Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr. 296

Rīgā 2017. gada 6. jūnijā (prot. Nr. 29 50. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 17. decembra noteikumos Nr. 1525 "Noteikumi par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra maksas pakalpojumiem"

Izdoti saskaņā ar Likuma par budžetu un
finanšu vadību 5. panta devīto daļu,
likuma "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru"
4.7 panta ceturto daļu un Komerclikuma 7. panta ceturto daļu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2013. gada 17. decembra noteikumos Nr. 1525 "Noteikumi par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra maksas pakalpojumiem" (Latvijas Vēstnesis, 2013, 252. nr.; 2014, 252. nr.) šādus grozījumus:

1.1. svītrot 4. punktu;

1.2. svītrot 6. punktu;

1.3. papildināt noteikumus ar 6.1 punktu šādā redakcijā:

"6.1 Ja persona reģistrācijas pieteikumu iesniedz klātienē, Uzņēmumu reģistrs piemēro šo noteikumu pielikuma 3.6. apakšpunktā minēto maksu par apkalpošanu.";

1.4. papildināt noteikumus ar informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvu šādā redakcijā:

"Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 13. jūnija Direktīvas 2012/17/ES, ar ko Padomes Direktīvu 89/666/EEK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2005/56/EK un 2009/101/EK groza attiecībā uz centrālo reģistru, komercreģistru un uzņēmumu reģistru savstarpējo savienojamību.";

1.5. izteikt pielikumu šādā redakcijā:

"Pielikums
Ministru kabineta
2013. gada 17. decembra
noteikumiem Nr. 1525

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra maksas pakalpojumu cenrādis

Nr.
p. k.
Pakalpojuma veids Mērvienība Pakalpojuma saņemšanas veids/izziņas veids Cena
bez PVN (euro)
PVN (euro)1 Cena ar PVN (euro)
1. Informācijas sagatavošana un izsniegšana
1.1. Izziņas no Uzņēmumu reģistra pārziņā esošajiem reģistriem
1.1.1. Standartizēta apjoma un veida izziņa no Uzņēmumu reģistra vestajiem reģistriem2 (divu darbdienu laikā) 1 tiesību subjekts/ 1 persona/ 1 līgums tiešsaistē 6,00 0,00 6,00
neizmantojot tiešsaisti 9,00 0,00 9,00
1.1.2. Izziņa par to, ka informācija Uzņēmumu reģistra reģistros nav ierakstīta, grozīta, reģistrēta vai noteikti dokumenti Uzņēmumu reģistrā nav iesniegti (divu darbdienu laikā) 1 izziņa   9,00 0,00 9,00
1.1.3. 1.1.1. apakšpunktā minētās izziņas angļu, vācu vai krievu valodā (piecu darbdienu laikā) 1 izziņa aktuālā informācija 30,00 0,00 30,00
aktuālā un vēsturiskā informācija 51,00 0,00 51,00
1.1.4. Cita veida izziņa par informāciju no reģistrācijas lietas (kas nav iekļauta 1.1.1. apakšpunktā minētajās izziņās) (triju darbdienu laikā) 1 izziņa   13,60 0,00 13,60
1.1.5. Izziņa par reliģiskās organizācijas darbības nepārtrauktību (15 dienu laikā) 1 izziņa   11,25 0,00 11,25
1.1.6. Izziņa par lietvedībā iesniegtajiem dokumentiem attiecībā uz Uzņēmumu reģistrā reģistrētu subjektu vai juridisko faktu (15 dienu laikā) 1 tiesību subjekts/ 1 juridiskais fakts   11,25 0,00 11,25
1.2. Dokumentu kopijas
1.2.1. Dokumenta kopija no reģistrācijas lietas 1 dokuments tiešsaistē
(divu darbdienu laikā)
6,00 0,00 6,00
neizmantojot tiešsaisti
(triju darbdienu laikā)
9,00 0,00 9,00
1.2.2. Dokumenta kopija no Uzņēmumu reģistra lietvedības lietas (piecu darbdienu laikā) 1 dokuments   4,50 0,00 4,50
1.3. Gada pārskatu izsniegšana
1.3.1. Gada pārskata informācija (divu darbdienu laikā) 1 gada pārskats elektroniskā formā 2,55 0,00 2,55
1.4. Reģistrācijas lietas izsniegšana apskatei
1.4.1. Reģistrācijas lietas izsniegšana apskatei bez anonimizēšanas reģistrācijas lietas tiesību subjektam (piecu darbdienu laikā) 1 reģistrācijas lieta   30,15 0,00 30,15
1.4.2. Reģistrācijas lietas izsniegšana apskatei ar anonimizēšanu personām, kuras nav tiesīgas saņemt ierobežotas pieejamības informāciju (piecu darbdienu laikā) 1 reģistrācijas lieta   55,30 0,00 55,30
1.5. Datu atlase
1.5.1. Uzņēmumu reģistra rīcībā esošo tiesību subjektu un juridisko faktu reģistrācijas procesā radīto datu atlase, izmantojot īpašas atlases metodes un kritērijus (t. sk. datu noformēšana un apstrāde)3

