Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:
Par nodokļu piemērošanu brīvostās un
speciālajās ekonomiskajās zonās
I nodaļa
Vispārīgie noteikumi

1.pants. Likumā lietotie termini

(1) Šajā likumā lietoti Rīgas brīvostas likumā, Ventspils brīvostas likumā, Liepājas speciālās ekonomiskās zonas likumā un Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas likumā, Komercdarbības atbalsta kontroles likumā, likumā "Par nodokļiem un nodevām", Pievienotās vērtības nodokļa likumā, likumā "Par uzņēmumu ienākuma nodokli", kā arī muitas lietas regulējošajos normatīvajos aktos lietotie termini, ja šajā likumā nav noteikts citādi.

(2) Likumā lietoti arī šādi termini:

1) atļauja piemērot tiešo nodokļu atvieglojumus:

a) Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes speciālās ekonomiskās zonas kapitālsabiedrībai izsniegta apliecība par tiesībām piemērot tiešo nodokļu atvieglojumus un īpašu kārtību valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu veikšanai,

b) Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvaldīšanas akciju sabiedrības speciālās ekonomiskās zonas kapitālsabiedrībai izsniegta atļauja par tiesībām piemērot tiešo nodokļu atvieglojumus un īpašu kārtību valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu veikšanai,

c) Ventspils brīvostas pārvaldes licencētai kapitālsabiedrībai izsniegta apliecība par tiesībām piemērot tiešo nodokļu atvieglojumus un īpašu kārtību valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu veikšanai,

d) Rīgas ostas pārvaldes licencētai kapitālsabiedrībai izsniegta apliecība par tiesībām piemērot tiešo nodokļu atvieglojumus un īpašu kārtību valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu veikšanai;

2) brīvostas pārvalde — Rīgas ostas pārvalde un Ventspils ostas pārvalde;

3) licencēta kapitālsabiedrība — komercdarbība (uzņēmums), kas noslēgusi līgumu ar brīvostas pārvaldi par komercdarbību Rīgas brīvostas vai Ventspils brīvostas teritorijā;

4) netiešie nodokļi — muitas nodoklis, dabas resursu nodoklis, akcīzes nodoklis un pievienotās vērtības nodoklis;

5) tiešie nodokļi — uzņēmumu ienākuma nodoklis un nekustamā īpašuma nodoklis;

6) uzkrātā ieguldījumu summa — visu to zonas kapitālsabiedrības vai licencētas kapitālsabiedrības ieguldījumu summa, kas veikti, sākot ar taksācijas periodu, kurā attiecīgā kapitālsabiedrība ir noslēgusi ar zonas pārvaldi vai brīvostas pārvaldi līgumu par ieguldījumu veikšanu zonas vai brīvostas teritorijā, līdz tam taksācijas periodam (ieskaitot), par kuru tiek veikts aprēķins, — Liepājas speciālās ekonomiskās zonas kapitālsabiedrībai, Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas kapitālsabiedrībai, Rīgas brīvostas licencētai kapitālsabiedrībai vai Ventspils brīvostas licencētai kapitālsabiedrībai;

7) uzkrātā tiešo nodokļu atlaižu summa — visu saskaņā ar šo likumu izmantoto tiešo nodokļu atlaižu summa, sākot ar taksācijas periodu, kurā zonas kapitālsabiedrībai vai licencētai kapitālsabiedrībai izsniegta atļauja piemērot tiešo nodokļu atvieglojumus, līdz taksācijas periodam (neieskaitot), par kuru tiek veikts aprēķins;

8) zonas pārvalde — Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde un Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvalde;

9) zonas teritorijaLiepājas speciālās ekonomiskās zonas likumā vai Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas likumā noteiktā speciālās ekonomiskās zonas teritorija;

10) brīvostas teritorijaVentspils brīvostas likumā vai Rīgas brīvostas likumā noteiktā brīvostas teritorija;

11) zonas kapitālsabiedrība— Liepājas speciālās ekonomiskās zonas kapitālsabiedrība vai Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas kapitālsabiedrība, ar kuru zonas pārvalde noslēgusi līgumu par komercdarbību un ieguldījumu izdarīšanu Liepājas speciālās ekonomiskās zonas vai Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas teritorijā;

12) zonas kapitālsabiedrības vai licencētas kapitālsabiedrības veiktie ieguldījumi — tie zonas kapitālsabiedrības vai licencētas kapitālsabiedrības, kā arī zonas pārvaldes vai brīvostas pārvaldes pamatlīdzekļos veiktie ilgtermiņa ieguldījumi [materiālie ieguldījumi (ēkas, būves, tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas, nepabeigtie celtniecības objekti) un nemateriālie ieguldījumi (izmaksas patentu iegūšanai un tehnoloģiju apgūšanai)], kuri atbilst šādiem nosacījumiem:

a) paredzēti zonas pārvaldes un zonas kapitālsabiedrības vai brīvostas pārvaldes un licencētas kapitālsabiedrības noslēgtajā līgumā par ieguldījumu veikšanu vai brīvostas vai zonas valdes lēmumā,

b) atbilst Eiropas Komisijas 2006.gada 24.oktobra regulas (EK) Nr. 1628/2006 par Līguma 87. un 88.panta piemērošanu valstu reģionālajam ieguldījumu atbalstam (turpmāk - Komisijas regula Nr. 1628/2006) 2.panta 1.punkta "c" apakšpunktā, kā arī 4.panta 2., 5. un 8.punktā noteiktajām prasībām;

13) līgums par ieguldījumu veikšanu — starp kapitālsabiedrību un brīvostas pārvaldi vai zonas pārvaldi noslēgta vienošanās par ieguldījumu veikšanu brīvostā vai speciālajā ekonomiskajā zonā, norādot ieguldījuma objektus, ieguldījuma apjomu un termiņu, kas nepārsniedz piecus gadus no līguma slēgšanas dienas, kā arī ieguldījumam piemērojamo atbalsta intensitātes likmi, kas ir spēkā līguma slēgšanas dienā.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 22.05.2003., 31.03.2004., 20.01.2005., 19.12.2006., 05.05.2011. un 04.04.2013. likumu, kas stājas spēkā 09.05.2013.)

2.pants. Likuma mērķis

Šis likums nosaka kārtību, kādā piemērojami:

1) netiešie nodokļi Rīgas brīvostā, Ventspils brīvostā, Liepājas speciālajā ekonomiskajā zonā un Rēzeknes speciālajā ekonomiskajā zonā;

2) tiešo nodokļu atvieglojumi un veicamas valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas Liepājas speciālajā ekonomiskajā zonā, Rēzeknes speciālajā ekonomiskajā zonā, Ventspils brīvostā un Rīgas brīvostā.

2.1 pants. Nodokļu likumu piemērošana

Zonas kapitālsabiedrības, licencētas kapitālsabiedrības, zonas pārvaldes un brīvostas pārvaldes nodokļus piemēro, aprēķina, deklarē, maksā un citas pareizai nodokļu nomaksāšanas nodrošināšanai nepieciešamās darbības veic saskaņā ar nodokļu likumiem un normatīvajiem aktiem muitas lietu jomā, ja šajā likumā nav noteikts citādi.

(22.05.2003. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 31.03.2004. un 19.12.2006. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2007.)

II nodaļa
Netiešo nodokļu piemērošana

3.pants. Netiešo nodokļu piemērošana preču piegādēm un pakalpojumiem

(1) Preces, kuras nav paredzētas tālākai eksportēšanai un kuras licencētai kapitālsabiedrībai, zonas kapitālsabiedrībai, zonas pārvaldei vai brīvostas pārvaldei piegādā reģistrēts pievienotās vērtības nodokļa maksātājs, apliekamas ar pievienotās vērtības nodokļa standartlikmi vai samazināto likmi saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likumu, ja šajā pantā nav noteikts citādi.

