Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:
Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas likums
I nodaļa
Vispārīgie noteikumi

1.pants. Likumā ir lietoti šādi termini:

1) Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas teritorija — Rēzeknes pilsētas, Griškānu pagasta un Vērēmu pagasta teritorijas daļa, kura izveidota šajā likumā noteikto mērķu sasniegšanai un kuras robežas noteiktas ar šo likumu;

2) Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas ieguldītāji — Latvijas vai ārvalstu fiziskās vai juridiskās personas, kuras noslēgušas līgumu ar Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvaldīšanas uzņēmējsabiedrību par ieguldījumiem uzņēmējdarbības veikšanai Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas teritorijā;

3) Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas uzņēmējsabiedrības — šajā likumā noteiktajā kārtībā nodibinātie vai pārveidotie Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas teritorijā esošie uzņēmumi un uzņēmējsabiedrības, kuras noslēgušas līgumu ar Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvaldīšanas uzņēmējsabiedrību par uzņēmējdarbību Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas teritorijā;

4) (izslēgts ar 27.07.2001. likumu);

5) Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas uzņēmējdarbības atbalsta fonds — Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas attīstības veicināšanai izveidota institūcija.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 27.07.2001. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2002.)

2.pants. Šis likums nosaka Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvaldīšanas un izmantošanas kārtību, kā arī uzņēmējdarbības un ieguldījumu veikšanas īpatnības, rīcību ar nekustamo īpašumu un ārvalstnieku darba īpatnības Rēzeknes speciālajā ekonomiskajā zonā.

(27.07.2001. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2002.)

3.pants. (1) Rēzeknes speciālā ekonomiskā zona izveidota ar mērķi veicināt tirdzniecību, attīstīt rūpniecību un satiksmi, kā arī preču eksportu un importu caur Latviju. Tās uzdevums ir piesaistīt ieguldījumus ražošanas un infrastruktūras attīstībai un jaunu darba vietu radīšanai.

(2) Rēzeknes speciālajai ekonomiskajai zonai ir jāveicina Rēzeknes un visa Latgales reģiona attīstība.

4.pants. Rēzeknes speciālo ekonomisko zonu veido Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas teritorija, kurā veic uzņēmējdarbību Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas uzņēmējsabiedrības un kuru pārvalda un uzrauga Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvaldīšanas uzņēmējsabiedrība.

5.pants. (1) Šajā likumā noteiktajā kārtībā Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvaldīšanas uzņēmējsabiedrība slēdz līgumus ar Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas uzņēmējsabiedrībām par uzņēmējdarbību Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas teritorijā.

(2) Šajā likumā noteiktajā kārtībā Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvaldīšanas uzņēmējsabiedrība, ja tas nepieciešams, iznomā vai pārdod Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas uzņēmējsabiedrībām Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas teritorijā esošo zemi un citu nekustamo īpašumu.

6.pants. Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas teritorija ir noteikta saskaņā ar šā likuma pielikumā pievienoto Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas teritorijas plānu un Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas teritorijas robežu aprakstu.

7.pants. Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas teritorijā pilnībā ir spēkā Latvijas Republikas likumi un citi normatīvie akti. Ar šo likumu tiek noteikti izņēmumi attiecībā uz Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas uzņēmējsabiedrībām vienīgi uzņēmējdarbības un ieguldījumu jautājumos, ārvalstnieku darba jautājumos, kā arī attiecībā uz rīcību ar nekustamo īpašumu.

(27.07.2001. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2002.)

II nodaļa
Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas
pārvaldīšanas uzņēmējsabiedrība

8.pants. (1) Rēzeknes speciālo ekonomisko zonu pārvalda Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvaldīšanas uzņēmējsabiedrība, kura darbojas kā bezpeļņas akciju sabiedrība un kuras funkcijas ir noteiktas šajā likumā.

(2) Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvaldīšanas uzņēmējsabiedrības institūcijas ir Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvaldīšanas uzņēmējsabiedrības padome un Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvaldīšanas uzņēmējsabiedrības valde.

(3) Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvaldīšanas uzņēmējsabiedrības pamatkapitāla daļa, kas ir lielāka par pusi no pamatkapitāla, pieder valstij vai pašvaldībai.

