Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Ministru kabineta noteikumi Nr. 346

Rīgā 2019. gada 16. jūlijā (prot. Nr. 33 38. §)
Maksātnespējas procesa administratora darbības pārskata noteikumi
Izdoti saskaņā ar Maksātnespējas likuma
85. panta otro daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka maksātnespējas procesa administratora (turpmāk – administrators) darbības pārskata (turpmāk – darbības pārskats) saturu un tā sagatavošanas kārtību.

2. Darbības pārskatu par konkrēto administratora lietvedībā esošo juridiskās personas maksātnespējas procesu vai fiziskās personas maksātnespējas procesu (turpmāk kopā – maksātnespējas process) automātiski ģenerē Elektroniskajā maksātnespējas uzskaites sistēmā (turpmāk – sistēma), iekļaujot ziņas un šo noteikumu 21. punktā minētos dokumentus, ko administrators darbības pārskata periodā ir ievadījis vai pievienojis sistēmā.

3. Darbības pārskatā iekļautās vērtības tiek norādītas euro. Ja administrators, kura lietvedībā ir attiecīgais maksātnespējas process, ir reģistrēts Valsts ieņēmumu dienesta pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistrā, administrators iekļauj tajās arī pievienotās vērtības nodokli.

4. Administrators ir atbildīgs, lai darbības pārskatā iekļautās ziņas ir atbilstošas administratora veiktajām darbībām attiecīgajā maksātnespējas procesā.

5. Sistēmā pēc administratora pieprasījuma var ģenerēt darbības pārskata projektu administratora veiktā pieprasījuma brīdī.

6. Administratoram, kura lietvedībā ir konkrētais maksātnespējas process, sistēmā ir pieejami visi attiecīgajā maksātnespējas procesā ģenerētie darbības pārskati neatkarīgi no tā, kura administratora lietvedībā attiecīgais maksātnespējas process ir bijis darbības pārskata ģenerēšanas brīdī.

7. Pēc attiecīgā darbības pārskata ģenerēšanas kreditoram elektroniski tiek nosūtīts darbības pārskats, šo noteikumu 21. punktā minētie dokumenti un paziņojums ar pievienotu autorizācijas saiti, informējot, ka kreditors, izmantojot attiecīgo saiti, var iepazīties ar konkrētajā maksātnespējas procesā ģenerēto darbības pārskatu.

8. Ja sistēmā nav nepieciešamo ziņu, lai sazinātos ar kreditoru elektroniski, administrators veic visas nepieciešamās darbības, lai nekavējoties iepazīstinātu kreditoru ar konkrētajā maksātnespējas procesā ģenerēto darbības pārskatu.

II. Darbības pārskata saturs

9. Ģenerējot darbības pārskatu, tajā iekļauj šādas vispārīgās ziņas:

9.1. parādnieka firma (nosaukums) vai vārds un uzvārds;

9.2. parādnieka reģistrācijas numurs vai personas kods (ja nav personas koda – dzimšanas datums vai ārvalstī piešķirtais identifikācijas numurs);

9.3. konkrētajā maksātnespējas procesā ieceltā administratora vārds, uzvārds, amata apliecības numurs, kontaktinformācija atbilstoši Maksātnespējas likuma 18. panta pirmās daļas 4., 5. un 6. punktam;

9.4. konkrētajā maksātnespējas procesā ieceltā administratora noslēgtā civiltiesiskā apdrošināšana (apdrošinājuma apmērs, apdrošināšanas līguma numurs un darbības termiņš, apdrošināšanas kompānijas nosaukums un reģistrācijas numurs);

9.5. parādnieka maksātnespējas procesa pasludināšanas datums;

9.6. datums, kurā izbeigts juridiskās personas maksātnespējas process vai izbeigta vai pabeigta bankrota procedūra fiziskās personas maksātnespējas procesā;

9.7. darbības pārskata periods.

10. Ģenerējot darbības pārskatu, tajā iekļauj ziņas, vai attiecīgais administrators ir reģistrēts Valsts ieņēmumu dienesta pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistrā.

