Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr. 24

Rīgā 2022. gada 11. janvārī (prot. Nr. 2 36. §)
Veselības inspekcijas maksas pakalpojumu cenrādis
Izdoti saskaņā ar 
Likuma par budžetu un finanšu vadību 5. panta devīto daļu

1. Noteikumi nosaka Veselības inspekcijas sniegto maksas pakalpojumu cenrādi.

2. Veselības inspekcija maksas pakalpojumus sniedz saskaņā ar cenrādi (​pielikums).

3. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2013. gada 27. augusta noteikumus Nr. 675 "Veselības inspekcijas maksas pakalpojumu cenrādis" (Latvijas Vēstnesis, 2013, 169. nr.; 2016, 149. nr.; 2017, 143. nr.; 2018, 101. nr.).

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Veselības ministrs D. Pavļuts
Pielikums
Ministru kabineta
2022. gada 11. janvāra
noteikumiem Nr. 24

(Pielikums MK 15.08.2023. noteikumu Nr. 458 redakcijā)

Veselības inspekcijas maksas pakalpojumu cenrādis

Nr.

p. k.

Pakalpojuma veidsMērvienība

Cena bez PVN

(euro)

PVN

(euro)

Cena ar PVN

(euro)

1.Nosacījumu sagatavošana higiēnas prasību ievērošanai projektēšanas stadijā (pakalpojums nav obligāts saskaņā ar normatīvajiem aktiem un tiek sniegts pēc būvniecības ierosinātāja brīvprātīga pieprasījuma, tai skaitā ja tiek paredzētas atkāpes no normatīvajos aktos noteiktajām higiēnas prasībām)
1.1.

dzīvoklim, vienģimenes mājai, vasarnīcai, zemnieku saimniecībai

nosacījums

32,306,7839,08
1.2.

daudzdzīvokļu mājai

nosacījums

51,3210,7862,10
1.3.

publiskai būvei

nosacījums

64,0113,4477,45
1.4.

publiskai telpai

nosacījums

51,3210,7862,10
1.5.

ražošanas ēkai

nosacījums

89,3218,76108,08
1.6.

ražošanas telpai

nosacījums

51,3210,7862,10
1.7.

inženierbūvei

nosacījums

57,6512,1169.76
1.8.

angāram, noliktavai, īslaicīgas lietošanas būvei

nosacījums

51,3210,7862,10
1.9.

citam šajā punktā neminētam objektam

nosacījums

57,6512,1169,76
2.

Projekta higiēnas prasību ievērošanas novērtēšana

2.1.dzīvojamām ēkām un telpām
2.1.1.daudzdzīvokļu dzīvojamām ēkāmatzinums209,7344,04253,77
2.1.2.individuālajām dzīvojamām mājām, viensētām, dzīvokļiematzinums159,0533,40192,45
2.2.publiskai ēkai, ražošanas objektam
2.2.1.

ar platību līdz 250 m2

atzinums76,6516,1092,75
2.2.2.ar platību no 251 m2 līdz 500 m2atzinums95,6620,09115,75
2.2.3.ar platību no 501 m2 līdz 1000 m2atzinums159,0533,40192,45
2.2.4.ar platību no 1001 mlīdz 5000 m2atzinums184,3838,72223,10
2.2.5.ar platību no 5001 m2 līdz 10 000 m2atzinums260,4554,69315,14
2.2.6.

ar platību vairāk par 10 001 m2

atzinums323,8168,00391,81
2.3.inženierbūvei, inženiertīkliematzinums83,0017,43100,43
2.4.atkāpes saskaņošana no būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu tehniskajām prasībām1atzinums83,000,0083,00
2.5.citam šajā punktā neminētam objektamatzinums70,3114,7785,08
3.Atzinuma sagatavošana par objekta (būves) gatavību ekspluatācijai1
3.1.dzīvoklim, individuālai dzīvojamai ēkai, vasarnīcai, zemnieku saimniecībai
3.1.1.ar platību līdz 200 m2atzinums91,330,0091,33
3.1.2.ar platību no 201 m2 līdz 1000 m2atzinums104,000,00104,00
3.1.3.ar platību vairāk par 1001 m2atzinums110,340,00110,34
3.2.

