Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:
Par nodokļu piemērošanu brīvostās un
speciālajās ekonomiskajās zonās
I nodaļa
Vispārīgie noteikumi

1.pants. Likumā lietotie termini

(1) Šajā likumā lietoti Rīgas brīvostas likumā, Ventspils brīvostas likumā, Liepājas speciālās ekonomiskās zonas likumā un Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas likumā, Komercdarbības atbalsta kontroles likumā, likumā "Par nodokļiem un nodevām", likumā "Par pievienotās vērtības nodokli", likumā "Par uzņēmumu ienākuma nodokli", kā arī muitas lietas regulējošajos normatīvajos aktos lietotie termini, ja šajā likumā nav noteikts citādi.

(2) Likumā lietoti arī šādi termini:

1) atļauja piemērot tiešo nodokļu atvieglojumus:

a) Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes speciālās ekonomiskās zonas uzņēmējsabiedrībai izsniegta apliecība par tiesībām piemērot tiešo nodokļu atvieglojumus un īpašu kārtību valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu veikšanai,

b) Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvaldīšanas akciju sabiedrības speciālās ekonomiskās zonas komersantam izsniegta atļauja par tiesībām piemērot tiešo nodokļu atvieglojumus un īpašu kārtību valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu veikšanai,

c) Ventspils brīvostas pārvaldes licencētai uzņēmējsabiedrībai izsniegta apliecība par tiesībām piemērot tiešo nodokļu atvieglojumus un īpašu kārtību valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu veikšanai,

d) Rīgas ostas pārvaldes licencētai uzņēmējsabiedrībai izsniegta apliecība par tiesībām piemērot tiešo nodokļu atvieglojumus un īpašu kārtību valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu veikšanai;

2) brīvostas pārvalde — Rīgas ostas pārvalde un Ventspils ostas pārvalde;

3) licencēta uzņēmējsabiedrība — uzņēmējsabiedrība (uzņēmums), kas noslēgusi līgumu ar brīvostas pārvaldi par uzņēmējdarbību Rīgas brīvostas vai Ventspils brīvostas teritorijā ietilpstošajā brīvās zonas teritorijā;

4) netiešie nodokļi — muitas nodoklis, dabas resursu nodoklis, akcīzes nodoklis un pievienotās vērtības nodoklis;

5) tiešie nodokļi — uzņēmumu ienākuma nodoklis un nekustamā īpašuma nodoklis;

6) uzkrātā ieguldījumu summa — visu to zonas uzņēmējsabiedrības vai licencētas uzņēmējsabiedrības ieguldījumu summa, kas veikti:

a) sākot ar taksācijas periodu, kurā tā ir noslēgusi ar zonas vai brīvostas pārvaldi līgumu par ieguldījumu veikšanu zonas vai brīvostas teritorijā, līdz tam taksācijas periodam (ieskaitot), par kuru tiek veikts aprēķins, — uzņēmējsabiedrībai, kura ir Liepājas speciālās ekonomiskās zonas uzņēmējsabiedrība vai Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas komersants vai Rīgas brīvostas licencēta uzņēmējsabiedrība,

b) sākot ar šā likuma spēkā stāšanās dienu līdz tam taksācijas periodam (ieskaitot), par kuru tiek veikts aprēķins, — uzņēmējsabiedrībai, kura ir Ventspils brīvostas licencēta uzņēmējsabiedrība;

7) uzkrātā tiešo nodokļu atlaižu summa — visu saskaņā ar šo likumu izmantoto tiešo nodokļu atlaižu summa, sākot ar taksācijas periodu, kurā zonas uzņēmējsabiedrībai vai licencētai uzņēmējsabiedrībai izsniegta atļauja piemērot tiešo nodokļu atvieglojumus, līdz taksācijas periodam (neieskaitot), par kuru tiek veikts aprēķins;

8) zonas pārvalde — Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde un Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvaldīšanas akciju sabiedrība;

9) zonas teritorijaLiepājas speciālās ekonomiskās zonas likumā vai Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas likumā noteiktā speciālās ekonomiskās zonas teritorija;

10) brīvostas teritorijaVentspils brīvostas likumā vai Rīgas brīvostas likumā noteiktā brīvostas teritorija;

11) zonas uzņēmējsabiedrība — Liepājas speciālās ekonomiskās zonas uzņēmējsabiedrība vai Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas komersants, ar kuru zonas pārvalde noslēgusi līgumu par uzņēmējdarbību un ieguldījumu izdarīšanu Liepājas speciālās ekonomiskās zonas vai Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas teritorijā;

12) zonas uzņēmējsabiedrības vai licencētas uzņēmējsabiedrības veiktie ieguldījumi — tie zonas uzņēmējsabiedrības vai licencētas uzņēmējsabiedrības, kā arī zonas pārvaldes vai brīvostas pārvaldes pamatlīdzekļos veiktie ilgtermiņa ieguldījumi [materiālie ieguldījumi (ēkas, būves, tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas, nepabeigtie celtniecības objekti) un līdz 25 procentiem no kopējās ieguldījumu vērtības — nemateriālie ieguldījumi (izmaksas patentu iegūšanai un tehnoloģiju apgūšanai)], kuri atbilst visiem turpmāk šajā punktā minētajiem nosacījumiem:

a) paredzēti zonas pārvaldes un zonas uzņēmējsabiedrības vai brīvostas pārvaldes un licencētas uzņēmējsabiedrības noslēgtajā līgumā par ieguldījumu veikšanu,

b) saistīti ar jaunas uzņēmējsabiedrības dibināšanu, esošās uzņēmējsabiedrības paplašināšanu vai ražojamās produkcijas vai ražošanas procesa fundamentālu pārveidošanu, kā arī ar bankrotējušas uzņēmējsabiedrības vai tādas uzņēmējsabiedrības aktīvu pārņemšanu, kuras bankrota procedūru sāktu, ja netiktu pārņemti tās aktīvi,

c) tiek izmantoti zonas vai brīvostas uzņēmējsabiedrības saimnieciskajā darbībā attiecīgajā zonas vai brīvostas teritorijā vai zonas vai brīvostas darbības nodrošināšanā vismaz piecus gadus kopš to iegādes brīža.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 22.05.2003., 31.03.2004. un 20.01.2005. likumu, kas stājas spēkā 16.02.2005.)

