Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:
Par nodokļu piemērošanu brīvostās un
speciālajās ekonomiskajās zonās
I nodaļa
Vispārīgie noteikumi

1.pants. Likumā lietotie termini

(1) Šajā likumā lietoti Rīgas brīvostas likumā, Ventspils brīvostas likumā, Liepājas speciālās ekonomiskās zonas likumā un Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas likumā, Komercdarbības atbalsta kontroles likumā, likumā "Par nodokļiem un nodevām", Pievienotās vērtības nodokļa likumā, likumā "Par uzņēmumu ienākuma nodokli", kā arī muitas lietas regulējošajos normatīvajos aktos lietotie termini, ja šajā likumā nav noteikts citādi.

(2) Likumā lietoti arī šādi termini:

1) atļauja piemērot tiešo nodokļu atvieglojumus:

a) Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes speciālās ekonomiskās zonas kapitālsabiedrībai izsniegta apliecība par tiesībām piemērot tiešo nodokļu atvieglojumus un īpašu kārtību valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu veikšanai,

b) Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes speciālās ekonomiskās zonas kapitālsabiedrībai izsniegta atļauja par tiesībām piemērot tiešo nodokļu atvieglojumus un īpašu kārtību valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu veikšanai,

c) Ventspils brīvostas pārvaldes licencētai kapitālsabiedrībai izsniegta apliecība par tiesībām piemērot tiešo nodokļu atvieglojumus un īpašu kārtību valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu veikšanai,

d) Rīgas brīvostas pārvaldes licencētai kapitālsabiedrībai izsniegta apliecība par tiesībām piemērot tiešo nodokļu atvieglojumus un īpašu kārtību valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu veikšanai;

2) brīvostas pārvalde — Rīgas brīvostas pārvalde un Ventspils ostas pārvalde;

3) licencēta kapitālsabiedrība — kapitālsabiedrība, kas noslēgusi līgumu ar brīvostas pārvaldi par licencētu komercdarbību Rīgas brīvostas vai Ventspils brīvostas teritorijā;

4) netiešie nodokļi — muitas nodoklis, dabas resursu nodoklis, akcīzes nodoklis un pievienotās vērtības nodoklis;

5) tiešie nodokļi — uzņēmumu ienākuma nodoklis un nekustamā īpašuma nodoklis;

6) uzkrātā ieguldījumu summa — visu to zonas kapitālsabiedrības vai licencētas kapitālsabiedrības ieguldījumu summa, kas veikti, sākot ar taksācijas periodu, kurā attiecīgā kapitālsabiedrība ir noslēgusi ar zonas pārvaldi vai brīvostas pārvaldi līgumu par ieguldījumu veikšanu zonas vai brīvostas teritorijā, līdz tam taksācijas periodam (ieskaitot), par kuru tiek veikts aprēķins, — Liepājas speciālās ekonomiskās zonas kapitālsabiedrībai, Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas kapitālsabiedrībai, Rīgas brīvostas licencētai kapitālsabiedrībai vai Ventspils brīvostas licencētai kapitālsabiedrībai;

7) uzkrātā tiešo nodokļu atlaižu summa — visu saskaņā ar šo likumu izmantoto tiešo nodokļu atlaižu summa, sākot ar taksācijas periodu, kurā zonas kapitālsabiedrībai vai licencētai kapitālsabiedrībai izsniegta atļauja piemērot tiešo nodokļu atvieglojumus, līdz taksācijas periodam (neieskaitot), par kuru tiek veikts aprēķins;

8) zonas pārvalde — Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde un Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvalde;

9) zonas teritorijaLiepājas speciālās ekonomiskās zonas likumā vai Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas likumā noteiktā speciālās ekonomiskās zonas teritorija;

10) brīvostas teritorijaVentspils brīvostas likumā vai Rīgas brīvostas likumā noteiktā brīvostas teritorija;

11) zonas kapitālsabiedrība— Liepājas speciālās ekonomiskās zonas kapitālsabiedrība vai Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas kapitālsabiedrība, ar kuru zonas pārvalde noslēgusi līgumu par komercdarbību un ieguldījumu veikšanu Liepājas speciālās ekonomiskās zonas vai Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas teritorijā;

12) zonas kapitālsabiedrības vai licencētas kapitālsabiedrības veiktie ieguldījumi — tie zonas kapitālsabiedrības vai licencētas kapitālsabiedrības, kā arī zonas pārvaldes vai brīvostas pārvaldes pamatlīdzekļos veiktie ilgtermiņa materiālie ieguldījumi (ēkas, būves, iekārtas un tehnika) un nemateriālie ieguldījumi (izmaksas patentu iegūšanai un tehnoloģiju apgūšanai), kuri atbilst šādiem nosacījumiem:

a) paredzēti zonas pārvaldes un zonas kapitālsabiedrības vai brīvostas pārvaldes un licencētas kapitālsabiedrības noslēgtajā līgumā par ieguldījumu veikšanu,

b) kvalificējami kā sākotnējie ieguldījumi, tas ir, ieguldījumi jaunas kapitālsabiedrības izveidē, esošas kapitālsabiedrības ražošanas vai pakalpojumu jaudas pieaugumā, esošas kapitālsabiedrības produkcijas daudzveidošanā ar produktiem, kuri kapitālsabiedrībā iepriekš nav ražoti, vai esošas kapitālsabiedrības ražošanas procesu būtiskā maiņā,

c) iegādātie aktīvi ir jauni, izņemot gadījumu, kad tos iegādājas kapitālsabiedrība, kura atbilst Komisijas 2014.gada 17.jūnija regulas (ES) Nr. 651/2014, ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108.pantu (Dokuments attiecas uz EEZ) (turpmāk — Komisijas regula Nr. 651/2014), I pielikumā noteiktajam mazas vai vidējas kapitālsabiedrības statusam,

d) nemateriālie aktīvi atbilst Komisijas regulas Nr. 651/2014 14.panta 8.punktā noteiktajām prasībām,

e) veiktie ieguldījumi pēc to pabeigšanas paliek zonā vai brīvostā vismaz piecus gadus vai trīs gadus, ja ieguldījumus veic kapitālsabiedrība, kura atbilst Komisijas regulas Nr. 651/2014 I pielikumā noteiktajam mazas vai vidējas kapitālsabiedrības statusam,

f) aktīvi, kas saistīti ar modernizācijas procesu, atbilst Komisijas regulas Nr. 651/2014 14.panta 7.punktā noteiktajām prasībām;

13) (izslēgts ar 03.07.2014. likumu).

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 22.05.2003., 31.03.2004., 20.01.2005., 19.12.2006., 05.05.2011., 04.04.2013. un 03.07.2014. likumu, kas stājas spēkā 11.07.2014. Grozījumi otrās daļas 1.punkta "a", "b", "c" un "d" apakšpunktā attiecībā uz vārdu "un īpašu kārtību valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu veikšanai" izslēgšanu stājas spēkā 01.09.2014. un iekļauti likuma redakcijā uz 01.09.2014. Sk. Pārejas noteikumu 17.punktu)

2.pants. Likuma mērķis

Šis likums nosaka kārtību, kādā piemērojami:

1) netiešie nodokļi Rīgas brīvostā, Ventspils brīvostā, Liepājas speciālajā ekonomiskajā zonā un Rēzeknes speciālajā ekonomiskajā zonā;

2) tiešo nodokļu atvieglojumi un veicamas valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas Liepājas speciālajā ekonomiskajā zonā, Rēzeknes speciālajā ekonomiskajā zonā, Ventspils brīvostā un Rīgas brīvostā.

2.1 pants. Nodokļu likumu piemērošana

Zonas kapitālsabiedrības, licencētas kapitālsabiedrības, zonas pārvaldes un brīvostas pārvaldes nodokļus piemēro, aprēķina, deklarē, maksā un citas pareizai nodokļu nomaksāšanas nodrošināšanai nepieciešamās darbības veic saskaņā ar nodokļu likumiem un normatīvajiem aktiem muitas lietu jomā, ja šajā likumā nav noteikts citādi.

(22.05.2003. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 31.03.2004. un 19.12.2006. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2007.)

II nodaļa
Netiešo nodokļu piemērošana

3.pants. Netiešo nodokļu piemērošana preču piegādēm un pakalpojumiem

(1) Preces, kuras nav paredzētas tālākai eksportēšanai un kuras licencētai kapitālsabiedrībai, zonas kapitālsabiedrībai, zonas pārvaldei vai brīvostas pārvaldei piegādā reģistrēts pievienotās vērtības nodokļa maksātājs, apliekamas ar pievienotās vērtības nodokļa standartlikmi vai samazināto likmi saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likumu, ja šajā pantā nav noteikts citādi.

(2) Pievienotās vērtības nodokļa 0 procentu likmi piemēro:

1) reģistrētu pievienotās vērtības nodokļa maksātāju preču piegādēm licencētai kapitālsabiedrībai, zonas kapitālsabiedrībai, zonas pārvaldei vai brīvostas pārvaldei brīvostas vai speciālās ekonomiskās zonas teritorijā ietilpstošajā brīvajā zonā (turpmāk — brīvā zona) to tālākai eksportēšanai;

2) tādām preču piegādēm licencētai kapitālsabiedrībai, zonas kapitālsabiedrībai, zonas pārvaldei vai brīvostas pārvaldei, kuras atbilst šā likuma 1.panta otrās daļas 12.punktā noteiktajām prasībām;

3) (izslēgts ar 20.01.2005. likumu);

4) (izslēgts ar 20.01.2005. likumu);

5) (izslēgts ar 20.01.2005. likumu).

