Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ķekavas novada domes 2022. gada 7. decembra saistošos noteikumus "Pašvaldības aģentūras "Ķekavas sociālās aprūpes centrs" maksas pakalpojumu cenrādis".
Ķekavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 27/2021

Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā 2021. gada 22. septembrī
Par pašvaldības aģentūras "Ķekavas sociālās aprūpes centrs" un sociālās aprūpes centra "Baldone" publisko sociālo pakalpojumu cenrādi
Apstiprināti ar Ķekavas novada domes 2021. gada 22. septembra
sēdes lēmumu Nr. 5. (prot. Nr. 12/2021)

Izdoti saskaņā ar Publisko aģentūru likuma
17. panta ceturto daļu

1. Saistošie noteikumi nosaka publiskos sociālos pakalpojumus, ko nodrošina Ķekavas novada pašvaldības aģentūra "Ķekavas sociālās aprūpes centrs" un sociālās aprūpes centrs "Baldone" (turpmāk kopā vai atsevišķi – SAC), to cenrādi, likmes, atvieglojumus un maksāšanas kārtību.

2. SAC, nodrošinot Ķekavas novada pašvaldības autonomo funkciju izpildi, savas kompetences ietvaros sniedz sociālos pakalpojumus Ķekavas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā saskaņā ar cenrādi (pielikums).

3. SAC sniedz sociālos pakalpojumus, pie nosacījuma, ka tiem ir pieejami resursi attiecīgā pakalpojuma sniegšanai noteiktajā laikā.

4. SAC sniegto pakalpojumu izcenojumi nedrīkst pārsniegt SAC katra konkrētā pakalpojuma nodrošināšanai nepieciešamo līdzekļu apjomu. Par sniegtajiem maksas pakalpojumiem iegūtos līdzekļus SAC izmanto pakalpojumu nodrošināšanai nepieciešamo izdevumu finansēšanai.

5. Pievienotās vērtības nodokli nepiemēro saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 3. panta astoto daļu.

6. Atbrīvojumi no maksas un atvieglojumi tiek noteikti Ķekavas novada trūcīgām mājsaimniecībām vai atsevišķām personām mājsaimniecībā saskaņā ar Ķekavas novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. 19/2021 "Sociālās palīdzības pabalsti Ķekavas novadā".

7. Atbrīvotas no maksas par pakalpojumiem – Ķekavas novada pašvaldības trūcīgas mājsaimniecības vai trūcīgas atsevišķi dzīvojošas personas.

8. Atvieglojumi 50 % apmērā no pakalpojuma maksas tiek piemēroti Ķekavas novada maznodrošinātām mājsaimniecībām vai maznodrošinātām atsevišķi dzīvojošām personām.

9. Atbrīvotas no maksas par Dienas aprūpes centra "Gaismas iela" pakalpojumu ir Ķekavas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā deklarētas personas, kurām noteikta I vai II invaliditātes grupa sakarā ar garīga rakstura traucējumiem.

10. Ja persona atbilst vairākām atvieglojumu kategorijām, tad piemēro to, kurai noteikts lielāks atvieglojuma apmērs.

11. Par SAC sniegtajiem pakalpojumiem persona norēķinās skaidrā naudā SAC kasē vai bezskaidras naudas norēķina veidā, veicot pārskaitījumu uz SAC izsniegtajā rēķinā norādītajiem bankas kontiem, ievērojot norādīto samaksas termiņu.

12. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2022. gada 1. janvārī.

13. Ar saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienu spēku zaudē:

13.1. Baldones novada Domes 2018. gada 27. februāra lēmums "Par sociālās aprūpes centra "Baldone" sniegto publisko pakalpojumu izcenojumiem" (prot. Nr. 1, 23. §);

13.2. Ķekavas novada pašvaldības 2010. gada 25. februāra saistošie noteikumi Nr. 9/2010 "Par pašvaldības aģentūras "Ķekavas sociālās aprūpes centrs" publiskajiem pakalpojumiem".

Ķekavas novada domes priekšsēdētājs J. Žilko
Pielikums
Ķekavas novada domes
2021. gada 22. septembra
saistošajiem noteikumiem Nr. 27/2021
Pašvaldības aģentūras "Ķekavas sociālās aprūpes centrs" un sociālās aprūpes centra "Baldone" publisko sociālo pakalpojumu cenrādis

Nr.

p. k.

