Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr.645

Rīgā 2012.gada 25.septembrī (prot. Nr.53 9.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra noteikumos Nr.1080 "Transportlīdzekļu reģistrācijas noteikumi"

Izdoti saskaņā ar Ceļu satiksmes likuma
10.panta 1.4 daļu un 10.2 panta ceturto daļu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra noteikumos Nr.1080 "Transportlīdzekļu reģistrācijas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2010, 192.nr.) šādus grozījumus:

1.1. svītrot 4.6.apakšpunktā vārdu "hologrāfiskos";

1.2. papildināt 19.9.apakšpunktu aiz vārdiem "Noņemšanu no uzskaites" ar vārdiem "atsavināšanai Latvijā un izvešanai no Latvijas";

1.3. papildināt 19.13.4.apakšpunktu aiz vārdiem "divām numura zīmēm" ar vārdiem un skaitli "vai ja iesniedz šo noteikumu 60.1.4.apakšpunktā minēto dokumentu";

1.4. izteikt 22.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"22.2. tāda transportlīdzekļa reģistrācijai, kuram transportlīdzekļu reģistrā saskaņā ar šo noteikumu 55.punktu ir vai tiks reģistrētas transportlīdzekļa identifikācijas numura izmaiņas vai kuram identifikācijas numura nav, izņemot reģistrācijas pārtraukšanu uz laiku, pārtrauktas reģistrācijas atjaunošanu, noņemšanas no uzskaites termiņa pagarināšanu vai norakstīšanu;";

1.5. izteikt 26.punkta otro teikumu šādā redakcijā:

"Tāda transportlīdzekļa reģistrācijai, kuru Latvijā pārdevis tirdzniecības uzņēmums, izziņa par agregātu numuru salīdzināšanu, kas izmantota transportlīdzekļa pieņemšanai tirdzniecībā, ir derīga arī vēl papildus piecas dienas pēc šī transportlīdzekļa pārdošanas, bet ne ilgāk kā 12 mēnešus no tās izsniegšanas dienas (ieskaitot).";

1.6. izteikt 31.punktu šādā redakcijā:

"31. Ja Latvijā reģistrēta transportlīdzekļa vai numurētā agregāta reģistrācijai CSDD nepieciešama vairāku personu klātbūtne, personas var iesniegt reģistrācijai nepieciešamos dokumentus vai apliecināt pilnvarojumu reģistrācijai dažādās CSDD nodaļās. CSDD pārbauda visu reģistrācijas procesā iesaistīto personu identitāti un par iesniegtajiem dokumentiem izdara atzīmi transportlīdzekļu reģistrā. Atzīme derīga 30 dienas. Ja transportlīdzekli vai numurēto agregātu nereģistrē minētajā termiņā, reģistrācijas procesu pārtrauc. Dokumentus 30 dienu laikā pēc termiņa beigām var saņemt CSDD nodaļā, kurā tie iesniegti. Neizņemtos dokumentus arhivē. Atzīmi uzskata par nederīgu, ja dokumentu iesniedzējs līdz procedūras pabeigšanai iesniedz iesniegumu par citas reģistrācijas darbības veikšanu vai uzsāktās reģistrācijas darbības anulēšanu. Ja rodas juridiski šķēršļi reģistrācijas procesa pabeigšanai, reģistrāciju atsaka līdz juridisko šķēršļu novēršanai.";

1.7. izteikt 37.punktu šādā redakcijā:

"37. Pirms transportlīdzekļa reģistrācijas samaksā normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos un apmērā noteiktos nodokļus un naudas sodus.";

1.8. svītrot 38.4.apakšpunktā skaitli un vārdu "(8.pielikums)";

1.9. svītrot 38.5., 38.6., 39.1.6. un 39.1.7.apakšpunktu;

1.10. aizstāt 39.2.4.apakšpunktā vārdus "transportlīdzekļa tipam nav veikta atbilstības novērtēšana saskaņā ar Eiropas Savienības harmonizētajām prasībām" ar vārdiem "transportlīdzeklim piešķirts Eiropas Savienības tipa vai individuālais apstiprinājums, valsts tipa vai individuālais apstiprinājums";

