Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 589

Rīgā 2022. gada 20. septembrī (prot. Nr. 48 39. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 11. augusta noteikumos Nr. 519 "Depozīta sistēmas darbības noteikumi"

Izdoti saskaņā ar Iepakojuma likuma
13. panta 2.1 daļu, 18.3, 18.4, 18.5 un 18.11 pantu,
18.13 panta 1. un 2. punktu un 18.19 pantu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2020. gada 11. augusta noteikumos Nr. 519 "Depozīta sistēmas darbības noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2020, 157. nr.) šādus grozījumus:

1.1. izteikt 2. punktu šādā redakcijā:

"2. Depozīta sistēmu piemēro vienreiz un atkārtoti lietojamam dzērienu primārajam iepakojumam. Dzērieni, kuru iepakojumam piemēro depozīta sistēmu, un depozīta iepakojuma veidi ir noteikti šo noteikumu 1. pielikumā. Atkārtoti lietojamam dzērienu iepakojumam ir universālais vai individuāls dizains. Depozīta sistēmas operators līgumā, kas noslēgts ar depozīta iepakotāju par dalību depozīta sistēmā, nosaka, kurš atkārtoti lietojamais dzērienu iepakojums ir uzskatāms par universālo atkārtoti lietojamo depozīta iepakojumu. Depozīta sistēmas operatoram ir tiesības nepiemērot depozīta sistēmu iepakojumam, kuru tā formas vai tehnisko īpašību dēļ nav iespējams pieņemt automatizēti, katru šādu gadījumu saskaņojot ar Valsts vides dienestu.";

1.2. izteikt 8. punktu šādā redakcijā:

"8. Depozīta iepakotājam, kurš laiž tirgū dzērienus atkārtoti lietojamā individuāla dizaina depozīta iepakojumā, ir pienākums nodrošināt šā atkārtoti lietojamā depozīta iepakojuma pieņemšanu no depozīta iepakojuma pārdevēja. Depozīta sistēmas operators veic universālā atkārtoti lietojamā depozīta iepakojuma savākšanu un atkārtotu sadali starp depozīta iepakotājiem. Pirms dzērienu laišanas tirgū atkārtoti lietojamā depozīta iepakojumā depozīta iepakotājs slēdz līgumu ar depozīta sistēmas operatoru par dalību depozīta sistēmā, paredzot kārtību, kādā notiks ar depozīta sistēmu saistīto maksājumu aprite attiecībā uz atkārtoti lietojamo iepakojumu.";

1.3. izteikt 9. punktu šādā redakcijā:

"9. Depozīta iepakotājs katru mēnesi līdz septītajam datumam iesniedz depozīta sistēmas operatoram informāciju par iepriekšējā kalendāra mēnesī tirgū laisto dzērienu daudzumu atkārtoti un vienreiz lietojamā depozīta iepakojumā (vienību skaitu) pa iepakojuma materiāla veidiem. Līdz katra mēneša divdesmitajam datumam depozīta iepakotājs pārskaita depozīta sistēmas operatoram naudas summu depozīta maksas apmērā un depozīta sistēmas dalības maksu saskaņā ar nosūtīto informāciju par depozīta iepakojumu, kurā dzērieni tika laisti tirgū iepriekšējā kalendāra mēnesī.";

1.4. izteikt 11. punktu šādā redakcijā:

"11. Depozīta sistēmas operators rakstveidā var vienoties ar depozīta iepakotājiem, kuri laiž tirgū dzērienus atkārtoti lietojamā individuāla dizaina depozīta iepakojumā, un depozīta iepakojuma pārdevējiem, ka par atkārtoti lietojamā individuāla dizaina iepakojuma apsaimniekošanu depozīta iepakotāji norēķinās tieši ar depozīta iepakojuma pārdevējiem.";

1.5. izteikt 12. punktu šādā redakcijā:

