Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr. 519

Rīgā 2020. gada 11. augustā (prot. Nr. 47 75. §)
Depozīta sistēmas darbības noteikumi
Izdoti saskaņā ar Iepakojuma likuma
13. panta 2.1 daļu, 18.3, 18.4, 18.5 un 18.11 pantu,
18.13 panta 1. un 2. punktu un 18.19 pantu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kupona izmantošanas kārtību un prasības attiecībā uz kuponu;

1.2. depozīta iepakojuma pieņemšanas, savākšanas, pārstrādes, sagatavošanas atkārtotai izmantošanai un nodošanas atkārtotai izmantošanai procentuālo apjomu un termiņus;

1.3. depozīta iepakojuma speciālās norādes paraugu un lietošanas nosacījumus;

1.4. depozīta iepakojuma apsaimniekošanas maksas noteikšanas metodiku, iesniedzamos dokumentus un maksāšanas kartību;

1.5. depozīta iepakojuma uzskaites kārtību;

1.6. depozīta maksu par katru iepakojuma vienību, kurā dzēriens tiek laists tirgū (turpmāk – depozīta maksa);

1.7. depozīta sistēmas darbības organizēšanas un īstenošanas plāna saturu;

1.8. dzērienus, kuru iepakojumam piemēro depozīta sistēmu, un dzērienu iepakojumus, kuriem piemēro depozīta sistēmu;

1.9. veidlapu iesniegumam par depozīta sistēmas izveidi un tajā iekļaujamo informāciju;

1.10. kārtību, kādā depozīta sistēmas operators Valsts vides dienestam (turpmāk – dienests) iesniedz pārskatu par depozīta sistēmas īstenošanu, pārskata veidlapu un tajā iekļaujamo informāciju;

1.11. kārtību, kādā depozīta iepakojuma pārdevējs, kas realizē dzērienus depozīta iepakojumā galalietotājiem, nodrošina depozīta iepakojuma pieņemšanu, un kārtību, kādā depozīta sistēmas operators nodrošina minimālās prasības depozīta iepakojuma pieņemšanas vietu teritoriālajam pārklājumam;

1.12. kārtību un nosacījumus, ar kādiem nodrošina depozīta sistēmas darbības nepārtrauktību, infrastruktūras izmantošanu, operatora izvēli, līguma slēgšanu par depozīta sistēmas darbības nodrošināšanu un tā izbeigšanu;

1.13. nosacījumus, atbilstoši kuriem vairāki depozīta iepakojuma pārdevēji var veidot kopīgu depozīta iepakojuma pieņemšanas vietu.

2. Depozīta sistēmu piemēro vienreiz un atkārtoti lietojamam dzērienu primārajam iepakojumam. Dzērieni, kuru iepakojumam piemēro depozīta sistēmu, un depozīta iepakojuma veidi ir noteikti šo noteikumu 1. pielikumā. Atkārtoti lietojamam dzērienu iepakojumam ir universālais vai individuāls dizains. Depozīta sistēmas operators līgumā, kas noslēgts ar depozīta iepakotāju par dalību depozīta sistēmā, nosaka, kurš atkārtoti lietojamais dzērienu iepakojums ir uzskatāms par universālo atkārtoti lietojamo depozīta iepakojumu. Depozīta sistēmas operatoram ir tiesības nepiemērot depozīta sistēmu iepakojumam, kuru tā formas vai tehnisko īpašību dēļ nav iespējams pieņemt automatizēti, katru šādu gadījumu saskaņojot ar Valsts vides dienestu.

(MK 20.09.2022. noteikumu Nr. 589 redakcijā)

3. Depozīta sistēmas speciālās norādes atbilstoši šo noteikumu 2. pielikumam depozīta iepakotājs, kam ir noslēgts līgums ar depozīta sistēmas operatoru par dalību depozīta sistēmā, izvieto uz vienreiz vai atkārtoti lietojamā depozīta iepakojuma vai etiķetes. Attiecīgo norādi, apliecinot depozīta sistēmas piemērošanu, izvieto uz attiecīgā iepakojuma veida tikai šo noteikumu 1. pielikumā minētajam dzērienu iepakojumam.

4. Depozīta iepakotājs izvieto uz depozīta iepakojuma vai etiķetes svītrkodu vai kvadrātkodu, kas satur nepieciešamo informāciju par depozīta iepakojuma vienību un nodrošina depozīta iepakojuma uzskaiti. Depozīta iepakojuma pieņemšanas vietā var nodrošināt galalietotāja digitālu autentifikāciju. Digitālās autentifikācijas veidus un metodes nosaka un nodrošina depozīta sistēmas operators.

5. Intelektuālā īpašuma tiesības uz depozīta sistēmas speciālajām norādēm ir depozīta sistēmas operatoram.

6. Depozīta iepakojuma pieņemšanas vai savākšanas, nodošanas atkārtotai izmantošanai un pārstrādes procentuālie apjomi un termiņi šo mērķu sasniegšanai ir minēti šo noteikumu 3. pielikumā.

7. Depozīta maksa par depozīta iepakojuma vienību ir 0,10 euro.

8. Depozīta iepakotājam, kurš laiž tirgū dzērienus atkārtoti lietojamā individuāla dizaina depozīta iepakojumā, ir pienākums nodrošināt šā atkārtoti lietojamā depozīta iepakojuma pieņemšanu no depozīta iepakojuma pārdevēja. Depozīta sistēmas operators veic universālā atkārtoti lietojamā depozīta iepakojuma savākšanu un atkārtotu sadali starp depozīta iepakotājiem. Pirms dzērienu laišanas tirgū atkārtoti lietojamā depozīta iepakojumā depozīta iepakotājs slēdz līgumu ar depozīta sistēmas operatoru par dalību depozīta sistēmā, paredzot kārtību, kādā notiks ar depozīta sistēmu saistīto maksājumu aprite attiecībā uz atkārtoti lietojamo iepakojumu.

(MK 20.09.2022. noteikumu Nr. 589 redakcijā)

9. Depozīta iepakotājs katru mēnesi līdz septītajam datumam iesniedz depozīta sistēmas operatoram informāciju par iepriekšējā kalendāra mēnesī tirgū laisto dzērienu daudzumu atkārtoti un vienreiz lietojamā depozīta iepakojumā (vienību skaitu) pa iepakojuma materiāla veidiem. Līdz katra mēneša divdesmitajam datumam depozīta iepakotājs pārskaita depozīta sistēmas operatoram naudas summu depozīta maksas apmērā un depozīta sistēmas dalības maksu saskaņā ar nosūtīto informāciju par depozīta iepakojumu, kurā dzērieni tika laisti tirgū iepriekšējā kalendāra mēnesī.

(MK 20.09.2022. noteikumu Nr. 589 redakcijā)

10. Depozīta sistēmas operators līdz mēneša beigām pārskaita depozīta iepakojuma apsaimniekošanas maksu depozīta iepakojuma pārdevējam, kurš noslēdzis līgumu ar depozīta sistēmas operatoru un pieņem depozīta iepakojumu no galalietotāja, par visu iepriekšējā mēnesī savākto un operatoram nodoto izlietoto dzērienu depozīta iepakojumu.

11. Depozīta sistēmas operators rakstveidā var vienoties ar depozīta iepakotājiem, kuri laiž tirgū dzērienus atkārtoti lietojamā individuāla dizaina depozīta iepakojumā, un depozīta iepakojuma pārdevējiem, ka par atkārtoti lietojamā individuāla dizaina iepakojuma apsaimniekošanu depozīta iepakotāji norēķinās tieši ar depozīta iepakojuma pārdevējiem.

(MK 20.09.2022. noteikumu Nr. 589 redakcijā)

12. Ja šo noteikumu 11. punktā minētā vienošanās ar depozīta sistēmas operatoru ir noslēgta, attiecīgais depozīta iepakotājs maksā depozīta sistēmas operatoram depozīta sistēmas dalības maksu par katru atkārtoti lietojamā individuāla dizaina dzērienu iepakojuma tirgū laisto vienību. Naudas summu depozīta maksas apmērā un depozīta sistēmas apsaimniekošanas maksu par atkārtoti lietojamo individuāla dizaina iepakojumu depozīta iepakotājs pārskaita tieši depozīta iepakojuma pārdevējam par visu iepriekšējā mēnesī apsaimniekoto un depozīta iepakotājam nodoto atkārtoti lietojamo individuāla dizaina depozīta iepakojumu.

(MK 20.09.2022. noteikumu Nr. 589 redakcijā)

13. Persona, kura pretendē uz tiesībām kļūt par depozīta sistēmas operatoru, un depozīta sistēmas operators depozīta sistēmas dalības maksas aprēķina aplēsi sagatavo saskaņā ar tajā brīdī spēkā esošo Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas noteikto depozīta sistēmas dalības maksas aprēķināšanas metodiku.

14. Depozīta iepakojuma pārdevējs iekasē no galalietotāja depozīta maksu, realizējot dzērienu depozīta iepakojumā.

II. Depozīta iepakojuma apsaimniekošanas maksa

15. Depozīta sistēmas operators slēdz līgumu par izlietotā dzērienu depozīta iepakojuma pieņemšanu no galalietotāja ar iepakojuma pieņemšanas punkta vai šķiroto atkritumu savākšanas laukuma apsaimniekotāju. Līgumā vienojas par depozīta iepakojuma apsaimniekošanas maksas pārskaitīšanu.

16. Depozīta sistēmas operators nosaka vienreiz un atkārtoti lietojamā depozīta iepakojuma apsaimniekošanas maksu euro par iepakojuma vienību katram depozīta iepakojuma materiāla veidam, izmaksas diferencējot atbilstoši depozīta iepakojuma pieņemšanas veidam (automatizētais (ar saspiešanas funkciju vai bez tās) vai manuālais).

