Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta rīkojums Nr.347

Rīgā 2011.gada 27.jūlijā (prot. Nr.44 37.§)
Par informācijas sistēmas darbības koncepcijas aprakstu "Pasu sistēmas un Vienotās migrācijas informācijas sistēmas attīstība elektronisko identifikācijas karšu un elektronisko uzturēšanās atļauju (karšu) izsniegšanai"

1. Apstiprināt informācijas sistēmas darbības koncepcijas aprakstu "Pasu sistēmas un Vienotās migrācijas informācijas sistēmas attīstība elektronisko identifikācijas karšu un elektronisko uzturēšanās atļauju (karšu) izsniegšanai" (turpmāk – koncepcijas apraksts).

2. Iekšlietu ministrijai, izstrādājot tiesību akta projektu par valsts nodevu par pasu un personas apliecību izsniegšanu, valsts nodevas aprēķinā neiekļaut koncepcijas aprakstā minēto informācijas sistēmu attīstībā veikto investīciju amortizācijas izmaksas un peļņas daļu.

3. Ņemot vērā to, ka koncepcijas apraksta informatīvajai daļai ir noteikts ierobežotas pieejamības statuss, nepublicēt apstiprinātā koncepcijas apraksta informatīvo daļu Iekšlietu ministrijas tīmekļa vietnē.

4. (Svītrots ar MK 27.03.2013. rīkojumu Nr.117)

5. (Svītrots ar MK 27.03.2013. rīkojumu Nr.117)

6. (Svītrots ar MK 09.05.2018. rīkojumu Nr. 206)

7. Noteikt Iekšlietu ministrijai ilgtermiņa saistības pasākumam "Eiropas Savienības prasībām atbilstošu pasu, elektronisko identifikācijas karšu un uzturēšanās atļauju izsniegšana":

7.1. budžeta apakšprogrammā 11.01.00 "Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde" 2014. gadā 7 633 156 euro (kārtējiem izdevumiem 6 390 055 euro (precēm un pakalpojumiem 5 589 512 euro, atlīdzībai 800 543 euro, tai skaitā atalgojumam 619 080 euro), no tiem pasu sagatavju iegādei 1 934 212 euro, personas apliecību sagatavju iegādei 1 993 330 euro, klientu apkalpošanas kapacitātes paaugstināšanai 820 549 euro, kā arī pamatkapitāla veidošanai 1 243 101 euro);

7.2. budžeta apakšprogrammā 02.03.00 "Vienotās sakaru un informācijas sistēmas uzturēšana un vadība" 2014. gadā 103 303 euro (kārtējiem izdevumiem, precēm un pakalpojumiem) personu apliecinošu dokumentu izsniegšanas procesa nodrošināšanai nepieciešamo lāzerprintera toneru un gala iekārtu rezerves daļu iegādei, kā arī Oracle datubāzu vadības sistēmas licenču uzturēšanai;

7.3. 2015. gadā:

7.3.1. budžeta apakšprogrammā 11.01.00 "Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde" 5 786 106 euro (kārtējiem izdevumiem 5 604 606 euro (precēm un pakalpojumiem 4 804 063 euro, atlīdzībai 800 543 euro, tai skaitā atalgojumam 644 553 euro), no tiem pasu sagatavju iegādei 2 354 781 euro, personas apliecību sagatavju iegādei 930 337 euro, klientu apkalpošanas kapacitātes paaugstināšanai 820 549 euro, kā arī pamatkapitāla veidošanai 181 500 euro);

7.3.2. budžeta apakšprogrammā 02.03.00 "Vienotās sakaru un informācijas sistēmas uzturēšana un vadība" 158 963 euro (kārtējiem izdevumiem, precēm un pakalpojumiem) Personu apliecinošu dokumentu informācijas sistēmas (PADIS) integrēto biometrijas datu iegūšanai nepieciešamo iekārtu garantijas termiņa pagarināšanai, Oracle datubāzu vadības sistēmas licenču uzturēšanai, kā arī personu apliecinošu dokumentu izsniegšanas procesa nodrošināšanai nepieciešamo lāzerprintera toneru un gala iekārtu rezerves daļu iegādei;

7.4. 2016. gadā:

7.4.1. budžeta apakšprogrammā 11.01.00 "Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde" 4 716 888 euro (kārtējiem izdevumiem 4 039 288 euro (precēm un pakalpojumiem), no tiem pasu sagatavju iegādei 1 811 370 euro, personas apliecību sagatavju iegādei 694 540 euro, kā arī pamatkapitāla veidošanai 677 600 euro);

