Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr. 652

Rīgā 2018. gada 30. oktobrī (prot. Nr. 50 29. §)
Valsts akciju sabiedrības "Elektroniskie sakari" publisko maksas pakalpojumu cenrādis
Izdoti saskaņā ar Elektronisko sakaru
likuma
6. panta ceturto daļu

1. Noteikumi nosaka valsts akciju sabiedrības "Elektroniskie sakari" sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi un samaksas kārtību, kā arī tarifu korekcijas gadījumus un kārtību.

2. Valsts akciju sabiedrība "Elektroniskie sakari" publiskos maksas pakalpojumus sniedz saskaņā ar cenrādi (pielikums).

3. Par valsts akciju sabiedrības "Elektroniskie sakari" sniegtajiem publiskajiem maksas pakalpojumiem norēķinās 20 dienu laikā pēc rēķina izrakstīšanas.

4. Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas tehniskos projektus (pielikuma 4. punkts) valsts akciju sabiedrība "Elektroniskie sakari" izsniedz pēc rēķina samaksas (kad samaksa ir ieskaitīta valsts akciju sabiedrības "Elektroniskie sakari" kontā vai ir uzrādīts bankas apliecināts maksājuma uzdevums).

5. Ja valsts akciju sabiedrības "Elektroniskie sakari" pārskata gada ieņēmumi no elektromagnētiskās saderības nodrošināšanas pakalpojumiem pārsniedz ar šo pakalpojumu sniegšanu saistītās izmaksas, valsts akciju sabiedrība "Elektroniskie sakari" veic tarifu korekciju kopējai maksai par pārskata gada laikā sniegtajiem elektromagnētiskās saderības nodrošināšanas pakalpojumiem šīs starpības apmērā.

6. Šo noteikumu 5. punktā minētā ieņēmumu un izmaksu starpība tiek sadalīta proporcionāli katram pakalpojumu saņēmējam pārskata gadā piemērotajai maksai par elektromagnētiskās saderības nodrošināšanas pakalpojumiem pret kopējiem elektromagnētiskās saderības nodrošināšanas pakalpojumu ieņēmumiem pārskata gadā.

7. Pārskata gada tarifu korekciju valsts akciju sabiedrība "Elektroniskie sakari" aprēķina nākamajā pārskata gadā līdz valsts akciju sabiedrības "Elektroniskie sakari" gada pārskata apstiprināšanas dienai, bet ne vēlāk kā līdz nākamā pārskata gada 31. jūlijam.

8. Paziņojumu par aprēķināto pārskata gada korekciju publicē valsts akciju sabiedrības "Elektroniskie sakari" tīmekļvietnē, paziņojumā iekļaujot informāciju par kopējās korekcijas attiecību pret kopējo maksu par sniegtajiem elektromagnētiskās saderības nodrošināšanas pakalpojumiem, izteiktu procentos.

9. Tarifu korekciju katram pakalpojuma saņēmējam valsts akciju sabiedrība "Elektroniskie sakari" veic pēc gada pārskata apstiprināšanas ieskaita veidā atbilstoši valsts akciju sabiedrības "Elektroniskie sakari" prasījumiem par nākamajā pārskata gadā sniedzamajiem elektromagnētiskās saderības nodrošināšanas pakalpojumu maksājumiem. Ja pakalpojumu saņēmējs nav samaksājis par valsts akciju sabiedrības "Elektroniskie sakari" sniegtajiem publiskajiem maksas pakalpojumiem, valsts akciju sabiedrība "Elektroniskie sakari" aprēķināto korekciju ieskaita pakalpojuma saņēmēja parāda dzēšanai.

10. Ja nākamajā pārskata gadā maksa par saņemtajiem elektromagnētiskās saderības nodrošināšanas pakalpojumiem ir mazāka nekā pārskata gada tarifu korekcija attiecīgajam pakalpojuma saņēmējam, starpību atmaksā 10 dienu laikā pēc pakalpojuma saņēmēja iesnieguma saņemšanas.

11. Prasījums noilgst, ja valsts akciju sabiedrība "Elektroniskie sakari" pakalpojuma saņēmēja iesniegumu par atmaksu nav saņēmusi triju gadu laikā no dienas, kad paziņojums par aprēķināto pārskata gada korekciju publicēts valsts akciju sabiedrības "Elektroniskie sakari" tīmekļvietnē.

12. Tarifu korekciju aprēķina, izmantojot šādu formulu:

Tk = P x R , kur
I

Tk – tarifu korekcija attiecīgajam pakalpojuma saņēmējam (euro);

P – elektromagnētiskās saderības nodrošināšanas publisko maksas pakalpojumu ieņēmumu pārsniegums pār elektromagnētiskās saderības nodrošināšanas publisko maksas pakalpojumu izmaksām pārskata gadā (euro);

R – pakalpojumu saņēmējam piemērotā maksa par saņemto elektromagnētiskās saderības nodrošināšanas pakalpojumu apjomu pārskata gadā (euro);

I – kopējie elektromagnētiskās saderības nodrošināšanas pakalpojumu ieņēmumi pārskata gadā (euro).

13. Maksājumu par šo noteikumu pielikuma 2.9. apakšpunktā minētajiem pakalpojumiem piemēro par visu komersantam piešķirto radiofrekvenču spektra joslu no radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību spēkā stāšanās datuma. Šis punkts attiecas uz frekvenču joslām, kuru izmantošanai komercdarbībai elektronisko sakaru nozarē ir noteikts ierobežots radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību piešķiršanas apjoms.

14. Komersantam, kurš radiofrekvenču spektra lietošanas tiesības joslā 3400–3800 MHz ir ieguvis izsoles ceļā un kuram šīs tiesības ir stājušās spēkā līdz 2018. gada 31. decembrim, maksu par šo noteikumu pielikuma 2.9.3. apakšpunktā minēto pakalpojumu piemēro šādā kārtībā:

14.1. no 2019. gada 1. janvāra – 33 % apmērā no šo noteikumu pielikuma 2.9.3. apakšpunktā minētās cenas;

14.2. no 2020. gada 1. janvāra – 66 % apmērā no šo noteikumu pielikuma 2.9.3. apakšpunktā minētās cenas;

14.3. no 2021. gada 1. janvāra – pilnā apmērā saskaņā ar šo noteikumu pielikuma 2.9.3. apakšpunktu.

