Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta rīkojums Nr.648

Rīgā 2010.gada 10.novembrī (prot. Nr.59 28.§)
Par zemes vienību Rīgas administratīvajā teritorijā piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā

1. Saglabāt valsts īpašumā un nodot Aizsardzības ministrijas valdījumā šā rīkojuma 1.pielikumā minētās zemes vienības, kas nepieciešamas Aizsardzības ministrijas funkciju nodrošināšanai saskaņā ar Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumu Nr.236 "Aizsardzības ministrijas nolikums" 4.2.apakšpunktu.

2. Saglabāt valsts īpašumā un nodot Iekšlietu ministrijas valdījumā šā rīkojuma 2.pielikumā minēto zemes vienību, kas nepieciešama Iekšlietu ministrijas funkciju nodrošināšanai saskaņā ar Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumu Nr.240 "Iekšlietu ministrijas nolikums" 4.2.apakšpunktu.

3. Saglabāt valsts īpašumā un nodot Izglītības un zinātnes ministrijas valdījumā šā rīkojuma 3.pielikumā minētās zemes vienības, kas nepieciešamas Izglītības un zinātnes ministrijas funkciju nodrošināšanai saskaņā ar Ministru kabineta 2003.gada 16.septembra noteikumu Nr.528 "Izglītības un zinātnes ministrijas nolikums" 4.2.apakšpunktu.

4. Saglabāt valsts īpašumā un nodot Labklājības ministrijas valdījumā šā rīkojuma 4.pielikumā minētās zemes vienības, kas nepieciešamas ārstniecības, veselības un sociālās aprūpes iestāžu apbūves uzturēšanai saskaņā ar Ministru kabineta 2004.gada 27.janvāra noteikumu Nr.49 "Labklājības ministrijas nolikums" 4.2.apakšpunktu.

5. Saglabāt valsts īpašumā un nodot Tieslietu ministrijas valdījumā šā rīkojuma 5.pielikumā minētās zemes vienības, kas nepieciešamas ieslodzījuma vietu uzturēšanai saskaņā ar Ministru kabineta 2003.gada 14.maija noteikumu Nr.243 "Tieslietu ministrijas nolikums" 24.4.apakšpunktu un Ministru kabineta 2005.gada 1.novembra noteikumu Nr.827 "Ieslodzījuma vietu pārvaldes nolikums" 3.punktu.

6. Saglabāt valsts īpašumā un nodot Veselības ministrijas valdījumā šā rīkojuma 6.pielikumā minētās zemes vienības, kas nepieciešamas Veselības ministrijas funkciju nodrošināšanai saskaņā ar Ministru kabineta 2004.gada 13.aprīļa noteikumu Nr.286 "Veselības ministrijas nolikums" 4.2.apakšpunktu.

7. Saglabāt valsts īpašumā un nodot Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valdījumā šā rīkojuma 7.pielikumā minēto zemes vienību, kas nepieciešama Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas funkciju nodrošināšanai saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 29.marta noteikumu Nr.233 "Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas nolikums" 4.5.apakšpunktu.

(MK 19.10.2011. rīkojuma Nr.536 redakcijā)

8. Saglabāt valsts īpašumā un nodot Zemkopības ministrijas valdījumā šā rīkojuma 8.pielikumā minēto zemes vienību, kas nepieciešama Zemkopības ministrijas funkciju nodrošināšanai saskaņā ar Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumu Nr.245 "Zemkopības ministrijas nolikums" 4.2.apakšpunktu.

9. Saglabāt valsts īpašumā un nodot Satiksmes ministrijas valdījumā šā rīkojuma 9.pielikumā minētās zemes vienības, uz kurām atrodas valsts transporta un sakaru komunikācijas, valsts transporta, sakaru iestāžu un uzņēmumu valdījumā esošās ēkas (būves), zemes vienības, kas nepieciešamas šo objektu uzturēšanai atbilstoši zemes ierīcības projektam saskaņā ar likuma "Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās" 8.panta trešo daļu, kā arī citas šā rīkojuma 9.pielikumā minētās zemes vienības, kas nepieciešamas Satiksmes ministrijas funkciju nodrošināšanai saskaņā ar Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumu Nr.242 "Satiksmes ministrijas nolikums" 4.2.apakšpunktu.

10. Saglabāt valsts īpašumā un nodot Ekonomikas ministrijas valdījumā šā rīkojuma 10.pielikumā minētās zemes vienības, uz kurām atrodas akciju sabiedrības "Latvenergo" īpašumā vai valdījumā esošie energoapgādes objekti un kas nepieciešamas valsts komercdarbības veikšanai saskaņā ar likuma "Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās" 8.panta 4.1 daļu, kā arī citas šā rīkojuma 10.pielikumā minētās zemes vienības, kas nepieciešamas Ekonomikas ministrijas funkciju nodrošināšanai saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 23.marta noteikumu Nr.271 "Ekonomikas ministrijas nolikums" 4.2.apakšpunktu.

11. Saglabāt valsts īpašumā un nodot Finanšu ministrijas valdījumā šā rīkojuma 11.pielikumā minētās zemes vienības, kas nepieciešamas Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likumā un likuma "Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās" 8.panta sestajā daļā minēto funkciju nodrošināšanai.

11.1 Saglabāt valsts īpašumā un nodot Kultūras ministrijas valdījumā šā rīkojuma 13.pielikumā minētās zemes vienības, kas nepieciešamas Kultūras ministrijas funkciju nodrošināšanai saskaņā ar Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumu Nr.241 "Kultūras ministrijas nolikums" 4.3.apakšpunktu.

(MK 11.12.2013. rīkojuma Nr.621 redakcijā)

12. Nodot valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" valdījumā šā rīkojuma 12.pielikumā minētās zemes vienības nostiprināšanai zemesgrāmatā saskaņā ar likuma "Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās" 8.panta septīto daļu un tālākai privatizācijai.

13. Šā rīkojuma 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11. un 11.1 punktā minētajām ministrijām un valsts akciju sabiedrībai "Privatizācijas aģentūra" šā rīkojuma pielikumos minētās zemes vienības normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ierakstīt zemesgrāmatā uz valsts vārda savā personā, iesniedzot likuma "Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās" 13.panta pirmajā daļā noteiktos dokumentus.

(Grozīts ar MK 19.10.2011. rīkojumu Nr.536)

Ministru prezidents, reģionālās attīstības unmpašvaldību lietu ministrs V.Dombrovskis

Tieslietu ministrs A.Štokenbergs
1.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 10.novembra rīkojumam Nr.648
Zemes vienības Rīgas administratīvajā teritorijā, kuras saglabājamas valsts īpašumā un nododamas Aizsardzības ministrijas valdījumā

(Pielikums grozīts ar MK 22.02.2012. rīkojumu Nr.92)

Nr. p.k.

Administratīvā teritorija

Zemes vienības kadastra apzīmējums

Aptuvenā zemes vienības platība (ha)

Būves kadastra apzīmējums

1.Rīga

01000850228

3,1728

01000850228001;

01000850228002

2.Rīga

01000850229

5,9626

01000850229001;

01000850229002;

01000850229003;

01000850229004;

01000850229005;

01000850229006;

01000850229007;

01000850229008;

01000850229009;

01000850229010;

01000850229011;

01000850229012;

01000850229013;

01000850229014;

01000850229015

3.Rīga

0100 109 0007

1,1

0100 103 2055 001
4.Rīga

0100 103 2055

4,121

0100 103 2055 002;

0100 103 2055 003

Tieslietu ministrs A.Štokenbergs
2.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 10.novembra rīkojumam Nr.648
Zemes vienības Rīgas administratīvajā teritorijā, kuras saglabājamas valsts īpašumā un nododamas Iekšlietu ministrijas valdījumā

(Pielikums MK 28.07.2015. rīkojuma Nr.406 redakcijā)

Nr.p. k.Administratīvā teritorijaZemes vienības kadastra apzīmējumsAptuvenā zemes vienības platība (ha)*Būves kadastra apzīmējums
1.Rīga010012125746,2016

01001212574015;

01001212574016;

01001212574017;

01001212574018;

01001212574019;

01001212574020;

01001212574021;

01001212574022;

01001212574023;

01001212574024;

01001212574025;

01001212574026;

01001212574027;

01001212574028;

01001212574029;

01001212574030;

01001212574031;

01001212574032;

01001212574033;

01001212574035;

01001212574037

2.Rīga010012122190,750001001212219001
3.Rīga010009721070,4900

01000972107001;

01000972107002

4.Rīga010001501340,2774

01000150134001;

01000150134002

5.Rīga01000860086

0,3980

01000860086001;

01000860086003;

01000860086004;

01000860086005

Piezīme.* Zemes vienības platība norādīta atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem. Veicot zemes vienības kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības platība var tikt precizēta.

