Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 455

Rīgā 2019. gada 1. oktobrī (prot. Nr. 44 18. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2004. gada 21. jūnija noteikumos Nr. 551 "Pārkāpumu uzskaites punktu sistēmas piemērošanas noteikumi"

Izdoti saskaņā ar Ceļu satiksmes likuma
43.1 panta septīto daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2004. gada 21. jūnija noteikumos Nr. 551 "Pārkāpumu uzskaites punktu sistēmas piemērošanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2004, 102., 168. nr.; 2006, 163. nr.; 2009, 17., 157. nr.; 2014, 16. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 4. un 5. punktu šādā redakcijā:

"4. Par uzskaites punktu reģistrāciju amatpersona atsevišķu lēmumu nepieņem. Uzskaites punktus reģistrē automātiski dienā, kad stājas spēkā lēmums par administratīvā soda piemērošanu un tas kļuvis neapstrīdams. Informāciju par administratīvā soda piemērošanu transportlīdzekļa vadītājam transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistram tiešsaistes datu pārraides režīmā nodod no Sodu reģistra.

5. Ja lēmuma izpilde saistībā ar administratīvā soda piemērošanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā tiek apturēta, par attiecīgo pārkāpumu piešķirtos uzskaites punktus dzēš pēc attiecīgas informācijas saņemšanas no Sodu reģistra. Ja sūdzību par administratīvā soda piemērošanu noraida, uzskaites punktus reģistrē no jauna šo noteikumu 4. punktā minētajā kārtībā."

2. Izteikt 9. punktu šādā redakcijā:

"9. Šo noteikumu 12.2. un 12.4. apakšpunktā minēto ietekmēšanas līdzekli transportlīdzekļa vadītājam piemēro tikai pēc tam, kad viņam tiek nosūtīts paziņojums par piemēroto ietekmēšanas līdzekli. Ja transportlīdzekļa vadītājs noteiktajā termiņā ir izpildījis attiecīgā ietekmēšanas līdzekļa prasības vai ir brīvprātīgi apmeklējis apmācības kursus (semināru) ceļu satiksmes drošības jautājumos un drošas transportlīdzekļa vadīšanas jautājumos vai braukšanas uzvedības korekcijas grupu nodarbības (13.1 punkts), reģistrēto uzskaites punktu skaitu samazina par diviem uzskaites punktiem."

3. Izteikt 12.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"12.4. ja iegūto uzskaites punktu skaits sasniedzis 12, - eksāmenu ceļu satiksmes drošības jautājumos un transportlīdzekļu vadīšanas iemaņu pārbaudi (turpmāk - eksāmeni)."

4. Aizstāt 13.punktā vārdus "uz viņa deklarēto dzīvesvietas adresi" ar vārdu "viņam".

5. Papildināt 13.1 punktu aiz vārdiem "vadīšanas jautājumos" ar vārdiem "vai braukšanas uzvedības korekcijas grupu nodarbības".

6. Papildināt 3.3. apakšnodaļas nosaukumu aiz vārdiem "apmācības kursi" ar vārdiem "vai braukšanas uzvedības korekcijas grupu nodarbības".

7. Papildināt 14. punktu aiz vārdiem "nosūta paziņojumu par" ar vārdiem "iegūto uzskaites punktu skaitu un".

8. Papildināt 15. punktu ar trešo teikumu šādā redakcijā:

"Ja transportlīdzekļa vadītājam minētā ietekmēšanas līdzekļa izpildes termiņa laikā tiek atņemtas transportlīdzekļu vadīšanas tiesības, attiecīgā ietekmēšanas līdzekļa izpildes termiņš tiek apturēts un to atjauno pēc transportlīdzekļu vadīšanas tiesību atjaunošanas."

9. Papildināt 15.1 punktu aiz vārdiem "attiecīgi sagatavots personāls" ar vārdiem "pieejamas atbilstošas telpas nodarbību vadīšanai".

10. Izteikt 17. punktu šādā redakcijā:

"17. Ja transportlīdzekļa vadītāja iegūto uzskaites punktu skaits sasniedzis 12, viņam nosūta paziņojumu par iegūto uzskaites punktu skaitu, kā arī par pienākumu nokārtot eksāmenus."