7.4.2. budžeta apakšprogrammā 02.03.00 "Vienotās sakaru un informācijas sistēmas uzturēšana un vadība" 171 063 euro (kārtējiem izdevumiem 158 963 euro (precēm un pakalpojumiem) Personu apliecinošu dokumentu informācijas sistēmas (PADIS) integrēto biometrijas datu iegūšanai nepieciešamo iekārtu garantijas termiņa pagarināšanai, Oracle datubāzu vadības sistēmas licenču uzturēšanai un personu apliecinošu dokumentu izsniegšanas procesa nodrošināšanai nepieciešamo lāzerprintera toneru un gala iekārtu rezerves daļu iegādei, kā arī pamatkapitāla veidošanai 12 100 euro);

7.5. 2017. gadā:

7.5.1. budžeta apakšprogrammā 11.01.00 "Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde" 4 716 888 euro (kārtējiem izdevumiem 4 547 488 euro (precēm un pakalpojumiem), no tiem pasu sagatavju iegādei 1 811 370 euro, personas apliecību sagatavju iegādei 2 083 620 euro, kā arī pamatkapitāla veidošanai 169 400 euro);

7.5.2. budžeta apakšprogrammā 02.03.00 "Vienotās sakaru un informācijas sistēmas uzturēšana un vadība" 171 063 euro (kārtējiem izdevumiem 158 963 euro (precēm un pakalpojumiem) Personu apliecinošu dokumentu informācijas sistēmas (PADIS) izmitināšanas infrastruktūras un personu apliecinošu dokumentu izsniegšanas darba vietas aprīkojuma remontam un apkopei, integrēto biometrijas datu iegūšanai nepieciešamo iekārtu garantijas termiņa pagarināšanai, Oracle datubāzu vadības sistēmas licenču uzturēšanai un personu apliecinošu dokumentu izsniegšanas procesa nodrošināšanai nepieciešamo lāzerprintera toneru un gala iekārtu rezerves daļu iegādei, kā arī pamatkapitāla veidošanai 12 100 euro);

7.6. 2018. gadā:

7.6.1. budžeta apakšprogrammā 11.01.00 "Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde" 5 748 250 euro (kārtējiem izdevumiem 5 578 850 euro (precēm un pakalpojumiem), no tiem pasu sagatavju iegādei 1 732 877 euro, personas apliecību sagatavju iegādei 3 195 068 euro, kā arī pamatkapitāla veidošanai 169 400 euro);

7.6.2. budžeta apakšprogrammā 02.03.00 "Vienotās sakaru un informācijas sistēmas uzturēšana un vadība" 171 063 euro (kārtējiem izdevumiem 158 963 euro (precēm un pakalpojumiem) Personu apliecinošu dokumentu informācijas sistēmas (PADIS) izmitināšanas infrastruktūras un personu apliecinošu dokumentu izsniegšanas darba vietas aprīkojuma remontam un apkopei, integrēto biometrijas datu iegūšanai nepieciešamo iekārtu garantijas termiņa pagarināšanai, Oracle datubāzu vadības sistēmas licenču uzturēšanai un personu apliecinošu dokumentu izsniegšanas procesa nodrošināšanai nepieciešamo lāzerprintera toneru un gala iekārtu rezerves daļu iegādei, kā arī pamatkapitāla veidošanai 12 100 euro);

7.7. 2019. gadā:

7.7.1. budžeta apakšprogrammā 11.01.00 "Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde 6 401 857 euro (kārtējiem izdevumiem 4 010 854 euro (precēm un pakalpojumiem), no tiem pasu sagatavju iegādei 603 790 euro, personas apliecību sagatavju iegādei 2 853 180 euro, subsīdijām un dotācijām 2 248 653 euro, kā arī pamatkapitāla veidošanai 142 350 euro);

