Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 560

Rīgā 2019. gada 26. novembrī (prot. Nr. 55 16. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 30. novembra noteikumos Nr. 1080 "Transportlīdzekļu reģistrācijas noteikumi"

Izdoti saskaņā ar Ceļu satiksmes likuma 10. panta 1.4 daļu,
10.2 panta ceturto daļu un 21. panta otro daļu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2010. gada 30. novembra noteikumos Nr. 1080 "Transportlīdzekļu reģistrācijas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2010, 192. nr.; 2012, 154. nr.; 2014, 75. nr.; 2015, 254. nr.; 2017, 16., 116. nr.; 2018, 162., 221. nr.) šādus grozījumus:

1.1. aizstāt noteikumu tekstā:

1.1.1. vārdus "CSDD nodaļa" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "CSDD klientu apkalpošanas centrs" (attiecīgā locījumā);

1.1.2. vārdus "CSDD Rīgas nodaļa" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "CSDD Rīgas klientu apkalpošanas centrs" (attiecīgā locījumā);

1.2. izteikt 4. punktu šādā redakcijā:

"4. Reģistrējot transportlīdzekli vai numurēto agregātu vai piešķirot transportlīdzeklim valsts reģistrācijas numura zīmes, CSDD izsniedz vienu no šādiem stingrās uzskaites reģistrācijas dokumentiem:

4.1. transportlīdzekļa reģistrācijas apliecību (turpmāk - reģistrācijas apliecība) atbilstoši reģistrācijas apliecības aprakstam (1. pielikums);

4.2. tranzīta numuru karti;

4.3. izziņu par transportlīdzekļa numurētā agregāta piederību;

4.4. izmēģinājuma numura karti;

4.5. bezceļu transportlīdzekļa reģistrācijas apliecību.";

1.3. izteikt 8. punktu šādā redakcijā:

"8. Katram transportlīdzeklim (izņemot piekabes (puspiekabes), mopēdus, triciklus, kvadriciklus un motociklus) izsniedz divas ar vienādu simbolu kombināciju apzīmētas numura zīmes. Piekabei (puspiekabei), mopēdam, triciklam, kvadriciklam un motociklam var izsniegt vienu numura zīmi, ja transportlīdzekļa izgatavotājs ir paredzējis tikai vienu numura zīmes uzstādīšanas vietu. Numura zīmes transportlīdzeklim uzstāda vertikālā stāvoklī, centrējot tās perpendikulāri transportlīdzekļa garenasij, ja transportlīdzekļa izgatavotājs nav paredzējis citu numura zīmes uzstādīšanas vietu.";

1.4. papildināt 9. punktu ar otro teikumu šādā redakcijā:

"Transportlīdzekļu reģistrā un reģistrācijas apliecībā valsts reģistrācijas numuru norāda bez svītras vai atstarpes starp simboliem.";

1.5. izteikt 13. punktu šādā redakcijā:

"13. Transportlīdzeklim var izsniegt šādas speciālas nozīmes numura zīmes:

13.1. tranzīta numura zīmes. Tās izsniedz transportlīdzeklim, kuru paredzēts izvest no Latvijas atsavināšanai vai pastāvīgai ekspluatācijai ārvalstī, transportlīdzeklim, kura reģistrācija Latvijā ir aizliegta, vai transportlīdzeklim, kurš piedalās ceļu satiksmē, šķērsojot Latvijas teritoriju tranzītā, ja, iebraucot Latvijā, tam nav derīgu numura zīmju. Tranzīta numura piešķiršanu apliecina kopā ar tranzīta numura zīmēm izsniegta tranzīta numura karte. Tranzīta numura zīmes neizsniedz bezceļu transportlīdzekļiem;

13.2. tirdzniecības numura zīmes. Tās izsniedz CSDD reģistrētiem komersantiem, kas nodarbojas ar transportlīdzekļu tirdzniecību (turpmāk - tirdzniecības uzņēmums). Tirdzniecības numura piešķiršanu apliecina transportlīdzekļu reģistrā noformēta tirdzniecības numura karte;

