Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2019. gada 16. jūlija noteikumus Nr. 346 "Maksātnespējas procesa administratora darbības pārskata noteikumi".
Ministru kabineta noteikumi Nr. 247

Rīgā 2016. gada 19. aprīlī (prot. Nr. 19 21. §)
Noteikumi par maksātnespējas procesa administratora darbības pārskatu un tā aizpildīšanas kārtību
Izdoti saskaņā ar Maksātnespējas likuma
85. panta otro daļu

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā maksātnespējas procesa administrators (turpmāk – administrators) aizpilda darbības pārskatu;

1.2. pārskata veidlapu paraugus.

2. Administrators tīmekļvietnē www.mna.gov.lv (turpmāk – tīmekļvietne) aizpilda administratora darbības pārskata (turpmāk – darbības pārskats) veidlapu (1., 2., 3., 4., 5. un 6. pielikums).

3. Šo noteikumu 2. punktā minēto darbības pārskatu administrators:

3.1. iesniedz Maksātnespējas administrācijā, izmantojot tīmekļvietnē pieejamo speciālo tiešsaistes formu;

3.2. nosūta kreditoriem uz elektroniskā pasta adresēm, kas norādītas kreditoru prasījumos, noformējot to atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

4. Darbības pārskats, kas Maksātnespējas administrācijā iesniegts elektroniski, izmantojot tīmekļvietnē pieejamo speciālo tiešsaistes formu, ir uzskatāms par administratora pašrocīgi parakstītu.

5. Lai iesniegtu darbības pārskatu, administrators autorizējas darbam tīmekļvietnē, izmantojot piekļuves rekvizītus, ko administratoram piešķīrusi Maksātnespējas administrācija. Piekļuves rekvizītus Maksātnespējas administrācija izsniedz administratoram personīgi pēc administratora identitātes pārbaudes. Piešķirtos piekļuves rekvizītus nedrīkst nodot un darīt zināmus trešajai personai.

6. Ja administratora sertifikāta darbība tiek izbeigta vai tas tiek anulēts, Maksātnespējas administrācija anulē piekļuves tiesības mēneša laikā no dienas, kad maksātnespējas reģistrā ir izdarīts ieraksts par administratora atcelšanu no pēdējā viņa lietvedībā esošā procesa.

7. Sākotnējo darbības pārskatu juridiskās personas maksātnespējas procesā (1. pielikums) un fiziskās personas maksātnespējas procesā (bankrota procedūras ietvaros) (2. pielikums) administrators iesniedz Maksātnespējas administrācijā un nosūta kreditoriem septiņu dienu laikā pēc pārskata perioda beigām. Pārskata periods ir trīs mēneši pēc juridiskās vai fiziskās personas maksātnespējas procesa pasludināšanas dienas.

8. Iesniedzot Maksātnespējas administrācijā sākotnējo darbības pārskatu, administrators pievieno:

8.1. parādnieka mantas pārdošanas plānu un tā grozījumus, ja tādi ir veikti pārskata periodā, vai ziņojumu par parādnieka mantas neesību un tā grozījumus, ja tādi ir veikti pārskata periodā;

8.2. juridiskās personas maksātnespējas procesā – Maksātnespējas likuma 65. panta 2. punktā minēto bilanci.

9. Kārtējo darbības pārskatu juridiskās personas maksātnespējas procesā (3. pielikums) un fiziskās personas maksātnespējas procesā (bankrota procedūras ietvaros) (4. pielikums) administrators iesniedz Maksātnespējas administrācijā un nosūta kreditoriem septiņu dienu laikā pēc pārskata perioda beigām. Pārskata periods ir trīs mēneši pēc iepriekšējā pārskata perioda beigām.

10. Iesniedzot Maksātnespējas administrācijā kārtējo darbības pārskatu, administrators pievieno:

10.1. grozījumus parādnieka mantas pārdošanas plānā vai ziņojumā par parādnieka mantas neesību, ja tādi ir veikti pārskata periodā;

10.2. juridiskās personas maksātnespējas procesā – kārtējā pārskata gada sākumā bilanci par iepriekšējo pārskata gadu, ja administrators ir pieņēmis lēmumu neturpināt saimniecisko darbību.

11. Kārtējā darbības pārskata veidlapu (3. vai 4. pielikums) administrators izmanto arī, sniedzot darbības pārskatu pēc Maksātnespējas administrācijas pieprasījuma Maksātnespējas likuma 26. panta trešās daļas 5. punktā noteiktajā gadījumā. Šādā gadījumā darbības pārskatu administrators iesniedz septiņu dienu laikā pēc Maksātnespējas administrācijas pieprasījuma saņemšanas.

12. Noslēguma darbības pārskatu juridiskās personas maksātnespējas procesā (5. pielikums) un fiziskās personas maksātnespējas procesā (bankrota procedūras ietvaros) (6. pielikums) administrators iesniedz Maksātnespējas administrācijā un nosūta kreditoriem 15 dienu laikā pēc parādnieka mantas pārdošanas plāna izpildes. Ja kārtējā darbības pārskata un noslēguma darbības pārskata iesniegšanas periods sakrīt, administrators iesniedz tikai noslēguma darbības pārskatu.

13. Iesniedzot Maksātnespējas administrācijā noslēguma darbības pārskatu, administrators pievieno:

13.1. grozījumus parādnieka mantas pārdošanas plānā vai ziņojumā par parādnieka mantas neesību, ja tādi ir veikti pārskata periodā;

13.2. juridiskās personas maksātnespējas procesā – noslēguma bilanci.

14. Administrators iesniedz tikai sākotnējo darbības pārskatu, ja pēc ziņojuma par parādnieka mantas neesību iesniegšanas:

14.1. nav panākta vienošanās par juridiskās personas maksātnespējas procesa finansēšanu un juridiskās personas maksātnespējas process ir izbeigts pirms kārtējā darbības pārskata iesniegšanas termiņa iestāšanās;

14.2. fiziskās personas maksātnespējas procesa bankrota procedūra ir pabeigta vai izbeigta pirms kārtējā darbības pārskata iesniegšanas termiņa iestāšanās.

15. Ja administrators tiek atcelts no administratora pienākumu pildīšanas juridiskās vai fiziskās personas maksātnespējas procesā, viņš septiņu dienu laikā no dienas, kad maksātnespējas reģistrā ir izdarīts ieraksts par viņa atcelšanu no konkrētā maksātnespējas procesa, iesniedz Maksātnespējas administrācijā un nosūta kreditoriem noslēguma darbības pārskatu (5. vai 6. pielikums). Šādā gadījumā, iesniedzot Maksātnespējas administrācijā noslēguma darbības pārskatu, administrators pievieno grozījumus parādnieka mantas pārdošanas plānā vai ziņojumā par parādnieka mantas neesību, ja tādi ir veikti pārskata periodā.

16. Noslēguma darbības pārskata veidlapu (5. vai 6. pielikums) administrators izmanto arī, sniedzot darbības pārskatu tiesai un Maksātnespējas administrācijai Maksātnespējas likuma 23. panta otrajā daļā noteiktajā gadījumā. Šādā gadījumā darbības pārskatu administrators iesniedz vienlaikus Maksātnespējas administrācijā un tiesā.

