Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 294

Rīgā 2017. gada 30. maijā (prot. Nr. 28 26. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 30. novembra noteikumos Nr. 1080 "Transportlīdzekļu reģistrācijas noteikumi"

Izdoti saskaņā ar Ceļu satiksmes likuma
10. panta 1.4 daļu un 10.2 panta ceturto daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2010. gada 30. novembra noteikumos Nr. 1080 "Transportlīdzekļu reģistrācijas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2010, 192. nr.; 2012, 154. nr.; 2014, 75. nr.; 2015, 254. nr.; 2017, 16. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 2. punktu šādā redakcijā:

"2. Noteikumi neattiecas uz traktortehnikas un tās piekabju, tramvaju, trolejbusu un specializēto tūristu transportlīdzekļu, kā arī speciālās militārās tehnikas reģistrācijas kārtību."

2. Papildināt I nodaļu ar 3.1 un 3.2 punktu šādā redakcijā:

"3.1 Satiksmes ministrija sadarbībā ar attiecīgo standartu tehnisko komiteju iesaka Nacionālajai standartizācijas institūcijai standartu sarakstu, kas izstrādājami, adaptējami un piemērojami saistībā ar šiem noteikumiem.

3.2 Nacionālā standartizācijas institūcija publicē savā mājaslapā internetā (www.lvs.lv) to Latvijas nacionālo standartu sarakstu, kurus var piemērot šo noteikumu prasību izpildei (turpmāk - piemērojamie standarti)."

3. Izteikt 7. punktu šādā redakcijā:

"7. Lai veiktu transportlīdzekļu valsts uzskaiti un identifikāciju, katram transportlīdzeklim, reģistrējot to pirmo reizi Latvijā, CSDD piešķir valsts reģistrācijas numuru un izsniedz piešķirtajam numuram un numura zīmju aprakstam (7. pielikums) atbilstošu valsts reģistrācijas numura zīmi (turpmāk - numura zīme). Vairākiem transportlīdzekļiem vienlaikus nepiešķir valsts reģistrācijas numuru ar vienādu burtu un ciparu kombināciju. Valsts reģistrācijas numuru piešķir datorprogramma noteiktā secībā, ja šajos noteikumos nav noteikts citādi."

4. Izteikt 9., 10., 11., 11.1, 11.2 un 11.3 punktu šādā redakcijā:

"9. Katram transportlīdzeklim izsniedzamās numura zīmes tipu un valsts reģistrācijas numura sēriju nosaka CSDD atbilstoši numura zīmju aprakstam, ņemot vērā transportlīdzekļa konstruktīvās īpatnības un transportlīdzekļa izmantošanas veidu.

10. Reģistrējot transportlīdzekli īpašumā, veicot valsts reģistrācijas numura maiņu vai saņemot numura zīmes nozaudēto vai nozagto vietā, valsts reģistrācijas numuru var izvēlēties no CSDD nodaļu rīcībā esošajām numura zīmēm, kas atbilst transportlīdzekļa agregātu numuru salīdzināšanā noteiktajam numura zīmes tipam. Ja izvēlētā numura zīme atrodas citā CSDD nodaļā vai to nav iespējams reģistrēt uzreiz, persona, identificējot transportlīdzekli, izvēlēto valsts reģistrācijas numuru var rezervēt uz piecām dienām. Izvēles numura zīmi vai valsts reģistrācijas numuru ar viena vai divu ciparu kombināciju vienas personas īpašumā (turējumā) esošam katram transportlīdzeklim var piešķirt ne biežāk kā reizi gadā.

11. Transportlīdzekļa īpašnieks (turētājs, valdītājs) gada laikā no valsts reģistrācijas numura maiņas dienas var saglabāt pēdējo nomainīto valsts reģistrācijas numuru citai savā īpašumā (turējumā, valdījumā) esoša transportlīdzekļa reģistrācijai, ja viņš līdz transportlīdzekļa atsavināšanai vai pirms noņemšanas no uzskaites izvešanai no Latvijas veic valsts reģistrācijas numura maiņu. Piešķirtā un nomainītā valsts reģistrācijas numura tālāka realizācija ir aizliegta.

11.1 Valsts reģistrācijas numuru, kas bijis reģistrēts norakstītam vai apstrādes uzņēmumam nodotam transportlīdzeklim, pēdējais reģistrētais transportlīdzekļa īpašnieks (turētājs) var izmantot cita savā īpašumā (turējumā) esoša transportlīdzekļa reģistrācijai viena gada laikā pēc transportlīdzekļa norakstīšanas, ja numura zīmes ir nodotas CSDD.