3.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 10.novembra rīkojumam Nr.648
Zemes vienības Rīgas administratīvajā teritorijā, kuras saglabājamas valsts īpašumā un nododamas Izglītības un zinātnes ministrijas valdījumā

(Pielikums grozīts ar MK 19.10.2011. rīkojumu Nr. 536; MK 23.04.2014. rīkojumu Nr. 177; MK 11.02.2015. rīkojumu Nr. 70; MK 28.06.2017. rīkojumu Nr. 334)

Nr. p.k.

Administratīvā teritorija

Zemes vienības kadastra apzīmējums

Aptuvenā zemes vienības platība (ha)*

Būves kadastra apzīmējums

1.Rīga

01000242058

0,1461

01000242058001
2.Rīga

01000252026

0,8982

01000252026001
3.Rīga

01000462036

0,3212

 
4.Rīga

01000540055

0,8248

01000540055001;

01000540055002

5.Rīga

01000702495

0,1246

01000702388001;

01000702388004

6.Rīga

01000920517

0,4018

 
7.Rīga

01001032054

0,2667

01001032054001;

01001032054002

8.Rīga

01001042042

1,5418

01001040009005;

01001040009012;

01001040009013

9.Rīga

01001150309

0,6710

 
10.Rīga

01001150310

0,6273

01001150309014
11.Rīga

01000610092

0,4974

01000610092001
12.Rīga

01000960172**

0,6440

01000960172001;

01000960172005

13.Rīga

01001152028**

1,2678

 
14.Rīga

01000400021

0,7500

01000400021001;

01000400021002;

01000400021003

15.Rīga

01000400119

0,0800

 
16.Rīga

01000462053

0,0600

 

17.

Rīga

0100 071 2465

1,376

0100 071 0146 001;

0100 071 2465 002;

0100 071 2465 003

18.

Rīga

0100 071 0336

0,2923

 
19.Rīga0100 064 02160,0580 
20.Rīga0100 061 02100,21300100 061 0210 001
21.Rīga0100 093 21590,1180 
22.Rīga0100 104 00657,4546

0100 104 0065 001

0100 104 0065 002

0100 104 0065 003

0100 104 0065 004

0100 104 0065 005

0100 104 0065 006

0100 104 0065 007

Piezīmes.

1. * Zemes vienības platība norādīta atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem. Veicot zemes vienības kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības platība var tikt precizēta.

2. ** Zemes vienībai sagatavo apgrūtinājumu plānu, kurā norāda apgrūtinājumu – aizsargjoslas gar ielām.

Tieslietu ministrs A.Štokenbergs
4.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 10.novembra rīkojumam Nr.648
Zemes vienības Rīgas administratīvajā teritorijā, kuras saglabājamas valsts īpašumā un nododamas Labklājības ministrijas valdījumā

Nr. p.k.

Administratīvā teritorija

Zemes vienības kadastra apzīmējums

Aptuvenā zemes vienības platība (ha)*

Būves kadastra apzīmējums

1.Rīga

01000590231

0,3781

01000590231001;

01000590231009;

01000590231010;

01000590231011

2.Rīga

01000590241

1,6486

01000590241001;

01000590241011

3.Rīga

01000922457

0,0775

4.Rīga

01000922295**

0,7007

01000922295001;

01000922295003;

01000922295004;

01000922295006;

01000922295010;

01000922295011;

01000922295012

Piezīmes.

1. * Zemes vienības platība norādīta atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem. Veicot zemes vienības kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības platība var tikt precizēta.

2. ** Zemes vienībai sagatavo apgrūtinājumu plānu, kurā norāda apgrūtinājumu – aizsargjoslas gar ielām.

Tieslietu ministrs A.Štokenbergs
5.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 10.novembra rīkojumam Nr.648
Zemes vienības Rīgas administratīvajā teritorijā, kuras saglabājamas valsts īpašumā un nododamas Tieslietu ministrijas valdījumā

(Pielikums grozīts ar MK 19.10.2011. rīkojumu Nr.536)

Nr. p.k.

Administratīvā teritorija

Zemes vienības kadastra apzīmējums

Aptuvenā zemes vienības platība (ha)*

Būves kadastra apzīmējums

1.Rīga

01001214197

3,2216

01001212575009;

01001212575015;

01001212575010;

01001212575017;

01001212575012;

01001212575011;

01001212575014;

01001212575013;

01001212575016

2.Rīga

01001214198

0,4076

3.Rīga

01001211422**

1,0705

01001211422001;

01001211422002;

01001212574001;

01001212574002;

01001212574003;

01001212574004;

01001212574005;

01001212574006;

01001212574007;

01001212574008;

01001212574009;

01001212574010;

01001212574011;

01001212574012;

01001212574013;

01001212574014

4.Rīga

01000410078

0,1083

01000410078002

Piezīmes.

1. * Zemes vienības platība norādīta atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem. Veicot zemes vienības kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības platība var tikt precizēta.

2. ** Zemes vienībai sagatavo apgrūtinājumu plānu, kurā norāda apgrūtinājumu – aizsargjoslas gar ielām.

Tieslietu ministrs A.Štokenbergs
6.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 10.novembra rīkojumam Nr.648
Zemes vienības Rīgas administratīvajā teritorijā, kuras saglabājamas valsts īpašumā un nododamas Veselības ministrijas valdījumā

Nr. p.k.

Administratīvā teritorija

Zemes vienības kadastra apzīmējums

Aptuvenā zemes vienības platība (ha)*

Būves kadastra apzīmējums

1.Rīga

01000050032

0,0781

01000050032001;

01000050032002

2.Rīga

01000442010

0,0448

01000442010001
3.Rīga

01000560102**

0,1687

Piezīmes.

1. * Zemes vienības platība norādīta atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem. Veicot zemes vienības kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības platība var tikt precizēta.

2. ** Zemes vienībai sagatavo apgrūtinājumu plānu, kurā norāda apgrūtinājumu – aizsargjoslas gar ielām.

Tieslietu ministrs A.Štokenbergs
7.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 10.novembra rīkojumam Nr.648
Zemes vienība Rīgas administratīvajā teritorijā, kura saglabājama valsts īpašumā un nododama Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valdījumā

(Rīkojuma nosaukums grozīts ar MK 19.10.2011. rīkojumu Nr.536)

Administratīvā teritorija

Zemes vienības kadastra apzīmējums

Aptuvenā zemes vienības platība (ha)*

Būves kadastra apzīmējums

Rīga01001100076

1,6848

Piezīme. * Zemes vienības platība norādīta atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem. Veicot zemes vienības kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības platība var tikt precizēta.

Tieslietu ministrs A.Štokenbergs
8.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 10.novembra rīkojumam Nr.648
Zemes vienība Rīgas administratīvajā teritorijā, kura saglabājama valsts īpašumā un nododama Zemkopības ministrijas valdījumā

Administratīvā teritorija

Zemes vienības kadastra apzīmējums

Aptuvenā zemes vienības platība (ha)*

Būves kadastra apzīmējums

Rīga

01001190285

0,7647

01001190285001;

01001190285002

Piezīme. * Zemes vienības platība norādīta atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem. Veicot zemes vienības kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības platība var tikt precizēta.

Tieslietu ministrs A.Štokenbergs
9.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 10.novembra rīkojumam Nr.648
Zemes vienības Rīgas administratīvajā teritorijā, kuras saglabājamas valsts īpašumā un nododamas Satiksmes ministrijas valdījumā

(Pielikums grozīts ar MK 19.10.2011. rīkojumu Nr. 536; MK 22.02.2012. rīkojumu Nr. 92; MK 04.06.2013. rīkojumu Nr. 228; MK 04.06.2014. rīkojumu Nr. 266; MK 11.02.2015. rīkojumu Nr. 70; MK 14.02.2017. rīkojumu Nr. 72; MK 19.08.2020. rīkojumu Nr. 452; MK 18.05.2021. rīkojumu Nr. 329; MK 16.06.2021. rīkojumu Nr. 424)

Nr. p.k.

