Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.1080

Rīgā 2010.gada 30.novembrī (prot. Nr.69 8.§)
Transportlīdzekļu reģistrācijas noteikumi
Izdoti saskaņā ar Ceļu satiksmes likuma 10. panta 1.4 daļu,
10.2 panta ceturto daļu un 21. panta otro daļu un
Nolietotu transportlīdzekļu apsaimniekošanas likuma 6. panta trešo daļu
(MK 05.11.2018. noteikumu Nr. 678 redakcijā, kas grozīta ar MK 12.10.2021. noteikumiem Nr. 682)
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. ceļu satiksmē iesaistīto mehānisko transportlīdzekļu, to piekabju (puspiekabju) un mopēdu (turpmāk – transportlīdzekļi) reģistrācijas kārtību valsts akciju sabiedrībā "Ceļu satiksmes drošības direkcija" (turpmāk – CSDD);

1.2. kārtību, kādā transportlīdzekļus noņem no uzskaites CSDD;

1.3. tās CSDD reģistrējamā transportlīdzekļa reģistrācijas darbības, kuru veikšanai ir nepieciešams rakstveida pilnvarojums;

1.4. kārtību, kādā notiek velosipēdu, velorikšu un elektroskrejriteņu reģistrācija un reģistrācijas anulēšana CSDD.

(MK 05.11.2018. noteikumu Nr. 678 redakcijā, kas grozīta ar MK 12.10.2021. noteikumiem Nr. 682; MK 13.02.2024. noteikumiem Nr. 97)

2. Noteikumi neattiecas uz traktortehnikas un tās piekabju, tramvaju, trolejbusu un specializēto tūristu transportlīdzekļu, kā arī speciālās militārās tehnikas un speciālās militārās tehnikas piekabju reģistrācijas kārtību.

(MK 30.05.2017. noteikumu Nr. 294 redakcijā, kas grozīta ar MK 06.07.2021. noteikumiem Nr. 479)

3. Reģistrējot transportlīdzekļus, kā arī to virsbūves, kabīnes vai rāmjus, uz kuriem transportlīdzekļa izgatavotājs norāda transportlīdzekļa identifikācijas numuru (turpmāk – numurētais agregāts), CSDD veido valsts uzskaiti un nodrošina tās aktualizāciju. Valsts uzskaitē iekļauj katra transportlīdzekļa vai tā numurētā agregāta uzskaites tehniskos datus un datus par tā īpašnieku, turētāju un valdītāju. Reģistrējot transportlīdzekli, CSDD izsniedz atbilstošu reģistrācijas dokumentu.

3.1 Satiksmes ministrija sadarbībā ar attiecīgo standartu tehnisko komiteju iesaka Nacionālajai standartizācijas institūcijai standartu sarakstu, kas izstrādājami, adaptējami un piemērojami saistībā ar šiem noteikumiem.

(MK 30.05.2017. noteikumu Nr. 294 redakcijā)

3.2 Nacionālā standartizācijas institūcija publicē savā mājaslapā internetā (www.lvs.lv) to Latvijas nacionālo standartu sarakstu, kurus var piemērot šo noteikumu prasību izpildei (turpmāk – piemērojamie standarti).

(MK 30.05.2017. noteikumu Nr. 294 redakcijā)

II. Transportlīdzekļa un numurētā agregāta reģistrācijas dokumenti

4. Reģistrējot transportlīdzekli vai numurēto agregātu vai piešķirot transportlīdzeklim valsts reģistrācijas numura zīmes, CSDD izsniedz vienu no šādiem stingrās uzskaites reģistrācijas dokumentiem:

4.1. transportlīdzekļa reģistrācijas apliecību (turpmāk – reģistrācijas apliecība) atbilstoši reģistrācijas apliecības aprakstam (1. pielikums);

4.2. tranzīta numuru karti;

4.3. izziņu par transportlīdzekļa numurētā agregāta piederību;

4.4. izmēģinājuma numura karti;

4.5. bezceļu transportlīdzekļa reģistrācijas apliecību.

(MK 26.11.2019. noteikumu Nr. 560 redakcijā)

4.1 Reģistrācijas dokumentu var neizsniegt, ja vienas personas īpašumā un turējumā esošam transportlīdzeklim secīgi veic vairākas reģistrācijas darbības. Šajā gadījumā reģistrācijas dokumentu izsniedz, veicot pēdējo reģistrācijas darbību.

(MK 05.11.2018. noteikumu Nr. 678 redakcijā)

5. Reģistrācijas dokumentu aizpilda, izdrukājot datus no transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistra (turpmāk – transportlīdzekļu reģistrs). Datus reģistrācijas dokumentā (izņemot datus tā iekšējā atvērumā) nepapildina un nelabo. Reģistrācijas dokumentā visām sadaļām un sadaļu rindām jābūt aizpildītām ar datiem no transportlīdzekļu reģistra (izņemot sadaļas iekšējā atvērumā, kuras aizpilda tikai šajos noteikumos minētajos gadījumos). Ja kādai sadaļai vai tās rindai nav atbilstošu datu, attiecīgās rindas aizpilda ar divām zvaigznītēm. Ja ir izmaiņas reģistrācijas dokumentā norādītajos datos (izņemot ierakstus tā iekšējā atvērumā), reģistrācijas dokumentu maina pret jaunu.

6. Katram Latvijā reģistrētajam transportlīdzeklim izsniedz vienu reģistrācijas apliecību bez derīguma termiņa ierobežojuma (izņemot, ja transportlīdzeklis ievests Latvijā uz laiku vai ja termiņa ierobežojums ir nepieciešams citu prasību nodrošināšanai (piemēram, turējums, finanšu līzings)).

III. Valsts reģistrācijas numura zīmes

7. Lai veiktu transportlīdzekļu valsts uzskaiti un identifikāciju, katram transportlīdzeklim, reģistrējot to pirmo reizi Latvijā, CSDD piešķir valsts reģistrācijas numuru un izsniedz piešķirtajam numuram un numura zīmju aprakstam (7. pielikums) atbilstošu valsts reģistrācijas numura zīmi (turpmāk – numura zīme). Vairākiem transportlīdzekļiem vienlaikus nepiešķir valsts reģistrācijas numuru ar vienādu burtu un ciparu kombināciju. Valsts reģistrācijas numuru piešķir datorprogramma noteiktā secībā, ja šajos noteikumos nav noteikts citādi. CSDD nepiešķir valsts reģistrācijas numura simbolu kombināciju un neizsniedz numura zīmi, ja pieejamās informācijas sistēmās konstatē, ka numura zīme ar identisku simbolu kombināciju ir izsludināta meklēšanā.

(MK 13.02.2024. noteikumu Nr. 97 redakcijā)

8. Katram transportlīdzeklim (izņemot piekabes (puspiekabes), mopēdus, triciklus, kvadriciklus un motociklus) izsniedz divas ar vienādu simbolu kombināciju apzīmētas numura zīmes. Piekabei (puspiekabei), mopēdam, triciklam, kvadriciklam un motociklam var izsniegt vienu numura zīmi, ja transportlīdzekļa izgatavotājs ir paredzējis tikai vienu numura zīmes uzstādīšanas vietu. Numura zīmes transportlīdzeklim uzstāda vertikālā stāvoklī, centrējot tās perpendikulāri transportlīdzekļa garenasij, ja transportlīdzekļa izgatavotājs nav paredzējis citu numura zīmes uzstādīšanas vietu.

(MK 26.11.2019. noteikumu Nr. 560 redakcijā)

8.1 Ja zudusi viena no transportlīdzeklim izsniegtajām numura zīmēm vai ja transportlīdzeklim uzstāda ierīces, kas paredzētas velosipēdu vai papildu bagāžas pārvadāšanai, un šī ierīce vai ar to pārvadājamā bagāža aizsedz uzstādīto numura zīmi, pēc īpašnieka (turētāja, valdītāja) iesnieguma transportlīdzeklim vienu reizi var papildus izsniegt vienu numura zīmi ar identisku simbolu kombināciju. Papildu numura zīmi atļauts uzstādīt, ja ierīces izgatavotājs tai paredzējis vietu numura zīmes uzstādīšanai. Ja transportlīdzeklim, kuram piešķirta papildu numura zīme, reģistrē turētāja vai īpašnieka maiņu, jaunais turētājs vai attiecīgi ieguvējs apliecina, ka ir informēts par papildu numura zīmes izsniegšanas faktu. Informāciju par papildu numura zīmes izsniegšanas faktu dzēš, ja tā tiek nodota, reģistrējot numura maiņu vai atsevišķi.

(MK 13.02.2024. noteikumu Nr. 97 redakcijā)

9. Katram transportlīdzeklim izsniedzamās numura zīmes tipu un valsts reģistrācijas numura sēriju nosaka CSDD atbilstoši numura zīmju aprakstam, ņemot vērā transportlīdzekļa konstruktīvās īpatnības un transportlīdzekļa izmantošanas veidu. Transportlīdzekļu reģistrā un reģistrācijas apliecībā valsts reģistrācijas numuru norāda bez svītras vai atstarpes starp simboliem.

(MK 30.05.2017. noteikumu Nr. 294 redakcijā, kas grozīta ar MK 26.11.2019. noteikumiem Nr. 560)

10. Pirms transportlīdzekļa reģistrācijas valsts reģistrācijas numuru var izvēlēties un pasūtīt no CSDD reģistrācijai pieejamo numuru kopumā esošiem numuriem. Valsts reģistrācijas numuru var pasūtīt Latvijā reģistrēta vai agregātu numuru salīdzināšanai uzrādīta personas īpašumā, turējumā vai valdījumā esoša transportlīdzekļa reģistrācijai. Pasūtot numuru, persona norāda, kurā CSDD klientu apkalpošanas centrā tiks veikta transportlīdzekļa reģistrācija.

(MK 20.10.2020. noteikumu Nr. 637 redakcijā; punkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.02.2021., sk. 91. punktu)

10.1 Pasūtot numuru transportlīdzekļa reģistrācijai vai valsts reģistrācijas numura maiņai vai tāda paša jau reģistrēta valsts numura nomaiņai pret jaunu numura zīmi ar tādu pašu reģistrācijas numuru, vienlaikus veic samaksu par numura zīmes izgatavošanu.

(MK 20.10.2020. noteikumu Nr. 637 redakcijā; punkts stājas spēkā 01.02.2021., sk. 91. punktu)

10.2 CSDD reģistrācijai pieejamo numuru kopumā iekļauj šādus numurus:

10.2 1. valsts reģistrācijas numurus no kārtējās sērijas un vispārējās izmantošanas numurus arī no nākamās sērijas, kuru CSDD piešķirs transportlīdzekļiem datorprogrammas noteiktā secībā;

10.2 2. iepriekš reģistrētu transportlīdzekļu valsts reģistrācijas numurus, kurus CSDD ir tiesības izmantot cita transportlīdzekļa reģistrācijai.

(MK 20.10.2020. noteikumu Nr. 637 redakcijā; punkts stājas spēkā 01.02.2021., sk. 91. punktu)

10.3 Valsts reģistrācijas numurus ar vienu vai diviem cipariem, vienādu ciparu simbolu kombināciju un tādu ciparu kombināciju, kuras pirmais cipars ir jebkurš cipars un visi atlikušie cipari ir "0" (nulle), var izvēlēties un pasūtīt ne biežāk kā reizi gadā katram vienas personas īpašumā, turējumā vai valdījumā esošam transportlīdzeklim.

(MK 20.10.2020. noteikumu Nr. 637 redakcijā; punkts stājas spēkā 01.02.2021., sk. 91. punktu)

10.4 Iesniegumu par izvēlētā un pasūtītā valsts reģistrācijas numura reģistrāciju iesniedz personas norādītajā CSDD klientu apkalpošanas centrā 10 dienu laikā pēc valsts reģistrācijas numura pasūtīšanas. Numura zīmes pasūtījums tiek izpildīts un par numura zīmju izgatavošanu samaksātā summa netiek atmaksāta arī tajā gadījumā, ja 10 dienu laikā iesniegums netiek saņemts.

(MK 20.10.2020. noteikumu Nr. 637 redakcijā; punkts stājas spēkā 01.02.2021., sk. 91. punktu)

10.5 CSDD nodrošina, ka izvēlētā un pasūtītā valsts reģistrācijas numura zīmes var saņemt ne vēlāk kā trešajā darbdienā pēc tā pasūtīšanas, veicot transportlīdzekļa reģistrāciju, bet, veicot transportlīdzekļa reģistrāciju CSDD Rīgas klientu apkalpošanas centrā, – ne vēlāk kā divas darba stundas pēc to pasūtīšanas un iesnieguma iesniegšanas par valsts reģistrācijas numura reģistrāciju.

(MK 20.10.2020. noteikumu Nr. 637 redakcijā; punkts stājas spēkā 01.02.2021., sk. 91. punktu)

11. Transportlīdzekļa īpašnieks (turētājs, valdītājs), veicot valsts reģistrācijas numura maiņu, var iesniegt iesniegumu CSDD un rezervēt nomainīto valsts reģistrācijas numuru citai savā īpašumā (turējumā, valdījumā) esoša transportlīdzekļa reģistrācijai. Transportlīdzekļa īpašnieks (turētājs, valdītājs) iesniegumā var lūgt nomainīto valsts reģistrācijas numuru rezervēt arī citas personas īpašumā (turējumā, valdījumā) esoša transportlīdzekļa reģistrācijai. Piešķirtā un nomainītā valsts reģistrācijas numura tālāka realizācija ir aizliegta.

(MK 05.11.2018. noteikumu Nr. 678 redakcijā)

11.1 Valsts reģistrācijas numuru, kas bijis reģistrēts norakstītam vai apstrādes uzņēmumam nodotam, vai sakarā ar tā pārreģistrāciju citā valstī no reģistra izslēgtam transportlīdzeklim, pēdējais reģistrā norādītais transportlīdzekļa īpašnieks (turētājs, valdītājs), iesniedzot iesniegumu CSDD, var rezervēt cita savā īpašumā (turējumā) esoša transportlīdzekļa reģistrācijai viena gada laikā pēc transportlīdzekļa norakstīšanas vai reģistrācijas citā valstī, ja numura zīmes ir nodotas CSDD. Transportlīdzekļa īpašnieks (turētājs, valdītājs) iesniegumā var lūgt nomainīto valsts reģistrācijas numuru rezervēt arī citas personas īpašumā (turējumā, valdījumā) esoša transportlīdzekļa reģistrācijai.

(MK 13.02.2024. noteikumu Nr. 97 redakcijā)

11.2 Nodotās numura zīmes neuzglabā, tās izgatavo no jauna. Numura zīmju izgatavošanas termiņš nedrīkst pārsniegt 30 dienas, bet, veicot reģistrāciju CSDD Rīgas klientu apkalpošanas centrā, – divas darba stundas. Ja nomainīto valsts reģistrācijas numuru reģistrē atkārtoti tajā pašā dienā un tajā pašā CSDD klientu apkalpošanas centrā tās personas īpašumā (turējumā) esošam transportlīdzeklim, kurai tas bija reģistrēts pirms nomaiņas, iesniegums numura rezervēšanai nav jāiesniedz un, ja nomainītās numura zīmes ir ar Eiropas Savienības simboliku un numura zīmes tips atbilst transportlīdzekļa konstrukcijai, numura zīmes no jauna nav jāizgatavo.

(MK 05.11.2018. noteikumu Nr. 678 redakcijā, kas grozīta ar MK 26.11.2019. noteikumiem Nr. 560; MK 20.10.2020. noteikumiem Nr. 637)

11.3 Valsts reģistrācijas numurs cita transportlīdzekļa reģistrācijai tiek rezervēts uz vienu gadu no valsts reģistrācijas numura maiņas, norakstīšanas vai pārreģistrācijas dienas citā valstī. Ja rezervācijas termiņā persona, kurai numurs rezervēts, iesniedz iesniegumu rezervācijas termiņa pagarināšanai, rezervācijas termiņu var pagarināt par vienu gadu no iesnieguma saņemšanas dienas. Iesniegumu rezervētā valsts reģistrācijas numura reģistrācijai iesniedz un samaksu par numura zīmju izgatavošanu veic numura rezervācijas termiņā. Šādu valsts reģistrācijas numuru reģistrē 30 dienu laikā pēc rezervēšanas termiņa beigām. Pēc minētā termiņa beigām CSDD var piešķirt valsts reģistrācijas numuru cita transportlīdzekļa reģistrācijai.

(MK 13.02.2024. noteikumu Nr. 97 redakcijā)

11.4 Šo noteikumu 11.1 un 11.3 punktā minētais viena gada termiņa ierobežojums neattiecas uz individuāla pasūtījuma numuriem.

(MK 05.11.2018. noteikumu Nr. 678 redakcijā)

11.5 Ja transportlīdzeklis vairāk nekā gadu ir izslēgts no reģistra sakarā ar tā pārreģistrāciju citā valstī vai pagājis gads pēc valsts reģistrācijas numura maiņas vai transportlīdzekļa norakstīšanas, ja attiecīgās numura zīmes ir nodotas un utilizētas, CSDD ir tiesības valsts reģistrācijas numuru izmantot cita transportlīdzekļa reģistrācijai.

(MK 05.11.2018. noteikumu Nr. 678 redakcijā)

12. Transportlīdzekļa īpašnieks, reģistrējot transportlīdzekli, var pasūtīt vispārējas izmantošanas individuālu valsts reģistrācijas numuru ar numura zīmju aprakstam atbilstošu simbolu kombināciju (turpmāk – individuāla numura zīme). Lēmumu par individuālas numura zīmes piešķiršanu pieņem CSDD. Šādas numura zīmes transportlīdzeklim piešķir, ja pieprasītā numura zīmju simbolu kombinācija:

12.1. nav iepriekš piešķirta citam transportlīdzeklim;

12.2. nav paredzēta piešķirt sērijveidā;

12.3. nav latviešu valodas normatīvajām prasībām neatbilstošs burtu salikums;

12.4. neveido nepieklājīgus vai rupjus vārdus;

12.5. neveido iestāžu nosaukumus latviešu valodā vai kādā citā valodā;

12.6. neapgrūtina identificēt valsts reģistrācijas numuru, kā arī nav citu pamatotu apstākļu, kuru dēļ nevar izsniegt šādu numura zīmi.

13. Transportlīdzeklim var izsniegt šādas speciālas nozīmes numura zīmes:

13.1. tranzīta numura zīmes. Tās izsniedz transportlīdzeklim, kuru paredzēts izvest no Latvijas atsavināšanai vai pastāvīgai ekspluatācijai ārvalstī, transportlīdzeklim, kura reģistrācija Latvijā ir aizliegta, vai transportlīdzeklim, kurš piedalās ceļu satiksmē, šķērsojot Latvijas teritoriju tranzītā, ja, iebraucot Latvijā, tam nav derīgu numura zīmju. Tranzīta numura piešķiršanu apliecina kopā ar tranzīta numura zīmēm izsniegta tranzīta numura karte. Tranzīta numura zīmes neizsniedz bezceļu transportlīdzekļiem;

13.2. tirdzniecības numura zīmes. Tās izsniedz CSDD reģistrētiem komersantiem, kas nodarbojas ar transportlīdzekļu tirdzniecību (turpmāk – tirdzniecības uzņēmums). Tirdzniecības numura piešķiršanu apliecina transportlīdzekļu reģistrā noformēta tirdzniecības numura karte;

13.3. izmēģinājuma numura zīmes. Tās izsniedz personai, kura izmēģina jaunbūvētos vai pārbūvētos transportlīdzekļus. Izmēģinājuma numura piešķiršanu apliecina kopā ar izmēģinājuma numura zīmēm izsniegta izmēģinājuma numura karte. Izmēģinājuma numura zīmes izsniedz CSDD Reģistrācijas departamentā;

13.4. diplomātiskās numura zīmes. Tās izsniedz pēc Ārlietu ministrijas pieprasījuma. Diplomātiskās numura zīmes izsniedz CSDD Rīgas klientu apkalpošanas centrā;

13.5. taksometru numura zīmes. Tās izsniedz tādam transportlīdzeklim, kuru atļauts izmantot pasažieru komercpārvadājumiem un kuram saskaņā ar normatīvajiem aktiem par pasažieru komercpārvadājumiem ar taksometriem jābūt aprīkotam ar taksometru numura zīmēm (turpmāk – taksometrs);

13.6. bezceļu transportlīdzekļu numura zīmes. Tās izsniedz sērijveidā izgatavotiem mopēdiem, motocikliem, tricikliem un kvadricikliem, kuru izmantošanu ceļu satiksmē izgatavotājs nav paredzējis. Bezceļu transportlīdzekļu numura piešķiršanu apliecina kopā ar bezceļu transportlīdzekļu numura zīmēm izsniegta bezceļu transportlīdzekļa reģistrācijas apliecība;

13.7. elektrotransportlīdzekļu numura zīmes. Tās izsniedz transportlīdzekļiem, kuri darbināmi tikai ar elektromotoru, ja tā piedziņai izmanto transportlīdzeklī uzglabāto vai ūdeņraža iekārtā saražoto elektroenerģiju;

13.8. militārās numura zīmes. Tās izsniedz speciālajiem militārajiem transportlīdzekļiem un speciālā militārā transportlīdzekļa piekabēm pēc Aizsardzības ministrijas pieprasījuma. Militārās numura zīmes izsniedz CSDD Rīgas klientu apkalpošanas centrā.

