Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr. 652

Rīgā 2018. gada 30. oktobrī (prot. Nr. 50 29. §)
Valsts akciju sabiedrības "Elektroniskie sakari" publisko maksas pakalpojumu cenrādis
Izdoti saskaņā ar Elektronisko sakaru
likuma
6. panta ceturto daļu

1. Noteikumi nosaka valsts akciju sabiedrības "Elektroniskie sakari" sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi un samaksas kārtību, kā arī tarifu korekcijas gadījumus un kārtību.

2. Valsts akciju sabiedrība "Elektroniskie sakari" publiskos maksas pakalpojumus sniedz saskaņā ar cenrādi (pielikums).

3. Par valsts akciju sabiedrības "Elektroniskie sakari" sniegtajiem publiskajiem maksas pakalpojumiem norēķinās 20 dienu laikā pēc rēķina izrakstīšanas.

4. Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas tehniskos projektus (pielikuma 4. punkts) valsts akciju sabiedrība "Elektroniskie sakari" izsniedz pēc rēķina samaksas (kad samaksa ir ieskaitīta valsts akciju sabiedrības "Elektroniskie sakari" kontā vai ir uzrādīts bankas apliecināts maksājuma uzdevums).

5. Ja valsts akciju sabiedrības "Elektroniskie sakari" pārskata gada ieņēmumi no elektromagnētiskās saderības nodrošināšanas pakalpojumiem pārsniedz ar šo pakalpojumu sniegšanu saistītās izmaksas, valsts akciju sabiedrība "Elektroniskie sakari" veic tarifu korekciju kopējai maksai par pārskata gada laikā sniegtajiem elektromagnētiskās saderības nodrošināšanas pakalpojumiem šīs starpības apmērā.

6. Šo noteikumu 5. punktā minētā ieņēmumu un izmaksu starpība tiek sadalīta proporcionāli katram pakalpojumu saņēmējam pārskata gadā piemērotajai maksai par elektromagnētiskās saderības nodrošināšanas pakalpojumiem pret kopējiem elektromagnētiskās saderības nodrošināšanas pakalpojumu ieņēmumiem pārskata gadā.

7. Pārskata gada tarifu korekciju valsts akciju sabiedrība "Elektroniskie sakari" aprēķina nākamajā pārskata gadā līdz valsts akciju sabiedrības "Elektroniskie sakari" gada pārskata apstiprināšanas dienai, bet ne vēlāk kā līdz nākamā pārskata gada 31. jūlijam.

8. Paziņojumu par aprēķināto pārskata gada korekciju publicē valsts akciju sabiedrības "Elektroniskie sakari" tīmekļvietnē, paziņojumā iekļaujot informāciju par kopējās korekcijas attiecību pret kopējo maksu par sniegtajiem elektromagnētiskās saderības nodrošināšanas pakalpojumiem, izteiktu procentos.

9. Tarifu korekciju katram pakalpojuma saņēmējam valsts akciju sabiedrība "Elektroniskie sakari" veic pēc gada pārskata apstiprināšanas ieskaita veidā atbilstoši valsts akciju sabiedrības "Elektroniskie sakari" prasījumiem par nākamajā pārskata gadā sniedzamajiem elektromagnētiskās saderības nodrošināšanas pakalpojumu maksājumiem. Ja pakalpojumu saņēmējs nav samaksājis par valsts akciju sabiedrības "Elektroniskie sakari" sniegtajiem publiskajiem maksas pakalpojumiem, valsts akciju sabiedrība "Elektroniskie sakari" aprēķināto korekciju ieskaita pakalpojuma saņēmēja parāda dzēšanai.

10. Ja nākamajā pārskata gadā maksa par saņemtajiem elektromagnētiskās saderības nodrošināšanas pakalpojumiem ir mazāka nekā pārskata gada tarifu korekcija attiecīgajam pakalpojuma saņēmējam, starpību atmaksā 10 dienu laikā pēc pakalpojuma saņēmēja iesnieguma saņemšanas.

11. Prasījums noilgst, ja valsts akciju sabiedrība "Elektroniskie sakari" pakalpojuma saņēmēja iesniegumu par atmaksu nav saņēmusi triju gadu laikā no dienas, kad paziņojums par aprēķināto pārskata gada korekciju publicēts valsts akciju sabiedrības "Elektroniskie sakari" tīmekļvietnē.

12. Tarifu korekciju aprēķina, izmantojot šādu formulu:

Tk = P xR, kur
I

Tk – tarifu korekcija attiecīgajam pakalpojuma saņēmējam (euro);

P – elektromagnētiskās saderības nodrošināšanas publisko maksas pakalpojumu ieņēmumu pārsniegums pār elektromagnētiskās saderības nodrošināšanas publisko maksas pakalpojumu izmaksām pārskata gadā (euro);

R – pakalpojumu saņēmējam piemērotā maksa par saņemto elektromagnētiskās saderības nodrošināšanas pakalpojumu apjomu pārskata gadā (euro);

I – kopējie elektromagnētiskās saderības nodrošināšanas pakalpojumu ieņēmumi pārskata gadā (euro).

13. Maksājumu par šo noteikumu pielikuma 2.9. apakšpunktā minētajiem pakalpojumiem piemēro par visu komersantam piešķirto radiofrekvenču spektra joslu no radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību spēkā stāšanās datuma. Šis punkts attiecas uz frekvenču joslām, kuru izmantošanai komercdarbībai elektronisko sakaru nozarē ir noteikts ierobežots radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību piešķiršanas apjoms.

14. Komersantam, kurš radiofrekvenču spektra lietošanas tiesības joslā 3400–3800 MHz ir ieguvis izsoles ceļā un kuram šīs tiesības ir stājušās spēkā līdz 2018. gada 31. decembrim, maksu par šo noteikumu pielikuma 2.9.3. apakšpunktā minēto pakalpojumu piemēro šādā kārtībā:

14.1. no 2019. gada 1. janvāra – 33 % apmērā no šo noteikumu pielikuma 2.9.3. apakšpunktā minētās cenas;

14.2. no 2020. gada 1. janvāra – 66 % apmērā no šo noteikumu pielikuma 2.9.3. apakšpunktā minētās cenas;

14.3. no 2021. gada 1. janvāra – pilnā apmērā saskaņā ar šo noteikumu pielikuma 2.9.3. apakšpunktu.

