Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2018. gada 27. marta noteikumus Nr. 191 "Noteikumi par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra informācijas izsniegšanas un citiem maksas pakalpojumiem".
Ministru kabineta noteikumi Nr.1525

Rīgā 2013.gada 17.decembrī (prot. Nr.67 82.§)
Noteikumi par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra maksas pakalpojumiem
Izdoti saskaņā ar Likuma par budžetu un finanšu vadību
5.panta devīto daļu, likuma "Par Latvijas Republikas
Uzņēmumu reģistru
" 4.7 panta ceturto daļu un
Komerclikuma 7.panta ceturto daļu

1. Noteikumi nosaka Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra (turpmāk – Uzņēmumu reģistrs) sniegto maksas pakalpojumu cenrādi (pielikums), kā arī kārtību un veidu, kādā nosūta paziņojumu par katru attiecīgā tiesību subjekta (tajā skaitā komersanta) reģistrācijas lietā saņemtu pieteikumu.

2. Maksu par Uzņēmumu reģistra sniegto maksas pakalpojumu pirms iesnieguma iesniegšanas pakalpojuma saņemšanai iemaksā Tieslietu ministrijas pamatbudžetā Uzņēmumu reģistram Valsts kasē atvērtajā pamatbudžeta kontā.

3. Uzņēmumu reģistrs sniedz pakalpojumu tikai pēc tam, kad maksa ir atzīta par saņemtu valsts budžetā. Maksu atzīst par saņemtu valsts budžetā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā veicami maksājumi valsts budžetā un tie atzīstami par saņemtiem, un prasībām tiešsaistes maksājumu pakalpojumu izmantošanai norēķinos ar valsts budžetu.

4. (Svītrots ar MK 06.06.2017. noteikumiem Nr. 296)

5. Ieņēmumus, kurus Uzņēmumu reģistrs saņem par sniegtajiem maksas pakalpojumiem, izlieto atbilstoši attiecīgā gada likumā par valsts budžetu apstiprinātajai apropriācijai.

6. (Svītrots ar MK 06.06.2017. noteikumiem Nr. 296)

6.1 Ja persona reģistrācijas pieteikumu iesniedz klātienē, Uzņēmumu reģistrs piemēro šo noteikumu pielikuma 3.6. apakšpunktā minēto maksu par apkalpošanu.

(MK 06.06.2017. noteikumu Nr. 296 redakcijā)

7. Ja Uzņēmumu reģistrs ir uzsācis pakalpojuma izpildi, bet pakalpojumu nevar izpildīt pieteicēja vainas dēļ vai ja pieteicējs atsakās no pakalpojuma, maksu par pakalpojumu neatmaksā.

8. Lai saņemtu paziņojumu par katru attiecīgā tiesību subjekta (tajā skaitā komersanta) reģistrācijas lietā saņemto pieteikumu, persona elektroniski piesakās Uzņēmumu reģistra sniegtajam pakalpojumam "Uzņēmumu reģistrā pieteikto izmaiņu ziņotājs", izmantojot internetā Uzņēmumu reģistra mājaslapā pieejamo speciālo tiešsaistes formu.

9. Uzņēmumu reģistrs pakalpojuma "Uzņēmumu reģistrā pieteikto izmaiņu ziņotājs" ietvaros vienu gadu uz elektroniskā pasta adresi, kas norādīta iesniegumā šā pakalpojuma saņemšanai, nosūta paziņojumu par katru pieteikumu, kas saņemts šā pakalpojuma pieprasījumā norādītā tiesību subjekta reģistrācijas lietā. Paziņojumā norāda tiesību subjekta nosaukumu, reģistrācijas numuru, tiesību subjekta reģistrācijas lietā iesniegtā dokumenta saņemšanas datumu un lietvedības numuru.

10. No pakalpojuma "Uzņēmumu reģistrā pieteikto izmaiņu ziņotājs" saņemšanas var atteikties, nosūtot iesniegumu Uzņēmumu reģistram atbilstoši Uzņēmumu reģistra paziņojumā par tiesību subjekta reģistrācijas lietā saņemto pieteikumu norādītajai informācijai. Atsakoties no pakalpojuma "Uzņēmumu reģistrā pieteikto izmaiņu ziņotājs" pirms tā abonēšanas termiņa beigām, maksu par pakalpojumu neatmaksā.

