Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.47

Rīgā 2015.gada 27.janvārī (prot. Nr.5 65.§)
Latvijas Republikas gaisa telpas izmantošanas atļaujas piešķiršanas kārtība starptautisko publisko tiesību subjektiem
Izdoti saskaņā ar likuma "Par aviāciju"
40.panta ceturto daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā starptautisko publisko tiesību subjektiem piešķir atļauju izmantot Latvijas Republikas gaisa telpu (turpmāk – lidojumu atļauja) publisko (valsts vai starptautisko organizāciju) funkciju veikšanai paredzēto ārvalstu gaisa kuģu (turpmāk – gaisa kuģis) lidojumiem (pārlidojumiem vai lidojumiem ar nosēšanos) 1944. gada 7. decembra Konvencijas par starptautisko civilo aviāciju (turpmāk – Konvencija) 3. panta izpratnē.

2. Ārlietu ministrija izsniedz lidojumu atļauju publisko funkciju veikšanai paredzēto gaisa kuģu lidojumiem Latvijas Republikas gaisa telpā, izņemot Ziemeļatlantijas līguma organizācijas, tās dalībvalsts vai Eiropas Savienības dalībvalsts gaisa kuģus, ja to lidojumu mērķis atbilst šo noteikumu 7. punktā minētajiem kritērijiem.

(MK 26.06.2018. noteikumu Nr. 387 redakcijā)

3. Ja Ziemeļatlantijas līguma organizācijas, tās dalībvalsts vai Eiropas Savienības dalībvalsts gaisa kuģu lidojumu mērķis atbilst šo noteikumu 7. punktā minētajiem kritērijiem, attiecīgajiem gaisa kuģiem piešķir lidojumu atļauju un apstiprina lidojuma plānu.

(MK 26.06.2018. noteikumu Nr. 387 redakcijā)

4. Ārlietu ministrija uztur datubāzi par lidojumu atļauju pieprasījumiem un pieņemtajiem lēmumiem.

II. Lidojumu atļaujas pieprasīšana starptautisko publisko tiesību subjektu gaisa kuģiem

5. Starptautisko publisko tiesību subjekts diplomātiskā ceļā nosūta Ārlietu ministrijai lidojumu atļaujas pieprasījumu ne vēlāk kā piecas darbdienas pirms plānotās gaisa kuģa ielidošanas Latvijas Republikas gaisa telpā, ja Latvijai saistošs starptautiskais līgums nenosaka citu termiņu.

(Grozīts ar MK 26.06.2018. noteikumiem Nr. 387)

6. Lidojumu atļaujas pieprasījumu noformē atbilstoši šo noteikumu pielikumam.

III. Ziemeļatlantijas līguma organizācijas, tās dalībvalsts vai Eiropas Savienības dalībvalsts gaisa kuģu lidojumu pieteikšana

(Nodaļas nosaukums MK 26.06.2018. noteikumu Nr. 387 redakcijā)

7. Ārlietu ministrijas izsniegtā lidojumu atļauja nav nepieciešama šādiem Ziemeļatlantijas līguma organizācijas, tās dalībvalsts vai Eiropas Savienības dalībvalsts gaisa kuģiem:

7.1. valstu vadītāju, parlamentu priekšsēdētāju, valdību vadītāju, ārlietu ministru un valstu oficiālo delegāciju pārvadāšanai;

7.2. (svītrots ar MK 26.06.2018. noteikumiem Nr. 387);

7.3. (svītrots ar MK 26.06.2018. noteikumiem Nr. 387);

7.4. militārās aviācijas gaisa kuģu lidojumiem (izņemot šo noteikumu 21. punktā minēto bīstamo izstrādājumu pārvadāšanai);

7.5. bīstamo izstrādājumu (izņemot šo noteikumu 21. punktā minētos bīstamos izstrādājumus) pārvadāšanai;

7.6. meklēšanas un glābšanas darbiem;

7.7. medicīniskajai evakuācijai un cietušo transportēšanai;

7.8. humānās palīdzības sniegšanai;

7.9. diplomātiskā pasta pārvadāšanai.

(Grozīts ar MK 26.06.2018. noteikumiem Nr. 387)

8. Ziemeļatlantijas līguma organizācija, tās dalībvalsts vai Eiropas Savienības dalībvalsts šo noteikumu 7. punktā minēto lidojuma mērķi norāda lidojumu plānā.