15. Komersantiem, kuriem radiofrekvenču spektra lietošanas tiesības joslā 3400–3800 MHz pārklājas un ir noteiktas dažādās sakaru zonās, cenu par šo noteikumu pielikuma 2.9.3. apakšpunktā minētajiem pakalpojumiem piemēro, izmantojot atbilstošo teritoriālās diferenciācijas koeficientu, kas Rīgas sakaru zonā ir 0,4, bet pārējā Latvijā – 0,6.

16. Maksājumu par pieprasījuma pirmreizēju izskatīšanu lietot aizsardzības sistēmu joslu noteiktam radiosakaru dienestam piemēro atbilstoši šo noteikumu pielikuma 1. nodaļā minētajam maksājumam par pieprasījuma izskatīšanu līdzvērtīga sakaru dienesta radiostaciju uzstādīšanai vai pagaidu lietošanai. Maksājumu par atkārtota pieprasījuma izskatīšanu lietot aizsardzības sistēmu joslu noteiktam radiosakaru dienestam piemēro atbilstoši šo noteikumu pielikuma 1. nodaļā minētajam maksājumam par pieprasījuma izskatīšanu lietošanas nosacījumu pagarināšanai.

16.1 Komersantiem, kuri radiofrekvenču spektra lietošanas tiesības joslā 1427–1518 MHz ir ieguvuši izsoles ceļā, maksu par šo noteikumu pielikuma 2.9.2. apakšpunktā minēto pakalpojumu piemēro šādā kārtībā:

16.1 1. pirmajā gadā no tiesību piešķiršanas spēkā stāšanās brīža – 33 % apmērā no šo noteikumu pielikuma 2.9.2. apakšpunktā minētās cenas;

16.1 2. otrajā gadā no tiesību piešķiršanas spēkā stāšanās brīža – 66 % apmērā no šo noteikumu pielikuma 2.9.2. apakšpunktā minētās cenas;

16.1 3. sākot ar trešo gadu no tiesību piešķiršanas spēkā stāšanās brīža – pilnā apmērā saskaņā ar šo noteikumu pielikuma 2.9.2. apakšpunktu.

(MK 28.04.2020. noteikumu Nr. 250 redakcijā)

17. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2016. gada 26. aprīļa noteikumus Nr. 255 "Valsts akciju sabiedrības "Elektroniskie sakari" publisko maksas pakalpojumu cenrādis" (Latvijas Vēstnesis, 2016, 82. nr.).

18. Noteikumi stājas spēkā 2019. gada 1. janvārī.

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 7. marta Direktīvas 2002/20/EK par elektronisko komunikāciju tīklu un pakalpojumu atļaušanu (atļauju izsniegšanas direktīva).

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards
Pielikums
Ministru kabineta
2018. gada 30. oktobra
noteikumiem Nr. 652

(Pielikums grozīts ar MK 28.04.2020. noteikumiem Nr. 250)

Valsts akciju sabiedrības "Elektroniskie sakari" publisko maksas pakalpojumu cenrādis

1. Pieprasījumu izskatīšana radiofrekvences piešķīruma lietošanai, elektromagnētiskās saderības nodrošināšanai, reģistrēšanai MIFR
(galvenais ITU frekvenču reģistrs)

