Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta rīkojums Nr.648

Rīgā 2010.gada 10.novembrī (prot. Nr.59 28.§)
Par zemes vienību Rīgas administratīvajā teritorijā piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā

1. Saglabāt valsts īpašumā un nodot Aizsardzības ministrijas valdījumā šā rīkojuma 1.pielikumā minētās zemes vienības, kas nepieciešamas Aizsardzības ministrijas funkciju nodrošināšanai saskaņā ar Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumu Nr.236 "Aizsardzības ministrijas nolikums" 4.2.apakšpunktu.

2. Saglabāt valsts īpašumā un nodot Iekšlietu ministrijas valdījumā šā rīkojuma 2.pielikumā minēto zemes vienību, kas nepieciešama Iekšlietu ministrijas funkciju nodrošināšanai saskaņā ar Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumu Nr.240 "Iekšlietu ministrijas nolikums" 4.2.apakšpunktu.

3. Saglabāt valsts īpašumā un nodot Izglītības un zinātnes ministrijas valdījumā šā rīkojuma 3.pielikumā minētās zemes vienības, kas nepieciešamas Izglītības un zinātnes ministrijas funkciju nodrošināšanai saskaņā ar Ministru kabineta 2003.gada 16.septembra noteikumu Nr.528 "Izglītības un zinātnes ministrijas nolikums" 4.2.apakšpunktu.

4. Saglabāt valsts īpašumā un nodot Labklājības ministrijas valdījumā šā rīkojuma 4.pielikumā minētās zemes vienības, kas nepieciešamas ārstniecības, veselības un sociālās aprūpes iestāžu apbūves uzturēšanai saskaņā ar Ministru kabineta 2004.gada 27.janvāra noteikumu Nr.49 "Labklājības ministrijas nolikums" 4.2.apakšpunktu.

5. Saglabāt valsts īpašumā un nodot Tieslietu ministrijas valdījumā šā rīkojuma 5.pielikumā minētās zemes vienības, kas nepieciešamas ieslodzījuma vietu uzturēšanai saskaņā ar Ministru kabineta 2003.gada 14.maija noteikumu Nr.243 "Tieslietu ministrijas nolikums" 24.4.apakšpunktu un Ministru kabineta 2005.gada 1.novembra noteikumu Nr.827 "Ieslodzījuma vietu pārvaldes nolikums" 3.punktu.

6. Saglabāt valsts īpašumā un nodot Veselības ministrijas valdījumā šā rīkojuma 6.pielikumā minētās zemes vienības, kas nepieciešamas Veselības ministrijas funkciju nodrošināšanai saskaņā ar Ministru kabineta 2004.gada 13.aprīļa noteikumu Nr.286 "Veselības ministrijas nolikums" 4.2.apakšpunktu.

7. Saglabāt valsts īpašumā un nodot Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valdījumā šā rīkojuma 7.pielikumā minēto zemes vienību, kas nepieciešama Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas funkciju nodrošināšanai saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 29.marta noteikumu Nr.233 "Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas nolikums" 4.5.apakšpunktu.

(MK 19.10.2011. rīkojuma Nr.536 redakcijā)

8. Saglabāt valsts īpašumā un nodot Zemkopības ministrijas valdījumā šā rīkojuma 8.pielikumā minēto zemes vienību, kas nepieciešama Zemkopības ministrijas funkciju nodrošināšanai saskaņā ar Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumu Nr.245 "Zemkopības ministrijas nolikums" 4.2.apakšpunktu.

9. Saglabāt valsts īpašumā un nodot Satiksmes ministrijas valdījumā šā rīkojuma 9.pielikumā minētās zemes vienības, uz kurām atrodas valsts transporta un sakaru komunikācijas, valsts transporta, sakaru iestāžu un uzņēmumu valdījumā esošās ēkas (būves), zemes vienības, kas nepieciešamas šo objektu uzturēšanai atbilstoši zemes ierīcības projektam saskaņā ar likuma "Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās" 8.panta trešo daļu, kā arī citas šā rīkojuma 9.pielikumā minētās zemes vienības, kas nepieciešamas Satiksmes ministrijas funkciju nodrošināšanai saskaņā ar Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumu Nr.242 "Satiksmes ministrijas nolikums" 4.2.apakšpunktu.

10. Saglabāt valsts īpašumā un nodot Ekonomikas ministrijas valdījumā šā rīkojuma 10.pielikumā minētās zemes vienības, uz kurām atrodas akciju sabiedrības "Latvenergo" īpašumā vai valdījumā esošie energoapgādes objekti un kas nepieciešamas valsts komercdarbības veikšanai saskaņā ar likuma "Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās" 8.panta 4.1 daļu, kā arī citas šā rīkojuma 10.pielikumā minētās zemes vienības, kas nepieciešamas Ekonomikas ministrijas funkciju nodrošināšanai saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 23.marta noteikumu Nr.271 "Ekonomikas ministrijas nolikums" 4.2.apakšpunktu.

11. Saglabāt valsts īpašumā un nodot Finanšu ministrijas valdījumā šā rīkojuma 11.pielikumā minētās zemes vienības, kas nepieciešamas Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likumā un likuma "Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās" 8.panta sestajā daļā minēto funkciju nodrošināšanai.

11.1 Saglabāt valsts īpašumā un nodot Kultūras ministrijas valdījumā šā rīkojuma 13.pielikumā minētās zemes vienības, kas nepieciešamas Kultūras ministrijas funkciju nodrošināšanai saskaņā ar Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumu Nr.241 "Kultūras ministrijas nolikums" 4.3.apakšpunktu.

(MK 11.12.2013. rīkojuma Nr.621 redakcijā)

12. Nodot valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" valdījumā šā rīkojuma 12.pielikumā minētās zemes vienības nostiprināšanai zemesgrāmatā saskaņā ar likuma "Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās" 8.panta septīto daļu un tālākai privatizācijai.

13. Šā rīkojuma 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11. un 11.1 punktā minētajām ministrijām un valsts akciju sabiedrībai "Privatizācijas aģentūra" šā rīkojuma pielikumos minētās zemes vienības normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ierakstīt zemesgrāmatā uz valsts vārda savā personā, iesniedzot likuma "Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās" 13.panta pirmajā daļā noteiktos dokumentus.

(Grozīts ar MK 19.10.2011. rīkojumu Nr.536)

Ministru prezidents, reģionālās attīstības unmpašvaldību lietu ministrs V.Dombrovskis

Tieslietu ministrs A.Štokenbergs
1.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 10.novembra rīkojumam Nr.648
Zemes vienības Rīgas administratīvajā teritorijā, kuras saglabājamas valsts īpašumā un nododamas Aizsardzības ministrijas valdījumā

(Pielikums grozīts ar MK 22.02.2012. rīkojumu Nr.92)

Nr. p.k.

Administratīvā teritorija

Zemes vienības kadastra apzīmējums

Aptuvenā zemes vienības platība (ha)

Būves kadastra apzīmējums

1. Rīga

01000850228

3,1728

01000850228001;

01000850228002

2. Rīga

01000850229

5,9626

01000850229001;

01000850229002;

01000850229003;

01000850229004;

01000850229005;

01000850229006;

01000850229007;

01000850229008;

01000850229009;

01000850229010;

01000850229011;

01000850229012;

01000850229013;

01000850229014;

01000850229015

3. Rīga

0100 109 0007

1,1

0100 103 2055 001
4. Rīga

0100 103 2055

4,121

0100 103 2055 002;

0100 103 2055 003

Tieslietu ministrs A.Štokenbergs
2.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 10.novembra rīkojumam Nr.648
Zemes vienības Rīgas administratīvajā teritorijā, kuras saglabājamas valsts īpašumā un nododamas Iekšlietu ministrijas valdījumā

(Pielikums MK 28.07.2015. rīkojuma Nr.406 redakcijā)

Nr.p. k. Administratīvā teritorija Zemes vienības kadastra apzīmējums Aptuvenā zemes vienības platība (ha)* Būves kadastra apzīmējums
1. Rīga 01001212574 6,2016 01001212574015;

01001212574016;

01001212574017;

01001212574018;

01001212574019;

01001212574020;

01001212574021;

01001212574022;

01001212574023;

01001212574024;

01001212574025;

01001212574026;

01001212574027;

01001212574028;

01001212574029;

01001212574030;

01001212574031;

01001212574032;

01001212574033;

01001212574035;

01001212574037

2. Rīga 01001212219 0,7500 01001212219001
3. Rīga 01000972107 0,4900 01000972107001;

01000972107002

4. Rīga 01000150134 0,2774 01000150134001;

01000150134002

5. Rīga 01000860086

0,3980

01000860086001;

01000860086003;

01000860086004;

01000860086005

Piezīme.* Zemes vienības platība norādīta atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem. Veicot zemes vienības kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības platība var tikt precizēta.

