Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.841

Rīgā 2011.gada 1.novembrī (prot. Nr.62 28.§)
Kārtība, kādā tiek vākta un apkopota informācija par lauksaimniecības produktu cenām un tirdzniecības apjomiem noteiktā pārskata periodā
Izdoti saskaņā ar Lauksaimniecības un lauku attīstības likuma 13.panta pirmo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek vākta un apkopota informācija par lauksaimniecības produktu cenām un tirdzniecības apjomiem noteiktā pārskata periodā.

2. Informāciju par lauksaimniecības produktu cenām un tirdzniecības apjomiem vāc un apkopo Agroresursu un ekonomikas institūts (turpmāk – institūts), Lauku atbalsta dienests (turpmāk – dienests) un Lauksaimniecības datu centrs (turpmāk – centrs).

(Grozīts ar MK 06.08.2013. noteikumiem Nr. 511; MK 25.10.2016. noteikumiem Nr. 685)

3. Institūts, pamatojoties uz Centrālās statistikas pārvaldes un Pārtikas un veterinārā dienesta datiem un ievērojot ražošanas specializāciju, ekonomisko lielumu un tirdzniecības apjomu, kā arī lai nodrošinātu informācijas reprezentativitāti, informācijas sniedzēju kopā iekļauj:

3.1. graudu, griķu, lauka pupu, zirņu un rapša pārstrādātājus un tirgotājus;

3.2. banānu importētājus un vairumtirgotājus;

3.3. piena produktu ražotājus, izņemot šo noteikumu 4.1 2. apakšpunktā minētos ražotājus;

3.4. vistu olu ražotājus;

3.5. mājputnu gaļas ražotājus;

3.6. kautuves;

3.7. cūku audzētājus;

3.8. šķiedras linu un kaņepju pārstrādātājus un tirgotājus;

3.9. dārzeņu, augļu, ogu ražotājus un nozares kooperatīvās sabiedrības;

3.10. minerālmēslu vairumtirgotājus;

3.11. augu aizsardzības līdzekļu vairumtirgotājus;

3.12. lopbarības ražotājus;

3.13. sēklu tirgotājus;

3.14. normatīvajos aktos par lauksaimniecības un akvakultūras dzīvnieku, to ganāmpulku un novietņu reģistrēšanas kārtību, kā arī lauksaimniecības dzīvnieku apzīmēšanas kārtību noteiktos dzīvnieku pircējus;

3.15. normatīvajos aktos par veterinārajām prasībām govju un cūku apritei noteiktos savākšanas centrus;

3.16. normatīvajos aktos par veterinārajām prasībām govju un cūku apritei noteiktos tirgotājus.

(Grozīts ar MK 24.03.2015. noteikumiem Nr. 142; MK 25.10.2016. noteikumiem Nr. 685; MK 07.08.2018. noteikumiem Nr. 489; MK 20.10.2020. noteikumiem Nr. 639; MK 06.07.2021. noteikumiem Nr. 468)

4. Dienests, pamatojoties uz Centrālās statistikas pārvaldes datiem un ievērojot ekonomisko lielumu un ražošanas specializāciju, kā arī lai nodrošinātu informācijas reprezentativitāti, informācijas sniedzēju kopā iekļauj:

4.1. graudu, rapša, ripša un sojas pārstrādātājus;

4.2. kartupeļu pārstrādātājus;

4.3. gaļas produktu ražotājus;

4.4. vistu olu ražotājus;

(Grozīts ar MK 20.10.2020. noteikumiem Nr. 639)

4.1 Centrs informācijas sniedzēju kopā iekļauj:

4.1 1. svaigpiena pirmos pircējus (turpmāk – pircējs), kuri atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulas (ES) Nr. 1308/2013, ar ko izveido lauksaimniecības produktu tirgu kopīgu organizāciju un atceļ Padomes Regulas (EEK) Nr. 922/72, (EEK) Nr. 234/79, (EK) Nr. 1037/2001 un (EK) Nr. 1234/2007, 151. panta otrās daļas nosacījumiem, kā arī normatīvajiem aktiem par pārtikas uzņēmumu atzīšanas un reģistrācijas kārtību;

4.1 2. svaigpiena ražotājus:

4.1 2.1. kas atbilst normatīvajiem aktiem par higiēnas un obligātajām nekaitīguma prasībām govs svaigpiena apritei nelielā apjomā;

4.1 2.2. kas svaigpienu iegūst un pārstrādā savā saimniecībā produkta realizācijai saskaņā ar normatīvajiem aktiem par veterinārajām, higiēnas un nekaitīguma prasībām svaigpiena apritei;

4.1 2.3. kas atbilst normatīvajiem aktiem par veterinārajām, higiēnas un nekaitīguma prasībām svaigpiena apritei un savā saimniecībā iegūto svaigpienu realizē citā Eiropas Savienības dalībvalstī reģistrētam pircējam;

4.1 3. piena produktu ražotājus, kuri pērk svaigpienu no pircēja vai citas personas, kas nav svaigpiena ražotājs.

(MK 24.03.2015. noteikumu Nr. 142 redakcijā, kas grozīta ar MK 08.09.2015. noteikumiem Nr. 510)

5. (Svītrots ar MK 10.12.2019. noteikumiem Nr. 611)

5.1 Institūts, dienests un centrs apstrādā personas datus (personas vārdu, uzvārdu, personas kodu, tālruņa numuru, e-pasta adresi), lai identificētu personu, kas iesniegusi informāciju, un nodrošinātu iespēju ar to sazināties. Personas dati, kas iegūti no iesniegtajām anketām, tiek uzglabāti vienu gadu no iesniegšanas dienas. Personas dati, kas iegūti elektroniski saskaņā ar šo noteikumu 11. punktu un 11.1. apakšpunktu, tiek glabāti pastāvīgi.

(MK 07.08.2018. noteikumu Nr. 489 redakcijā)

II. Informācijas saturs un sniegšanas kārtība

6. Šo noteikumu 1., 2., 3., 4., 5., 6. un 7. pielikumā norādīto informāciju katru otrdienu līdz pulksten 17.00 par iepriekšējo nedēļu institūtam sniedz:

6.1. graudu, griķu un rapša pārstrādātāji un tirgotāji (1.pielikums);

6.2. banānu importētāji un vairumtirgotāji (2.pielikums);

6.3. piena produktu ražotāji, izņemot šo noteikumu 4.1 2. apakšpunktā minētos ražotājus, (3. un 4.pielikums);

6.4. cūku audzētāji (5.pielikums);

6.5. vistu olu ražotāji (6.pielikums);

6.6. mājputnu gaļas ražotāji (7.pielikums);

6.7. (svītrots ar MK 06.07.2021. noteikumiem Nr. 468).

(Grozīts ar MK 24.03.2015. noteikumiem Nr. 142; MK 07.08.2018. noteikumiem Nr. 489; MK 06.07.2021. noteikumiem Nr. 468)

7. Šo noteikumu 8., 9. un 9.1 pielikumā norādīto informāciju katru mēnesi līdz divdesmitajam datumam par iepriekšējo mēnesi institūtam sniedz:

7.1. dārzeņu, augļu, ogu ražotāji un nozares kooperatīvās sabiedrības (8. pielikums);

7.2. šķiedras linu un kaņepju pārstrādātāji un tirgotāji (9. pielikums);

7.3. lauka pupu un zirņu pārstrādātāji un tirgotāji (9.pielikums).

