Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:
Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas likums
I nodaļa
Vispārīgie noteikumi

1.pants. Likumā ir lietoti šādi termini:

1) Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas teritorija — Rēzeknes pilsētas, Griškānu pagasta un Vērēmu pagasta teritorijas daļa, kura izveidota šajā likumā noteikto mērķu sasniegšanai un kuras robežas noteiktas ar šo likumu;

2) Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas ieguldītāji — Latvijas vai ārvalstu fiziskās vai juridiskās personas, kuras noslēgušas līgumu ar Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvaldīšanas akciju sabiedrību par ieguldījumiem komercdarbības veikšanai Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas teritorijā;

3) Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas komersanti — šajā likumā noteiktajā kārtībā nodibinātie vai pārveidotie Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas teritorijā esošie komersanti, kuri noslēguši līgumus ar Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvaldīšanas akciju sabiedrību par komercdarbību Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas teritorijā;

4) (izslēgts ar 27.07.2001. likumu);

5) Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas komercdarbības atbalsta fonds — Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas attīstības veicināšanai izveidota institūcija.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 27.07.2001. un 27.01.2005. likumu, kas stājas spēkā 18.02.2005.)

2.pants. Šis likums nosaka Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvaldīšanas un izmantošanas kārtību, komercdarbības un ieguldījumu veikšanas īpatnības, kā arī rīcību ar nekustamo īpašumu Rēzeknes speciālajā ekonomiskajā zonā.

(27.01.2005. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 18.02.2005.)

3.pants. (1) Rēzeknes speciālā ekonomiskā zona izveidota ar mērķi veicināt tirdzniecību, attīstīt rūpniecību un satiksmi, kā arī preču eksportu un importu caur Latviju. Tās uzdevums ir piesaistīt ieguldījumus ražošanas un infrastruktūras attīstībai un jaunu darba vietu radīšanai.

(2) Rēzeknes speciālajai ekonomiskajai zonai ir jāveicina Rēzeknes un visa Latgales reģiona attīstība.

4.pants. Rēzeknes speciālo ekonomisko zonu veido Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas teritorija, kurā veic komercdarbību Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas komersanti un kuru pārvalda un uzrauga Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvaldīšanas akciju sabiedrība.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 27.01.2005. likumu, kas stājas spēkā 18.02.2005.)

5.pants. (1) Šajā likumā noteiktajā kārtībā Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvaldīšanas akciju sabiedrība slēdz līgumus ar Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas komersantiem par komercdarbību Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas teritorijā.

(2) Šajā likumā noteiktajā kārtībā Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvaldīšanas akciju sabiedrība, ja tas nepieciešams, iznomā vai pārdod Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas komersantiem Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas teritorijā esošo zemi un citu nekustamo īpašumu.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 27.01.2005. likumu, kas stājas spēkā 18.02.2005.)

6.pants. Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas teritorija ir noteikta saskaņā ar šā likuma pielikumā pievienoto Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas teritorijas plānu un Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas teritorijas robežu aprakstu.

7.pants. Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas teritorijā pilnībā ir spēkā Latvijas Republikas likumi un citi normatīvie akti. Ar šo likumu tiek noteikti izņēmumi attiecībā uz Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas komersantiem vienīgi komercdarbības un ieguldījumu jautājumos, kā arī attiecībā uz rīcību ar nekustamo īpašumu.

(27.07.2001. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 27.01.2005. likumu, kas stājas spēkā 18.02.2005.)

II nodaļa
Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas
pārvaldīšanas akciju sabiedrība

(Nodaļas nosaukums ar grozījumiem, kas izdarīti ar 27.01.2005. likumu, kas stājas spēkā 18.02.2005.)

8.pants. (1) Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvaldīšanu īsteno Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvaldīšanas akciju sabiedrība saskaņā ar šajā likumā noteiktajām funkcijām.

(2) (Izslēgta ar 27.01.2005. likumu.)

(3) Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvaldīšanas akciju sabiedrības pamatkapitāla daļa, kas ir lielāka par pusi no pamatkapitāla, pieder valstij vai pašvaldībai.

(4) (Izslēgta ar 27.01.2005. likumu.)

(5) (Izslēgta ar 27.01.2005. likumu.)

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 27.01.2005. likumu, kas stājas spēkā 18.02.2005.)

9.pants. (1) (Izslēgta ar 27.01.2005. likumu.)