3.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 10.novembra rīkojumam Nr.648
Zemes vienības Rīgas administratīvajā teritorijā, kuras saglabājamas valsts īpašumā un nododamas Izglītības un zinātnes ministrijas valdījumā

(Pielikums grozīts ar MK 19.10.2011. rīkojumu Nr. 536; MK 23.04.2014. rīkojumu Nr. 177; MK 11.02.2015. rīkojumu Nr. 70; MK 28.06.2017. rīkojumu Nr. 334)

Nr. p.k.

Administratīvā teritorija

Zemes vienības kadastra apzīmējums

Aptuvenā zemes vienības platība (ha)*

Būves kadastra apzīmējums

1. Rīga

01000242058

0,1461

01000242058001
2. Rīga

01000252026

0,8982

01000252026001
3. Rīga

01000462036

0,3212

 
4. Rīga

01000540055

0,8248

01000540055001;

01000540055002

5. Rīga

01000702495

0,1246

01000702388001;

01000702388004

6. Rīga

01000920517

0,4018

 
7. Rīga

01001032054

0,2667

01001032054001;

01001032054002

8. Rīga

01001042042

1,5418

01001040009005;

01001040009012;

01001040009013

9. Rīga

01001150309

0,6710

 
10. Rīga

01001150310

0,6273

01001150309014
11. Rīga

01000610092

0,4974

01000610092001
12. Rīga

01000960172**

0,6440

01000960172001;

01000960172005

13. Rīga

01001152028**

1,2678

 
14. Rīga

01000400021

0,7500

01000400021001;

01000400021002;

01000400021003

15. Rīga

01000400119

0,0800

 
16. Rīga

01000462053

0,0600

 

17.

Rīga

0100 071 2465

1,376

0100 071 0146 001;

0100 071 2465 002;

0100 071 2465 003

18.

Rīga

0100 071 0336

0,2923

 
19. Rīga 0100 064 0216 0,0580  
20. Rīga 0100 061 0210 0,2130 0100 061 0210 001
21. Rīga 0100 093 2159 0,1180  
22. Rīga 0100 104 0065 7,4546

0100 104 0065 001

0100 104 0065 002

0100 104 0065 003

0100 104 0065 004

0100 104 0065 005

0100 104 0065 006

0100 104 0065 007

Piezīmes.

1. * Zemes vienības platība norādīta atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem. Veicot zemes vienības kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības platība var tikt precizēta.

2. ** Zemes vienībai sagatavo apgrūtinājumu plānu, kurā norāda apgrūtinājumu – aizsargjoslas gar ielām.

Tieslietu ministrs A.Štokenbergs
4.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 10.novembra rīkojumam Nr.648
Zemes vienības Rīgas administratīvajā teritorijā, kuras saglabājamas valsts īpašumā un nododamas Labklājības ministrijas valdījumā

Nr. p.k.

Administratīvā teritorija

Zemes vienības kadastra apzīmējums

Aptuvenā zemes vienības platība (ha)*

Būves kadastra apzīmējums

1. Rīga

01000590231

0,3781

01000590231001;

01000590231009;

01000590231010;

01000590231011

2. Rīga

01000590241

1,6486

01000590241001;

01000590241011

3. Rīga

01000922457

0,0775

4. Rīga

01000922295**

0,7007

01000922295001;

01000922295003;

01000922295004;

01000922295006;

01000922295010;

01000922295011;

01000922295012

Piezīmes.

1. * Zemes vienības platība norādīta atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem. Veicot zemes vienības kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības platība var tikt precizēta.

2. ** Zemes vienībai sagatavo apgrūtinājumu plānu, kurā norāda apgrūtinājumu – aizsargjoslas gar ielām.

Tieslietu ministrs A.Štokenbergs
5.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 10.novembra rīkojumam Nr.648
Zemes vienības Rīgas administratīvajā teritorijā, kuras saglabājamas valsts īpašumā un nododamas Tieslietu ministrijas valdījumā

(Pielikums grozīts ar MK 19.10.2011. rīkojumu Nr.536)

Nr. p.k.

Administratīvā teritorija

Zemes vienības kadastra apzīmējums

Aptuvenā zemes vienības platība (ha)*

Būves kadastra apzīmējums

1. Rīga

01001214197

3,2216

01001212575009;

01001212575015;

01001212575010;

01001212575017;

01001212575012;

01001212575011;

01001212575014;

01001212575013;

01001212575016

2. Rīga

01001214198

0,4076

3. Rīga

01001211422**

1,0705

01001211422001;

01001211422002;

01001212574001;

01001212574002;

01001212574003;

01001212574004;

01001212574005;

01001212574006;

01001212574007;

01001212574008;

01001212574009;

01001212574010;

01001212574011;

01001212574012;

01001212574013;

01001212574014

4. Rīga

01000410078

0,1083

01000410078002

Piezīmes.

1. * Zemes vienības platība norādīta atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem. Veicot zemes vienības kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības platība var tikt precizēta.

2. ** Zemes vienībai sagatavo apgrūtinājumu plānu, kurā norāda apgrūtinājumu – aizsargjoslas gar ielām.

Tieslietu ministrs A.Štokenbergs
6.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 10.novembra rīkojumam Nr.648
Zemes vienības Rīgas administratīvajā teritorijā, kuras saglabājamas valsts īpašumā un nododamas Veselības ministrijas valdījumā

Nr. p.k.

Administratīvā teritorija

Zemes vienības kadastra apzīmējums

Aptuvenā zemes vienības platība (ha)*

Būves kadastra apzīmējums

1. Rīga

01000050032

0,0781

01000050032001;

01000050032002

2. Rīga

01000442010

0,0448

01000442010001
3. Rīga

01000560102**

0,1687

Piezīmes.

1. * Zemes vienības platība norādīta atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem. Veicot zemes vienības kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības platība var tikt precizēta.

2. ** Zemes vienībai sagatavo apgrūtinājumu plānu, kurā norāda apgrūtinājumu – aizsargjoslas gar ielām.

Tieslietu ministrs A.Štokenbergs
7.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 10.novembra rīkojumam Nr.648
Zemes vienība Rīgas administratīvajā teritorijā, kura saglabājama valsts īpašumā un nododama Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valdījumā

(Rīkojuma nosaukums grozīts ar MK 19.10.2011. rīkojumu Nr.536)

Administratīvā teritorija

Zemes vienības kadastra apzīmējums

Aptuvenā zemes vienības platība (ha)*

Būves kadastra apzīmējums

Rīga 01001100076

1,6848

Piezīme. * Zemes vienības platība norādīta atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem. Veicot zemes vienības kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības platība var tikt precizēta.

Tieslietu ministrs A.Štokenbergs
8.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 10.novembra rīkojumam Nr.648
Zemes vienība Rīgas administratīvajā teritorijā, kura saglabājama valsts īpašumā un nododama Zemkopības ministrijas valdījumā

Administratīvā teritorija

Zemes vienības kadastra apzīmējums

Aptuvenā zemes vienības platība (ha)*

Būves kadastra apzīmējums

Rīga

01001190285

0,7647

01001190285001;

01001190285002

Piezīme. * Zemes vienības platība norādīta atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem. Veicot zemes vienības kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības platība var tikt precizēta.

Tieslietu ministrs A.Štokenbergs
9.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 10.novembra rīkojumam Nr.648
Zemes vienības Rīgas administratīvajā teritorijā, kuras saglabājamas valsts īpašumā un nododamas Satiksmes ministrijas valdījumā

(Pielikums grozīts ar MK 19.10.2011. rīkojumu Nr. 536; MK 22.02.2012. rīkojumu Nr. 92; MK 04.06.2013. rīkojumu Nr. 228; MK 04.06.2014. rīkojumu Nr. 266; MK 11.02.2015. rīkojumu Nr. 70; MK 14.02.2017. rīkojumu Nr. 72; MK 19.08.2020. rīkojumu Nr. 452; MK 18.05.2021. rīkojumu Nr. 329; MK 16.06.2021. rīkojumu Nr. 424)

Nr. p.k.