(MK 06.07.2021. noteikumu Nr. 468 redakcijā)

7.1 (Svītrots ar MK 06.07.2021. noteikumiem Nr. 468)

8. (Svītrots ar MK 20.10.2020. noteikumiem Nr. 639)

9. Dienestam katru gadu līdz 1. februārim šo noteikumu 10., 11., 12. un 13. pielikumā norādīto informāciju par iepriekšējo kalendāra gadu sniedz:

9.1. augkopības produkcijas – graudu, rapša, ripša, saulespuķu sēklu, sojas pupiņu – pārstrādātāji (10. pielikums);

9.2. kartupeļu pārstrādātāji (11. pielikums);

9.3. gaļas produktu ražotāji (12. pielikums);

9.4. vistu olu ražotāji (13. pielikums).

(MK 20.10.2020. noteikumu Nr. 639 redakcijā)

10. (Svītrots ar MK 10.12.2019. noteikumiem Nr. 611)

11. Kautuves, kas neklasificē dzīvnieku liemeņus saskaņā ar normatīvajiem aktiem par dzīvnieku liemeņu klasifikāciju, 48 stundu laikā pēc dzīvnieka nokaušanas papildus normatīvajos aktos par lauksaimniecības un akvakultūras dzīvnieku, to ganāmpulku un novietņu reģistrēšanas kārtību, kā arī lauksaimniecības dzīvnieku apzīmēšanas kārtību noteiktajai informācijai elektroniski sniedz centram šādus datus par katru nokauto liellopu, cūku, jēru un aitu:

11.1. dzīvsvaru, ja tāds ir noteikts, un kautsvaru;

11.2. dzīvnieka piegādātājam samaksāto summu euro bez pievienotās vērtības nodokļa, izņemot gadījumu, ja sniegts kaušanas pakalpojums.

(MK 07.08.2018. noteikumu Nr. 489 redakcijā)

11.1 Pircēji katru mēnesi līdz desmitajam datumam elektroniski sniedz centram šādu informāciju:

11.1 1. piena piegāde iepriekšējā mēnesī, norādot par katru ražotāju šādus datus:

11.1 1.1. personas kods vai reģistrācijas numurs komercreģistrā;

11.1 1.2. ganāmpulka reģistrācijas numurs;

11.1 1.3. iepirktā piena apjoms kilogramos;

11.1 2. pārskats par piena bilanci par iepriekšējo mēnesi, norādot arī plānoto vidējo iepirkuma cenu un iepirktā piena daudzumu kārtējā mēnesī (14. pielikums). Vidējo iepirkuma cenu norāda bez transporta, obligāto svaigpiena paraugu testēšanas, administratīvajām un citām saistītām izmaksām.

(MK 24.03.2015. noteikumu Nr. 142 redakcijā, kas grozīta ar MK 08.09.2015. noteikumiem Nr. 510)

11.2 Šo noteikumu 4.1 2. apakšpunktā minētie svaigpiena ražotāji sniedz centram informāciju:

11.2 1. par iepriekšējā gadā (no 1. janvāra līdz 31. decembrim) pārdoto svaigpienu un citiem piena produktiem – katru gadu līdz 31. janvārim saskaņā ar šo noteikumu 15. pielikuma A un B daļu;

11.2 2. par iepriekšējā mēnesī citā Eiropas Savienības dalībvalstī reģistrētam pircējam pārdoto svaigpienu – līdz kārtējā mēneša desmitajam datumam saskaņā ar šo noteikumu 15. pielikuma A un C daļu.

(MK 25.10.2016. noteikumu Nr. 685 redakcijā)

11.3 Šo noteikumu 4.1 3. apakšpunktā minētie piena produktu ražotāji, kuri pērk svaigpienu no pircēja vai citas personas, kas nav svaigpiena ražotājs, katru mēnesi līdz desmitajam datumam elektroniski iesniedz centram pārskatu par piena bilanci par iepriekšējo mēnesi saskaņā ar šo noteikumu 14. pielikumu, neaizpildot tā 1. sadaļu, un institūtam sniedz informāciju atbilstoši šo noteikumu 3. un 4. pielikumam.

(MK 08.09.2015. noteikumu Nr. 510 redakcijā)

11.4 Šo noteikumu 3.14. apakšpunktā minētais dzīvnieku pircējs pirms dzīvnieka liemeņa vai tā daļas izvešanas no kautuves, bet ne vēlāk kā 48 stundas pēc nokaušanas sniedz centram informāciju par pirkuma dokumentā norādīto dzīvnieka piegādātājam samaksāto summu bez pievienotās vērtības nodokļa par liellopiem, cūkām un aitām, kas nosūtītas uz šo noteikumu 11. punktā minētajām kautuvēm.

(MK 07.08.2018. noteikumu Nr. 489 redakcijā)

11.5 Šo noteikumu 3.15. apakšpunktā minētais savākšanas centrs un šo noteikumu 3.16. apakšpunktā minētais tirgotājs 72 stundu laikā pēc to dzīvnieku izvešanas, kas noteikti Komisijas 2017. gada 20. aprīļa Deleģētās regulas (ES) 2017/1182, ar ko attiecībā uz Savienības skalām liellopu, cūku un aitu liemeņu klasificēšanai un attiecībā uz konkrētu kategoriju liemeņu un dzīvu dzīvnieku tirgus cenu paziņošanu papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr.  1308/2013, 16. panta 1. punkta "a" un "b" apakšpunktā, izmantojot elektroniskās paziņošanas sistēmu, centram sniedz šādu informāciju par katru dzīvu liellopu:

11.5 1. dzīvnieka piegādātājam samaksāto summu euro bez pievienotās vērtības nodokļa;

11.5 2. pārdošanas mērķi.

(MK 07.08.2018. noteikumu Nr. 489 redakcijā, kas grozīta ar MK 10.12.2019. noteikumiem Nr. 611)

12. Centrs institūtam nodrošina pieeju šo noteikumu 11., 11.4 un 11.5 punktā minētajai informācijai.

(MK 07.08.2018. noteikumu Nr. 489 redakcijā)

12.1 Centrs katru mēnesi līdz sešpadsmitajam datumam informē Centrālo statistikas pārvaldi par katra pircēja:

12.1 1. iepriekšējā mēnesī iepirkto piena un bioloģiskā piena apjomu un vidējo iepirkuma cenu euro (bez pievienotās vērtības nodokļa);

12.1 2. kārtējā mēnesī plānoto piena iepirkuma apjomu kilogramos un vidējo iepirkuma cenu euro (bez pievienotās vērtības nodokļa).

(MK 24.03.2015. noteikumu Nr. 142 redakcijā, kas grozīta ar MK 08.09.2015. noteikumiem Nr. 510; MK 20.10.2020. noteikumiem Nr. 639)

12.2 Centrs šo noteikumu 11.2 punktā minēto informāciju katru gadu līdz 15. februārim iesniedz Centrālajā statistikas pārvaldē.

(MK 24.03.2015. noteikumu Nr.142 redakcijā)

12.3 Institūtam līdz kārtējā ceturkšņa pirmā mēneša piecpadsmitajam datumam šo noteikumu 16., 17., 18. un 19. pielikumā minēto informāciju par iepriekšējo ceturksni sniedz:

12.3 1. minerālmēslu vairumtirgotāji (16. pielikums);

12.3 2. augu aizsardzības līdzekļu vairumtirgotāji (17. pielikums);

12.3 3. lopbarības ražotāji (18. pielikums);

12.3 4. sēklu tirgotāji (19. pielikums).

(MK 25.10.2016. noteikumu Nr. 685 redakcijā)

13. Institūts, centrs un dienests uztur informācijas sniedzēju sarakstu un vismaz reizi gadā izvērtē informācijas sniedzēju kopu.

(Grozīts ar MK 24.03.2015. noteikumiem Nr.142)

14. (Svītrots ar MK 10.12.2019. noteikumiem Nr. 611)

15. (Svītrots ar MK 10.12.2019. noteikumiem Nr. 611)

III. Informācijas apkopošana

16. Mēnesi pirms informācijas vākšanas uzsākšanas institūts, centrs un dienests rakstiski informē informācijas sniedzēju par pienākumu saskaņā ar šiem noteikumiem sniegt informāciju par noteiktiem lauksaimniecības produktiem.

