Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2022. gada 11. janvāra noteikumus Nr. 24 "Veselības inspekcijas maksas pakalpojumu cenrādis".
Ministru kabineta noteikumi Nr.675

Rīgā 2013.gada 27.augustā (prot. Nr.46 31.§)
Veselības inspekcijas maksas pakalpojumu cenrādis
Izdoti saskaņā ar Likuma par budžetu un
finanšu vadību
5.panta devīto daļu

1. Noteikumi nosaka Veselības inspekcijas sniegto maksas pakalpojumu cenrādi.

2. Veselības inspekcija maksas pakalpojumus sniedz saskaņā ar cenrādi (pielikums).

3. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumus Nr.1153 "Noteikumi par Veselības inspekcijas sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi" (Latvijas Vēstnesis, 2009, 166.nr.; 2011, 56.,75.nr.).

4. Noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.

Ministru prezidents Valdis Dombrovskis

Veselības ministre Ingrīda Circene
Pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 27.augusta noteikumiem Nr.675
Veselības inspekcijas maksas pakalpojumu cenrādis

(Pielikums grozīts ar MK 02.08.2016. noteikumiem Nr. 507; MK 18.07.2017. noteikumiem Nr. 413; MK 22.05.2018. noteikumiem Nr. 286)

Nr.
p.k.

Pakalpojuma veids

Mērvienība

Cena bez PVN (euro)

PVN (euro)

Cena ar PVN (euro)

1.Nosacījumu sagatavošana higiēnas prasību ievērošanai projektēšanas stadijā (pakalpojums nav obligāts saskaņā ar normatīvajiem aktiem un tiek sniegts pēc būvniecības ierosinātāja brīvprātīga pieprasījuma, ja tiek paredzētas atkāpes no normatīvajos aktos noteiktajām higiēnas prasībām)
1.1.vienģimenes mājai, vasarnīcai, zemnieku saimniecībai

higiēnas uzdevums

18,55

3,89

22,44

1.2.daudzdzīvokļu mājai

higiēnas uzdevums

28,45

5,97

34,42

1.3.publiskai ēkai

higiēnas uzdevums

35,21

7,39

42,60

1.4.ražošanas objektam

higiēnas uzdevums

53,36

11,21

64,57

1.5.inženierbūvei (arī autostāvvietai)

higiēnas uzdevums

34,24

7,19

41,43

2.Projekta higiēnas prasību ievērošanas novērtēšana (saskaņojot atkāpes no būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu tehniskajām prasībām)*
2.1.daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamam namam

atzinums

133,75

0,00

133,75

2.2.publiskai ēkai (objektiem, kam normatīvajos aktos ir noteiktas higiēnas prasības)
2.2.1.ar platību līdz 500 m2

atzinums

56,90

0,00

56,90

2.2.2.ar platību no 501 m2 līdz 1 000 m2

atzinums

97,41

0,00

97,41

2.2.3.ar platību no 1 001 m2 līdz 5 000 m2

atzinums

115,24

0,00

115,24

2.2.4.ar platību no 5 001 m2 līdz 10 000 m2

atzinums

168,15

0,00

168,15

2.2.5.ar platību vairāk nekā 10 001 m2

atzinums

213,32

0,00

213,32

2.3.citiem paaugstināta riska objektiem atbilstoši Epidemioloģiskās drošības likumam, kas nav minēti šā pielikuma 2.2.apakšpunktā

atzinums

52,29

0,00

52,29

3.Atzinuma sagatavošana par objekta (būves) gatavību ekspluatācijai*
3.1.sabiedriski nozīmīgām būvēm
3.1.1.daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamam namam

atzinums

114,73

0,00

114,73

3.1.2.publiskai ēkai, ražošanas objektam
3.1.2.1.ar platību no 1 001 m2 līdz 5 000 m2

atzinums

79,94

0,00

79,94

3.1.2.2.ar platību no 5 001 m2 līdz 10 000 m2

atzinums

140,99

0,00

140,99

3.1.2.3.ar platību vairāk nekā 10 000 m2

atzinums

169,15

0,00

169,15

3.1.3.inženierbūvei un komunikāciju tīklam
3.1.3.1.autostāvvietai līdz 100 automašīnām

atzinums

79,85

0,00

79,85

3.1.3.2.autostāvvietai līdz 300 automašīnām

atzinums

110,39

0,00

110,39

3.1.3.3.autostāvvietai vairāk nekā 300 automašīnām

atzinums

176,76

0,00

176,76

3.1.3.4.angāram, noliktavai, īslaicīgas lietošanas būvei

atzinums

59,49

0,00

59,49

3.1.3.5.ceļu inženierkomunikācijai

atzinums

59,19

0,00

59,19

3.1.3.6.citam objektam, ja pašvaldība to ir noteikusi kā sabiedriski nozīmīgu būvi attiecīgajā teritorijā