Administratīvā teritorija

Zemes vienības kadastra apzīmējums

Aptuvenā zemes vienības platība (ha)*

Būves kadastra apzīmējums

1. Rīga

01000112025

9,9024  
2. Rīga

01000130045

0,1051  
3. Rīga

01000132019

14,5401  
4. Rīga

01000150136

0,6169  
5. Rīga

01000172041

12,0645

 
6. Rīga

01000262026

4,1399

 

7. (Svītrots ar MK 19.10.2011. rīkojumu Nr. 536)
8. Rīga

01000352050

8,1435 01000352050004
9. Rīga

01000372019

5,3138  
10. Rīga

01000380231

2,1745 Dzelzceļa iecirknis

Rīga–Krustpils

11. Rīga

01000450032

0,0450 Dzelzceļa iecirknis

Rīga–Krustpils

12. Rīga

01000460142

0,1534 01000460142001
13. Rīga

01000462045

0,1351 01000462017002;

dzelzceļa iecirknis Rīga–Krustpils

14. (Svītrots ar MK 19.10.2011. rīkojumu Nr. 536)
15. (Svītrots ar MK 19.10.2011. rīkojumu Nr. 536)
16. Rīga

01000492054

0,4583 Dzelzceļa iecirknis

Rīga–Jelgava

17. (Svītrots ar MK 19.10.2011. rīkojumu Nr. 536)
18. Rīga

01000550048

0,3841 01000550048001;

01000550048002;

01000550048004;

dzelzceļa iecirknis Rīga–Jelgava

19. Rīga

01000680009

0,0489  
20. Rīga

01000680010

0,0486  
21. Rīga

01000680026

0,0486  
22. Rīga

01000682028

96,2922  
23. Rīga

01000682086

2,7762  
24. Rīga

01000682088

55,5717  
25. Rīga

01000682089

27,9060  
26. (Svītrots ar MK 19.10.2011. rīkojumu Nr.536)
27. (Svītrots ar MK 19.10.2011. rīkojumu Nr.536)
28. (Svītrots ar MK 19.10.2011. rīkojumu Nr. 536)
29. (Svītrots ar MK 19.10.2011. rīkojumu Nr. 536)
30. Rīga

01000752156

8,6573  
31. (Svītrots ar MK 19.10.2011. rīkojumu Nr. 536)
32. Rīga

01000762123

7,9006  
33. (Svītrots ar MK 19.10.2011. rīkojumu Nr. 536)
34. (Svītrots ar MK 19.10.2011. rīkojumu Nr. 536)
35. Rīga

01000782154

0,0875  
36. Rīga

01000782168

80,2528 01000782168017;

01000782168018;

01000782168019;

01000782168021;

01000782168124;

01000782168125;

01000782168132;

01000782168136;

01000782168138;

01000782168141;

01000782168142;

01000782168143;

01000782168144;

01000782168145;

01000782168153;

01000782168154;

01000782168155;

01000782168156;

01000782168157;

01000782168161;

01000782168162;

01000782168168;

01000782168169;

01000782168170;

01000782168171;

01000782168172;

01000782168176;

01000782168177;

01000782168178;

01000782168179;

01000782168182;

01000782168183;

01000782168184;

01000782168195;

01000782168196;

01000782168197;

01000782168198;

01000782168199;

01000782168200;

01000782168201;

01000782168202;

01000782168203;

01000782168204;

01000782168205;

01000782168207;

01000782168208;

01000782168209;

01000782168210;

01000782168213;

01000782168215;

01000782168217;

01000782168218;

01000782168220;

01000782168221;

dzelzceļa iecirknis Jāņavārti–Ērgļi;

dzelzceļa iecirknis Šķirotavas stacijas B parks;

dzelzceļa iecirknis Šķirotavas stacijas Depo parks;

dzelzceļa iecirknis Šķirotavas stacijas E parks;

dzelzceļa iecirknis Šķirotavas stacijas J parks;

dzelzceļa iecirknis Rīga–Krustpils

37. Rīga

01000782202

1,1485 Dzelzceļa iecirknis Šķirotavas stacijas Depo parks
38. Rīga

01000782205

0,5854  
39. (Svītrots ar MK 19.10.2011. rīkojumu Nr. 536)
40. Rīga

01000872044

0,1641 Dzelzceļa iecirknis Čiekurkalns–Rīga
41. (Svītrots ar MK 19.10.2011. rīkojumu Nr. 536)
42. (Svītrots ar MK 19.10.2011. rīkojumu Nr. 536)
43. Rīga

01000872066

20,6014 01000872066001;

01000872066002

44. (Svītrots ar MK 19.10.2011. rīkojumu Nr. 536)
45. (Svītrots ar MK 19.10.2011. rīkojumu Nr. 536)
46. (Svītrots ar MK 19.10.2011. rīkojumu Nr. 536)
47. (Svītrots ar MK 19.10.2011. rīkojumu Nr. 536)
48. Rīga

01000912113

9,1227  
49. Rīga

01000912127

5,7281

 

50. (Svītrots ar MK 19.10.2011. rīkojumu Nr. 536)
51. Rīga

01000932232

6,4727 01000930437006;

01000930437007;

01000930437008;

01000930437009;

01000930437010;

01000930437011

52. Rīga

01000960010

0,1999  
53. Rīga

01000960028

0,1704  
54. Rīga

01000960055

0,1447  
55. Rīga

01000960069

0,0757  
56. Rīga

01000960071

0,1809  
57. Rīga

01000960094

0,0733  
58. Rīga

01000960103

0,2627  
59. Rīga

01000960145

0,2800  
60. Rīga

01000960187

0,0762  
61. Rīga

01000960188

0,0846  
62. Rīga

01000960191

0,2402  
63. Rīga

01000960197

0,0798  
64. Rīga

01000960217

0,0291  
65. Rīga

01000960227

1,8455 01000960237043
66. Rīga

01000960228

1,0696  
67. Rīga

01000960229

1,2577  
68. Rīga

01000960230

0,9154 01000960237043
69. Rīga

01000960232

2,6749 01000960237042;

01000960237043

70. Rīga

01000960245

0,1025  
71. Rīga

01000960249

0,0635  
72. Rīga

01000960254

0,2721  
73. Rīga

01000962003

55,8663  
74. Rīga

01000962008

5,0471  
75. Rīga

01000962009

1,3217  
76. Rīga

01000962017

0,0788  
77. Rīga

01000962018

0,0837  
78. Rīga

01000962019

0,1153  
79. Rīga

01000962039

0,2000  
80. Rīga

01000970020

1,5935  
81. Rīga

01000972031

54,4237  
82. Rīga

01000972032

19,3701  
83. Rīga

01000972033

9,7197  
84. Rīga

01000972089

0,7002  
85. Rīga

01000972127

1,1470  
86. Rīga

01000972161

0,3634  
87. Rīga

01000972162

0,9295  
88. Rīga

01000972172

17,0694  
89. Rīga

01000972173

0,5572  
90. Rīga

01000972182

1,111  
91. Rīga

01000980011

2,7915  
92. Rīga

01000982010

5,8968  
93. Rīga

01000982032

5,2655  
94. Rīga

01000982043

0,5928  
95. Rīga

01000992204

1,2242  
96. (Svītrots ar MK 19.10.2011. rīkojumu Nr. 536)
97. Rīga

01001022005

0,1827  
98. Rīga

01001022009

1,0412  
99. Rīga

01001032013

53,6238

 

100. Rīga

01001032014

67,6478  
101. Rīga

01001032057

68,2926  
102. (Svītrots ar MK 11.02.2015. rīkojumu Nr. 70)
103. Rīga

01001102181

1,6846 Dzelzceļa iecirknis Zasulauks–Bolderāja
104. Rīga

01001110946

1,3226  
105. Rīga

01001110965

0,8856  
106. Rīga

01001110973

0,457  
107. Rīga

01001110977

0,8915  
108. Rīga

01001110978

6,0462  
109. Rīga

01001112026

1,7591 01001112026001;

01001112026002;

01001112026019;

01001112026020;

01001112026021;

01001112026022;

01001112026023

110. Rīga

01001112046

4,3245  
111. Rīga

01001112047

22,2141  
112. Rīga

01001112049

0,2219  
113. (Svītrots ar MK 19.10.2011. rīkojumu Nr. 536)
114. (Svītrots ar MK 19.10.2011. rīkojumu Nr. 536)
115. Rīga

01001130002

0,0936  
116. Rīga

01001132399

9,6416  
117. Rīga

01001200052

0,0566  
118. Rīga

01001202038

0,659  
119. Rīga

01001202146

11,6673  
120. Rīga

01001202193

11,3206  
121. (Svītrots ar MK 19.10.2011. rīkojumu Nr. 536)
122. (Svītrots ar MK 19.10.2011. rīkojumu Nr. 536)
123. (Svītrots ar MK 19.10.2011. rīkojumu Nr. 536)
124. Rīga

01001202575

7,6309  
125. Rīga

01001212581

2,3074  
126. (Svītrots ar MK 19.10.2011. rīkojumu Nr. 536)
127. (Svītrots ar MK 19.10.2011. rīkojumu Nr. 536)
128. Rīga

01001212664

23,6152 01001212664001;

01001212664002;

01001212664003;

01001212664004;

01001212664005;

01001212664006;