(Grozīts ar MK 24.03.2015. noteikumiem Nr.142)

17. Informācijas sniedzējs:

17.1. aizpilda un paraksta attiecīgo anketu;

17.2. parakstītās anketas (oriģinālus) glabā vismaz gadu neatkarīgi no informācijas sniegšanas veida;

17.3. anketā minētos datus paziņo iestādei, nosūtot tos pa pastu, elektroniski vai pa tālruni šajos noteikumos paredzētajā termiņā, izņemot šo noteikumu 11., 11.1 un 11.2 punktā minēto informāciju.

(MK 24.03.2015. noteikumu Nr.142 redakcijā)

18. Informācijas sniedzēju sniegtā informācija uzskatāma par ierobežotas pieejamības informāciju, un tās publicēšana pieļaujama tikai apkopotā veidā saskaņā ar Informācijas atklātības likumu.

18.1 Centrālā statistikas pārvalde šo noteikumu 12.1 punktā minētās informācijas kopsavilkumu katru mēnesi līdz divdesmitajam datumam elektroniski nosūta institūtam.

(MK 24.03.2015. noteikumu Nr.142 redakcijā)

19. Institūts šajos noteikumos noteiktajā kārtībā ievākto informāciju apkopo un elektroniski nosūta Eiropas Komisijai un Zemkopības ministrijai. Šo noteikumu 12.1 punktā minēto informāciju institūts nosūta Eiropas Komisijai katru mēnesi līdz divdesmit piektajam datumam.

(Grozīts ar MK 24.03.2015. noteikumiem Nr.142)

20. Dienests šajos noteikumos noteiktajā kārtībā ievākto informāciju apkopo un elektroniski nosūta Zemkopības ministrijai, Centrālajai statistikas pārvaldei un Eiropas Statistikas birojam EUROSTAT.

IV. Informācijas atbilstības kontrole

21. Informācijas atbilstību kontrolē:

21.1. šo noteikumu 6., 7., 11.5 un 12.3 punktā minēto informācijas sniedzēju uzņēmumos – institūts vai tā pilnvarota persona (turpmāk – kontrolētājs);

21.2. šo noteikumu 11., 11.1, 11.2 un 11.4 punktā minēto informācijas sniedzēju uzņēmumos – Pārtikas un veterinārais dienests, bet par šo noteikumu 11.1 2. apakšpunktā un 14. pielikumā minētajām vidējām iepirkuma cenām – centrs. Piena pircēju un svaigpiena ražotāju uzņēmumos Pārtikas un veterinārais dienests pārbauda šo noteikumu 14. un 15. pielikumā minēto datu atbilstību attiecībā uz svaigpiena pirkšanu un pārdošanu. Centrs pārbauda šo noteikumu 14. pielikumā minētās vidējās iepirkuma cenas aprēķināšanu. Ja pārbaudēs konstatē datu neatbilstību vai nekorektu vidējās iepirkuma cenas aprēķinu, informācijas sniedzējs datus precizē un atkārtoti iesniedz centrā.

(MK 24.03.2015. noteikumu Nr. 142 redakcijā, kas grozīta ar MK 08.09.2015. noteikumiem Nr. 510; MK 25.10.2016. noteikumiem Nr. 685; MK 07.08.2018. noteikumiem Nr. 489; MK 20.10.2020. noteikumiem Nr. 639; MK 06.07.2021. noteikumiem Nr. 468)

22. Kontrolētājam, Pārtikas un veterinārajam dienestam un centram ir tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma apmeklēt informācijas sniedzēju un pieprasīt visu nepieciešamo informāciju un dokumentāciju, kas apliecina tirdzniecības apjoma atbilstību un vidējās iepirkuma cenas aprēķināšanas pareizību.

(MK 08.09.2015. noteikumu Nr. 510 redakcijā)

23. Informācijas sniedzēja pienākums ir sniegt kontrolētāja, Pārtikas un veterinārā dienesta un centra pieprasīto informāciju par tirdzniecības apjoma reģistrēšanu, apkopošanu un ziņošanu, kā arī par vidējās iepirkuma cenas aprēķināšanu un ziņošanu.

(MK 08.09.2015. noteikumu Nr. 510 redakcijā)

V. Noslēguma jautājums

24. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2004.gada 20.aprīļa noteikumus Nr.367 "Kārtība, kādā tiek vākta un apkopota informācija par lauksaimniecības produktu cenām un tirdzniecības apjomiem" (Latvijas Vēstnesis, 2004, 69., 210.nr.; 2006, 172.nr.; 2008, 179.nr.).

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Zemkopības ministre L.Straujuma
1. pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 1.novembra noteikumiem Nr.841

(Pielikums MK 07.08.2018. noteikumu Nr. 489 redakcijā, kas grozīta ar MK 10.12.2019. noteikumiem Nr. 611)

Anketa par graudiem, griķiem un rapsi
Gads  

Pārskata nedēļas numurs

 
Nosaukums  
Reģistrācijas Nr.  

Informācija par Latvijas teritorijā izaudzētu un iepirktu graudu, griķu un rapša iepirkuma cenu un apjomu iepriekšējā nedēļā

Graudu veids Vidējā cena bez PVN (EUR/t) Apjoms (t)
Pārtikas kvieši    
Lopbarības kvieši    
Iesala mieži    
Lopbarības mieži    
Pārtikas rudzi    
Lopbarības rudzi    
Lopbarības auzas    
Pārtikas auzas    
Tritikāle    
Griķi    
Rapši    

Informācija par iepriekšējo nedēļu nosūtāma Agroresursu un ekonomikas institūtam katru otrdienu līdz plkst. 17.00.

Datums*  
Tālruņa Nr.  
Anketas aizpildītājs**        
    (vārds, uzvārds)   (paraksts*)

Piezīmes.

1. * Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2. ** Personas datu apstrāde notiek saskaņā ar Ministru kabineta 2011. gada 1. novembra noteikumu Nr. 841 "Kārtība, kādā tiek vākta un apkopota informācija par lauksaimniecības produktu cenām un tirdzniecības apjomiem noteiktā pārskata periodā" 5.1 punktu.

2.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 1.novembra noteikumiem Nr.841

(Pielikums grozīts ar MK 06.08.2013. noteikumiem Nr. 511; MK 25.10.2016. noteikumiem Nr. 685; MK 07.08.2018. noteikumiem Nr. 489)

Anketa par banāniem
Gads     Pārskata nedēļas numurs  
Nosaukums  
Reģistrācijas Nr.  

Informācija par banānu pārdošanas cenu un apjomu iepriekšējā nedēļā

Nr.p.k.
Kombinētās nomenklatūras kods
Vidējā cena bez PVN (EUR/kg)
Apjoms (kg)
Izcelsmes valsts
  
 
 
 
 
  
  
  
  
  

Informācija par iepriekšējo nedēļu nosūtāma Agroresursu un ekonomikas institūtam katru otrdienu līdz plkst. 17.00.

Anketas aizpildītājs**        
    (vārds, uzvārds)   (paraksts*)

Piezīmes.

1. * Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2. ** Personas datu apstrāde notiek saskaņā ar Ministru kabineta 2011. gada 1. novembra noteikumu Nr. 841 "Kārtība, kādā tiek vākta un apkopota informācija par lauksaimniecības produktu cenām un tirdzniecības apjomiem noteiktā pārskata periodā" 5.1 punktu.