11.2 Nodotās numura zīmes neuzglabā, tās izgatavo no jauna. Numura zīmju izgatavošanas termiņš nedrīkst pārsniegt 30 dienas, bet, veicot reģistrāciju CSDD Rīgas nodaļā, - divas darbdienas. Ja transportlīdzeklim saglabāto valsts reģistrācijas numuru reģistrē atkārtoti tajā pašā dienā, nodotās numura zīmes no jauna nav jāizgatavo un reģistrējamam transportlīdzeklim var izsniegt nodotās numura zīmes, ja tās ir jaunā parauga numura zīmes ar Eiropas Savienības simboliku un numura zīmes tips atbilst transportlīdzekļa konstrukcijai.

11.3 Iesniegumu iesniedz un samaksu par saglabātā numura zīmju izgatavošanu veic gada laikā no valsts reģistrācijas numura maiņas dienas. Šādu valsts reģistrācijas numuru reģistrē 30 dienu laikā pēc saglabāšanas termiņa beigām. Pēc minētā termiņa beigām CSDD var piešķirt valsts reģistrācijas numuru citas personas transportlīdzekļa reģistrācijai."

5. Papildināt noteikumus ar 11.4 un 11.5 punktu šādā redakcijā:

"11.4 Šo noteikumu 11., 11.1 un 11.3 punktā minētie ierobežojumi, kā arī 11.3 punktā norādītā iespēja valsts reģistrācijas numuru piešķirt citas personas transportlīdzekļa reģistrācijai neattiecas uz individuāla pasūtījuma numuriem.

11.5 Ja transportlīdzeklis tiek izslēgts no reģistra sakarā ar tā pārreģistrāciju citā valstī vai ja transportlīdzeklis ir noņemts no uzskaites reģistrācijas pārtraukšanai uz laiku un ir beidzies numura zīmju uzglabāšanas termiņš, vai gadu pēc valsts reģistrācijas numura maiņas vai transportlīdzekļa norakstīšanas, ja attiecīgās numura zīmes ir nodotas un iznīcinātas, CSDD ir tiesības valsts reģistrācijas numuru izmantot cita transportlīdzekļa reģistrācijai."

6. Izteikt 14. punktu šādā redakcijā:

"14. Numura zīmi, neveicot transportlīdzekļa reģistrāciju, jebkurā CSDD nodaļā var apmainīt pret jaunu numura zīmi ar tādu pašu valsts reģistrācijas numuru, iepriekš to pasūtot. Numura zīmju izgatavošanas termiņš nedrīkst pārsniegt 30 dienas, bet, veicot reģistrāciju CSDD Rīgas nodaļā, - divas darbdienas. Mainot numura zīmi, iepriekšējo numura zīmi nodod CSDD. Nodotajai numura zīmei jābūt tādai, no kuras var nolasīt visus simbolus. Ja numura zīme ir bojāta un nav viengabala, to var apmainīt, ja ir iespējams identificēt, ka atsevišķās daļas ir no šīs numura zīmes. Ja jāmaina viena no divām transportlīdzeklim izsniegtajām numura zīmēm, kas nav jaunā parauga numura zīmes ar Eiropas Savienības simboliku, izgatavo abas numura zīmes."

7. Izteikt 17.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"17.2. Latvijā reģistrētam transportlīdzeklim veic īpašnieka maiņu un transportlīdzekli vienlaikus noņem no uzskaites izvešanai no valsts."

8. Izteikt 19.7. apakšpunktu šādā redakcijā:

"19.7. transportlīdzekļa izgatavotāja vai tā oficiālā pārstāvja Latvijā, kurš noslēdzis sadarbības līgumu par informācijas apmaiņu ar CSDD, un transportlīdzekļa ieguvēja pilnvarotā persona, ja tiek reģistrēts šā komersanta pārdots transportlīdzeklis. Komersantam iesniegto īpašnieka (ieguvēja) pilnvarojumu reģistrēt transportlīdzekli personas īpašumā un turējumā komersanta pilnvarotā persona apliecina iesniegumā. Ja transportlīdzekļa ieguvējs ir pilnvarojis transportlīdzekļa izgatavotāju vai tā oficiālo pārstāvi Latvijā reģistrēt transportlīdzekli, norādot citu turētāju, to komersanta pilnvarotā persona papildus apliecina iesniegumā;".