"12. Ja šo noteikumu 11. punktā minētā vienošanās ar depozīta sistēmas operatoru ir noslēgta, attiecīgais depozīta iepakotājs maksā depozīta sistēmas operatoram depozīta sistēmas dalības maksu par katru atkārtoti lietojamā individuāla dizaina dzērienu iepakojuma tirgū laisto vienību. Naudas summu depozīta maksas apmērā un depozīta sistēmas apsaimniekošanas maksu par atkārtoti lietojamo individuāla dizaina iepakojumu depozīta iepakotājs pārskaita tieši depozīta iepakojuma pārdevējam par visu iepriekšējā mēnesī apsaimniekoto un depozīta iepakotājam nodoto atkārtoti lietojamo individuāla dizaina depozīta iepakojumu.";

1.6. izteikt 16. punktu šādā redakcijā:

"16. Depozīta sistēmas operators nosaka vienreiz un atkārtoti lietojamā depozīta iepakojuma apsaimniekošanas maksu euro par iepakojuma vienību katram depozīta iepakojuma materiāla veidam, izmaksas diferencējot atbilstoši depozīta iepakojuma pieņemšanas veidam (automatizētais (ar saspiešanas funkciju vai bez tās) vai manuālais).";

1.7. izteikt 22. punktu šādā redakcijā:

"22. Depozīta iepakojuma apsaimniekošanas maksu var pārskatīt reizi gadā, ja depozīta iepakojuma pārdevēju vidējās kopējās izmaksas vai izmaksas kādā no izmaksu pozīcijām, kas tika izmantotas apstiprinātās depozīta iepakojuma apsaimniekošanas maksas aprēķinam, ir mainījušās vismaz par 10 procentiem. Šajā gadījumā depozīta iepakojuma pārdevējiem vai tos pārstāvošām organizācijām jāiesniedz depozīta sistēmas operatoram dokumenti, kas pamato depozīta iepakojuma apsaimniekošanas maksas izmaiņas.";

1.8. izteikt 28. punktu šādā redakcijā:

"28. Depozīta iepakojuma pārdevējs ir atbildīgs par depozīta iepakojuma pieņemšanu no galalietotāja visā tirdzniecības vietas darba laikā, kas var nepārsniegt alkoholisko dzērienu tirdzniecības laiku (no pulksten 8.00 līdz 22.00), uzglabāšanu un nodošanu depozīta sistēmas operatoram, kā arī par uzskaiti un visas ar depozīta iepakojumu saistītās informācijas nodošanu depozīta sistēmas operatoram.";

1.9. papildināt ar 28.1 punktu šādā redakcijā:

"28.1 Ja depozīta iepakojuma pieņemšanas vieta, tai skaitā automatizētā depozīta iepakojuma iekārta, neatrodas tieši tirdzniecības vietā (tirdzniecības zālē) vai nav tieši redzama no veikala ieejas, depozīta iepakojuma pārdevējs galalietotājam redzamā vietā izvieto informāciju (norādi) par to, kur atrodas izlietotā dzērienu depozīta iepakojuma pieņemšanas vieta.";

1.10. izteikt 34.6. apakšpunktu šādā redakcijā:

"34.6. depozīta sistēmas svītrkodu vai kvadrātkodu;"

1.11. papildināt ar 34.7. apakšpunktu šādā redakcijā:

"34.7. kupona vērtību.";

1.12. izteikt 36. punktu šādā redakcijā:

"36. Kupona izsniedzējs kupona numuru un izsniegšanas datumu reģistrē depozīta iepakojuma uzskaites sistēmā kupona izsniegšanas brīdī. Kuponu kā maksāšanas līdzekli var izmantot ne mazāk kā vienu gadu pēc izsniegšanas datuma, iegādājoties preces tirdzniecības vietā, kurā realizē dzērienus depozīta iepakojumā un kurā (vai kuras tuvumā saskaņā ar Iepakojuma likuma 18.8 pantu) nodots izlietotais dzērienu depozīta iepakojums.";

1.13. papildināt ar VI nodaļu šādā redakcijā:

"VI. Noslēguma jautājums

61. Dzērienus, ar kādiem ir papildināts šo noteikumu 1. pielikums (sīrupi, alkoholiskie kokteiļi uz spirta bāzes un visu veidu alkoholiskie dzērieni plastmasas pudelēs vai skārdenēs), var laist tirgū līdz 2023. gada 31. martam un darīt pieejamus tirgū līdz 2023. gada 30. jūnijam gan ar speciālo norādi (marķējumu), gan bez tās.";

