skaidrojumu aiz vārda "sagatavošanu" ar vārdiem "izņemot ieņēmumus, kas iemaksāti diplomātiskajās un konsulārajās pārstāvniecībās ārvalstīs";

1.19. svītrot pielikuma 2.0. grupas 9.1.9.9. koda skaidrojuma otro teikumu;

1.20. izteikt pielikuma 2.0. grupas 9.2.1.3. koda nosaukumu šādā redakcijā:

"2.0. 9.2.1.3. Valsts nodeva par apraides atļaujas izsniegšanu un pamatnosacījumu pārskatīšanu, retranslācijas atļaujas izsniegšanu un pārreģistrāciju, kā arī apraides tiesību īstenošanas uzraudzību"

1.21. izteikt pielikuma 2.0. grupas 9.2.1.9. koda skaidrojumu šādā redakcijā:

    "Uz 9.2.1.9. kodu attiecina 9.2.1.2.-9.2.1.8. kodā neuzskaitītās nodevas par speciālu atļauju (licenču) izsniegšanu atsevišķiem komercdarbības veidiem"

1.22. izteikt pielikuma 2.0. grupas 9.2.2.0. koda skaidrojumu šādā redakcijā:

    "Uz 9.2.2.0. kodu attiecina ieņēmumus, kas iemaksāti valsts budžetā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par apsardzes darbinieka kvalifikācijas pārbaudījuma kārtošanu, apsardzes sertifikāta izsniegšanu, apsardzes sertifikāta derīguma termiņa pagarināšanu, atkārtota apsardzes sertifikāta un apsardzes sertifikāta dublikāta izsniegšanu; par kvalifikācijas pārbaudījuma kārtošanu attiecībā uz ieroču un munīcijas aprites kārtību un prasmi rīkoties ar ieroci, kā arī par kvalifikācijas pārbaudījuma apliecības dublikāta izsniegšanu; par valsts nodevu par pirotehniķa sertifikāta, tā dublikāta un atkārtota sertifikāta izsniegšanu; par valsts nodevu par spridzinātāja sertifikāta un spridzināšanas darbu vadītāja sertifikāta, tā dublikāta un atkārtota sertifikāta izsniegšanu, kā arī saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kuros noteikta valsts nodeva par detektīva sertifikāta, tā dublikāta un atkārtota sertifikāta izsniegšanu, sertifikāta derīguma termiņa pagarināšanu"

1.23. svītrot pielikuma 2.0. grupas 9.2.9.0. koda skaidrojuma otro teikumu;

1.24. izteikt pielikuma 2.0. grupas 9.2.9.3. koda nosaukumu šādā redakcijā:

"2.0 9.2.9.3. Valsts nodeva par zemes dzīļu izmantošanas licenci un atradnes pasi"

1.25. svītrot pielikuma 2.0. grupas 9.3.9.0. koda skaidrojuma otro teikumu;

1.26. izteikt pielikuma 2.0. grupas 9.3.9.3. koda nosaukumu šādā redakcijā:

"2.0. 9.3.9.3. Valsts nodeva par Ieroču aprites likumā paredzētā kontrolšāviena ar vītņstobra šaujamieroci izdarīšanu, par šaujamieroča un lielas enerģijas pneimatiskā ieroča dezaktivēšanas apliecinājuma izsniegšanu un par salūtieroča (akustiskā ieroča) apliecinājuma izsniegšanu"

1.27. papildināt pielikuma 2.0. grupas 10.1.2.0. kodu ar skaidrojumu šādā redakcijā:

    "Uz 10.1.2.0. kodu attiecina ieņēmumus no naudas sodiem, ko uzliek Valsts ieņēmumu dienests"

1.28. izteikt pielikuma 2.0. grupas 10.1.2.1. koda nosaukumu šādā redakcijā:

"2.0. 10.1.2.1. Naudas sodi, ko uzliek Valsts ieņēmumu dienests, izņemot naudas sodus, ko uzliek Valsts ieņēmumu dienesta Muitas pārvalde"

1.29. svītrot pielikuma 2.0. grupas 10.1.2.2. kodu;

1.30. izteikt pielikuma 2.0. grupas 10.1.2.3. koda nosaukumu šādā redakcijā:

"2.0. 10.1.2.3. Naudas sodi, ko uzliek Valsts ieņēmumu dienesta Muitas pārvalde"