(MK 26.06.2018. noteikumu Nr. 387 redakcijā)

9. (Svītrots ar MK 26.06.2018. noteikumiem Nr. 387)

IV. Lidojumu atļaujas pieprasījumu izskatīšana

10. Ārlietu ministrija nekavējoties nosūta Aizsardzības ministrijai un valsts aģentūrai "Civilās aviācijas aģentūra" (turpmāk – Civilās aviācijas aģentūra) šajos noteikumos paredzētajā kārtībā saņemto lidojumu atļaujas pieprasījumu (izņemot pieprasījumu par lidojumu atļauju šo noteikumu 21. punktā minēto bīstamo izstrādājumu pārvadāšanai, kuru nosūta saskaņā ar šo noteikumu VI nodaļu).

(MK 26.06.2018. noteikumu Nr. 387 redakcijā)

11. Aizsardzības ministrija pārbauda pieteikto lidojumu atbilstību valsts drošības interesēm un ne vēlāk kā divas darbdienas pirms paredzētā lidojuma sniedz atzinumu Ārlietu ministrijai.

(Grozīts ar MK 26.06.2018. noteikumiem Nr. 387)

12. Civilās aviācijas aģentūra pārbauda iesniegtās informācijas atbilstību gaisa telpas izmantošanas prasībām un ne vēlāk kā divas darbdienas pirms paredzētā lidojuma sniedz atzinumu Ārlietu ministrijai. Atzinumā norāda, ka lidojumu atļaujas izsniegšana no gaisa telpas izmantošanas viedokļa ir saskaņota, vai atsaka saskaņošanu, to attiecīgi pamatojot.

(Grozīts ar MK 26.06.2018. noteikumiem Nr. 387)

13. Ārlietu ministrija pēc Aizsardzības ministrijas un Civilās aviācijas aģentūras atzinuma saņemšanas pieņem lēmumu par lidojumu atļaujas izsniegšanu vai atteikumu izsniegt lidojumu atļauju un diplomātiskā ceļā ne vēlāk kā darbdienu pirms paredzētā lidojuma nosūta to starptautisko publisko tiesību subjektam. Nelabvēlīga lēmuma gadījumā Ārlietu ministrija par to informē Aizsardzības ministriju, Nacionālos bruņotos spēkus, Civilās aviācijas aģentūru, valsts akciju sabiedrību "Latvijas gaisa satiksme" un pieprasījumā norādīto Latvijas Republikas civilās aviācijas lidlauka ekspluatantu.

(Grozīts ar MK 26.06.2018. noteikumiem Nr. 387)

14. Ārlietu ministrija nekavējoties nosūta Drošības policijai jebkurus saņemtos lidojumu atļauju pieprasījumus, ja valstī vai tās daļā ir izsludināts izņēmuma stāvoklis, ārkārtas situācija vai ir izsludināts paaugstināts (krāsu kods – dzeltens), augsts (krāsu kods – oranžs) vai īpaši augsts (krāsu kods – sarkans) terorisma draudu līmenis.

15. Šo noteikumu 14. punktā minētajos gadījumos Drošības policija ne vēlāk kā divas darbdienas pirms paredzētā lidojuma atbilstoši tās kompetencei sniedz atzinumu Ārlietu ministrijai. Pēc atzinuma saņemšanas Ārlietu ministrija atbilstoši šo noteikumu 13. punktam pieņem lēmumu par lidojumu atļaujas izsniegšanu vai atteikumu izsniegt lidojumu atļauju.

(Grozīts ar MK 26.06.2018. noteikumiem Nr. 387)

16. Ja lidojumu atļauja ir izsniegta radioaktīvo materiālu pārvadāšanai, Ārlietu ministrija ne vēlāk kā divas darbdienas pirms paredzētā lidojuma par to informē Valsts vides dienesta Radiācijas drošības centru.

(Grozīts ar MK 26.06.2018. noteikumiem Nr. 387)

V. Lidojumu atļaujas pieprasīšana katastrofu gadījumos

17. Ja gaisa kuģis piedalās katastrofu novēršanas, pārvarēšanas vai to radīto seku likvidācijas darbos, starptautisko publisko tiesību subjekts diplomātiskā ceļā nosūta Ārlietu ministrijai lidojumu atļaujas pieprasījumu, ja Latvijai saistošs starptautiskais līgums neparedz citu kārtību.