17. Administrators, kas sāk pildīt administratora pienākumus atceltā administratora vietā, septiņu dienu laikā pēc pārskata perioda beigām, ievērojot šajos noteikumos noteikto kārtību, iesniedz Maksātnespējas administrācijā un nosūta kreditoriem kārtējo darbības pārskatu. Pārskata periods ir trīs mēneši no dienas, kad maksātnespējas reģistrā ir izdarīts ieraksts par jaunā administratora iecelšanu.

18. Ja tiek panākta vienošanās par maksātnespējas procesa pāreju uz tiesiskās aizsardzības procesu, administrators triju nedēļu laikā pēc tiesas lēmuma pieņemšanas par juridiskās personas maksātnespējas procesa izbeigšanu iesniedz Maksātnespējas administrācijā un nosūta kreditoriem noslēguma darbības pārskatu, kurā norāda datus pēc stāvokļa tiesas lēmuma pieņemšanas dienā. Iesniedzot Maksātnespējas administrācijā noslēguma darbības pārskatu, administrators pievieno grozījumus parādnieka mantas pārdošanas plānā vai ziņojumā par parādnieka mantas neesību, ja tādi ir veikti pārskata periodā.

19. Ja pārskata perioda beigu datums iestājas līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, administratoram ir tiesības attiecīgo darbības pārskatu iesniegt, aizpildot ar Ministru kabineta 2010. gada 26. oktobra noteikumiem Nr. 1003 "Noteikumi par maksātnespējas procesa administratora darbības pārskatu un tā aizpildīšanas kārtību" apstiprināto attiecīgā darbības pārskata veidlapu un nosūtot to Maksātnespējas administrācijai uz elektroniskā pasta adresi parskati@mna.gov.lv un kreditoriem uz elektroniskā pasta adresēm, kas norādītas kreditoru prasījumos.

20. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2010. gada 26. oktobra noteikumus Nr. 1003 "Noteikumi par maksātnespējas procesa administratora darbības pārskatu un tā aizpildīšanas kārtību" (Latvijas Vēstnesis, 2010, 172. nr.; 2013, 215. nr.; 2015, 40. nr.).

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs
1. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 19. aprīļa
noteikumiem Nr. 247
Maksātnespējas procesa administratora sākotnējais darbības pārskats juridiskās personas maksātnespējas procesā
Parādnieka nosaukums 
Reģistrācijas numurs 
Administratora vārds, uzvārds 
Sertifikāta numurs 
Prakses vietas adrese 
Tālrunis 
E-pasts 
Pārskata periods 

1. Maksātnespējas procesa nodrošināšanas izmaksas
 

No maksātnespējas procesa uzsākšanas dienas līdz pārskata perioda beigām izmaksātās summas (EUR)

1.1. No neieķīlātās mantas segtās maksātnespējas procesa izmaksas
1.1.1. administratora atlīdzība, tai skaitā: 
1.1.1.1. par pienākumu pildīšanu maksātnespējas procesā 
1.1.1.2. par neieķīlātās mantas pārdošanu 
1.1.1.3. par neieķīlātās mantas (naudas līdzekļu) atgūšanu 
1.1.2. ekspertu atlīdzība 
1.1.3. kārtējo nodokļu un nodevu maksājumi 
1.1.4. parādnieka mantas uzturēšanas izdevumi 
1.1.5. citi izdevumi 
1.1.6. no neieķīlātās mantas segtās maksātnespējas procesa izmaksas, kopā 
1.2. No ieķīlātās mantas segtās maksātnespējas procesa izmaksas
1.2.1. administratora atlīdzība, tai skaitā: 
1.2.1.1. par ieķīlātās mantas pārdošanu 
1.2.1.2. par ieķīlātās mantas (naudas līdzekļu) atgūšanu 
1.2.2. ekspertu atlīdzība 
1.2.3. kārtējo nodokļu un nodevu maksājumi 
1.2.4. parādnieka mantas uzturēšanas izdevumi 
1.2.5. citi izdevumi 
1.2.6. no ieķīlātās mantas segtās maksātnespējas procesa izmaksas, kopā 
1.3. Kopējās maksātnespējas procesa izmaksas, tai skaitā: 
1.3.1. administratora atlīdzība 
1.3.2. ekspertu atlīdzība 

2. Maksātnespējas procesa izmaksu segšana
2.1. No parādnieka līdzekļiem 
2.2. No maksātnespējas procesa depozīta 
2.3. No kreditoru līdzekļiem 
2.4. No valsts budžeta (uzņēmējdarbības riska valsts nodevas līdzekļu ietvaros) (Maksātnespējas likuma 62. panta 7.2 daļa) 
2.5. No citu fizisko un juridisko personu līdzekļiem 
2.6. No administratora līdzekļiem 

3. Informācija par parādnieka mantu

Manta

Mantas vērtība saskaņā ar pēdējo parādnieka iesniegto bilanci (summa EUR)

Mantas pārdošanas plānā norādītā mantas vērtība (summa EUR)

Mantas vērtības samazinājums pārskata periodā (summa EUR)

Mantas vērtības palielinājums pārskata periodā (summa EUR)

Kopējā mantas vērtība pārskata perioda beigās (summa EUR)

Atlikušās mantas vērtība pārskata perioda beigās (summa EUR)

3.1. Parādnieka kontā konstatētie naudas līdzekļi      
3.2. Parādnieka neieķīlātā manta      
3.3. Parādnieka ieķīlātā manta      
3.3.1. tai skaitā manta, kas ir nodrošinājums kreditora prasījumam ar nosacījumu      
3.4. Kopā      
3.5. Informācija par mantas vērtības samazinājumuJa attiecināms, norāda iemeslu, kādēļ pārskata periodā radies mantas vērtības samazinājums (aktīvu pārvērtēšana u. c.)
3.6. Informācija par mantas vērtības palielinājumuJa attiecināms, norāda iemeslu, kādēļ pārskata periodā radies mantas vērtības palielinājums (aktīvu pārvērtēšana, atgūtā manta u. c.)

4. Maksātnespējas procesā iegūtie līdzekļi
 

Summa pārskata periodā (EUR)

4.1. No neieķīlātās mantas iegūtie līdzekļi 
4.1.1. parādnieka kontā konstatētie naudas līdzekļi 
4.1.2. no neieķīlātās mantas pārdošanas 
4.1.3. no saimnieciskās darbības 
4.1.4. no parādnieka amatpersonām, dalībniekiem un personām, ar kurām parādnieks slēdzis darījumus, attiesātie un piedzītie naudas līdzekļi (tai skaitā cesija) 
4.1.5. no debitoru saistību izpildes (tai skaitā cesija) 
4.1.6. citi 
4.1.7. no neieķīlātās mantas, kopā 
4.2. No ieķīlātās mantas iegūtie līdzekļi 
4.2.1. parādnieka kontā konstatētie naudas līdzekļi 
4.2.2. no ieķīlātās mantas pārdošanas 
4.2.3. no saimnieciskās darbības 
4.2.4. no parādnieka amatpersonām, dalībniekiem un personām, ar kurām parādnieks slēdzis darījumus, attiesātie un piedzītie naudas līdzekļi (tai skaitā cesija) 
4.2.5. no debitoru saistību izpildes (tai skaitā cesija) 
4.2.6. citi 
4.2.7. no ieķīlātās mantas, kopā 
4.3. Kopā 