13.3. izmēģinājuma numura zīmes. Tās izsniedz personai, kura izmēģina jaunbūvētos vai pārbūvētos transportlīdzekļus. Izmēģinājuma numura piešķiršanu apliecina kopā ar izmēģinājuma numura zīmēm izsniegta izmēģinājuma numura karte. Izmēģinājuma numura zīmes izsniedz CSDD Reģistrācijas departamentā;

13.4. diplomātiskās numura zīmes. Tās izsniedz pēc Ārlietu ministrijas pieprasījuma. Diplomātiskās numura zīmes izsniedz CSDD Rīgas klientu apkalpošanas centrā;

13.5. taksometru numura zīmes. Tās izsniedz tādam transportlīdzeklim, kuru atļauts izmantot pasažieru komercpārvadājumiem un kuram saskaņā ar normatīvajiem aktiem par pasažieru komercpārvadājumiem ar taksometriem jābūt aprīkotam ar taksometru numura zīmēm (turpmāk - taksometrs);

13.6. bezceļu transportlīdzekļu numura zīmes. Tās izsniedz sērijveidā izgatavotiem mopēdiem, motocikliem, tricikliem un kvadricikliem, kuru izmantošanu ceļu satiksmē izgatavotājs nav paredzējis. Bezceļu transportlīdzekļu numura piešķiršanu apliecina kopā ar bezceļu transportlīdzekļu numura zīmēm izsniegta bezceļu transportlīdzekļa reģistrācijas apliecība;

13.7. elektrotransportlīdzekļu numura zīmes. Tās izsniedz transportlīdzekļiem, kuri darbināmi tikai ar elektromotoru;

13.8. militārās numura zīmes. Tās izsniedz speciālajiem militārajiem transportlīdzekļiem pēc Aizsardzības ministrijas pieprasījuma. Militārās numura zīmes izsniedz CSDD Rīgas klientu apkalpošanas centrā.";

1.6. papildināt noteikumus ar 18.1, 18.2 un 18.3 punktu šādā redakcijā:

"18.1 Veicot ar transportlīdzekļu reģistrāciju saistītās darbības CSDD, persona identitāti apliecina, autentificējoties elektroniski CSDD e-pakalpojumos vai vēršoties personīgi CSDD klientu apkalpošanas centrā.

18.2 Rakstveida pilnvarojums ir nepieciešams, lai CSDD veiktu šādas reģistrācijas darbības:

18.2 1. transportlīdzekļa iegūšanu vai reģistrāciju īpašumā Latvijā;

18.2 2. transportlīdzekļa īpašnieka maiņu, atsavinot transportlīdzekli;

18.2 3. transportlīdzekļa noņemšanu no uzskaites atsavināšanai Latvijā, izvešanai no Latvijas vai norakstīšanai;

18.2 4. no uzskaites noņemta transportlīdzekļa atjaunošanu uzskaitē. Transportlīdzekļa atjaunošanu uzskaitē pēc reģistrācijas pārtraukšanas uz laiku, nododot numura zīmes, reģistrētais turētājs var veikt bez rakstveida pilnvarojuma noformēšanas;

18.2 5. transportlīdzekļa turētāja reģistrēšanu, dzēšanu vai maiņu;

18.2 6. transportlīdzekļa reģistrācijas dokumenta derīguma termiņa reģistrēšanu, dzēšanu vai maiņu;

18.2 7. reģistrācijas dokumenta atjaunošanu zudušā vietā, izņemot gadījumu, ja darbību veic reģistrētais turētājs;

18.2 8. nomainītā valsts reģistrācijas numura rezervēšanu citas personas īpašumā (turējumā, valdījumā) esoša transportlīdzekļa reģistrācijai.