Administratīvā teritorija

Zemes vienības kadastra apzīmējums

Aptuvenā zemes vienības platība (ha)*

Būves kadastra apzīmējums

1.Rīga

01000112025

9,9024 
2.Rīga

01000130045

0,1051 
3.Rīga

01000132019

14,5401 
4.Rīga

01000150136

0,6169 
5.Rīga

01000172041

12,0645

 
6.Rīga

01000262026

4,1399

 

7.(Svītrots ar MK 19.10.2011. rīkojumu Nr. 536)
8.Rīga

01000352050

8,143501000352050004
9.Rīga

01000372019

5,3138 
10.Rīga

01000380231

2,1745

Dzelzceļa iecirknis

Rīga–Krustpils

11.Rīga

01000450032

0,0450

Dzelzceļa iecirknis

Rīga–Krustpils

12.Rīga

01000460142

0,153401000460142001
13.Rīga

01000462045

0,1351

01000462017002;

dzelzceļa iecirknis Rīga–Krustpils

14.(Svītrots ar MK 19.10.2011. rīkojumu Nr. 536)
15.(Svītrots ar MK 19.10.2011. rīkojumu Nr. 536)
16.Rīga

01000492054

0,4583

Dzelzceļa iecirknis

Rīga–Jelgava

17.(Svītrots ar MK 19.10.2011. rīkojumu Nr. 536)
18.Rīga

01000550048

0,3841

01000550048001;

01000550048002;

01000550048004;

dzelzceļa iecirknis Rīga–Jelgava

19.Rīga

01000680009

0,0489 
20.Rīga

01000680010

0,0486 
21.Rīga

01000680026

0,0486 
22.Rīga

01000682028

96,2922 
23.Rīga

01000682086

2,7762 
24.Rīga

01000682088

55,5717 
25.Rīga

01000682089

27,9060 
26.(Svītrots ar MK 19.10.2011. rīkojumu Nr.536)
27.(Svītrots ar MK 19.10.2011. rīkojumu Nr.536)
28.(Svītrots ar MK 19.10.2011. rīkojumu Nr. 536)
29.(Svītrots ar MK 19.10.2011. rīkojumu Nr. 536)
30.Rīga

01000752156

8,6573 
31.(Svītrots ar MK 19.10.2011. rīkojumu Nr. 536)
32.Rīga

01000762123

7,9006 
33.(Svītrots ar MK 19.10.2011. rīkojumu Nr. 536)
34.(Svītrots ar MK 19.10.2011. rīkojumu Nr. 536)
35.Rīga

01000782154

0,0875 
36.Rīga

01000782168

80,2528

01000782168017;

01000782168018;

01000782168019;

01000782168021;

01000782168124;

01000782168125;

01000782168132;

01000782168136;

01000782168138;

01000782168141;

01000782168142;

01000782168143;

01000782168144;

01000782168145;

01000782168153;

01000782168154;

01000782168155;

01000782168156;

01000782168157;

01000782168161;

01000782168162;

01000782168168;

01000782168169;

01000782168170;

01000782168171;

01000782168172;

01000782168176;

01000782168177;

01000782168178;

01000782168179;

01000782168182;

01000782168183;

01000782168184;

01000782168195;

01000782168196;

01000782168197;

01000782168198;

01000782168199;

01000782168200;

01000782168201;

01000782168202;

01000782168203;

01000782168204;

01000782168205;

01000782168207;

01000782168208;

01000782168209;

01000782168210;

01000782168213;

01000782168215;

01000782168217;

01000782168218;

01000782168220;

01000782168221;

dzelzceļa iecirknis Jāņavārti–Ērgļi;

dzelzceļa iecirknis Šķirotavas stacijas B parks;

dzelzceļa iecirknis Šķirotavas stacijas Depo parks;

dzelzceļa iecirknis Šķirotavas stacijas E parks;

dzelzceļa iecirknis Šķirotavas stacijas J parks;

dzelzceļa iecirknis Rīga–Krustpils

37.Rīga

01000782202

1,1485Dzelzceļa iecirknis Šķirotavas stacijas Depo parks
38.Rīga

01000782205

0,5854 
39.(Svītrots ar MK 19.10.2011. rīkojumu Nr. 536)
40.Rīga

01000872044

0,1641Dzelzceļa iecirknis Čiekurkalns–Rīga
41.(Svītrots ar MK 19.10.2011. rīkojumu Nr. 536)
42.(Svītrots ar MK 19.10.2011. rīkojumu Nr. 536)
43.Rīga

01000872066

20,6014

01000872066001;

01000872066002

44.(Svītrots ar MK 19.10.2011. rīkojumu Nr. 536)
45.(Svītrots ar MK 19.10.2011. rīkojumu Nr. 536)
46.(Svītrots ar MK 19.10.2011. rīkojumu Nr. 536)
47.(Svītrots ar MK 19.10.2011. rīkojumu Nr. 536)
48.Rīga

01000912113

9,1227 
49.Rīga

01000912127

5,7281

 

50.(Svītrots ar MK 19.10.2011. rīkojumu Nr. 536)
51.Rīga

01000932232

6,4727

01000930437006;

01000930437007;

01000930437008;

01000930437009;

01000930437010;

01000930437011

52.Rīga

01000960010

0,1999 
53.Rīga

01000960028

0,1704 
54.Rīga

01000960055

0,1447 
55.Rīga

01000960069

0,0757 
56.Rīga

01000960071

0,1809 
57.Rīga

01000960094

0,0733 
58.Rīga

01000960103

0,2627 
59.Rīga

01000960145

0,2800 
60.Rīga

01000960187

0,0762 
61.Rīga

01000960188

0,0846 
62.Rīga

01000960191

0,2402 
63.Rīga

01000960197

0,0798 
64.Rīga

01000960217

0,0291 
65.Rīga

01000960227

1,845501000960237043
66.Rīga

01000960228

1,0696 
67.Rīga

01000960229

1,2577 
68.Rīga

01000960230

0,915401000960237043
69.Rīga

01000960232

2,6749

01000960237042;

01000960237043

70.Rīga

01000960245

0,1025 
71.Rīga

01000960249

0,0635 
72.Rīga

01000960254

0,2721 
73.Rīga

01000962003

55,8663 
74.Rīga

01000962008

5,0471 
75.Rīga

01000962009

1,3217 
76.Rīga

01000962017

0,0788 
77.Rīga

01000962018

0,0837 
78.Rīga

01000962019

0,1153 
79.Rīga

01000962039

0,2000 
80.Rīga

01000970020

1,5935 
81.Rīga

01000972031

54,4237 
82.Rīga

01000972032

19,3701 
83.Rīga

01000972033

9,7197 
84.Rīga

01000972089

0,7002 
85.Rīga

01000972127

1,1470 
86.Rīga

01000972161

0,3634 
87.Rīga

01000972162

0,9295 
88.Rīga

01000972172

17,0694 
89.Rīga

01000972173

0,5572 
90.Rīga

01000972182

1,111 
91.Rīga

01000980011

2,7915 
92.Rīga

01000982010

5,8968 
93.Rīga

01000982032

5,2655 
94.Rīga

01000982043

0,5928 
95.Rīga

01000992204

1,2242 
96.(Svītrots ar MK 19.10.2011. rīkojumu Nr. 536)
97.Rīga

01001022005

0,1827 
98.Rīga

01001022009

1,0412 
99.Rīga

01001032013

53,6238

 

100.Rīga

01001032014

67,6478 
101.Rīga

01001032057

68,2926 
102.(Svītrots ar MK 11.02.2015. rīkojumu Nr. 70)
103.Rīga

01001102181

1,6846Dzelzceļa iecirknis Zasulauks–Bolderāja
104.Rīga

01001110946

1,3226 
105.Rīga

01001110965

0,8856 
106.Rīga

01001110973

0,457 
107.Rīga

01001110977

0,8915 
108.Rīga

01001110978

6,0462 
109.Rīga

01001112026

1,7591

01001112026001;

01001112026002;

01001112026019;

01001112026020;

01001112026021;

01001112026022;

01001112026023

110.Rīga

01001112046

4,3245 
111.Rīga

01001112047

22,2141 
112.Rīga

01001112049

0,2219 
113.(Svītrots ar MK 19.10.2011. rīkojumu Nr. 536)
114.(Svītrots ar MK 19.10.2011. rīkojumu Nr. 536)
115.Rīga

01001130002

0,0936 
116.Rīga

01001132399

9,6416 
117.Rīga

01001200052

0,0566 
118.Rīga

01001202038

0,659 
119.Rīga

01001202146

11,6673 
120.Rīga

01001202193

11,3206 
121.(Svītrots ar MK 19.10.2011. rīkojumu Nr. 536)
122.(Svītrots ar MK 19.10.2011. rīkojumu Nr. 536)
123.(Svītrots ar MK 19.10.2011. rīkojumu Nr. 536)
124.Rīga

01001202575

7,6309 
125.Rīga

01001212581

2,3074 
126.(Svītrots ar MK 19.10.2011. rīkojumu Nr. 536)
127.(Svītrots ar MK 19.10.2011. rīkojumu Nr. 536)
128.Rīga

01001212664

23,6152

01001212664001;

01001212664002;

01001212664003;

01001212664004;

01001212664005;

01001212664006;