18. Šo noteikumu 17. punktā minētos lidojumu atļaujas pieprasījumus Ārlietu ministrija atbilstoši šiem noteikumiem saskaņo prioritārā kārtībā. Ārlietu ministrija saskaņošanu neveic, ja lēmumu par lidojumu atļaujas izsniegšanu pieņēmis Ministru kabinets saskaņā ar starptautiskajiem līgumiem gaisa satiksmes jomā.

19. Ja šo noteikumu 17. punktā minētā gaisa kuģa nosēšanās plānota ārpus robežšķērsošanas vietas, Ārlietu ministrija pēc lidojumu atļaujas izsniegšanas nekavējoties informē Valsts robežsardzi un attiecīgo Valsts ieņēmumu dienesta muitas iestādi, lai nodrošinātu nepieciešamo robežpārbaudi un muitas kontroli gaisa kuģa nolaišanās vietā, kā arī ziņo par to Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam.

20. Ārlietu ministrija par visām izsniegtajām lidojumu atļaujām, kas starptautisko publisko tiesību subjektam piešķir tiesības ielidot Latvijas Republikas gaisa telpā, lai piedalītos katastrofu novēršanas, pārvarēšanas vai to radīto seku likvidācijas darbos, informē Civilās aviācijas aģentūru.

VI. Lidojumu atļaujas pieprasīšana un izsniegšana attiecībā uz bīstamajiem izstrādājumiem, kurus pārvadā ar izņēmuma atļauju

21. Bīstamie izstrādājumi, ko pārvadā ar izņēmuma atļauju, ir Konvencijas 18. pielikuma 4.2. punktā minētie bīstamie izstrādājumi, kuru pārvadāšana pa gaisu ir aizliegta, ja uz tiem neattiecas atbrīvojums.

22. Lai saņemtu lidojumu atļauju šo noteikumu 21. punktā minēto bīstamo izstrādājumu pārvadāšanai, starptautisko publisko tiesību subjekts ne vēlāk kā septiņas darbdienas pirms gaisa kuģa plānotā lidojuma diplomātiskā ceļā nosūta Ārlietu ministrijai lidojumu atļaujas pieprasījumu, izņemot šo noteikumu 22.1 punktā minēto gadījumu.

(MK 26.06.2018. noteikumu Nr. 387 redakcijā)

22.¹ Lai Ziemeļatlantijas līguma organizācija, tās dalībvalsts vai Eiropas Savienības dalībvalsts saņemtu lidojumu atļauju šo noteikumu 21. punktā minēto bīstamo izstrādājumu pārvadāšanai, tā ne vēlāk kā trīs darbdienas pirms plānotā gaisa kuģa lidojuma diplomātiskā ceļā nosūta Ārlietu ministrijai lidojumu atļaujas pieprasījumu.

(MK 26.06.2018. noteikumu Nr. 387 redakcijā)

23. Starptautisko publisko tiesību subjekts lidojumu atļaujas pieprasījuma 30. punkta sadaļā "Piezīmes" iekļauj apliecinājumu, ka šo noteikumu 21. punktā minētie bīstamie izstrādājumi ir iesaiņoti un nostiprināti gaisa kuģī atbilstoši Starptautiskās Civilās aviācijas organizācijas dokumentā "Tehniskās instrukcijas bīstamu izstrādājumu drošai pārvadāšanai pa gaisu" (Doc 9284) noteiktajām prasībām.

(MK 26.06.2018. noteikumu Nr. 387 redakcijā)

24. Ārlietu ministrija nekavējoties nosūta Aizsardzības ministrijai un Civilās aviācijas aģentūrai šo noteikumu 22. un 22.1 punktā minēto pieprasījumu.

(MK 26.06.2018. noteikumu Nr. 387 redakcijā)

25. Civilās aviācijas aģentūra izvērtē pieprasījumā iekļautās informācijas atbilstību Konvencijas 18. pielikuma prasībām un citām starptautiskām saistībām gaisa telpas izmantošanas jomā.