15. Komersantiem, kuriem radiofrekvenču spektra lietošanas tiesības joslā 3400–3800 MHz pārklājas un ir noteiktas dažādās sakaru zonās, cenu par šo noteikumu pielikuma 2.9.3. apakšpunktā minētajiem pakalpojumiem piemēro, izmantojot atbilstošo teritoriālās diferenciācijas koeficientu, kas Rīgas sakaru zonā ir 0,4, bet pārējā Latvijā – 0,6.

16. Maksājumu par pieprasījuma pirmreizēju izskatīšanu lietot aizsardzības sistēmu joslu noteiktam radiosakaru dienestam piemēro atbilstoši šo noteikumu pielikuma 1. nodaļā minētajam maksājumam par pieprasījuma izskatīšanu līdzvērtīga sakaru dienesta radiostaciju uzstādīšanai vai pagaidu lietošanai. Maksājumu par atkārtota pieprasījuma izskatīšanu lietot aizsardzības sistēmu joslu noteiktam radiosakaru dienestam piemēro atbilstoši šo noteikumu pielikuma 1. nodaļā minētajam maksājumam par pieprasījuma izskatīšanu lietošanas nosacījumu pagarināšanai.

16.1 Komersantiem, kuri radiofrekvenču spektra lietošanas tiesības joslā 1427–1518 MHz ir ieguvuši izsoles ceļā, maksu par šo noteikumu pielikuma 2.9.2. apakšpunktā minēto pakalpojumu piemēro šādā kārtībā:

16.1. pirmajā gadā no tiesību piešķiršanas spēkā stāšanās brīža – 33 % apmērā no šo noteikumu pielikuma 2.9.2. apakšpunktā minētās cenas;

16.2. otrajā gadā no tiesību piešķiršanas spēkā stāšanās brīža – 66 % apmērā no šo noteikumu pielikuma 2.9.2. apakšpunktā minētās cenas;

16.3. sākot ar trešo gadu no tiesību piešķiršanas spēkā stāšanās brīža – pilnā apmērā saskaņā ar šo noteikumu pielikuma 2.9.2. apakšpunktu.

(MK 28.04.2020. noteikumu Nr. 250 redakcijā)

17. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2016. gada 26. aprīļa noteikumus Nr. 255 "Valsts akciju sabiedrības "Elektroniskie sakari" publisko maksas pakalpojumu cenrādis" (Latvijas Vēstnesis, 2016, 82. nr.).

18. Noteikumi stājas spēkā 2019. gada 1. janvārī.

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 7. marta Direktīvas 2002/20/EK par elektronisko komunikāciju tīklu un pakalpojumu atļaušanu (atļauju izsniegšanas direktīva).

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards
Pielikums
Ministru kabineta
2018. gada 30. oktobra
noteikumiem Nr. 652

(Pielikums grozīts ar MK 28.04.2020. noteikumiem Nr. 250)

Valsts akciju sabiedrības "Elektroniskie sakari" publisko maksas pakalpojumu cenrādis

1. Pieprasījumu izskatīšana radiofrekvences piešķīruma lietošanai, elektromagnētiskās saderības nodrošināšanai, reģistrēšanai MIFR
(galvenais ITU frekvenču reģistrs)

Nr. 
p. k.
Pakalpojuma veids Mērvienība Cena bez PVN (euro) PVN (euro)1 Cena ar PVN (euro)
1.1. Pieprasījuma izskatīšana uzstādīšanai, pagaidu lietošanai (izņemot radioamatieru radiostacijas) vai reģistrēšanai MIFR
1.1.1. privātais sauszemes mobilo radiosakaru tīkls bāzes stacija vai bāzes stacijas retranslators 206,32 0,00 206,32
1.1.2. publiskais sauszemes mobilo radiosakaru tīkls bāzes stacija vai bāzes stacijas retranslators 35,57 0,00 35,57
1.1.3. fiksēto radiosakaru sistēma sistēma 206,32 0,00 206,32
1.1.4. bezvadu piekļuves sakaru tīkls centrālās vai retranslācijas stacijas sektors 35,57 0,00 35,57
1.1.5. apraides radiostacija radiostacija 498,01 0,00 498,01
1.1.6. jūras mobilo radiosakaru krasta radiostacija radiostacija 142,29 0,00 142,29
1.1.7. gaisa kuģniecības sauszemes radiostacija radiostacija 142,29 0,00 142,29
1.1.8. satelītsakaru Zemes stacija radiostacija 206,32 0,00 206,32
1.1.9. cita radiosakaru veida radioiekārta vai radiosakaru tīkls radiostacija vai radiosakaru tīkls 206,32 0,00 206,32
1.1.10. speciālais radiolīdzeklis radiotīkls 206,32 0,00 206,32
1.1.11. privātais sauszemes mobilo radiosakaru tīkls bez stacionārām radioiekārtām radiosakaru tīkls 206,32 0,00 206,32
1.2. Pieprasījuma izskatīšana radioiekārtas lietošanai (izņemot radioamatieru radiostacijas)
1.2.1. privātie sauszemes mobilie radiosakari
1.2.1.1. privātais sauszemes mobilo radiosakaru tīkls bāzes stacija vai bāzes stacijas retranslators 7,11 0,00 7,11
1.2.1.2. privātais sauszemes mobilo radiosakaru tīkls bez stacionārām radioiekārtām noteiktā radiofrekvences piešķīruma ietvaros radiosakaru tīkls 7,11 0,00 7,11
1.2.1.3. privātais sauszemes mobilo radiosakaru tīkls bez stacionārām radioiekārtām, nosakot radiofrekvences piešķīrumu radiosakaru tīkls 142,29 0,00 142,29
1.2.1.4. privātā sauszemes mobilā radioiekārta radioiekārta 7,11 0,00 7,11
1.2.2. publiskais sauszemes mobilo radiosakaru tīkls bāzes stacija vai bāzes stacijas retranslators 7,11 0,00 7,11
1.2.3. fiksēto radiosakaru sistēma sistēma 7,11 0,00 7,11
1.2.4. bezvadu piekļuves sakaru tīkls centrālās vai retranslācijas stacijas sektors 7,11 0,00 7,11
1.2.5. apraides radiostacija radiostacija 7,11 0,00 7,11
1.2.6. jūras mobilo radiosakaru radiostacija
1.2.6.1. kuģa radiostacija radiostaciju komplekss 21,34 0,00 21,34
1.2.6.2. kuģa radiostacija un identifikatora piešķiršana radiostaciju komplekss 24,76 0,00 24,76
1.2.6.3. krasta radiostacija radiostacija 28,46 0,00 28,46
1.2.6.4. krasta radiostacija un identifikatora piešķiršana radiostacija 31,88 0,00 31,88
1.2.7. gaisa mobilo radiosakaru radiostacija
1.2.7.1. gaisa kuģa radiostacija (gaisa kuģim, kura pacelšanās masa ir mazāka par 5,7 tonnām) radiostaciju komplekss 71,14 0,00 71,14
1.2.7.2. gaisa kuģa radiostacija (gaisa kuģim, kura pacelšanās masa ir 5,7 tonnas vai lielāka) radiostaciju komplekss 142,29 0,00 142,29
1.2.7.3. radioiekārta uz zemes radiostacija 7,11 0,00 7,11
1.2.7.4. gaisa kuģa radiostacijas nomaiņa vai papildināšana radiostacija 7,11 0,00 7,11
1.2.8. satelītsakaru Zemes stacija radiostacija 28,46 0,00 28,46
1.2.9. cita radiosakaru veida radioiekārta vai radiosakaru tīkls radiostacija vai radiosakaru tīkls 28,46 0,00 28,46
1.2.10. speciālais radiolīdzeklis radiotīkls 206,32 0,00 206,32
1.3. Pieprasījuma izskatīšana lietošanas nosacījumu pagarināšanai (izņemot radioamatieru radiostacijas)
1.3.1. visu veidu radioiekārtām pieprasījums 7,11 0,00 7,11
1.4. Izplatījuma stacijas (satelīta) frekvences piešķīruma reģistrācija MIFR
1.4.1. priekšnotifikācija satelītsakaru tīkls 554,92 0,00 554,92
1.4.2. koordinācija satelītsakaru tīkls 554,92 0,00 554,92
1.4.3. notifikācija satelītsakaru tīkls 554,92 0,00 554,92
1.4.4. padziļinātās izpētes procedūra satelītsakaru tīkls 554,92 0,00 554,92
1.5. Pieprasījuma izskatīšana īstermiņa lietošanai
1.5.1. visu veidu radioiekārtām pieprasījums 35,57 0,00 35,57