(2) Pievienotās vērtības nodokļa 0 procentu likmi piemēro:

1) reģistrētu pievienotās vērtības nodokļa maksātāju preču piegādēm licencētai kapitālsabiedrībai, zonas kapitālsabiedrībai, zonas pārvaldei vai brīvostas pārvaldei brīvostas vai speciālās ekonomiskās zonas teritorijā ietilpstošajā brīvajā zonā (turpmāk — brīvā zona) to tālākai eksportēšanai;

2) tādām preču piegādēm licencētai kapitālsabiedrībai, zonas kapitālsabiedrībai, zonas pārvaldei vai brīvostas pārvaldei, kuras atbilst šā likuma 1.panta otrās daļas 12.punktā noteiktajām prasībām;

3) (izslēgts ar 20.01.2005. likumu);

4) (izslēgts ar 20.01.2005. likumu);

5) (izslēgts ar 20.01.2005. likumu).

(3) Ja šā panta otrās daļas 1.punktā minētās preces tiek pārdotas, tās ir apliekamas ar pievienotās vērtības nodokļa standartlikmi vai samazināto likmi saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likumu.

(4) Ja licencēta kapitālsabiedrība, zonas kapitālsabiedrība, zonas pārvalde vai brīvostas pārvalde šā panta otrās daļas 2.punktā minētās preces piegādā citai personai ātrāk nekā piecu gadu laikā no to iegādes brīža, licencēta kapitālsabiedrība, zonas kapitālsabiedrība, zonas pārvalde vai brīvostas pārvalde aprēķina pievienotās vērtības nodokli no preces sākotnējās vērtības un iemaksā šo nodokli valsts budžetā tajā taksācijas periodā, kad notikusi preču piegāde, un šis nodoklis nav atskaitāms kā priekšnodoklis.

(5) (Izslēgta ar 20.01.2005. likumu.)

(6) (Izslēgta ar 20.01.2005. likumu.)

(7) Naftas produkti, kurus piegādā licencētai kapitālsabiedrībai, zonas kapitālsabiedrībai, zonas pārvaldei vai brīvostas pārvaldei, ir atbrīvoti no akcīzes nodokļa, kamēr tie atrodas licencētas kapitālsabiedrības, zonas kapitālsabiedrības, zonas pārvaldes vai brīvostas pārvaldes brīvās zonas teritorijā.

(8) No akcīzes nodokļa atbrīvo naftas produktus, kurus licencēta kapitālsabiedrība, zonas kapitālsabiedrība, zonas pārvalde vai brīvostas pārvalde izmanto:

1) kuģos un citos peldlīdzekļos, kuri netiek izmantoti atpūtas un izklaides vajadzībām;

2) kuģos to būvēšanas, izmēģināšanas un uzturēšanas vajadzībām;

3) kuģos un citos peldlīdzekļos, kurus izmanto ūdensceļu padziļināšanas un paplašināšanas darbos;

4) elektroenerģijas ražošanai vai kombinētās iekārtās, kas ražo elektroenerģiju un siltumenerģiju.

(81) Ja šā panta astotajā daļā minētajos gadījumos izmanto dīzeļdegvielu, petroleju vai degvieleļļu, kuras kolorimetriskais indekss ir mazāks par 2,0 un kinemātiskā viskozitāte 50°C ir mazāka par 25 cSt, vai šo naftas produktu aizstājējproduktus un komponentus, tad attiecīgos naftas produktus atbrīvo no akcīzes nodokļa, ja tie ir iezīmēti (marķēti) saskaņā ar likuma "Par akcīzes nodokli" prasībām.

(9) Likuma "Par akcīzes nodokli" 14.panta otrajā daļā noteikto likmi piemēro likuma "Par akcīzes nodokli" 14.panta pirmās daļas 3., 4. un 6.punktā minētajiem naftas produktiem, kuri ir iezīmēti (marķēti) saskaņā ar likuma "Par akcīzes nodokli" prasībām un kurus licencēta kapitālsabiedrība, zonas kapitālsabiedrība, zonas pārvalde vai brīvostas pārvalde brīvās zonas teritorijā izmanto:

1) stacionārās iekārtās;

2) celtņos un citos tamlīdzīgos objektos;

3) iekārtās, kuras tiek izmantotas celtniecības darbos tikai brīvās zonas teritorijā;

4) tehnikā, kas pēc savas konstrukcijas nav paredzēta satiksmei pa koplietošanas ceļiem.

(10) Ministru kabinets nosaka to naftas produktu aprites un kontroles nosacījumus, kuriem saskaņā ar šā panta septīto, astoto, 8.1 un devīto daļu piemēro akcīzes nodokļa atbrīvojumu un atvieglojumus, kā arī šo naftas produktu lietotāju reģistrācijas nosacījumus.

(22.05.2003. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 31.03.2004., 20.01.2005., 19.12.2006., 05.05.2011. un 04.04.2013. likumu, kas stājas spēkā 09.05.2013.)

4.pants. Ierobežojumi mazumtirdzniecībā

(1) Licencētas kapitālsabiedrības un zonas kapitālsabiedrības brīvās zonas teritorijā ir aizliegta preču piegāde un pakalpojumu sniegšana fiziskajām personām (turpmāk — mazumtirdzniecība), izņemot:

1) pārtikas un medicīnas preču piegādi;

2) sabiedriskās ēdināšanas, medicīnas, sakaru un finansu darījumus;

3) tirdzniecību beznodokļu tirdzniecības veikalos, kuri izveidoti saskaņā ar Muitas likumu un darbojas Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

(2) Šā panta pirmās daļas 1. un 2.punktā minētās mazumtirdzniecībā piegādātās preces un sniegtie pakalpojumi licencētas kapitālsabiedrības un zonas kapitālsabiedrības brīvās zonas teritorijā apliekami ar pievienotās vērtības nodokļa standartlikmi vai samazināto likmi saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likumu, izņemot tās preces un pakalpojumus, kuri ir atbrīvojami no pievienotās vērtības nodokļa saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likumu.

(3) Piegādāt šā panta pirmās daļas 1.punktā minētās preces un sniegt pirmās daļas 2.punktā minētos pakalpojumus fiziskajām personām atļauts tikai licencētām kapitālsabiedrībām vai zonas kapitālsabiedrībām, kuras ar brīvostas pārvaldi vai zonas pārvaldi noslēgušas līgumu par mazumtirdzniecību zonas teritorijā vai brīvostas teritorijā. Līgumā norādāmas mazumtirdzniecībai, kā arī attiecīgo preču uzglabāšanai paredzētās telpas un cita teritorija.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 22.05.2003., 31.03.2004., 19.12.2006., 05.05.2011. un 04.04.2013. likumu, kas stājas spēkā 09.05.2013.)

III nodaļa
Tiešo nodokļu atvieglojumu piemērošana
un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veikšana

5.pants. Atļauja piemērot tiešo nodokļu atvieglojumus

(1) Atļauju piemērot tiešo nodokļu atvieglojumus piešķir zonas pārvalde vai brīvostas pārvalde likumā noteiktajā kārtībā.

(2) Atļauju piemērot tiešo nodokļu atvieglojumus var piešķirt zonas kapitālsabiedrībai vai licencētai kapitālsabiedrībai, kura atbilst abiem turpmāk minētajiem nosacījumiem:

1) atrodas speciālās ekonomiskās zonas vai brīvostas teritorijā;

2) veic komercdarbību tikai speciālās ekonomiskās zonas vai brīvostas teritorijā. Par komercdarbību ārpus speciālās ekonomiskās zonas vai brīvostas teritorijas nav uzskatāma:

a) zonas kapitālsabiedrības vai licencētas kapitālsabiedrības pārvaldes institūcijas vai pārstāvniecības atrašanās ārpus speciālās ekonomiskās zonas vai brīvostas teritorijas,

b) darījuma sarunu vešana un līgumu noslēgšana ārpus speciālās ekonomiskās zonas vai brīvostas teritorijas,

c) preču tranzīts no speciālās ekonomiskās zonas vai brīvostas teritorijas vai uz to,

d) citas darbības, kurām nav preču-naudas darījuma izpildes rakstura.