(3) Ja šā panta otrās daļas 1.punktā minētās preces tiek pārdotas, tās ir apliekamas ar pievienotās vērtības nodokļa standartlikmi vai samazināto likmi saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likumu.

(4) Ja licencēta kapitālsabiedrība, zonas kapitālsabiedrība, zonas pārvalde vai brīvostas pārvalde šā panta otrās daļas 2.punktā minētās preces piegādā citai personai ātrāk nekā piecu gadu laikā no to iegādes brīža, licencēta kapitālsabiedrība, zonas kapitālsabiedrība, zonas pārvalde vai brīvostas pārvalde aprēķina pievienotās vērtības nodokli no preces sākotnējās vērtības un iemaksā šo nodokli valsts budžetā tajā taksācijas periodā, kad notikusi preču piegāde, un šis nodoklis nav atskaitāms kā priekšnodoklis.

(5) (Izslēgta ar 20.01.2005. likumu.)

(6) (Izslēgta ar 20.01.2005. likumu.)

(7) Naftas produkti, kurus piegādā licencētai kapitālsabiedrībai, zonas kapitālsabiedrībai, zonas pārvaldei vai brīvostas pārvaldei, ir atbrīvoti no akcīzes nodokļa, kamēr tie atrodas licencētas kapitālsabiedrības, zonas kapitālsabiedrības, zonas pārvaldes vai brīvostas pārvaldes brīvās zonas teritorijā.

(8) No akcīzes nodokļa atbrīvo naftas produktus, kurus licencēta kapitālsabiedrība, zonas kapitālsabiedrība, zonas pārvalde vai brīvostas pārvalde izmanto:

1) kuģos un citos peldlīdzekļos, kuri netiek izmantoti atpūtas un izklaides vajadzībām;

2) kuģos to būvēšanas, izmēģināšanas un uzturēšanas vajadzībām;

3) kuģos un citos peldlīdzekļos, kurus izmanto ūdensceļu padziļināšanas un paplašināšanas darbos;

4) elektroenerģijas ražošanai vai kombinētās iekārtās, kas ražo elektroenerģiju un siltumenerģiju.

(81) Ja šā panta astotajā daļā minētajos gadījumos izmanto dīzeļdegvielu, petroleju vai degvieleļļu, kuras kolorimetriskais indekss ir mazāks par 2,0 un kinemātiskā viskozitāte 50°C ir mazāka par 25 cSt, vai šo naftas produktu aizstājējproduktus un komponentus, tad attiecīgos naftas produktus atbrīvo no akcīzes nodokļa, ja tie ir iezīmēti (marķēti) saskaņā ar likuma "Par akcīzes nodokli" prasībām.

(9) Likuma "Par akcīzes nodokli" 14.panta otrajā daļā noteikto likmi piemēro likuma "Par akcīzes nodokli" 14.panta pirmās daļas 3., 4. un 6.punktā minētajiem naftas produktiem, kuri ir iezīmēti (marķēti) saskaņā ar likuma "Par akcīzes nodokli" prasībām un kurus licencēta kapitālsabiedrība, zonas kapitālsabiedrība, zonas pārvalde vai brīvostas pārvalde brīvās zonas teritorijā izmanto:

1) stacionārās iekārtās;

2) celtņos un citos tamlīdzīgos objektos;

3) iekārtās, kuras tiek izmantotas celtniecības darbos tikai brīvās zonas teritorijā;

4) tehnikā, kas pēc savas konstrukcijas nav paredzēta satiksmei pa koplietošanas ceļiem.

(10) Ministru kabinets nosaka to naftas produktu aprites un kontroles nosacījumus, kuriem saskaņā ar šā panta septīto, astoto, 8.1 un devīto daļu piemēro akcīzes nodokļa atbrīvojumu un atvieglojumus, kā arī šo naftas produktu lietotāju reģistrācijas nosacījumus.

(22.05.2003. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 31.03.2004., 20.01.2005., 19.12.2006., 05.05.2011. un 04.04.2013. likumu, kas stājas spēkā 09.05.2013.)

4.pants. Ierobežojumi mazumtirdzniecībā

(1) Licencētas kapitālsabiedrības un zonas kapitālsabiedrības brīvās zonas teritorijā ir aizliegta preču piegāde un pakalpojumu sniegšana fiziskajām personām (turpmāk — mazumtirdzniecība), izņemot:

1) pārtikas un medicīnas preču piegādi;

2) sabiedriskās ēdināšanas, medicīnas, sakaru un finansu darījumus;

3) tirdzniecību beznodokļu tirdzniecības veikalos, kuri izveidoti saskaņā ar Muitas likumu un darbojas Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

(2) Šā panta pirmās daļas 1. un 2.punktā minētās mazumtirdzniecībā piegādātās preces un sniegtie pakalpojumi licencētas kapitālsabiedrības un zonas kapitālsabiedrības brīvās zonas teritorijā apliekami ar pievienotās vērtības nodokļa standartlikmi vai samazināto likmi saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likumu, izņemot tās preces un pakalpojumus, kuri ir atbrīvojami no pievienotās vērtības nodokļa saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likumu.

(3) Piegādāt šā panta pirmās daļas 1.punktā minētās preces un sniegt pirmās daļas 2.punktā minētos pakalpojumus fiziskajām personām atļauts tikai licencētām kapitālsabiedrībām vai zonas kapitālsabiedrībām, kuras ar brīvostas pārvaldi vai zonas pārvaldi noslēgušas līgumu par mazumtirdzniecību zonas teritorijā vai brīvostas teritorijā. Līgumā norādāmas mazumtirdzniecībai, kā arī attiecīgo preču uzglabāšanai paredzētās telpas un cita teritorija.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 22.05.2003., 31.03.2004., 19.12.2006., 05.05.2011. un 04.04.2013. likumu, kas stājas spēkā 09.05.2013.)

III nodaļa
Tiešo nodokļu atvieglojumu piemērošana
un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veikšana

5.pants. Atļauja piemērot tiešo nodokļu atvieglojumus

(1) Atļauju piemērot tiešo nodokļu atvieglojumus piešķir zonas pārvalde vai brīvostas pārvalde likumā noteiktajā kārtībā.

(2) Atļauju piemērot tiešo nodokļu atvieglojumus var piešķirt zonas kapitālsabiedrībai vai licencētai kapitālsabiedrībai, kura atbilst abiem turpmāk minētajiem nosacījumiem:

1) atrodas speciālās ekonomiskās zonas vai brīvostas teritorijā;

2) veic komercdarbību tikai speciālās ekonomiskās zonas vai brīvostas teritorijā. Par komercdarbību ārpus speciālās ekonomiskās zonas vai brīvostas teritorijas nav uzskatāma:

a) zonas kapitālsabiedrības vai licencētas kapitālsabiedrības pārvaldes institūcijas vai pārstāvniecības atrašanās ārpus speciālās ekonomiskās zonas vai brīvostas teritorijas,

b) darījuma sarunu vešana un līgumu noslēgšana ārpus speciālās ekonomiskās zonas vai brīvostas teritorijas,

c) preču tranzīts no speciālās ekonomiskās zonas vai brīvostas teritorijas vai uz to,

d) citas darbības, kurām nav preču-naudas (arī ieskaita) darījuma izpildes rakstura.

(3) Atļauja piemērot tiešo nodokļu atvieglojumus zaudē spēku, ja ir vismaz viens no šādiem nosacījumiem:

1) izbeidzies speciālās ekonomiskās zonas darbības termiņš vai likvidēta brīvosta;

2) izbeidzies šīs atļaujas derīguma termiņš;

3) zonas vai brīvostas pārvalde un zonas vai licencēta kapitālsabiedrība vienojas, ka tiek atcelts līgums par komercdarbības veikšanu zonas vai brīvostas teritorijā;

4) tiesa atceļ zonas vai brīvostas pārvaldes un zonas vai licencētas kapitālsabiedrības līgumu par komercdarbības veikšanu zonas vai brīvostas teritorijā un anulē šai kapitālsabiedrībai izsniegto atļauju saņemt tiešo nodokļu atvieglojumus;

5) tiek likvidēta vai reorganizēta zonas kapitālsabiedrība vai licencēta kapitālsabiedrība, kā arī izbeigta komercdarbība citos likumos noteiktajos gadījumos;

6) sasniegts noslēgtajos līgumos par ieguldījumu veikšanu noteiktais piemērojamais maksimālais tiešo nodokļu atlaižu apmērs attiecībā pret uzkrāto ieguldījumu summu.