Pakalpojuma veids

Mērvienība

Cena eur (ar PVN neapliek)

1.1.Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums pilngadīgām personām  
1.1.1.Personas izmitināšana ar sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā Ķekavā, Gaismas ielā 19 k-8 (Ķekavas novada administratīvajā teritorijā deklarētām personām)

1 personai dienā

26.00

1.1.2.Personas izmitināšana ar sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā Ķekavā, Gaismas ielā 19 k-8 (citā administratīvajā teritorijā deklarētām personām)

1 personai dienā

32.50

1.1.3.Personas izmitināšana ar sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju sociālās aprūpes centrā "Baldone" pieaugušo nodaļā (Ķekavas novada administratīvajā teritorijā deklarētām personām)

1 personai dienā

31.73

1.1.4.Personas izmitināšana ar sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju sociālās aprūpes centrā "Baldone" pieaugušo nodaļā (citā administratīvajā teritorijā deklarētām personām)

1 personai dienā

39.66

1.2.Īslaicīgās sociālās aprūpes pakalpojums  
1.2.1.Īslaicīgās sociālās aprūpes pakalpojums ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā Ķekavā, Gaismas ielā 19 k-8 (Ķekavas novada administratīvajā teritorijā deklarētām personām). Izmantojams no 3 dienām līdz 3 mēnešiem gada laikā

1 personai dienā

23.00

1.2.2.Īslaicīgās sociālās aprūpes pakalpojums ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā Ķekavā, Gaismas ielā 19 k-8 (citā administratīvajā teritorijā deklarētām personām). Izmantojams no 3 dienām līdz 3 mēnešiem gada laikā

1 personai dienā

28.75

1.3.Dienas aprūpes centra "Gaismas iela" pakalpojums (izņemot ēdināšanu)

1 personai dienā

15.50

1.4.Aprūpes mājās pakalpojums

stundā

5.75

1.5.Tehnisko palīglīdzekļu noma  
1.5.1.Universiālais manuāli vadāmais ratiņkrēsls

mēnesī

6.00

1.5.2.Elektriskais ratiņkrēsls ar rokas vadību

mēnesī

47.00

1.5.3.WC krēsls ar / bez riteņiem

mēnesī

3.00

1.5.4.Vannas/ dušas krēsls

mēnesī

3.00

1.5.5.Rollators ar 4 riteņiem

mēnesī

3.00

1.5.6.Staigāšanas rāmis ar 2 riteņiem

mēnesī

2.00

1.5.7.WC aprīkojums (rāmis)

mēnesī

2.50

1.5.8.Funkcionālā gulta ar matraci

mēnesī

23.00

1.5.9.Staigāšanas rāmis bez riteņiem

mēnesī

2.00

1.5.10.Rolators 3 riteņu

mēnesī

4.00

1.5.11.Dušas-tualetes krēsls

mēnesī

14.00

1.5.12.Paduses kruķi (par 1gab.)

mēnesī

1.00

1.5.13.Kruķi ar elkoņa balstu (viens pāris)

mēnesī

2.00

1.5.14.Kvadripods/kruķis

mēnesī

1.50

1.5.15.Vannas sēdeklis 360o

mēnesī

10.00

1.5.16.Staigāšanas palīgierīce

mēnesī

10.00

1.5.17.Mobilais kāpurķēžu pacēlājs

diennaktī

2.75

1.5.18.Mobilā teleskopiskā rampa invalīdu ratiņiem (garums 165-320 cm)

diennaktī

0.55

1.6.Specializētais autotransports  
1.6.1.Maksa par 1 km* 

0.90

1.6.2.Maksa par gaidīšanu

stunda

6.00

1.6.3.Minimālā brauciena maksa 

10.00

1.6.4.Klienta transportēšana (ar nestuvēm vai mobilo pacēlāju)

viens stāvs

1.50

1.6.5.Pavadoņa pakalpojums

stunda

5.00

1.7.Ergoterapeita vai fizioterapeita pakalpojumi  
1.7.1.Ergoterapeita vai fizioterapeita konsultācija (Ķekavas novada administratīvajā teritorijā deklarētām personām)

viena konsultācija līdz 60 min.

18.50

1.7.2.Ergoterapeita vai fizioterapeita konsultācija (citā administratīvajā teritorijā deklarētām personām)

viena konsultācija līdz 60 min.

24.00

1.7.3.Ergoterapeita vai fizioterapeita nodarbība (Ķekavas novada administratīvajā teritorijā deklarētām personām)

viena nodarbība

līdz 40 min.

12.50

1.7.4.Ergoterapeita vai fizioterapeita nodarbība (citā administratīvajā teritorijā deklarētām personām)

viena nodarbība

līdz 40 min.