01001212664007

129.(Svītrots ar MK 19.10.2011. rīkojumu Nr. 536)
130.Rīga

01001212751

13,9605 
131.(Svītrots ar MK 19.10.2011. rīkojumu Nr. 536)
132.(Svītrots ar MK 19.10.2011. rīkojumu Nr. 536)
133.(Svītrots ar MK 19.10.2011. rīkojumu Nr. 536)
134.(Svītrots ar MK 19.10.2011. rīkojumu Nr. 536)
135.Rīga

01000600364

1,5317

01000600364001;

01000600364002;

01000600364004

136.Rīga

01000772011**

0,3422 
137.Rīga

01000772013**

0,1056 
138.Rīga

01000822132

8,2487 
139.Rīga

01001110976**

0,5157 
140.Rīga

01001262084**

8,2995 
141.Rīga

01000672097

1,6913Dzelzceļa iecirknis Zasulauks–Bolderāja
142.Rīga

01000802226

10,9391Dzelzceļa iecirknis Zasulauks–Bolderāja
143.Rīga

01000802227

3,4712Dzelzceļa iecirknis Zasulauks–Bolderāja
144.Rīga

01000970023

5,2223Dzelzceļa iecirknis Zasulauks–Bolderāja
145.Rīga

01000760079

2,5641 
146.Rīga

01000680022

11,4293 
147.Rīga

01000680027

7,7285 
148.Rīga

01000680015

12,757

01000682116001;

01000682137001

149.Rīga

01000682133

4,8548 
150.Rīga

01000682186

0,1356 
151.Rīga

01000912160

8,0092 
152.Rīga

01001030111

3,5665 
153.Rīga

01000680287

1,9471 
154.Rīga

01000680129

5,0777 
155.Rīga

01000960080

0,2841 
156.Rīga

01000962028

0,2277 
157.Rīga

01001132220

0,2090 
158.Rīga

01000782212

0,1227 
159.Rīga

01000970024

26,8479 
160.Rīga

01000970084

15,4029 
161.Rīga

01000972110

2,3463 
162.Rīga

01000972123

0,6399 
163.Rīga

01000972148

22,005 
164.Rīga

01000982038

0,4850 
165.Rīga

01000122055

1,2115 
166.Rīga

01000122032

4,5657 
167.Rīga

01001202323

25,0716 
168.Rīga

01000130184

2,7239 
169.Rīga

01000142058

3,3179 
170.Rīga

01000152047

3,5779 
171.Rīga

01000160139

1,5754 
172.Rīga

01001072251

1,2665 
173.Rīga

01001070329

0,1355 
174.Rīga

01001212665

17,4993

01001212665001;

01001212665002;

01001212665003;

01001212665004;

01001212665005;

01001212665007;

01001212665008;

01001212665009;

01001212665010;

01001212665011;

01001212665012;

01001212665013;

01001212665014;

01001212665015;

01001212665016;

01001212665019;

01001212665020;

01001212665021;

01001212665022;

01001212665023;

01001212665024;

01001212665025;

01001212665026

175.Rīga

01001260008

0,3265 
176.Rīga

01000702366

1,1716 
177.Rīga

01000712520

11,1832 
178.Rīga

01000882021

5,0890 
179.Rīga

01000172026

1,1226

01000172026001;

01000172026004;

01000172026006

180.Rīga

01000772059

7,2593 
181.Rīga

01000832040

1,4939 
182.Rīga

01000970057

0,2052 
183.Rīga

01000970060

0,2095 
184.Rīga

01000970065

0,6891 
185.Rīga

01000380047

2,2969

01000462017010;

01000462017011;

01000462017012

186.Rīga

01000380066

2,8065

01000462017002;

01000462017003;

01000462017004;

01000462017005;

01000462017006;

01000462017007;

01000462017008

187.Rīga

01000380069

2,5305

01000462017001;

01000462017015

188.Rīga

01000380071

9,779801000462017009
189.Rīga

01000380073

10,1864 
190.Rīga

01001282130

9,7384 
191.Rīga

01000362008

3,0684 
192.Rīga

01000382023

7,3748 
193.Rīga

01000402018

6,4321 
194.Rīga

01000490040

0,2434 
195.Rīga

01000492042

0,83801000492042001
196.Rīga

01000492047

5,5541 
197.Rīga

01000510013

0,9874 
198.Rīga

01000552034

10,4368 
199.Rīga

01000742066

0,9832 
200.Rīga

01000412013

0,0735

 

201.Rīga

0100 039 0004

0,0862

0100 039 0004 001;

0100 039 0005 001

202.(Svītrots ar MK 14.02.2017. rīkojumu Nr. 72)
203.Rīga

0100 039 0005

0,0863

0100 039 0004 001;

