Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.551

Rīgā 2004.gada 21.jūnijā (prot. Nr.38 22.§)
Pārkāpumu uzskaites punktu sistēmas piemērošanas noteikumi
Izdoti saskaņā ar Ceļu satiksmes likuma 43.1 panta septīto daļu
1. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka administratīvos pārkāpumus ceļu satiksmē, par kuriem reģistrē pārkāpumu uzskaites punktus (turpmāk — uzskaites punkti), uzskaites punktu skaitu, noilgumu, reģistrēšanas un dzēšanas kārtību, informācijas apmaiņas kārtību, kārtību, kādā reģistrā esošo informāciju paziņo transportlīdzekļa vadītājam, kā arī kārtību, kādā piemēro transportlīdzekļu vadītāju uzvedības ietekmēšanas līdzekļus (turpmāk — ietekmēšanas līdzekļi).

2. Uzskaites punktus nepiešķir velosipēdu vadītājiem.

(Grozīts ar MK 27.01.2009. noteikumiem Nr.69; vārdu "un mopēdu" izslēgums stājas spēkā 01.06.2009., sk. grozījumu 2. punktu)

2. Uzskaites punkti, to reģistrēšanas un dzēšanas kārtība

3. Uzskaites punktus valsts akciju sabiedrība "Ceļu satiksmes drošības direkcija" (turpmāk — Ceļu satiksmes drošības direkcija) reģistrē transport­līdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā. Uzskaites punktus reģistrē traktortehnikas un tās vadītāju informatīvajā sistēmā un transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā reģistrētiem transportlīdzekļu vadītājiem, kā arī tiem transportlīdzekļu vadītājiem, kuru dati reģistrēti Iedzīvotāju reģistrā (piešķirts personas kods).

(MK 10.10.2006. noteikumu Nr.840 redakcijā, kas grozīta ar MK 29.09.2009. noteikumiem Nr.1103)

4. Par uzskaites punktu reģistrāciju amatpersona atsevišķu lēmumu nepieņem. Uzskaites punktus reģistrē automātiski dienā, kad beidzies lēmuma par administratīvā soda piemērošanu pārsūdzēšanas termiņš. Informāciju par administratīvā soda piemērošanu transportlīdzekļa vadītājam transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistram tiešsaistes datu pārraides režīmā nodod no Sodu reģistra.

(MK 29.09.2009. noteikumu Nr.1103 redakcijā, kas grozīta ar MK 14.01.2014. noteikumiem Nr.24)

5. Ja administratīvā soda pārsūdzēšanas termiņš norma­tīvajos aktos noteiktajā kārtībā tiek atjaunots vai pagarināts, par attiecīgo pārkā­pumu piešķirtos uzskaites punktus dzēš pēc attiecīgas informācijas saņemšanas no Sodu reģistra. Ja sūdzību par administratīvā soda piemērošanu noraida, uzskaites punktus reģistrē no jauna šo noteikumu 4.punktā minētajā kārtībā.

(MK 29.09.2009. noteikumu Nr.1103 redakcijā, kas grozīta ar MK 14.01.2014. noteikumiem Nr.24)

6. Administratīvie pārkāpumi, par kuriem reģistrē uzskaites punktus, kā arī uzskaites punktu skaits noteikts šo noteikumu 1.pielikumā.

(Grozīts ar MK 19.10.2004. noteikumiem Nr.873)

7. Reģistrētos uzskaites punktus dzēš, ja ir iestājies noilgums:

7.1. ja no dienas, kad reģistrēti pārkāpumu uzskaites punkti, ir pagājuši pieci gadi un uzskaites punkti reģistrēti par tādiem administratīvajiem pārkāpumiem, par kuriem piešķir astoņus uzskaites punktus;

7.2. ja no dienas, kad reģistrēti pārkāpumu uzskaites punkti, ir pagājuši divi gadi un uzskaites punkti reģistrēti par visiem pārējiem administratīvajiem pārkāpumiem vai par piemērotā ietekmēšanas līdzekļa prasību neizpildīšanu.

(MK 14.01.2014. noteikumu Nr.24 redakcijā)

8. Par uzskaites punktu dzēšanu amatpersona atsevišķu lēmumu nepieņem. Uzskaites punktus šajos noteikumos minētajos gadījumos dzēš automātiski.