(MK 26.11.2019. noteikumu Nr. 560 redakcijā, kas grozīta ar MK 06.07.2021. noteikumiem Nr. 479; MK 13.02.2024. grozījumiem Nr. 97)

14. Numura zīmi, neveicot transportlīdzekļa reģistrāciju, jebkurā CSDD klientu apkalpošanas centrā var apmainīt pret jaunu numura zīmi ar tādu pašu valsts reģistrācijas numuru, iepriekš to pasūtot. Numura zīmju izgatavošanas termiņš nedrīkst pārsniegt 30 dienas, bet, veicot reģistrāciju CSDD Rīgas klientu apkalpošanas centrā, – divas darba stundas. Mainot numura zīmi, iepriekšējo numura zīmi nodod CSDD. Nodotajai numura zīmei jābūt tādai, no kuras var nolasīt visus simbolus. Ja numura zīme ir bojāta un nav viengabala, to var apmainīt, ja ir iespējams identificēt, ka atsevišķās daļas ir no šīs numura zīmes. Ja jāmaina viena no divām transportlīdzeklim izsniegtajām numura zīmēm, kas nav jaunā parauga numura zīmes ar Eiropas Savienības simboliku, izgatavo abas numura zīmes.

(MK 30.05.2017. noteikumu Nr. 294 redakcijā, kas grozīta ar MK 26.11.2019. noteikumiem Nr. 560; MK 20.10.2020. noteikumiem Nr. 637)

15. Valsts prezidenta automašīnai kopā ar numura zīmēm izsniedz numura zīmes, kuru centrā attēlots lielais Latvijas Republikas valsts ģerbonis.

15.1 Transportlīdzeklim piešķirto numura zīmi CSDD atzīst par nederīgu izmantošanai ceļu satiksmē ārvalstī, izdarot transportlīdzekļu reģistrā atzīmi "Numura zīmes nav derīgas izmantošanai ceļu satiksmē ārvalstīs", ja:

15.1 1. transportlīdzeklim, kam veicama valsts tehniskā apskate, tā nav veikta sešus mēnešus pēc tehniskās apskates derīguma termiņa beigām;

15.1 2. transportlīdzekļu reģistrā izdarīta atzīme par īpašumtiesību nodošanu jaunajam īpašniekam, bet transportlīdzeklis nav reģistrēts normatīvajos aktos par transportlīdzekļu reģistrāciju noteiktajā termiņā.

(MK 12.10.2021. noteikumu Nr. 682 redakcijā)

IV. Transportlīdzekļa vai numurētā agregāta īpašnieks, valdītājs un turētājs

16. Transportlīdzekļus reģistrē:

16.1. Latvijas Republikas pilsoņiem un nepilsoņiem, Eiropas Savienības dalībvalstu, Eiropas Ekonomikas zonas valstu un Šveices Konfederācijas pilsoņiem, kā arī ārzemniekiem, kam saskaņā ar Imigrācijas likumu atļauts ieceļot un uzturēties Latvijā un kuri ir:

16.1.1. sasnieguši pilngadību, – īpašumā, valdījumā vai turējumā, bet numurētos agregātus reģistrē īpašumā;

16.1.2. sasnieguši 16 gadu vecumu, – īpašumā, valdījumā vai turējumā transportlīdzekļus, kurus atļauts vadīt attiecīgi no 14 vai 16 gadu vecuma, vai šāda transportlīdzekļa numurēto agregātu. Šādā gadījumā reģistrācijas apliecībā norāda datus par nepilngadīgās personas aizbildni;

16.1.3. nepilngadīgi, ja tie ir vienīgie transportlīdzekļa vai numurētā agregāta mantinieki. Šajā gadījumā transportlīdzekli vai numurēto agregātu reģistrē nepilngadīgās personas īpašumā vai valdījumā un reģistrācijas apliecībā norāda datus par minētās personas aizbildni;

16.1.4. tādu personu īpašumā vai valdījumā, pār kurām nodibināta aizgādnība, bet numurētos agregātus reģistrē īpašumā. Šādā gadījumā reģistrācijas apliecībā norāda datus par minētās personas aizgādni;

16.2. juridiskām personām, kas reģistrētas kādā no Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra (turpmāk – Uzņēmumu reģistrs) vestajiem reģistriem (turpmāk – juridiska persona), – īpašumā, valdījumā vai turējumā, bet numurētos agregātus – īpašumā.

(MK 05.11.2018. noteikumu Nr. 678 redakcijā, kas grozīta ar MK 20.10.2020. noteikumiem Nr. 637)

17. Transportlīdzekļus var reģistrēt īpašumā arī tām ārvalsts personām, kuru atrašanās vieta nav Latvijā, ja:

17.1. kā turētāju reģistrē kādu no šo noteikumu 16.punktā minētajām personām, papildus iesniedzot turējumu apliecinošu dokumentu;

17.2. Latvijā reģistrētam transportlīdzeklim veic īpašnieka maiņu un transportlīdzekli vienlaikus noņem no uzskaites izvešanai no valsts.

(Grozīts ar MK 30.05.2017. noteikumiem Nr. 294)

18. Ja transportlīdzeklis vai numurētais agregāts iegūts kopīpašumā, tad, to reģistrējot, par īpašnieku norāda vienu no līdzīpašniekiem, papildus iesniedzot līdzīpašnieku parakstītu vienošanos par to, kuru no līdzīpašniekiem norādīt reģistrācijas apliecībā. Līdzīpašnieki vienošanos var parakstīt CSDD visu līdzīpašnieku vai to pilnvaroto personu klātbūtnē vai arī iesniegt zvērināta notāra vai citas Civillikuma 1474.pantā norādītās personas apliecinātu rakstisku līdzīpašnieku piekrišanu. Reģistrācijas apliecības sadaļā "Piezīmes" norāda "Kopīpašums".

18.1 Veicot ar transportlīdzekļu reģistrāciju saistītās darbības CSDD, persona identitāti apliecina, autentificējoties elektroniski CSDD e-pakalpojumos vai vēršoties personīgi CSDD klientu apkalpošanas centrā.

(MK 26.11.2019. noteikumu Nr. 560 redakcijā)

18.2 Rakstveida pilnvarojums ir nepieciešams, lai CSDD veiktu šādas reģistrācijas darbības:

18.2 1. transportlīdzekļa iegūšanu vai reģistrāciju īpašumā Latvijā;

18.2 2. transportlīdzekļa īpašnieka maiņu, atsavinot transportlīdzekli;

18.2 3. transportlīdzekļa noņemšanu no uzskaites atsavināšanai Latvijā, izvešanai no Latvijas vai norakstīšanai;

18.2 4. no uzskaites noņemta transportlīdzekļa atjaunošanu uzskaitē. Transportlīdzekļa atjaunošanu uzskaitē pēc reģistrācijas pārtraukšanas uz laiku, nododot numura zīmes, reģistrētais turētājs var veikt bez rakstveida pilnvarojuma noformēšanas;

18.2 5. transportlīdzekļa turētāja reģistrēšanu, dzēšanu vai maiņu;

18.2 6. transportlīdzekļa reģistrācijas dokumenta derīguma termiņa reģistrēšanu, dzēšanu vai maiņu;

18.2 7. reģistrācijas dokumenta atjaunošanu zudušā vietā, izņemot gadījumu, ja darbību veic reģistrētais turētājs;

18.2 8. nomainītā valsts reģistrācijas numura rezervēšanu citas personas īpašumā (turējumā, valdījumā) esoša transportlīdzekļa reģistrācijai;

18.29. papildu numura zīmes ar identisku simbolu kombināciju izsniegšanu, izņemot gadījumu, ja darbību veic reģistrētais turētājs vai valdītājs.

(MK 26.11.2019. noteikumu Nr. 560 redakcijā, kas grozīta ar MK 13.02.2024. noteikumiem Nr. 97)

18.3 Rakstveida pilnvarojums nav nepieciešams, ja transportlīdzekļa īpašnieks ir juridiska persona:

18.31. kurai saskaņā ar normatīvajiem aktiem par patērētāju tiesību aizsardzību ir tiesības sniegt patērētājam kreditēšanas pakalpojumu un kura, pamatojoties uz sadarbības līgumu ar CSDD par atzīmju izdarīšanu transportlīdzekļu reģistrā, ir sniegusi informāciju par veicamo reģistrācijas darbību;

18.32. kura reorganizācijas rezultātā pievienota citai juridiskajai personai, un transportlīdzekļa reģistrācijas apliecībā norādītais turētājs iesniedz iesniegumu CSDD transportlīdzekļa īpašnieka maiņas reģistrācijai, nemainot turētāju.

(MK 13.02.2024. noteikumu Nr. 97 redakcijā)

19. Ar transportlīdzekļu reģistrāciju saistītās darbības CSDD var veikt:

19.1. transportlīdzekļa īpašnieks vai valdītājs – pilngadīga fiziska persona;

19.2. transportlīdzekļa īpašnieka vai valdītāja noteiktā kārtībā pilnvarota persona;

19.3. persona, kas, pamatojoties uz statūtiem, nolikumu vai citiem tiesību aktiem par personai piešķirtajām pārstāvības tiesībām, rīkojas transportlīdzekļa īpašnieka vai valdītāja – šo noteikumu 16.2. apakšpunktā minētās personas – vārdā, apliecinot iesniegumu ar parakstu. Šādā gadījumā persona iesniegumā norāda arī sava amata nosaukumu un paraksta atšifrējumu. CSDD pārliecinās par personas paraksta tiesībām, ja tā pārstāv juridisko personu, kas reģistrēta kādā no Uzņēmumu reģistra vestajiem reģistriem;

19.4. transportlīdzekļa īpašnieka vai valdītāja – nepilngadīgas fiziskas personas – aizbildnis, uzrādot aizbildnību vai aizgādību apliecinošu dokumentu;

19.5. transportlīdzekļa īpašnieka vai valdītāja – fiziskas personas – aizgādnis, uzrādot aizgādnību apliecinošu dokumentu;

19.6. transportlīdzekļa izgatavotāja vai tā oficiālā pārstāvja Latvijā, kurš noslēdzis sadarbības līgumu par informācijas apmaiņu ar CSDD (turpmāk – izgatavotāja pārstāvis), un transportlīdzekļa ieguvēja pilnvarotā persona, ja tiek reģistrēts šā izgatavotāja pārstāvja pārdots transportlīdzeklis. Izgatavotāja pārstāvim sniegto īpašnieka (ieguvēja) pilnvarojumu reģistrēt transportlīdzekli personas īpašumā un turējumā izgatavotāja pārstāvja pilnvarotā persona apliecina iesniegumā. Ja transportlīdzekļa ieguvējs ir pilnvarojis izgatavotāja pārstāvi reģistrēt transportlīdzekli, norādot citu turētāju, to izgatavotāja pārstāvja pilnvarotā persona papildus apliecina iesniegumā;

19.7. reģistrācijas dokumentā norādītais transportlīdzekļa līdzīpašnieks. Noņemšanu no uzskaites atsavināšanai Latvijā un izvešanai no Latvijas vai īpašnieka maiņu līdzīpašnieks var veikt, iesniedzot rakstisku pārējo līdzīpašnieku piekrišanu, kura parakstīta CSDD visu līdzīpašnieku vai viņu pilnvaroto personu klātbūtnē vai kuru apliecinājis zvērināts notārs vai cita Civillikuma 1474. pantā norādītā persona;

19.8. ķīlas ņēmējs, ja noņem no uzskaites ieķīlātu un neizpirktu transportlīdzekli, kura ieķīlājums noteiktā kārtībā reģistrēts transportlīdzekļu reģistrā;

19.9. ja transportlīdzekli noņem no uzskaites, pamatojoties uz izpildu dokumentu, – zvērināts tiesu izpildītājs, uzrādot zvērināta tiesu izpildītāja apliecību un iesniedzot tās kopiju, vai viņa pilnvarota persona, iesniedzot zvērināta tiesu izpildītāja izdotu ar zīmogu un parakstu apliecinātu pilnvaru vai rīkojumu transportlīdzekļa reģistrēšanai;

19.10. ja transportlīdzekli noņem no uzskaites, pamatojoties uz izpildu dokumentu, – tās valsts vai pašvaldības iestādes atbildīgā persona, kura vērš bezstrīdus piedziņu uz transportlīdzekli, vai viņas pilnvarota persona, iesniedzot attiecīgās iestādes izdotu ar zīmogu un atbildīgās personas parakstu apliecinātu pilnvaru;

19.11. jebkura pilngadīga fiziska persona, ja nav nepieciešams šo noteikumu 18.2 punktā minētais pilnvarojums.

(MK 05.11.2018. noteikumu Nr. 678 redakcijā, kas grozīta ar MK 26.11.2019. noteikumiem Nr. 560)

19.1 (Svītrots ar MK 05.11.2018. noteikumiem Nr. 678)

V. Agregātu numuru salīdzināšana

19.2 (Svītrots ar MK 26.11.2019. noteikumiem Nr. 560)

20. Agregātu numuru salīdzināšana ir transportlīdzekļa vai numurētā agregāta apskate, izmantojot arī tehniskus līdzekļus, lai pārliecinātos par reģistrāciju pamatojošajos dokumentos norādīto uzskaites un citu tehnisko datu atbilstību patiesajam stāvoklim, kā arī lai noteiktu trūkstošos datus. Agregātu numuru salīdzināšanas gaitā noteiktos datus pēc transportlīdzekļa apskates nekavējoties ievada transportlīdzekļu reģistrā, noformējot izziņu par agregātu numuru salīdzināšanu.

(MK 10.01.2017. noteikumu Nr. 29 redakcijā)

21. Agregātu numuru salīdzināšanu veic CSDD transportlīdzekļu reģistrācijas un valsts tehniskās apskates procesā iesaistītie darbinieki. Agregātu numuru salīdzināšanu jauniem, iepriekš nereģistrētiem transportlīdzekļiem, kā arī Latvijā reģistrētiem savas pārstāvētās markas transportlīdzekļiem var veikt izgatavotāja pārstāvis, kurš saņēmis CSDD pilnvarojumu agregātu numuru salīdzināšanai.

(MK 05.11.2018. noteikumu Nr. 678 redakcijā)

22. Papildus šajos noteikumos minētajiem gadījumiem, kad transportlīdzekļa reģistrācijai iesniedz izziņu par agregātu numuru salīdzināšanu, to iesniedz arī šādos gadījumos:

22.1. tāda transportlīdzekļa īpašnieka vai turētāja maiņas reģistrācijai vai noņemšanai no uzskaites atsavināšanai, kuram transportlīdzekļu reģistrā saskaņā ar šo noteikumu 55. punktu tiks reģistrētas transportlīdzekļa identifikācijas numura izmaiņas vai kuram identifikācijas numura nav;

22.2. pēc CSDD darbinieka pieprasījuma, ja radušās šaubas vai aizdomas par datu neatbilstību;

22.3. reģistrējot no transportlīdzekļu reģistra izslēgtu transportlīdzekli, izņemot gadījumu, ja šādu transportlīdzekli noņem no uzskaites izvešanai no Latvijas.

(MK 26.11.2019. noteikumu Nr. 560 redakcijā)

23. (Svītrots ar MK 05.11.2018. noteikumiem Nr. 678)

24. Reģistrējot transportlīdzekļa īpašnieka maiņu, izziņu par agregātu numuru salīdzināšanu var neiesniegt tikai tad, ja ieguvējs transportlīdzekli iegūst tieši no reģistrētā īpašnieka un ir pārliecinājies par transportlīdzekļa uzskaites tehnisko datu atbilstību reģistrācijas dokumentā norādītajiem un no agregātu numuru salīdzināšanas atsakās. Ieguvējs datu atbilstību un atteikšanos no agregātu numuru salīdzināšanas apliecina ar parakstu iesniegumā.

(MK 05.11.2018. noteikumu Nr. 678 redakcijā)

25. Pirms agregātu numuru salīdzināšanas persona, kas uzrāda transportlīdzekli vai numurēto agregātu, uzrāda arī transportlīdzekļa vai numurētā agregāta uzskaites tehniskos datus apliecinošu dokumentu (reģistrācijas apliecību vai izcelsmes dokumentu) un īpašuma tiesības apliecinošu dokumentu. Ja transportlīdzeklis vai numurētais agregāts ievests no ārvalsts un minētos dokumentus neuzrāda, agregātu numuru salīdzināšanu neveic.

(MK 10.01.2017. noteikumu Nr. 29 redakcijā)

26. Izziņa par agregātu numuru salīdzināšanu transportlīdzekļa reģistrācijai derīga 30 dienas no tās izsniegšanas dienas (ieskaitot). Tāda transportlīdzekļa reģistrācijai, kuru Latvijā pārdevis tirdzniecības uzņēmums, izziņa par agregātu numuru salīdzināšanu, kas izmantota transportlīdzekļa pieņemšanai tirdzniecībā, ir derīga arī vēl papildus piecas dienas pēc šī transportlīdzekļa pārdošanas tā reģistrācijai ieguvēja īpašumā, bet ne ilgāk kā 12 mēnešus no tās izsniegšanas dienas (ieskaitot).

(MK 05.11.2018. noteikumu Nr. 678 redakcijā)

27. Transportlīdzekļa vai tā numurētā agregāta numuru salīdzināšanu veic, ja tas tiek uzrādīts agregātu numuru salīdzināšanai brīvi pieejamā vietā un veidā. Personai, kas salīdzina agregātu numurus, ir tiesības attīrīt vietu, kur izgatavotājs norādījis transportlīdzekļa identifikācijas vai agregāta numuru, lai pārliecinātos, ka nav izdarītas izmaiņas.

(MK 01.04.2014. noteikumu Nr.174 redakcijā)

VI. Transportlīdzekļa reģistrācijas papildnosacījumi

28. Transportlīdzekļa reģistrāciju veic jebkurā CSDD klientu apkalpošanas centrā vai elektroniski, ja šādas darbības veikšana ir nodrošināta CSDD e-pakalpojumos. Ja reģistrāciju veic CSDD e-pakalpojumos un reģistrācijas rezultātā izsniedz jaunu reģistrācijas dokumentu, tad iepriekš izsniegto dokumentu uzskata par nederīgu un nodod CSDD klientu apkalpošanas centrā vai iznīcina patstāvīgi.

(MK 26.11.2019. noteikumu Nr. 560 redakcijā)

29. Reģistrējot Latvijas juridiskai personai īpašumā (turējumā, valdījumā) transportlīdzekli vai numurēto agregātu, pārbauda, vai norādītā informācija par juridisko personu atbilst CSDD rīcībā esošajiem datiem. Ja CSDD rīcībā nav informācijas, kas apliecinātu juridiskās personas statusu, transportlīdzekļa reģistrācijai uzrāda juridiskās personas statusu apliecinošu dokumentu un iesniedz tā kopiju. Juridiskās personas statusu apliecinošs dokuments nav jāuzrāda tām juridiskajām personām, kuru juridiskais statuss ir noteikts ar likumu.

