Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr. 320

Rīgā 2016. gada 24. maijā (prot. Nr. 25 14. §)
Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Atbalsts ieguldījumiem ar lauksaimniecību nesaistītu darbību radīšanā un attīstīšanā" atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu (turpmāk – atbalsts) pasākumā "Atbalsts ieguldījumiem ar lauksaimniecību nesaistītu darbību radīšanā un attīstīšanā" (turpmāk – pasākums) atklāta projektu iesniegumu konkursa veidā.

2. Finansējums pasākumā tiek piešķirts saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1305/2013 par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1698/2005 (turpmāk – regula Nr. 1305/2013). Atbalstu dotāciju veidā sniedz saskaņā ar Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulu (ES) Nr. 651/2014, ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108. pantu (turpmāk – regula Nr. 651/2014). Lēmumu par atbalsta piešķiršanu saskaņā ar šiem noteikumiem var pieņemt līdz 2020. gada 31. decembrim.

(Grozīts ar MK 18.04.2017. noteikumiem Nr. 209)

3. Projektu iesniegumu pieņemšanu izsludina, projektu iesniegumus iesniedz, vērtē un atlasa, lēmumu pieņem un paziņo, kā arī atbalstu pieprasa saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gada plānošanas periodā.

4. Pasākuma mērķis ir veicināt ar lauksaimniecību nesaistītu saimniecisko darbību un nodarbinātību lauku teritorijā, kā arī dažādot ar lauksaimniecību nesaistītas aktivitātes, lai attīstītu alternatīvus ienākumu avotus un palielinātu ienākumu līmeni lauku reģionos.

II. Atbalsta saņemšanas nosacījumi

5. Pasākuma īstenošanas vieta ir lauku teritorija – Latvijas teritorija, izņemot republikas pilsētas un novadu teritoriālās vienības – pilsētas, kurās ir vairāk nekā 5000 iedzīvotāju.

6. Atbalsta pretendents ir:

6.1. lauksaimnieks – saimnieciskās darbības veicējs, kura dzīvesvieta ir deklarēta lauku teritorijā, kā arī individuālais komersants vai juridiska persona, kuras juridiskā adrese ir lauku teritorijā, ja tie ražo lauksaimniecības produktus (līguma par Eiropas Savienības darbību I pielikumā minētos lauksaimniecības produktus, izņemot zivsaimniecības produktus) un pēdējā noslēgtajā gadā no lauksaimnieciskās darbības ir guvuši ieņēmumus ne mazāk kā 51 procentu no kopējiem ieņēmumiem;

6.2. saimnieciskās darbības veicējs, kura dzīvesvieta ir deklarēta lauku teritorijā, kā arī individuālais komersants vai juridiska persona, kas saimniecisko darbību veic juridiskajā adresē vai Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētā struktūrvienībā, kura atrodas lauku teritorijā, ja atbalsta pretendents atbilst arī mikrouzņēmuma vai maza uzņēmuma statusam atbilstoši regulas Nr. 651/2014 I pielikumā dotajai definīcijai. Ja atbalsta pretendents ir juridiska persona, tās pamatkapitālā ir vismaz 75 procenti privātā kapitāla daļu.

(Grozīts ar MK 18.04.2017. noteikumiem Nr. 209)

7. Atbalsta pretendents, pirms pieņemts lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu, ir deklarējis savu dzīvesvietu vai reģistrējis uzņēmumu vai tā struktūrvienību šo noteikumu 5. punktā minētajā lauku teritorijā un tajā visu projekta īstenošanas un uzraudzības laiku nodrošina saimniecisko darbību.

(MK 18.04.2017. noteikumu Nr. 209 redakcijā)

8. Nosakot atbalsta pretendenta atbilstību mikrouzņēmuma vai mazā uzņēmuma kategorijai, ņem vērā saistītos uzņēmumus saskaņā ar normatīvajiem aktiem par Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai, Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda, kā arī par valsts un Eiropas Savienības atbalsta lauksaimniecībai un lauku un zivsaimniecības attīstībai finansējuma administrēšanu 2014.–2020. gada plānošanas periodā.

9. Atbalstu piešķir šādām aktivitātēm:

9.1. ar lauksaimniecību nesaistītu darbību attīstībai – šo noteikumu 6.2. apakšpunktā minētajiem atbalsta pretendentiem, kam ir noslēgts pārskata gads un Valsts ieņēmumu dienestā iesniegta iedzīvotāju ienākuma nodokļa deklarācija vai gada pārskats un kas ir apliecinājuši saimnieciskās darbības sistemātiskumu (vismaz trīs darījumi par atlīdzību finanšu pārskata gadā);

9.2. ar lauksaimniecību nesaistītu saimniecisko darbību dažādošanai vai tūrisma aktivitāšu veicināšanai – šo noteikumu 6.1. apakšpunktā minētajiem atbalsta pretendentiem, kam ir noslēgts pārskata gads un Valsts ieņēmumu dienestā iesniegta iedzīvotāju ienākuma nodokļa deklarācija vai gada pārskats un kas ir apliecinājuši saimnieciskās darbības sistemātiskumu (vismaz trīs darījumi par atlīdzību finanšu pārskata gadā). Tūrisma aktivitāšu veicināšana ietver:

9.2.1. kempingu vai atpūtas vietu ierīkošanu, labiekārtojot teritoriju un sagatavojot to telšu, pārvietojamu mājiņu, treileru un citu vieglas konstrukcijas būvju un objektu izvietošanai;

9.2.2. jaunu mazēku (ēku, kuru kopējā platība nepārsniedz 25 kvadrātmetrus) būvniecību un aprīkošanu kempingu vai atpūtas vietās;

9.2.3. šo noteikumu 24. punktā noteiktās darbības;

9.3. tūrisma aktivitāšu veicināšanai – šo noteikumu 6. punktā minētajiem atbalsta pretendentiem, kas ir tūrisma pakalpojumu sniedzēji, kuri noslēguši pārskata gadu un Valsts ieņēmumu dienestā iesnieguši iedzīvotāju ienākuma nodokļa deklarāciju vai gada pārskatu un kuri pārskata gadā ir apliecinājuši saimnieciskās darbības sistemātiskumu vismaz ar trim darījumiem par atlīdzību, tūristu piesaistes objektā veicot mērķtiecīgu darbību tūristu interešu un vajadzību apmierināšanai un gūstot ieņēmumus no tūrisma pakalpojumu sniegšanas:

9.3.1. esošo tūristu mītņu pārbūvei, atjaunošanai un aprīkošanai;

9.3.2. esošo tūristu mītņu ēdināšanas bloku būvniecībai, kā arī būvju atjaunošanai vai pārbūvei un nepieciešamā aprīkojuma iegādei;

9.3.3. jaunu mazēku (ēku, kuru kopējā platība nepārsniedz 25 kvadrātmetrus) būvniecībai un aprīkošanai esošā kempingu vai tūrisma objektu teritorijā, kas sagatavota un labiekārtota telšu, pārvietojamu mājiņu, treileru un citu vieglas konstrukcijas būvju un objektu izvietošanai un paredzēta viesu izmitināšanai;

9.3.4. esošo kempingu un jaunatnes tūrisma mītņu koplietošanas virtuvju, ēdamtelpu, tualešu un dušas telpu būvniecībai un pārbūvei, to atjaunošanai un aprīkošanai;

9.3.5. tūrisma pakalpojumu dažādošanai.

(Grozīts ar MK 18.04.2017. noteikumiem Nr. 209; MK 03.05.2018. noteikumiem Nr. 259)

10. Par atjaunošanas darbiem uzskatāmi būvdarbi, kad būves tiek tehniski vai funkcionāli uzlabotas (piemēram, uzlabota ēkas energoefektivitāte, telpas pārveidotas un pielāgotas ražošanas, pakalpojuma vai tūrisma vajadzībām, nemainot būves apjomu vai nesošo elementu nestspēju) un pēc projekta īstenošanas būves atjaunošanas izmaksas iekļautas pamatlīdzekļa vērtībā (kapitalizētas).

(MK 18.04.2017. noteikumu Nr. 209 redakcijā)

11. Atbalsta pretendents projektu īsteno nozarē, kas atbilst saimnieciskās darbības statistiskās klasifikācijas (NACE 2. red.) kodiem.

12. Projekta īstenošana nav atbalstāma:

12.1. regulas Nr. 651/2014 1. panta 2. punkta "c" un "d" apakšpunktā minētajām darbībām;

12.2. regulas Nr. 651/2014 1. panta 3. punkta "a" apakšpunktā minētajā zvejniecības un akvakultūras nozarē, 1. panta 3. punkta "b" apakšpunktā minētajā primārās lauksaimniecības ražošanas nozarē regulas Nr. 651/2014 2. panta 9. punktā un 1. panta 3. punkta "c" apakšpunktā minētajos gadījumos un lauksamniecības produktu pārstrādes un tirdzniecības nozarē regulas Nr. 651/2014 2. panta 8. un 10. punktā minētajos gadījumos;

12.3. regulas Nr. 651/2014 1. panta 5. punktā minēto tiesību pārkāpumu gadījumā;

12.4. ja atbalsta pretendents nav apliecinājis, ka tas pēdējo divu gadu laikā pirms projekta iesnieguma iesniegšanas nav īstenojis un divus gadus pēc projekta pabeigšanas neīstenos regulas Nr.  651/2014 2. panta 61.a punktā minēto pārcelšanu;

12.5. regulas Nr. 651/2014 13. panta "a" un "b" apakšpunktā minētajās nozarēs:

12.5.1. tērauda nozarē atbilstoši regulas Nr. 651/2014 2. panta 43. punktam;

12.5.2. ogļrūpniecības nozarē atbilstoši regulas Nr. 651/2014 2. panta 13. punktam;

12.5.3. pašpiedziņas komerciālo kuģu būvē. Pašpiedziņas komerciālie kuģi ir kuģi, kuriem, izmantojot savu paša dzinējspēku un vadību, ir visas īpašības, lai tie būtu piemēroti patstāvīgai kuģošanai atklātā jūrā vai pa iekšzemes ūdensceļiem, un kuri pieder pie vienas no šādām kategorijām:

12.5.3.1. jūras kuģi, kas nav mazāki par 100 bruto tonnām, un līdzvērtīga izmēra iekšzemes ūdensceļu kuģi, ko izmanto pasažieru vai preču pārvadāšanai;

12.5.3.2. jūras kuģi, kas nav mazāki par 100 bruto tonnām, un līdzvērtīga izmēra iekšzemes ūdensceļu kuģi, ko izmanto īpašu pakalpojumu sniegšanai (piemēram, bagarkuģi un ledlauži);

12.5.3.3. velkoņi, kuru jauda nav mazāka par 365 kW;

12.5.3.4. šo noteikumu 12.5.3.1., 12.5.3.2. un 12.5.3.3. apakšpunktā minēto kuģu nepabeigti korpusi, kas ir peldoši un pārvietojami;

12.5.4. sintētisko šķiedru nozarē atbilstoši regulas Nr. 651/2014 2. panta 44. punktam;

12.5.5. transporta nozarē (kā arī saistītajā infrastruktūrā) saskaņā ar regulas Nr. 651/2014 2. panta 45. punktu (NACE 2. red. H sadaļa), izņemot taksometru pakalpojumus (NACE 2. red. H sadaļas 49.32 klase), individuālos kravu pārvadāšanas pakalpojumus (NACE 2. red. H sadaļas 49.42 klase), cauruļvadu transportu (NACE 2. red. H sadaļas 49.5 grupa) un kosmisko transportu (NACE 2. red. H sadaļas 51.22 klase);

12.5.6. enerģijas ražošanas, sadales un infrastruktūras nozarē atbilstoši regulas Nr.  651/2014 2. panta 130. punktam;

12.6. lauksaimniecības (NACE 2. red. A sadaļas 1. nodaļa) un lauksaimniecības produktu pārstrādes nozarē (NACE 2. red. C sadaļas 10. un 11. nodaļa), izņemot dabisko minerālūdeņu un citu pudelēs iepildītu ūdeņu ražošanu.

(Grozīts ar MK 18.04.2017. noteikumiem Nr. 209; MK 03.05.2018. noteikumiem Nr. 259)

13. Vienā projekta iesniegumā (1. pielikums) ietver vienu no šo noteikumu 9. punktā minētajām aktivitātēm.

14. Atbalsta pretendents trešajā noslēgtajā gadā pēc projekta īstenošanas sasniedz šādus mērķus: attīsta saimniecisko darbību, saglabā esošās darba vietas un, ja kopējo attiecināmo izmaksu apmērs pārsniedz 200 000 euro, rada vismaz vienu jaunu darba vietu, ko saglabā visu projekta uzraudzības laiku.

(MK 03.05.2018. noteikumu Nr. 259 redakcijā)

15. Jaunas darba vietas radīšana šo noteikumu izpratnē nozīmē, ka papildus jau esošajām darba vietām tiek izveidota jauna normāla laika darba vieta atbilstoši normatīvajiem aktiem par darba tiesiskajām attiecībām projekta īstenošanas nozarē, nesamazinot uzņēmuma kopējo darba vietu skaitu.

(Grozīts ar MK 18.04.2017. noteikumiem Nr. 209; MK 03.05.2018. noteikumiem Nr. 259)

16. (Svītrots ar MK 03.05.2018. noteikumiem Nr. 259)

17. Ja šo noteikumu 14. punktā minēto mērķu īstenošanai atbalsta pretendents, kas reģistrējies kā saimnieciskās darbības veicējs un kas saskaņā ar Komerclikumu nodarbina vairāk nekā piecus darbiniekus, projekta īstenošanas laikā piesaka sevi ierakstīšanai komercreģistrā kā individuālo komersantu vai dibina komercsabiedrību, kas atbilst šo noteikumu 6. punkta prasībām, tam dibinātajā komercsabiedrībā visu projekta uzraudzības laiku pieder vismaz 51 procents kapitāla daļu.

(Grozīts ar MK 03.05.2018. noteikumiem Nr. 259)

18. Ja atbalsta saņēmējs – fiziska persona – projekta uzraudzības laikā kļūst par kapitāla daļu turētāju komercsabiedrībā, kas darbojas projekta īstenošanas nozarē, vai komercsabiedrībā, kas darbojas blakustirgus nozarē, un tam attiecīgajā komercsabiedrībā ir izšķiroša ietekme, atbalsta saņēmējam visu projekta uzraudzības laiku šajā komercsabiedrībā pieder ne mazāk kā 51 procents kapitāldaļu.

19. Atbalsta pretendents projekta iesniegumā pierāda saimnieciskās darbības ekonomisko dzīvotspēju atbilstoši šo noteikumu 20. punkta prasībām.

20. Ja projekta attiecināmo izmaksu kopsumma programmēšanas periodā:

20.1. nepārsniedz 20 000 euro:

20.1.1. projekta iesniegumā norādītā naudas plūsma ir pozitīva laikposmā no pēdējā noslēgtā finanšu gada pārskata līdz projekta iesnieguma iesniegšanai, kā arī projekta iesnieguma iesniegšanas gadā, visos projekta īstenošanas gados un gadā pēc projekta īstenošanas, bet ne mazāk kā trīs gadus pēc kārtas pēc projekta īstenošanas un apliecina spēju projektu īstenot un sasniegt mērķi;

20.1.2. trešajā noslēgtajā gadā pēc projekta īstenošanas palielina neto apgrozījumu vismaz par 10 procentiem no projekta attiecināmo izmaksu summas apmēra projekta īstenošanas nozarē un nodrošina to visu projekta uzraudzības laiku;

20.2. pārsniedz 20 000 euro:

20.2.1. naudas plūsma ir pozitīva laikposmā no pēdējā noslēgtā finanšu gada pārskata līdz projekta iesnieguma iesniegšanai, kā arī projekta iesnieguma iesniegšanas gadā, visos projekta īstenošanas gados un gadā pēc projekta īstenošanas, bet ne mazāk kā trīs gadus pēc kārtas pēc projekta īstenošanas un apliecina spēju projektu īstenot un sasniegt mērķi;

20.2.2. atbalsta pretendents pierāda saimnieciskās darbības ekonomisko dzīvotspēju pēdējā noslēgtajā finanšu gadā pirms projekta iesnieguma iesniegšanas, un tā ekonomiskā dzīvotspēja atbilst diviem no šādiem rādītājiem:

20.2.2.1. pašu kapitāla attiecība pret aktīvu kopsummu ir vismaz 0,20;

20.2.2.2. apgrozāmo līdzekļu attiecība pret īstermiņa kredītiem ir vismaz 1,00 (īstermiņa kredītiem nepieskaita nākamo periodu ieņēmumu sastāvā iekļauto valsts un Eiropas Savienības īstermiņa finansiālo atbalstu);

20.2.2.3. tīrās peļņas un ar 50 procentiem reizināta nolietojuma summa ir vismaz 0;

20.2.3. trešajā noslēgtajā gadā pēc projekta īstenošanas palielina neto apgrozījumu vismaz par pieciem procentiem no projekta attiecināmo izmaksu summas apmēra projekta īstenošanas nozarē un nodrošina to visu projekta uzraudzības laiku.