(2) Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvaldīšanas akciju sabiedrības padomes sastāvā iekļauj pa vienam pārstāvim no Rēzeknes pilsētas domes, Griškānu pagasta padomes un Vērēmu pagasta padomes un divus Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas komersantu deleģētus pārstāvjus.

(3) (Izslēgta ar 27.01.2005. likumu.)

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 27.01.2005. likumu, kas stājas spēkā 18.02.2005.)

10.pants. (1) Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvaldīšanas akciju sabiedrības padome veic šādas funkcijas:

1) apstiprina Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas attīstības plānu saskaņā ar šo likumu, valsts, pašvaldību un sabiedrības interesēm;

2) slēdz līgumus ar Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas ieguldītājiem par ieguldījumiem komercdarbības veikšanai Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas teritorijā;

3) slēdz līgumus ar Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas komersantiem par to komercdarbību Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas teritorijā;

4) izsniedz Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas komersantiem atļauju komercdarbības veikšanai Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas teritorijā;

5) nosaka brīvās zonas un to robežas, saskaņojot ar Valsts ieņēmumu dienestu šo zonu atbilstību brīvās zonas režīma ieviešanai;

6) slēdz līgumus ar Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas komersantiem par Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas teritorijā esošās valsts vai pašvaldības zemes un cita nekustamā īpašuma iznomāšanu vai atsavināšanu;

7) slēdz līgumus ar Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas komersantiem par atsevišķu saimniecisko funkciju nodošanu tiem atsevišķās Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas apkalpošanas jomās vai atsevišķās Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas teritorijas daļās;

8) kontrolē noslēgto līgumu izpildi;

9) apstiprina perspektīvo un nākamā gada finansu līdzekļu izlietojuma budžetu;

10) vada un kontrolē Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvaldīšanas akciju sabiedrības valdi;

11) veic normatīvajos aktos noteiktos brīvās zonas administrācijas pienākumus Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas teritorijā;

12) pārvalda Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas komercdarbības atbalsta fondu.

(2) Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvaldīšanas akciju sabiedrības padome izlemj arī citus jautājumus, kuri ir tās kompetencē saskaņā ar šo likumu, Komerclikumu, citiem likumiem un normatīvajiem aktiem, kā arī Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvaldīšanas akciju sabiedrības statūtiem.

(3) (Izslēgta ar 27.01.2005. likumu.)

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 27.07.2001. un 27.01.2005. likumu, kas stājas spēkā 18.02.2005.)

11.pants.

(Izslēgts ar 27.01.2005. likumu, kas stājas spēkā 18.02.2005.)

12.pants. Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvaldīšanas akciju sabiedrības valde veic šādas funkcijas:

1) izstrādā Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas attīstības plānu saskaņā ar šo likumu, valsts, pašvaldību un sabiedrības interesēm;

2) Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvaldīšanas akciju sabiedrības statūtos noteiktajā kārtībā izstrādā finansu līdzekļu izlietojuma budžeta projektu nākamajam gadam un turpmākajiem gadiem un, ja nepieciešams, — izdara precizējumus iepriekšējā gadā iesniegtajā perspektīvajā finansu līdzekļu izlietojuma budžetā;

3) organizē Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas izvērtējumu, izplata informāciju un veic tirgus izpēti ieguldītāju piesaistei;

4) organizē ieguldītāju piesaisti pašu spēkiem un slēdzot līgumus ar speciālām aģentūrām un uzņēmumiem;

5) nodrošina Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas attīstības plāna izpildi;

6) organizē infrastruktūras izveidošanu un komunikāciju izbūvi Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas teritorijā atbilstoši Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas attīstības plānam;

7) piedalās Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas teritorijas infrastruktūras attīstīšanā;

8) nodrošina pakalpojumu kompleksu Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas ieguldītājiem un Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas komersantiem;

9) veic citas funkcijas, izņemot tās, kas noteiktas šā likuma 10.pantā.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 27.01.2005. likumu, kas stājas spēkā 18.02.2005.)

13.pants. (1) Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvaldīšanas akciju sabiedrības budžetu veido:

1) ieņēmumi, kas gūti Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvaldīšanas akciju sabiedrības darbības rezultātā;

2) iemaksas no valsts un pašvaldību budžetu speciālajām programmām;

3) iemaksas no dažādiem fondiem.

(2) Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvaldīšanas akciju sabiedrības budžetu izlieto:

1) Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvaldīšanas akciju sabiedrības un tās programmu finansēšanai;

2) Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas teritorijas infrastruktūras attīstīšanai;

3) zemes un citu nekustamo īpašumu iegādei Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas teritorijā.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 27.01.2005. likumu, kas stājas spēkā 18.02.2005.)