 

(MK 20.09.2022. noteikumu Nr. 589 redakcijā)

17. Depozīta sistēmas operators aprēķina depozīta iepakojuma apsaimniekošanas maksu, pamatojoties uz depozīta iepakojuma pārdevēju tiešajām attiecināmajām izmaksām šo noteikumu 4. pielikumā minētajās pozīcijās, izmantojot oficiāli pieejamos nozares statistikas datus.

18. Depozīta iepakojuma apsaimniekošanas maksas noteikšanas metodika:

18.1. depozīta sistēmas operators depozīta iepakojuma apsaimniekošanas maksas aprēķinā izmanto šo noteikumu 4. pielikumā ietvertās izmaksu pozīcijas, pamatojoties uz depozīta iepakojuma pārdevēja attiecināmajiem izdevumiem par depozīta iepakojuma pieņemšanu, uzglabāšanu, uzskaiti un depozīta iepakojuma pieņemšanas vietas uzturēšanu;

18.2. depozīta iepakojuma apsaimniekošanas maksas aprēķina modelis tiek saskaņots starp depozīta sistēmas operatoru un depozīta iepakojuma pārdevējiem vai tos pārstāvošajām asociācijām;

18.3. ja depozīta sistēmas operators un pārdevēji vai tos pārstāvošās asociācijas nevar vienoties par depozīta iepakojuma apsaimniekošanas maksas aprēķina modeli, šāda modeļa izstrādei tiek piesaistīts neatkarīgs auditors;

18.4. šo noteikumu 18.3. apakšpunktā minētajā gadījumā depozīta sistēmas operators kopā ar pārdevējiem vai tos pārstāvošām organizācijām izvēlas neatkarīgu auditoru. Izmaksas par auditora pakalpojumu depozīta sistēmas operators un pārdevēji vai tos pārstāvošās organizācijas sedz vienādās daļās.

19. Depozīta sistēmas operators līdz 1. septembrim sagatavo depozīta iepakojuma apsaimniekošanas maksas projektu nākamajam divu gadu periodam atbilstoši šo noteikumu 18. punktā minētajai metodikai.

20. Depozīta sistēmas operators lēmumu par depozīta iepakojuma apsaimniekošanas maksas apstiprināšanu pieņem līdz 30. oktobrim. Depozīta iepakojuma apsaimniekošanas maksa ir spēkā divus gadus no lēmuma pieņemšanas brīža.

21. Ja līdz nākamā perioda sākumam nav apstiprināta depozīta iepakojuma apsaimniekošanas maksa, spēkā ir pēdējā apstiprinātā depozīta iepakojuma apsaimniekošanas maksa.

22. Depozīta iepakojuma apsaimniekošanas maksu var pārskatīt reizi gadā, ja depozīta iepakojuma pārdevēju vidējās kopējās izmaksas vai izmaksas kādā no izmaksu pozīcijām, kas tika izmantotas apstiprinātās depozīta iepakojuma apsaimniekošanas maksas aprēķinam, ir mainījušās vismaz par 10 procentiem. Šajā gadījumā depozīta iepakojuma pārdevējiem vai tos pārstāvošām organizācijām jāiesniedz depozīta sistēmas operatoram dokumenti, kas pamato depozīta iepakojuma apsaimniekošanas maksas izmaiņas.

(MK 20.09.2022. noteikumu Nr. 589 redakcijā)

23. Depozīta sistēmas operators piecu darbdienu laikā pēc depozīta iepakojuma apsaimniekošanas maksas apstiprināšanas nosūta dienestam informāciju par depozīta iepakojuma apsaimniekošanas maksu.

III. Depozīta iepakojuma pieņemšana un prasības kuponiem

24. Atkārtoti vai vienreiz lietojamo izlietoto dzērienu depozīta iepakojumu no galalietotāja atpakaļ pieņem un depozīta maksu atmaksā, ja:

24.1. uz tā ir speciālā norāde (šo noteikumu 2. pielikums) un svītrkods vai kvadrātkods;

24.2. speciālā norāde un svītrkods vai kvadrātkods ir nolasāms;

24.3. tas ir iztukšots;

24.4. tas nav sadalīts daļās;

24.5. tas nav bojāts;

24.6. tiek nodrošināta galalietotāja digitāla autentifikācija šādos gadījumos:

24.6.1. nav iespējams pilnībā nolasīt atpazīšanas zīmes;

24.6.2. vienreiz lietojamais depozīta iepakojums ir saplacināts vai bojāts.

25. Depozīta iepakojuma pārdevējs, kas pieņem depozīta iepakojumu no galalietotāja, nodrošina, lai galalietotājs tirdzniecības vietā, tās teritorijā vai tirdzniecības vietas tuvumā, bet ne tālāk par 150 metriem no tirdzniecības vietas varētu izmest atnesto depozīta iepakojumu atkritumu dalītas vākšanas konteineros (arī kastēs vai maisos) atsevišķi stiklam un pārejam iepakojumam (par to pieņemšanas vietā izvieto labi redzamu un viegli pamanāmu informāciju), ja tas atnesis:

25.1. šo noteikumu 24.1. un 24.2. apakšpunktam neatbilstošu depozīta iepakojumu;

25.2. šo noteikumu 24.1. un 24.2. apakšpunktam atbilstošu, bet 24.5. apakšpunktam neatbilstošu depozīta iepakojumu.

26. Iepakojuma pieņemšanas punkta vai šķiroto atkritumu savākšanas laukuma apsaimniekotājs, kas noslēdzis līgumu ar depozīta sistēmas operatoru un pieņem depozīta iepakojumu no galalietotāja, pieņem no galalietotāja arī šo noteikumu 24.1. un 24.2. apakšpunktam neatbilstošu depozīta iepakojumu, bet par to depozīta maksu neatmaksā, un par to pieņemšanas vietā izvieto labi redzamu un viegli pamanāmu informāciju.

27. Depozīta iepakojuma pārdevējs, kas realizē dzērienus depozīta iepakojumā un kuram saskaņā ar Iepakojuma likuma 18.8 pantu ir pienākums pieņemt depozīta iepakojumu savā tirdzniecības vietā (tās teritorijā vai tirdzniecības vietas tuvumā) vai kurš pieņem depozīta iepakojumu savā tirdzniecības vietā, slēdz līgumu ar depozīta sistēmas operatoru.

28. Depozīta iepakojuma pārdevējs ir atbildīgs par depozīta iepakojuma pieņemšanu no galalietotāja visā tirdzniecības vietas darba laikā, kas var nepārsniegt alkoholisko dzērienu tirdzniecības laiku (no pulksten 8.00 līdz 22.00), uzglabāšanu un nodošanu depozīta sistēmas operatoram, kā arī par uzskaiti un visas ar depozīta iepakojumu saistītās informācijas nodošanu depozīta sistēmas operatoram.

(MK 20.09.2022. noteikumu Nr. 589 redakcijā)

28.1 Ja depozīta iepakojuma pieņemšanas vieta, tai skaitā automatizētā depozīta iepakojuma iekārta, neatrodas tieši tirdzniecības vietā (tirdzniecības zālē) vai nav tieši redzama no veikala ieejas, depozīta iepakojuma pārdevējs galalietotājam redzamā vietā izvieto informāciju (norādi) par to, kur atrodas izlietotā dzērienu depozīta iepakojuma pieņemšanas vieta.

(MK 20.09.2022. noteikumu Nr. 589 redakcijā)

29. Ja pašvaldības teritorijā nav depozīta iepakojuma pārdevēja, kuram ir pienākums pieņemt no galalietotāja izlietoto dzērienu depozīta iepakojumu savā tirdzniecības vietā (tās teritorijā vai tirdzniecības vietas tuvumā), depozīta sistēmas operators organizē izlietotā dzērienu depozīta iepakojuma pieņemšanu vietā, kura saskaņota ar pašvaldību.

30. Depozīta sistēmas operators izlietotā dzērienu depozīta iepakojuma pieņemšanu vietā, kura saskaņota ar pašvaldību, var organizēt pats vai slēgt līgumu ar depozīta iepakojuma pārdevēju, kura tirdzniecības zāles platība ir mazāka nekā Iepakojuma likumā noteiktā, iepakojuma pieņemšanas punktu vai šķiroto atkritumu savākšanas laukuma apsaimniekotāju, informējot par to galalietotājus. Depozīta sistēmas operators var organizēt izlietotā dzērienu depozīta iepakojuma pieņemšanu arī ārpus tirdzniecības vietām, tai skaitā uzstādot depozīta iepakojuma pieņemšanas automātus visiem vai atsevišķiem depozīta iepakojuma veidiem vai nodrošinot izlietotā dzērienu depozīta iepakojuma pieņemšanu mobilā veidā un informējot par to galalietotājus.

31. Vairāki depozīta iepakojuma pārdevēji var veidot kopīgu depozīta iepakojuma pieņemšanas vietu, ja tie var izpildīt Iepakojuma likuma prasības par depozīta iepakojuma pieņemšanas vietas maksimālo attālumu no savām tirdzniecības vietām. Šādā gadījumā depozīta iepakojuma pārdevēji savstarpēji vienojas par kopīgas depozīta pieņemšanas vietas uzturēšanu, kā arī vienojas par to ar depozīta sistēmas operatoru un tirdzniecības vietas īpašnieku (valdītāju).

32. Komersanti, kas piedāvā dzērienus depozīta iepakojumā pakalpojuma sniegšanas vietās, vienojoties ar depozīta sistēmas operatoru un noslēdzot savstarpēju līgumu, var paši nogādāt depozīta sistēmas operatoram izlietoto dzērienu depozīta iepakojumu.

33. Ja izlietotā dzērienu depozīta iepakojuma uzglabāšanai tā pieņemšanas vietā nav saņemta atkritumu apsaimniekošanas atļauja, to var uzglabāt ne ilgāk kā vienu mēnesi.