Nr. 
p. k.
Pakalpojuma veidsMērvienībaCena bez PVN (euro)PVN (euro)1Cena ar PVN (euro)
1.1.Pieprasījuma izskatīšana uzstādīšanai, pagaidu lietošanai (izņemot radioamatieru radiostacijas) vai reģistrēšanai MIFR
1.1.1.privātais sauszemes mobilo radiosakaru tīklsbāzes stacija vai bāzes stacijas retranslators206,320,00206,32
1.1.2.publiskais sauszemes mobilo radiosakaru tīklsbāzes stacija vai bāzes stacijas retranslators35,570,0035,57
1.1.3.fiksēto radiosakaru sistēmasistēma206,320,00206,32
1.1.4.bezvadu piekļuves sakaru tīklscentrālās vai retranslācijas stacijas sektors35,570,0035,57
1.1.5.apraides radiostacijaradiostacija498,010,00498,01
1.1.6.jūras mobilo radiosakaru krasta radiostacijaradiostacija142,290,00142,29
1.1.7.gaisa kuģniecības sauszemes radiostacijaradiostacija142,290,00142,29
1.1.8.satelītsakaru Zemes stacijaradiostacija206,320,00206,32
1.1.9.cita radiosakaru veida radioiekārta vai radiosakaru tīklsradiostacija vai radiosakaru tīkls206,320,00206,32
1.1.10.speciālais radiolīdzeklisradiotīkls206,320,00206,32
1.1.11.privātais sauszemes mobilo radiosakaru tīkls bez stacionārām radioiekārtāmradiosakaru tīkls206,320,00206,32
1.2.Pieprasījuma izskatīšana radioiekārtas lietošanai (izņemot radioamatieru radiostacijas)
1.2.1.privātie sauszemes mobilie radiosakari
1.2.1.1.privātais sauszemes mobilo radiosakaru tīklsbāzes stacija vai bāzes stacijas retranslators7,110,007,11
1.2.1.2.privātais sauszemes mobilo radiosakaru tīkls bez stacionārām radioiekārtām noteiktā radiofrekvences piešķīruma ietvarosradiosakaru tīkls7,110,007,11
1.2.1.3.privātais sauszemes mobilo radiosakaru tīkls bez stacionārām radioiekārtām, nosakot radiofrekvences piešķīrumuradiosakaru tīkls142,290,00142,29
1.2.1.4.privātā sauszemes mobilā radioiekārtaradioiekārta7,110,007,11
1.2.2.publiskais sauszemes mobilo radiosakaru tīklsbāzes stacija vai bāzes stacijas retranslators7,110,007,11
1.2.3.fiksēto radiosakaru sistēmasistēma7,110,007,11
1.2.4.bezvadu piekļuves sakaru tīklscentrālās vai retranslācijas stacijas sektors7,110,007,11
1.2.5.apraides radiostacijaradiostacija7,110,007,11
1.2.6.jūras mobilo radiosakaru radiostacija
1.2.6.1.kuģa radiostacijaradiostaciju komplekss21,340,0021,34
1.2.6.2.kuģa radiostacija un identifikatora piešķiršanaradiostaciju komplekss24,760,0024,76
1.2.6.3.krasta radiostacijaradiostacija28,460,0028,46
1.2.6.4.krasta radiostacija un identifikatora piešķiršanaradiostacija31,880,0031,88
1.2.7.gaisa mobilo radiosakaru radiostacija
1.2.7.1.gaisa kuģa radiostacija (gaisa kuģim, kura pacelšanās masa ir mazāka par 5,7 tonnām)radiostaciju komplekss71,140,0071,14
1.2.7.2.gaisa kuģa radiostacija (gaisa kuģim, kura pacelšanās masa ir 5,7 tonnas vai lielāka)radiostaciju komplekss142,290,00142,29
1.2.7.3.radioiekārta uz zemesradiostacija7,110,007,11
1.2.7.4.gaisa kuģa radiostacijas nomaiņa vai papildināšanaradiostacija7,110,007,11
1.2.8.satelītsakaru Zemes stacijaradiostacija28,460,0028,46
1.2.9.cita radiosakaru veida radioiekārta vai radiosakaru tīklsradiostacija vai radiosakaru tīkls28,460,0028,46
1.2.10.speciālais radiolīdzeklisradiotīkls206,320,00206,32
1.3.Pieprasījuma izskatīšana lietošanas nosacījumu pagarināšanai (izņemot radioamatieru radiostacijas)
1.3.1.visu veidu radioiekārtāmpieprasījums7,110,007,11
1.4.Izplatījuma stacijas (satelīta) frekvences piešķīruma reģistrācija MIFR
1.4.1.priekšnotifikācijasatelītsakaru tīkls554,920,00554,92
1.4.2.koordinācijasatelītsakaru tīkls554,920,00554,92
1.4.3.notifikācijasatelītsakaru tīkls554,920,00554,92
1.4.4.padziļinātās izpētes procedūrasatelītsakaru tīkls554,920,00554,92
1.5.Pieprasījuma izskatīšana īstermiņa lietošanai
1.5.1.visu veidu radioiekārtāmpieprasījums35,570,0035,57

2. Radioiekārtu elektromagnētiskās saderības (EMS) nodrošināšana
(ikmēneša maksājums radiofrekvences piešķīruma lietošanas atļaujas derīguma termiņa laikā)