5. Informācija par administratora pārskata periodā izvērtētajiem parādnieka darījumiem Darījumi, kas atbilst Maksātnespējas likuma XVII nodaļā noteiktajām pazīmēm
Ja attiecināms, norāda līguma noslēgšanas datumu, puses un summu
Maksātnespējas likuma 65. panta 8. punkts
Ja attiecināms, norāda informāciju par darbībām, kuru rezultātā parādniekam nodarīti zaudējumi
6. Informācija par administratora pārskata periodā uzsāktajām tiesvedībām Tiesvedības prasībās par parādu atgūšanu no debitoriem
Ja attiecināms, norāda lietas numuru un komentāru par tiesvedības gaitu
Tiesvedības prasībās par to parādnieka darījumu apstrīdēšanu, kas noslēgti pirms maksātnespējas procesa
Ja attiecināms, norāda lietas numuru un komentāru par tiesvedības gaitu
Konstatēti apstākļi, kas ir par pamatu, lai administrators vērstos tiesībaizsardzības institūcijās par kriminālprocesa uzsākšanu pret parādnieka pārstāvi vai citām parādnieka atbildīgajām personām saskaņā ar Maksātnespējas likuma 26. panta trešās daļas 8. punktu
Ja attiecināms, norāda komentāru par kriminālprocesa uzsākšanu un gaitu
7. Informācija par parādnieka saimniecisko darbību pārskata periodā Saimnieciskā darbība tiek turpināta pilnā apmērā
Saimnieciskā darbība tiek turpināta ierobežotā apmērā
8. Informācija par administratora pārskata periodā noslēgtajiem līgumiem Administrators pārskata periodā ir slēdzis līgumus parādnieka vārdā
Ja attiecināms, norāda parādnieka vārdā noslēgto līgumu priekšmetu, summu un nepieciešamības pamatojumu
9. Informācija par kreditoru sapulcēm pārskata periodā Vai pārskata periodā notikušas kreditoru sapulces
Ja attiecināms, norāda sapulču datumu pārskata periodā
10. Vai pārskata periodā panākta vienošanās par administratora atlīdzības apmēru vai segšanas kārtību Kreditoru sapulce ir noteikusi citu administratora atlīdzības apmēru vai segšanas kārtību (Maksātnespējas likuma 169. panta otrās daļas 2. punkts)

Ar procesa finansētāju panākta vienošanās par citu administratora atlīdzības apmēru vai segšanas kārtību (Maksātnespējas likuma 169. panta otrās daļas 3. punkts)

Ja attiecināms, norāda atlīdzības veidu un summu (EUR)
11. Informācija par administratora civiltiesisko apdrošināšanu pārskata periodāNorāda administratora civiltiesiskās atbildības apdrošinājuma apmēru, apdrošināšanas līguma numuru, darbības termiņu un apdrošināšanas kompānijas nosaukumu
12. Informācija par citām administratora darbībām pārskata periodāNorāda informāciju par citām administratora darbībām, kas nav minētas šajā pārskatā, bet kam ir nozīme maksātnespējas procesa virzībā (piemēram, par apstākļiem, kas ietekmē maksātnespējas procesa ilgumu)

13. Informācija par kreditoru prasījumiem (ja ir iesniegts ziņojums par mantas neesību un saskaņā ar Ministru kabineta 2016. gada 19. aprīļa noteikumu Nr. 247 "Noteikumi par maksātnespējas procesa administratora darbības pārskatu un tā aizpildīšanas kārtību" 14. punktu kārtējais darbības pārskats un noslēguma darbības pārskats nav jāiesniedz)
 

Atzīts
(summa EUR)

Apmierināts
(summa EUR)

13.1. Nenodrošināto kreditoru prasījumu apmērs  
13.2. Nodrošināto kreditoru prasījumu apmērs  
13.3. Kopā  

14. Pārskatam pievienoju:
parādnieka mantas pārdošanas plānu/grozījumus parādnieka mantas pārdošanas plānā (ja tādi ir veikti pārskata periodā)
ziņojumu par parādnieka mantas neesību/grozījumus ziņojumā par parādnieka mantas neesību (ja tādi ir veikti pārskata periodā)
Maksātnespējas likuma 65. panta 2. punktā minēto bilanci
Tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs
2. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 19. aprīļa
noteikumiem Nr.247
Maksātnespējas procesa administratora sākotnējais darbības pārskats fiziskās personas maksātnespējas procesā
(bankrota procedūras ietvaros)
Parādnieka vārds, uzvārds 
Administratora vārds, uzvārds 
Sertifikāta numurs 
Prakses vietas adrese 
Tālrunis 
E-pasts 
Pārskata periods 

1. Maksātnespējas procesa nodrošināšanas izmaksas
 

No maksātnespējas procesa uzsākšanas dienas līdz pārskata perioda beigām izmaksātās summas (EUR)

1.1. No neieķīlātās mantas segtās maksātnespējas procesa izmaksas
1.1.1. administratora atlīdzība, tai skaitā: 
1.1.1.1. par pienākumu pildīšanu maksātnespējas procesā 
1.1.1.2. par neieķīlātās mantas pārdošanu 
1.1.1.3. par neieķīlātās mantas (naudas līdzekļu) atgūšanu 
1.1.2. citi izdevumi 
1.1.3. no neieķīlātās mantas segtās maksātnespējas procesa izmaksas, kopā 
1.2. No ieķīlātās mantas segtās maksātnespējas procesa izmaksas
1.2.1. administratora atlīdzība, tai skaitā: 
1.2.1.1. par ieķīlātās mantas pārdošanu 
1.2.1.2. par ieķīlātās mantas (naudas līdzekļu) atgūšanu 
1.2.2. citi izdevumi 
1.2.3. no ieķīlātās mantas segtās maksātnespējas procesa izmaksas, kopā 
1.3. Kopējās maksātnespējas procesa izmaksas, tai skaitā: 
1.3.1. administratora atlīdzība 

2. Informācija par parādnieka mantu

Manta

Mantas pārdošanas plānā norādītā mantas vērtība (summa EUR)

Mantas vērtības samazinājums pārskata periodā (summa EUR)

Mantas vērtības palielinājums pārskata periodā (summa EUR)

Kopējā mantas vērtība pārskata perioda beigās (summa EUR)

Atlikušās mantas vērtība pārskata perioda beigās (summa EUR)

2.1. Parādnieka kontā konstatētie naudas līdzekļi     
2.2. Parādnieka neieķīlātā manta     
2.3. Parādnieka ieķīlātā manta     
2.3.1. tai skaitā manta, kas ir nodrošinājums kreditora prasījumam ar nosacījumu     
2.4. Kopā     
2.5. Informācija par mantas vērtības samazinājumuJa attiecināms, norāda iemeslu, kādēļ pārskata periodā radies mantas vērtības samazinājums (aktīvu pārvērtēšana u. c.)
2.6. Informācija par mantas vērtības palielinājumuJa attiecināms, norāda iemeslu, kādēļ pārskata periodā radies mantas vērtības palielinājums (aktīvu pārvērtēšana, atgūtā manta u. c.)