7.7.2. budžeta apakšprogrammā 02.03.00 "Vienotās sakaru un informācijas sistēmas uzturēšana un vadība" 171 063 euro (kārtējiem izdevumiem 158 963 euro (precēm un pakalpojumiem) Personu apliecinošu dokumentu informācijas sistēmas (PADIS) izmitināšanas infrastruktūras un personu apliecinošu dokumentu izsniegšanas darba vietas aprīkojuma remontam un apkopei, integrēto biometrijas datu iegūšanai nepieciešamo iekārtu garantijas termiņa pagarināšanai, Oracle datubāzu vadības sistēmas licenču uzturēšanai un personu apliecinošu dokumentu izsniegšanas procesa nodrošināšanai nepieciešamo lāzerprintera toneru un gala iekārtu rezerves daļu iegādei, kā arī pamatkapitāla veidošanai 12 100 euro);

7.8. 2020. gadā:

7.8.1. budžeta apakšprogrammā 11.01.00 "Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde" 5 144 573 euro (kārtējiem izdevumiem 2 601 739 euro (precēm un pakalpojumiem), no tiem pasu sagatavju iegādei 649 074 euro, personas apliecību sagatavju iegādei 1 532 768 euro, subsīdijām un dotācijām 2 400 484 euro, kā arī pamatkapitāla veidošanai 142 350 euro);

7.8.2. budžeta apakšprogrammā 02.03.00 "Vienotās sakaru un informācijas sistēmas uzturēšana un vadība" 180 280 euro (kārtējiem izdevumiem 161 397 euro (precēm un pakalpojumiem) Personu apliecinošu dokumentu informācijas sistēmas (PADIS) izmitināšanas infrastruktūras un personu apliecinošu dokumentu izsniegšanas darba vietas aprīkojuma remontam un apkopei, integrēto biometrijas datu iegūšanai nepieciešamo iekārtu garantijas termiņa pagarināšanai, Oracle datubāzu vadības sistēmas licenču uzturēšanai un personu apliecinošu dokumentu izsniegšanas procesa nodrošināšanai nepieciešamo lāzerprintera toneru un gala iekārtu rezerves daļu iegādei, kā arī pamatkapitāla veidošanai 18 883 euro);

7.9. 2021. gadā:

7.9.1. budžeta apakšprogrammā 11.01.00 "Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde" 9 596 410 euro (kārtējiem izdevumiem 5 526 532 euro (precēm un pakalpojumiem), no tiem pasu sagatavju iegādei 1 766 086 euro, personas apliecību sagatavju iegādei 3 207 105 euro, subsīdijām un dotācijām 3 927 528 euro, kā arī pamatkapitāla veidošanai 142 350 euro);

7.9.2. budžeta apakšprogrammā 02.03.00 "Vienotās sakaru un informācijas sistēmas uzturēšana un vadība" 180 143 euro (kārtējiem izdevumiem 163 929 euro (precēm un pakalpojumiem) Personu apliecinošu dokumentu informācijas sistēmas (PADIS) izmitināšanas infrastruktūras un personu apliecinošu dokumentu izsniegšanas darba vietas aprīkojuma remontam un apkopei, integrēto biometrijas datu iegūšanai nepieciešamo iekārtu garantijas termiņa pagarināšanai, Oracle datubāzu vadības sistēmas licenču uzturēšanai un personu apliecinošu dokumentu izsniegšanas procesa nodrošināšanai nepieciešamo lāzerprintera toneru un gala iekārtu rezerves daļu iegādei, kā arī pamatkapitāla veidošanai 16 214 euro);

7.10. 2022. gadā:

7.10.1. budžeta apakšprogrammā 11.01.00 "Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde" 6 931 044 euro (kārtējiem izdevumiem 2 794 150 euro (precēm un pakalpojumiem), no tiem personas apliecību sagatavju iegādei 2 240 618 euro, subsīdijām un dotācijām 3 994 544 euro, kā arī pamatkapitāla veidošanai 142 350 euro);

7.10.2. budžeta apakšprogrammā 02.03.00 "Vienotās sakaru un informācijas sistēmas uzturēšana un vadība" 182 776 euro (kārtējiem izdevumiem 166 562 euro (precēm un pakalpojumiem) Personu apliecinošu dokumentu informācijas sistēmas (PADIS) izmitināšanas infrastruktūras un personu apliecinošu dokumentu izsniegšanas darba vietas aprīkojuma remontam un apkopei, integrēto biometrijas datu iegūšanai nepieciešamo iekārtu garantijas termiņa pagarināšanai, Oracle datubāzu vadības sistēmas licenču uzturēšanai un personu apliecinošu dokumentu izsniegšanas procesa nodrošināšanai nepieciešamo lāzerprintera toneru un gala iekārtu rezerves daļu iegādei, kā arī pamatkapitāla veidošanai 16 214 euro);