(3) Atļauja piemērot tiešo nodokļu atvieglojumus zaudē spēku, ja ir vismaz viens no šādiem nosacījumiem:

1) izbeidzies speciālās ekonomiskās zonas darbības termiņš vai likvidēta brīvosta;

2) izbeidzies šīs atļaujas derīguma termiņš;

3) zonas vai brīvostas pārvalde un zonas vai licencēta kapitālsabiedrība vienojas, ka tiek atcelts līgums par komercdarbības veikšanu zonas vai brīvostas teritorijā;

4) tiesa atceļ zonas vai brīvostas pārvaldes un zonas vai licencētas kapitālsabiedrības līgumu par komercdarbības veikšanu zonas vai brīvostas teritorijā un anulē šai kapitālsabiedrībai izsniegto atļauju saņemt tiešo nodokļu atvieglojumus;

5) tiek likvidēta vai reorganizēta zonas kapitālsabiedrība vai licencēta kapitālsabiedrība, kā arī izbeigta komercdarbība citos likumos noteiktajos gadījumos.

(4) Atļauju piemērot tiešo nodokļu atvieglojumus zonas pārvalde vai brīvostas pārvalde nepiešķir šādām kapitālsabiedrībām:

1) šā likuma 1.pielikuma 1.punktā minētajām transporta nozares kapitālsabiedrībām;

2) šā likuma 2.pielikumā minētajām tērauda rūpniecības nozares kapitālsabiedrībām;

3) šā likuma 3.pielikumā minētajām sintētisko šķiedru ražošanas nozares kapitālsabiedrībām;

4) šā likuma 4.pielikuma 1.punktā minētajām lauksaimniecības nozares kapitālsabiedrībām;

5) šā likuma 5.pielikumā minētajām zivsaimniecības nozares kapitālsabiedrībām;

6) šā likuma 6.pielikumā minētajām akmeņogļu rūpniecības nozares kapitālsabiedrībām;

7) šā likuma 7.pielikuma 1.punktā minētajām kuģu būves nozares kapitālsabiedrībām.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 22.05.2003., 31.03.2004. un 19.12.2006. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2007.)

6.pants. Nekustamā īpašuma nodokļa atlaide

(1) Zonas vai licencēta kapitālsabiedrība par tās īpašumā, tiesiskajā valdījumā esošo vai lietošanā piešķirto nekustamo īpašumu, kas atrodas zonas vai brīvostas teritorijā, ir tiesīga piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi 80 procentu apmērā no aprēķinātās (bez citu atlaižu piemērošanas) nodokļa summas, ja šā likuma 10.pantā nav noteikts citādi.

(2) Ar pašvaldības lēmumu zonas vai licencēta kapitālsabiedrība par tās īpašumā, tiesiskajā valdījumā esošo vai lietošanā piešķirto nekustamo īpašumu, kas atrodas zonas vai brīvostas teritorijā, ir tiesīga piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi līdz 20 procentiem no aprēķinātās (bez citu atlaižu piemērošanas) nodokļa summas, ja šā likuma 10.pantā nav noteikts citādi.

(3) Nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumā pašvaldība norāda taksācijas periodā samaksājamo nekustamā īpašuma nodokļa summu, ņemot vērā šā panta pirmajā un otrajā daļā noteikto nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi.

(4) Šā panta pirmajā daļā minētā nekustamā īpašuma nodokļa atlaide tiek ņemta vērā, nosakot pašvaldībām finansu izlīdzināšanas aprēķinā izmantojamo nekustamā īpašuma nodokļa prognozi nākamajam saimnieciskajam gadam.

(5) Zonas pārvalde vai Rīgas brīvostas pārvalde nemaksā nekustamā īpašuma nodokli vai jebkuru citu nodokli, kas var tikt ieviests minētā nodokļa vietā, par nekustamo īpašumu, kas atrodas zonas vai brīvostas teritorijā un pieder valstij vai pašvaldībai un kas atbilstoši likumam ir piešķirts lietošanā zonas pārvaldei vai brīvostas pārvaldei un nav nodots tālāk citam lietotājam.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 19.12.2006. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2007.)

7.pants. Uzņēmumu ienākuma nodokļa atvieglojumi

(1) Zonas kapitālsabiedrība vai licencēta kapitālsabiedrība ir tiesīga piemērot uzņēmumu ienākuma nodokļa atlaidi 80 procentu apmērā no aprēķinātās nodokļa summas.

(2) Zonas kapitālsabiedrība vai licencēta kapitālsabiedrība, nosakot uzņēmumu ienākuma nodokļa avansa maksājumus, ņem vērā šā panta pirmajā daļā paredzēto nodokļa atlaidi un avansa maksājumus aprēķina likumā "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" noteiktajā kārtībā.

(3) Zonas kapitālsabiedrība vai licencēta kapitālsabiedrība, izmaksājot nerezidentam dividendes, kā arī atlīdzību par vadības un konsultatīvajiem pakalpojumiem un samaksu par intelektuālo īpašumu, uzņēmumu ienākuma nodokli no šiem maksājumiem ietur ar 80 procentu atlaidi no aprēķinātās nodokļa summas.

(4) Zonas kapitālsabiedrība vai licencēta kapitālsabiedrība samazina ar uzņēmumu ienākuma nodokli apliekamo ienākumu par ieguldījumiem, kas izdarīti tādos infrastruktūras vai sociālās jomas objektos, kas pieder valstij vai pašvaldībai un atrodas speciālās ekonomiskās zonas vai brīvostas teritorijā, ja šie ieguldījumi veikti saskaņā ar līgumu, kas noslēgts ar zonas pārvaldi vai brīvostas pārvaldi.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 19.12.2006. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2007.)

8.pants. Ierobežojumi tiešo nodokļu atlaižu piemērošanai

(1) Zonas kapitālsabiedrība vai licencēta kapitālsabiedrība šā likuma 6.panta pirmajā un otrajā daļā un 7.panta pirmajā daļā noteiktās atlaides taksācijas periodā piemēro, ja uzkrātā tiešo nodokļu atlaižu summa un taksācijas periodā saskaņā ar šā likuma 6.panta pirmo un otro daļu un 7.panta pirmo daļu aprēķinātās atlaides kopā nepārsniedz šādus attiecīgajai kapitālsabiedrībai piemērojamos procentus no uzkrātās ieguldījumu summas (ja ir ievēroti šā panta ceturtajā daļā noteiktie ierobežojumi):

1) zonas kapitālsabiedrībai vai licencētai kapitālsabiedrībai, kura pārsniedz Komisijas 2004.gada 25.februāra regulas (EK) Nr. 364/2004, ar ko groza regulu (EK) Nr. 70/2001, iekļaujot tās darbības jomā atbalstu pētniecībai un attīstībai, 1.pielikumā noteiktos kritērijus, — 50 procentus no uzkrātās iegul­dījumu summas (saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 1628/2006 4.panta 1.punkta "b" apakšpunktu);

2) zonas kapitālsabiedrībai vai licencētai kapitālsabiedrībai, kura atbilst Komisijas 2004.gada 25.februāra regulas (EK) Nr. 364/2004, ar ko groza regulu (EK) Nr. 70/2001, iekļaujot tās darbības jomā atbalstu pētniecībai un attīstībai, 1.pielikumā noteiktajam vidējas kapitālsabiedrības statusam, — 60 pro­centus no uzkrātās ieguldījumu summas (saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 1628/2006 4.panta 1.punkta pēdējo teikumu);