01001212664007

129. (Svītrots ar MK 19.10.2011. rīkojumu Nr. 536)
130. Rīga

01001212751

13,9605  
131. (Svītrots ar MK 19.10.2011. rīkojumu Nr. 536)
132. (Svītrots ar MK 19.10.2011. rīkojumu Nr. 536)
133. (Svītrots ar MK 19.10.2011. rīkojumu Nr. 536)
134. (Svītrots ar MK 19.10.2011. rīkojumu Nr. 536)
135. Rīga

01000600364

1,5317 01000600364001;

01000600364002;

01000600364004

136. Rīga

01000772011**

0,3422  
137. Rīga

01000772013**

0,1056  
138. Rīga

01000822132

8,2487  
139. Rīga

01001110976**

0,5157  
140. Rīga

01001262084**

8,2995  
141. Rīga

01000672097

1,6913 Dzelzceļa iecirknis Zasulauks–Bolderāja
142. Rīga

01000802226

10,9391 Dzelzceļa iecirknis Zasulauks–Bolderāja
143. Rīga

01000802227

3,4712 Dzelzceļa iecirknis Zasulauks–Bolderāja
144. Rīga

01000970023

5,2223 Dzelzceļa iecirknis Zasulauks–Bolderāja
145. Rīga

01000760079

2,5641  
146. Rīga

01000680022

11,4293  
147. Rīga

01000680027

7,7285  
148. Rīga

01000680015

12,757 01000682116001;

01000682137001

149. Rīga

01000682133

4,8548  
150. Rīga

01000682186

0,1356  
151. Rīga

01000912160

8,0092  
152. Rīga

01001030111

3,5665  
153. Rīga

01000680287

1,9471  
154. Rīga

01000680129

5,0777  
155. Rīga

01000960080

0,2841  
156. Rīga

01000962028

0,2277  
157. Rīga

01001132220

0,2090  
158. Rīga

01000782212

0,1227  
159. Rīga

01000970024

26,8479  
160. Rīga

01000970084

15,4029  
161. Rīga

01000972110

2,3463  
162. Rīga

01000972123

0,6399  
163. Rīga

01000972148

22,005  
164. Rīga

01000982038

0,4850  
165. Rīga

01000122055

1,2115  
166. Rīga

01000122032

4,5657  
167. Rīga

01001202323

25,0716  
168. Rīga

01000130184

2,7239  
169. Rīga

01000142058

3,3179  
170. Rīga

01000152047

3,5779  
171. Rīga

01000160139

1,5754  
172. Rīga

01001072251

1,2665  
173. Rīga

01001070329

0,1355  
174. Rīga

01001212665

17,4993 01001212665001;

01001212665002;

01001212665003;

01001212665004;

01001212665005;

01001212665007;

01001212665008;

01001212665009;

01001212665010;

01001212665011;

01001212665012;

01001212665013;

01001212665014;

01001212665015;

01001212665016;

01001212665019;

01001212665020;

01001212665021;

01001212665022;

01001212665023;

01001212665024;

01001212665025;

01001212665026

175. Rīga

01001260008

0,3265  
176. Rīga

01000702366

1,1716  
177. Rīga

01000712520

11,1832  
178. Rīga

01000882021

5,0890  
179. Rīga

01000172026

1,1226 01000172026001;

01000172026004;

01000172026006

180. Rīga

01000772059

7,2593  
181. Rīga

01000832040

1,4939  
182. Rīga

01000970057

0,2052  
183. Rīga

01000970060

0,2095  
184. Rīga

01000970065

0,6891  
185. Rīga

01000380047

2,2969 01000462017010;

01000462017011;

01000462017012

186. Rīga

01000380066

2,8065 01000462017002;

01000462017003;

01000462017004;

01000462017005;

01000462017006;

01000462017007;

01000462017008

187. Rīga

01000380069

2,5305 01000462017001;

01000462017015

188. Rīga

01000380071

9,7798 01000462017009
189. Rīga

01000380073

10,1864  
190. Rīga

01001282130

9,7384  
191. Rīga

01000362008

3,0684  
192. Rīga

01000382023

7,3748  
193. Rīga

01000402018

6,4321  
194. Rīga

01000490040

0,2434  
195. Rīga

01000492042

0,838 01000492042001
196. Rīga

01000492047

5,5541  
197. Rīga

01000510013

0,9874  
198. Rīga

01000552034

10,4368  
199. Rīga

01000742066

0,9832  
200. Rīga

01000412013

0,0735

 

201. Rīga

0100 039 0004

0,0862

0100 039 0004 001;

0100 039 0005 001

202. (Svītrots ar MK 14.02.2017. rīkojumu Nr. 72)
203. Rīga

0100 039 0005

0,0863

0100 039 0004 001;