7.11. 2023. gadā:

7.11.1. budžeta apakšprogrammā 11.01.00 "Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde" 11 767 700 euro (kārtējiem izdevumiem 7 279 956 euro (precēm un pakalpojumiem), no tiem personu apliecinošu dokumentu sagatavju iegādei 6 531 911 euro, subsīdijām un dotācijām 3 720 366 euro, kā arī pamatkapitāla veidošanai 767 378 euro);

7.11.2. budžeta apakšprogrammā 02.03.00 "Vienotās sakaru un informācijas sistēmas uzturēšana un vadība" 291 086 euro (kārtējiem izdevumiem 208 927 euro (precēm un pakalpojumiem) un pamatkapitāla veidošanai 82 159 euro);

7.12. 2024. gadā:

7.12.1. budžeta apakšprogrammā 11.01.00 "Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde" 10 999 284 euro (kārtējiem izdevumiem 6 006 912 euro (precēm un pakalpojumiem), no tiem personu apliecinošu dokumentu sagatavju iegādei 5 323 695 euro, subsīdijām un dotācijām 4 835 786 euro, kā arī pamatkapitāla veidošanai 156 586 euro);

7.12.2. budžeta apakšprogrammā 02.03.00 "Vienotās sakaru un informācijas sistēmas uzturēšana un vadība" 236 548 euro (kārtējiem izdevumiem 224 448  euro (precēm un pakalpojumiem) un pamatkapitāla veidošanai 12 100 euro);

7.13. 2025. gadā:

7.13.1. apakšprogrammā 11.01.00 "Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde" 7 352 310 euro (kārtējiem izdevumiem 3 475 358 euro (precēm un pakalpojumiem), no tiem personu apliecinošu dokumentu sagatavju iegādei 2 618 721 euro, subsīdijām un dotācijām 3 720 366 euro, kā arī pamatkapitāla veidošanai 156 586 euro);

7.13.2. budžeta apakšprogrammā 02.03.00 "Vienotās sakaru un informācijas sistēmas uzturēšana un vadība" 236 548 euro (kārtējiem izdevumiem 224 448  euro (precēm un pakalpojumiem) un pamatkapitāla veidošanai 12 100 euro);

7.14. 2026. gadā:

7.14.1. budžeta  apakšprogrammā 11.01.00 "Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde" 6 558 175 euro (kārtējiem izdevumiem 2 681 223 euro (precēm un pakalpojumiem), no tiem personu apliecinošu dokumentu sagatavju iegādei 1 858 386 euro, subsīdijām un dotācijām 3 720 366 euro, kā arī pamatkapitāla veidošanai 156 586 euro);

7.14.2. budžeta apakšprogrammā 02.03.00 "Vienotās sakaru un informācijas sistēmas uzturēšana un vadība" 151 848 euro (kārtējiem izdevumiem 139 748 euro (precēm un pakalpojumiem) un pamatkapitāla veidošanai 12 100 euro);

7.15. 2027. gadā:

7.15.1. apakšprogrammā 11.01.00 "Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde" 2 109 867 euro (kārtējiem izdevumiem 1 953 281 euro (precēm un pakalpojumiem), no tiem personu apliecinošu dokumentu sagatavju iegādei 1 197 184 euro, kā arī pamatkapitāla veidošanai 156 586 euro);

7.15.2. budžeta apakšprogrammā 02.03.00 "Vienotās sakaru un informācijas sistēmas uzturēšana un vadība" 151 848  euro (kārtējiem izdevumiem 139 748  euro (precēm un pakalpojumiem) un pamatkapitāla veidošanai 12 100 euro).

(MK 14.10.2014. rīkojuma Nr. 580 redakcijā, kas grozīta ar MK 19.11.2015. rīkojumu Nr. 722; MK 22.08.2016. rīkojumu Nr. 464; MK 21.02.2017. rīkojumu Nr. 86; MK 09.05.2018. rīkojumu Nr. 206; MK 07.09.2018. rīkojumu Nr. 420; MK 05.02.2021. rīkojumu Nr. 71; MK 20.09.2022. rīkojumu Nr. 644; MK 19.12.2023. rīkojumu Nr. 918)

8. (Svītrots ar MK 19.11.2015. rīkojumu Nr. 722)