1.31. izteikt pielikuma 2.0. grupas 10.1.4.0. koda skaidrojumu šādā redakcijā:

    "Uz 10.1.4.0. kodu attiecina naudas sodus, ko uzliek pašvaldības un pašvaldību institūcijas (izņemot par pārkāpumiem ceļu satiksmē)"

1.32. svītrot pielikuma 2.0. grupas 10.1.5.2. koda skaidrojuma otro teikumu;

1.33. izteikt pielikuma 2.0. grupas 10.1.9.7. koda nosaukumu šādā redakcijā:

"2.0. 10.1.9.7. Naudas sodi, ko uzliek Maksātnespējas kontroles dienests"

1.34. izteikt pielikuma 2.0. grupas 10.2.0.0., 10.2.1.0., 10.2.2.0. un 10.2.9.0. kodu šādā redakcijā:

"2.0. 10.2.0.0. Soda naudas, ko uzliek Valsts ieņēmumu dienests
    Uz 10.2.0.0. kodu attiecina ieņēmumus no soda naudas, ko uzliek Valsts ieņēmumu dienests
2.0. 10.2.1.0. Soda naudas, ko uzliek Valsts ieņēmumu dienests, izņemot muitas lietās un sakarā ar nodokļu deklarāciju precizējumiem pirms kontroles pasākumiem
2.0. 10.2.2.0. Soda naudas, ko uzliek Valsts ieņēmumu dienests muitas lietās
2.0. 10.2.9.0. Soda naudas, ko uzliek Valsts ieņēmumu dienests sakarā ar nodokļu deklarāciju precizējumiem pirms kontroles pasākumiem"

1.35. izteikt pielikuma 2.0. grupas 10.3.0.0. koda skaidrojumu šādā redakcijā:

    "Uz 10.3.0.0. kodu attiecina ieņēmumus, kas iemaksāti valsts budžetā no Valsts ieņēmumu dienesta uzliktajām soda sankcijām"

1.36. svītrot pielikuma 2.0. grupas 12.1.1.0. kodu;

1.37. izteikt pielikuma 2.0. grupas 12.1.2.0. koda nosaukumu šādā redakcijā:

"2.0. 12.1.2.0. Ieņēmumi no valstij piekritīgās mantas realizācijas pēc Valsts ieņēmumu dienesta pieņemtā lēmuma"

1.38. izteikt pielikuma 2.0. grupas 12.1.6.1. koda nosaukumu šādā redakcijā:

"2.0. 12.1.6.1. Ieņēmumi no konfiscēto noziedzīgi iegūto līdzekļu realizācijas"

1.39. svītrot pielikuma 2.0. grupas 12.1.6.9. kodu;

1.40. svītrot pielikuma 2.0. grupas 12.3.1.0., 12.3.1.1., 12.3.1.2. un 12.3.1.3. kodu;

1.41. izteikt pielikuma 2.0. grupas 12.3.2.0. koda nosaukumu šādā redakcijā:

"2.0. 12.3.2.0. Kreditoru un deponentu parādu summas, kurām iestājies prasības noilgums"

1.42. svītrot pielikuma 2.0. grupas 12.3.3.0. kodu;

1.43. izteikt pielikuma 2.0. grupas 12.3.4.0. koda skaidrojumu šādā redakcijā:

    "Uz 12.3.4.0. kodu attiecina ieņēmumus, kas iemaksāti valsts vai pašvaldību budžetos saistībā ar budžeta iestādēm atmaksātiem debitoru parādiem (tai skaitā pārmaksas un prasību atmaksas, kas veidojušās iepriekšējos saimnieciskajos gados), kā arī budžeta līdzekļu atlikumus, kas ar gada slēguma darījumiem ieskaitīti budžetā"

1.44. svītrot pielikuma 2.0. grupas 12.3.6.0 koda skaidrojumā vārdus "valsts vai pašvaldības";

1.45. svītrot pielikuma 2.0. grupas 12.3.7.0. kodu;

1.46. svītrot pielikuma 2.0. grupas 13.3.0.0. kodu;

1.47. svītrot pielikuma 2.0. grupas 14.0.0.0. kodu;

1.48. svītrot pielikuma 5.0. grupas 18.3.0.0. koda nosaukumā vārdus "no valsts budžeta";