0100 039 0005 001

204.Rīga

0100 082 0557

0,9828

Starptautiskā lidosta "Rīga"
205.Rīga

0100 082 0206

0,1089

Starptautiskā lidosta "Rīga"
206.Rīga

0100 082 0579

0,3000

Starptautiskā lidosta "Rīga"
207.Rīga

0100 098 0038

2,1603

Rīgas brīvosta
208.Rīga

0100 068 0040

1,4457

Rīgas brīvosta
209.Rīga

0100 097 0074

6,7324

Rīgas brīvosta
210.Rīga

0100 068 0038

0,0673

 
211.Rīga

0100 068 0048

0,4107

 
212.Rīga

0100 068 2098

4,1897

 
213.Rīga

0100 097 0081

0,1145

 
214.Rīga

0100 097 0150

1,3160

 
215.Rīga

0100 097 0152

3,2950

 
216.Rīga

0100 103 0169

3,9620

 
217.Rīga

0100 103 0170

0,9750

 
218.Rīga

0100 068 2010

1,2100

 
219.Rīga

0100 082 0783

0,3344

Starptautiskā lidosta "Rīga"
220.Rīga

0100 099 0249

0,1500

Starptautiskā lidosta "Rīga"
221.Rīga0100 068 00010,2110Rīgas brīvostas pārvalde
222.Rīga0100 068 00021,1428Rīgas brīvostas pārvalde
223.Rīga0100 068 00086,5413Rīgas brīvostas pārvalde
224.Rīga0100 068 00180,0645Rīgas brīvostas pārvalde
225.Rīga0100 068 00230,0859Rīgas brīvostas pārvalde
226.Rīga0100 068 026115,4294Rīgas brīvostas pārvalde
227.Rīga0100 068 21298,6335Rīgas brīvostas pārvalde
228.Rīga0100 077 00290,5380Rīgas brīvostas pārvalde
229.Rīga0100 077 00281,5849Rīgas brīvostas pārvalde
230.Rīga0100 096 00730,0420Rīgas brīvostas pārvalde
231.Rīga0100 096 00740,0850Rīgas brīvostas pārvalde
232.Rīga0100 096 00770,0690Rīgas brīvostas pārvalde
233.Rīga0100 096 00790,0670Rīgas brīvostas pārvalde
234.Rīga0100 096 00830,1460Rīgas brīvostas pārvalde
235.Rīga0100 096 00840,1180Rīgas brīvostas pārvalde
236.Rīga0100 096 00900,1170Rīgas brīvostas pārvalde
237.Rīga0100 096 00950,1220Rīgas brīvostas pārvalde
238.Rīga0100 096 00960,1470Rīgas brīvostas pārvalde
239.Rīga0100 096 01080,3490Rīgas brīvostas pārvalde
240.Rīga0100 096 01150,3900Rīgas brīvostas pārvalde
241.Rīga0100 096 01160,0200Rīgas brīvostas pārvalde
242.Rīga0100 096 01180,0300Rīgas brīvostas pārvalde
243.Rīga0100 096 01460,0530Rīgas brīvostas pārvalde
244.Rīga0100 096 01470,0598Rīgas brīvostas pārvalde
245.Rīga0100 096 01490,1476Rīgas brīvostas pārvalde
246.Rīga0100 096 01600,1262Rīgas brīvostas pārvalde
247.Rīga0100 096 01630,0070Rīgas brīvostas pārvalde
248.Rīga0100 096 01650,1376Rīgas brīvostas pārvalde
249.Rīga0100 096 01980,0978Rīgas brīvostas pārvalde
250.Rīga0100 096 02001,2386Rīgas brīvostas pārvalde
251.Rīga0100 096 02100,1682Rīgas brīvostas pārvalde
252.Rīga0100 096 20050,4113Rīgas brīvostas pārvalde
253.Rīga0100 096 20100,1284Rīgas brīvostas pārvalde
254.Rīga0100 096 20142,1264Rīgas brīvostas pārvalde
255.Rīga0100 096 20150,0579Rīgas brīvostas pārvalde
256.Rīga0100 096 20270,1468Rīgas brīvostas pārvalde
257.Rīga0100 097 00143,6817Rīgas brīvostas pārvalde
258.Rīga0100 097 00470,5800Rīgas brīvostas pārvalde
259.Rīga0100 097 00493,6100Rīgas brīvostas pārvalde
260.Rīga0100 097 00780,4252Rīgas brīvostas pārvalde
261.Rīga0100 097 00860,1427Rīgas brīvostas pārvalde
262.Rīga0100 097 01530,4300Rīgas brīvostas pārvalde
263.Rīga0100 097 21123,3242Rīgas brīvostas pārvalde
264.Rīga0100 097 21158,4240Rīgas brīvostas pārvalde
265.Rīga0100 097 211624,1947Rīgas brīvostas pārvalde
266.Rīga0100 097 211916,3500Rīgas brīvostas pārvalde
267.Rīga0100 097 21223,7890Rīgas brīvostas pārvalde
268.Rīga0100 097 02040,5770Rīgas brīvostas pārvalde
269.Rīga0100 097 21301,5170Rīgas brīvostas pārvalde
270.Rīga0100 097 21340,8061Rīgas brīvostas pārvalde
271.Rīga0100 097 21704,5143Rīgas brīvostas pārvalde
272.Rīga0100 097 21970,9364Rīgas brīvostas pārvalde
273.Rīga0100 098 00211,2197Rīgas brīvostas pārvalde
274.Rīga0100 098 00220,0799Rīgas brīvostas pārvalde
275.Rīga0100 098 00230,0859Rīgas brīvostas pārvalde
276.Rīga0100 098 00251,6613Rīgas brīvostas pārvalde
277.Rīga0100 098 00270,3698Rīgas brīvostas pārvalde
278.Rīga0100 098 00280,1821Rīgas brīvostas pārvalde
279.Rīga0100 098 00310,7490Rīgas brīvostas pārvalde
280.Rīga0100 098 00399,0337Rīgas brīvostas pārvalde
281.Rīga0100 098 00437,7508Rīgas brīvostas pārvalde
282.Rīga0100 098 00551,0400Rīgas brīvostas pārvalde
283.Rīga0100 098 00581,8500Rīgas brīvostas pārvalde
284.Rīga0100 098 00621,5300Rīgas brīvostas pārvalde
285.Rīga0100 098 20301,0777Rīgas brīvostas pārvalde
286.Rīga0100 098 20310,6813Rīgas brīvostas pārvalde
287.Rīga0100 098 20403,3819Rīgas brīvostas pārvalde
288.Rīga0100 098 20410,1293Rīgas brīvostas pārvalde
289.Rīga0100 098 20440,1138Rīgas brīvostas pārvalde
290.Rīga0100 103 01170,0020Rīgas brīvostas pārvalde
291.Rīga0100 103 01200,0704Rīgas brīvostas pārvalde
292.Rīga0100 103 01220,0600Rīgas brīvostas pārvalde
293.Rīga0100 103 01271,5529Rīgas brīvostas pārvalde
294.Rīga0100 103 01283,9700Rīgas brīvostas pārvalde
295.Rīga0100 103 01330,3866Rīgas brīvostas pārvalde
296.Rīga0100 103 01340,1615Rīgas brīvostas pārvalde
297.Rīga0100 103 02500,1218Rīgas brīvostas pārvalde
298.Rīga0100 103 20580,3640Rīgas brīvostas pārvalde
299.Rīga0100 110 00550,9600Rīgas brīvostas pārvalde
300.Rīga0100 110 00860,5230Rīgas brīvostas pārvalde
301.Rīga0100 110 01091,9771Rīgas brīvostas pārvalde
302.Rīga0100 110 21110,5400Rīgas brīvostas pārvalde
303.Rīga0100 110 21423,8200Rīgas brīvostas pārvalde
304.Rīga0100 110 21430,5045Rīgas brīvostas pārvalde
305.Rīga0100 111 02510,3500Rīgas brīvostas pārvalde
306.Rīga0100 111 02540,0700Rīgas brīvostas pārvalde
307.Rīga0100 111 02940,0300Rīgas brīvostas pārvalde
308.Rīga0100 111 02960,0062Rīgas brīvostas pārvalde
309.Rīga0100 049 01580,2422Dzelzceļa iecirknis Rīga–Jelgava
310.Rīga0100 049 01590,2110Dzelzceļa iecirknis Rīga–Jelgava
311.Rīga0100 110 01091,0771Dzelzceļa iecirknis Zasulauks–Bolderāja
312.Rīga0100 040 01250,0131 
313.Rīga0100 082 11850,0182 
314.Rīga0100 082 22150,0110 
315.Rīga0100 082 05140,2849 
316.Rīga0100 082 11720,0477 
317.Rīga0100 082 11730,0841 
318.Rīga0100 082 10710,0204 
319.Rīga0100 082 11860,0399 
320.Rīga0100 082 11870,0219 
321.Rīga0100 082 11880,0129 
322.Rīga0100 082 21810,0723 
323.Rīga0100 099 07990,0204 
324.Rīga0100 099 08030,2703 
325.Rīga0100 082 21820,0884 
326.Rīga0100 004 00890,0072 
327.Rīga0100 082 13320,0156 
328.Rīga0100 082 13330,0384 
329.Rīga0100 082 13340,3050 
330.Rīga0100 082 13350,2775 
331.Rīga0100 082 13601,1928 
332.Rīga0100 082 13610,0061 
333.Rīga0100 082 13621,4098 
334.Rīga0100 004 00410,0006 
335.Rīga0100 082 06620,0280 

Piezīmes.

1. * Zemes vienības platība norādīta atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem. Veicot zemes vienības kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības platība var tikt precizēta.

2. ** Zemes vienībai sastāda apgrūtinājumu plānu, kurā norāda apgrūtinājumu – aizsargjoslas gar ielām.

Tieslietu ministrs A.Štokenbergs
10.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 10.novembra rīkojumam Nr.648
Zemes vienības Rīgas administratīvajā teritorijā, kuras saglabājamas valsts īpašumā un nododamas Ekonomikas ministrijas valdījumā

(Pielikums grozīts ar MK 19.10.2011. rīkojumu Nr. 536; MK 16.04.2013. rīkojumu Nr. 155; MK 04.06.2013. rīkojumu Nr. 228; MK 18.02.2014. rīkojumu Nr. 74; MK 04.06.2014. rīkojumu Nr. 266; MK 23.09.2014. rīkojumu Nr. 537; MK 27.07.2016. rīkojumu Nr. 423)

Nr. p.k.