Zemkopības ministre L.Straujuma
3.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 1.novembra noteikumiem Nr.841

(Pielikums grozīts ar MK 06.08.2013. noteikumiem Nr. 511; MK 25.10.2016. noteikumiem Nr. 685; MK 07.08.2018. noteikumiem Nr. 489)

Anketa par sieru
Gads     Pārskata nedēļas numurs  
Nosaukums  
Reģistrācijas Nr.  

Informācija par siera šķirņu pārdošanas cenu un apjomu  iepriekšējā nedēļā

Nr.p.k.
Siera šķirne
Vidējā cena bez PVN (EUR/kg)*
Apjoms (kg)
 
 
 
 
 
 
 
 

Informācija par iepriekšējo nedēļu nosūtāma Agroresursu un ekonomikas institūtam katru otrdienu līdz plkst. 17.00.

Datums**    
Tālrunis    
Anketas aizpildītājs***        
    (vārds, uzvārds)   (paraksts**)

Piezīmes.

1. *Cenā nav iekļautas atsevišķiem klientiem piešķirtās atlaides.

2. ** Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

3. *** Personas datu apstrāde notiek saskaņā ar Ministru kabineta 2011. gada 1. novembra noteikumu Nr. 841 "Kārtība, kādā tiek vākta un apkopota informācija par lauksaimniecības produktu cenām un tirdzniecības apjomiem noteiktā pārskata periodā" 5.1 punktu.

Zemkopības ministre L.Straujuma
4.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 1.novembra noteikumiem Nr.841

(Pielikums grozīts ar MK 06.08.2013. noteikumiem Nr. 511; MK 25.10.2016. noteikumiem Nr. 685; MK 07.08.2018. noteikumiem Nr. 489)

Anketa par piena produktiem
Gads     Pārskata nedēļas numurs  
Nosaukums  
Reģistrācijas Nr.  

Informācija par piena produktu pārdošanas cenu un apjomu iepriekšējā nedēļā

Nr.p.k.
Piena produktu veids
Vidējā cena bez PVN (EUR/kg)*
Apjoms (kg)
 
 
 
 
 
 
 
 

Informācija par iepriekšējo nedēļu nosūtāma Agroresursu un ekonomikas institūtam katru otrdienu līdz plkst. 17.00.

Datums**    
Tālrunis    
Anketas aizpildītājs***        
    (vārds, uzvārds)   (paraksts**)

Piezīmes.

1. *Cenā nav iekļautas atsevišķiem klientiem piešķirtās atlaides.

2. ** Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

3. *** Personas datu apstrāde notiek saskaņā ar Ministru kabineta 2011. gada 1. novembra noteikumu Nr. 841 "Kārtība, kādā tiek vākta un apkopota informācija par lauksaimniecības produktu cenām un tirdzniecības apjomiem noteiktā pārskata periodā" 5.1 punktu.

Zemkopības ministre L.Straujuma
5.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 1.novembra noteikumiem Nr.841

(Pielikums MK 07.08.2018. noteikumu Nr. 489 redakcijā)

Anketa par sivēniem
Gads   Pārskata nedēļas numurs  
Nosaukums  
Reģistrācijas Nr.  

Informācija par nobarošanai paredzētu dzīvu sivēnu ar vidējo dzīvsvaru 25 kilogrami pārdošanas cenu un daudzumu iepriekšējā nedēļā

Vidējā cena bez PVN (EUR/gab.) Daudzums (gab.)
   
   

Informācija par iepriekšējo nedēļu nosūtāma Agroresursu un ekonomikas institūtam katru otrdienu līdz plkst. 17.00.

Datums*    
Tālruņa Nr.    
Anketas aizpildītājs**        
    (vārds, uzvārds)   (paraksts*)

Piezīmes.

1. * Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2. ** Personas datu apstrāde notiek saskaņā ar Ministru kabineta 2011. gada 1. novembra noteikumu Nr. 841 "Kārtība, kādā tiek vākta un apkopota informācija par lauksaimniecības produktu cenām un tirdzniecības apjomiem noteiktā pārskata periodā" 5.1 punktu.

6.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 1.novembra noteikumiem Nr.841

(Pielikums grozīts ar MK 06.08.2013. noteikumiem Nr. 511; MK 25.10.2016. noteikumiem Nr. 685; MK 07.08.2018. noteikumiem Nr. 489; MK 20.10.2020. noteikumiem Nr. 639)

Anketa par vistu olām
Gads     Pārskata nedēļas numurs  
Nosaukums  
Reģistrācijas Nr.  

Informācija par olu pārdošanas cenu un daudzumu iepriekšējā nedēļā

Dējējvistu turēšanas metode Vistu olu lielums
(A klase)
Vidējā cena bez PVN (EUR/1000 gab.)* Daudzums (gab.)
       
       
       

Informācija par iepriekšējo nedēļu nosūtāma Agroresursu un ekonomikas institūtam katru otrdienu līdz plkst. 17.00.

Datums**    
Tālrunis    
Anketas aizpildītājs***        
    (vārds, uzvārds)   (paraksts**)

Piezīmes.

1. *Cenā nav iekļauta kompensācija par transporta izmaksām no olu pakošanas vietas līdz uzglabāšanas telpām, kā arī atsevišķiem klientiem piešķirtās atlaides.

2. ** Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

3. *** Personas datu apstrāde notiek saskaņā ar Ministru kabineta 2011. gada 1. novembra noteikumu Nr. 841 "Kārtība, kādā tiek vākta un apkopota informācija par lauksaimniecības produktu cenām un tirdzniecības apjomiem noteiktā pārskata periodā" 5.1 punktu.

Zemkopības ministre L.Straujuma
7.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 1.novembra noteikumiem Nr.841

(Pielikums grozīts ar MK 06.08.2013. noteikumiem Nr. 511; MK 25.10.2016. noteikumiem Nr. 685; MK 07.08.2018. noteikumiem Nr. 489; MK 20.10.2020. noteikumiem Nr. 639)

Anketa par broileru cāļu gaļu
Gads     Pārskata nedēļas numurs  
Nosaukums  
Reģistrācijas Nr.  

Informācija par broileru cāļu liemeņu un to izcirtņu pārdošanas cenu un apjomu iepriekšējā nedēļā

Nr. p. k. Broileru cāļu gaļas veids Vidējā cena bez PVN (EUR/kg)* Apjoms (kg)
1. A kvalitātes klases cālis ("65 % cāļi")    
2. Cāļa krūtiņa    
3. Cāļa kāja    

 

Informācija par iepriekšējo nedēļu nosūtāma Agroresursu un ekonomikas institūtam katru otrdienu līdz plkst. 17.00.

Datums**    
Tālrunis    
Anketas aizpildītājs***        
    (vārds, uzvārds)   (paraksts**)

Piezīmes.

1. *Cenā nav iekļauta kompensācija par transporta izmaksām no kautuves līdz uzglabāšanas telpām, kā arī atsevišķiem klientiem piešķirtās atlaides.

2. ** Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

3. *** Personas datu apstrāde notiek saskaņā ar Ministru kabineta 2011. gada 1. novembra noteikumu Nr. 841 "Kārtība, kādā tiek vākta un apkopota informācija par lauksaimniecības produktu cenām un tirdzniecības apjomiem noteiktā pārskata periodā" 5.1 punktu.

Zemkopības ministre L.Straujuma
8.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 1.novembra noteikumiem Nr.841

(Pielikums grozīts ar MK 06.08.2013. noteikumiem Nr. 511; MK 25.10.2016. noteikumiem Nr. 685; MK 07.08.2018. noteikumiem Nr. 489; MK 06.07.2021. noteikumiem Nr. 468)

Anketa par dārzeņiem, augļiem un ogām
Gads     Pārskata mēnesis  
Nosaukums  
Reģistrācijas Nr.  