3. Maksātnespējas procesā iegūtie līdzekļi
 

Summa pārskata periodā (EUR)

3.1. No neieķīlātās mantas iegūtie līdzekļi 
3.1.1. parādnieka kontā konstatētie naudas līdzekļi 
3.1.2. no neieķīlātās mantas pārdošanas 
3.1.3. no personām, ar kurām parādnieks slēdzis darījumus, attiesātie un piedzītie naudas līdzekļi (tai skaitā cesija) 
3.1.4. no debitoru saistību izpildes (tai skaitā cesija) 
3.1.5. citi 
3.1.6. no neieķīlātās mantas, kopā 
3.2. No ieķīlātās mantas iegūtie līdzekļi 
3.2.1. parādnieka kontā konstatētie naudas līdzekļi 
3.2.2. no ieķīlātās mantas pārdošanas 
3.2.3. no personām, ar kurām parādnieks slēdzis darījumus, attiesātie un piedzītie naudas līdzekļi (tai skaitā cesija) 
3.2.4. no debitoru saistību izpildes (tai skaitā cesija) 
3.2.5. citi 
3.2.6. no ieķīlātās mantas, kopā 
3.3. Kopā 

4. Informācija par administratora pārskata periodā izvērtētajiem parādnieka darījumiem Darījumi, kas atbilst Maksātnespējas likuma XVII nodaļā noteiktajām pazīmēm
Ja attiecināms, norāda līguma noslēgšanas datumu, puses un summu
5. Informācija par administratora pārskata periodā uzsāktajām tiesvedībām Tiesvedības prasībās par parādu atgūšanu no debitoriem
Ja attiecināms, norāda lietas numuru un komentāru par tiesvedības gaitu
Tiesvedības prasībās par to parādnieka darījumu apstrīdēšanu, kas noslēgti pirms maksātnespējas procesa
Ja attiecināms, norāda lietas numuru un komentāru par tiesvedības gaitu
Konstatēti apstākļi, kas ir par pamatu, lai administrators vērstos tiesībaizsardzības institūcijās par kriminālprocesa uzsākšanu pret parādnieku saskaņā ar Maksātnespējas likuma 26. panta trešās daļas 8. punktu
Ja attiecināms, norāda komentāru par kriminālprocesa uzsākšanu un gaitu
6. Informācija par kreditoru sapulcēm pārskata periodā Vai pārskata periodā notikušas kreditoru sapulces
Ja attiecināms, norāda sapulču datumu pārskata periodā
7. Vai pārskata periodā panākta vienošanās par administratora atlīdzības apmēru vai segšanas kārtību Kreditoru sapulce ir noteikusi citu administratora atlīdzības apmēru vai segšanas kārtību (Maksātnespējas likuma 169. panta otrās daļas 2. punkts)

Ar procesa finansētāju panākta vienošanās par citu administratora atlīdzības apmēru vai segšanas kārtību (Maksātnespējas likuma 169. panta otrās daļas 3. punkts)

Ja attiecināms, norāda atlīdzības veidu un summu (EUR)
8. Informācija par administratora civiltiesisko apdrošināšanu pārskata periodāNorāda administratora civiltiesiskās atbildības apdrošinājuma apmēru, apdrošināšanas līguma numuru, darbības termiņu un apdrošināšanas kompānijas nosaukumu
9. Informācija par citām administratora darbībām pārskata periodāNorāda informāciju par citām administratora darbībām, kas nav minētas šajā pārskatā, bet kam ir nozīme maksātnespējas procesa virzībā (piemēram, par apstākļiem, kas ietekmē maksātnespējas procesa ilgumu)

10. Informācija par kreditoru prasījumiem (ja ir iesniegts ziņojums par mantas neesību un saskaņā ar Ministru kabineta 2016. gada 19. aprīļa noteikumu Nr. 247 "Noteikumi par maksātnespējas procesa administratora darbības pārskatu un tā aizpildīšanas kārtību" 14. punktu kārtējais darbības pārskats un noslēguma darbības pārskats nav jāiesniedz)
 

Atzīts
(summa EUR)

Apmierināts
(summa EUR)

10.1. Nenodrošināto kreditoru prasījumu apmērs  
10.2. Nodrošināto kreditoru prasījumu apmērs  
10.3. Kopā  

11. Pārskatam pievienoju:
parādnieka mantas pārdošanas plānu/grozījumus parādnieka mantas pārdošanas plānā (ja tādi ir veikti pārskata periodā)
ziņojumu par parādnieka mantas neesību/grozījumus ziņojumā par parādnieka mantas neesību (ja tādi ir veikti pārskata periodā)
Tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs
3. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 19. aprīļa
noteikumiem Nr. 247
Maksātnespējas procesa administratora kārtējais darbības pārskats juridiskās personas maksātnespējas procesā
Parādnieka nosaukums 
Reģistrācijas numurs 
Administratora vārds, uzvārds 
Sertifikāta numurs 
Prakses vietas adrese 
Tālrunis 
E-pasts 
Pārskata periods 

1. Maksātnespējas procesa nodrošināšanas izmaksas
 

Pārskata periodā izmaksātās summas (EUR)

Maksātnespējas procesā izmaksātās summas (EUR)

1.1. No neieķīlātās mantas segtās maksātnespējas procesa izmaksas
1.1.1. administratora atlīdzība, tai skaitā:  
1.1.1.1. par pienākumu pildīšanu maksātnespējas procesā  
1.1.1.2. par neieķīlātās mantas pārdošanu  
1.1.1.3. par neieķīlātās mantas (naudas līdzekļu) atgūšanu  
1.1.2. ekspertu atlīdzība  
1.1.3. kārtējo nodokļu un nodevu maksājumi  
1.1.4. parādnieka mantas uzturēšanas izdevumi  
1.1.5. citi izdevumi  
1.1.6. no neieķīlātās mantas segtās maksātnespējas procesa izmaksas, kopā  
1.2. No ieķīlātās mantas segtās maksātnespējas procesa izmaksas
1.2.1. administratora atlīdzība, tai skaitā:  
1.2.1.1. par ieķīlātās mantas pārdošanu  
1.2.1.2. par ieķīlātās mantas (naudas līdzekļu) atgūšanu  
1.2.2. ekspertu atlīdzība  
1.2.3. kārtējo nodokļu un nodevu maksājumi  
1.2.4. parādnieka mantas uzturēšanas izdevumi  
1.2.5. citi izdevumi  
1.2.6. no ieķīlātās mantas segtās maksātnespējas procesa izmaksas, kopā  
1.3. Kopējās maksātnespējas procesa izmaksas, tai skaitā:  
1.3.1. administratora atlīdzība  
1.3.2. ekspertu atlīdzība  

2. Maksātnespējas procesa izmaksu segšana
 

Pārskata periodā
(summa EUR)

Maksātnespējas procesā
(summa EUR)

2.1. No parādnieka līdzekļiem  
2.2. No maksātnespējas procesa depozīta  
2.3. No kreditoru līdzekļiem  
2.4. No valsts budžeta (uzņēmējdarbības riska valsts nodevas līdzekļu ietvaros) (Maksātnespējas likuma 62. panta 7.2 daļa)  
2.5. No citu fizisko un juridisko personu līdzekļiem  
2.6. No administratora līdzekļiem  

3. Informācija par parādnieka mantu

Manta

Kopējā mantas vērtība pārskata perioda sākumā (summa EUR)

Mantas vērtības samazinājums pārskata periodā (summa EUR)

Mantas vērtības palielinājums pārskata periodā (summa EUR)

Kopējā mantas vērtība pārskata perioda beigās (summa EUR)

Atlikušās mantas vērtība pārskata perioda beigās (summa EUR)

3.1. Parādnieka kontā konstatētie naudas līdzekļi     
3.2. Parādnieka neieķīlātā manta     
3.3. Parādnieka ieķīlātā manta     
3.3.1. tai skaitā manta, kas ir nodrošinājums kreditora prasījumam ar nosacījumu     
3.4. Kopā     
3.5. Informācija par mantas vērtības samazinājumuJa attiecināms, norāda iemeslu, kādēļ pārskata periodā radies mantas vērtības samazinājums (aktīvu pārvērtēšana u. c.)
3.6. Informācija par mantas vērtības palielinājumuJa attiecināms, norāda iemeslu, kādēļ pārskata periodā radies mantas vērtības palielinājums (aktīvu pārvērtēšana, atgūtā manta u. c.)

