Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.551

Rīgā 2004.gada 21.jūnijā (prot. Nr.38 22.§)
Pārkāpumu uzskaites punktu sistēmas piemērošanas noteikumi
Izdoti saskaņā ar Ceļu satiksmes likuma 43.1 panta septīto daļu
1. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka administratīvos pārkāpumus, par kuriem reģistrē pārkāpumu uzskaites punktus (turpmāk — uzskaites punkti), uzskaites punktu skaitu, noilgumu, reģistrēšanas un dzēšanas kārtību, informācijas apmaiņas kārtību, kārtību, kādā reģistrā esošo informāciju paziņo transportlīdzekļa vadītājam, kā arī kārtību, kādā piemēro transportlīdzekļu vadītāju uzvedības ietekmēšanas līdzekļus (turpmāk — ietekmēšanas līdzekļi).

(Grozīts ar MK 30.06.2020. noteikumiem Nr. 421)

2. Uzskaites punktus nepiešķir velosipēdu vadītājiem.

(Grozīts ar MK 27.01.2009. noteikumiem Nr.69; vārdu "un mopēdu" izslēgums stājas spēkā 01.06.2009., sk. grozījumu 2. punktu)

2. Uzskaites punkti, to reģistrēšanas un dzēšanas kārtība

3. Uzskaites punktus valsts akciju sabiedrība "Ceļu satiksmes drošības direkcija" (turpmāk — Ceļu satiksmes drošības direkcija) reģistrē transport­līdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā. Uzskaites punktus reģistrē traktortehnikas un tās vadītāju informatīvajā sistēmā un transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā reģistrētiem transportlīdzekļu vadītājiem, kā arī tiem transportlīdzekļu vadītājiem, kuru dati reģistrēti Iedzīvotāju reģistrā (piešķirts personas kods).

(MK 10.10.2006. noteikumu Nr.840 redakcijā, kas grozīta ar MK 29.09.2009. noteikumiem Nr.1103)

4. Par uzskaites punktu reģistrāciju amatpersona atsevišķu lēmumu nepieņem. Uzskaites punktus reģistrē automātiski dienā, kad stājas spēkā lēmums par administratīvā soda piemērošanu un tas kļuvis neapstrīdams. Informāciju par administratīvā soda piemērošanu transportlīdzekļa vadītājam transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistram tiešsaistes datu pārraides režīmā nodod no Sodu reģistra.

(MK 01.10.2019. noteikumu Nr. 455 redakcijā)

5. Ja lēmuma izpilde saistībā ar administratīvā soda piemērošanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā tiek apturēta, par attiecīgo pārkāpumu piešķirtos uzskaites punktus dzēš pēc attiecīgas informācijas saņemšanas no Sodu reģistra. Ja sūdzību par administratīvā soda piemērošanu noraida, uzskaites punktus reģistrē no jauna šo noteikumu 4. punktā minētajā kārtībā.

(MK 01.10.2019. noteikumu Nr. 455 redakcijā)

6. Administratīvie pārkāpumi, par kuriem reģistrē uzskaites punktus, kā arī uzskaites punktu skaits noteikts šo noteikumu 1.pielikumā.

(Grozīts ar MK 19.10.2004. noteikumiem Nr.873)

7. Reģistrētos uzskaites punktus dzēš, ja ir iestājies noilgums:

7.1. ja no dienas, kad reģistrēti pārkāpumu uzskaites punkti, ir pagājuši pieci gadi un uzskaites punkti reģistrēti par tādiem administratīvajiem pārkāpumiem, par kuriem piešķir astoņus uzskaites punktus;

7.2. ja no dienas, kad reģistrēti pārkāpumu uzskaites punkti, ir pagājuši divi gadi un uzskaites punkti reģistrēti par visiem pārējiem administratīvajiem pārkāpumiem vai par piemērotā ietekmēšanas līdzekļa prasību neizpildīšanu.

(MK 14.01.2014. noteikumu Nr.24 redakcijā)

8. Par uzskaites punktu dzēšanu amatpersona atsevišķu lēmumu nepieņem. Uzskaites punktus šajos noteikumos minētajos gadījumos dzēš automātiski.

9. Šo noteikumu 12.2. un 12.4. apakšpunktā minēto ietekmēšanas līdzekli transportlīdzekļa vadītājam piemēro tikai pēc tam, kad viņam tiek nosūtīts paziņojums par piemēroto ietekmēšanas līdzekli. Ja transportlīdzekļa vadītājs noteiktajā termiņā ir izpildījis attiecīgā ietekmēšanas līdzekļa prasības vai ir brīvprātīgi apmeklējis apmācības kursus (semināru) ceļu satiksmes drošības jautājumos un drošas transportlīdzekļa vadīšanas jautājumos vai braukšanas uzvedības korekcijas grupu nodarbības (13.1 punkts), reģistrēto uzskaites punktu skaitu samazina par diviem uzskaites punktiem.

(MK 01.10.2019. noteikumu Nr. 455 redakcijā)

10. Katrā ciklā no pirmā uzskaites punkta iegūšanas līdz šo noteikumu 20.punktā minētajam transportlīdzekļu vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegumam vai līdz visu uzskaites punktu dzēšanai par katru ietekmēšanas līdzekli uzskaites punktu skaitu var samazināt tikai vienu reizi.

