Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts zaudēs spēku 2023. gada 1. janvārī.

Ministru kabineta noteikumi Nr.1263

Rīgā 2013.gada 5.novembrī (prot. Nr.58 17.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 13.oktobra noteikumos Nr.1184 "Publiskās un privātās partnerības līgumu reģistrācijas un uzskaites kārtība"

Izdoti saskaņā ar Publiskās un privātās partnerības likuma
69.panta otro daļu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2009.gada 13.oktobra noteikumos Nr.1184 "Publiskās un privātās partnerības līgumu reģistrācijas un uzskaites kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2009, 166.nr.) šādus grozījumus:

1.1. aizstāt 4.8.apakšpunktā vārdus "(līgumcena latos vai valūtā (ja tāda tiek norādīta))" ar vārdiem "(līgumcena, ja tāda tiek norādīta)";

1.2. izteikt 1. un 2.pielikumu šādā redakcijā:

"1.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 13.oktobra
noteikumiem Nr.1184

PPP1
veidlapa

Publiskās un privātās partnerības līguma
reģistrācijas pieteikums

Datums*

 

.

   

.

       

(diena)

 

(mēnesis)

 

 (gads)

Vieta

1. Informācija par

 publisko un privāto partnerību (aizpildīt 1.1.apakšpunktu)

 koncesiju saskaņā ar Koncesiju likumu (aizpildīt 1.2.apakšpunktu)

Atzīmēt

1.1. Informācija par publisko un privāto partnerību

Publiskās un privātās partnerības veids

Atzīmēt 

līgumiskā publiskā un privātā partnerība

institucionālā publiskā un privātā partnerība

Publiskās un privātās partnerības līguma veids

Atzīmēt 

būvdarbu koncesijas līgums

pakalpojumu koncesijas līgums

publisko būvdarbu līgums

publisko pakalpojumu līgums

1.2. Koncesijas nosaukums, kas noslēgta saskaņā ar Koncesiju likumu

2. Informācija par publiskā partnera (koncedenta) pārstāvi, kurš slēdz publiskās un privātās partnerības līgumu
Nosaukums un vienotais reģistrācijas numurs

 

Adrese
Pilsēta/apdzīvota vieta Ielas/māju nosaukums, mājas, dzīvokļa numurs

 

Pasta indekss

    lapa

Nosaukums un vienotais reģistrācijas numurs

 

Adrese
Pilsēta/apdzīvota vieta Ielas/māju nosaukums, mājas, dzīvokļa numurs

 

Pasta indekss

3. Informācija par privāto partneri (koncesionāru)
Nosaukums

 

Juridiskā adrese
Valsts Pilsēta/apdzīvota vieta

 

Ielas/māju nosaukums, mājas, dzīvokļa numurs

 

Pasta indekss
Reģistrācijas numurs

|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

4. Publiskās un privātās partnerības līguma priekšmets

5. Publiskā partnera lēmums par publiskās un privātās partnerības procedūras uzsākšanu (Ministru kabineta vai pašvaldības lēmums par koncesijas resursu nodošanu koncesijā)
Lēmuma numurs

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Lēmuma datums

 

 

.

   

.

       

(diena)

 

(mēnesis)

 

 (gads)

6. Informācija par publiskās un privātās partnerības līguma noslēgšanu (Ministru kabineta vai pašvaldības lēmums par koncesijas līguma noslēgšanu)
Publiskās un privātās partnerības līguma numurs

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Līguma datums

 

 

.

   

.

       

(diena)

 

(mēnesis)

 

 (gads)

Ministru kabineta vai pašvaldības lēmuma par koncesijas līguma noslēgšanu numurs

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Lēmuma datums

 

 

.

   

.

       

(diena)

 

(mēnesis)

 

 (gads)

lapa

7. Publiskās un privātās partnerības (koncesijas) noteikumi
Publiskās un privātās partnerības līgumā noteiktie publiskā partnera resursi, kas nodoti privātajam partnerim lietošanā (koncesijas resursi)

 

Publiskās un privātās partnerības (koncesijas) līguma termiņš

 

 

.

   

.

       

(diena)

 

(mēnesis)

 

 (gads)

Publiskās un privātās partnerības (koncesijas) līguma finansiālie nosacījumi (līgumcena (ja tāda tiek norādīta))

Privātajam partnerim (koncesionāram) piešķirto tiesību apjoms

8. Cita informācija

9. Pievienotie dokumenti

Norādīt dokumentu, eksemplāru skaitu un lapu skaitu

  publiskās un privātās partnerības līgums vienā eksemplārā uz __ lapām;

  publiskā partnera pārstāvja izsniegta pilnvara pilnvarotajai personai parakstīt reģistrācijas pieteikumu vienā eksemplārā uz __ lapām;

  privātā partnera izsniegta pilnvara pārstāvim parakstīt reģistrācijas pieteikumu vienā eksemplārā uz __ lapām;

  citi dokumenti ________________________________________________________________

 

10. Uzņēmumu reģistra lēmuma saņemšanas veids

Atzīmēt

   pa pastu

   personīgi

lapa

11. Apliecinājums
Apliecinu(-ām), ka visa sniegtā informācija ir patiesa, iesniegtie dokumentu atvasinājumi atbilst oriģinālajiem dokumentiem, pieteikumā norādītā informācija atbilst normatīvajiem aktiem un pieņemtajiem lēmumiem

12. Publiskā partnera (koncedenta) pārstāvja paraksts
Vārds Uzvārds Paraksts*
Vieta  

Datums*

 

.

   

.