9. Papildināt noteikumus ar 19.13.10. apakšpunktu šādā redakcijā:

"19.13.10. reģistrē transportlīdzekli šo noteikumu 61. vai 62. punktā noteiktajā kārtībā."

10. Izteikt 21. punktu šādā redakcijā:

"21. Agregātu numuru salīdzināšanu veic CSDD transportlīdzekļu reģistrācijas un valsts tehniskās apskates procesā iesaistītie darbinieki. Agregātu numuru salīdzināšanu jauniem, iepriekš nereģistrētiem transportlīdzekļiem, kā arī Latvijā reģistrētiem savas pārstāvētās markas transportlīdzekļiem var veikt transportlīdzekļa izgatavotāja oficiālais pārstāvis, kurš noslēdzis sadarbības līgumu par informācijas apmaiņu ar CSDD un saņēmis CSDD pilnvarojumu agregātu numuru salīdzināšanai."

11. Svītrot 22.2. apakšpunktā vārdus "noņemšanas no uzskaites termiņa pagarināšanu".

12. Izteikt 40.punktu šādā redakcijā:

"40. Lai reģistrētu tirdzniecības uzņēmumā iegādātu transportlīdzekli, iesniedz:

40.1. iesniegumu;

40.2. izziņu par agregātu numuru salīdzināšanu;

40.3. reģistrācijas apliecību;

40.4. īpašumtiesību apliecību."

13. Izteikt 41.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"41.2. īpašnieka maiņu, pamatojoties uz abpusēju iesniegumu, reģistrē atsavinātāja un ieguvēja vai to pilnvaroto personu klātbūtnē;".

14. Papildināt VIII nodaļu ar 51.1 punktu šādā redakcijā:

"51.1 Ja transportlīdzeklim mainījies īpašnieks, turpmākā īpašnieka maiņas reģistrācija atļauta tikai pēc secīgas īpašnieka maiņas reģistrācijas, izņemot šādus gadījumus:

51.1 1. tiek realizēts ieķīlāts un neizpirkts transportlīdzeklis;

51.1 2. tiek realizēta apķīlāta vai valstij piekritīga manta vai par administratīviem pārkāpumiem ceļu satiksmē izņemts transportlīdzeklis;

51.1 3. transportlīdzekļa īpašnieka maiņa notikusi sakarā ar apdrošināšanas gadījuma iestāšanos, pamatojoties uz apdrošināšanas līgumu."

15. Svītrot 57.1.6. apakšpunktu.

16. Svītrot 58.1.2. apakšpunktu.

17. Izteikt 58.1.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"58.1.4. policijas izziņu par reģistrācijas dokumenta zādzības faktu vai attiecīgas institūcijas izziņu par reģistrācijas dokumenta bojāeju nepārvaramas varas dēļ (var iesniegt kopiju, uzrādot oriģinālu). Izziņa nav jāiesniedz, ja tiek mainīta reģistrācijas apliecība vai izsniegta jauna reģistrācijas apliecība nozaudētās vietā;".

18. Izteikt 59.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"59.2. ja, reģistrējot transportlīdzekli, numura zīmi (zīmes) nepieciešams nodot CSDD, transportlīdzekļu reģistrā norāda tikai piešķirto valsts reģistrācijas numuru un numura zīmi (zīmes) neizsniedz."

19. Svītrot 59.3. apakšpunktu.

20. Papildināt 60.1.4. apakšpunktu ar otro teikumu šādā redakcijā:

"Izziņa nav jāiesniedz, ja valsts reģistrācijas numurs tiek mainīts vai tiek izsniegta numura zīme (zīmes) nozaudētās vietā."

21. Papildināt noteikumus ar 60.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"60.4. ja vienlaikus ar numura zīmju piešķiršanu zudušo vietā veic reģistrācijas darbību, kur numura zīmi (zīmes) nepieciešams nodot CSDD, transportlīdzekļu reģistrā norāda tikai piešķirto valsts reģistrācijas numuru un numura zīmi (zīmes) neizsniedz."

22. Svītrot 61.3.3. apakšpunktu.

23. Izteikt 61.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"61.4. lai reģistrētu transportlīdzekli, kurš zaudējis operatīvā transportlīdzekļa statusu, iesniedz izziņu par agregātu numuru salīdzināšanu, kurā fiksētas operatīvā transportlīdzekļa krāsojuma izmaiņas un aprīkojuma demontāža."