4. Maksātnespējas procesā iegūtie līdzekļi
 

Summa pārskata periodā (EUR)

Summa maksātnespējas procesā (EUR)

4.1. No neieķīlātās mantas  
4.1.1. parādnieka kontā konstatētie naudas līdzekļi  
4.1.2. no neieķīlātās mantas pārdošanas  
4.1.3. no saimnieciskās darbības  
4.1.4. no parādnieka amatpersonām, dalībniekiem un personām, ar kurām parādnieks slēdzis darījumus, attiesātie un piedzītie naudas līdzekļi (tai skaitā cesija)  
4.1.5. no debitoru saistību izpildes (tai skaitā cesija)  
4.1.6. citi  
4.1.7. no neieķīlātās mantas, kopā  
4.2. No ieķīlātās mantas  
4.2.1. parādnieka kontā konstatētie naudas līdzekļi  
4.2.2. no ieķīlātās mantas pārdošanas  
4.2.3. no saimnieciskās darbības  
4.2.4. no parādnieka amatpersonām, dalībniekiem un personām, ar kurām parādnieks slēdzis darījumus, attiesātie un piedzītie naudas līdzekļi (tai skaitā cesija)  
4.2.5. no debitoru saistību izpildes (tai skaitā cesija)  
4.2.6. citi  
4.2.7. no ieķīlātās mantas, kopā  
4.3. Kopā  

5. Informācija par administratora pārskata periodā izvērtētajiem parādnieka darījumiem Darījumi, kas atbilst Maksātnespējas likuma XVII nodaļā noteiktajām pazīmēm
Ja attiecināms, norāda līguma noslēgšanas datumu, puses un summu
Maksātnespējas likuma 65. panta 8. punkts
Ja attiecināms, norāda informāciju par darbībām, kuru rezultātā parādniekam nodarīti zaudējumi
6. Informācija par administratora pārskata periodā uzsāktajām tiesvedībām Tiesvedības prasībās par parādu atgūšanu no debitoriem
Ja attiecināms, norāda lietas numuru un komentāru par tiesvedības gaitu
Tiesvedības prasībās par to parādnieka darījumu apstrīdēšanu, kas noslēgti pirms maksātnespējas procesa
Ja attiecināms, norāda lietas numuru un komentāru par tiesvedības gaitu
Konstatēti apstākļi, kas ir par pamatu, lai administrators vērstos tiesībaizsardzības institūcijās par kriminālprocesa uzsākšanu pret parādnieka pārstāvi vai citām parādnieka atbildīgajām personām saskaņā ar Maksātnespējas likuma 26. panta trešās daļas 8. punktu
Ja attiecināms, norāda komentāru par kriminālprocesa uzsākšanu un gaitu
7. Informācija par parādnieka saimniecisko darbību pārskata periodā Saimnieciskā darbība tiek turpināta pilnā apmērā
Saimnieciskā darbība tiek turpināta ierobežotā apmērā
8. Informācija par administratora pārskata periodā noslēgtajiem līgumiem Administrators pārskata periodā ir slēdzis līgumus parādnieka vārdā
Ja attiecināms, norāda parādnieka vārdā noslēgto līgumu priekšmetu, summu un nepieciešamības pamatojumu
9. Informācija par kreditoru sapulcēm pārskata periodā Vai pārskata periodā notikušas kreditoru sapulces
Ja attiecināms, norāda sapulču datumu pārskata periodā
10. Vai pārskata periodā panākta vienošanās par administratora atlīdzības apmēru vai segšanas kārtību Kreditoru sapulce ir noteikusi citu administratora atlīdzības apmēru vai segšanas kārtību (Maksātnespējas likuma 169. panta otrās daļas 2. punkts)

Ar procesa finansētāju panākta vienošanās par citu administratora atlīdzības apmēru vai segšanas kārtību (Maksātnespējas likuma 169. panta otrās daļas 3. punkts)

Ja attiecināms, norāda atlīdzības veidu un summu (EUR)
11. Informācija par administratora civiltiesisko apdrošināšanu pārskata periodāNorāda administratora civiltiesiskās atbildības apdrošinājuma apmēru, apdrošināšanas līguma numuru, darbības termiņu un apdrošināšanas kompānijas nosaukumu
12. Informācija par citām administratora darbībām pārskata periodāNorāda informāciju par citām administratora darbībām, kas nav minētas šajā pārskatā, bet kam ir nozīme maksātnespējas procesa virzībā (piemēram, par apstākļiem, kas ietekmē maksātnespējas procesa ilgumu)
13. Pārskatam pievienoju:
grozījumus parādnieka mantas pārdošanas plānā (ja tādi ir veikti pārskata periodā)
grozījumus ziņojumā par parādnieka mantas neesību (ja tādi ir veikti pārskata periodā)
bilanci par pārskata gadu (kārtējā pārskata gada sākumā par iepriekšējo pārskata gadu, ja administrators pieņēmis lēmumu neturpināt saimniecisko darbību)
Tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs
4. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 19. aprīļa
noteikumiem Nr. 247
Maksātnespējas procesa administratora kārtējais darbības pārskats fiziskās personas maksātnespējas procesā
(bankrota procedūras ietvaros)
Parādnieka vārds, uzvārds 
Administratora vārds, uzvārds 
Sertifikāta numurs 
Prakses vietas adrese 
Tālrunis 
E-pasts 
Pārskata periods 

1. Maksātnespējas procesa nodrošināšanas izmaksas
 

Pārskata periodā izmaksātās summas (EUR)

Maksātnespējas procesā izmaksātās summas (EUR)

1.1. No neieķīlātās mantas segtās maksātnespējas procesa izmaksas
1.1.1. administratora atlīdzība, tai skaitā:  
1.1.1.1. par pienākumu pildīšanu maksātnespējas procesā  
1.1.1.2. par neieķīlātās mantas pārdošanu  
1.1.1.3. par neieķīlātās mantas (naudas līdzekļu) atgūšanu  
1.1.2. citi izdevumi  
1.1.3. no neieķīlātās mantas segtās maksātnespējas procesa izmaksas, kopā  
1.2. No ieķīlātās mantas segtās maksātnespējas procesa izmaksas
1.2.1. administratora atlīdzība, tai skaitā:  
1.2.1.1. par ieķīlātās mantas pārdošanu  
1.2.1.2. par ieķīlātās mantas (naudas līdzekļu) atgūšanu  
1.2.2. citi izdevumi  
1.2.3. no ieķīlātās mantas segtās maksātnespējas procesa izmaksas, kopā  
1.3. Kopējās maksātnespējas procesa izmaksas, tai skaitā:  
1.3.1. administratora atlīdzība  