Nr.
p. k.
Pakalpojuma veidsMērvienībaCena bez PVN mēnesī (euro)PVN (euro)1Cena ar PVN mēnesī (euro)
2.1.EMS nodrošināšana jūras mobilo radiosakaru krasta stacijai vai gaisa mobilo radiosakaru sauszemes radiostacijai, vai kuģa radiostacijai, vai tāda gaisa kuģa radiostacijai, kura pacelšanās masa ir mazāka par 5,7 tonnām, ar raidītāja izejas jaudu P
2.1.1.P ≤ 0,001 kWraidītājs0,310,000,31
2.1.2.0,001 kW < P ≤ 0,005 kWraidītājs0,630,000,63
2.1.3.0,005 kW < P ≤ 0,03 kWraidītājs1,260,001,26
2.1.4.0,03 kW < P ≤ 0,3 kWraidītājs1,890,001,89
2.1.5.0,3 kW < P ≤ 1 kWraidītājs2,520,002,52
2.1.6.P > 1 kWraidītājs4,720,004,72
2.2.EMS nodrošināšana radiolokācijas radiostacijai (RLS) ar efektīvo izstaroto jaudu e.r.p. [kW]
2.2.1.P ≤ 0,1 kWradiostacija3,480,003,48
2.2.2.0,1 kW < P ≤ 1 kWradiostacija8,140,008,14
2.2.3.1 kW < P ≤ 5 kWradiostacija13,000,0013,00
2.2.4.5 kW < P ≤ 25 kWradiostacija15,640,0015,64
2.2.5.P > 25 kWradiostacija19,470,0019,47
2.3.EMS nodrošināšana apraides radiostacijai, apraides palīgdienesta un daudzpunktu daudzkanālu televīzijas izplatīšanas sistēmas radioiekārtai ar efektīvo izstaroto jaudu e.r.p. [dBW]
2.3.1.ar radiokanāla frekvenču joslas platumu Δf ≤ 0,5 MHz 
2.3.1.1.e.r.p ≤ 14 dBWradiostacija10,800,0010,80
2.3.1.2.14 < e.r.p. ≤ 20 dBWradiostacija21,600,0021,60
2.3.1.3.20 < e.r.p. ≤ 27 dBWradiostacija43,190,0043,19
2.3.1.4.27 < e.r.p. ≤ 30 dBWradiostacija64,790,0064,79
2.3.1.5.30 < e.r.p. ≤ 37 dBWradiostacija75,580,0075,58
2.3.1.6.37 < e.r.p. ≤ 40 dBWradiostacija86,380,0086,38
2.3.1.7.e.r.p. > 40 dBWradiostacija107,980,00107,98
2.3.2.ar radiokanāla frekvenču joslas platumu 0,5 < Δf ≤ 2 MHz
2.3.2.1.e.r.p. ≤ 14 dBWradiostacija14,040,0014,04
2.3.2.2.14 < e.r.p. ≤ 20 dBWradiostacija28,070,0028,07
2.3.2.3.20 < e.r.p. ≤ 27 dBWradiostacija56,150,0056,15
2.3.2.4.27 < e.r.p. ≤ 30 dBWradiostacija84,220,0084,22
2.3.2.5.30 < e.r.p. ≤ 37 dBWradiostacija98,260,0098,26
2.3.2.6.37 < e.r.p. ≤ 40 dBWradiostacija112,300,00112,30
2.3.2.7.e.r.p. > 40 dBWradiostacija140,370,00140,37
2.3.3.ar radiokanāla frekvenču joslas platumu Δf > 2 MHz
2.3.3.1.e.r.p. ≤ 14 dBWradiostacija21,600,0021,60
2.3.3.2.14 < e.r.p. ≤ 20 dBWradiostacija43,190,0043,19
2.3.3.3.20 < e.r.p. ≤ 27 dBWradiostacija86,380,0086,38
2.3.3.4.27 < e.r.p. ≤ 30 dBWradiostacija129,570,00129,57
2.3.3.5.30 < e.r.p. ≤ 37 dBWradiostacija151,170,00151,17
2.3.3.6.37 < e.r.p. ≤ 40 dBWradiostacija172,760,00172,76
2.3.3.7.e.r.p. > 40 dBWradiostacija215,950,00215,95
2.4.EMS nodrošināšana gaisa kuģim ar pacelšanās masu 5,7 tonnas vai lielākugaisa kuģis107,700,00107,70
2.5.EMS nodrošināšana grupveides mobilo radiosakaru tīkla radiokanālam
2.5.1.privāto mobilo radiosakaru tīklam
2.5.1.1.radiokanālam ar frekvenču joslas platumu 12,5 kHzradiokanāls28,590,0028,59
2.5.1.2.radiokanālam ar frekvenču joslas platumu 25 kHzradiokanāls40,020,0040,02
2.5.2.publisko mobilo radiosakaru tīklam
2.5.2.1.radiokanālam ar frekvenču joslas platumu 12,5 kHzradiokanāls35,330,0035,33
2.5.2.2.radiokanālam ar frekvenču joslas platumu 25 kHzradiokanāls49,470,0049,47
2.6.EMS nodrošināšana šaurjoslas sauszemes mobilo radiosakaru tīkla radiokanālam individuālai izmantošanai
2.6.1.frekvenču joslā no 30 MHz līdz 87,5 MHz
2.6.1.1.radiokanālam ar frekvenču joslas platumu Δf ≤ 12,5 kHz
2.6.1.1.1.visā Latvijas teritorijāradiokanāls58,500,0058,50
2.6.1.1.2.Rīgas sakaru zonā2radiokanāls23,400,0023,40
2.6.1.1.3.Kurzemes sakaru zonā3radiokanāls8,780,008,78
2.6.1.1.4.Zemgales sakaru zonā4radiokanāls8,780,008,78
2.6.1.1.5.Vidzemes sakaru zonā5radiokanāls8,780,008,78
2.6.1.1.6.Latgales sakaru zonā6radiokanāls8,780,008,78
2.6.1.2.radiokanālam ar frekvenču joslas platumu 12,5 kHz < Δf ≤ 25 kHz
2.6.1.2.1.visā Latvijas teritorijāradiokanāls81,910,0081,91
2.6.1.2.2.Rīgas sakaru zonā2radiokanāls32,760,0032,76
2.6.1.2.3.Kurzemes sakaru zonā3radiokanāls12,290,0012,29