18.3 Rakstveida pilnvarojums nav nepieciešams, ja transportlīdzekļa īpašnieks ir persona, kurai saskaņā ar normatīvajiem aktiem par patērētāju tiesību aizsardzību ir tiesības sniegt patērētājam kreditēšanas pakalpojumu un kura, pamatojoties uz sadarbības līgumu ar CSDD par atzīmju izdarīšanu transportlīdzekļu reģistrā, ir sniegusi informāciju par veicamo reģistrācijas darbību.";

1.7. izteikt 19. punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"19. Ar transportlīdzekļu reģistrāciju saistītās darbības CSDD var veikt:";

1.8. izteikt 19.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"19.3. persona, kas, pamatojoties uz statūtiem, nolikumu vai citiem tiesību aktiem par personai piešķirtajām pārstāvības tiesībām, rīkojas transportlīdzekļa īpašnieka vai valdītāja - šo noteikumu 16.2. apakšpunktā minētās personas - vārdā, apliecinot iesniegumu ar parakstu. Šādā gadījumā persona iesniegumā norāda arī sava amata nosaukumu un paraksta atšifrējumu. CSDD pārliecinās par personas paraksta tiesībām, ja tā pārstāv juridisko personu, kas reģistrēta kādā no Uzņēmumu reģistra vestajiem reģistriem;";

1.9. svītrot 19.4. un 19.5. apakšpunktā vārdus "un iesniedzot tā kopiju";

1.10. aizstāt 19.11. apakšpunktā skaitli "19.2" ar skaitli "18.2";

1.11. svītrot 19.2 punktu;

1.12. izteikt 22. punktu šādā redakcijā:

"22. Papildus šajos noteikumos minētajiem gadījumiem, kad transportlīdzekļa reģistrācijai iesniedz izziņu par agregātu numuru salīdzināšanu, to iesniedz arī šādos gadījumos:

22.1. tāda transportlīdzekļa īpašnieka vai turētāja maiņas reģistrācijai vai noņemšanai no uzskaites atsavināšanai, kuram transportlīdzekļu reģistrā saskaņā ar šo noteikumu 55. punktu tiks reģistrētas transportlīdzekļa identifikācijas numura izmaiņas vai kuram identifikācijas numura nav;

22.2. pēc CSDD darbinieka pieprasījuma, ja radušās šaubas vai aizdomas par datu neatbilstību;

22.3. reģistrējot no transportlīdzekļu reģistra izslēgtu transportlīdzekli, izņemot gadījumu, ja šādu transportlīdzekli noņem no uzskaites izvešanai no Latvijas.";

1.13. izteikt 28. punktu šādā redakcijā:

"28. Transportlīdzekļa reģistrāciju veic jebkurā CSDD klientu apkalpošanas centrā vai elektroniski, ja šādas darbības veikšana ir nodrošināta CSDD e-pakalpojumos. Ja reģistrāciju veic CSDD e-pakalpojumos un reģistrācijas rezultātā izsniedz jaunu reģistrācijas dokumentu, tad iepriekš izsniegto dokumentu uzskata par nederīgu un nodod CSDD klientu apkalpošanas centrā vai iznīcina patstāvīgi.";

1.14. izteikt 29.1, 30. un 31. punktu šādā redakcijā:

"29.1 Reģistrējot transportlīdzekli ārvalsts juridiskās personas īpašumā, iesniedz juridiskās personas statusu apliecinošu dokumentu un, ja darbību veic ārvalsts juridiskās personas pārstāvis, kas rīkojas ārvalsts juridiskās personas vārdā, pamatojoties uz statūtiem, nolikumu vai citiem tiesību aktiem par personai piešķirtajām pārstāvības tiesībām, iesniedz arī dokumentu, kurš apliecina šīs pārstāvības tiesības. Minētajiem dokumentiem nepieciešams notariāls apliecinājums, kas izdarīts ne senāk kā pirms viena gada. Dokumenti nav nepieciešami, ja CSDD ir pieejama informācija no ārvalsts uzņēmumu reģistra vai ir citi tiesiski pierādījumi par ārvalstīs reģistrēto uzņēmumu un tā pārstāvjiem.