Informācija par dārzeņu, augļu un ogu pārdošanas (ražotājiem) vai iepirkuma (kooperatīvajām sabiedrībām) cenu un apjomu iepriekšējā mēnesī

Nr.p.k. Dārzeņu veids Vidējā cena bez PVN (EUR/kg) Apjoms (kg)
1. Garie gurķi    
2. Īsie gurķi    
3. Tomāti    
4. Baltie galviņkāposti    
5. Sīpoli    
6. Burkāni    
7. Galda bietes    
8. Ķīnas kāposti    
9. Pārtikas kartupeļi    
10. Āboli    
11. Dzērvenes    

Informācija par iepriekšējo mēnesi nosūtāma Agroresursu un ekonomikas institūtam līdz kārtējā mēneša divdesmitā datuma plkst. 17.00.

Datums**    
Tālrunis    
Anketas aizpildītājs***        
    (vārds, uzvārds)   (paraksts**)

Piezīmes.

1. * (Svītrota ar MK 06.07.2021. noteikumiem Nr. 468)

2. ** Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

3. *** Personas datu apstrāde notiek saskaņā ar Ministru kabineta 2011. gada 1. novembra noteikumu Nr. 841 "Kārtība, kādā tiek vākta un apkopota informācija par lauksaimniecības produktu cenām un tirdzniecības apjomiem noteiktā pārskata periodā" 5.1 punktu.

Zemkopības ministre L.Straujuma
9.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 1.novembra noteikumiem Nr.841

(Pielikums grozīts ar MK 06.08.2013. noteikumiem Nr. 511; MK 25.10.2016. noteikumiem Nr. 685; MK 07.08.2018. noteikumiem Nr. 489; MK 06.07.2021. noteikumiem Nr. 468)

Anketa par šķiedras liniem un kaņepēm
Gads     Pārskata mēnesis  
Nosaukums  
Reģistrācijas Nr.  

Informācija par šķiedras linu un kaņepju iepirkuma cenu un apjomu iepriekšējā mēnesī

Nr.p.k. Šķiedraugu veids Vidējā cena bez PVN (EUR/kg) Apjoms (kg)
       
       

Informācija par iepriekšējo mēnesi nosūtāma Agroresursu un ekonomikas institūtam līdz kārtējā mēneša divdesmitā datuma plkst. 17.00.

Datums*    
Tālrunis    
Anketas aizpildītājs**        
    (vārds, uzvārds)   (paraksts*)

Piezīmes.

1. * Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2. ** Personas datu apstrāde notiek saskaņā ar Ministru kabineta 2011. gada 1. novembra noteikumu Nr. 841 "Kārtība, kādā tiek vākta un apkopota informācija par lauksaimniecības produktu cenām un tirdzniecības apjomiem noteiktā pārskata periodā" 5.1 punktu.

Zemkopības ministre L.Straujuma
9.1 pielikums
Ministru kabineta
2011. gada 1. novembra
noteikumiem Nr. 841

(Pielikums MK 20.10.2020. noteikumu Nr. 639 redakcijā, kas grozīta ar MK 06.07.2021. noteikumiem Nr. 468)

Anketa par lauka pupām un zirņiem
Gads   

 Pārskata mēnesis

  
Nosaukums   
Reģistrācijas Nr.      

Informācija par lauka pupu un zirņu iepirkuma cenu un apjomu iepriekšējā mēnesī

Nr. p. k. Pākšauga veids Vidējā cena bez PVN (EUR/t) Apjoms (t)
1. Lauka pupas    
2. Zirņi    

Informācija par iepriekšējo mēnesi nosūtāma Agroresursu un ekonomikas institūtam līdz kārtējā mēneša divdesmitā datuma plkst. 17.00.

Datums*  
Tālruņa Nr.  
Anketas aizpildītājs        
    (vārds, uzvārds)   (paraksts*)

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

10. pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 1.novembra
noteikumiem Nr.841

(Pielikums MK 20.10.2020. noteikumu Nr. 639 redakcijā)

Augkopības produktu anketa (2)
Pārskata periods: no _______. gada 1. janvāra līdz _______. gada 31. decembrim
Nosaukums   
Reģistrācijas Nr.      

(tonnas izejvielas ekvivalentā)

Kods
Rādītāji
Kvieši
Rudzi
Mieži
Auzas
Kukurūza
Tritikāle
Griķi
Pārējie graudi (norādīt, kuri)
Rapša, ripša sēklas
Saulespuķu sēklas
Sojas pupiņas
mīkstie
cietie
1.
Gatavās produkcijas krājumi gada sākumā
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.
Izlietojums produkcijas ražošanai
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
tai skaitā:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1.
pārtikai (miltu, putraimu, pārslu u.c. ražošanai)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2.
lopbarībai
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3.
eļļas ražošanai (rapsis, ripsis, saulespuķu sēklas, sojas pupiņas)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.4.
biodegvielas ražošanai
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.5.
alkoholisko dzērienu ražošanai
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.6.
iesala ražošanai
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.7.
cits izlietojums (norādīt, kāds)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.
Zudumi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.
Gatavās produkcijas krājumi gada beigās
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datums*
 
 
Tālruņa numurs
 
 
Anketas aizpildītājs**          
    (vārds, uzvārds)   (paraksts*)  
Piezīmes.

1. Visus rādītājus izsaka izejvielas ekvivalentā (graudos, rapsī, saulespuķu sēklās, sojas pupiņās).

2. Informācija par pārskata periodu nosūtāma Lauku atbalsta dienestam katru gadu līdz 1. februārim.

3. * Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

4. ** Personas datu apstrāde notiek saskaņā ar Ministru kabineta 2011. gada 1. novembra noteikumu Nr. 841 "Kārtība, kādā tiek vākta un apkopota informācija par lauksaimniecības produktu cenām un tirdzniecības apjomiem noteiktā pārskata periodā" 5.1 punktu.

11.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 1.novembra noteikumiem Nr.841

(Pielikums grozīts ar MK 07.08.2018. noteikumiem Nr. 489)

Anketa par kartupeļiem (2)
Pārskata periods no ____.gada 1.jūlija līdz ____.gada 30.jūnijam  
Nosaukums   
Reģistrācijas Nr.      
 
Kods Rādītāji Agrie kartupeļi
(raža līdz 01.07.)
Pārējie kartupeļi Kopā Kartupeļu ciete
 1. Krājumu izmaiņas (01.07.–30.06.)        
 2. Ražota kartupeļu ciete X X X   
 2.1. tai skaitā realizēta kartupeļu ciete X X X   
 3. Izlietoti realizētās produkcijas ražošanai       X
  tai skaitā:        X
 3.1. lopbarībai         X
 3.2. kartupeļu cietes ražošanai       X
 3.3. dekstrīna ražošanai       X
 3.4. citām nepārtikas nozarēm        
 4. Zudumi        
Datums*    
Tālrunis    
Anketas aizpildītājs**        
    (vārds, uzvārds)   (paraksts*)

Piezīmes.

1. Kartupeļu pārstrādes produktus norāda, pārrēķinot izejvielā – kartupeļos un kartupeļu cietē.

2. Informācija par iepriekšējo pārskata periodu nosūtāma Lauku atbalsta dienestam mēneša laikā pēc attiecīgā pārskata perioda beigām.

3. * Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

4. ** Personas datu apstrāde notiek saskaņā ar Ministru kabineta 2011. gada 1. novembra noteikumu Nr. 841 "Kārtība, kādā tiek vākta un apkopota informācija par lauksaimniecības produktu cenām un tirdzniecības apjomiem noteiktā pārskata periodā" 5.1 punktu.

Zemkopības ministre L.Straujuma
12.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 1.novembra noteikumiem Nr.841

(Pielikums grozīts ar MK 07.08.2018. noteikumiem Nr. 489)

Anketa par gaļu (2)
Pārskata periods no ____.gada 1.janvāra līdz ____.gada 31.decembrim  
Nosaukums   
Reģistrācijas Nr.      