1.14. izteikt informatīvās atsauces uz Eiropas Savienības direktīvām punktu šādā redakcijā:

"Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 30. maija Direktīvas (ES) 2018/852, ar ko groza Direktīvu 94/62/EK par iepakojumu un izlietoto iepakojumu;

2) Eiropas Parlamenta un Padomes 2019. gada 5. jūnija Direktīvas (ES) 2019/904 par konkrētu plastmasas izstrādājumu ietekmes uz vidi samazināšanu.";

1.15. izteikt 1. pielikumu jaunā redakcijā (1. pielikums);

1.16. izteikt 3. pielikumu jaunā redakcijā (2. pielikums);

1.17. izteikt 8. pielikumu jaunā redakcijā (3. pielikums).

2. Šo noteikumu 1.15. apakšpunkts stājas spēkā 2023. gada 1. janvārī.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs A. T. Plešs

 

1. pielikums
Ministru kabineta
2022. gada 20. septembra
noteikumiem Nr. 589

"1. pielikums
Ministru kabineta
2020. gada 11. augusta
noteikumiem Nr. 519

Dzērienu iepakojumi, kuriem piemēro depozīta sistēmu

Nr. p. k. Vienreiz un atkārtoti lietojamā iepakojuma veidi1 Dzērieni
1. Plastmasas (PET materiālu grupa) pudeles ar tilpumu no 0,1 līdz 3 l (neieskaitot)

Skārdenes ar tilpumu no 0,1 līdz 3 l (neieskaitot)

Karbonizēti un nekarbonizēti bezalkoholiskie dzērieni (piemēram, minerālūdens, dzeramais ūdens, limonādes, enerģijas dzērieni, kafijas dzērieni, ledus tēja, sulas, nektāri, bezalkoholiskais alus), sīrupi

Visu veidu alkoholiskie dzērieni

2. Stikla pudeles ar tilpumu no 0,1 līdz 3 l (neieskaitot) Karbonizēti un nekarbonizēti bezalkoholiskie dzērieni (piemēram, minerālūdens, dzeramais ūdens, limonādes, enerģijas dzērieni, kafijas dzērieni, ledus tēja, sulas, nektāri), sīrupi

Alus (ieskaitot bezalkoholisko)

Sidrs

Alkoholiskie dzērieni ar alkohola saturu no 0,5 % līdz 15 % (piemēram, kokteiļi vai jauktie dzērieni (dzērienu maisījumi), kas satur raudzēto dzērienu vai spirtu, tai skaitā aromatizēti vīni, aromatizēti vīna dzērieni, aromatizēti vīna kokteiļi), izņemot vīnu, dzirkstošo vīnu un augļu vīnu

Piezīme.

1 Izņemot iepakojumu, kuru tā formas vai tehnisko īpašību dēļ nav iespējams pieņemt automatizēti; katrs šāds gadījums jāsaskaņo ar Valsts vides dienestu."

 

2. pielikums
Ministru kabineta
2022. gada 20. septembra
noteikumiem Nr. 589

"3. pielikums
Ministru kabineta
2020. gada 11. augusta
noteikumiem Nr. 519

Depozīta iepakojuma pieņemšanas, nodošanas atkārtotai izmantošanai un pārstrādes apjomi (īpatsvars %) un termini