1.11. papildināt 44.2.apakšpunktu aiz vārdiem "norāda "Aizliegts atsavināt līdz apstiprināšanai mantojuma tiesībās"" ar vārdiem "kā arī informāciju par mantojuma atstājēju. Reģistrētais valdītājs transportlīdzekli var noņemt no uzskaites reģistrācijas pārtraukšanai uz laiku, nododot numura zīmes, vai norakstīšanai";

1.12. izteikt 56.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"56.2. numurētā agregāta uzskaites tehniskos datus un īpašuma tiesības apliecinošs dokuments nav jāiesniedz, ja transportlīdzekļu reģistrā ir informācija par to, ka attiecīgais numurētais agregāts reģistrēts īpašniekam, kurš to vēlas reģistrēt sev, vai informācija par to, ka īpašnieks norakstījis transportlīdzekli ar šādu numurēto agregātu vai veicis pārbūvi sev piederošajam transportlīdzeklim, uzstādot citu numurēto agregātu, izņemot gadījumu, ja likvidācijas sertifikāts nav iesniegts norakstīšanai šo noteikumu 69.1.5.apakšpunktā minēto iemeslu dēļ;";

1.13. izteikt 57.1.5.apakšpunktu šādā redakcijā:

"57.1.5. izziņu par numurētā agregāta piederību vai kādu no šo noteikumu 56.1.3.apakšpunktā minētajiem dokumentiem, ja pārbūvējot tiek mainīts numurētais agregāts (izņemot šo noteikumu 56.2.apakšpunktā minēto gadījumu, ja veikta agregātu numuru salīdzināšana šim numurētajam agregātam);";

1.14. izteikt 57.2.5.apakšpunktu šādā redakcijā:

"57.2.5. izziņu par numurētā agregāta piederību vai kādu no šo noteikumu 56.1.3.apakšpunktā minētajiem dokumentiem, ja pārbūvējot tiek mainīts numurētais agregāts (izņemot šo noteikumu 56.2.apakšpunktā minēto gadījumu, ja veikta agregātu numuru salīdzināšana šim numurētajam agregātam);";

1.15. papildināt noteikumus ar 58.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"58.3. ja transportlīdzeklim nav beidzies transportlīdzekļu valsts tehniskās apskates derīguma termiņš un tā zudušais reģistrācijas dokuments pirms nomaiņas tiek atrasts un nodots CSDD, transportlīdzekļu reģistrā izdara atzīmi par atrasto dokumentu. Atzīmi dzēš un dokumentu iznīcina, ja sešu mēnešu laikā atrastais dokuments netiek nomainīts vai īpašnieks nav vērsies CSDD, lai to saņemtu.";

1.16. izteikt 59.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"59.2. ja, reģistrējot transportlīdzekli, numura zīmi (zīmes) nepieciešams nodot CSDD vai valsts reģistrācijas numura maiņu veic pirms transportlīdzekļa nodošanas apstrādes uzņēmumam, transportlīdzekļu reģistrā norāda tikai piešķirto valsts reģistrācijas numuru un numura zīmi (zīmes) neizsniedz.";

1.17. papildināt noteikumus ar 60.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"60.3. ja transportlīdzeklim nav beidzies transportlīdzekļu valsts tehniskās apskates derīguma termiņš un zudusī numura zīme (zīmes) pirms tās nomaiņas tiek atrasta un nodota CSDD, transportlīdzekļu reģistrā izdara atzīmi par atrasto numura zīmi (zīmēm). Atzīmi dzēš un numura zīmi (zīmes) iznīcina, ja sešu mēnešu laikā atrastā numura zīme (zīmes) netiek nomainīta vai īpašnieks nav vērsies CSDD, lai to saņemtu.";

1.18. svītrot 62.1.2.apakšpunktu;

1.19. papildināt noteikumus ar 64.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"64.3. transportlīdzekli noņem no uzskaites izvešanai no Latvijas bez tranzīta numura zīmju izsniegšanas un ir veikta transportlīdzekļa īpašnieka maiņa.";