2.pants. Likuma mērķis

Šis likums nosaka kārtību, kādā piemērojami:

1) netiešie nodokļi Rīgas brīvostā, Ventspils brīvostā, Liepājas speciālajā ekonomiskajā zonā un Rēzeknes speciālajā ekonomiskajā zonā;

2) tiešo nodokļu atvieglojumi un veicamas valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas Liepājas speciālajā ekonomiskajā zonā, Rēzeknes speciālajā ekonomiskajā zonā, Ventspils brīvostā un Rīgas brīvostā.

2.1 pants. Nodokļu likumu piemērošana

Zonas uzņēmējsabiedrības, licencētas uzņēmējsabiedrības, zonas pārvaldes un brīvostas pārvaldes nodokļus piemēro, aprēķina, deklarē, maksā un citas pareizai nodokļu nomaksāšanas nodrošināšanai nepieciešamās darbības veic saskaņā ar nodokļu likumiem un normatīvajiem aktiem muitas lietu jomā, ja šajā likumā nav noteikts citādi.

(22.05.2003. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 31.03.2004. likumu, kas stājas spēkā 01.05.2004.)

II nodaļa
Netiešo nodokļu piemērošana

3.pants. Netiešo nodokļu piemērošana preču piegādēm un pakalpojumiem

(1) Preces, kuras nav paredzētas tālākai eksportēšanai un kuras licencētai uzņēmējsabiedrībai, zonas uzņēmējsabiedrībai, zonas pārvaldei vai brīvostas pārvaldei piegādā ar pievienotās vērtības nodokli apliekamā persona (turpmāk — apliekamā persona), apliekamas ar pievienotās vērtības nodokļa 18 procentu vai 5 procentu likmi saskaņā ar likumu "Par pievienotās vērtības nodokli", ja šajā pantā nav noteikts citādi.

(2) Pievienotās vērtības nodokļa 0 procentu likmi piemēro:

1) apliekamo personu preču piegādēm licencētai uzņēmējsabiedrībai, zonas uzņēmējsabiedrībai, zonas pārvaldei vai brīvostas pārvaldei brīvostas vai speciālās ekonomiskās zonas teritorijā ietilpstošajā brīvajā zonā (turpmāk — brīvā zona) to tālākai eksportēšanai;

2) tādām preču piegādēm licencētai uzņēmējsabiedrībai, zonas uzņēmējsabiedrībai, zonas pārvaldei vai brīvostas pārvaldei, kuras pilnībā atbilst šā likuma 1.panta otrās daļas 12.punktā noteiktajām prasībām;

3) (izslēgts ar 20.01.2005. likumu);

4) (izslēgts ar 20.01.2005. likumu);

5) (izslēgts ar 20.01.2005. likumu).

(3) Ja šā panta otrās daļas 1.punktā minētās preces tiek pārdotas, tās ir apliekamas ar pievienotās vērtības nodokļa 18 procentu vai 5 procentu likmi saskaņā ar likumu "Par pievienotās vērtības nodokli".

(4) Ja licencēta uzņēmējsabiedrība, zonas uzņēmējsabiedrība, zonas pārvalde vai brīvostas pārvalde šā panta otrās daļas 2.punktā minētās preces piegādā citai personai ātrāk nekā piecu gadu laikā no to iegādes brīža, licencēta uzņēmējsabiedrība, zonas uzņēmējsabiedrība, zonas pārvalde vai brīvostas pārvalde aprēķina pievienotās vērtības nodokli no preces sākotnējās vērtības un iemaksā šo nodokli valsts budžetā tajā taksācijas periodā, kad notikusi preču piegāde, un šis nodoklis nav atskaitāms kā priekšnodoklis.

(5) (Izslēgta ar 20.01.2005. likumu.)

(6) (Izslēgta ar 20.01.2005. likumu.)

(7) Naftas produkti, kurus piegādā licencētai uzņēmējsabiedrībai, zonas uzņēmējsabiedrībai, zonas pārvaldei vai brīvostas pārvaldei, ir atbrīvoti no akcīzes nodokļa, kamēr tie atrodas licencētas uzņēmējsabiedrības, zonas uzņēmējsabiedrības, zonas pārvaldes vai brīvostas pārvaldes brīvās zonas teritorijā.

(8) No akcīzes nodokļa atbrīvo naftas produktus, kurus licencēta uzņēmējsabiedrība, zonas uzņēmējsabiedrība, zonas pārvalde vai brīvostas pārvalde izmanto:

1) kuģos un citos peldlīdzekļos, kuri netiek izmantoti atpūtas un izklaides vajadzībām;

2) kuģos to būvēšanas, izmēģināšanas un uzturēšanas vajadzībām;

3) kuģos un citos peldlīdzekļos, kurus izmanto ūdensceļu padziļināšanas un paplašināšanas darbos;

4) elektroenerģijas ražošanai vai kombinētās iekārtās, kas ražo elektroenerģiju un siltumenerģiju.

(81) Ja šā panta astotajā daļā minētajos gadījumos izmanto dīzeļdegvielu, petroleju vai degvieleļļu, kuras kolorimetriskais indekss ir mazāks par 2,0 un kinemātiskā viskozitāte 50°C ir mazāka par 25 cSt, vai šo naftas produktu aizstājējproduktus un komponentus, tad attiecīgos naftas produktus atbrīvo no akcīzes nodokļa, ja tie ir iezīmēti (marķēti) saskaņā ar likuma "Par akcīzes nodokli" prasībām.