29.1 Reģistrējot transportlīdzekli ārvalsts juridiskās personas īpašumā, iesniedz juridiskās personas statusu apliecinošu dokumentu un, ja darbību veic ārvalsts juridiskās personas pārstāvis, kas rīkojas ārvalsts juridiskās personas vārdā, pamatojoties uz statūtiem, nolikumu vai citiem tiesību aktiem par personai piešķirtajām pārstāvības tiesībām, iesniedz arī dokumentu, kurš apliecina šīs pārstāvības tiesības. Minētajiem dokumentiem nepieciešams notariāls apliecinājums, kas izdarīts ne senāk kā pirms viena gada. Dokumenti nav nepieciešami, ja CSDD ir pieejama informācija no ārvalsts uzņēmumu reģistra vai ir citi tiesiski pierādījumi par ārvalstīs reģistrēto uzņēmumu un tā pārstāvjiem.

(MK 26.11.2019. noteikumu Nr. 560 redakcijā)

30. Transportlīdzekļa turētāju reģistrē tā klātbūtnē vai pamatojoties uz turētāja rakstveida pilnvarojumu. Turētāja klātbūtne vai turētāja izdota pilnvara nav nepieciešama, ja transportlīdzekļa īpašnieks ir persona, kurai saskaņā ar normatīvajiem aktiem par patērētāju tiesību aizsardzību ir tiesības sniegt patērētājam kreditēšanas pakalpojumu un kura, pamatojoties uz sadarbības līgumu ar CSDD par atzīmju izdarīšanu transportlīdzekļu reģistrā, ir sniegusi informāciju par transportlīdzekļa nodošanu turētājam. Reģistrētā turētāja dzēšanai tā klātbūtne nav nepieciešama.

(MK 26.11.2019. noteikumu Nr. 560 redakcijā)

31. Elektroniski CSDD e-pakalpojumos vai personīgi CSDD klientu apkalpošanas centrā noformētais rakstveida pilnvarojums, par kuru tiek izdarīta atzīme transportlīdzekļu reģistrā, ir derīgs līdz tā atsaukšanai vai darbības izpildei, bet ne ilgāk kā gadu pēc atzīmes izdarīšanas. Noformējot pilnvarojuma atzīmi CSDD klientu apkalpošanas centrā, personas var iesniegt transportlīdzekļa vai numurētā agregāta reģistrācijai nepieciešamos dokumentus. Ja transportlīdzekli vai numurēto agregātu nereģistrē, tad iesniegtos dokumentus 30 dienu laikā pēc rakstveida pilnvarojuma derīguma termiņa beigām var saņemt tajā CSDD klientu apkalpošanas centrā, kurā tie iesniegti. Neizņemtos dokumentus CSDD arhivē.

(MK 26.11.2019. noteikumu Nr. 560 redakcijā)

32. Dokumentus transportlīdzekļa vai numurētā agregāta reģistrācijai pieņem, ja tajos norādīti dati, kas ļauj identificēt transportlīdzekli vai numurēto agregātu un personu. Dokumentiem jābūt latviešu valodā. CSDD darbiniekam ir tiesības pieprasīt citās valodās iesniegto dokumentu notariāli apliecinātu tulkojumu. Dokumenti transportlīdzekļa vai numurētā agregāta reģistrācijai nav jāiesniedz, ja nepieciešamie dati ir pieejami transportlīdzekļu reģistrā vai citā publiskā CSDD pieejamā reģistrā.

33. Transportlīdzekļa atsavināšanas aizliegumu, reģistrācijas aizliegumu, aizliegumu izvest to vai izbraukt ar to ārpus Latvijas un komercķīlas atzīmi transportlīdzekļu reģistrā reģistrē šādā kārtībā:

33.1. transportlīdzekļa atsavināšanas, reģistrācijas vai citas CSDD veicamās darbības aizliegumu, kā arī aizliegumu izmantot to ceļu satiksmē, izvest to vai izbraukt ar to ārpus Latvijas (turpmāk – liegums) reģistrē, pamatojoties uz transportlīdzekļa īpašnieka iesniegumu vai normatīvajos aktos par ceļu satiksmi un citos normatīvajos aktos noteikto amatpersonu lēmumu vai tiesas nolēmumu. Liegumu dzēš, pamatojoties uz tās personas iesniegumu, pēc kuras iniciatīvas liegums reģistrēts;

33.2. ja transportlīdzeklim ir reģistrēts liegums, transportlīdzekli uz tā īpašnieka iesnieguma pamata nevar noņemt no uzskaites, nevar reģistrēt komercķīlas atzīmi, tā īpašnieka maiņu vai citu liegumā norādīto darbību;

33.3. komercķīlas atzīmi transportlīdzekļu reģistrā reģistrē, pamatojoties uz komercķīlas devēja un komercķīlas ņēmēja pieteikuma norakstu, izrakstu vai kopiju, kas saņemta no komercķīlu reģistra pārziņa. Atzīmi reģistrē, ja nav juridisku šķēršļu attiecīgā transportlīdzekļa ieķīlāšanai. Ja komercķīlas devējam, ieķīlājot transportlīdzekli, ir noteikts aizliegums izvest to vai izbraukt ar to ārpus Latvijas, transportlīdzekļu reģistrā norāda arī šo aizliegumu. Pēc transportlīdzekļa īpašnieka lūguma viņam izsniedz jaunu reģistrācijas apliecību, kuras sadaļā "Piezīmes" norāda attiecīgu aizlieguma atzīmi: "Ieķīlāts" vai "Ieķīlāts. Aizliegts izvest no LR". Ieķīlāto transportlīdzekli aizliegts noņemt no uzskaites vai reģistrēt tā īpašnieka maiņu bez komercķīlas ņēmēja piekrišanas (informāciju pieprasa no komercķīlu reģistra pārziņa), pamatojoties tikai uz īpašnieka iesniegumu. Komercķīlas atzīmi dzēš, pamatojoties uz komercķīlu reģistra pārziņa paziņojumu.

34. Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs Integrētajā iekšlietu informācijas sistēmā pieejamo informāciju par transportlīdzekļa vai tā numurēto agregātu atrašanos meklēšanā nodod transportlīdzekļu reģistram tiešsaistes datu pārraides režīmā.

(MK 13.02.2024. noteikumu Nr. 97 redakcijā)

35. No ārvalsts ievesta transportlīdzekļa reģistrāciju Latvijā veic pēc nepieciešamo datu pārbaudes Šengenas informācijas sistēmas datubāzē, kā arī Latvijā ievestā transportlīdzekļa izcelsmes vai pēdējās pastāvīgās reģistrācijas valsts transportlīdzekļu reģistra centrālajā datubāzē, ja CSDD ir nodrošināta automatizēta pieeja attiecīgajam reģistram. Nepieciešamo datu pārbaudi Šengenas informācijas sistēmas datubāzē veic, arī noņemot transportlīdzekli no uzskaites atsavināšanai Latvijā vai izvešanai no Latvijas, kā arī reģistrējot īpašnieka maiņu, ja no ārvalsts ievesta transportlīdzekļa reģistrācija Latvijā veikta pēc 2010.gada 1.jūlija.

35.1 Transportlīdzekļa vai numurētā agregāta, kura pēdējā reģistrācijas valsts vai valsts, no kuras transportlīdzeklis vai tā numurētais agregāts ir ievests (kurā tas atradies tieši pirms ievešanas) Latvijā, nav Eiropas Savienības dalībvalsts, pirmo vai atkārtotu pirmo reģistrāciju Latvijā veic, ja Valsts ieņēmumu dienesta informācijas sistēmā ir pieejama informācija, ka attiecīgā transportlīdzekļa ievešana Latvijā ir noformēta normatīvajos aktos par muitas lietām noteiktajā kārtībā. Ja transportlīdzeklis vai numurētais agregāts ir iegādāts vai tā ievešana Eiropas Savienībā ir noformēta citā Eiropas Savienības dalībvalstī, reģistrāciju Latvijā veic, ja ieguvējs šo faktu apliecina iesniegumā. Tirdzniecības uzņēmumā iegādāta transportlīdzekļa vai numurētā agregāta pirmo reģistrāciju Latvijā veic, ja īpašumtiesību apliecībā ir tirdzniecības uzņēmuma izdarīta atzīme "ES preces statuss".

(MK 10.01.2017. noteikumu Nr. 29 redakcijā)

36. CSDD rīcību, ja transportlīdzekļu reģistrā ir informācija, ka transportlīdzeklis vai tā numurētie agregāti tiek meklēti, vai ja ir pamatotas aizdomas, ka agregātu numuri vai iesniegtie dokumenti ir viltoti, nosaka CSDD un Valsts policijas vienošanās. Šādā gadījumā lēmumu par transportlīdzekļa reģistrāciju pieņem CSDD pēc nepieciešamās informācijas saņemšanas no attiecīgās policijas iestādes.

37. Pirms transportlīdzekļa reģistrācijas samaksā normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos un apmērā noteiktos nodokļus un naudas sodus.

(MK 25.09.2012. noteikumu Nr.645 redakcijā)

VII. Latvijā iepriekš nereģistrēta transportlīdzekļa reģistrācijas kārtība

38. Lai reģistrētu Latvijā izgatavotu transportlīdzekli, iesniedz šādus dokumentus:

38.1. iesniegumu;

38.2. izziņu par agregātu numuru salīdzināšanu;

38.3. atbilstoši normatīvajam aktam par riteņu transportlīdzekļu un to sastāvdaļu atbilstības novērtēšanu – atbilstības sertifikātu, kas apliecina, ka mehāniskais transportlīdzeklis (izņemot bezceļu transportlīdzekli) vai tā piekabe (puspiekabe) vai mopēds atbilst Latvijā apstiprinātam transportlīdzekļa tipam vai transportlīdzekļa tipam, kura apstiprinājuma sertifikāts ir reģistrēts CSDD, vai arī CSDD izsniegtu individuālas apstiprināšanas sertifikātu (turpmāk – atbilstības apliecinājums);

38.4. tirdzniecības uzņēmuma izsniegtu īpašumtiesību apliecību. Īpašumtiesību apliecība nav jāiesniedz, ja transportlīdzekli izgatavotājs reģistrē sev;

38.5. (svītrots ar MK 25.09.2012. noteikumiem Nr. 645);

38.6. (svītrots ar MK 25.09.2012. noteikumiem Nr. 645).

(Grozīts ar MK 25.09.2012. noteikumiem Nr. 645; MK 22.12.2015. noteikumiem Nr. 796)

39. No ārvalsts ievesta transportlīdzekļa reģistrāciju veic šādā kārtībā:

39.1. lai reģistrētu transportlīdzekli, iesniedz šādus dokumentus:

39.1.1. iesniegumu;

39.1.2. izziņu par agregātu numuru salīdzināšanu;

39.1.3. ārvalstī iepriekš reģistrētam transportlīdzeklim – transportlīdzekļa reģistrācijas dokumentu. Dokuments, kurš apliecina, ka transportlīdzeklis ir norakstīts vai nav atjaunojams, vai kurā ir norādīta informācija par turpmākas reģistrācijas aizliegumu, nav uzskatāms par reģistrācijas dokumentu. Jaunam, iepriekš nereģistrētam transportlīdzeklim – transportlīdzekļa izgatavotāja vai tā oficiālā pārstāvja izdotu dokumentu, kas apliecina konkrētā transportlīdzekļa izcelsmi vai pārdošanas faktu;

39.1.4. ārvalstī izdotu īpašuma tiesības apliecinošu dokumentu vai, ja transportlīdzeklis atsavināts Latvijā, – īpašumtiesību apliecību, vai zvērināta notāra vai citas Civillikuma 1474. pantā norādītās personas apliecinātu līgumu;

39.1.5. (svītrots ar MK 10.01.2017. noteikumiem Nr. 29);

39.1.6. (svītrots ar MK 25.09.2012. noteikumiem Nr. 645);

39.1.7. (svītrots ar MK 25.09.2012. noteikumiem Nr. 645);

39.1.8. atbilstības apliecinājumu (izņemot šo noteikumu 39.2.apakšpunktā minētos gadījumus);

39.2. atbilstības apliecinājums transportlīdzekļa reģistrācijai nav jāiesniedz:

39.2.1. transportlīdzeklim, kas reģistrēts pirms 2001. gada 1. janvāra, vai transportlīdzeklim, kurš reģistrēts pēc 2001. gada 1. janvāra un kura ārvalsts reģistrācijas dokumentā norādītais transportlīdzekļa izlaiduma vai transportlīdzekļa modeļa gads ir 2000. gads vai senāks;

39.2.2. pēc 2001. gada 1. janvāra reģistrētam vieglajam automobilim, motociklam, triciklam vai kvadriciklam un pēc 2009. gada 29. aprīļa pirmo reizi reģistrētam autobusam, kravas automobilim, piekabei (puspiekabei), kas atbilst transportlīdzekļa tipam, kuram ir veikta atbilstības novērtēšana saskaņā ar normatīvajiem aktiem par atbilstības novērtēšanu (par to liecina tipa apstiprinājuma marķējums uz transportlīdzekļa izgatavotāja plāksnītes);

39.2.3. pēc 2001. gada 1. janvāra Austrijā, Beļģijā, Dānijā, Francijā, Grieķijā, Itālijā, Īrijā, Lielbritānijā, Luksemburgā, Nīderlandē, Portugālē, Somijā, Spānijā, Vācijā, Zviedrijā, Islandē, Lihtenšteinā, Norvēģijā vai Šveicē iepriekš reģistrētam vieglajam automobilim, mopēdam, motociklam, triciklam, kvadriciklam, kravas automobilim, piekabei (puspiekabei), ja attiecīgajam transportlīdzekļa tipam nav veikta atbilstības novērtēšana saskaņā ar normatīvajiem aktiem par atbilstības novērtēšanu;

39.2.4. pēc 2001. gada 1. janvāra Bulgārijā, Čehijā, Igaunijā, Kiprā, Lietuvā, Maltā, Polijā, Rumānijā, Slovākijā, Slovēnijā, Ungārijā vai Horvātijā reģistrētam vieglajam automobilim, mopēdam, motociklam, triciklam, kvadriciklam, kravas automobilim, piekabei (puspiekabei), ja attiecīgajam transportlīdzeklim piešķirts Eiropas Savienības tipa vai individuālais apstiprinājums, valsts tipa vai individuālais apstiprinājums;

39.2.5. sporta mopēdam, motociklam, triciklam vai kvadriciklam, kas ir vai tiks reģistrēts Latvijas Motosporta federācijas licencētam sportistam vai Latvijas Motosporta federācijas biedram. Šādā gadījumā reģistrācijas apliecības sadaļā "Piezīmes" norāda "Sporta";

39.2.6. sporta vieglajam automobilim, kas ir vai tiks reģistrēts Latvijas Automobiļu federācijas licencētam sportistam vai Latvijas Automobiļu federācijas biedram. Šādā gadījumā reģistrācijas apliecības sadaļā "Piezīmes" norāda "Sporta";

39.2.7. sniega motociklam;

39.2.8. bezceļu transportlīdzeklim;

39.2.9. mopēdam, kas izgatavots līdz 2008. gada 1. janvārim;

39.2.10. pēc 2008. gada 1. janvāra reģistrētam mopēdam, kas atbilst transportlīdzekļa tipam, kuram ir veikta atbilstības novērtēšana saskaņā ar normatīvajiem aktiem par atbilstības novērtēšanu (par to liecina tipa apstiprinājuma marķējums uz transportlīdzekļa izgatavotāja plāksnītes);

39.2.11. speciālajiem militārajiem transportlīdzekļiem un speciālā militārā transportlīdzekļa piekabēm;

39.3. transportlīdzekli reģistrē personai, kas iesniegtajā īpašuma tiesības apliecinošā dokumentā norādīta kā ieguvējs;

39.4. ārvalstī izsniegtās numura zīmes, ar kurām transportlīdzeklis ievests Latvijā, nodod CSDD. Ja transportlīdzeklis agregātu numuru salīdzināšanai uzrādīts ar ārvalsts numura zīmēm, bet reģistrējot tās netiek nodotas, reģistrācijas iesniegumā norāda iemeslu, kāpēc numura zīmes netiek nodotas;

39.5. no ārvalsts ievesta transportlīdzekļa tālāka atsavināšana ir atļauta tikai pēc tā reģistrācijas Latvijā, izņemot gadījumu, ja transportlīdzekli normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā kā preci Latvijā ieved un atsavina tirdzniecības uzņēmums vai tiek realizēta apķīlāta vai valstij piekritīga manta vai par administratīviem pārkāpumiem ceļu satiksmē izņemts transportlīdzeklis;

39.6. šo noteikumu 39.1.3.apakšpunktā minēto ārvalsts reģistrācijas dokumentu nav nepieciešams iesniegt sniega motocikliem, bezceļu transportlīdzekļiem, piekabēm (puspiekabēm) un mopēdiem, ja tie ievesti no ārvalsts, kurā netiek veikta šo transportlīdzekļu reģistrācija, un persona papildus to rakstiski apliecina.

(Grozīts ar MK 25.09.2012. noteikumiem Nr. 645; MK 22.12.2015. noteikumiem Nr. 796; MK 10.01.2017. noteikumiem Nr. 29; MK 05.11.2018. noteikumiem Nr. 678; MK 26.11.2019. noteikumiem Nr. 560; MK 06.07.2021. noteikumiem Nr. 479)

VIII. Transportlīdzekļa īpašnieka maiņas reģistrācijas kārtība

40. Lai reģistrētu tirdzniecības uzņēmumā iegādātu transportlīdzekli, iesniedz:

40.1. iesniegumu;

40.2. izziņu par agregātu numuru salīdzināšanu, ja reģistrācijas brīdī nav derīga atļauja vai pagaidu atļauja piedalīties ar transportlīdzekli ceļu satiksmē;

40.3. reģistrācijas apliecību;

40.4. īpašumtiesību apliecību.

(MK 30.05.2017. noteikumu Nr. 294 redakcijā, kas grozīta ar MK 20.10.2020. noteikumiem Nr. 637)

41. Transportlīdzekļa īpašnieka maiņu, pamatojoties uz abpusēju iesniegumu, reģistrē šādā kārtībā:

41.1. lai reģistrētu transportlīdzekli, iesniedz šādus dokumentus:

41.1.1. iesniegumu;

41.1.2. reģistrācijas apliecību;

41.2. īpašnieka maiņu, pamatojoties uz abpusēju iesniegumu, reģistrē atsavinātāja un ieguvēja vai to pilnvaroto personu klātbūtnē;

41.3. īpašnieka maiņas reģistrācija, pamatojoties uz abpusēju iesniegumu, attiecas tikai uz transportlīdzekļiem, kuri iepriekš ir reģistrēti Latvijā un kuru ieguvējiem tiks izsniegta reģistrācijas apliecība;

41.4. (svītrots ar MK 26.11.2019. noteikumiem Nr. 560).

(Grozīts ar MK 22.12.2015. noteikumiem Nr. 796; MK 30.05.2017. noteikumiem Nr. 294)

42. Transportlīdzekļa īpašnieka maiņu, pamatojoties uz līgumu, reģistrē šādā kārtībā:

42.1. lai reģistrētu transportlīdzekli, iesniedz šādus dokumentus:

42.1.1. iesniegumu;

42.1.2. reģistrācijas apliecību;

42.1.3. izrakstu no notariālo darbību aktu grāmatas vai – uzrādījuma kārtībā – zvērināta notāra vai citas Civillikuma 1474.pantā norādītas personas apliecinātu līgumu, ar kuru tiek nodibinātas vai pārgrozītas īpašuma tiesības uz transportlīdzekli;

42.2. ja līguma oriģinālu iesniegt nav iespējams, iesniedz zvērināta notāra vai citas Civillikuma 1474.pantā norādītās personas apliecinātu līguma kopiju vai arī iesniedz līguma kopiju (uzrādot oriģinālu).

(Grozīts ar MK 22.12.2015. noteikumiem Nr. 796)

43. Lai reģistrētu transportlīdzekļa īpašnieka maiņu, pamatojoties uz tiesas spriedumu, iesniedz:

43.1. iesniegumu;

43.2. izziņu par agregātu numuru salīdzināšanu;

43.3. reģistrācijas apliecību;

43.4. spēkā stājušos tiesas spriedumu, ar kuru nodibinātas vai pārgrozītas īpašuma tiesības (iesniedz tiesas apliecinātu norakstu ar atzīmi par sprieduma spēkā stāšanos vai noraksta kopiju (uzrādot oriģinālu), ja iegūti vairāki īpašuma objekti).