(4) Atļauju piemērot tiešo nodokļu atvieglojumus zonas pārvalde vai brīvostas pārvalde nepiešķir šādām kapitālsabiedrībām:

1) Komisijas regulas Nr. 651/2014 2.panta 45.punktā minētās transporta nozares kapitālsabiedrībām un transporta infrastruktūrai, kā noteikts Komisijas regulas Nr. 651/2014 13.panta "a" apakšpunktā;

2) kapitālsabiedrībām, kuras ražo Komisijas regulas Nr. 651/2014 2.panta 43.punktā minētos tērauda nozares produktus;

3) Komisijas regulas Nr. 651/2014 2.panta 44.punktā minētās sintētisko šķiedru nozares kapitālsabiedrībām;

4) Komisijas regulas Nr. 651/2014 2.panta 9. un 11.punktā minētās lauksaimniecības nozares kapitālsabiedrībām;

5) Komisijas regulas Nr. 651/2014 1.panta 3.punkta "a" apakšpunktā minētās zvejniecības un akvakultūras nozares kapitālsabiedrībām;

6) Komisijas regulas Nr. 651/2014 2.panta 13.punktā minēto ogļu rūpniecības nozares kapitālsabiedrībām;

7) šā likuma 7.pielikuma 1.punktā minētās kuģu būves nozares kapitālsabiedrībām;

8) Komisijas regulas Nr. 651/2014 2.panta 130.punktā minētās energoinfrastruktūras un Komisijas regulas Nr. 651/2014 13.panta "a" apakšpunktā minētās enerģijas ražošanas nozares kapitālsabiedrībām.

(5) Ja kapitālsabiedrība darbojas gan šā panta ceturtajā daļā minētajās nozarēs, gan citās nozarēs, zonas pārvalde vai brīvostas pārvalde piešķir atļauju piemērot tiešo nodokļu atvieglojumus, ja kapitālsabiedrība skaidri nodala atbalstāmās nozares projekta īstenošanas finanšu plūsmas no citu darbības nozaru finanšu plūsmas ieguldījumu veikšanas laikā un visā nodokļu atvieglojumu piemērošanas periodā, līdz sasniegts piemērojamais maksimālais tiešo nodokļu atlaižu apmērs attiecībā pret uzkrāto ieguldījumu summu.

(6) Atļauju, piemērojot tiešo nodokļu atvieglojumus, zonas pārvalde vai brīvostas pārvalde nepiešķir, ja:

1) izpildās Komisijas regulas Nr. 651/2014 1.panta 2.punkta "c" un "d" apakšpunkta un 4.punkta "a" un "c" apakšpunkta nosacījumi;

2) kapitālsabiedrība divu gadu laikā pirms pieteikuma iesniegšanas līguma par ieguldījumu veikšanu slēgšanai ir beigusi to pašu vai līdzīgu darbību, kā definēts Komisijas regulas Nr. 651/2014 2.panta 50.punktā, Eiropas Ekonomikas zonā vai kapitālsabiedrībai ir konkrēti plāni izbeigt šādu darbību divu gadu laikā pēc tam, kad līgumā par ieguldījumu veikšanu noteiktais ieguldījumu projekts ir pabeigts."

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 22.05.2003., 31.03.2004., 19.12.2006. un 03.07.2014. likumu, kas stājas spēkā 11.07.2014.)

5.1 pants. Tiesības piemērot tiešo nodokļu atvieglojumus

(1) Zonas pārvaldes vai brīvostas pārvaldes izsniegtā atļauja apliecina tiesības saņemt šajā likumā noteiktos tiešo nodokļu atvieglojumus, bet noslēgtais līgums par ieguldījumu veikšanu nosaka tiešo nodokļu atvieglojumu piemērošanas nosacījumus konkrētajā līgumā par ieguldījumu veikšanu paredzētajiem ieguldījumiem.

(2) Līgums par ieguldījumu veikšanu ir starp kapitālsabiedrību un brīvostas pārvaldi vai zonas pārvaldi noslēgta vienošanās par ieguldījumu veikšanu brīvostā vai speciālajā ekonomiskajā zonā. Līgumā iekļauj vismaz šādu informāciju:

1) ieguldījumu projekta nosaukums;

2) ieguldījuma objekti un ieguldījuma apjoms;

3) ieguldījumu termiņš, kas nepārsniedz piecus gadus no līguma slēgšanas dienas;

4) ieguldījumam piemērojamais atbalsta procents, kas ir spēkā līguma slēgšanas dienā, papildus ņemot vērā šā likuma 8.1 un 8.2 panta noteikumus atbalsta procenta noteikšanai;

5) kapitālsabiedrības apliecinājums, ka tā nodrošinās finansiālo ieguldījumu vismaz 25 procentu apmērā no līgumā par ieguldījumu veikšanu paredzētajām kopējām ieguldījumu projekta izmaksām, par kurām nav saņemts valsts atbalsts, tas ir, finansējumu vismaz 25 procentu apmērā no pašas saimnieciskajiem resursiem vai ārējiem finanšu resursiem, par kuriem nav saņemts nekāds publiskais atbalsts, tai skaitā nav saņemts valsts vai pašvaldības galvojums vai valsts vai pašvaldības aizdevums ar atvieglotiem nosacījumiem;

6) piemērojamā maksimālā tiešo nodokļu atlaižu summa līgumā paredzētajiem ieguldījumiem;

7) līgumā noteiktā atbalsta procenta piemērošana līdz brīdim, kad sasniegts līgumā par ieguldījumu veikšanu noteiktais piemērojamais maksimālais tiešo nodokļu atlaižu apmērs attiecībā pret uzkrāto ieguldījumu summu;

8) līgumā noteiktā atbalsta procenta piemērošana šajā likumā noteiktajiem uzņēmuma ienākuma nodokļa atvieglojumiem un nekustamā īpašuma nodokļa atlaidēm.

(3) Līguma par ieguldījumu veikšanu slēgšanai kapitālsabiedrība zonas pārvaldei vai brīvostas pārvaldei iesniedz vismaz šā likuma 8.pielikumā norādīto informāciju.

(4) Tiesības piemērot tiešo nodokļu atvieglojumus līgumā par ieguldījumu veikšanu paredzētajiem ieguldījumiem ir tad, ja kapitālsabiedrība ieguldījumus veikusi tikai pēc tam, kad stājies spēkā līgums par ieguldījumu veikšanu. Ja kapitālsabiedrība šajā likumā noteikto atbalstu nodokļu atvieglojumu veidā vēlas apvienot ar citu atbalstu sākotnējo ieguldījumu veikšanai, līgums par ieguldījumu veikšanu, kurš noslēgts ar zonas pārvaldi vai brīvostas pārvaldi, stājas spēkā un ieguldījumu veikšanu kapitālsabiedrība uzsāk tikai pēc tam, kad visas iesaistītās institūcijas pieņēmušas lēmumu par atbalsta sniegšanu ieguldījumu projektam. 8.1 panta piektajā daļā minētajos gadījumos līgums par ieguldījumu veikšanu stājas spēkā tikai pēc Eiropas Komisijas lēmuma saņemšanas.

(03.07.2014. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 11.07.2014.)

6.pants. Nekustamā īpašuma nodokļa atlaide

(1) Zonas vai licencēta kapitālsabiedrība par tās īpašumā, tiesiskajā valdījumā esošo vai lietošanā piešķirto nekustamo īpašumu, kas atrodas zonas vai brīvostas teritorijā, ir tiesīga piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi 80 procentu apmērā no aprēķinātās (bez citu atlaižu piemērošanas) nodokļa summas, ja šā likuma 10.pantā nav noteikts citādi.

(2) Ar pašvaldības lēmumu zonas vai licencēta kapitālsabiedrība par tās īpašumā, tiesiskajā valdījumā esošo vai lietošanā piešķirto nekustamo īpašumu, kas atrodas zonas vai brīvostas teritorijā, ir tiesīga piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi līdz 20 procentiem no aprēķinātās (bez citu atlaižu piemērošanas) nodokļa summas, ja šā likuma 10.pantā nav noteikts citādi.

(3) Nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumā pašvaldība norāda taksācijas periodā samaksājamo nekustamā īpašuma nodokļa summu, ņemot vērā šā panta pirmajā un otrajā daļā noteikto nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi.

(4) Šā panta pirmajā daļā minētā nekustamā īpašuma nodokļa atlaide tiek ņemta vērā, nosakot pašvaldībām finansu izlīdzināšanas aprēķinā izmantojamo nekustamā īpašuma nodokļa prognozi nākamajam saimnieciskajam gadam.

(5) Zonas pārvalde vai Rīgas brīvostas pārvalde nemaksā nekustamā īpašuma nodokli vai jebkuru citu nodokli, kas var tikt ieviests minētā nodokļa vietā, par nekustamo īpašumu, kas atrodas zonas vai brīvostas teritorijā un pieder valstij vai pašvaldībai un kas atbilstoši likumam ir piešķirts lietošanā zonas pārvaldei vai brīvostas pārvaldei un nav nodots tālāk citam lietotājam.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 19.12.2006. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2007.)

7.pants. Uzņēmumu ienākuma nodokļa atvieglojumi

(1) Zonas kapitālsabiedrība vai licencēta kapitālsabiedrība ir tiesīga piemērot uzņēmumu ienākuma nodokļa atlaidi 80 procentu apmērā no aprēķinātās nodokļa summas.