11. Piemērojot transportlīdzekļa vadītājam šo noteikumu 20.punktā minēto transportlīdzekļu vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegumu, dzēš visus uzskaites punktus.

(Grozīts ar MK 14.01.2014. noteikumiem Nr.24)

3. Ietekmēšanas līdzekļu piemērošanas kārtība
3.1. Vispārīgie jautājumi par ietekmēšanas līdzekļu piemērošanas kārtību

12. Transportlīdzekļa vadītājam piemēro šādus ietekmēšanas līdzekļus:

12.1. ja iegūto uzskaites punktu skaits sasniedzis četrus, — rakstisku brīdinājumu;

12.2. ja iegūto uzskaites punktu skaits sasniedzis astoņus, — apmācības kursus (semināru) ceļu satiksmes drošības jautājumos un transportlīdzekļa drošas vadīšanas jautājumos vai braukšanas uzvedības korekcijas grupu nodarbības;

12.3. ja iegūto uzskaites punktu skaits sasniedzis 10, transportlīdzekļa vadītājam, kura vadītāja stāžs ir mazāks par diviem gadiem (turpmāk — jaunais vadītājs), — transportlīdzekļu vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegumu uz vienu gadu;

12.4. ja iegūto uzskaites punktu skaits sasniedzis 12, – eksāmenu ceļu satiksmes drošības jautājumos un transportlīdzekļu vadīšanas iemaņu pārbaudi (turpmāk – eksāmeni);

12.5. ja iegūto uzskaites punktu skaits sasniedzis 16, — transportlīdzekļu vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegumu uz vienu gadu.

(Grozīts ar MK 10.10.2006. noteikumiem Nr. 840; MK 27.01.2009. noteikumiem Nr. 69; MK 14.01.2014. noteikumiem Nr. 24; MK 01.10.2019. noteikumiem Nr. 455)

3.2. Ietekmēšanas līdzeklis — brīdinājums

13. Ja transportlīdzekļa vadītāja iegūto uzskaites punktu skaits sasniedzis četrus, viņam nosūta paziņojumu par iegūto uzskaites punktu skaitu un aicinājumu turpmāk nepieļaut ceļu satiksmi reglamentējošu normatīvo aktu pārkāpumus.

(Grozīts ar MK 01.10.2019. noteikumiem Nr. 455)

13.1 Ja transportlīdzekļa vadītājam reģistrēto uzskaites punktu skaits ir sasniedzis četrus punktus, transportlīdzekļa vadītājam ir tiesības brīvprātīgi apmeklēt apmācības kursus (semināru) ceļu satiksmes drošības jautājumos un drošas transportlīdzekļa vadīšanas jautājumos vai braukšanas uzvedības korekcijas grupu nodarbības līdz brīdim, kad viņam tiek piemērots šo noteikumu 14. punktā minētais ietekmēšanas līdzeklis.

(MK 14.01.2014. noteikumu Nr. 24 redakcijā, kas grozīta ar MK 01.10.2019. noteikumiem Nr. 455)

3.3. Ietekmēšanas līdzeklis — apmācības kursi vai braukšanas uzvedības korekcijas grupu nodarbības

(Apakšnodaļas nosaukums grozīts ar MK 01.10.2019. noteikumiem Nr. 455)

14. Ja transportlīdzekļa vadītāja iegūto uzskaites punktu skaits sasniedzis astoņus, viņam nosūta paziņojumu par iegūto uzskaites punktu skaitu un pienākumu apmeklēt apmācības kursus (semināru) ceļu satiksmes drošības jautājumos un drošas transportlīdzekļa vadīšanas jautājumos vai braukšanas uzvedības korekcijas grupu nodarbības. Ietekmēšanas līdzekli, izvērtējot reģistrētos pārkāpumus, piemēro Ceļu satiksmes drošības direkcija.

(MK 14.01.2014. noteikumu Nr. 24 redakcijā, kas grozīta ar MK 01.10.2019. noteikumiem Nr. 455)

15. Uz apmācības kursiem (semināru) ceļu satiksmes drošības jautājumos un drošas transportlīdzekļa vadīšanas jautājumos vai braukšanas uzvedības korekcijas grupu nodarbībām transportlīdzekļa vadītājs piesakās Ceļu satiksmes drošības direkcijā vai pie personas, kas tās nodrošina, divu mēnešu laikā un pabeidz tās sešu mēnešu laikā pēc šo noteikumu 14.punktā minētā paziņojuma nosūtīšanas. Ja transportlīdzekļa vadītājs sešu mēnešu laikā nav izpildījis piemērotā ietekmēšanas līdzekļa prasības, viņam reģistrēto uzskaites punktu skaitu palielina par diviem punktiem. Ja transportlīdzekļa vadītājam minētā ietekmēšanas līdzekļa izpildes termiņa laikā tiek atņemtas transportlīdzekļu vadīšanas tiesības, attiecīgā ietekmēšanas līdzekļa izpildes termiņš tiek apturēts un to atjauno pēc transportlīdzekļu vadīšanas tiesību atjaunošanas.