3) zonas kapitālsabiedrībai vai licencētai kapitālsabiedrībai, kura atbilst Komisijas 2004.gada 25.februāra regulas (EK) Nr. 364/2004, ar ko groza regulu (EK) Nr. 70/2001, iekļaujot tās darbības jomā atbalstu pētniecībai un attīstībai, 1.pielikumā noteiktajam mazas kapitālsabiedrības statusam, — 70 procentus no uzkrātās ieguldījumu summas (saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 1628/2006 4.panta 1.punkta pēdējo teikumu);

4) zonas kapitālsabiedrībai vai licencētai kapitālsabiedrībai, kas definēta šā likuma 4.pielikuma 2.punktā (lauksaimniecības produktu apstrādes un tirdzniecības kapitālsabiedrība):

a) mazai un vidējai kapitālsabiedrībai — 50 procentus no uzkrātās ieguldījumu summas (saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 1628/2006 4.panta 10.punkta "a" apakšpunktu),

b) kapitālsabiedrībai, kura nav maza vai vidēja kapitālsabiedrība, bet kurā ir mazāk par 750 darbiniekiem un kuras apgrozījums ir mazāks par 200 miljoniem eiro ekvivalentu latos saskaņā ar Latvijas Bankas noteikto iepriekšējā gada vidējo valūtas maiņas kursu, — 25 procentus no uzkrātās ieguldījumu summas (saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 1628/2006 4.panta 10.punkta "b" apakšpunktu).

(2) Ja uzkrātā tiešo nodokļu atlaižu summa un taksācijas periodā saskaņā ar šā likuma 6.panta pirmo un otro daļu un 7.panta pirmo daļu aprēķinātās atlaides kopā pārsniedz attiecīgi šā panta pirmās daļas 1. vai 2.punktā noteiktos procentus no zonas kapitālsabiedrības vai licencētas kapitālsabiedrības uzkrātās ieguldījumu summas, nodokļa atlaides taksācijas periodā piemēro, ņemot vērā šā likuma 10. un 11.pantā noteiktos ierobežojumus.

(3) (Izslēgta ar 19.12.2006. likumu.)

(4) Ja zonas kapitālsabiedrība vai licencēta kapitālsabiedrība papildus šajā likumā noteiktajam atbalstam saņem citu atbalstu sākotnējo ieguldījumu veikšanai, Ministru kabinets nosaka maksimāli pieļaujamos procentus, kādus taksācijas periodā drīkst sasniegt uzkrātā tiešo nodokļu atlaižu summa attiecībā pret zonas kapitālsabiedrības vai licencētas kapitālsabiedrības uzkrāto ieguldījumu summu. Šo ierobežojumu ņem vērā, piemērojot šā likuma 10.pantu un 11.panta otro daļu.

(5) Ja zonas kapitālsabiedrība vai licencēta kapitālsabiedrība, kura ir veikusi ieguldījumus atbilstoši šā likuma 1.panta otrās daļas 12.punktam, tiek likvidēta pirms šā likuma 1.panta otrās daļas 12.punkta "c" apakšpunktā minētā termiņa beigām, tā veic tiešo nodokļu pārrēķinu par taksācijas periodiem, kuros piemēroti tiešo nodokļu atvieglojumi, un iemaksā budžetā summu, par kuru šo atvieglojumu piemērošanas rezultātā bija samazināti maksājamie nodokļi.

(6) Ja pirms šā likuma 1.panta otrās daļas 12.punkta "c" apakšpunktā minētā termiņa beigām zonas kapitālsabiedrība vai licencēta kapitālsabiedrība tiek reorganizēta atbilstoši likuma "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" 1.panta piecpadsmitajai, sešpadsmitajai vai septiņpadsmitajai daļai un tās ieguldījumi, kas veikti saskaņā ar šā likuma 1.panta otrās daļas 12.punktu, pāriet citas kapitālsabiedrības īpašumā:

1) reorganizētajai (iegūstošajai, iegūtajai, pievienojamajai vai sadalāmajai) kapitālsabiedrībai ir tiesības piemērot šajā likumā noteiktos tiešo nodokļu atvieglojumus attiecībā uz neizmantoto uzkrāto atlaižu summu proporcionāli paturēto vai pārņemto ieguldījumu apmēram (aprēķinā par pamatu ņem ieguldījumu sākotnējo vērtību), ja reorganizētā kapitālsabiedrība ir ieguvusi zonas kapitālsabiedrības vai licencētas kapitālsabiedrības statusu, pastāvot šādiem nosacījumiem:

a) reorganizētās kapitālsabiedrības paturēto vai pārņemto ieguldījumu vērtība veido vismaz 75 procentus no to ieguldījumu kopējās vērtības, kas veikti atbilstoši šā likuma 1.panta otrās daļas 12.punktam,

b) reorganizētās kapitālsabiedrības komercdarbības pamatveids, kas sastāda vismaz 75 procentus kapitālsabiedrības neto apgrozījumā, atbilst reorganizējamās kapitālsabiedrības komercdarbības pamatveidam un tiek saglabāts uz visu atļaujas piemērot tiešo nodokļu atvieglojumus darbības laiku,

c) reorganizētās kapitālsabiedrības komercdarbība notiek tās pašas speciālās ekonomiskās zonas vai brīvostas teritorijā, kurā komercdarbību veica reorganizējamā zonas kapitālsabiedrība vai licencētā kapitālsabiedrība pirms reorganizācijas;

2) kura nav ieguvusi zonas kapitālsabiedrības vai licencētas kapitālsabiedrības statusu, reorganizējamā kapitālsabiedrība veic tiešo nodokļu pārrēķinu par taksācijas periodiem, kuros piemēroti tiešo nodokļu atvieglojumi, un iemaksā budžetā summu, par kuru šo atvieglojumu piemērošanas rezultātā bija samazināti maksājamie nodokļi.

(7) Šā panta piektajā daļā un sestās daļas 2.punktā minētajos gadījumos tiešo nodokļu samazinājuma summa, kas izveidojusies tiešo nodokļu atvieglojumu piemērošanas rezultātā, uzskatāma par nokavēto nodokļa maksājumu, un tai aprēķina pamatparāda palielinājumu un nokavējuma naudu likumā "Par nodokļiem un nodevām" noteiktajā kārtībā.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 22.05.2003., 31.03.2004. un 19.12.2006. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2007.)

8.1 pants. Ierobežojumi tiešo nodokļu atlaižu piemērošanai lieliem ieguldījumu projektiem

Zonas kapitālsabiedrības vai licencētas kapitālsabiedrības lieliem ieguldījumu projektiem, kuru ietvaros plānotās veicamo ieguldījumu izmaksas pārsniedz 50 miljonu eiro ekvivalentu latos saskaņā ar Latvijas Bankas noteikto valūtas maiņas kursu dienā, kad noslēgts līgums par šādu ieguldījumu veikšanu starp zonas pārvaldi un zonas kapitālsabiedrību vai brīvostas pārvaldi un licencētu kapitālsabiedrību, piemēro šādus nosacījumus:

1) nepiemēro šā likuma 8.panta pirmajā daļā noteiktos procentus no uzkrātās ieguldījumu summas, bet Ministru kabinets lemj par maksimāli pieļaujamiem procentiem, kādus taksācijas periodā drīkst sasniegt uzkrātā tiešo nodokļu atlaižu summa attiecībā pret zonas kapitālsabiedrības vai licencētas kapitālsabiedrības uzkrāto ieguldījumu summu, kas nepārsniedz:

a) 50 procentus no uzkrātās ieguldījumu summas ieguldījumu projektam līdz 50 miljoniem eiro,

b) 25 procentus no uzkrātās ieguldījumu summas projekta daļai no 50 līdz 100 miljoniem eiro,

c) 17 procentus no uzkrātās ieguldījumu summas projekta daļai, kas pārsniedz 100 miljonus eiro;

2) zonas pārvalde vai brīvostas pārvalde 10 darbdienu laikā pēc līguma noslēgšanas par šādu ieguldījumu veikšanu iesniedz Finanšu ministrijai Komisijas regulas Nr. 1628/2006 2.pielikumā noteikto informāciju;

3) ja plānotās veicamo ieguldījumu izmaksas pārsniedz 100 miljonus eiro un piemērojamais tiešo nodokļu atvieglojumu apmērs šādam ieguldījumu projektam pārsniedz 28 miljonus 125 tūkstošus eiro, par plānoto lielo ieguldījumu projektu atsevišķi paziņo Eiropas Komisijai un ieguldījumu projekta īstenošanu uzsāk tikai pēc Eiropas Komisijas lēmuma saņemšanas par atbalsta saderību ar Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 87.pantu.