(tonnas, kautmasā)

Kods Rādītāji Liellopu gaļa Cūkgaļa Putnu gaļa Aitas gaļa Kazu gaļa Zirgu gaļa Pārējā gaļa Subprodukti
1. Krājumu izmaiņas (01.01.–31.12.)
(gatavā produkcija, pārrēķināta gaļā)
               
2. Izlietots realizētās produkcijas ražošanai – kopā                
  tai skaitā:                
2.1. iedzīvotāju uzturam                
2.2. nepārtikas nozarēm                
2.3. citiem gaļas pārstrādes uzņēmumiem                
2.4. lopbarībai                
3. Zudumi                
Datums*    
Tālrunis    
Anketas aizpildītājs**        
    (vārds, uzvārds)   (paraksts*)

Piezīmes.

1. Informācija par iepriekšējo pārskata periodu nosūtāma Lauku atbalsta dienestam mēneša laikā pēc attiecīgā pārskata perioda beigām.

2. * Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

3. ** Personas datu apstrāde notiek saskaņā ar Ministru kabineta 2011. gada 1. novembra noteikumu Nr. 841 "Kārtība, kādā tiek vākta un apkopota informācija par lauksaimniecības produktu cenām un tirdzniecības apjomiem noteiktā pārskata periodā" 5.1 punktu.

Zemkopības ministre L.Straujuma
13.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 1.novembra noteikumiem Nr.841

(Pielikums grozīts ar MK 07.08.2018. noteikumiem Nr. 489)

Anketa par vistu olām (2)
Pārskata periods no ____.gada 1.janvāra līdz ____.gada 31.decembrim  
Nosaukums   
Reģistrācijas Nr.      

(milj. gab.)

Kods Rādītāji Vistu olas Pārējās olas (uzskaitīt, kādas)
1. Krājumu izmaiņas (01.01.–31.12.)    
2. Zudumi    
3. Vidējais vienas olas svars (gramos)    
Datums*    
Tālrunis    
Anketas aizpildītājs**        
    (vārds, uzvārds)   (paraksts*)

Piezīmes.

1. Informācija par iepriekšējo pārskata periodu nosūtāma Lauku atbalsta dienestam mēneša laikā pēc attiecīgā pārskata perioda beigām.

2. * Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

3. ** Personas datu apstrāde notiek saskaņā ar Ministru kabineta 2011. gada 1. novembra noteikumu Nr. 841 "Kārtība, kādā tiek vākta un apkopota informācija par lauksaimniecības produktu cenām un tirdzniecības apjomiem noteiktā pārskata periodā" 5.1 punktu.

Zemkopības ministre L.Straujuma
14. pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 1.novembra noteikumiem Nr.841

(Pielikums MK 25.10.2016. noteikumu Nr. 685 redakcijā, kas grozīta ar MK 07.08.2018. noteikumiem Nr. 489; MK 10.12.2019. noteikumiem Nr. 611)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pārskats par piena bilanci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Liellopi

 

 

 

 

 

Periods

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kazas

 

 

 

Mēnesis

 

Gads

 

 

Suga

 Aitas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piena pircēja vai piena produktu ražotāja nosaukums

LUR Nr.

Atzīšanas Nr. vai reģistrācijas Nr. Pārtikas un veterinārajā dienestā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.*

Kopējais no svaigpiena ražotājiem iepirktais piena daudzums (kg)

 

 

 

Vidējais tauku daudzums, %

 

Vidējais olbaltumu daudzums, %

 

 

 

Tajā skaitā bioloģiskais piens** (kg)

   
 

Vidējais tauku daudzums, %

 

Vidējais olbaltumu daudzums, %

   

 

Vidējā iepirkuma cena (*** pēc faktiskā tauku un olbaltumvielu satura) bez transporta, obligāto svaigpiena paraugu testēšanas, administrācijas un citām saistītajām izmaksām, par kg bez PVN (euro)

 

 
 

Tajā skaitā bioloģiskā piena vidējā iepirkuma cena (*** pēc faktiskā tauku un olbaltumvielu satura) bez transporta, obligāto svaigpiena paraugu testēšanas, administrācijas un citām saistītajām izmaksām, par kg bez PVN (euro)

   
 

Plānotā vidējā iepirkuma cena kārtējā mēnesī bez transporta, obligāto svaigpiena paraugu testēšanas, administrācijas un citām saistītajām izmaksām, par kg bez PVN (euro)

   

 

Plānotais iepērkamā piena daudzums no svaigpiena ražotājiem kārtējā mēnesī (kg)

 

 

 

Uzkrājums no iepriekšējā mēneša (kg)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Piena daudzums, kas iepirkts no citām personām
(nav svaigpiena ražotāji)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.
p. k.

Personas nosaukums

LUR Nr.

Daudzums (kg)

 

 

 

kopā

no tā bioloģiskais

   

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

 

 

Kopā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Importētais piens

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valsts ISO kods

Personas nosaukums

Daudzums (kg)

 

 

 

kopā

no tā bioloģiskais

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopējais iepirktā piena daudzums (kg)

 

 

 

 

No tā bioloģiskais (kg)

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Pārstrādātā piena daudzums (kg)

 

 

 

 

No tā bioloģiskais (kg)

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Piena daudzums, kas pārdots citām personām

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.
p. k.

Personas nosaukums

LUR Nr.

Daudzums (kg)

 

 

 

kopā

no tā bioloģiskais

   

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

Kopā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Eksportētais piens

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valsts ISO kods

Personas nosaukums

Daudzums (kg)

 

 

 

kopā

no tā bioloģiskais

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

Kopējais pārdotā un pārstrādātā piena daudzums (kg)

 

 

 

 

No tā bioloģiskais (kg)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anketas aizpildītājs**** Amats Paraksts*****
     
Datums*****    
Kontakttālrunis    

Piezīmes.

1. * Pārskatā par piena bilanci 1. sadaļu neaizpilda piena produktu ražotāji, kuri pērk svaigpienu no pircēja vai citas personas, kas nav svaigpiena ražotājs.

2. ** Bioloģiskais piens ir svaigpiens, kas ražots atbilstoši bioloģiskās lauksaimniecības shēmas prasībām, un to apliecina bioloģiskās lauksaimniecības jomu reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktās kontroles institūcijas izsniegts sertifikāts vai izziņa par pārejas perioda uz bioloģisko lauksaimniecību uzsākšanu.

3. *** Tiek izmantoti centra vienotās svaigpiena kvalitātes datubāzē esošie tauku un olbaltumvielu satura rādītāji.

4. **** Personas datu apstrāde notiek saskaņā ar Ministru kabineta 2011. gada 1. novembra noteikumu Nr. 841 "Kārtība, kādā tiek vākta un apkopota informācija par lauksaimniecības produktu cenām un tirdzniecības apjomiem noteiktā pārskata periodā" 5.1 punktu.

5. ***** Dokumenta rekvizītus "Datums" un "Paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

15. pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 1.novembra noteikumiem Nr.841

(Pielikums MK 25.10.2016. noteikumu Nr. 685 redakcijā, kas grozīta ar MK 07.08.2018. noteikumiem Nr. 489; MK 10.12.2019. noteikumiem Nr. 611)

Anketa par svaigpiena ražotāju pārdoto svaigpienu un piena produktiem

A daļa. Ziņas par svaigpiena ražotāju (veidlapu aizpildīt drukātiem burtiem)

1. Vārds, uzvārds (fiziskai personai)/nosaukums (juridiskai personai)  

 

2. Ganāmpulka reģistrācijas numurs                    

 

3. E-pasta adrese, mobilā tālruņa numurs  
   

B daļa. Pārdotais svaigpiens un piena produkti

20___. gada 1. janvāris–20___. gada 31. decembris

Suga

Nr.
p. k.