30. Transportlīdzekļa turētāju reģistrē tā klātbūtnē vai pamatojoties uz turētāja rakstveida pilnvarojumu. Turētāja klātbūtne vai turētāja izdota pilnvara nav nepieciešama, ja transportlīdzekļa īpašnieks ir persona, kurai saskaņā ar normatīvajiem aktiem par patērētāju tiesību aizsardzību ir tiesības sniegt patērētājam kreditēšanas pakalpojumu un kura, pamatojoties uz sadarbības līgumu ar CSDD par atzīmju izdarīšanu transportlīdzekļu reģistrā, ir sniegusi informāciju par transportlīdzekļa nodošanu turētājam. Reģistrētā turētāja dzēšanai tā klātbūtne nav nepieciešama.

31. Elektroniski CSDD e-pakalpojumos vai personīgi CSDD klientu apkalpošanas centrā noformētais rakstveida pilnvarojums, par kuru tiek izdarīta atzīme transportlīdzekļu reģistrā, ir derīgs līdz tā atsaukšanai vai darbības izpildei, bet ne ilgāk kā gadu pēc atzīmes izdarīšanas. Noformējot pilnvarojuma atzīmi CSDD klientu apkalpošanas centrā, personas var iesniegt transportlīdzekļa vai numurētā agregāta reģistrācijai nepieciešamos dokumentus. Ja transportlīdzekli vai numurēto agregātu nereģistrē, tad iesniegtos dokumentus 30 dienu laikā pēc rakstveida pilnvarojuma derīguma termiņa beigām var saņemt tajā CSDD klientu apkalpošanas centrā, kurā tie iesniegti. Neizņemtos dokumentus CSDD arhivē.";

1.15. izteikt 39.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"39.2. atbilstības apliecinājums transportlīdzekļa reģistrācijai nav jāiesniedz:

39.2.1. transportlīdzeklim, kas reģistrēts pirms 2001. gada 1. janvāra, vai transportlīdzeklim, kurš reģistrēts pēc 2001. gada 1. janvāra un kura ārvalsts reģistrācijas dokumentā norādītais transportlīdzekļa izlaiduma vai transportlīdzekļa modeļa gads ir 2000. gads vai senāks;

39.2.2. pēc 2001. gada 1. janvāra reģistrētam vieglajam automobilim, motociklam, triciklam vai kvadriciklam un pēc 2009. gada 29. aprīļa pirmo reizi reģistrētam autobusam, kravas automobilim, piekabei (puspiekabei), kas atbilst transportlīdzekļa tipam, kuram ir veikta atbilstības novērtēšana saskaņā ar normatīvajiem aktiem par atbilstības novērtēšanu (par to liecina tipa apstiprinājuma marķējums uz transportlīdzekļa izgatavotāja plāksnītes);

39.2.3. pēc 2001. gada 1. janvāra Austrijā, Beļģijā, Dānijā, Francijā, Grieķijā, Itālijā, Īrijā, Lielbritānijā, Luksemburgā, Nīderlandē, Portugālē, Somijā, Spānijā, Vācijā, Zviedrijā, Islandē, Lihtenšteinā, Norvēģijā vai Šveicē iepriekš reģistrētam vieglajam automobilim, mopēdam, motociklam, triciklam, kvadriciklam, kravas automobilim, piekabei (puspiekabei), ja attiecīgajam transportlīdzekļa tipam nav veikta atbilstības novērtēšana saskaņā ar normatīvajiem aktiem par atbilstības novērtēšanu;

39.2.4. pēc 2001. gada 1. janvāra Bulgārijā, Čehijā, Igaunijā, Kiprā, Lietuvā, Maltā, Polijā, Rumānijā, Slovākijā, Slovēnijā, Ungārijā vai Horvātijā reģistrētam vieglajam automobilim, mopēdam, motociklam, triciklam, kvadriciklam, kravas automobilim, piekabei (puspiekabei), ja attiecīgajam transportlīdzeklim piešķirts Eiropas Savienības tipa vai individuālais apstiprinājums, valsts tipa vai individuālais apstiprinājums;