11. Izteikt 18. punkta pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Eksāmenu kārtošanai transportlīdzekļa vadītājs piesakās Ceļu satiksmes drošības direkcijā divu mēnešu laikā un eksāmenus sekmīgi nokārto sešu mēnešu laikā pēc šo noteikumu 17. punktā minētā paziņojuma nosūtīšanas."

12. Izteikt 19. un 19.1 punktu šādā redakcijā:

"19. Eksāmenus transportlīdzekļu vadītājs kārto Ceļu satiksmes drošības direkcijā.

19.1 Pirms eksāmenu kārtošanas persona uzrāda personu apliecinošu dokumentu vai Ceļu satiksmes drošības direkcijas izsniegtu transportlīdzekļa vadītāja apliecību vai braukšanas mācību atļauju, vai mazizmēra kuģošanas līdzekļu vadītāja apliecību."

13. Papildināt 19.2 punkta pirmo teikumu aiz vārda "Eksāmenu" ar vārdiem "ceļu satiksmes drošības jautājumos".

14. Aizstāt 19.3 punktā vārdu "Eksāmenā" ar vārdiem "Eksāmenā ceļu satiksmes drošības jautājumos".

15. Papildināt 19.4 punkta pirmo teikumu aiz vārda "Eksāmens" ar vārdiem "ceļu satiksmes drošības jautājumos".

16. Papildināt 19.6 punktu aiz vārdiem "apliecībā atzīmēta tikai" ar burtiem "AM".

17. Izteikt 19.7 un 19.8 punktu šādā redakcijā:

"19.7 Šajā nodaļā noteiktā kārtība par paziņojuma nosūtīšanu un pienākumu nokārtot eksāmenus neattiecas uz transportlīdzekļu vadītājiem, kuriem ir sasniegts šo noteikumu 12.4. apakšpunktā minētais uzskaites punktu skaits un saskaņā ar normatīvajiem aktiem par transportlīdzekļu vadītāja kvalifikācijas iegūšanu ir jākārto transportlīdzekļu vadīšanas tiesību atjaunošanas eksāmeni.

19.8 Transportlīdzekļu vadītājiem, kuriem ir sasniegts šo noteikumu 12.4. apakšpunktā minētais uzskaites punktu skaits un saskaņā ar normatīvajiem aktiem par transportlīdzekļu vadītāja kvalifikācijas iegūšanu ir jākārto transportlīdzekļu vadīšanas tiesību atjaunošanas eksāmeni, pēc minēto eksāmenu nokārtošanas reģistrēto uzskaites punktu skaitu samazina par diviem punktiem."

18. Aizstāt 20. punktā vārdus "uz viņa Latvijā deklarēto dzīvesvietas adresi" ar vārdu "viņam".

19. Svītrot 22. punktu.

20. Papildināt 27.1 punktu aiz vārdiem "paziņojumu saņemšanai elektroniski" ar vārdiem "šos paziņojumus nosūta uz transportlīdzekļa vadītāja Ceļu satiksmes drošības direkcijas elektroniskajā e-pakalpojumu sistēmā norādīto e-pasta adresi un".

21. Papildināt noteikumus ar 27.2 punktu šādā redakcijā:

"27.2 Ja transportlīdzekļa vadītājam ir atņemtas transportlīdzekļu vadīšanas tiesības, paziņojumu par piemēroto ietekmēšanas līdzekli nosūta pēc transportlīdzekļu vadīšanas tiesību atjaunošanas."

22. Izteikt 1. pielikumu šādā redakcijā:

"1. pielikums
Ministru kabineta
2004. gada 21. jūnija
noteikumiem Nr. 551

Administratīvie pārkāpumi ceļu satiksmē, par kuriem piešķir pārkāpumu uzskaites punktus, un pārkāpumu uzskaites punktu skaits

Nr. p. k.

Administratīvais pārkāpums ceļu satiksmē atbilstoši Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksam (turpmāk - APK)

Pārkāpumu uzskaites punktu skaits

149.4 pants. Vispārīgo ceļu satiksmes noteikumu pārkāpšana

1. APK 149.4 panta otrā daļa

0 vai 1*

2. APK 149.4 panta piektā daļa

3

3. APK 149.4 panta desmitā daļa

1

4. APK 149.4 panta trīspadsmitā daļa

6

149.5 pants. Ceļu satiksmes regulēšanas noteikumu pārkāpšana

5. APK 149.5 panta pirmā daļa

4

6. APK 149.5 panta otrā daļa

2

7. APK 149.5 panta piektā daļa

8

149.6 pants. Braukšanas sākšanas un braukšanas virziena maiņas noteikumu pārkāpšana