(9) Likuma "Par akcīzes nodokli" 14.panta otrajā daļā noteikto likmi piemēro likuma "Par akcīzes nodokli" 14.panta pirmās daļas 3., 4. un 6.punktā minētajiem naftas produktiem, kuri ir iezīmēti (marķēti) saskaņā ar likuma "Par akcīzes nodokli" prasībām un kurus licencēta uzņēmējsabiedrība, zonas uzņēmējsabiedrība, zonas pārvalde vai brīvostas pārvalde brīvās zonas teritorijā izmanto:

1) stacionārās iekārtās;

2) celtņos un citos tamlīdzīgos objektos;

3) iekārtās, kuras tiek izmantotas celtniecības darbos tikai brīvās zonas teritorijā;

4) tehnikā, kas pēc savas konstrukcijas nav paredzēta satiksmei pa koplietošanas ceļiem.

(10) Ministru kabinets nosaka to naftas produktu aprites un kontroles nosacījumus, kuriem saskaņā ar šā panta septīto, astoto, 8.1 un devīto daļu piemēro akcīzes nodokļa atbrīvojumu un atvieglojumus, kā arī šo naftas produktu lietotāju reģistrācijas nosacījumus.

(22.05.2003. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 31.03.2004. un 20.01.2005. likumu, kas stājas spēkā 16.02.2005. Desmitā daļa stājas spēkā 01.07.2005. Sk. Pārejas noteikumus.)

4.pants. Ierobežojumi mazumtirdzniecībā

(1) Licencētas uzņēmējsabiedrības un zonas uzņēmējsabiedrības brīvās zonas teritorijā ir aizliegta preču piegāde un pakalpojumu sniegšana fiziskajām personām (turpmāk — mazumtirdzniecība), izņemot:

1) pārtikas un medicīnas preču piegādi;

2) sabiedriskās ēdināšanas, medicīnas, sakaru un finansu darījumus;

3) tirdzniecību beznodokļu tirdzniecības veikalos, kuri izveidoti saskaņā ar Muitas likumu un darbojas Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

(2) Šā panta pirmās daļas 1. un 2.punktā minētās mazumtirdzniecībā piegādātās preces un sniegtie pakalpojumi licencētas uzņēmējsabiedrības un zonas uzņēmējsabiedrības brīvās zonas teritorijā apliekami ar pievienotās vērtības nodokļa 18 procentu vai 5 procentu likmi saskaņā ar likumu "Par pievienotās vērtības nodokli", izņemot tās preces un pakalpojumus, kuri ir atbrīvojami no pievienotās vērtības nodokļa saskaņā ar likuma "Par pievienotās vērtības nodokli" 6.pantu.

(3) Piegādāt šā panta pirmās daļas 1.punktā minētās preces un sniegt pirmās daļas 2.punktā minētos pakalpojumus fiziskajām personām atļauts tikai licencētām uzņēmējsabiedrībām vai zonas uzņēmējsabiedrībām, kuras ar brīvostas pārvaldi vai zonas pārvaldi noslēgušas līgumu par mazumtirdzniecību zonas teritorijā vai brīvostas teritorijā. Līgumā norādāmas mazumtirdzniecībai, kā arī attiecīgo preču uzglabāšanai paredzētās telpas un cita teritorija.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 22.05.2003. un 31.03.2004. likumu, kas stājas spēkā 01.05.2004.)

III nodaļa
Tiešo nodokļu atvieglojumu piemērošana
un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veikšana

5.pants. Atļauja piemērot tiešo nodokļu atvieglojumus

(1) Atļauju piemērot tiešo nodokļu atvieglojumus piešķir zonas pārvalde vai brīvostas pārvalde likumā noteiktajā kārtībā.

(2) Atļauju piemērot tiešo nodokļu atvieglojumus var piešķirt zonas uzņēmējsabiedrībai vai licencētai uzņēmējsabiedrībai, kura atbilst abiem turpmāk minētajiem nosacījumiem:

1) atrodas speciālās ekonomiskās zonas vai brīvostas teritorijā;

2) veic uzņēmējdarbību tikai speciālās ekonomiskās zonas vai brīvostas teritorijā. Par uzņēmējdarbību ārpus speciālās ekonomiskās zonas vai brīvostas teritorijas nav uzskatāma:

a) zonas uzņēmējsabiedrības vai licencētas uzņēmējsabiedrības pārvaldes institūcijas vai pārstāvniecības atrašanās ārpus speciālās ekonomiskās zonas vai brīvostas teritorijas,

b) darījuma sarunu vešana un līgumu noslēgšana ārpus speciālās ekonomiskās zonas vai brīvostas teritorijas,

c) preču tranzīts no speciālās ekonomiskās zonas vai brīvostas teritorijas vai uz to,

d) citas darbības, kurām nav preču-naudas darījuma izpildes rakstura.

(3) Atļauja piemērot tiešo nodokļu atvieglojumus zaudē spēku, ja ir vismaz viens no šādiem nosacījumiem:

1) izbeidzies speciālās ekonomiskās zonas darbības termiņš vai likvidēta brīvosta;

2) izbeidzies šīs atļaujas derīguma termiņš;

3) zonas vai brīvostas pārvalde un zonas vai licencēta uzņēmējsabiedrība vienojas, ka tiek atcelts līgums par uzņēmējdarbības veikšanu zonas vai brīvostas teritorijā;

4) tiesa atceļ zonas vai brīvostas pārvaldes un zonas vai licencētas uzņēmējsabiedrības līgumu par uzņēmējdarbības veikšanu zonas vai brīvostas teritorijā un anulē šai uzņēmējsabiedrībai izsniegto atļauju saņemt tiešo nodokļu atvieglojumus;

5) tiek likvidēta vai reorganizēta zonas uzņēmējsabiedrība vai licencēta uzņēmējsabiedrība, kā arī izbeigta uzņēmējdarbība citos likumos noteiktajos gadījumos.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 22.05.2003. un 31.03.2004. likumu, kas stājas spēkā 01.05.2004.)