(4) Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvaldīšanas uzņēmējsabiedrības statūtus apstiprina Ministru kabinets.

(5) Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvaldīšanas uzņēmējsabiedrība ir juridiskā persona.

9.pants. (1) Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvaldīšanas uzņēmējsabiedrības padomes locekļus pēc Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvaldīšanas uzņēmējsabiedrības akcionāru pilnsapulces priekšlikuma uz pieciem gadiem ieceļ Ministru kabinets.

(2) Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvaldīšanas uzņēmējsabiedrības padomes sastāvā iekļaujami četri valsts interešu pārstāvji, kas deleģēti no Ekonomikas ministrijas, Finansu ministrijas, Satiksmes ministrijas un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, trīs Rēzeknes pilsētas domes deleģēti pārstāvji, pa vienam pārstāvim no Griškānu pagasta un Vērēmu pagasta un četri Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas uzņēmējsabiedrību pārstāvji.

(3) Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvaldīšanas uzņēmējsabiedrības padomi vada padomes priekšsēdētājs, kuru no sava vidus ievēlē padomes locekļi.

10.pants. (1) Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvaldīšanas uzņēmējsabiedrības padome veic šādas funkcijas:

1) apstiprina Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas attīstības plānu saskaņā ar šo likumu, valsts, pašvaldību un sabiedrības interesēm;

2) slēdz līgumus ar Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas ieguldītājiem par ieguldījumiem uzņēmējdarbības veikšanai Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas teritorijā;

3) slēdz līgumus ar Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas uzņēmējsabiedrībām par to uzņēmējdarbību Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas teritorijā;

4) izsniedz Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas uzņēmējsabiedrībām atļauju uzņēmējdarbības veikšanai Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas teritorijā;

5) nosaka brīvās zonas un to robežas, saskaņojot ar Valsts ieņēmumu dienestu šo zonu atbilstību brīvās zonas režīma ieviešanai;

6) slēdz līgumus ar Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas uzņēmējsabiedrībām par Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas teritorijā esošās valsts vai pašvaldības zemes un cita nekustamā īpašuma iznomāšanu vai atsavināšanu;

7) slēdz līgumus ar Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas uzņēmējsabiedrībām par atsevišķu saimniecisko funkciju nodošanu tām atsevišķās Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas apkalpošanas jomās vai atsevišķās Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas teritorijas daļās;

8) kontrolē noslēgto līgumu izpildi;

9) apstiprina perspektīvo un nākamā gada finansu līdzekļu izlietojuma budžetu;

10) vada un kontrolē Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvaldīšanas uzņēmējsabiedrības valdi;

11) veic normatīvajos aktos noteiktos brīvās zonas administrācijas pienākumus Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas teritorijā;

12) pārvalda Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas uzņēmējdarbības atbalsta fondu.

(2) Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvaldīšanas uzņēmējsabiedrības padome izlemj arī citus jautājumus, kuri ir tās kompetencē saskaņā ar šo likumu, likumu "Par akciju sabiedrībām", citiem likumiem un normatīvajiem aktiem, kā arī Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvaldīšanas uzņēmējsabiedrības statūtiem.

(3) Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvaldīšanas uzņēmējsabiedrības padome var pārņemt savā kompetencē jebkuru Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvaldīšanas uzņēmējsabiedrības valdes kompetencē nodoto jautājumu.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 27.07.2001. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2002.)

11.pants. (1) Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvaldīšanas uzņēmējsabiedrības valde ir Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvaldīšanas uzņēmējsabiedrības izpildu un pārstāvības institūcija.

(2) Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvaldīšanas uzņēmējsabiedrības valdes locekļus amatā ievēlē Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvaldīšanas uzņēmējsabiedrības akcionāru pilnsapulce.

(3) Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvaldīšanas uzņēmējsabiedrības valdes un tās amatpersonu tiesības un pienākumus nosaka Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvaldīšanas uzņēmējsabiedrības statūti.