2. Informācija par parādnieka mantu

Manta

Kopējā mantas vērtība pārskata perioda sākumā (summa EUR)

Mantas vērtības samazinājums pārskata periodā (summa EUR)

Mantas vērtības palielinājums pārskata periodā (summa EUR)

Kopējā mantas vērtība pārskata perioda beigās (summa EUR)

Atlikušās mantas vērtība pārskata perioda beigās (summa EUR)

2.1. Parādnieka kontā konstatētie naudas līdzekļi     
2.2. Parādnieka neieķīlātā manta     
2.3. Parādnieka ieķīlātā manta     
2.3.1. tai skaitā manta, kas ir nodrošinājums kreditora prasījumam ar nosacījumu     
2.4. Kopā     
2.5. Informācija par mantas vērtības samazinājumuJa attiecināms, norāda iemeslu, kādēļ pārskata periodā radies mantas vērtības samazinājums (aktīvu pārvērtēšana u. c.)
2.6. Informācija par mantas vērtības palielinājumuJa attiecināms, norāda iemeslu, kādēļ pārskata periodā radies mantas vērtības palielinājums (aktīvu pārvērtēšana, atgūtā manta u. c.)

3. Maksātnespējas procesā iegūtie līdzekļi
 

Summa pārskata periodā (EUR)

Summa maksātnespējas procesā (EUR)

3.1. No neieķīlātās mantas  
3.1.1. parādnieka kontā konstatētie naudas līdzekļi  
3.1.2. no neieķīlātās mantas pārdošanas  
3.1.3. no personām, ar kurām parādnieks slēdzis darījumus, attiesātie un piedzītie naudas līdzekļi (tai skaitā cesija)  
3.1.4. no debitoru saistību izpildes (tai skaitā cesija)  
3.1.5. citi  
3.1.6. no neieķīlātās mantas, kopā  
3.2. No ieķīlātās mantas  
3.2.1. parādnieka kontā konstatētie naudas līdzekļi  
3.2.2. no ieķīlātās mantas pārdošanas  
3.2.3. no personām, ar kurām parādnieks slēdzis darījumus, attiesātie un piedzītie naudas līdzekļi (tai skaitā cesija)  
3.2.4. no debitoru saistību izpildes (tai skaitā cesija)  
3.2.5. citi  
3.2.6. no ieķīlātās mantas, kopā  
3.3. Kopā  

4. Informācija par administratora pārskata periodā izvērtētajiem parādnieka darījumiem Darījumi, kas atbilst Maksātnespējas likuma XVII nodaļā noteiktajām pazīmēm
Ja attiecināms, norāda līguma noslēgšanas datumu, puses un summu
5. Informācija par administratora pārskata periodā uzsāktajām tiesvedībām Tiesvedības prasībās par parādu atgūšanu no debitoriem
Ja attiecināms, norāda lietas numuru un komentāru par tiesvedības gaitu
Tiesvedības prasībās par to parādnieka darījumu apstrīdēšanu, kas noslēgti pirms maksātnespējas procesa
Ja attiecināms, norāda lietas numuru un komentāru par tiesvedības gaitu
Konstatēti apstākļi, kas ir par pamatu, lai administrators vērstos tiesībaizsardzības institūcijās par kriminālprocesa uzsākšanu pret parādnieku saskaņā ar Maksātnespējas likuma 26. panta trešās daļas 8. punktu
Ja attiecināms, norāda komentāru par kriminālprocesa uzsākšanu un gaitu
6. Informācija par kreditoru sapulcēm pārskata periodā Vai pārskata periodā notikušas kreditoru sapulces
Ja attiecināms, norāda sapulču datumu pārskata periodā
7. Vai pārskata periodā panākta vienošanās par administratora atlīdzības apmēru vai segšanas kārtību Kreditoru sapulce ir noteikusi citu administratora atlīdzības apmēru vai segšanas kārtību (Maksātnespējas likuma 169. panta otrās daļas 2. punkts)

Ar procesa finansētāju panākta vienošanās par citu administratora atlīdzības apmēru vai segšanas kārtību (Maksātnespējas likuma 169. panta otrās daļas 3. punkts)

Ja attiecināms, norāda atlīdzības veidu un summu (EUR)
8. Informācija par administratora civiltiesisko apdrošināšanu pārskata periodāNorāda administratora civiltiesiskās atbildības apdrošinājuma apmēru, apdrošināšanas līguma numuru, darbības termiņu un apdrošināšanas kompānijas nosaukumu
9. Informācija par citām administratora darbībām pārskata periodāNorāda informāciju par citām administratora darbībām, kas nav minētas šajā pārskatā, bet kam ir nozīme maksātnespējas procesa virzībā (piemēram, par apstākļiem, kas ietekmē maksātnespējas procesa ilgumu)
10. Pārskatam pievienoju:
grozījumus parādnieka mantas pārdošanas plānā (ja tādi ir veikti pārskata periodā)
grozījumus ziņojumā par parādnieka mantas neesību (ja tādi ir veikti pārskata periodā)
Tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs
5. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 19. aprīļa
noteikumiem Nr. 247
Maksātnespējas procesa administratora noslēguma darbības pārskats juridiskās personas maksātnespējas procesā
Parādnieka nosaukums 
Reģistrācijas numurs 
Administratora vārds, uzvārds 
Sertifikāta numurs 
Prakses vietas adrese 
Tālrunis 
E-pasts 
Pārskata periods 

1. Maksātnespējas procesa nodrošināšanas izmaksas
 

Pārskata periodā izmaksātās summas (EUR)

Maksātnespējas procesā izmaksātās summas (EUR)

1.1. No neieķīlātās mantas segtās maksātnespējas procesa izmaksas
1.1.1. administratora atlīdzība, tai skaitā:  
1.1.1.1. par pienākumu pildīšanu maksātnespējas procesā  
1.1.1.2. par neieķīlātās mantas pārdošanu  
1.1.1.3. par neieķīlātās mantas (naudas līdzekļu) atgūšanu  
1.1.2. ekspertu atlīdzība  
1.1.3. kārtējo nodokļu un nodevu maksājumi  
1.1.4. parādnieka mantas uzturēšanas izdevumi  
1.1.5. citi izdevumi  
1.1.6. no neieķīlātās mantas segtās maksātnespējas procesa izmaksas, kopā  
1.2. No ieķīlātās mantas segtās maksātnespējas procesa izmaksas
1.2.1. administratora atlīdzība, tai skaitā:  
1.2.1.1. par ieķīlātās mantas pārdošanu  
1.2.1.2. par ieķīlātās mantas (naudas līdzekļu) atgūšanu  
1.2.2. ekspertu atlīdzība  
1.2.3. kārtējo nodokļu un nodevu maksājumi  
1.2.4. parādnieka mantas uzturēšanas izdevumi  
1.2.5. citi izdevumi  
1.2.6. no ieķīlātās mantas segtās maksātnespējas procesa izmaksas, kopā  
1.3. Kopējās maksātnespējas procesa izmaksas, tai skaitā:  
1.3.1. administratora atlīdzība  
1.3.2. ekspertu atlīdzība  