6.pants. Nekustamā īpašuma nodokļa atlaide

(1) Zonas vai licencēta uzņēmējsabiedrība par tās īpašumā, tiesiskajā valdījumā esošo vai lietošanā piešķirto nekustamo īpašumu, kas atrodas zonas vai brīvostas teritorijā, ir tiesīga piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi 80 procentu apmērā no aprēķinātās (bez citu atlaižu piemērošanas) nodokļa summas, ja šā likuma 10.pantā nav noteikts citādi.

(2) Ar pašvaldības lēmumu zonas vai licencēta uzņēmējsabiedrība par tās īpašumā, tiesiskajā valdījumā esošo vai lietošanā piešķirto nekustamo īpašumu, kas atrodas zonas vai brīvostas teritorijā, ir tiesīga piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi līdz 20 procentiem no aprēķinātās (bez citu atlaižu piemērošanas) nodokļa summas, ja šā likuma 10.pantā nav noteikts citādi.

(3) Nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumā pašvaldība norāda taksācijas periodā samaksājamo nekustamā īpašuma nodokļa summu, ņemot vērā šā panta pirmajā un otrajā daļā noteikto nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi.

(4) Šā panta pirmajā daļā minētā nekustamā īpašuma nodokļa atlaide tiek ņemta vērā, nosakot pašvaldībām finansu izlīdzināšanas aprēķinā izmantojamo nekustamā īpašuma nodokļa prognozi nākamajam saimnieciskajam gadam.

(5) Zonas pārvalde vai Rīgas brīvostas pārvalde nemaksā nekustamā īpašuma nodokli vai jebkuru citu nodokli, kas var tikt ieviests minētā nodokļa vietā, par nekustamo īpašumu, kas atrodas zonas vai brīvostas teritorijā un pieder valstij vai pašvaldībai un kas atbilstoši likumam ir piešķirts lietošanā zonas pārvaldei vai brīvostas pārvaldei un nav nodots tālāk citam lietotājam.

7.pants. Uzņēmumu ienākuma nodokļa atvieglojumi

(1) Zonas uzņēmējsabiedrība vai licencēta uzņēmējsabiedrība ir tiesīga piemērot uzņēmumu ienākuma nodokļa atlaidi 80 procentu apmērā no aprēķinātās nodokļa summas.

(2) Zonas uzņēmējsabiedrība vai licencēta uzņēmējsabiedrība, nosakot uzņēmumu ienākuma nodokļa avansa maksājumus, ņem vērā šā panta pirmajā daļā paredzēto nodokļa atlaidi un avansa maksājumus aprēķina likumā "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" noteiktajā kārtībā.

(3) Zonas uzņēmējsabiedrība vai licencēta uzņēmējsabiedrība, izmaksājot nerezidentam dividendes, kā arī atlīdzību par vadības un konsultatīvajiem pakalpojumiem un samaksu par intelektuālo īpašumu, uzņēmumu ienākuma nodokli no šiem maksājumiem ietur ar 80 procentu atlaidi no aprēķinātās nodokļa summas.

(4) Zonas uzņēmējsabiedrība vai licencēta uzņēmējsabiedrība samazina ar uzņēmumu ienākuma nodokli apliekamo ienākumu par ieguldījumiem, kas izdarīti tādos infrastruktūras vai sociālās jomas objektos, kas pieder valstij vai pašvaldībai un atrodas speciālās ekonomiskās zonas vai brīvostas teritorijā, ja šie ieguldījumi veikti saskaņā ar līgumu, kas noslēgts ar zonas pārvaldi vai brīvostas pārvaldi.

8.pants. Ierobežojumi tiešo nodokļu atlaižu piemērošanai

(1) Zonas uzņēmējsabiedrība vai licencēta uzņēmējsabiedrība šā likuma 6.panta pirmajā un otrajā daļā un 7.panta pirmajā daļā noteiktās atlaides taksācijas periodā piemēro, ja uzkrātā tiešo nodokļu atlaižu summa un taksācijas periodā saskaņā ar šā likuma 6.panta pirmo un otro daļu un 7.panta pirmo daļu aprēķinātās atlaides kopā nepārsniedz šādus attiecīgajai uzņēmējsabiedrībai piemērojamos procentus no uzkrātās ieguldījumu summas (ja ir ievēroti šā panta ceturtajā daļā noteiktie ierobežojumi):

1) zonas uzņēmējsabiedrībai vai licencētai uzņēmējsabiedrībai, kura pārsniedz Komisijas regulas Nr. 70/2001 1.pielikumā noteiktos kritērijus, — 50 procentus no uzkrātās ieguldījumu summas;

2) zonas uzņēmējsabiedrībai vai licencētai uzņēmējsabiedrībai, kura atbilst Komisijas regulas Nr. 70/2001 1.pielikumā noteiktajiem kritērijiem, — 65 procentus no uzkrātās ieguldījumu summas.

(2) Ja uzkrātā tiešo nodokļu atlaižu summa un taksācijas periodā saskaņā ar šā likuma 6.panta pirmo un otro daļu un 7.panta pirmo daļu aprēķinātās atlaides kopā pārsniedz attiecīgi šā panta pirmās daļas 1. vai 2.punktā noteiktos procentus no zonas uzņēmējsabiedrības vai licencētas uzņēmējsabiedrības uzkrātās ieguldījumu summas, nodokļa atlaides taksācijas periodā piemēro, ņemot vērā šā likuma 10. un 11.pantā noteiktos ierobežojumus.