12.pants. Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvaldīšanas uzņēmējsabiedrības valde veic šādas funkcijas:

1) izstrādā Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas attīstības plānu saskaņā ar šo likumu, valsts, pašvaldību un sabiedrības interesēm;

2) Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvaldīšanas uzņēmējsabiedrības statūtos noteiktajā kārtībā izstrādā finansu līdzekļu izlietojuma budžeta projektu nākamajam gadam un turpmākajiem gadiem un, ja nepieciešams, — izdara precizējumus iepriekšējā gadā iesniegtajā perspektīvajā finansu līdzekļu izlietojuma budžetā;

3) organizē Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas izvērtējumu, izplata informāciju un veic tirgus izpēti ieguldītāju piesaistei;

4) organizē ieguldītāju piesaisti pašu spēkiem un slēdzot līgumus ar speciālām aģentūrām un uzņēmumiem;

5) nodrošina Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas attīstības plāna izpildi;

6) organizē infrastruktūras izveidošanu un komunikāciju izbūvi Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas teritorijā atbilstoši Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas attīstības plānam;

7) piedalās Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas teritorijas infrastruktūras attīstīšanā;

8) nodrošina pakalpojumu kompleksu Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas ieguldītājiem un Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas uzņēmējsabiedrībām;

9) veic citas funkcijas, izņemot tās, kas noteiktas šā likuma 10.pantā.

13.pants. (1) Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvaldīšanas uzņēmējsabiedrības budžetu veido:

1) ieņēmumi, kas gūti Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvaldīšanas uzņēmējsabiedrības darbības rezultātā;

2) iemaksas no valsts un pašvaldību budžetu speciālajām programmām;

3) iemaksas no dažādiem fondiem.

(2) Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvaldīšanas uzņēmējsabiedrības budžetu izlieto:

1) Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvaldīšanas uzņēmējsabiedrības un tās programmu finansēšanai;

2) Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas teritorijas infrastruktūras attīstīšanai;

3) zemes un citu nekustamo īpašumu iegādei Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas teritorijā.

14.pants. Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvaldīšanas uzņēmējsabiedrības finansiālo darbību likumos un citos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā kontrolē attiecīgās institūcijas.

III nodaļa
Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas
uzņēmējdarbības atbalsta fonds

15.pants. (1) Ar šo likumu tiek nodibināts Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas uzņēmējdarbības atbalsta fonds.

(2) Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas uzņēmējdarbības atbalsta fonda mērķis ir Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas uzņēmējsabiedrību uzņēmējdarbības veicināšana un atbalstīšana, kā arī Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas teritorijas infrastruktūras attīstības finansēšana.

16.pants. (1) Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas uzņēmējdarbības atbalsta fonda turētāja un pārvaldītāja ir Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvaldīšanas uzņēmējsabiedrība.

(2) Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas uzņēmējdarbības atbalsta fonds ir juridiskā persona.

(3) Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas uzņēmējdarbības atbalsta fonda statūtus apstiprina Ministru kabinets.

17.pants. Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas uzņēmējdarbības atbalsta fondā tiek ieskaitīti:

1) Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas uzņēmējsabiedrību atskaitījumi no peļņas saskaņā ar Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas uzņēmējsabiedrību noslēgtajiem līgumiem par uzņēmējdarbību Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas teritorijā;

2) ārvalstu un starptautisko palīdzības institūciju mērķiemaksas, ziedojumi un dāvinājumi;

3) fizisko un juridisko personu mērķiemaksas, ziedojumi un dāvinājumi;

4) iemaksas no dažādiem fondiem;

5) citi ienākumi.

18.pants. No Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas uzņēmējdarbības atbalsta fonda var finansēt:

1) Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas teritorijas izpētes un attīstības programmas;

2) Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas uzņēmējdarbības izpētes, uzsākšanas un atbalsta, kā arī mācību programmas;

3) Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas izglītības programmas;

4) ieguldījumus Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas teritorijas infrastruktūrā un nekustamajos īpašumos;

5) maksājumus Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas uzņēmējsabiedrībām, dotējot to ieguldījumus, atmaksājot to kredītus un kredītprocentus, ja tās izpildījušas vismaz vienu no šādiem nosacījumiem:

a) radījušas jaunas darba vietas,

b) ieviesušas modernu (videi draudzīgu) tehnoloģiju,

c) palielinājušas Latvijas izcelsmes lauksaimniecības produkcijas pārstrādes un eksporta apjomu.