24. Izteikt 65.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"65.3. lai transportlīdzekli, kurš noņemts no uzskaites atsavināšanai Latvijā, atjaunotu uzskaitē, iesniedz iesniegumu, bet, lai izvestu no Latvijas, veic šo noteikumu 66. punktā minētās darbības."

25. Aizstāt 66. punkta ievaddaļā vārdu "darbdienas" ar vārdu "dienas".

26. Izteikt 67.1.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"67.1.4. komercķīlu reģistra izsniegtu lēmumu paziņojumam par komercķīlas tiesības izlietošanas reģistrēšanu;".

27. Svītrot 69.4. apakšpunktu.

28. Izteikt 69.6. apakšpunktu šādā redakcijā:

"69.6. transportlīdzekli noņem no uzskaites norakstīšanai arī šādos gadījumos:

69.6.1. ja reģistrācijas apliecība vai numura zīme (zīmes) ir zudusi un transportlīdzekļa īpašnieks to apliecina iesniegumā;

69.6.2. ja normatīvajos aktos noteiktā kārtībā datus par likvidācijai pieņemto transportlīdzekli apstrādes uzņēmums elektroniski ir nodevis un pievienojis transportlīdzekļu reģistram;

69.6.3. ja CSDD saņemta informācija no ārvalsts reģistrācijas vai citas kompetentas iestādes par transportlīdzekļa iznīcināšanu vai bojāeju vai saņemts paziņojums par to, ka transportlīdzeklis tiek uzskatīts par nolietotu transportlīdzekli atbilstoši Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem par nolietotiem transportlīdzekļiem."

29. Svītrot 69.7. apakšpunktu.

30. Papildināt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām ar 5. punktu šādā redakcijā:

"5) Padomes 2014. gada 3. aprīļa Direktīvas 2014/46/ES, ar ko groza Padomes Direktīvu 1999/37/EK par transportlīdzekļu reģistrācijas dokumentiem."

31. Izteikt 1. pielikuma 13. punktu šādā redakcijā:

"13. "Pašmasa (kg)" - nokomplektēta transportlīdzekļa masa kopā ar vadītāju, bet bez pasažieriem un kravas."

32. Izteikt 1. pielikuma 21.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

"21.5. operatīvajiem transportlīdzekļiem kā papildkrāsu reģistrācijas apliecībā norāda operatīvā transportlīdzekļa kontrastējošo krāsu."

33. Izteikt 1. pielikuma 24. punktu šādā redakcijā:

"24. "Veids" - transportlīdzekļa veids. Ja nepieciešams, izdara atzīmes par operatīvā transportlīdzekļa statusa piešķiršanu un atzīmes par transportlīdzekļa pārbūvi vai uzstādīto aprīkojumu."

34. Izteikt 7. pielikumu jaunā redakcijā (pielikums).

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Satiksmes ministra vietā -
finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola

 

Pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 30. maija
noteikumiem Nr. 294

"7. pielikums
Ministru kabineta
2010. gada 30. novembra
noteikumiem Nr. 1080

Numura zīmju apraksts

1. Atkarībā no transportlīdzekļu izgatavotāja paredzētās konstrukcijas un veida Latvijā ir noteikti šādi numura zīmju tipi, atbilstoši kuriem tiek izgatavotas numura zīmes:

1.1. A tips (520 x 110 mm) - paredzēts uzstādīšanai transportlīdzekļu priekšpusē, kā arī aizmugurē, ja ir atbilstoša transportlīdzekļa konstrukcija. A tipa numura zīmi neuzstāda motocikliem, tricikliem, kvadricikliem un mopēdiem, izņemot gadījumu, ja transportlīdzekļa izgatavotāja konstrukcijā ir paredzēta vieta šā tipa numura zīmes uzstādīšanai;

1.2. B tips (280 x 200 mm) - paredzēts uzstādīšanai to transportlīdzekļu aizmugurē, kuriem konstruktīvi nav iespējams uzstādīt A tipa numura zīmi. B tipa numura zīmi neuzstāda motocikliem, tricikliem, kvadricikliem un mopēdiem;