8. APK 149.6 panta pirmā daļa

1

9. APK 149.6 panta otrā daļa

2

10. APK 149.6 panta trešā daļa

1

11. APK 149.6 panta ceturtā daļa

1

12. APK 149.6 panta piektā daļa

1

13. APK 149.6 panta sestā daļa

1

14. APK 149.6 panta septītā daļa

2

15. APK 149.6 panta astotā daļa

1

16. APK 149.6 panta devītā daļa

1

17. APK 149.6 panta desmitā daļa

2

149.7 pants. Transportlīdzekļu izkārtojuma uz brauktuves noteikumu pārkāpšana

18. APK 149.7 panta pirmā daļa

1

19. APK 149.7 panta trešā daļa

1

20. APK 149.7 panta piektā daļa

1

21. APK 149.7 panta sestā daļa

1

22. APK 149.7 panta astotā daļa

3

149.8 pants. Braukšanas ātruma, distances un intervāla neievērošana

23. APK 149.8 panta septītā daļa

1

24. APK 149.8 panta astotā daļa

1

25. APK 149.8 panta devītā daļa

1

26. APK 149.8 panta desmitā daļa

1

27. APK 149.8 panta vienpadsmitā daļa

2

28. APK 149.8 panta divpadsmitā daļa

2

29. APK 149.8 panta trīspadsmitā daļa

2

30. APK 149.8 panta četrpadsmitā daļa

2

31. APK 149.8 panta piecpadsmitā daļa

3

32. APK 149.8 panta sešpadsmitā daļa

3

33. APK 149.8 panta septiņpadsmitā daļa

3

34. APK 149.8 panta astoņpadsmitā daļa

3

35. APK 149.8 panta deviņpadsmitā daļa

4

36. APK 149.8 panta divdesmitā daļa

4

37. APK 149.8 panta divdesmit pirmā daļa

4

38. APK 149.8 panta divdesmit otrā daļa

4

39. APK 149.8 panta divdesmit trešā daļa

5

40. APK 149.8 panta divdesmit ceturtā daļa

5

41. APK 149.8 panta divdesmit piektā daļa

5

42. APK 149.8 panta divdesmit sestā daļa

5

43. APK 149.8 panta divdesmit septītā daļa

1

149.9 pants. Apdzīšanas un samainīšanās ar pretim braucošo transportlīdzekli noteikumu pārkāpšana

44. APK 149.9 panta pirmā daļa

2

45. APK 149.9 panta otrā daļa

1

46. APK 149.9 panta trešā daļa

1

47. APK 149.9 panta ceturtā daļa

1

48. APK 149.9 panta piektā daļa

2

49. APK 149.9 panta sestā daļa

1

50. APK 149.9 panta septītā daļa

2

51. APK 149.9 panta astotā daļa

6

52. APK 149.9 panta devītā daļa

1

149.11 pants. Braukšanas kārtības krustojumos pārkāpšana

53. APK 149.11 panta pirmā daļa

2

54. APK 149.11 panta otrā daļa

1

149.12 pants. Ceļu satiksmes noteikumu pārkāpšana dzīvojamā zonā

55. APK 149.12 panta otrā daļa

2

149.13 pants. Ceļu satiksmes noteikumu pārkāpšana pie gājēju pārejas un pasažieru sabiedrisko transportlīdzekļu apzīmētas pieturas

56. APK 149.13 panta pirmā daļa

2

149.14 pants. Dzelzceļa pārbrauktuvju šķērsošanas noteikumu pārkāpšana

57. APK 149.14 panta pirmā daļa

4

58. APK 149.14 panta otrā daļa

4

59. APK 149.14 panta ceturtā daļa

1

60. APK 149.14 panta sestā daļa

4

61. APK 149.14 panta septītā daļa

6

149.15 pants. Transportlīdzekļu vadīšana alkohola reibumā vai narkotisko vai citu apreibinošo vielu ietekmē