IV nodaļa
Ieguldījumi un uzņēmējdarbība
Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas teritorijā

19.pants. (1) Ieguldījumi Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas teritorijā tiek izdarīti un aizsargāti likumos noteiktajā kārtībā.

(2) Ārvalstu ieguldījumi Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas teritorijā tiek izdarīti un aizsargāti likumā "Par ārvalstu ieguldījumiem Latvijas Republikā" noteiktajā kārtībā un saskaņā ar šā likuma noteikumiem.

20.pants. Pirms uzņēmējdarbības uzsākšanas un ieguldījumu izdarīšanas Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas ieguldītāji slēdz līgumu ar Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvaldīšanas uzņēmējsabiedrību par ieguldījumiem uzņēmējdarbības veikšanai.

21.pants. (1) Ieguldījumus uzņēmējsabiedrībās, kas atrodas Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas teritorijā, Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas ieguldītāji var izdarīt tikai pēc līguma noslēgšanas ar Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvaldīšanas uzņēmējsabiedrību.

(2) Ieguldījumi Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas teritorijā izdarāmi līgumā noteiktajā kārtībā un apjomos.

22.pants. (1) Lai veiktu uzņēmējdarbību, Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas ieguldītājam likumā noteiktajā kārtībā jānodibina vai jāpārveido un Uzņēmumu reģistrā jāreģistrē uzņēmums vai uzņēmējsabiedrība.

(2) Papildus likumā noteiktajiem dokumentiem Uzņēmumu reģistram iesniedzams noraksts no šajā likumā norādītā līguma par ieguldījumiem uzņēmējdarbības veikšanai Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas teritorijā.

(3) Reģistrējamās Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas uzņēmējsabiedrības nosaukumā papildus iekļaujami vārdi "Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas".

23.pants. Lai veiktu uzņēmējdarbību, Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas uzņēmējsabiedrībai:

1) jānoslēdz līgums ar Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvaldīšanas uzņēmējsabiedrību;

2) jāsaņem likumos un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā no citām kompetentām iestādēm nepieciešamās atļaujas attiecīgajam uzņēmējdarbības veidam, ja šādas atļaujas nepieciešamība ir noteikta likumos un normatīvajos aktos;

3) jāsaņem atļauja uzņēmējdarbības veikšanai Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas teritorijā.

24.pants. (1) Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvaldīšanas uzņēmējsabiedrības izsniegtā atļauja ir Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas uzņēmējsabiedrībai valsts vārdā izsniegts dokuments, kas apliecina, ka šai uzņēmējsabiedrībai ir tiesības piemērot likumā "Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās" paredzētos tiešo nodokļu atvieglojumus.

(2) Atļaujas norakstu Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvaldīšanas uzņēmējsabiedrība iesniedz Valsts ieņēmumu dienestam un pašvaldībai.

(3) Atļauja nav vienpusēji atsaucama, anulējama, ne arī citādi vienpusēji izbeidzama tās darbība kā vien likumā "Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās" noteiktajā kārtībā vai Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvaldīšanas uzņēmējsabiedrībai vai citai ar likumu pilnvarotai valsts institūcijai ceļot prasību tiesā par līguma izbeigšanu ar Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas uzņēmējsabiedrību, par vārdu "Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas" izslēgšanu no Uzņēmumu reģistrā reģistrētā Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas uzņēmējsabiedrības nosaukuma un par šai uzņēmējsabiedrībai izsniegtās atļaujas anulēšanu.

(27.07.2001. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2002.)

25.pants. Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvaldīšanas uzņēmējsabiedrība, slēdzot līgumus ar Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas uzņēmējsabiedrībām par uzņēmējdarbības veikšanu Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas teritorijā, līgumos nosaka, kāda uzņēmējdarbība Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas uzņēmējsabiedrībām ir atļauta, lai saņemtu likumā "Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās" noteiktos nodokļu atvieglojumus.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 27.07.2001. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2002.)

26.pants. (1) Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas teritorijā ir atļauta citu uzņēmumu, uzņēmējsabiedrību un organizāciju darbība vispārējā kārtībā.