0100 039 0005 001

204. Rīga

0100 082 0557

0,9828

Starptautiskā lidosta "Rīga"
205. Rīga

0100 082 0206

0,1089

Starptautiskā lidosta "Rīga"
206. Rīga

0100 082 0579

0,3000

Starptautiskā lidosta "Rīga"
207. Rīga

0100 098 0038

2,1603

Rīgas brīvosta
208. Rīga

0100 068 0040

1,4457

Rīgas brīvosta
209. Rīga

0100 097 0074

6,7324

Rīgas brīvosta
210. Rīga

0100 068 0038

0,0673

 
211. Rīga

0100 068 0048

0,4107

 
212. Rīga

0100 068 2098

4,1897

 
213. Rīga

0100 097 0081

0,1145

 
214. Rīga

0100 097 0150

1,3160

 
215. Rīga

0100 097 0152

3,2950

 
216. Rīga

0100 103 0169

3,9620

 
217. Rīga

0100 103 0170

0,9750

 
218. Rīga

0100 068 2010

1,2100

 
219. Rīga

0100 082 0783

0,3344

Starptautiskā lidosta "Rīga"
220. Rīga

0100 099 0249

0,1500

Starptautiskā lidosta "Rīga"
221. Rīga 0100 068 0001 0,2110 Rīgas brīvostas pārvalde
222. Rīga 0100 068 0002 1,1428 Rīgas brīvostas pārvalde
223. Rīga 0100 068 0008 6,5413 Rīgas brīvostas pārvalde
224. Rīga 0100 068 0018 0,0645 Rīgas brīvostas pārvalde
225. Rīga 0100 068 0023 0,0859 Rīgas brīvostas pārvalde
226. Rīga 0100 068 0261 15,4294 Rīgas brīvostas pārvalde
227. Rīga 0100 068 2129 8,6335 Rīgas brīvostas pārvalde
228. Rīga 0100 077 0029 0,5380 Rīgas brīvostas pārvalde
229. Rīga 0100 077 0028 1,5849 Rīgas brīvostas pārvalde
230. Rīga 0100 096 0073 0,0420 Rīgas brīvostas pārvalde
231. Rīga 0100 096 0074 0,0850 Rīgas brīvostas pārvalde
232. Rīga 0100 096 0077 0,0690 Rīgas brīvostas pārvalde
233. Rīga 0100 096 0079 0,0670 Rīgas brīvostas pārvalde
234. Rīga 0100 096 0083 0,1460 Rīgas brīvostas pārvalde
235. Rīga 0100 096 0084 0,1180 Rīgas brīvostas pārvalde
236. Rīga 0100 096 0090 0,1170 Rīgas brīvostas pārvalde
237. Rīga 0100 096 0095 0,1220 Rīgas brīvostas pārvalde
238. Rīga 0100 096 0096 0,1470 Rīgas brīvostas pārvalde
239. Rīga 0100 096 0108 0,3490 Rīgas brīvostas pārvalde
240. Rīga 0100 096 0115 0,3900 Rīgas brīvostas pārvalde
241. Rīga 0100 096 0116 0,0200 Rīgas brīvostas pārvalde
242. Rīga 0100 096 0118 0,0300 Rīgas brīvostas pārvalde
243. Rīga 0100 096 0146 0,0530 Rīgas brīvostas pārvalde
244. Rīga 0100 096 0147 0,0598 Rīgas brīvostas pārvalde
245. Rīga 0100 096 0149 0,1476 Rīgas brīvostas pārvalde
246. Rīga 0100 096 0160 0,1262 Rīgas brīvostas pārvalde
247. Rīga 0100 096 0163 0,0070 Rīgas brīvostas pārvalde
248. Rīga 0100 096 0165 0,1376 Rīgas brīvostas pārvalde
249. Rīga 0100 096 0198 0,0978 Rīgas brīvostas pārvalde
250. Rīga 0100 096 0200 1,2386 Rīgas brīvostas pārvalde
251. Rīga 0100 096 0210 0,1682 Rīgas brīvostas pārvalde
252. Rīga 0100 096 2005 0,4113 Rīgas brīvostas pārvalde
253. Rīga 0100 096 2010 0,1284 Rīgas brīvostas pārvalde
254. Rīga 0100 096 2014 2,1264 Rīgas brīvostas pārvalde
255. Rīga 0100 096 2015 0,0579 Rīgas brīvostas pārvalde
256. Rīga 0100 096 2027 0,1468 Rīgas brīvostas pārvalde
257. Rīga 0100 097 0014 3,6817 Rīgas brīvostas pārvalde
258. Rīga 0100 097 0047 0,5800 Rīgas brīvostas pārvalde
259. Rīga 0100 097 0049 3,6100 Rīgas brīvostas pārvalde
260. Rīga 0100 097 0078 0,4252 Rīgas brīvostas pārvalde
261. Rīga 0100 097 0086 0,1427 Rīgas brīvostas pārvalde
262. Rīga 0100 097 0153 0,4300 Rīgas brīvostas pārvalde
263. Rīga 0100 097 2112 3,3242 Rīgas brīvostas pārvalde
264. Rīga 0100 097 2115 8,4240 Rīgas brīvostas pārvalde
265. Rīga 0100 097 2116 24,1947 Rīgas brīvostas pārvalde
266. Rīga 0100 097 2119 16,3500 Rīgas brīvostas pārvalde
267. Rīga 0100 097 2122 3,7890 Rīgas brīvostas pārvalde
268. Rīga 0100 097 0204 0,5770 Rīgas brīvostas pārvalde
269. Rīga 0100 097 2130 1,5170 Rīgas brīvostas pārvalde
270. Rīga 0100 097 2134 0,8061 Rīgas brīvostas pārvalde
271. Rīga 0100 097 2170 4,5143 Rīgas brīvostas pārvalde
272. Rīga 0100 097 2197 0,9364 Rīgas brīvostas pārvalde
273. Rīga 0100 098 0021 1,2197 Rīgas brīvostas pārvalde
274. Rīga 0100 098 0022 0,0799 Rīgas brīvostas pārvalde
275. Rīga 0100 098 0023 0,0859 Rīgas brīvostas pārvalde
276. Rīga 0100 098 0025 1,6613 Rīgas brīvostas pārvalde
277. Rīga 0100 098 0027 0,3698 Rīgas brīvostas pārvalde
278. Rīga 0100 098 0028 0,1821 Rīgas brīvostas pārvalde
279. Rīga 0100 098 0031 0,7490 Rīgas brīvostas pārvalde
280. Rīga 0100 098 0039 9,0337 Rīgas brīvostas pārvalde
281. Rīga 0100 098 0043 7,7508 Rīgas brīvostas pārvalde
282. Rīga 0100 098 0055 1,0400 Rīgas brīvostas pārvalde
283. Rīga 0100 098 0058 1,8500 Rīgas brīvostas pārvalde
284. Rīga 0100 098 0062 1,5300 Rīgas brīvostas pārvalde
285. Rīga 0100 098 2030 1,0777 Rīgas brīvostas pārvalde
286. Rīga 0100 098 2031 0,6813 Rīgas brīvostas pārvalde
287. Rīga 0100 098 2040 3,3819 Rīgas brīvostas pārvalde
288. Rīga 0100 098 2041 0,1293 Rīgas brīvostas pārvalde
289. Rīga 0100 098 2044 0,1138 Rīgas brīvostas pārvalde
290. Rīga 0100 103 0117 0,0020 Rīgas brīvostas pārvalde
291. Rīga 0100 103 0120 0,0704 Rīgas brīvostas pārvalde
292. Rīga 0100 103 0122 0,0600 Rīgas brīvostas pārvalde
293. Rīga 0100 103 0127 1,5529 Rīgas brīvostas pārvalde
294. Rīga 0100 103 0128 3,9700 Rīgas brīvostas pārvalde
295. Rīga 0100 103 0133 0,3866 Rīgas brīvostas pārvalde
296. Rīga 0100 103 0134 0,1615 Rīgas brīvostas pārvalde
297. Rīga 0100 103 0250 0,1218 Rīgas brīvostas pārvalde
298. Rīga 0100 103 2058 0,3640 Rīgas brīvostas pārvalde
299. Rīga 0100 110 0055 0,9600 Rīgas brīvostas pārvalde
300. Rīga 0100 110 0086 0,5230 Rīgas brīvostas pārvalde
301. Rīga 0100 110 0109 1,9771 Rīgas brīvostas pārvalde
302. Rīga 0100 110 2111 0,5400 Rīgas brīvostas pārvalde
303. Rīga 0100 110 2142 3,8200 Rīgas brīvostas pārvalde
304. Rīga 0100 110 2143 0,5045 Rīgas brīvostas pārvalde
305. Rīga 0100 111 0251 0,3500 Rīgas brīvostas pārvalde
306. Rīga 0100 111 0254 0,0700 Rīgas brīvostas pārvalde
307. Rīga 0100 111 0294 0,0300 Rīgas brīvostas pārvalde
308. Rīga 0100 111 0296 0,0062 Rīgas brīvostas pārvalde
309. Rīga 0100 049 0158 0,2422 Dzelzceļa iecirknis Rīga–Jelgava
310. Rīga 0100 049 0159 0,2110 Dzelzceļa iecirknis Rīga–Jelgava
311. Rīga 0100 110 0109 1,0771 Dzelzceļa iecirknis Zasulauks–Bolderāja
312. Rīga 0100 040 0125 0,0131  
313. Rīga 0100 082 1185 0,0182  
314. Rīga 0100 082 2215 0,0110  
315. Rīga 0100 082 0514 0,2849  
316. Rīga 0100 082 1172 0,0477  
317. Rīga 0100 082 1173 0,0841  
318. Rīga 0100 082 1071 0,0204  
319. Rīga 0100 082 1186 0,0399  
320. Rīga 0100 082 1187 0,0219  
321. Rīga 0100 082 1188 0,0129  
322. Rīga 0100 082 2181 0,0723  
323. Rīga 0100 099 0799 0,0204  
324. Rīga 0100 099 0803 0,2703  
325. Rīga 0100 082 2182 0,0884  
326. Rīga 0100 004 0089 0,0072  
327. Rīga 0100 082 1332 0,0156  
328. Rīga 0100 082 1333 0,0384  
329. Rīga 0100 082 1334 0,3050  
330. Rīga 0100 082 1335 0,2775  
331. Rīga 0100 082 1360 1,1928  
332. Rīga 0100 082 1361 0,0061  
333. Rīga 0100 082 1362 1,4098  
334. Rīga 0100 004 0041 0,0006  
335. Rīga 0100 082 0662 0,0280  

Piezīmes.

1. * Zemes vienības platība norādīta atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem. Veicot zemes vienības kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības platība var tikt precizēta.

2. ** Zemes vienībai sastāda apgrūtinājumu plānu, kurā norāda apgrūtinājumu – aizsargjoslas gar ielām.

Tieslietu ministrs A.Štokenbergs
10.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 10.novembra rīkojumam Nr.648
Zemes vienības Rīgas administratīvajā teritorijā, kuras saglabājamas valsts īpašumā un nododamas Ekonomikas ministrijas valdījumā

(Pielikums grozīts ar MK 19.10.2011. rīkojumu Nr. 536; MK 16.04.2013. rīkojumu Nr. 155; MK 04.06.2013. rīkojumu Nr. 228; MK 18.02.2014. rīkojumu Nr. 74; MK 04.06.2014. rīkojumu Nr. 266; MK 23.09.2014. rīkojumu Nr. 537; MK 27.07.2016. rīkojumu Nr. 423)

Nr. p.k.