2. Radioiekārtu elektromagnētiskās saderības (EMS) nodrošināšana
(ikmēneša maksājums radiofrekvences piešķīruma lietošanas atļaujas derīguma termiņa laikā)

Nr.
p. k.
Pakalpojuma veids Mērvienība Cena bez PVN mēnesī (euro) PVN (euro)1 Cena ar PVN mēnesī (euro)
2.1. EMS nodrošināšana jūras mobilo radiosakaru krasta stacijai vai gaisa mobilo radiosakaru sauszemes radiostacijai, vai kuģa radiostacijai, vai tāda gaisa kuģa radiostacijai, kura pacelšanās masa ir mazāka par 5,7 tonnām, ar raidītāja izejas jaudu P
2.1.1. P ≤ 0,001 kW raidītājs 0,31 0,00 0,31
2.1.2. 0,001 kW < P ≤ 0,005 kW raidītājs 0,63 0,00 0,63
2.1.3. 0,005 kW < P ≤ 0,03 kW raidītājs 1,26 0,00 1,26
2.1.4. 0,03 kW < P ≤ 0,3 kW raidītājs 1,89 0,00 1,89
2.1.5. 0,3 kW < P ≤ 1 kW raidītājs 2,52 0,00 2,52
2.1.6. P > 1 kW raidītājs 4,72 0,00 4,72
2.2. EMS nodrošināšana radiolokācijas radiostacijai (RLS) ar efektīvo izstaroto jaudu e.r.p. [kW]
2.2.1. P ≤ 0,1 kW radiostacija 3,48 0,00 3,48
2.2.2. 0,1 kW < P ≤ 1 kW radiostacija 8,14 0,00 8,14
2.2.3. 1 kW < P ≤ 5 kW radiostacija 13,00 0,00 13,00
2.2.4. 5 kW < P ≤ 25 kW radiostacija 15,64 0,00 15,64
2.2.5. P > 25 kW radiostacija 19,47 0,00 19,47
2.3. EMS nodrošināšana apraides radiostacijai, apraides palīgdienesta un daudzpunktu daudzkanālu televīzijas izplatīšanas sistēmas radioiekārtai ar efektīvo izstaroto jaudu e.r.p. [dBW]
2.3.1. ar radiokanāla frekvenču joslas platumu Δf ≤ 0,5 MHz 
2.3.1.1. e.r.p ≤ 14 dBW radiostacija 10,80 0,00 10,80
2.3.1.2. 14 < e.r.p. ≤ 20 dBW radiostacija 21,60 0,00 21,60
2.3.1.3. 20 < e.r.p. ≤ 27 dBW radiostacija 43,19 0,00 43,19
2.3.1.4. 27 < e.r.p. ≤ 30 dBW radiostacija 64,79 0,00 64,79
2.3.1.5. 30 < e.r.p. ≤ 37 dBW radiostacija 75,58 0,00 75,58
2.3.1.6. 37 < e.r.p. ≤ 40 dBW radiostacija 86,38 0,00 86,38
2.3.1.7. e.r.p. > 40 dBW radiostacija 107,98 0,00 107,98
2.3.2. ar radiokanāla frekvenču joslas platumu 0,5 < Δf ≤ 2 MHz
2.3.2.1. e.r.p. ≤ 14 dBW radiostacija 14,04 0,00 14,04
2.3.2.2. 14 < e.r.p. ≤ 20 dBW radiostacija 28,07 0,00 28,07
2.3.2.3. 20 < e.r.p. ≤ 27 dBW radiostacija 56,15 0,00 56,15
2.3.2.4. 27 < e.r.p. ≤ 30 dBW radiostacija 84,22 0,00 84,22
2.3.2.5. 30 < e.r.p. ≤ 37 dBW radiostacija 98,26 0,00 98,26
2.3.2.6. 37 < e.r.p. ≤ 40 dBW radiostacija 112,30 0,00 112,30
2.3.2.7. e.r.p. > 40 dBW radiostacija 140,37 0,00 140,37
2.3.3. ar radiokanāla frekvenču joslas platumu Δf > 2 MHz
2.3.3.1. e.r.p. ≤ 14 dBW radiostacija 21,60 0,00 21,60
2.3.3.2. 14 < e.r.p. ≤ 20 dBW radiostacija 43,19 0,00 43,19
2.3.3.3. 20 < e.r.p. ≤ 27 dBW radiostacija 86,38 0,00 86,38
2.3.3.4. 27 < e.r.p. ≤ 30 dBW radiostacija 129,57 0,00 129,57
2.3.3.5. 30 < e.r.p. ≤ 37 dBW radiostacija 151,17 0,00 151,17
2.3.3.6. 37 < e.r.p. ≤ 40 dBW radiostacija 172,76 0,00 172,76
2.3.3.7. e.r.p. > 40 dBW radiostacija 215,95 0,00 215,95
2.4. EMS nodrošināšana gaisa kuģim ar pacelšanās masu 5,7 tonnas vai lielāku gaisa kuģis 107,70 0,00 107,70
2.5. EMS nodrošināšana grupveides mobilo radiosakaru tīkla radiokanālam
2.5.1. privāto mobilo radiosakaru tīklam
2.5.1.1. radiokanālam ar frekvenču joslas platumu 12,5 kHz radiokanāls 28,59 0,00 28,59
2.5.1.2. radiokanālam ar frekvenču joslas platumu 25 kHz radiokanāls 40,02 0,00 40,02
2.5.2. publisko mobilo radiosakaru tīklam
2.5.2.1. radiokanālam ar frekvenču joslas platumu 12,5 kHz radiokanāls 35,33 0,00 35,33