3 stundas

  50,70 0,00 50,70
1.5.2. Par katru nākamo stundu papildus 1.5.1 apakšpunktā minētajai maksai

1 stunda

 

17,00

0,00

17,00

1.6. Regulāra informācijas izsniegšana, tajā skaitā regulāra atjauninātas informācijas izsniegšana
1.6.1. Regulāra informācijas izsniegšana, tajā skaitā regulāra atjauninātas informācijas izsniegšana 1 gads   88 689,02 0,00 88 689,02
1.6.2. Vēsturiskās informācijas izsniegšana 1 pieprasījums   113 061,39 0,00 113 061,39
2. Parakstu apliecināšana
2.1. Paraksta apliecināšana 1 paraksts   9,00 0,00 9,00
3. Citi pakalpojumi
3.1. Reģistrācijas apliecības (dublikāta) izsniegšana (triju darbdienu laikā)2 1 apliecība   12,20 0,00 12,20
3.2. Ieraksta izdarīšana, kā arī iesniedzamo dokumentu reģistrēšana (pievienošana lietai) noteiktā dienā un stundā (tik darbdienu laikā, par cik samaksāta valsts nodeva)4 1 pieteikums   150,00 0,00 150,00
3.3. Kapitālsabiedrību un kooperatīvo sabiedrību dalībnieku, akcionāru vai biedru sapulču izsludināšana un atklāšana (maksā nav iekļauti ar sapulces norisi saistītie izdevumi)
3.3.1. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību dalībnieku sapulce (līdz pieciem dalībniekiem) 1 sapulce (arī atkārtotā, ja pirmā nav lemttiesīga)   191,00 0,00 191,00
3.3.2. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību dalībnieku sapulce (vairāk par pieciem dalībniekiem) 1 sapulce (arī atkārtotā, ja pirmā nav lemttiesīga)   250,00 0,00 250,00
3.3.3. Akciju sabiedrības akcionāru sapulce;

kooperatīvās sabiedrības biedru kopsapulce (pilnvaroto sapulce)

1 sapulce (arī atkārtotā, ja pirmā nav lemttiesīga)   250,00 0,00 250,00
3.4. Uzņēmumu reģistrā pieteikto izmaiņu ziņotājs abonements uz gadu par 1 subjektu   3,48 0,00 3,48
3.5. Pieteikuma iesniegšana komercķīlas līguma pušu vārdā, ko veic Uzņēmumu reģistra amatpersona
3.5.1. Pieteikuma iesniegšana jaunas komercķīlas, pārjaunojuma, grozījumu, komercķīlas ņēmēja maiņas (ja notiek uzņēmuma reorganizācija vai pāreja) reģistrācijai 1 pieteikums   12,10 0,00 12,10
3.5.2. Pieteikuma iesniegšana komercķīlas dzēšanas (tai skaitā uz tiesas nolēmuma pamata), cesijas, pārvaldnieka, paziņojuma par komercķīlas tiesības izlietošanu reģistrācijai 1 pieteikums   10,10 0,00 10,10
3.6. Klientu apkalpošana klātienē
3.6.1. Klientu apkalpošana klātienē reģistrācijas dokumentu iesniegšanai 1 pieteikums viena administratīvā procesa ietvaros   4,00 0,00 4,00
3.7. Dokumentu pirmspārbaude5
3.7.1. Pieteikuma un tam pievienoto dokumentu projektu sākotnējā caurlūkošana6 pirms iesniegšanas reģistrācijai (vienas darbdienas laikā7) 1 pieteikums un pavadošo dokumentu projekti par 1 subjektu vai juridisko faktu elektroniskā formā 25,00 0,00 25,00
3.7.2. Pieteikuma un tam pievienoto dokumentu projektu sākotnējā caurlūkošana pirms iesniegšanas reģistrācijai (piecu darbdienu laikā) 1 pieteikums un pavadošo dokumentu projekti par 1 subjektu vai juridisko faktu elektroniskā formā 15,00 0,00 15,00

Piezīmes.