11. Šo noteikumu pielikuma 3.1.apakšpunktā minētā pakalpojuma sniegšanu Uzņēmumu reģistrs uzsāk, kad stājušies spēkā attiecīgi likumi, kuros noteikta attiecīgā tiesību subjekta reģistrācijas apliecības izsniegšana pēc pieprasījuma par maksu.

12. Atcelt Ministru kabineta 2013.gada 3.septembra noteikumus Nr.757 "Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra maksas pakalpojumu cenrādis" (Latvijas Vēstnesis, 2013, 176.nr.).

13. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2005.gada 24.maija noteikumus Nr.360 "Noteikumi par Uzņēmumu reģistra sniegtajiem maksas pakalpojumiem" (Latvijas Vēstnesis, 2005, 95.nr.; 2009, 10.nr.; 2011, 125.nr.).

14. Skaidras naudas maksājumiem, kurus Euro ieviešanas kārtības likumā noteiktajā vienlaicīgas apgrozības periodā veic latos, piemēro Ministru kabineta 2005.gada 24.maija noteikumus Nr.360 "Noteikumi par Uzņēmumu reģistra sniegtajiem maksas pakalpojumiem".

15. Euro ieviešanas kārtības likumā noteiktajā vienlaicīgas apgrozības periodā skaidras naudas maksājumiem latos par šo noteikumu pielikuma 1.1.– 1.2.3.8.apakšpunktā, 1.3.–1.4.2.apakšpunktā, 2.1.apakšpunktā un 3.4.apakšpunktā minētajiem pakalpojumiem piemēro šo noteikumu pielikumā noteikto maksu, ievērojot latu apmaiņas kursu pret euro, ko noteikusi Eiropas Savienības Padome saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 140.panta 3.punktu.

16. Noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

(MK 06.06.2017. noteikumu Nr. 296 redakcijā)

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 13. jūnija Direktīvas 2012/17/ES, ar ko Padomes Direktīvu 89/666/EEK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2005/56/EK un 2009/101/EK groza attiecībā uz centrālo reģistru, komercreģistru un uzņēmumu reģistru savstarpējo savienojamību.

Ministru prezidents Valdis Dombrovskis

Tieslietu ministrs Jānis Bordāns
Pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 17.decembra noteikumiem Nr.1525
Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra maksas pakalpojumu cenrādis

(Pielikums MK 06.06.2017. noteikumu Nr. 296 redakcijā; 3.7. apakšpunktā minētā pakalpojuma sniegšanu Uzņēmumu reģistrs uzsāk triju mēnešu laikā pēc grozījumu spēkā stāšanās dienas, sk. grozījumu 2. punktu)

Nr.
p. k.
Pakalpojuma veidsMērvienībaPakalpojuma saņemšanas veids/izziņas veidsCena
bez PVN (euro)
PVN (euro)1Cena ar PVN (euro)
1. Informācijas sagatavošana un izsniegšana
1.1.Izziņas no Uzņēmumu reģistra pārziņā esošajiem reģistriem
1.1.1.Standartizēta apjoma un veida izziņa no Uzņēmumu reģistra vestajiem reģistriem2 (divu darbdienu laikā)1 tiesību subjekts/ 1 persona/ 1 līgumstiešsaistē6,000,006,00
neizmantojot tiešsaisti9,000,009,00
1.1.2.Izziņa par to, ka informācija Uzņēmumu reģistra reģistros nav ierakstīta, grozīta, reģistrēta vai noteikti dokumenti Uzņēmumu reģistrā nav iesniegti (divu darbdienu laikā)1 izziņa 9,000,009,00
1.1.3.1.1.1. apakšpunktā minētās izziņas angļu, vācu vai krievu valodā (piecu darbdienu laikā)1 izziņaaktuālā informācija30,000,0030,00
aktuālā un vēsturiskā informācija51,000,0051,00
1.1.4.Cita veida izziņa par informāciju no reģistrācijas lietas (kas nav iekļauta 1.1.1. apakšpunktā minētajās izziņās) (triju darbdienu laikā)1 izziņa 13,600,0013,60
1.1.5.Izziņa par reliģiskās organizācijas darbības nepārtrauktību (15 dienu laikā)1 izziņa 11,250,0011,25
1.1.6.Izziņa par lietvedībā iesniegtajiem dokumentiem attiecībā uz Uzņēmumu reģistrā reģistrētu subjektu vai juridisko faktu (15 dienu laikā)1 tiesību subjekts/ 1 juridiskais fakts 11,250,0011,25
1.2.Dokumentu kopijas
1.2.1.Dokumenta kopija no reģistrācijas lietas1 dokumentstiešsaistē
(divu darbdienu laikā)
6,000,006,00
neizmantojot tiešsaisti
(triju darbdienu laikā)
9,000,009,00
1.2.2.Dokumenta kopija no Uzņēmumu reģistra lietvedības lietas (piecu darbdienu laikā)1 dokuments 4,500,004,50
1.3.Gada pārskatu izsniegšana
1.3.1.Gada pārskata informācija (divu darbdienu laikā)1 gada pārskatselektroniskā formā2,550,002,55
1.4.Reģistrācijas lietas izsniegšana apskatei
1.4.1.Reģistrācijas lietas izsniegšana apskatei bez anonimizēšanas reģistrācijas lietas tiesību subjektam (piecu darbdienu laikā)1 reģistrācijas lieta 30,150,0030,15
1.4.2.Reģistrācijas lietas izsniegšana apskatei ar anonimizēšanu personām, kuras nav tiesīgas saņemt ierobežotas pieejamības informāciju (piecu darbdienu laikā)1 reģistrācijas lieta 55,300,0055,30
1.5.Datu atlase
1.5.1.Uzņēmumu reģistra rīcībā esošo tiesību subjektu un juridisko faktu reģistrācijas procesā radīto datu atlase, izmantojot īpašas atlases metodes un kritērijus (t. sk. datu noformēšana un apstrāde)3