(2) Zonas kapitālsabiedrība vai licencēta kapitālsabiedrība, nosakot uzņēmumu ienākuma nodokļa avansa maksājumus, ņem vērā šā panta pirmajā daļā paredzēto nodokļa atlaidi un avansa maksājumus aprēķina likumā "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" noteiktajā kārtībā.

(3) (Izslēgta ar 03.07.2014. likumu)

(4) (Izslēgta ar 03.07.2014. likumu)

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 19.12.2006. un 03.07.2014. likumu, kas stājas spēkā 11.07.2014)

8.pants. Ierobežojumi tiešo nodokļu atlaižu piemērošanai

(1) Zonas kapitālsabiedrība vai licencēta kapitālsabiedrība šā likuma 6.panta pirmajā un otrajā daļā un 7.panta pirmajā daļā noteiktās atlaides taksācijas periodā piemēro, ja uzkrātā tiešo nodokļu atlaižu summa un taksācijas periodā saskaņā ar šā likuma 6.panta pirmo un otro daļu un 7.panta pirmo daļu aprēķinātās atlaides kopā nepārsniedz šādus attiecīgajai kapitālsabiedrībai piemērojamos procentus no uzkrātās ieguldījumu summas:

1) zonas kapitālsabiedrībai vai licencētai kapitālsabiedrībai, kura neatbilst Komisijas regulas Nr. 651/2014 I pielikumā noteiktajiem kritērijiem, — 35 procentus no uzkrātās ieguldījumu summas;

2) zonas kapitālsabiedrībai vai licencētai kapitālsabiedrībai, kura atbilst Komisijas regulas Nr. 651/2014 I pielikumā noteiktajam vidējas kapitālsabiedrības statusam, — 45 procentus no uzkrātās ieguldījumu summas;

3) zonas kapitālsabiedrībai vai licencētai kapitālsabiedrībai, kura atbilst Komisijas regulas Nr. 651/2014 I pielikumā noteiktajam mazas kapitālsabiedrības statusam, — 55 procentus no uzkrātās ieguldījumu summas.

(2) Ja uzkrātā tiešo nodokļu atlaižu summa un taksācijas periodā saskaņā ar šā likuma 6.panta pirmo un otro daļu un 7.panta pirmo daļu aprēķinātās atlaides kopā pārsniedz attiecīgi šā panta pirmās daļas 1., 2. vai 3.punktā noteiktos procentus no zonas kapitālsabiedrības vai licencētas kapitālsabiedrības uzkrātās ieguldījumu summas, nodokļa atlaides taksācijas periodā piemēro, ņemot vērā šā likuma 10. un 11.pantā noteiktos ierobežojumus.

(3) (Izslēgta ar 19.12.2006. likumu)

(4) (Izslēgta ar 03.07.2014. likumu)

(5) Ja zonas kapitālsabiedrība vai licencēta kapitālsabiedrība, kura ir veikusi ieguldījumus atbilstoši šā likuma 1.panta otrās daļas 12.punktam, tiek likvidēta vai iegādātie aktīvi tiek atsavināti pirms Komisijas regulas Nr. 651/2014 14.panta 5.punktā minētā termiņa beigām vai ja tā divu gadu laikā pēc tam, kad līgumā par ieguldījumu veikšanu noteiktais ieguldījumu projekts ir pabeigts, izbeidz to pašu vai līdzīgu darbību, kā definēts Komisijas regulas Nr. 651/2014 2.panta 50.punktā, Eiropas Ekonomikas zonā, tā veic tiešo nodokļu pārrēķinu par taksācijas periodiem, kuros piemēroti tiešo nodokļu atvieglojumi, un iemaksā budžetā summu, par kuru šo atvieglojumu piemērošanas rezultātā bija samazināti maksājamie nodokļi.

(6) Ja pirms Komisijas regulas Nr. 651/2014 14.panta 5.punktā minētā termiņa beigām zonas kapitālsabiedrība vai licencēta kapitālsabiedrība tiek reorganizēta atbilstoši likuma "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" 1.panta piecpadsmitajai, sešpadsmitajai vai septiņpadsmitajai daļai un tās ieguldījumi, kas veikti saskaņā ar šā likuma 1.panta otrās daļas 12.punktu, pāriet citas kapitālsabiedrības īpašumā:

1) reorganizētajai (iegūstošajai, iegūtajai, pievienojamajai vai sadalāmajai) kapitālsabiedrībai ir tiesības piemērot šajā likumā noteiktos tiešo nodokļu atvieglojumus attiecībā uz neizmantoto uzkrāto atlaižu summu proporcionāli paturēto vai pārņemto ieguldījumu apmēram (aprēķinā par pamatu ņem ieguldījumu sākotnējo vērtību), ja reorganizētā kapitālsabiedrība ir ieguvusi zonas kapitālsabiedrības vai licencētas kapitālsabiedrības statusu, pastāvot šādiem nosacījumiem:

a) reorganizētās kapitālsabiedrības paturēto vai pārņemto ieguldījumu vērtība veido vismaz 75 procentus no to ieguldījumu kopējās vērtības, kas veikti atbilstoši šā likuma 1.panta otrās daļas 12.punktam,

b) reorganizētās kapitālsabiedrības komercdarbības pamatveids, kas sastāda vismaz 75 procentus kapitālsabiedrības neto apgrozījumā, atbilst reorganizējamās kapitālsabiedrības komercdarbības pamatveidam un tiek saglabāts uz visu atļaujas piemērot tiešo nodokļu atvieglojumus darbības laiku,

c) reorganizētās kapitālsabiedrības komercdarbība notiek tās pašas speciālās ekonomiskās zonas vai brīvostas teritorijā, kurā komercdarbību veica reorganizējamā zonas kapitālsabiedrība vai licencētā kapitālsabiedrība pirms reorganizācijas;

2) kura nav ieguvusi zonas kapitālsabiedrības vai licencētas kapitālsabiedrības statusu, reorganizējamā kapitālsabiedrība veic tiešo nodokļu pārrēķinu par taksācijas periodiem, kuros piemēroti tiešo nodokļu atvieglojumi, un iemaksā budžetā summu, par kuru šo atvieglojumu piemērošanas rezultātā bija samazināti maksājamie nodokļi.

(7) Šā panta piektajā daļā un sestās daļas 2.punktā minētajos gadījumos tiešo nodokļu samazinājuma summa, kas izveidojusies tiešo nodokļu atvieglojumu piemērošanas rezultātā, uzskatāma par nokavēto nodokļa maksājumu, un tai aprēķina pamatparāda palielinājumu un nokavējuma naudu likumā "Par nodokļiem un nodevām" noteiktajā kārtībā.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 22.05.2003., 31.03.2004., 19.12.2006., 12.09.2013. un 03.07.2014. likumu, kas stājas spēkā 11.07.2014)

8.1 pants. Nodokļu atlaižu piemērošana lieliem ieguldījumu projektiem

(1) Par lielu ieguldījumu projektu šā likuma piemērošanai tiek uzskatīts zonas kapitālsabiedrības vai licencētas kapitālsabiedrības plānotais ieguldījumu projekts, kura apmērs pārsniedz 50 miljonus euro. Lielam ieguldījumu projektam nepiemēro šā likuma 8.panta pirmajā daļā noteiktos pieļaujamos maksimālos procentus.

(2) Nosakot plānotā ieguldījumu projekta apmēru un pieļaujamos procentus nodokļu atvieglojumu piemērošanai, ņem vērā visus kapitālsabiedrības (grupas līmenī) veiktos sākotnējos ieguldījumus triju gadu laikā, kuri veikti tajā pašā statistiski teritoriālo vienību klasifikācijas (NUTS) III līmeņa reģionā (vienots ieguldījumu projekts), kuru veikšanai kapitālsabiedrība saņēmusi vai plāno saņemt atbalstu.

(3) Lieliem ieguldījumu projektiem neatkarīgi no tā, vai ieguldījumus veic maza, vidēja vai liela kapitālsabiedrība, zonas pārvalde vai brīvostas pārvalde līgumā par ieguldījuma veikšanu nosaka pieļaujamos procentus, kādus taksācijas periodā zonas kapitālsabiedrības vai licencētas kapitālsabiedrības uzkrātā tiešo nodokļu atlaižu summa drīkst sasniegt attiecībā pret zonas kapitālsabiedrības vai licencētas kapitālsabiedrības uzkrāto ieguldījumu summu, ievērojot šādus nosacījumus:

1) 35 procentus no uzkrātās ieguldījumu summas piemēro ieguldījumu projektam līdz 50 miljoniem euro;

2) 17,5 procentus no uzkrātās ieguldījumu summas piemēro projekta daļai no 50 līdz 100 miljoniem euro;

3) 0 procentus no uzkrātās ieguldījumu summas piemēro projekta daļai, kas pārsniedz 100 miljonus euro.

(4) Lielo ieguldījumu projektiem piemērojamā maksimālā tiešo nodokļu atlaižu summa nepārsniedz 26,25 miljonus euro.