(Grozīts ar MK 18.04.2017. noteikumiem Nr. 209; MK 03.05.2018. noteikumiem Nr. 259)

21. Atbalsta pretendents visu projekta īstenošanas un uzraudzības laiku nodrošina, ka projekts atbilst pasākuma mērķim, un neaizvieto esošos pamatlīdzekļus. Par pamatlīdzekļu aizvietošanu, ievērojot šo noteikumu 53. punktā noteikto, neuzskata:

21.1. papildu investīcijas esošos pamatlīdzekļos, kas vecāki par 10 gadiem. Papildinot esošos pamatlīdzekļus, kas jaunāki par 10 gadiem, tie jāsaglabā vismaz piecus gadus no projekta iesniegšanas dienas vai līdz pamatlīdzekļa nolietojuma 10 gadiem;

21.2. tādu pamatlīdzekļu iegādi, kuru jauda, ražība, celtspēja ir vismaz par 25 procentiem lielāka nekā saimniecībā vai uzņēmumā esošā pamatlīdzekļa ražošanas jauda;

21.3. tāda pamatlīdzekļa iegādi, kurš būtiski maina ražošanas vai tehnoloģiju raksturu;

21.4. jaunbūvi, pārbūvi un būves atjaunošanu, ja būve tiek tehniski uzlabota.

22. Atbalsta pretendents ir īpašnieks vai nomnieks (vismaz uz septiņiem gadiem no projekta iesnieguma iesniegšanas dienas) nekustamajam īpašumam, kurā, īstenojot projektu, paredzēts būvēt jaunas būves, pārbūvēt vai atjaunot esošās būves, tās aprīkot, uzstādīt stacionāros pamatlīdzekļus, ierīkot, atjaunot vai labiekārtot uzņēmuma teritoriju vai infrastruktūru, un to apliecina ieraksts zemesgrāmatā.

III. Papildnosacījumi atbalsta piešķiršanai tūrisma aktivitāšu veicināšanai

23. Atbalsta pretendents vismaz vienu gadu pirms projekta iesniegšanas kā tūrisma pakalpojumu sniedzējs ir iekļauts tūrisma bukletā vai tīmekļvietnē, kas popularizē tūrisma pakalpojumus.

(Grozīts ar MK 18.04.2017. noteikumiem Nr. 209)

24. Šo noteikumu 9.3.5. apakšpunktā minētās aktivitātes īstenošanā atbalsta šādas darbības:

24.1. peldvietu izveidi;

24.2. aktīvo atpūtas taku un tiltiņu izveidi vai labiekārtošanu;

24.3. rotaļlaukumu un aktīvas atpūtas un izklaides objektu izveidi vai labiekārtošanu un ar to saistīto iekārtu vai aprīkojuma iegādi un uzstādīšanu;

24.4. ūdenstūrisma apmetņu vai atpūtas vietu izveidi vai labiekārtošanu;

24.5. infrastruktūras pielāgošanu personām ar funkcionāliem traucējumiem;

24.6. inventāra iegādi tūrisma pakalpojumu sniegšanai un radošo darbnīcu izveidei;

24.7. sporta laukumu un būvju izveidi, kas nodrošina ar sportu saistītas darbības, ja tās ietilpst esošajā vai plānotajā tūrisma pakalpojumā;

24.8. tūrisma pakalpojuma sniegšanai nepieciešamā inventāra uzglabāšanas nojumes vai slēgtu telpu izveidi vai paplašināšanu, kā arī teritorijas labiekārtošanu, ievērojot maksimālās attiecināmās izmaksas atbalsta aprēķināšanā galvenajiem būvju tipiem (turpmāk – maksimālās būvju tipu attiecināmās izmaksas).

IV. Pieteikšanās kārtība un iesniedzamie dokumenti

25. Lai pieteiktos atbalstam, atbalsta pretendents saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gada plānošanas periodā Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā iesniedz šādus dokumentus:

25.1. projekta iesniegumu;

25.2. pretendenta deklarāciju saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu lauku un zivsaimniecības attīstībai;

25.3. deklarāciju par komercsabiedrības atbilstību mazajai (sīkajai) vai vidējai komercsabiedrībai atbilstoši normatīvajiem aktiem par komercsabiedrību deklarēšanas kārtību atbilstoši mazajai (sīkajai) vai vidējai komercsabiedrībai;

25.4. zemesgrāmatā reģistrētu ilgtermiņa nomas līgumu;

25.5. iepirkuma procedūru apliecinošus dokumentus saskaņā ar normatīvajiem aktiem par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem. Ja pretendents ir tiesīgs nepiemērot normatīvos aktus par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem, tas iesniedz aprakstu brīvā formā, norādot, kā tika noteikta mazākā cena, un informāciju par aptaujātajiem uzņēmējiem. Aprakstam pievieno reklāmas bukletus un citu informāciju, kas apliecina noteiktās cenas objektivitāti;

25.6. par jaunas būvniecības, ēkas atjaunošanas un pārbūves projektiem atbilstoši plānotajai būvniecības iecerei un būvju grupai papildus iesniedz:

25.6.1. būvatļauju, paskaidrojuma rakstu vai apliecinājuma karti ar būvvaldes atzīmi par būvniecības ieceres akceptu;

25.6.2. būvprojektu, ja atbilstoši plānotajai būvniecības iecerei būvvalde pretendentam ir izsniegusi būvatļauju un tajā izdarījusi atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi;

25.6.3. papildinātu būvatļauju ar būvvaldes atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi – kopā ar projekta iesniegumu vai deviņu mēnešu laikā pēc dienas, kad stājies spēkā lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu;

25.6.4. būvniecības izmaksu tāmi, ja atbilstoši plānotajai būvniecības iecerei būvvalde pretendentam ir izsniegusi paskaidrojuma rakstu vai apliecinājuma karti;

25.6.5. būvprojektu un būvatļauju ar būvvaldes atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi, ja iegādājas būvmateriālus un būvvalde atbilstoši plānotajai būvniecības iecerei nav izsniegusi paskaidrojuma rakstu vai apliecinājuma karti;

25.7. ja investīcijas paredzētas ēku energoefektivitātes palielināšanai, iesniedz:

25.7.1. neatkarīga eksperta ēku energoefektivitātes jomā izsniegta energosertifikāta un tā pielikumu kopijas (pirms tiek uzsākta ēkas pārbūve vai atjaunošana) un ēkas pagaidu energoserfikāta un tā pielikuma kopijas (pēc ēkas nodošanas ekspluatācijā, pārbūves vai atjaunošanas) saskaņā ar normatīvajiem aktiem par ēku energosertifikāciju – ēkām, kurām piemēro ēku energoefektivitātes prasības;

25.7.2. neatkarīga eksperta ēku energoefektivitātes jomā vai uzņēmumu energoauditora izstrādātu ēkas energoaudita pārskatu pirms ēkas pārbūves vai atjaunošanas un pēc ēkas nodošanas ekspluatācijā, pārbūves vai atjaunošanas (7. pielikums) – ēkām, kurām nepiemēro ēku energoefektivitātes prasības.

(MK 03.05.2018. noteikumu Nr. 259 redakcijā)

25.1 Šo noteikumu 25.4., 25.6. vai 25.7. apakšpunktā minēto dokumentu kopijas atbalsta pretendents ir tiesīgs iesniegt Lauku atbalsta dienestā papīra formā, uzrādot oriģinālu.

(MK 03.05.2018. noteikumu Nr. 259 redakcijā)

26. Pretendējot uz finansējumu jaunai būvniecībai vai pārbūves projektiem atbilstoši plānotajai būvniecības iecerei un būvju grupai, šo noteikumu 25.6. apakšpunktā minētos būvniecības dokumentus (izņemot 25.6.3. apakšpunktā minētos dokumentus), kā arī 25.5. apakšpunktā minētos iepirkuma dokumentus par būvniecību, būves atjaunošanas vai pārbūves un vispārējām izmaksām, kas saistītas ar būvniecību, iesniedz kopā ar projekta iesniegumu vai sešu mēnešu laikā pēc tam, kad stājies spēkā Lauku atbalsta dienesta lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

27. Šo noteikumu 9.3. apakšpunktā minētās aktivitātes īstenošanai atbalsta pretendents iesniedz arī šo noteikumu 23. punktā minēto bukletu vai izdruku no tīmekļvietnes.

28. Šo noteikumu 27. punktā minēto dokumentu oriģinālus neuzrāda, ja projekta iesniegumu iesniedz elektroniska dokumenta formā. Atbalsta pretendents dokumentu oriģinālus pēc pieprasījuma uzrāda Lauku atbalsta dienesta veiktajās pārbaudēs projekta īstenošanas vietā.

29. Projektu iesniegumus sarindo atbilstoši iegūtajam punktu skaitam (2. un 3. pielikums).

30. Ja projektu atlasē punktu skaits ir vienāds, priekšroka ir atbalsta pretendentam, kurš projektā atbalstāmo saimniecisko darbību plāno īstenot pašvaldībā ar mazāku teritorijas attīstības indeksu, kas tiek aprēķināts par iepriekšējo gadu un publicēts līdz kārtējā gada 1. augustam saskaņā ar normatīvajiem aktiem par reģionālās attīstības uzraudzības un novērtēšanas kārtību.

(MK 18.04.2017. noteikumu Nr. 209 redakcijā)

31. Šo noteikumu 9. punktā minēto aktivitāšu īstenošanu pretendents uzsāk ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā pēc tam, kad stājies spēkā lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

32. Šo noteikumu 31. punktā minēto nosacījumu uzskata par izpildītu, ja atbalsta pretendents:

32.1. Lauku atbalsta dienestā ir iesniedzis apliecinājuma kartes kopiju (uzrādot oriģinālu) vai būvprojektu vai tā kopiju (uzrādot oriģinālu) un būvatļauju ar būvvaldes atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi;

32.2. ir iegādājies vismaz vienu no projektā paredzētajiem pamatlīdzekļiem, kura vērtība veido vismaz 10 procentu no projektā paredzēto pamatlīdzekļu iegādes kopējās summas;

32.3. citos gadījumos ir noslēdzis līgumu un samaksājis avansu vismaz 20 procentu apmērā no paredzētās iegādes summas.

(Grozīts ar MK 18.04.2017. noteikumiem Nr. 209)

V. Publiskā finansējuma veids un apmērs

33. Plānošanas periodā vienai ar atbalsta pretendentu saistīto personu grupai kopējā attiecināmo izmaksu summa nepārsniedz:

33.1. ieguldījumiem ražošanas un pakalpojumu attīstībā – 700 000 euro, tai skaitā par mobilo tehniku 200 000 euro:

33.2. ieguldījumiem ražošanas attīstībā – 500 000 euro, tai skaitā par mobilo tehniku 200 000 euro;

33.3. ieguldījumiem pakalpojumu attīstībā – 300 000 euro, tai skaitā par mobilo tehniku 200 000 euro.

(MK 03.05.2018. noteikumu Nr. 259 redakcijā)

34. Vienam atbalsta pretendentam programmēšanas periodā pieejamais maksimālais attiecināmo izmaksu apmērs tiek aprēķināts, nepārsniedzot atbalsta pretendenta neto apgrozījumu no saimnieciskās darbības pēdējā noslēgtajā gadā pirms projekta iesnieguma iesniegšanas vairāk kā trīs reizes. Šo nosacījumu atbalsta pretendentam nepiemēro, ja tā kopējā atbalstīto attiecināmo izmaksu summa programmēšanas periodā nepārsniedz 20 000 euro.

35. Atbalsta intensitāte ir 40 procentu no attiecināmajām izmaksām, bet par ieguldījumiem energoefektīvās ēkās – 50 procentu, par specializēto meža tehniku – 35 procenti un citu mobilo tehniku – 25 procenti no attiecināmajām izmaksām, izņemot šo noteikumu 36. punktā noteikto gadījumu.

(MK 03.05.2018. noteikumu Nr. 259 redakcijā)

36. Lielajiem komersantiem, kas neatbilst regulas Nr. 651/2014 I pielikumā noteiktajai mikrouzņēmumu, mazo un vidējo uzņēmumu definīcijai, atbalsta intensitāte ir 35 procenti no attiecināmajām izmaksām, bet mobilajai tehnikai saskaņā ar šo noteikumu 38.5. apakšpunktā minēto definīciju – 25 procenti no attiecināmajām izmaksām. Šo noteikumu 38.6. apakšpunktā minētajai meža tehnikai atbalsta intensitāte ir 35 procenti no attiecināmajām izmaksām.

(Grozīts ar MK 03.05.2018. noteikumiem Nr. 259)

36.1 Īstenojot ieguldījumus energoefektīvās ēkās, atbalsta pretendents nodrošina, ka pēc būvdarbu pabeigšanas ēkas energoefektivitāte vismaz par 10 procentiem pārsniedz būvniecību un energoefektivitāti regulējošos normatīvajos aktos noteikto ēkas minimālo siltuma zudumu koeficientu HTR (W/K).

(MK 03.05.2018. noteikumu Nr. 259 redakcijā)

37. (Svītrots ar MK 18.04.2017. noteikumiem Nr. 209)

VI. Attiecināmās un neattiecināmās izmaksas

38. Pasākumā ir noteiktas šādas attiecināmās izmaksas:

38.1. jaunu ražošanai un pakalpojumu sniegšanai nepieciešamo pamatlīdzekļu (tehnikas, iekārtas un aprīkojuma, tostarp datoru programmatūras) iegādes izmaksas, lai tieši nodrošinātu ražošanas procesu vai pakalpojumu sniegšanu attiecīgajā projekta īstenošanas nozarē, kā arī vienreizējas izmaksas, kas saistītas ar tehnikas un iekārtu uzstādīšanu to darbības nodrošināšanai;

38.2. jaunas būvniecības vai pārbūves projektu izmaksas atbilstoši plānotajai būvniecības iecerei un būvju grupai, pamatojoties uz līgumiem ar trešajām personām, kas ir atbildīgas par darbu veikšanu, bet nepārsniedzot maksimālās attiecināmās izmaksas (5. pielikums);

38.3. būvmateriālu iegādes izmaksas, pamatojoties uz akceptētu būvprojektu vai atbalsta pretendenta sastādītu tāmi būvniecības darbiem, ja būvvalde pretendentam ir izsniegusi paskaidrojuma rakstu vai apliecinājuma karti, bet nepārsniedzot maksimālās attiecināmās izmaksas (5. pielikums);

38.4. vispārējās izmaksas (būvprojekta izstrādes izmaksas atbilstoši būvniecību regulējošajiem normatīvajiem aktiem, tai skaitā par arhitektu un inženieru pakalpojumiem, honorāriem, ekspertīzi, būvuzraudzību un autoruzraudzību), bet ne vairāk kā septiņi procenti no būvniecības tāmē iekļauto attiecināmo izmaksu kopsummas, nepārsniedzot 5000 euro. Būvprojekta izmaksas ir attiecināmas, ja projekta attiecināmajās izmaksās ir paredzēta attiecīgās ēkas būvniecība, būves atjaunošana vai pārbūve;

38.5. izdevumi par tādas mobilās tehnikas iegādi, kas reģistrējama Ceļu satiksmes drošības direkcijā vai Valsts tehniskās uzraudzības aģentūrā, ja šo mobilo tehniku saskaņā ar regulas Nr. 651/2014 13. panta "b" apakšpunktu nav paredzēts izmantot komercpārvadājumu veikšanai. Mobilā tehnika šo noteikumu izpratnē ir:

38.5.1. mehāniskais transportlīdzeklis (ierīce, kas var braukt pa ceļu un ir paredzēta pasažieru vai kravas pārvadāšanai vai speciālu darbu veikšanai) un tā aprīkojums;

38.5.2. velkamais transportlīdzeklis (transportlīdzeklis, kam nav motora un kas paredzēts braukšanai savienojumā ar transportlīdzekli) jeb piekabe un tā aprīkojums;

38.6. izdevumi par specializētās meža tehnikas iegādi. Specializētā meža tehnika ir mežizstrādes pašgājējtehnika (pievešanas, treilēšanas, koku gāšanas, atzarošanas un sagarināšanas mašīnas), kura ir rūpnieciski ražota un konstruktīvi paredzēta speciālas nozīmes kravu pārvadāšanai, ievērojot šo noteikumu 12.5.5. apakšpunktu, vai specifisku darbu veikšanai un uz kuras ir uzstādītas specifisko funkciju izpildei paredzētās iekārtas;

38.7. ēkas energosertifikāta un tā pielikumu, ēkas pagaidu energosertifikāta un tā pielikumu vai ēkas energoaudita pārskatu sagatavošanas izmaksas.