(19.12.2006. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2007.)

9.pants. Tiešo nodokļu atvieglojumu piemērošanas nosacījumi

(1) Tiesības piemērot tiešo nodokļu atvieglojumus zonas kapitālsabiedrība vai licencēta kapitālsabiedrība iegūst ar to taksācijas periodu, kurā izsniegta atļauja piemērot tiešo nodokļu atvieglojumus.

(2) Tiesības piemērot tiešo nodokļu atvieglojumus izbeidzas ar taksācijas periodu, kurā atļauja piemērot tiešo nodokļu atvieglojumus ir zaudējusi spēku.

(3) Zonas kapitālsabiedrībai vai licencētai kapitālsabiedrībai un zonas vai brīvostas pārvaldei uzņēmumu ienākuma nodokļa un nekustamā īpašuma nodokļa taksācijas periods ir kalendāra gads. Pirmais taksācijas periods var būt īsāks par kalendāra gadu, bet nevar būt garāks par 12 mēnešiem.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 19.12.2006. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2007.)

10.pants. Nekustamā īpašuma nodokļa atlaižu piemērošanas kārtība

Ja uzkrātā tiešo nodokļu atlaižu summa kopā ar šā likuma 6.panta pirmajā un otrajā daļā noteikto taksācijas perioda nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi pārsniedz attiecīgi šā likuma 8.panta pirmās daļas 1., 2. un 3.punktā, 4.punkta "a" vai "b" apakšpunktā vai 8.1 panta 1.punktā noteiktos procentus no uzkrātās ieguldījumu summas, taksācijas perioda nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi samazina šā pārsnieguma summas apmērā un zonas kapitālsabiedrība vai licencēta kapitālsabiedrība samaksā nekustamā īpašuma nodokli tādā apmērā, kas ir vienāds ar nekustamā īpašuma nodokļa atlaides samazinājumu.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 22.05.2003. un 19.12.2006. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2007.)

11.pants. Uzņēmumu ienākuma nodokļa atlaides piemērošana

(1) Ja zonas kapitālsabiedrība vai licencēta kapitālsabiedrība, aprēķinot šā likuma 6.panta pirmajā un otrajā daļā noteiktās nekustamā īpašuma nodokļa atlaides, piemērojusi šā likuma 10.pantu, tā nav tiesīga piemērot šā likuma 7.pantā noteikto uzņēmumu ienākuma nodokļa atlaidi.

(2) Ja uzkrātā tiešo nodokļu atlaižu summa un taksācijas periodā saskaņā ar šā likuma 6.panta pirmo un otro daļu piemērotās atlaides un saskaņā ar 7.panta pirmo daļu aprēķinātās atlaides kopā pārsniedz attiecīgi šā likuma 8.panta pirmās daļas 1., 2. un 3.punktā, 4.punkta "a" vai "b" apakšpunktā vai 8.1 panta 1.punktā noteiktos procentus no zonas kapitālsabiedrības vai licencētas kapitālsabiedrības uzkrātās ieguldījumu summas, šā pārsnieguma summas apmērā samazina taksācijas periodā aprēķināto uzņēmumu ienākuma nodokļa atlaidi.

(3) Šā panta otrajā daļā minētajā gadījumā zonas kapitālsabiedrības vai licencētas kapitālsabiedrības taksācijas periodā veikto avansa maksājumu samazinājums, kas aprēķināts kā starpība starp avansa maksājumiem, kuri būtu veicami, piemērojot nodokļa atlaidi saskaņā ar šā panta otrajā daļā noteikto ierobežojumu, un avansa maksājumiem saskaņā ar šā likuma 7.panta otro daļu, uzskatāms par nokavēto nodokļa maksājumu, kuram aprēķina pamatparāda palielinājumu un nokavējuma naudu likumā "Par nodokļiem un nodevām" noteiktajā kārtībā.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 22.05.2003. un 19.12.2006. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2007.)

12.pants. Informācijas sniegšana par tiešo nodokļu atlaižu piemērošanu

(1) Zonas kapitālsabiedrība vai licencēta kapitālsabiedrība, kura piemēro tiešo nodokļu atlaides, Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajai iestādei un pašvaldībai līdz pēctaksācijas gada 1.martam iesniedz:

1) pārskatu par uzkrāto tiešo nodokļu atlaižu summu un uzkrāto ieguldījumu summu;

2) pārskatu par nekustamā īpašuma nodokļa atlaižu piemērošanu taksācijas periodā.

(2) Zonas kapitālsabiedrība vai licencēta kapitālsabiedrība kopā ar uzņēmuma gada pārskatu un uzņēmumu ienākuma nodokļa deklarāciju likumā "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" noteiktajā termiņā iesniedz Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajai iestādei pārskatu par tiešo nodokļu atlaižu piemērošanu taksācijas periodā.

(3) Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālā iestāde līdz pēctaksācijas gada 1.oktobrim šā panta pirmajā un otrajā daļā minētos pārskatus iesniedz Finanšu ministrijai.

(4) Šā panta pirmajā un otrajā daļā minēto pārskatu veidlapu paraugu apstiprina Ministru kabinets, bet veidlapu aizpildīšanas metodiku — Valsts ieņēmumu dienests.

(5) Zonas pārvalde vai brīvostas pārvalde līdz pēctaksācijas gada 1.martam iesniedz Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajai iestādei, pašvaldībai un Finanšu ministrijai informāciju par zonas kapitālsabiedrībām vai licencētām kapitālsabiedrībām:

1) kurām taksācijas periodā ir izsniegta atļauja piemērot tiešo nodokļu atvieglojumus;

2) kurām izsniegtā atļauja piemērot tiešo nodokļu atvieglojumus taksācijas periodā zaudējusi spēku;

3) kuras pārtrauc komercdarbību vai kuru darbība izbeidzas saskaņā ar Komerclikumu.

(6) Zonas pārvalde vai brīvostas pārvalde pēc Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālās iestādes, pašvaldības vai Finanšu ministrijas pieprasījuma iesniedz tai ar zonas kapitālsabiedrību vai licencēto kapitālsabiedrību noslēgtā līguma par ieguldījumu veikšanu kopiju un līguma pielikumu — plānoto ieguldījumu grafiku.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 31.03.2004. un 19.12.2006. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2007.)

12.1 pants. Informācijas par tiešo nodokļu atlaižu piemērošanu glabāšana

Zonas kapitālsabiedrība vai licencēta kapitālsabiedrība, kura saņem tiešo nodokļu atlaides šā likuma ietvaros, glabā datus par veiktajiem ieguldījumiem un saņemtajām tiešo nodokļu atlaidēm 10 gadus kopš gada, kurā pēdējoreiz zonas kapitālsabiedrība vai licencēta kapitālsabiedrība piemērojusi tiešo nodokļu atlaides saskaņā ar šā likuma nosacījumiem.

(19.12.2006. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2007.)