44. Transportlīdzekļa īpašnieka maiņu mantojuma gadījumā reģistrē šādā kārtībā:

44.1. lai reģistrētu transportlīdzekli, iesniedz šādus dokumentus:

44.1.1. iesniegumu;

44.1.2. izziņu par agregātu numuru salīdzināšanu. Izziņa par transportlīdzekļa agregātu numuru salīdzināšanu nav nepieciešama, ja mantinieks transportlīdzekli noraksta šo noteikumu 69.1.5.apakšpunktā minētajā kārtībā;

44.1.3. reģistrācijas apliecību;

44.1.4. mantojuma tiesības apliecinošu dokumentu (piemēram, mantojuma apliecību, tiesas spriedumu par mantošanu) vai šī dokumenta kopiju (uzrādot oriģinālu), ja mantoti vairāki īpašuma objekti;

44.2. pirms mantojuma tiesības apliecinoša dokumenta saņemšanas iespējamais mantinieks, uzrādot mantojuma atklāšanās faktu un iespējamā mantinieka statusu apliecinošus dokumentus (piemēram, miršanas apliecību, dzimšanas apliecību, laulības apliecību, testamentu), iesniedzot to kopijas un apliecinot šo faktu ar parakstu iesniegumā, var reģistrēt transportlīdzekli uz sava vārda kā transportlīdzekļa valdītājs. Šādā gadījumā transportlīdzekli reģistrē transportlīdzekļa valdītājam līdz mantojuma tiesības apliecinoša dokumenta saņemšanai un reģistrācijas apliecības sadaļā "Piezīmes" norāda "Aizliegts atsavināt līdz apstiprināšanai mantojuma tiesībās", kā arī informāciju par mantojuma atstājēju.

(Grozīts ar MK 25.09.2012. noteikumiem Nr. 645; MK 05.11.2018. noteikumiem Nr. 678; MK 12.10.2021. noteikumiem Nr. 682)

45. Ja tiek realizēta apķīlāta vai valstij piekritīga manta vai par administratīviem pārkāpumiem ceļu satiksmē izņemti transportlīdzekļi, transportlīdzekļa īpašnieka maiņu reģistrē šādā kārtībā:

45.1. lai reģistrētu transportlīdzekli, iesniedz šādus dokumentus:

45.1.1. iesniegumu;

45.1.2. izziņu par agregātu numuru salīdzināšanu;

45.1.3. reģistrācijas apliecību, ārvalsts reģistrācijas dokumentu vai izcelsmes dokumentu jaunam, iepriekš nereģistrētam transportlīdzeklim;

45.1.4. zvērināta tiesu izpildītāja vai arī valsts vai pašvaldības iestādes (kura vērš bezstrīdus piedziņu uz transportlīdzekli, pamatojoties uz izpildu dokumentu) izsniegtu dokumentu par apķīlātas vai valstij piekritīgas mantas – transportlīdzekļa – nodošanu īpašumā vai par nodošanu realizācijai kopā ar ieguvēja īpašuma tiesības apliecinošu dokumentu. Ja reģistrē par administratīviem pārkāpumiem ceļu satiksmē izņemtu un valstij piekritīgu transportlīdzekli, minēto dokumentu vietā iesniedz atsavinātāja – Nodrošinājuma valsts aģentūras – izsniegtu pirkšanas un pārdošanas līgumu. Līgums nav jāiesniedz, ja transportlīdzekļu reģistrā Nodrošinājuma valsts aģentūra ir izdarījusi atzīmi par transportlīdzekļa nodošanu īpašumā ieguvējam;

45.2. ja apķīlātā vai valstij piekritīgā transportlīdzekļa reģistrācijai netiek iesniegts transportlīdzekļa uzskaites tehniskos datus apliecinošs dokuments, to aizliegts reģistrēt kā transportlīdzekli, bet atļauta tā numurēto agregātu reģistrācija saskaņā ar šo noteikumu 56.punktu.

(Grozīts ar MK 10.01.2017. noteikumiem Nr. 29; MK 12.10.2021. noteikumiem Nr. 682)

46. Ar nodošanu iegūta transportlīdzekļa īpašnieka maiņu reģistrē šādā kārtībā:

46.1. transportlīdzekļa ieguvējs izdara elektronisku atzīmi transportlīdzekļu reģistrā par transportlīdzekļa pieņemšanu, savukārt reģistrētais transportlīdzekļa īpašnieks (atsavinātājs) elektroniski transportlīdzekļu reģistrā paziņo par transportlīdzekļa nodošanu īpašumā ieguvējam. Minētās darbības var veikt arī personīgi, vēršoties jebkurā CSDD klientu apkalpošanas centrā;

46.2. lai reģistrētu transportlīdzekli, iesniedz šādus dokumentus:

46.2.1. iesniegumu;

46.2.2. reģistrācijas apliecību;

46.2.3. izziņu par agregātu numuru salīdzināšanu šo noteikumu 46.3. un 46.4. apakšpunktā minētajos gadījumos;

46.3. ja sakarā ar apdrošināšanas gadījuma iestāšanos transportlīdzekli, pamatojoties uz apdrošināšanas līgumu, ar nodošanu ieguvusi apdrošināšanas sabiedrība, tā šo transportlīdzekli var atsavināt tālāk citai personai, izdarot transportlīdzekļu reģistrā atzīmi par īpašuma tiesību nodošanu šim ieguvējam;

46.4. ja tiek realizēts ieķīlāts un neizpirkts transportlīdzeklis un Komercķīlu reģistrā ir izdarīts ieraksts par komercķīlas tiesības izlietošanu, komercķīlas ņēmējs šo transportlīdzekli atsavina tālāk citai personai, izdarot transportlīdzekļu reģistrā atzīmi par īpašuma tiesību nodošanu šim ieguvējam;

46.5. ja reģistrētais transportlīdzekļa īpašnieks (atsavinātājs) pēc tam, kad ieguvējs izdarījis elektronisko atzīmi, veic tādu reģistrācijas darbību, kuras rezultātā tiek mainīta reģistrācijas apliecība, ieguvēja izdarītā elektroniskā atzīme par transportlīdzekļa pieņemšanu transportlīdzekļu reģistrā tiek dzēsta.

(MK 22.12.2015. noteikumu Nr. 796 redakcijā, kas grozīta ar MK 10.01.2017. noteikumiem Nr. 29; MK 05.11.2018. noteikumiem Nr. 678; MK 26.11.2019. noteikumiem Nr. 560)

47. Lai reģistrētu transportlīdzekļa īpašnieka maiņu, pamatojoties uz transportlīdzekļu reģistra atzīmi par transportlīdzekļa nodošanu īpašumā ieguvējam, ja šo atzīmi izdarījis atsavinātājs – juridiska persona, kura noslēgusi sadarbības līgumu par informācijas apmaiņu ar CSDD –, iesniedz šādus dokumentus:

47.1. iesniegumu;

47.2. reģistrācijas apliecību.

48. Transportlīdzekļa īpašnieka maiņu, izbeidzot kopīpašumu, reģistrē šādā kārtībā:

48.1. lai reģistrētu transportlīdzekli, iesniedz šādus dokumentus:

48.1.1. iesniegumu;

48.1.2. izziņu par agregātu numuru salīdzināšanu, ja transportlīdzeklis netiek iegūts tieši no atsavinātāja;

48.1.3. reģistrācijas apliecību;

48.1.4. īpašuma tiesības apliecinošu dokumentu vai, ja transportlīdzekli reģistrē vienam no līdzīpašniekiem, izbeidzot kopīpašumu, – līdzīpašnieku parakstītu vienošanos par kopīpašuma izbeigšanu, nododot transportlīdzekli vienam no līdzīpašniekiem. Līdzīpašnieki vienošanos var parakstīt CSDD visu līdzīpašnieku vai to pilnvaroto personu klātbūtnē vai arī iesniegt zvērināta notāra vai citas Civillikuma 1474.pantā norādītās personas apliecinātu rakstisku līdzīpašnieku piekrišanu. Ja kopīpašuma izbeigšana tiek reģistrēta CSDD, neiesniedzot zvērināta notāra vai citas Civillikuma 1474.pantā norādītās personas apliecinātu rakstisku līdzīpašnieku piekrišanu, un kopīpašumā esošais transportlīdzeklis pieder arī nepilngadīgai personai, papildus iesniedz bāriņtiesas piekrišanu kopīpašuma izbeigšanai;

48.2. ja transportlīdzeklis nav reģistrēts kā kopīpašums, papildus iesniedz dokumentu, kurš apliecina transportlīdzekļa iegūšanu kopīpašumā.

49. Lai reģistrētu transportlīdzekļa īpašnieka maiņu, reorganizējot juridisko personu, iesniedz:

49.1. iesniegumu;

49.2. reģistrācijas apliecību;

49.3. tā dokumenta kopiju (uzrādot oriģinālu), kas apliecina transportlīdzekļa piederību pēc reorganizācijas.

50. Lai reģistrētu kapitālsabiedrības pamatkapitālā ieguldīta transportlīdzekļa īpašnieka maiņu, iesniedz:

50.1. iesniegumu;

50.2. reģistrācijas apliecību, ja transportlīdzeklis reģistrēts Latvijā, vai attiecīgi šo noteikumu 38.punktā vai 39.1.apakšpunktā minētos dokumentus, ja transportlīdzeklis nav reģistrēts Latvijā;

50.3. Uzņēmumu reģistra apliecinātu paziņojumu par transportlīdzekļa ieguldīšanu kapitālsabiedrības pamatkapitālā, ja reģistrācijas apliecības sadaļā "Atzīme par transportlīdzekļa īpašnieka maiņu" nav Uzņēmumu reģistra apliecinātas atzīmes par transportlīdzekļa ieguldīšanu kapitālsabiedrības pamatkapitālā.

51. Pirms transportlīdzekļa atsavināšanas un īpašnieka maiņas reģistrācijas transportlīdzekli noņem no uzskaites atsavināšanai Latvijā. Noņemšanu no uzskaites var veikt vienlaikus ar īpašnieka maiņas reģistrāciju. Ja transportlīdzekļa reģistrācija pārtraukta uz laiku, nododot numura zīmes, tas ir izslēgts no transportlīdzekļu reģistra vai noņemts no uzskaites izvešanai no Latvijas, tad pirms transportlīdzekļa atsavināšanas tas jāatjauno uzskaitē vienlaikus ar noņemšanu no uzskaites atsavināšanai Latvijā.

(MK 26.11.2019. noteikumu Nr. 560 redakcijā)

51.1 Ja transportlīdzeklim mainījies īpašnieks, turpmākā īpašnieka maiņas reģistrācija atļauta tikai pēc secīgas īpašnieka maiņas reģistrācijas, izņemot šādus gadījumus:

51.1 1. tiek realizēts ieķīlāts un neizpirkts transportlīdzeklis;

51.1 2. tiek realizēta apķīlāta vai valstij piekritīga manta vai par administratīviem pārkāpumiem ceļu satiksmē izņemts transportlīdzeklis;

51.1 3. transportlīdzekļa īpašnieka maiņa notikusi sakarā ar apdrošināšanas gadījuma iestāšanos, pamatojoties uz apdrošināšanas līgumu;

51.1 4. transportlīdzeklis pieņemts un atsavināts tirdzniecības uzņēmumā, noformējot aktu par transportlīdzekļa pieņemšanu tirdzniecībā un iegūstot īpašuma tiesības.

(MK 30.05.2017. noteikumu Nr. 294 redakcijā, kas grozīta ar MK 05.11.2018. noteikumiem Nr. 678)

IX. Transportlīdzekļa īpašnieka, valdītāja vai turētāja datu maiņas reģistrācija

52. Lai reģistrētu transportlīdzekļa īpašnieka vai valdītāja vārda, uzvārda vai nosaukuma maiņu, iesniedz:

52.1. iesniegumu;

52.2. reģistrācijas apliecību;

52.3. izmaiņas apliecinošā dokumenta kopiju (uzrādot oriģinālu).

53. Lai reģistrētu reģistrācijas apliecībā norādītā turētāja vārda, uzvārda, nosaukuma vai adreses maiņu, iesniedz:

53.1. iesniegumu;

53.2. reģistrācijas apliecību;

53.3. izmaiņas apliecinošā dokumenta kopiju (uzrādot oriģinālu).

X. Transportlīdzekļa uzskaites tehnisko datu izmaiņu reģistrācija

54. (Svītrots ar MK 20.10.2020. noteikumiem Nr. 637)

55. Transportlīdzekļa identifikācijas numura izmaiņas reģistrē šādā kārtībā:

55.1. iesniedz šādus dokumentus:

55.1.1. iesniegumu;

55.1.2. izziņu par agregātu numuru salīdzināšanu;

55.1.3. reģistrācijas apliecību;

55.1.4. dokumentu par Valsts policijas veikto transportlīdzekļa identifikācijas numura izmaiņu pārbaudi un pārbaudes rezultātiem (izņemot gadījumus, kad CSDD var pieņemt lēmumu, ka transportlīdzeklis ir identificējams un transportlīdzekļa identifikācijas numura izmaiņas ir legālas);

55.2. lēmumu, ka transportlīdzeklis ir identificējams un transportlīdzekļa identifikācijas numura izmaiņas ir legālas, CSDD var pieņemt šādos gadījumos:

55.2.1. ja transportlīdzekļa remonta dēļ ir likvidēts vai bojāts identifikācijas numurs vai transportlīdzeklim ir uzstādīta numurētā agregāta detaļa, uz kuras izgatavotājs marķē numurēto agregātu, un transportlīdzeklis iepriekš uzrādīts agregātu numuru salīdzināšanai, un izsniegtajā izziņā par transportlīdzekļa agregātu numuru salīdzināšanu norādīta šādu darbu nepieciešamība. Šādā gadījumā transportlīdzekļa identifikācijas numura izmaiņu reģistrācijai iesniedz arī šo izziņu;

55.2.2. ja transportlīdzekli ir iespējams identificēt pēc CSDD rīcībā esošās informācijas;

55.3. ja reģistrē transportlīdzekļa identifikācijas numura izmaiņas, reģistrācijas apliecības sadaļā "Piezīmes" norāda attiecīgu atzīmi;

55.4. ja transportlīdzeklim tiek uzstādīta numurētā agregāta detaļa, uz kuras izgatavotājs marķē numurēto agregātu, tās reģistrācijai papildus iesniedz dokumentu par numurētā agregāta detaļas iegādi.

56. Numurēto agregātu reģistrē šādā kārtībā:

56.1. lai reģistrētu numurēto agregātu, iesniedz šādus dokumentus:

56.1.1. iesniegumu;

56.1.2. izziņu par agregātu numuru salīdzināšanu numurētam agregātam;

56.1.3. numurētā agregāta uzskaites tehniskos datus un īpašuma tiesības apliecinošu dokumentu:

56.1.3.1. ārvalstī izdotu numurētā agregāta uzskaites tehniskos datus un īpašuma tiesības apliecinošu dokumentu;

56.1.3.2. īpašumtiesību apliecību (kopā ar izziņu par numurētā agregāta piederību);

56.1.3.3. aktu par juridiskai personai reģistrēta numurētā agregāta nodošanu īpašumā (kopā ar izziņu par numurētā agregāta piederību);

56.1.3.4. apķīlātās vai valstij piekritīgās mantas izsoles aktu par transportlīdzekļa vai numurētā agregāta pārdošanu. Ja transportlīdzeklis vai numurētais agregāts nav reģistrēts kādā no Eiropas Savienības dalībvalstīm, papildus iesniedz Valsts ieņēmumu dienesta atļauju reģistrēt numurēto agregātu;

56.2. numurētā agregāta uzskaites tehniskos datus un īpašuma tiesības apliecinošs dokuments nav jāiesniedz, ja transportlīdzekļu reģistrā ir informācija par to, ka attiecīgais numurētais agregāts reģistrēts īpašniekam, kurš to vēlas reģistrēt sev, vai informācija par to, ka īpašnieks norakstījis transportlīdzekli ar šādu numurēto agregātu vai veicis pārbūvi sev piederošajam transportlīdzeklim, uzstādot citu numurēto agregātu, izņemot gadījumu, ja likvidācijas sertifikāts nav iesniegts norakstīšanai šo noteikumu 69.1.5.apakšpunktā minēto iemeslu dēļ;

56.3. atļauts reģistrēt Latvijā reģistrēta numurētā agregāta īpašnieka maiņu, pamatojoties uz abu pušu iesniegumu, ja numurētajam agregātam ir reģistrēts tikai viens īpašnieks (atsavinātājs) un šā numurētā agregāta īpašnieka maiņas reģistrācija no atsavinātāja citai personai (ieguvējam) notiek atsavinātāja un ieguvēja vai to pilnvaroto personu klātbūtnē, atsavinātājam iesniedzot izziņu par numurētā agregāta piederību.

(Grozīts ar MK 25.09.2012. noteikumiem Nr. 645; MK 22.12.2015. noteikumiem Nr. 796; MK 10.01.2017. noteikumiem Nr. 29)

57. Transportlīdzekļa pārbūvi reģistrē šādā kārtībā:

57.1. lai reģistrētu sērijveidā pārbūvējamo transportlīdzekli, iesniedz šādus dokumentus:

57.1.1. iesniegumu;

57.1.2. izziņu par agregātu numuru salīdzināšanu;

57.1.3. nepārbūvēta transportlīdzekļa reģistrācijas apliecību vai attiecīgi šo noteikumu 38.punktā vai 39.1.apakšpunktā minētos dokumentus, ja transportlīdzeklis nav reģistrēts Latvijā;

57.1.4. sērijveidā pārbūvēta transportlīdzekļa atbilstības apliecinājumu;

57.1.5. izziņu par numurētā agregāta piederību vai kādu no šo noteikumu 56.1.3.apakšpunktā minētajiem dokumentiem, ja pārbūvējot tiek mainīts numurētais agregāts (izņemot šo noteikumu 56.2.apakšpunktā minēto gadījumu, ja veikta agregātu numuru salīdzināšana šim numurētajam agregātam);

57.1.6. (svītrots ar MK 30.05.2017. noteikumiem Nr. 294);

57.2. lai reģistrētu individuāli pārbūvējamo transportlīdzekli, iesniedz šādus dokumentus:

57.2.1. iesniegumu;

57.2.2. nepārbūvēta transportlīdzekļa reģistrācijas apliecību vai attiecīgi šo noteikumu 38.punktā vai 39.1.apakšpunktā minētos dokumentus, ja transportlīdzeklis nav reģistrēts Latvijā;

57.2.3. izziņu par agregātu numuru salīdzināšanu, ja transportlīdzekļa pārbūves reģistrācijai transportlīdzekļa tehniskās ekspertīzes akts nav nepieciešams;

57.2.4. transportlīdzekļa tehniskās ekspertīzes aktu (izņemot, ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem par transportlīdzekļu pārbūvi tehniskā ekspertīze pēc pārbūves nav jāveic) vai pārbūvēta sporta transportlīdzekļa tehnisko pasi (uzrāda tehniskās pases oriģinālu un iesniedz kopiju). Pārbūvēta sporta transportlīdzekļa reģistrācijas apliecības sadaļā "Piezīmes" norāda "Sporta";

57.2.5. izziņu par numurētā agregāta piederību vai kādu no šo noteikumu 56.1.3.apakšpunktā minētajiem dokumentiem, ja pārbūvējot tiek mainīts numurētais agregāts (izņemot šo noteikumu 56.2.apakšpunktā minēto gadījumu, ja veikta agregātu numuru salīdzināšana šim numurētajam agregātam);

57.2.6. (svītrots ar MK 01.04.2014. noteikumiem Nr. 174);

57.3. motocikls, kurš reģistrēts ar blakusvāģi, izmantošanai ceļu satiksmē bez blakusvāģa nav jāpārreģistrē kā motocikls bez blakusvāģa;

57.4. nereģistrē transportlīdzekļa pārbūvi, kura neatbilst normatīvajos aktos par transportlīdzekļu pārbūvi atļautajām pārbūvēm vai ir aizliegta;

57.5. transportlīdzekli, kas ir vai tiks pārbūvēts par sporta transportlīdzekli, var reģistrēt tikai Latvijas Motosporta federācijas vai Latvijas Automobiļu federācijas licencētam sportistam vai biedram, iesniedzot attiecīgās federācijas izsniegtu apliecinošu dokumentu;

57.6. ar transportlīdzekli, kuram veikta normatīvajos aktos aizliegta pārbūve, piedalīties ceļu satiksmē aizliegts. Šādu transportlīdzekli atļauts reģistrēt, neizsniedzot valsts reģistrācijas numura zīmes, un reģistrācijas apliecības sadaļā "Piezīmes" norāda "Aizliegts ekspluatēt, veikta aizliegta pārbūve".

