Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr. 109

Rīgā 2017. gada 28. februārī (prot. Nr. 10 27. §)
Noteikumi par profesionālās darbības pārkāpumiem
Izdoti saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 42. panta astoto daļu,
Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48. panta trešo daļu
un Publiskās un privātās partnerības likuma 37. panta astoto daļu
(MK 03.05.2017. noteikumu Nr. 229 redakcijā)

1. Noteikumi nosaka smagus profesionālās darbības pārkāpumus, par kuriem pasūtītājs, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs vai koncesijas procedūras komisija var izslēgt kandidātu vai pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma vai koncesijas procedūrā (turpmāk – iepirkuma procedūra).

(MK 03.05.2017. noteikumu Nr. 229 redakcijā)

2. Pasūtītājs, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs, publiskais partneris vai koncesijas procedūras komisija, ņemot vērā iepirkuma priekšmetu vai iepirkuma procedūru, paziņojumā par līgumu vai paziņojumā par koncesiju, vai iepirkuma procedūras dokumentos par iemeslu kandidāta vai pretendenta izslēgšanai no dalības iepirkuma procedūrā var noteikt vienu vai vairākus šo noteikumu pielikumā minētos smagos profesionālās darbības pārkāpumus.

(MK 03.05.2017. noteikumu Nr. 229 redakcijā)

3. Noteikumi stājas spēkā 2017. gada 1. martā.

4. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēji šos noteikumus piemēro ar 2017. gada 1. aprīli.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola
Pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 28. februāra
noteikumiem Nr. 109
Krimināllikumā minētie noziedzīgie nodarījumi un normatīvajos aktos minētie administratīvie pārkāpumi, kas atzīstami par profesionālās darbības pārkāpumiem saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 42. panta otrās daļas 2. punktu, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48. panta trešo daļu un Publiskās un privātās partnerības likuma 37. panta otrās daļas 2. punktu

(Pielikums grozīts ar MK 03.05.2017. noteikumiem Nr. 229; MK 24.11.2020. noteikumiem Nr. 692)

1. tabula

Nr.
p. k.

Noziedzīgs nodarījums

Atbilstošais Krimināllikuma pants

1.Zemes, tās dzīļu, ūdeņu un mežu apsaimniekošanas un izmantošanas noteikumu pārkāpšana96. pants
2.Jūras dabas resursu izmantošanas noteikumu pārkāpšana97. pants
3.Radioaktīvo un ķīmisko vielu aprites drošības noteikumu pārkāpšana98. pants
4.Nelikumīgas darbības ar ozona slāni noārdošām vielām98.1 pants
5.Atkritumu apsaimniekošanas noteikumu pārkāpšana99. pants
6.Bīstamu vielu neatļauta apglabāšana ūdeņos un zemes dzīlēs100. pants
7.Jūras piesārņošana101. pants
8.Zemes, mežu un ūdeņu piesārņošana un piegružošana102. pants
9.Atmosfēras gaisa piesārņošana103. pants
10.Objektu ekspluatācija bez attīrīšanas būvēm104. pants
11.Iekārtu nelikumīga ekspluatācija104.1 pants
12.Pasākumu neveikšana dabas vides piesārņojuma likvidēšanai105. pants
13.Datu slēpšana par dabas vides piesārņojumu106. pants
14.Meža dedzināšana107. pants
15.Meža iznīcināšana un bojāšana aiz neuzmanības108. pants
16.Patvaļīga koku ciršana un bojāšana109. pants
17.Patvaļīga zvejošana un ūdensdzīvnieku iegūšana110. pants
18.Elektrozvejas ierīču nelikumīga izgatavošana, iegādāšanās, glabāšana, realizēšana, pārvadāšana un pārsūtīšana111. pants
19.Nelikumīgas medības112. pants
20.Spridzināšanas un citu darbu veikšana, pārkāpjot dzīvnieku aizsardzības noteikumus113. pants
21.Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju iznīcināšana un bojāšana114. pants
22.Īpaši aizsargājamo dzīvnieku un augu iznīcināšana un bojāšana115. pants
23.Apdraudēto savvaļas dzīvnieku un augu sugu īpatņu tirdzniecības noteikumu pārkāpšana115.1 pants
24.Kontrabanda190. pants
25.Preču un vielu, kuru aprite ir aizliegta vai speciāli reglamentēta, pārvietošana pāri Latvijas Republikas valsts robežai190.1 pants
26.Neatļautas darbības ar muitošanai pakļautām precēm un citām vērtībām191. pants
27.Izvairīšanās no skaidras naudas deklarēšanas195.2 pants
28.Preces un pakalpojuma kvalitātes nenodrošināšana202. pants
29.Preces un pakalpojuma drošuma prasību neievērošana203. pants
30.Preču zīmes, citas atšķirības zīmes un dizainparauga nelikumīga izmantošana206. pants
31.Uzņēmējdarbība bez reģistrēšanas un bez atļaujas (licences)207. pants
32.Negodīga konkurence, maldinoša reklāma un negodīga komercprakse211. pants
33.Grāmatvedības un statistiskās informācijas noteikumu pārkāpšana217. pants
34.Darba samaksas noteikumu pārkāpšana217.1 pants
35.Būvniecības noteikumu pārkāpšana239. panta otrā, trešā vai ceturtā daļa
36.Dokumenta, zīmoga un spiedoga viltošana un viltota dokumenta, zīmoga un spiedoga realizēšana un izmantošana275. pants