34. Kuponā, ko izsniedz depozīta iepakojuma pārdevējs, pieņemot iepakojumu manuāli, vai depozīta iepakojuma pieņemšanas automāts, saņemot izlietoto dzērienu depozīta iepakojumu no galalietotāja, norāda:

34.1. kupona izsniedzēja nosaukumu un reģistrācijas numuru;

34.2. kupona izsniegšanas vietas apzīmējumu;

34.3. kupona numuru;

34.4. kupona izsniegšanas datumu un laiku;

34.5. kupona izsniedzēja parakstu, ja kupons netiek izsniegts elektroniski;

34.6. depozīta sistēmas svītrkodu vai kvadrātkodu;

34.7. kupona vērtību.

(Grozīts ar MK 20.09.2022. noteikumiem Nr. 589)

35. Kupons, kurā trūkst kāda no šo noteikumu 34. punktā norādītajām sastāvdaļām, nav derīgs.

36. Kupona izsniedzējs kupona numuru un izsniegšanas datumu reģistrē depozīta iepakojuma uzskaites sistēmā kupona izsniegšanas brīdī. Kuponu kā maksāšanas līdzekli var izmantot ne mazāk kā vienu gadu pēc izsniegšanas datuma, iegādājoties preces tirdzniecības vietā, kurā realizē dzērienus depozīta iepakojumā un kurā (vai kuras tuvumā saskaņā ar Iepakojuma likuma 18.8 pantu) nodots izlietotais dzērienu depozīta iepakojums.

(MK 20.09.2022. noteikumu Nr. 589 redakcijā)

IV. Depozīta sistēmas operatora izvēle, prasības depozīta sistēmas operatora darbībai un līgumam par depozīta sistēmas darbības nodrošināšanu

37. Persona, kura pretendē uz tiesībām kļūt par depozīta sistēmas operatoru, Iepakojuma likuma 18.13 pantā noteiktajā kārtībā iesniedz dienestā iesniegumu par depozīta sistēmas izveidi atbilstoši šo noteikumu 5. pielikumam un depozīta sistēmas darbības organizēšanas un īstenošanas plānu atbilstoši šo noteikumu 6. pielikumam. Persona, kura pretendē uz tiesībām kļūt par depozīta sistēmas operatoru, depozīta sistēmas darbības organizēšanas un īstenošanas plānā norāda arī, kā sadarbībā ar depozīta iepakojuma pārdevēju tiks izvēlēts depozīta iepakojuma pieņemšanas veids (manuālais, automatizētais vai abi) un vai un kā persona plāno organizēt izlietotā dzērienu depozīta iepakojuma pieņemšanu ārpus tirdzniecības vietām.

38. Šo noteikumu 37. punktā minētā persona dokumentus dienestā iesniedz elektroniski. Elektroniskos dokumentus sagatavo atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

39. Dienests Iepakojuma likuma 18.14 panta pirmajā daļā noteiktajā kārtībā izskata Iepakojuma likuma 18.13 pantā ietvertos dokumentus, kurus iesniegusi persona, kas pretendē uz tiesībām kļūt par depozīta sistēmas operatoru. Ja uz depozīta sistēmas operatora statusu pieteikušies vairāki komersanti, dienests izvēlas komersantu, piemērojot šo noteikumu 7. pielikumā minētos kritērijus, tai skaitā vērtējot šo noteikumu 37. punktā minēto depozīta sistēmas darbības organizēšanas un īstenošanas plānu, depozīta iepakojuma pieņemšanas veida (manuālais, automatizētais vai abi) izvēles kritērijus un paredzēto izlietotā dzērienu depozīta iepakojuma pieņemšanas organizēšanu ārpus tirdzniecības vietām. Dienests ne vēlāk kā vienu mēnesi pirms depozīta sistēmas operatora pretendentu dokumentu iesniegšanas termiņa beigām publicē savā tīmekļvietnē depozīta sistēmas operatora kandidātu iesniegto dokumentu izvērtēšanas kārtību.

40. Dienests 10 darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas sagatavo līgumu par depozīta sistēmas darbības nodrošināšanu (turpmāk – līgums) un noslēdz to ar depozīta sistēmas operatoru Iepakojuma likuma 18.15 pantā noteiktajā kārtībā. Līguma neatņemama sastāvdaļa ir depozīta sistēmas darbības organizēšanas un īstenošanas plāns.

41. Līguma priekšmets ir depozīta sistēmas darbības nodrošināšana atbilstoši depozīta sistēmas darbības organizēšanas un īstenošanas plānam.

42. Līgumā norāda:

42.1. līgumslēdzējus;

42.2. līguma priekšmetu;

42.3. līguma darbības termiņu;

42.4. depozīta sistēmas operatora pienākumus un tiesības;

42.5. dienesta pienākumus un tiesības;

42.6. kārtību, kādā depozīta sistēmas operators iesniedz dienestā pārskatus par depozīta sistēmas īstenošanu;

42.7. kārtību, kādā depozīta sistēmas operators iesniedz dienestā informāciju par reģistrētajiem depozīta iepakotājiem un depozīta iepakojuma pārdevējiem, kas realizē dzērienus depozīta iepakojumā;

42.8. dokumentu elektroniskās aprites kārtību;

42.9. kārtību, kādā tiek veikti grozījumi līgumā;

42.10. iemeslus, kuru dēļ līgumslēdzējām pusēm ir tiesības vienpusēji atkāpties vai izbeigt noslēgto līgumu;

42.11. līguma izbeigšanas kārtību un kārtību, kādā operators uzsāk un pabeidz depozīta sistēmas piemērošanu, vienlaikus nodrošinot depozīta sistēmas darbības nepārtrauktību;

42.12. līguma izbeigšanas procedūru, tai skaitā infrastruktūras nodošanu, lai nodrošinātu depozīta sistēmas darbības nepārtrauktību.

43. Depozīta sistēmas operators ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no līguma, rakstveidā informējot par to dienestu vismaz sešus mēnešus iepriekš. Līguma pārtraukšana neatbrīvo operatoru no pienākuma nodrošināt depozīta sistēmas darbību līdz brīdim, kad stājas spēkā līgums ar citu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā dienesta izraudzītu depozīta sistēmas operatoru.

44. Lai nodrošinātu depozīta sistēmas darbības nepārtrauktību, depozīta sistēmas operators pēc līguma izbeigšanas nodod infrastruktūras objektus, depozīta iepakojuma pieņemšanai nepieciešamās iekārtas vai to lietošanas tiesības un depozīta iepakojuma uzskaites sistēmu jaunajam depozīta sistēmas operatoram, ja vien nodošanas un pieņemšanas akts neparedz citus nosacījumus.

45. Depozīta sistēmas operators:

45.1. konsultējoties ar depozīta iepakojuma pārdevēju, izvēlas depozīta iepakojuma pieņemšanas veidu (manuālais, automatizētais vai abi);

45.2. nodrošina depozīta iepakojuma pārdevējus ar depozīta iepakojuma pieņemšanai nepieciešamajām iekārtām, ieskaitot depozīta iepakojuma pieņemšanas automātus, kā arī nodrošina iekārtu tehnisko apkopi un remontu, ja ar iepakojuma pārdevēju, tirdzniecības vietas īpašnieku (valdītāju) noslēgtais līgums neparedz citus nosacījumus;

45.3. nodrošina depozīta iepakojuma pieņemšanu visā valsts teritorijā;

45.4. izveido un uztur depozīta uzskaites sistēmu, kurā apkopo informāciju:

45.4.1. par tirgū laistajiem dzērieniem, kuru iepakojumam piemēro depozīta sistēmu;

45.4.2. par tirgū laisto dzērienu depozīta iepakojumu, atsevišķi vienreiz lietojamo un atkārtoti lietojamo depozīta iepakojumu, materiālu, veidu un daudzumu (skaita un svara vienībās);

45.4.3. par pieņemtā, atkārtotai izmantošanai vai pārstrādei nodotā depozīta iepakojuma materiālu, veidu un daudzumu (skaita un svara vienībās);

45.5. publicē savā tīmekļvietnē:

45.5.1. informāciju par depozīta sistēmas operatora dibinātājiem;

45.5.2. standarta līgumu par dalību depozīta sistēmā;

45.5.3. informāciju par spēkā esošo depozīta iepakojuma apsaimniekošanas maksu katram iepakojuma veidam;

45.5.4. informāciju par spēkā esošo depozīta sistēmas dalības maksu katram iepakojuma veidam;

45.5.5. informāciju par mobilās savākšanas iespējām un maršrutiem;

45.5.6. aktuālo informāciju par sabiedrības informēšanas komunikācijas pasākumiem;

45.5.7. kontaktinformāciju (kontaktpersonas tālruņa numuru, e-pasta adresi un darba laiku);

45.5.8. apkopotu informāciju par šo noteikumu 51. un 52. punktā minēto pārskatu par depozīta sistēmas īstenošanu;

45.6. sniedz atbalstu saziņai ar galalietotājiem par depozīta sistēmu;

45.7. publicē informāciju par depozīta iepakojuma pieņemšanas vietām vienotā dalītās atkritumu savākšanas informācijas sistēmā "Šķiro viegli", ievietojot saiti uz to savā tīmekļvietnē.

46. Depozīta sistēmas operatoram, kas ar dienestu noslēdzis līgumu, ir pienākums 20 darbdienu laikā ziņot dienestam par izmaiņām saistību izpildē, kuras ietvertas dienesta apstiprinātajā depozīta sistēmas darbības organizēšanas un īstenošanas plānā. Pamatojoties uz lēmumu par grozījumu izdarīšanu līgumā, dienests izdara attiecīgus grozījumus.

47. Ja depozīta sistēmas operators depozīta sistēmu neīsteno vai dara to nepilnīgi un neizpilda līgumā par depozīta sistēmas darbības nodrošināšanu ietvertās saistības, kā arī nav par to rakstiski informējis dienestu, dienests 10 darbdienu laikā pēc šā fakta konstatēšanas sastāda par to aktu un rakstiski pieprasa no depozīta sistēmas operatora paskaidrojumu par līguma saistību nepildīšanu.