Administratīvā teritorija

Zemes vienības kadastra apzīmējums

Aptuvenā zemes vienības platība (ha)*

Būves kadastra apzīmējums

1. Rīga

01000112042

0,0428

01000110079004
2. Rīga

01000122051

0,0252

01000122018001
3. Rīga

01000160045

0,0104

01000160073002
4. Rīga

01000240004

0,0154

01000240148005
5. Rīga

01000500078

0,3109

01000500078001
6. Rīga

01000502036

0,0363

01000502036001
7. Rīga

01000532060

0,0178

01000530204002
8. Rīga

01000610168

0,0350

01000610168001
9. Rīga

01000642100

0,0496

01000642100004
10. Rīga

01000662067

0,0337

01000660172006
11. Rīga

01000702355

0,0084

01000702355001
12. Rīga

01000710099

0,2172

13. Rīga

01000712734

0,0073

01000712252003
14. Rīga

01000712765

0,0198

01000712427006
15. Rīga

01000722309

0,0105

01000720129002
16. Rīga

01000742102

0,0409

01000742102001
17. Rīga

01000760192

0,0217

01000760192001
18. Rīga

01000780032

0,0103

01000780402008
19. Rīga

01000782120

0,0190

01000782120001
20. Rīga

01000800056

0,0077

01000802023002
21. Rīga

01000840129

0,3420

22. Rīga

01000852117

0,0161

01000852117001
23. Rīga

01000870210

0,0372

01000870194017
24. Rīga

01000882024

0,0267

01000882024001
25. Rīga

01000910087

0,0085

01000910025001
26. Rīga

01000910206

0,0065

01000910206001
27. Rīga

01000932272

0,0082

01000932272001
28. Rīga

01001042071

0,0198

01001042071001
29. Rīga

01001052121

0,2525

30. Rīga

01001062388

0,0150

01001062185001
31. Rīga

01001072377

0,0111

01001072219001
32. Rīga

01001170091

0,0208

01001172091001
33. Rīga

01001170092

0,0267

01001172097001
34. Rīga

01001172129

0,0108

01001170166003
35. Rīga

01001172138

0,0177

01001172100001
36. Rīga

01001212612

0,0274

01001212612001
37. Rīga

01001222128

0,0203

01001220023001
38. Rīga

01001232133

0,0363

01001232133001
39. Rīga

01001242086

0,0134

01001242086001
40. Rīga

01001212243**

0,2544

41. Rīga

01001112092

0,0465

01001112092001
42. Rīga

01000670363

0,0084

01000670363001
43. Rīga

01000712596

0,0463

01000712596001
44. Rīga

01000760070

0,0122

01000762150001
45. Rīga

01000730071

0,083

01000730599003
46. Rīga

01001120069

0,0069

01001120002001
47. Rīga

01001120067

0,0270 01001129000001
48. Rīga

01001140261

0,0142 01001142295001
49. Rīga

01001100046

0,0338 01001102161001
50. Rīga

01000930186

0,0147 01000930190003
51. Rīga

01000770018

0,0062 01000770068002
52. Rīga

01001120060

0,0119 01001120040001
53. Rīga

01000642146

0,0121 01000642146001
54. Rīga

01000892116

0,0268 01000892116001
55. Rīga

01000912110

0,0227 01000912110001
56. Rīga

01000432030

0,0093 01000432017001
57. Rīga

01000892120

0,0483 01000892120001
58. Rīga

01000650037

0,0146 01000652022002
59. Rīga

01000030008

0,0104 01000030061001
60. Rīga

01001210575

0,0143 01001212517002
61. Rīga

01001130175

0,0088 01001132095007
62. Rīga

01001100056

0,0184 01001102065004
63. Rīga

01000110009

0,0160 01000110070007
64. Rīga

01000490020

0,0176 01000490213004
65. Rīga

01000580003

0,0301 01000582010001
66. Rīga

01000160057

0,0121 01000160083002
67. Rīga

01001220072

0,0253 01001222072002
68. Rīga

01000460025

0,0074 01000460006004
69. Rīga

01000720131

0,0143 01000722147001
70. Rīga

01000670032

0,0164 01000670220001
71. Rīga

01001110370

0,0370

01001110283001
72. Rīga

01001110364

0,0460

01001112080001
73. Rīga

01000682102

0,0169

01000682068002
74. Rīga

01000780086

0,0077

01000782117004
75. Rīga

01000520104

0,1645

01000520176003
01000520176004
76. Rīga

01001210803

0,0140

01001212523002
77. Rīga

01000710335

0,0420

01000712465001
78. Rīga

01001210769

0,0094

79. Rīga

01001130400

0,0476

01001132332001

80. Rīga

01000820758

0,0124

01000822118003

81. Rīga

01000770118

0,0060

01000772033001

82. Rīga

01000390117

0,0124

0100039004003
83. Rīga

0100 099 2399

0,0135

0100 099 2150 001

84. Rīga

0100 072 0245

0,0104

0100 072 2071 003

85. Rīga

0100 107 0452

0,0146

0100 107 2217 001

86.

Rīga

01000460089

0,0129

01000460123030

87.

Rīga

01000492048

0,0414

01000490145001

88.

Rīga

01000652041

0,0140

01000652041001

89.

(Svītrots ar MK 27.07.2016. rīkojumu Nr. 423)

90.

Rīga

01000670088

0,0310

01000670286001

91.

Rīga

01000742051

0,0178

01000742051009

92.

Rīga

01000760312

0,0080

01000760427003

93.

Rīga

01000760366

0,0121

01000760274004

94.

Rīga

01000800403

0,0156

01000802272001

95.

Rīga

01000800405

0,0238

01000800014001

96.

Rīga

01001030077

0,0148

97.

Rīga

01001062304

0,0150

01001062304001

98.

Rīga

01001070485

0,0123

01001070040007

99.

Rīga

01001170146

0,0300

01001170146001

100.

Rīga

01001172079

0,0150

01001172079001

101.

Rīga

01001210930

0,0202

01001212499001

102.

Rīga

01001220091

0,0152

01001222041002

103.

Rīga

01001240283

0,0170

01001242074001

104.

Rīga

01000250036

0,0067

01000250085004

105.

Rīga

01000240205

0,0254

01000244239001

106.

Rīga

01000360114

0,0144

01000360057001

107.

Rīga

01000650163

0,0110

01000652014004

108.

Rīga

01000730360

0,0150

01000730584002

Piezīmes.

1. * Zemes vienības platība norādīta atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem. Veicot zemes vienības kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības platība var tikt precizēta.

2. ** Zemes vienībai sastāda apgrūtinājumu plānu, kurā norāda apgrūtinājumu – aizsargjoslas gar ielām.

Tieslietu ministrs A.Štokenbergs
11.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 10.novembra rīkojumam Nr.648
Zemes vienības Rīgas administratīvajā teritorijā, kuras saglabājamas valsts īpašumā un nododamas Finanšu ministrijas valdījumā

(Pielikums grozīts ar MK 19.10.2011. rīkojumu Nr. 536; MK 11.04.2012. rīkojumu Nr. 173; MK 13.11.2012. rīkojumu Nr. 538; MK 16.04.2013. rīkojumu Nr. 155; MK 25.06.2013. rīkojumu Nr. 272; MK 04.06.2014. rīkojumu Nr. 266; MK 25.11.2014. rīkojumu Nr. 669; MK 25.03.2015. rīkojumu Nr. 144; MK 28.07.2015. rīkojumu Nr. 406; MK 05.07.2016. rīkojumu Nr. 374; MK 27.07.2016. rīkojumu Nr. 423; MK 16.01.2017. rīkojumu Nr. 24; MK 14.02.2017. rīkojumu Nr. 72; MK 07.06.2017. rīkojumu Nr. 292; MK 18.07.2017. rīkojumu Nr. 368; MK 08.11.2018. rīkojumu Nr. 596; MK 27.11.2018. rīkojumu Nr. 640; MK 26.02.2019. rīkojumu Nr. 94; MK 11.06.2019. rīkojumu Nr. 278; MK 29.10.2019. rīkojumu Nr. 528; MK 13.08.2020. rīkojumu Nr. 417; MK 25.03.2021. rīkojumu Nr. 193)

Nr. p.k.

Administratīvā teritorija

Zemes vienības kadastra apzīmējums

Aptuvenā zemes vienības platība (ha)*

Būves kadastra apzīmējums

1. Rīga

01000130010

0,0384

 
2. Rīga

01000392010

0,0743

 
3. Rīga

01000460019

0,0328

 
4. Rīga

01000460070

0,4064

 
5. Rīga

01000520191

0,2051

 
6. Rīga

01000522129

0,0805

 
7. Rīga

01000542006

0,5885

 
8. Rīga

01000550136

0,0731

 
9. Rīga

01000562084

0,0567

 
10. Rīga

01000570066

0,1571

 
11. Rīga

01000600051

0,0628

 
12. Rīga

01000680291

0,9194

 
13. Rīga

01000700555

0,0621

 
14. Rīga

01000722108

0,0459 (174/845 domājamās daļas)

 
15. Rīga

01000730394

0,0954

 
16. Rīga

01000742049

0,0676

 
17. Rīga

01000762052

0,1849

 
18. Rīga

01000762149

0,2017

 
19. Rīga

01000800124

0,1198

 
20. Rīga

01000800607

0,0597

 
21. Rīga

01000820461

0,0870

 
22. Rīga

01000892131

0,0605

 
23. (Svītrots ar MK 19.10.2011. rīkojumu Nr. 536)
24. Rīga

01000960003

0,0613 (1/2 domājamās daļas)

 
25. Rīga

01000990522

0,0600

 
26. Rīga

01001000147

0,0935

 
27. Rīga

01001010122

0,0879

 
28. Rīga

01001060108

0,0901

 
29. Rīga

01001110232

0,0881

 
30. Rīga

01001130296

0,0214

 
31. Rīga

01001132332

0,1602

 
32. Rīga

01001160185

0,0812 (1/2 domājamās daļas)