9. Noteikt valsts pamatbudžeta nenodokļu prognozi un valsts pamatbudžetā iemaksājamās valsts nodevas un citus maksājumus no valsts institūciju sniegtajiem pakalpojumiem, paredzot ieņēmumus no:

9.1. valsts nodevas par pasu izsniegšanu 2022. gadā ne mazāk kā 3 025 301 euro, 2023. gadā ne mazāk kā 8 794 080 euro, 2024. gadā ne mazāk kā 6 088 527 euro, 2025. gadā ne mazāk kā 4 892 773 euro, 2026. gadā ne mazāk kā 4 328 397 euro  un 2027. gadā ne mazāk kā 2 409 394 euro;

9.2. valsts nodevas par personas apliecības izsniegšanu 2022. gadā ne mazāk kā  5 995 910 euro, 2023. gadā ne mazāk kā 6 582 173 euro, 2024. gadā ne mazāk kā 5 025 817 euro, 2025. gadā ne mazāk kā 1 302 745 euro, 2026. gadā ne mazāk kā 1 049 521 euro, 2027. gadā ne mazāk kā 1 804 734 euro.

(MK 22.08.2016. rīkojuma Nr. 464 redakcijā, kas grozīta ar MK 09.05.2018. rīkojumu Nr. 206; MK 07.09.2018. rīkojumu Nr. 420; MK 20.09.2022. rīkojumu Nr. 644)

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Iekšlietu ministra pienākumu izpildītājs, tieslietu ministrs A.Štokenbergs
(Ministru kabineta
2011.gada 27.jūlija
rīkojums Nr.347)
Informācijas sistēmas darbības koncepcijas apraksta
"Pasu sistēmas un Vienotās migrācijas informācijas sistēmas attīstība
elektronisko identifikācijas karšu un elektronisko uzturēšanās atļauju (karšu) izsniegšanai"
kopsavilkums

Projekta ietvaros plānots attīstīt vairākas valsts informācijas sistēmas – Pasu sistēmu un Vienotās migrācijas informācijas sistēmas (turpmāk – VMIS) apakšsistēmas – Iedzīvotāju reģistru, Uzturēšanās atļauju reģistru, Darba atļauju reģistru un ar tām saistītās atbalsta informācijas sistēmas, piemēram, Lietu apakšsistēmu, kuras ir Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (turpmāk – PMLP) pārziņā. Minētās informācijas sistēmas izveidotas, lai nodrošinātu ar iedzīvotāju uzskaiti, migrāciju un personu apliecinošo un ceļošanas dokumentu izsniegšanu saistīto procesu atbalstu.

Latvijas iedzīvotājiem (pilsoņiem, nepilsoņiem, bezvalstniekiem, bēgļiem un personām, kurām piešķirts alternatīvais statuss) saskaņā ar Personu apliecinošu dokumentu likumu, sasniedzot 15 gadu vecumu un/vai ceļošanai jāsaņem personu apliecinošs dokuments, un līdz šim vienīgais personu apliecinošais dokuments Latvijas Republikā ir pase. Ar Ministru kabineta 2010.gada 10.februāra rīkojumu Nr.62 "Par Elektronisko identifikācijas karšu koncepciju" ir apstiprināta Elektronisko identifikācijas karšu koncepcija (turpmāk – koncepcija), atbalstīts koncepcijas kopsavilkumā ietvertais risinājuma 3.variants un Iekšlietu ministrija noteikta par atbildīgo institūciju koncepcijas īstenošanā. Koncepcijas mērķis ir ieviest jaunu personu apliecinošu dokumentu – personas apliecību jeb elektronisko identifikācijas karti (turpmāk – identifikācijas karte). Identifikācijas kartei jānodrošina šādas funkcijas:

1) personu apliecinošs un ceļošanas dokuments Eiropas Savienības, kā arī Eiropas Ekonomikas zonas un Šveices Konfederācijas teritorijā;

2) personas elektroniskās identifikācijas un autentifikācijas līdzeklis elektronisko pakalpojumu saņemšanai;

3) e-paraksta radīšanas (lietošanas) līdzekļu nesējs.

Lai nodrošinātu identifikācijas karšu izsniegšanu, ar to saistītajiem procesiem nepieciešams pilnvērtīgs informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (turpmāk – IKT) atbalsts, tāpēc, ņemot vērā, ka identifikācijas karšu izsniegšanas procesi ir līdzīgi un pat daļēji pārklājas ar pasu izsniegšanas procesiem, identifikācijas karšu izsniegšanai nepieciešamo IKT atbalstu plānots nodrošināt, attīstot Pasu sistēmu.