2.6.1.2.4.Zemgales sakaru zonā4radiokanāls12,290,0012,29
2.6.1.2.5.Vidzemes sakaru zonā5radiokanāls12,290,0012,29
2.6.1.2.6.Latgales sakaru zonā6radiokanāls12,290,0012,29
2.6.2.frekvenču joslā no 146 MHz līdz 470 MHz
2.6.2.1.radiokanālam ar frekvenču joslas platumu Δf ≤ 12,5 kHz
2.6.2.1.1.visā Latvijas teritorijāradiokanāls175,100,00175,10
2.6.2.1.2.Rīgas sakaru zonā2radiokanāls70,040,0070,04
2.6.2.1.3.Kurzemes sakaru zonā3radiokanāls26,270,0026,27
2.6.2.1.4.Zemgales sakaru zonā4radiokanāls26,270,0026,27
2.6.2.1.5.Vidzemes sakaru zonā5radiokanāls26,270,0026,27
2.6.2.1.6.Latgales sakaru zonā6radiokanāls26,270,0026,27
2.6.2.2.radiokanālam ar frekvenču joslas platumu 12,5 kHz < Δf ≤ 25 kHz
2.6.2.2.1.visā Latvijas teritorijāradiokanāls245,140,00245,14
2.6.2.2.2.Rīgas sakaru zonā2radiokanāls98,060,0098,06
2.6.2.2.3.Kurzemes sakaru zonā3radiokanāls36,770,0036,77
2.6.2.2.4.Zemgales sakaru zonā4radiokanāls36,770,0036,77
2.6.2.2.5.Vidzemes sakaru zonā5radiokanāls36,770,0036,77
2.6.2.2.6.Latgales sakaru zonā6radiokanāls36,770,0036,77
2.6.2.3.radiokanālam ar frekvenču joslas platumu 25 kHz < Δf ≤ 50 kHz
2.6.2.3.1.visā Latvijas teritorijāradiokanāls315,180,00315,18
2.6.2.3.2.Rīgas sakaru zonā2radiokanāls126,070,00126,07
2.6.2.3.3.Kurzemes sakaru zonā3radiokanāls47,280,0047,28
2.6.2.3.4.Zemgales sakaru zonā4radiokanāls47,280,0047,28
2.6.2.3.5.Vidzemes sakaru zonā5radiokanāls47,280,0047,28
2.6.2.3.6.Latgales sakaru zonā6radiokanāls47,280,0047,28
2.7.EMS nodrošināšana šaurjoslas sauszemes mobilo radiosakaru tīkla koplietošanas radiokanālam frekvenču joslā no 146 MHz līdz 470 MHz
2.7.1.radiokanālam ar frekvenču joslas platumu Δf ≤ 12,5 kHz
2.7.1.1.visā Latvijas teritorijāradiokanāls87,550,0087,55
2.7.1.2.Rīgas sakaru zonā2radiokanāls35,020,0035,02
2.7.1.3.Kurzemes sakaru zonā3radiokanāls13,130,0013,13
2.7.1.4.Zemgales sakaru zonā4radiokanāls13,130,0013,13
2.7.1.5.Vidzemes sakaru zonā5radiokanāls13,130,0013,13
2.7.1.6.Latgales sakaru zonā6radiokanāls13,130,0013,13
2.7.2.radiokanālam ar frekvenču joslas platumu 12,5 kHz < Δf ≤ 25 kHz
2.7.2.1.visā Latvijas teritorijāradiokanāls122,570,00122,57
2.7.2.2.Rīgas sakaru zonā2radiokanāls49,030,0049,03
2.7.2.3.Kurzemes sakaru zonā3radiokanāls18,390,0018,39
2.7.2.4.Zemgales sakaru zonā4radiokanāls18,390,0018,39
2.7.2.5.Vidzemes sakaru zonā5radiokanāls18,390,0018,39
2.7.2.6.Latgales sakaru zonā6radiokanāls18,390,0018,39
2.7.3.radiokanālam ar frekvenču joslas platumu 25 kHz < Δf ≤ 50 kHz
2.7.3.1.visā Latvijas teritorijāradiokanāls157,590,00157,59
2.7.3.2.Rīgas sakaru zonā2radiokanāls63,040,0063,04
2.7.3.3.Kurzemes sakaru zonā3radiokanāls23,640,0023,64
2.7.3.4.Zemgales sakaru zonā4radiokanāls23,640,0023,64
2.7.3.5.Vidzemes sakaru zonā5radiokanāls23,640,0023,64
2.7.3.6.Latgales sakaru zonā6radiokanāls23,640,0023,64
2.8.EMS nodrošināšana šaurjoslas sauszemes mobilo radiosakaru tīkla koplietošanas radiokanālam ar frekvenču joslas platumu līdz 25 kHz ierobežotā (uzņēmuma) teritorijā frekvenču joslā no 146 MHz līdz 470 MHz
2.8.1.pārnēsājamās radiostacijas ar jaudu ≤ 1 W
2.8.1.1.Rīgas sakaru zonā2radiokanāls8,990,008,99
2.8.1.2.Kurzemes sakaru zonā3radiokanāls3,370,003,37
2.8.1.3.Zemgales sakaru zonā4radiokanāls3,370,003,37
2.8.1.4.Vidzemes sakaru zonā5radiokanāls3,370,003,37
2.8.1.5.Latgales sakaru zonā6radiokanāls3,370,003,37
2.8.2.pārnēsājamās radiostacijas ar jaudu > 1 W
2.8.2.1.Rīgas sakaru zonā2radiokanāls17,970,0017,97
2.8.2.2.Kurzemes sakaru zonā3radiokanāls6,740,006,74
2.8.2.3.Zemgales sakaru zonā4radiokanāls6,740,006,74
2.8.2.4.Vidzemes sakaru zonā5radiokanāls6,740,006,74
2.8.2.5.Latgales sakaru zonā6radiokanāls6,740,006,74
2.8.3.personālā radioizsaukuma sistēmas (Paging) radiostacija ar efektīvo izstaroto jaudu e.r.p. ≤ 5 W
2.8.3.1.Rīgas sakaru zonā2radiokanāls17,970,0017,97
2.8.3.2.Kurzemes sakaru zonā3radiokanāls6,740,006,74