1.20. izteikt 65.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"65.2. reģistrācijas apliecības sadaļā "Atzīme par transportlīdzekļa noņemšanu no uzskaites" norāda "Noņemts no uzskaites atsavināšanai LR. Atļauts piedalīties satiksmē 30 dienas". Minēto termiņu var pagarināt par 30 dienām vienu reizi, iesniedzot šo noteikumu 65.1.apakšpunktā minētos dokumentus, un par to izdara attiecīgu ierakstu reģistrācijas apliecībā "Pagarināts uz 30 dienām". Transportlīdzekli atļauts atsavināt arī pēc reģistrācijas apliecībā norādītā termiņa beigām, bet, lai to izmantotu ceļu satiksmē, transportlīdzeklis atkārtoti jāreģistrē, mainot reģistrācijas apliecību, izņemot gadījumu, ja transportlīdzeklis nodots tirdzniecībai Latvijā noteiktā kārtībā reģistrētam transportlīdzekļu tirdzniecības uzņēmumam un to apliecina no tirdzniecības reģistra izsniegts dokuments;";

1.21. svītrot 67.punkta ievaddaļā vārdus "atsavināšanai Latvijā";

1.22. izteikt 70.5.apakšpunktu šādā redakcijā:

"70.5. pārtraucot transportlīdzekļa reģistrāciju uz laiku, nodotās numura zīmes tiek glabātas attiecīgajā CSDD nodaļā vienu gadu no reģistrācijas pārtraukšanas;";

1.23. svītrot 74.1.8.apakšpunktu;

1.24. izteikt 74.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"74.2. uz laiku reģistrē transportlīdzekļus, kuri pastāvīgi ir vai tiks reģistrēti ārvalstī un kuri ievesti Latvijā uz laiku bez nodoma tos reģistrēt Latvijā pastāvīgi. Šādā gadījumā reģistrācijas apliecības sadaļā "Piezīmes" norāda "Ievests uz laiku", bet sadaļā "Derīga līdz" norāda laiku, uz kādu transportlīdzeklis ievests Latvijā, bet ne ilgāku par trijiem gadiem. Transportlīdzekļus, kuru pastāvīga reģistrācija Latvijā ir aizliegta, atļauts reģistrēt vienu reizi uz laiku līdz sešiem mēnešiem. Šādā gadījumā reģistrācijas apliecības sadaļā "Piezīmes" norāda "Ievests uz laiku. Aizliegts reģistrēt Latvijā pastāvīgi". Šis nosacījums neattiecas uz transportlīdzekļiem, kuriem piešķirts diplomātiskais valsts reģistrācijas numurs;";

1.25. izteikt 76.punktu šādā redakcijā:

"76. Transportlīdzeklim vēsturiskā spēkrata statusu piešķir, ja tas atbilst spēkā esošajiem FIVA starptautiskajiem tehniskajiem noteikumiem (FIVA International Technical Code). Transportlīdzekļa atbilstību vēsturiskā spēkrata statusam pārbauda un lēmumu par vēsturiskā spēkrata statusa piešķiršanu vai anulēšanu (turpmāk - lēmums) pieņem CSDD. Transportlīdzeklim vēsturiskā spēkrata statusu reģistrē vai dzēš, transportlīdzekļu reģistrā izdarot atzīmi par pieņemto lēmumu. Vēsturiskā spēkrata statusu piešķir uz pieciem gadiem. Transportlīdzeklim, kuram piešķirts vēsturiskā spēkrata statuss, pēc īpašnieka iesnieguma reģistrācijas apliecības sadaļā "Piezīmes" norāda "Vēsturisks spēkrats". Ja vēsturiskā spēkrata īpašuma tiesības nav juridiski pierādītas, to reģistrē Latvijas Antīko automobiļu kluba vai tā biedru lietošanā. Šādā gadījumā īpašuma tiesības apliecinošs dokuments ir Latvijas Antīko automobiļu kluba tehniskās komisijas izsniegts vēsturiskā spēkrata reģistrācijas iesniegums. Transportlīdzekļa reģistrācijas apliecības sadaļā "Īpašnieks" norāda Latvijas Antīko automobiļu klubu vai tā biedru, bet sadaļā "Piezīmes" papildus norāda "Aizliegts atsavināt".";

1.26. izteikt 1.pielikumu šādā redakcijā:

"1.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 30.novembra
noteikumiem Nr.1080

Transportlīdzekļa reģistrācijas apliecības paraugs un tajā norādāmā informācija

Averss

Reverss

Reģistrācijas apliecībā norādāmā informācija

1. "Reģistrācijas numurs" - transportlīdzekļa valsts reģistrācijas numurs.