 
33. Rīga

01001192088

0,0479

 
34. Rīga

01001211395

0,7923

 
35. Rīga

01001212566

2,1814

 
36. Rīga

01001222036

1,1053

 
37. Rīga

01001232067

0,3298

 
38. Rīga

01001232253

0,1174

 
39. Rīga

01001240033

0,0600 (1/2 domājamās daļas)

 
40. Rīga

01001256649

0,0204

 
41. Rīga

01001272073

0,1022

 
42. Rīga

01001280079

0,122

 
43. Rīga

01001280081

0,1069

 
44. Rīga

01001280215

0,0397

 
45. Rīga

01000492072**

0,0176

 
46. Rīga

01000582005**

0,0393

 
47. Rīga

01001060220**

0,2619

 
48. Rīga

01000920392

0,0773

 
49. Rīga

01001256120

0,0345

 
50. Rīga

01001010086

0,0999

 
51. Rīga

01000820031

0,112 (1/2 domājamās daļas)

 
52. Rīga

01000720003

0,1529

 
53. Rīga

01000560132

0,3109

 
54. Rīga

01000560220

0,0477

 
55. Rīga

01000410110

0,0577

 
56. Rīga

01000640119

0,0786

 
57. Rīga

01001010038

0,0724

 
58. Rīga

01001212578

0,4096

 
59. Rīga

01000960179

0,3968

 
60. Rīga

01001160269

0,1714

 
61. Rīga

01000750285

0,0198

 
62. Rīga

01000520063

0,1349  
63. Rīga

01000670010

0,0102  
64. Rīga

01000780872

0,0600  
65. Rīga

01000802185

0,1264  
66. Rīga

01000870139

0,2885  
67. Rīga

01000870194

0,8988  
68. Rīga

01000870264

0,3053  
69. Rīga

01000872040

0,0850  
70. Rīga

01000920132

0,1590  
71. Rīga

01000920133

0,7656  
72. Rīga

01000922341

1,1987  
73. Rīga

01000970164

0,1174

(2/12 domājamās daļas)

 
74. Rīga

01001020090

0,0662

(2/3 domājamās daļas)

 
75. Rīga

01001282080

1,6427  
76. Rīga

01000820351

0,1100  
77. Rīga

01000780075

0,0300  
78. Rīga

01000540016

0,0295  
79. Rīga

01000540014

0,7711  
80. Rīga

01001030098

1,8045  
81. Rīga

01000240022

0,5062  
82. Rīga

01000700718

0,0730

(2/15 domājamās daļas)

 
83. Rīga

01001080042

0,2399

(1/2 domājamās daļas)

 
84. (Svītrots ar MK 16.04.2013. rīkojumu Nr. 155)
85. Rīga 01001070034

0,0859

 
86. Rīga 01000880153

0,0800

01000880055005
87. Rīga 01000922221

0,1439

 
88. Rīga 01000750398

0,0838 (3/8 domājamās daļas)

 
89. Rīga 01001240060

0,0615

 
90. Rīga

01000250104***

0,1120

 
91. Rīga

01000550172

0,1145

(1/2 domājamās daļas)

 
92. Rīga

01000490060

0,0143

 
93. Rīga

01000800066

0,1200

 
94. Rīga

01001260052

0,0584

 
95. Rīga

01000550044***

0,3280

 
96. Rīga

01000200003

0,0986

 
97. Rīga

01000570014

0,1249

(4/45 domājamās daļas)

 
98. Rīga

01000872084

0,0834

 
99. Rīga

01001130050**

0,1300

 
100. Rīga

01000580009

0,0538

 
101. (Svītrots ar MK 28.07.2015. rīkojumu Nr. 406)
102. Rīga 01000760101 0,1337
1/4 domājamā daļa
 
103. Rīga 01000430139 0,1390 01000432005012
01000432005021
01000432005023
104. Rīga 01000242086 0,0287  
105. Rīga 01000990525 0,0716
1/4 domājamā daļa
 
106. Rīga 01000430097 0,1859
1/4 domājamā daļa
 
107. Rīga 01000460122 0,0669
1/4 domājamā daļa
 
108. Rīga 01000920503 2,1630  
109. Rīga 01000802145 0,9149***  
110. Rīga 01000350016 0,0107  
111. Rīga 01001212547 0,0584***  
112. Rīga 01000730196 0,1760***  
113. Rīga 01000510022 0,1460  
114. Rīga 01001230169 0,1159**  
115. Rīga 01000810102 0,0696  
116. Rīga 01000750406 0,1560  
117. Rīga 01000450128 0,0600  
118. Rīga 01000930304 0,1230***  
119. Rīga 01000880062 0,7080***  
120. Rīga 01001210408 0,0610  
121. Rīga 01000920504 2,1970  
122. Rīga 0100 092 2248 0,4807  
123. Rīga 0100 012 2016 0,8700  
124. Rīga 0100 084 0448 0,0698  
125. Rīga 01001072321 0,0980  
126. Rīga 01000800119 0,2780
3/5 domājamās daļas
 
127. Rīga 01000772064 0,0338  
128. Rīga 01000920519 0,0817  
129. Rīga 01000770127 0,0943  
130. Rīga 01001280170 0,1402
1/2 domājamās daļas
 
131. Rīga 01001100042 0,2127  
132. Rīga 01001100102 0,2543  
133. Rīga 01001190384 0,0489  
134. Rīga 01001260056 0,3437  
135. (Svītrots ar MK 28.07.2015. rīkojumu Nr. 406)
136. (Svītrots ar MK 28.07.2015. rīkojumu Nr. 406)
137. Rīga 01000910201 0,0453  
138. Rīga 01000990542 0,0700  
139. Rīga 01001200519 0,1208
1/6 domājamā daļa
 
140. Rīga 01001000012 0,0600  
141. Rīga 01001210970 0,1012  
142. Rīga 01000880012 0,4548
3/4 domājamās daļas
 
143. Rīga 01000752117 0,1188
1/2 domājamās daļas

 

144. Rīga 01000662038 0,0334  
145. Rīga 01000990367 0,1000  
146. Rīga 01001170078 0,1171  
147. Rīga 01000930340 0,0670

 

148. Rīga 01001220163 0,0790
74/100 domājamās daļas
 
149. Rīga 01000930274 0,1330  
150. Rīga 01000450033 0,0990
2/15 domājamās daļas
 
151. Rīga 01000460036 0,0835
14/25 domājamās daļas
 
152. Rīga 01000500045 0,0340  
153. Rīga 01000392012 0,0675  
154. Rīga 01000590232 0,1435 ***  
155. Rīga 01000550104 0,0800  
156. Rīga 01000780391 0,1007  

157.

Rīga 0100 075 0539 0,1073
1/4 domājamā daļa
 

158.

Rīga 0100 087 0261 0,0209  

159.

Rīga 0100 086 2072 0,1449  

160.

Rīga 0100 117 0011 0,1411
7/15 domājamās daļas
 
161. Rīga 0100 081 0501 0,1516
1/2 domājamās daļas
 
162. Rīga 0100 121 0634 0,0785  
163. Rīga 0100 075 0552 0,1419
529/1419 domājamās daļas
 
164. Rīga 0100 121 0800 0,0755  
165. Rīga 0100 088 0164 0,2100  
166. Rīga 0100 082 0989 0,1020  
167. Rīga 0100 055 0173 0,0702
3/4 domājamās daļas
 
168. Rīga 01000182069 0,4101  

169.

Rīga

0100 012 0067

0,0400

 

170.

Rīga

0100 092 0298

0,0807

 

171.

Rīga

0100 043 0135

0,0190

 

172.

Rīga

0100 124 0212

0,1343
1/3 domājamā daļa

 

173.

Rīga

0100 121 1015

0,1727
1/2 domājamā daļa

 

174.

Rīga

0100 113 0479

0,1875

 
175. Rīga 0100 074 0108 0,0922

2/5 domājamās daļas

 
176. Rīga 0100 055 0113 0,0732

1/24 domājamā daļa

 
177. Rīga 0100 054 0176 0,0234  
178. Rīga 0100 123 0077 0,1120  
179. Rīga 0100 082 0026 0,1000  
180. Rīga 0100 087 0243 1,2510  
181. Rīga 0100 070 0450 0,0315  
182. Rīga 0100 062 2101 1,0856  

183.

Rīga

0100 055 0162

0,0651

 

184.

Rīga

0100 071 0832

0,0862

 

185.

Rīga

0100 078 0704

0,0597

 

186.

Rīga

0100 082 0336

0,0700
1/2 domājamā daļa

 

187.

Rīga

0100 051 0047

0,7800

 

188.

Rīga

0100 061 2074

0,0699

 

189.

Rīga

0100 089 0211

0,1013

 

190.

Rīga

0100 040 2015

0,0240

 

191.

Rīga

0100 045 0102

0,0339

 

192.