Eiropas Savienības Padomes Regula (EK) Nr. 380/2008 (2008.gada 18.aprīlis), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1030/2002, ar ko nosaka vienotu uzturēšanās atļauju formu trešo valstu pilsoņiem, paredz, ka sejas attēla kā galvenā biometriskā identifikatora saglabāšana uzturēšanās atļaujās ir jāievieš, vēlākais, divu gadu laikā no tehnisko specifikāciju apstiprināšanas brīža, savukārt divu pirkstu nospiedumu attēlu saglabāšana ir attiecīgi jāievieš, vēlākais, triju gadu laikā no tehnisko specifikāciju apstiprināšanas brīža. Tehniskās specifikācijas tika apstiprinātas 2009.gada 20.maijā. Tas nozīmē, ka uzturēšanās atļauju patstāvīga dokumenta veidā ID-1 (85,60 x 53,98 mm) vai ID-2 (105 x 74 mm) formātā ar mikroshēmā iekļautiem personas biometrijas datiem (turpmāk – uzturēšanās atļauja) izdošana bija jāuzsāk ne vēlāk kā 2011.gada 20.maijā. Līdz šim minētās atļaujas trešo valstu pilsoņiem tika izsniegtas ielīmes formā (tās ielīmēja personas pasē).

Uzturēšanās atļauju izsniegšanas process līdz šim ir tikai daļēji nodrošināts ar pilnvērtīgu IKT atbalstu, daļa no funkcijām ir pieejamas VMIS, bet daļa – Vienotajā vīzu informācijas sistēmā. Uzturēšanās atļaujas izsniegšana saistīta arī ar jauniem procesiem, piemēram, personas biometrijas datu iegūšanu, kas netika izmantota līdz šim. Lai nodrošinātu pilnvērtīgu IKT atbalstu uzturēšanās atļauju un saistīto darba atļauju izsniegšanai, plānots attīstīt VMIS.

Pasu sistēmu plānots attīstīt, tās vietā izveidojot Personu apliecinošu dokumentu informācijas sistēmu (turpmāk – PADIS), kas nodrošinātu visu ar personu apliecinošu dokumentu izsniegšanu saistīto procesu atbalstu, tai skaitā atbalstu plānotajiem procesiem, kas nepieciešami identifikācijas karšu un uzturēšanās atļauju izsniegšanai, personu apliecinošu dokumentu pārbaudei nepieciešamo sertifikātu apmaiņai ar citām valstīm, personu apliecinošu dokumentu autentiskuma pārbaudei, kā arī vairāku līdz šim bez pietiekama IKT atbalsta īstenotu procesu optimizācijai. Projekta ietvaros plānots iegādāties ID-1 formāta karšu personalizācijas iekārtu, kas var nodrošināt optisku un elektronisku identifikācijas karšu un uzturēšanās atļauju personalizāciju, paaugstinot kopējo PMLP Personalizācijas centra (Pasu centra) veiktspēju vismaz par 50 %, lai, pieaugot pieprasījumam pēc jauna personu apliecinoša dokumenta, garantētu savlaicīgu personu apliecinošu dokumentu izsniegšanu klientiem. VMIS plānots attīstīt, lai nodrošinātu ar identifikācijas kartēm un uzturēšanās atļaujām saistīto papilddatu apstrādi un ar uzturēšanās atļauju un darba atļauju izsniegšanu saistīto procesu atbalstu, ņemot vērā, ka pašreizējo procesu IKT atbalsts ir nepietiekams. VMIS plānots nodrošināt ciešāku integrāciju ar PADIS, lai uzturēšanās atļauju izsniegšanas procesam izmantotu vairākas no plānotajām PADIS funkcijām, piemēram, biometrijas datu iegūšanu un uzturēšanās atļauju personalizāciju. PADIS un VMIS plānots izmantot vienotu tehnisko infrastruktūru, vienlaikus samazinot jeb optimizējot pašreizējo tehnisko infrastruktūru, kā arī veicot investīcijas tehniskās infrastruktūras atjaunošanai un drošības līmeņa paaugstināšanai.