2.8.3.3.Zemgales sakaru zonā4radiokanāls6,740,006,74
2.8.3.4.Vidzemes sakaru zonā5radiokanāls6,740,006,74
2.8.3.5.Latgales sakaru zonā6radiokanāls6,740,006,74
2.9.EMS nodrošināšana platjoslas mobilo radiosakaru tīkla radiokanālam individuālai izmantošanai visā Latvijas teritorijā7
2.9.1.frekvenču joslā
450 MHz ≤ f ≤ 960 MHz
katri 100 kHz74,660,0074,66
2.9.2.frekvenču joslā
960 MHz < f ≤ 3000 MHz
katri 100 kHz37,830,0037,83
2.9.3.frekvenču joslā
3000 MHz < f ≤ 10000 MHz
katri 100 kHz15,090,0015,09
2.10.Aizsardzībai pret kaitīgiem radiotraucējumiem reģistrēts pasīvo radiosakaru (piemēram, radioastronomijas, meteoroloģijas uztverošo centru) radiokanālsradiokanāls8,060,008,06
2.11.Radiofrekvences piešķīrums ar neaizsargātiem lietošanas nosacījumiem (izņemot koplietojamā piešķīruma lietošanas atļaujā norādītos radiofrekvenču piešķīrumus)8,9
2.11.1.fiksētais dienestsradiokanāls8,060,008,06
2.11.2.satelītu vai izplatījuma dienestsradiokanāls8,060,008,06
2.11.3.publiskais mobilais dienestsradiokanāls8,060,008,06
2.11.4.privātais mobilais dienestsradiokanāls8,060,008,06
2.11.5.kuģniecības dienestskuģis vai krasta stacija8,060,008,06
2.11.6.gaisa kuģniecības dienestsgaisa kuģis vai zemes radiostacija8,060,008,06
2.11.7.radiolokācijas dienestsradiostacija vai tīkla radiokanāls8,060,008,06
2.11.8.apraides dienestsradiostacija8,060,008,06
2.11.9.apraides palīgdieneststīkls8,060,008,06
2.12.EMS nodrošināšana vienas fiksēto radiosakaru sistēmas radiokanālam8,9 vai satelītu Zemes stacijas raidīšanas radiokanālam (virziens Zeme–Izplatījums), vai satelītu Zemes stacijas uztveršanas kanālam (virziens Izplatījums–Zeme) vai Izplatījuma stacijai
2.12.1.radiokanāla frekvenču diapazons (f), GHzradiokanālam ar frekvenču joslas platumu Δf ≤ 4 MHz
2.12.1.1.f ≤ 1 GHzradiokanāls22,310,0022,31
2.12.1.2.1 GHz < f ≤ 10 GHzradiokanāls20,320,0020,32
2.12.1.3.10 GHz < f ≤ 20 GHzradiokanāls18,330,0018,33
2.12.1.4.20 GHz < f ≤ 30 GHzradiokanāls16,860,0016,86
2.12.1.5.30 GHz < f ≤ 43,5 GHzradiokanāls14,110,0014,11
2.12.1.6.43,5 GHz < f ≤ 57 GHzradiokanāls12,090,0012,09
2.12.2.radiokanāla frekvenču diapazons (f), GHzradiokanālam ar frekvenču joslas platumu 4 MHz < Δf ≤ 8 MHz
2.12.2.1.f ≤ 1 GHzradiokanāls25,080,0025,08
2.12.2.2.1 GHz < f ≤ 10 GHzradiokanāls22,850,0022,85
2.12.2.3.10 GHz < f ≤ 20 GHzradiokanāls20,610,0020,61
2.12.2.4.20 GHz < f ≤ 30 GHzradiokanāls18,960,0018,96
2.12.2.5.30 GHz < f ≤ 43,5 GHzradiokanāls15,860,0015,86
2.12.2.6.43,5 GHz < f ≤ 57 GHzradiokanāls13,600,0013,60
2.12.3.radiokanāla frekvenču diapazons (f), GHzradiokanālam ar frekvenču joslas platumu 8 MHz < Δf ≤ 15 MHz
2.12.3.1.f ≤ 1 GHzradiokanāls27,860,0027,86
2.12.3.2.1 GHz < f ≤ 10 GHzradiokanāls25,380,0025,38
2.12.3.3.10 GHz < f ≤ 20 GHzradiokanāls22,890,0022,89
2.12.3.4.20 GHz < f ≤ 30 GHzradiokanāls21,050,0021,05
2.12.3.5.30 GHz < f ≤ 43,5 GHzradiokanāls17,620,0017,62
2.12.3.6.43,5 GHz < f ≤ 57 GHzradiokanāls15,100,0015,10
2.12.4.radiokanāla frekvenču diapazons (f), GHzradiokanālam ar frekvenču joslas platumu 15 MHz < Δf ≤ 30 MHz
2.12.4.1.f ≤ 1 GHzradiokanāls30,630,0030,63
2.12.4.2.1 GHz < f ≤ 10 GHzradiokanāls27,910,0027,91
2.12.4.3.10 GHz < f ≤ 20 GHzradiokanāls25,170,0025,17
2.12.4.4.20 GHz < f ≤ 30 GHzradiokanāls23,150,0023,15
2.12.4.5.30 GHz < f ≤ 43,5 GHzradiokanāls19,370,0019,37
2.12.4.6.43,5 GHz < f ≤ 57 GHzradiokanāls16,600,0016,60
2.12.5.radiokanāla frekvenču diapazons (f), GHzradiokanālam ar frekvenču joslas platumu 30 MHz < Δf ≤ 57 MHz
2.12.5.1.f ≤ 1 GHzradiokanāls33,410,0033,41
2.12.5.2.1 GHz < f ≤ 10 GHzradiokanāls30,430,0030,43
2.12.5.3.10 GHz < f ≤ 20 GHzradiokanāls27,450,0027,45
2.12.5.4.20 GHz < f ≤ 30 GHzradiokanāls25,250,0025,25
2.12.5.5.30 GHz < f ≤ 43,5 GHzradiokanāls21,130,0021,13
2.12.5.6.43,5 GHz < f ≤ 57 GHzradiokanāls18,110,0018,11
2.12.5.7.57 GHz < f ≤ 71 GHzradiokanāls15,700,0015,70