(Grozīts ar MK 25.09.2012. noteikumiem Nr. 645; MK 22.12.2015. noteikumiem Nr. 796)

57.1 Ja transportlīdzeklis pēc tā konstrukcijas ir paredzēts braukšanai pa ceļa kreiso pusi, bet ir pielāgots braukšanai pa ceļa labo pusi, proti, aprīkots ar normatīvajā aktā par transportlīdzekļu valsts tehnisko apskati un tehnisko kontroli uz ceļa noteikto netiešās redzamības sistēmu, transportlīdzekļa reģistrācijas apliecības sadaļā "Piezīmes" norāda "Pielāgots labās puses kustībai".

(MK 07.08.2018. noteikumu Nr. 495 redakcijā; punkts stājas spēkā 01.11.2018., sk. 88. punktu)

XI. Reģistrācijas dokumentu un numura zīmju maiņa

58. Reģistrācijas dokumentu zudušā vietā izsniedz vai reģistrācijas dokumentu maina šādā kārtībā:

58.1. lai mainītu reģistrācijas dokumentu vai saņemtu jaunu zudušā vietā, iesniedz šādus dokumentus:

58.1.1. iesniegumu;

58.1.2. (svītrots ar MK 30.05.2017. noteikumiem Nr. 294);

58.1.3. reģistrācijas dokumentu (tā maiņas gadījumā). Reģistrācijas dokumentu maina, ja iesniedz reģistrācijas dokumentu, kuram var konstatēt veidlapas numuru, vai reģistrācijas dokumentu, kurš pēc sabojāšanas nav viengabala, bet ir iespējams identificēt, ka atsevišķās daļas ir no šī reģistrācijas dokumenta;

58.1.4. (svītrots ar MK 13.02.2024. noteikumiem Nr. 97);

58.2. izsniedzot jaunu reģistrācijas dokumentu zudušā vietā, transportlīdzekļu reģistrā izdara atzīmi par to, ka iepriekšējais uzskatāms par nederīgu;

58.3. ja transportlīdzeklim nav beidzies transportlīdzekļu valsts tehniskās apskates derīguma termiņš un tā zudušais reģistrācijas dokuments pirms nomaiņas tiek atrasts un nodots CSDD, transportlīdzekļu reģistrā izdara atzīmi par atrasto dokumentu. Atzīmi dzēš un dokumentu iznīcina, ja sešu mēnešu laikā atrastais dokuments netiek nomainīts vai īpašnieks nav vērsies CSDD, lai to saņemtu.

(Grozīts ar MK 25.09.2012. noteikumiem Nr. 645; MK 22.12.2015. noteikumiem Nr. 796; MK 30.05.2017. noteikumiem Nr. 294)

59. Valsts reģistrācijas numura maiņu reģistrē šādā kārtībā:

59.1. lai reģistrētu valsts reģistrācijas numura maiņu, iesniedz šādus dokumentus:

59.1.1. iesniegumu;

59.1.2. reģistrācijas dokumentu;

59.1.3. numura zīmi (zīmes);

59.2. ja, reģistrējot transportlīdzekli, numura zīmi (zīmes) nepieciešams nodot CSDD, transportlīdzekļu reģistrā norāda tikai piešķirto valsts reģistrācijas numuru un numura zīmi (zīmes) neizsniedz;

59.3. (svītrots ar MK 30.05.2017. noteikumiem Nr. 294).

(Grozīts ar MK 25.09.2012. noteikumiem Nr. 645; MK 22.12.2015. noteikumiem Nr. 796; MK 30.05.2017. noteikumiem Nr. 294)

60. Numura zīmes zudušo vietā saņem šādā kārtībā:

60.1. lai saņemtu numura zīmes zudušo vietā, iesniedz šādus dokumentus:

60.1.1. iesniegumu;

60.1.2. (svītrots ar MK 22.12.2015. noteikumiem Nr. 796);

60.1.3. reģistrācijas dokumentu;

60.1.4. policijas izziņu par numura zīmes (zīmju) zādzības faktu vai attiecīgas institūcijas izziņu par numura zīmes (zīmju) bojāeju nepārvaramas varas dēļ (var iesniegt kopiju, uzrādot oriģinālu). Izziņa nav jāiesniedz, ja valsts reģistrācijas numurs tiek mainīts vai tiek izsniegta numura zīme (zīmes) nozaudētās vietā;

60.1.5. numura zīmi (zīmes), ja kāda no piešķirtajām numura zīmēm nav zudusi;

60.2. divu numura zīmju zudības gadījumā transportlīdzeklim piešķir citu valsts reģistrācijas numuru un izsniedz jaunas numura zīmes, bet iepriekšējās kļūst nederīgas, un tām atbilstošo valsts reģistrācijas numuru turpmāk piešķirt aizliegts;

60.3. ja transportlīdzeklim nav beidzies transportlīdzekļu valsts tehniskās apskates derīguma termiņš un zudusī numura zīme (zīmes) pirms tās nomaiņas tiek atrasta un nodota CSDD, transportlīdzekļu reģistrā izdara atzīmi par atrasto numura zīmi (zīmēm). Atzīmi dzēš un numura zīmi (zīmes) iznīcina, ja sešu mēnešu laikā atrastā numura zīme (zīmes) netiek nomainīta vai īpašnieks nav vērsies CSDD, lai to saņemtu;

60.4. ja vienlaikus ar numura zīmju piešķiršanu zudušo vietā veic reģistrācijas darbību, kur numura zīmi (zīmes) nepieciešams nodot CSDD, transportlīdzekļu reģistrā norāda tikai piešķirto valsts reģistrācijas numuru un numura zīmi (zīmes) neizsniedz.

(Grozīts ar MK 25.09.2012. noteikumiem Nr. 645; MK 30.05.2017. noteikumiem Nr. 294; MK 05.11.2018. noteikumiem Nr. 678; MK 13.02.2024. noteikumiem Nr. 97)

XII. Operatīvā transportlīdzekļa un taksometra reģistrācija

61. Operatīvo transportlīdzekli reģistrē šādā kārtībā:

61.1. lai reģistrētu transportlīdzekli, iesniedz šādus dokumentus:

61.1.1. iesniegumu;

61.1.2. izziņu par agregātu numuru salīdzināšanu;

61.1.3. reģistrācijas apliecību, ja transportlīdzeklis reģistrēts Latvijā, vai attiecīgi šo noteikumu 38.punktā vai 39.1.apakšpunktā minētos dokumentus, ja transportlīdzeklis nav reģistrēts Latvijā;

61.1.4. normatīvajos aktos par operatīvajiem transportlīdzekļiem noteiktās amatpersonas rakstisku apliecinājumu par operatīvā transportlīdzekļa statusa piešķiršanu. Ja operatīvajam transportlīdzeklim nemainās īpašnieks (turētājs), bet kāda cita iemesla dēļ jāmaina reģistrācijas apliecība, jaunajā reģistrācijas apliecībā izdara ierakstu par operatīvā transportlīdzekļa statusu bez atkārtota minētās amatpersonas apliecinājuma;

61.1.5. transportlīdzekļa nomas vai līzinga līgumu (uzrāda oriģinālu un iesniedz kopiju), ja operatīvā transportlīdzekļa statuss piešķirts transportlīdzeklim, kurš tiek nomāts vai ņemts līzingā. Šādā gadījumā juridisko personu, kuras transportlīdzeklim ir piešķirts operatīvā transportlīdzekļa statuss, reģistrācijas apliecībā norāda kā turētāju;

61.2. par operatīvā transportlīdzekļa turētāju atļauts norādīt tikai juridisko personu, kuras transportlīdzeklim ir piešķirts operatīvā transportlīdzekļa statuss;

61.3. transportlīdzeklis zaudē operatīvā transportlīdzekļa statusu:

61.3.1. saskaņā ar normatīvajos aktos par operatīvajiem transportlīdzekļiem noteiktās amatpersonas rakstisku apliecinājumu par operatīvā transportlīdzekļa statusa anulēšanu;

61.3.2. ja mainās transportlīdzekļa īpašnieks vai turētājs (izņemot, ja, mainoties īpašniekam, nemainās transportlīdzekļa turētājs, kura transportlīdzeklim ir piešķirts operatīvā transportlīdzekļa statuss);

61.3.3. (svītrots ar MK 30.05.2017. noteikumiem Nr. 294);

61.4. lai reģistrētu transportlīdzekli, kurš zaudējis operatīvā transportlīdzekļa statusu, iesniedz izziņu par agregātu numuru salīdzināšanu, kurā fiksētas operatīvā transportlīdzekļa krāsojuma izmaiņas un aprīkojuma demontāža.

(Grozīts ar MK 30.05.2017. noteikumiem Nr. 294)

62. Taksometru reģistrē, pamatojoties uz normatīvajos aktos par pasažieru komercpārvadājumiem ar taksometriem noteiktās institūcijas transportlīdzekļu reģistrā izdarītu atzīmi taksometra numura zīmju saņemšanai konkrētam transportlīdzeklim. Taksometru reģistrē šādā kārtībā:

62.1. lai saņemtu taksometra numura zīmes, iesniedz:

62.1.1. iesniegumu;

62.1.2. (svītrots ar MK 25.09.2012. noteikumiem Nr.645);

62.1.3. reģistrācijas apliecību, ja transportlīdzeklis reģistrēts Latvijā, vai attiecīgi šo noteikumu 38.punktā vai 39.1.apakšpunktā minētos dokumentus, ja transportlīdzeklis nav reģistrēts Latvijā;

62.1.4. numura zīmes. Ja transportlīdzeklis agregātu numuru salīdzināšanai uzrādīts ar ārvalsts numura zīmēm, bet reģistrējot tās netiek nodotas, reģistrācijas iesniegumā norāda iemeslu, kāpēc numura zīmes netiek nodotas;

62.2. pirms transportlīdzekļa, kuram reģistrētas taksometru numura zīmes, noņemšanas no uzskaites tā atsavināšanai Latvijā vai izvešanai no Latvijas, pirms reģistrētā turētāja dzēšanas vai turētāja maiņas reģistrācijas veic valsts reģistrācijas numuru maiņu pret vispārējas izmantošanas valsts reģistrācijas numuriem šajos noteikumos noteiktajā kārtībā. Lai veiktu taksometru numuru maiņu pret vispārējas izmantošanas valsts reģistrācijas numuriem, nepieciešama normatīvajos aktos par pasažieru komercpārvadājumiem ar taksometriem noteiktās institūcijas izdarīta atzīme transportlīdzekļu reģistrā par licences kartītes anulēšanu;

62.3. valsts reģistrācijas numuru maiņa pret vispārējas izmantošanas valsts reģistrācijas numuru nav jāveic transportlīdzeklim, kuram reģistrētas taksometru numura zīmes, ja, reģistrējot īpašnieka maiņu, attiecīgajam transportlīdzeklim vienlaikus tiek reģistrēts turētājs, kurš norādīts institūcijas transportlīdzekļu reģistrā izdarītajā atzīmē.

(Grozīts ar MK 26.11.2019. noteikumiem Nr. 560; MK 20.10.2020. noteikumiem Nr. 637)

XIII. Transportlīdzekļa noņemšana no uzskaites

63. Transportlīdzekļa noņemšana no uzskaites ir transportlīdzekļa reģistrācija, kuru veic, lai varētu transportlīdzekli atsavināt, izvest no valsts pastāvīgai ekspluatācijai ārvalstī, pārtraukt tā reģistrāciju uz laiku, nododot numura zīmes, izslēgt no transportlīdzekļu reģistra vai norakstīt. Transportlīdzekli noņemot no uzskaites, par to izdara atzīmi transportlīdzekļu reģistrā. Noņemot transportlīdzekli no uzskaites atsavināšanai Latvijā vai izvešanai no Latvijas, tiek izbeigta reģistrētā turētāja atbildība par pārkāpumiem, kas ar transportlīdzekli izdarīti ceļu satiksmē.

(Grozīts ar MK 22.12.2015. noteikumiem Nr. 796)

64. Pirms transportlīdzekļa noņemšanas no uzskaites maina tā reģistrācijas apliecību, ja:

64.1. ir iesniegta reģistrācijas apliecība, kura nav ielaminēta hologrāfiskajos pretviltošanas vāciņos un ir bez hologrammas (izņemot, ja transportlīdzekli noraksta, uz laiku pārtrauc transportlīdzekļa reģistrāciju, nododot numura zīmes, vai noņem no uzskaites vienlaikus ar īpašnieka maiņas reģistrāciju);

64.2. ir iesniegta transportlīdzekļa tehniskā pase vai piekabes tehniskais talons (izņemot, ja transportlīdzekli noraksta vai noņem no uzskaites vienlaikus ar īpašnieka maiņas reģistrāciju);

64.3. transportlīdzekli noņem no uzskaites izvešanai no Latvijas bez tranzīta numura zīmju izsniegšanas un ir veikta transportlīdzekļa īpašnieka maiņa.

(Grozīts ar MK 25.09.2012. noteikumiem Nr.645)

65. Transportlīdzekli noņem no uzskaites atsavināšanai Latvijā šādā kārtībā:

65.1. lai reģistrētu transportlīdzekli, iesniedz iesniegumu;

65.2. transportlīdzekļu reģistrā izdara atzīmi par noņemšanu no uzskaites atsavināšanai Latvijā un atļauju piedalīties ceļu satiksmē piecas dienas pēc noņemšanas no uzskaites. Transportlīdzekli atļauts atsavināt arī pēc transportlīdzekļu reģistrā norādītā termiņa beigām, bet, lai to izmantotu ceļu satiksmē, transportlīdzeklis atkārtoti jāreģistrē uzskaitē, izņemot gadījumu, ja transportlīdzeklis nodots realizācijai tirdzniecības uzņēmumam;

65.3. lai transportlīdzekli, kurš noņemts no uzskaites atsavināšanai Latvijā, atjaunotu uzskaitē, iesniedz iesniegumu, bet, lai izvestu no Latvijas, veic šo noteikumu 66. punktā minētās darbības.

(MK 22.12.2015. noteikumu Nr. 796 redakcijā, kas grozīta ar MK 10.01.2017. noteikumiem Nr. 29; MK 30.05.2017. noteikumiem Nr. 294)

66. Ja transportlīdzekli izved no Latvijas pastāvīgai ekspluatācijai ārvalstī, transportlīdzekli noņem no uzskaites ne ātrāk kā piecas dienas pēc tā pirmās reģistrācijas vai atkārtotas pirmās reģistrācijas Latvijā šādā kārtībā:

66.1. lai noņemtu no uzskaites transportlīdzekli izvešanai uz ārpuskopienas valsti, iesniedz:

66.1.1. iesniegumu;

66.1.2. reģistrācijas apliecību, kuru pēc darbības veikšanas atdod iesniedzējam. Atvērtai reģistrācijas apliecībai nogriež apakšējos stūrus un sadaļā "Atzīme par transportlīdzekļa noņemšanu no uzskaites" norāda "Noņemts no uzskaites izvešanai no LV". Ja reģistrācijas apliecību nevar iesniegt, transportlīdzeklim atjauno reģistrācijas apliecību šo noteikumu 58. punktā minētajā kārtībā, bet, ja reģistrācijas apliecībā, kuru nevar uzrādīt, norādīts iepriekšējais īpašnieks, vienlaikus reģistrē īpašnieka maiņu;

66.1.3. numura zīmi (zīmes). Ja numura zīme (zīmes) netiek iesniegta, veic šo noteikumu 60. punktā minētās darbības;

66.1.4. īpašuma tiesības apliecinoša dokumenta kopiju (uzrādot oriģinālu), ja reģistrācijas apliecībā norādīts iepriekšējais īpašnieks;

66.2. lai noņemtu no uzskaites transportlīdzekli izvešanai uz Eiropas Savienības dalībvalsti, iesniedz:

66.2.1. iesniegumu;

66.2.2. numura zīmi (zīmes). Ja numura zīme (zīmes) netiek iesniegta, veic šo noteikumu 60. punktā minētās darbības;

66.2.3. īpašuma tiesības apliecinoša dokumenta kopiju (uzrādot oriģinālu), ja reģistrācijas apliecībā norādīts iepriekšējais īpašnieks;

66.3. lai ar transportlīdzekli, kurš noņemts no uzskaites izvešanai no Latvijas, piedalītos ceļu satiksmē, veic šo noteikumu 73. punktā minētās darbības vai transportlīdzekli reģistrē atkārtoti, saņemot numura zīmes;

66.4. ja transportlīdzeklis pastāvīgi reģistrēts ārvalstī bez tā noņemšanas no uzskaites izvešanai no Latvijas un šo faktu apliecina attiecīgās ārvalsts reģistra informācija, transportlīdzekļa noņemšanu no uzskaites izvešanai no Latvijas CSDD var veikt, neiesniedzot reģistrācijas apliecību un numura zīmes;

66.5. noņemšanu no uzskaites izvešanai no Latvijas neveic, ja transportlīdzeklis izslēgts no transportlīdzekļu reģistra šo noteikumu 71.1. apakšpunktā minētajā kārtībā.

(MK 22.12.2015. noteikumu Nr. 796 redakcijā, kas grozīta ar MK 10.01.2017. noteikumiem Nr. 29; MK 30.05.2017. noteikumiem Nr. 294; MK 26.11.2019. noteikumiem Nr. 560; MK 12.10.2021. noteikumiem Nr. 682)

67. Ieķīlātu un neizpirktu transportlīdzekli, kuram transportlīdzekļu reģistrā ir dzēsta komercķīlas atzīme, noņem no uzskaites šādā kārtībā:

67.1. lai reģistrētu transportlīdzekli, iesniedz šādus dokumentus:

67.1.1. iesniegumu;

67.1.2. izziņu par agregātu numuru salīdzināšanu;

67.1.3. reģistrācijas apliecību. Ja reģistrācijas apliecību nevar iesniegt, saņem jaunu reģistrācijas apliecību uz īpašnieka vārda šo noteikumu 58.punktā minētajā kārtībā. Reģistrācijas apliecību īpašnieka vārdā var atjaunot komercķīlas ņēmējs, papildus iesniedzot ķīlas līguma kopiju (uzrādot oriģinālu);

67.1.4. komercķīlu reģistra izsniegtu lēmumu paziņojumam par komercķīlas tiesības izlietošanas reģistrēšanu;

67.2. ķīlā ņemto transportlīdzekli nereģistrē uz ķīlas ņēmēja vārda, bet to var atsavināt, nododot realizācijai tirdzniecības uzņēmumam vai izdarot transportlīdzekļu reģistrā atzīmi par īpašuma tiesību nodošanu ieguvējam.

(Grozīts ar MK 25.09.2012. noteikumiem Nr. 645; MK 01.04.2014. noteikumiem Nr. 174; MK 22.12.2015. noteikumiem Nr. 796; MK 30.05.2017. noteikumiem Nr. 294)

68. Transportlīdzekli noņem no uzskaites atsavināšanai Latvijā, pamatojoties uz izpildu dokumentu, šādā kārtībā:

68.1. lai reģistrētu transportlīdzekli, iesniedz šādus dokumentus:

68.1.1. iesniegumu;

68.1.2. izziņu par agregātu numuru salīdzināšanu;

68.1.3. reģistrācijas apliecību. Ja reģistrācijas apliecība nozaudēta vai to nav iespējams iegūt no iepriekšējā īpašnieka, iesniedz zvērināta tiesu izpildītāja vai tās valsts vai pašvaldības iestādes iesniegumu, kura vērš bezstrīdus piedziņu uz transportlīdzekli. Šādā gadījumā izsniedz izziņu par konkrēta transportlīdzekļa noņemšanu no uzskaites;

68.1.4. izpildu dokumentu vai tā izdevēja apliecinātu izpildu dokumenta kopiju, vai arī zvērināta tiesu izpildītāja vai attiecīgās valsts vai pašvaldības iestādes (kura vērš bezstrīdus piedziņu uz transportlīdzekli) izsniegtu dokumentu, kurā ir atsauce uz konkrētu izpildu dokumentu;

68.2. transportlīdzekļu reģistrā izdara atzīmi par noņemšanu no uzskaites atsavināšanai Latvijā un atļauju piedalīties ceļu satiksmē piecas dienas pēc noņemšanas no uzskaites.

