Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Ministru kabineta noteikumi Nr. 177

Rīgā 2021. gada 18. martā (prot. Nr. 28 19. §)
Prokuratūras informācijas sistēmas noteikumi
Izdoti saskaņā ar Prokuratūras likuma
51.1 panta trešo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka Prokuratūras informācijas sistēmas uzturēšanas un izmantošanas kārtību, kā arī sistēmā iekļaujamās informācijas apjomu.

2. Prokuratūras informācijas sistēma (turpmāk – sistēma) ir valsts informācijas sistēma, kas ietver:

2.1. lietvedību un informācijas apriti prokuratūras kompetences jautājumos:

2.1.1. kriminālprocesā;

2.1.2. administratīvā pārkāpuma lietā;

2.1.3. civillietā;

2.1.4. administratīvajā lietā;

2.1.5. kriminālsodu izpildē;

2.1.6. personu un valsts tiesību un likumīgo interešu aizsardzības jomā;

2.2. lietvedību un informācijas apriti prokuratūrā;

2.3. meklēšanas pārlūku prokuratūrai pieejamajās ārējās informācijas sistēmās;

2.4. prokuratūras pamatdarbības procesu uzskaites sistēmu;

2.5. prokuroru profesionālās darbības novērtēšanas nodrošināšanai nepieciešamās informācijas un dokumentu apriti;

2.6. sistēmas lietotāju reģistrāciju un administrēšanu;

2.7. sistēmas kļūdu un izmaiņu pieteikšanu, izskatīšanu un ieviešanu;

2.8. procesuālo dokumentu atpazīšanu, grupēšanu, augšupielādi, rediģēšanu, metadatu pievienošanu un padošanu uz attiecīgo sistēmas kriminālprocesa reģistru;

2.9. prokuratūras finansiālās un saimnieciskās darbības nodrošināšanai nepieciešamās dokumentācijas un informācijas apriti;

2.10. ar prokuratūras personāla vadību saistītu jautājumu nodrošināšanu;

2.11. dokumentu un informācijas apriti iekšējā audita darbības nodrošināšanai;

2.12. risinājumu citas informācijas apritei, kas nepieciešama darbam prokuratūrā.

3. Sistēmas izmantošanas mērķis ir elektronizēt vai automatizēt prokuratūras lietvedības ciklu, lai nodrošinātu vienotu elektronisku informācijas reģistrēšanu, apstrādi, glabāšanu, izmantošanu, pārraidīšanu un pieejamību, nepieciešamās informācijas apmaiņu starp prokuratūras struktūrvienībām un informācijas elektronisku apmaiņu ar citām informācijas sistēmām vai iestādēm, kā arī automatizētu statistikas datu un pārskatu sagatavošanu un nodošanu vai publicēšanu.

4. Sistēmā iekļauj informāciju, kas pamatota ar attiecīgu lietvedības vai procesa dokumentu vai procesuālā kārtībā veiktu darbību.

5. Informāciju sistēmā iekļauj nekavējoties, bet ne vēlāk kā nākamajā darbdienā pēc dokumenta saņemšanas, nolēmuma pieņemšanas vai procesuālās darbības veikšanas.

6. Informāciju sistēmā iekļauj valsts valodā. Lietas dalībnieka – ārzemnieka – vārdu, uzvārdu vai juridiskās personas nosaukumu un adresi norāda attiecīgās ārvalsts valodas oriģinālformā (ja tā ir latīņalfabētiskās rakstības valoda) vai oriģinālformas latīņalfabētiskajā transliterācijā (ja atveido no citām valodām).

7. Prokurors, prokurora amata kandidāts, prokuratūras darbinieks nodrošina informācijas iekļaušanu sistēmā, kā arī iekļautās informācijas pilnību un patiesumu. Sistēmas pārzinis nodrošina precīzu sistēmā iekļautās informācijas atspoguļošanu normatīvajos aktos noteiktajā apjomā prokuratūras tīmekļvietnē.

II. Sistēmā iekļaujamā informācija par fiziskām un juridiskām personām

8. Sistēmā iekļauj vismaz šādu informāciju:

8.1. par prokurora amata pretendentu, prokuroru un prokuratūras darbinieku:

8.1.1. vārdu (vārdus), uzvārdu;

8.1.2. Latvijas Republikā piešķirto personas kodu un dzimšanas datumu;

8.1.3. pases vai personas apliecības numuru, izdošanas datumu un derīguma termiņu;

8.1.4. dzimumu;

8.1.5. darba apliecības numuru, izdošanas datumu, derīguma termiņu, amatu;

8.1.6. valstisko piederību;

8.1.7. deklarētās dzīvesvietas adresi un faktisko adresi;

8.1.8. amatu, profesijas kodu, atalgojumu;

8.1.9. piešķirto apbalvojumu;

8.1.10. piemēroto disciplinārsodu;

8.1.11. absolvēto izglītības iestādi, izglītības iestādes absolvēšanas gadu, iegūto kvalifikāciju/grādu, izglītību apliecinoša dokumenta numuru, informāciju par izglītības iestādi, kurā šobrīd studē/iegūst kvalifikāciju;

8.1.12. valsts valodas prasmes apliecības numuru, izdošanas datumu;

8.1.13. informāciju par komandējuma vai dienesta brauciena vietu un datumu;

8.1.14. informāciju par veselību;

8.1.15. fotoattēlu;