Īstenojot projektu, ir plānots veicināt e-pārvaldes koplietošanas infrastruktūras attīstību, jo iedzīvotājiem būs iespēja kā personu apliecinošu dokumentu saņemt identifikācijas karti vai uzturēšanās atļauju (trešo valstu pilsoņiem), kas izmantojama drošai personas identitātes apliecināšanai (autentifikācijai), saņemot pakalpojumu elektroniskā vidē, kā arī lai elektroniski parakstītu dokumentus.

Projekta ietvaros nav plānots finansēt identifikācijas karšu un uzturēšanās atļauju sagatavju iegādi (šīs izmaksas nav pieskaitāmas pie attaisnotajiem izdevumiem), kā arī netiek radīta infrastruktūra sertifikācijas pakalpojumu sniegšanai, jo saskaņā ar koncepciju identifikācijas karšu uzticama sertifikācijas pakalpojumu sniedzēja funkcijas veic valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs". Izmaksas, kas saistītas ar identifikācijas karšu un uzturēšanās atļauju sagatavju iegādi, kā arī sertifikācijas pakalpojumu iegādi, plānots segt no Iekšlietu ministrijai (PMLP) piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem personu apliecinošu dokumentu izsniegšanas procesa nodrošināšanai, un attiecīgos ieņēmumus valsts budžetā nodrošinās personas apliecības turētāju (saņēmēju) samaksātās valsts nodevas par pases un personas apliecības izsniegšanu.

Identifikācijas kartes plānots izmantot kā vienu no autentifikācijas līdzekļiem arī portālā www.latvija.lv, nodrošinot valsts informācijas sistēmu savietotāja vienotā autentifikācijas moduļa papildināšanu ar programmatūras moduli identifikācijas karšu sniegto iespēju izmantošanai.

Papildus tiks nodrošināta valsts pamatreģistra – Iedzīvotāju reģistra – tehniskās infrastruktūras attīstība. Tajā iekļautos datus tiešsaistes pakalpojumu veidā izmanto lielākā daļa e-pakalpojumu sniedzēju, tāpēc nākotnē, pieaugot pieprasījumam pēc e-pakalpojumiem un datu apmaiņas starpsistēmu līmenī, pieaugs arī Iedzīvotāju reģistra noslodze. Šī iemesla dēļ ir svarīgi veikt savlaicīgas investīcijas infrastruktūras attīstībā, lai saglabātu nemainīgi augstu pakalpojumu kvalitātes līmeni.

Neattīstot Pasu sistēmu un VMIS, nebūs iespējams nodrošināt koncepcijas īstenošanu, kā arī Eiropas Savienības tiesību aktos iekļauto prasību izpildi attiecībā uz vienotā formāta uzturēšanās atļauju izsniegšanu trešo valstu pilsoņiem. Esošajiem procesiem nebūs nodrošināts pietiekams IKT atbalsts, rezultātā PMLP personāla resursi netiks izmantoti pietiekami efektīvi. Tāpat nebūs iespējams nodrošināt personu apliecinošu dokumentu pārbaudei nepieciešamo sertifikātu apmaiņu ar citām valstīm, izmantojot starptautiski noteiktos datu apmaiņas protokolus un pilnvērtīgai personu apliecinošu dokumentu autentiskuma pārbaudei nepieciešamo IKT atbalstu. Neveicot projekta ietvaros plānotās investīcijas tehniskās infrastruktūras attīstībā, paaugstinās risks nenodrošināt stabilu Iedzīvotāju reģistra tiešsaistes pakalpojumu pieejamību nākotnē, kas var apgrūtināt e-pakalpojumu turpmāku attīstību un datu apmaiņas uzlabošanu starp valsts informācijas sistēmām, tai skaitā izmantojot valsts informācijas sistēmu savietotāju.

Projekta īstenošana tiešā veidā nenodrošina darbības izmaksu samazinājumu, jo projekta rezultāti nepieciešami arī jauna pakalpojuma nodrošināšanai – identifikācijas karšu izsniegšanai, kas saistīts arī ar papildu izmaksu pozīcijām, kas tiek segtas no papildu ieņēmumiem valsts nodevu veidā. Tajā pašā laikā projekta īstenošana nodrošina ievērojamus sociālekonomiskos ieguvumus, kas saistīti ar investīcijām e-pārvaldes attīstībai būtiskos komponentos – infrastruktūrā, kas nepieciešama identifikācijas karšu izsniegšanai un valsts pamatreģistra – Iedzīvotāju reģistra – pilnvērtīgai funkcionēšanai. Papildus – palielinot PMLP pamatdarbības procesu IKT atbalstu – tiek nodrošināts produktivitātes pieaugums, kas ļauj, būtiski nepalielinot personāla skaitu, sniegt papildu pakalpojumus un kvalitatīvi apkalpot lielāku klientu skaitu.