(2) Šādiem uzņēmumiem, uzņēmējsabiedrībām un organizācijām nav likumā "Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās" noteikto tiesību un atvieglojumu.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 27.07.2001. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2002.)

27.pants. (1) Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvaldīšanas uzņēmējsabiedrībai, slēdzot līgumus ar Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas ieguldītājiem un Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas uzņēmējsabiedrībām, līgumos jāiekļauj terminēti nosacījumi attiecībā uz:

1) ieguldījumu veidiem un summām;

2) darba vietu skaitu;

3) moderno tehnoloģiju ieviešanu;

4) sagaidāmo preču ražošanas un pakalpojumu apjomu vai kravu apgrozījumu.

(2) Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvaldīšanas uzņēmējsabiedrībai, slēdzot līgumus ar Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas uzņēmējsabiedrībām par uzņēmējdarbību Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas teritorijā, ir tiesības līgumā iekļaut pienākumu Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas uzņēmējsabiedrībai izdarīt ikgadēju atskaitījumu Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas uzņēmējdarbības atbalsta fondā par summu, kura nepārsniedz desmit procentus no uzņēmējsabiedrības ikgadējās peļņas pēc nodokļu nomaksas, bet Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas uzņēmējsabiedrībai ir pienākums izdarīt šādus atskaitījumus.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 27.07.2001. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2002.)

28.pants. (1) Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas uzņēmējsabiedrībai ir jāatrodas Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas teritorijā.

(2) Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas uzņēmējsabiedrībai ir tiesības veikt uzņēmējdarbību tikai Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas teritorijā.

(3) Par uzņēmējdarbību ārpus Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas teritorijas nav uzskatāma:

1) Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas uzņēmējsabiedrības pārvaldes institūcijas vai pārstāvniecības (likuma "Par uzņēmējdarbību" 8. panta izpratnē) atrašanās ārpus Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas teritorijas;

2) darījuma sarunu vešana un līgumu noslēgšana ārpus Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas teritorijas;

3) preču tranzīts no Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas teritorijas vai uz to;

4) citas darbības, kas nav vērstas uz preču ražošanu vai pakalpojumu sniegšanu par atlīdzību.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 27.07.2001. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2002.)

29.pants. Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas uzņēmējsabiedrība nodrošina tās teritorijā ievesto, ražoto un no tās teritorijas izvesto preču kontroli.

(27.07.2001. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2002.)

V nodaļa
Nodokļu atvieglojumi
Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas teritorijā

(Izslēgta ar 27.07.2001. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2002.)

VI nodaļa
Nekustamais īpašums Rēzeknes speciālajā ekonomiskajā zonā

45.pants. Zemi un citus nekustamos īpašumus, kas atrodas Rēzeknes speciālajā ekonomiskajā zonā un pieder fiziskajām vai juridiskajām personām, izņemot Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas uzņēmējsabiedrības, var iznomāt un atsavināt vispārējā kārtībā.

46.pants. (1) Pašvaldībām un valstij piederošā zeme un citi nekustamie īpašumi, kas atrodas Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas teritorijā, tiek nodoti Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvaldīšanas uzņēmējsabiedrības rīcībā, izņemot zemi un nekustamos īpašumus, kas atrodas teritorijās, kuras aizņem Latvijas dzelzceļš, uzņēmumi, uzņēmējsabiedrības un citas organizācijas.

(2) Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvaldīšanas uzņēmējsabiedrība valsts vai pašvaldību vārdā bez speciāla pilnvarojuma tikai uz šā likuma pamata var iznomāt vai atsavināt tās rīcībā nodoto valsts un pašvaldību zemi un citu nekustamo īpašumu.

(3) Valstij un pašvaldībām piederošā zeme un citi nekustamie īpašumi reģistrējami zemesgrāmatās uz valsts vai pašvaldību vārda.

47.pants. (1) Slēdzot zemes un cita nekustamā īpašuma nomas līgumus, Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvaldīšanas uzņēmējsabiedrība var līgumā paredzēt to vēlāku atsavināšanu Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas uzņēmējsabiedrības — zemes un cita nekustamā īpašuma nomnieka īpašumā, ja tiek izpildīti visi likuma un līgumu nosacījumi.