9. Šo noteikumu 12.2. un 12.4. apakšpunktā minēto ietekmēšanas līdzekli transportlīdzekļa vadītājam piemēro tikai pēc tam, kad viņam uz deklarēto dzīvesvietu nosūtīts šo noteikumu 14. un 17. punktā minētais paziņojums. Ja transportlīdzekļa vadītājs noteiktajā termiņā ir izpildījis attiecīgā ietekmēšanas līdzekļa prasības vai ir brīvprātīgi apmeklējis apmācības kursus (semināru) ceļu satiksmes drošības jautājumos un drošas transportlīdzekļa vadīšanas jautājumos (13.1 punkts), reģistrēto uzskaites punktu skaitu samazina par diviem uzskaites punktiem.

(MK 14.01.2014. noteikumu Nr.24 redakcijā)

10. Katrā ciklā no pirmā uzskaites punkta iegūšanas līdz šo noteikumu 20.punktā minētajam transportlīdzekļu vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegumam vai līdz visu uzskaites punktu dzēšanai par katru ietekmēšanas līdzekli uzskaites punktu skaitu var samazināt tikai vienu reizi.

11. Piemērojot transportlīdzekļa vadītājam šo noteikumu 20.punktā minēto transportlīdzekļu vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegumu, dzēš visus uzskaites punktus.

(Grozīts ar MK 14.01.2014. noteikumiem Nr.24)

3. Ietekmēšanas līdzekļu piemērošanas kārtība
3.1. Vispārīgie jautājumi par ietekmēšanas līdzekļu piemērošanas kārtību

12. Transportlīdzekļa vadītājam piemēro šādus ietekmēšanas līdzekļus:

12.1. ja iegūto uzskaites punktu skaits sasniedzis četrus, — rakstisku brīdinājumu;

12.2. ja iegūto uzskaites punktu skaits sasniedzis astoņus, — apmācības kursus (semināru) ceļu satiksmes drošības jautājumos un transportlīdzekļa drošas vadīšanas jautājumos vai braukšanas uzvedības korekcijas grupu nodarbības;

12.3. ja iegūto uzskaites punktu skaits sasniedzis 10, transportlīdzekļa vadītājam, kura vadītāja stāžs ir mazāks par diviem gadiem (turpmāk — jaunais vadītājs), — transportlīdzekļu vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegumu uz vienu gadu;

12.4. ja iegūto uzskaites punktu skaits sasniedzis 12, – eksāmenu ceļu satiksmes drošības jautājumos (turpmāk – eksāmens) un transportlīdzekļu vadīšanas iemaņu pārbaudi;

12.5. ja iegūto uzskaites punktu skaits sasniedzis 16, — transportlīdzekļu vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegumu uz vienu gadu.

(Grozīts ar MK 10.10.2006. noteikumiem Nr.840; MK 27.01.2009. noteikumiem Nr.69; MK 14.01.2014. noteikumiem Nr.24; grozījumi 12.2.apakšpunktā stājas spēkā 01.07.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

3.2. Ietekmēšanas līdzeklis — brīdinājums

13. Ja transportlīdzekļa vadītāja iegūto uzskaites punktu skaits sasniedzis četrus, uz viņa deklarēto dzīvesvietas adresi nosūta paziņojumu par iegūto uzskaites punktu skaitu un aicinājumu turpmāk nepieļaut ceļu satiksmi reglamentējošu normatīvo aktu pārkāpumus.

13.1 Ja transportlīdzekļa vadītājam reģistrēto uzskaites punktu skaits ir sasniedzis četrus punktus, transportlīdzekļa vadītājam ir tiesības brīvprātīgi apmeklēt apmācības kursus (semināru) ceļu satiksmes drošības jautājumos un drošas transportlīdzekļa vadīšanas jautājumos līdz brīdim, kad viņam tiek piemērots šo noteikumu 14. punktā minētais ietekmēšanas līdzeklis.

(MK 14.01.2014. noteikumu Nr.24 redakcijā)

3.3. Ietekmēšanas līdzeklis — apmācības kursi

14. Ja transportlīdzekļa vadītāja iegūto uzskaites punktu skaits sasniedzis astoņus, viņam nosūta paziņojumu par pienākumu apmeklēt apmācības kursus (semināru) ceļu satiksmes drošības jautājumos un drošas transportlīdzekļa vadīšanas jautājumos vai braukšanas uzvedības korekcijas grupu nodarbības. Ietekmēšanas līdzekli, izvērtējot reģistrētos pārkāpumus, piemēro Ceļu satiksmes drošības direkcija.