11. Ģenerējot darbības pārskatu, tajā iekļauj šādas ziņas par kreditora prasījumiem:

11.1. atsevišķi atzītais nodrošināto un nenodrošināto kreditoru prasījumu apmērs katram kreditoru veidam (piemēram, Maksātnespējas kontroles dienests, Valsts ieņēmumu dienests, cita nodokļu administrācija, kredītiestāde, nebanku kreditēšanas pakalpojumu sniedzējs, cita juridiska persona, fiziska persona, darbinieks) un kopējais atzītais nodrošināto un nenodrošināto kreditoru prasījumu apmērs iepriekšējā darbības pārskata perioda beigās un kārtējā darbības pārskata periodā, kopsumma attiecīgā darbības pārskata perioda beigās, kā arī kārtējā mēnesī veiktie labojumi par iepriekšējiem darbības pārskata periodiem;

11.2. atsevišķi apmierinātais nodrošināto un nenodrošināto kreditoru prasījumu apmērs katram kreditoru veidam (piemēram, Maksātnespējas kontroles dienests, Valsts ieņēmumu dienests, cita nodokļu administrācija, kredītiestāde, nebanku kreditēšanas pakalpojumu sniedzējs, cita juridiska persona, fiziska persona, darbinieks) un kopējais apmierinātais nodrošināto un nenodrošināto kreditoru prasījumu apmērs iepriekšējā darbības pārskata perioda beigās un kārtējā darbības pārskata periodā, kopsumma attiecīgā darbības pārskata perioda beigās, kā arī kārtējā mēnesī veiktie labojumi par iepriekšējiem darbības pārskata periodiem;

11.3. tā kreditora atzītā prasījuma summa, kura prasījums atkarīgs no nosacījuma iestāšanās.

12. Ģenerējot darbības pārskatu, tajā iekļauj šādas ziņas par parādnieka mantu:

12.1. parādnieka mantas vērtība saskaņā ar parādnieka pēdējo iesniegto gada pārskatu nodokļu administrācijai pirms maksātnespējas procesa pasludināšanas, atsevišķi norādot kopējo parādnieka ieķīlātās un neieķīlātās mantas vērtību, kā arī parādnieka kontā esošos naudas līdzekļus;

12.2. sākotnējā mantas vērtība pēc maksātnespējas procesa pasludināšanas atsevišķi par parādnieka neieķīlāto un ieķīlāto mantu un kopējā sākotnējā mantas vērtība, kā arī parādnieka kontā konstatētie naudas līdzekļi;

12.3. mantas vērtība pēc sākotnējās mantas vērtības pārvērtējuma atsevišķi par parādnieka neieķīlāto un ieķīlāto mantu un kopējā mantas vērtība pēc pārvērtējuma, kā arī parādnieka kontā konstatētie naudas līdzekļi pēc pārvērtējuma;

12.4. nerealizētās mantas vērtība atsevišķi par parādnieka neieķīlāto un ieķīlāto mantu un kopējā nerealizētās mantas vērtība maksātnespējas procesā;

12.5. administratora rīcība atsevišķi ar parādnieka neieķīlāto un ieķīlāto mantu darbības pārskata periodā;

12.6. iegūtie naudas līdzekļi atsevišķi no parādnieka kontā konstatētajiem naudas līdzekļiem, parādnieka neieķīlātās un ieķīlātās mantas darbības pārskata periodā un kopējais iegūto naudas līdzekļu apmērs darbības pārskata periodā;

12.7. iegūtie naudas līdzekļi atsevišķi no parādnieka kontā konstatētajiem naudas līdzekļiem, parādnieka neieķīlātās un ieķīlātās mantas attiecīgajā maksātnespējas procesā un kopējais iegūto naudas līdzekļu apmērs attiecīgajā maksātnespējas procesā;

12.8. sākotnējās mantas vērtības pārvērtējuma pamatojums;

12.9. naudas plūsma parādnieka kontā darbības pārskata perioda sākumā un beigās.

13. Ģenerējot darbības pārskatu, tajā iekļauj šādas ziņas par parādnieka saimniecisko darbību:

13.1. datums, kad pieņemts lēmums par saimnieciskās darbības turpināšanu pilnā vai ierobežotā apjomā vai lēmums par saimnieciskās darbības izbeigšanu;

13.2. iegūtie naudas līdzekļi no saimnieciskās darbības pārskata periodā un attiecīgajā juridiskās personas maksātnespējas procesā, atsevišķi norādot, vai iegūtie naudas līdzekļi attiecas uz ieķīlāto vai neieķīlāto mantu, kā arī kopējo summu.