2.5.2.2. radiokanālam ar frekvenču joslas platumu 25 kHz radiokanāls 49,47 0,00 49,47
2.6. EMS nodrošināšana šaurjoslas sauszemes mobilo radiosakaru tīkla radiokanālam individuālai izmantošanai
2.6.1. frekvenču joslā no 30 MHz līdz 87,5 MHz
2.6.1.1. radiokanālam ar frekvenču joslas platumu Δf ≤ 12,5 kHz
2.6.1.1.1. visā Latvijas teritorijā radiokanāls 58,50 0,00 58,50
2.6.1.1.2. Rīgas sakaru zonā2 radiokanāls 23,40 0,00 23,40
2.6.1.1.3. Kurzemes sakaru zonā3 radiokanāls 8,78 0,00 8,78
2.6.1.1.4. Zemgales sakaru zonā4 radiokanāls 8,78 0,00 8,78
2.6.1.1.5. Vidzemes sakaru zonā5 radiokanāls 8,78 0,00 8,78
2.6.1.1.6. Latgales sakaru zonā6 radiokanāls 8,78 0,00 8,78
2.6.1.2. radiokanālam ar frekvenču joslas platumu 12,5 kHz < Δf ≤ 25 kHz
2.6.1.2.1. visā Latvijas teritorijā radiokanāls 81,91 0,00 81,91
2.6.1.2.2. Rīgas sakaru zonā2 radiokanāls 32,76 0,00 32,76
2.6.1.2.3. Kurzemes sakaru zonā3 radiokanāls 12,29 0,00 12,29
2.6.1.2.4. Zemgales sakaru zonā4 radiokanāls 12,29 0,00 12,29
2.6.1.2.5. Vidzemes sakaru zonā5 radiokanāls 12,29 0,00 12,29
2.6.1.2.6. Latgales sakaru zonā6 radiokanāls 12,29 0,00 12,29
2.6.2. frekvenču joslā no 146 MHz līdz 470 MHz
2.6.2.1. radiokanālam ar frekvenču joslas platumu Δf ≤ 12,5 kHz
2.6.2.1.1. visā Latvijas teritorijā radiokanāls 175,10 0,00 175,10
2.6.2.1.2. Rīgas sakaru zonā2 radiokanāls 70,04 0,00 70,04
2.6.2.1.3. Kurzemes sakaru zonā3 radiokanāls 26,27 0,00 26,27
2.6.2.1.4. Zemgales sakaru zonā4 radiokanāls 26,27 0,00 26,27
2.6.2.1.5. Vidzemes sakaru zonā5 radiokanāls 26,27 0,00 26,27
2.6.2.1.6. Latgales sakaru zonā6 radiokanāls 26,27 0,00 26,27
2.6.2.2. radiokanālam ar frekvenču joslas platumu 12,5 kHz < Δf ≤ 25 kHz
2.6.2.2.1. visā Latvijas teritorijā radiokanāls 245,14 0,00 245,14
2.6.2.2.2. Rīgas sakaru zonā2 radiokanāls 98,06 0,00 98,06
2.6.2.2.3. Kurzemes sakaru zonā3 radiokanāls 36,77 0,00 36,77
2.6.2.2.4. Zemgales sakaru zonā4 radiokanāls 36,77 0,00 36,77
2.6.2.2.5. Vidzemes sakaru zonā5 radiokanāls 36,77 0,00 36,77
2.6.2.2.6. Latgales sakaru zonā6 radiokanāls 36,77 0,00 36,77
2.6.2.3. radiokanālam ar frekvenču joslas platumu 25 kHz < Δf ≤ 50 kHz
2.6.2.3.1. visā Latvijas teritorijā radiokanāls 315,18 0,00 315,18
2.6.2.3.2. Rīgas sakaru zonā2 radiokanāls 126,07 0,00 126,07
2.6.2.3.3. Kurzemes sakaru zonā3 radiokanāls 47,28 0,00 47,28
2.6.2.3.4. Zemgales sakaru zonā4 radiokanāls 47,28 0,00 47,28
2.6.2.3.5. Vidzemes sakaru zonā5 radiokanāls 47,28 0,00 47,28
2.6.2.3.6. Latgales sakaru zonā6 radiokanāls 47,28 0,00 47,28
2.7. EMS nodrošināšana šaurjoslas sauszemes mobilo radiosakaru tīkla koplietošanas radiokanālam frekvenču joslā no 146 MHz līdz 470 MHz
2.7.1. radiokanālam ar frekvenču joslas platumu Δf ≤ 12,5 kHz
2.7.1.1. visā Latvijas teritorijā radiokanāls 87,55 0,00 87,55
2.7.1.2. Rīgas sakaru zonā2 radiokanāls 35,02 0,00 35,02
2.7.1.3. Kurzemes sakaru zonā3 radiokanāls 13,13 0,00 13,13
2.7.1.4. Zemgales sakaru zonā4 radiokanāls 13,13 0,00 13,13
2.7.1.5. Vidzemes sakaru zonā5 radiokanāls 13,13 0,00 13,13
2.7.1.6. Latgales sakaru zonā6 radiokanāls 13,13 0,00 13,13
2.7.2. radiokanālam ar frekvenču joslas platumu 12,5 kHz < Δf ≤ 25 kHz
2.7.2.1. visā Latvijas teritorijā radiokanāls 122,57 0,00 122,57
2.7.2.2. Rīgas sakaru zonā2 radiokanāls 49,03 0,00 49,03
2.7.2.3. Kurzemes sakaru zonā3 radiokanāls 18,39 0,00 18,39