(Grozīts ar MK 03.05.2018. noteikumiem Nr. 259)

39. Ja pretendents neparedz publisko finansējumu iekārtu uzstādīšanai, tās uzstāda un nodod ekspluatācijā atbilstoši normatīvajiem aktiem par iekārtu uzstādīšanas un lietošanas kārtību. Publisko finansējumu par attiecīgajām iekārtām saņem tikai pēc to nodošanas ekspluatācijā un apliecinošu dokumentu iesniegšanas Lauku atbalsta dienestā.

40. Ja projektā ir paredzētas tikai būvniecības, tostarp teritorijas labiekārtošanas, izmaksas, bet nav paredzētas ēku un telpu aprīkošanas, iekārtu un aprīkojuma iegādes un uzstādīšanas izmaksas, atbalsta saņēmējs pēdējo maksājuma pieprasījumu Lauku atbalsta dienestā iesniedz pēc ēku un telpu aprīkošanas, iekārtu un aprīkojuma iegādes un uzstādīšanas, kad ir iespējama funkcionāla telpu un teritorijas izmantošana un ražošana vai pakalpojuma sniegšana. Pirms ēku un telpu aprīkošanas un iekārtu un aprīkojuma uzstādīšanas atbalsta saņēmējs, pamatojoties uz izdevumu dokumentiem, var saņemt starpmaksājumus ne vairāk kā 80 procentu apmērā no piešķirtā publiskā finansējuma.

41. Ievērojot šo noteikumu 35. un 36. punktā norādīto maksimāli pieļaujamo atbalsta intensitāti, kā arī šo noteikumu 53. punktā minētos nosacījumus, galvenajiem būvju tipiem maksimālo attiecināmo izmaksu publiskā finansējuma aprēķinā ietver visas ar objekta būvniecību saistītās izmaksas (tai skaitā iekšējo un ārējo ūdensvadu, iekšējās un ārējās kanalizācijas, iekšējās un ārējās elektroapgādes, ventilācijas un apkures sistēmas izmaksas), bet neietver iekārtu un aprīkojuma izmaksas.

42. Ja projektā paredzētās jaunās būvniecības, pārbūves vai būves atjaunošanas izmaksas konkrētajam būves tipam pārsniedz noteiktās maksimālās attiecināmās izmaksas un tās ir nepieciešamas projekta mērķu sasniegšanai, projekta iesniegumu nenoraida, ja pretendents sedz izmaksu starpību.

43. Attiecināmas ir tikai tās būvprojekta tāmes pozīcijas un būvmateriāli, kas ir tieši saistīti ar attiecīgā pasākuma mērķa sasniegšanu.

44. Maksimālās attiecināmās izmaksas atbalsta aprēķināšanā galvenajiem būvju tipiem noteiktas šo noteikumu 5. pielikumā.

45. Par attiecināmajām izmaksām uzskata šādas tieši ar ražošanu vai tūrisma pakalpojumu sniegšanu nesaistītas izmaksas, ja telpas platība (m2) vai apjoms (m3) nepārsniedz 10 procentus no projektā paredzētās būves kopējās platības (m2) vai apjoma (m3):

45.1. jaunu administratīvo telpu būvniecības vai esošo telpu pārbūves izmaksas;

45.2. apsardzes un caurlaides telpu ierīkošanas izmaksas;

45.3. palīgtelpu ierīkošanas izmaksas, ja projekta iesniegumā ir izskaidrota to funkcionālā izmantošana un nepieciešamība projekta aktivitātes īstenošanā;

45.4. personāla atpūtas telpu un citu telpu ierīkošanas izmaksas;

45.5. ēku balkonu un terašu izbūves izmaksas.

46. Pasākumā ir noteiktas šādas neattiecināmās izmaksas:

46.1. procentu maksājumi, maksa par naudas pārskaitījumiem, valūtas maiņas komisijas maksājumi un valūtas kursa svārstību dēļ radušies zaudējumi;

46.2. naudas sodi, līgumsodi un tiesas prāvu izmaksas;

46.3. tādu apakšlīgumu slēgšana, kuri mākslīgi un nepamatoti palielina projekta izmaksas un kuros samaksa ir noteikta procentos no kopējām projekta izmaksām;

46.4. izmaksas, kas saistītas ar jebkuru piegādi, pakalpojumu vai darbu, par kuru nav īstenota atbilstoša iepirkuma procedūra saskaņā ar normatīvajiem aktiem par iepirkuma procedūras piemērošanu;

46.5. esošo būvju un teritorijas uzturēšanas izmaksas;

46.6. tehniskās apkopes, rezerves daļu un ekspluatācijas izdevumi;

46.7. personāla atlīdzība;

46.8. nodokļi un nodevas (izņemot pievienotās vērtības nodokli tiem pretendentiem, kas nav reģistrēti kā pievienotās vērtības nodokļa maksātāji);

46.9. vispārējas nozīmes transportlīdzekļu (tostarp ar iekšdedzes dzinējiem) izmaksas, kuri nav īpaši pielāgoti speciālu funkciju veikšanai, izņemot tādu specializēto transportlīdzekļu izmaksas, kuri konstruktīvi un tikai rūpnieciski ir ražoti speciālas nozīmes kravu pārvadāšanai vai specifisku darbu veikšanai un uz kuriem ir uzstādītas specifisko funkciju veikšanai paredzētas iekārtas;

46.10. investīcijas tādu iekārtu, tehnikas un aprīkojuma iegādei, kas paredzēts lauksaimniecības produkcijas ražošanai;

46.11. šo noteikumu 9.3. apakšpunktā minētās aktivitātes īstenošanai – izmaksas par tehniku ar iekšdedzes dzinēju;

46.12. mazvērtīgā inventāra izmaksas. Mazvērtīgais inventārs šo noteikumu izpratnē ir inventārs, kura vērtība ir mazāka nekā atbalsta pretendenta pamatlīdzekļu summa atbilstoši tā grāmatvedības uzskaites metodikai, kurš nav uzskaitīts krājumos un kura kalpošanas laiks ir mazāks nekā viens gads;

46.13. izmaksas, kas radušās pirms projekta iesnieguma iesniegšanas;

46.14. izmaksas, kas veiktas pēc projekta īstenošanas termiņa beigām;

46.15. citas izmaksas, kas nav attiecināmas saskaņā ar regulu Nr. 1305/2013.

47. Izmaksas, kas pēc Lauku atbalsta dienesta novērtējuma pārsniedz vidējās tirgus cenas, kā arī aktivitāšu īstenošanas un mērķu sasniegšanas laika grafika noteiktajā termiņā nepabeigto darbu izmaksas uzskata par neattiecināmajām izmaksām.

48. Finansējums netiek piešķirts, ja atbalsta pretendents ir uzsācis atbalstāmās aktivitātes īstenošanu pirms projekta iesnieguma iesniegšanas Lauku atbalsta dienestā.

49. Šo noteikumu 38. punktā minētās attiecināmās izmaksas atbalsta saņēmējs:

49.1. izmanto tikai projekta iesniegumā norādītajā projekta īstenošanas vietā un savā saimnieciskajā darbībā;

49.2. ietver aktīvos kā amortizējamos ilgtermiņa ieguldījumus, kas paliek atbalsta saņēmēja īpašumā un ko nenodod lietošanā trešajām personām vismaz piecus gadus pēc projekta īstenošanas pabeigšanas.

VII. Valsts atbalsta nosacījumu piemērošana

50. Šo noteikumu 9. punktā minētajām aktivitātēm atbalstu sniedz saskaņā ar regulas Nr. 651/2014 14. panta nosacījumiem.

51. Projekta iesniedzējs, kas darbojas gan regulas Nr. 651/2014 1. panta 3. punkta "a", "b" vai "c" apakšpunktā minētajās nozarēs, gan citās nozarēs, uz kurām attiecas regulā Nr. 651/2014 noteiktās darbības jomas, nodala atbalstāmās darbības vai finanšu plūsmas no citu darbības nozaru finanšu plūsmas, nodrošinot, ka, veicot darbības nodalītajās nozarēs, netiek gūts labums no atbalsta, kas piešķirts saskaņā ar šiem noteikumiem.

52. Atbalstu nepiešķir regulas Nr. 651/2014 1. panta 4. punkta "a" apakšpunktā minētajā gadījumā.

53. Atbalstu šo noteikumu 38. punktā minētajām attiecināmajām izmaksām piešķir saskaņā ar regulas Nr. 651/2014 14. panta 4. punkta "a" apakšpunktu, ievērojot, ka materiālie aktīvi atbilst regulas Nr. 651/2014 2. panta 29. punkta un regulas Nr. 651/2014 2. panta 49. punkta definīcijai un šo noteikumu 38. punktā minētās izmaksas ir attiecināmas, ja tās veido projektā radīto pamatlīdzekļa vērtību.

54. Lielais komersants atbilst regulas Nr. 651/2014 2. panta 24. punktā noteiktajai definīcijai.

55. Saskaņā ar regulas Nr. 651/2014 14. panta 5. punktu projektā veiktos ieguldījumus saglabā projekta īstenošanas vietā vismaz piecus gadus pēc tā īstenošanas.

56. Saskaņā ar regulas Nr. 651/2014 14. panta 6. punktu atbalsta pretendents, īstenojot projektu, iegādājas jaunus ražošanas pamatlīdzekļus.

57. Piešķirot atbalstu būtisku pārmaiņu ieviešanai ražošanas procesā, ievēro regulas Nr. 651/2014 14. panta 7. punkta prasības.

58. Atbalstu saskaņā ar šiem noteikumiem nepiešķir, ja atbilstoši regulas Nr. 651/2014 14. panta 13. punktā noteiktajam vienotā ieguldījumu projekta attiecināmo izmaksu kopsumma pārsniedz 50 miljonus euro.

59. Saistītās personas atbilst regulas Nr. 651/2014 I pielikuma 3. panta 3. punktā noteiktajai saistīto uzņēmumu definīcijai.

60. Atbalstu, kas piešķirts, pamatojoties uz šiem noteikumiem, var apvienot ar citu valsts atbalstu, kura attiecināmās izmaksas nav nosakāmas, nepārsniedzot šajos noteikumos paredzēto finansējuma intensitāti un apmēru un maksimālā publiskā finansējuma apmēru vai maksimālo robežvērtību, kas noteikta citā valsts atbalsta programmā, individuālā atbalsta projektā vai Eiropas Komisijas lēmumā.

61. Piešķirto finansējumu šajos noteikumos noteiktajām attiecināmajām izmaksām var apvienot ar citas atbalsta programmas vai individuālā atbalsta projekta ietvaros piešķirto finansējumu, tai skaitā ar de minimis atbalstu, ievērojot nosacījumu, ka šo noteikumu ietvaros piešķirtais finansējums kopā ar citas atbalsta programmas vai individuālā atbalsta projekta ietvaros piešķirto finansējumu nepārsniedz maksimāli pieļaujamo reģionālā finansējuma intensitāti:

61.1. sīkajiem (mikro) vai mazajiem komersantiem – 55 %;

61.2. vidējiem komersantiem – 45 %;

61.3. lielajiem komersantiem – 35 %.

62. (Svītrots ar MK 18.04.2017. noteikumiem Nr. 209)

63. Atbalstu nepiešķir, ja Lauku atbalsta dienests projekta iesnieguma apstiprināšanas brīdī ir konstatējis kādu no grūtībās nonākuša uzņēmuma pazīmēm atbilstoši regulas Nr. 651/2014 2. panta 18. punktam un normatīvajiem aktiem par Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda, kā arī valsts un Eiropas Savienības atbalsta lauksaimniecībai un lauku un zivsaimniecības attīstībai finansējuma administrēšanu 2014.–2020. gada plānošanas periodā.

64. Lauku atbalsta dienests publicē regulas Nr. 651/2014 9. panta 1. un 4. punktā noteikto informāciju un saskaņā ar minētās regulas 12. pantu nodrošina tās pieejamību. Atbalsta saņēmējs nodrošina ar projektu saistīto dokumentu pieejamību vismaz 10 gadus pēc projekta īstenošanas.

65. Lai izpildītu regulas Nr. 651/2014 6. panta 2. punktā minēto stimulējošās ietekmes nosacījumu, projektu uzsāk īstenot pēc projekta iesnieguma iesniegšanas Lauku atbalsta dienestā. Projekta īstenošana tiek uzsākta atbilstoši regulas Nr. 651/2014 2. panta 23. punktam. Ja projekta īstenošana ir uzsākta pirms projekta iesnieguma iesniegšanas, projekta iesniegumu noraida.

VIII. Projekta uzraudzība

66. Atbalsta saņēmējs, sākot ar nākamo gadu pēc projekta īstenošanas, visā projekta uzraudzības periodā katru gadu līdz 1. jūnijam iesniedz Lauku atbalsta dienestā pārskatu par atbalsta saņēmēja saimnieciskās darbības rādītājiem par iepriekšējo kalendāra gadu (6. pielikums).

67. Lauku atbalsta dienests pieprasa saņemtā atbalsta atmaksu pilnā vai daļējā apmērā normatīvajos aktos par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gada plānošanas periodā noteiktajā kārtībā, ja projekta īstenošanas un uzraudzības periodā atbalsta pretendents nenodrošina sākotnējo projekta atlases kritērijos (2. vai 3. pielikums) iegūto punktu skaitu un tas rada risku atbalsta saņemšanai.

68. Projekta uzraudzības laikā – piecus gadus, sākot no pirmā noslēgtā gada pēc pēdējā maksājuma pieprasījuma iesniegšanas Lauku atbalsta dienestā, – nav pieļaujams mainīt projekta īstenošanas vietu, to iepriekš nesaskaņojot ar Lauku atbalsta dienestu.

69. Projekta uzraudzības laikā atbalsta saņēmējs neveic strukturālas izmaiņas, kas apdraud tā atbilstību atbalsta saņemšanas nosacījumiem un šo noteikumu 6. punktā minētajam atbalsta pretendenta statusam, to iepriekš nesaskaņojot ar Lauku atbalsta dienestu.

IX. Noslēguma jautājums

(Nodaļa MK 03.05.2018. noteikumu Nr. 259 redakcijā)

70. Ja lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu pieņemts laikposmā no 2018. gada 10. janvāra līdz 2018. gada 10. maijam, atbalsta pretendents publisko finansējumu saņem pēc tam, kad Lauku atbalsta dienestā ir iesniedzis apliecinājumu, ka divu gadu laikā pirms iesnieguma iesniegšanas par ieguldījumiem nav to pārcēlis uz teritoriju, kurā īstenots sākotnējais ieguldījums, kam pieprasīts atbalsts, un apņemas to nedarīt divus gadus pēc tam, kad ir pabeigts sākotnējais ieguldījums, kam tiek pieprasīts atbalsts, un Lauku atbalsta dienests ir veicis pārbaudi par šī apliecinājuma atbilstību Komisijas regulas Nr.  651/2014 14. panta 16. punktam.

