Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.1184

Rīgā 2009.gada 13.oktobrī (prot. Nr.69 46.§)
Publiskās un privātās partnerības līgumu reģistrācijas un uzskaites kārtība

1. Noteikumi nosaka publiskās un privātās partnerības līgumu reģistrā (turpmāk – līgumu reģistrs) ierakstāmās ziņas par partnerības iepirkuma līgumu vai koncesijas līgumu, kā arī publiskās un privātās partnerības līgumu reģis­trācijas un uzskaites kārtību.

2. Līgumu reģistrs ir elektroniskā veidā apkopots informācijas (ierakstu) kopums par publiskās un privātās partnerības līgumiem. Publiskās un privātās partnerības līgumus reģistrē un uzskaita, izdarot ierakstus līgumu reģistrā.

3. Publiskās un privātās partnerības līgumus šajos noteikumos noteiktajā kārtībā reģistrē un uzskaita Uzņēmumu reģistrs un Uzņēmumu reģistra valsts notārs.

4. Līgumu reģistrā ieraksta šādas ziņas:

4.1. publiskās un privātās partnerības veids un publiskās un privātās partnerības līguma veids;

4.2. koncesijas nosaukums;

4.3. tā publiskā partnera pārstāvja nosaukums, vienotais reģis­trācijas numurs un juridiskā adrese, kurš slēdz publiskās un privātās partne­rības līgumu;

4.4. privātā partnera nosaukums, vienotais reģistrācijas numurs un juridiskā adrese;

4.5. publiskās un privātās partnerības līguma priekšmets;

4.6. publiskās un privātās partnerības līgumā noteiktie publiskā partnera resursi, kas nodoti privātajam partnerim lietošanā;

4.7. publiskās un privātās partnerības līguma termiņš;

4.8. publiskās un privātās partnerības līguma finansiālie nosacījumi (līgumcena, ja tāda tiek norādīta);

4.9. privātajam partnerim piešķirto tiesību apjoms;

4.10. publiskā partnera lēmuma par publiskās un privātās partnerības procedūras uzsākšanu numurs un datums, kā arī publiskās un privātās partnerības līguma noslēgšanas numurs un datums;

4.11. Ministru kabineta vai paš­valdības lēmums par koncesijas resursu nodošanu koncesijā un par koncesijas līguma noslēgšanu, lēmuma numurs un datums;

4.12. ziņas par publiskās un privātās partnerības līguma gro­zījumiem;

4.13. ziņas par publiskās un privātās partnerības līguma iz­beig­šanu;

4.14. katra ieraksta izdarīšanas datums.

(Grozīts ar MK 05.11.2013. noteikumiem Nr.1263)

5. Lai reģistrētu publiskās un privātās partnerības līgumu, Uzņēmumu reģistrā iesniedz pieteikumu, kurā norāda šo noteikumu 4.1., 4.2., 4.3., 4.4., 4.5., 4.6., 4.7., 4.8., 4.9., 4.10. un 4.11. apakšpunktā minētās ziņas, kā arī to, vai pieteikums tiek iesniegts par publisko un privāto partnerību vai koncesiju. Pieteikumam pievieno:

5.1. publiskās un privātās partnerības līgumu;

5.2. pilnvaru, ja pieteikumu paraksta publiskā partnera pārstāvja vai privātā partnera pilnvarotā persona.

(Grozīts ar MK 04.01.2018. noteikumiem Nr. 5)

6. Lai reģistrētu publiskās un privātās partnerības līguma grozījumus vai grozījumus informācijā par publiskā partnera pārstāvi vai privāto partneri, Uzņēmumu reģistrā iesniedz pieteikumu, kurā norāda ziņas par izmaiņu būtību un jaunās ziņas, kas par publiskās un privātās partnerības līgumu vai par publiskā partnera pārstāvi vai privāto partneri tiek pieteiktas ierakstīšanai līgumu reģistrā. Pieteikumam pievieno:

6.1. publiskās un privātās partnerības līguma grozījumus vai citu izmaiņas apliecinošu dokumentu;

6.2. pilnvaru, ja pieteikumu paraksta publiskā partnera pārstāvja vai privātā partnera pilnvarotā persona.

(Grozīts ar MK 04.01.2018. noteikumiem Nr. 5)

7. Lai reģistrētu publiskās un privātās partnerības līguma izbeigšanu, Uzņēmumu reģistrā iesniedz pieteikumu, kurā norāda publiskās un privātās partnerības līguma izbeigšanas datumu un iemeslu. Pieteikumam pievieno:

7.1. dokumentu, kas apliecina publiskās un privātās partnerības līguma pirmstermiņa izbeigšanu;

7.2. pilnvaru, ja pieteikumu paraksta publiskā partnera pārstāvja vai privātā partnera pilnvarotā persona.

(Grozīts ar MK 04.01.2018. noteikumiem Nr. 5)

8. Pieteikumu ierakstu izdarīšanai līgumu reģistrā paraksta gan publiskā partnera pārstāvis, gan privātais partneris.

9. (Svītrots ar MK 04.01.2018. noteikumiem Nr. 5)

10. Uzņēmumu reģistrā iesniedz attiecīgā dokumenta oriģinālu vai apliecinātu kopiju.

11. Ziņas, uz kuru pamata izdarāmi ieraksti līgumu reģistrā, kā arī normatīvajos aktos noteiktie dokumenti iesniedzami Uzņēmumu reģistram 14 die­nu laikā no attiecīgā lēmuma pieņemšanas dienas.