(5) Lielo ieguldījumu projektam, kura plānotās izmaksas pārsniedz 100 miljonus euro un tiešo nodokļu atlaižu summa pārsniedz 26,25 miljonus euro, zonas vai brīvostas pārvalde līgumā par ieguldījumu veikšanu var noteikt piemērojamo maksimālo tiešo nodokļu atlaižu summu lielāku nekā 26,25 miljoni euro, ja:

1) Ministru kabinets ir pieņēmis lēmumu par liela ieguldījumu projekta atbalstīšanu un piemērojamo maksimālo tiešo nodokļu atlaižu summu lielāku nekā 26,25 miljoni euro;

2) ir saņemts Eiropas Komisijas lēmums par atbalsta saderīgumu ar Kopējo tirgu.

(6) Šā panta piektajā daļā noteiktās tiešo nodokļu atlaižu summas pārsniegšanas gadījumā Satiksmes ministrija iesniedz nepieciešamo informāciju Ministru kabinetam. Pēc tam, kad saņemts Ministru kabineta lēmums, Satiksmes ministrija iesniedz valsts atbalsta paziņojumu Eiropas Komisijai normatīvajos aktos par komercdarbības atbalsta kontroli noteiktajā kārtībā.

(03.07.2014. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 11.07.2014.)

8.2 pants. Nodokļu atvieglojumu apvienošana ar citu atbalstu sākotnējiem ieguldījumiem

(1) Ja zonas kapitālsabiedrība vai licencēta kapitālsabiedrība papildus šajā likumā noteiktajam atbalstam saņem vai plāno saņemt citu atbalstu sākotnējo ieguldījumu veikšanai par tām pašām izmaksām, tad nepiemēro šā likuma 8.panta pirmajā daļā noteiktos pieļaujamos maksimālos procentus, bet līgumā par ieguldījuma veikšanu zonas pārvade vai brīvostas pārvalde nosaka maksimālos pieļaujamos procentus līgumā par ieguldījumu veikšanu paredzētajiem ieguldījumiem.

(2) Nosakot maksimāli pieļaujamos procentus, jānodrošina, ka atbalstu apvienošanas rezultātā attiecīgajai kapitālsabiedrībai piemērojamie procenti nepārsniedz šā likuma 8.panta pirmajā daļā un 8.1 panta trešajā daļā noteiktos pieļaujamos procentus nodokļu atvieglojumu piemērošanai.

(3) Šā panta pirmajā daļā noteikto ierobežojumu ņem vērā, piemērojot šā likuma 10.pantu un 11.panta otro daļu.

(03.07.2014. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 11.07.2014.)

9.pants. Tiešo nodokļu atvieglojumu piemērošanas nosacījumi

(1) Tiesības piemērot tiešo nodokļu atvieglojumus zonas kapitālsabiedrība vai licencēta kapitālsabiedrība iegūst ar to taksācijas periodu, kurā izsniegta atļauja piemērot tiešo nodokļu atvieglojumus un ir noslēgts līgums par ieguldījumu veikšanu.

(2) Tiesības piemērot tiešo nodokļu atvieglojumus izbeidzas ar taksācijas periodu, kurā atļauja piemērot tiešo nodokļu atvieglojumus ir zaudējusi spēku.

(3) Zonas kapitālsabiedrībai vai licencētai kapitālsabiedrībai un zonas vai brīvostas pārvaldei uzņēmumu ienākuma nodokļa un nekustamā īpašuma nodokļa taksācijas periods ir kalendāra gads. Pirmais taksācijas periods var būt īsāks par kalendāra gadu, bet nevar būt garāks par 12 mēnešiem.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 19.12.2006. un 03.07.2014. likumu, kas stājas spēkā 11.07.2014.)

10.pants. Nekustamā īpašuma nodokļa atlaižu piemērošanas kārtība

Ja uzkrātā tiešo nodokļu atlaižu summa kopā ar šā likuma 6.panta pirmajā un otrajā daļā noteikto taksācijas perioda nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi pārsniedz līgumā par ieguldījuma veikšanu saskaņā ar šā likuma 8.panta pirmās daļas 1., 2. un 3.punktu, 8.1 panta trešo daļu vai 8.2 panta pirmo un otro daļu noteiktos procentus no uzkrātās ieguldījumu summas, taksācijas perioda nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi samazina šā pārsnieguma summas apmērā un zonas kapitālsabiedrība vai licencēta kapitālsabiedrība samaksā nekustamā īpašuma nodokli tādā apmērā, kas ir vienāds ar nekustamā īpašuma nodokļa atlaides samazinājumu.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 22.05.2003., 19.12.2006. un 03.07.2014. likumu, kas stājas spēkā 11.07.2014.)

11.pants. Uzņēmumu ienākuma nodokļa atlaides piemērošana

(1) Ja zonas kapitālsabiedrība vai licencēta kapitālsabiedrība, aprēķinot šā likuma 6.panta pirmajā un otrajā daļā noteiktās nekustamā īpašuma nodokļa atlaides, piemērojusi šā likuma 10.pantu, tā nav tiesīga piemērot šā likuma 7.pantā noteikto uzņēmumu ienākuma nodokļa atlaidi.

(2) Ja uzkrātā tiešo nodokļu atlaižu summa un taksācijas periodā saskaņā ar šā likuma 6.panta pirmo un otro daļu piemērotās atlaides un saskaņā ar 7.panta pirmo daļu aprēķinātās atlaides kopā pārsniedz līgumā par ieguldījuma veikšanu saskaņā ar šā likuma 8.panta pirmās daļas 1., 2. un 3.punktu, 8.1 panta trešo daļu vai 8.2 panta pirmo un otro daļu noteiktos procentus no zonas kapitālsabiedrības vai licencētas kapitālsabiedrības uzkrātās ieguldījumu summas, šā pārsnieguma summas apmērā samazina taksācijas periodā aprēķināto uzņēmumu ienākuma nodokļa atlaidi.

(3) Šā panta otrajā daļā minētajā gadījumā zonas kapitālsabiedrības vai licencētas kapitālsabiedrības taksācijas periodā veikto avansa maksājumu samazinājums, kas aprēķināts kā starpība starp avansa maksājumiem, kuri būtu veicami, piemērojot nodokļa atlaidi saskaņā ar šā panta otrajā daļā noteikto ierobežojumu, un avansa maksājumiem saskaņā ar šā likuma 7.panta otro daļu, uzskatāms par nokavēto nodokļa maksājumu, kuram aprēķina pamatparāda palielinājumu un nokavējuma naudu likumā "Par nodokļiem un nodevām" noteiktajā kārtībā.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 22.05.2003., 19.12.2006. un 03.07.2014. likumu, kas stājas spēkā 11.07.2014.)

12.pants. Informācijas sniegšana par tiešo nodokļu atlaižu piemērošanu

(1) Valsts ieņēmumu dienestam iesniedz šādu informāciju:

1) zonas kapitālsabiedrība vai licencēta kapitālsabiedrība, kura piemēro tiešo nodokļu atlaides, vienlaikus ar uzņēmuma gada pārskatu Gada pārskatu likumā noteiktajā termiņā:

a) pārskatu par uzņēmuma ienākuma nodokļa atlaides piemērošanu taksācijas periodā,

b) informāciju par citu saņemto atbalstu sākotnējo ieguldījumu veikšanai, tai skaitā de minimis atbalstu, kas piešķirts sākotnējo ieguldījumu veikšanai par tām pašām attiecināmajām izmaksām, un pārskatu par uzkrāto tiešo nodokļu atlaižu summu un uzkrāto ieguldījumu summu;

2) pašvaldība līdz pēctaksācijas gada 1.maijam — pārskatu par nekustamā īpašuma nodokļa atlaižu piemērošanu taksācijas periodā.

(2) Šā panta pirmajā daļā minēto pārskatu un informācijas iesniegšanu, veidlapu paraugus un to aizpildīšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

(3) Valsts ieņēmumu dienests līdz pēctaksācijas gada 1.oktobrim iesniedz zonas pārvaldei un brīvostas pārvaldei informāciju atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 9.panta 1.punkta "c" apakšpunktā un 2.punktā noteiktajam.

(4) Zonas pārvalde vai brīvostas pārvalde līdz pēctaksācijas gada 1.martam iesniedz Valsts ieņēmumu dienestam, pašvaldībai, Satiksmes ministrijai un Finanšu ministrijai informāciju par zonas kapitālsabiedrībām vai licencētām kapitālsabiedrībām:

1) kurām taksācijas periodā ir izsniegta atļauja piemērot tiešo nodokļu atvieglojumus;

2) ar kurām taksācijas periodā ir noslēgts jauns līgums par ieguldījumu veikšanu, norādot ieguldījumu kopējo summu, ieguldījumu termiņus, piemērojamo maksimālo tiešo nodokļu atlaižu summu, ieguldījumiem piemērojamo atbalsta procentu, kas noteikts, ievērojot šā likuma 8.panta pirmās daļas, 8.1 panta vai 8.2 panta pirmās un otrās daļas nosacījumus;

3) kurām izsniegtā atļauja piemērot tiešo nodokļu atvieglojumus taksācijas periodā zaudējusi spēku;

4) kuras pārtrauc komercdarbību vai kuru darbība izbeidzas saskaņā ar Komerclikumu.

(5) Zonas pārvalde vai brīvostas pārvalde pēc Valsts ieņēmumu dienesta, pašvaldības, Satiksmes ministrijas vai Finanšu ministrijas pieprasījuma iesniedz tai ar zonas kapitālsabiedrību vai licencētu kapitālsabiedrību noslēgtā līguma par ieguldījumu veikšanu kopiju un līguma pielikumu — plānoto ieguldījumu grafiku.