(MK 14.01.2014. noteikumu Nr. 24 redakcijā, kas grozīta ar MK 01.10.2019. noteikumiem Nr. 455)

15.1 Braukšanas uzvedības korekcijas grupu nodarbības nodrošina juridiskā persona, kurai ir attiecīgi sagatavots personāls, pieejamas atbilstošas telpas nodarbību vadīšanai un kura satiksmes ministra izveidotai komisijai ir apliecinājusi spēju un pieredzi vadīt uzvedības korekcijas grupu nodarbības atbilstoši šo noteikumu 4.pielikumā minētajai programmai. Minētās komisijas sastāvā ir vismaz trīs personas, to skaitā Satiksmes ministrijas pārstāvis un Ceļu satiksmes drošības direkcijas pārstāvis. Komisijā var tikt uzaicināti eksperti, kuri darbojas ceļu satiksmes jomā.

(MK 14.01.2014. noteikumu Nr. 24 redakcijā, kas grozīta ar MK 01.10.2019. noteikumiem Nr. 455)

15.2 Braukšanas uzvedības korekcijas grupu nodarbības juridiskā persona nodrošina, pamatojoties uz līgumu, kas noslēgts ar Ceļu satiksmes drošības direkciju.

(MK 14.01.2014. noteikumu Nr.24 redakcijā; punkts stājas spēkā 01.07.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

15.3 Nodarbību ilgums braukšanas uzvedības korekcijas grupām nedrīkst būt mazāks par 10 stundām, un apmācību saturam jāatbilst šo noteikumu 4. pielikumā minētajai programmai.

(MK 14.01.2014. noteikumu Nr.24 redakcijā; punkts stājas spēkā 01.07.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

15.4 Nodarbības notiek par maksu

(MK 14.01.2014. noteikumu Nr.24 redakcijā; punkts stājas spēkā 01.07.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

16. Apmācības kursus (semināru) organizē Ceļu satiksmes drošības direkcija.

(MK 19.10.2004. noteikumu Nr.873 redakcijā)

16.1 Teorētisko apmācību ceļu satiksmes drošības jautājumos veic persona, kura šo noteikumu 15.1 punktā minētajai komisijai ir apliecinājusi prasmi pasniegt mācību materiālu, kas atbilst šo noteikumu 2. pielikumam.

(MK 14.01.2014. noteikumu Nr.24 redakcijā)

16.2 Personai, kura veic apmācību ceļu satiksmes drošības jautājumos, ir augstākā izglītība un vismaz triju gadu pieredze pedagoģiskajā darbā.

(MK 19.10.2004. noteikumu Nr.873 redakcijā)

16.3 Apmācību ceļu satiksmes drošības jautājumos persona veic, pamatojoties uz līgumu, kas noslēgts ar Ceļu satiksmes drošības direkciju.

(MK 19.10.2004. noteikumu Nr.873 redakcijā)

16.4 Apmācības ilgums ceļu satiksmes drošības jautājumos nedrīkst būt mazāks par 10 stundām, un mācību saturam jāatbilst šo noteikumu 2.pielikumā noteiktajai programmai.

(MK 19.10.2004. noteikumu Nr.873 redakcijā, kas grozīta ar MK 27.01.2009. noteikumiem Nr.69; vārda "sešām" aizstāšana ar skaitli "10" stājas spēkā 01.06.2009., sk. grozījumu 2. punktu)

16.5 Vienas mācību stundas ilgums ir 45 minūtes.

(MK 19.10.2004. noteikumu Nr.873 redakcijā)

16.6 Apmācību drošas transportlīdzekļu vadīšanas jautājumos veic juridiskās personas, kuru rīcībā ir šo noteikumu 3. pielikumā minētajām prasībām atbilstošs mācību laukums un attiecīgi sagatavoti apmācības instruktori un kuras saņēmušas šo noteikumu 15.1 punktā minētās komisijas atļauju un noslēgušas līgumu ar Ceļu satiksmes drošības direkciju.

(MK 14.01.2014. noteikumu Nr.24 redakcijā)

16.7 Apmācības laikā teorētiskās un praktiskās nodarbībās personai sniedz izpratni par šādiem drošas transportlīdzekļu vadīšanas jautājumiem:

16.71. transportlīdzekļa bremzēšanas ceļš, tā izmaiņas atkarībā no transportlīdzekļa riepu saķeres ar ceļa virsmu;

16.72. izvairīšanās no šķēršļa, kas negaidīti parādījies uz ceļa;

16.73. sānslīdes rašanās, braucot taisnā ceļa posmā;

16.74. centrbēdzes spēka ietekme uz transportlīdzekli un sānslīdes rašanās, braucot ceļa līkumā;

16.75. akvaplanēšana, tās rašanās un novēršana.

(MK 19.10.2004. noteikumu Nr.873 redakcijā)

16.8 Apmācībā drošas transportlīdzekļu vadīšanas jautājumos var izmantot apmācāmā īpašumā vai turējumā esošu transportlīdzekli.