3 stundas

 50,700,0050,70
1.5.2.Par katru nākamo stundu papildus 1.5.1 apakšpunktā minētajai maksai

1 stunda

 

17,00

0,00

17,00

1.6.Regulāra informācijas izsniegšana, tajā skaitā regulāra atjauninātas informācijas izsniegšana
1.6.1.Regulāra informācijas izsniegšana, tajā skaitā regulāra atjauninātas informācijas izsniegšana1 gads 88 689,020,0088 689,02
1.6.2.Vēsturiskās informācijas izsniegšana1 pieprasījums 113 061,390,00113 061,39
2. Parakstu apliecināšana
2.1.Paraksta apliecināšana1 paraksts 9,000,009,00
3. Citi pakalpojumi
3.1.Reģistrācijas apliecības (dublikāta) izsniegšana (triju darbdienu laikā)21 apliecība 12,200,0012,20
3.2.Ieraksta izdarīšana, kā arī iesniedzamo dokumentu reģistrēšana (pievienošana lietai) noteiktā dienā un stundā (tik darbdienu laikā, par cik samaksāta valsts nodeva)41 pieteikums 150,000,00150,00
3.3.Kapitālsabiedrību un kooperatīvo sabiedrību dalībnieku, akcionāru vai biedru sapulču izsludināšana un atklāšana (maksā nav iekļauti ar sapulces norisi saistītie izdevumi)
3.3.1.Sabiedrības ar ierobežotu atbildību dalībnieku sapulce (līdz pieciem dalībniekiem)1 sapulce (arī atkārtotā, ja pirmā nav lemttiesīga) 191,000,00191,00
3.3.2.Sabiedrības ar ierobežotu atbildību dalībnieku sapulce (vairāk par pieciem dalībniekiem)1 sapulce (arī atkārtotā, ja pirmā nav lemttiesīga) 250,000,00250,00
3.3.3.Akciju sabiedrības akcionāru sapulce;

kooperatīvās sabiedrības biedru kopsapulce (pilnvaroto sapulce)

1 sapulce (arī atkārtotā, ja pirmā nav lemttiesīga) 250,000,00250,00
3.4.Uzņēmumu reģistrā pieteikto izmaiņu ziņotājsabonements uz gadu par 1 subjektu 3,480,003,48
3.5.Pieteikuma iesniegšana komercķīlas līguma pušu vārdā, ko veic Uzņēmumu reģistra amatpersona
3.5.1.Pieteikuma iesniegšana jaunas komercķīlas, pārjaunojuma, grozījumu, komercķīlas ņēmēja maiņas (ja notiek uzņēmuma reorganizācija vai pāreja) reģistrācijai1 pieteikums 12,100,0012,10
3.5.2.Pieteikuma iesniegšana komercķīlas dzēšanas (tai skaitā uz tiesas nolēmuma pamata), cesijas, pārvaldnieka, paziņojuma par komercķīlas tiesības izlietošanu reģistrācijai1 pieteikums 10,100,0010,10
3.6.Klientu apkalpošana klātienē
3.6.1.Klientu apkalpošana klātienē reģistrācijas dokumentu iesniegšanai1 pieteikums viena administratīvā procesa ietvaros 4,000,004,00
3.7.Dokumentu pirmspārbaude5
3.7.1.Pieteikuma un tam pievienoto dokumentu projektu sākotnējā caurlūkošana6 pirms iesniegšanas reģistrācijai (vienas darbdienas laikā7)1 pieteikums un pavadošo dokumentu projekti par 1 subjektu vai juridisko faktuelektroniskā formā25,000,0025,00
3.7.2.Pieteikuma un tam pievienoto dokumentu projektu sākotnējā caurlūkošana pirms iesniegšanas reģistrācijai (piecu darbdienu laikā)1 pieteikums un pavadošo dokumentu projekti par 1 subjektu vai juridisko faktuelektroniskā formā15,000,0015,00
Piezīmes.