14.pants. Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvaldīšanas akciju sabiedrības finansiālo darbību likumos un citos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā kontrolē attiecīgās institūcijas.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 27.01.2005. likumu, kas stājas spēkā 18.02.2005.)

III nodaļa
Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas
komercdarbības atbalsta fonds

(Nodaļas nosaukums ar grozījumiem, kas izdarīti ar 27.01.2005. likumu, kas stājas spēkā 18.02.2005.)

15.pants. (1) Ar šo likumu tiek nodibināts Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas komercdarbības atbalsta fonds.

(2) Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas komercdarbības atbalsta fonda mērķis ir Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas komersantu komercdarbības veicināšana un atbalstīšana, kā arī Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas teritorijas infrastruktūras attīstības finansēšana.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 27.01.2005. likumu, kas stājas spēkā 18.02.2005.)

16.pants. (1) Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas komercdarbības atbalsta fonda turētāja un pārvaldītāja ir Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvaldīšanas akciju sabiedrība.

(2) (Izslēgta ar 27.01.2005. likumu.)

(3) (Izslēgta ar 27.01.2005. likumu.)

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 27.01.2005. likumu, kas stājas spēkā 18.02.2005.)

17.pants. Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas komercdarbības atbalsta fondā tiek ieskaitīti:

1) Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas komersantu atskaitījumi no peļņas saskaņā ar Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas komersantu noslēgtajiem līgumiem par komercdarbību Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas teritorijā;

2) ārvalstu un starptautisko palīdzības institūciju mērķiemaksas, ziedojumi un dāvinājumi;

3) fizisko un juridisko personu mērķiemaksas, ziedojumi un dāvinājumi;

4) iemaksas no dažādiem fondiem;

5) citi ienākumi.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 27.01.2005. likumu, kas stājas spēkā 18.02.2005.)

18.pants. No Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas komercdarbības atbalsta fonda var finansēt:

1) Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas teritorijas izpētes un attīstības programmas;

2) Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas komercdarbības izpētes, uzsākšanas un atbalsta, kā arī mācību programmas;

3) Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas izglītības programmas;

4) ieguldījumus Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas teritorijas infrastruktūrā un nekustamajos īpašumos;

5) maksājumus Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas komersantiem, dotējot to ieguldījumus, atmaksājot to kredītus un kredītprocentus, ja tie izpildījuši vismaz vienu no šādiem nosacījumiem:

a) radījuši jaunas darba vietas,

b) ieviesuši modernu (videi draudzīgu) tehnoloģiju,

c) palielinājuši lauksaimniecības produkcijas pārstrādes un eksporta apjomu, izmantojot īpaši atbalstāmajos reģionos saražoto lauksaimniecības produkciju.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 27.01.2005. likumu, kas stājas spēkā 18.02.2005.)

IV nodaļa
Ieguldījumi un komercdarbība
Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas teritorijā

(Nodaļas nosaukums ar grozījumiem, kas izdarīti ar 27.01.2005. likumu, kas stājas spēkā 18.02.2005.)

19.pants. (1) Ieguldījumi Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas teritorijā tiek izdarīti un aizsargāti likumos noteiktajā kārtībā.

(2) (Izslēgta ar 27.01.2005. likumu.)

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 27.01.2005. likumu, kas stājas spēkā 18.02.2005.)

20.pants. Pirms komercdarbības uzsākšanas un ieguldījumu izdarīšanas Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas ieguldītāji slēdz līgumu ar Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvaldīšanas akciju sabiedrību par ieguldījumiem komercdarbības veikšanai.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 27.01.2005. likumu, kas stājas spēkā 18.02.2005.)

21.pants. (1) Ieguldījumus komersantos, kas atrodas Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas teritorijā, Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas ieguldītāji var izdarīt tikai pēc līguma noslēgšanas ar Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvaldīšanas akciju sabiedrību.

(2) Ieguldījumi Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas teritorijā izdarāmi līgumā noteiktajā kārtībā un apjomos.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 27.01.2005. likumu, kas stājas spēkā 18.02.2005.)

22.pants. (1) Lai veiktu komercdarbību, Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas ieguldītājiem jābūt reģistrētiem komercreģistrā.

(2) Papildus Komerclikumā noteiktajiem dokumentiem Uzņēmumu reģistram iesniedzams noraksts no šajā likumā norādītā līguma par ieguldījumiem komercdarbības veikšanai Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas teritorijā.