1.3. C tips (240 x 130 mm) - paredzēts uzstādīšanai motociklu, triciklu un kvadriciklu aizmugurē, kā arī to transportlīdzekļu priekšpusē vai aizmugurē, kuriem konstruktīvi nav iespējams uzstādīt attiecīgi A vai B tipa numura zīmi;

1.4. E tips (300 x 110 mm) - paredzēts uzstādīšanai to transportlīdzekļu aizmugurē, kuriem konstruktīvi nav iespējams uzstādīt A, B vai C tipa numura zīmi, vai to transportlīdzekļu priekšpusē, kuriem konstruktīvi nav iespējams uzstādīt A vai C tipa numura zīmi;

1.5. F tips (177 x 130 mm) - paredzēts uzstādīšanai to motociklu, triciklu un kvadriciklu aizmugurē, kuriem konstruktīvi nav iespējams uzstādīt C tipa numura zīmi;

1.6. G tips (133 x 165 mm) - paredzēts uzstādīšanai mopēdu aizmugurē;

1.7. H tips (133 x 165 mm) - paredzēts uzstādīšanai bezceļu transportlīdzekļu aizmugurē.

2. Vispārējās izmantošanas numura zīmes:

2.1. izgatavo A, B, C, E, F un G tipa vispārējās izmantošanas numura zīmes;

2.2. A, B un C tipa numura zīmēs, kuras paredzētas uzstādīšanai mehāniskajiem transportlīdzekļiem, ir divi latīņu alfabēta burti un no viena līdz četriem cipariem, kas veido skaitļus no 1 līdz 9999. A un B tipa numura zīmēs, kuras paredzētas uzstādīšanai piekabēm (puspiekabēm), ir viens latīņu alfabēta burts un no viena līdz četriem cipariem, kas veido skaitļus no 1 līdz 9999. A tipa numura zīmēs, kuras paredzētas uzstādīšanai mopēdiem, ir viens latīņu alfabēta burts un no viena līdz trijiem cipariem, kas veido skaitļus no 1 līdz 999. Piekabēm, puspiekabēm un mopēdiem paredzēto numura zīmju pēdējo divu ciparu simbolu vietā var lietot burtu simbolus;

2.3. A tipa numura zīmēs burti no cipariem atdalīti ar horizontālu svītru;

2.4. E tipa numura zīmēs, kuras paredzētas uzstādīšanai mehāniskajiem transportlīdzekļiem, ir divi latīņu alfabēta burti un no viena līdz diviem cipariem, kas veido skaitļus no 1 līdz 99. E tipa numura zīmēs, kuras paredzētas uzstādīšanai piekabēm un puspiekabēm, ir viens latīņu alfabēta burts un no viena līdz diviem cipariem, kas veido skaitļus no 1 līdz 99. Piekabēm un puspiekabēm paredzēto numura zīmju pēdējā cipara simbola vietā var lietot burta simbolu;

2.5. F tipa numura zīmēs ir divi latīņu alfabēta burti un no viena līdz trijiem cipariem, kas veido skaitļus no 1 līdz 999;

2.6. G tipa numura zīmēs ir viens latīņu alfabēta burts un no viena līdz trijiem cipariem, kas veido skaitļus no 1 līdz 999. Pēdējo divu ciparu simbolu vietā var lietot burtu simbolus.

3. Individuālās numura zīmēs ir šāds simbolu skaits un izvietojums:

3.1. A tips - divi līdz astoņi simboli, izvietoti vienā rindā;

3.2. B tips - divi līdz septiņi simboli, kurus var izvietot numura zīmes abās rindās. Numura zīmes pirmajā (augšējā) rindā izvieto no viena līdz trim simboliem, bet otrajā (apakšējā) rindā - no viena līdz četriem simboliem. B tipa numura zīmes ar diviem līdz četriem simboliem izgatavo, simbolus izvietojot otrajā (apakšējā) rindā, ja simbolu kombinācija nav veidota no divām daļām vai to nav iespējams sadalīt divās daļās. B tipa numura zīmes ar pieciem līdz septiņiem simboliem izgatavo, ja simbolu kombinācija sastāv no divām daļām (diviem vārdiem) vai to ir iespējams sadalīt divās daļās;

3.3. C tips - divi līdz astoņi simboli, kurus var izvietot numura zīmes abās rindās, no viena līdz četriem simboliem katrā rindā. C tipa numura zīmes ar diviem līdz četriem simboliem izgatavo, simbolus izvietojot otrajā (apakšējā) rindā, ja simbolu kombinācija nav veidota no divām daļām vai to nav iespējams sadalīt divās daļās. C tipa numura zīmes ar pieciem līdz astoņiem simboliem izgatavo, ja simbolu kombinācija sastāv no divām daļām (diviem vārdiem) vai to ir iespējams sadalīt divās daļās;

