Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2013. gada 27. augusta noteikumus Nr. 675 "Veselības inspekcijas maksas pakalpojumu cenrādis".
Ministru kabineta noteikumi Nr.1153

Rīgā 2009.gada 6.oktobrī (prot. Nr.67 62.§)
Noteikumi par Veselības inspekcijas sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi
Izdoti saskaņā ar Likuma par budžetu un finanšu vadību 5.panta devīto daļu

1. Noteikumi nosaka Veselības inspekcijas sniegto publisko maksas pakal­pojumu cenrādi.

2. Veselības inspekcija sniedz publiskos maksas pakalpojumus saskaņā ar cenrādi (pielikums).

3. Šo noteikumu pielikuma 3.1. un 3.2.apakšpunkts attiecībā uz atzinuma sagatavošanu par objektiem, kuriem līdz 2009.gada 1.augustam izsniegts valsts aģentūras "Sabiedrības veselības aģentūra" higiēnas uzdevums projektēšanai, ir spēkā līdz 2011.gada 1.augustam.

(MK 05.04.2011. noteikumu Nr.257 redakcijā)

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Veselības ministre B.Rozentāle
Pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 6.oktobra noteikumiem Nr.1153
Veselības inspekcijas sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādis

(Pielikums grozīts ar MK 05.04.2011. noteikumiem Nr.257; MK 03.05.2011. noteikumiem Nr.342; sk. noteikumu 3.punktu)

Nr.p.k.

Pakalpojuma veids

Mērvienība

Cena bez PVN
(Ls)

PVN
(Ls)

Cena ar PVN
(Ls)

1.

Nosacījumu sagatavošana higiēnas prasību ievērošanai projektēšanas stadijā (pakalpojums nav obligāts saskaņā ar normatīvajiem aktiem un tiek sniegts pēc būvniecības ierosinātāja brīvprātīga pieprasījuma, ja tiek paredzētas atkāpes no normatīvajos aktos noteiktajām higiēnas prasībām)

1.1.vienģimenes mājai, vasarnīcai, zemnieku saimniecībaihigiēnas uzdevums

13,03

2,87

15,90

1.2.daudzdzīvokļu mājaihigiēnas uzdevums

19,99

4,40

24,39

1.3.publiskai ēkaihigiēnas uzdevums

24,74

5,44

30,18

1.4.ražošanas objektamhigiēnas uzdevums

37,50

8,25

45,75

1.5.inženierbūvei (arī autostāvvietai)higiēnas uzdevums

24,07

5,30

29,37

2.

Projekta higiēnas prasību ievērošanas novērtēšana (saskaņojot atkāpes no būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu tehniskajām prasībām)*

2.1.

daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamam namam

atzinums

94,00

0,00

94,00

2.2.

publiskai ēkai (objektiem, kam normatīvajos aktos ir noteiktas higiēnas prasības)

2.2.1.

ar platību līdz 500 m2

atzinums

39,99

0,00

39,99

2.2.2.

ar platību no 501 m2 līdz 1 000 m2

atzinums

68,46

0,00

68,46

2.2.3.

ar platību no 1 001 m2 līdz 5 000 m2

atzinums

80,99

0,00

80,99

2.2.4.

ar platību no 5 001 m2 līdz 10 000 m2

atzinums

118,18

0,00

118,18

2.2.5.

ar platību vairāk nekā 10 001 m2

atzinums

149,92

0,00

149,92

2.3.

citiem paaugstināta riska objektiem atbilstoši Epidemioloģiskās drošības likumam, kas nav minēti šā pielikuma 2.2.apakšpunktā

atzinums

36,75

0,00

36,75

3.