2.7.2.4. Zemgales sakaru zonā4 radiokanāls 18,39 0,00 18,39
2.7.2.5. Vidzemes sakaru zonā5 radiokanāls 18,39 0,00 18,39
2.7.2.6. Latgales sakaru zonā6 radiokanāls 18,39 0,00 18,39
2.7.3. radiokanālam ar frekvenču joslas platumu 25 kHz < Δf ≤ 50 kHz
2.7.3.1. visā Latvijas teritorijā radiokanāls 157,59 0,00 157,59
2.7.3.2. Rīgas sakaru zonā2 radiokanāls 63,04 0,00 63,04
2.7.3.3. Kurzemes sakaru zonā3 radiokanāls 23,64 0,00 23,64
2.7.3.4. Zemgales sakaru zonā4 radiokanāls 23,64 0,00 23,64
2.7.3.5. Vidzemes sakaru zonā5 radiokanāls 23,64 0,00 23,64
2.7.3.6. Latgales sakaru zonā6 radiokanāls 23,64 0,00 23,64
2.8. EMS nodrošināšana šaurjoslas sauszemes mobilo radiosakaru tīkla koplietošanas radiokanālam ar frekvenču joslas platumu līdz 25 kHz ierobežotā (uzņēmuma) teritorijā frekvenču joslā no 146 MHz līdz 470 MHz
2.8.1. pārnēsājamās radiostacijas ar jaudu ≤ 1 W
2.8.1.1. Rīgas sakaru zonā2 radiokanāls 8,99 0,00 8,99
2.8.1.2. Kurzemes sakaru zonā3 radiokanāls 3,37 0,00 3,37
2.8.1.3. Zemgales sakaru zonā4 radiokanāls 3,37 0,00 3,37
2.8.1.4. Vidzemes sakaru zonā5 radiokanāls 3,37 0,00 3,37
2.8.1.5. Latgales sakaru zonā6 radiokanāls 3,37 0,00 3,37
2.8.2. pārnēsājamās radiostacijas ar jaudu > 1 W
2.8.2.1. Rīgas sakaru zonā2 radiokanāls 17,97 0,00 17,97
2.8.2.2. Kurzemes sakaru zonā3 radiokanāls 6,74 0,00 6,74
2.8.2.3. Zemgales sakaru zonā4 radiokanāls 6,74 0,00 6,74
2.8.2.4. Vidzemes sakaru zonā5 radiokanāls 6,74 0,00 6,74
2.8.2.5. Latgales sakaru zonā6 radiokanāls 6,74 0,00 6,74
2.8.3. personālā radioizsaukuma sistēmas (Paging) radiostacija ar efektīvo izstaroto jaudu e.r.p. ≤ 5 W
2.8.3.1. Rīgas sakaru zonā2 radiokanāls 17,97 0,00 17,97
2.8.3.2. Kurzemes sakaru zonā3 radiokanāls 6,74 0,00 6,74
2.8.3.3. Zemgales sakaru zonā4 radiokanāls 6,74 0,00 6,74
2.8.3.4. Vidzemes sakaru zonā5 radiokanāls 6,74 0,00 6,74
2.8.3.5. Latgales sakaru zonā6 radiokanāls 6,74 0,00 6,74
2.9. EMS nodrošināšana platjoslas mobilo radiosakaru tīkla radiokanālam individuālai izmantošanai visā Latvijas teritorijā7
2.9.1. frekvenču joslā
450 MHz ≤ f ≤ 960 MHz
katri 100 kHz 74,66 0,00 74,66
2.9.2. frekvenču joslā
960 MHz < f ≤ 3000 MHz
katri 100 kHz 37,83 0,00 37,83
2.9.3. frekvenču joslā
3000 MHz < f ≤ 10000 MHz
katri 100 kHz 15,09 0,00 15,09
2.10. Aizsardzībai pret kaitīgiem radiotraucējumiem reģistrēts pasīvo radiosakaru (piemēram, radioastronomijas, meteoroloģijas uztverošo centru) radiokanāls radiokanāls 8,06 0,00 8,06
2.11. Radiofrekvences piešķīrums ar neaizsargātiem lietošanas nosacījumiem (izņemot koplietojamā piešķīruma lietošanas atļaujā norādītos radiofrekvenču piešķīrumus)8,9
2.11.1. fiksētais dienests radiokanāls 8,06 0,00 8,06
2.11.2. satelītu vai izplatījuma dienests radiokanāls 8,06 0,00 8,06
2.11.3. publiskais mobilais dienests radiokanāls 8,06 0,00 8,06
2.11.4. privātais mobilais dienests radiokanāls 8,06 0,00 8,06
2.11.5. kuģniecības dienests kuģis vai krasta stacija 8,06 0,00 8,06
2.11.6. gaisa kuģniecības dienests gaisa kuģis vai zemes radiostacija 8,06 0,00 8,06
2.11.7. radiolokācijas dienests radiostacija vai tīkla radiokanāls 8,06 0,00 8,06
2.11.8. apraides dienests radiostacija 8,06 0,00 8,06
2.11.9. apraides palīgdienests tīkls 8,06 0,00 8,06