(MK 03.05.2018. noteikumu Nr. 259 redakcijā)

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs
Zemkopības ministrijas iesniegtajā redakcijā

1. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 24. maija
noteikumiem Nr. 320

(Pielikums MK 03.05.2018. noteikumu Nr. 259 redakcijā)

Eiropas Savienības
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai
(ELFLA)

Atklāta projektu iesniegumu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam pasākumā 6.4 "Atbalsts ieguldījumiem ar lauksaimniecību nesaistītu darbību radīšanā un attīstīšanā"

 

 aktivitātes "Ar lauksaimniecību nesaistītu darbību attīstība"

 aktivitātes "Ar lauksaimniecību nesaistītu saimniecisko darbību dažādošana"

 aktivitātes "Tūrisma aktivitāšu veicināšana"

projekta iesniegums

Atbalsta pretendents 
Uzņēmuma reģ. Nr./personas kods 
Juridiskā vai deklarētā adrese 
Adrese korespondencei (adrese, pasta indekss) 
Projekta īstenošanas vieta (adrese) 
Projekta vadītājs 
Kontakttālruņa numurs, e-pasta adrese 
  
Klienta numurs 
Projekta nosaukums 
Projekta Nr. 

A. INFORMĀCIJA PAR ATBALSTA PRETENDENTU IESNIEGUMA IESNIEGŠANAS MĒNEŠA PIRMAJĀ DATUMĀ:

A.1. Darbības apraksts

Pašreizējās darbības apraksts
 

 

Galvenie sadarbības partneri (izejvielu piegādātāji un gatavās produkcijas pircēji/pakalpojuma ņēmēji)
 

 

Līdzšinējā saimniecības/uzņēmuma ražošanas shēma/pakalpojuma nodrošināšana (no izejvielu iegādes līdz gatavās produkcijas realizācijai)
 

 

Saimniecības/uzņēmuma saražotā produkta/pakalpojuma veidu apraksts
 

 

A.2. Pretendentu raksturojošie rādītāji

Pēdējais noslēgtais finanšu gads 
Vidējais strādājošo skaits kopā pēdējā noslēgtajā finanšu gadā 
MVU uzņēmumiem strādājošo skaits gada darba vienībās* kopā pēdējā noslēgtajā finanšu gadā 
Pēdējā noslēgtā finanšu gada bilances kopsumma (EUR; neattiecas) 
Pēdējā noslēgtā finanšu gada neto apgrozījums (EUR) 
Pretendents ražo Līguma par Eiropas Savienības darbību I pielikumā minētos lauksaimniecības produktus (Jā; Nē) 
Neto apgrozījums no Līguma par Eiropas Savienības darbību I pielikumā minētās lauksaimniecības produkcijas ražošanas pēdējā noslēgtajā gadā (EUR; neattiecas) 
Neto apgrozījums no lauku tūrisma pakalpojumu sniegšanas pēdējā noslēgtajā gadā (EUR) 
Pretendenta – fiziskas personas – dzimums un vecums (ja atbalsta pretendents ir juridiska persona – tās dalībnieka vecums, kuram uzņēmumā vai saimniecībā pieder vairāk par 51 % pamatkapitāla daļu)sievietelīdz 40 gadiem
vīrietislīdz 40 gadiem
Esošā saimnieciskā darbība: 
NACE 2. red. klasifikācijas četrzīmju ciparu kods 
NACE 2. red. klasifikācijas nosaukums (atbilstoši norādītajam kodam) 

* Saskaņā ar regulas Nr. 651/2014 I pielikuma 5. pantu darbinieku skaits atbilst gada darba vienībām (GDV), proti, to personu skaitam, kas attiecīgajā uzņēmumā vai tā norīkojumā ir strādājušas pilnas slodzes darbu visa attiecīgā pārskata gada garumā. To personu darbu, kuras nav nostrādājušas pilnu gadu vai strādājušas nepilnas slodzes darbu neatkarīgi no tā ilguma, kā arī sezonas darba ņēmēju darbu aprēķina GDV daļās.

A.3. Pretendenta statuss aktivitātē "Ar lauksaimniecību nesaistītu saimniecisko darbību dažādošana"

Lauksaimnieks – fiziska persona saimnieciskās darbības veicēja
Lauksaimnieks – individuālais komersants
Lauksaimnieks – juridiskā persona

A.4. Pretendenta statuss aktivitātē "Ar lauksaimniecību nesaistītu darbību attīstība"

Fiziska persona saimnieciskās darbības veicējaMVU uzņēmuma lielums atbilst mikrouzņēmumam
MVU uzņēmuma lielums atbilst mazam uzņēmumam
Individuālais komersantsMVU uzņēmuma lielums atbilst mikrouzņēmumam
MVU uzņēmuma lielums atbilst mazam uzņēmumam
Juridiskā personaMVU uzņēmuma lielums atbilst mikrouzņēmumam
MVU uzņēmuma lielums atbilst mazam uzņēmumam

A.5. Pretendenta statuss un informācija aktivitātē "Tūrisma aktivitātes veicināšana"

Fiziska persona -saimnieciskās darbības veicējsMVU uzņēmuma lielums atbilst mikrouzņēmumam
MVU uzņēmuma lielums atbilst mazam uzņēmumam
Individuālais komersantsMVU uzņēmuma lielums atbilst mikrouzņēmumam
MVU uzņēmuma lielums atbilst mazam uzņēmumam
Juridiskā personaMVU uzņēmuma lielums atbilst mikrouzņēmumam
MVU uzņēmuma lielums atbilst mazam uzņēmumam
Pretendenta darbības laiks tūrisma nozarē (gadi)līdz 3 gadiem
vairāk nekā 3 gadi
Pēdējā noslēgtajā gadā iemaksātās valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas vidēji uz vienu pēdējā noslēgtajā gadā nodarbināto (EUR)  
Tīmekļvietnes adrese  

A.6. Pretendenta ražošanas ēkas un būves, tehnika un iekārtas*

Ražošanas ēkas un būves, tehnika un iekārtas
Nr.
p.k.
Nosaukums, tehnikas un iekārtas marka vai modelisĪpašumā, skaitsNomā esošās, skaitsIzlaides vai izveidošanas gadsJauda/ ietilpība/ mērvienībaJa tehnika/iekārta/ēka/būve tiks papildināta vai aizstāta (atzīmēt konkrēto)
 Ražošanas ēkas un būves        
         
         
         
         
 Tehnika un iekārtas        
         
         
         
         

* Ja atbalsta pretendenta īpašumā vai nomā esošo pamatlīdzekļu skaits ir ļoti liels, projekta iesnieguma pielikumā iespējams pievienot atsevišķu pamatlīdzekļu sarakstu.

A.7. Atbalsta pretendenta saņemtais publiskais finansējums un (vai) iesniegtie projektu iesniegumi citās iestādēs Eiropas Savienības fondu (ERAF u.c.) un valsts un pašvaldības finansētajos investīciju pasākumos

Līdz šī projekta iesnieguma iesniegšanas brīdim atbalsta pretendents ir saņēmis publisko finansējumu un (vai) iesniedzis projekta iesniegumu citos Eiropas Savienības fondu un valsts un pašvaldības finansētajos investīcijas pasākumos

Ja atbilde ir "Jā", sniegt informāciju par projektiem

Nr.
p.k.
Fonda nosaukums, atbalsta institūcijas nosaukumsProjekta nosaukums un projekta Nr.Projekta īstenošanas stadija (saņemts finansējums; projekts pašlaik tiek īstenots; projekts iesniegts vērtēšanai)Projekta īstenošanas laiks (mm/gggg) – (mm/gggg)Attiecināmo izmaksu summa (EUR)Publiskais finansējums (EUR)Vai projekta iesniegums ir saistīts ar vērtēšanai iesniegto projekta iesniegumu (Jā; Nē)Saistītā projekta saturiskā saistība
Eiropas Savienības finansētie projekti
         
         
         
Citi projekti (valsts un pašvaldības finansētie projekti u.tml.)
         
         
         

B. INFORMĀCIJA PAR PROJEKTU

B.1. Projekta mērķis

 

 

B.2. Investīciju rezultātā sasniedzamais mērķis:

MērķisMērķa virziens vai horizontālā prioritāte
Pēc projekta īstenošanas izveidotas jaunas darbavietas6A
Pēc projekta īstenošanas saglabātas esošās darbavietas6A
Pēc projekta īstenošanas attīstīta uzņēmuma saimnieciskā darbība6A

B.3. Projekta apraksts

Veicamās darbības, laika grafiks 
Investīciju nepieciešamības pamatojums, norādot to katrai attiecināmo izmaksu pozīcijai 
Projekta īstenošanai nepieciešamie resursi, finanšu līdzekļu avoti 
Projekta investīciju rezultātā radīto produktu/pakalpojumu apraksts un cenas 

B.4. Uzņēmuma esošie un plānotie darbinieki, skaits un to pienākumi uzņēmumā (struktūra)

 

 

B.5. Ja projekts tiek īstenots jaunā nozarē – atbalsta pretendenta pieredze un izglītība konkrētajā nozarē

 

 

B.6. Projektā paredzētās saimnieciskās darbības īstenošanas shēma

Informācija par produkta/pakalpojuma virzību no izejvielu iegādes brīža līdz pārdošanai 
Tehnoloģiskā procesa/shēmas apraksts (iekārtu izvietojums ražošanas ēkā) 

B.7. Galvenie sadarbības partneri

Izejvielu piegādātāji 
Produkcijas/pakalpojuma pircēji, noieta tirgus 

B.8. Konkurentu un produkcijas un pakalpojumu tirgus apraksts

 

 

B.9. Projekta īstenošanas riska faktori un to novēršana

 

 

B.10. Projekta īstenošanas darbības virziens

Projekts tiks īstenots šādā nozarē:
NACE 2. red. klasifikācijas 4 zīmju ciparu kods 
NACE 2. red. klasifikācijas nosaukums (atbilstoši norādītajam kodam) 

B.11. Ja projekts tiek īstenots aktivitātē "Tūrisma aktivitātes veicināšana", norādīt apakšaktivitātes

1. Esošo tūristu mītņu pārbūve, atjaunošana un aprīkošana
2. Esošo tūristu mītņu ēdināšanas bloku būvniecība, kā arī būvju atjaunošana vai pārbūve un nepieciešamā aprīkojuma iegāde
3. Jaunu mazēku (ēku, kuru kopējā platība nepārsniedz 25 kvadrātmetrus) būvniecība, ierīkošana un aprīkošana esošo kempingu teritorijā vai esošā tūrisma objekta teritorijā, kas sagatavota un labiekārtota telšu, pārvietojamu mājiņu, treileru un citu vieglas konstrukcijas būvju un objektu izvietošanai un paredzēta viesu izmitināšanai
4. Esošo kempingu un jaunatnes tūrisma mītņu koplietošanas virtuvju, ēdamtelpu, tualešu un dušas telpu būvniecība un pārbūve, to atjaunošana un aprīkošana
4.1 energoefektīvu ēku būvniecība, pārbūve, atjaunošana
5. Esošā tūrisma objekta teritorijā tūrisma pakalpojumu dažādošana:
5.1. peldvietu izveide
5.2. aktīvo atpūtas taku un tiltiņu izveide vai labiekārtošana
5.3. rotaļlaukumu un aktīvas atpūtas un izklaides objektu izveide vai labiekārtošana un ar to saistīto iekārtu vai aprīkojuma iegāde un uzstādīšana
5.4. ūdenstūrisma apmetņu vai atpūtas vietu izveide vai labiekārtošana
5.5. infrastruktūras pielāgošana personām ar funkcionāliem traucējumiem
5.6. inventāra iegāde tūrisma pakalpojumu sniegšanai un radošo darbnīcu izveidei
5.7. tādu sporta laukumu un būvju izveide, kas nodrošina ar sportu saistītas darbības, ja tās ietilpst esošajā vai plānojamajā tūrisma pakalpojumā
5.8. tūrisma pakalpojuma sniegšanai nepieciešamā inventāra uzglabāšanas nojumes vai slēgtu telpu izveide vai paplašināšana, kā arī teritorijas labiekārtošana

B.12. Projekta īstenošanas laiks

 datumsmēnesisgads datumsmēnesisgads
Projekta sākuma termiņš   Projekta beigu termiņš   

B.13. Projekta īstenošanas vieta

Īpašumā (Jā; Nē) 
Nomā (Jā; Nē) 
Īpašuma kadastra numurs 
Pēc projektā paredzētās būvniecības pabeigšanas būve atradīsies vai iegādātā tehnika vai tehnoloģijas tiks izmantotas apgabalā ar dabas ierobežojumiem (ADI) (vismaz 51 % no uzņēmuma teritorijas atrodas ADI teritorijā) (Jā; Nē) 
Pēc projektā paredzētās būvniecības pabeigšanas būve atrodīsies vai iegādātā tehnika vai tehnoloģijas tiks izmantotas apgabalā ar citiem specifiskiem ierobežojumiem (ASI) (vismaz 51 % no uzņēmuma teritorijas atrodas ASI teritorijā) (Jā; Nē) 

B.14. Projekta sasniedzamie rezultātu rādītāji

Nr.
p.k.
Rezultātu indikatoriPēdējā noslēgtajā gadā pirms projekta iesniegšanasSagaidāmā vērtība trešajā gadā pēc projekta īstenošanas
 .gads .gads
1.Uzņēmuma neto apgrozījums (kopējais, EUR): 0
2.Uzņēmuma neto apgrozījums 3. gadā pēc projekta īstenošanas tiek palielināts vismaz par 5 procentiem no projekta attiecināmo izmaksu summas apmēra projekta īstenošanas nozarē un tāds tiek nodrošināts arī visu projekta uzraudzības laiku  EUR
  %
3.Uzņēmuma izmaksas (kopējās, EUR):  
4.Produkcijas skaits vai pakalpojuma apjoms:
Produkcija (skaits, mērvienība)  
Saražotā produkcija atbalstītajā nozarē (skaits, mērvienība)  
Pakalpojums (apjoms, mērvienība)  
Sniegtie pakalpojumi atbalstītajā nozarē (skaits, mērvienība)  
5.Normāla laika darbavietas (skaits) 1:  
6.Nepilna laika darbavietas, izteiktas GDV 2  
7.Strādājošo skaits kopā (5 + 6), izteikts GDV  
7.1.vīrieši  
 t. sk. jaunāki par 40 gadiem  
7.2.sievietes  
 t. sk. jaunākas par 40 gadiem  

1 Darba laiku nosaka saskaņā ar Darba likumu. Par vienu darbavietu tiek uzskatīta darbavieta, kad noslēgts darba līgums ar darbiniekam noteiktu normālo darba laiku, vai pašnodarbinātas personas saimnieciskās darbības uzsākšana.

2 Vairākas darbavietas sezonas rakstura darbu veikšanai vai ar nepilnu darba laiku, kurās kopā nostrādāto stundu skaits aprēķināts GDV. Saskaņā ar regulas Nr. 651/2014 I pielikuma 5. pantu darbinieku skaits atbilst gada darba vienībām (GDV), proti, to personu skaitam, kas attiecīgajā uzņēmumā vai tā norīkojumā ir strādājušas pilnas slodzes darbu visa attiecīgā pārskata gada garumā. To personu darbu, kuras nav nostrādājušas pilnu gadu vai strādājušas nepilnas slodzes darbu neatkarīgi no tā ilguma, kā arī sezonas darba ņēmēju darbu aprēķina GDV daļās.

B.15. Projekta laikā plānots iegādāties šādus pamatlīdzekļus

Ražošanas/pakalpojuma iekārtas/tehnika un aprīkojums
Nr.
p.k.
Nosaukums, modelis vai markaSkaitsJa tehnika vai iekārtas papildina vai aizstāj esošos pamatlīdzekļus, norādīt pamatlīdzekļa vienības Nr. no A6.tabulas (ja attiecās)Jauda, ietilpība, mērvienībaEkonomiskais pamatojums, jauta % pret aizstājamo vienību (ja attiecās)Izmaiņas ražošanas/ tehnoloģiju/pakalpojuma raksturā (īss apraksts)
Iekārtas/tehnika un aprīkojums papildina esošo parku, saglabājot esošās vienības/iekārtas, papildus esošajām
       
       
Pamatlīdzekļu jauda, ražība, celtspēja ir par 25% lielāka nekā saimniecībā esošā pamatlīdzekļa jauda, ražība vai celtspēja.
       