(3) Piemērojot šā likuma 6. un 7.pantā noteiktos nodokļu atvieglojumus, jāņem vērā ierobežojumi, kuri noteikti Komercdarbības atbalsta kontroles likumā attiecībā uz valsts atbalstu atsevišķu nozaru uzņēmējsabiedrībām un valsts atbalstu reģionālās attīstības lielo ieguldījumu projektiem.

(4) Ja zonas uzņēmējsabiedrība vai licencēta uzņēmējsabiedrība papildus šajā likumā noteiktajam atbalstam saņem citu atbalstu sākotnējo ieguldījumu veikšanai, Eiropas Komisija nosaka maksimāli pieļaujamos procentus, kādus taksācijas periodā drīkst sasniegt uzkrātā tiešo nodokļu atlaižu summa attiecībā pret zonas uzņēmējsabiedrības vai licencētas uzņēmējsabiedrības uzkrāto ieguldījumu summu. Šo ierobežojumu ņem vērā, piemērojot šā likuma 10.pantu un 11.panta otro daļu.

(5) Ja zonas uzņēmējsabiedrība vai licencēta uzņēmējsabiedrība, kura ir veikusi ieguldījumus atbilstoši šā likuma 1.panta otrās daļas 12.punktam, tiek likvidēta pirms šā likuma 1.panta otrās daļas 12.punkta "c" apakšpunktā minētā termiņa beigām, tā veic tiešo nodokļu pārrēķinu par taksācijas periodiem, kuros piemēroti tiešo nodokļu atvieglojumi, un iemaksā budžetā summu, par kuru šo atvieglojumu piemērošanas rezultātā bija samazināti maksājamie nodokļi.

(6) Ja pirms šā likuma 1.panta otrās daļas 12.punkta "c" apakšpunktā minētā termiņa beigām zonas uzņēmējsabiedrība vai licencēta uzņēmējsabiedrība tiek reorganizēta atbilstoši likuma "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" 1.panta piecpadsmitajai, sešpadsmitajai vai septiņpadsmitajai daļai un tās ieguldījumi, kas veikti saskaņā ar šā likuma 1.panta otrās daļas 12.punktu, pāriet citas uzņēmējsabiedrības īpašumā:

1) reorganizētajai (iegūstošajai, iegūtajai, pievienojamajai vai sadalāmajai) uzņēmējsabiedrībai ir tiesības piemērot šajā likumā noteiktos tiešo nodokļu atvieglojumus attiecībā uz neizmantoto uzkrāto atlaižu summu proporcionāli paturēto vai pārņemto ieguldījumu apmēram (aprēķinā par pamatu ņem ieguldījumu sākotnējo vērtību), ja reorganizētā uzņēmējsabiedrība ir ieguvusi zonas uzņēmējsabiedrības vai licencētas uzņēmējsabiedrības statusu, pastāvot šādiem nosacījumiem:

a) reorganizētās uzņēmējsabiedrības paturēto vai pārņemto ieguldījumu vērtība veido vismaz 75 procentus no to ieguldījumu kopējās vērtības, kas veikti atbilstoši šā likuma 1.panta otrās daļas 12.punktam,

b) reorganizētās uzņēmējsabiedrības uzņēmējdarbības pamatveids, kas sastāda vismaz 75 procentus uzņēmējsabiedrības neto apgrozījumā, atbilst reorganizējamās uzņēmējsabiedrības uzņēmējdarbības pamatveidam un tiek saglabāts uz visu atļaujas piemērot tiešo nodokļu atvieglojumus darbības laiku,

c) reorganizētās uzņēmējsabiedrības uzņēmējdarbība notiek tās pašas speciālās ekonomiskās zonas vai brīvostas teritorijā, kurā uzņēmējdarbību veica reorganizējamā zonas uzņēmējsabiedrība vai licencētā uzņēmējsabiedrība pirms reorganizācijas;

2) kura nav ieguvusi zonas uzņēmējsabiedrības vai licencētas uzņēmējsabiedrības statusu, reorganizējamā uzņēmējsabiedrība veic tiešo nodokļu pārrēķinu par taksācijas periodiem, kuros piemēroti tiešo nodokļu atvieglojumi, un iemaksā budžetā summu, par kuru šo atvieglojumu piemērošanas rezultātā bija samazināti maksājamie nodokļi.

(7) Šā panta piektajā daļā un sestās daļas 2.punktā minētajos gadījumos tiešo nodokļu samazinājuma summa, kas izveidojusies tiešo nodokļu atvieglojumu piemērošanas rezultātā, uzskatāma par nokavēto nodokļa maksājumu, un tai aprēķina pamatparāda palielinājumu un nokavējuma naudu likumā "Par nodokļiem un nodevām" noteiktajā kārtībā.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 22.05.2003. un 31.03.2004. likumu, kas stājas spēkā 01.05.2004.)

9.pants. Tiešo nodokļu atvieglojumu piemērošanas nosacījumi

(1) Tiesības piemērot tiešo nodokļu atvieglojumus zonas uzņēmējsabiedrība vai licencēta uzņēmējsabiedrība iegūst ar to taksācijas periodu, kurā izsniegta atļauja piemērot tiešo nodokļu atvieglojumus.

(2) Tiesības piemērot tiešo nodokļu atvieglojumus izbeidzas ar taksācijas periodu, kurā atļauja piemērot tiešo nodokļu atvieglojumus ir zaudējusi spēku.

(3) Zonas uzņēmējsabiedrībai vai licencētai uzņēmējsabiedrībai un zonas vai brīvostas pārvaldei uzņēmumu ienākuma nodokļa un nekustamā īpašuma nodokļa taksācijas periods ir kalendāra gads. Pirmais taksācijas periods var būt īsāks par kalendāra gadu, bet nevar būt garāks par 12 mēnešiem.