(3) Reģistrējamā Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas komersanta nosaukumā papildus iekļaujami vārdi "Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas".

(27.01.2005. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 18.02.2005.)

23.pants. Lai veiktu komercdarbību, Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas komersantam:

1) jānoslēdz līgums ar Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvaldīšanas akciju sabiedrību;

2) (izslēgts ar 27.01.2005. likumu);

3) jāsaņem atļauja komercdarbības veikšanai Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas teritorijā.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 27.01.2005. likumu, kas stājas spēkā 18.02.2005.)

24.pants. (1) Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvaldīšanas akciju sabiedrības izsniegtā atļauja apliecina, ka komersantam ir tiesības piemērot likumā "Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās" paredzētos tiešo nodokļu atvieglojumus.

(2) Atļaujas norakstu Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvaldīšanas akciju sabiedrība iesniedz Valsts ieņēmumu dienestam un pašvaldībai.

(3) Atļauja nav vienpusēji atsaucama, anulējama, ne arī citādi vienpusēji izbeidzama tās darbība kā vien likumā "Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās" noteiktajā kārtībā vai Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvaldīšanas akciju sabiedrībai vai citai ar likumu pilnvarotai valsts institūcijai ceļot prasību tiesā par līguma izbeigšanu ar Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas komersantu, par vārdu "Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas" izslēgšanu no Uzņēmumu reģistrā reģistrētā Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas komersanta nosaukuma un par komersantam izsniegtās atļaujas anulēšanu.

(27.07.2001. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 27.01.2005. likumu, kas stājas spēkā 18.02.2005.)

25.pants. Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvaldīšanas akciju sabiedrība, slēdzot līgumus ar Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas komersantiem par komercdarbības veikšanu Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas teritorijā, līgumos nosaka, kāda komercdarbība Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas komersantiem ir atļauta, lai saņemtu likumā "Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās" noteiktos nodokļu atvieglojumus.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 27.07.2001. un 27.01.2005. likumu, kas stājas spēkā 18.02.2005.)

26.pants.

(Izslēgts ar 27.01.2005. likumu, kas stājas spēkā 18.02.2005.)

27.pants. (1) Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvaldīšanas akciju sabiedrībai, slēdzot līgumus ar Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas ieguldītājiem un Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas komersantiem, līgumos jāiekļauj terminēti nosacījumi attiecībā uz:

1) ieguldījumu veidiem un summām;

2) darba vietu skaitu;

3) moderno tehnoloģiju ieviešanu;

4) sagaidāmo preču ražošanas un pakalpojumu apjomu vai kravu apgrozījumu.

(2) Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvaldīšanas akciju sabiedrībai, slēdzot līgumus ar Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas komersantiem par komercdarbību Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas teritorijā, ir tiesības līgumā iekļaut pienākumu Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas komersantam izdarīt ikgadēju atskaitījumu Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas komercdarbības atbalsta fondā par summu, kura nepārsniedz desmit procentus no komersanta ikgadējās peļņas pēc nodokļu nomaksas, bet Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas komersantam ir pienākums izdarīt šādus atskaitījumus.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 27.07.2001. un 27.01.2005. likumu, kas stājas spēkā 18.02.2005.)

28.pants. (1) Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas komersantam ir jāatrodas Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas teritorijā.

(2) Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas komersantam ir tiesības veikt komercdarbību tikai Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas teritorijā.

(3) Par komercdarbību ārpus Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas teritorijas nav uzskatāma:

1) Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas komersanta pārvaldes institūcijas vai filiāles atrašanās ārpus Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas teritorijas;

2) darījuma sarunu vešana un līgumu noslēgšana ārpus Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas teritorijas;

3) preču tranzīts no Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas teritorijas vai uz to;

4) citas darbības, kas nav vērstas uz preču ražošanu vai pakalpojumu sniegšanu par atlīdzību.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 27.07.2001. un 27.01.2005. likumu, kas stājas spēkā 18.02.2005.)

29.pants. Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas komersants nodrošina tā teritorijā ievesto, ražoto un no tā teritorijas izvesto preču kontroli.

(27.01.2005. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 18.02.2005.)

V nodaļa
Nodokļu atvieglojumi
Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas teritorijā

(Izslēgta ar 27.07.2001. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2002.)