2. tabula

Nr.
p. k.

Pārkāpums

Atbilstošais tiesiskais regulējums

1.

Darba aizsardzības pakalpojumu sniegšana, pārkāpjot darba aizsardzību regulējošos normatīvajos aktos kompetentiem speciālistiem un kompetentām institūcijām noteiktās prasības

Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 41.6 pants

Darba aizsardzības likuma 38. pants vai 39. panta pirmā vai otrā daļa

2.

Epidemioloģiskās drošības prasību pārkāpšana

Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 42. pants

Epidemioloģiskās drošības likuma 37.5 pants

Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma 50. panta pirmā daļa

3.

Noteiktās kārtības pārkāpšana farmaceitiskajā un veterinārfarmaceitiskajā darbībā

Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 46.1 pants

Narkotisko un psihotropo vielu un zāļu, kā arī prekursoru likumīgās aprites likuma 47., 50., 51. vai 52. pants

Farmācijas likuma 69., 70. pants, 71. panta pirmā, otrā vai trešā daļa, 72., 73., 74., 75., 76., 77. pants, 78. panta pirmā vai otrā daļa, 79. pants, 80. panta pirmā vai otrā daļa, 81., 82., 83., 84., 85., 86., 87., 88. pants, 89. panta pirmā vai otrā daļa, 91., 92. pants, 94. panta pirmā, otrā, trešā, ceturtā, piektā vai sestā daļa, 95. panta pirmā daļa vai 97. panta pirmā vai otrā daļa

Ārstniecības likuma 86. pants

4.

Pārtikas aprites prasību pārkāpšana

Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 103.3 panta trešā vai ceturtā daļa

Pārtikas aprites uzraudzības likuma 32. vai 33. pants

5.

Tirdzniecības, sabiedriskās ēdināšanas un pakalpojumu sniegšanas noteikumu pārkāpšana

Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 155. panta trešā vai ceturtā daļa

Alkoholisko dzērienu aprites likuma 14. panta sestā daļa

Tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu aprites likuma 14. panta devītā daļa

6.

Nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas kārtības neievērošana, šo ierīču un iekārtu lietotāju un apkalpojošo dienestu pienākumu nepildīšana

Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 156.1 pants

Likuma "Par nodokļiem un nodevām" 140. panta otrā, trešā, ceturtā, piektā vai sestā daļa

7.

Nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu neuzstādīšana un neizmantošana

Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 156.2 pants

Likuma "Par nodokļiem un nodevām" 140. panta pirmā daļa

8.

Darījumu veikšana, ja Valsts ieņēmumu dienests ir apturējis nodokļu maksātāja saimniecisko darbību

Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 156.7 pants

Likuma "Par nodokļiem un nodevām" 138. pants

9.

Darba samaksas noteikumu pārkāpšana

Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 159.10 pants

Likuma "Par nodokļiem un nodevām" 137. pants

10.