10.pants. Nekustamā īpašuma nodokļa atlaižu piemērošanas kārtība

Ja uzkrātā tiešo nodokļu atlaižu summa kopā ar šā likuma 6.panta pirmajā un otrajā daļā noteikto taksācijas perioda nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi pārsniedz attiecīgi šā likuma 8.panta pirmās daļas 1. vai 2.punktā noteiktos procentus no uzkrātās ieguldījumu summas, taksācijas perioda nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi samazina šā pārsnieguma summas apmērā un zonas uzņēmējsabiedrība vai licencēta uzņēmējsabiedrība samaksā nekustamā īpašuma nodokli tādā apmērā, kas ir vienāds ar nekustamā īpašuma nodokļa atlaides samazinājumu.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 22.05.2003. likumu, kas stājas spēkā 20.06.2003.)

11.pants. Uzņēmumu ienākuma nodokļa atlaides piemērošana

(1) Ja zonas uzņēmējsabiedrība vai licencēta uzņēmējsabiedrība, aprēķinot šā likuma 6.panta pirmajā un otrajā daļā noteiktās nekustamā īpašuma nodokļa atlaides, piemērojusi šā likuma 10.pantu, tā nav tiesīga piemērot šā likuma 7.pantā noteikto uzņēmumu ienākuma nodokļa atlaidi.

(2) Ja uzkrātā tiešo nodokļu atlaižu summa un taksācijas periodā saskaņā ar šā likuma 6.panta pirmo un otro daļu piemērotās atlaides un saskaņā ar 7.panta pirmo daļu aprēķinātās atlaides kopā pārsniedz attiecīgi šā likuma 8.panta pirmās daļas 1. vai 2.punktā noteiktos procentus no zonas uzņēmējsabiedrības vai licencētas uzņēmējsabiedrības uzkrātās ieguldījumu summas, šā pārsnieguma summas apmērā samazina taksācijas periodā aprēķināto uzņēmumu ienākuma nodokļa atlaidi.

(3) Šā panta otrajā daļā minētajā gadījumā zonas uzņēmējsabiedrības vai licencētas uzņēmējsabiedrības taksācijas periodā veikto avansa maksājumu samazinājums, kas aprēķināts kā starpība starp avansa maksājumiem, kuri būtu veicami, piemērojot nodokļa atlaidi saskaņā ar šā panta otrajā daļā noteikto ierobežojumu, un avansa maksājumiem saskaņā ar šā likuma 7.panta otro daļu, uzskatāms par nokavēto nodokļa maksājumu, kuram aprēķina pamatparāda palielinājumu un nokavējuma naudu likumā "Par nodokļiem un nodevām" noteiktajā kārtībā.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 22.05.2003. likumu, kas stājas spēkā 20.06.2003.)

12.pants. Informācijas sniegšana par tiešo nodokļu atlaižu piemērošanu

(1) Zonas uzņēmējsabiedrība vai licencēta uzņēmējsabiedrība, kura piemēro tiešo nodokļu atlaides, Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajai iestādei un pašvaldībai līdz pēctaksācijas gada 1.martam iesniedz:

1) pārskatu par uzkrāto tiešo nodokļu atlaižu summu un uzkrāto ieguldījumu summu;

2) pārskatu par nekustamā īpašuma nodokļa atlaižu piemērošanu taksācijas periodā.

(2) Zonas uzņēmējsabiedrība vai licencēta uzņēmējsabiedrība kopā ar uzņēmuma gada pārskatu un uzņēmumu ienākuma nodokļa deklarāciju likumā "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" noteiktajā termiņā iesniedz Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajai iestādei pārskatu par tiešo nodokļu atlaižu piemērošanu taksācijas periodā.

(3) Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālā iestāde līdz pēctaksācijas gada 1.oktobrim šā panta pirmajā un otrajā daļā minētos pārskatus iesniedz Finanšu ministrijai.

(4) Šā panta pirmajā un otrajā daļā minēto pārskatu veidlapu paraugu apstiprina Ministru kabinets, bet veidlapu aizpildīšanas metodiku — Valsts ieņēmumu dienests.

(5) Zonas pārvalde vai brīvostas pārvalde līdz pēctaksācijas gada 1.martam iesniedz Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajai iestādei, pašvaldībai un Finanšu ministrijai informāciju par zonas uzņēmējsabiedrībām vai licencētām uzņēmējsabiedrībām:

1) kurām taksācijas periodā ir izsniegta atļauja piemērot tiešo nodokļu atvieglojumus;

2) kurām izsniegtā atļauja piemērot tiešo nodokļu atvieglojumus taksācijas periodā zaudējusi spēku;

3) kuras pārtrauc uzņēmējdarbību vai kuru darbība izbeidzas saskaņā ar likumu "Par uzņēmējdarbību".

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 31.03.2004. likumu, kas stājas spēkā 01.05.2004.)

13.pants. Valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu veikšana

(1) Zonas uzņēmējsabiedrība vai licencēta uzņēmējsabiedrība par saviem darbiniekiem un zonas uzņēmējsabiedrībās vai licencētās uzņēmējsabiedrībās nodarbinātās personas veic valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas saskaņā ar likumu "Par valsts sociālo apdrošināšanu", izņemot šā panta otrajā daļā minēto gadījumu.

(2) Par zonas uzņēmējsabiedrībā vai licencētā uzņēmējsabiedrībā nodarbinātu personu — ārvalstnieku, kurš veic valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas vai tām pielīdzināmos maksājumus savā mītnes zemē, zonas uzņēmējsabiedrība vai licencēta uzņēmējsabiedrība ir tiesīga veikt valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas no summas, kas ir mazāka par sociāli apdrošinātās personas mēneša darba ienākumu, bet nav mazāka par piecpadsmit minimālajām mēnešalgām. Par summu, no kuras tiek aprēķinātas valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, zonas uzņēmējsabiedrība vai licencēta uzņēmējsabiedrība ar attiecīgo personu vienojas rakstveidā.