12. Par līgumu reģistrā iekļautās informācijas aktualizēšanu ir atbildīgs publiskā partnera pārstāvis.

13. Ja no līgumu reģistra ierakstiem redzams, ka publiskās un privātās partnerības līguma termiņš ir beidzies, Uzņēmumu reģistra valsts notārs pieņem lēmumu par publiskās un privātās partnerības līguma izbeigšanu un līgumu reģistrā izdara attiecīgu ierakstu.

14. Uzņēmumu reģistra valsts notārs izskata pieteikumu triju darbdienu laikā un pieņem vienu no šādiem lēmumiem:

14.1. izdarīt ierakstu līgumu reģistrā;

14.2. atteikt izdarīt ierakstu līgumu reģistrā.

15. Izskatot pieteikumu, Uzņēmumu reģistra valsts notārs pārliecinās:

15.1. vai iesniegti visi šajos noteikumos noteiktie dokumenti;

15.2. vai iesniegtie dokumenti atbilst šo noteikumu un citu normatīvo aktu prasībām un citiem reģistrācijas lietā esošajiem dokumentiem.

16. Ja pieteikums atbilst šo noteikumu 15.punktā minētajām prasībām, Uzņēmumu reģistra valsts notārs:

16.1. pieņem lēmumu par ieraksta izdarīšanu līgumu reģistrā;

16.2. izdara ierakstu līgumu reģistrā.

17. Lēmums par ieraksta izdarīšanu līgumu reģistrā stājas spēkā, kad Uzņēmumu reģistra valsts notārs to ir parakstījis, kā arī elektroniski apliecinājis ieraksta pilnīgumu un pareizību.

18. Ja pieteikums neatbilst šo noteikumu 15.punktā minētajām prasībām, Uzņēmumu reģistra valsts notārs pieņem pamatotu lēmumu atteikt reģistrāciju.

19. Šo noteikumu 14. punktā minētos lēmumus Uzņēmumu reģistra valsts notārs triju darbdienu laikā pēc to pieņemšanas nosūta publiskā partnera pārstāvim un privātajam partnerim.

(MK 04.01.2018. noteikumu Nr. 5 redakcijā)

20. Katram publiskās un privātās partnerības līgumam piešķir individuālu reģistrācijas numuru un iekārto atsevišķu reģistrācijas lietu. Reģistrācijas lietā glabā dokumentus, uz kuru pamata izdarīti ieraksti līgumu reģistrā, kā arī citus normatīvajos aktos paredzētos dokumentus.

21. (Svītrots ar MK 04.01.2018. noteikumiem Nr. 5)

22. (Svītrots ar MK 04.01.2018. noteikumiem Nr. 5)

23. (Svītrots ar MK 04.01.2018. noteikumiem Nr. 5)

24. Ja lēmums par koncesijas resursu nodošanu koncesijā pieņemts un koncesijas piešķiršanas nosacījumi apstiprināti saskaņā ar Koncesiju likuma nosacījumiem, Uzņēmumu reģistrs līgumu reģistrā par koncesijas līgumu ieraksta šo noteikumu 4.2., 4.3., 4.4., 4.6., 4.7., 4.8., 4.9., 4.11., 4.12., 4.13. un 4.14.apakšpunktā minētās ziņas. Šo noteikumu nosacījumus piemēro līgumu reģistra ierakstiem, kas izdarīti saskaņā ar Publiskās un privātās partnerības likuma pārejas noteikumu 9.punktu, ja tajos tiek izdarīti grozījumi.

25. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2004.gada 10.augusta noteikumus Nr.700 “Koncesijas līgumu reģistrācijas, uzskaites un kontroles kārtība” (Latvijas Vēstnesis, 2004, 128.nr.).

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Tieslietu ministrs M.Segliņš
1.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 13.oktobra noteikumiem Nr.1184

(Pielikums svītrots ar MK 04.01.2018. noteikumiem Nr. 5)

2.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 13.oktobra noteikumiem Nr.1184

(Pielikums svītrots ar MK 04.01.2018. noteikumiem Nr. 5)

3.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 13.oktobra noteikumiem Nr.1184

(Pielikums svītrots ar MK 04.01.2018. noteikumiem Nr. 5)

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Publiskās un privātās partnerības līgumu reģistrācijas un uzskaites kārtība Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 1184Pieņemts: 13.10.2009.Stājas spēkā: 21.10.2009.Zaudē spēku: 01.01.2023.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 166, 20.10.2009.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
199327
{"selected":{"value":"09.01.2018","content":"<font class='s-1'>09.01.2018.-31.12.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"09.01.2018","iso_value":"2018\/01\/09","content":"<font class='s-1'>09.01.2018.-31.12.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-08.01.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"21.10.2009","iso_value":"2009\/10\/21","content":"<font class='s-1'>21.10.2009.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
09.01.2018
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"