Administratīvā teritorija

Zemes vienības kadastra apzīmējums

Aptuvenā zemes vienības platība (ha)*

Būves kadastra apzīmējums

1.Rīga

01000112042

0,0428

01000110079004
2.Rīga

01000122051

0,0252

01000122018001
3.Rīga

01000160045

0,0104

01000160073002
4.Rīga

01000240004

0,0154

01000240148005
5.Rīga

01000500078

0,3109

01000500078001
6.Rīga

01000502036

0,0363

01000502036001
7.Rīga

01000532060

0,0178

01000530204002
8.Rīga

01000610168

0,0350

01000610168001
9.Rīga

01000642100

0,0496

01000642100004
10.Rīga

01000662067

0,0337

01000660172006
11.Rīga

01000702355

0,0084

01000702355001
12.Rīga

01000710099

0,2172

13.Rīga

01000712734

0,0073

01000712252003
14.Rīga

01000712765

0,0198

01000712427006
15.Rīga

01000722309

0,0105

01000720129002
16.Rīga

01000742102

0,0409

01000742102001
17.Rīga

01000760192

0,0217

01000760192001
18.Rīga

01000780032

0,0103

01000780402008
19.Rīga

01000782120

0,0190

01000782120001
20.Rīga

01000800056

0,0077

01000802023002
21.Rīga

01000840129

0,3420

22.Rīga

01000852117

0,0161

01000852117001
23.Rīga

01000870210

0,0372

01000870194017
24.Rīga

01000882024

0,0267

01000882024001
25.Rīga

01000910087

0,0085

01000910025001
26.Rīga

01000910206

0,0065

01000910206001
27.Rīga

01000932272

0,0082

01000932272001
28.Rīga

01001042071

0,0198

01001042071001
29.Rīga

01001052121

0,2525

30.Rīga

01001062388

0,0150

01001062185001
31.Rīga

01001072377

0,0111

01001072219001
32.Rīga

01001170091

0,0208

01001172091001
33.Rīga

01001170092

0,0267

01001172097001
34.Rīga

01001172129

0,0108

01001170166003
35.Rīga

01001172138

0,0177

01001172100001
36.Rīga

01001212612

0,0274

01001212612001
37.Rīga

01001222128

0,0203

01001220023001
38.Rīga

01001232133

0,0363

01001232133001
39.Rīga

01001242086

0,0134

01001242086001
40.Rīga

01001212243**

0,2544

41.Rīga

01001112092

0,0465

01001112092001
42.Rīga

01000670363

0,0084

01000670363001
43.Rīga

01000712596

0,0463

01000712596001
44.Rīga

01000760070

0,0122

01000762150001
45.Rīga

01000730071

0,083

01000730599003
46.Rīga

01001120069

0,0069

01001120002001
47.Rīga

01001120067

0,027001001129000001
48.Rīga

01001140261

0,014201001142295001
49.Rīga

01001100046

0,033801001102161001
50.Rīga

01000930186

0,014701000930190003
51.Rīga

01000770018

0,006201000770068002
52.Rīga

01001120060

0,011901001120040001
53.Rīga

01000642146

0,012101000642146001
54.Rīga

01000892116

0,026801000892116001
55.Rīga

01000912110

0,022701000912110001
56.Rīga

01000432030

0,009301000432017001
57.Rīga

01000892120

0,048301000892120001
58.Rīga

01000650037

0,014601000652022002
59.Rīga

01000030008

0,010401000030061001
60.Rīga

01001210575

0,014301001212517002
61.Rīga

01001130175

0,008801001132095007
62.Rīga

01001100056

0,018401001102065004
63.Rīga

01000110009

0,016001000110070007
64.Rīga

01000490020

0,017601000490213004
65.Rīga

01000580003

0,030101000582010001
66.Rīga

01000160057

0,012101000160083002
67.Rīga

01001220072

0,025301001222072002
68.Rīga

01000460025

0,007401000460006004
69.Rīga

01000720131

0,014301000722147001
70.Rīga

01000670032

0,016401000670220001
71.Rīga

01001110370

0,0370

01001110283001
72.Rīga

01001110364

0,0460

01001112080001
73.Rīga

01000682102

0,0169

01000682068002
74.Rīga

01000780086

0,0077

01000782117004
75.Rīga

01000520104

0,1645

01000520176003
01000520176004
76.Rīga

01001210803

0,0140

01001212523002
77.Rīga

01000710335

0,0420

01000712465001
78.Rīga

01001210769

0,0094

79.Rīga

01001130400

0,0476

01001132332001

80.Rīga

01000820758

0,0124

01000822118003

81.Rīga

01000770118

0,0060

01000772033001

82.Rīga

01000390117

0,0124

0100039004003
83.Rīga

0100 099 2399

0,0135

0100 099 2150 001

84.Rīga

0100 072 0245

0,0104

0100 072 2071 003

85.Rīga

0100 107 0452

0,0146

0100 107 2217 001

86.

Rīga

01000460089

0,0129

01000460123030

87.

Rīga

01000492048

0,0414

01000490145001

88.

Rīga

01000652041

0,0140

01000652041001

89.

(Svītrots ar MK 27.07.2016. rīkojumu Nr. 423)

90.

Rīga

01000670088

0,0310

01000670286001

91.

Rīga

01000742051

0,0178

01000742051009

92.

Rīga

01000760312

0,0080

01000760427003

93.

Rīga

01000760366

0,0121

01000760274004

94.

Rīga

01000800403

0,0156

01000802272001

95.

Rīga

01000800405

0,0238

01000800014001

96.

Rīga

01001030077

0,0148

97.

Rīga

01001062304

0,0150

01001062304001

98.

Rīga

01001070485

0,0123

01001070040007

99.

Rīga

01001170146

0,0300

01001170146001

100.

Rīga

01001172079

0,0150

01001172079001

101.

Rīga

01001210930

0,0202

01001212499001

102.

Rīga

01001220091

0,0152

01001222041002

103.

Rīga

01001240283

0,0170

01001242074001

104.

Rīga

01000250036

0,0067

01000250085004

105.

Rīga

01000240205

0,0254

01000244239001

106.

Rīga

01000360114

0,0144

01000360057001

107.

Rīga

01000650163

0,0110

01000652014004

108.

Rīga

01000730360

0,0150

01000730584002

Piezīmes.

1. * Zemes vienības platība norādīta atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem. Veicot zemes vienības kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības platība var tikt precizēta.

2. ** Zemes vienībai sastāda apgrūtinājumu plānu, kurā norāda apgrūtinājumu – aizsargjoslas gar ielām.

Tieslietu ministrs A.Štokenbergs
11. pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 10.novembra
rīkojumam Nr. 648

(Pielikums MK 14.02.2023. rīkojuma Nr. 73 redakcijā, kas grozīta ar MK 17.03.2023. rīkojumu Nr. 132)

Zemes vienības Rīgas administratīvajā teritorijā, kuras saglabājamas valsts īpašumā un nododamas Finanšu ministrijas valdījumā

Nr.

p. k.

Administratīvā teritorija

Zemes vienības kadastra apzīmējums

Aptuvenā zemes vienības platība (ha)*

Būves kadastra apzīmējums

1.Rīga

01000130010

0,0384

 
2.Rīga

01000392010

0,0743

 
3.Rīga

01000460019

0,0328

 
4.Rīga

01000460070

0,4064

 
5.Rīga

01000520191

0,2051

 
6.Rīga

01000522129

0,0805

 
7.Rīga

01000542006

0,5885

 
8.Rīga

01000550136

0,0731

 
9.Rīga

01000562084

0,0567

 
10.Rīga

01000570066

0,1571

 
11.Rīga

01000600051

0,0628

 
12.Rīga

01000680291

0,9194

 
13.Rīga

01000700555

0,0621

 
14.Rīga

01000722108

0,0459 (174/845 domājamās daļas)

 
15.Rīga

01000730394

0,0954

 
16.Rīga

01000742049

0,0676

 
17.Rīga

01000762052

0,1849

 
18.Rīga

01000762149

0,2017

 
19.Rīga

01000800124

0,1198

 
20.Rīga

01000800607

0,0597

 
21.Rīga

01000820461

0,0870

 
22.Rīga

01000892131

0,0605

 
23.(Svītrots ar MK 19.10.2011. rīkojumu Nr. 536)
24.Rīga

01000960003

0,0613 (1/2 domājamās daļas)

 
25.Rīga

01000990522

0,0600

 
26.Rīga

01001000147

0,0935

 
27.Rīga

01001010122

0,0879

 
28.Rīga

01001060108

0,0901

 
29.Rīga

01001110232

0,0881

 
30.Rīga

01001130296

0,0214

 
31.Rīga

01001132332

0,1602

 
32.Rīga

01001160185

0,0812 (1/2 domājamās daļas)

 
33.Rīga

01001192088

0,0479

 
34.Rīga

01001211395

0,7923

 
35.Rīga

01001212566

2,1814

 
36.Rīga

01001222036

1,1053

 
37.Rīga

01001232067

0,3298

 
38.Rīga

01001232253

0,1174

 
39.Rīga

01001240033

0,0600 (1/2 domājamās daļas)

 
40.Rīga

01001256649

0,0204

 
41.Rīga

01001272073

0,1022

 
42.Rīga

01001280079

0,122

 
43.Rīga

01001280081

0,1069

 
44.Rīga

01001280215

0,0397

 
45.Rīga

01000492072**

0,0176

 
46.Rīga

01000582005**

0,0393

 
47.Rīga

01001060220**

0,2619

 
48.Rīga

01000920392

0,0773

 
49.Rīga

01001256120

0,0345

 
50.Rīga

01001010086

0,0999

 
51.Rīga

01000820031

0,112 (1/2 domājamās daļas)

 
52.Rīga

01000720003

0,1529

 
53.Rīga

01000560132

0,3109

 
54.Rīga

01000560220

0,0477

 
55.Rīga

01000410110

0,0577

 
56.Rīga

01000640119

0,0786

 
57.Rīga

01001010038

0,0724

 
58.Rīga

01001212578

0,4096

 
59.Rīga

01000960179

0,3968

 
60.Rīga

01001160269

0,1714

 
61.Rīga

01000750285

0,0198

 
62.Rīga

01000520063

0,1349 
63.Rīga

01000670010

0,0102 
64.Rīga

01000780872

0,0600 
65.Rīga

01000802185

0,1264 
66.Rīga

01000870139

0,2885 
67.Rīga

01000870194

0,8988 
68.Rīga

01000870264

0,3053 
69.Rīga

01000872040

0,0850 
70.Rīga

01000920132

0,1590 
71.Rīga

01000920133

0,7656 
72.Rīga

01000922341

1,1987 
73.Rīga

01000970164

0,1174

(2/12 domājamās daļas)

 
74.Rīga

01001020090

0,0662

(2/3 domājamās daļas)