(MK 19.10.2004. noteikumu Nr.873 redakcijā)

16.9 Apmācības ilgums drošas transportlīdzekļu vadīšanas jautājumos ir sešas stundas.

(MK 19.10.2004. noteikumu Nr.873 redakcijā)

16.10 Apmācība notiek par maksu.

(MK 19.10.2004. noteikumu Nr.873 redakcijā)

3.4. Ietekmēšanas līdzeklis — eksāmens un transportlīdzekļu vadīšanas iemaņu pārbaude

17. Ja transportlīdzekļa vadītāja iegūto uzskaites punktu skaits sasniedzis 12, viņam nosūta paziņojumu par iegūto uzskaites punktu skaitu, kā arī par pienākumu nokārtot eksāmenus.

(MK 01.10.2019. noteikumu Nr. 455 redakcijā)

18. Eksāmenu kārtošanai transportlīdzekļa vadītājs piesakās Ceļu satiksmes drošības direkcijā divu mēnešu laikā un eksāmenus sekmīgi nokārto sešu mēnešu laikā pēc šo noteikumu 17. punktā minētā paziņojuma nosūtīšanas. Ja minētā prasība netiek izpildīta, uzskatāms, ka transportlīdzekļa vadītājs nav izpildījis piemēroto ietekmēšanas līdzekli, un transportlīdzekļa vadītājam reģistrēto uzskaites punktu skaitu palielina par diviem punktiem.

(Grozīts ar MK 27.01.2009. noteikumiem Nr. 69; MK 01.10.2019. noteikumiem Nr. 455)

19. Eksāmenus transportlīdzekļu vadītājs kārto Ceļu satiksmes drošības direkcijā.

(MK 01.10.2019. noteikumu Nr. 455 redakcijā)

19.1 Pirms eksāmenu kārtošanas persona uzrāda personu apliecinošu dokumentu vai Ceļu satiksmes drošības direkcijas izsniegtu transportlīdzekļa vadītāja apliecību vai braukšanas mācību atļauju, vai mazizmēra kuģošanas līdzekļu vadītāja apliecību.

(MK 01.10.2019. noteikumu Nr. 455 redakcijā)

19.2 Eksāmenu ceļu satiksmes drošības jautājumos kārto datorizēti. Katra persona eksāmenu kārto patstāvīgi, bez citu personu vai palīgmateriālu palīdzības, kā arī netraucē citus eksāmena kārtotājus.

(MK 19.10.2004. noteikumu Nr. 873 redakcijā, kas grozīta ar MK 01.10.2019. noteikumiem Nr. 455)

19.3 Eksāmenā ceļu satiksmes drošības jautājumos persona secīgi atbild uz 20 Ceļu satiksmes drošības direkcijas sagatavotajiem jautājumiem par ceļu satiksmes drošību. Eksāmena atbilžu sniegšanai atvēlētais laiks ir 20 minūtes.

(MK 19.10.2004. noteikumu Nr. 873 redakcijā, kas grozīta ar MK 01.10.2019. noteikumiem Nr. 455)

19.4 Eksāmens ceļu satiksmes drošības jautājumos ir nokārtots, ja persona ir pieļāvusi ne vairāk par divām nepareizām atbildēm. Ja eksāmens nav nokārtots, atkārtoti eksāmenu var kārtot ne agrāk kā nākamajā dienā.

(MK 19.10.2004. noteikumu Nr. 873 redakcijā, kas grozīta ar MK 01.10.2019. noteikumiem Nr. 455)

19.5 Transportlīdzekļu vadīšanas iemaņas pārbauda un vērtē saskaņā ar normatīvajiem aktiem par transportlīdzekļu vadītāja kvalifikācijas iegūšanu.

(MK 27.01.2009. noteikumu Nr.69 redakcijā; punkts stājas spēkā 01.06.2009., sk. grozījumu 2. punktu)

19.6 Transportlīdzekļu vadīšanas iemaņu pārbaudē persona kārto B kategorijai atbilstošu vadīšanas eksāmenu vienā no Ceļu satiksmes drošības direkcijas nodaļām, kurā šos eksāmenus pieņem. Ja vadītāja apliecībā atzīmēta tikai AM, A1, A2, A vai B1 kategorija, persona kārto vadīšanas eksāmenu, kas atbilst attiecīgajai kategorijai.

(MK 27.01.2009. noteikumu Nr. 69 redakcijā, kas grozīta ar MK 14.01.2014. noteikumiem Nr. 24; MK 01.10.2019. noteikumiem Nr. 455)

19.7 Šajā nodaļā noteiktā kārtība par paziņojuma nosūtīšanu un pienākumu nokārtot eksāmenus neattiecas uz transportlīdzekļu vadītājiem, kuriem ir sasniegts šo noteikumu 12.4. apakšpunktā minētais uzskaites punktu skaits un saskaņā ar normatīvajiem aktiem par transportlīdzekļu vadītāja kvalifikācijas iegūšanu ir jākārto transportlīdzekļu vadīšanas tiesību atjaunošanas eksāmeni.

(MK 01.10.2019. noteikumu Nr. 455 redakcijā)

19.8 Transportlīdzekļu vadītājiem, kuriem ir sasniegts šo noteikumu 12.4. apakšpunktā minētais uzskaites punktu skaits un saskaņā ar normatīvajiem aktiem par transportlīdzekļu vadītāja kvalifikācijas iegūšanu ir jākārto transportlīdzekļu vadīšanas tiesību atjaunošanas eksāmeni, pēc minēto eksāmenu nokārtošanas reģistrēto uzskaites punktu skaitu samazina par diviem punktiem.