(6) Zonas kapitālsabiedrība vai licencēta kapitālsabiedrība līdz pēctaksācijas gada 1.martam informē zonas pārvaldi vai brīvostas pārvaldi par gadu, kad tā pēdējoreiz piemērojusi tiešo nodokļu atlaides saskaņā ar šā likuma nosacījumiem.

(03.07.2014. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 11.07.2014.)

12.1 pants. Informācijas par tiešo nodokļu atlaižu piemērošanu glabāšana

(1) Zonas kapitālsabiedrība vai licencēta kapitālsabiedrība, kura saņem tiešo nodokļu atlaides šā likuma ietvaros, glabā datus par veiktajiem ieguldījumiem un saņemtajām tiešo nodokļu atlaidēm 10 gadus kopš gada, kurā pēdējoreiz zonas kapitālsabiedrība vai licencēta kapitālsabiedrība piemērojusi tiešo nodokļu atlaides saskaņā ar šā likuma nosacījumiem.

(2) Valsts ieņēmumu dienests un pašvaldība pārskatus par tiešo nodokļu atlaižu piemērošanu taksācijas periodā, kuri saņemti saskaņā ar šā likuma 12.panta pirmo daļu, glabā 10 gadus kopš gada, kurā pēdējoreiz zonas kapitālsabiedrība vai licencēta kapitālsabiedrība piemērojusi tiešo nodokļu atlaides saskaņā ar šā likuma nosacījumiem.

(3) Zonas pārvalde vai brīvostas pārvalde glabā ar komercsabiedrību noslēgtos līgumus par ieguldījumu veikšanu 10 gadus kopš gada, kurā pēdējoreiz zonas kapitālsabiedrība vai licencēta kapitālsabiedrība piemērojusi tiešo nodokļu atlaides saskaņā ar šā likuma nosacījumiem.

(03.07.2014. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 11.07.2014.)

12.2 pants. Informācijas publicēšana par tiešo nodokļu atlaižu piemērošanu

Zonas pārvalde vai brīvostas pārvalde publicē savā mājaslapā internetā informāciju saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 9.panta 1., 2. un 4.punktu. Informāciju publicē, ievērojot Komisijas regulas Nr. 651/2014 II un III pielikumā noteiktās prasības.

(03.07.2014. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 11.07.2014.)

12.3 pants. Piemēroto nodokļu atvieglojumu summas kontrole

(1) Lai nodrošinātu Komisijas regulas Nr. 651/2014 1.panta 2.punkta "a" apakšpunktā noteiktā ierobežojuma izpildi, Valsts ieņēmumu dienests līdz pēctaksācijas gada 1.oktobrim informē Satiksmes ministriju, vai taksācijas periodā kopējā saskaņā ar šo likumu piemērotā tiešo nodokļu atlaižu summa pārsniedz Komisijas regulas Nr. 651/2014 1.panta 2.punkta "a" apakšpunktā noteiktos ierobežojumus valsts atbalsta gada izdevumiem.

(2) Komisijas regulas Nr. 651/2014 1.panta 2.punkta "a" apakšpunktā noteikto valsts atbalsta gada izdevumu ierobežojumu pārsniegšanas gadījumā Satiksmes ministrija 20 darbdienu laikā pēc tam, kad saņemta informācija no Valsts ieņēmumu dienesta, iesniedz izvērtējuma plānu Eiropas Komisijai.

(03.07.2014. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 11.07.2014.)

13.pants. Valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu veikšana

(1) Zonas kapitālsabiedrība vai licencēta kapitālsabiedrība par saviem darbiniekiem un zonas kapitālsabiedrībās vai licencētās kapitālsabiedrībās nodarbinātās personas veic valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas saskaņā ar likumu "Par valsts sociālo apdrošināšanu", izņemot šā panta otrajā daļā minēto gadījumu.

(2) Par zonas kapitālsabiedrībā vai licencētā kapitālsabiedrībā nodarbinātu personu — ārvalstnieku, kurš veic valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas vai tām pielīdzināmos maksājumus savā mītnes zemē, zonas kapitālsabiedrība vai licencēta kapitālsabiedrība ir tiesīga veikt valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas no summas, kas ir mazāka par sociāli apdrošinātās personas mēneša darba ienākumu, bet nav mazāka par piecpadsmit minimālajām mēnešalgām. Par summu, no kuras tiek aprēķinātas valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, zonas kapitālsabiedrība vai licencēta kapitālsabiedrība ar attiecīgo personu vienojas rakstveidā.

(3) Zonas kapitālsabiedrībās vai licencētās kapitālsabiedrībās nodarbinātās personas, par kurām tiek veiktas samazinātas valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas, var saņemt visas likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu" un citos likumos noteiktās garantijas un pakalpojumus atbilstoši par šīm personām veiktajām valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 19.12.2006. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2007.)

14.pants. Atbalsta sniegšanas tiesiskais pamats

Atbalstu šā likuma ietvaros sniedz saskaņā ar Komisijas 2014.gada 17.jūnija regulas (ES) Nr. 651/2014, ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108.pantu (Dokuments attiecas uz EEZ), III nodaļas 1.iedaļu — Reģionālais atbalsts (publicēta Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī L 187/1, 26.6.2014).

(03.07.2014. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 11.07.2014.)

Pārejas noteikumi

1. Būvniecības pakalpojumi, kurus ar pievienotās vērtības nodokli apliekamā persona brīvajā zonā sniedz zonas kapitālsabiedrībai, licencētai kapitālsabiedrībai, brīvostas pārvaldei vai zonas pārvaldei, līdz 2004.gada 30.aprīlim apliekami ar pievienotās vērtības nodokļa 0 procentu likmi. Pievienotās vērtības nodokļa 0 procentu likme līdz 2004.gada 30.aprīlim piemērojama arī tiem būvniecības pakalpojumiem, kurus apliekamās personas sniedz brīvostas pārvaldei vai zonas pārvaldei ārpus brīvo zonu teritorijām.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 22.05.2003. un 19.12.2006. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2007.)

2. Atļaujas piemērot tiešo nodokļu atvieglojumus, kuras zonas kapitālsabiedrībām izsniegtas līdz 2001.gada 31.decembrim, uzskatāmas par spēkā esošām.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 19.12.2006. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2007.)

3. Uz zonas kapitālsabiedrībām, kuras līdz 2001.gada 31.decembrim ieguvušas zonas kapitālsabiedrības statusu un kurām līdz 2001.gada 31.decembrim izsniegta atļauja piemērot tiešo nodokļu atvieglojumus, un uz Rīgas brīvostas licencētām kapitālsabiedrībām ar 2003.gada 1.janvāri attiecas šajā likumā noteiktie ierobežojumi tiešo nodokļu atlaižu piemērošanai.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 19.12.2006. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2007.)

4. Šā likuma 6.pants neattiecas uz licencētām kapitālsabiedrībām, kurām Ventspils brīvostas pārvalde darbības licenci ir izsniegusi līdz šā likuma spēkā stāšanās dienai.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 19.12.2006. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2007.)

5. Liepājas speciālās ekonomiskās zonas un Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas kapitālsabiedrības, kuras līdz šā likuma spēkā stāšanās dienai uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas vajadzībām saimnieciskajā darbībā izmantojamo pamatlīdzekļu nolietojumu ir aprēķinājušas pēc likmēm, kuras atšķiras no likumā "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" noteiktajām, attiecībā uz pamatlīdzekļiem, kuri iegādāti līdz šā likuma spēkā stāšanās dienai, līdz attiecīgā pamatlīdzekļa vai pamatlīdzekļu kategorijas nolietojuma pilnīgai norakstīšanai turpina piemērot iepriekš piemērotās pamatlīdzekļu nolietojuma likmes. Saimnieciskajā darbībā izmantojamo pamatlīdzekļu, kuri iegādāti pēc šā likuma spēkā stāšanās dienas, nolietojuma norakstīšanu veic likumā "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" noteiktajā vispārējā kārtībā.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 19.12.2006. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2007.)

6. Šā likuma 6.13.pantā paredzētos tiešo nodokļu atvieglojumus licencēta kapitālsabiedrība un brīvostas pārvalde ir tiesīgas piemērot tiem ieguldījumiem, kas veikti līdz 2035.gada 31.decembrim (ieskaitot), nepārsniedzot šajā likumā un līgumā par ieguldījumu veikšanu noteikto pieļaujamo valsts atbalsta intensitāti uzkrāto tiešo nodokļu atlaižu attiecībai pret uzkrāto ieguldījumu summu.

(22.05.2003. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 19.12.2006., 04.04.2013. un 03.07.2014. likumu, kas stājas spēkā 11.07.2014.)

7. (Izslēgts ar 03.07.2014. likumu, kas stājas spēkā 11.07.2014.)

8. (Izslēgts ar 04.04.2013. likumu, kas stājas spēkā 09.05.2013.)