Kopējās projekta "Pasu sistēmas un Vienotās migrācijas informācijas sistēmas attīstība elektronisko identifikācijas karšu un elektronisko uzturēšanās atļauju (karšu) izsniegšanai" attiecināmās izmaksas plānotas 2529000 latu apmērā.

Lai nodrošinātu personu apliecinošu dokumentu – Latvijas pilsoņu pasu, Latvijas nepilsoņu pasu, diplomātisko un dienesta pasu, bezvalstnieku, bēgļu un personu, kurām piešķirts alternatīvais statuss, ceļošanas dokumentu, Latvijas pilsoņu, Latvijas nepilsoņu, Eiropas Savienības pilsoņu, trešās valsts pilsoņu un Ārlietu ministrijā akreditēto ārvalstu diplomātisko vai konsulāro pārstāvniecību, starptautisko organizāciju vai to pārstāvniecību vai konsulāro iestāžu darbinieku vai darbinieku ģimenes locekļu personas apliecību izsniegšanu, Iekšlietu ministrijas bāzes izdevumus 2012.gadā un turpmākajos gados nepieciešams palielināt:

● 2012.gadā par 3 445 696 latiem, tajā skaitā paredzot kārtējiem izdevumiem (precēm un pakalpojumiem) 3 079 696 latus (no tiem pasu sagatavju iegādei 1 662 500 latu, personas apliecību sagatavju iegādei 10 000 latu, pievienotās vērtības nodokļa samaksai 367 950 latu) un pamatkapitāla veidošanai – 366 000 latu;

● 2013. un 2014.gadā (katru gadu) par 4 860 530 latiem, tajā skaitā paredzot kārtējiem izdevumiem (precēm un pakalpojumiem) 4 494 530 latu (no tiem pasu sagatavju iegādei 2 560 250 latu, personas apliecību sagatavju iegādei 271 950 latu, pievienotās vērtības nodokļa samaksai 623 084 latus) un pamatkapitāla veidošanai – 366 000 latu.

Iekšlietu ministra pienākumu izpildītājs, tieslietu ministrs A.Štokenbergs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par informācijas sistēmas darbības koncepcijas aprakstu "Pasu sistēmas un Vienotās migrācijas informācijas .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: rīkojums Numurs: 347Pieņemts: 27.07.2011.Stājas spēkā: 27.07.2011.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 118, 29.07.2011.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Citi saistītie dokumenti
233825
{"selected":{"value":"19.12.2023","content":"<font class='s-1'>19.12.2023.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"19.12.2023","iso_value":"2023\/12\/19","content":"<font class='s-1'>19.12.2023.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"20.09.2022","iso_value":"2022\/09\/20","content":"<font class='s-1'>20.09.2022.-18.12.2023.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"05.02.2021","iso_value":"2021\/02\/05","content":"<font class='s-1'>05.02.2021.-19.09.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"07.09.2018","iso_value":"2018\/09\/07","content":"<font class='s-1'>07.09.2018.-04.02.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"09.05.2018","iso_value":"2018\/05\/09","content":"<font class='s-1'>09.05.2018.-06.09.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"21.02.2017","iso_value":"2017\/02\/21","content":"<font class='s-1'>21.02.2017.-08.05.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"22.08.2016","iso_value":"2016\/08\/22","content":"<font class='s-1'>22.08.2016.-20.02.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"19.11.2015","iso_value":"2015\/11\/19","content":"<font class='s-1'>19.11.2015.-21.08.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"14.10.2014","iso_value":"2014\/10\/14","content":"<font class='s-1'>14.10.2014.-18.11.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"02.10.2013","iso_value":"2013\/10\/02","content":"<font class='s-1'>02.10.2013.-13.10.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"27.03.2013","iso_value":"2013\/03\/27","content":"<font class='s-1'>27.03.2013.-01.10.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"27.07.2011","iso_value":"2011\/07\/27","content":"<font class='s-1'>27.07.2011.-26.03.2013.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
19.12.2023
85
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"