3.4. E tips - divi līdz četri simboli, izvietoti vienā rindā;

3.5. F tips - divi līdz pieci simboli, kurus var izvietot numura zīmes abās rindās. Numura zīmes pirmajā (augšējā) rindā izvieto no viena līdz diviem simboliem, bet otrajā (apakšējā) rindā - no viena līdz trim simboliem. F tipa numura zīmēs ar diviem līdz trim simboliem simbolus izvieto otrajā (apakšējā) rindā, ja simbolu kombinācija nav veidota no divām daļām vai to nav iespējams sadalīt divās daļās. F tipa numura zīmes ar četriem līdz pieciem simboliem izgatavo, ja simbolu kombinācija sastāv no divām daļām (diviem vārdiem) vai to ir iespējams sadalīt divās daļās;

3.6. G tips - divi līdz četri simboli, kurus var izvietot numura zīmes abās rindās. Numura zīmes pirmajā (augšējā) rindā izvieto vienu simbolu, bet otrajā (apakšējā) rindā - no viena līdz trim simboliem. G tipa numura zīmēs ar diviem līdz trim simboliem simbolus izvieto otrajā (apakšējā) rindā, ja simbolu kombinācija nav veidota no divām daļām vai to nav iespējams sadalīt divās daļās. G tipa numura zīmes ar četriem simboliem izgatavo, ja simbolu kombinācija sastāv no divām daļām (diviem vārdiem) vai to ir iespējams sadalīt divās daļās;

3.7. individuālajās numura zīmēs izmanto ne vairāk kā trīs vienādus simbolus pēc kārtas, tai skaitā arī B, C, F un G tipa numura zīmēs, kur simboli tiek dalīti atsevišķās rindās. Burtu un ciparu simbolus nevar lietot pamīšus, bet tos izkārto tā, lai ciparu simboli seko burtu simboliem vai otrādi;

3.8. individuālajās numura zīmēs simbolus var atdalīt tikai ar vienu atstarpi. Nosakot simbolu skaitu, šo atstarpi uzskata par atsevišķu simbolu. Atstarpi lieto tikai vārdu vai vārdu un ciparu atdalīšanai;

3.9. individuālajās numura zīmēs visu simbolu izmēriem jābūt vienādiem.

4. Speciālās nozīmes numura zīmes:

4.1. tranzīta numura zīmes:

4.1.1. tranzīta numura zīmju tipi:

4.1.1.1. A tips - paredzēts uzstādīšanai šā pielikuma 1.1. apakšpunktā minētajiem transportlīdzekļiem ar trim līdz sešiem simboliem numura zīmē, kur pirmie divi simboli ir burti, bet pārējie - cipari, kas veido skaitļus no 1 līdz 9999;

4.1.1.2. C tips - paredzēts uzstādīšanai to transportlīdzekļu aizmugurē, kuriem konstruktīvi nav iespējams uzstādīt A tipa numura zīmi, kā arī motocikliem, tricikliem, kvadricikliem un mopēdiem ar trim līdz sešiem simboliem, kur pirmie divi simboli ir burti, bet pārējie - cipari, kas veido skaitļus no 1 līdz 9999;

4.1.2. tranzīta numura zīmēs ir izvietots noteikta izmēra sarkanas krāsas laukums;

4.2. tirdzniecības numura zīmes:

4.2.1. tirdzniecības numura zīmju tipi:

4.2.1.1. A tips - paredzēts uzstādīšanai attiecīgi šā pielikuma 1.1. apakšpunktā minētajiem transportlīdzekļiem ar trim līdz pieciem simboliem;

4.2.1.2. C tips - paredzēts uzstādīšanai to transportlīdzekļu aizmugurē, kuriem konstruktīvi nav iespējams uzstādīt A tipa numura zīmi, kā arī motocikliem, tricikliem, kvadricikliem un mopēdiem ar trim līdz četriem simboliem;