Nr.
p. k.
Izlietotā depozīta iepakojuma materiāla veids No 2022. gada 1. februāra līdz 2023. gada 31. decembrim No 2024. gada 1. janvāra līdz 2024. gada 31. decembrim No 2025. gada 1. janvāra līdz 2025. gada 31. decembrim No 2026. gada 1. janvāra līdz 2027. gada 31. decembrim No 2028. gada 1. janvāra līdz 2028. gada 31. decembrim No 2029. gada 1. janvāra līdz 2029. gada 31. decembrim No 2030. gada
1. janvāra
pieņemts vai savākts pārstrādāts un nodots atkārtotai izmantošanai pieņemts vai savākts pārstrādāts un nodots atkārtotai izmantošanai pieņemts vai savākts pārstrādāts un nodots atkārtotai izmantošanai pieņemts vai savākts pārstrādāts un nodots atkārtotai izmantošanai pieņemts vai savākts pārstrādāts un nodots atkārtotai izmantošanai pieņemts vai savākts pārstrādāts un nodots atkārtotai izmantošanai pieņemts vai savākts pārstrādāts un nodots atkārtotai izmantošanai
1. Stikls 70 70 73 73 77 77 81 81 83 83 85 85 90 90
2. Plastmasa 70 50 73 53 77 55 80 57 85 58 90 59 90 60
3. Melnais metāls 60 60 65 65 70 70 72 72 73 73 75 75 80 80
4. Alumīnijs 40 40 45 45 50 50 52 52 54 54 57 57 60 60
5. Visi materiāli kopā  

60

 

63

 

65

 

66

 

67

  68  

70

Piezīme. Īpatsvaru procentos aprēķina no tirgū laistā depozīta iepakojuma daudzuma. Attiecībā uz atkārtoti lietojamo depozīta iepakojumu ieskaita pirmoreiz tirgū laisto daudzumu (pirmā rotācija)."

 

3. pielikums
Ministru kabineta
2022. gada 20. septembra
noteikumiem Nr. 589

"8. pielikums
Ministru kabineta
2020. gada 11. augusta
noteikumiem Nr. 519

Pārskats par depozīta sistēmas īstenošanu

Valsts vides dienestam
vvd@vvd.gov.lv

(komersanta nosaukums, vienotais reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, e-pasts)

Pārskats par depozīta sistēmas īstenošanu
par laikposmu no 20___. gada ___. _________ līdz 20___. gada ___. _________

1. Izlietotā dzērienu depozīta iepakojuma apsaimniekošanas sistēmas apraksts

1.1. Izlietotā dzērienu depozīta iepakojuma pieņemšanas sistēmas vispārīgs apraksts

Aprakstā ietver informāciju par to, kā tika veikta izlietotā dzērienu depozīta iepakojuma pieņemšana un savākšana, tai skaitā norāda, kā tika nodrošināts depozīta iepakojuma pieņemšanas vietu teritoriālais pārklājums. Pievieno darbību shematisko attēlojumu.

1.2. To depozīta sistēmas pasākumu apraksts, kas tika īstenoti pieņemšanas, nodošanas atkārtotai izmantošanai un pārstrādes normu izpildei

Aprakstā ietver informāciju par to, kā tika nodrošināta izlietotā dzērienu depozīta iepakojuma pieņemšana, nodošana atkārtotai izmantošanai un pārstrāde tādos apjomos, kas nav mazāki par šo noteikumu 3. pielikumā minētajiem apjomiem, kā arī norāda pārstrādes darbības, par kuru veikšanu ir noslēgti līgumi ar komersantiem, un paša veiktās pārstrādes darbības (ja tās tiek veiktas). Pievieno darbību shematisko attēlojumu.

2. Informācija par depozīta iepakojuma apjomu

2.1. Pārskata periodā tirgū kopā ar dzērienu laistā depozīta iepakojuma daudzums un aprēķinātais dabas resursu nodoklis

Nr. p. k.

Depozīta iepakojuma materiāla veids Depozīta iepakojuma vienību skaits Depozīta iepakojuma masa (kg) Dabas resursu nodokļa likme (euro) Aprēķinātais dabas resursu nodoklis (euro)
1. Stikls        
2. Plastmasa        
3. Melnais metāls        
4. Alumīnijs        
5. KOPĀ     X  

Piezīme.

1. Tirgū laistajā depozīta iepakojuma daudzumā ieskaita visu tirgū laisto vienreiz lietojamo depozīta iepakojumu un pirmoreiz tirgū laisto atkārtoti lietojamo depozīta iepakojumu (pirmā rotācija).