39.2.5. sporta mopēdam, motociklam, triciklam vai kvadriciklam, kas ir vai tiks reģistrēts Latvijas Motosporta federācijas licencētam sportistam vai Latvijas Motosporta federācijas biedram. Šādā gadījumā reģistrācijas apliecības sadaļā "Piezīmes" norāda "Sporta";

39.2.6. sporta vieglajam automobilim, kas ir vai tiks reģistrēts Latvijas Automobiļu federācijas licencētam sportistam vai Latvijas Automobiļu federācijas biedram. Šādā gadījumā reģistrācijas apliecības sadaļā "Piezīmes" norāda "Sporta";

39.2.7. sniega motociklam;

39.2.8. bezceļu transportlīdzeklim;

39.2.9. mopēdam, kas izgatavots līdz 2008. gada 1. janvārim;

39.2.10. pēc 2008. gada 1. janvāra reģistrētam mopēdam, kas atbilst transportlīdzekļa tipam, kuram ir veikta atbilstības novērtēšana saskaņā ar normatīvajiem aktiem par atbilstības novērtēšanu (par to liecina tipa apstiprinājuma marķējums uz transportlīdzekļa izgatavotāja plāksnītes);

39.2.11. speciālajiem militārajiem transportlīdzekļiem;";

1.16. svītrot 41.4. apakšpunktu;

1.17. papildināt noteikumus ar 46.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

"46.5. ja reģistrētais transportlīdzekļa īpašnieks (atsavinātājs) pēc tam, kad ieguvējs izdarījis elektronisko atzīmi, veic tādu reģistrācijas darbību, kuras rezultātā tiek mainīta reģistrācijas apliecība, ieguvēja izdarītā elektroniskā atzīme par transportlīdzekļa pieņemšanu transportlīdzekļu reģistrā tiek dzēsta.";

1.18. izteikt 51. punktu šādā redakcijā:

"51. Pirms transportlīdzekļa atsavināšanas un īpašnieka maiņas reģistrācijas transportlīdzekli noņem no uzskaites atsavināšanai Latvijā. Noņemšanu no uzskaites var veikt vienlaikus ar īpašnieka maiņas reģistrāciju. Ja transportlīdzekļa reģistrācija pārtraukta uz laiku, nododot numura zīmes, tas ir izslēgts no transportlīdzekļu reģistra vai noņemts no uzskaites izvešanai no Latvijas, tad pirms transportlīdzekļa atsavināšanas tas jāatjauno uzskaitē vienlaikus ar noņemšanu no uzskaites atsavināšanai Latvijā.";

1.19. aizstāt 62. punkta ievaddaļā vārdu "pārvadāšanu" ar vārdu "komercpārvadājumiem";

1.20. izteikt 62.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"62.2. pirms transportlīdzekļa, kuram reģistrētas taksometru numura zīmes, noņemšanas no uzskaites tā atsavināšanai Latvijā vai izvešanai no Latvijas, pirms reģistrētā turētāja dzēšanas vai turētāja maiņas reģistrācijas veic valsts reģistrācijas numuru maiņu pret vispārējas izmantošanas valsts reģistrācijas numuriem šajos noteikumos noteiktajā kārtībā. Lai veiktu taksometru numuru maiņu pret vispārējas izmantošanas valsts reģistrācijas numuriem, nepieciešama normatīvajos aktos par pasažieru komercpārvadājumiem ar taksometriem noteiktās institūcijas izdarīta atzīme transportlīdzekļu reģistrā par licences kartītes anulēšanu.";

1.21. izteikt 66.1.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"66.1.2. reģistrācijas apliecību, kuru pēc darbības veikšanas atdod iesniedzējam. Atvērtai reģistrācijas apliecībai nogriež apakšējos stūrus un sadaļā "Atzīme par transportlīdzekļa noņemšanu no uzskaites" norāda "Noņemts no uzskaites izvešanai no LV". Ja reģistrācijas apliecību nevar iesniegt, transportlīdzeklim atjauno reģistrācijas apliecību šo noteikumu 58. punktā minētajā kārtībā, bet, ja reģistrācijas apliecībā, kuru nevar uzrādīt, norādīts iepriekšējais īpašnieks, vienlaikus reģistrē īpašnieka maiņu;";