48. Dienests, ievērojot Iepakojuma apsaimniekošanas padomes ieteikumu, 20 darbdienu laikā pieņem lēmumu izbeigt līgumu par depozīta sistēmas darbības nodrošināšanu šādos gadījumos:

48.1. ja depozīta sistēmas operators 20 darbdienu laikā pēc paskaidrojuma pieprasījuma saņemšanas nav iesniedzis dienestā šo noteikumu 48. punktā minēto paskaidrojumu vai paskaidrojums nesatur pierādījumus par trūkumu novēršanu vai par apstākļiem, kas nav atkarīgi no depozīta sistēmas operatora un kuru dēļ nav pildītas līguma saistības;

48.2. ja triju mēnešu laikā pēc pārkāpuma konstatēšanas depozīta sistēmas īstenošanā tiek atkārtoti konstatēts pārkāpums;

48.3. ja depozīta sistēmas operators sniedzis nepatiesu informāciju.

49. Ja mēneša laikā pēc šo noteikumu 51. vai 52. punktā minētā termiņa beigām depozīta sistēmas operators, kas ar dienestu noslēdzis līgumu par depozīta sistēmas darbības nodrošināšanu, nav iesniedzis dienestā pārskatu vai auditētu pārskatu par depozīta sistēmas īstenošanu, dienests 10 darbdienu laikā pēc pārkāpuma konstatēšanas par to sastāda pārbaudes aktu un ir tiesīgs pieņemt lēmumu par līguma izbeigšanu, sākot ar nākamā ceturkšņa pirmā mēneša pirmo dienu.

50. Ja Dabas resursu nodokļa likumā noteiktajos termiņos depozīta sistēmas operators nav atjaunojis un iesniedzis dienestā finanšu nodrošinājumu, dienests ir tiesīgs pieņemt lēmumu par līguma izbeigšanu, sākot ar nākamā ceturkšņa pirmā mēneša pirmo dienu.

V. Pārskata iesniegšana un izskatīšana, depozīta sistēmas darbības pārtraukšanas procedūra un infrastruktūras nodošana, lai nodrošinātu depozīta sistēmas darbības nepārtrauktību

51. Depozīta sistēmas operators katru gadu līdz 31. augustam iesniedz dienestā pārskatu par depozīta sistēmas īstenošanu (turpmāk – pārskats) (8. pielikums) par laikposmu no attiecīgā gada 1. janvāra līdz 30. jūnijam. Ja tiek konstatēts, ka saskaņā ar depozīta sistēmas operatora iesniegto pārskatu par attiecīgo laikposmu pieņemšana vai savākšana, nodošana atkārtotai izmantošanai un pārstrāde nav izpildīta vismaz 40 % apmērā no pusgada laikā izpildāmajiem rādītājiem, dienests veic šo noteikumu 47., 48. un 49. punktā minētās darbības.

52. Depozīta sistēmas operators katru gadu līdz 30. aprīlim iesniedz dienestā auditētu pārskatu par iepriekšējo gadu atbilstoši šo noteikumu 8. pielikumam. Pārskatam pievieno auditora atzinumu par pārskatā minētās informācijas atbilstību prasībām, kas noteiktas normatīvajos aktos par iepakojuma uzskaiti un apsaimniekošanu.

53. Depozīta sistēmas operators šo noteikumu 51. un 52. punktā minētajam pārskatam pievieno finanšu nodrošinājuma dokumentu atbilstoši faktiskajam aprēķinātā dabas resursu nodokļa apmēram, ja aprēķinātā nodokļa summa ir mainījusies vismaz par 10 %.

54. Depozīta sistēmas operatoram ir pienākums pēc dienesta amatpersonu pieprasījuma uzrādīt dokumentu oriģinālus, kas apstiprina depozīta sistēmas darbības organizēšanas un īstenošanas plānā un pārskatā iekļautās informācijas patiesumu (tai skaitā līgumus un apliecinājumus par komersantu pieņemtā vai savāktā, atkārtotai izmantošanai sagatavotā vai pārstrādātā un reģenerētā depozīta iepakojuma apjomu konkrētā laikposmā, kā arī dokumentus, kas apliecina depozīta iepakojuma realizāciju vai nodošanu atkārtotai lietošanai).

55. Dienests mēneša laikā pēc šo noteikumu 51. vai 52. punktā minēto dokumentu saņemšanas izvērtē to saturu un sagatavo atzinumu par pārskatu.

56. Ja atzinumā tiek konstatēts, ka šo noteikumu 51. vai 52. punktā minētie dokumenti neatbilst šo noteikumu prasībām vai šo noteikumu 52. punktā minētajā auditora atzinumā norādīts uz neatbilstību, dienests rakstiski brīdina depozīta sistēmas operatoru par konstatēto pārkāpumu un uzdod 10 darbdienu laikā iesniegt trūkstošo informāciju.

57. Ja 10 darbdienu laikā trūkstošā informācija dienestam netiek iesniegta vai tiek iesniegta nepilnīga informācija, dienests informē Iepakojuma apsaimniekošanas padomi.

58. Padome piecu darbdienu laikā sniedz dienestam savu ieteikumu par veicamajām darbībām. Dienests pieņem lēmumu par grozījumu izdarīšanu līgumā un, ja nepieciešams, par līguma izbeigšanu.

59. Ja dienests pieņem lēmumu par līguma izbeigšanu sakarā ar operatora darbību vai bezdarbību, kā rezultātā netiek nodrošināta depozīta sistēmas darbība un netiek ievēroti līguma nosacījumi, lai nodrošinātu depozīta sistēmas darbības nepārtrauktību, dienests uzsāk noslēgtā līguma izbeigšanas procedūru:

59.1. dienests izsludina atkārtotu pieteikšanos uz tiesībām kļūt par depozīta sistēmas operatoru, publicējot paziņojumu Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likumā noteiktajā kārtībā;

59.2. dienests līdz jauna depozīta sistēmas operatora izvēlei var turpināt līgumu ar līdzšinējo depozīta sistēmas operatoru. Depozīta sistēmas operatoram ir pienākums nodrošināt depozīta sistēmas darbību līdz brīdim, kad stājas spēkā līgums ar citu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā dienesta izraudzītu depozīta sistēmas operatoru, izņemot šo noteikumu 59.3. apakšpunktā minēto gadījumu;

59.3. ja depozīta sistēmas operators nevar nodrošināt darbību atbilstoši noslēgtajam līgumam, dienests atbilstoši publiskos iepirkumus regulējošiem normatīvajiem aktiem veic sarunu procedūru ar iepakojuma apsaimniekotājiem (saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likumu), kuri atbilst Iepakojuma likuma nosacījumiem par depozīta sistēmas operatoru, lai izvēlētos pagaidu depozīta sistēmas operatoru. Depozīta sistēmas operators nodod infrastruktūras objektu, depozīta iepakojuma pieņemšanai nepieciešamās iekārtas vai to lietošanas tiesības un depozīta iepakojuma uzskaites sistēmas lietošanas tiesības pagaidu depozīta sistēmas operatoram.

60. Ja dienests pieņem lēmumu par līguma izbeigšanu sakarā ar depozīta sistēmas operatora darbību vai bezdarbību, kā rezultātā netiek nodrošināta depozīta sistēmas darbība un ievēroti līguma nosacījumi, bet depozīta sistēmas operators nepiekrīt iemesliem, kuru dēļ dienests vienpusēji atkāpjas no līguma, lēmumu par līguma izbeigšanu var pārsūdzēt tiesā. Pēc tiesvedības uzsākšanas depozīta sistēmas operatoram ir pienākums nodrošināt depozīta sistēmas darbības nepārtrauktību vai infrastruktūras nodošanu citam normatīvajos aktos noteiktā kārtībā dienesta izraudzītam depozīta sistēmas operatoram.

VI. Noslēguma jautājums

(Nodaļa MK 20.09.2022. noteikumu Nr. 589 redakcijā)

61. Dzērienus, ar kādiem ir papildināts šo noteikumu 1. pielikums (sīrupi, alkoholiskie kokteiļi uz spirta bāzes un visu veidu alkoholiskie dzērieni plastmasas pudelēs vai skārdenēs), var laist tirgū līdz 2023. gada 31. martam un darīt pieejamus tirgū līdz 2023. gada 30. jūnijam gan ar speciālo norādi (marķējumu), gan bez tās.

(MK 20.09.2022. noteikumu Nr. 589 redakcijā)

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

(MK 20.09.2022. noteikumu Nr. 589 redakcijā)

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 30. maija Direktīvas (ES) 2018/852, ar ko groza Direktīvu 94/62/EK par iepakojumu un izlietoto iepakojumu;

2) Eiropas Parlamenta un Padomes 2019. gada 5. jūnija Direktīvas (ES) 2019/904 par konkrētu plastmasas izstrādājumu ietekmes uz vidi samazināšanu.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs J. Pūce
1. pielikums
Ministru kabineta
2020. gada 11. augusta
noteikumiem Nr. 519

(Pielikums MK 20.09.2002. noteikumu Nr. 589 redakcijā; pielikuma jaunā redakcija stājas spēkā 01.01.2023., sk. grozījumu 2. punktu)

Dzērienu iepakojumi, kuriem piemēro depozīta sistēmu

Nr. p. k.

Vienreiz un atkārtoti lietojamā iepakojuma veidi1Dzērieni
1.

Plastmasas (PET materiālu grupa) pudeles ar tilpumu no 0,1 līdz 3 l (neieskaitot)

 

Skārdenes ar tilpumu no 0,1 līdz 3 l (neieskaitot)

Karbonizēti un nekarbonizēti bezalkoholiskie dzērieni (piemēram, minerālūdens, dzeramais ūdens, limonādes, enerģijas dzērieni, kafijas dzērieni, ledus tēja, sulas, nektāri, bezalkoholiskais alus), sīrupi

 

Visu veidu alkoholiskie dzērieni

2.