       
Pamatlīdzekļa iegāde būtiski mainīs ražošanas vai tehnoloģiju raksturu
       
       
Informācijas tehnoloģijas un programmnodrošinājums
       
       

B.16. Projekta laikā pretendents īstenos šādu jaunu būvniecību, pārbūvi un (vai) būves atjaunošanu

Jauna būvniecība, pārbūve un (vai) būves atjaunošana 
Nr.
p.k.
Būvju tipiPlatība, kv. m.Izmaksas uz kv. m.Kopējās izmaksas, EUR (bez PVN)Projektā paredzēta energoefektīva ēka
1234 5 = 3 x 4 
Jauna būvniecība 
1 
2 
3 
Izmaksas par jaunu būvniecību, kopā 
Pārbūve 
1 
2 
3 
Izmaksas par pārbūvi, kopā 
Būves atjaunošana 
1 
2 
3 
Izmaksas par būves atjaunošanu, kopā 
Izmaksas par būvniecību, pārbūvi un (vai) būves atjaunošanu, kopā 

B.17. Projekta kopējās un attiecināmās izmaksas

Kopējās izmaksasAttiecināmās izmaksas
Izmaksu pozīcijas sadalījumā pa plānotajām projekta darbībām un projekta posmiemCena par vienību, EURVienību skaitsKopā izmaksas ar PVN, EURKopā izmaksas bez PVN, EURAttiecināmās izmaksasAtbalsta intensitāte, %Publiskais finansējums, EURPrivātais finansējums, EURĪstenošanas laiks (dd.mm.gggg.)
ar PVNbez PVN        
12345 = 2 x 46 = 3 x 47891011
1. Jaunu ražošanas pamatlīdzekļu (iekārtas/tehnikas un aprīkojuma, t.sk. datorprogrammatūru) iegādes izmaksas
   
   
   
Pamatlīdzekļu iegādes izmaksas, kopā  
2. Jaunbūves, pārbūves un atjaunošanas izmaksas
    
   
   
Jaunbūves, pārbūves, atjaunošanas izmaksas, kopā  
3. Būvmateriālu iegādes izmaksas
   
   
   
Izmaksas būvmateriālu iegādei, kopā  
4. Vispārējās izmaksas
   
   
   
Vispārējās izmaksas, kopā  
KOPĀ  

B.18. Pārējās neattiecināmās izmaksas

Neattiecināmo izmaksu pozīcijas, kas nav atspoguļotas B.17. tabulā, bet ir saistītas ar projekta īstenošanuIzmaksas ar PVN, EUR
 
 
 
Kopā

B.19. Projekta finansējums*

Projekta kopējā summa, EURProjekta attiecināmo izmaksu summa, EUR
Vispārējās izmaksas, EURVispārējās izmaksas procentos no būvniecības attiecināmo izmaksu kopsummasMaks. 7% 

* Atbalsta pretendents nodrošina finansējumu vismaz 25 procentu apmērā no attiecināmajām izmaksām, izmantojot pašu līdzekļus vai ārējo finansējumu, par kuru nav saņemts publiskais finansējums.

B.20. Projekta ietekmes uz apkārtējo vidi un klimata pārmaiņu novēršanu apraksts

Apraksts par projekta ietekmi uz apkārtējo vidi saskaņā ar Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem vides jomā
 

 

B.21. Atbalsta pretendenta pašnovērtējums projektu atlases kritēriji atbalsta piešķiršanai aktivitātēs "Ar lauksaimniecību nesaistītu darbību attīstība" un "Ar lauksaimniecību nesaistītu saimniecisko darbību dažādošana"

Nr.
p.k.

Kritēriju grupa

Kritērijs

Punktu skaits kritērijā

Maksimāli iespējamais punktu skaits grupā

Atbalsta pretendenta punktu skaits kritērijā

1.Projekta darbības virziensRažošana

30

30

 
Pakalpojumu sniegšana

5

2.Darbības nozare1(Norāda NACE 2. red. klasifikācijas 4 zīmju ciparu kodu un nosaukumu)

0; 20; 40

40

 
3.Projektā paredzēta būvniecība, pārbūve vai būves atjaunošana (punktu skaitu reizina ar attiecīgo būvniecības izdevumu proporciju no kopējiem projekta attiecināmajiem izdevumiem) 2Būvprojekts ar atzīmi būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi iesniegts kopā ar projekta iesniegumu

10

10

 
Būvatļauja, paskaidrojuma raksts vai apliecinājuma karte ar būvvaldes atzīmi par būvniecības ieceres akceptu ir iesniegta kopā ar projekta iesniegumu

5

4.Teritorijas attīstības indekssAtbalsta pretendenta projekta īstenošanas vietas (tikai par būvniecības un stacionāru iekārtu projektiem) teritorijas attīstības indekss novadam (ja tas ir negatīvs) 3Atbilstoši aprēķinātajam koeficientam

17

 
5.Darbavietu radīšanaIzveido trīs un vairāk darbavietas (normāla darbalaika)

15

15

 
Izveido divas darbavietas (normāla darbalaika)

10

Izveido vienu darbavietu (normāla darbalaika)

5

Saglabā esošās darbavietas

0

6.Apgrozījuma palielinājums pēc projekta īstenošanas 4Palielina neto apgrozījumu īstenošanas nozarē līdz 5%

0

20

 
Palielina neto apgrozījumu īstenošanas nozarē vairāk nekā par 5%Par katru procenta punktu virs 5% – viens punkts
7.Uzņēmējdarbības ilgums 5Ilgāk par 24 mēnešiem

20

20

 
Līdz 24 mēnešiem

10

8.Saņemtais publiskais finansējumsLAP 2007.–2013. gada pasākumā "Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai (ietverot ar lauksaimniecību nesaistītu darbību dažādošanu)" vai LAP 2014.–2020. gada pasākuma "Lauku saimniecību un uzņēmējdarbības attīstība" apakšpasākumā "Atbalsts ieguldījumiem ar lauksaimniecību nesaistītu darbību radīšanā un attīstīšanā" plānošanas periodā atbalsta pretendents nav saņēmis publisko finansējumu

10

10

 
Kopā

162

 

Minimālais punktu skaits, lai pretendētu uz atbalstu, ir 75 punkti

Piezīmes.

1 Piesakoties uz atbalstu vairākās nozarēs, punktus nesummē, bet piešķir lielāko punktu skaitu no projektu īstenošanas nozarēm.

2 Kritēriju aprēķina, izmantojot šādu formulu:

A = B xC, kur
D

A – punktu skaits, kas aprēķināts, ņemot vērā būvniecības proporciju pret kopējiem attiecināmiem projekta izdevumiem;

B – punktu skaits kritērijā pēc iesniegto dokumentu veida;

C – projektā paredzētie būvniecības izdevumi ( euro);

D – projekta kopējie attiecināmie izdevumi ( euro).

Punktus piešķir par vienu kritēriju grupā.

3 Kritēriju aprēķina, izmantojot šādu formulu: A = B x (–10), kur

A – punktu skaits, kas aprēķināts, ņemot vērā teritorijas attīstības indeksu;

B – teritorijas attīstības indekss novadā, kurā notiks projekta īstenošana (būvniecība, iekārtu uzstādīšana esošā būvē).

4 Atbalsta pretendents salīdzinājumā ar pēdējo noslēgto gadu pirms projekta iesniegšanas trešajā gadā pēc projekta ieviešanas palielina neto apgrozījumu atbalstāmajā nozarē un nodrošina to visu projekta uzraudzības laiku. Ja apgrozījumu plānots palielināt vairāk nekā par 20 %, piemēro 20 punktu.

5 Laikposms, kurā pirms lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu atbalsta pretendents ir lauku teritorijā reģistrējis uzņēmumu vai reģistrējies kā saimnieciskās darbības veicējs un ir guvis ieņēmumus no saimnieciskās darbības.

6 Ja punktu skaits ir vienāds, priekšroka ir pretendentam, kurš projektu īsteno teritorijā ar zemāku attīstības indeksu.

B.22. Atbalsta pretendenta pašnovērtējums projektu atlases kritēriji atbalsta piešķiršanai aktivitātē "Tūrisma aktivitāšu veicināšana"

Nr.
p.k.

Kritēriju grupa

Kritērijs

Punktu skaits kritērijā

Maksimāli iespējamais punktu skaits grupā

Atbalsta pretendenta punktu skaits kritērijā

1.

Darbības nozare1 

0; 50

50

 

2.

Projektā paredzēta būvniecība, pārbūve vai būves atjaunošana (punktu skaitu reizina ar attiecīgo būvniecības izdevumu proporciju no kopējiem projekta attiecināmajiem izdevumiem) 2Būvprojekts ar atzīmi būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi iesniegts kopā ar projekta iesniegumu

20

20

 
Būvatļauja, paskaidrojuma raksts vai apliecinājuma karte ar būvvaldes atzīmi par būvniecības ieceres akceptu ir iesniegta kopā ar projekta iesniegumu

10

3.

Atbalsta pretendenta darbība nozarēAtbalsta pretendents sniedz tūrisma pakalpojumus ilgāk nekā trīs gadus un ir guvis ieņēmumus no tūrisma pakalpojuma sniegšanas

10

10

 

4.

Saņemtais publiskais finansējumsLAP 2007.–2013. gada pasākumā "Tūrisma aktivitāšu veicināšana" vai LAP 2014.–2020. gada pasākuma "Lauku saimniecību un uzņēmējdarbības attīstība" apakšpasākumā "Atbalsts ieguldījumiem ar lauksaimniecību nesaistītu darbību radīšanā un attīstīšanā" plānošanas periodā atbalsta pretendents nav saņēmis publisko finansējumu

30

30

 

5.

Veiktās nodokļu iemaksasAtbalsta pretendenta pēdējā noslēgtajā gadā veiktās valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas vidēji uz vienu pēdējā noslēgtajā gadā nodarbināto (t.sk. pašnodarbinātu personu), dalītas ar simts 3

Atbilstoši aprēķinātajam koeficientam

30

 

6.

Darbavietu radīšanaIzveido trīs un vairāk darbavietas (normāla darbalaika)

15

15

 
Izveido divas darbavietas (normāla darbalaika)

10

Izveido vienu darbavietu (normāla darbalaika)

5

Saglabā esošās darbavietas

0

7.

Apgrozījuma palielinājums pēc projekta īstenošanas 4Palielina neto apgrozījumu projekta īstenošanas nozarē līdz 5 %

0

20

 
Palielina neto apgrozījumu projekta īstenošanas nozarē vairāk nekā par 5 %

Par katru procenta punktu virs 5 % – viens punkts

8.

Uzņēmējdarbības ilgums 5Ilgāk par 24 mēnešiem

20

20

 
No 12 līdz 24 mēnešiem

10

Līdz 12 mēnešiem

0

9.

Teritorijas attīstības indekssAtbalsta pretendenta projekta īstenošanas vietas (tikai par būvniecības un stacionāru iekārtu projektiem) teritorijas attīstības indekss novadam (ja tas ir negatīvs) 6

Atbilstoši aprēķinātajam koeficientam

17

 
Kopā

212

 

Minimālais punktu skaits, lai pretendētu uz atbalstu, ir 85 punkti.

Piezīmes.

1 Piesakoties uz atbalstu vairākās nozarēs, punktus nesummē, bet piešķir lielāko punktu skaitu no projektu īstenošanas nozarēm.

2 Kritēriju aprēķina, izmantojot šādu formulu:

A = B xC, kur
D

A – punktu skaits, kas aprēķināts, ņemot vērā būvniecības proporciju pret kopējiem attiecināmiem projekta izdevumiem;

B – punktu skaits kritērijā pēc iesniegto dokumentu veida;

C – projektā paredzētie būvniecības izdevumi ( euro);

D – projekta kopējie attiecināmie izdevumi ( euro).

Punktus piešķir par vienu kritēriju grupā.

3 Kritēriju aprēķina, izmantojot šādu formulu:

A =B / 100, kur
C

A – punktu skaits, kas aprēķināts, ņemot vērā pretendenta (zemnieku saimniecībai – arī zemnieku saimniecības īpašnieka par sevi samaksātās iemaksas) pēdējā noslēgtajā gadā samaksātās valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas vidēji uz vienu pēdējā noslēgtajā gadā nodarbināto (t. sk. pašnodarbināto);

B – pretendenta pēdējā noslēgtajā gadā samaksātās valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas;

C – vidējais pēdējā noslēgtajā gadā nodarbināto skaits (t. sk. pašnodarbinātie).

Kritērija aprēķinā izmanto VID datubāzes datus.

4 Atbalsta pretendents salīdzinājumā ar pēdējo noslēgto gadu pirms projekta iesniegšanas trešajā gadā pēc projekta ieviešanas palielina neto apgrozījumu atbalstāmajā nozarē un nodrošina to visu projekta uzraudzības laiku. Ja apgrozījumu plānots palielināt vairāk nekā par 20 %, piemēro 20 punktu.

5 Laikposms, kurā pirms lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu atbalsta pretendents ir lauku teritorijā reģistrējis uzņēmumu vai reģistrējies kā saimnieciskās darbības veicējs un ir guvis ieņēmumus no saimnieciskās darbības.

6 Kritēriju aprēķina, izmantojot šādu formulu:

A = B x (–10), kur

A – punktu skaits, kas aprēķināts, ņemot vērā teritorijas attīstības indeksu;

B – teritorijas attīstības indekss novadā, kurā notiks projekta īstenošana (būvniecība, iekārtu uzstādīšana esošā būvē).

7 Ja punktu skaits ir vienāds, priekšroka pretendentam, kurš projektu īsteno teritorijā ar zemāku attīstības indeksu.

C. FINANŠU INFORMĀCIJA

C.1. Ražošanas apjoms (informāciju norāda, sākot ar pēdējo noslēgto gadu, turpmākajos gados un trīs gadus pēc projekta īstenošanas)

Pēdējais noslēgtais gads0
Nr.Produkcija vai pakalpojuma veids MērvienībaGadi
0.1.2.3.4.5.
1 krājumi atlikumākg
saražotskg
realizētskg
cena bez PVNEUR/kg
Realizēts kopāeuro
2 krājumi atlikumāt
saražotst
realizētst
cena bez PVNEUR/t
Realizēts kopāEUR
3 krājumi atlikumā
saražots
realizētsskaits
cena bez PVNEUR/vienība
Realizēts kopāEUR
Neto apgrozījumsEUR

C.2. Izmaksas (informāciju norāda, sākot ar pēdējo noslēgto gadu, turpmākajos gados un trīs gadus pēc projekta īstenošanas)

Pēdējais noslēgtais gads0

C.2.1. Mainīgas un fiksētās izmaksas, t.sk. realizētās produkcijas ražošanas izmaksas

Mērvienība: EUR0.gads1.gads2.gads3.gads4.gads5.gads
Izmaksu veidsPatērētsSummaPatērētsSummaPatērētsSummaPatērētsSummaPatērētsSummaPatērētsSumma
Mainīgās izmaksas 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9Mainīgās izmaksas kopā      
              
Fiksētās izmaksas0. 1. 2. 3. 4. 5.
10Darba alga     
11Sociālās apdrošināšanas maksājumi
12Degviela un smērvielas (papildus mainīgajās izmaksās ietvertajai daļai)
13Elektrība
14Kurināmais
15Ražošanas iekārtu apkalpošana un remonts
16Noma
17Nolietojums
18 
19 
20Citas izmaksas
21Fiksētās izmaksas kopā
22Izmaksas kopā
23t.sk. realizētās produkcijas ražošanas izmaksas

C.2.2. Fiksētās un mainīgās izmaksas, t.sk. realizētās produkcijas ražošanas izmaksas

 

0.

1.

2.

3.

4.

5.