daudzdzīvokļu mājai

atzinums173,730,00173,73
3.3.publiskai būvei, ražošanas objektam
3.3.1.ar platību līdz 250 m2atzinums91,330,0091,33
3.3.2.ar platību no 251 m2 līdz 500 m2atzinums97,670,0097,67
3.3.3.

ar platību no 501 m2 līdz 1000 m2

atzinums123,010,00123,01
3.3.4.

ar platību no 1001 m2 līdz 10 000 m2

atzinums199,060,00199,06
3.3.5.ar platību vairāk par 10 001 m2atzinums262,430,00262,43
3.4.inženierbūvei un komunikāciju tīklam
3.4.1.autostāvvietai līdz 49 automašīnāmatzinums72,33

0,00

72,33
3.4.2.

autostāvvietai no 50 automašīnām

atzinums84,99

0,00

84,99
3.4.3.angāram, noliktavai, īslaicīgas lietošanas būveiatzinums97,68

0,00

97,68
3.4.4.ceļu inženierkomunikācijaiatzinums97,68

0,00

97,68
3.4.5.ūdensvadu un kanalizācijas tīklam un būveiatzinums84,99

0,00

84,99
3.5.citam šajā punktā neminētam objektamatzinums84,99

0,00

84,99
4.Higiēnas prasību ievērošanas novērtēšana objektiem, kam normatīvajos aktos nav noteiktas higiēnas prasības (pakalpojums nav obligāts saskaņā ar normatīvajiem aktiem un tiek sniegts pēc objekta īpašnieka brīvprātīga pieprasījuma, izņemot attiecībā uz šā pielikuma 4.5. apakšpunktā noteiktajiem objektiem)
4.1.

ražošanas, tirdzniecības objektam, publiskai būvei vai telpām

4.1.1.

ar platību līdz 500 m2

atzinums78,6916,5295,21
4.1.2.

ar platību vairāk par 501 m2

atzinums91,3319,18110,51
4.2.

šahtveida akai

atzinums34,327,2141,53
4.3.dzīvojamai mājai, dzīvoklimatzinums46,989,8756,85
4.4.inženiertehniskai būveiatzinums78,6916,5295,21
4.5.bērnu nometnēm1 (Jaunsardzes centra rīkotajām nometnēm atzinumu sniedz bez maksas)
4.5.1.

dienas nometnes ar dalībnieku skaitu līdz 20

atzinums46,980,0046,98
4.5.2.

dienas nometnes ar dalībnieku skaitu vairāk par 20

atzinums53,330,0053,33
4.5.3.

diennakts nometnes ar dalībnieku skaitu līdz 20

atzinums59,650,0059,65
4.5.4.

diennakts nometnes ar dalībnieku skaitu vairāk par 20 

atzinums66,000,0066,00
5.

Atzinuma sagatavošana par fizikālo faktoru (troksnis, elektromagnētiskie lauki) iespējamo līmeņu aprēķiniem

atzinums44,979,4454,41
6.Kuģa sanitārās apstrādes kontroles atbrīvojuma apliecības vai kuģa sanitārās apstrādes kontroles apliecības izsniegšana1
6.1.

kravas kuģim ar kravnesību līdz 500 GT (gross tons)

apliecība142,010,00142,01
6.2.kravas kuģim ar kravnesību no 501 līdz 5000 GT (gross tons)apliecība186,38

0,00

186,38
6.3.kravas kuģim ar kravnesību vairāk nekā 5001 GT (gross tons)apliecība224,37

0,00

224,37
6.4.pasažieru prāmim/kuģimapliecība211,73

0,00

211,73
7.Atzinuma sagatavošana par kuģa attīrīšanas iekārtu darbības efektivitāti1atzinums59,65

0,00

59,65
8.Atzinums par vietas izvēli1
8.1.dzeramā ūdens urbumamatzinums46,99

0,00

46,99
8.2.

citam objektam

atzinums53,33

0,00

53,33
9.Speciālista atzinuma sagatavošana par mikrobioloģiskās, ķīmiskās un fizikālās testēšanas rezultātiematzinums19,644,1223,76
10.