2.12. EMS nodrošināšana vienas fiksēto radiosakaru sistēmas radiokanālam8,9 vai satelītu Zemes stacijas raidīšanas radiokanālam (virziens Zeme–Izplatījums), vai satelītu Zemes stacijas uztveršanas kanālam (virziens Izplatījums–Zeme) vai Izplatījuma stacijai
2.12.1. radiokanāla frekvenču diapazons (f), GHz radiokanālam ar frekvenču joslas platumu Δf ≤ 4 MHz
2.12.1.1. f ≤ 1 GHz radiokanāls 22,31 0,00 22,31
2.12.1.2. 1 GHz < f ≤ 10 GHz radiokanāls 20,32 0,00 20,32
2.12.1.3. 10 GHz < f ≤ 20 GHz radiokanāls 18,33 0,00 18,33
2.12.1.4. 20 GHz < f ≤ 30 GHz radiokanāls 16,86 0,00 16,86
2.12.1.5. 30 GHz < f ≤ 43,5 GHz radiokanāls 14,11 0,00 14,11
2.12.1.6. 43,5 GHz < f ≤ 57 GHz radiokanāls 12,09 0,00 12,09
2.12.2. radiokanāla frekvenču diapazons (f), GHz radiokanālam ar frekvenču joslas platumu 4 MHz < Δf ≤ 8 MHz
2.12.2.1. f ≤ 1 GHz radiokanāls 25,08 0,00 25,08
2.12.2.2. 1 GHz < f ≤ 10 GHz radiokanāls 22,85 0,00 22,85
2.12.2.3. 10 GHz < f ≤ 20 GHz radiokanāls 20,61 0,00 20,61
2.12.2.4. 20 GHz < f ≤ 30 GHz radiokanāls 18,96 0,00 18,96
2.12.2.5. 30 GHz < f ≤ 43,5 GHz radiokanāls 15,86 0,00 15,86
2.12.2.6. 43,5 GHz < f ≤ 57 GHz radiokanāls 13,60 0,00 13,60
2.12.3. radiokanāla frekvenču diapazons (f), GHz radiokanālam ar frekvenču joslas platumu 8 MHz < Δf ≤ 15 MHz
2.12.3.1. f ≤ 1 GHz radiokanāls 27,86 0,00 27,86
2.12.3.2. 1 GHz < f ≤ 10 GHz radiokanāls 25,38 0,00 25,38
2.12.3.3. 10 GHz < f ≤ 20 GHz radiokanāls 22,89 0,00 22,89
2.12.3.4. 20 GHz < f ≤ 30 GHz radiokanāls 21,05 0,00 21,05
2.12.3.5. 30 GHz < f ≤ 43,5 GHz radiokanāls 17,62 0,00 17,62
2.12.3.6. 43,5 GHz < f ≤ 57 GHz radiokanāls 15,10 0,00 15,10
2.12.4. radiokanāla frekvenču diapazons (f), GHz radiokanālam ar frekvenču joslas platumu 15 MHz < Δf ≤ 30 MHz
2.12.4.1. f ≤ 1 GHz radiokanāls 30,63 0,00 30,63
2.12.4.2. 1 GHz < f ≤ 10 GHz radiokanāls 27,91 0,00 27,91
2.12.4.3. 10 GHz < f ≤ 20 GHz radiokanāls 25,17 0,00 25,17
2.12.4.4. 20 GHz < f ≤ 30 GHz radiokanāls 23,15 0,00 23,15
2.12.4.5. 30 GHz < f ≤ 43,5 GHz radiokanāls 19,37 0,00 19,37
2.12.4.6. 43,5 GHz < f ≤ 57 GHz radiokanāls 16,60 0,00 16,60
2.12.5. radiokanāla frekvenču diapazons (f), GHz radiokanālam ar frekvenču joslas platumu 30 MHz < Δf ≤ 57 MHz
2.12.5.1. f ≤ 1 GHz radiokanāls 33,41 0,00 33,41
2.12.5.2. 1 GHz < f ≤ 10 GHz radiokanāls 30,43 0,00 30,43
2.12.5.3. 10 GHz < f ≤ 20 GHz radiokanāls 27,45 0,00 27,45
2.12.5.4. 20 GHz < f ≤ 30 GHz radiokanāls 25,25 0,00 25,25
2.12.5.5. 30 GHz < f ≤ 43,5 GHz radiokanāls 21,13 0,00 21,13
2.12.5.6. 43,5 GHz < f ≤ 57 GHz radiokanāls 18,11 0,00 18,11
2.12.5.7. 57 GHz < f ≤ 71 GHz radiokanāls 15,70 0,00 15,70
2.12.6. radiokanāla frekvenču diapazons (f), GHz radiokanālam ar frekvenču joslas platumu 57 MHz < Δf ≤ 112 MHz
2.12.6.1. f ≤ 1 GHz radiokanāls 36,18 0,00 36,18
2.12.6.2. 1 GHz < f ≤ 10 GHz radiokanāls 32,96 0,00 32,96
2.12.6.3. 10 GHz < f ≤ 20 GHz radiokanāls 29,73 0,00 29,73
2.12.6.4. 20 GHz < f ≤ 30 GHz radiokanāls 27,34 0,00 27,34
2.12.6.5. 30 GHz < f ≤ 43,5 GHz radiokanāls 22,88 0,00 22,88
2.12.6.6. 43,5 GHz < f ≤ 57 GHz radiokanāls 19,61 0,00 19,61
2.12.6.7. 57 GHz < f ≤ 71 GHz radiokanāls 17,01 0,00 17,01
2.12.7. radiokanāla frekvenču diapazons (f), GHz radiokanālam ar frekvenču joslas platumu 112 MHz < Δf ≤ 250 MHz
2.12.7.1. 43,5 GHz < f ≤ 57 GHz radiokanāls 21,11 0,00 21,11
2.12.7.2. 57 GHz < f ≤ 71 GHz radiokanāls 18,31 0,00 18,31
2.12.7.3. 71 GHz < f ≤ 86 GHz radiokanāls 15,34 0,00 15,34