13.pants. Valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu veikšana

(1) Zonas kapitālsabiedrība vai licencēta kapitālsabiedrība par saviem darbiniekiem un zonas kapitālsabiedrībās vai licencētās kapitālsabiedrībās nodarbinātās personas veic valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas saskaņā ar likumu "Par valsts sociālo apdrošināšanu", izņemot šā panta otrajā daļā minēto gadījumu.

(2) Par zonas kapitālsabiedrībā vai licencētā kapitālsabiedrībā nodarbinātu personu — ārvalstnieku, kurš veic valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas vai tām pielīdzināmos maksājumus savā mītnes zemē, zonas kapitālsabiedrība vai licencēta kapitālsabiedrība ir tiesīga veikt valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas no summas, kas ir mazāka par sociāli apdrošinātās personas mēneša darba ienākumu, bet nav mazāka par piecpadsmit minimālajām mēnešalgām. Par summu, no kuras tiek aprēķinātas valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, zonas kapitālsabiedrība vai licencēta kapitālsabiedrība ar attiecīgo personu vienojas rakstveidā.

(3) Zonas kapitālsabiedrībās vai licencētās kapitālsabiedrībās nodarbinātās personas, par kurām tiek veiktas samazinātas valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas, var saņemt visas likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu" un citos likumos noteiktās garantijas un pakalpojumus atbilstoši par šīm personām veiktajām valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 19.12.2006. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2007.)

Pārejas noteikumi

1. Būvniecības pakalpojumi, kurus ar pievienotās vērtības nodokli apliekamā persona brīvajā zonā sniedz zonas kapitālsabiedrībai, licencētai kapitālsabiedrībai, brīvostas pārvaldei vai zonas pārvaldei, līdz 2004.gada 30.aprīlim apliekami ar pievienotās vērtības nodokļa 0 procentu likmi. Pievienotās vērtības nodokļa 0 procentu likme līdz 2004.gada 30.aprīlim piemērojama arī tiem būvniecības pakalpojumiem, kurus apliekamās personas sniedz brīvostas pārvaldei vai zonas pārvaldei ārpus brīvo zonu teritorijām.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 22.05.2003. un 19.12.2006. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2007.)

2. Atļaujas piemērot tiešo nodokļu atvieglojumus, kuras zonas kapitālsabiedrībām izsniegtas līdz 2001.gada 31.decembrim, uzskatāmas par spēkā esošām.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 19.12.2006. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2007.)

3. Uz zonas kapitālsabiedrībām, kuras līdz 2001.gada 31.decembrim ieguvušas zonas kapitālsabiedrības statusu un kurām līdz 2001.gada 31.decembrim izsniegta atļauja piemērot tiešo nodokļu atvieglojumus, un uz Rīgas brīvostas licencētām kapitālsabiedrībām ar 2003.gada 1.janvāri attiecas šajā likumā noteiktie ierobežojumi tiešo nodokļu atlaižu piemērošanai.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 19.12.2006. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2007.)

4. Šā likuma 6.pants neattiecas uz licencētām kapitālsabiedrībām, kurām Ventspils brīvostas pārvalde darbības licenci ir izsniegusi līdz šā likuma spēkā stāšanās dienai.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 19.12.2006. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2007.)

5. Liepājas speciālās ekonomiskās zonas un Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas kapitālsabiedrības, kuras līdz šā likuma spēkā stāšanās dienai uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas vajadzībām saimnieciskajā darbībā izmantojamo pamatlīdzekļu nolietojumu ir aprēķinājušas pēc likmēm, kuras atšķiras no likumā "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" noteiktajām, attiecībā uz pamatlīdzekļiem, kuri iegādāti līdz šā likuma spēkā stāšanās dienai, līdz attiecīgā pamatlīdzekļa vai pamatlīdzekļu kategorijas nolietojuma pilnīgai norakstīšanai turpina piemērot iepriekš piemērotās pamatlīdzekļu nolietojuma likmes. Saimnieciskajā darbībā izmantojamo pamatlīdzekļu, kuri iegādāti pēc šā likuma spēkā stāšanās dienas, nolietojuma norakstīšanu veic likumā "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" noteiktajā vispārējā kārtībā.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 19.12.2006. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2007.)

6. Šā likuma 6.13.pantā paredzētos tiešo nodokļu atvieglojumus licencēta kapitālsabiedrība un brīvostas pārvalde ir tiesīgas piemērot tiem ieguldījumiem, kas veikti līdz 2035.gada 31.decembrim (ieskaitot), nepārsniedzot šajā likumā noteikto pieļaujamo valsts atbalsta intensitāti uzkrāto tiešo nodokļu atlaižu attiecībai pret uzkrāto ieguldījumu summu.

(22.05.2003. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 19.12.2006. un 04.04.2013. likumu, kas stājas spēkā 09.05.2013.)

7. Šā likuma 8., 8.1, 9., 10. un 11.pantā noteiktie tiešo nodokļu atvieglojumu ierobežojumi tiek piemēroti, ņemot vērā Latvijas reģionālā atbalsta kartē noteikto maksimāli pieļaujamo valsts atbalsta intensitāti, kas ir spēkā dienā, kad noslēgts līgums par ieguldījumu veikšanu. Minētos ierobežojumus piemēro līgumā noteiktajiem un faktiski veiktajiem ieguldījumiem līdz taksācijas periodam, kamēr tiek sasniegts līgumā noteiktais kapitālsabiedrībai maksimāli piemērojamais procentu apmērs no uzkrātās ieguldījumu summas.

(04.04.2013. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 09.05.2013.)

8. (Izslēgts ar 04.04.2013. likumu, kas stājas spēkā 09.05.2013.)

9. Līdz 2003.gada 31.decembrim zonas uzņēmējsabiedrības vai licencētas uzņēmējsabiedrības, kuras maksā nekustamā īpašuma nodokli par ēkām un būvēm, taksācijas gadā budžetā maksājamo nodokļa summu aprēķina, ņemot vērā šā likuma 6.panta pirmajā un otrajā daļā noteikto atlaidi, kā arī šā likuma 10.pantā noteikto nekustamā īpašuma nodokļa atlaides piemērošanas kārtību.

(22.05.2003. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 19.12.2006. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2007.)

10. (Izslēgts ar 31.03.2004. likumu, kas stājas spēkā 01.05.2004.)

11. Grozījumi likuma 1.panta otrajā daļā (likumā lietotajos terminos attiecībā uz Rēzeknes speciālo ekonomisko zonu) stājas spēkā vienlaikus ar attiecīgiem grozījumiem Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas likumā.

(20.01.2005. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 16.02.2005.)

12. Likuma 3.panta desmitā daļa stājas spēkā 2005.gada 1.jūlijā.

(20.01.2005. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 16.02.2005.)

13. Zonas kapitālsabiedrība vai licencēta kapitālsabiedrība, kura darbojas šā likuma 5.pielikumā minētajā zivsaimniecības nozarē, pēc 2007.gada 1.janvāra turpina piemērot tiešo nodokļu atvieglojumus par ieguldījumiem, kas veikti līdz 2006.gada 31.decembrim, saskaņā ar likuma normām, kuras bija spēkā līdz 2006.gada 31.decembrim.

(19.12.2006. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2007.)