Atzinuma sagatavošana par objekta (būves) gatavību ekspluatācijai*

3.1.

sabiedriski nozīmīgām būvēm

3.1.1.

daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamam namam

atzinums

80,63

0,00

80,63

3.1.2.

publiskai ēkai, ražošanas objektam

3.1.2.1.

ar platību no 1 001 m2 līdz 5 000 m2

atzinums

56,18

0,00

56,18

3.1.2.2.

ar platību no 5 001 m2 līdz 10 000 m2

atzinums

99,09

0,00

99,09

3.1.2.3.

ar platību vairāk nekā 10 000 m2

atzinums

118,88

0,00

118,88

3.1.3.

inženierbūvei un komunikāciju tīklam

3.1.3.1.

autostāvvietai līdz 100 automašīnām

atzinums

56,12

0,00

56,12

3.1.3.2.

autostāvvietai līdz 300 automašīnām

atzinums

77,58

0,00

77,58

3.1.3.3.

autostāvvietai vairāk nekā 300 automašīnām

atzinums

124,23

0,00

124,23

3.1.3.4.

angāram, noliktavai, īslaicīgas lietošanas būvei

atzinums

41,81

0,00

41,81

3.1.3.5.

ceļu inženierkomunikācijai

atzinums

41,60

0,00

41,60

3.1.3.6.

(svītrots ar MK 05.04.2011. noteikumiem Nr.257)

3.1.3.7.

citam objektam, ja pašvaldība to ir noteikusi kā sabiedriski nozīmīgu būvi attiecīgajā teritorijā

atzinums

37,02

0,00

37,02

3.2.

objektam, kam ir valsts aģentūras "Sabiedrības veselības aģentūra" vai Veselības inspekcijas izsniegts higiēnas uzdevums projektēšanai vai nosacījumi higiēnas prasību ievērošanai (īpašie noteikumi)

3.2.1.

vienģimenes mājai, vasarnīcai, zemnieku saimniecībai

3.2.1.1.

ar platību līdz 200 m2

atzinums

39,64

0,00

39,64

3.2.1.2.

ar platību vairāk nekā 200 m2

atzinums

47,38

0,00

47,38

3.2.2.

daudzdzīvokļu mājai

atzinums

80,63

0,00

80,63

3.2.3.

publiskai ēkai, ražošanas objektam

3.2.3.1.

ar platību līdz 500 m2

atzinums

40,93

0,00

40,93

3.2.3.2.

ar platību no 501 m2 līdz 1 000 m2

atzinums

56,18

0,00

56,18

3.2.3.3.

ar platību no 1 001 m2 līdz 5 000 m2

atzinums

66,07

0,00

66,07

3.2.3.4.

ar platību no 5 001 m2 līdz 10 000 m2

atzinums

99,09

0,00

99,09

3.2.3.5.

ar platību vairāk nekā 10 000 m2

atzinums

118,88

0,00

118,88

3.2.4.

inženierbūvei un komunikāciju tīklam

3.2.4.1.

autostāvvietai līdz 100 automašīnām

atzinums

56,12

0,00

56,12

3.2.4.2.

autostāvvietai līdz 300 automašīnām

atzinums

77,58

0,00

77,58

3.2.4.3.

autostāvvietai vairāk nekā 300 automašīnām

atzinums

124,23

0,00

124,23

3.2.4.4.

angāram, noliktavai, īslaicīgas lietošanas būvei

atzinums

41,81

0,00

41,81

3.2.4.5.

ceļu inženierkomunikācijai

atzinums

41,60

0,00

41,60

3.2.4.6.

ūdensvadu un kanalizācijas tīklam un būvei

atzinums

37,02

0,00

37,02

3.2.4.7.

citam objektam (piemēram, uztveršanas un pārraidī­šanas antenai, radaram)

atzinums

36,08

0,00

36,08

4.

Higiēnas prasību ievērošanas novērtēšana objektiem, kam normatīvajos aktos nav noteiktas higiēnas prasības (pakalpojums nav obligāts saskaņā ar normatīvajiem aktiem un tiek sniegts pēc objekta īpašnieka brīvprātīga pieprasījuma)

4.1.ražošanas uzņēmumamatzinums

35,93

7,90

43,83

4.2.tirdzniecības uzņēmumamatzinums

40,41

8,89

49,30

4.3.šahtveida akaiatzinums

14,17

3,12

17,29

4.4.dzīvojamai mājai, dzīvoklimatzinums

13,35

2,94

16,29

4.5.citam objektam
4.5.1.ar platību līdz 250 m2

atzinums

28,94

6,37

35,31

4.5.2.ar platību vairāk nekā 250 m2

atzinums

32,28

7,10

39,38

4.6.inženiertehniskai būvei

atzinums

34,45

7,58

42,03

5.