1.49. svītrot pielikuma 5.0. grupas 18.3.0.0. koda skaidrojumu;

1.50. izteikt pielikuma 5.0. grupas 18.3.1.0., 18.3.1.1. un 18.3.1.2. kodu šādā redakcijā:

"5.0. 18.3.1.0. Valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko personu un budžeta nefinansēto iestāžu saņemtie transferti no valsts budžeta
  18.3.1.1. Valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko personu un budžeta nefinansēto iestāžu saņemtie valsts budžeta transferti no ministrijas vai centrālās valsts iestādes budžeta, kuras institucionālā padotībā tās atrodas
    Uz 18.3.1.1. kodu attiecina valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko personu un budžeta nefinansēto iestāžu saņemtos transfertus, tai skaitā nenaudas (aktīvu saņemšana un pasīvu nodošana bilancē) darījumu ieņēmumus no ministrijas vai centrālās valsts iestādes budžeta, kuras institucionālā padotībā tās atrodas, izņemot 18.3.1.3. un 18.3.1.4. kodā minētos transfertus
  18.3.1.2. Valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko personu un budžeta nefinansēto iestāžu saņemtie valsts budžeta transferti no citas ministrijas vai centrālās valsts iestādes budžeta
    Uz 18.3.1.2. kodu attiecina valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko personu un budžeta nefinansēto iestāžu saņemtos transfertus, tai skaitā nenaudas (aktīvu saņemšana bilancē un pasīvu nodošana bilancē) darījumu ieņēmumus no citas ministrijas vai centrālās valsts iestādes budžeta, izņemot 18.3.1.3. un 18.3.1.4. kodā minētos transfertus"

1.51. svītrot pielikuma 5.0. grupas 18.3.2.0., 18.3.2.1. un 18.3.2.2. kodu;

1.52. izteikt pielikuma 5.0. grupas 18.6.2.0. kodu šādā redakcijā:

"5.0. 18.6.2.0. Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti
    Uz 18.6.2.0. kodu attiecina pašvaldību saņemtos transfertus, tai skaitā nenaudas (aktīvu saņemšana un pasīvu nodošana bilancē) darījumu ieņēmumus no valsts budžeta, izņemot 18.6.3.0. un 18.6.4.0. kodā minētos transfertus"

1.53. svītrot pielikuma 5.0. grupas 18.6.9.0. kodu;

1.54. izteikt pielikuma 4.2. grupas 21.1.9.1. kodu šādā redakcijā:

"4.2. 21.1.9.1. Ieņēmumi no citu Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanas, kas nav Eiropas Savienības struktūrfondi
    Uz 21.1.9.1. kodu attiecina Eiropas Savienības finansēto palīdzības programmu īstenošanas līdzekļus, ko budžeta iestāde, no valsts budžeta daļēji finansēta atvasināta publiska persona un budžeta nefinansēta iestāde saņēmusi no Eiropas Savienības politiku instrumentiem, kas nav Eiropas Savienības struktūrfondi"

1.55. izteikt pielikuma 4.2. grupas 21.1.9.2. koda skaidrojumu šādā redakcijā:

    "Uz 21.1.9.2. kodu attiecina citus ārvalstu finanšu palīdzības programmu īstenošanas līdzekļus, kas nav Eiropas Savienības politiku instrumenti"

1.56. izteikt pielikuma 4.2. grupas 21.1.9.4. koda nosaukumu šādā redakcijā:

"4.2. 21.1.9.4. Ieņēmumi no vadošā partnera partneru grupas īstenotajiem ārvalstu finanšu palīdzības projektiem"

1.57. izteikt pielikuma 3.0. grupas 21.4.2.3. kodu šādā redakcijā:

"3.0. 21.4.2.3. Budžeta iestāžu ieņēmumi no valsts rezervju pārdošanas
    Uz 21.4.2.3. kodu attiecina budžeta iestāžu ieņēmumus, kurus iegūst no valsts rezervju pārdošanas"

1.58. papildināt pielikuma 3.0. grupu ar 21.4.2.6. kodu šādā redakcijā:

"3.0. 21.4.2.6. NATO dalībvalstu līdzmaksājumi par aktivitātēm Latvijas Republikas teritorijā"

1.59. izteikt pielikuma 3.0. grupas 21.4.9.0. koda skaidrojumu šādā redakcijā:

    "Uz 21.4.9.0. kodu attiecina citus iepriekš neklasificētus pašu ieņēmumus"

1.60. svītrot pielikuma 3.0. grupas 21.4.9.1., 21.4.9.2. un 21.4.9.3. kodu;

1.61. papildināt pielikumu aiz 6.0. grupas 23.6.0.0. koda ar 8.0. grupas 24.0.0.0., 24.1.0.0., 24.2.0.0., 24.2.1.0., 24.2.2.0. un 24.2.9.0. kodu šādā redakcijā:

"8.0. 24.0.0.0. Pārējie iepriekš neuzskaitītie budžeta ieņēmumi, kas veidojas pēc uzkrāšanas principa
    Uz 24.0.0.0. kodu attiecina pārējos ieņēmumus, kas nav klasificēti iepriekš un veidojas, piemērojot uzkrāšanas principu, piemēram, ieņēmumus no aktīvu sākotnējās atzīšanas iestādes bilancē, ilgtermiņa ieguldījumu nolietojuma korekcijas par iepriekšējiem gadiem, ieņēmumus no ilgtermiņa nefinanšu ieguldījumu pārvērtēšanas atbilstoši normatīvajiem aktiem grāmatvedības uzskaites jomā
8.0. 24.1.0.0. Ieņēmumi no aktīvu sākotnējās atzīšanas
    Uz 24.1.0.0. kodu attiecina ieņēmumus, kas veidojas atbilstoši normatīvajiem aktiem grāmatvedības uzskaites jomā, sākotnēji atzīstot uzskaitē iepriekš neuzskaitītus aktīvus, piemēram, inventarizācijā konstatētus pārpalikumus un reorganizācijas ietvaros saņemtus aktīvus, ja ieņēmumi nav attiecināmi uz 5.0. grupu
8.0. 24.2.0.0. Nenaudas darījumu ieņēmumi
    Uz 24.2.0.0. kodu attiecina ieņēmumus, kas nav klasificēti iepriekš, piemēram, ilgtermiņa ieguldījumu nolietojuma korekcijas par iepriekšējiem gadiem, ieņēmumus no aktīvu vērtības samazinājuma norakstīšanas
8.0. 24.2.1.0. Ieņēmumi no saistību dzēšanas
    Uz 24.2.1.0. kodu attiecina ieņēmumus, kas rodas, ja iestādei nav jāatmaksā kāda no saistībām (piemēram, nodokļu kapitalizācija, parādu dzēšana) vai iestādes saistību atmaksu veic cita persona atbilstoši normatīvajiem aktiem grāmatvedības uzskaites jomā
8.0. 24.2.2.0. Ieņēmumi no vērtības samazinājuma un uzkrājumu norakstīšanas
    Uz 24.2.2.0. kodu attiecina ieņēmumus no vērtības samazinājuma norakstīšanas avansa maksājumiem un prasībām, ieņēmumus no iespējamām saistībām izveidoto uzkrājumu samazināšanas atbilstoši normatīvajiem aktiem grāmatvedības uzskaites jomā
8.0. 24.2.9.0. Pārējie nenaudas darījumu ieņēmumi, kas nav klasificēti iepriekš
    Uz 24.2.9.0. kodu attiecina ieņēmumus no iepriekšējo gadu nebūtisku kļūdu labojumiem, piemēram, no ilgtermiņa ieguldījumu amortizācijas un nolietojuma korekcijām, grāmatvedības uzskaites kārtības maiņas un pārējos nenaudas darījumu ieņēmumus, kas nav klasificēti iepriekš"

2. Noteikumi stājas spēkā 2019. gada 1. janvārī.

3. Šo noteikumu 1.14. apakšpunkts stājas spēkā 2020. gada 1. jūlijā.

4. Šo noteikumu 1.11., 1.22. un 1.26. apakšpunkts stājas spēkā vienlaikus ar Ieroču aprites likuma spēkā stāšanos.

Ministru prezidenta vietā -
finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2005. gada 27. decembra noteikumos Nr. 1032 "Noteikumi par budžetu ieņēmumu .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 745Pieņemts: 27.11.2018.Stājas spēkā: 01.01.2019.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 240, 06.12.2018. OP numurs: 2018/240.6
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
303487
01.01.2019
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)