VI nodaļa
Nekustamais īpašums Rēzeknes speciālajā ekonomiskajā zonā

45.pants. Zemi un citus nekustamos īpašumus, kas atrodas Rēzeknes speciālajā ekonomiskajā zonā un pieder fiziskajām vai juridiskajām personām, izņemot Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas komersantus, var iznomāt un atsavināt vispārējā kārtībā.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 27.01.2005. likumu, kas stājas spēkā 18.02.2005.)

46.pants. (1) Pašvaldībām un valstij piederošā zeme un citi nekustamie īpašumi, kas atrodas Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas teritorijā, tiek nodoti Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvaldīšanas akciju sabiedrības rīcībā, izņemot zemi un nekustamos īpašumus, kas atrodas teritorijās, kuras aizņem Latvijas dzelzceļš, komersanti un citas organizācijas.

(2) Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvaldīšanas akciju sabiedrība valsts vai pašvaldību vārdā bez speciāla pilnvarojuma tikai uz šā likuma pamata var iznomāt vai atsavināt tās rīcībā nodoto valsts un pašvaldību zemi un citu nekustamo īpašumu.

(3) Valstij un pašvaldībām piederošā zeme un citi nekustamie īpašumi reģistrējami zemesgrāmatās uz valsts vai pašvaldību vārda.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 27.01.2005. likumu, kas stājas spēkā 18.02.2005.)

47.pants. (1) Slēdzot zemes un cita nekustamā īpašuma nomas līgumus, Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvaldīšanas akciju sabiedrība var līgumā paredzēt to vēlāku atsavināšanu Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas komersanta — zemes un cita nekustamā īpašuma nomnieka īpašumā, ja tiek izpildīti visi likuma un līgumu nosacījumi.

(2) Nekustamā īpašuma nomas līgumi slēdzami uz laiku, kas nepārsniedz 99 gadus.

(3) Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas komersanta iznomāto zemi var nodot apakšnomā ar Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvaldīšanas akciju sabiedrības piekrišanu.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 27.01.2005. likumu, kas stājas spēkā 18.02.2005.)

48.pants. (1) Zemi un citu nekustamo īpašumu, kas atrodas Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas komersanta pārvaldījumā vai īpašumā, Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvaldīšanas akciju sabiedrība ir tiesīga atsavināt īpašumā Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas komersantiem, ja līgumā noteiktajā termiņā Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas teritorijā ir ieguldīta summa, kas nav mazāka par 100 000 latu uz vienu atsavināmo zemes hektāru.

(2) Vienam Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas komersantam var iznomāt vai atsavināt īpašumā ne vairāk kā 10 procentus Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas teritorijas.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 27.01.2005. likumu, kas stājas spēkā 18.02.2005.)

49.pants. Līgumi ar Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvaldīšanas akciju sabiedrību par zemes un cita nekustamā īpašuma iznomāšanu vai atsavināšanu īpašumā ir atceļami likumā noteiktajā kārtībā, ja Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas komersanti nepilda likumu un līgumu nosacījumus.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 27.01.2005. likumu, kas stājas spēkā 18.02.2005.)

50.pants. Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvaldīšanas akciju sabiedrībai Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas teritorijā ir zemes un cita nekustamā īpašuma pirmpirkuma un izpirkuma tiesības, ja attiecīgais likums pirmpirkuma tiesības nav piešķīris citai personai vai ja šī persona neizmanto šīs tiesības.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 27.01.2005. likumu, kas stājas spēkā 18.02.2005.)

VII nodaļa
Ārvalstnieku uzturēšanās un darbs
Rēzeknes speciālajā ekonomiskajā zonā

(Izslēgta ar 27.01.2005. likumu, kas stājas spēkā 18.02.2005.)

VIII nodaļa
Nobeiguma noteikumi

54.pants. (1) Rēzeknes speciālā ekonomiskā zona tiek izveidota uz divdesmit gadiem, skaitot no šā likuma spēkā stāšanās brīža.

(2) (Izslēgta ar 27.01.2005. likumu.)

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 27.01.2005. likumu, kas stājas spēkā 18.02.2005.)

55.pants. (1) Pēc Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas darbības termiņa izbeigšanās Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvaldīšanas akciju sabiedrība tiek likvidēta vai reorganizēta likumā noteiktajā kārtībā.

(2) Pēc Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas likvidēšanas tiesiskās attiecības, kuras izveidojušās starp Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvaldīšanas akciju sabiedrību un Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas komersantiem, paliek spēkā un tiek turpinātas vispārīgā kārtībā.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 27.01.2005. likumu, kas stājas spēkā 18.02.2005.)