2.12.7.4. f > 86 GHz radiokanāls 12,68 0,00 12,68
2.12.8. radiokanāla frekvenču diapazons (f), GHz radiokanālam ar frekvenču joslas platumu 250 MHz < Δf ≤ 500 MHz
2.12.8.1. 43,5 GHz < f ≤ 57 GHz radiokanāls 22,62 0,00 22,62
2.12.8.2. 57 GHz < f ≤ 71 GHz radiokanāls 19,62 0,00 19,62
2.12.8.3. 71 GHz < f ≤ 86 GHz radiokanāls 16,43 0,00 16,43
2.12.8.4. f > 86 GHz radiokanāls 13,59 0,00 13,59
2.12.9. radiokanāla frekvenču diapazons (f), GHz radiokanālam ar frekvenču joslas platumu 500 MHz < Δf ≤ 750 MHz
2.12.9.1. 43,5 GHz < f ≤ 57 GHz radiokanāls 24,12 0,00 24,12
2.12.9.2. 57 GHz < f ≤ 71 GHz radiokanāls 20,92 0,00 20,92
2.12.9.3. 71 GHz < f ≤ 86 GHz radiokanāls 17,52 0,00 17,52
2.12.9.4. f > 86 GHz radiokanāls 14,49 0,00 14,49
2.12.10. radiokanāla frekvenču diapazons (f), GHz radiokanālam ar frekvenču joslas platumu 750 MHz < Δf ≤ 1 GHz
2.12.10.1. 43,5 GHz < f ≤ 57 GHz radiokanāls 25,63 0,00 25,63
2.12.10.2. 57 GHz < f ≤ 71 GHz radiokanāls 22,23 0,00 22,23
2.12.10.3. 71 GHz < f ≤ 86 GHz radiokanāls 18,62 0,00 18,62
2.12.10.4. f > 86 GHz radiokanāls 15,39 0,00 15,39
2.12.11. radiokanāla frekvenču diapazons (f), GHz radiokanālam ar frekvenču joslas platumu 1 GHz < Δf ≤ 4 GHz
2.12.11.1. 43,5 GHz < f ≤ 57 GHz radiokanāls 27,13 0,00 27,13
2.12.11.2. 57 GHz < f ≤ 71 GHz radiokanāls 23,53 0,00 23,53
2.12.11.3. 71 GHz < f ≤ 86 GHz radiokanāls 19,71 0,00 19,71
2.12.11.4. f > 86 GHz radiokanāls 16,30 0,00 16,30
2.13. EMS nodrošināšana daudzpunktu bezvadu piekļuves sistēmas radiokanālam individuālai izmantošanai
2.13.1. Rīgas sakaru zonā2
2.13.1.1. 10 GHz < f ≤ 20 GHz katri 100 kHz 0,73 0,00 0,73
2.13.1.2. 20 GHz < f ≤ 30 GHz katri 100 kHz 0,47 0,00 0,47
2.13.1.3. 30 GHz < f ≤ 40 GHz katri 100 kHz 0,24 0,00 0,24
2.13.1.4. f > 40 GHz katri 100 kHz 0,20 0,00 0,20
2.13.2. Kurzemes sakaru zonā3
2.13.2.1. 10 GHz < f ≤ 20 GHz katri 100 kHz 0,27 0,00 0,27
2.13.2.2. 20 GHz < f ≤ 30 GHz katri 100 kHz 0,18 0,00 0,18
2.13.2.3. 30 GHz < f ≤ 40 GHz katri 100 kHz 0,09 0,00 0,09
2.13.2.4. f > 40 GHz katri 100 kHz 0,08 0,00 0,08
2.13.3. Zemgales sakaru zonā4
2.13.3.1. 10 GHz < f ≤ 20 GHz katri 100 kHz 0,27 0,00 0,27
2.13.3.2. 20 GHz < f ≤ 30 GHz katri 100 kHz 0,18 0,00 0,18
2.13.3.3. 30 GHz < f ≤ 40 GHz katri 100 kHz 0,09 0,00 0,09
2.13.3.4. f > 40 GHz katri 100 kHz 0,08 0,00 0,08
2.13.4. Vidzemes sakaru zonā5
2.13.4.1. 10 GHz < f ≤ 20 GHz katri 100 kHz 0,27 0,00 0,27
2.13.4.2. 20 GHz < f ≤ 30 GHz katri 100 kHz 0,18 0,00 0,18
2.13.4.3. 30 GHz < f ≤ 40 GHz katri 100 kHz 0,09 0,00 0,09
2.13.4.4. f > 40 GHz katri 100 kHz 0,08 0,00 0,08
2.13.5. Latgales sakaru zonā6
2.13.5.1. 10 GHz < f ≤ 20 GHz katri 100 kHz 0,27 0,00 0,27
2.13.5.2. 20 GHz < f ≤ 30 GHz katri 100 kHz 0,18 0,00 0,18
2.13.5.3. 30 GHz < f ≤ 40 GHz katri 100 kHz 0,09 0,00 0,09
2.13.5.4. f > 40 GHz katri 100 kHz 0,08 0,00 0,08
2.14. EMS nodrošināšana daudzpunktu fiksētās bezvadu piekļuves sistēmas radiokanālam frekvenču joslā 1427,5 MHz ≤ f ≤ 1506,5 MHz
2.14.1. Rīgas sakaru zonā2 katri 100 kHz 0,71 0,00 0,71
2.14.2. Kurzemes sakaru zonā3 katri 100 kHz 0,27 0,00 0,27
2.14.3. Zemgales sakaru zonā4 katri 100 kHz 0,27 0,00 0,27
2.14.4. Vidzemes sakaru zonā5 katri 100 kHz 0,27 0,00 0,27
2.14.5. Latgales sakaru zonā6 katri 100 kHz 0,27 0,00 0,27
2.15. Radiofrekvences piešķīrums meteoroloģijas palīgdienesta stacijām radiokanāls 8,06 0,00 8,06