(MK 14.01.2014. noteikumu Nr.24 redakcijā; punkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.07.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

15. Uz apmācības kursiem (semināru) ceļu satiksmes drošības jautājumos un drošas transportlīdzekļa vadīšanas jautājumos vai braukšanas uzvedības korekcijas grupu nodarbībām transportlīdzekļa vadītājs piesakās Ceļu satiksmes drošības direkcijā vai pie personas, kas tās nodrošina, divu mēnešu laikā un pabeidz tās sešu mēnešu laikā pēc šo noteikumu 14.punktā minētā paziņojuma nosūtīšanas. Ja transportlīdzekļa vadītājs sešu mēnešu laikā nav izpildījis piemērotā ietekmēšanas līdzekļa prasības, viņam reģistrēto uzskaites punktu skaitu palielina par diviem punktiem.

(MK 14.01.2014. noteikumu Nr.24 redakcijā; punkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.07.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

15.1 Braukšanas uzvedības korekcijas grupu nodarbības nodrošina juridiskā persona, kurai ir attiecīgi sagatavots personāls un kura satiksmes ministra izveidotai komisijai ir apliecinājusi spēju un pieredzi vadīt uzvedības korekcijas grupu nodarbības atbilstoši šo noteikumu 4.pielikumā minētajai programmai. Minētās komisijas sastāvā ir vismaz trīs personas, to skaitā Satiksmes ministrijas pārstāvis un Ceļu satiksmes drošības direkcijas pārstāvis. Komisijā var tikt uzaicināti eksperti, kuri darbojas ceļu satiksmes jomā.

(MK 14.01.2014. noteikumu Nr.24 redakcijā)

15.2 Braukšanas uzvedības korekcijas grupu nodarbības juridiskā persona nodrošina, pamatojoties uz līgumu, kas noslēgts ar Ceļu satiksmes drošības direkciju.

(MK 14.01.2014. noteikumu Nr.24 redakcijā; punkts stājas spēkā 01.07.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

15.3 Nodarbību ilgums braukšanas uzvedības korekcijas grupām nedrīkst būt mazāks par 10 stundām, un apmācību saturam jāatbilst šo noteikumu 4. pielikumā minētajai programmai.

(MK 14.01.2014. noteikumu Nr.24 redakcijā; punkts stājas spēkā 01.07.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

15.4 Nodarbības notiek par maksu

(MK 14.01.2014. noteikumu Nr.24 redakcijā; punkts stājas spēkā 01.07.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

16. Apmācības kursus (semināru) organizē Ceļu satiksmes drošības direkcija.

(MK 19.10.2004. noteikumu Nr.873 redakcijā)

16.1 Teorētisko apmācību ceļu satiksmes drošības jautājumos veic persona, kura šo noteikumu 15.1 punktā minētajai komisijai ir apliecinājusi prasmi pasniegt mācību materiālu, kas atbilst šo noteikumu 2. pielikumam.

(MK 14.01.2014. noteikumu Nr.24 redakcijā)

16.2 Personai, kura veic apmācību ceļu satiksmes drošības jautājumos, ir augstākā izglītība un vismaz triju gadu pieredze pedagoģiskajā darbā.

(MK 19.10.2004. noteikumu Nr.873 redakcijā)

16.3 Apmācību ceļu satiksmes drošības jautājumos persona veic, pamatojoties uz līgumu, kas noslēgts ar Ceļu satiksmes drošības direkciju.

(MK 19.10.2004. noteikumu Nr.873 redakcijā)

16.4 Apmācības ilgums ceļu satiksmes drošības jautājumos nedrīkst būt mazāks par 10 stundām, un mācību saturam jāatbilst šo noteikumu 2.pielikumā noteiktajai programmai.

(MK 19.10.2004. noteikumu Nr.873 redakcijā, kas grozīta ar MK 27.01.2009. noteikumiem Nr.69; vārda "sešām" aizstāšana ar skaitli "10" stājas spēkā 01.06.2009., sk. grozījumu 2. punktu)

16.5 Vienas mācību stundas ilgums ir 45 minūtes.

(MK 19.10.2004. noteikumu Nr.873 redakcijā)

16.6 Apmācību drošas transportlīdzekļu vadīšanas jautājumos veic juridiskās personas, kuru rīcībā ir šo noteikumu 3. pielikumā minētajām prasībām atbilstošs mācību laukums un attiecīgi sagatavoti apmācības instruktori un kuras saņēmušas šo noteikumu 15.1 punktā minētās komisijas atļauju un noslēgušas līgumu ar Ceļu satiksmes drošības direkciju.