Brīvās tirdzniecības sertifikāta izsniegšana kosmētikas līdzekļu eksportam1

10.1.par sertifikāta izsniegšanusertifikāts44,990,0044,99
10.2.

par eksportējamā kosmētikas līdzekļa ar individuāla Kosmētikas līdzekļu paziņošanas portāla numura iekļaušanu sertifikātā

ieraksts par vienu produktu0,510,000,51
11.Parauga ņemšana higiēniskajiem un mikrobioloģiskajiem izmeklējumiem pēc personas pieprasījuma
11.1.dzeramajam ūdenimparaugs28,415,9734,38
11.2.atklāto ūdenstilpju ūdenimparaugs27,745,8333,57
11.3.kuģa notekūdeņiemparaugs37,957,9745,92
11.4.cita veida paraugamparaugs27,525,7833,30
12.

Produkta higiēnas novērtējums un dokumenta noformēšana (pakalpojums nav noteikts normatīvajos aktos un tiek sniegts pēc personas brīvprātīga pieprasījuma)

novērtējums76,7416,1292,86
13.Studentu prakses vadīšana1akadēmiskā stunda4,250,004,25
14.

Seminārs par Veselības inspekcijas kompetencē esošajiem jautājumiem (pēc klienta pieprasījuma)1

akadēmiskā stunda37,910,0037,91
15.Kosmētikas līdzekļu labas ražošanas prakses sertifikāts kosmētikas līdzekļu ražotājiem Latvijā eksportam uz trešajām valstīm1apliecinājums196,070,00196,07
16.

Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrācijas apliecības izsniegšana1

apliecība11,970,0011,97
17.

Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrācijas apliecības vai ārvalstīs iegūtās profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecības dublikāta izsniegšana1

dublikāts10,110,0010,11
18.

Paraugu atlase cigarešu emisiju testēšanai1

paraugs25,930,0025,93
19.

Pirmreizēji sniegtās informācijas apstrāde1 par tabakas izstrādājumiem, elektroniskajām cigaretēm, to uzpildes flakoniem

izstrādājums125,500,00125,50
20.

Ikgadēja sniegtās informācijas apstrādepar tabakas izstrādājumiem, elektroniskajām cigaretēm, to uzpildes flakoniem

izstrādājums78,490,0078,49
21.

Aizliegtu vai ierobežotu piedevu klātbūtnes tabakas izstrādājumos un raksturīgā aromāta cigaretēs, tinamajā tabakā vai karsējamās tabakas izstrādājumā novērtējums1, 2

izstrādājums61,200,0061,20

Piezīmes.

1 Pievienotās vērtības nodokli nepiemēro saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 3. panta astoto daļu.

2 Cenā netiek iekļauti izdevumi, kas saistīti ar tabakas izstrādājumu testēšanu akreditētā laboratorijā saskaņā ar Tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu aprites likuma 3. panta sesto daļu.

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Veselības inspekcijas maksas pakalpojumu cenrādis Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 24Pieņemts: 11.01.2022.Stājas spēkā: 15.01.2022.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 10, 14.01.2022. OP numurs: 2022/10.2
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
329155
{"selected":{"value":"23.10.2023","content":"<font class='s-1'>23.10.2023.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"23.10.2023","iso_value":"2023\/10\/23","content":"<font class='s-1'>23.10.2023.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"15.01.2022","iso_value":"2022\/01\/15","content":"<font class='s-1'>15.01.2022.-22.10.2023.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
23.10.2023
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"