14. Zonas kapitālsabiedrība vai licencēta kapitālsabiedrība, kura darbojas šā likuma 5.pielikumā minētajā zivsaimniecības nozarē, pēc 2007.gada 1.janvāra turpina piemērot tiešo nodokļu atvieglojumus par ieguldījumiem, kas veikti pēc 2007.gada 1.janvāra, saskaņā ar līgumu par ieguldījumu veikšanu, kurš noslēgts starp zonas pārvaldi un zonas kapitālsabiedrību vai brīvostas pārvaldi un licencētu kapitālsabiedrību līdz 2006.gada 30.decembrim. Lai zivsaimniecības nozarē strādājoša kapitālsabiedrība varētu saņemt nodokļu atvieglojumus par veiktajiem ieguldījumiem pēc 2007.gada 1.janvāra, noslēgtajā līgumā precīzi norādāmi ieguldījumu plāni, ieguldījumu summas un termiņi, kādos ieguldījumus veiks. Tiešo nodokļu atvieglojumus ieguldījumiem, kas veikti pēc 2007.gada 1.janvāra, piemēro saskaņā ar likuma normām, kuras bija spēkā līdz 2006.gada 31.decembrim.

(19.12.2006. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2007.)

15. Zonas kapitālsabiedrība vai licencēta kapitālsabiedrība, kura nav noslēgusi līgumu ar zonas pārvaldi vai brīvostas pārvaldi, ievērojot šā likuma 1.panta otrās daļas 13.punktā minētos nosacījumus, ieguldījumiem, kuri faktiski veikti līdz 2013.gada 31.decembrim, piemēro šā likuma 8.pantā minētos procentus līdz taksācijas periodam, kamēr tiek sasniegts līgumā noteiktais kapitālsabiedrībai maksimāli piemērojamais procentu apmērs no uzkrātās ieguldījumu summas.

(04.04.2013. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 09.05.2013.)

Informatīva atsauce uz Komisijas regulu

(19.12.2006. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2007.)

Atbalstu šā likuma ietvaros sniedz saskaņā ar Eiropas Komisijas 2006.ga­da 24.oktobra regulu (EK) Nr. 1628/2006 par Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 87. un 88.panta piemērošanu valstu reģionālajam ieguldījumu atbalstam (publicēta Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī L 302, 1.11.2006., 29.lpp.).

Likums stājas spēkā 2002.gada 1.janvārī.

Likums Saeimā pieņemts 2001.gada 27.jūlijā.
Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga
Rīgā 2001.gada 10.augustā
"Likuma "Par nodokļu piemērošanu brīvostās un
speciālajās ekonomiskajās zonās"
1.pielikums
Transporta nozares kapitālsabiedrības

(19.12.2006. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2007.)

1. Transporta nozares kapitālsabiedrības šā likuma izpratnē ir kapitālsabiedrības, kas sniedz šādus transporta (pārvadājumu) pakalpojumus (to sniegšanai ir nepieciešama licence):

1) jūras transporta pakalpojumi;

2) gaisa transporta pakalpojumi;

3) sauszemes autotransporta pakalpojumi;

4) dzelzceļa transporta pakalpojumi;

5) pilsētas transporta pakalpojumi;

6) iekšzemes ūdenstransporta pakalpojumi;

7) kombinētā transporta pakalpojumi.

2. Kapitālsabiedrības, kuru darbība saistīta ar ostas pakalpojumu nodroši­nāšanu (piemēram, loču, velkoņu pakalpojumi, stividorpakalpojumi) ostas teritorijā vai ārpus tās, šā likuma izpratnē nav uzskatāmas par transporta nozares kapitālsabiedrībām.

"Likuma "Par nodokļu piemērošanu brīvostās un
speciālajās ekonomiskajās zonās"
2.pielikums
Tērauda rūpniecības nozares kapitālsabiedrības

(19.12.2006. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2007.)

Tērauda rūpniecības nozares kapitālsabiedrības šā likuma izpratnē ir kapitālsabiedrības, kuras ražo šādus produktus:

Nr.
p.k.

Izstrādājums

Kombinētās nomenklatūras kods
[saskaņā ar Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī L 279, 23.10.2001. publicēto Padomes 2001.gada 6.augusta regulu (EK) Nr. 2031/2001, kas groza Padomes 1987.gada 23.jūlija regulas (EEC) Nr.2658/87 par muitas tarifiem un statistisko nomenklatūru un kopējiem muitas tarifiem 1.pielikumu]

1.

Čuguns

7201

2.

Ferosakausējumi

7202 11 20; 7202 11 80; 7202 99 11

3.

Dzelzsrūdas tiešajā reducēšanā iegūtie feroprodukti un pārējie porainie feroprodukti

7203

4.

Dzelzs un neleģēts tērauds

7206

5.

Dzelzs vai neleģēta tērauda pusfabrikāti

7207 11 11; 7207 11 14; 7207 11 16; 7207 12 10; 7207 19 11; 7207 19 14; 7207 19 16; 7207 19 31; 7207 20 11; 7207 20 15; 7207 20 17; 7207 20 32; 7207 20 51; 7207 20 55; 7207 20 57; 7207 20 71

6.

Dzelzs vai neleģēta tērauda plakani velmējumi

7208 10 00; 7208 25 00; 7208 26 00; 7208 27 00; 7208 36 00; 7208 37; 7208 38; 7208 39; 7208 40; 7208 51; 7208 52; 7208 53; 7208 54; 7208 90 10; 7209 15 00; 7209 16; 7209 17; 7209 18; 7209 25 00; 7209 26; 7209 27; 7209 28; 7209 90 10; 7210 11 10; 7210 12 11; 7210 12 19; 7210 20 10; 7210 30 10; 7210 41 10; 7210 49 10; 7210 50 10; 7210 61 10; 7210 69 10; 7210 70 31; 7210 70 39; 7210 90 31; 7210 90 33; 7210 90 38; 7211 13 00; 7211 14; 7211 19; 7211 23 10; 7211 23 51; 7211 29 20; 7211 90 11; 7212 10 10; 7212 10 91; 7212 20 11; 7212 30 11; 7212 40 10; 7212 40 91; 7212 50 31; 7212 50 51; 7212 60 11; 7212 60 91

7.

Dzelzs vai neleģēta tērauda karsti velmēti stieņi, brīvi tītos saišķos

7213 10 00; 7213 20 00; 7213 91; 7213 99

8.

Pārējie dzelzs un neleģēta tērauda stieņi

7214 20 00; 7214 30 00; 7214 91; 7214 99; 7215 90 10

9.

Dzelzs un neleģēta tērauda leņķi, fasonprofili un speciālie profili

7216 10 00; 7216 21 00; 7216 22 00; 7216 31; 7216 32; 7216 33; 7216 40; 7216 50; 7216 99 10

10.

Nerūsošais tērauds

7218 10 00; 7218 91 11; 7218 91 19; 7218 99 11; 7218 99 20

11.

Nerūsošā tērauda plakani velmējumi

7219 11 00; 7219 12; 7219 13; 7219 14; 7219 21; 7219 22; 7219 23 00; 7219 24 00; 7219 31 00; 7219 32; 7219 33; 7219 34; 7219 35; 7219 90 10; 7220 11 00; 7220 12 00; 7220 20 10; 7220 90 11; 7220 90 31

12.

Nerūsošā tērauda stieņi

7221 00; 7222 11; 7222 19; 7222 30 10; 7222 40 10; 7222 40 30

13.

Citāda leģētā tērauda plakani velmējumi

7225 11 00; 7225 19; 7225 20 20; 7225 30 00; 7225 40; 7225 50 00; 7225 91 10; 7225 92 10; 7225 99 10; 7226 11 10; 7226 19 10; 7226 19 30; 7226 20 20; 7226 91; 7226 92 10; 7226 93 20; 7226 94 20; 7226 99 20

14.

Citāda leģētā tērauda stieņi

7224 10 00; 7224 90 01; 7224 90 05; 7224 90 08; 7224 90 15; 7224 90 31; 7224 90 39; 7227 10 00; 7227 20 00; 7227 90; 7228 10 10; 7228 10 30; 7228 20 11; 7228 20 19; 7228 20 30; 7228 30 20; 7228 30 41; 7228 30 49; 7228 30 61; 7228 30 69; 7228 30 70; 7228 30 89; 7228 60 10; 7228 70 10; 7228 70 31; 7228 80

15.