(Grozīts ar MK 22.12.2015. noteikumiem Nr. 796; MK 10.01.2017. noteikumiem Nr. 29)

69. Transportlīdzekli noņem no uzskaites norakstīšanai šādā kārtībā:

69.1. lai reģistrētu transportlīdzekli, iesniedz:

69.1.1. iesniegumu;

69.1.2. reģistrācijas apliecību;

69.1.3. numura zīmes;

69.1.4. īpašuma tiesības apliecinošu dokumentu, ja reģistrācijas apliecībā norādīts iepriekšējais īpašnieks;

69.1.5. likvidācijas sertifikātu transportlīdzeklim, uz kuru attiecas normatīvie akti par nolietotu transportlīdzekļu apsaimniekošanu. Likvidācijas sertifikātu var neiesniegt, ja transportlīdzekļu reģistrā ir informācija, ka transportlīdzeklis atrodas meklēšanā vairāk nekā gadu, vai ja transportlīdzekļa īpašnieks apliecina, ka transportlīdzeklis ir iznīcināts, gājis bojā vai citu iemeslu dēļ transportlīdzekli nodot apstrādes uzņēmumam nav iespējams un par to ir samaksāts normatīvajos aktos noteiktais dabas resursu nodoklis;

69.2. ar norakstītu transportlīdzekli vai transportlīdzekli, kuram izsniegts likvidācijas sertifikāts, piedalīties ceļu satiksmē aizliegts. Numura zīmes, kas piešķirtas norakstītam transportlīdzeklim, nav derīgas izmantošanai ceļu satiksmē Latvijā un ārvalstīs. Veicot transportlīdzekļa norakstīšanu, CSDD reģistrā tiek izdarīta atzīme par numura zīmju izmantošanas aizliegumu ceļu satiksmē;

69.3. norakstītu transportlīdzekli vai transportlīdzekli, kuram izsniegts likvidācijas sertifikāts, turpmāk reģistrēt kā transportlīdzekli aizliegts, izņemot, ja tas norakstīts, pamatojoties uz transportlīdzekļu reģistra informāciju par transportlīdzekļa atrašanos meklēšanā vai, ja transportlīdzeklis tiek atjaunots un reģistrēts, piešķirot vēsturiskā spēkrata statusu;

69.4. (svītrots ar MK 30.05.2017. noteikumiem Nr. 294);

69.5. noņemot transportlīdzekli no uzskaites norakstīšanai vai arī vēlāk, transportlīdzekļa īpašnieks var saņemt izziņu par numurētā agregāta piederību vai arī reģistrēt numurēto agregātu citam sev piederošam transportlīdzeklim, izņemot, ja likvidācijas sertifikāts nav iesniegts norakstīšanai šo noteikumu 69.1.5.apakšpunktā minēto iemeslu dēļ;

69.6. transportlīdzekli noņem no uzskaites norakstīšanai arī šādos gadījumos:

69.6.1. ja reģistrācijas apliecība vai numura zīme (zīmes) ir zudusi un transportlīdzekļa īpašnieks to apliecina iesniegumā;

69.6.2. ja normatīvajos aktos noteiktā kārtībā datus par likvidācijai pieņemto transportlīdzekli apstrādes uzņēmums elektroniski ir nodevis un pievienojis transportlīdzekļu reģistram;

69.6.3. ja CSDD saņemta informācija no ārvalsts reģistrācijas vai citas kompetentas iestādes par transportlīdzekļa iznīcināšanu vai bojāeju vai saņemts paziņojums par to, ka transportlīdzeklis tiek uzskatīts par nolietotu transportlīdzekli atbilstoši Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem par nolietotiem transportlīdzekļiem;

69.7. (svītrots ar MK 30.05.2017. noteikumiem Nr. 294).

(Grozīts ar MK 01.04.2014. noteikumiem Nr. 174; MK 30.05.2017. noteikumiem Nr. 294; MK 26.11.2019. noteikumiem Nr. 560; MK 12.10.2021. noteikumiem Nr. 682)

70. Transportlīdzekli noņem no uzskaites tā reģistrācijas pārtraukšanai uz laiku, nododot numura zīmes, šādā kārtībā:

70.1. lai reģistrētu transportlīdzekli, iesniedz šādus dokumentus:

70.1.1. iesniegumu;

70.1.2. reģistrācijas apliecību;

70.1.3. numura zīmi (zīmes). Ja numura zīmi (zīmes) nevar nodot, transportlīdzeklim numura zīmes atjauno šo noteikumu 60.2.apakšpunktā minētajā kārtībā, bet, ja reģistrācijas apliecībā norādīts iepriekšējais īpašnieks, vienlaikus reģistrē īpašnieka maiņu;

70.2. transportlīdzekļu reģistrā izdara atzīmi "Reģistrācija pārtraukta";

70.3. ar transportlīdzekli, kura reģistrācija pārtraukta uz laiku, piedalīties ceļu satiksmē aizliegts;

70.4. lai transportlīdzekli, kura reģistrācija pārtraukta uz laiku, izmantotu ceļu satiksmē, to atkārtoti reģistrē, dzēšot atzīmi par reģistrācijas pārtraukšanu uz laiku, un izsniedz numura zīmes;

70.5. pārtraucot transportlīdzekļa reģistrāciju uz laiku, nodotās numura zīmes tiek glabātas attiecīgajā CSDD klientu apkalpošanas centrā piecus gadus no reģistrācijas pārtraukšanas;

70.6. ja transportlīdzekli noteiktajā numura zīmju uzglabāšanas termiņā reģistrē tajā pašā CSDD klientu apkalpošanas centrā, iespējams saņemt nodotās numura zīmes;

70.7. ja transportlīdzekli reģistrē pēc numura zīmju uzglabāšanas termiņa beigām vai citā CSDD klientu apkalpošanas centrā un valsts reģistrācijas numurs nav piešķirts cita transportlīdzekļa reģistrācijai, to pašu valsts reģistrācijas numuru ir iespējams saņemt, izgatavojot numura zīmi (zīmes) no jauna, vai arī veikt valsts reģistrācijas numura maiņu;

70.8. transportlīdzekli, kura reģistrācija pārtraukta uz laiku, izvest no Latvijas aizliegts. Lai šādu transportlīdzekli izvestu no Latvijas, veic šo noteikumu 66.punktā minētās darbības.

(Grozīts ar MK 25.09.2012. noteikumiem Nr. 645; MK 01.04.2014. noteikumiem Nr. 174; MK 26.11.2019. noteikumiem Nr. 560)

71. Transportlīdzekli vai numurēto agregātu izslēdz no transportlīdzekļu reģistra šādos gadījumos:

71.1. ja transportlīdzeklis pastāvīgi reģistrēts ārvalstī vai citā Latvijas transportlīdzekļu reģistrā un par šo faktu ir saņemta informācija no attiecīgā reģistra vai uzrādīts attiecīgā reģistra izsniegts dokuments;

71.2. ja transportlīdzeklim, kam veicama valsts tehniskā apskate, tā nav veikta trīs gadus vai šāds transportlīdzeklis trīs gadus nav uzrādīts agregātu numuru salīdzināšanai. No reģistra neizslēdz transportlīdzekļus, kuru reģistrācija pārtraukta, nododot numura zīmes, vai transportlīdzeklim ir derīgs vēsturiskā spēkrata statuss;

71.3. ja saņemts īpašnieka iesniegums par numurētā agregāta bojāeju vai piecus gadus transportlīdzekļu reģistrā ar šo numurēto agregātu nav veikta neviena reģistrācijas darbība.

(MK 01.04.2014. noteikumu Nr. 174 redakcijā, kas grozīta ar MK 22.12.2015. noteikumiem Nr. 796; MK 05.11.2018. noteikumiem Nr. 678; MK 13.02.2024. noteikumiem Nr. 97)

72. Transportlīdzekli vai numurēto agregātu izslēdz no transportlīdzekļu reģistra un atjauno šādā kārtībā:

72.1. transportlīdzekli vai numurēto agregātu no transportlīdzekļu reģistra izslēdz CSDD, transportlīdzekļu reģistrā izdarot atzīmi "Izslēgts no reģistra". Šādā gadījumā transportlīdzeklim izsniegtā valsts reģistrācijas numura zīme un reģistrācijas apliecība transportlīdzekļu reģistrā tiek anulēta un uzskatīta par nederīgu un ar transportlīdzekli aizliegts piedalīties ceļu satiksmē, izņemot gadījumu, kad tam ir derīga vienas dienas atļauja piedalīties ceļu satiksmē, lai veiktu tehnisko apskati;

72.2. no transportlīdzekļu reģistra izslēgtu transportlīdzekli vai numurēto agregātu atjauno uzskaitē, uzrādot to agregātu numuru salīdzināšanai un veicot reģistrācijas darbību, atjaunojot anulēto valsts reģistrācijas numura zīmi un reģistrācijas apliecību, vai transportlīdzeklim veicot valsts tehnisko apskati.

(MK 10.01.2017. noteikumu Nr. 29 redakcijā, kas grozīta ar MK 12.10.2021. noteikumiem Nr. 682)

XIV. Transportlīdzekļu reģistrācijas īpašie gadījumi

73. Transportlīdzekli reģistrē, izsniedzot tranzīta numura zīmes, šādā kārtībā:

73.1. Latvijā reģistrētam un no uzskaites noņemtam transportlīdzeklim uzrāda reģistrācijas apliecību, kā arī iesniedz šādus dokumentus:

73.1.1. iesniegumu;

73.1.2. izziņu par agregātu numuru salīdzināšanu;

73.1.3. īpašuma tiesības apliecinoša dokumenta kopiju (uzrādot oriģinālu), ja reģistrācijas apliecībā norādīts iepriekšējais īpašnieks;

73.2. Latvijā nereģistrētam transportlīdzeklim iesniedz šādus dokumentus:

73.2.1. iesniegumu;

73.2.2. izziņu par agregātu numuru salīdzināšanu;

73.2.3. tā dokumenta kopiju, kas apliecina transportlīdzekļa uzskaites tehniskos datus (uzrādot oriģinālu);

73.2.4. īpašuma tiesības apliecinoša dokumenta kopiju (uzrādot oriģinālu), ja dokumentā, kas apliecina transportlīdzekļa uzskaites tehniskos datus, norādīts iepriekšējais īpašnieks;

73.3. tranzīta numura karte tiek izsniegta uz 30 dienām, bet tranzīta numura zīmju derīguma termiņš Latvijā ir piecas dienas. Ja tranzīta numura zīmes saņem transportlīdzeklim, kuru paredzēts reģistrēt Latvijā, bet, lai to reģistrētu, nepieciešams veikt transportlīdzekļa pārbūvi noteiktajā kārtībā vai saņemt atbilstības apliecinājumu, tranzīta numura zīmju derīguma termiņš Latvijā ir 30 dienas. Šie termiņi tiek norādīti tranzīta numura kartē. Tranzīta numura zīmju derīguma termiņu var pagarināt vienu reizi uz tādu pašu termiņu kā iepriekš, izsniedzot jaunu tranzīta numura karti. Tranzīta numura zīmes pēc šajā punktā minētā derīguma termiņa beigām aizliegts izmantot ceļu satiksmē Latvijā un ārvalstīs. CSDD reģistrā tiek izdarīta atzīme par numura zīmju izmantošanas aizliegumu ceļu satiksmē;

73.4. ja transportlīdzeklis noteiktā termiņā nav izvests no valsts, tam atkārtoti tranzīta numura zīmes nepiešķir;

73.5. ja transportlīdzekli, kam piešķirtas tranzīta numura zīmes, reģistrē Latvijā pastāvīgi personai, kurai tika izsniegtas tranzīta numura zīmes, iepriekš izsniegtās tranzīta numura zīmes nodod CSDD.

(Grozīts ar MK 22.12.2015. noteikumiem Nr. 796; MK 05.11.2018. noteikumiem Nr. 678; MK 26.11.2019. noteikumiem Nr. 560; MK 12.10.2021. noteikumiem Nr. 682)

74. Uz laiku reģistrē tādus transportlīdzekļus, kuru reģistrācija Latvijā ir atļauta un kuri ir ārvalsts personas īpašumā un ievesti Latvijā uz laiku bez nodoma tos reģistrēt Latvijā pastāvīgi. Šādā gadījumā reģistrācijas apliecības sadaļā "Piezīmes" norāda "Ievests uz laiku", bet sadaļā "Derīga līdz" norāda laiku, uz kādu transportlīdzeklis ievests Latvijā, bet ne ilgāku par trim gadiem. Šis nosacījums neattiecas uz transportlīdzekļiem, kuriem piešķirts diplomātiskais valsts reģistrācijas numurs. Reģistrācijai uz laiku iesniegtos dokumentus un numura zīmes uzglabā attiecīgajā CSDD klientu apkalpošanas centrā. Reģistrāciju pamatojošo dokumentu lietā tiek saglabātas šo dokumentu kopijas. Noņemot transportlīdzekli no uzskaites izvešanai no Latvijas, izsniedz glabāšanā nodotos dokumentus un numura zīmes. Minētās darbības veic tajā CSDD klientu apkalpošanas centrā, kurā nodoti ārvalsts dokumenti un numura zīmes.

(MK 26.11.2019. noteikumu Nr. 560 redakcijā)

75. Transportlīdzekli, kuram piešķirts diplomātiskais valsts reģistrācijas numurs, reģistrē un diplomātiskās numura zīmes minētajam transportlīdzeklim izsniedz CSDD Rīgas klientu apkalpošanas centrā. Ja minētā transportlīdzekļa īpašnieks ir persona, kurai saskaņā ar normatīvajiem aktiem par patērētāju tiesību aizsardzību ir tiesības sniegt patērētājam kreditēšanas pakalpojumu, diplomātiskā valsts reģistrācijas numura reģistrācijai nepieciešams saņemt transportlīdzekļa īpašnieka rakstveida piekrišanu. Lai šādu transportlīdzekli noņemtu no uzskaites, atsavinātu vai nomainītu tam valsts reģistrācijas numuru, diplomātiskās numura zīmes nodod CSDD Rīgas klientu apkalpošanas centrā. Visos minētajos gadījumos, lai reģistrētu transportlīdzekli, papildus šajos noteikumos minētajiem dokumentiem iesniedz Ārlietu ministrijas notu, kurā norādīts īpašnieks, dati par attiecīgo transportlīdzekli, nepieciešamā reģistrācijas darbība un piešķiramā numura zīme. Lai reģistrētu transportlīdzekli, var iesniegt ārvalstīs izsniegtu īpašuma tiesības un transportlīdzekļa uzskaites tehniskos datus apliecinošo dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālus).

(MK 20.10.2020. noteikumu Nr. 637 redakcijā)

76. Transportlīdzeklim, kuram piešķirts vēsturiskā spēkrata statuss, saskaņā ar transportlīdzekļa īpašnieka iesniegumu reģistrācijas apliecības sadaļā "Piezīmes" norāda "Vēsturisks spēkrats". Ja vēsturiskā spēkrata īpašuma tiesības nav juridiski pierādītas, līdz tiesas lēmumam par juridiskā fakta konstatāciju par īpašuma tiesību atzīšanu to var reģistrēt lietotāja turējumā. Šajā gadījumā transportlīdzekļa reģistrācijas apliecības sadaļu "Īpašnieks" neaizpilda, bet sadaļā "Piezīmes" norāda "Aizliegts atsavināt". Līdz tiesas lēmumam par juridiskā fakta konstatāciju par īpašuma tiesību atzīšanu turētāja maiņa ir aizliegta. Ja vēsturiskais spēkrats ir reģistrēts, piešķirot VS sērijas numura zīmes, tad, zaudējot vēsturiskā spēkrata statusu, jāveic valsts reģistrācijas numura maiņa.

(MK 05.11.2018. noteikumu Nr. 678 redakcijā, kas grozīta ar MK 26.11.2019. noteikumiem Nr. 560)

77. Šajos noteikumos neatrunātos gadījumos jautājumu par transportlīdzekļa reģistrāciju CSDD izskata un lēmumu pieņem Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

78. Transportlīdzekļa reģistrācijai iesniegtos dokumentus glabā tajā CSDD klientu apkalpošanas centrā, kurā transportlīdzeklis vai numurētais agregāts reģistrēts.

(Grozīts ar MK 26.11.2019. noteikumiem Nr. 560)

79. CSDD ne retāk kā reizi divos mēnešos informē attiecīgās Eiropas Savienības dalībvalsts transportlīdzekļu reģistru, ja Latvijā reģistrēts transportlīdzeklis, kura reģistrācijai iesniegts šīs valsts izdots transportlīdzekļa reģistrācijas dokuments.

XV. Velosipēdu un velorikšu reģistrācijas un reģistrācijas anulēšanas kārtība

(Nodaļas nosaukums MK 13.02.2024. noteikumu Nr. 97 redakcijā)

80. Velosipēdu un velorikšu reģistrāciju veic šajā nodaļā noteiktajā kārtībā, un tiem nepiemēro šajos noteikumos noteikto vispārējo transportlīdzekļu reģistrācijas kārtību.

(MK 13.02.2024. noteikumu Nr. 97 redakcijā)

81. Velosipēdu un velorikšu īpašumā reģistrē:

81.1. fiziskai personai, kas sasniegusi 16 gadu vecumu velosipēda reģistrācijai vai 18 gadu vecumu velorikšas reģistrācijai un kas ir Latvijas pilsonis vai nepilsonis, vai ārzemnieks, par kuru Fizisko personu reģistrā iekļautas attiecīgas ziņas un kuram ir tiesisks pamats uzturēties Latvijā. Velosipēda reģistrāciju nepilngadīgai personai veic tās aizbildnis;

81.2. Latvijā reģistrētai juridiskai personai.

(MK 13.02.2024. noteikumu Nr. 97 redakcijā)

82. Velosipēda vai velorikšas reģistrāciju, noņemšanu no uzskaites sakarā ar īpašumtiesību maiņu vai reģistrācijas anulēšanu persona var veikt, personīgi vēršoties CSDD klientu apkalpošanas centrā vai elektroniski, autentificējoties CSDD e-pakalpojumos.

(MK 13.02.2024. noteikumu Nr. 97 redakcijā)

83. Lai reģistrētu velosipēdu vai velorikšu, persona:

83.1. CSDD klientu apkalpošanas centrā:

83.1.1. iesniedz iesniegumu, kurā norāda velosipēda vai velorikšas tehniskos datus un īpašuma tiesību iegūšanas veidu. Ja iesniegumu iesniedz velosipēda vai velorikšas īpašnieka pilnvarota persona, papildus iesniedz pilnvarojumu veicamajai reģistrācijas darbībai;

83.1.2. uzrāda velosipēdu vai velorikšu, lai CSDD varētu iegūt reģistrācijai nepieciešamos fotoattēlus un noteikt marku, modeli, rāmja vai identifikācijas numuru un elektromotoru maksimālo jaudu, ja velosipēds vai velorikša aprīkots ar vienu vai vairākiem elektromotoriem (turpmāk nodaļā – tehniskie dati);

83.2. CSDD e-pakalpojumos noformē iesniegumu, pievieno CSDD reģistrā fotoattēlus un deklarē velosipēda vai velorikšas tehniskos datus un īpašuma tiesību iegūšanas veidu. Ja velosipēds vai velorikša aprīkots ar vienu vai vairākiem elektromotoriem, norāda to kopējo maksimālo jaudu.

(MK 13.02.2024. noteikumu Nr. 97 redakcijā)

84. Transportlīdzekļu reģistrā par velosipēdu vai velorikšu iekļauj šādu informāciju:

84.1. īpašnieka vārds, uzvārds un personas kods, juridiskām personām – nosaukums un reģistrācijas numurs;

84.2. marka un modelis;

84.3. fotoattēli, kuros redzams kopskats, velosipēda rāmja numurs vai velorikšas izgatavotāja uzlīme vai plāksnīte ar izgatavotāja piešķirto sērijas vai produkcijas numuru;

84.4. datums, kad veikta reģistrācijas darbība;

84.5. ja velosipēds vai velorikša nozagts, – īpašnieka veikta atzīme par velosipēda vai velorikšas zādzību.