(3) Zonas uzņēmējsabiedrībās vai licencētās uzņēmējsabiedrībās nodarbinātās personas, par kurām tiek veiktas samazinātas valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas, var saņemt visas likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu" un citos likumos noteiktās garantijas un pakalpojumus atbilstoši par šīm personām veiktajām valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām.

Pārejas noteikumi

1. Būvniecības pakalpojumi, kurus ar pievienotās vērtības nodokli apliekamā persona brīvajā zonā sniedz zonas uzņēmējsabiedrībai, licencētai uzņēmējsabiedrībai, brīvostas pārvaldei vai zonas pārvaldei, līdz 2004.gada 30.aprīlim apliekami ar pievienotās vērtības nodokļa 0 procentu likmi. Pievienotās vērtības nodokļa 0 procentu likme līdz 2004.gada 30.aprīlim piemērojama arī tiem būvniecības pakalpojumiem, kurus apliekamās personas sniedz brīvostas pārvaldei vai zonas pārvaldei ārpus brīvo zonu teritorijām.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 22.05.2003. likumu, kas stājas spēkā 20.06.2003.)

2. Atļaujas piemērot tiešo nodokļu atvieglojumus, kuras zonas uzņēmējsabiedrībām izsniegtas līdz 2001.gada 31.decembrim, uzskatāmas par spēkā esošām.

3. Uz zonas uzņēmējsabiedrībām, kuras līdz 2001.gada 31.decembrim ieguvušas zonas uzņēmējsabiedrības statusu un kurām līdz 2001.gada 31.decembrim izsniegta atļauja piemērot tiešo nodokļu atvieglojumus, un uz Rīgas brīvostas licencētām uzņēmējsabiedrībām ar 2003.gada 1.janvāri attiecas šajā likumā noteiktie ierobežojumi tiešo nodokļu atlaižu piemērošanai.

4. Šā likuma 6.pants neattiecas uz licencētām uzņēmējsabiedrībām, kurām Ventspils brīvostas pārvalde darbības licenci ir izsniegusi līdz šā likuma spēkā stāšanās dienai.

5. Liepājas speciālās ekonomiskās zonas un Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas uzņēmējsabiedrības, kuras līdz šā likuma spēkā stāšanās dienai uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas vajadzībām saimnieciskajā darbībā izmantojamo pamatlīdzekļu nolietojumu ir aprēķinājušas pēc likmēm, kuras atšķiras no likumā "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" noteiktajām, attiecībā uz pamatlīdzekļiem, kuri iegādāti līdz šā likuma spēkā stāšanās dienai, līdz attiecīgā pamatlīdzekļa vai pamatlīdzekļu kategorijas nolietojuma pilnīgai norakstīšanai turpina piemērot iepriekš piemērotās pamatlīdzekļu nolietojuma likmes. Saimnieciskajā darbībā izmantojamo pamatlīdzekļu, kuri iegādāti pēc šā likuma spēkā stāšanās dienas, nolietojuma norakstīšanu veic likumā "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" noteiktajā vispārējā kārtībā.

6. Šā likuma 6.13.pantā paredzētos tiešo nodokļu atvieglojumus licencēta uzņēmējsabiedrība un brīvostas pārvalde ir tiesīgas piemērot tiem ieguldījumiem, kas veikti līdz 2017.gadam (ieskaitot), nepārsniedzot šajā likumā noteikto pieļaujamo valsts atbalsta intensitāti uzkrāto tiešo nodokļu atlaižu attiecībai pret uzkrāto ieguldījumu summu.

(22.05.2003. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 20.06.2003.)

7. Šā likuma 8.11.pantā noteiktie tiešo nodokļu atvieglojumu ierobežojumi tiek piemēroti saskaņā ar Latvijas reģionālā atbalsta kartē noteikto maksimāli pieļaujamo valsts atbalsta intensitāti. Šajā kartē noteiktos ierobežojumus piemēro, sākot ar nākamo taksācijas periodu pēc tam, kad spēkā stājies Eiropas Komisijas lēmums, kas apstiprina minēto karti.

(22.05.2003. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 31.03.2004. likumu, kas stājas spēkā 01.05.2004.)

8. Zonas uzņēmējsabiedrība vai licencēta uzņēmējsabiedrība, kurai atbilstoši Latvijas reģionālā atbalsta kartei ir tiesības piemērot valsts atbalsta intensitāti, kas ir mazāka par attiecīgi šā likuma 8.panta pirmās daļas 1. vai 2.punktā noteiktajiem procentiem, ar nākamo taksācijas periodu pēc Eiropas Komisijas lēmuma spēkā stāšanās uzkrāto ieguldījumu summu un uzkrāto tiešo nodokļu atlaižu summu aprēķina šādi:

1) ja līdz taksācijas periodam, kurā saskaņā ar Eiropas Komisijas lēmumu ir samazināta valsts atbalsta intensitāte, zonas uzņēmējsabiedrības vai licencētas uzņēmējsabiedrības uzkrāto tiešo nodokļu atlaižu attiecība pret uzkrāto ieguldījumu summu ir pārsniegusi attiecīgi šā likuma 8.panta pirmās daļas 1. vai 2.punktā noteiktos procentus, zonas uzņēmējsabiedrība vai licencēta uzņēmējsabiedrība nav tiesīga piemērot tiešo nodokļu atlaides, bet turpina veikt ieguldījumus līdz attiecīgi šā likuma 8.panta pirmās daļas 1. vai 2.punktā noteikto procentu attiecības sasniegšanai. Ar nākamo taksācijas periodu pēc attiecīgi šā likuma 8.panta pirmās daļas 1. vai 2.punktā noteikto procentu attiecības sasniegšanas zonas uzņēmējsabiedrība vai licencēta uzņēmējsabiedrība sāk jaunu uzkrātās ieguldījumu summas un uzkrātās tiešo nodokļu atlaižu summas aprēķinu, neņemot vērā iepriekšējos taksācijas periodos uzskaitītās summas;