Rīga

01000520201

0,0053

 

193.

Rīga

01000520240

0,0005

 

194.

Rīga

01000710236

0,7420

 

195.

Rīga

01000750393

0,1008
1/8 domājamā daļa

 
196. Rīga

0100 107 0618

0,8800

 
197. Rīga

0100 071 0939

0,1284

 
198. Rīga

0100 087 0313

0,0039

 
199. Rīga

0100 071 0676

0,0900

 
200. Rīga

0100 050 0049

0,0670

 
201. Rīga

0100 083 0095

0,1567
1/6 domājamā daļa

 
202. Rīga

0100 080 2198

0,1915

 
203. Rīga

0100 093 0307

0,0815

1/5 domājamā daļa

 
204. Rīga

0100 101 0084

0,0823

 
205. Rīga

0100 058 0214

0,0030

 
206. Rīga

0100 102 0025

0,1400***

 

207. Rīga

0100 127 0365

0,1188
1/2 domājamā daļa

 

Piezīmes.

1. * Zemes vienības platība norādīta atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem. Veicot zemes vienības kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības platība var tikt precizēta.

2. ** Zemes vienībai sagatavo apgrūtinājumu plānu, kurā norāda apgrūtinājumu – aizsargjoslas gar ielām.

3. *** Platībā, kura atrodas ārpus ielu teritorijas, kas noteikta saskaņā ar Rīgas domes 2005.gada 20.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.34 "Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi" (17.pielikuma "Galvenās aizsargjoslas un citi zemesgabalu izmantošanas aprobežojumi M 1:10000" daļa "Sarkanās līnijas").

Tieslietu ministrs A.Štokenbergs
12.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 10.novembra rīkojumam Nr.648
Zemes vienības Rīgas administratīvajā teritorijā, kuras nododamas valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" valdījumā nostiprināšanai zemesgrāmatā un tālākai privatizācijai

(Pielikums grozīts ar MK 19.10.2011. rīkojumu Nr.536)

Nr. p.k.

Administratīvā teritorija

Zemes vienības kadastra apzīmējums

Aptuvenā zemes vienības platība (ha)*

Būves kadastra apzīmējums

1. Rīga

01000240282

0,2825

2. Rīga

01000462030

0,0859

3. Rīga

01000462037

0,1413

4. Rīga

01000470004

0,0580

5. Rīga

01000470005

0,0629

6. Rīga

01000672111

0,0179

7. Rīga

01000710665

0,7802

8. Rīga

01000772072

0,0762

9. Rīga

01000852051

0,2861

10. Rīga

01000882009

0,0254

11. Rīga

01000882010**

0,0858

12. Rīga

01000882019

0,0531

13. Rīga

01001212567

1,4345

14. Rīga

01001212590

0,4758

15. Rīga

01001212667

1,1862

16. Rīga

01001212810

0,0695

17. Rīga

01000730599

0,4054

18. Rīga

01000730601

1,3014

19. Rīga

01000732076

0,5903

20. Rīga

01000612031

0,2051

21. Rīga

01001210451

0,0239

22. Rīga

01000132030

0,9304

23. Rīga

01000730082

0,4714

24. Rīga

01000722136

0,4800
25. Rīga

01000370062

0,1904

(96/772 domājamās daļas)

26. Rīga

01000130032

0,0997
27. Rīga

01000990317

0,5493

Piezīmes.

1. * Zemes vienības platība norādīta atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem. Veicot zemes vienības kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības platība var tikt precizēta.

2. ** Zemes vienībai sagatavo apgrūtinājumu plānu, kurā norāda apgrūtinājumu – aizsargjoslas gar ielām.

Tieslietu ministrs A.Štokenbergs
13.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 10.novembra rīkojumam Nr.648

(Pielikums MK 19.10.2011. rīkojuma Nr.536 redakcijā, kas grozīta ar MK 11.12.2013. rīkojumu Nr.621)

Nr. p.k.

Administratīvā teritorija

Zemes vienības kadastra apzīmējums

Zemes vienības aptuvenā platība (ha)*

Būves kadastra apzīmējums

1. Rīga

01000490003

0,0020
2. Rīga

01000490004

0,0015
3. Rīga

01000490005

0,0061
4. Rīga

01000490006

0,0087
5. Rīga

01000060029

0,1540

Piezīme. * Zemes vienības platība norādīta atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem. Veicot zemes vienības kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības platība var tikt precizēta.

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par zemes vienību Rīgas administratīvajā teritorijā piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: rīkojums Numurs: 648Pieņemts: 10.11.2010.Stājas spēkā: 10.11.2010.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 180, 12.11.2010.
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Citi saistītie dokumenti
221141
{"selected":{"value":"16.06.2021","content":"<font class='s-1'>16.06.2021.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"16.06.2021","iso_value":"2021\/06\/16","content":"<font class='s-1'>16.06.2021.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"18.05.2021","iso_value":"2021\/05\/18","content":"<font class='s-1'>18.05.2021.-15.06.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"25.03.2021","iso_value":"2021\/03\/25","content":"<font class='s-1'>25.03.2021.-17.05.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"19.08.2020","iso_value":"2020\/08\/19","content":"<font class='s-1'>19.08.2020.-24.03.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"13.08.2020","iso_value":"2020\/08\/13","content":"<font class='s-1'>13.08.2020.-18.08.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"29.10.2019","iso_value":"2019\/10\/29","content":"<font class='s-1'>29.10.2019.-12.08.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"11.06.2019","iso_value":"2019\/06\/11","content":"<font class='s-1'>11.06.2019.-28.10.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"26.02.2019","iso_value":"2019\/02\/26","content":"<font class='s-1'>26.02.2019.-10.06.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"27.11.2018","iso_value":"2018\/11\/27","content":"<font class='s-1'>27.11.2018.-25.02.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"08.11.2018","iso_value":"2018\/11\/08","content":"<font class='s-1'>08.11.2018.-26.11.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"18.07.2017","iso_value":"2017\/07\/18","content":"<font class='s-1'>18.07.2017.-07.11.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"28.06.2017","iso_value":"2017\/06\/28","content":"<font class='s-1'>28.06.2017.-17.07.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"07.06.2017","iso_value":"2017\/06\/07","content":"<font class='s-1'>07.06.2017.-27.06.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"14.02.2017","iso_value":"2017\/02\/14","content":"<font class='s-1'>14.02.2017.-06.06.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"16.01.2017","iso_value":"2017\/01\/16","content":"<font class='s-1'>16.01.2017.-13.02.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"27.07.2016","iso_value":"2016\/07\/27","content":"<font class='s-1'>27.07.2016.-15.01.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"05.07.2016","iso_value":"2016\/07\/05","content":"<font class='s-1'>05.07.2016.-26.07.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"28.07.2015","iso_value":"2015\/07\/28","content":"<font class='s-1'>28.07.2015.-04.07.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"25.03.2015","iso_value":"2015\/03\/25","content":"<font class='s-1'>25.03.2015.-27.07.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"11.02.2015","iso_value":"2015\/02\/11","content":"<font class='s-1'>11.02.2015.-24.03.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"25.11.2014","iso_value":"2014\/11\/25","content":"<font class='s-1'>25.11.2014.-10.02.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"23.09.2014","iso_value":"2014\/09\/23","content":"<font class='s-1'>23.09.2014.-24.11.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"04.06.2014","iso_value":"2014\/06\/04","content":"<font class='s-1'>04.06.2014.-22.09.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"23.04.2014","iso_value":"2014\/04\/23","content":"<font class='s-1'>23.04.2014.-03.06.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"18.02.2014","iso_value":"2014\/02\/18","content":"<font class='s-1'>18.02.2014.-22.04.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"11.12.2013","iso_value":"2013\/12\/11","content":"<font class='s-1'>11.12.2013.-17.02.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"25.06.2013","iso_value":"2013\/06\/25","content":"<font class='s-1'>25.06.2013.-10.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"04.06.2013","iso_value":"2013\/06\/04","content":"<font class='s-1'>04.06.2013.-24.06.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"16.04.2013","iso_value":"2013\/04\/16","content":"<font class='s-1'>16.04.2013.-03.06.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"13.11.2012","iso_value":"2012\/11\/13","content":"<font class='s-1'>13.11.2012.-15.04.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"11.04.2012","iso_value":"2012\/04\/11","content":"<font class='s-1'>11.04.2012.-12.11.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"22.02.2012","iso_value":"2012\/02\/22","content":"<font class='s-1'>22.02.2012.-10.04.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"19.10.2011","iso_value":"2011\/10\/19","content":"<font class='s-1'>19.10.2011.-21.02.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"10.11.2010","iso_value":"2010\/11\/10","content":"<font class='s-1'>10.11.2010.-18.10.2011.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
16.06.2021
85
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)