2. "1.reģistrācijas datums" - transportlīdzekļa pirmās reģistrācijas datums. Ja tiek iesniegta līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai izdota reģistrācijas apliecība vai ārvalsts reģistrācijas dokuments, kurā norādīts tikai transportlīdzekļa izlaiduma gads, sadaļā norāda izlaiduma gadu. Pārējos gadījumos sadaļā norāda transportlīdzekļa modeļa gadu.

3. "Derīga līdz" - reģistrācijas apliecības derīguma termiņš (ja tas ir ierobežots).

4. "Marka" - transportlīdzekļa marka.

5. "Modelis" - transportlīdzekļa modelis (komercnosaukums).

6. "VIN" - transportlīdzekļa izgatavotāja piešķirtais transportlīdzekļa identifikācijas numurs.

7. "Turētājs" - turētāja vārds un uzvārds vai nosaukums, kā arī turētāja deklarētā dzīvesvieta (atrašanās vieta) Latvijā. Ja transportlīdzekļa īpašnieks vai valdītājs ir arī tā turētājs, sadaļā norāda transportlīdzekļa īpašnieka vai valdītāja datus. Turētāja deklarētā dzīvesvieta (atrašanās vieta) Latvijā nav jānorāda, ja transportlīdzekli reģistrē, izsniedzot tranzīta numura zīmes. Šajos noteikumos noteiktajos gadījumos šajā sadaļā norāda aizbildņa vai aizgādņa datus.

8. "Īpašnieks" - transportlīdzekļa īpašnieka vai valdītāja vārds un uzvārds vai nosaukums.

9. "Tips" - transportlīdzekļa tips.

10. "Variants" - transportlīdzekļa tipa variants.

11. "Versija" - transportlīdzekļa tipa varianta versija.

12. "Pilna masa (kg)" - transportlīdzekļa izgatavotāja noteiktā transportlīdzekļa maksimālā pieļaujamā masa kopā ar vadītāju, pasažieriem un kravu. Motocikliem un mopēdiem to nenorāda.

13. "Pašmasa (kg)" - atbilstoši standartam LVS 87:1997/AC:2005 "Transportlīdzekļu tipi un to definīcijas" nokomplektēta transportlīdzekļa masa kopā ar vadītāju, bet bez pasažieriem un kravas.

14. "Izdota" - reģistrācijas apliecības izdošanas datums un CSDD nodaļa, kurā izsniegta reģistrācijas apliecība.

15. "Kategorija" - transportlīdzekļa kategorija.

16. "Jauda/svars (kW/kg)" - motocikla jaudas un svara attiecība.

17. "Tipa apstiprinājuma Nr." - transportlīdzekļa tipa apstiprinājuma numurs.

18. "Motora tilpums (cm3)" - izgatavotāja noteiktais mehāniskā transportlīdzekļa vai mopēda motora tilpums. Ja motors tiek mainīts, norāda pēc pārbūves noteikto motora tilpumu.

19. "Motora maks. jauda (kW)" - izgatavotāja noteiktā mehāniskā transportlīdzekļa vai mopēda maksimālā motora jauda. Ja motors tiek mainīts, norāda pēc pārbūves noteikto maksimālo motora jaudu.

20. "Degviela" - mehāniskā transportlīdzekļa vai mopēda degvielas veids.