8.1.16. bērna vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzimšanas datumu, informāciju par invaliditāti;

8.2. par fiziskām un juridiskām personām – prokurora kompetences īstenošanai nepieciešamo informāciju, kas noteikta:

8.2.1. Prokuratūras likumā;

8.2.2. Kriminālprocesa likumā un uz tā pamata izdotajos normatīvajos aktos;

8.2.3. likumā "Par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem";

8.2.4. Iesniegumu likumā;

8.2.5. Sodu reģistra likumā;

8.2.6. Sodu izpildes kodeksā un uz tā pamata izdotajos normatīvajos aktos;

8.2.7. Civilprocesa likumā un uz tā pamata izdotajos normatīvajos aktos;

8.2.8. Administratīvās atbildības likumā uz tā pamata izdotajos vai ar to saistītajos normatīvajos aktos;

8.2.9. Administratīvā procesa likumā;

8.2.10. likumā "Par bijušās Valsts drošības komitejas dokumentu saglabāšanu, izmantošanu un personu sadarbības fakta ar VDK konstatēšanu";

8.2.11. likumā "Par politiski represētās personas statusa noteikšanu komunistiskajā un nacistiskajā režīmā cietušajiem";

8.2.12. likumā "Par nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusu";

8.2.13. likumā "Par Latvijas un PSRS psihiatriskajās ārstniecības iestādēs laika posmā no 1940. gada 17. jūnija līdz 1991. gada 21. augustam nepamatoti ievietotajām personām";

8.2.14. citos normatīvajos aktos, kuros noteikta prokurora kompetence;

8.3. par juridiskām personām, lai nodrošinātu prokuratūras darbību, – informāciju normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā.

9. Sistēmā iekļauj arī citu informāciju, ja tas nepieciešams prokuratūras lietvedības cikla un procesa pilnīgākai atspoguļošanai, kā arī sistēmas funkcionalitātes nodrošināšanai.

III. Sistēmas izmantošanas kārtība

10. Prokurori un prokuratūras darbinieki sistēmu izmanto amata vai darba pienākumu izpildes laikā atbilstoši šo noteikumu 3. punktā minētajam mērķim. Šajā punktā minētās personas tiesības izmantot sistēmu iegūst, uzsākot pildīt amata vai darba pienākumus.

11. Lai valsts vai pašvaldības iestāde saņemtu sistēmā iekļauto informāciju normatīvajos aktos noteikto funkciju veikšanai, tā iesniegumā sistēmas pārzinim pamato, kādu funkciju veikšanai nepieciešama attiecīgā informācija. Ja valsts vai pašvaldības iestādei piešķir pastāvīgu piekļuvi sistēmā iekļautajai informācijai, sistēmas pārzinis informāciju sniedz saskaņā ar vienošanos, kurā nosaka piekļuves kārtību informācijai, pušu saistības un informācijas apjomu.

12. Valsts un pašvaldības iestāde, kura pastāvīgi saņem sistēmā iekļauto informāciju normatīvajos aktos noteikto funkciju veikšanai, izmanto e-lietas komponentes, starpsistēmu savienojumus vai datu izplatīšanas risinājumu.

IV. Sistēmā uzkrāto ziņu glabāšanas un dzēšanas kārtība

13. Sistēmā ir ietverti elektroniskie dokumenti, kuru glabāšanas termiņš noteikts Prokuratūras struktūrvienību paraugnomenklatūrā un dokumentu glabāšanas termiņu sarakstā, kas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā saskaņots ar Latvijas Nacionālo arhīvu.

14. Sistēma nodrošina elektronisko dokumentu un lietu glabāšanu un izmantošanu visā to glabāšanas termiņa laikā prokuratūrā (institūcijā), saglabājot to integritāti.

15. Sistēmā ietverto dokumentu sakārtošana, aprakstīšana, glabāšana, dzēšana un nodošana valsts glabāšanā tiek veikta saskaņā ar Arhīvu likumu un uz tā pamata izdotiem Ministru kabineta noteikumiem.

V. Sistēmas uzturēšana

16. Sistēma tiek uzturēta no gadskārtējā valsts budžeta līdzekļiem.

17. Sistēmas tehnisko resursu uzturēšanu, kā arī informācijas arhivēšanu un dzēšanu atbilstoši šo noteikumu IV nodaļas nosacījumiem nodrošina sistēmas pārzinis, ja vien citos normatīvajos aktos nav noteikta cita kārtība.

VI. Noslēguma jautājumi

18. Līdz brīdim, kad stājas spēkā grozījumi Kriminālprocesa likumā, kas nosaka e-lietas izmantošanu kriminālprocesa ietvaros, sistēmas krimināllietas materiālu sadaļā tiek glabāti sistēmā radīti elektroniski dokumenti un krimināllietas materiālu atvasinājumi ģenerālprokurora noteiktajā kārtībā.

19. Šo noteikumu 12. punkts daļā par e-lietas komponentes izmantošanu stājas spēkā vienlaikus ar normatīvo aktu, kas nosaka e-lietas tiesisko statusu.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Ministru prezidenta biedrs,
tieslietu ministrs J. Bordāns
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Prokuratūras informācijas sistēmas noteikumi Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 177Pieņemts: 18.03.2021.Stājas spēkā: 23.03.2021.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 56, 22.03.2021. OP numurs: 2021/56.6
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
321825
23.03.2021
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"