Stikla pudeles ar tilpumu no 0,1 līdz 3 l (neieskaitot)

Karbonizēti un nekarbonizēti bezalkoholiskie dzērieni (piemēram, minerālūdens, dzeramais ūdens, limonādes, enerģijas dzērieni, kafijas dzērieni, ledus tēja, sulas, nektāri), sīrupi

 

Alus (ieskaitot bezalkoholisko)

 

Sidrs

 

Alkoholiskie dzērieni ar alkohola saturu no 0,5 % līdz 15 % (piemēram, kokteiļi vai jauktie dzērieni (dzērienu maisījumi), kas satur raudzēto dzērienu vai spirtu, tai skaitā aromatizēti vīni, aromatizēti vīna dzērieni, aromatizēti vīna kokteiļi), izņemot vīnu, dzirkstošo vīnu un augļu vīnu

Piezīme.

1 Izņemot iepakojumu, kuru tā formas vai tehnisko īpašību dēļ nav iespējams pieņemt automatizēti; katrs šāds gadījums jāsaskaņo ar Valsts vides dienestu.

2. pielikums
Ministru kabineta
2020. gada 11. augusta
noteikumiem Nr. 519
Speciālās norādes

1. Speciālā norāde, kas apliecina depozīta sistēmas piemērošanu vienreiz lietojamam iepakojumam.

2. Speciālā norāde, kas apliecina depozīta sistēmas piemērošanu atkārtoti lietojamam iepakojumam.

Piezīme. "AU" – atkārtoti uzpildāms

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs J. Pūce
3. pielikums
Ministru kabineta
2020. gada 11. augusta
noteikumiem Nr. 519

(Pielikums MK 20.09.2022. noteikumu Nr. 589 redakcijā)

Depozīta iepakojuma pieņemšanas, nodošanas atkārtotai izmantošanai un pārstrādes apjomi (īpatsvars %) un termiņi
Nr.
p. k.
Izlietotā depozīta iepakojuma materiāla veidsNo 2022. gada 1. februāra līdz 2023. gada 31. decembrimNo 2024. gada 1. janvāra līdz 2024. gada 31. decembrimNo 2025. gada 1. janvāra līdz 2025. gada 31. decembrimNo 2026. gada 1. janvāra līdz 2027. gada 31. decembrimNo 2028. gada 1. janvāra līdz 2028. gada 31. decembrimNo 2029. gada 1. janvāra līdz 2029. gada 31. decembrimNo 2030. gada
1. janvāra

 

pieņemts vai savāktspārstrādāts un nodots atkārtotai izmantošanaipieņemts vai savāktspārstrādāts un nodots atkārtotai izmantošanaipieņemts vai savāktspārstrādāts un nodots atkārtotai izmantošanaipieņemts vai savāktspārstrādāts un nodots atkārtotai izmantošanaipieņemts vai savāktspārstrādāts un nodots atkārtotai izmantošanaipieņemts vai savāktspārstrādāts un nodots atkārtotai izmantošanaipieņemts vai savāktspārstrādāts un nodots atkārtotai izmantošanai
1.Stikls7070737377778181838385859090
2.Plastmasa7050735377558057855890599060
3.Melnais metāls6060656570707272737375758080
4.Alumīnijs4040454550505252545457576060
5.Visi materiāli kopā 60 63 65 66 67 68 70

Piezīme. Īpatsvaru procentos aprēķina no tirgū laistā depozīta iepakojuma daudzuma. Attiecībā uz atkārtoti lietojamo depozīta iepakojumu ieskaita pirmoreiz tirgū laisto daudzumu (pirmā rotācija).

4. pielikums
Ministru kabineta
2020. gada 11. augusta
noteikumiem Nr. 519
Izmaksu pozīcijas depozīta iepakojuma apsaimniekošanas maksas aprēķinam
Izmaksu pozīcijasAutomatizētais pieņemšanas veids (presēts/nepresēts)Manuālais pieņemšanas veids (nepresēts)
 euro uz iepakojuma vienību euro uz iepakojuma vienību
Automāta darbībaeuro/gadā  00,00
Telpa (depozīta iepakojuma pieņemšanas punkta izveidei un apkalpošanai un depozīta iepakojuma uzglabāšanai)euro/gadā    
Īres u. c. maksas     
Darbinieku izmaksas (darba alga, darba apģērbs un apmācība)euro/gadā    
Papildu izmaksas (apsardze, maisi, konteineri u. c.)euro/gadā    
Izmaksas kopāeuro/gadā    
      
Vidējais skaits gadāvienību skaits  
KOPĀ     

Piezīme. Izmaksu pozīcijas ietver uz depozīta iepakojuma apsaimniekošanu attiecināto noslodzi (%).

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs J. Pūce
5. pielikums
Ministru kabineta
2020. gada 11. augusta
noteikumiem Nr. 519
Iesniegums par depozīta sistēmas izveidi

Valsts vides dienestam
vvd@vvd.gov.lv

Lūdzu apstiprināt 
 (komersanta nosaukums)1
 
(vienotais reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, e-pasts)

apsaimniekošanas plānu un piemērot atbrīvojumu no dabas resursu nodokļa samaksas2 par šādiem depozīta iepakojuma veidiem:

 1.  
 2.  
 3.  
 4.  

laikposmam no 20__. gada __. ______ līdz 20__. gada __. _______ .

Iesniegumam pievienotā plāna _________________daļā sniegtā informācija ir komercnoslēpums (var attiecināt tikai uz depozīta iepakotāju informāciju par tirgū laisto depozīta iepakojumu).

Apliecinu, ka norādītā informācija ir pilnīga un patiesa.

Pielikumā:

1. Depozīta sistēmas darbības organizēšanas un īstenošanas plāns laikposmam no 20____. gada ____. ___________līdz 20____. gada ___. ___________ uz _____ lapām.

2. Finanšu nodrošinājuma dokuments (kredītiestādes izsniegta pirmā pieprasījuma garantijas vēstule vai apdrošinātāja izsniegta apdrošināšanas polise) uz _____lapām.

Datums3 ___________________

Vadītājs vai paraksttiesīgā persona 
 (amats, vārds, uzvārds, paraksts3)

Piezīmes.

1 Depozīta sistēmas operators.

2 Apsaimniekošanas plāna 7. tabulā minētajiem depozīta iepakotājiem.

3 Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs J. Pūce
6. pielikums
Ministru kabineta
2020. gada 11. augusta
noteikumiem Nr. 519
Depozīta sistēmas darbības organizēšanas un īstenošanas plāns
 
(komersanta nosaukums, reģistrācijas numurs)

laikposmam no 20___. gada ___. __________ līdz 20___. gada ___. __________

1. Plānotais depozīta iepakojuma daudzums un atkārtoti lietojamais depozīta iepakojums

1.1. Plānotais depozīta iepakojuma daudzums un aprēķinātais dabas resursu nodoklis1

Nr.
p. k.
Depozīta iepakojuma materiāla veidsTirgū pirmo reizi kopā ar dzērienu laistais depozīta iepakojums (vienību skaits)Tirgū pirmo reizi kopā ar dzērienu laistais depozīta iepakojums (kg)Dabas resursu nodokļa likme (euro/kg)Aprēķinātais dabas resursu nodoklis (euro)

20__. gads

20__. gads

20__. gads

20__. gads

20__. gads

20__. gads

20__. gads

20__. gads

20__. gads
1.Stikls          
2.Plastmasa          
3.Melnais metāls          
4.Alumīnijs          
5.KOPĀ          

Piezīme. 1. Informāciju par trim gadiem papildina ar prognozi tirgus attīstības tendencei vēl uz četriem gadiem. Tabulai ir informatīvs raksturs.

1.2. Atkārtoti lietojamais depozīta iepakojums

Depozīta iepakojuma materiāla veidsTirgū pirmo reizi kopā ar dzērienu laistais iepakojumsRotācijas
Viss depozīta iepakojums5Atkārtoti lietojamais depozīta iepakojumsAtkārtoti lietojamais depozīta iepakojums
(kg)(vienības)(kg)(vienības)(kg)2(skaits)3
1234567
Stikls      

Piezīmes.

2. Iekrāsoto lauku aizpildīšana nav obligāta.

3. 2Atkārtoti lietojamā depozīta iepakojuma pilno rotāciju skaits attiecīgajā gadā, kas pareizināts ar iepakojuma masu.

4. 3Atkārtoti lietojamā depozīta iepakojuma pilno rotāciju skaits attiecīgajā gadā.

2. Plānotais pārstrādātā izlietotā dzērienu depozīta iepakojuma daudzums un īpatsvars

Nr. p. k.

 

Depozīta iepakojuma materiāla veidsIzlietotā dzērienu depozīta iepakojuma daudzums (pa gadiem), ko plānots sagatavot pārstrādei (kg)4Izlietotā dzērienu depozīta iepakojuma daudzums (pa gadiem), ko plānots pārstrādāt
Pārstrādātais (kg)
Latvijas Republikas teritorijāCitās valstīsPārstrādātais kopā (kg)Pārstrādātais kopā5 (%)
gadsgadsgadsgadsgads
20__.20__.20__.20__.20__.20__.20__.20__.20__.20__.20__.20__.20__.20__.20__.
1.Stikls               
2.Plastmasa               
3.Melnais metāls               
4.Alumīnijs               
5.KOPĀ               

Piezīmes.

5. 4 Sagatavošana pārstrādei netiek ieskaitīta pārstrādē.

6. 5 Izlietotā dzērienu depozīta iepakojuma pārstrādes īpatsvaru aprēķina procentos pret attiecīgajā gadā tirgū laisto depozīta iepakojumu.