 
75.Rīga

01001282080

1,6427 
76.Rīga

01000820351

0,1100 
77.Rīga

01000780075

0,0300 
78.Rīga

01000540016

0,0295 
79.Rīga

01000540014

0,7711 
80.Rīga

01001030098

1,8045 
81.Rīga

01000240022

0,5062 
82.Rīga

01000700718

0,0730

(2/15 domājamās daļas)

 
83.Rīga

01001080042

0,2399

(1/2 domājamās daļas)

 
84.(Svītrots ar MK 16.04.2013. rīkojumu Nr. 155)
85.Rīga01001070034

0,0859

 
86.Rīga01000880153

0,0800

01000880055005
87.Rīga01000922221

0,1439

 
88.Rīga01000750398

0,0838 (3/8 domājamās daļas)

 
89.Rīga01001240060

0,0615

 
90.Rīga

01000250104***

0,1120

 
91.Rīga

01000550172

0,1145

(1/2 domājamās daļas)

 
92.Rīga

01000490060

0,0143

 
93.Rīga

01000800066

0,1200

 
94.Rīga

01001260052

0,0584

 
95.Rīga

01000550044***

0,3280

 
96.Rīga

01000200003

0,0986

 
97.Rīga

01000570014

0,1249

(4/45 domājamās daļas)

 
98.Rīga

01000872084

0,0834

 
99.Rīga

01001130050**

0,1300

 
100.Rīga

01000580009

0,0538

 
101.(Svītrots ar MK 28.07.2015. rīkojumu Nr. 406)
102.Rīga010007601010,1337
1/4 domājamā daļa
 
103.Rīga010004301390,139001000432005012
01000432005021
01000432005023
104.Rīga010002420860,0287 
105.Rīga010009905250,0716
1/4 domājamā daļa
 
106.Rīga010004300970,1859
1/4 domājamā daļa
 
107.Rīga010004601220,0669
1/4 domājamā daļa
 
108.Rīga010009205032,1630 
109.Rīga010008021450,9149*** 
110.Rīga010003500160,0107 
111.Rīga010012125470,0584*** 
112.Rīga010007301960,1760*** 
113.Rīga010005100220,1460 
114.Rīga010012301690,1159** 
115.Rīga010008101020,0696 
116.Rīga010007504060,1560 
117.Rīga010004501280,0600 
118.Rīga010009303040,1230*** 
119.Rīga010008800620,7080*** 
120.Rīga010012104080,0610 
121.Rīga010009205042,1970 
122.Rīga0100 092 22480,4807 
123.Rīga0100 012 20160,8700 
124.Rīga0100 084 04480,0698 
125.Rīga010010723210,0980 
126.Rīga010008001190,2780
3/5 domājamās daļas
 
127.Rīga010007720640,0338 
128.Rīga010009205190,0817 
129.Rīga010007701270,0943 
130.Rīga010012801700,1402
1/2 domājamās daļas
 
131.Rīga010011000420,2127 
132.Rīga010011001020,2543 
133.Rīga010011903840,0489 
134.Rīga010012600560,3437 
135.(Svītrots ar MK 28.07.2015. rīkojumu Nr. 406)
136.(Svītrots ar MK 28.07.2015. rīkojumu Nr. 406)
137.Rīga010009102010,0453 
138.Rīga010009905420,0700 
139.Rīga010012005190,1208
1/6 domājamā daļa
 
140.Rīga010010000120,0600 
141.Rīga010012109700,1012 
142.Rīga010008800120,4548
3/4 domājamās daļas
 
143.Rīga010007521170,1188
1/2 domājamās daļas

 

144.Rīga010006620380,0334 
145.Rīga010009903670,1000 
146.Rīga010011700780,1171 
147.Rīga010009303400,0670

 

148.Rīga010012201630,0790
74/100 domājamās daļas
 
149.Rīga010009302740,1330 
150.Rīga010004500330,0990
2/15 domājamās daļas
 
151.Rīga010004600360,0835
14/25 domājamās daļas
 
152.Rīga010005000450,0340 
153.Rīga010003920120,0675 
154.Rīga010005902320,1435 *** 
155.Rīga010005501040,0800 
156.Rīga010007803910,1007 

157.

Rīga0100 075 05390,1073
1/4 domājamā daļa
 

158.

Rīga0100 087 02610,0209 

159.

Rīga0100 086 20720,1449 

160.

Rīga0100 117 00110,1411
7/15 domājamās daļas
 
161.Rīga0100 081 05010,1516
1/2 domājamās daļas
 
162.Rīga0100 121 06340,0785 
163.Rīga0100 075 05520,1419
529/1419 domājamās daļas
 
164.Rīga0100 121 08000,0755 
165.Rīga0100 088 01640,2100 
166.Rīga0100 082 09890,1020 
167.Rīga0100 055 01730,0702
3/4 domājamās daļas
 
168.Rīga010001820690,4101 

169.

Rīga

0100 012 0067

0,0400

 

170.

Rīga

0100 092 0298

0,0807

 

171.

Rīga

0100 043 0135

0,0190

 

172.

Rīga

0100 124 0212

0,1343
1/3 domājamā daļa

 

173.

Rīga

0100 121 1015

0,1727
1/2 domājamā daļa

 

174.

Rīga

0100 113 0479

0,1875

 
175.Rīga0100 074 01080,0922

2/5 domājamās daļas

 
176.Rīga0100 055 01130,0732

1/24 domājamā daļa

 
177.Rīga0100 054 01760,0234 
178.Rīga0100 123 00770,1120 
179.Rīga0100 082 00260,1000 
180.Rīga0100 087 02431,2510 
181.Rīga0100 070 04500,0315 
182.Rīga0100 062 21011,0856 

183.

Rīga

0100 055 0162

0,0651

 

184.

Rīga

0100 071 0832

0,0862

 

185.

Rīga

0100 078 0704

0,0597

 

186.

Rīga

0100 082 0336

0,0700
1/2 domājamā daļa

 

187.

Rīga

0100 051 0047

0,7800

 

188.

Rīga

0100 061 2074

0,0699

 

189.

Rīga

0100 089 0211

0,1013

 

190.

Rīga

0100 040 2015

0,0240

 

191.

Rīga

0100 045 0102

0,0339

 

192.

Rīga

01000520201

0,0053

 

193.

Rīga

01000520240

0,0005

 

194.

Rīga

01000710236

0,7420

 

195.

Rīga

01000750393

0,1008
1/8 domājamā daļa

 
196.Rīga

0100 107 0618

0,8800

 
197.Rīga

0100 071 0939

0,1284

 
198.Rīga

0100 087 0313

0,0039

 
199.Rīga

0100 071 0676

0,0900

 
200.Rīga

0100 050 0049

0,0670

 
201.Rīga

0100 083 0095

0,1567
1/6 domājamā daļa

 
202.Rīga

0100 080 2198

0,1915

 
203.Rīga

0100 093 0307

0,0815

1/5 domājamā daļa

 
204.Rīga

0100 101 0084

0,0823

 
205.Rīga

0100 058 0214

0,0030

 
206.Rīga

0100 102 0025

0,1400***

 

207.Rīga

0100 127 0365

0,1188
1/2 domājamā daļa

 
208.Rīga0100 018 02410,3529 
209.Rīga0100 060 01810,0049 
210.Rīga0100 121 23760,7263 
211.Rīga

0100 068 0042

0,0403
187/533 domājamās daļas

 
212.

Rīga

0100 050 0036

0,0118

 
213.Rīga

0100 013 0177

0,0038

 
214.Rīga

0100 055 0158

0,0842
1/2 domājamā daļa

 
215.Rīga

0100 066 0062

0,0579
1/2 domājamā daļa

 
216.Rīga

0100 125 3026

0,0700

 
217.Rīga

0100 125 0556

0,0051

 
218.Rīga

0100 054 2030

0,0096

 
219.Rīga

0100 054 2031

0,0102

 
220.Rīga

0100 088 2009

0,0254

 
221.Rīga

0100 088 2010

0,0858

 
222.Rīga

0100 080 0453

0,0525

 
223.Rīga

0100 125 5643

0,0500

 
224.Rīga

0100 127 0754

0,0057

 
225.Rīga

0100 049 0064

0,0022

 
226.Rīga010012707530,0169 
227.Rīga010010101740,1409 
228.Rīga010010101750,0986 
229.Rīga010012508370,0042 
230.Rīga010008920840,0126 
231.Rīga010006003090,0027 
232.Rīga010009921414,1731
¾ domājamās daļas
 
233.Rīga010009923790,1792
¾ domājamās daļas
 
234.Rīga010012503850,1096  
235.Rīga010012116400,3031 
236.Rīga010008001600,0853
17/100 domājamās daļas
 
237.Rīga010010602020,0768 
238.Rīga010010702540,0716 
239.Rīga010010702620,0476 

Piezīmes.