62. APK 149.15 panta pirmā daļa

6

63. APK 149.15 panta otrā daļa

8

64. APK 149.15 panta trešā daļa

8

65. APK 149.15 panta ceturtā daļa

8

66. APK 149.15 panta piektā daļa

8

67. APK 149.15 panta sestā daļa

3

68. APK 149.15 panta septītā daļa

8

69. APK 149.15 panta astotā daļa

8

149.16 pants. Transportlīdzekļu vadītāju pārkāpumi īpašos gadījumos

70. APK 149.16 panta otrā daļa

1

71. APK 149.16 panta trešā daļa

2

72. APK 149.16 panta piektā daļa

0 vai 4**

149.17 pants. Ārējās apgaismes ierīču lietošanas noteikumu pārkāpšana

73. APK 149.17 panta otrā daļa

1

74. APK 149.17 panta divpadsmitā daļa

1

149.19 pants. Transportlīdzekļu vilkšanas noteikumu pārkāpšana

75. APK 149.19 panta pirmā daļa

1

76. APK 149.19 panta trešā daļa

1

149.24 pants. Transportlīdzekļu tehniskā stāvokļa un iekārtojuma nosacījumu pārkāpšana

77. APK 149.24 panta pirmā daļa

2

78. APK 149.24 panta otrā daļa

2

79. APK 149.24 panta septītā daļa

1

80. APK 149.24 panta astotā daļa

1

81. APK 149.24 panta desmitā daļa

1

82. APK 149.24 panta vienpadsmitā daļa

1

83. APK 149.24 panta divpadsmitā daļa

2

84. APK 149.24 panta piecpadsmitā daļa

1

85. APK 149.24 panta astoņpadsmitā daļa

2

86. APK 149.24 panta divdesmitā daļa

1

87. APK 149.24 panta divdesmit pirmā daļa

1

149.27 pants. Priekšrocības ceļa zīmju prasību pārkāpšana

88. APK 149.27 panta pirmā daļa

2

149.28 pants. Aizlieguma ceļa zīmju prasību pārkāpšana

89. APK 149.28 panta pirmā daļa

1

90. APK 149.28 panta otrā daļa

2

149.29 pants. Rīkojuma ceļa zīmju prasību pārkāpšana

91. APK 149.29 panta pirmā daļa

1

92. APK 149.29 panta otrā daļa

3

93. APK 149.29 panta trešā daļa

1

149.30 pants. Norādījuma ceļa zīmju prasību pārkāpšana

94. APK 149.30 pants

2

149.31 pants. Ceļa apzīmējumu prasību pārkāpšana

95. APK 149.31 panta pirmā daļa

2

96. APK 149.31 panta otrā daļa

1

97. APK 149.31 panta ceturtā daļa

2

98. APK 149.31 panta piektā daļa

1

149.32 pants. Pasažieru pārvadāšanas noteikumu pārkāpšana

99. APK 149.32 panta pirmā daļa

1***

100. APK 149.32 panta otrā daļa

1

101. APK 149.32 panta trešā daļa

2

102. APK 149.32 panta ceturtā daļa

1

103. APK 149.32 panta piektā daļa

1

104. APK 149.32 panta sestā daļa

2

149.33 pants. Kravu pārvadāšanas noteikumu pārkāpšana

105. APK 149.33 panta septītā daļa

1

106. APK 149.33 panta astotā daļa

1

107. APK 149.33 panta devītā daļa

1

108. APK 149.33 panta desmitā daļa

1

109. APK 149.33 panta vienpadsmitā daļa

1

Piezīmes.

1. * Transportlīdzekļa vadītājam pārkāpumu uzskaites punktus nepiešķir, ja, braucot autobusā, minēto pienākumu nav izpildījis pasažieris.

2. ** Četrus pārkāpumu uzskaites punktus piešķir, ja ceļu satiksmes negadījumā ir iesaistīts arī cita transportlīdzekļa vadītājs. Pārējos (iepriekš neminētos) gadījumos, kad noticis ceļu satiksmes negadījums, pārkāpumu uzskaites punktus nepiešķir.

3. *** Neattiecas uz pasažieru sabiedriskajiem transportlīdzekļiem, izņemot maršruta taksometrus."

23. Aizstāt 2. pielikumā skaitli "3" ar skaitli "5".

24. Aizstāt 2. pielikumā skaitli "6" ar skaitli "10".

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Iekšlietu ministrs S. Ģirģens

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2004. gada 21. jūnija noteikumos Nr. 551 "Pārkāpumu uzskaites punktu .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 455Pieņemts: 01.10.2019.Stājas spēkā: 08.10.2019.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 203, 07.10.2019. OP numurs: 2019/203.4
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
309783
08.10.2019
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)