2.2. Atkārtoti lietojamais depozīta iepakojums

Depozīta iepakojuma materiāla veids Tirgū pirmo reizi kopā ar dzērienu laistais iepakojums Atkārtota uzpildīšana (rotācijas1)
viss depozīta iepakojums atkārtoti lietojamais depozīta iepakojums atkārtoti lietojamais depozīta iepakojums
(kg) (vienības) (kg) (vienības) atkārtoti lietojamā depozīta iepakojuma daļa (%) no visa depozīta iepakojuma (kg)2 (skaits)
Stikls              

Piezīmes.

2. Iekrāsoto lauku aizpildīšana nav obligāta.

3. 1 Atkārtoti lietojamā depozīta iepakojuma pilno rotāciju skaits attiecīgajā gadā.

4. 2 Atkārtoti lietojamā depozīta iepakojuma pilno rotāciju skaits attiecīgajā gadā, kas pareizināts ar iepakojuma masu.

3. Informācija par depozīta iepakojumu un tā apsaimniekošanu

3.1. Informācija par radīto, pieņemto vai savākto, pārstrādei un reģenerācijai sagatavoto, Latvijas Republikas teritorijā pārstrādāto depozīta iepakojumu

Nr. p. k. Depozīta iepakojuma materiāla veids Radītais izlietotā dzērienu depozīta iepakojuma daudzums (kg) Latvijas Republikas teritorijā pieņemtais vai savāktais izlietotā dzērienu depozīta iepakojuma daudzums pārskata gadā (kg) Pārstrādei un reģenerācijai sagatavotais izlietotā dzērienu depozīta iepakojuma daudzums pārskata gadā3 (kg) Izlietotais dzērienu depozīta iepakojums, kas pārstrādāts Latvijas Republikas teritorijā4 (kg)
1 2 3 4 5 6
1. Stikls        
2. Plastmasa        
3. Melnais metāls        
4. Alumīnijs        
5. Metāls kopā        
6. KOPĀ        

Piezīmes.

5. 3 Sagatavošana pārstrādei netiek ieskaitīta pārstrādē.

6. 4 Pārstrāde ietver to pašu materiālu vai citu materiālu iegūšanu no izlietotā iepakojuma vai tā materiāla un organisko pārstrādi. Pārstrādē neieskaita izlietotā iepakojuma materiālu, kas vairs nav atkritumi un kuru paredzēts izmantot kā kurināmo vai citu enerģijas ražošanas līdzekli vai kuru paredzēts izmantot sadedzināšanai, aizbēršanai vai apglabāšanai poligonā.

3.2. Informācija par ārpus Latvijas Republikas teritorijas pārstrādāto depozīta iepakojumu un kopējo pārstrādāto un reģenerēto depozīta iepakojumu

Nr. p. k. Depozīta iepakojuma materiāla veids Izlietotais dzērienu depozīta iepakojums, kas nosūtīts pārstrādei uz citām dalībvalstīm (kg) Izlietotais dzērienu depozīta iepakojums, kas nosūtīts pārstrādei ārpus ES (kg) Kopējais pārstrādātā izlietotā dzērienu depozīta iepakojuma daudzums (kg)
(6. + 9. + 10.)
Kopējais pārstrādātā izlietotā dzērienu depozīta iepakojuma daudzums (%)
(11. / 3. x 100 %)
Kopējais reģenerētā izlietotā dzērienu depozīta iepakojuma daudzums (kg), izmantojot
sadedzināšanu ar enerģijas atgūšanu5 cita veida reģenerāciju6
7 8 9 10 11 12 13 14
1. Stikls            
2. Plastmasa            
3. Melnais metāls            
4. Alumīnijs            
5. Metāls kopā            
6. KOPĀ            

Piezīmes.

7. Iekrāsotos laukus neaizpilda.

8. 5 Ietver sadedzināšanu ar enerģijas atgūšanu un to atkritumu apstrādi, kas izmantojami par kurināmo vai citas enerģijas ražošanas līdzekli.

9. 6 Neietver pārstrādi un enerģijas atgūšanu, bet ietver aizbēršanu.