Rievkonstrukcijas

7301 10 00

16.

Sliedes un gulšņi

7302 10 31; 7302 10 39; 7302 10 90; 7302 20 00; 7302 40 10; 7302 10 20

17.

Bezšuvju caurules, cauruļvadi un dobie profili

7303; 7304

18.

Metinātas dzelzs vai tērauda caurules un cauruļvadi, kuru ārējais diametrs pārsniedz 406,4 mm

7305

Likuma "Par nodokļu piemērošanu brīvostās un
speciālajās ekonomiskajās zonās"
3.pielikums
Sintētisko šķiedru ražošanas nozares kapitālsabiedrības

(19.12.2006. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2007.)

Sintētisko šķiedru ražošanas nozares kapitālsabiedrības šā likuma izpratnē ir kapitālsabiedrības, kuras nodarbojas ar:

1) visu veidu poliestera, poliamīda, akrila vai polipropilēna šķiedru un diegu (neatkarīgi no to izmantošanas veida) ekstrūziju vai teksturēšanu;

2) polimerizāciju (ieskaitot polikondensāciju), ja tā izmantoto iekārtu ziņā apvienota ar ekstrūziju;

3) palīgprocesiem, kas saistīti ar vienlaicīgu ekstrūzijas vai teksturēšanas jaudu uzstādīšanu, ko veic potenciālais atbalsta saņēmējs vai arī cita tās grupas kapitālsabiedrība, kurā ietilpst potenciālais atbalsta saņēmējs, un kas attiecīgajā komercdarbības veidā izmantoto iekārtu ziņā parasti tiek apvienoti ar šādām jaudām.

Likuma "Par nodokļu piemērošanu brīvostās un
speciālajās ekonomiskajās zonās"
4.pielikums
Lauksaimniecības nozares kapitālsabiedrības

(19.12.2006. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2007.)

Lauksaimniecības nozares kapitālsabiedrības šā likuma izpratnē ir kapitāl­sabiedrības, kuras veic:

1) Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 1.pielikumā minēto produktu primāro ražošanu (lauksaimniecību) un tādu produktu ražošanu un tirdzniecību, kuri atdarina vai aizstāj pienu un piena produktus, kā norādīts Padomes 1987.gada 2.jūlija regulas (EEK) Nr. 1898/87 par to apzīmējumu aizsardzību, kurus izmanto piena un piena produktu tirdzniecībā, 3.panta 2.punktā;

2) lauksaimniecības produktu apstrādi un tirdzniecību, izņemot šā pielikuma 1.punktā noteiktos piena vai piena produktu aizstājējus.

Likuma "Par nodokļu piemērošanu brīvostās un
speciālajās ekonomiskajās zonās"
5.pielikums
Zivsaimniecības nozares kapitālsabiedrības

(19.12.2006. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2007.)

Zivsaimniecības nozares kapitālsabiedrības šā likuma izpratnē ir kapitāl­sabiedrības, kuras ražo Padomes 1999.gada 17.decembra regulas (EK) Nr. 104/2000 par zivsaimniecības un akvakultūras produktu tirgu kopīgo organizāciju 1.pantā minētos zivsaimniecības produktus.

Likuma "Par nodokļu piemērošanu brīvostās un
speciālajās ekonomiskajās zonās"
6.pielikums
Akmeņogļu rūpniecības nozares kapitālsabiedrības

(19.12.2006. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2007.)

Akmeņogļu rūpniecības nozares kapitālsabiedrības šā likuma izpratnē ir kapitālsabiedrības, kuras iegūst vai ražo Padomes 2002.gada 23.jūlija regulas (EK) Nr. 1407/2002 par valsts atbalstu ogļu rūpniecībai 2.panta "a" apakšpunktā minētās ogles.

Likuma "Par nodokļu piemērošanu brīvostās un
speciālajās ekonomiskajās zonās"
7.pielikums
Kuģu būves nozares kapitālsabiedrības

(19.12.2006. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2007.)

Kuģu būves nozares kapitālsabiedrības šā likuma izpratnē ir kapitālsabiedrības, kuras veic:

1. Kuģu būvi, remontu vai pārbūvi, kur:

1) kuģu būve ir pašpiedziņas jūras tirdzniecības kuģu būve;

2) kuģu remonts ir pašpiedziņas jūras tirdzniecības kuģu remonts vai atjaunošana;

3) kuģu pārbūve ir tādu pašpiedziņas jūras tirdzniecības kuģu pārbūve, kuru tilpība nav mazāka par 1000 bruto tonnām, ar nosacījumu, ka pārbūve ietver būtiskas izmaiņas kravas telpas izvietojumā, korpusā, piedziņas sistēmā vai pasažieru izmitināšanā;

4) pašpiedziņas jūras tirdzniecības kuģi ir:

a) kuģi, kuru tilpība nav mazāka par 100 bruto tonnām un kuras izmanto pasažieru un (vai) preču pārvadāšanai,

b) kuģi īpašu pakalpojumu sniegšanai (piemēram, bagarkuģi un ledlauži), kuru tilpība nav mazāka par 100 bruto tonnām,

c) velkoņi, kuru jauda nav mazāka par 365 kW,

d) zvejas kuģi, kuru tilpība nav mazāka par 100 bruto tonnām,

e) šā punkta "a", "b", "c" un "d" apakšpunktā minēto kuģu nepabeigti korpusi, kuri ir peldoši un pārvietojami;

5) pašpiedziņas jūras kuģis ir kuģis, kuram, izmantojot savu dzinējspēku un vadību, ir visas īpašības, lai tas būtu piemērots patstāvīgai kuģošanai tāljūrā.

2. Karakuģu (kuģi, kuri saskaņā ar to uzbūves īpatnībām un spēju ir īpaši paredzēti izmantošanai vienīgi militāriem nolūkiem, piemēram, karakuģi un citi kuģi uzbrukumam vai aizsardzībai) un citu militāriem nolūkiem paredzētu kuģu būvi, remontu un pārbūvi, ar nosacījumu, ka šādiem kuģiem veiktās darbības nav slēptas darbības, kas veiktas par labu tirdzniecības kuģu būvei.

 
Tiesību akta pase
Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 27.07.2001.Stājas spēkā: 01.01.2002.Tēma:  Nodokļi un nodevasPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 117, 10.08.2001.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 17, 06.09.2001.
Dokumenta valoda:
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Uz tiesību akta pamata izdotie
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
33419
{"selected":{"value":"09.05.2013","content":"<font class='s-1'>09.05.2013.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"07.03.2018","iso_value":"2018\/03\/07","content":"<font class='s-1'>07.03.2018.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"15.07.2016","iso_value":"2016\/07\/15","content":"<font class='s-1'>15.07.2016.-06.03.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.09.2014","iso_value":"2014\/09\/01","content":"<font class='s-1'>01.09.2014.-14.07.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"11.07.2014","iso_value":"2014\/07\/11","content":"<font class='s-1'>11.07.2014.-31.08.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-10.07.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"09.05.2013","iso_value":"2013\/05\/09","content":"<font class='s-1'>09.05.2013.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"08.06.2011","iso_value":"2011\/06\/08","content":"<font class='s-1'>08.06.2011.-08.05.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2007","iso_value":"2007\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2007.-07.06.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"16.02.2005","iso_value":"2005\/02\/16","content":"<font class='s-1'>16.02.2005.-31.12.2006.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.05.2004","iso_value":"2004\/05\/01","content":"<font class='s-1'>01.05.2004.-15.02.2005.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"20.06.2003","iso_value":"2003\/06\/20","content":"<font class='s-1'>20.06.2003.-30.04.2004.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2002","iso_value":"2002\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2002.-19.06.2003.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
09.05.2013
84
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitāšu arhīvs
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
RSS logo
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība) Kvalitātes balva