2.12.6.radiokanāla frekvenču diapazons (f), GHzradiokanālam ar frekvenču joslas platumu 57 MHz < Δf ≤ 112 MHz
2.12.6.1.f ≤ 1 GHzradiokanāls36,180,0036,18
2.12.6.2.1 GHz < f ≤ 10 GHzradiokanāls32,960,0032,96
2.12.6.3.10 GHz < f ≤ 20 GHzradiokanāls29,730,0029,73
2.12.6.4.20 GHz < f ≤ 30 GHzradiokanāls27,340,0027,34
2.12.6.5.30 GHz < f ≤ 43,5 GHzradiokanāls22,880,0022,88
2.12.6.6.43,5 GHz < f ≤ 57 GHzradiokanāls19,610,0019,61
2.12.6.7.57 GHz < f ≤ 71 GHzradiokanāls17,010,0017,01
2.12.7.radiokanāla frekvenču diapazons (f), GHzradiokanālam ar frekvenču joslas platumu 112 MHz < Δf ≤ 250 MHz
2.12.7.1.43,5 GHz < f ≤ 57 GHzradiokanāls21,110,0021,11
2.12.7.2.57 GHz < f ≤ 71 GHzradiokanāls18,310,0018,31
2.12.7.3.71 GHz < f ≤ 86 GHzradiokanāls15,340,0015,34
2.12.7.4.f > 86 GHzradiokanāls12,680,0012,68
2.12.8.radiokanāla frekvenču diapazons (f), GHzradiokanālam ar frekvenču joslas platumu 250 MHz < Δf ≤ 500 MHz
2.12.8.1.43,5 GHz < f ≤ 57 GHzradiokanāls22,620,0022,62
2.12.8.2.57 GHz < f ≤ 71 GHzradiokanāls19,620,0019,62
2.12.8.3.71 GHz < f ≤ 86 GHzradiokanāls16,430,0016,43
2.12.8.4.f > 86 GHzradiokanāls13,590,0013,59
2.12.9.radiokanāla frekvenču diapazons (f), GHzradiokanālam ar frekvenču joslas platumu 500 MHz < Δf ≤ 750 MHz
2.12.9.1.43,5 GHz < f ≤ 57 GHzradiokanāls24,120,0024,12
2.12.9.2.57 GHz < f ≤ 71 GHzradiokanāls20,920,0020,92
2.12.9.3.71 GHz < f ≤ 86 GHzradiokanāls17,520,0017,52
2.12.9.4.f > 86 GHzradiokanāls14,490,0014,49
2.12.10.radiokanāla frekvenču diapazons (f), GHzradiokanālam ar frekvenču joslas platumu 750 MHz < Δf ≤ 1 GHz
2.12.10.1.43,5 GHz < f ≤ 57 GHzradiokanāls25,630,0025,63
2.12.10.2.57 GHz < f ≤ 71 GHzradiokanāls22,230,0022,23
2.12.10.3.71 GHz < f ≤ 86 GHzradiokanāls18,620,0018,62
2.12.10.4.f > 86 GHzradiokanāls15,390,0015,39
2.12.11.radiokanāla frekvenču diapazons (f), GHzradiokanālam ar frekvenču joslas platumu 1 GHz < Δf ≤ 4 GHz
2.12.11.1.43,5 GHz < f ≤ 57 GHzradiokanāls27,130,0027,13
2.12.11.2.57 GHz < f ≤ 71 GHzradiokanāls23,530,0023,53
2.12.11.3.71 GHz < f ≤ 86 GHzradiokanāls19,710,0019,71
2.12.11.4.f > 86 GHzradiokanāls16,300,0016,30
2.13.EMS nodrošināšana daudzpunktu bezvadu piekļuves sistēmas radiokanālam individuālai izmantošanai
2.13.1.Rīgas sakaru zonā2
2.13.1.1.10 GHz < f ≤ 20 GHzkatri 100 kHz0,730,000,73
2.13.1.2.20 GHz < f ≤ 30 GHzkatri 100 kHz0,470,000,47
2.13.1.3.30 GHz < f ≤ 40 GHzkatri 100 kHz0,240,000,24
2.13.1.4.f > 40 GHzkatri 100 kHz0,200,000,20
2.13.2.Kurzemes sakaru zonā3
2.13.2.1.10 GHz < f ≤ 20 GHzkatri 100 kHz0,270,000,27
2.13.2.2.20 GHz < f ≤ 30 GHzkatri 100 kHz0,180,000,18
2.13.2.3.30 GHz < f ≤ 40 GHzkatri 100 kHz0,090,000,09
2.13.2.4.f > 40 GHzkatri 100 kHz0,080,000,08
2.13.3.Zemgales sakaru zonā4
2.13.3.1.10 GHz < f ≤ 20 GHzkatri 100 kHz0,270,000,27
2.13.3.2.20 GHz < f ≤ 30 GHzkatri 100 kHz0,180,000,18
2.13.3.3.30 GHz < f ≤ 40 GHzkatri 100 kHz0,090,000,09
2.13.3.4.f > 40 GHzkatri 100 kHz0,080,000,08
2.13.4.Vidzemes sakaru zonā5
2.13.4.1.10 GHz < f ≤ 20 GHzkatri 100 kHz0,270,000,27
2.13.4.2.20 GHz < f ≤ 30 GHzkatri 100 kHz0,180,000,18
2.13.4.3.30 GHz < f ≤ 40 GHzkatri 100 kHz0,090,000,09
2.13.4.4.f > 40 GHzkatri 100 kHz0,080,000,08
2.13.5.Latgales sakaru zonā6
2.13.5.1.10 GHz < f ≤ 20 GHzkatri 100 kHz0,270,000,27
2.13.5.2.20 GHz < f ≤ 30 GHzkatri 100 kHz0,180,000,18
2.13.5.3.30 GHz < f ≤ 40 GHzkatri 100 kHz0,090,000,09
2.13.5.4.f > 40 GHzkatri 100 kHz0,080,000,08
2.14.EMS nodrošināšana daudzpunktu fiksētās bezvadu piekļuves sistēmas radiokanālam frekvenču joslā 1427,5 MHz ≤ f ≤ 1506,5 MHz
2.14.1.Rīgas sakaru zonā2katri 100 kHz0,710,000,71
2.14.2.Kurzemes sakaru zonā3katri 100 kHz0,270,000,27
2.14.3.Zemgales sakaru zonā4katri 100 kHz0,270,000,27
2.14.4.Vidzemes sakaru zonā5katri 100 kHz0,270,000,27
2.14.5.Latgales sakaru zonā6katri 100 kHz0,270,000,27
2.15.Radiofrekvences piešķīrums meteoroloģijas palīgdienesta stacijāmradiokanāls8,060,008,06