(2) Nekustamā īpašuma nomas līgumi slēdzami uz laiku, kas nepārsniedz 99 gadus.

(3) Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas uzņēmējsabiedrības iznomāto zemi var nodot apakšnomā ar Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvaldīšanas uzņēmējsabiedrības piekrišanu.

48.pants. (1) Zemi un citu nekustamo īpašumu, kas atrodas Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas uzņēmējsabiedrības pārvaldījumā vai īpašumā, Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvaldīšanas uzņēmējsabiedrība ir tiesīga atsavināt īpašumā Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas uzņēmējsabiedrībām, ja līgumā noteiktajā termiņā Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas teritorijā ir ieguldīta summa, kas nav mazāka par 100 000 latu uz vienu atsavināmo zemes hektāru.

(2) Vienai Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas uzņēmējsabiedrībai var iznomāt vai atsavināt īpašumā ne vairāk kā desmit procentus Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas teritorijas.

49.pants. Līgumi ar Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvaldīšanas uzņēmējsabiedrību par zemes un cita nekustamā īpašuma iznomāšanu vai atsavināšanu īpašumā ir atceļami likumā noteiktajā kārtībā, ja Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas uzņēmējsabiedrības nepilda likumu un līgumu nosacījumus.

50.pants. Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvaldīšanas uzņēmējsabiedrībai Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas teritorijā ir zemes un cita nekustamā īpašuma pirmpirkuma un izpirkuma tiesības, ja attiecīgais likums pirmpirkuma tiesības nav piešķīris citai personai vai ja šī persona neizmanto šīs tiesības.

VII nodaļa
Ārvalstnieku uzturēšanās un darbs
Rēzeknes speciālajā ekonomiskajā zonā

51.pants. Ārvalstnieku ieceļošana Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas teritorijā notiek vispārējā kārtībā ar Latvijas Republikas ieceļošanas vīzām un uzturēšanās atļaujām; šī kārtība attiecas arī uz to valstu pilsoņiem, ar kurām Latvijai ir vienošanās par bezvīzu režīmu, ja uzturēšanās Latvijas Republikā saistīta ar algota darba veikšanu vai pārsniedz 90 dienas.

52. pants. (1) Ārvalstniekiem atļauju strādāt algotu darbu Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas teritorijā, lai izpildītu noslēgtos līgumus, veiktu speciālus montāžas darbus un citos svarīgos gadījumos, dod Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvaldīšanas uzņēmējsabiedrība.

(2) Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvaldīšanas uzņēmējsabiedrībai ir tiesības atvieglotā veidā iesniegt pieprasījumus ārvalstnieku termiņuzturēšanās atļauju saņemšanai Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes apstiprinātajā kārtībā, kas saskaņota ar Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvaldīšanas uzņēmējsabiedrību.

(3) Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas uzņēmējsabiedrībām jāveic vietējā personāla apmācība, kā arī citi pasākumi, lai samazinātos ārvalstu personāla iesaistīšana algotā darbā Rēzeknes speciālajā ekonomiskajā zonā un Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas uzņēmējsabiedrībās.

53.pants. Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas uzņēmējsabiedrību darbiniekiem — ārvalstniekiem ir tiesības profesionālo pienākumu veikšanai lietot svešvalodu, ja tiek nodrošināts tulkojums valsts valodā.

VIII nodaļa
Nobeiguma noteikumi

54.pants. (1) Rēzeknes speciālā ekonomiskā zona tiek izveidota uz divdesmit gadiem, skaitot no šā likuma spēkā stāšanās brīža.

(2) Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas darbības termiņu likumā noteiktajā kārtībā var pagarināt.

55.pants. (1) Pēc Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas darbības termiņa izbeigšanās Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvaldīšanas uzņēmējsabiedrība tiek likvidēta vai reorganizēta likumā noteiktajā kārtībā.

(2) Pēc Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas likvidēšanas tiesiskās attiecības, kuras izveidojušās starp Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvaldīšanas uzņēmējsabiedrību un Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas uzņēmējsabiedrībām, paliek spēkā un tiek turpinātas vispārīgā kārtībā.