1.22. papildināt noteikumus ar 66.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

"66.5. noņemšanu no uzskaites izvešanai no Latvijas neveic, ja transportlīdzeklis izslēgts no transportlīdzekļu reģistra šo noteikumu 71.1. apakšpunktā minētajā kārtībā.";

1.23. izteikt 69.1.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

"69.1.5. likvidācijas sertifikātu transportlīdzeklim, uz kuru attiecas normatīvie akti par nolietotu transportlīdzekļu apsaimniekošanu. Likvidācijas sertifikātu var neiesniegt, ja transportlīdzekļu reģistrā ir informācija, ka transportlīdzeklis atrodas meklēšanā vairāk nekā gadu, vai ja transportlīdzekļa īpašnieks apliecina, ka transportlīdzeklis ir iznīcināts, gājis bojā vai citu iemeslu dēļ transportlīdzekli nodot apstrādes uzņēmumam nav iespējams un par to ir samaksāts normatīvajos aktos noteiktais dabas resursu nodoklis;";

1.24. papildināt noteikumus ar 73.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

"73.5. ja transportlīdzekli, kam piešķirtas tranzīta numura zīmes, reģistrē Latvijā pastāvīgi personai, kurai tika izsniegtas tranzīta numura zīmes, iepriekš izsniegtās tranzīta numura zīmes nodod CSDD.";

1.25. izteikt 74. punktu šādā redakcijā:

"74. Uz laiku reģistrē tādus transportlīdzekļus, kuru reģistrācija Latvijā ir atļauta un kuri ir ārvalsts personas īpašumā un ievesti Latvijā uz laiku bez nodoma tos reģistrēt Latvijā pastāvīgi. Šādā gadījumā reģistrācijas apliecības sadaļā "Piezīmes" norāda "Ievests uz laiku", bet sadaļā "Derīga līdz" norāda laiku, uz kādu transportlīdzeklis ievests Latvijā, bet ne ilgāku par trim gadiem. Šis nosacījums neattiecas uz transportlīdzekļiem, kuriem piešķirts diplomātiskais valsts reģistrācijas numurs. Reģistrācijai uz laiku iesniegtos dokumentus un numura zīmes uzglabā attiecīgajā CSDD klientu apkalpošanas centrā. Reģistrāciju pamatojošo dokumentu lietā tiek saglabātas šo dokumentu kopijas. Noņemot transportlīdzekli no uzskaites izvešanai no Latvijas, izsniedz glabāšanā nodotos dokumentus un numura zīmes. Minētās darbības veic tajā CSDD klientu apkalpošanas centrā, kurā nodoti ārvalsts dokumenti un numura zīmes.";

1.26. papildināt 76. punktu ar ceturto un piekto teikumu šādā redakcijā:

"Līdz tiesas lēmumam par juridiskā fakta konstatāciju par īpašuma tiesību atzīšanu turētāja maiņa ir aizliegta. Ja vēsturiskais spēkrats ir reģistrēts, piešķirot VS sērijas numura zīmes, tad, zaudējot vēsturiskā spēkrata statusu, jāveic valsts reģistrācijas numura maiņa.";

1.27. svītrot 87. punktu;

1.28. izteikt 1. pielikuma nosaukumu šādā redakcijā:

"Reģistrācijas apliecība un tajā norādāmā informācija";

1.29. svītrot 1. pielikuma daļu "Averss" un "Reverss";

1.30. svītrot vārdus "Reģistrācijas apliecībā norādāmā informācija";

1.31. izteikt 1. pielikuma 2. punktu šādā redakcijā:

"2. "1. reģistrācijas datums" - transportlīdzekļa pirmās reģistrācijas datums. Ja tiek iesniegta reģistrācijas apliecība vai ārvalsts reģistrācijas dokuments, kurā norādīts tikai transportlīdzekļa izlaiduma gads un CSDD rīcībā nav informācijas par transportlīdzekļa pirmās reģistrācijas datumu, sadaļā norāda izlaiduma gadu. Pārējos gadījumos sadaļā norāda transportlīdzekļa modeļa gadu.";

1.32. izteikt 1. pielikuma 21. punktu šādā redakcijā:

"21. "Krāsa" - nav jānorāda.";

1.33. izteikt 1. pielikuma 27. punktu šādā redakcijā:

"27. "Atzīme par transportlīdzekļa īpašnieka maiņu" - transportlīdzekļu tirdzniecības uzņēmuma ieraksts par transportlīdzekļa pārdošanu un īpašuma tiesību apliecības izsniegšanu.";

1.34. papildināt 1. pielikumu ar 28. punktu šādā redakcijā:

"28. Materiālu, ko lieto reģistrācijas apliecībai, nodrošina pret viltojumiem, izmantojot vismaz šādus paņēmienus (atļauts lietot arī citus papildu paņēmienus):

28.1. pamata fona drošības raksts, izmantojot varavīksnes drukas zīmējumus ar vairāktoņu drošības krāsām un pozitīvu un negatīvu Guilloche rakstu, izstrādāts tā, lai tas nebūtu viltojams skenējot, drukājot vai kopējot;

28.2. iestrādātas pazīmes, kas skaidri izceļas ultravioletajā apgaismojumā;

28.3. iestrādāti optiski mainīgas krāsas elementi ar dzirkstes efektu;

28.4. materiāla noformējumā izmantots mikroraksts;

28.5. atsevišķi uzraksti vismaz trijās īpašās krāsās, no kurām vismaz viena luminiscē UV staru gaismā;

28.6. materiālu aizsargā ar hologrāfisku pretviltošanas pārklājumu, ielaminējot vāciņos.";

1.35. svītrot 2., 3., 4. un 6. pielikumu;

1.36. izteikt 7. pielikuma 2.2. apakšpunkta otro teikumu

 šādā redakcijā:

"A, B un C tipa numura zīmēs, kuras paredzētas uzstādīšanai piekabēm (puspiekabēm), ir viens latīņu alfabēta burts un no viena līdz četriem cipariem, kas veido skaitļus no 1 līdz 9999.";

1.37. papildināt 7. pielikumu ar 4.7. apakšpunktu šādā redakcijā:

"4.7. militārās numura zīmes:

4.7.1. militāro numura zīmju tipi:

4.7.1.1.  A tips - paredzēts uzstādīšanai šā pielikuma 1.1. apakšpunktā minētajiem transportlīdzekļiem;

4.7.1.2.  B tips - paredzēts uzstādīšanai šā pielikuma 1.2. apakšpunktā minētajiem transportlīdzekļiem;

4.7.1.3.  C tips - paredzēts uzstādīšanai šā pielikuma 1.3. apakšpunktā minētajiem transportlīdzekļiem;

4.7.1.4.  E tips - paredzēts uzstādīšanai to transportlīdzekļu priekšpusē vai aizmugurē, kuriem konstruktīvi nav iespējams uzstādīt attiecīgi A, B vai C tipa numura zīmi;

4.7.1.5.  F tips - paredzēts uzstādīšanai šā pielikuma 1.5. apakšpunktā minētajiem transportlīdzekļiem;

4.7.2. militāro numura zīmju pirmie simboli ir burti "L" vai "LA", bet pārējie ir cipari;

4.7.3. militāro numura zīmju fons nav gaismu atstarojošs, tas ir melnā krāsā, bet simboli ir baltā krāsā."

2. Noteikumi stājas spēkā 2019. gada 1. decembrī.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Satiksmes ministrs T. Linkaits

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 30. novembra noteikumos Nr. 1080 "Transportlīdzekļu reģistrācijas .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 560Pieņemts: 26.11.2019.Stājas spēkā: 01.12.2019.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 240, 28.11.2019. OP numurs: 2019/240.38
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
310932
01.12.2019
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)