3. Elektromagnētiskās saderības nodrošināšana radioamatieru sakariem

Nr.
p. k.
Pakalpojuma veidsMērvienībaCena bez PVN (euro)PVN (euro)1Cena ar PVN (euro)
3.1.Radioamatiera eksaminācijaradioamatiera eksāmens19,930,0019,93
3.2.Pieprasījuma izskatīšana radioamatiera radiostacijas ierīkošanai vai lietošanairadiostacija17,730,0017,73
3.3.Pieprasījuma izskatīšana radioamatiera papildu izsaukuma signāla piešķiršanaiizsaukuma signāls13,710,0013,71

4. Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas tehniskā projekta izskatīšana un akceptēšana

Nr.
p. k.
Pakalpojuma veidsMērvienībaCena bez PVN (euro)PVN (euro)1Cena ar PVN (euro)
4.1.Publiskā mobilo sakaru tīkla radiosakaru bāzes stacijas ierīkošana10
4.1.1.publiskā mobilo sakaru tīkla radiosakaru bāzes stacijas ierīkošanas projekts1 projekts113,550,00113,55
4.1.2.publiskā mobilo sakaru tīkla radiosakaru bāzes stacijas ierīkošanas projekts (pakalpojuma veikšanai paātrinātā kārtībā (triju darbdienu laikā))1 projekts170,320,00170,32
4.2.Apraides dienesta raidošās stacijas antenu un radioiekārtu ierīkošana10
4.2.1.apraides dienesta raidošās stacijas antenu un radioiekārtu ierīkošanas projekts1 projekts81,100,0081,10
4.2.2.apraides dienesta raidošās stacijas antenu un radioiekārtu ierīkošanas projekts (pakalpojuma veikšanai paātrinātā kārtībā (triju darbdienu laikā))1 projekts121,660,00121,66
4.3.Vienas sakaru trases antenu un radioiekārtu ierīkošana (punkts–punkts)10
4.3.1.vienas sakaru trases antenu un radioiekārtu ierīkošanas projekts (punkts–punkts)1 projekts48,660,0048,66
4.3.2.vienas sakaru trases antenu un radioiekārtu ierīkošanas projekts (punkts–punkts) (pakalpojuma veikšanai paātrinātā kārtībā (triju darbdienu laikā))1 projekts72,990,0072,99
4.4.Citu radiosakaru sistēmu vienas radiosakaru stacijas un tās antenu sistēmas ierīkošana (punkts–daudzpunkts)10
4.4.1.citu radiosakaru sistēmu vienas radiosakaru stacijas un tās antenu sistēmas ierīkošanas projekts (punkts–daudzpunkts)1 projekts48,660,0048,66
4.4.2.citu radiosakaru sistēmu vienas radiosakaru stacijas un tās antenu sistēmas ierīkošanas projekts (punkts–daudzpunkts) (pakalpojuma veikšanai paātrinātā kārtībā (triju darbdienu laikā))1 projekts72,990,0072,99
4.5.Vienas koplietojamās radiofrekvences piešķīruma lietošanas atļaujas antenas un radiosakaru iekārtas ierīkošana10,11
4.5.1.vienas koplietojamās radiofrekvences piešķīruma lietošanas atļaujas antenas un radiosakaru iekārtas ierīkošanas projekts1 projekts24,330,0024,33
4.5.2.vienas koplietojamās radiofrekvences piešķīruma lietošanas atļaujas antenas un radiosakaru iekārtas ierīkošanas projekts (pakalpojuma veikšanai paātrinātā kārtībā (triju darbdienu laikā))1 projekts36,500,0036,50

Piezīmes.

1 Pievienotās vērtības nodokli nepiemēro saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 3. panta astoto daļu.

2 Rīgas sakaru zona: Rīga, Jūrmala un novadi – Ādažu, Babītes, Baldones, Carnikavas, Garkalnes, Inčukalna, Krimuldas, Ķekavas, Mālpils, Mārupes, Olaines, Ropažu, Salaspils, Saulkrastu, Sējas, Siguldas, Stopiņu.

3 Kurzemes sakaru zona: Liepāja, Ventspils un novadi – Alsungas, Aizputes, Brocēnu, Dundagas, Durbes, Grobiņas, Kuldīgas, Mērsraga, Nīcas, Pāvilostas, Priekules, Rojas, Rucavas, Saldus, Skrundas, Talsu, Vaiņodes, Ventspils.

4 Zemgales sakaru zona: Jelgava un novadi – Aizkraukles, Auces, Bauskas, Dobeles, Engures, Iecavas, Ikšķiles, Jaunjelgavas, Jaunpils, Jelgavas, Kandavas, Kokneses, Ķeguma, Lielvārdes, Neretas, Ogres, Ozolnieku, Pļaviņu, Rundāles, Skrīveru, Tērvetes, Tukuma, Vecumnieku.

5 Vidzemes sakaru zona: Valmiera un novadi – Alojas, Alūksnes, Amatas, Apes, Beverīnas, Burtnieku, Cēsu, Cesvaines, Ērgļu, Gulbenes, Jaunpiebalgas, Kocēnu, Līgatnes, Limbažu, Lubānas, Madonas, Mazsalacas, Naukšēnu, Pārgaujas, Priekuļu, Raunas, Rūjienas, Salacgrīvas, Smiltenes, Strenču, Valkas, Valmieras, Varakļānu, Vecpiebalgas.

6 Latgales sakaru zona: Jēkabpils, Daugavpils, Rēzekne un novadi – Aglonas, Aknīstes, Baltinavas, Balvu, Ciblas, Dagdas, Daugavpils, Ilūkstes, Jēkabpils, Kārsavas, Krāslavas, Krustpils, Līvānu, Ludzas, Preiļu, Rēzeknes, Riebiņu, Rugāju, Salas, Vārkavas, Viesītes, Viļakas, Viļānu, Zilupes.

7 Maksājums veicams atbilstoši Ministru kabineta 2018. gada 30. oktobra noteikumu Nr. 652 "Valsts akciju sabiedrības "Elektroniskie sakari" publisko maksas pakalpojumu cenrādis" 13. punktam.

8 Maksai par EMS nodrošināšanu vienvirziena fiksēto radiosakaru sistēmai vai vienvirziena publisko mobilo radiosakaru tīkla radiokanālam piemēro pusi no norādītā izcenojuma.

9 Maksai par EMS nodrošināšanu fiksēto radiosakaru sistēmai, kurai Latvijas teritorijā atrodas tikai viena no raidošajām radiostacijām, piemēro pusi no norādītā izcenojuma.

10 Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas tehniskā projekta atkārtotai izskatīšanai attiecīgā projekta nepilnību gadījumā piemēro pusi no norādītā izcenojuma.

11 Norādīto izcenojumu piemēro vienai antenai atbilstoši ierīkošanas projektam (izņemot abonentu galiekārtas). Izcenojumu palielina atbilstoši ierīkošanas projektā norādīto antenu skaitam.

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Valsts akciju sabiedrības "Elektroniskie sakari" publisko maksas pakalpojumu cenrādis Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 652Pieņemts: 30.10.2018.Stājas spēkā: 01.01.2019.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 217, 02.11.2018. OP numurs: 2018/217.11
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
302686
{"selected":{"value":"01.06.2020","content":"<font class='s-1'>01.06.2020.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.06.2020","iso_value":"2020\/06\/01","content":"<font class='s-1'>01.06.2020.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2019","iso_value":"2019\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2019.-31.05.2020.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.06.2020
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)