56.pants. Šā likuma noteikumu grozīšana nedrīkst pasliktināt to Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas uzņēmējsabiedrību tiesisko stāvokli, kuras uzsākušas savu darbību Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas teritorijā un saņēmušas attiecīgu Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvaldīšanas uzņēmējsabiedrības uz noteiktu termiņu izsniegtu atļauju uzņēmējdarbības veikšanai, izņemot gadījumus, kad likuma grozījumi izdarīti atbilstoši Latvijas starptautiskajām saistībām.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 27.07.2001. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2002.)

Pārejas noteikumi

1. Ar šā likuma spēkā stāšanos Rēzeknes pilsētas, Griškānu pagasta un Vērēmu pagasta pašvaldību īpašumā tiek nodota Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas teritorijā esošā valstij piederošā vai piekrītošā zeme un citi nekustamie īpašumi, izņemot zemi un nekustamos īpašumus, kas atrodas teritorijās, kuras aizņem Latvijas dzelzceļš, kā arī Rēzeknes uzņēmumi, uzņēmējsabiedrības un citas organizācijas. Minētā zeme un citi nekustamie īpašumi reģistrējami zemesgrāmatās uz Rēzeknes pilsētas pašvaldības vārda Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvaldīšanas uzņēmējsabiedrības personā pēc robežu nospraušanas dabā un likumā noteikto dokumentu noformēšanas.

2. Par šajā likumā noteikto Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvaldīšanas uzņēmējsabiedrību nosakāma Uzņēmumu reģistrā reģistrētā akciju sabiedrība "Rēzeknes speciālā ekonomiskā zona".

Likums Saeimā pieņemts 1997.gada 1.oktobrī.
Valsts prezidenta vietā
Saeimas priekšsēdētāja biedrs A.Ameriks
Rīgā 1997.gada 21.oktobrī
Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas likuma
pielikums
Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas teritorijas robežu apraksts

1. Robeža sākas zem gaisa tilta uz dzelzceļa līnijas Rīga—Maskava un Atbrīvošanas alejas krustojuma un iet pa dzelzceļa līniju Rīga—Maskava uz rietumiem līdz dzelzceļa līnijas krustojumam ar dzelzceļa līniju Sanktpēterburga—Varšava.

2. Robeža iet pa dzelzceļa līnijas Sanktpēterburga—Varšava labo malu uz ziemeļiem līdz tās krustojumam ar automaģistrāli Rīga—Maskava.

3. Robeža iet pa automaģistrāles Rīga—Maskava labo malu uz austrumiem līdz Griškānu pagasta Litavnieku sādžas ceļam.

4. Robeža iet pa Griškānu pagasta Litavnieku sādžas ceļu līdz krustojumam ar Rēzeknes pilsētas Jupatovkas ielu.

5. Robeža iet pa Rēzeknes pilsētas Jupatovkas ielu līdz tās krustojumam ar Stacijas ielu.

6. Robeža iet pa Rēzeknes pilsētas Stacijas ielu līdz tās krustojumam pie gaisa tilta ar dzelzceļa līniju Rīga—Maskava.

 
Tiesību akta pase
Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 01.10.1997.Stājas spēkā: 04.11.1997.Tēma:  Bankas, finanses, budžetsPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 274/276, 21.10.1997.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 22, 27.11.1997.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Uz tiesību akta pamata izdotie
  • Citi saistītie dokumenti
45469
{"selected":{"value":"01.01.2002","content":"<font class='s-1'>01.01.2002.-17.02.2005.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"10.04.2013","iso_value":"2013\/04\/10","content":"<font class='s-1'>10.04.2013.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"13.01.2010","iso_value":"2010\/01\/13","content":"<font class='s-1'>13.01.2010.-09.04.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"18.02.2005","iso_value":"2005\/02\/18","content":"<font class='s-1'>18.02.2005.-12.01.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2002","iso_value":"2002\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2002.-17.02.2005.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"04.11.1997","iso_value":"1997\/11\/04","content":"<font class='s-1'>04.11.1997.-31.12.2001.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.01.2002
84
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitāšu arhīvs
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
RSS logo
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība) Kvalitātes balva