(MK 01.10.2019. noteikumu Nr. 455 redakcijā)

3.5. Ietekmēšanas līdzeklis — transportlīdzekļu vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegums

20. Ja transportlīdzekļa vadītāja iegūto uzskaites punktu skaits sasniedzis 16, bet jaunā vadītāja — 10, viņam nosūta paziņojumu par iegūto uzskaites punktu skaitu un transportlīdzekļu vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegumu uz vienu gadu.

(MK 10.10.2006. noteikumu Nr. 840 redakcijā, kas grozīta ar MK 14.01.2014. noteikumiem Nr. 24; MK 01.10.2019. noteikumiem Nr. 455)

21. Transportlīdzekļa vadītājs 20 dienu laikā pēc šo noteikumu 20.punktā minētā paziņojuma nosūtīšanas nodod nederīgo vadītāja apliecību Ceļu satiksmes drošības direkcijas nodaļā iznīcināšanai, izņemot gadījumu, ja vadītāja apliecību ir aizturējusi policijas amatpersona. Ja vadītāja apliecība nozaudēta, transportlīdzekļa vadītājs iesniedz Ceļu satiksmes drošības direkcijā attiecīgu rakstisku paziņojumu. Kad beidzies tiesību izmantošanas aizlieguma termiņš, transportlīdzekļa vadītājs pēc teorētiskā un vadīšanas eksāmena nokārtošanas noteiktā kārtībā var saņemt jaunu vadītāja apliecību.

(Grozīts ar MK 19.10.2004. noteikumiem Nr.873)

22. (Svītrots ar MK 01.10.2019. noteikumiem Nr. 455)

23. Ja transportlīdzekļa vadītājs vada transportlīdzekli transportlīdzekļu vadīšanas tiesību izmantošanas aizlieguma termiņa laikā, aizlieguma termiņu pagarina atbilstoši laikposmam, kāds pagājis no tiesību izmantošanas aizlieguma piemērošanas brīža līdz transportlīdzekļa vadīšanai.

24. (Svītrots ar MK 14.01.2014. noteikumiem Nr.24)

25. Ja transportlīdzekļu vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegums bijis piemērots jaunajam vadītājam, tad pēc vadīšanas tiesību atjaunošanas jaunā vadītāja statuss attiecīgajam transportlīdzekļa vadītājam tiek pagarināts vēl par vienu gadu.

(MK 14.01.2014. noteikumu Nr.24 redakcijā)

4. Informācijas apmaiņas kārtība

26. Informācijas apmaiņa starp Sodu reģistru un transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistru, kā arī Sodu reģistru un traktortehnikas un tās vadītāju informatīvo sistēmu notiek elektroniski, pamatojoties uz Iekšlietu ministrijas Informācijas centra noslēgto līgumu ar Ceļu satiksmes drošības direkciju un Valsts tehniskās uzraudzības aģentūru.

(Grozīts ar MK 10.10.2006. noteikumiem Nr.840)

27. Transportlīdzekļa vadītājam paziņojumu par iegūto uzskaites punktu skaitu nosūta uz viņa deklarēto dzīvesvietas adresi, kad uzskaites punktu skaits sasniedzis attiecīgā ietekmēšanas līdzekļa piemērošanai noteikto skaitu. Informāciju noformē elektroniski, un tā ir derīga bez paraksta.

27.1 Ja transportlīdzekļa vadītājs Ceļu satiksmes drošības direkcijas inter­neta vietnē (www.csdd.lv) ir reģistrējies elektroniskajā e-pakalpojumu sistēmā elektronisko paziņojumu saņemšanai un ir piekritis šajos noteikumos noteikto paziņojumu saņemšanai elektroniski, šos paziņojumus nosūta uz transportlīdzekļa vadītāja Ceļu satiksmes drošības direkcijas elektroniskajā e-pakalpojumu sistēmā norādīto e-pasta adresi un uz transportlīdzekļa vadītāja deklarēto dzīvesvietu paziņojumi netiek sūtīti.

(MK 29.09.2009. noteikumu Nr. 1103 redakcijā, kas grozīta ar MK 01.10.2019. noteikumiem Nr. 455)

27.2 Ja transportlīdzekļa vadītājam ir atņemtas transportlīdzekļu vadīšanas tiesības, paziņojumu par piemēroto ietekmēšanas līdzekli nosūta pēc transportlīdzekļu vadīšanas tiesību atjaunošanas.

(MK 01.10.2019. noteikumu Nr. 455 redakcijā)

28. Noteikumi stājas spēkā ar 2004.gada 1.jūliju.

Ministru prezidenta vietā — Ministru prezidenta biedrs A.Šlesers

Iekšlietu ministrs Ē.Jēkabsons
1.pielikums
Ministru kabineta
2004.gada 21.jūnija noteikumiem Nr.551
Administratīvie pārkāpumi, par kuriem piešķir pārkāpumu uzskaites punktus, un pārkāpumu uzskaites punktu skaits

(Pielikums MK 30.06.2020. noteikumu Nr. 421 redakcijā)

Nr. p. k.