       

 

(diena)

 

(mēnesis)

 

 (gads)

Vārds Uzvārds Paraksts*
Vieta  

Datums*

 

.

   

.

       

 

(diena)

 

(mēnesis)

 

 (gads)

13. Privātā partnera (koncesionāra) pārstāvja paraksts
Vārds Uzvārds Paraksts*
Vieta  

Datums*

 

.

   

.

       

 

(diena)

 

(mēnesis)

 

 (gads)

Izmanto nepieciešamās lapas. Neaizpildītos veidlapu laukumus nosvītro. Visas aizpildītās lapas sanumurē un caurauklo. Prasības neattiecina uz elektronisko dokumentu, ja tas ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Piezīme.

* Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

    lapa

2.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 13.oktobra
noteikumiem Nr.1184

PPP2
veidlapa

Pieteikums publiskās un privātās partnerības līguma grozījumu reģistrēšanai vai grozījumiem informācijā par publiskā partnera pārstāvi vai privāto partneri

Datums*

 

.

   

.

       

(diena)

 

(mēnesis)

 

 (gads)

Vieta

1. Publiskās un privātās partnerības (koncesijas) līguma reģistrācijas numurs

|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

2. Grozījumu būtība

Atzīmēt un aizpildīt atbilstošos pieteikuma punktus

   Izmaiņas publiskās un privātās partnerības līgumu reģistra ierakstos → aizpildīt pieteikuma 3.punktu un iesniegt publiskās un privātās partnerības (koncesijas) līguma grozījumu tekstu vai citu izmaiņas apliecinošu dokumentu

   Veikti grozījumi publiskās un privātās partnerības (koncesijas) līgumā → iesniegt publiskās un privātās partnerības (koncesijas) līguma grozījumu tekstu

3. Izmaiņas publiskās un privātās partnerības līguma reģistra ierakstos
3.1. Informācija par publiskā partnera pārstāvi, kurš slēdz publiskās un privātās partnerības līgumu

Nosaukums un vienotais reģistrācijas numurs

 

Adrese

Pilsēta/apdzīvota vieta Ielas/māju nosaukums, mājas, dzīvokļa numurs

 

Pasta indekss

Nosaukums un vienotais reģistrācijas numurs

 

Adrese

Pilsēta/apdzīvota vieta Ielas/māju nosaukums, mājas, dzīvokļa numurs

 

Pasta indekss

    lapa

3.2. Informācija par privāto partneri

Nosaukums

 

Juridiskā adrese

Valsts Pilsēta/apdzīvota vieta

 

Ielas/māju nosaukums, mājas, dzīvokļa numurs

 

Pasta indekss

3.3. Citas izmaiņas (norādīt tikai grozīto noteikumu jauno redakciju)
Publiskās un privātās partnerības līgumā noteiktie publiskā partnera resursi, kas nodoti privātajam partnerim lietošanā (koncesijas resursi)

 

Publiskās un privātās partnerības (koncesijas) līguma termiņš

 

.

   

.

       

(diena)

 

(mēnesis)

 

 (gads)

Publiskās un privātās partnerības (koncesijas) līguma finansiālie nosacījumi (līgumcena (ja tāda tiek norādīta))

 

Privātajam partnerim (koncesionāram) piešķirto tiesību apjoms

 

4. Cita informācija
 

5. Pievienotie dokumenti

Norādīt dokumentu, eksemplāru skaitu un lapu skaitu

publiskās un privātās partnerības līguma grozījumi vienā eksemplārā uz __ lapām;

publiskā partnera pārstāvja izsniegta pilnvara pilnvarotajai personai parakstīt reģistrācijas pieteikumu vienā eksemplārā uz __ lapām;

privātā partnera izsniegta pilnvara pārstāvim parakstīt reģistrācijas pieteikumu vienā eksemplārā uz __ lapām;

citi dokumenti ________________________________________________________________

 

6. Uzņēmumu reģistra lēmuma saņemšanas veids

Atzīmēt

pa pastu

personīgi

lapa
 
7. Apliecinājums
Apliecinu(-ām), ka visa sniegtā informācija ir patiesa, iesniegtie dokumentu atvasinājumi atbilst oriģinālajiem dokumentiem, pieteikumā norādītā informācija atbilst normatīvajiem aktiem un pieņemtajiem lēmumiem

8. Publiskā partnera (koncedenta) pārstāvja paraksts
Vārds Uzvārds Paraksts*
Vieta  

Datums*

 

.

   

.

       

 

(diena)

 

(mēnesis)

 

 (gads)

Vārds Uzvārds Paraksts*
Vieta  

Datums*

 

.

   

.

       

 

(diena)

 

(mēnesis)

 

 (gads)

9. Privātā partnera (koncesionāra) pārstāvja paraksts
Vārds Uzvārds Paraksts*
Vieta  

Datums*

 

.

   

.

       

 

(diena)

 

(mēnesis)

 

 (gads)

Izmanto nepieciešamās lapas. Neaizpildītos veidlapu laukumus nosvītro. Visas aizpildītās lapas sanumurē un caurauklo. Prasības neattiecina uz elektronisko dokumentu, ja tas ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Piezīme.

* Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

    lapa"

2. Noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.

Ministru prezidents Valdis Dombrovskis

Tieslietu ministrs Jānis Bordāns

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 13.oktobra noteikumos Nr.1184 "Publiskās un privātās partnerības .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 1263Pieņemts: 05.11.2013.Stājas spēkā: 01.01.2014.Zaudē spēku: 01.01.2023.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 218, 07.11.2013. OP numurs: 2013/218.30
Saistītie dokumenti
  • Zaudēs spēku ar
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
261725
01.01.2014
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)