26. Ja starptautisko publisko tiesību subjekts atbilst šo noteikumu 25. punktā minētajām prasībām, Civilās aviācijas aģentūra ne vēlāk kā divas darbdienas pirms paredzētā gaisa kuģa lidojuma sniedz atzinumu Ārlietu ministrijai. Atzinumā norāda, ka lidojumu atļaujas izsniegšana no šo bīstamo izstrādājumu pārvadāšanas viedokļa ir saskaņota, vai atsaka saskaņošanu, to attiecīgi pamatojot.

(Grozīts ar MK 26.06.2018. noteikumiem Nr. 387)

27. Aizsardzības ministrija izvērtē pieprasījumu un ne vēlāk kā divas darbdienas pirms paredzētā gaisa kuģa lidojuma sniedz atzinumu Ārlietu ministrijai.

(Grozīts ar MK 26.06.2018. noteikumiem Nr. 387)

28. Ārlietu ministrija, ņemot vērā šo noteikumu 26. un 27. punktā minētos atzinumus, šajos noteikumos noteiktajā kārtībā pieņem lēmumu par lidojumu atļaujas izsniegšanu vai atteikumu izsniegt lidojumu atļauju šo noteikumu 21. punktā minēto bīstamo izstrādājumu pārvadāšanai un diplomātiskā ceļā ne vēlāk kā darbdienu pirms paredzētā lidojuma nosūta to starptautisko publisko tiesību subjektam. Ja tiek pieņemts nelabvēlīgs lēmums, Ārlietu ministrija par to informē Aizsardzības ministriju, Nacionālos bruņotos spēkus, Civilās aviācijas aģentūru, valsts akciju sabiedrību "Latvijas gaisa satiksme" un pieprasījumā norādīto Latvijas Republikas civilās aviācijas lidlauka ekspluatantu.

(MK 26.06.2018. noteikumu Nr. 387 redakcijā)

29. (Svītrots ar MK 26.06.2018. noteikumiem Nr. 387)

VII. Noslēguma jautājums
Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Ārlietu ministra vietā –
satiksmes ministrs Anrijs Matīss
Pielikums
Ministru kabineta
2015.gada 27.janvāra
noteikumiem Nr.47
  EUROPEAN UNION DIPLOMATIC CLEARANCE (DIC) FORM
Eiropas Savienības Diplomātiskās atļaujas (DA) modelis
 


(1) Reference number:
Atsauces numurs
  (2) Amendment number:
Grozījumu numurs
 


(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)  
ENTITY R N L DG A FR

EXISTING DIC NUMBER

 
                (3): DIC issuing entity (state or international organisation)
Subjekts, kas izdod DA (valsts vai starptautiskā organizācija)

(4): this is a DIC request
DA pieprasījums

(5): this is a DIC notification
DA paziņošana

(6): intention is to land in state (3)
Nolūks – nosēsties valstī (3)

(7): flight carrying dangerous goods
Bīstamo izstrādājumu pārvadāšana

(8): this is an amendment to an existing clearance
Atļaujas grozījumi

(9): flight rules (I, V, Y or Z)
Lidojuma noteikumi (I, V, Y vai Z)

(10): provide number
DA numurs

               
               
               
               
               
               
               
               


SERIAL
Numurs
REQUESTED INFORMATION
Nepieciešamā informācija
INFORMATION SUBMITTED
Sniegtā informācija

AIRCRAFT AND CREW
Gaisa kuģis un apkalpe

(11)

Requesting international subject
Prasītāja starptautiskais subjekts
 

(12)

Number and type of aircraft
Gaisa kuģa numurs un tips
   

(13)

Aircraft registration
Gaisa kuģa reģistrācija
 

(14)

Spare aircraft
Rezerves gaisa kuģis
 

(15)

Call sign (including spare if different)
Pazīšanas signāls (ieskaitot rezerves, ja atšķiras)
 

(16)

Number of crew members
Apkalpes locekļu skaits
 

(17)

Pilot rank and name
Pilota pakāpe un vārds
 

(18)

Photographic sensors and/or cameras
Fotosensori un/vai kameras

YES – NO
Jā – Nē

(19)

Armament
Bruņojums

YES – NO
Jā – Nē

(20)

Electronic warfare equipment
Elektroniskās kaujasdarbības aprīkojums

YES – NO
Jā – Nē

FLIGHT DETAILS (Detailed routing in Appendix 1)
Lidojuma detaļas (detalizēts maršruts 1 papildinājumā)