1. * Zemes vienības platība norādīta atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem. Veicot zemes vienības kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības platība var tikt precizēta.

2. ** Zemes vienībai sagatavo apgrūtinājumu plānu, kurā norāda apgrūtinājumu – aizsargjoslas gar ielām.

3. *** Platībā, kura atrodas ārpus ielu teritorijas, kas noteikta saskaņā ar Rīgas domes 2005. gada 20. decembra saistošajiem noteikumiem Nr. 34 "Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi" (17. pielikuma "Galvenās aizsargjoslas un citi zemesgabalu izmantošanas aprobežojumi M 1:10000" daļa "Sarkanās līnijas").

12. pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 10.novembra
rīkojumam Nr. 648

(Pielikums MK 14.02.2023. rīkojuma Nr. 73 redakcijā)

Zemes vienības Rīgas administratīvajā teritorijā, kuras nododamas valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" valdījumā nostiprināšanai zemesgrāmatā un tālākai privatizācijai
Nr.
p. k.
Administratīvā teritorijaZemes vienības kadastra apzīmējumsAptuvenā zemes vienības platība (ha)*Būves kadastra apzīmējums
1.Rīga010002402820,2825 
2.Rīga010004620300,0859 
3.Rīga010004620370,1413 
4.Rīga010004700040,0580 
5.Rīga010004700050,0629 
6.Rīga010006721110,0179 
7.Rīga010007106650,7802 
8.Rīga010007720720,0762 
9.Rīga010008520510,2861 
10.(Svītrots ar MK 07.12.2021. rīkojumu  Nr. 912)
11.(Svītrots ar MK 07.12.2021. rīkojumu Nr. 912)
12.Rīga010008820190,0531 
13.Rīga010012125671,4345 
14.Rīga010012125900,4758 
15.Rīga010012126670,8670 
16.Rīga010012128100,0695 
17.Rīga010007305990,4054 
18.Rīga010007306011,3014 
19.Rīga010007320760,5903 
20.Rīga010006120310,2051 
21.Rīga010012104510,0239 
22.Rīga010001320300,9304 
23.Rīga010007300820,4714 
24.Rīga010007221360,4800 
25.Rīga010003700620,1904 (96/772 domājamās daļas) 
26.Rīga010001300320,0997 
27.Rīga010009903170,5493 

Piezīmes.

1. * Zemes vienības platība norādīta atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem. Veicot zemes vienības kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības platība var tikt precizēta.

2. ** Zemes vienībai sagatavo apgrūtinājumu plānu, kurā norāda apgrūtinājumu – aizsargjoslas gar ielām.

13.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 10.novembra rīkojumam Nr.648

(Pielikums MK 19.10.2011. rīkojuma Nr.536 redakcijā, kas grozīta ar MK 11.12.2013. rīkojumu Nr.621)

Nr. p.k.

Administratīvā teritorija

Zemes vienības kadastra apzīmējums

Zemes vienības aptuvenā platība (ha)*

Būves kadastra apzīmējums

1.Rīga

01000490003

0,0020
2.Rīga

01000490004

0,0015
3.Rīga

01000490005

0,0061
4.Rīga

01000490006

0,0087
5.Rīga

01000060029

0,1540

Piezīme. * Zemes vienības platība norādīta atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem. Veicot zemes vienības kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības platība var tikt precizēta.

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par zemes vienību Rīgas administratīvajā teritorijā piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: rīkojums Numurs: 648Pieņemts: 10.11.2010.Stājas spēkā: 10.11.2010.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 180, 12.11.2010.
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Citi saistītie dokumenti
221141
{"selected":{"value":"17.03.2023","content":"<font class='s-1'>17.03.2023.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"17.03.2023","iso_value":"2023\/03\/17","content":"<font class='s-1'>17.03.2023.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"14.02.2023","iso_value":"2023\/02\/14","content":"<font class='s-1'>14.02.2023.-16.03.2023.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"05.10.2022","iso_value":"2022\/10\/05","content":"<font class='s-1'>05.10.2022.-13.02.2023.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"12.01.2022","iso_value":"2022\/01\/12","content":"<font class='s-1'>12.01.2022.-04.10.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"07.12.2021","iso_value":"2021\/12\/07","content":"<font class='s-1'>07.12.2021.-11.01.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"03.11.2021","iso_value":"2021\/11\/03","content":"<font class='s-1'>03.11.2021.-06.12.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"28.09.2021","iso_value":"2021\/09\/28","content":"<font class='s-1'>28.09.2021.-02.11.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"16.06.2021","iso_value":"2021\/06\/16","content":"<font class='s-1'>16.06.2021.-27.09.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"18.05.2021","iso_value":"2021\/05\/18","content":"<font class='s-1'>18.05.2021.-15.06.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"25.03.2021","iso_value":"2021\/03\/25","content":"<font class='s-1'>25.03.2021.-17.05.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"19.08.2020","iso_value":"2020\/08\/19","content":"<font class='s-1'>19.08.2020.-24.03.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"13.08.2020","iso_value":"2020\/08\/13","content":"<font class='s-1'>13.08.2020.-18.08.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"29.10.2019","iso_value":"2019\/10\/29","content":"<font class='s-1'>29.10.2019.-12.08.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"11.06.2019","iso_value":"2019\/06\/11","content":"<font class='s-1'>11.06.2019.-28.10.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"26.02.2019","iso_value":"2019\/02\/26","content":"<font class='s-1'>26.02.2019.-10.06.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"27.11.2018","iso_value":"2018\/11\/27","content":"<font class='s-1'>27.11.2018.-25.02.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"08.11.2018","iso_value":"2018\/11\/08","content":"<font class='s-1'>08.11.2018.-26.11.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"18.07.2017","iso_value":"2017\/07\/18","content":"<font class='s-1'>18.07.2017.-07.11.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"28.06.2017","iso_value":"2017\/06\/28","content":"<font class='s-1'>28.06.2017.-17.07.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"07.06.2017","iso_value":"2017\/06\/07","content":"<font class='s-1'>07.06.2017.-27.06.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"14.02.2017","iso_value":"2017\/02\/14","content":"<font class='s-1'>14.02.2017.-06.06.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"16.01.2017","iso_value":"2017\/01\/16","content":"<font class='s-1'>16.01.2017.-13.02.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"27.07.2016","iso_value":"2016\/07\/27","content":"<font class='s-1'>27.07.2016.-15.01.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"05.07.2016","iso_value":"2016\/07\/05","content":"<font class='s-1'>05.07.2016.-26.07.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"28.07.2015","iso_value":"2015\/07\/28","content":"<font class='s-1'>28.07.2015.-04.07.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"25.03.2015","iso_value":"2015\/03\/25","content":"<font class='s-1'>25.03.2015.-27.07.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"11.02.2015","iso_value":"2015\/02\/11","content":"<font class='s-1'>11.02.2015.-24.03.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"25.11.2014","iso_value":"2014\/11\/25","content":"<font class='s-1'>25.11.2014.-10.02.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"23.09.2014","iso_value":"2014\/09\/23","content":"<font class='s-1'>23.09.2014.-24.11.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"04.06.2014","iso_value":"2014\/06\/04","content":"<font class='s-1'>04.06.2014.-22.09.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"23.04.2014","iso_value":"2014\/04\/23","content":"<font class='s-1'>23.04.2014.-03.06.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"18.02.2014","iso_value":"2014\/02\/18","content":"<font class='s-1'>18.02.2014.-22.04.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"11.12.2013","iso_value":"2013\/12\/11","content":"<font class='s-1'>11.12.2013.-17.02.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"25.06.2013","iso_value":"2013\/06\/25","content":"<font class='s-1'>25.06.2013.-10.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"04.06.2013","iso_value":"2013\/06\/04","content":"<font class='s-1'>04.06.2013.-24.06.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"16.04.2013","iso_value":"2013\/04\/16","content":"<font class='s-1'>16.04.2013.-03.06.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"13.11.2012","iso_value":"2012\/11\/13","content":"<font class='s-1'>13.11.2012.-15.04.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"11.04.2012","iso_value":"2012\/04\/11","content":"<font class='s-1'>11.04.2012.-12.11.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"22.02.2012","iso_value":"2012\/02\/22","content":"<font class='s-1'>22.02.2012.-10.04.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"19.10.2011","iso_value":"2011\/10\/19","content":"<font class='s-1'>19.10.2011.-21.02.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"10.11.2010","iso_value":"2010\/11\/10","content":"<font class='s-1'>10.11.2010.-18.10.2011.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
17.03.2023
85
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)