21. "Krāsa" - transportlīdzekļa krāsa:

21.1. ja transportlīdzekļa krāsojums vai ārējās krāsojamās virsmas cita veida pārklājums sastāv no vairākām krāsām, reģistrācijas apliecībā norāda pamatkrāsu un ne vairāk kā vienu papildkrāsu. Ja krāsu skaits ir lielāks un nav iespējams izdalīt divas galvenās krāsas, norāda "Vairākkrāsu";

21.2. par papildkrāsām neuzskata:

21.2.1. virsbūves (kabīnes) pārklājumus, kā arī dažādu veidu uzrakstus vai apzīmējumus, kas neaizņem vairāk par 20 % no transportlīdzekļa ārējās krāsojamās virsmas laukuma;

21.2.2. tentu krāsu;

21.2.3. papildaprīkojumu krāsu;

21.2.4. tonēta stikla jumtus vai stikla jumta lūkas;

21.3. kravas automobiļu krāsu nosaka pēc kabīnes vai vienapjoma virsbūves krāsojuma;

21.4. piekabes (puspiekabes) krāsu nosaka pēc rāmja, virsbūves vai uzstādītās iekārtas krāsas (atkarībā no konkrētā transportlīdzekļa veida);

21.5. operatīvajiem transportlīdzekļiem kā papildkrāsu reģistrācijas apliecībā norāda standartā LVS 63 "Operatīvie transportlīdzekļi, krāsojums, aprīkojums" noteikto kontrastējošo krāsu.

22. "Sēdvietas" - sēdvietu skaits.

23. "Stāvvietas" - autobusiem pasažieru stāvvietu skaits.

24. "Veids" - standartam LVS 87:1997/AC:2005 "Transportlīdzekļu tipi un to definīcijas" un transportlīdzekļu tipu aprakstam atbilstošs transportlīdzekļa veids, izdarot atzīmes par operatīvā transportlīdzekļa statusa piešķiršanu un atzīmes par transportlīdzekļa pārbūvi vai uzstādīto aprīkojumu.

25. "Piezīmes" - atsavināšanas aizliegumi, ierobežojumi un atzīmes par aizbildnību un aizgādnību, kā arī cita nepieciešamā papildu informācija.

26. "Atzīme par transportlīdzekļa noņemšanu no uzskaites" - ieraksti par transportlīdzekļa noņemšanu no uzskaites un ierakstu izdarīšanas datums, kuru CSDD darbinieks apliecina ar parakstu un reģistrācijas dokumentu apliecināšanai paredzēto zīmogu.

27. "Atzīme par transportlīdzekļa īpašnieka maiņu" - atkarībā no īpašnieka maiņas veida:

27.1. tirdzniecības uzņēmuma nosaukums, rēķina-uzziņas numurs un tās izdošanas datums. Ierakstu apliecina ar tirdzniecības uzņēmuma zīmogu un atbildīgās personas parakstu;

27.2. zvērināta notāra vārds, uzvārds, dokumenta nosaukums, numurs un tā izdošanas datums. Ierakstu apliecina ar zvērināta notāra zīmogu un parakstu. Atzīmi var neizdarīt, ja iesniedz zvērināta notāra izsniegtus mantojuma tiesības apliecinošus dokumentus;

27.3. Uzņēmumu reģistra atzīme par transportlīdzekļa ieguldīšanu kapitālsabiedrības pamatkapitālā un paziņojuma par ieguldīšanu datums. Ierakstu apliecina ar Uzņēmumu reģistra zīmogu un atbildīgās amatpersonas parakstu. Atzīmi var neizdarīt, ja iesniedz Uzņēmumu reģistra apliecinātu paziņojumu par transportlīdzekļa ieguldīšanu kapitālsabiedrības pamatkapitālā;

27.4. atsavinātāja - juridiskas personas - izdota dokumenta par atsavināšanu nosaukums un tā izdošanas datums. Ierakstu apliecina ar atsavinātāja atbildīgās personas parakstu. Šādā gadījumā atzīmes izdarīšana ir brīvprātīga pēc paša atsavinātāja ieskatiem.";

1.27. svītrot 8.pielikumu.

2. Transportlīdzekļa reģistrācijas apliecība, kas izsniegta līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, ir derīga līdz tajā norādītā termiņa beigām.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Satiksmes ministra vietā -
tieslietu ministrs J.Bordāns

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra noteikumos Nr.1080 "Transportlīdzekļu reģistrācijas .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 645Pieņemts: 25.09.2012.Stājas spēkā: 29.09.2012.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 154, 28.09.2012. OP numurs: 2012/154.8
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
251747
29.09.2012
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)