4. Dokumenti, kas apliecina izlietotā dzērienu depozīta iepakojuma pieņemšanu vai savākšanu Latvijas Republikas teritorijā un savāktā izlietotā dzērienu depozīta iepakojuma pārstrādi un reģenerāciju

4.1. Komersantu apliecinājuma dokumenti par Latvijas Republikas teritorijā pieņemto vai savākto izlietotā dzērienu depozīta iepakojuma daudzumu attiecīgajā laikposmā7

Nr. p. k. Nosaukums Reģistrācijas numurs Uzņēmumu reģistrā Juridiskā adrese Izlietotā dzērienu depozīta iepakojuma pieņemšanas vietas adrese Dokumentā norādītais pieņemtā vai savāktā izlietotā dzērienu depozīta iepakojuma materiāla veids Dokumentā norādītais pieņemtā vai savāktā izlietotā dzērienu depozīta iepakojuma daudzums (kg) Laikposms, par kuru izsniegts dokuments Dokumenta izsniegšanas datums Komersanta nosaukums, kam tika nodots pārstrādei vai reģenerācijai

Piezīme.

10. 7 Apliecinājuma dokumentus sniedz tie komersanti, ar kuriem ir noslēgts līgums par izlietotā dzērienu depozīta iepakojuma pieņemšanu vai savākšanu un kuri attiecīgajā laikposmā savāca šā pārskata 3.1. punktā norādīto izlietoto dzērienu depozīta iepakojumu. Apliecinājumu var sniegt depozīta sistēmas operatora izveidotais depozīta iepakojuma uzskaites centrs.

4.2. Komersantu apliecinājuma dokumenti par pārstrādāto vai reģenerēto izlietotā dzērienu depozīta iepakojuma daudzumu attiecīgajā laikposmā8

Nr. p. k.

Nosaukums Reģistrācijas numurs Uzņēmumu reģistrā Juridiskā adrese Dokumentā norādītais pārstrādātā vai reģenerētā izlietotā iepakojuma un vienreiz lietojamo trauku materiāla veids un atkritumu klase Dokumentā norādītais pārstrādātā vai reģenerētā izlietotā iepakojuma un vienreiz lietojamo trauku daudzums (kg) Veiktās reģenerācijas darbības kods vai nosaukums Laikposms, par kuru izsniegts dokuments Dokumenta izsniegšanas datums

Piezīme.

11. 8 Apliecinājuma dokumentus sniedz tie komersanti, ar kuriem ir noslēgts līgums par izlietotā dzērienu depozīta iepakojuma pārstrādi vai reģenerāciju un kuri attiecīgajā laikposmā pārstrādāja vai reģenerēja šā pārskata 3.1. un 3.2. punktā norādīto izlietoto dzērienu depozīta iepakojumu.

5. Informācija par dokumentiem, kas attiecas uz atkritumu pārrobežu pārvadājumiem atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 14. jūnija Regulai (EK) Nr. 1013/2006 par atkritumu sūtījumiem vai Bāzeles konvencijai par kontroli pār kaitīgo atkritumu robežšķērsojošo transportēšanu un to aizvākšanu, ja izlietotais iepakojums vai vienreiz lietojamie trauki tiek izvesti pārstrādei uz citu Eiropas Savienības dalībvalsti vai ārpus Eiropas Savienības

Nr. p. k. Izlietotā dzērienu depozīta iepakojuma materiāla veids Nosūtītājs Saņēmējs Izlietotā dzērienu depozīta iepakojuma kravas pārvadājuma pavadzīmes veids9 Atkritumu pārrobežu pārvietošanas dokumenta numurs10 Atkritumu pārrobežu pārvietošanas dokumenta izdošanas datums11 Uz pārskatu attiecināmais daudzums (kg)

Piezīmes.

12. 9 Norāda vienu no šādiem izlietotā dzērienu depozīta iepakojuma kravas pārvadājuma pavadzīmes veidiem:

12.1. paziņojuma dokuments par atkritumu pārrobežu pārvietošanu/sūtījumiem atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 14. jūnija Regulas (EK) Nr. 1013/2006 par atkritumu sūtījumiem I A pielikumam;

12.2. paziņojuma dokuments par atkritumu pārrobežu pārvietošanu/sūtījumiem atbilstoši Bāzeles konvencijai par kontroli pār kaitīgo atkritumu robežšķērsojošo transportēšanu un to aizvākšanu;

12.3. atkritumu sūtījumiem pievienojamā informācija atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 14. jūnija Regulas (EK) Nr. 1013/2006 par atkritumu sūtījumiem VII pielikumam.