(MK 13.02.2024. noteikumu Nr. 97 redakcijā)

85. CSDD nereģistrē velosipēdu vai velorikšu bez rāmja vai identifikācijas numura.

(MK 13.02.2024. noteikumu Nr. 97 redakcijā)

85.1 Par velosipēda vai velorikšas reģistrāciju CSDD izsniedz velosipēda vai velorikšas reģistrācijas uzlīmi (10. pielikums).

(MK 13.02.2024. noteikumu Nr. 97 redakcijā)

85.2 Konstatējot, ka velosipēda vai velorikšas reģistrācija nav veikta šajā nodaļā noteiktajā kārtībā, CSDD anulē reģistrāciju.

(MK 13.02.2024. noteikumu Nr. 97 redakcijā)

XV1. Elektroskrejriteņu reģistrācijas un reģistrācijas anulēšanas kārtība

(Nodaļa MK 13.02.2024. noteikumu Nr. 97 redakcijā)

85.3 Elektroskrejriteņu reģistrāciju veic šajā nodaļā noteiktajā kārtībā, un tiem nepiemēro šajos noteikumos noteikto vispārējo transportlīdzekļu reģistrācijas kārtību.

(MK 13.02.2024. noteikumu Nr. 97 redakcijā)

85.4 Elektroskrejriteni tiesīgā lietošanā reģistrē:

85.41. fiziskai personai, kas sasniegusi 16 gadu vecumu un kas ir Latvijas pilsonis vai nepilsonis, vai ārzemnieks, par kuru Fizisko personu reģistrā iekļautas attiecīgas ziņas un kuram ir tiesisks pamats uzturēties Latvijā;

85.42. Latvijā reģistrētai juridiskai personai.

(MK 13.02.2024. noteikumu Nr. 97 redakcijā)

85.5 Elektroskrejriteņa reģistrāciju persona var veikt, personīgi vēršoties CSDD klientu apkalpošanas centrā vai elektroniski autentificējoties CSDD e-pakalpojumos. Juridiska persona, kura, izmantojot mobilo lietotni vai tīmekļvietnes pakalpojumus, piedāvā īrēt vai iznomāt koplietošanas elektroskrejriteņus un kura noslēgusi sadarbības līgumu par informācijas apmaiņu ar CSDD (turpmāk – elektroskrejriteņu izīrētājs), īrēšanai vai iznomāšanai paredzēto elektroskrejriteņu reģistrāciju var veikt, izmantojot CSDD nodrošinātu tiešsaistes pieslēgumu transportlīdzekļu reģistram.

(MK 13.02.2024. noteikumu Nr. 97 redakcijā)

85.6 Reģistrējot elektroskrejriteni, tam piešķir reģistrācijas numuru un izsniedz atbilstošu reģistrācijas uzlīmi (11. pielikums) (turpmāk – reģistrācijas uzlīme) izvietošanai redzamā vietā elektroskrejriteņa priekšpusē uz stūres statņa. Reģistrācijas uzlīme satur numurētu hologrāfisko pretviltošanas elementu. Elektroskrejriteņu izīrētājs reģistrācijas uzlīmi ar CSDD piešķirto numuru var izgatavot patstāvīgi atbilstoši šo noteikumu 11. pielikumam. Ja elektroskrejriteņu izīrētājs uzlīmi ar piešķirto reģistrācijas numuru izgatavo pats, tad uzlīmi ar numurētu hologrāfisko pretviltošanas elementu var izvietot uz elektroskrejriteņa konstrukcijas arī citā vietā, kas saskaņota ar CSDD noslēgtajā līgumā.

(MK 13.02.2024. noteikumu Nr. 97 redakcijā)

85.7 Ar elektroskrejriteņu reģistrāciju saistītās darbības CSDD var veikt:

85.71. elektroskrejriteņa tiesīgais lietotājs – pilngadīga fiziska persona;

85.72. elektroskrejriteņa tiesīgā lietotāja rakstveidā pilnvarota persona;

85.73. elektroskrejriteņa tiesīgā lietotāja pārstāvis – persona, kurai saskaņā ar Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā esošo informāciju ir tiesības pārstāvēt juridisko personu;

85.74. elektroskrejriteņa tiesīgā lietotāja – nepilngadīgas fiziskas personas – aizbildnis, uzrādot aizbildnību vai aizgādību apliecinošu dokumentu.

(MK 13.02.2024. noteikumu Nr. 97 redakcijā)

85.8 Lai reģistrētu elektroskrejriteni tiesīgā lietošanā, persona:

85.81. CSDD klientu apkalpošanas centrā:

85.81.1. uzrāda elektroskrejriteni, lai CSDD varētu iegūt reģistrācijai nepieciešamos fotoattēlus un noteikt marku, modeli, sērijas vai produkcijas numuru, elektroskrejriteņa konstrukcijā paredzēto maksimālo ātrumu un elektromotora jaudu (turpmāk – tehniskie dati). Elektroskrejriteni var neuzrādīt, ja tas iepriekš ir reģistrēts CSDD, nepieciešamie fotoattēli ir pievienoti un tam nav veikta pārbūve, palielinot maksimālo ātrumu vai motora jaudu;

85.81.2. iesniedz iesniegumu, kurā norāda elektroskrejriteņa tehniskos datus un deklarē elektroskrejriteņa lietošanas tiesības;

85.82. CSDD e-pakalpojumos:

85.82.1. noformē iesniegumu, kurā norāda elektroskrejriteņa tehniskos datus un deklarē elektroskrejriteņa lietošanas tiesības;

85.82.2. pievieno elektroskrejriteņa kopskata fotoattēlu, izgatavotāja uzlīmes vai plāksnītes fotoattēlu, kurā norādīti elektroskrejriteņa tehniskie dati, un sērijas vai produkcijas numura fotoattēlu, ja izgatavotāja piešķirtais sērijas vai produkcijas numurs nav norādīts uz izgatavotāja uzlīmes. Elektroskrejriteņa fotoattēlus var nepievienot, ja elektroskrejritenis iepriekš ir reģistrēts CSDD un nepieciešamie fotoattēli jau ir pievienoti, kā arī tam nav veikta pārbūve, palielinot maksimālo ātrumu vai motora jaudu;

85.82.3. apliecina, ka elektroskrejriteņa elektromotoru kopējā jauda nepārsniedz 1000 W, tā maksimālais ātrums nepārsniedz 25 kilometrus stundā, tam nav pedāļu, nav sēdvietas, kuras augstums pārsniedz 54 cm no zemes, tas paredzēts vienam cilvēkam, tas aprīkots ar stūri vai roku atbalstu, kas ir mehāniski savienots ar kāju atbalsta virsmu;

85.83. izmantojot īrēšanai vai iznomāšanai paredzēto elektroskrejriteņu reģistrācijas tiešsaistes pieslēgumu transportlīdzekļu reģistram, norāda elektroskrejriteņa tehniskos datus un saskaņā ar sadarbības līgumu par informācijas apmaiņu iesniedz īrēšanai vai iznomāšanai paredzēto elektroskrejriteņu modeļu kopskata un izgatavotāja plāksnītes fotoattēlu.

(MK 13.02.2024. noteikumu Nr. 97 redakcijā)

85.9 Ja elektroskrejritenim ir vairāki motori, reģistrējot norāda elektroskrejriteņa motoru kopējo jaudu.

(MK 13.02.2024. noteikumu Nr. 97 redakcijā)

85.10 Ja elektroskrejritenis ir pašizgatavots vai tam veikta pārbūve, palielinot maksimālo ātrumu vai motora jaudu, un nav pieejama informācija par elektroskrejriteņa tehniskajiem datiem vai ir aizdomas par tiesīgā lietotāja norādītās informācijas neatbilstību, pirms elektroskrejriteņa reģistrācijas tas jāuzrāda trūkstošo elektroskrejriteņa tehnisko datu noteikšanai CSDD norādītā vietā.

(MK 13.02.2024. noteikumu Nr. 97 redakcijā)

85.11 CSDD nereģistrē elektroskrejriteni, kuram nav iespējams noteikt tehniskos datus – maksimālo ātrumu un motoru jaudu.

(MK 13.02.2024. noteikumu Nr. 97 redakcijā)

85.12 Ja elektroskrejritenim nav sērijas vai produkcijas numura vai to nav iespējams noteikt, elektroskrejriteņa reģistrāciju veic CSDD klientu apkalpošanas centrā.

(MK 13.02.2024. noteikumu Nr. 97 redakcijā)

85.13 Transportlīdzekļu reģistrā par elektroskrejriteni iekļauj šādu informāciju:

85.131. tiesīgā lietotāja vārds, uzvārds un personas kods, juridiskām personām – nosaukums un reģistrācijas numurs;

85.132. marka un modelis;

85.133. elektroskrejriteņa kopskata fotoattēls, sērijas vai produkcijas numura fotoattēls, izgatavotāja uzlīmes vai plāksnītes fotoattēls, kurā norādīti elektroskrejriteņa tehniskie dati. Ja uzlīmē nav norādīts izgatavotāja piešķirtais sērijas vai produkcijas numurs, iekļauj arī fotoattēlu ar šo numuru;

85.134. datums, kad veikta reģistrācija;

85.135. ja elektroskrejritenis nozagts, – tiesīgā lietotāja izdarīta atzīme par elektroskrejriteņa zādzību.

(MK 13.02.2024. noteikumu Nr. 97 redakcijā)

85.14 Ja bojāta elektroskrejritenim izsniegtā reģistrācijas uzlīme, CSDD izsniedz jaunu uzlīmi ar atšķirīgu elektroskrejriteņa reģistrācijas numuru. Elektroskrejriteņu izīrētājs reģistrācijas uzlīmi bojātās uzlīmes vietā var izgatavot patstāvīgi atbilstoši šo noteikumu 11. pielikuma nosacījumiem.

(MK 13.02.2024. noteikumu Nr. 97 redakcijā)

85.15 Ja reģistrētam elektroskrejritenim mainījies tiesīgais lietotājs, tas apliecina iesniegumā savas tiesīgā lietotāja tiesības.

(MK 13.02.2024. noteikumu Nr. 97 redakcijā)

85.16 Reģistrētais tiesīgais lietotājs var reģistrēt tiesīgā lietojuma pārtraukšanu. Ja elektroskrejritenis nozagts, tiesīgais lietotājs, pārtraucot tiesīgo lietojumu, norāda šo faktu iesniegumā.

(MK 13.02.2024. noteikumu Nr. 97 redakcijā)

85.17 Ja tiesīgais lietotājs paziņojis par elektoskrejriteņa zādzības faktu un paziņojums nav atcelts, tad CSDD nereģistrē tiesīgā lietotāja maiņu.

(MK 13.02.2024. noteikumu Nr. 97 redakcijā)

85.18 Ja CSDD konstatē reģistrēta elektroskrejriteņa tehnisko datu neatbilstību reģistrā norādītajiem datiem, CSDD anulē reģistrāciju.

(MK 13.02.2024. noteikumu Nr. 97 redakcijā)

XVI. Noslēguma jautājumi

86. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumus Nr.1610 "Transportlīdzekļu reģistrācijas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2009, 204.nr.).

87. (Svītrots ar MK 26.11.2019. noteikumiem Nr. 560)

88. Šo noteikumu 57.1 punkts stājas spēkā 2018. gada 1. novembrī.

(MK 07.08.2018. noteikumu Nr. 495 redakcijā)

89. Līdz 2019. gada 1. janvārim juridisko personu izsniegtās pilnvaras, kas nav noformētas Ceļu satiksmes likuma 21. panta otrajā daļā noteiktajā kārtībā, ir derīgas transportlīdzekļu reģistrācijas darbību veikšanai līdz 2019. gada 31. martam.

(MK 05.11.2018. noteikumu Nr. 678 redakcijā)

90. Pēdējo valsts reģistrācijas numuru, kas nomainīts līdz 2018. gada 31. decembrim, transportlīdzekļa īpašnieks (turētājs, valdītājs) var izmantot citai viņa īpašumā (turējumā, valdījumā) esoša transportlīdzekļa reģistrācijai gada laikā no valsts reģistrācijas numura maiņas dienas.

(MK 05.11.2018. noteikumu Nr. 678 redakcijā)

91. Grozījumi šo noteikumu 10. punktā un 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 un 10.punkts stājas spēkā 2021. gada 1. februārī.

(MK 20.10.2020. noteikumu Nr. 637 redakcijā)

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

(Grozīta ar MK 22.12.2015. noteikumiem Nr. 796; MK 30.05.2017. noteikumiem Nr. 294; MK 07.08.2018. noteikumiem Nr. 495)

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Padomes 1999.gada 29.aprīļa Direktīvas 1999/37/EK par transportlīdzekļu reģistrācijas dokumentiem;

2) Komisijas 2003.gada 23.decembra Direktīvas 2003/127/EK, ar ko groza Padomes Direktīvu 1999/37/EK par transportlīdzekļu reģistrācijas dokumentiem;

3) Padomes 2006.gada 20.novembra Direktīvas 2006/103/EK, ar ko pielāgo dažas direktīvas transporta politikas jomā saistībā ar Bulgārijas un Rumānijas pievienošanos;

4) Padomes 2013. gada 13. maija Direktīvas 2013/22/ES, ar ko pielāgo dažas direktīvas transporta politikas jomā saistībā ar Horvātijas Republikas pievienošanos;

5) Padomes 2014. gada 3. aprīļa Direktīvas 2014/46/ES, ar ko groza Padomes Direktīvu 1999/37/EK par transportlīdzekļu reģistrācijas dokumentiem;

6) Eiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 5. septembra Direktīvas 2007/46/EK, ar ko izveido sistēmu mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju, kā arī tādiem transportlīdzekļiem paredzētu sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisku vienību apstiprināšanai (pamatdirektīva).

Ministru prezidents, reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs V.Dombrovskis

Satiksmes ministrs U.Augulis
1.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 30.novembra noteikumiem Nr.1080
Reģistrācijas apliecība un tajā norādāmā informācija

(Pielikums MK 25.09.2012. noteikumu Nr. 645 redakcijā, kas grozīta ar MK 22.12.2015. noteikumiem Nr. 796; MK 30.05.2017. noteikumiem Nr. 294; MK 26.11.2019. noteikumiem Nr. 560; MK 20.10.2020. noteikumiem Nr. 637; MK 12.10.2021. noteikumiem Nr. 682)

1. "Reģistrācijas numurs" – transportlīdzekļa valsts reģistrācijas numurs.

2. "1. reģistrācijas datums" – transportlīdzekļa pirmās reģistrācijas datums. Ja tiek iesniegta reģistrācijas apliecība vai ārvalsts reģistrācijas dokuments, kurā norādīts tikai transportlīdzekļa izlaiduma gads un CSDD rīcībā nav informācijas par transportlīdzekļa pirmās reģistrācijas datumu, sadaļā norāda izlaiduma gadu. Pārējos gadījumos sadaļā norāda transportlīdzekļa modeļa gadu.

3. "Derīga līdz" – reģistrācijas apliecības derīguma termiņš (ja tas ir ierobežots).

4. "Marka" – transportlīdzekļa marka.

5. "Modelis" – transportlīdzekļa modelis (komercnosaukums).

6. "VIN" – transportlīdzekļa izgatavotāja piešķirtais transportlīdzekļa identifikācijas numurs.

7. "Turētājs" – turētāja vārds un uzvārds vai kādā no Uzņēmumu reģistra vestajiem reģistriem norādītais nosaukums, kā arī turētāja deklarētā dzīvesvieta (juridiskai personai – atrašanās vieta) Latvijā. Ja transportlīdzekļa īpašnieks vai valdītājs ir arī tā turētājs, sadaļā norāda transportlīdzekļa īpašnieka vai valdītāja datus. Turētāja deklarētā dzīvesvieta (juridiskai personai – atrašanās vieta) Latvijā nav jānorāda, ja transportlīdzekli reģistrē, izsniedzot tranzīta numura zīmes. Šajos noteikumos noteiktajos gadījumos šajā sadaļā norāda aizbildņa vai aizgādņa datus. Ja turētājam nav deklarētās dzīvesvietas, sadaļā norāda personas mutiski norādīto atrašanās vietu Latvijā. Komersanta nosaukumu (firmu) norāda, ietverot komersanta veida saīsinājumu. Ja norādāmo simbolu skaits pārsniedz reģistrācijas apliecības sadaļā iekļaujamo simbolu skaitu, izmanto vārdu saīsinājumus.

8. "Īpašnieks" – transportlīdzekļa īpašnieka vai valdītāja vārds un uzvārds vai kādā no Uzņēmumu reģistra vestajiem reģistriem norādītais nosaukums. Komersanta nosaukumu (firmu) norāda, ietverot komersanta veida saīsinājumu. Ja norādāmo simbolu skaits pārsniedz reģistrācijas apliecības sadaļā iekļaujamo simbolu skaitu, izmanto vārdu saīsinājumus.

9. "Tips" – transportlīdzekļa tips.

10. "Variants" – transportlīdzekļa tipa variants.

11. "Versija" – transportlīdzekļa tipa varianta versija.

12. "Pilna masa (kg)" – transportlīdzekļa izgatavotāja noteiktā transportlīdzekļa maksimālā pieļaujamā masa kopā ar vadītāju, pasažieriem un kravu. Motocikliem un mopēdiem to nenorāda.

13. "Pašmasa (kg)" – nokomplektēta transportlīdzekļa masa kopā ar vadītāju, bet bez pasažieriem un kravas.

14. "Izdota" – reģistrācijas apliecības izdošanas datums un CSDD klientu apkalpošanas centrs, kurā izsniegta reģistrācijas apliecība.

15. "Kategorija" – transportlīdzekļa kategorija.

16. "Jauda/svars (kW/kg)" – motocikla jaudas un svara attiecība.

17. "Tipa apstiprinājuma Nr." – transportlīdzekļa tipa apstiprinājuma numurs.

18. "Motora tilpums (cm3)" – izgatavotāja noteiktais mehāniskā transportlīdzekļa vai mopēda motora tilpums. Ja motors tiek mainīts, norāda pēc pārbūves noteikto motora tilpumu.

19. "Motora maks. jauda (kW)" – izgatavotāja noteiktā mehāniskā transportlīdzekļa vai mopēda maksimālā motora jauda. Ja motors tiek mainīts, norāda pēc pārbūves noteikto maksimālo motora jaudu.

20. "Degviela" – mehāniskā transportlīdzekļa vai mopēda degvielas veids.

21. "Krāsa" – nav jānorāda.

22. "Sēdvietas" – sēdvietu skaits.

23. "Stāvvietas" – autobusiem pasažieru stāvvietu skaits.

24. "Veids" – transportlīdzekļa veids. Ja nepieciešams, izdara atzīmes par operatīvā transportlīdzekļa statusa piešķiršanu un atzīmes par transportlīdzekļa pārbūvi vai uzstādīto aprīkojumu.

25. "Piezīmes" – atsavināšanas aizliegumi, ierobežojumi un atzīmes par aizbildnību un aizgādnību, kā arī cita nepieciešamā papildu informācija.

26. "Atzīme par transportlīdzekļa noņemšanu no uzskaites" – ieraksti par transportlīdzekļa noņemšanu no uzskaites un ierakstu izdarīšanas datums, kuru CSDD darbinieks apliecina ar parakstu un reģistrācijas dokumentu apliecināšanai paredzēto zīmogu, ja transportlīdzekli izved uz ārpuskopienas valsti.

27. "Atzīme par transportlīdzekļa īpašnieka maiņu" – transportlīdzekļu tirdzniecības uzņēmuma ieraksts par transportlīdzekļa pārdošanu un īpašuma tiesību apliecības izsniegšanu.

28. Materiālu, ko lieto reģistrācijas apliecībai, nodrošina pret viltojumiem, izmantojot vismaz šādus paņēmienus (atļauts lietot arī citus papildu paņēmienus):

28.1. pamata fona drošības raksts, izmantojot varavīksnes drukas zīmējumus ar vairāktoņu drošības krāsām un pozitīvu un negatīvu Guilloche rakstu, izstrādāts tā, lai tas nebūtu viltojams skenējot, drukājot vai kopējot;

28.2. iestrādātas pazīmes, kas skaidri izceļas ultravioletajā apgaismojumā;

28.3. iestrādāti optiski mainīgas krāsas elementi ar dzirkstes efektu;

28.4. materiāla noformējumā izmantots mikroraksts;

28.5. atsevišķi uzraksti vismaz trijās īpašās krāsās, no kurām vismaz viena luminiscē UV staru gaismā;

28.6. materiālu aizsargā ar hologrāfisku pretviltošanas pārklājumu, ielaminējot vāciņos.