Administratīvais pārkāpums atbilstoši Ceļu satiksmes likumam (turpmāk – CSL) vai Autopārvadājumu likumam (turpmāk – AL)

Pārkāpumu uzskaites punktu skaits

Vispārīgo ceļu satiksmes noteikumu pārkāpšana

1.CSL 51. panta otrā daļa

0 vai 1*

2.CSL 51. panta piektā daļa

3

3.CSL 51. panta devītā daļa

1

4.CSL 51. panta desmitā daļa

6

Ceļu satiksmes regulēšanas noteikumu pārkāpšana

5.CSL 52. panta pirmā daļa

4

6.CSL 52. panta otrā daļa

2

7.CSL 52. panta piektā daļa

8

Braukšanas sākšanas un braukšanas virziena maiņas noteikumu pārkāpšana

8.CSL 53. panta pirmā daļa

1

9.CSL 53. panta otrā daļa

2

10.CSL 53. panta trešā daļa

1

11.CSL 53. panta ceturtā daļa

1

12.CSL 53. panta piektā daļa

1

13.CSL 53. panta sestā daļa

1

14.CSL 53. panta septītā daļa

2

15.CSL 53. panta astotā daļa

1

16.CSL 53. panta devītā daļa

1

17.CSL 53. panta desmitā daļa

2

Transportlīdzekļu izkārtojuma uz brauktuves noteikumu pārkāpšana

18.CSL 54. panta pirmā daļa

1

19.CSL 54. panta trešā daļa

1

20.CSL 54. panta piektā daļa

1

21.CSL 54. panta sestā daļa

1

22.CSL 54. panta astotā daļa

3

Braukšanas ātruma, distances un intervāla neievērošana

23.CSL 55. panta septītā daļa

1

24.CSL 55. panta astotā daļa

1

25.CSL 55. panta devītā daļa

1

26.CSL 55. panta desmitā daļa

1

27.CSL 55. panta vienpadsmitā daļa

2

28.CSL 55. panta divpadsmitā daļa

2

29.CSL 55. panta trīspadsmitā daļa

2

30.CSL 55. panta četrpadsmitā daļa

2

31.CSL 55. panta piecpadsmitā daļa

3

32.CSL 55. panta sešpadsmitā daļa

3

33.CSL 55. panta septiņpadsmitā daļa

3

34.CSL 55. panta astoņpadsmitā daļa

3

35.CSL 55. panta deviņpadsmitā daļa

4

36.CSL 55. panta divdesmitā daļa

4

37.CSL 55. panta divdesmit pirmā daļa

4

38.CSL 55. panta divdesmit otrā daļa

4

39.CSL 55. panta divdesmit trešā daļa

5

40.CSL 55. panta divdesmit ceturtā daļa

5

41.CSL 55. panta divdesmit piektā daļa

5

42.CSL 55. panta divdesmit sestā daļa

5

43.CSL 55. panta divdesmit septītā daļa

1

Apdzīšanas un samainīšanās ar pretim braucošo transportlīdzekli noteikumu pārkāpšana

44.CSL 56. panta pirmā daļa

2

45.CSL 56. panta otrā daļa

1

46.CSL 56. panta trešā daļa

1

47.CSL 56. panta ceturtā daļa

1

48.CSL 56. panta piektā daļa

2

49.CSL 56.panta sestā daļa

1

50.CSL 56. panta septītā daļa

2

51.CSL 56. panta astotā daļa

6

52.CSL 56. panta devītā daļa

1

Braukšanas kārtības krustojumos pārkāpšana

53.CSL 58. panta pirmā daļa

2

54.CSL 58. panta otrā daļa

1

Ceļu satiksmes noteikumu pārkāpšana dzīvojamā zonā

55.CSL 59. panta otrā daļa

2

Ceļu satiksmes noteikumu pārkāpšana pie gājēju pārejas un apzīmētas pasažieru sabiedrisko transportlīdzekļu pieturas

56.CSL 60. panta pirmā daļa

2

Dzelzceļa pārbrauktuvju šķērsošanas noteikumu pārkāpšana

57.CSL 61. panta pirmā daļa

4

58.CSL 61. panta otrā daļa

4

59.CSL 61. panta ceturtā daļa

1

60.CSL 61. panta sestā daļa

4

61.CSL 61. panta septītā daļa

6

Transportlīdzekļu vadīšana alkohola reibumā vai narkotisko vai citu apreibinošo vielu ietekmē