Mainīgas izmaksas

1

 

2

 

3

 

Mainīgas izmaksas kopā

Fiksētas izmaksas kopā

Izmaksas kopā

t.sk. realizētās produkcijas ražošanas izmaksas

C.3. Naudas plūsmas pārskats pa gadiem (informāciju norāda, sākot ar projekta iesniegšanas gadu, turpmākajos gados un trīs gadus pēc projekta īstenošanas)

Projekta iesniegšanas gads

0

C.3.1. Naudas plūsmas pārskats pa gadiem

 

Gads

 

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Mērvienība: EUR

 

 

 

 

 

 

 

1

Naudas atlikums perioda sākumā

2

Ienākošā naudas plūsma KOPĀ

3

I. Pamatdarbības naudas plūsma

4

Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas sadalījumā pa galvenajiem darbības veidiem

5

Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas sadalījumā pa galvenajiem darbības veidiem

6

Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas sadalījumā pa galvenajiem darbības veidiem

7

Saņemtais PVN no pārdošanas/realizācijas

8

Pārējie uzņēmuma pamatdarbības ieņēmumi

9

 

10

Ārkārtas ieņēmumi

11

II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma

12

Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas

13

Saņemtie procenti

14

Saņemtās dividendes

15

Citi ieņēmumi no ieguldīšanas darbības

16

 

17

Saņemtais PVN no ieguldīšanas naudas plūsmas

18

III. Finansēšanas darbības naudas plūsma

19

Saņemti aizņēmumi (kredīti)

20

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējums

21

Cits Eiropas Savienības un valsts atbalsts (norādīt veidu):

22

 

23

Izejošā naudas plūsma KOPĀ

24

I. Pamatdarbības naudas plūsma

25

Maksājumi piegādātājiem

 

 

 

 

 

 

 

26

Izdevumi izejvielai

27

Izdevumi izejvielai

28

Izdevumi izejvielai

29

Izdevumi zemes, ēku un iekārtu nomai

30

Izdevumi komunāliem pakalpojumiem

31

Izdevumi degvielai un smērvielām

32

Izdevumi elektroenerģijai un kurināmajam

33

Izdevumi pakalpojumu apmaksai

34

Izdevumi remontam

35

Izdevumi transportam

36

Izdevumi apdrošināšanai un sertifikācijai

37

Administrācijas izdevumi

38

Pārējie uzņēmuma pamatdarbības izdevumi

39

Samaksāts PVN (priekšnodoklis) piegādātājiem preču/pakalpojumu iepirkumiem pārskata periodā

40

Izdevumi darba algas maksājumiem

41

Izdevumi sociālās apdrošināšanas maksājumiem

42

Samaksāts uzņēmuma ienākuma nodoklis

43

Samaksāts nekustamā īpašuma nodoklis

44

Samaksātie pārējie nodokļi un nodevas

45

Projekta izmaksu pozīcijas

 

 

 

 

 

 

 

46

Izmaksu pozīcijas bez PVN

47

PVN (priekšnodoklis) par projekta pasākumiem kopā

48

 

49

Ārkārtas izdevumi

50

II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma

51

Izdevumi nekustamo īpašumu, iekārtu, nemateriālo un citu ilgtermiņa ieguldījumiem

52

Izsniegtie aizdevumi citām personām

53

Projekta izmaksu pozīcijas

 

 

 

 

 

 

 

54

Izmaksu pozīcijas bez PVN

55

 

56

 

57

Citi izdevumi ieguldīšanas darbībai

58

Samaksāts PVN (priekšnodoklis) par pamatlīdzekļu un nemateriālo līdzekļu iegādi

59

III. Finansēšanas darbības naudas plūsma

60

Izdevumi aizdevumu atmaksāšanai

61

Samaksātie kredītprocenti par aizdevumiem

62

Izdevumi nomātā pamatlīdzekļu izpirkumiem

63

Izdevumi līzinga procentu maksājumiem

64

Izmaksātās dividendes

65

 

66

PVN maksājums budžetā (uz attiecīga gada beigām)

67

Naudas līdzekļu atlikums perioda beigās (1 + 2 – 23)

C.3.2. Norādiet darbinieku skaitu pa gadiem

 

0

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

C.3.3. Ja plānotajā finanšu informācijā paredzētas būtiskās izmaiņas (vairāk nekā 20 % salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu), paskaidrojiet izmaiņu iemeslus (pa finanšu posteņu pozīcijām)

 

 

C.4. Peļņas un zaudējumu aprēķins un bilance par pēdējo noslēgto gadu

  Pēdējā noslēgtajā gadā
  
C.4.1. Peļņas vai zaudējumu aprēķins 
1Neto apgrozījums 
2Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas 
3Bruto peļņa vai zaudējumi
4Pārdošanas izmaksas
5Administrācijas izmaksas
6Ieņēmumi no līdzdalības koncerna meitas un asociēto uzņēmumu kapitālā
7Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi
 t.sk. nākamo periodu ieņēmumu daļa (ES finansējums)
8Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas
9Pārējie procentu un tamlīdzīgi ieņēmumi
10Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas
11Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem
12Ārkārtas ieņēmumi
13Ārkārtas izmaksas
14Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem
15Uzņēmuma ienākuma nodoklis par pārskata gadu
16Pārējie nodokļi
17Pārskata gada peļņa vai zaudējumi
 
C.4.2. Bilance (uz gada beigām)
Aktīvi
1Nemateriālie ieguldījumi
2Pamatlīdzekļi 
3Zeme 
4Ēkas un būves, ilggadīgie stādījumi 
5Iekārtas un mašīnas 
6Pārējie pamatlīdzekļi 
7Pamatlīdzekļi kopā 
8Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi
9Ilgtermiņa ieguldījumi kopā (1 + 7 + 8)
10Krājumi
11Debitori 
12Pircēju un pasūtītāju parādi
13Nākamo periodu izmaksas
14Citi debitori
15Debitori kopā
16Naudas līdzekļi
17Apgrozāmie līdzekļi kopā (10 + 15 + 16)
18Kopā aktīvi (9 + 17)
Pasīvi
19Pašu kapitāls 
20Pamatkapitāls
21Rezerves
22Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa
23Pārskata gada nesadalīta peļņa
24Kopā pašu kapitāls (20 + 21 + 22 + 23)
25Uzkrājumi
26Ilgtermiņa kreditori 
27Ilgtermiņa aizņēmumu ilgtermiņa daļa
28Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem
29Nākamo periodu ieņēmumi
30t.sk. saņemtā finanšu palīdzība (ES finansējums)
31Neizmaksātās iepriekšējo gadu dividendes
32Pārējie ilgtermiņa kreditori
33Kopā ilgtermiņa parādi
34Īstermiņa parādi 
35Īstermiņa aizņēmumi (t.sk. ilgtermiņa aizņēmumu īstermiņa daļa)
36Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem
37Nākamo periodu ieņēmumi
38t.sk. saņemtā finanšu palīdzība (ES finansējums)
39Pārskatā gada dividendes
40Pārējie kreditori
41Kopā īstermiņa parādi
42Kopā kreditori (33 + 41)
43Kopā pasīvi (24 + 25 + 42)
44Nolietojums
   
C.4.3. Ekonomiskās dzīvotspējas rādītāju aprēķins
1Pašu kapitāls/aktīvu kopsumma
2Apgrozāmie līdzekļi/īstermiņa kreditori
3Tīrā pelņa + nolietojums * 50 %

D. PAVADDOKUMENTI

Iesniedzamie dokumenti (ja veidlapu iesniedz saskaņā ar elektronisko dokumentu prasībām, arī pavaddokumenti iesniedzami atbilstoši minētā likuma prasībām)Aizpilda projekta iesniedzējs
Atzīmē ar X attiecīgo atbildi
Neattiecas
1.Projekta iesniegumsoriģināls   
2.Atbalsta pretendenta deklarācija saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gadam plānošanas periodāoriģināls   
3.Deklarācija par saimnieciskās darbības veicēja atbilstību mazajai (sīkajai) vai vidējai komercsabiedrībai atbilstoši normatīvajiem aktiem par komercsabiedrību deklarēšanas kārtību atbilstoši mazajai (sīkajai) vai vidējai komercsabiedrībaioriģināls   
4.Ilgtermiņa nomas līgums, kas reģistrēts zemesgrāmatā vismaz uz septiņiem gadiem no projekta iesnieguma iesniegšanas dienas, – par nekustamo īpašumu, kurā, īstenojot projektu, paredzēts būvēt jaunas būves, pārbūvēt vai atjaunot esošās būves, tās aprīkot, uzstādīt stacionāros pamatlīdzekļus, ierīkot, atjaunot vai labiekārtot uzņēmuma teritoriju vai infrastruktūrukopija   
5.Tūrisma buklets, kurā atbalsta pretendents iekļauts kā tūrisma pakalpojuma sniedzējs un kuru izveidojusi ar tūrisma jomas popularizēšanu saistīta institūcijaoriģināls   
6.Izdruka no tīmekļvietnes, kurā atbalsta pretendents iekļauts kā tūrisma pakalpojumu sniedzējs un kura popularizē tūrisma pakalpojumusizdruka   
Ja ir jāpiemēro Latvijas Republikas normatīvie akti par iepirkuma procedūrām pasūtītāja finansētiem projektiem – iepirkuma procedūru apliecinošie dokumenti1
7.Iepirkuma priekšmeta tehniskā specifikācijaoriģināls   
8.Saņemtie piedāvājumi no iespējamiem piegādātājiemkopijas   
9.Vērtēšanas ziņojumsoriģināls   
10.Atbalsta pretendenta apraksts par piedāvājumu salīdzinājumu konkrētajai iegādei, informācija par aptaujātajiem komersantiem, kura apliecina noteiktās cenas objektivitāti2oriģināls   
Jaunas būvniecības, būves pārbūves un būves atjaunošanas projektiem
11.Būvatļauja ar būvvaldes atzīmi par būvniecības ieceres akceptu, ja iesniegšanas dienā nav apstiprināts tehniskais projekts (uzrāda oriģinālu)1kopija   
12.Paskaidrojuma raksts vai apliecinājuma karte ar būvvaldes atzīmi par būvniecības ieceres akceptu, izstrādāts atbilstoši būvniecību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem un attiecīgās pašvaldības saistošajiem noteikumiem (uzrāda oriģinālus)1kopija   
13.Sagatavota būvniecības izmaksu tāme, ja atbilstoši plānotajai būvniecības iecerei būvvalde atbalsta pretendentam ir izsniegusi paskaidrojuma rakstu vai apliecinājuma karti1oriģināls   
14.Būvmateriālu iegādei – būvprojekts un būvatļauja ar būvvaldes atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi, ja būvvalde atbilstoši plānotajai būvniecības iecerei nav izsniegusi paskaidrojuma rakstu vai apliecinājuma karti1kopija   
15.Būvprojekts ar būvatļaujā izdarītu atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi1kopija   
16.Papildināta būvatļauja vai papildināts paskaidrojuma raksts vai apliecinājuma karte ar būvvaldes atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi (uzrāda oriģinālu)3kopija   
17.Ēkas energosertifikāts un to pielikumikopijas   
18Ēkas pagaidu energoserfikāts un to pielikumikopijas   
19.Ēkas energoaudita pārskatikopijas   
Citi iesniegtie dokumenti
20.     

1 Būvniecības gadījumā var iesniegt 6 mēnešu laikā pēc tam, kad stājies spēkā Lauku atbalsta dienesta lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

2 Saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu lauku un zivsaimniecības atbalstam.

3 Var iesniegt 9 mēnešu laikā pēc tam, kad stājies spēkā Lauku atbalsta dienesta lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

 

 

gada

 

 

 

 

gads

 

datums

mēnesis

 

 

Atbalsta pretendenta paraksts

 

 

(paraksta atšifrējums)

Piezīme. Dokumenta rekvizītus "Datums" un "Atbalsta pretendenta paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir noformēts atbilstoši elektronisko dokumentu noformēšanai normatīvajos dokumentos noteiktajām prasībām.

Zemkopības ministrijas iesniegtajā redakcijā

2. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 24. maija
noteikumiem Nr. 320
Projektu atlases kritēriji atbalsta piešķiršanai ar lauksaimniecību nesaistītu darbību attīstībai un dažādošanai

(Pielikums MK 03.05.2018. noteikumu Nr. 259 redakcijā)

Nr.
p.k.

Kritēriju grupa

Kritērijs

Punktu skaits kritērijā

Maksimāli iespējamais punktu skaits grupā

Atbalsta pretendenta punktu skaits kritērijā

1.Projekta darbības virziensRažošana

30

30

 
Pakalpojumu sniegšana

5

2.Darbības nozare 1Mežkopība un citas mežsaimniecības darbības (NACE 2. red. A sadaļas 02.10. klase), izņemot meža koku audzētavu darbība

40

40

 
Mežizstrāde (NACE 2. red. A sadaļas 02.20. klase)

40

Mežsaimniecības palīgdarbības (NACE 2. red. A sadaļas 02.40. klase) – tikai mežizstrādes pakalpojumu sniegšana

20

Pārējā ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde (NACE 2. red. B sadaļas 8. nodaļa)

40

Tekstilizstrādājumu ražošana (NACE 2. red. C sadaļas 13. nodaļa)

40

Apģērbu ražošana (NACE 2. red. C sadaļas 14. nodaļa)

40

Koksnes, koka un korķa izstrādājumu (izņemot mēbeļu) ražošana, salmu un pīto izstrādājumu ražošana (NACE 2. red. C sadaļas 16. nodaļa)

40

Papīra un papīra izstrādājumu ražošana (NACE 2. red. C sadaļas 17. nodaļa)

40

Farmaceitisko pamatvielu un farmaceitisko preparātu ražošana (NACE 2. red. C sadaļas 21. nodaļa)

40

Gumijas un plastmasas izstrādājumu ražošana (NACE 2. red. C sadaļas 22. nodaļa)

40

Nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošana (NACE 2. red. C sadaļas 23. nodaļa)

40

Gatavo metālizstrādājumu ražošana, izņemot mašīnu un iekārtu (NACE 2. red. C sadaļas 25. nodaļa), kā arī ieroču un munīcijas ražošana (NACE 2. red. C sadaļas 25.4. grupa)

40

Datoru, elektronisko un optisko iekārtu ražošana (NACE 2. red. C sadaļas 26. nodaļa)

40

Elektrisko iekārtu ražošana (NACE 2. red. C sadaļas 27. nodaļa)

40

Citur neklasificētu iekārtu, mehānismu un darba mašīnu ražošana (NACE 2. red. C sadaļas 28. nodaļa)

40

Automobiļu, piekabju un puspiekabju ražošana (NACE 2. red. C sadaļas 29. nodaļa)

40

Citu transportlīdzekļu ražošana (NACE 2. red. C sadaļas 30. nodaļa), izņemot militāro kaujas transportlīdzekļu ražošana

40

Mēbeļu ražošana (NACE 2. red. C sadaļas 31. nodaļa)

40

Cita veida ražošana (NACE 2. red. C sadaļas 32. nodaļa)

40

Veterinārie pakalpojumi (NACE 2. red. M sadaļas 75. nodaļa)

40

Iekārtu un ierīču remonts un uzstādīšana (NACE 2. red. C sadaļas 33. nodaļa)

20

Atkritumu savākšana, apstrāde un izvietošana; materiālu pārstrāde (NACE 2. red. E sadaļas 38. nodaļa)

20

Automobiļu apkope un remonts (NACE 2. red. G sadaļas 45.20. klase)

20

Drošības sistēmu pakalpojumi (NACE 2. red. N sadaļas 80.20. klase)

20

Sporta nodarbības, izklaides un atpūtas darbība (NACE 2. red. R sadaļas 93. nodaļa)

20

Datoru, individuālās lietošanas priekšmetu un mājsaimniecības piederumu remonts (NACE 2. red. S sadaļas 95. nodaļa)

20

Pārējo individuālo pakalpojumu (NACE 2. red. S sadaļas 96. nodaļa), izņemot fiziskās labsajūtas uzlabošanas pakalpojumu (NACE 2. red. S sadaļas 96.04. klase) un citur neklasificētus individuālos pakalpojumu (NACE 2. red. S sadaļas 96.09. klase), sniegšana