3. Depozīta sistēmas vispārīgs apraksts

3.1. Izlietotā dzērienu depozīta iepakojuma pieņemšana

3.1.1. Aprakstā ietver informāciju par to, kā tiks nodrošināts izlietotā dzērienu depozīta iepakojuma pieņemšanas vietu teritoriālais pārklājums, pievienojot Latvijas Republikas karti (noteiktā mērogā) ar šo vietu izvietojumu. Aprakstā ietver informāciju par to, vai un kā tiks organizēta izlietotā dzērienu depozīta iepakojuma pieņemšana arī ārpus tirdzniecības vietām, tai skaitā mobilā veidā.

Aprakstam pievieno darbību raksturojošo shematisko attēlu.

 

3.1.2. Dzērienu depozīta iepakojuma pieņemšanas organizācija Latvijas Republikas teritorijā
(tabulu pievieno pārskata pielikumā Microsoft Excel vai citā skaitļu programmas formātā)

Nr. p. k.Pašvaldība (alfabēta secībā)Izlietotā dzērienu depozīta iepakojuma pieņemšanas vietas adreseApliecinājuma dokuments par izlietotā dzērienu depozīta iepakojuma pieņemšanu iepakojuma pieņemšanas vietā vai atkritumu dalītas vākšanas laukumāDzērienu depozīta iepakojuma materiālu veids, kas tiek pieņemtsPlānotā iepakojuma pieņemšanas metode
      
      
      

3.1.3. Aprakstā ietver informāciju par to, kā tiks nodrošināta izlietotā dzērienu depozīta iepakojuma pieņemšana divos veidos (manuāli un depozīta iepakojuma pieņemšanas automātā), norādot plānoto manuāli un automatizēti pieņemamo vietu skaitu un īpatsvaru.

Aprakstā ietver informāciju, kas pamato izvēlēto depozīta sistēmas tehnisko un tehnoloģisko risinājumu, tai skaitā IT risinājumu, kas nodrošina visus depozīta sistēmas uzskaites un norēķinu procesus. Pievieno plānoto depozīta sistēmas iekārtu tehnisko specifikāciju un informē par iekārtu iegādes organizēšanas kārtību. Pamato, kāds iekārtu piegādātāja (piegādātāju) izvēles princips izmantots, – zemākā cena vai saimnieciski izdevīgākais piedāvājums. Norāda pamatotus izpētes rezultātus par depozīta sistēmas tehnisko un IT risinājumu pieejamību, pamatojot izvēli ar objektīvu salīdzinājumu. Norāda informāciju, kādas darbības jau ir veiktas.

 

3.2. Izlietotā dzērienu depozīta iepakojuma loģistikas organizēšana (apraksts)

 

3.3. Izlietotā dzērienu depozīta iepakojuma atkārtotā lietošana

3.3.1. Aprakstā ietver informāciju par to, kā tiks nodrošināta atkārtoti lietojamā depozīta iepakojuma nodošana atkārtotai lietošanai.

 

3.3.2. Komersanti, kuri atkārtoti izmantos depozīta iepakojumu
(tabulu pievieno pārskata pielikumā Microsoft Excel vai citā skaitļu programmas formātā)

Nr. p. k.NosaukumsReģistrācijas numurs Uzņēmumu reģistrāJuridiskā adreseNodomu protokolsDepozīta iepakojuma materiāla veids
      
      
      

3.4. Depozīta iepakojuma plūsmas uzskaite un kontrole

3.4.1. Aprakstā ietver informāciju par to, kā tiks veikta depozīta iepakojuma uzskaite saskaņā ar normatīvajiem aktiem par dabas resursu nodokli un atkritumu apsaimniekošanu. Norāda pamatotus izpētes rezultātus par depozīta sistēmas plūsmas uzskaites un kontroles tehnisko un IT risinājumu pieejamību no Latvijas un citu valstu ražošanas un IT uzņēmumiem, kas spēj nodrošināt uzticamu depozīta iepakojuma plūsmas uzskaiti un kontroli, un pamato izvēli ar objektīvu salīdzinājumu.

3.4.2. Aprakstā ietver informāciju par to, kā tiks organizēta auditora izvēle un kad tiks noslēgts līgums ar auditoru.

 

4. Izlietotā dzērienu depozīta iepakojuma pārstrādes organizācija

4.1. Izlietotā dzērienu depozīta iepakojuma pārstrāde

Aprakstā ietver informāciju par to, kā tiks organizēta izlietotā dzērienu depozīta iepakojuma pieņemšana, nodošana atkārtotai izmantošanai un pārstrāde tādos apjomos, kas nav mazāki par šo noteikumu 3. pielikumā minētajiem apjomiem, kā arī norāda pārstrādes darbības, par kuru veikšanu ir plānots noslēgt līgumus ar komersantiem. Pievieno plānoto darbību shematisko attēlojumu, norāda pārstrādātāju izvēles procedūru.

 

4.2. Komersanti, ar kuriem plānots noslēgt līgumu par izlietotā dzērienu depozīta iepakojuma pārstrādi Latvijas Republikas teritorijā
(tabulu pievieno pārskata pielikumā Microsoft Excel vai citā skaitļu programmas formātā)

Nr.
p. k.
NosaukumsReģistrācijas numurs Uzņēmumu reģistrāJuridiskā adreseNodomu protokols vai pārstrādātāja apliecinājumsPārstrādes iekārtas adreseAtļaujas numurs, izsniegšanas datums un derīguma termiņšIzlietotā dzērienu depozīta iepakojuma materiāla veids un atkritumu klases kodsAtļautās darbības un reģenerācijas kods
         
         
         

4.3. Komersanti, ar kuriem plānots noslēgt līgumu par izlietotā dzērienu depozīta iepakojuma pārstrādi ārpus Latvijas Republikas teritorijas
(tabulu pievieno pārskata pielikumā Microsoft Excel vai citā skaitļu programmas formātā)

Nr.
p. k.
NosaukumsReģistrācijas numurs Uzņēmumu reģistrāJuridiskā adreseNodomu protokols vai pārstrādātāja apliecinājumsPārstrādes iekārtas adreseAtļaujas izdevējs, atļaujas numurs, izdošanas datums un derīguma termiņšIzlietotā dzērienu depozīta iepakojuma materiāla veidsAtļautās darbības un reģenerācijas kods
         
         
         

5. Sabiedrības informēšanas pasākumi

5.1. Komunikācijas pasākumu plāns

Nr. p. k.Pasākuma mērķisPasākuma veids6/ aprakstsMērķauditorija (ne mazāk par 100 dalībniekiem reālajā vidē vai tiešsaistē)Plānotais īstenošanas laiksPlānotā pasākuma norises vieta vai informācijas publicēšanas vieta, aptvertā teritorija (atkritumu apsaimniekošanas reģions)Pasākuma īstenošanai plānotais finansējums (euro)
1.Sabiedrības informēšana par depozīta sistēmas nepieciešamību un savāktā iepakojuma tālāku izmantošanu un pārstrādi, kā arī vides ieguvumiem     
2.Sabiedrības informēšana par depozīta sistēmas darbības rezultātiem     
3.Sabiedrības informēšana par izlietotā dzērienu depozīta iepakojuma pieņemšanas vietām     
     Kopā 

Piezīme.

7. 6 Informatīvie pasākumi (publikācijas, izglītojoši raksti, audioieraksti, video satura vienības plašsaziņas līdzekļos un mediju platformās); izglītojošie pasākumi ar sabiedrības līdzdalību (akcijas, semināri, konferences, apmācības (tostarp tiešsaistes), atkritumu apsaimniekošanas infrastruktūras objektu apmeklējumi).

5.2. Aprakstā ietver informāciju par to, kā tiks nodrošināts informatīvais atbalsts saziņai ar galalietotājiem.

 

6. Depozīta sistēmas darbības finanšu plāns

6.1. Plānotais depozīta sistēmas darbības organizēšanas un īstenošanas plāna izmaksu sadalījums

Aprakstā ietver informāciju par izmaksu sadalījumu saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas noteikto depozīta sistēmas dalības maksas aprēķināšanas metodiku.

 

6.2. Indikatīvā depozīta sistēmas dalības maksa

Aprakstā ietver informāciju par depozīta sistēmas dalības maksas (uz iepakojuma vienību) aprēķinu saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas noteikto depozīta sistēmas dalības maksas aprēķināšanas metodiku.

 

6.3. Indikatīvā depozīta iepakojuma apsaimniekošanas maksa

Aprakstā ietver informāciju par depozīta iepakojuma apsaimniekošanas maksu (uz iepakojuma vienību), kādu depozīta sistēmas operators piemēros, uzsākot darbību.

 

7. Depozīta iepakotāju saraksts

7.1. Depozīta iepakotāju saraksts, kuri apliecina, ka kļūs par attiecīgā komersanta dalībniekiem, ja tam tiks piešķirtas depozīta sistēmas operatora tiesības
(tabulu pievieno pārskata pielikumā Microsoft Excel vai citā skaitļu programmas formātā)

Nr. p. k.

 

NosaukumsReģistrācijas numurs Uzņēmumu reģistrāJuridiskā adreseDepozīta iepakotāja apliecinājumsReģistrācijas numurs un datums Valsts vides dienesta reģistrāDepozīta iepakojuma veidi, par kādiem ir saņemts apliecinājumsDepozīta iepakojuma daudzums (gab. un kg), par kādiem ir saņemts apliecinājums
        
        
        

7.2. Depozīta iepakotāju saraksts, kuri noslēguši līgumu ar depozīta sistēmas operatoru par dalību depozīta sistēmā7
(tabulu pievieno pārskata pielikumā Microsoft Excel vai citā skaitļu programmas formātā)

Nr. p. k.

 

Reģistrācijas numursNosaukumsJuridiskā adreseNoslēgtā līguma datums un numursReģistrācijas numurs un datums Valsts vides dienesta reģistrāDepozīta iepakojuma veidi, par kādiem ir noslēgts līgums
       
       
       

Piezīme.