Produkts

Produkta daudzums (kg)

Pārrēķina koeficients

Piena ekvivalents (kg)

Liellopi

1.

Svaigpiens, kas pārdots tieši galapatērētājam vai mazumtirdzniecības uzņēmumam, kurš tieši apgādā galapatērētāju  

1,028
(ja pārdod litros)

 

2.

Savā saimniecībā iegūts svaigpiens, kas pārstrādāts piena produktos  

1,028
(ja pārdod litros)

 

3.

Pārdotie piena produkti, kas saražoti no savā saimniecībā iegūta svaigpiena:

3.1.

sviests  

22,5

 

3.2.

svaigs (nenogatavināts) siers  

8,0

 

3.3.

biezpiena siers  

7,5

 

3.4.

biezpiens  

6,5

 

3.5.

rūgušpiens  

1,0

 

3.6.

augļu jogurts  

0,8

 

3.7.

saldais krējums  

0,263 x krējuma tauku saturs

 

3.8.

skābais krējums    

Kazas

1.

Svaigpiens, kas pārdots tieši galapatērētājam vai mazumtirdzniecības uzņēmumam, kurš tieši apgādā galapatērētāju  

1,032
(ja pārdod litros)

 

2.

Savā saimniecībā iegūts svaigpiens, kas pārstrādāts piena produktos  

1,032
(ja pārdod litros)

 

Aitas

1.

Savā saimniecībā iegūts svaigpiens, kas pārstrādāts piena produktos  

1,036
(ja pārdod litros)

 

Kopā

 

B daļā minēto informāciju par iepriekšējo gadu līdz kārtējā gada 31. janvārim Lauksaimniecības datu centrā iesniedz Ministru kabineta 2011. gada 1. novembra noteikumu Nr. 841 "Kārtība, kādā tiek vākta un apkopota informācija par lauksaimniecības produktu cenām un tirdzniecības apjomiem noteiktā pārskata periodā" 4.1 2.1. un 4.1 2.2. apakšpunktā minētie ražotāji.

C daļa. Citā Eiropas Savienības dalībvalstī reģistrētam pircējam pārdotais svaigpiens

20___. gada ____________ (mēnesis)

Pārdotais produkts

Pārdotā produkta daudzums (kg)

Pārrēķina koeficients

Piena ekvivalents (kg)

Valsts ISO kods un saimnieciskās darbības veicēja nosaukums

Svaigpiens   1,028 (ja pārdod litros)    

C daļā minēto informāciju par iepriekšējo mēnesi līdz kārtējā mēneša 10. datumam Lauksaimniecības datu centrā iesniedz Ministru kabineta 2011. gada 1. novembra noteikumu Nr. 841 "Kārtība, kādā tiek vākta un apkopota informācija par lauksaimniecības produktu cenām un tirdzniecības apjomiem noteiktā pārskata periodā" 4.1 2.3. apakšpunktā minētie ražotāji.

         
(vārds, uzvārds*)   (paraksts**)   (datums**)

Piezīmes.

1. * Personas datu apstrāde notiek saskaņā ar Ministru kabineta 2011. gada 1. novembra noteikumu Nr. 841 "Kārtība, kādā tiek vākta un apkopota informācija par lauksaimniecības produktu cenām un tirdzniecības apjomiem noteiktā pārskata periodā" 5.1 punktu.

2. ** Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

16. pielikums
Ministru kabineta
2011. gada 1. novembra noteikumiem Nr. 841

(Pielikums MK 25.10.2016. noteikumu Nr. 685 redakcijā, kas grozīta ar MK 07.08.2018. noteikumiem Nr. 489)

Anketa par minerālmēsliem
Gads     Pārskata periods  
Nosaukums  
Reģistrācijas Nr.  

Informācija par minerālmēslu pārdošanas cenu iepriekšējā ceturksnī

Nr. p. k.

Nosaukums*

Vidējā cena bez PVN (EUR/t)

mēnesis
_______

mēnesis
_______

mēnesis
_______

1.

       

Informācija par iepriekšējo ceturksni nosūtāma Agroresursu un ekonomikas institūtam līdz kārtējā ceturkšņa pirmā mēneša piecpadsmitajam datumam.

Datums**      
Tālrunis      
Anketas aizpildītājs***        
    (vārds, uzvārds)   (paraksts**)

Piezīmes.

1. * Norāda minerālmēslu veidu (tirdzniecības nosaukumu) un makroelementu saturu (NPK).

2. ** Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

3. *** Personas datu apstrāde notiek saskaņā ar Ministru kabineta 2011. gada 1. novembra noteikumu Nr. 841 "Kārtība, kādā tiek vākta un apkopota informācija par lauksaimniecības produktu cenām un tirdzniecības apjomiem noteiktā pārskata periodā" 5.1 punktu.

17. pielikums
Ministru kabineta
2011. gada 1. novembra noteikumiem Nr. 841

(Pielikums MK 25.10.2016. noteikumu Nr. 685 redakcijā, kas grozīta ar MK 07.08.2018. noteikumiem Nr. 489)

Anketa par augu aizsardzības līdzekļiem
Gads     Pārskata periods  
Nosaukums  
Reģistrācijas Nr.  

Informācija par augu aizsardzības līdzekļu pārdošanas cenu iepriekšējā ceturksnī

Nr. p. k.

Nosaukums*

Aktīvā viela

Iepakojuma apjoms

(kg/l)

Vidējā cena par iepakojumu bez PVN (EUR)

mēnesis _______

mēnesis _______

mēnesis ______

 

HERBICĪDI

 

 

 

 

 

1.

  napropoksikarbazons  

 

 

 

2.

  propakvizafops  

 

 

 

3.

  dikamba  

 

 

 

4.

  amonija glufosināts  

 

 

 

5.

  bentazons  

 

 

 

6.

  desmedifams, etofumezāts, fenmedifams  

 

 

 

7.

  metazahlors        

8.

  metazahlors, kvinmeraks        

9.

  aklonifēns        

10.

  glifosāts        

11.

  metiltribenurons          

12.

  amidosulfurons        

13.

  triasulfurons        

14.

  klopiralīds        

15.

  MCPA        

16.

  sulfosulfurons        

17.

  florasulams, 2.4-D (etilheksilestera formā)        

18.

  tefuril-kvizalofops-P        

19.

  glifosāts        

20.

  dikvāts        

21.

  amidosulfurons, Na-metiljodosulfurons        

22.

  rimsulfurons        

23.

  metribuzīns        
  FUNGICĪDI          

24.

  dimetomorfs, mankocebs        

25.

  azoksistrobīns        

26.

  azoksistrobīns ciprokonazols        

27.

  boskalīns epoksikonazols        

28.

  mankocebs        

29.

  protiokonazols fluoksastrobīns        

30.

  metrafenons        

31.

  tebukonazols        

32.

  fenamidons propamokarbs        

33.

  piraklostrobīns epoksikonazols        

34.

  fenamidons mankocebs        

35.

  ciprokonazols trifloksistrobīns        

36.

  fenpropimorfs epoksikonazols        

37.

  propamokarbs mankocebs        
  INSEKTICĪDI          

38.

  dimetoāts        

39.

  deltametrīns        
  SĒKLU KODNES          

40.

  tritikonazols prohlora vara hlorīds        

41.

  tiametoksams fludioksonils metalaksils-M        

42.

  fludioksonils        
  AUGŠANAS REGULATORI          

43.

  hlormekāta hlorīds        
Informācija par iepriekšējo ceturksni nosūtāma Agroresursu un ekonomikas institūtam līdz kārtējā ceturkšņa pirmā mēneša piecpadsmitajam datumam.
Datums**      
Tālrunis      
Anketas aizpildītājs***        
    (vārds, uzvārds)   (paraksts**)

Piezīmes.