62.CSL 62. panta pirmā daļa

6

63.CSL 62. panta otrā daļa

8

64.CSL 62.panta trešā daļa

8

65.CSL 62. panta ceturtā daļa

8

66.CSL 62. panta piektā daļa

8

67.CSL 62. panta sestā daļa

3

68.CSL 62. panta septītā daļa

8

69.CSL 62. panta astotā daļa

8

Transportlīdzekļu vadītāju pārkāpumi īpašos gadījumos

70.CSL 63. panta otrā daļa

1

71.CSL 63. panta trešā daļa

2

72.CSL 63. panta piektā daļa

0 vai 4 **

Ārējās apgaismes ierīču lietošanas noteikumu pārkāpšana

73.CSL 64. panta otrā daļa

1

74.CSL 64. panta divpadsmitā daļa

1

Transportlīdzekļu vilkšanas noteikumu pārkāpšana

75.CSL 66. panta pirmā daļa

1

76.CSL 66.panta trešā daļa

1

Transportlīdzekļu tehniskā stāvokļa un iekārtojuma nosacījumu pārkāpšana

77.CSL 71. panta pirmā daļa

2

78.CSL 71. panta otrā daļa

2

79.CSL 71.panta sestā daļa

1

80.CSL 71. panta septītā daļa

1

81.CSL 71.panta devītā daļa

1

82.CSL 71. panta desmitā daļa

1

83.CSL 71. panta vienpadsmitā daļa

2

84.CSL 71. panta četrpadsmitā daļa

1

85.CSL 71. panta septiņpadsmitā daļa

2

86.CSL 71. panta deviņpadsmitā daļa

1

87.CSL 71. panta divdesmitā daļa

1

Priekšrocības ceļa zīmju prasību pārkāpšana

88.CSL 74. panta pirmā daļa

2

Aizlieguma ceļa zīmju prasību pārkāpšana

89.CSL 75. panta pirmā daļa

1

90.CSL 75. panta otrā daļa

2

Rīkojuma ceļa zīmju prasību pārkāpšana

91.CSL 76. panta pirmā daļa

1

92.CSL 76. panta otrā daļa

3

93.CSL 76. panta trešā daļa

1

Norādījuma ceļa zīmju prasību pārkāpšana

94.CSL 77. panta pirmā daļa

1

95.CSL 77. panta otrā daļa

2

Ceļa apzīmējumu prasību pārkāpšana

96.CSL 78. panta pirmā daļa

2

97.CSL 78. panta otrā daļa

1

98.CSL 78. panta ceturtā daļa

2

99.CSL 78. panta piektā daļa

1

Pasažieru pārvadāšanas noteikumu pārkāpšana

100.CSL 79. panta pirmā daļa

1***

101.CSL 79. panta otrā daļa

1

102.CSL 79. panta trešā daļa

2

103.CSL 79. panta ceturtā daļa

1

104.CSL 79. panta piektā daļa

1

105.CSL 79. panta sestā daļa

2

Kravu pārvadāšanas noteikumu pārkāpšana

106.AL 54. panta sešpadsmitā daļa

1

107.AL 54. panta septiņpadsmitā daļa

1

108.AL 54. panta astoņpadsmitā daļa

1

109.AL 54. panta deviņpadsmitā daļa

1

110.AL 54. panta divdesmitā daļa

1

111.AL 54. panta divdesmit pirmā daļa

1

112.AL 54. panta divdesmit otrā daļa

1

113.AL 54. panta divdesmit trešā daļa

1

114.AL 54. panta divdesmit ceturtā daļa

1

115.AL 54. panta divdesmit piektā daļa

1

Piezīmes.

1. * Transportlīdzekļa vadītājam pārkāpumu uzskaites punktus nepiešķir, ja, braucot autobusā, minēto pienākumu nav izpildījis pasažieris.

2. ** Četrus pārkāpuma uzskaites punktus piešķir, ja ceļu satiksmes negadījumā ir iesaistīts arī cita transportlīdzekļa vadītājs. Pārējos (iepriekš neminētos) gadījumos, kad noticis ceļu satiksmes negadījums, pārkāpuma uzskaites punktus nepiešķir.

3. *** Neattiecas uz pasažieru sabiedriskajiem transportlīdzekļiem.

2.pielikums
Ministru kabineta
2004.gada 21.jūnija noteikumiem Nr.551
Apmācības kursu programma ceļu satiksmes drošības jautājumos

(Pielikums MK 19.10.2004. noteikumu Nr. 873 redakcijā, kas grozīta ar MK 01.10.2019. noteikumiem Nr. 455)

Nr. p.k.

Tēmas nosaukums

Apmācības stundu skaits

1.

Ceļu satiksmes dalībnieku uzvedība un to ietekmējošie faktori (transportlīdzekļa vadītāja drošums, automobiļa lietošanas psiholoģiskā nozīme — motīvi un vajadzības, nogurums, psihofizioloģijas pamati, mazāk aizsargāto ceļu satiksmes dalībnieku uzvedības īpatnības, dusmas, agresija un stress kā ceļu satiksmes problēma, alkohols, narkotiskās vielas un transportlīdzekļa vadīšana, slimības, medikamenti un transportlīdzekļa vadīšana)

5

2.

Vadītāja droša rīcība dažādās ceļu satiksmes situācijās (transportlīdzekļa drošas vadīšanas pamati, indivīda un sabiedrības zaudējumi ceļu satiksmes negadījumu dēļ, transportlīdzekļa drošas vadīšanas mehānika, bīstamu ceļu satiksmes situāciju un negadījumu veidošanās, transportlīdzekļu vadīšanas īpatnības dažādos meteoroloģiskos un ceļa apstākļos, drošas vadīšanas ieguvumi)

5

 

Kopā

10

3.pielikums
Ministru kabineta
2004.gada 21.jūnija noteikumiem Nr.551
Prasības mācību laukumiem, kur tiek mācīta droša transportlīdzekļu vadīšana

(Pielikums MK 19.10.2004. noteikumu Nr.873 redakcijā)

1. Mācību laukumā ir šādi elementi:

1.1. taisne, kas ļauj ar B kategorijas transportlīdzekli sasniegt braukšanas ātrumu 80 km/h, turklāt tiek nodrošināts pietiekams bremzēšanas ceļa garums;

1.2. aplis, kas ļauj tajā veikt vingrinājumus ar braukšanas ātrumu 50 km/h.