56.pants. Šā likuma noteikumu grozīšana nedrīkst pasliktināt to Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas komersantu tiesisko stāvokli, kuri uzsākuši savu darbību Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas teritorijā un saņēmuši attiecīgu Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvaldīšanas akciju sabiedrības uz noteiktu termiņu izsniegtu atļauju komercdarbības veikšanai, izņemot gadījumus, kad likuma grozījumi izdarīti atbilstoši Latvijas starptautiskajām saistībām.

(27.01.2005. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 18.02.2005.)

Pārejas noteikumi

1. Ar šā likuma spēkā stāšanos Rēzeknes pilsētas, Griškānu pagasta un Vērēmu pagasta pašvaldību īpašumā tiek nodota Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas teritorijā esošā valstij piederošā vai piekrītošā zeme un citi nekustamie īpašumi, izņemot zemi un nekustamos īpašumus, kas atrodas teritorijās, kuras aizņem Latvijas dzelzceļš, kā arī Rēzeknes uzņēmumi, uzņēmējsabiedrības un citas organizācijas. Minētā zeme un citi nekustamie īpašumi reģistrējami zemesgrāmatās uz Rēzeknes pilsētas pašvaldības vārda Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvaldīšanas akciju sabiedrības personā pēc robežu nospraušanas dabā un likumā noteikto dokumentu noformēšanas.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 27.01.2005. likumu, kas stājas spēkā 18.02.2005.)

2. Par šajā likumā noteikto Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvaldīšanas akciju sabiedrību nosakāma Uzņēmumu reģistrā reģistrētā akciju sabiedrība "Rēzeknes speciālā ekonomiskā zona".

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 27.01.2005. likumu, kas stājas spēkā 18.02.2005.)

3. Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvaldīšanas uzņēmējsabiedrības izsniegtās atļaujas uzņēmējdarbības veikšanai ir spēkā līdz šajās atļaujās noteiktajam termiņam.

(27.01.2005. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 18.02.2005.)

Likums Saeimā pieņemts 1997.gada 1.oktobrī.
Valsts prezidenta vietā
Saeimas priekšsēdētāja biedrs A.Ameriks
Rīgā 1997.gada 21.oktobrī
Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas likuma
pielikums
Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas teritorijas robežu apraksts

1. Robeža sākas zem gaisa tilta uz dzelzceļa līnijas Rīga—Maskava un Atbrīvošanas alejas krustojuma un iet pa dzelzceļa līniju Rīga—Maskava uz rietumiem līdz dzelzceļa līnijas krustojumam ar dzelzceļa līniju Sanktpēterburga—Varšava.

2. Robeža iet pa dzelzceļa līnijas Sanktpēterburga—Varšava labo malu uz ziemeļiem līdz tās krustojumam ar automaģistrāli Rīga—Maskava.

3. Robeža iet pa automaģistrāles Rīga—Maskava labo malu uz austrumiem līdz Griškānu pagasta Litavnieku sādžas ceļam.

4. Robeža iet pa Griškānu pagasta Litavnieku sādžas ceļu līdz krustojumam ar Rēzeknes pilsētas Jupatovkas ielu.

5. Robeža iet pa Rēzeknes pilsētas Jupatovkas ielu līdz tās krustojumam ar Stacijas ielu.

6. Robeža iet pa Rēzeknes pilsētas Stacijas ielu līdz tās krustojumam pie gaisa tilta ar dzelzceļa līniju Rīga—Maskava.

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas likums Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 01.10.1997.Stājas spēkā: 04.11.1997.Tēma: Bankas, finanses, budžetsPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 274/276, 21.10.1997.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 22, 27.11.1997.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Uz tiesību akta pamata izdotie
  • Citi saistītie dokumenti
45469
{"selected":{"value":"18.02.2005","content":"<font class='s-1'>18.02.2005.-12.01.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"10.04.2013","iso_value":"2013\/04\/10","content":"<font class='s-1'>10.04.2013.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"13.01.2010","iso_value":"2010\/01\/13","content":"<font class='s-1'>13.01.2010.-09.04.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"18.02.2005","iso_value":"2005\/02\/18","content":"<font class='s-1'>18.02.2005.-12.01.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2002","iso_value":"2002\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2002.-17.02.2005.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"04.11.1997","iso_value":"1997\/11\/04","content":"<font class='s-1'>04.11.1997.-31.12.2001.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
18.02.2005
84
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
RSS logo
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība) Kvalitātes balva