1 Pievienotās vērtības nodokli nepiemēro saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 3. panta astoto daļu.

2 Izziņa vai reģistrācijas apliecība par komersantu, tā filiāli, ārvalsts komersanta filiāli, Eiropas komercsabiedrību, tās filiāli, individuālo uzņēmumu, tā filiāli, zemnieka (zvejnieka) saimniecību, tās filiāli, kooperatīvo sabiedrību, tās filiāli, Eiropas kooperatīvo sabiedrību, tās filiāli, biedrību, nodibinājumu, politisko partiju, politisko partiju apvienību, arodbiedrību, reliģisko organizāciju (t. sk. pagaidu), reliģiskās organizācijas iestādi, masu informācijas līdzekli, pārstāvniecību, šķīrējtiesu, Eiropas ekonomisko interešu grupu.

3 Maksa tiek piemērota par pilnām stundām. Minimālais informācijas sagatavošanas laiks ir trīs stundas.

4 Pakalpojums pieejams uzņēmumu reģistra žurnāla, komercreģistra, biedrību un nodibinājumu reģistra, politisko partiju reģistra, arodbiedrību reģistra, reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistra, masu informācijas līdzekļu reģistra, Eiropas ekonomisko interešu grupu reģistra, publiskās un privātās partnerības līgumu reģistra, pārstāvniecību reģistra un šķīrējtiesu reģistra subjektiem.

5 Pakalpojums nav attiecināms uz komercķīlu reģistru un laulāto mantisko attiecību reģistru.

6 Veicot dokumentu pirmspārbaudi, Uzņēmumu reģistra valsts notārs pārbauda, vai:

1) iesniegti visi normatīvajos aktos paredzētie dokumenti, kurus reģistrē (pievieno lietai) vai uz kuru pamata izdara ierakstu Uzņēmumu reģistra vestajā reģistrā;

2) dokumentam, kuru reģistrē (pievieno lietai) vai uz kura pamata izdara ierakstu Uzņēmumu reģistra vestajā reģistrā, ir juridisks spēks;

3) tā dokumenta forma, kuru reģistrē (pievieno lietai) vai uz kura pamata izdara ierakstu Uzņēmumu reģistra vestajā reģistrā, atbilst normatīvajos aktos vai statūtos noteiktajam, ja normatīvais akts paredz iespēju noteikt statūtos konkrētu dokumenta formu;

4) dokumentā, kuru reģistrē (pievieno lietai) vai uz kura pamata izdara ierakstu Uzņēmumu reģistra vestajā reģistrā, ietverto ziņu un noteikumu apjoms un saturs atbilst normatīvajiem aktiem un citiem reģistrācijas lietā esošajiem dokumentiem;

5) Uzņēmumu reģistra vestajā reģistrā nav reģistrēts nodrošinājuma līdzeklis.

7 Vienas darbdienas laikā pakalpojums pieejams uzņēmumu reģistra žurnāla, komercreģistra, reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistra, masu informācijas līdzekļu reģistra, Eiropas ekonomisko interešu grupu reģistra, publiskās un privātās partnerības līgumu reģistra, pārstāvniecību reģistra un šķīrējtiesu reģistra subjektiem.

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra maksas pakalpojumiem Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 1525Pieņemts: 17.12.2013.Stājas spēkā: 01.01.2014.Zaudē spēku: 01.04.2018.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 252, 28.12.2013. OP numurs: 2013/252.34
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
263393
{"selected":{"value":"09.06.2017","content":"<font class='s-1'>09.06.2017.-31.03.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"09.06.2017","iso_value":"2017\/06\/09","content":"<font class='s-1'>09.06.2017.-31.03.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2015","iso_value":"2015\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2015.-08.06.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-31.12.2014.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
09.06.2017
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)