2. Šī pielikuma 1.punktā minētie elementi ir aprīkoti ar daļēju asfaltbetona un daļēju paaugstinātas slīdamības segumu, kā arī ar apūdeņošanas sistēmu, kas samazina transportlīdzekļa riepu saķeri ar ceļa virsmu un ļauj imitēt negaidītu šķēršļa parādīšanos, vai citu sistēmu, kas nodrošina transportlīdzekļa riepu saķeres samazināšanos un iespēju imitēt negaidītu šķēršļu parādīšanos.

3. Mācību laukuma daļa, kur tiek mācīta vadīšana, ir norobežota no publiski pieejamām telpām un platībām.

4. Mācību laukums ir nodrošināts ar mākslīgo apgaismojumu.

5. Mācību laukumā ir labiekārtota ēka, kurā ir pietiekami liela mācību telpa, lai apmācāmajiem būtu iespēja brīvi pārvietoties tajā un no jebkuras sēdvietas būtu skaidri saskatāmi mācību uzskates līdzekļi (piemēram, ceļa zīmes, ceļa apzīmējumi, attēli uz ekrāna).

4.pielikums
Ministru kabineta
2004.gada 21.jūnija noteikumiem Nr.551
Braukšanas uzvedības korekcijas grupu nodarbību programma

(Pielikums MK 14.01.2014. noteikumu Nr.24 redakcijā; pielikums stājas spēkā 01.07.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

Nr. p.k.

Tēmas nosaukums

Apmācības stundu skaits

1.

Savstarpēja iepazīšanās ar grupas dalībniekiem. Braukšanas uzvedības testēšana. Diskusija par agresīvu uzvedību uz ceļa, agresīvās uzvedības motīviem, izpausmes veidiem un to veicinošiem faktoriem

2,5

2.

Grupas dalībnieku izvēlētas agresīvas braukšanas situācijas kopīga analīze. Praktisks uzdevums. Diskusija par emocijām, kā savas dusmas atpazīst grupas dalībnieki, kādi ir to psihiskie un fiziskie izpausmes veidi. Grupas dalībnieki teorētiski un praktiski apgūst dusmu kontroli

2,5

3.

Diskusija grupā par jautājumiem, kas ir stress, kādi ir stresu izraisošie cēloņi un kā tas tiek atpazīts, kādi ir stresa psiholoģiskie un psihofizioloģiskie mehānismi. Praktiski un teorētiski tiek apgūts stresa menedžments un tā pašregulācijas nozīme. Kopīgi daloties pieredzē, dalībnieki analizē savu prasmi uzņemties atbildību par savām emocijām, apzinās savas uzvedības izvēli un tās sekas, mācās noteikt prioritātes un pēc tam līdzsvarot savstarpēji konfliktējošas prasības. Mājas darbs

2,5

4.

Dalībnieku dalīšanās iepriekšējo nedēļu braukšanas pieredzē, ņemot vērā jauniegūtās zināšanas. Grupas dalībnieku piedzīvotās raksturīgākās braukšanas situācijas uz ceļa, to analīze un piemērotākās uzvedības ieteikumi. Mājas darba analīze. Individuālās braukšanas uzvedības izmaiņas un secinājumi. Atkārtota braukšanas uzvedības testēšana un rezultātu analīze

2,5

 Kopā

10

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Pārkāpumu uzskaites punktu sistēmas piemērošanas noteikumi Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 551Pieņemts: 21.06.2004.Stājas spēkā: 01.07.2004.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 102, 30.06.2004.
Dokumenta valoda:
LVEN
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Eiropas Savienības Tiesas spriedumi
  • Augstākās tiesas atziņas
  • Skaidrojumi
90540
{"selected":{"value":"01.07.2020","content":"<font class='s-1'>01.07.2020.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.07.2020","iso_value":"2020\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2020.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"08.10.2019","iso_value":"2019\/10\/08","content":"<font class='s-1'>08.10.2019.-30.06.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.07.2014","iso_value":"2014\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2014.-07.10.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"24.01.2014","iso_value":"2014\/01\/24","content":"<font class='s-1'>24.01.2014.-30.06.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"03.10.2009","iso_value":"2009\/10\/03","content":"<font class='s-1'>03.10.2009.-23.01.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.06.2009","iso_value":"2009\/06\/01","content":"<font class='s-1'>01.06.2009.-02.10.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"31.01.2009","iso_value":"2009\/01\/31","content":"<font class='s-1'>31.01.2009.-31.05.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"13.10.2006","iso_value":"2006\/10\/13","content":"<font class='s-1'>13.10.2006.-30.01.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"23.10.2004","iso_value":"2004\/10\/23","content":"<font class='s-1'>23.10.2004.-12.10.2006.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.07.2004","iso_value":"2004\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2004.-22.10.2004.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.07.2020
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"