(MK 14.01.2014. noteikumu Nr.24 redakcijā)

16.7 Apmācības laikā teorētiskās un praktiskās nodarbībās personai sniedz izpratni par šādiem drošas transportlīdzekļu vadīšanas jautājumiem:

16.71. transportlīdzekļa bremzēšanas ceļš, tā izmaiņas atkarībā no transportlīdzekļa riepu saķeres ar ceļa virsmu;

16.72. izvairīšanās no šķēršļa, kas negaidīti parādījies uz ceļa;

16.73. sānslīdes rašanās, braucot taisnā ceļa posmā;

16.74. centrbēdzes spēka ietekme uz transportlīdzekli un sānslīdes rašanās, braucot ceļa līkumā;

16.75. akvaplanēšana, tās rašanās un novēršana.

(MK 19.10.2004. noteikumu Nr.873 redakcijā)

16.8 Apmācībā drošas transportlīdzekļu vadīšanas jautājumos var izmantot apmācāmā īpašumā vai turējumā esošu transportlīdzekli.

(MK 19.10.2004. noteikumu Nr.873 redakcijā)

16.9 Apmācības ilgums drošas transportlīdzekļu vadīšanas jautājumos ir sešas stundas.

(MK 19.10.2004. noteikumu Nr.873 redakcijā)

16.10 Apmācība notiek par maksu.

(MK 19.10.2004. noteikumu Nr.873 redakcijā)

3.4. Ietekmēšanas līdzeklis — eksāmens un transportlīdzekļu vadīšanas iemaņu pārbaude

17. Ja transportlīdzekļa vadītāja iegūto uzskaites punktu skaits sasniedzis 12, uz viņa deklarēto dzīvesvietas adresi nosūta paziņojumu par iegūto uzskaites punktu skaitu, kā arī par pienākumu nokārtot eksāmenu un pārbaudīt transportlīdzekļu vadīšanas iemaņas, izņemot gadījumu, ja vadītāja apliecībā atzīmēta tikai M kategorija.

(MK 27.01.2009. noteikumu Nr.69 redakcijā; punkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.06.2009., sk. grozījumu 2. punktu)

18. Eksāmena kārtošanai un transportlīdzekļu vadīšanas iemaņu pārbaudei transportlīdzekļa vadītājs piesakās Ceļu satiksmes drošības direkcijā divu mēnešu laikā un eksāmenu sekmīgi nokārto sešu mēnešu laikā pēc šo noteikumu 17.punktā minētā paziņojuma nosūtīšanas. Ja minētā prasība netiek izpildīta, uzskatāms, ka transportlīdzekļa vadītājs nav izpildījis piemēroto ietekmēšanas līdzekli, un transportlīdzekļa vadītājam reģistrēto uzskaites punktu skaitu palielina par diviem punktiem.

(Grozīts ar MK 27.01.2009. noteikumiem Nr.69; pirmā teikuma jaunā redakcija stājas spēkā 01.06.2009., sk. grozījumu 2. punktu)

19. Eksāmenu kārto un transportlīdzekļu vadīšanas iemaņu pārbaudi veic Ceļu satiksmes drošības direkcijā.

19.1 Pirms eksāmena kārtošanas un transportlīdzekļu vadīšanas iemaņu pārbaudes persona uzrāda personu apliecinošu dokumentu vai Ceļu satiksmes drošības direkcijā izsniegtu transportlīdzekļa vadītāja apliecību, vai braukšanas mācību atļauju, vai mazizmēra kuģošanas līdzekļu vadītāja apliecību. Minētos dokumentus var neuzrādīt persona, kuru iespējams identificēt, izmantojot transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā esošo informāciju un fotogrāfijas.

(MK 27.01.2009. noteikumu Nr.69 redakcijā; punkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.06.2009., sk. grozījumu 2. punktu)

19.2 Eksāmenu kārto datorizēti. Katra persona eksāmenu kārto patstāvīgi, bez citu personu vai palīgmateriālu palīdzības, kā arī netraucē citus eksāmena kārtotājus.

(MK 19.10.2004. noteikumu Nr.873 redakcijā)

19.3 Eksāmenā persona secīgi atbild uz 20 Ceļu satiksmes drošības direkcijas sagatavotajiem jautājumiem par ceļu satiksmes drošību. Eksāmena atbilžu sniegšanai atvēlētais laiks ir 20 minūtes.

(MK 19.10.2004. noteikumu Nr.873 redakcijā)

19.4 Eksāmens ir nokārtots, ja persona ir pieļāvusi ne vairāk par divām nepareizām atbildēm. Ja eksāmens nav nokārtots, atkārtoti eksāmenu var kārtot ne agrāk kā nākamajā dienā.

(MK 19.10.2004. noteikumu Nr.873 redakcijā)

19.5 Transportlīdzekļu vadīšanas iemaņas pārbauda un vērtē saskaņā ar normatīvajiem aktiem par transportlīdzekļu vadītāja kvalifikācijas iegūšanu.