Komercdarbība bez reģistrēšanas vai bez speciālās atļaujas (licences), izziņas vai atļaujas un komercdarbības veikšana, pārkāpjot speciālajā atļaujā (licencē), izziņā vai atļaujā minētos nosacījumus

Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 166.2 pants

Būvniecības likuma 30. pants

Likuma "Par akcīzes nodokli" 35. panta piektā daļa

Pārtikas aprites uzraudzības likuma 34. pants

Dzīvnieku barības aprites likuma 32. pants

Farmācijas likuma 90. pants, 95. panta otrā vai trešā daļa vai 96. pants

Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 37. panta sestā vai devītā daļa

Kredītinformācijas biroju likuma 24. pants

Autopārvadājumu likuma 53. panta sestā daļa vai 55. panta septītā daļa

Atkritumu apsaimniekošanas likuma 43. panta sestā daļa

Ķīmisko vielu likuma 19. panta piektā daļa, 20. panta septītā daļa, 21. panta otrā daļa vai 23. panta trešā daļa

Likuma "Par radiācijas drošību un kodoldrošību" 31. panta piektā daļa

Ārstniecības likuma 83. pants

Pirotehnisko izstrādājumu aprites likuma 28. pants

11.

Pieļaujamā bīstamo vielu daudzuma pārsniegšana precēs

Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 166.10 pants

Ķīmisko vielu likuma 19. panta sestā vai septītā daļa, 20. panta astotā daļa, 21. panta pirmā daļa vai 23. panta piektā vai sestā daļa

Likuma "Par radiācijas drošību un kodoldrošību" 31. panta ceturtā daļa

Pārtikas aprites uzraudzības likuma 31. pants

Dzīvnieku barības aprites likuma 33. pants

12.

Viltotu preču pārdošana

Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 166.14 pants

Dizainparaugu likuma 53. pants,

Pārtikas aprites uzraudzības likuma 33. pants

Farmācijas likuma 97. panta pirmā daļa

13.

Preču zīmes, citas atšķirības zīmes un dizainparauga nelikumīga izmantošana

Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 166.17 pants

Dizainparaugu likuma 53. pants

Preču zīmju likuma 91. panta pirmā, otrā vai trešā daļa

14.

Bērna nelikumīga iesaistīšana pasākumos

Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 172.3 pants

Bērnu tiesību aizsardzības likuma 82. panta pirmā vai otrā daļa

15.

Bērna uzraudzības pakalpojumu sniegšanas prasību neievērošana

Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 172.5 pants

Bērnu tiesību aizsardzības likuma 84. pants

16.

Stratēģiskas nozīmes preču aprites noteikumu pārkāpšana

Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 179.1 pants

Stratēģiskas nozīmes preču aprites likuma 20. panta pirmā vai otrā daļa

17.

Muitas režīmu izpildes noteikumu pārkāpšana

Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 201.10 pants

Muitas likuma 29. panta pirmā, otrā, devītā, vienpadsmitā, divpadsmitā vai piecpadsmitā daļa

Stratēģiskas nozīmes preču aprites likuma 20. panta trešā, ceturtā vai piektā daļa

18.

Kontrabanda

Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 201.12 pants

Muitas likuma 29. panta trīspadsmitā daļa

19.

Nepatiesu informāciju saturošu dokumentu iesniegšana muitas iestādei

Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 201.13 pants

Muitas likuma 29. panta trešā daļa

20.

Preču deklarēšana ar neīstu nosaukumu vai neatbilstošu kodu

Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 201.14 pants

Muitas likuma 29. panta trešā daļa

21.

Neatļautas darbības ar muitošanai pakļautajām precēm un citām vērtībām

Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 201.15 pants

Muitas likuma 29. panta piektā, sestā, septītā, astotā, desmitā, trīspadsmitā vai četrpadsmitā daļa

22.

Reģistrācijas, licencēšanas un akreditācijas noteikumu pārkāpšana izglītības jomā

Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 201.52 pants

Izglītības likuma 63. panta pirmā vai otrā daļa

23.

Valsts atzītu izglītības dokumentu izsniegšanas kārtības pārkāpšana

Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 201.54 pants

Izglītības likuma 64. pants

24.

Sociālo pakalpojumu sniegšanas noteikumu pārkāpšana

Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 204.13 pants

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 49. vai 50. pants

Finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par profesionālās darbības pārkāpumiem Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 109Pieņemts: 28.02.2017.Stājas spēkā: 01.03.2017.Zaudē spēku: 01.01.2023.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 45, 01.03.2017. OP numurs: 2017/45.10
Dokumenta valoda:
LVEN
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
289088
{"selected":{"value":"04.12.2020","content":"<font class='s-1'>04.12.2020.-31.12.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"04.12.2020","iso_value":"2020\/12\/04","content":"<font class='s-1'>04.12.2020.-31.12.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"10.05.2017","iso_value":"2017\/05\/10","content":"<font class='s-1'>10.05.2017.-03.12.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.03.2017","iso_value":"2017\/03\/01","content":"<font class='s-1'>01.03.2017.-09.05.2017.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
04.12.2020
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"