3. Elektromagnētiskās saderības nodrošināšana radioamatieru sakariem

Nr.
p. k.
Pakalpojuma veids Mērvienība Cena bez PVN (euro) PVN (euro)1 Cena ar PVN (euro)
3.1. Radioamatiera eksaminācija radioamatiera eksāmens 19,93 0,00 19,93
3.2. Pieprasījuma izskatīšana radioamatiera radiostacijas ierīkošanai vai lietošanai radiostacija 17,73 0,00 17,73
3.3. Pieprasījuma izskatīšana radioamatiera papildu izsaukuma signāla piešķiršanai izsaukuma signāls 13,71 0,00 13,71

4. Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas tehniskā projekta izskatīšana un akceptēšana

Nr.
p. k.
Pakalpojuma veids Mērvienība Cena bez PVN (euro) PVN (euro)1 Cena ar PVN (euro)
4.1. Publiskā mobilo sakaru tīkla radiosakaru bāzes stacijas ierīkošana10
4.1.1. publiskā mobilo sakaru tīkla radiosakaru bāzes stacijas ierīkošanas projekts 1 projekts 113,55 0,00 113,55
4.1.2. publiskā mobilo sakaru tīkla radiosakaru bāzes stacijas ierīkošanas projekts (pakalpojuma veikšanai paātrinātā kārtībā (triju darbdienu laikā)) 1 projekts 170,32 0,00 170,32
4.2. Apraides dienesta raidošās stacijas antenu un radioiekārtu ierīkošana10
4.2.1. apraides dienesta raidošās stacijas antenu un radioiekārtu ierīkošanas projekts 1 projekts 81,10 0,00 81,10
4.2.2. apraides dienesta raidošās stacijas antenu un radioiekārtu ierīkošanas projekts (pakalpojuma veikšanai paātrinātā kārtībā (triju darbdienu laikā)) 1 projekts 121,66 0,00 121,66
4.3. Vienas sakaru trases antenu un radioiekārtu ierīkošana (punkts–punkts)10
4.3.1. vienas sakaru trases antenu un radioiekārtu ierīkošanas projekts (punkts–punkts) 1 projekts 48,66 0,00 48,66
4.3.2. vienas sakaru trases antenu un radioiekārtu ierīkošanas projekts (punkts–punkts) (pakalpojuma veikšanai paātrinātā kārtībā (triju darbdienu laikā)) 1 projekts 72,99 0,00 72,99
4.4. Citu radiosakaru sistēmu vienas radiosakaru stacijas un tās antenu sistēmas ierīkošana (punkts–daudzpunkts)10
4.4.1. citu radiosakaru sistēmu vienas radiosakaru stacijas un tās antenu sistēmas ierīkošanas projekts (punkts–daudzpunkts) 1 projekts 48,66 0,00 48,66
4.4.2. citu radiosakaru sistēmu vienas radiosakaru stacijas un tās antenu sistēmas ierīkošanas projekts (punkts–daudzpunkts) (pakalpojuma veikšanai paātrinātā kārtībā (triju darbdienu laikā)) 1 projekts 72,99 0,00 72,99
4.5. Vienas koplietojamās radiofrekvences piešķīruma lietošanas atļaujas antenas un radiosakaru iekārtas ierīkošana10,11
4.5.1. vienas koplietojamās radiofrekvences piešķīruma lietošanas atļaujas antenas un radiosakaru iekārtas ierīkošanas projekts 1 projekts 24,33 0,00 24,33
4.5.2. vienas koplietojamās radiofrekvences piešķīruma lietošanas atļaujas antenas un radiosakaru iekārtas ierīkošanas projekts (pakalpojuma veikšanai paātrinātā kārtībā (triju darbdienu laikā)) 1 projekts 36,50 0,00 36,50

Piezīmes.

1 Pievienotās vērtības nodokli nepiemēro saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 3. panta astoto daļu.

2 Rīgas sakaru zona: Rīga, Jūrmala un novadi – Ādažu, Babītes, Baldones, Carnikavas, Garkalnes, Inčukalna, Krimuldas, Ķekavas, Mālpils, Mārupes, Olaines, Ropažu, Salaspils, Saulkrastu, Sējas, Siguldas, Stopiņu.

3 Kurzemes sakaru zona: Liepāja, Ventspils un novadi – Alsungas, Aizputes, Brocēnu, Dundagas, Durbes, Grobiņas, Kuldīgas, Mērsraga, Nīcas, Pāvilostas, Priekules, Rojas, Rucavas, Saldus, Skrundas, Talsu, Vaiņodes, Ventspils.

4 Zemgales sakaru zona: Jelgava un novadi – Aizkraukles, Auces, Bauskas, Dobeles, Engures, Iecavas, Ikšķiles, Jaunjelgavas, Jaunpils, Jelgavas, Kandavas, Kokneses, Ķeguma, Lielvārdes, Neretas, Ogres, Ozolnieku, Pļaviņu, Rundāles, Skrīveru, Tērvetes, Tukuma, Vecumnieku.

5 Vidzemes sakaru zona: Valmiera un novadi – Alojas, Alūksnes, Amatas, Apes, Beverīnas, Burtnieku, Cēsu, Cesvaines, Ērgļu, Gulbenes, Jaunpiebalgas, Kocēnu, Līgatnes, Limbažu, Lubānas, Madonas, Mazsalacas, Naukšēnu, Pārgaujas, Priekuļu, Raunas, Rūjienas, Salacgrīvas, Smiltenes, Strenču, Valkas, Valmieras, Varakļānu, Vecpiebalgas.

6 Latgales sakaru zona: Jēkabpils, Daugavpils, Rēzekne un novadi – Aglonas, Aknīstes, Baltinavas, Balvu, Ciblas, Dagdas, Daugavpils, Ilūkstes, Jēkabpils, Kārsavas, Krāslavas, Krustpils, Līvānu, Ludzas, Preiļu, Rēzeknes, Riebiņu, Rugāju, Salas, Vārkavas, Viesītes, Viļakas, Viļānu, Zilupes.

7 Maksājums veicams atbilstoši Ministru kabineta 2018. gada 30. oktobra noteikumu Nr. 652 "Valsts akciju sabiedrības "Elektroniskie sakari" publisko maksas pakalpojumu cenrādis" 13. punktam.

8 Maksai par EMS nodrošināšanu vienvirziena fiksēto radiosakaru sistēmai vai vienvirziena publisko mobilo radiosakaru tīkla radiokanālam piemēro pusi no norādītā izcenojuma.

9 Maksai par EMS nodrošināšanu fiksēto radiosakaru sistēmai, kurai Latvijas teritorijā atrodas tikai viena no raidošajām radiostacijām, piemēro pusi no norādītā izcenojuma.

10 Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas tehniskā projekta atkārtotai izskatīšanai attiecīgā projekta nepilnību gadījumā piemēro pusi no norādītā izcenojuma.

11 Norādīto izcenojumu piemēro vienai antenai atbilstoši ierīkošanas projektam (izņemot abonentu galiekārtas). Izcenojumu palielina atbilstoši ierīkošanas projektā norādīto antenu skaitam.

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Valsts akciju sabiedrības "Elektroniskie sakari" publisko maksas pakalpojumu cenrādis Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 652Pieņemts: 30.10.2018.Stājas spēkā: 01.01.2019.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 217, 02.11.2018. OP numurs: 2018/217.11
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
302686
{"selected":{"value":"01.06.2020","content":"<font class='s-1'>01.06.2020.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.06.2020","iso_value":"2020\/06\/01","content":"<font class='s-1'>01.06.2020.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2019","iso_value":"2019\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2019.-31.05.2020.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.06.2020
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)