1. * Norāda augu aizsardzības līdzekļu tirdzniecības nosaukumu.

2. ** Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

3. *** Personas datu apstrāde notiek saskaņā ar Ministru kabineta 2011. gada 1. novembra noteikumu Nr. 841 "Kārtība, kādā tiek vākta un apkopota informācija par lauksaimniecības produktu cenām un tirdzniecības apjomiem noteiktā pārskata periodā" 5.1 punktu.

18. pielikums
Ministru kabineta
2011. gada 1. novembra noteikumiem Nr. 841

(Pielikums MK 25.10.2016. noteikumu Nr. 685 redakcijā, kas grozīta ar MK 07.08.2018. noteikumiem Nr. 489)

Anketa par lopbarību
Gads     Pārskata periods  
Nosaukums  
Reģistrācijas Nr.  

Informācija par lopbarības pārdošanas cenu iepriekšējā ceturksnī

Nr. p. k.

Nosaukums

Vidējā cena bez PVN (EUR/t)

mēnesis
_______

mēnesis
_______

mēnesis
_______

1.

Zivju barība

 

 

 

2.

Papildbarība grūsnām govīm

 

 

 

3.

Piena aizvietotājs teļiem (fasēts)

 

 

 

4.

Piena aizvietotājs teļiem (vaļējs)

 

 

 

5.

Papildbarība piena govīm

 

 

 

6.

Papildbarība piena lopiem (fasēta)

 

 

 

7.

Papildbarība piena lopiem (vaļēja)

 

 

 

8.

Proteīna koncentrāts – papildbarība piena lopiem (fasēta)

 

 

 

9.

Proteīna koncentrāts – papildbarība piena lopiem (vaļēja)      

10.

Papildbarība teļu nobarošanai (fasēta)      

11.

Papildbarība teļu nobarošanai (vaļēja)      

12.

Proteīna koncentrāts – papildbarība teļu nobarošanai (fasēta)      

13.

Proteīna koncentrāts – papildbarība teļu nobarošanai (vaļēja)      

14.

Pilnvērtīga barība sivēnu audzēšanai (fasēta)      

15.

Pilnvērtīga barība sivēnu audzēšanai (vaļēja)      

16.

Pilnvērtīga barība sivēnmātēm (fasēta)      

17.

Pilnvērtīga barība sivēnmātēm (vaļēja)      

18.

Pilnvērtīga barība sivēnu nobarošanai (fasēta)      

19.

Pilnvērtīga barība sivēnu nobarošanai (vaļēja)      

20.

Cāļu barība (fasēta)      

21.

Cāļu barība (vaļēja)      

22.

Pilnvērtīga barība jaunputniem (fasēta)      

23.

Pilnvērtīga barība jaunputniem (vaļēja)      

24.

Pilnvērtīga barība dējējvistām (fasēta)      

25.

Pilnvērtīga barība dējējvistām (vaļēja)      

26.

Pilnvērtīga barība broileru audzēšanai (fasēta)      

27.

Pilnvērtīga barība broileru audzēšanai (vaļēja)      
Informācija par iepriekšējo ceturksni nosūtāma Agroresursu un ekonomikas institūtam līdz kārtējā ceturkšņa pirmā mēneša piecpadsmitajam datumam.
Datums*      
Tālrunis      
Anketas aizpildītājs**        
    (vārds, uzvārds)   (paraksts*)

Piezīmes.

1. * Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2. ** Personas datu apstrāde notiek saskaņā ar Ministru kabineta 2011. gada 1. novembra noteikumu Nr. 841 "Kārtība, kādā tiek vākta un apkopota informācija par lauksaimniecības produktu cenām un tirdzniecības apjomiem noteiktā pārskata periodā" 5.1 punktu.

19. pielikums
Ministru kabineta
2011. gada 1. novembra noteikumiem Nr. 841

(Pielikums MK 25.10.2016. noteikumu Nr. 685 redakcijā, kas grozīta ar MK 07.08.2018. noteikumiem Nr. 489)

Anketa par sēklām
Gads     Pārskata periods  
Nosaukums  
Reģistrācijas Nr.  

Informācija par sēklu pārdošanas cenu iepriekšējā ceturksnī

Nr. p. k.

Nosaukums

Vidējā cena bez PVN (EUR/100kg)

mēnesis
_______

mēnesis
_______

mēnesis
_______

ZĀLĀJI

 

 

 

 

STIEBRZĀLES

 

 

 

1.

Timotiņš

 

 

 

2.

Pļavas auzene

 

 

 

3.

Hibrīdā airene

 

 

 

4.

Ganību airene

 

 

 

5.

Viengadīgā airene

 

 

 

6.

Kamolzāle

 

 

 

7.

Sarkanā auzene

 

 

 

8.

Pļavas skarene      

9.

Niedru auzene      

10.

Aitu auzene      

11.

Miežabrālis      

 

TAURIŅZIEŽI      

12.

Sarkanais āboliņš      

13.

Bastarda āboliņš      

14.

Baltais āboliņš      

15.

Lucerna      

16.

Austrumu galega      

17.

Baltais amoliņš      

 

ZĀLĀJU MAISĪJUMI      

18.

Pļaušanai      

19.

Ganībām      

20.

Mauriņam un citiem zālāju tipiem      
LABĪBA      

21.

Mieži      

22.

Kvieši      

23.

Rudzi      

24.

Tritikāle      

25.

Auzas      

26.

Griķi      
CITI      

27.

Eļļas rutks      

28.

Baltās sinepes      

29.

Facēlija      

30.

Vīķi      

31.

Rapsis      

32.

Zirņi      

33.

Kartupeļi      
Informācija par iepriekšējo ceturksni nosūtāma Agroresursu un ekonomikas institūtam līdz kārtējā ceturkšņa pirmā mēneša 15. datumam.
Datums*      
Tālrunis      
Anketas aizpildītājs**        
    (vārds, uzvārds)   (paraksts*)

Piezīmes.

1. * Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2. ** Personas datu apstrāde notiek saskaņā ar Ministru kabineta 2011. gada 1. novembra noteikumu Nr. 841 "Kārtība, kādā tiek vākta un apkopota informācija par lauksaimniecības produktu cenām un tirdzniecības apjomiem noteiktā pārskata periodā" 5.1 punktu.

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā tiek vākta un apkopota informācija par lauksaimniecības produktu cenām un tirdzniecības .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 841Pieņemts: 01.11.2011.Stājas spēkā: 05.11.2011.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 175, 04.11.2011.
Dokumenta valoda:
LVEN
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
238949
{"selected":{"value":"09.07.2021","content":"<font class='s-1'>09.07.2021.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"09.07.2021","iso_value":"2021\/07\/09","content":"<font class='s-1'>09.07.2021.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2021","iso_value":"2021\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2021.-08.07.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"14.12.2019","iso_value":"2019\/12\/14","content":"<font class='s-1'>14.12.2019.-31.12.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"10.08.2018","iso_value":"2018\/08\/10","content":"<font class='s-1'>10.08.2018.-13.12.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"28.10.2016","iso_value":"2016\/10\/28","content":"<font class='s-1'>28.10.2016.-09.08.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"12.09.2015","iso_value":"2015\/09\/12","content":"<font class='s-1'>12.09.2015.-27.10.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.04.2015","iso_value":"2015\/04\/01","content":"<font class='s-1'>01.04.2015.-11.09.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"05.09.2014","iso_value":"2014\/09\/05","content":"<font class='s-1'>05.09.2014.-31.03.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-04.09.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"10.08.2013","iso_value":"2013\/08\/10","content":"<font class='s-1'>10.08.2013.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"05.11.2011","iso_value":"2011\/11\/05","content":"<font class='s-1'>05.11.2011.-09.08.2013.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
09.07.2021
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)