atzinums

52,67

0,00

52,67

3.2.objektam, kam ir Veselības inspekcijas izsniegts higiēnas uzdevums projektēšanai vai nosacījumi higiēnas prasību ievērošanai (īpašie noteikumi)
3.2.1.vienģimenes mājai, vasarnīcai, zemnieku saimniecībai
3.2.1.1.ar platību līdz 200 m2

atzinums

56,40

0,00

56,40

3.2.1.2.ar platību vairāk nekā 200 m2

atzinums

67,42

0,00

67,42

3.2.2.daudzdzīvokļu mājai

atzinums

114,73

0,00

114,73

3.2.3.publiskai ēkai, ražošanas objektam
3.2.3.1.ar platību līdz 500 m2

atzinums

58,24

0,00

58,24

3.2.3.2.ar platību no 501 m2 līdz 1 000 m2

atzinums

79,94

0,00

79,94

3.2.3.3.ar platību no 1 001 m2 līdz 5 000 m2

atzinums

94,01

0,00

94,01

3.2.3.4.ar platību no 5 001 m2 līdz 10 000 m2

atzinums

140,99

0,00

140,99

3.2.3.5.ar platību vairāk nekā 10 000 m2

atzinums

169,15

0,00

169,15

3.2.4.inženierbūvei un komunikāciju tīklam
3.2.4.1.autostāvvietai līdz 100 automašīnām

atzinums

79,85

0,00

79,85

3.2.4.2.autostāvvietai līdz 300 automašīnām

atzinums

110,39

0,00

110,39

3.2.4.3.autostāvvietai vairāk nekā 300 automašīnām

atzinums

176,76

0,00

176,76

3.2.4.4.angāram, noliktavai, īslaicīgas lietošanas būvei

atzinums

59,49

0,00

59,49

3.2.4.5.ceļu inženierkomunikācijai

atzinums

59,19

0,00

59,19

3.2.4.6.ūdensvadu un kanalizācijas tīklam un būvei

atzinums

52,67

0,00

52,67

3.2.4.7.citam objektam (piemēram, uztveršanas un pārraidīšanas antenai, radaram)

atzinums

51,34

0,00

51,34

4.Higiēnas prasību ievērošanas novērtēšana objektiem, kam normatīvajos aktos nav noteiktas higiēnas prasības (pakalpojums nav obligāts saskaņā ar normatīvajiem aktiem un tiek sniegts pēc objekta īpašnieka brīvprātīga pieprasījuma, izņemot attiecībā uz 4.7. apakšpunktā minētajiem objektiem)
4.1.ražošanas uzņēmumam

atzinums

51,13

10,74

61,87

4.2.tirdzniecības uzņēmumam

atzinums

57,50

12,08

69,58

4.3.šahtveida akai

atzinums

20,17

4,23

24,40

4.4.dzīvojamai mājai, dzīvoklim

atzinums

18,99

3,99

22,98

4.5.citam objektam
4.5.1.ar platību līdz 250 m2

atzinums

41,18

8,65

49,83

4.5.2.ar platību vairāk nekā 250 m2

atzinums

45,93

9,65

55,58

4.6.inženiertehniskai būvei

atzinums

49,02

10,29

59,31

4.7.bērnu nometnēm* (Jaunsardzes un informācijas centra rīkotajām nometnēm atzinumu sniedz bez maksas)

4.7.1.

dienas nometnei ar dalībnieku skaitu līdz 20

atzinums

31,96

0,00

31,96

4.7.2.

dienas nometnei ar dalībnieku skaitu vairāk par 20

atzinums

36,12

0,00

36,12

4.7.3.

diennakts nometnei ar dalībnieku skaitu līdz 20

atzinums

40,27

0,00

40,27

4.7.4.