8. 7 Iesniedz pēc līguma noslēgšanas par depozīta sistēmas darbības nodrošināšanu.

8. Depozīta iepakojuma pārdēvēju saraksts

8.1. Depozīta iepakojuma pārdēvēju saraksts, kuri apliecina, ka pieņems izlietoto dzērienu depozīta iepakojumu savā tirdzniecības vietā, tās teritorijā vai tirdzniecības vietas tuvumā
(tabulu pievieno pārskata pielikumā Microsoft Excel vai citā skaitļu programmas formātā)

Nr. p. k.

 

Reģistrācijas numursNosaukumsJuridiskā adrese

Depozīta iepakojuma pārdēvēja apliecinājums

 

Depozīta iepakojuma veidi, par kādiem ir saņemts apliecinājums
      
      
      

8.2. Depozīta iepakojuma pārdēvēju saraksts, kuri noslēguši līgumu ar depozīta sistēmas operatoru par izlietotā dzērienu depozīta iepakojuma pieņemšanu savā tirdzniecības vietā, tās teritorijā vai tirdzniecības vietas tuvumā8
(tabulu pievieno pārskata pielikumā Microsoft Excel vai citā skaitļu programmas formātā)

Nr. p. k.Reģistrācijas numursNosaukumsJuridiskā adreseNoslēgtā līguma datums un numursDepozīta iepakojuma veidi, par kādiem ir noslēgts līgums
      
      
      

Piezīme.

9. 8 Iesniedz pēc līguma par depozīta sistēmas darbības nodrošināšanu noslēgšanas ar dienestu.

Apliecinu, ka norādītā informācija ir pilnīga un patiesa. 

  
(datums9) 
Vadītājs vai paraksttiesīgā persona     
 (amats) (vārds, uzvārds) (paraksts9)
Informāciju sagatavoja     
 (amats) (vārds, uzvārds) (paraksts9)

Piezīme.

10. 9 Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs J. Pūce
7. pielikums
Ministru kabineta
2020. gada 11. augusta
noteikumiem Nr. 519
Pretendenta pieteikuma vērtēšana

I. Vērtēšanas kritēriji

Nr. p. k.KritērijsSvars
1.Depozīta sistēmas darbības organizēšanas un īstenošanas plāns70 %
2.Depozīta iepakotāju saraksts, kuri apliecina, ka kļūs par attiecīgā komersanta dalībniekiem, ja tam tiks piešķirtas depozīta sistēmas operatora tiesības, iepakojuma daļa kopējā depozīta iepakojuma apjomā

30 %

II. Depozīta sistēmas darbības organizēšanas un īstenošanas plāna (1. kritērijs) vērtēšanas apakškritēriji

Nr. p. k.ApakškritērijsApsaimniekošanas plānā vērtējamā sadaļa
1.Izlietotā dzērienu depozīta iepakojuma pieņemšanas vietu tīkla teritoriālais pārklājums, tai skaitā izlietotā dzērienu depozīta iepakojuma pieņemšanas organizācija ārpus tirdzniecības vietām, efektivitāte un pieejamība galalietotājiem3.1.1., 3.1.2.
2.Izlietotā dzērienu depozīta iepakojuma pieņemšanas tehniskais risinājums, tehniskās iespējas papildināt pieņemamā iepakojuma klāstu3.1.3., 3.4.
3.Izlietotā dzērienu depozīta iepakojuma loģistikas organizēšana (piemēram, loģistikas ķēdes slodze uz kopējo transporta satiksmes plūsmu, ceļu infrastruktūru, gaisa un trokšņu piesārņojumu un citiem vides kvalitātes aspektiem)3.2.
4.Pieņemtā izlietotā dzērienu depozīta iepakojuma nodošanas atkārtotai lietošanai organizēšana3.3.
5.Pieņemtā izlietotā dzērienu depozīta iepakojuma nodošanas pārstrādei organizēšana4.
6.Sabiedrības informēšanas komunikācijas pasākumi5.
7.Depozīta sistēmas darbības finanšu plāna izmaksu sadalījums6.1.
8.Plānotā depozīta sistēmas dalības maksa6.2.
Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs J. Pūce
8. pielikums
Ministru kabineta
2020. gada 11. augusta
noteikumiem Nr. 519

(Pielikums MK 20.09.2022. noteikumu Nr. 589 redakcijā)

Pārskats par depozīta sistēmas īstenošanu

Valsts vides dienestam
vvd@vvd.gov.lv

 
(komersanta nosaukums, vienotais reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, e-pasts)

Pārskats par depozīta sistēmas īstenošanu
par laikposmu no 20___. gada ___. _________ līdz 20___. gada ___. _________

1. Izlietotā dzērienu depozīta iepakojuma apsaimniekošanas sistēmas apraksts

1.1. Izlietotā dzērienu depozīta iepakojuma pieņemšanas sistēmas vispārīgs apraksts

Aprakstā ietver informāciju par to, kā tika veikta izlietotā dzērienu depozīta iepakojuma pieņemšana un savākšana, tai skaitā norāda, kā tika nodrošināts depozīta iepakojuma pieņemšanas vietu teritoriālais pārklājums. Pievieno darbību shematisko attēlojumu.

 

1.2. To depozīta sistēmas pasākumu apraksts, kas tika īstenoti pieņemšanas, nodošanas atkārtotai izmantošanai un pārstrādes normu izpildei

Aprakstā ietver informāciju par to, kā tika nodrošināta izlietotā dzērienu depozīta iepakojuma pieņemšana, nodošana atkārtotai izmantošanai un pārstrāde tādos apjomos, kas nav mazāki par šo noteikumu 3. pielikumā minētajiem apjomiem, kā arī norāda pārstrādes darbības, par kuru veikšanu ir noslēgti līgumi ar komersantiem, un paša veiktās pārstrādes darbības (ja tās tiek veiktas). Pievieno darbību shematisko attēlojumu.

 

2. Informācija par depozīta iepakojuma apjomu

2.1. Pārskata periodā tirgū kopā ar dzērienu laistā depozīta iepakojuma daudzums un aprēķinātais dabas resursu nodoklis

Nr. p. k.

 

Depozīta iepakojuma materiāla veidsDepozīta iepakojuma vienību skaitsDepozīta iepakojuma masa (kg)Dabas resursu nodokļa likme (euro)Aprēķinātais dabas resursu nodoklis (euro)
1.Stikls    
2.Plastmasa    
3.Melnais metāls    
4.Alumīnijs    
5.KOPĀ  X 

Piezīme.

1. Tirgū laistajā depozīta iepakojuma daudzumā ieskaita visu tirgū laisto vienreiz lietojamo depozīta iepakojumu un pirmoreiz tirgū laisto atkārtoti lietojamo depozīta iepakojumu (pirmā rotācija).

2.2. Atkārtoti lietojamais depozīta iepakojums

Depozīta iepakojuma materiāla veidsTirgū pirmo reizi kopā ar dzērienu laistais iepakojumsAtkārtota uzpildīšana (rotācijas1)
viss depozīta iepakojumsatkārtoti lietojamais depozīta iepakojumsatkārtoti lietojamais depozīta iepakojums
(kg)(vienības)(kg)(vienības)atkārtoti lietojamā depozīta iepakojuma daļa (%) no visa depozīta iepakojuma(kg)2(skaits)
Stikls       

Piezīmes.

2. Iekrāsoto lauku aizpildīšana nav obligāta.

3. 1 Atkārtoti lietojamā depozīta iepakojuma pilno rotāciju skaits attiecīgajā gadā.

4. 2 Atkārtoti lietojamā depozīta iepakojuma pilno rotāciju skaits attiecīgajā gadā, kas pareizināts ar iepakojuma masu.

3. Informācija par depozīta iepakojumu un tā apsaimniekošanu

3.1. Informācija par radīto, pieņemto vai savākto, pārstrādei un reģenerācijai sagatavoto, Latvijas Republikas teritorijā pārstrādāto depozīta iepakojumu

Nr. p. k.Depozīta iepakojuma materiāla veidsRadītais izlietotā dzērienu depozīta iepakojuma daudzums (kg)Latvijas Republikas teritorijā pieņemtais vai savāktais izlietotā dzērienu depozīta iepakojuma daudzums pārskata gadā (kg)Pārstrādei un reģenerācijai sagatavotais izlietotā dzērienu depozīta iepakojuma daudzums pārskata gadā3 (kg)Izlietotais dzērienu depozīta iepakojums, kas pārstrādāts Latvijas Republikas teritorijā4 (kg)
123456
1.Stikls    
2.Plastmasa    
3.Melnais metāls    
4.Alumīnijs    
5.Metāls kopā    
6.KOPĀ    

Piezīmes.

5. Sagatavošana pārstrādei netiek ieskaitīta pārstrādē.

6. 4 Pārstrāde ietver to pašu materiālu vai citu materiālu iegūšanu no izlietotā iepakojuma vai tā materiāla un organisko pārstrādi. Pārstrādē neieskaita izlietotā iepakojuma materiālu, kas vairs nav atkritumi un kuru paredzēts izmantot kā kurināmo vai citu enerģijas ražošanas līdzekli vai kuru paredzēts izmantot sadedzināšanai, aizbēršanai vai apglabāšanai poligonā.