2.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 30.novembra noteikumiem Nr.1080
Tranzīta numura kartes paraugs

(Pielikums svītrots ar MK 26.11.2019. noteikumiem Nr. 560)

3.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 30.novembra noteikumiem Nr.1080
Izziņas paraugs par transportlīdzekļa numurētā agregāta piederību

(Pielikums svītrots ar MK 26.11.2019. noteikumiem Nr. 560)

4.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 30.novembra noteikumiem Nr.1080
Izmēģinājuma numura kartes paraugs

(Pielikums svītrots ar MK 26.11.2019. noteikumiem Nr. 560)

5.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 30.novembra noteikumiem Nr.1080
Tirdzniecības numura kartes paraugs

(Pielikums svītrots ar MK 22.12.2015. noteikumiem Nr. 796)

6.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 30.novembra noteikumiem Nr.1080
Bezceļu transportlīdzekļa reģistrācijas apliecības paraugs

(Pielikums svītrots ar MK 26.11.2019. noteikumiem Nr. 560)

7. pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 30.novembra
noteikumiem Nr. 1080

(Pielikums MK 13.02.2024. noteikumu Nr. 97 redakcijā)

Numura zīmju apraksts

1. Atkarībā no transportlīdzekļu izgatavotāja paredzētās konstrukcijas un veida Latvijā numura zīmes tiek izgatavotas atbilstoši šādiem numura zīmju tipiem:


1.1. A tips (520 x 110 mm) – paredzēts uzstādīšanai transportlīdzekļu priekšpusē, kā arī aizmugurē, ja ir atbilstoša transportlīdzekļa konstrukcija. A tipa numura zīmi neuzstāda motocikliem, tricikliem, kvadricikliem un mopēdiem, izņemot gadījumu, ja transportlīdzekļa izgatavotāja konstrukcijā ir paredzēta vieta šā tipa numura zīmes uzstādīšanai;

1.2. B tips (280 x 200 mm) – paredzēts uzstādīšanai to transportlīdzekļu aizmugurē, kuriem konstruktīvi nav iespējams uzstādīt A tipa numura zīmi. B tipa numura zīmi neuzstāda motocikliem, tricikliem, kvadricikliem un mopēdiem;

1.3. C tips (240 x 130 mm) – paredzēts uzstādīšanai motociklu, triciklu un kvadriciklu aizmugurē, kā arī to transportlīdzekļu priekšpusē vai aizmugurē, kuriem konstruktīvi nav iespējams uzstādīt attiecīgi A vai B tipa numura zīmi;

1.4. E tips (300 x 110 mm) – paredzēts uzstādīšanai transportlīdzekļiem, kuriem izsniedz speciālas nozīmes numura zīmes;

1.5. F tips (177 x 130 mm) – paredzēts uzstādīšanai to motociklu, triciklu un kvadriciklu aizmugurē, kuriem konstruktīvi nav iespējams uzstādīt C tipa numura zīmi;

1.6. G tips (133 x 165 mm) – paredzēts uzstādīšanai mopēdu aizmugurē;

1.7. H tips (133 x 165 mm) – paredzēts uzstādīšanai bezceļu transportlīdzekļu aizmugurē.

2. Vispārējās izmantošanas numura zīmes:

2.1. izgatavo A, B, C, F un G tipa vispārējās izmantošanas numura zīmes;

2.2. A, B un C tipa numura zīmēs, kuras paredzētas uzstādīšanai mehāniskajiem transportlīdzekļiem, ir divi latīņu alfabēta burti un no viena līdz četriem cipariem, kas veido skaitļus no 1 līdz 9999. A, B un C tipa numura zīmēs, kuras paredzētas uzstādīšanai piekabēm (puspiekabēm), ir viens latīņu alfabēta burts un no viena līdz četriem cipariem, kas veido skaitļus no 1 līdz 9999. A tipa numura zīmēs, kuras paredzētas uzstādīšanai mopēdiem, ir viens latīņu alfabēta burts un no viena līdz trijiem cipariem, kas veido skaitļus no 1 līdz 999. Piekabēm, puspiekabēm un mopēdiem paredzēto numura zīmju pēdējo divu ciparu simbolu vietā var lietot burtu simbolus;

2.3. A tipa numura zīmēs burti no cipariem atdalīti ar horizontālu svītru;

2.4. (svītrots ar MK 05.11.2018. noteikumiem Nr. 678);

2.5. F tipa numura zīmēs ir divi latīņu alfabēta burti un no viena līdz trijiem cipariem, kas veido skaitļus no 1 līdz 999;

2.6. G tipa numura zīmēs ir viens latīņu alfabēta burts un no viena līdz trijiem cipariem, kas veido skaitļus no 1 līdz 999. Pēdējo divu ciparu simbolu vietā var lietot burtu simbolus.

3. Individuālās numura zīmēs ir šāds simbolu skaits un izvietojums:

3.1. A tips – divi līdz astoņi simboli, izvietoti vienā rindā;

3.2. B tips – divi līdz septiņi simboli, kurus var izvietot numura zīmes abās rindās. Numura zīmes pirmajā (augšējā) rindā izvieto no viena līdz trim simboliem, bet otrajā (apakšējā) rindā – no viena līdz četriem simboliem. B tipa numura zīmes ar diviem līdz četriem simboliem izgatavo, simbolus izvietojot otrajā (apakšējā) rindā, ja simbolu kombinācija nav veidota no divām daļām vai to nav iespējams sadalīt divās daļās. B tipa numura zīmes ar pieciem līdz septiņiem simboliem izgatavo, ja simbolu kombinācija sastāv no divām daļām (diviem vārdiem) vai to ir iespējams sadalīt divās daļās;

3.3. C tips – divi līdz astoņi simboli, kurus var izvietot numura zīmes abās rindās, no viena līdz četriem simboliem katrā rindā. C tipa numura zīmes ar diviem līdz četriem simboliem izgatavo, simbolus izvietojot otrajā (apakšējā) rindā, ja simbolu kombinācija nav veidota no divām daļām vai to nav iespējams sadalīt divās daļās. C tipa numura zīmes ar pieciem līdz astoņiem simboliem izgatavo, ja simbolu kombinācija sastāv no divām daļām (diviem vārdiem) vai to ir iespējams sadalīt divās daļās;

3.4. (svītrots ar MK 05.11.2018. noteikumiem Nr. 678);

3.5. F tips – divi līdz pieci simboli, kurus var izvietot numura zīmes abās rindās. Numura zīmes pirmajā (augšējā) rindā izvieto no viena līdz diviem simboliem, bet otrajā (apakšējā) rindā – no viena līdz trim simboliem. F tipa numura zīmēs ar diviem līdz trim simboliem simbolus izvieto otrajā (apakšējā) rindā, ja simbolu kombinācija nav veidota no divām daļām vai to nav iespējams sadalīt divās daļās. F tipa numura zīmes ar četriem līdz pieciem simboliem izgatavo, ja simbolu kombinācija sastāv no divām daļām (diviem vārdiem) vai to ir iespējams sadalīt divās daļās;

3.6. G tips – divi līdz četri simboli, kurus var izvietot numura zīmes abās rindās. Numura zīmes pirmajā (augšējā) rindā izvieto vienu simbolu, bet otrajā (apakšējā) rindā – no viena līdz trim simboliem. G tipa numura zīmēs ar diviem līdz trim simboliem simbolus izvieto otrajā (apakšējā) rindā, ja simbolu kombinācija nav veidota no divām daļām vai to nav iespējams sadalīt divās daļās. G tipa numura zīmes ar četriem simboliem izgatavo, ja simbolu kombinācija sastāv no divām daļām (diviem vārdiem) vai to ir iespējams sadalīt divās daļās;

3.7. individuālajās numura zīmēs izmanto ne vairāk kā trīs vienādus simbolus pēc kārtas, tai skaitā arī B, C, F un G tipa numura zīmēs, kur simboli tiek dalīti atsevišķās rindās. Burtu un ciparu simbolus nevar lietot pamīšus, bet tos izkārto tā, lai ciparu simboli seko burtu simboliem vai otrādi;

3.8. individuālajās numura zīmēs simbolus var atdalīt tikai ar vienu atstarpi. Nosakot simbolu skaitu, šo atstarpi uzskata par atsevišķu simbolu. Atstarpi lieto tikai vārdu vai vārdu un ciparu atdalīšanai;

3.9. individuālajās numura zīmēs visu simbolu izmēriem jābūt vienādiem.

4. Speciālās nozīmes numura zīmes:

4.1. tranzīta numura zīmes:

4.1.1. tranzīta numura zīmju tipi:

4.1.1.1. A tips – paredzēts uzstādīšanai šā pielikuma 1.1. apakšpunktā minētajiem transportlīdzekļiem ar trim līdz sešiem simboliem numura zīmē, kur pirmie divi simboli ir burti, bet pārējie – cipari, kas veido skaitļus no 1 līdz 9999;

4.1.1.2. C tips – paredzēts uzstādīšanai to transportlīdzekļu aizmugurē, kuriem konstruktīvi nav iespējams uzstādīt A tipa numura zīmi, kā arī motocikliem, tricikliem, kvadricikliem un mopēdiem ar trim līdz sešiem simboliem, kur pirmie divi simboli ir burti, bet pārējie – cipari, kas veido skaitļus no 1 līdz 9999;

4.1.2. tranzīta numura zīmēs ir izvietots noteikta izmēra sarkanas krāsas laukums;

4.2. tirdzniecības numura zīmes:

4.2.1. tirdzniecības numura zīmju tipi:

4.2.1.1. A tips – paredzēts uzstādīšanai attiecīgi šā pielikuma 1.1. apakšpunktā minētajiem transportlīdzekļiem ar trim līdz sešiem simboliem;

4.2.1.2. C tips – paredzēts uzstādīšanai to transportlīdzekļu aizmugurē, kuriem konstruktīvi nav iespējams uzstādīt A tipa numura zīmi, kā arī motocikliem, tricikliem, kvadricikliem un mopēdiem ar trim līdz četriem simboliem;

4.2.2. tirdzniecības numura zīmju pirmais simbols ir burts (A, B, C, D vai E), kas norāda transportlīdzekļa veidu, bet pārējie ir cipari. Pēdējais cipars norāda gadu, līdz kuram tirdzniecības numura zīme ir derīga. Pārējie cipari veido skaitļus no 1 līdz 9999 A tipa numura zīmēs vai no 1 līdz 99 C tipa numura zīmēs;

4.2.3. tirdzniecības numura zīmju simboli ir sarkanā krāsā;

4.3. izmēģinājuma numura zīmes:

4.3.1. izmēģinājuma numura zīmju tipi:

4.3.1.1. A tips – paredzēts uzstādīšanai šā pielikuma 1.1. apakšpunktā minētajiem transportlīdzekļiem;

4.3.1.2. C tips – paredzēts uzstādīšanai to transportlīdzekļu aizmugurē, kuriem konstruktīvi nav iespējams uzstādīt A tipa numura zīmi;

4.3.2. izmēģinājuma numura zīmes pirmie trīs simboli ir burti, kas veido burtu kombināciju "IZM", bet pārējie simboli ir cipari, kas veido skaitļus no 1 līdz 999;

4.4. diplomātiskās numura zīmes:

4.4.1. diplomātisko numura zīmju tipi:

4.4.1.1. A tips – paredzēts uzstādīšanai šā pielikuma 1.1. apakšpunktā minētajiem transportlīdzekļiem ar četriem līdz septiņiem simboliem;

4.4.1.2. C tips – paredzēts uzstādīšanai to transportlīdzekļu aizmugurē, kuriem konstruktīvi nav iespējams uzstādīt A tipa numura zīmi. C tipa numura zīmei ir četri līdz seši simboli;

4.4.2. diplomātisko numura zīmju pirmie simboli ir burti "C", "CC" vai "CD", kas izvietoti numura zīmes augšējā rindā C tipa numura zīmēs vai numura zīmes kreisajā pusē A tipa numura zīmēs. Pārējie šo numura zīmju simboli ir cipari;

4.4.3. diplomātisko numura zīmju fons ir sarkanā krāsā;

4.5. taksometru numura zīmes:

4.5.1. taksometru numura zīmju tipi:

4.5.1.1. A tips – paredzēts uzstādīšanai šā pielikuma 1.1. apakšpunktā minētajiem transportlīdzekļiem ar trim līdz sešiem simboliem;

4.5.1.2. E tips – paredzēts uzstādīšanai to transportlīdzekļu aizmugurē, kuriem konstruktīvi nav iespējams uzstādīt A tipa numura zīmi, ar trim līdz četriem simboliem;

4.5.2. taksometru numura zīmju pirmie divi simboli ir burti, bet pārējie ir cipari, kas veido skaitļus no 1 līdz 9999 A tipa numura zīmēs vai no 1 līdz 99 E tipa numura zīmēs;

4.5.3. taksometru numura zīmju fons ir dzeltenā krāsā;

4.6. bezceļu transportlīdzekļu numura zīmes:

4.6.1. bezceļu transportlīdzekļu numura zīmēs ir trīs līdz pieci simboli. Numura zīmju pirmie divi simboli ir burti, bet pārējie ir cipari, kas veido skaitļus no 1 līdz 999;

4.6.2. bezceļu transportlīdzekļu numura zīmju simboli ir zaļā krāsā;

4.7. militārās numura zīmes:

4.7.1. militāro numura zīmju tipi:

4.7.1.1.  A tips – paredzēts uzstādīšanai šā pielikuma 1.1. apakšpunktā minētajiem transportlīdzekļiem;

4.7.1.2.  B tips – paredzēts uzstādīšanai šā pielikuma 1.2. apakšpunktā minētajiem transportlīdzekļiem;

4.7.1.3.  C tips – paredzēts uzstādīšanai šā pielikuma 1.3. apakšpunktā minētajiem transportlīdzekļiem;

4.7.1.4.  E tips – paredzēts uzstādīšanai to transportlīdzekļu priekšpusē vai aizmugurē, kuriem konstruktīvi nav iespējams uzstādīt attiecīgi A, B vai C tipa numura zīmi;

4.7.1.5.  F tips – paredzēts uzstādīšanai šā pielikuma 1.5. apakšpunktā minētajiem transportlīdzekļiem;

4.7.2. militāro numura zīmju pirmie simboli ir burti "L" vai "LA", bet pārējie ir cipari;

4.7.3. militāro numura zīmju fons nav gaismu atstarojošs, tas ir melnā krāsā, bet simboli ir baltā krāsā;

 

4.8. elektrotransportlīdzekļu numura zīmju simboli ir zilā krāsā, un tie atbilst šā pielikuma 2. un 3. punktā un 4.4. un 4.5. apakšpunktā noteiktajiem tipiem.

5. CSDD izsniegtās numura zīmes atbilst šādām būtiskām tehniskajām prasībām:

5.1. numura zīmes tiek izgatavotas, ievērojot noteiktu simbolu izmēru un izvietojumu;

5.2. numura zīmju izgatavošanā tiek izmantotas speciāli šim nolūkam paredzētas numura plāksnes, pārklājuma materiāli un noteikts krāsojums;

5.3. numura zīmēs ir iestrādātas noteiktas drošības zīmes;

5.4. numura zīmēm ir atstarojoša materiāla pārklājums, un tās ir aizsargātas pret koroziju;

5.5. numura zīme un tās pārklājums atbilstošas ekspluatācijas un uzglabāšanas apstākļos saglabā mehānisko noturību.

6. Ja numura zīme atbilst piemērojamo standartu prasībām, tad tā atbilst šo noteikumu prasībām.

8.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 30.novembra noteikumiem Nr.1080
Rēķina-uzziņas veidlapas paraugs

(Pielikums svītrots ar MK 25.09.2012. noteikumiem Nr.645)

9.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 30.novembra noteikumiem Nr.1080
Sērijveidā pārbūvēta transportlīdzekļa atbilstības apliecinājuma paraugs

(Pielikums svītrots ar MK 22.12.2015. noteikumiem Nr. 796)

10. pielikums
Ministru kabineta
2010. gada 30. novembra
noteikumiem Nr. 1080

(Pielikums MK 13.02.2024. noteikumu Nr. 97 redakcijā)

Velosipēda vai velorikšas reģistrācijas uzlīmes apraksts

1. Velosipēda vai velorikšas reģistrācijai izmanto uzlīmi ar hologrāfisku pretviltošanas elementu, kuras izmērs ir 40 x 50 mm.

2. Velosipēda vai velorikšas reģistrācijas uzlīmes paraugs.

11. pielikums
Ministru kabineta
2010. gada 30. novembra
noteikumiem Nr. 1080

(Pielikums MK 13.02.2024. noteikumu Nr. 97 redakcijā)

Elektroskrejriteņa reģistrācijas uzlīmes apraksts

1. Elektroskrejriteņu reģistrācijai izmanto baltas krāsas ne mazāk kā 50 mm platas uzlīmes, uz kurām vertikāli uz leju Arial Bold formātā melnā krāsā ir attēloti pieci līdz septiņi reģistrācijas numura simboli. Fonā var būt iekļautas zilas un pelēkas krāsas viļņveida līnijas. Katra simbola augstums ir vismaz 27 mm, un atstarpe starp simboliem ir vismaz 2 mm. Elektroskrejriteņu reģistrācijas numura pirmais simbols var būt latīņu alfabēta burts, izņemot burtus I un O.

2. CSDD nodrošina, ka uz CSDD izsniegtajām elektroskrejriteņu reģistrācijas uzlīmēm ir hologrāfisks pretviltošanas elements.

3. Elektroskrejriteņa reģistrācijas numura uzlīmes paraugs.

CSDD izsniegtā numura uzlīme

Izīrētāja elektroskrejriteņa numura uzlīme

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Transportlīdzekļu reģistrācijas noteikumi Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 1080Pieņemts: 30.11.2010.Stājas spēkā: 04.12.2010.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 192, 03.12.2010.
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
 • Grozījumi
 • Tiesību akti, kuriem maina statusu
 • Izdoti saskaņā ar
 • Eiropas Savienības Tiesas spriedumi
 • Augstākās tiesas atziņas
 • Anotācija / tiesību akta projekts
 • Latvijas standarti
 • Skaidrojumi
 • Citi saistītie dokumenti
222145
{"selected":{"value":"22.02.2024","content":"<font class='s-1'>22.02.2024.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"22.02.2024","iso_value":"2024\/02\/22","content":"<font class='s-1'>22.02.2024.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"16.10.2021","iso_value":"2021\/10\/16","content":"<font class='s-1'>16.10.2021.-21.02.2024.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"12.07.2021","iso_value":"2021\/07\/12","content":"<font class='s-1'>12.07.2021.-15.10.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.02.2021","iso_value":"2021\/02\/01","content":"<font class='s-1'>01.02.2021.-11.07.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"23.10.2020","iso_value":"2020\/10\/23","content":"<font class='s-1'>23.10.2020.-31.01.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.12.2019","iso_value":"2019\/12\/01","content":"<font class='s-1'>01.12.2019.-22.10.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2019","iso_value":"2019\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2019.-30.11.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.11.2018","iso_value":"2018\/11\/01","content":"<font class='s-1'>01.11.2018.-31.12.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"17.08.2018","iso_value":"2018\/08\/17","content":"<font class='s-1'>17.08.2018.-31.10.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"13.06.2017","iso_value":"2017\/06\/13","content":"<font class='s-1'>13.06.2017.-16.08.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"20.01.2017","iso_value":"2017\/01\/20","content":"<font class='s-1'>20.01.2017.-12.06.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.07.2016","iso_value":"2016\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2016.-19.01.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.04.2016","iso_value":"2016\/04\/01","content":"<font class='s-1'>01.04.2016.-30.06.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2016","iso_value":"2016\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2016.-31.03.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"16.04.2014","iso_value":"2014\/04\/16","content":"<font class='s-1'>16.04.2014.-31.12.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"29.09.2012","iso_value":"2012\/09\/29","content":"<font class='s-1'>29.09.2012.-15.04.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"04.12.2010","iso_value":"2010\/12\/04","content":"<font class='s-1'>04.12.2010.-28.09.2012.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
22.02.2024
87
1
 • X
 • Facebook
 • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"