2. Maksātnespējas procesa izmaksu segšana
 

Pārskata periodā
(summa EUR)

Maksātnespējas procesā
(summa EUR)

2.1. No parādnieka līdzekļiem  
2.2. No maksātnespējas procesa depozīta  
2.3. No kreditoru līdzekļiem  
2.4. No valsts budžeta (uzņēmējdarbības riska valsts nodevas līdzekļu ietvaros) (Maksātnespējas likuma 62. panta 7.2 daļa)  
2.5. No citu fizisko un juridisko personu līdzekļiem  
2.6. No administratora līdzekļiem  

3. Informācija par parādnieka mantu

Manta

Kopējā mantas vērtība pārskata perioda sākumā (summa EUR)

Mantas vērtības samazinājums pārskata periodā (summa EUR)

Mantas vērtības palielinājums pārskata periodā (summa EUR)

Kopējā mantas vērtība maksātnespējas procesā (summa EUR)

3.1. Parādnieka kontā konstatētie naudas līdzekļi    
3.2. Parādnieka neieķīlātā manta    
3.3. Parādnieka ieķīlātā manta    
3.3.1. tai skaitā manta, kas ir nodrošinājums kreditora prasījumam ar nosacījumu    
3.4. Kopā    
3.5. Informācija par mantas vērtības samazinājumuJa attiecināms, norāda iemeslu, kādēļ pārskata periodā radies mantas vērtības samazinājums (aktīvu pārvērtēšana u. c.)
3.6. Informācija par mantas vērtības palielinājumuJa attiecināms, norāda iemeslu, kādēļ pārskata periodā radies mantas vērtības palielinājums (aktīvu pārvērtēšana, atgūtā manta u. c.)

4. Maksātnespējas procesā iegūtie līdzekļi
 

Summa pārskata periodā (EUR)

Summa maksātnespējas procesā (EUR)

4.1. No neieķīlātās mantas  
4.1.1. parādnieka kontā konstatētie naudas līdzekļi  
4.1.2. no neieķīlātās mantas pārdošanas  
4.1.3. no saimnieciskās darbības  
4.1.4. no parādnieka amatpersonām, dalībniekiem un personām, ar kurām parādnieks slēdzis darījumus, attiesātie un piedzītie naudas līdzekļi (tai skaitā cesija)  
4.1.5. no debitoru saistību izpildes (tai skaitā cesija)  
4.1.6. citi  
4.1.7. no neieķīlātās mantas, kopā  
4.2. No ieķīlātās mantas  
4.2.1. parādnieka kontā konstatētie naudas līdzekļi  
4.2.2. no ieķīlātās mantas pārdošanas  
4.2.3. no saimnieciskās darbības  
4.2.4. no parādnieka amatpersonām, dalībniekiem un personām, ar kurām parādnieks slēdzis darījumus, attiesātie un piedzītie naudas līdzekļi (tai skaitā cesija)  
4.2.5. no debitoru saistību izpildes (tai skaitā cesija)  
4.2.6. citi  
4.2.7. no ieķīlātās mantas, kopā  
4.3. Kopā  

5. Informācija par administratora pārskata periodā izvērtētajiem parādnieka darījumiem Darījumi, kas atbilst Maksātnespējas likuma XVII nodaļā noteiktajām pazīmēm
Ja attiecināms, norāda līguma noslēgšanas datumu, puses un summu
Maksātnespējas likuma 65. panta 8. punkts
Ja attiecināms, norāda informāciju par darbībām, kuru rezultātā parādniekam nodarīti zaudējumi
6. Informācija par administratora pārskata periodā uzsāktajām tiesvedībām Tiesvedības prasībās par parādu atgūšanu no debitoriem
Ja attiecināms, norāda lietas numuru un komentāru par tiesvedības gaitu
Tiesvedības prasībās par to parādnieka darījumu apstrīdēšanu, kas noslēgti pirms maksātnespējas procesa
Ja attiecināms, norāda lietas numuru un komentāru par tiesvedības gaitu
Konstatēti apstākļi, kas ir par pamatu, lai administrators vērstos tiesībaizsardzības institūcijās par kriminālprocesa uzsākšanu pret parādnieka pārstāvi vai citām parādnieka atbildīgajām personām saskaņā ar Maksātnespējas likuma 26. panta trešās daļas 8. punktu
Ja attiecināms, norāda komentāru par kriminālprocesa uzsākšanu un gaitu
7. Informācija par parādnieka saimniecisko darbību pārskata periodā Saimnieciskā darbība tiek turpināta pilnā apmērā
Saimnieciskā darbība tiek turpināta ierobežotā apmērā
8. Informācija par administratora pārskata periodā noslēgtajiem līgumiem Administrators pārskata periodā ir slēdzis līgumus parādnieka vārdā
Ja attiecināms, norāda parādnieka vārdā noslēgto līgumu priekšmetu, summu un nepieciešamības pamatojumu
9. Informācija par kreditoru sapulcēm pārskata periodā Vai pārskata periodā notikušas kreditoru sapulces
Ja attiecināms, norāda sapulču datumu pārskata periodā
10. Vai pārskata periodā panākta vienošanās par administratora atlīdzības apmēru vai segšanas kārtību Kreditoru sapulce ir noteikusi citu administratora atlīdzības apmēru vai segšanas kārtību (Maksātnespējas likuma 169. panta otrās daļas 2. punkts)

Ar procesa finansētāju panākta vienošanās par citu administratora atlīdzības apmēru vai segšanas kārtību (Maksātnespējas likuma 169. panta otrās daļas 3. punkts)

Ja attiecināms, norāda atlīdzības veidu un summu (EUR)
11. Informācija par administratora civiltiesisko apdrošināšanu pārskata periodāNorāda administratora civiltiesiskās atbildības apdrošinājuma apmēru, apdrošināšanas līguma numuru, darbības termiņu un apdrošināšanas kompānijas nosaukumu
12. Informācija par citām administratora darbībām pārskata periodāNorāda informāciju par citām administratora darbībām, kas nav minētas šajā pārskatā, bet kam ir nozīme maksātnespējas procesa virzībā (piemēram, par apstākļiem, kas ietekmē maksātnespējas procesa ilgumu)
13. Pārskats iesniegts Parādnieka mantas pārdošanas plāns ir izpildīts

Tiesa pieņēmusi lēmumu par maksātnespējas procesa izbeigšanu (pāreja uz tiesiskās aizsardzības procesu)

Administrators atcelts no maksātnespējas procesa

Tiesā iesniegts pieteikums par atkāpšanos


14. Informācija par kreditoru prasījumiem
 

Atzīts
(summa EUR)

Apmierināts
(summa EUR)

14.1. Nenodrošināto kreditoru prasījumu apmērs  
14.2. Nodrošināto kreditoru prasījumu apmērs  
14.3. Kopā  

15. Pārskatam pievienoju:
grozījumus parādnieka mantas pārdošanas plānā (ja tādi ir veikti pārskata periodā)
grozījumus ziņojumā par parādnieka mantas neesību (ja tādi ir veikti pārskata periodā)
parādnieka noslēguma bilanci
Tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs
6. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 19. aprīļa
noteikumiem Nr. 247
Maksātnespējas procesa administratora noslēguma darbības pārskats fiziskās personas maksātnespējas procesā
(bankrota procedūras ietvaros)
Parādnieka vārds, uzvārds 
Administratora vārds, uzvārds 
Sertifikāta numurs 
Prakses vietas adrese 
Tālrunis 
E-pasts 
Pārskata periods 