4.2.2. tirdzniecības numura zīmju pirmais simbols ir burts (A, B, C, D vai E), kas norāda transportlīdzekļa veidu, bet pārējie ir cipari. Pēdējais cipars norāda gadu, līdz kuram tirdzniecības numura zīme ir derīga. Pārējie cipari veido skaitļus no 1 līdz 999 A tipa numura zīmēs vai no 1 līdz 99 C tipa numura zīmēs;

4.2.3. tirdzniecības numura zīmju simboli ir sarkanā krāsā;

4.3. izmēģinājuma numura zīmes:

4.3.1. izmēģinājuma numura zīmju tipi:

4.3.1.1. A tips - paredzēts uzstādīšanai šā pielikuma 1.1. apakšpunktā minētajiem transportlīdzekļiem;

4.3.1.2. C tips - paredzēts uzstādīšanai to transportlīdzekļu aizmugurē, kuriem konstruktīvi nav iespējams uzstādīt A tipa numura zīmi;

4.3.2. izmēģinājuma numura zīmes pirmie trīs simboli ir burti, kas veido burtu kombināciju "IZM", bet pārējie simboli ir cipari, kas veido skaitļus no 1 līdz 999;

4.4. diplomātiskās numura zīmes:

4.4.1. diplomātisko numura zīmju tipi:

4.4.1.1. A tips - paredzēts uzstādīšanai šā pielikuma 1.1. apakšpunktā minētajiem transportlīdzekļiem ar četriem līdz septiņiem simboliem;

4.4.1.2. C tips - paredzēts uzstādīšanai to transportlīdzekļu aizmugurē, kuriem konstruktīvi nav iespējams uzstādīt A tipa numura zīmi. C tipa numura zīmei ir četri līdz seši simboli;

4.4.2. diplomātisko numura zīmju pirmie simboli ir burti "C", "CC" vai "CD", kas izvietoti numura zīmes augšējā rindā C tipa numura zīmēs vai numura zīmes kreisajā pusē A tipa numura zīmēs. Pārējie šo numura zīmju simboli ir cipari;

4.4.3. diplomātisko numura zīmju fons ir sarkanā krāsā;

4.5. taksometru numura zīmes:

4.5.1. taksometru numura zīmju tipi:

4.5.1.1. A tips - paredzēts uzstādīšanai šā pielikuma 1.1. apakšpunktā minētajiem transportlīdzekļiem ar trim līdz sešiem simboliem;

4.5.1.2. E tips - paredzēts uzstādīšanai to transportlīdzekļu aizmugurē, kuriem konstruktīvi nav iespējams uzstādīt A tipa numura zīmi, ar trim līdz četriem simboliem;

4.5.2. taksometru numura zīmju pirmie divi simboli ir burti, bet pārējie ir cipari, kas veido skaitļus no 1 līdz 9999 A tipa numura zīmēs vai no 1 līdz 99 E tipa numura zīmēs;

4.5.3. taksometru numura zīmju fons ir dzeltenā krāsā;

4.6. bezceļu transportlīdzekļu numura zīmes:

4.6.1. bezceļu transportlīdzekļu numura zīmēs ir trīs līdz pieci simboli. Numura zīmju pirmie divi simboli ir burti, bet pārējie ir cipari, kas veido skaitļus no 1 līdz 999;

4.6.2. bezceļu transportlīdzekļu numura zīmju simboli ir zaļā krāsā.

5. CSDD izsniegtās numura zīmes atbilst šādām būtiskām tehniskajām prasībām:

5.1. numura zīmes tiek izgatavotas, ievērojot noteiktu simbolu izmēru un izvietojumu;

5.2. numura zīmju izgatavošanā tiek izmantotas speciāli šim nolūkam paredzētas numura plāksnes, pārklājuma materiāli un noteikts krāsojums;

5.3. numura zīmēs ir iestrādātas noteiktas drošības zīmes;

5.4. numura zīmēm ir atstarojoša materiāla pārklājums, un tās ir aizsargātas pret koroziju;

5.5. numura zīme un tās pārklājums atbilstošas ekspluatācijas un uzglabāšanas apstākļos saglabā mehānisko noturību.

6. Ja numura zīme atbilst piemērojamo standartu prasībām, tad tā atbilst šo noteikumu prasībām."

Satiksmes ministra vietā -
finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 30. novembra noteikumos Nr. 1080 "Transportlīdzekļu reģistrācijas .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 294Pieņemts: 30.05.2017.Stājas spēkā: 13.06.2017.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 116, 12.06.2017. OP numurs: 2017/116.6
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
291414
13.06.2017
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)