14. Ģenerējot darbības pārskatu, tajā iekļauj šādas ziņas par administratora noslēgtajiem līgumiem un līgumiem, kas tiek turpināti pēc attiecīgā maksātnespējas procesa pasludināšanas:

14.1. līguma veids;

14.2. līguma priekšmets;

14.3. tā administratora vārds, uzvārds un amata apliecības numurs, kurš slēdz attiecīgo līgumu;

14.4. līguma slēdzēja vārds, uzvārds un personas kods vai nosaukums un reģistrācijas numurs;

14.5. līguma noslēgšanas datums;

14.6. līguma termiņš (ja attiecināms);

14.7. līguma summa, atsevišķi norādot kopējo summu un izmaksāto summu darbības pārskata periodā un maksātnespējas procesā (ja attiecināms);

14.8. saskaņā ar administratora noslēgto līgumu veikto izmaksu apmērs un izmaksas datums.

15. Ģenerējot darbības pārskatu, tajā iekļauj šādas ziņas par maksātnespējas procesa izmaksām:

15.1. radušos izmaksu summa darbības pārskata periodā un attiecīgajā maksātnespējas procesā kopā un pa izmaksu veidiem, atsevišķi norādot izmaksas, kas tiks segtas no ieķīlātās vai neieķīlātās mantas, kā arī kārtējā mēnesī veiktie labojumi par iepriekšējiem darbības pārskata periodiem;

15.2. segto izmaksu summa darbības pārskata periodā un segtās izmaksas attiecīgajā maksātnespējas procesā kopā un pa izmaksu veidiem, atsevišķi norādot izmaksas, kas segtas no ieķīlātās vai neieķīlātās mantas, kā arī kārtējā mēnesī veiktie labojumi par iepriekšējiem darbības pārskata periodiem.

16. Ģenerējot darbības pārskatu, tajā iekļauj šādas ziņas par maksātnespējas procesa finansēšanu:

16.1. maksātnespējas procesa finansēšanas avots vai finansētāja vārds, uzvārds un personas kods (ja nav personas koda – dzimšanas datums vai ārvalstī piešķirtais personas identifikācijas numurs), vai nosaukums un reģistrācijas numurs;

16.2. naudas līdzekļu apmērs darbības pārskata periodā un maksātnespējas procesā.

17. Ģenerējot darbības pārskatu, tajā iekļauj šādas ziņas par administratora izvērtētajiem parādnieka darījumiem attiecīgajā maksātnespējas procesā:

17.1. datums, kad noslēgts darījums, kas atbilst Maksātnespējas likuma XVII nodaļā noteiktajām pazīmēm, darījuma puses un darījuma summa;

17.2. administratora konstatētās darbības, kuru rezultātā parādniekam radušies zaudējumi (Maksātnespējas likuma 65. panta 8. punkts), darījumā iesaistītās puses, administratora veiktās darbības, lai izvērtētu minēto darījumu un ar to saistītās darbības.

18. Ģenerējot darbības pārskatu, par administratora vestajām tiesvedībām attiecīgajā maksātnespējas procesā iekļauj ziņas par tiesvedības numuru un administratora komentāru par attiecīgo tiesvedību.

19. Ģenerējot darbības pārskatu, tajā iekļauj šādas ziņas par kreditoru sapulcēm:

19.1. datums un laiks;

19.2. norises vieta;

19.3. darba kārtība.

20. Ģenerējot darbības pārskatu, tajā iekļauj informāciju par citām darbības pārskata periodā veiktajām administratora darbībām (piemēram, par darbības pārskatā iekļauto ziņu labošanu un anulēšanu par iepriekšējiem mēnešiem).

21. Ģenerējot darbības pārskatu, tam juridiskās personas maksātnespējas procesā pievieno Maksātnespējas likuma 65. panta 2. punktā minēto bilanci, kārtējā pārskata gada sākumā bilanci par iepriekšējo pārskata gadu, ja administrators ir pieņēmis lēmumu neturpināt saimniecisko darbību, un noslēguma bilanci, ja administrators darbības pārskata periodā šādu bilanci ir sastādījis.

22. Šo noteikumu 12.1. un 12.9. apakšpunktā, 13. punktā un 17.2. apakšpunktā norādītās ziņas un šo noteikumu 21. punktā minētie dokumenti nav attiecināmi uz fiziskās personas maksātnespējas procesu.

III. Kārtība, kādā sistēmā ģenerē darbības pārskatu

23. Pēc attiecīgā maksātnespējas procesa pasludināšanas sistēmā par katru mēnesi nākamā kalendāra mēneša sestajā datumā plkst. 00.00 automātiski ģenerē darbības pārskatu.