9. Līdz 2003.gada 31.decembrim zonas uzņēmējsabiedrības vai licencētas uzņēmējsabiedrības, kuras maksā nekustamā īpašuma nodokli par ēkām un būvēm, taksācijas gadā budžetā maksājamo nodokļa summu aprēķina, ņemot vērā šā likuma 6.panta pirmajā un otrajā daļā noteikto atlaidi, kā arī šā likuma 10.pantā noteikto nekustamā īpašuma nodokļa atlaides piemērošanas kārtību.

(22.05.2003. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 19.12.2006. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2007.)

10. (Izslēgts ar 31.03.2004. likumu, kas stājas spēkā 01.05.2004.)

11. Grozījumi likuma 1.panta otrajā daļā (likumā lietotajos terminos attiecībā uz Rēzeknes speciālo ekonomisko zonu) stājas spēkā vienlaikus ar attiecīgiem grozījumiem Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas likumā.

(20.01.2005. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 16.02.2005.)

12. Likuma 3.panta desmitā daļa stājas spēkā 2005.gada 1.jūlijā.

(20.01.2005. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 16.02.2005.)

13. Zonas kapitālsabiedrība vai licencēta kapitālsabiedrība, kura darbojas šā likuma 5.pielikumā minētajā zivsaimniecības nozarē, pēc 2007.gada 1.janvāra turpina piemērot tiešo nodokļu atvieglojumus par ieguldījumiem, kas veikti līdz 2006.gada 31.decembrim, saskaņā ar likuma normām, kuras bija spēkā līdz 2006.gada 31.decembrim.

(19.12.2006. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2007.)

14. Zonas kapitālsabiedrība vai licencēta kapitālsabiedrība, kura darbojas šā likuma 5.pielikumā minētajā zivsaimniecības nozarē, pēc 2007.gada 1.janvāra turpina piemērot tiešo nodokļu atvieglojumus par ieguldījumiem, kas veikti pēc 2007.gada 1.janvāra, saskaņā ar līgumu par ieguldījumu veikšanu, kurš noslēgts starp zonas pārvaldi un zonas kapitālsabiedrību vai brīvostas pārvaldi un licencētu kapitālsabiedrību līdz 2006.gada 30.decembrim. Lai zivsaimniecības nozarē strādājoša kapitālsabiedrība varētu saņemt nodokļu atvieglojumus par veiktajiem ieguldījumiem pēc 2007.gada 1.janvāra, noslēgtajā līgumā precīzi norādāmi ieguldījumu plāni, ieguldījumu summas un termiņi, kādos ieguldījumus veiks. Tiešo nodokļu atvieglojumus ieguldījumiem, kas veikti pēc 2007.gada 1.janvāra, piemēro saskaņā ar likuma normām, kuras bija spēkā līdz 2006.gada 31.decembrim.

(19.12.2006. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2007.)

15. Zonas kapitālsabiedrība vai licencēta kapitālsabiedrība, kura nav noslēgusi līgumu ar zonas pārvaldi vai brīvostas pārvaldi, ievērojot šā likuma 1.panta otrās daļas 13.punktā minētos nosacījumus, ieguldījumiem, kuri faktiski veikti līdz 2013.gada 31.decembrim, piemēro šā likuma 8.pantā minētos procentus līdz taksācijas periodam, kamēr tiek sasniegts līgumā noteiktais kapitālsabiedrībai maksimāli piemērojamais procentu apmērs no uzkrātās ieguldījumu summas.

(04.04.2013. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 09.05.2013.)

16. Līdz 2014.gada 30.jūnijam noslēgtajos līgumos par ieguldījumu veikšanu līdz 2014.gada 31.decembrim izdarāmi grozījumi, nosakot līgumā paredzētajiem ieguldījumiem piemērojamo maksimālo tiešo nodokļu atlaižu apmēru attiecībā pret uzkrāto ieguldījumu summu.

(03.07.2014. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 11.07.2014.)

17. Grozījumi šā likuma 1.panta otrās daļas 1.punktā attiecībā uz vārdu "un īpašu kārtību valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu veikšanai" izslēgšanu, grozījumi 2.panta otrajā punktā, III nodaļas nosaukumā un attiecībā uz 13.panta izslēgšanu stājas spēkā 2014.gada 1.septembrī.

(03.07.2014. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 11.07.2014. Minētie grozījumi iekļauti likuma redakcijā uz 01.09.2014.)

Informatīva atsauce uz Komisijas regulu

(19.12.2006. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2007.)

Atbalstu šā likuma ietvaros sniedz saskaņā ar Eiropas Komisijas 2006.ga­da 24.oktobra regulu (EK) Nr. 1628/2006 par Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 87. un 88.panta piemērošanu valstu reģionālajam ieguldījumu atbalstam (publicēta Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī L 302, 1.11.2006., 29.lpp.).

Likums stājas spēkā 2002.gada 1.janvārī.

Likums Saeimā pieņemts 2001.gada 27.jūlijā.
Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga
Rīgā 2001.gada 10.augustā
"Likuma "Par nodokļu piemērošanu brīvostās un
speciālajās ekonomiskajās zonās"
1.pielikums
Transporta nozares kapitālsabiedrības

(Pielikums izslēgts ar 03.07.2014. likumu, kas stājas spēkā 11.07.2014.)

"Likuma "Par nodokļu piemērošanu brīvostās un
speciālajās ekonomiskajās zonās"
2.pielikums
Tērauda rūpniecības nozares kapitālsabiedrības

(Pielikums izslēgts ar 03.07.2014. likumu, kas stājas spēkā 11.07.2014.)

Likuma "Par nodokļu piemērošanu brīvostās un
speciālajās ekonomiskajās zonās"
3.pielikums
Sintētisko šķiedru ražošanas nozares kapitālsabiedrības

(Pielikums izslēgts ar 03.07.2014. likumu, kas stājas spēkā 11.07.2014.)

Likuma "Par nodokļu piemērošanu brīvostās un
speciālajās ekonomiskajās zonās"
4.pielikums
Lauksaimniecības nozares kapitālsabiedrības

(Pielikums izslēgts ar 03.07.2014. likumu, kas stājas spēkā 11.07.2014.)

Likuma "Par nodokļu piemērošanu brīvostās un
speciālajās ekonomiskajās zonās"
5.pielikums
Zivsaimniecības nozares kapitālsabiedrības

(Pielikums izslēgts ar 03.07.2014. likumu, kas stājas spēkā 11.07.2014.)

Likuma "Par nodokļu piemērošanu brīvostās un
speciālajās ekonomiskajās zonās"
6.pielikums
Akmeņogļu rūpniecības nozares kapitālsabiedrības

(Pielikums izslēgts ar 03.07.2014. likumu, kas stājas spēkā 11.07.2014.)

Likuma "Par nodokļu piemērošanu brīvostās un
speciālajās ekonomiskajās zonās"
7.pielikums
Kuģu būves nozares kapitālsabiedrības

(19.12.2006. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2007.)

Kuģu būves nozares kapitālsabiedrības šā likuma izpratnē ir kapitālsabiedrības, kuras veic:

1. Kuģu būvi, remontu vai pārbūvi, kur:

1) kuģu būve ir pašpiedziņas jūras tirdzniecības kuģu būve;

2) kuģu remonts ir pašpiedziņas jūras tirdzniecības kuģu remonts vai atjaunošana;

3) kuģu pārbūve ir tādu pašpiedziņas jūras tirdzniecības kuģu pārbūve, kuru tilpība nav mazāka par 1000 bruto tonnām, ar nosacījumu, ka pārbūve ietver būtiskas izmaiņas kravas telpas izvietojumā, korpusā, piedziņas sistēmā vai pasažieru izmitināšanā;

4) pašpiedziņas jūras tirdzniecības kuģi ir:

a) kuģi, kuru tilpība nav mazāka par 100 bruto tonnām un kuras izmanto pasažieru un (vai) preču pārvadāšanai,

b) kuģi īpašu pakalpojumu sniegšanai (piemēram, bagarkuģi un ledlauži), kuru tilpība nav mazāka par 100 bruto tonnām,

c) velkoņi, kuru jauda nav mazāka par 365 kW,

d) zvejas kuģi, kuru tilpība nav mazāka par 100 bruto tonnām,

e) šā punkta "a", "b", "c" un "d" apakšpunktā minēto kuģu nepabeigti korpusi, kuri ir peldoši un pārvietojami;

5) pašpiedziņas jūras kuģis ir kuģis, kuram, izmantojot savu dzinējspēku un vadību, ir visas īpašības, lai tas būtu piemērots patstāvīgai kuģošanai tāljūrā.

2. Karakuģu (kuģi, kuri saskaņā ar to uzbūves īpatnībām un spēju ir īpaši paredzēti izmantošanai vienīgi militāriem nolūkiem, piemēram, karakuģi un citi kuģi uzbrukumam vai aizsardzībai) un citu militāriem nolūkiem paredzētu kuģu būvi, remontu un pārbūvi, ar nosacījumu, ka šādiem kuģiem veiktās darbības nav slēptas darbības, kas veiktas par labu tirdzniecības kuģu būvei.

Likuma "Par nodokļu piemērošanu
brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās"
8.pielikums
Zonas pārvaldei vai brīvostas pārvaldei sniedzamā informācija līguma par ieguldījumu veikšanu slēgšanai

(Pielikums 03.07.2014. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 11.07.2014.)