(21)

Date of flight
Lidojuma datums
 

(22)

Purpose of flight
Lidojuma mērķis
 

(23)

Departure airport
Izlidošanas lidosta
 

(24)

Destination airport(s)
Galamērķa lidosta(-s)
 

(25)

Alternate airport(s)
Rezerves lidosta(-s)
 

(26)

Radio frequencies
Radiofrekvences
 

LOAD INFORMATION
Informācija par kravu

(27)

Number of passengers
Pasažieru skaits
 

(28)

VIP title /rank and name
VIP tituls/pakāpe un vārds
 

(29)

DG details
BK informācija
See Appendix 2
Skatīt 2. papildinājumu

REMARKS
Piezīmes

(30)


POINT OF CONTACT
Kontaktinformācija

(31)

Rank, surname, name
Pakāpe, uzvārds, vārds
 

(32)

Telephone number
Tālruņa numurs
 

(33)

E-mail
E-pasts
 

(34)

Fax
Fakss
 


RESERVED FOR ISSUING STATE
Aizpilda izdevējvalsts

(35) ISSUING STATE
Izdevējvalsts
 
(36) DIPLOMATIC CLEARANCE NUMBER
Diplomātiskās atļaujas numurs
 


Stamp of the issuing state:
Izdevējvalsts zīmogs
Date:
Datums


Signature:
Paraksts

 

ANNEX, APPENDIX 1
Pielikuma 1.papildinājums

DETAILED ITINERARY
Detalizēts maršruta apraksts

State
Valsts

Entry point and timing or airfield + ETD
Ielidošanas vieta un laiks vai lidlauks + AIL
(DD MMM YY, HHMM Z)

Route over territory
Maršruts pār teritoriju

Exit point and timing or airfield + ETA
Izlidošanas vieta un laiks vai lidlauks + AAL
(DD MMM YY, HHMM Z)

(37)

(38)

(39)

(40)

 

ANNEX, APPENDIX 2
Pielikuma 2.papildinājums

DANGEROUS GOODS DETAILS
Informācija par bīstamajiem izstrādājumiem

UN
Nbr
UN Nr.

Proper shipping name
Oficiālais kravas nosaukums

Class or division
Klase vai iedalījums

Gross weight
Svars, bruto

Total net quantity
Kopējais neto daudzums

Net explosive quantity (NEQ) (Class 1)
Tīrais sprādzienbīstamais daudzums (NEQ)
(1. klase)

(41)

(42)

(43)

(44)

(45)

(46)

 

ANNEX, APPENDIX 3
Pielikuma 3.papildinājums

DIC FORM GUIDE

General instructions

• This form has to be filled out in English.

• Use capital letters.

Guide for each item to be inserted:

1. Reference number of this document. One reference number refers to a single document.

2. Amendment to an already issued document.

3. State for which the respective column applies.

4. Insert a 'X' if a DIC request is made to the state specified in column (3).

5. Insert a 'X' if a DIC notification is made to the state specified in column (3).

6. Insert a 'X' if the intention is to land in the state specified in column (3).

7. Insert a 'X' if the flight is carrying dangerous goods (DG). Details for the DG's are to be inserted in Appendix 2.

8. Insert a 'X' if this document is an amendment to an existing DIC clearance document issued before.

9. Insert a 'I' if IFR, a 'V' if VFR, a 'Y' if IFR changing to VFR and a 'Z' if VFR changing to IFR.

10. Insert a 'X' if a DIC number already exists for the respective issue.

11. International subject requesting the issues towards the states mentioned in column (3).

12. Enter appropriate ICAO designator (i.e. C130, F16, etc.). If no designator has been assigned (or for formation flights comprising more than one type aircraft), indicate 'ZZZZ' and specify the aircraft type(s) in item (30).

13. Insert the aircraft registration number.

14. If a spare aircraft is assigned for the mission, specify type and registration number.

15. Insert the mission call sign.

16. Insert the total number of crew members.

17. Insert the rank and name of the pilot in command.

18. Indicate whether or not the aircraft will be equipped with photographic sensors and/or cameras. If the answer is YES, specify the type in item (30).