1 Pievienotās vērtības nodokli nepiemēro saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 3. panta astoto daļu.

2 Izziņa vai reģistrācijas apliecība par komersantu, tā filiāli, ārvalsts komersanta filiāli, Eiropas komercsabiedrību, tās filiāli, individuālo uzņēmumu, tā filiāli, zemnieka (zvejnieka) saimniecību, tās filiāli, kooperatīvo sabiedrību, tās filiāli, Eiropas kooperatīvo sabiedrību, tās filiāli, biedrību, nodibinājumu, politisko partiju, politisko partiju apvienību, arodbiedrību, reliģisko organizāciju (t. sk. pagaidu), reliģiskās organizācijas iestādi, masu informācijas līdzekli, pārstāvniecību, šķīrējtiesu, Eiropas ekonomisko interešu grupu.

3 Maksa tiek piemērota par pilnām stundām. Minimālais informācijas sagatavošanas laiks ir trīs stundas.

4 Pakalpojums pieejams uzņēmumu reģistra žurnāla, komercreģistra, biedrību un nodibinājumu reģistra, politisko partiju reģistra, arodbiedrību reģistra, reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistra, masu informācijas līdzekļu reģistra, Eiropas ekonomisko interešu grupu reģistra, publiskās un privātās partnerības līgumu reģistra, pārstāvniecību reģistra un šķīrējtiesu reģistra subjektiem.

5 Pakalpojums nav attiecināms uz komercķīlu reģistru un laulāto mantisko attiecību reģistru.

6 Veicot dokumentu pirmspārbaudi, Uzņēmumu reģistra valsts notārs pārbauda, vai:

1) iesniegti visi normatīvajos aktos paredzētie dokumenti, kurus reģistrē (pievieno lietai) vai uz kuru pamata izdara ierakstu Uzņēmumu reģistra vestajā reģistrā;

2) dokumentam, kuru reģistrē (pievieno lietai) vai uz kura pamata izdara ierakstu Uzņēmumu reģistra vestajā reģistrā, ir juridisks spēks;

3) tā dokumenta forma, kuru reģistrē (pievieno lietai) vai uz kura pamata izdara ierakstu Uzņēmumu reģistra vestajā reģistrā, atbilst normatīvajos aktos vai statūtos noteiktajam, ja normatīvais akts paredz iespēju noteikt statūtos konkrētu dokumenta formu;

4) dokumentā, kuru reģistrē (pievieno lietai) vai uz kura pamata izdara ierakstu Uzņēmumu reģistra vestajā reģistrā, ietverto ziņu un noteikumu apjoms un saturs atbilst normatīvajiem aktiem un citiem reģistrācijas lietā esošajiem dokumentiem;

5) Uzņēmumu reģistra vestajā reģistrā nav reģistrēts nodrošinājuma līdzeklis.

7 Vienas darbdienas laikā pakalpojums pieejams uzņēmumu reģistra žurnāla, komercreģistra, reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistra, masu informācijas līdzekļu reģistra, Eiropas ekonomisko interešu grupu reģistra, publiskās un privātās partnerības līgumu reģistra, pārstāvniecību reģistra un šķīrējtiesu reģistra subjektiem."

2. Šo noteikumu pielikuma 3.7. apakšpunktā minētā pakalpojuma sniegšanu Uzņēmumu reģistrs uzsāk triju mēnešu laikā pēc šo noteikumu spēkā stāšanās dienas.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 17. decembra noteikumos Nr. 1525 "Noteikumi par Latvijas Republikas .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 296Pieņemts: 06.06.2017.Stājas spēkā: 09.06.2017.Zaudē spēku: 01.04.2018.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 114, 08.06.2017. OP numurs: 2017/114.4
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Politikas plānošanas dokuments
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
291303
09.06.2017
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)