2) ja līdz taksācijas periodam, kurā saskaņā ar Eiropas Komisijas lēmumu ir samazināta valsts atbalsta intensitāte, zonas uzņēmējsabiedrības vai licencētas uzņēmējsabiedrības uzkrāto tiešo nodokļu atlaižu attiecība pret uzkrāto ieguldījumu summu nav sasniegusi attiecīgi šā likuma 8.panta pirmās daļas 1. vai 2.punktā noteiktos procentus, zonas uzņēmējsabiedrība vai licencēta uzņēmējsabiedrība turpina izmantot tiešo nodokļu atlaides, kamēr tiešo nodokļu atlaižu attiecība pret uzkrāto ieguldījumu summu sasniedz attiecīgi šā likuma 8.panta pirmās daļas 1. vai 2.punktā noteiktos procentus. Nosakot uzkrāto ieguldījumu summu, tiek ņemti vērā tikai tie ieguldījumi, kuri veikti līdz tam taksācijas periodam (ieskaitot), kurā ir stājies spēkā Eiropas Komisijas lēmums, kas paredz valsts atbalsta intensitātes samazināšanu. Ar nākamo taksācijas periodu, pēc tam, kad tiešo nodokļu atlaižu attiecība pret uzkrāto ieguldījumu summu ir sasniegusi attiecīgi šā likuma 8.panta pirmās daļas 1. vai 2.punktā noteiktos procentus, zonas uzņēmējsabiedrība vai licencēta uzņēmējsabiedrība sāk jaunu uzkrātās ieguldījumu summas un uzkrātās tiešo nodokļu atlaižu summas aprēķinu. Jaunajā uzkrāto ieguldījumu summā ieskaita ieguldījumus, kas veikti pēc tā taksācijas perioda, kurā ir stājies spēkā Eiropas Komisijas lēmums, kas paredz valsts atbalsta intensitātes samazināšanu.

(22.05.2003. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 31.03.2004. likumu, kas stājas spēkā 01.05.2004.)

9. Līdz 2003.gada 31.decembrim zonas uzņēmējsabiedrības vai licencētas uzņēmējsabiedrības, kuras maksā nekustamā īpašuma nodokli par ēkām un būvēm, taksācijas gadā budžetā maksājamo nodokļa summu aprēķina, ņemot vērā šā likuma 6.panta pirmajā un otrajā daļā noteikto atlaidi, kā arī šā likuma 10.pantā noteikto nekustamā īpašuma nodokļa atlaides piemērošanas kārtību.

(22.05.2003. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 20.06.2003.)

10. (Izslēgts ar 31.03.2004. likumu, kas stājas spēkā 01.05.2004.)

11. Grozījumi likuma 1.panta otrajā daļā (likumā lietotajos terminos attiecībā uz Rēzeknes speciālo ekonomisko zonu) stājas spēkā vienlaikus ar attiecīgiem grozījumiem Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas likumā.

(20.01.2005. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 16.02.2005.)

12. Likuma 3.panta desmitā daļa stājas spēkā 2005.gada 1.jūlijā.

(20.01.2005. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 16.02.2005.)

Informatīva atsauce uz Komisijas regulu

(31.03.2004. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.05.2004.)

Likumā iekļauta atsauce uz Komisijas 2001.gada 12.janvāra regulu (EK) Nr. 70/2001 par Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 87. un 88.panta piemērošanu, sniedzot valsts palīdzību mazajiem un vidējiem uzņēmumiem (publicēta "Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī" L 10, 13.01.2001.).

Likums stājas spēkā 2002.gada 1.janvārī.

Likums Saeimā pieņemts 2001.gada 27.jūlijā.
Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga
Rīgā 2001.gada 10.augustā
 
Tiesību akta pase
Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 27.07.2001.Stājas spēkā: 01.01.2002.Tēma:  Nodokļi un nodevasPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 117, 10.08.2001.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 17, 06.09.2001.
Dokumenta valoda:
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Uz tiesību akta pamata izdotie
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
33419
{"selected":{"value":"16.02.2005","content":"<font class='s-1'>16.02.2005.-31.12.2006.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"07.03.2018","iso_value":"2018\/03\/07","content":"<font class='s-1'>07.03.2018.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"15.07.2016","iso_value":"2016\/07\/15","content":"<font class='s-1'>15.07.2016.-06.03.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.09.2014","iso_value":"2014\/09\/01","content":"<font class='s-1'>01.09.2014.-14.07.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"11.07.2014","iso_value":"2014\/07\/11","content":"<font class='s-1'>11.07.2014.-31.08.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-10.07.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"09.05.2013","iso_value":"2013\/05\/09","content":"<font class='s-1'>09.05.2013.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"08.06.2011","iso_value":"2011\/06\/08","content":"<font class='s-1'>08.06.2011.-08.05.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2007","iso_value":"2007\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2007.-07.06.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"16.02.2005","iso_value":"2005\/02\/16","content":"<font class='s-1'>16.02.2005.-31.12.2006.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.05.2004","iso_value":"2004\/05\/01","content":"<font class='s-1'>01.05.2004.-15.02.2005.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"20.06.2003","iso_value":"2003\/06\/20","content":"<font class='s-1'>20.06.2003.-30.04.2004.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2002","iso_value":"2002\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2002.-19.06.2003.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
16.02.2005
84
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitāšu arhīvs
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
RSS logo
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība) Kvalitātes balva