16.50

1.7.5.Fizioterapijas procedūra-teipošana līdz 50 cm

viena procedūra

6.25

1.7.6.Fizioterapijas procedūra-teipošana līdz 1m

viena procedūra

10.50

1.7.7.Fizioterapijas procedūra-vairāku lauku aplikācija (teipošana)

viena procedūra

12.50

1.8Psihologa pakalpojumi  
1.8.1.Psihologa konsultācija (Ķekavas novada administratīvajā teritorijā deklarētām personām)

viena konsultācija līdz 60 min.

18.50

1.8.2.Psihologa konsultācija (citā administratīvajā teritorijā deklarētām personām)

viena konsultācija līdz 60 min.

24.00

1.9.Maksa par uzturēšanos sociālajās mājās  
1.9.1.Uzturēšanās maksa sociālajās mājās

viens kvadrātmetrs mēnesī

5.90**

1.10.Citi pakalpojumi:  
1.10.1.Veļas mazgāšana

līdz 5 kg

3.50***

1.10.2.Veļas žāvēšana

līdz 5 kg

2.00***

1.10.3.Mazgāšanās vannā vai dušā

vienai personai

1.50

Piezīmes.

1. * Maksa tiek aprēķināta sākot no tehnikas vienības izbraukšanas no P/a "Ķekavas sociālās aprūpes centrs" teritorijas Gaismas ielā 19 k-8, Ķekavā līdz tehnikas vienības iebraukšanai P/a "Ķekavas sociālās aprūpes centrs" teritorijā Gaismas ielā 19 k-8, Ķekavā.

2. ** Pakalpojumam nav piemērojami atvieglojumi.

3. *** Pakalpojumi bez maksas pieejami ne vairāk, kā divas reizes mēnesī.

Ķekavas novada domes priekšsēdētājs J. Žilko
Saistošo noteikumu Nr. 27/2021 "Par pašvaldības aģentūras "Ķekavas sociālās aprūpes centrs" un sociālās aprūpes centra "Baldone" publisko sociālo pakalpojumu cenrādi"
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums1.1. Atbilstoši Administratīvo teritoriju un apdzīvotu vietu likumam 2021.gada pašvaldību vēlēšanās ievēlētajai novada domei jāizvērtē novadu veidojošo bijušo pašvaldību pieņemtos saistošos noteikumus un jāpieņem jaunus novada saistošos noteikumus. Līdz ar to ir jāizstrādā jaunus Ķekavas novada saistošos noteikumus, ar kuriem nosaka publiskos sociālos pakalpojumus, ko nodrošina pašvaldības aģentūra "Ķekavas sociālās aprūpes centrs" un sociālās aprūpes centrs "Baldone", to cenrādi, likmes, atvieglojumus un maksāšanas kārtību.
2. Īss projekta satura izklāstsSaistošo noteikumu projektā paredzēts noteikt Ķekavas novada pašvaldības aģentūras "Ķekavas sociālās aprūpes centrs" un sociālās aprūpes centra "Baldone" nodrošinātos publiskos sociālos pakalpojumus, to cenrādi, likmes, atvieglojumus un maksāšanas kārtību.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz budžetu"Plānotais projekts ietekmē pašvaldības budžetu. Paredzot, ka maksa par sociālās aprūpes pakalpojumiem atbildīs to faktiskajām izmaksām, nebūs nepieciešamības paredzēt papildu līdzekļus no pašvaldības izmaksu starpības segšanai, tādējādi samazinot pašvaldības finansējumu SAC 2022.gadā apmēram par 40 000 eiro gadā un turpmāk apmēram par 60 000 eiro gadā."
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāNeietekmē.
5. Informācija par administratīvajām procedūrāmSaistošie noteikumi publicējami oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un pēc to stāšanās spēkā Ķekavas novada pašvaldības mājaslapā www.kekavasnovads.lv. Tie pieejami Ķekavas novada pašvaldības administrācijas ēkā un Ķekavas novada pašvaldības pārvaldēs Baldonē, Baložos un Daugmalē.

Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās pašvaldības aģentūra "Ķekavas sociālās aprūpes centrs" un sociālās aprūpes centrs "Baldone".

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmNav notikušas.
Ķekavas novada domes priekšsēdētājs J. Žilko
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par pašvaldības aģentūras "Ķekavas sociālās aprūpes centrs" un sociālās aprūpes centra "Baldone" .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ķekavas novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 27/2021Pieņemts: 22.09.2021.Stājas spēkā: 01.01.2022.Zaudē spēku: 01.02.2023.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 191, 04.10.2021. OP numurs: 2021/191.7
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
326495
01.01.2022
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"