19. Indicate whether or not the aircraft will carry any type of armament. If the answer is YES, specify the type in item (30).

20. Indicate whether or not the aircraft will be equipped with electronic warfare equipment. If the answer is YES, specify the type in item (30).

21. Indicate the date of flight in following format: DD MMM YY, HHMM Z.

22. Indicate the purpose of the flight (i.e. participation to an exercise TLP/Red Flag/…, Logistic flight in support of…, Flight to support Operation XYZ, etc.).

23. Indicate the departure airfield. If no identifier has been assigned, indicate 'ZZZZ' and specify the airport name in item (30).

24. Indicate all airfields at which a landing is anticipated, including stop overs and intermediate destinations. If no identifier has been assigned, indicate 'ZZZZ' and specify the airport name in item (30).

25. Indicate all airfields to be used as alternate airfields for the entire mission.

26. If requested, indicate which radio frequencies will be used while transiting or landing in certain states.

27. Indicate the total number of passengers. If some/all passengers are leaving the aircraft, specify in item (30).

28. Indicate the title/rank and name of any VIP on board.

29. Dangerous goods details are to be inserted in Appendix 2.

30. Remarks field.

31. Indicate the rank, name and first name of the POC to be contacted for questions related to the request/notification.

32. Indicate the telephone number of the POC to be contacted for questions related to the request/notification.

33. Indicate the e-mail address of the POC to be contacted for questions related to the request/notification.

34. Indicate the fax number of the POC to be contacted for questions related to the request/notification.

35. State issuing the DIC number.

36. Indicate the DIC number.

37. State to be overflown.

38. Indicate the entry point and timing or airfield + ETD (DD MMM YY, HHMM Z).

39. Indicate which route will be flown. Alternate routes must be clearly identified by 'ALTERNATE ROUTE'.

40. Indicate the exit point and timing or airfield + ETA (DD MMM YY, HHMM Z).

41. Indicate the UN number.

42. Indicate the proper shipping name.

43. Indicate the class or division.

44. Indicate the gross weight.

45. Indicate the total net quantity.

46. For Class 1 only, indicate the total Net Explosive Quantity

DA veidlapas instrukcija

Vispārīgi norādījumi

• Šī veidlapa jāaizpilda angļu valodā.

• Izmantojiet lielos burtus.

Norādījumi katram ierakstam:

1. Šī dokumenta atsauces numurs. Viens atsauces numurs apzīmē vienu dokumentu.

2. Iepriekš izsniegta dokumenta grozījumi.

3. Valsts, uz kuru attiecas konkrētā aile.

4. Atzīmējiet "X", ja DA lūgums tiek izteikts (3) ailē norādītajai valstij.

5. Atzīmējiet "X", ja DA paziņojums tiek izteikts (3) ailē norādītajai valstij.

6. Atzīmējiet "X", ja ir plānots nosēsties (3) ailē norādītajā valstī.

7. Atzīmējiet "X", ja gaisa kuģis pārvadā bīstamos izstrādājumus (BK). Informācija par bīstamajiem izstrādājumiem jāsniedz 2. papildinājumā.

8. Atzīmējiet "X", ja šis dokuments ir iepriekš izsniegtās DA grozījumi.

9. Atzīmējiet "I", ja instrumentālo lidojumu noteikumi (IFR), "V", ja vizuālo lidojumu noteikumi (VFR), "Z", ja VFR tiek mainīts uz IFR.

10. Atzīmējiet "X", ja attiecīgajam izdevumam jau ir DA numurs.

11. Starptautiskais subjekts, kas pieprasa izdošanu no (3) ailē minētajām valstīm.

12. Norādiet attiecīgo IATA apzīmējumu (piemēram, C130, F16 utt.). Ja nav norādīts apzīmējums (vai grupas lidojumiem, kas sastāv no vairākiem gaisa kuģiem), (30) ailē norādiet "ZZZZ" un konkrēto gaisa kuģa tipu(-us).

13. Norādiet gaisa kuģa reģistrācijas numuru.

14. Ja misijai ir piešķirts rezerves gaisa kuģis, norādiet tā tipu un reģistrācijas numuru.

15. Norādiet misijas pazīšanas signālu.

16. Norādiet apkalpes locekļu kopējo skaitu.

17. Norādiet atbildīgā pilota pakāpi un uzvārdu.

18. Norādiet, vai gaisa kuģis ir aprīkots ar fotosensoriem un/vai kamerām. Ja atbilde ir JĀ, (30) ailē norādiet to veidu.