20

Ēdināšanas pakalpojumi (NACE 2. red. I sadaļas 56. nodaļa), izņemot bāru darbība

20

Tūrisma aktivitāšu veicināšana (tikai 6.1. apakšpunktā minētajiem pretendentiem)- Sporta nodarbības, izklaides un atpūtas darbība (NACE 2. red. R sadaļas 93. nodaļa)

40

Citas darbības nozares

0

3.Projektā paredzēta būvniecība, pārbūve vai būves atjaunošana (punktu skaitu reizina ar attiecīgo būvniecības izdevumu proporciju no kopējiem projekta attiecināmajiem izdevumiem) 2Būvprojekts ar atzīmi būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi iesniegts kopā ar projekta iesniegumu

10

10

 
Būvatļauja, paskaidrojuma raksts vai apliecinājuma karte ar būvvaldes atzīmi par būvniecības ieceres akceptu ir iesniegta kopā ar projekta iesniegumu

5

4.Teritorijas attīstības indekssAtbalsta pretendenta projekta īstenošanas vietas (tikai par būvniecības un stacionāru iekārtu projektiem) teritorijas attīstības indekss novadam (ja tas ir negatīvs) 3Atbilstoši aprēķinātajam koeficientam

17

 
5.Darbavietu radīšanaIzveido trīs un vairāk darbavietas (normāla darbalaika)

15

15

 
Izveido divas darbavietas (normāla darbalaika)

10

Izveido vienu darbavietu (normāla darbalaika)

5

Saglabā esošās darbavietas

0

6.Apgrozījuma palielinājums pēc projekta īstenošanas 4Palielina neto apgrozījumu īstenošanas nozarē līdz 5%

0

20

 
Palielina neto apgrozījumu īstenošanas nozarē vairāk nekā par 5%Par katru procenta punktu virs 5% – viens punkts
7.Uzņēmējdarbības ilgums 5Ilgāk par 24 mēnešiem

20

20

 
Līdz 24 mēnešiem

10

8.Saņemtais publiskais finansējumsLAP 2007.–2013. gada pasākumā "Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai (ietverot ar lauksaimniecību nesaistītu darbību dažādošanu)" vai LAP 2014.–2020. gada pasākuma "Lauku saimniecību un uzņēmējdarbības attīstība" apakšpasākumā "Atbalsts ieguldījumiem ar lauksaimniecību nesaistītu darbību radīšanā un attīstīšanā" plānošanas periodā atbalsta pretendents nav saņēmis publisko finansējumu

10

10

 
Kopā

162

 

Minimālais punktu skaits, lai pretendētu uz atbalstu, ir 75 punkti

Piezīmes.

1 Piesakoties uz atbalstu vairākās nozarēs, punktus nesummē, bet piešķir lielāko punktu skaitu no projektu īstenošanas nozarēm.

2 Kritēriju aprēķina, izmantojot šādu formulu:

A = B xC, kur
D

A – punktu skaits, kas aprēķināts, ņemot vērā būvniecības proporciju pret kopējiem attiecināmiem projekta izdevumiem;

B – punktu skaits kritērijā pēc iesniegto dokumentu veida;

C – projektā paredzētie būvniecības izdevumi ( euro);

D – projekta kopējie attiecināmie izdevumi ( euro).

Punktus piešķir par vienu kritēriju grupā.

3 Kritēriju aprēķina, izmantojot šādu formulu: A = B x (–10), kur

A – punktu skaits, kas aprēķināts, ņemot vērā teritorijas attīstības indeksu;

B – teritorijas attīstības indekss novadā, kurā notiks projekta īstenošana (būvniecība, iekārtu uzstādīšana esošā būvē).

4 Atbalsta pretendents salīdzinājumā ar pēdējo noslēgto gadu pirms projekta iesniegšanas trešajā gadā pēc projekta ieviešanas palielina neto apgrozījumu atbalstāmajā nozarē un nodrošina to visu projekta uzraudzības laiku. Ja apgrozījumu plānots palielināt vairāk nekā par 20 %, piemēro 20 punktu.

5 Laikposms, kurā pirms lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu atbalsta pretendents ir lauku teritorijā reģistrējis uzņēmumu vai reģistrējies kā saimnieciskās darbības veicējs un ir guvis ieņēmumus no saimnieciskās darbības.

6 Ja punktu skaits ir vienāds, priekšroka ir pretendentam, kurš projektu īsteno teritorijā ar zemāku attīstības indeksu.

Zemkopības ministrijas iesniegtajā redakcijā

3. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 24. maija
noteikumiem Nr. 320
Projektu atlases kritēriji atbalsta piešķiršanai tūrisma aktivitāšu veicināšanai

(Pielikums MK 03.05.2018. noteikumu Nr. 259 redakcijā)

Nr.
p.k.

Kritēriju grupa

Kritērijs

Punktu skaits kritērijā

Maksimāli iespējamais punktu skaits grupā

Atbalsta pretendenta punktu skaits kritērijā

1.

Darbības nozare 1Izmitināšana (NACE 2. red. I sadaļas 55. nodaļa)

50

50

 
Ēdināšanas pakalpojumi (NACE 2. red. I sadaļas 56. nodaļa), izņemot bāru darbība

50

Sporta nodarbības, izklaides un atpūtas darbība (NACE 2. red. R sadaļas 93. nodaļa)

50

Lauksaimnieciskā darbība (NACE 2. red. A sadaļas 1. nodaļa), izņemot medniecība un ar to saistītās palīgdarbības

50

Citas darbības nozares, kā noteikts regulas Nr.  651/2014 2. panta 47. punktā

0

2.

Projektā paredzēta būvniecība, pārbūve vai būves atjaunošana (punktu skaitu reizina ar attiecīgo būvniecības izdevumu proporciju no kopējiem projekta attiecināmajiem izdevumiem) 2Būvprojekts ar atzīmi būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi iesniegts kopā ar projekta iesniegumu

20

20

 
Būvatļauja, paskaidrojuma raksts vai apliecinājuma karte ar būvvaldes atzīmi par būvniecības ieceres akceptu ir iesniegta kopā ar projekta iesniegumu

10

3.

Atbalsta pretendenta darbība nozarēAtbalsta pretendents sniedz tūrisma pakalpojumus ilgāk nekā trīs gadus un ir guvis ieņēmumus no tūrisma pakalpojuma sniegšanas

10

10

 

4.

Saņemtais publiskais finansējumsLAP 2007.–2013. gada pasākumā "Tūrisma aktivitāšu veicināšana" vai LAP 2014.–2020. gada pasākuma "Lauku saimniecību un uzņēmējdarbības attīstība" apakšpasākumā "Atbalsts ieguldījumiem ar lauksaimniecību nesaistītu darbību radīšanā un attīstīšanā" plānošanas periodā atbalsta pretendents nav saņēmis publisko finansējumu

30

30

 

5.

Veiktās nodokļu iemaksasAtbalsta pretendenta pēdējā noslēgtajā gadā veiktās valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas vidēji uz vienu pēdējā noslēgtajā gadā nodarbināto (t.sk. pašnodarbinātu personu), dalītas ar simts 3

Atbilstoši aprēķinātajam koeficientam

30

 

6.

Darbavietu radīšanaIzveido trīs un vairāk darbavietas (normāla darbalaika)

15

15

 
Izveido divas darbavietas (normāla darbalaika)

10

Izveido vienu darbavietu (normāla darbalaika)

5

Saglabā esošās darbavietas

0

7.

Apgrozījuma palielinājums pēc projekta īstenošanas 4Palielina neto apgrozījumu projekta īstenošanas nozarē līdz 5 %

0

20

 
Palielina neto apgrozījumu projekta īstenošanas nozarē vairāk nekā par 5 %

Par katru procenta punktu virs 5 % – viens punkts

8.

Uzņēmējdarbības ilgums 5Ilgāk par 24 mēnešiem

20

20

 
No 12 līdz 24 mēnešiem

10

Līdz 12 mēnešiem

0

9.

Teritorijas attīstības indekssAtbalsta pretendenta projekta īstenošanas vietas (tikai par būvniecības un stacionāru iekārtu projektiem) teritorijas attīstības indekss novadam (ja tas ir negatīvs) 6

Atbilstoši aprēķinātajam koeficientam

17

 
Kopā

212

0

Minimālais punktu skaits, lai pretendētu uz atbalstu, ir 85 punkti.

Piezīmes.

1 Piesakoties uz atbalstu vairākās nozarēs, punktus nesummē, bet piešķir lielāko punktu skaitu no projektu īstenošanas nozarēm.

2 Kritēriju aprēķina, izmantojot šādu formulu:

A = B xC, kur
D

A – punktu skaits, kas aprēķināts, ņemot vērā būvniecības proporciju pret kopējiem attiecināmiem projekta izdevumiem;

B – punktu skaits kritērijā pēc iesniegto dokumentu veida;

C – projektā paredzētie būvniecības izdevumi ( euro);

D – projekta kopējie attiecināmie izdevumi ( euro).

Punktus piešķir par vienu kritēriju grupā.

3 Kritēriju aprēķina, izmantojot šādu formulu:

A =B / 100, kur
C

A – punktu skaits, kas aprēķināts, ņemot vērā pretendenta (zemnieku saimniecībai – arī zemnieku saimniecības īpašnieka par sevi samaksātās iemaksas) pēdējā noslēgtajā gadā samaksātās valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas vidēji uz vienu pēdējā noslēgtajā gadā nodarbināto (t. sk. pašnodarbināto);

B – pretendenta pēdējā noslēgtajā gadā samaksātās valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas;

C – vidējais pēdējā noslēgtajā gadā nodarbināto skaits (t. sk. pašnodarbinātie).

Kritērija aprēķinā izmanto VID datubāzes datus.

4 Atbalsta pretendents salīdzinājumā ar pēdējo noslēgto gadu pirms projekta iesniegšanas trešajā gadā pēc projekta ieviešanas palielina neto apgrozījumu atbalstāmajā nozarē un nodrošina to visu projekta uzraudzības laiku. Ja apgrozījumu plānots palielināt vairāk nekā par 20 %, piemēro 20 punktu.

5 Laikposms, kurā pirms lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu atbalsta pretendents ir lauku teritorijā reģistrējis uzņēmumu vai reģistrējies kā saimnieciskās darbības veicējs un ir guvis ieņēmumus no saimnieciskās darbības.

6 Kritēriju aprēķina, izmantojot šādu formulu:

A = B x (–10), kur

A – punktu skaits, kas aprēķināts, ņemot vērā teritorijas attīstības indeksu;

B – teritorijas attīstības indekss novadā, kurā notiks projekta īstenošana (būvniecība, iekārtu uzstādīšana esošā būvē).

7 Ja punktu skaits ir vienāds, priekšroka pretendentam, kurš projektu īsteno teritorijā ar zemāku attīstības indeksu.

4. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 24. maija
noteikumiem Nr. 320
Novadu teritorijas attīstības līmeņa indeksi pēc 2014. gada datiem

(Pielikums svītrots ar MK 18.04.2017. noteikumiem Nr. 209)

5. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 24. maija
noteikumiem Nr. 320
Maksimālās attiecināmās izmaksas atbalsta aprēķināšanā galvenajiem būvju tipiem

1. Projektu īsteno aktivitātē:

1.1. ar lauksaimniecību nesaistītu darbību attīstība;

1.2. ar lauksaimniecību nesaistītu saimniecisko darbību dažādošana.

Nr. p. k.Būves tipsMērvienībaJaunbūve (par kopējo būves platību
(bez PVN))
Pārbūve (par kopējo pārbūvējamo platību
(bez PVN))
Būvmateriāli/būves atjaunošana (par kopējo pārbūvējamo/ atjaunojamo platību
(bez PVN))
1.Ražošanas ēkaEUR/m2500,00342,00300,00
2.Palīgbūve, noliktavaEUR/m2182,00145,00109,00
3.Nojume (bez sienas apšuvuma, vārtiem un logiem)EUR/m2163,00130,0098,00
4.Labiekārtošanas izmaksas:   13,00
4.1.betonēti laukumiEUR/m220,0020,0013,00
4.2.betonēti laukumi ar drenāžuEUR/m232,0032,0019,00
4.3.asfaltēti, bruģēti laukumiEUR/m220,0020,0015,00
4.4.asfaltēti, bruģēti laukumi ar drenāžuEUR/m238,0038,0023,00
4.5.grants seguma laukumiEUR/m215,0015,009,00
4.6.dolomīta šķembu laukumiEUR/m218,0018,0011,00
4.7.zāliena ierīkošanaEUR/m21,001,00

2. Projektu īstenoto aktivitātē – tūrisma aktivitāšu veicināšana.

Nr.p. k.Būves tipsMērvienībaJaunbūvei par kopējo būves platību
(bez PVN)
Pārbūvei par kopējo rekonstruējamo platību
(bez PVN)
Būvmateriāli/būves atjaunošana (par kopējo pārbūvējamo/atjaunojamo platību
(bez PVN))
1.Tūrisma mītneEUR/m2500,00500,00300,00
2.Tūrisma mītnes ēdināšanas bloksEUR/m2500,00500,00300,00
3.Kempings un jaunatnes tūrisma mītne (koplietošanas virtuve, ēdamtelpa, tualetes un dušas telpa)EUR/m2350,00350,00240,00
4.Palīgbūve vai palīgēka (tūrisma pakalpojumu dažādošanai)EUR/m2142,29113,8399,60
5.Izklaides un sporta laukumu izbūve (tūrisma pakalpojumu dažādošanai)EUR/m215,0012,0010,00
6.Labiekārtošanas izmaksas:   13,00
6.1.betonēti laukumiEUR/m220,0020,0013,00
6.2.betonēti laukumi ar drenāžuEUR/m232,0032,0019,00
6.3.asfaltēti, bruģēti laukumiEUR/m220,0020,0015,00
6.4.asfaltēti, bruģēti laukumi ar drenāžuEUR/m238,0038,0023,00
6.5.grants seguma laukumiEUR/m215,0015,009,00
6.6.dolomīta šķembu laukumiEUR/m218,0018,0011,00
6.7.zāliena ierīkošanaEUR/m21,001,00
Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs
6. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 24. maija
noteikumiem Nr. 320

(Pielikums MK 18.04.2017. noteikumu Nr. 209 redakcijā)

Pārskats par atbalsta saņēmēja saimnieciskās darbības rādītājiem Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) pasākumā "Atbalsts ieguldījumiem ar lauksaimniecību nesaistītu darbību radīšanā un attīstīšanā"

1. Vispārīgā informācija

Pārskata gads 
Projekta iesnieguma numurs 
Atbalsta saņēmējs – vārds, uzvārds vai nosaukums 
LAD klienta numurs 
Projekts īstenots aktivitātē1. Ar lauksaimniecību nesaistītu darbību attīstība

2. Ar lauksaimniecību nesaistītu saimniecisko darbību dažādošana

3. Tūrisma aktivitāšu veicināšana

2. Atbalsta saņēmēja pēdējā noslēgtā gada pārskata rādītāji

2.1. Finansiālie rādītāji

Rādītājs

Projektā plānotā vērtība trešajā gadā pēc projekta ieviešanas

Vērtība pēdējā noslēgtajā gadā

Mērvienība

Neto apgrozījums  

EUR

Neto apgrozījums projekta īstenošanas nozarē  

EUR

2.2. Darbaspēks

 

Rādītājs

Projektā plānotā vērtība trešajā gadā pēc projekta ieviešanas

Vērtība pēdējā noslēgtajā gadā

Vērtība noslēgtajā gadā pirms projekta iesniegšanas

1.Normāla laika darba vietas1   
2.Nepilna laika darba vietas, izteiktas GDV2   
3.=1.+2.Strādājošo skaits kopā (1. + 2.) (GDV)   
4.vīrieši   
t. sk. jaunāki par 40 gadiem   
5.sievietes   
t. sk. jaunākas par 40 gadiem   
6.Jaunradīto darba vietu skaits kopā3   
6.1.vīriešiem   
t. sk. jaunākiem par 40 gadiem   
6.2.sievietēm   
t. sk. jaunākām par 40 gadiem   
 
   

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts4)

Piezīmes.
1 Darba laiku nosaka saskaņā ar Darba likumu. Par vienu darba vietu tiek uzskatīta darba vieta, ja ir noslēgts darba līgums ar darbiniekam noteiktu normālo darba laiku, vai pašnodarbinātas personas saimnieciskās darbības uzsākšana.
2 Saskaņā ar regulas Nr. 651/2014 I pielikuma 5. pantu darbinieku skaits atbilst gada darba vienībām (GDV), proti, to personu skaitam, kas attiecīgajā uzņēmumā vai tā norīkojumā ir strādājušas pilnas slodzes darbu visa attiecīgā pārskata gada garumā. To personu darbu, kuras nav nostrādājušas pilnu gadu vai strādājušas nepilnas slodzes darbu neatkarīgi no tā ilguma, kā arī sezonas darba ņēmēju darbu aprēķina GDV daļās.
3 Jaunradīto darba vietu skaits salīdzinājumā ar noslēgto gadu pirms projekta iesniegšanas.
4 Dokumenta rekvizītu "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.
Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs
7. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 24. maija
noteikumiem Nr. 320
Ēkas energoaudita pārskats

(Pielikums MK 03.05.2018. noteikumu Nr. 259 redakcijā)

Energoaudita pārskatā pieļaujamas atkāpes, ja informācija pieejama citā formā vai datu salikumā (piemēram, izdrukas no aprēķina programmatūras) vai atbilst precīzākam ēkas energoefektivitātes novērtējuma aprakstam.