1. Kapitālsabiedrības nosaukums, reģistrācijas numurs, nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs, kontaktinformācija.

2. Zonas pārvalde vai brīvostas pārvalde, kurai pieteikums iesniegts.

3. Statistiski teritoriālo vienību klasifikācijas (NUTS) III līmeņa reģions, kurā tiks veikti ieguldījumi.

4. Ieguldījuma projekta nosaukums.

5. Plānoto sākotnējo ieguldījumu apraksts, norādot, vai ieguldījumi plānoti saistībā ar:

a) jaunas kapitālsabiedrības izveidi,

b) esošas kapitālsabiedrības ražošanas vai pakalpojumu jaudas pieaugumu,

c) esošas kapitālsabiedrības produkcijas daudzveidošanu ar produktiem, kuri kapitālsabiedrībā iepriekš nav ražoti,

d) esošas kapitālsabiedrības ražošanas procesu būtisku maiņu.

6. Plānoto sākotnējo ieguldījumu apmērs (euro).

7. Plānoto sākotnējo ieguldījumu sākuma datums.

8. Plānoto sākotnējo ieguldījumu beigu datums.

9. Attiecībā uz kapitālsabiedrības citiem uzsāktajiem sākotnējo ieguldījumu projektiem, kuru īstenošanai saņem atbalstu, tai skaitā de minimis atbalstu, norāda šādu informāciju:

a) projekta nosaukums,

b) statistiski teritoriālo vienību klasifikācijas (NUTS) III līmeņa reģions, kurā tiks veikti ieguldījumi,

c) ieguldījumu objekti un to saistība ar plānotajiem ieguldījumiem nodokļu atvieglojumu saņemšanai,

d) piemērotā maksimālā atbalsta procentu likme,

e) ieguldījumu apmērs (euro),

f) ieguldījumu veikšanas sākuma un beigu termiņš,

g) atbalsta sniegšanas juridiskais pamats (likums, Ministru Kabineta noteikumi u. c.),

h) atbalsta sniedzējas institūcijas lēmuma datums par atbalsta piešķiršanu.

10. Attiecībā uz kapitālsabiedrības citiem plānotajiem sākotnējo ieguldījumu projektiem, kuru īstenošanai plānots saņemt atbalstu, tai skaitā de minimis atbalstu, sniedz šādu informāciju:

a) projekta nosaukums,

b) statistiski teritoriālo vienību klasifikācijas (NUTS) III līmeņa reģions, kurā tiks veikti ieguldījumi,

c) ieguldījumu objekti un to saistība ar plānotajiem ieguldījumiem nodokļu atvieglojumu saņemšanai,

d) piemērotā maksimālā atbalsta procentu likme,

e) ieguldījumu apmērs (euro),

f) ieguldījumu veikšanas sākuma un beigu termiņš,

g) atbalsta sniegšanas juridiskais pamats (likums, Ministru Kabineta noteikumi u. c.),

h) atbalsta sniedzējas institūcijas lēmuma datums par atbalsta piešķiršanu.

11. Attiecībā uz kapitālsabiedrības citiem pēdējo triju gadu laikā veiktajiem un pabeigtajiem sākotnējo ieguldījumu projektiem, kuru īstenošanai saņemts atbalsts, tai skaitā de minimis atbalsts, sniedz šādu informāciju:

a) projekta nosaukums,

b) statistiski teritoriālo vienību klasifikācijas (NUTS) III līmeņa reģions, kurā tika veikti ieguldījumi,

c) ieguldījumu objekti un to saistība ar plānotajiem ieguldījumiem nodokļu atvieglojumu saņemšanai,

d) piemērotā maksimālā atbalsta procentu likme,

e) ieguldījumu apmērs (euro),

f) ieguldījumu veikšanas sākuma un beigu termiņš,

g) atbalsta sniegšanas juridiskais pamats (likums, Ministru Kabineta noteikumi u. c.).

12. Ja kapitālsabiedrība sniedz šā pielikuma 9., 10. un 11.punktā norādīto informāciju, norādāms, vai kapitālsabiedrības īstenotie un plānotie sākotnējo ieguldījumu projekti nav kvalificējami kā vienots ieguldījumu projekts atbilstoši šā likuma 8.1 panta otrajā daļā noteiktajam.

13. Plānotais atbalsta procents nodokļu atvieglojumu piemērošanai (noteikts saskaņā ar šā likuma 8.panta pirmo daļu, 8.1 panta trešo daļu vai 8.2 panta pirmo un otro daļu).

14. Kapitālsabiedrības statuss projekta pieteikuma iesniegšanas brīdī atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 I pielikumā noteiktajam (liela, vidēja vai maza kapitālsabiedrība).

15. Kapitālsabiedrības apliecinājums, ka tā nodrošinās finansiālo ieguldījumu vismaz 25 procentu apmērā no līgumā par ieguldījumu veikšanu paredzētajām kopējām ieguldījumu projekta izmaksām, par kurām nav saņemts valsts atbalsts, tas ir, finansējumu vismaz 25 procentu apmērā no pašas saimnieciskajiem resursiem vai ārējiem finanšu resursiem, par kuriem nav saņemts nekāds publiskais atbalsts, tai skaitā nav saņemts valsts vai pašvaldības galvojums vai valsts vai pašvaldības aizdevums ar atvieglotiem nosacījumiem.

16. Ņemot vērā šā likuma 5.panta ceturtajā daļā noteiktos nozaru ierobežojumus, ieguldījuma projekta ietvaros ražotie produkti vai sniegtie pakalpojumi nosakāmi atbilstoši PRODCOM/NACE/CPA (CPA — pakalpojumu projektu gadījumā) klasifikācijām, kur:

PRODCOM — ieguves un apstrādes rūpniecības produktu klasifikācija;

NACE — vispārējās ekonomiskās darbības klasifikācija;

CPA — Eiropas Savienības Preču statistiskā klasifikācija pēc saimniecības nozarēm.

17. Apliecinājums, ka ieguldījumi paliks attiecīgajā apgabalā vismaz piecus gadus (vai mazo vai vidējo kapitālsabiedrību gadījumā — trīs gadus) kopš to veikšanas.

18. Kapitālsabiedrības apliecinājums, ka uz kapitālsabiedrību neattiecas nelikumīgi piešķirta atbalsta atgūšanas rīkojums saskaņā ar iepriekšēju Eiropas Komisijas lēmumu.

19. Informācija, ka kapitālsabiedrība neatbilst grūtībās nonākušas kapitālsabiedrības statusam saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 2.panta 18.punktu.

20. Apliecinājums, ka kapitālsabiedrība nav uzsākusi un neuzsāks ieguldījumu veikšanu pirms līguma par ieguldījuma veikšanu spēkā stāšanās.

21. Ja nodokļu atvieglojumus šā likuma ietvaros plānots apvienot ar citu atbalstu ieguldījumiem, kapitālsabiedrības apliecinājums, ka ieguldījumu veikšana nav uzsākta.

22. Apliecinājums, ka kapitālsabiedrība divu gadu laikā pirms pieteikuma iesniegšanas līguma par ieguldījumu veikšanu slēgšanai nav beigusi to pašu vai līdzīgu darbību, kā definēts Komisijas regulas Nr. 651/2014 2.panta 50.punktā, Eiropas Ekonomikas zonā un kapitālsabiedrībai nav konkrētu plānu izbeigt šādu darbību divu gadu laikā pēc tam, kad līgumā par ieguldījumu veikšanu noteiktais ieguldījumu projekts ir pabeigts.

 
Tiesību akta pase
Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 27.07.2001.Stājas spēkā: 01.01.2002.Tēma:  Nodokļi un nodevasPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 117, 10.08.2001.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 17, 06.09.2001.
Dokumenta valoda:
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Uz tiesību akta pamata izdotie
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
33419
{"selected":{"value":"11.07.2014","content":"<font class='s-1'>11.07.2014.-31.08.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"07.03.2018","iso_value":"2018\/03\/07","content":"<font class='s-1'>07.03.2018.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"15.07.2016","iso_value":"2016\/07\/15","content":"<font class='s-1'>15.07.2016.-06.03.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.09.2014","iso_value":"2014\/09\/01","content":"<font class='s-1'>01.09.2014.-14.07.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"11.07.2014","iso_value":"2014\/07\/11","content":"<font class='s-1'>11.07.2014.-31.08.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-10.07.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"09.05.2013","iso_value":"2013\/05\/09","content":"<font class='s-1'>09.05.2013.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"08.06.2011","iso_value":"2011\/06\/08","content":"<font class='s-1'>08.06.2011.-08.05.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2007","iso_value":"2007\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2007.-07.06.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"16.02.2005","iso_value":"2005\/02\/16","content":"<font class='s-1'>16.02.2005.-31.12.2006.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.05.2004","iso_value":"2004\/05\/01","content":"<font class='s-1'>01.05.2004.-15.02.2005.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"20.06.2003","iso_value":"2003\/06\/20","content":"<font class='s-1'>20.06.2003.-30.04.2004.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2002","iso_value":"2002\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2002.-19.06.2003.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
11.07.2014
84
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitāšu arhīvs
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
RSS logo
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība) Kvalitātes balva