3.2. Informācija par ārpus Latvijas Republikas teritorijas pārstrādāto depozīta iepakojumu un kopējo pārstrādāto un reģenerēto depozīta iepakojumu

Nr. p. k.
Depozīta iepakojuma materiāla veids
Izlietotais dzērienu depozīta iepakojums, kas nosūtīts pārstrādei uz citām dalībvalstīm (kg)
Izlietotais dzērienu depozīta iepakojums, kas nosūtīts pārstrādei ārpus ES (kg)
Kopējais pārstrādātā izlietotā dzērienu depozīta iepakojuma daudzums (kg)
(6. + 9. + 10.)
Kopējais pārstrādātā izlietotā dzērienu depozīta iepakojuma daudzums (%)
(11. / 3. x 100 %)
Kopējais reģenerētā izlietotā dzērienu depozīta iepakojuma daudzums (kg), izmantojot
sadedzināšanu ar enerģijas atgūšanu5
cita veida reģenerāciju6
7
8
9
10
11
12
13
14
1.
Stikls
 
 
 
 
 
 
2.
Plastmasa
 
 
 
 
 
 
3.
Melnais metāls
 
 
 
 
 
 
4.
Alumīnijs
 
 
 
 
 
 
5.
Metāls kopā
 
 
 
 
 
 
6.
KOPĀ
 
 
 
 
 
 

Piezīmes.

7. Iekrāsotos laukus neaizpilda.

8. Ietver sadedzināšanu ar enerģijas atgūšanu un to atkritumu apstrādi, kas izmantojami par kurināmo vai citas enerģijas ražošanas līdzekli.

9. Neietver pārstrādi un enerģijas atgūšanu, bet ietver aizbēršanu.

4. Dokumenti, kas apliecina izlietotā dzērienu depozīta iepakojuma pieņemšanu vai savākšanu Latvijas Republikas teritorijā un savāktā izlietotā dzērienu depozīta iepakojuma pārstrādi un reģenerāciju

4.1. Komersantu apliecinājuma dokumenti par Latvijas Republikas teritorijā pieņemto vai savākto izlietotā dzērienu depozīta iepakojuma daudzumu attiecīgajā laikposmā7

Nr. p. k.NosaukumsReģistrācijas numurs Uzņēmumu reģistrāJuridiskā adreseIzlietotā dzērienu depozīta iepakojuma pieņemšanas vietas adreseDokumentā norādītais pieņemtā vai savāktā izlietotā dzērienu depozīta iepakojuma materiāla veidsDokumentā norādītais pieņemtā vai savāktā izlietotā dzērienu depozīta iepakojuma daudzums (kg)Laikposms, par kuru izsniegts dokumentsDokumenta izsniegšanas datumsKomersanta nosaukums, kam tika nodots pārstrādei vai reģenerācijai
          
          

Piezīme.

10. 7 Apliecinājuma dokumentus sniedz tie komersanti, ar kuriem ir noslēgts līgums par izlietotā dzērienu depozīta iepakojuma pieņemšanu vai savākšanu un kuri attiecīgajā laikposmā savāca šā pārskata 3.1. punktā norādīto izlietoto dzērienu depozīta iepakojumu. Apliecinājumu var sniegt depozīta sistēmas operatora izveidotais depozīta iepakojuma uzskaites centrs.

4.2. Komersantu apliecinājuma dokumenti par pārstrādāto vai reģenerēto izlietotā dzērienu depozīta iepakojuma daudzumu attiecīgajā laikposmā8

Nr. p. k.

 

NosaukumsReģistrācijas numurs Uzņēmumu reģistrāJuridiskā adreseDokumentā norādītais pārstrādātā vai reģenerētā izlietotā iepakojuma un vienreiz lietojamo trauku materiāla veids un atkritumu klaseDokumentā norādītais pārstrādātā vai reģenerētā izlietotā iepakojuma un vienreiz lietojamo trauku daudzums (kg)Veiktās reģenerācijas darbības kods vai nosaukumsLaikposms, par kuru izsniegts dokumentsDokumenta izsniegšanas datums
         
         

Piezīme.

11. 8 Apliecinājuma dokumentus sniedz tie komersanti, ar kuriem ir noslēgts līgums par izlietotā dzērienu depozīta iepakojuma pārstrādi vai reģenerāciju un kuri attiecīgajā laikposmā pārstrādāja vai reģenerēja šā pārskata 3.1. un 3.2. punktā norādīto izlietoto dzērienu depozīta iepakojumu.

5. Informācija par dokumentiem, kas attiecas uz atkritumu pārrobežu pārvadājumiem atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 14. jūnija Regulai (EK) Nr. 1013/2006 par atkritumu sūtījumiem vai Bāzeles konvencijai par kontroli pār kaitīgo atkritumu robežšķērsojošo transportēšanu un to aizvākšanu, ja izlietotais iepakojums vai vienreiz lietojamie trauki tiek izvesti pārstrādei uz citu Eiropas Savienības dalībvalsti vai ārpus Eiropas Savienības

Nr. p. k.
Izlietotā dzērienu depozīta iepakojuma materiāla veids
Nosūtītājs
Saņēmējs
Izlietotā dzērienu depozīta iepakojuma kravas pārvadājuma pavadzīmes veids9
Atkritumu pārrobežu pārvietošanas dokumenta numurs10
Atkritumu pārrobežu pārvietošanas dokumenta izdošanas datums11
Uz pārskatu attiecināmais daudzums (kg)
        
        

Piezīmes.

12. 9 Norāda vienu no šādiem izlietotā dzērienu depozīta iepakojuma kravas pārvadājuma pavadzīmes veidiem:

12.1. paziņojuma dokuments par atkritumu pārrobežu pārvietošanu/sūtījumiem atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 14. jūnija Regulas (EK) Nr. 1013/2006 par atkritumu sūtījumiem I A pielikumam;

12.2. paziņojuma dokuments par atkritumu pārrobežu pārvietošanu/sūtījumiem atbilstoši Bāzeles konvencijai par kontroli pār kaitīgo atkritumu robežšķērsojošo transportēšanu un to aizvākšanu;

12.3. atkritumu sūtījumiem pievienojamā informācija atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 14. jūnija Regulas (EK) Nr. 1013/2006 par atkritumu sūtījumiem VII pielikumam.

13. 10 Norāda attiecīgā paziņojuma dokumenta numuru. Informācijā, ko atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 14. jūnija Regulas (EK) Nr. 1013/2006 par atkritumu sūtījumiem VII pielikumam pievieno atkritumu sūtījumiem, kravas pavadzīmes numuru nenorāda.

14. 11 Norāda attiecīgā paziņojuma dokumenta izdošanas datumu. Informācijā, ko atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 14. jūnija Regulas (EK) Nr. 1013/2006 par atkritumu sūtījumiem VII pielikumam pievieno atkritumu sūtījumiem, norāda faktisko sūtījuma datumu un datumu, kad sūtījuma saņēmējs ir saņēmis atkritumus.

6. Informācija par atkārtoti lietojamo depozīta iepakojumu

6.1. Dokumenti, kas apliecina depozīta iepakojuma nodošanu vai realizāciju atkārtotai lietošanai

Nr.p. k.NosaukumsReģistrācijas numurs Uzņēmumu reģistrāJuridiskā adreseDokumentā norādītais depozīta iepakojuma materiāla veids un daudzums, kas nodots vai realizēts atkārtotai lietošanaiLaikposms, par kuru izsniegts apliecinājumsDokumenta izsniegšanas datums
       
       

7. Komunikācijas pasākumu plāna izpilde

Nr. p. k.Pasākuma mērķisPasākuma veids12Sasniegtā mērķauditorija reālajā vidē vai tiešsaistē (skaits)13Mērķa sasniegšanas veids/
detalizēts pasākuma apraksts un novērtējums
Pasākuma īstenošanas laiksPasākuma īstenošanas vieta, aptvertā teritorija, informācijas izplatīšanas kanāli, informācijas publicēšanas vieta14Pasākuma īstenošanai izlietotais finansējums (euro)
1.Sabiedrības informēšana par depozīta sistēmas nepieciešamību un savāktā iepakojuma tālāku izmantošanu un pārstrādi, kā arī vides ieguvumiem      
2.Sabiedrības informēšana par depozīta sistēmas darbības rezultātiem      
3.Sabiedrības informēšana par izlietotā dzērienu depozīta iepakojuma pieņemšanas vietām      
Kopā 

Piezīmes.

15. 12 Informatīvie pasākumi (publikācijas, izglītojošie raksti, audioieraksti, video satura vienības plašsaziņas līdzekļos un mediju platformās), izglītojošie pasākumi ar sabiedrības līdzdalību (akcijas, semināri, konferences, apmācības (tostarp tiešsaistē), atkritumu apsaimniekošanas infrastruktūras objektu apmeklējumi).

16. 13 Vismaz 100 dalībnieku auditorija katrā pasākumā.

17. 14 Norāda hipersaiti uz tīmekļvietni, kas apliecina pasākuma īstenošanu.

Aprakstā ietver informāciju par to, kā tika nodrošināts informatīvais atbalsts saziņai ar galalietotājiem.

 

8. Depozīta sistēmas darbības finanšu plāna izpilde

Aprakstā ietver informāciju par depozīta sistēmas darbības organizēšanas un īstenošanas plāna izmaksu sadalījumu, depozīta sistēmas dalības maksu un apsaimniekošanas maksu (uz iepakojuma vienību).

 

Apliecinu, ka pārskatā norādītā informācija ir pilnīga un patiesa.

  
(datums15) 
Vadītājs     
 (amats) (vārds, uzvārds) (paraksts15)

Z. v.15

Informāciju sagatavoja     
 (amats) (vārds, uzvārds) (paraksts15)

Piezīme.

18. 15 Dokumenta rekvizītus "datums", "Z. v." un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Depozīta sistēmas darbības noteikumi Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 519Pieņemts: 11.08.2020.Stājas spēkā: 18.08.2020.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 157, 17.08.2020. OP numurs: 2020/157.24
Dokumenta valoda:
LVEN
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
316731
{"selected":{"value":"01.01.2023","content":"<font class='s-1'>01.01.2023.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.01.2023","iso_value":"2023\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2023.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"23.09.2022","iso_value":"2022\/09\/23","content":"<font class='s-1'>23.09.2022.-31.12.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"18.08.2020","iso_value":"2020\/08\/18","content":"<font class='s-1'>18.08.2020.-22.09.2022.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.01.2023
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"