1. Maksātnespējas procesa nodrošināšanas izmaksas
 

Pārskata periodā izmaksātās summas (EUR)

Maksātnespējas procesā izmaksātās summas (EUR)

1.1. No neieķīlātās mantas segtās maksātnespējas procesa izmaksas
1.1.1. administratora atlīdzība, tai skaitā:  
1.1.1.1. par pienākumu pildīšanu maksātnespējas procesā  
1.1.1.2. par neieķīlātās mantas pārdošanu  
1.1.1.3. par neieķīlātās mantas (naudas līdzekļu) atgūšanu  
1.1.2. citi izdevumi  
1.1.3. no neieķīlātās mantas segtās maksātnespējas procesa izmaksas, kopā  
1.2. No ieķīlātās mantas segtās maksātnespējas procesa izmaksas
1.2.1. administratora atlīdzība, tai skaitā:  
1.2.1.1. par ieķīlātās mantas pārdošanu  
1.2.1.2. par ieķīlātās mantas (naudas līdzekļu) atgūšanu  
1.2.2. citi izdevumi  
1.2.3. no ieķīlātās mantas segtās maksātnespējas procesa izmaksas, kopā  
1.3. Kopējās maksātnespējas procesa izmaksas, tai skaitā:  
1.3.1. administratora atlīdzība  

2. Informācija par parādnieka mantu

Manta

Kopējā mantas vērtība pārskata perioda sākumā (summa EUR)

Mantas vērtības samazinājums pārskata periodā (summa EUR)

Mantas vērtības palielinājums pārskata periodā (summa EUR)

Kopējā mantas vērtība maksātnespējas procesā (summa EUR)

2.1. Parādnieka kontā konstatētie naudas līdzekļi    
2.2. Parādnieka neieķīlātā manta    
2.3. Parādnieka ieķīlātā manta    
2.3.1. tai skaitā manta, kas ir nodrošinājums kreditora prasījumam ar nosacījumu    
2.4. Kopā    
2.5. Informācija par mantas vērtības samazinājumuJa attiecināms, norāda iemeslu, kādēļ pārskata periodā radies mantas vērtības samazinājums (aktīvu pārvērtēšana u. c.)
2.6. Informācija par mantas vērtības palielinājumuJa attiecināms, norāda iemeslu, kādēļ pārskata periodā radies mantas vērtības palielinājums (aktīvu pārvērtēšana, atgūtā manta u. c.)

3. Maksātnespējas procesā iegūtie līdzekļi
 

Summa pārskata periodā (EUR)

Summa maksātnespējas procesā (EUR)

3.1. No neieķīlātās mantas  
3.1.1. parādnieka kontā konstatētie naudas līdzekļi  
3.1.2. no neieķīlātās mantas pārdošanas  
3.1.3. no personām, ar kurām parādnieks slēdzis darījumus, attiesātie un piedzītie naudas līdzekļi (tai skaitā cesija)  
3.1.4. no debitoru saistību izpildes (tai skaitā cesija)  
3.1.5. citi  
3.1.6. no neieķīlātās mantas, kopā  
3.2. No ieķīlātās mantas  
3.2.1. parādnieka kontā konstatētie naudas līdzekļi  
3.2.2. no ieķīlātās mantas pārdošanas  
3.2.3. no personām, ar kurām parādnieks slēdzis darījumus, attiesātie un piedzītie naudas līdzekļi (tai skaitā cesija)  
3.2.4. no debitoru saistību izpildes (tai skaitā cesija)  
3.2.5. citi  
3.2.6. no ieķīlātās mantas, kopā  
3.3. Kopā  

4. Informācija par administratora pārskata periodā izvērtētajiem parādnieka darījumiem Darījumi, kas atbilst Maksātnespējas likuma XVII nodaļā noteiktajām pazīmēm
Ja attiecināms, norāda līguma noslēgšanas datumu, puses un summu
5. Informācija par administratora pārskata periodā uzsāktajām tiesvedībām Tiesvedības prasībās par parādu atgūšanu no debitoriem
Ja attiecināms, norāda lietas numuru un komentāru par tiesvedības gaitu
Tiesvedības prasībās par to parādnieka darījumu apstrīdēšanu, kas noslēgti pirms maksātnespējas procesa
Ja attiecināms, norāda lietas numuru un komentāru par tiesvedības gaitu
Konstatēti apstākļi, kas ir par pamatu, lai administrators vērstos tiesībaizsardzības institūcijās par kriminālprocesa uzsākšanu pret parādnieku saskaņā ar Maksātnespējas likuma 26. panta trešās daļas 8. punktu
Ja attiecināms, norāda komentāru par kriminālprocesa uzsākšanu un gaitu
6. Informācija par kreditoru sapulcēm pārskata periodā Vai pārskata periodā notikušas kreditoru sapulces
Ja attiecināms, norāda sapulču datumu pārskata periodā
7. Vai pārskata periodā panākta vienošanās par administratora atlīdzības apmēru vai segšanas kārtību Kreditoru sapulce ir noteikusi citu administratora atlīdzības apmēru vai segšanas kārtību (Maksātnespējas likuma 169. panta otrās daļas 2. punkts)

Ar procesa finansētāju panākta vienošanās par citu administratora atlīdzības apmēru vai segšanas kārtību (Maksātnespējas likuma 169. panta otrās daļas 3. punkts)

Ja attiecināms, norāda atlīdzības veidu un summu (EUR)
8. Informācija par administratora civiltiesisko apdrošināšanu pārskata periodāNorāda administratora civiltiesiskās atbildības apdrošinājuma apmēru, apdrošināšanas līguma numuru, darbības termiņu un apdrošināšanas kompānijas nosaukumu
9. Informācija par citām administratora darbībām pārskata periodāNorāda informāciju par citām administratora darbībām, kas nav minētas šajā pārskatā, bet kam ir nozīme maksātnespējas procesa virzībā (piemēram, par apstākļiem, kas ietekmē maksātnespējas procesa ilgumu)
10. Pārskats iesniegts Parādnieka mantas pārdošanas plāns ir izpildīts

Administrators atcelts no maksātnespējas procesa

Tiesā iesniegts pieteikums par atkāpšanos


11. Informācija par kreditoru prasījumiem
 

Atzīts
(summa EUR)

Apmierināts
(summa EUR)

11.1. Nenodrošināto kreditoru prasījumu apmērs  
11.2. Nodrošināto kreditoru prasījumu apmērs  
11.3. Kopā  

12. Pārskatam pievienoju:
grozījumus parādnieka mantas pārdošanas plānā (ja tādi ir veikti pārskata periodā)
grozījumus ziņojumā par parādnieka mantas neesību (ja tādi ir veikti pārskata periodā)
Tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par maksātnespējas procesa administratora darbības pārskatu un tā aizpildīšanas kārtību Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 247Pieņemts: 19.04.2016.Stājas spēkā: 30.04.2016.Zaudē spēku: 20.07.2019.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 83, 29.04.2016. OP numurs: 2016/83.2
Dokumenta valoda:
LVEN
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
281843
30.04.2016
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"