24. Pirmo darbības pārskatu sistēmā ģenerē par periodu no maksātnespējas procesa pasludināšanas dienas līdz tā kalendāra mēneša pēdējai dienai, kurā pasludināts attiecīgais maksātnespējas process. Nākamo darbības pārskatu periods ir viens kalendāra mēnesis.

25. Sistēmā ģenerē noslēguma darbības pārskatu kalendāra mēneša sestajā datumā plkst. 00.00, ja sistēmā ir saņemtas ziņas no tiesu informatīvās sistēmas par faktu, ka tiesa ir pieņēmusi lēmumu par juridiskās personas maksātnespējas procesa izbeigšanu vai lēmumu par bankrota procedūras pabeigšanu vai izbeigšanu fiziskās personas maksātnespējas procesā. Noslēguma darbības pārskata periods ir no tā kalendāra mēneša pirmā datuma, kurā izbeigts juridiskās personas maksātnespējas process vai izbeigta vai pabeigta bankrota procedūra fiziskās personas maksātnespējas procesā, līdz datumam, kad tiesa pieņēmusi lēmumu par juridiskās personas maksātnespējas procesa izbeigšanu vai lēmumu par bankrota procedūras pabeigšanu vai izbeigšanu fiziskās personas maksātnespējas procesā.

26. Darbības pārskatā iekļaujamās ziņas par kārtējo kalendāra mēnesi var anulēt un labot līdz nākamā kalendāra mēneša piektajam datumam plkst. 23.59. Ziņas, kas iekļautas iepriekš ģenerētā pārskatā, var anulēt un labot, attiecīgajā sistēmas sadaļā ietverot informāciju par anulēto un laboto ierakstu, kā arī anulēšanas un labošanas iemeslu. Pēc šo noteikumu 25. punktā minētā noslēguma darbības pārskata izveidošanas iepriekšējos darbības pārskatos iekļautās ziņas vairs nevar anulēt un labot.

27. Sistēmā pēc administratora pieprasījuma izveido attiecīgā maksātnespējas procesa darbības pārskatu kopsavilkumu, kas satur šādu informāciju:

27.1. datus no visiem sistēmā pieejamiem attiecīgā maksātnespējas procesa darbības pārskatiem;

27.2. datus, kas atspoguļo administratora veiktās darbības attiecīgajā maksātnespējas procesā no nākamās dienas pēc iepriekšējā sistēmā ģenerētā darbības pārskata perioda beigu datuma līdz darbības pārskatu kopsavilkuma ģenerēšanas brīdim.

28. Darbības pārskatu kopsavilkumam tiek pievienoti sistēmā pieejamie darbības pārskati, kas izmantoti, ģenerējot konkrēto darbības pārskatu kopsavilkumu.

29. Administrators sistēmā veic šo noteikumu 27. punktā minēto pieprasījumu dienā, kad iesniedz pieteikumu tiesā par atkāpšanos no attiecīgā maksātnespējas procesa, un pievieno to minētajam pieteikumam atbilstoši Maksātnespējas likuma 23. panta otrajai daļai.

IV. Noslēguma jautājumi

30. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2016. gada 19. aprīļa noteikumus Nr. 247 "Noteikumi par maksātnespējas procesa administratora darbības pārskatu un tā aizpildīšanas kārtību" (Latvijas Vēstnesis, 2016, 83. nr.).

31. Šo noteikumu 7. punktā minēto kārtību piemēro maksātnespējas procesiem, kas uzsākti pēc 2018. gada 31. decembra.

32. Maksātnespējas procesos, kas uzsākti līdz 2018. gada 31. decembrim, administrators darbības pārskatu nosūta kreditoram elektroniski piecu dienu laikā pēc darbības pārskata ģenerēšanas un pievieno tam šo noteikumu 21. punktā minētos dokumentus.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Ministru prezidenta biedrs,
tieslietu ministrs J. Bordāns
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Maksātnespējas procesa administratora darbības pārskata noteikumi Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 346Pieņemts: 16.07.2019.Stājas spēkā: 20.07.2019.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 146, 19.07.2019. OP numurs: 2019/146.20
Saistītie dokumenti
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Politikas plānošanas dokuments
  • Citi saistītie dokumenti
308255
20.07.2019
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)