diennakts nometnei ar dalībnieku skaitu vairāk par 20

atzinums

44,44

0,00

44,44

5.Atzinuma sagatavošana par fizikālo faktoru (troksnis, EML) iespējamo līmeņu aprēķiniem

atzinums

31,67

6,65

38,32

6.Kuģa sanitārās apstrādes kontroles atbrīvojuma apliecības vai kuģa sanitārās apstrādes kontroles apliecības izsniegšana*
6.1.ar kravnesību līdz 500 GT (gross tons)

apliecība

86,06

0,00

86,06

6.2.ar kravnesību no 500 līdz 5 000 GT (gross tons)

apliecība

114,27

0,00

114,27

6.3.ar kravnesību vairāk nekā 5 000 GT (gross tons)

apliecība

142,49

0,00

142,49

7.Atzinuma sagatavošana par kuģa attīrīšanas iekārtu darbības efektivitāti*

atzinums

35,91

0,00

35,91

8.Transporta nodrošinājums higiēniskās novērtēšanas pakalpojumu sniegšanā

kilometrs

0,34

0,07

0,41

9.Speciālista atzinuma sagatavošana par mikrobioloģiskās, ķīmiskās un fizikālās testēšanas rezultātiem

atzinums

10,87

2,28

13,15

10.Laboratorisko izmeklējumu un mērījumu uzdevuma izstrādāšana mikrobioloģiskajiem, ķīmiskajiem un fizikālajiem izmeklējumiem

uzdevums

46,77

9,82

56,59

11.Parauga ņemšana higiēniskajiem un mikrobioloģiskajiem izmeklējumiem pēc personas pieprasījuma
11.1.nomazgājumam

paraugs

7,98

1,67

9,65

11.2.dzeramajam ūdenim

paraugs

10,24

2,15

12,39

11.3.atklāto ūdenstilpju ūdenim

paraugs

8,00

1,68

9,68

11.4.kuģa notekūdeņiem

paraugs

17,25

3,62

20,87

12.Produkta higiēnas novērtējums un dokumenta noformēšana (pakalpojums nav noteikts normatīvajos aktos un tiek sniegts pēc personas brīvprātīga pieprasījuma)

novērtējums

71,74

15,06

86,80

13.Veselību ietekmējošo vides faktoru (tai skaitā ķīmisko vielu un produktu) riska izvērtēšana

eksperta stunda

43,18

9,07

52,25

14.Seminārs par Veselības inspekcijas kompetencē esošajiem jautājumiem (pēc klienta pieprasījuma)

akadēmiskā stunda

28,27

5,94

34,21

15.Atzinuma sagatavošana par vides faktoru ietekmi uz veselību, būvprojekta novērtēšana (pēc ierosinātāja pieprasījuma)

eksperta stunda

25,70

5,40

31,10

16.Apmācība par higiēnas prasību nodrošināšanu nodarbinātajiem, kuru darbs saistīts ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai

viss kurss

16,55

3,47

20,02

17.Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrācijas apliecības vai ārvalstīs iegūtās profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecības dublikāta izsniegšana

dublikāts

9,49

1,99

11,48

18.Statistiskās informācijas materiālu sagatavošana (valsts un pašvaldību institūcijām pakalpojums bez maksas)

stunda

8,24

1,73

9,97

19.Paraugu atlase cigarešu emisiju testēšanai*paraugs23,970,0023,97
20.Par tabakas izstrādājumiem, elektroniskajām cigaretēm, to uzpildes flakoniem pirmreizēji sniegtās informācijas apstrāde*izstrādājums121,960,00121,96
21.Par tabakas izstrādājumiem, elektroniskajām cigaretēm, to uzpildes flakoniem sniegtās informācijas ikgadēja apstrāde*izstrādājums75,690,0075,69
22.Aizliegtu vai ierobežotu piedevu klātbūtnes tabakas izstrādājumos un raksturīgā aromāta cigaretēs vai tinamajā tabakā novērtējums*izstrādājums59,980,0059,98

23.

Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrācijas apliecības izsniegšana*apliecība11,520,0011,52

Piezīme. * Pievienotās vērtības nodokli nepiemēro saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 3.panta astoto daļu.

Veselības ministre Ingrīda Circene
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Veselības inspekcijas maksas pakalpojumu cenrādis Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 675Pieņemts: 27.08.2013.Stājas spēkā: 01.01.2014.Zaudē spēku: 15.01.2022.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 169, 30.08.2013. OP numurs: 2013/169.34
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
259415
{"selected":{"value":"25.05.2018","content":"<font class='s-1'>25.05.2018.-14.01.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"25.05.2018","iso_value":"2018\/05\/25","content":"<font class='s-1'>25.05.2018.-14.01.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.10.2017","iso_value":"2017\/10\/01","content":"<font class='s-1'>01.10.2017.-24.05.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"21.07.2017","iso_value":"2017\/07\/21","content":"<font class='s-1'>21.07.2017.-30.09.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"05.08.2016","iso_value":"2016\/08\/05","content":"<font class='s-1'>05.08.2016.-20.07.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-04.08.2016.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
25.05.2018
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)