13. 10 Norāda attiecīgā paziņojuma dokumenta numuru. Informācijā, ko atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 14. jūnija Regulas (EK) Nr. 1013/2006 par atkritumu sūtījumiem VII pielikumam pievieno atkritumu sūtījumiem, kravas pavadzīmes numuru nenorāda.

14. 11 Norāda attiecīgā paziņojuma dokumenta izdošanas datumu. Informācijā, ko atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 14. jūnija Regulas (EK) Nr. 1013/2006 par atkritumu sūtījumiem VII pielikumam pievieno atkritumu sūtījumiem, norāda faktisko sūtījuma datumu un datumu, kad sūtījuma saņēmējs ir saņēmis atkritumus.

6. Informācija par atkārtoti lietojamo depozīta iepakojumu

6.1. Dokumenti, kas apliecina depozīta iepakojuma nodošanu vai realizāciju atkārtotai lietošanai

Nr.p. k. Nosaukums Reģistrācijas numurs Uzņēmumu reģistrā Juridiskā adrese Dokumentā norādītais depozīta iepakojuma materiāla veids un daudzums, kas nodots vai realizēts atkārtotai lietošanai Laikposms, par kuru izsniegts apliecinājums Dokumenta izsniegšanas datums

7. Komunikācijas pasākumu plāna izpilde

Nr. p. k. Pasākuma mērķis Pasākuma veids12 Sasniegtā mērķauditorija reālajā vidē vai tiešsaistē (skaits)13 Mērķa sasniegšanas veids/
detalizēts pasākuma apraksts un novērtējums
Pasākuma īstenošanas laiks Pasākuma īstenošanas vieta, aptvertā teritorija, informācijas izplatīšanas kanāli, informācijas publicēšanas vieta14 Pasākuma īstenošanai izlietotais finansējums (euro)
1. Sabiedrības informēšana par depozīta sistēmas nepieciešamību un savāktā iepakojuma tālāku izmantošanu un pārstrādi, kā arī vides ieguvumiem            
2. Sabiedrības informēšana par depozīta sistēmas darbības rezultātiem            
3. Sabiedrības informēšana par izlietotā dzērienu depozīta iepakojuma pieņemšanas vietām            
Kopā  

Piezīmes.

15. 12 Informatīvie pasākumi (publikācijas, izglītojošie raksti, audioieraksti, video satura vienības plašsaziņas līdzekļos un mediju platformās), izglītojošie pasākumi ar sabiedrības līdzdalību (akcijas, semināri, konferences, apmācības (tostarp tiešsaistē), atkritumu apsaimniekošanas infrastruktūras objektu apmeklējumi).

16. 13 Vismaz 100 dalībnieku auditorija katrā pasākumā.

17. 14 Norāda hipersaiti uz tīmekļvietni, kas apliecina pasākuma īstenošanu.

Aprakstā ietver informāciju par to, kā tika nodrošināts informatīvais atbalsts saziņai ar galalietotājiem.

8. Depozīta sistēmas darbības finanšu plāna izpilde

Aprakstā ietver informāciju par depozīta sistēmas darbības organizēšanas un īstenošanas plāna izmaksu sadalījumu, depozīta sistēmas dalības maksu un apsaimniekošanas maksu (uz iepakojuma vienību).

Apliecinu, ka pārskatā norādītā informācija ir pilnīga un patiesa.

   
(datums15)  
Vadītājs          
  (amats)   (vārds, uzvārds)   (paraksts15)

Z. v.15

Informāciju sagatavoja          
  (amats)   (vārds, uzvārds)   (paraksts15)

Piezīme.

18. 15 Dokumenta rekvizītus "datums", "Z. v." un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu."

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 11. augusta noteikumos Nr. 519 "Depozīta sistēmas darbības .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 589Pieņemts: 20.09.2022.Stājas spēkā: 23.09.2022.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 184, 22.09.2022. OP numurs: 2022/184.2
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Skaidrojumi
335724
23.09.2022
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"