ēkas adrese

I. Vispārīgs raksturojums

1.1. Ēkas identifikācija

1.1.1. Adrese 
1.1.2. Ēkas kadastra numurs 
1.1.3. Ēkas daļa (paskaidro, ja novērtēta ēkas daļa) 
1.1.4. Ēkas tips 

1.2. Pilnvarotā persona

1.2.1. Nosaukums 
1.2.2. Reģistrācijas numurs 
1.2.3. Juridiskā adrese 
1.2.4. Kontaktpersona 
1.2.5. Kontakttālruņa numurs 

1.3. Neatkarīgais eksperts (energoauditors) ēku energoefektivitātes jomā

1.3.1. Vārds, uzvārds 
1.3.2. Sertifikāta numurs vai sertificēšanas institūcijas lēmuma numurs 
1.3.3. Kontaktinformācija (tālruņa numurs, e-pasta adrese, pasta adrese) 

1.4. Energoaudits

1.4.1. Ēkas apsekošanas datums 
1.4.2. Energoaudita pārskata numurs 
1.4.3. Ēkas energoaudita sagatavošanas datums 
1.4.4. Ēkas energoaudita mērķis

Atjaunošana (renovācija)

Pārbūve (rekonstrukcija)*

Jaunbūve*

   

Piezīme. * Ja energoaudits sagatavots par jaunbūvi, jāaizpilda energoaudita II, III un IV daļa par plānoto situāciju, kas iecerēta atbilstoši projekta īstenošanai.

1.5. Ēkas aprēķinos izdarīto pieņēmumu apraksts (skaidrojumi par energoefektivitātes novērtējuma robežām, izmērīto energoresursu patēriņu un energoresursu sadalījumu pa ēkām, ja vairākām ēkām ir kopīga energoresursu uzskaite, vai citiem parametriem, kas izmantoti pārskata sagatavošanā).

II. Pamatinformācija par ēku

2.1. Ēkas konstruktīvais risinājums  
2.2. Gads, kad ēka nodota ekspluatācijā  
2.3. Stāvi2.3.1. pagrabs ____________ (ir/nav)

2.3.2. tipveida stāvi ____________ (skaits)

2.3.3. tehniskie stāvi ____________ (skaits)

2.3.4. mansarda stāvs ____________ (ir/nav)

2.3.5. jumta stāvs ____________ (ir/nav)

2.4. Kopējā aprēķina platība (m2) 
2.5. Kopējā platība (m2)  
2.6. Ēkas ārējie izmēri
(ja ēkai ir neregulāra forma, pielikumā pievieno skici)
garums (m) 
platums (m) 
augstums (m) 

Ēkas skice

2.7. Informācija par aprēķina zonām, to galvenajiem parametriem*
2.8. Cita informācija 

Piezīme.* Ja ēku nepieciešams sadalīt vairākās zonās, pārskatā attiecīgās vērtības un tabulas jāizdala katrai zonai atsevišķi.

2.9. Ēkas apsekošanas fotodokumentācija vai termogrammas – pielikumā uz _____lapām.

III. Ēku norobežojošās konstrukcijas
(informācija par katru ārējo norobežojošo konstrukciju veidu, kas aptver kopējā aprēķina platībā iekļautās apkurināmās telpas)

Nr.
p. k.

Norobežojošā konstrukcija

Materiāls(-i) un biezums (mm)

Pirms projekta īstenošanas

Pēc projekta īstenošanas

Laukums (termiskajiem tiltiem – garums, m)

Būvelementa siltuma caurlaidības koeficients (U) (termiskajiem tiltiem –
W/(mK))

Temperatūras starpība starp būvkonstrukcijas silto un auksto pusi

Siltuma zudumu koeficients

Laukums (termiskajiem tiltiem – garums)

Būvelementa siltuma caurlaidības koeficients (U) (termiskajiem tiltiem – W/(mK))

Temperatūras starpība starp būvkonstrukcijas silto un auksto pusi

Siltuma zudumu koeficients

m2

W/(m2K)

°C

W/K

m2

W/(m2K)

°C

W/K

3.1.Ārsienas         
3.2.Jumts         
3.3.Grīda uz grunts         
3.4.Logi         
3.5.Ārdurvis         
3.6.Termiskie tilti         
 

….

         
3.7. Ēkas norobežojošo konstrukciju siltuma zudumu koeficients HT3.7.1. pirms projekta īstenošanas 
3.7.2. pēc projekta īstenošanas 
3.7.3. normatīvais* 

Piezīme. * Aprēķināts saskaņā ar normatīvo aktu, kas nosaka ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehniku.

IV. Ēkas tehniskās sistēmas un enerģijas sadalījums

4.1. Ventilācijas sistēmas ēkā

Parametrs

Pirms projekta īstenošanas

Pēc projekta īstenošanas

4.1.1. Telpas ar dabisko ventilāciju4.1.1.1. aprēķina laukums, m2  
4.1.1.2. tilpums, m3  
4.1.1.3. aprēķinā izmantotā gaisa apmaiņas intensitāte, iekļaujot infiltrāciju, 1/h  
4.1.2. Telpas ar mehānisko ventilāciju4.1.2.1. aprēķina laukums, m2  
4.1.2.2. tilpums, m3  
4.1.2.3. aprēķinā izmantotā gaisa apmaiņas intensitāte, 1/h  
4.1.2.4. aprēķinā izmantotā infiltrācija, 1/h  
4.1.2.5. siltuma atgūšanas (rekuperācijas) efektivitāte, %  
4.1.3. Ēkas ventilācijas siltuma zuduma koeficients Hve (dabiskā ventilācija)W/K  
4.1.4. Ēkas ventilācijas siltuma zuduma koeficients Hve (mehāniskā ventilācija)W/K  
4.1.5. Ēkas ventilācijas siltuma zuduma koeficients Hve (kopējais)W/K  
4.1.6. Aprēķinātā iekštelpu temperatūra°C  
4.1.7. Ventilācijas siltuma zudums (dabiskā ventilācija) apkures sezonākWh gadā  
4.1.8. Ventilācijas siltuma zudums (mehāniskā ventilācija) apkures sezonākWh gadā  
4.1.9. Kopējais ventilācijas siltuma zudums apkures sezonākWh gadā  

4.2. Gaisa kondicionēšanas un ventilācijas sistēmas: dati par iekārtām

Nr.
p. k.

Iekārtas nosaukums, modelis

Ražošanas gads

Aukstumenerģijas daudzums
(kWh/gadā)

Pārbaudes akts

Pievienots (jā/nē)

datums

      

4.3. Aprēķinātais siltuma ieguvums ēkā

4.3.1. Aprēķina parametri

Parametri apkures periodā

Iekšējais siltuma ieguvums

Saules siltuma ieguvums

Ieguvuma izmantošanas koeficients

Kopējais siltuma ieguvums (ņemot vērā ieguvuma izmantošanas koeficientu)

kWh/m2

kWh/m2

kWh/m2

Pirms projekta īstenošanas    
Pēc projekta īstenošanas    

Parametri dzesēšanas periodā

Iekšējais siltuma ieguvums

Saules siltuma ieguvums

Zuduma izmantošanas koeficients

Kopējais siltuma ieguvums (ņemot vērā zuduma izmantošanas koeficientu)

kWh/m2

kWh/m2

kWh/m2

Pirms projekta īstenošanas    
Pēc projekta īstenošanas    

4.3.2. Cita informācija

 

V. Ēkas enerģijas bilance

5.1. Kurināmā patēriņš*norādīt visus kurināmā veidus (pa energoresursiem), kas tiek patērēti apkurei vai citiem procesiem

GadsSadalījums pa energoresursiemJanvārisFebruārisMartsAprīlisMaijsJūnijsJūlijsAugustsSeptembrisOktobrisNovembrisDecembrisKopā
kurināmā veidsmērvienībaemisijas faktorsmazākais sadegšanas siltums*

2018

                 

2019

                 

2020

                 

Piezīme. * Norādīt aprēķinā izmantoto mazāko sadegšanas siltumu (kWh/mērvienība).

5.2. Siltumenerģijas patēriņa dati

5.2.1. Kopējais siltumenerģijas patēriņš

Gads 

Janvāris

Februāris

Marts

Aprīlis

Maijs

Jūnijs

Jūlijs

Augusts

Septembris

Oktobris

Novembris

Decembris

Kopā

2018Kopējais enerģijas patēriņš, kWh             
2019Kopējais enerģijas patēriņš, kWh             
2020Kopējais enerģijas patēriņš, kWh             
Kopējais vidējais (kWh gadā) 

5.2.2. Siltumenerģijas patēriņš apkures nodrošināšanai

Gads 

Janvāris

Februāris

Marts

Aprīlis

Maijs

Jūnijs

Jūlijs

Augusts

Septembris

Oktobris

Novembris

Decembris

Kopā

2018Kopējais enerģijas patēriņš, kWh             
2019Kopējais enerģijas patēriņš, kWh             
2020Kopējais enerģijas patēriņš, kWh             
Kopējais vidējais (kWh gadā) 

5.2.3. Siltumenerģijas patēriņš karstā ūdens sagatavošanai (iekļaujot karstā ūdens cirkulāciju)

Gads 

Janvāris

Februāris

Marts

Aprīlis

Maijs

Jūnijs

Jūlijs

Augusts

Septembris

Oktobris

Novembris

Decembris

Kopā

2018Kopējais enerģijas patēriņš, kWh             
2019Kopējais enerģijas patēriņš, kWh             
2020Kopējais enerģijas patēriņš, kWh             
Kopējais vidējais (kWh gadā) 

5.3. Ūdens patēriņa dati

5.3.1. Karstā ūdens patēriņš

Gads 

Janvāris

Februāris

Marts

Aprīlis

Maijs

Jūnijs

Jūlijs

Augusts

Septembris

Oktobris

Novembris

Decembris

Kopā

2018Karstā ūdens patēriņš, m3             
2019Karstā ūdens patēriņš, m3             
2020Karstā ūdens patēriņš, m3             
Kopējais vidējais (m3 gadā) 

5.3.2. Aukstā ūdens patēriņš

Gads 

Janvāris

Februāris

Marts

Aprīlis

Maijs

Jūnijs

Jūlijs

Augusts

Septembris

Oktobris

Novembris

Decembris

Kopā

2018Aukstā ūdens patēriņš, m3             
2019Aukstā ūdens patēriņš, m3             
2020Aukstā ūdens patēriņš, m3             
Kopējais vidējais (m3 gadā) 

5.4. Elektroenerģijas patēriņš ēkā

Gads 

Janvāris

Februāris

Marts

Aprīlis

Maijs

Jūnijs

Jūlijs

Augusts

Septembris

Oktobris

Novembris

Decembris

Kopā

2018Kopējais enerģijas patēriņš, kWh             
2019Kopējais enerģijas patēriņš, kWh             
2020Kopējais enerģijas patēriņš, kWh             
Kopējais vidējais (kWh gadā) 

VI. Priekšlikumi energoefektivitātes uzlabošanai

6.1. Ēkas norobežojošās konstrukcijas

Nr.

p. k.

Energoefektivitātes pasākums

Enerģijas ietaupījums MWh gadā

6.1.1.  
Energoefektivitātes pasākuma apraksts, shēmas u. tml. (jānorāda ēkas norobežojošo konstrukciju siltuma caurlaidības koeficients U (W/m2K) un termisko tiltu siltuma caurlaidības koeficients ψ (W/mK))
6.1.2.  
Energoefektivitātes pasākuma apraksts, shēmas u. tml. (jānorāda ēkas norobežojošo konstrukciju siltuma caurlaidības koeficients U (W/m2K) un termisko tiltu siltuma caurlaidības koeficients ψ (W/mK))
6.1.3.  
Energoefektivitātes pasākuma apraksts, shēmas u. tml. (jānorāda ēkas norobežojošo konstrukciju siltuma caurlaidības koeficients U (W/m2K) un termisko tiltu siltuma caurlaidības koeficients ψ (W/mK))

6.2. Ēkas apkures sistēmas

Nr.
p. k.

Energoefektivitātes pasākums

Enerģijas ietaupījums MWh gadā

6.2.1.  
Energoefektivitātes pasākuma apraksts, shēmas u. tml.
6.2.2.  
Energoefektivitātes pasākuma apraksts, shēmas u. tml.
6.2.3.  
Energoefektivitātes pasākuma apraksts, shēmas u. tml.

6.3. Ēkas karstā ūdens apgādes sistēmas

Nr.
p. k.

Energoefektivitātes pasākums

Enerģijas ietaupījums MWh gadā

6.3.1.  
Energoefektivitātes pasākuma apraksts, shēmas u. tml.
6.3.2.  
Energoefektivitātes pasākuma apraksts, shēmas u. tml.
6.3.3.  
Energoefektivitātes pasākuma apraksts, shēmas u. tml.

6.4. Citi energoefektivitātes uzlabošanas priekšlikumi

Nr.
p. k.

Energoefektivitātes pasākums

Enerģijas ietaupījums MWh gadā

6.4.1.  
Energoefektivitātes pasākuma apraksts, shēmas u. tml.
6.4.2.  
Energoefektivitātes pasākuma apraksts, shēmas u. tml.
6.4.3.  
Energoefektivitātes pasākuma apraksts, shēmas u. tml.

VII. Aprēķinātās energoefektivitātes rādītāji un prognozētās izmaiņas pēc energoefektivitātes uzlabošanas priekšlikumu īstenošanas

Enerģijas patēriņa sadalījums

Pirms projekta īstenošanas

Pēc projekta īstenošanas

kopējais patēriņš
(MWh gadā)

īpatnējais
(kWh/m2 gadā)

kopējais patēriņš
(MWh gadā)

īpatnējais
(kWh/m2 gadā)

7.1. Apkurei    
7.2. Karstā ūdens sagatavošanai    
7.3. Dzesēšanai    
7.4. Mehāniskajai ventilācijai    
7.5. Apgaismojumam    
7.6. Papildu enerģija    
7.7. Citi patērētāji    

Kopā

    
Neatkarīgais eksperts   
 

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts)

Datums __________________

PIELIKUMĀ: ēkas apsekošanas fotodokumentācija vai termogrammas.

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Atbalsts ieguldījumiem .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 320Pieņemts: 24.05.2016.Stājas spēkā: 04.06.2016.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 107, 03.06.2016. OP numurs: 2016/107.5
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
282513
{"selected":{"value":"10.05.2018","content":"<font class='s-1'>10.05.2018.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"10.05.2018","iso_value":"2018\/05\/10","content":"<font class='s-1'>10.05.2018.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"22.04.2017","iso_value":"2017\/04\/22","content":"<font class='s-1'>22.04.2017.-09.05.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"04.06.2016","iso_value":"2016\/06\/04","content":"<font class='s-1'>04.06.2016.-21.04.2017.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
10.05.2018
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)