Atzinuma sagatavošana par fizikālo faktoru (troksnis, EML) iespējamo līmeņu aprēķiniem

atzinums

22,26

4,90

27,16

6.

Kuģa sanitārās apstrādes kontroles atbrīvojuma apliecības vai kuģa sanitārās apstrādes kontroles apliecības izsniegšana*

6.1.

ar kravnesību līdz 500 GT (gross tons)

apliecība

60,48

0,00

60,48

6.2.

ar kravnesību no 500 līdz 5 000 GT (gross tons)

apliecība

80,31

0,00

80,31

6.3.

ar kravnesību virs 5 000 GT (gross tons)

apliecība

100,14

0,00

100,14

7.

Atzinuma sagatavošana par kuģa attīrīšanas iekārtu darbības efektivitāti*

atzinums

25,24

0,00

25,24

8.Transporta nodrošinājums higiēniskās novērtēšanas pakalpojumu sniegšanā

kilometrs

0,24

0,05

0,29

9.Speciālista atzinuma sagatavošana par mikrobioloģiskās, ķīmiskās un fizikālās testēšanas rezultātiem

atzinums

7,64

1,68

9,32

10.Laboratorisko izmeklējumu un mērījumu uzdevuma izstrādāšana mikrobioloģiskajiem, ķīmiskajiem un fizikālajiem izmeklējumiem

uzdevums

32,87

7,23

40,10

11.

Parauga ņemšana higiēniskajiem un mikrobioloģiskajiem izmeklējumiem pēc personas pieprasījuma

11.1.nomazgājumam

paraugs

5,60

1,23

6,83

11.2.dzeramajam ūdenim

paraugs

7,20

1,58

8,78

11.3.atklāto ūdenstilpju ūdenim

paraugs

5,62

1,24

6,86

11.4.kuģa notekūdeņiem

paraugs

12,12

2,67

14,79

12.Produkta higiēnas novērtējums un dokumenta noformēšana (pakalpojums nav noteikts normatīvajos aktos un tiek sniegts pēc personas brīvprātīga pieprasījuma)

novērtējums

50,41

11,09

61,50

13.Veselību ietekmējošo vides faktoru (tai skaitā ķīmisko vielu un produktu) riska izvērtēšana

eksperta stunda

30,35

6,68

37,03

14.

(Svītrots ar MK 05.04.2011. noteikumiem Nr.257)
15.Seminārs par Veselības inspekcijas kompetencē esošajiem jautājumiem (pēc klienta pieprasījuma)

akadēmiskā stunda

19,87

4,37

24,24

16.Atzinuma sagatavošana par vides faktoru ietekmi uz veselību, būvprojekta novērtēšana (pēc ierosinātāja pieprasījuma)

eksperta stunda

18,07

3,98

22,05

17.Apmācība par higiēnas prasību nodrošināšanu nodarbinātajiem, kuru darbs saistīts ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai

viss kurss

11,63

2,56

14,19

18.Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrācijas apliecības vai ārvalstīs iegūtās profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecības dublikāta izsniegšana

dublikāts

6,67

1,47

8,14

19.Statistiskās informācijas materiālu sagatavošana (valsts un pašvaldību institūcijām pakalpojums bez maksas)

stunda

5,79

1,27

7,06

Piezīme. * Pievienotās vērtības nodokli nepiemēro saskaņā ar likuma “Par pievienotās vērtības nodokli” 2.panta divdesmit otro daļu.

Veselības ministre B.Rozentāle
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par Veselības inspekcijas sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 1153Pieņemts: 06.10.2009.Stājas spēkā: 21.10.2009.Zaudē spēku: 01.01.2014.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 166, 20.10.2009.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
199309
{"selected":{"value":"18.05.2011","content":"<font class='s-1'>18.05.2011.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"18.05.2011","iso_value":"2011\/05\/18","content":"<font class='s-1'>18.05.2011.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"09.04.2011","iso_value":"2011\/04\/09","content":"<font class='s-1'>09.04.2011.-17.05.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"21.10.2009","iso_value":"2009\/10\/21","content":"<font class='s-1'>21.10.2009.-08.04.2011.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
18.05.2011
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"