19. Norādiet, vai gaisa kuģis pārvadās jebkāda veida ieročus. Ja atbilde ir JĀ, (30) ailē norādiet to veidu.

20. Norādiet, vai gaisa kuģis ir aprīkots ar elektroniskās kaujasdarbības aprīkojumu. Ja atbilde ir JĀ, (30) ailē norādiet to veidu.

21. Norādiet lidojuma datumu šādā formātā: DD MMM GG, HHMM Z.

22. Norādiet lidojuma mērķi (piemēram, dalība TLP/Sarkanā karoga/.... mācībās, loģistikas lidojums, lidojums operācijas "XYZ" atbalstam u. c.).

23. Norādiet izlidošanas lidlauku. Ja nav piešķirts identifikators, (30) ailē norādiet "ZZZZ" un lidostas nosaukumu.

24. Norādiet visus lidlaukus, kur ir paredzēta nosēšanās, ieskaitot īslaicīgu nosēšanos un starpmērķus. Ja nav piešķirts identifikators, (30) ailē norādiet "ZZZZ" un lidostas nosaukumu.

25. Norādiet visus lidlaukus, kas tiks izmantoti kā rezerves lidlauki visas misijas laikā.

26. Ja nepieciešams, norādiet, kuras radio frekvences tiks izmantotas, pārlidojot noteiktas valstis vai nosēžoties tajās.

27. Norādiet pasažieru kopējo skaitu. Ja daži/visi pasažieri atstāj gaisa kuģi, norādiet to (30) ailē.

28. Norādiet uz klāja esošo VIP titulu/pakāpi.

29. Informācija par bīstamajiem izstrādājumiem jānorāda 2. papildinājumā.

30. Vieta piezīmēm.

31. Norādiet kontaktpersonas (KP) pakāpi, uzvārdu un vārdu, lai varētu sazināties par jautājumiem, kas saistīti ar pieprasīšanu/paziņošanu.

32. Norādiet kontaktpersonas (KP) tālruņa numuru, lai varētu sazināties par jautājumiem, kas saistīti ar pieprasīšanu/paziņošanu.

33. Norādiet kontaktpersonas (KP) e-pasta adresi, lai varētu sazināties par jautājumiem, kas saistīti ar pieprasīšanu/paziņošanu.

34. Norādiet kontaktpersonas (KP) faksa numuru, lai varētu sazināties par jautājumiem, kas saistīti ar pieprasīšanu/paziņošanu.

35. Valsts, kas izsniedz DA numuru.

36. Norādiet DA numuru.

37. Pārlidojamā valsts.

38. Norādiet ielidošanas vietu un laiku vai lidlauku + AIL (DD MMM GG, HHMM Z).

39. Norādiet, kurā maršrutā notiks lidojums. Rezerves maršruti skaidri jāapzīmē kā "Rezerves maršruts".

40. Norādiet izlidošanas vietu un laiku vai lidlauku + AAL (DD MMM GG, HHMM Z).

41. Norādiet UN numuru.

42. Norādiet oficiālo kravas nosaukumu.

43. Norādiet klasi vai iedalījumu.

44. Norādiet svaru bruto.

45. Norādiet kopējo neto daudzumu.

46. Tikai 1. klasei – norādiet tīro sprādzienbīstamo daudzumu neto.

Ārlietu ministra vietā –
satiksmes ministrs Anrijs Matīss
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Latvijas Republikas gaisa telpas izmantošanas atļaujas piešķiršanas kārtība starptautisko publisko .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 47Pieņemts: 27.01.2015.Stājas spēkā: 11.02.2015.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 28, 10.02.2015. OP numurs: 2015/28.1
Dokumenta valoda:
LVEN
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
272092
{"selected":{"value":"07.07.2018","content":"<font class='s-1'>07.07.2018.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"07.07.2018","iso_value":"2018\/07\/07","content":"<font class='s-1'>07.07.2018.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"11.02.2015","iso_value":"2015\/02\/11","content":"<font class='s-1'>11.02.2015.-06.07.2018.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
07.07.2018
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)