(MK 27.01.2009. noteikumu Nr.69 redakcijā; punkts stājas spēkā 01.06.2009., sk. grozījumu 2. punktu)

19.6 Transportlīdzekļu vadīšanas iemaņu pārbaudē persona kārto B kategorijai atbilstošu vadīšanas eksāmenu vienā no Ceļu satiksmes drošības direkcijas nodaļām, kurā šos eksāmenus pieņem. Ja vadītāja apliecībā atzīmēta tikai A1, A2, A vai B1 kategorija, persona kārto vadīšanas eksāmenu, kas atbilst attiecīgajai kategorijai.

(MK 27.01.2009. noteikumu Nr.69 redakcijā, kas grozīta ar MK 14.01.2014. noteikumiem Nr.24)

19.7 Šajā nodaļā noteiktā kārtība par paziņojuma nosūtīšanu, kā arī pienākumu nokārtot eksāmenu un pārbaudīt vadīšanas iemaņas neattiecas uz transportlīdzekļu vadītājiem, kuriem saskaņā ar normatīvajiem aktiem par transportlīdzekļu vadītāja kvalifikācijas iegūšanu jākārto transportlīdzekļu vadīšanas tiesību atjaunošanas eksā­meni.

(MK 27.01.2009. noteikumu Nr.69 redakcijā; punkts stājas spēkā 01.06.2009., sk. grozījumu 2. punktu)

19.8 Pēc transportlīdzekļu vadīšanas tiesību atjaunošanas eksāmenu nokārtošanas reģistrēto uzskaites punktu skaitu samazina par diviem uzskaites punktiem.

(MK 14.01.2014. noteikumu Nr.24 redakcijā)

3.5. Ietekmēšanas līdzeklis — transportlīdzekļu vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegums

20. Ja transportlīdzekļa vadītāja iegūto uzskaites punktu skaits sasniedzis 16, bet jaunā vadītāja — 10, uz viņa Latvijā deklarēto dzīvesvietas adresi nosūta paziņojumu par iegūto uzskaites punktu skaitu un transportlīdzekļu vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegumu uz vienu gadu.

(MK 10.10.2006. noteikumu Nr.840 redakcijā, kas grozīta ar MK 14.01.2014. noteikumiem Nr.24)

21. Transportlīdzekļa vadītājs 20 dienu laikā pēc šo noteikumu 20.punktā minētā paziņojuma nosūtīšanas nodod nederīgo vadītāja apliecību Ceļu satiksmes drošības direkcijas nodaļā iznīcināšanai, izņemot gadījumu, ja vadītāja apliecību ir aizturējusi policijas amatpersona. Ja vadītāja apliecība nozaudēta, transportlīdzekļa vadītājs iesniedz Ceļu satiksmes drošības direkcijā attiecīgu rakstisku paziņojumu. Kad beidzies tiesību izmantošanas aizlieguma termiņš, transportlīdzekļa vadītājs pēc teorētiskā un vadīšanas eksāmena nokārtošanas noteiktā kārtībā var saņemt jaunu vadītāja apliecību.

(Grozīts ar MK 19.10.2004. noteikumiem Nr.873)

22. Ja transportlīdzekļa vadītājs šo noteikumu 21.punktā minētajā laikposmā nederīgo vadītāja apliecību nenodod un nav iesniedzis rakstisku paziņojumu par tās nozaudēšanu, transportlīdzekļu vadīšanas tiesību izmantošanas aizlieguma termiņu pagarina atbilstoši nokavēto dienu skaitam.

23. Ja transportlīdzekļa vadītājs vada transportlīdzekli transportlīdzekļu vadīšanas tiesību izmantošanas aizlieguma termiņa laikā, aizlieguma termiņu pagarina atbilstoši laikposmam, kāds pagājis no tiesību izmantošanas aizlieguma piemērošanas brīža līdz transportlīdzekļa vadīšanai.

24. (Svītrots ar MK 14.01.2014. noteikumiem Nr.24)

25. Ja transportlīdzekļu vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegums bijis piemērots jaunajam vadītājam, tad pēc vadīšanas tiesību atjaunošanas jaunā vadītāja statuss attiecīgajam transportlīdzekļa vadītājam tiek pagarināts vēl par vienu gadu.

(MK 14.01.2014. noteikumu Nr.24 redakcijā)

4. Informācijas apmaiņas kārtība

26. Informācijas apmaiņa starp Sodu reģistru un transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistru, kā arī Sodu reģistru un traktortehnikas un tās vadītāju informatīvo sistēmu notiek elektroniski, pamatojoties uz Iekšlietu ministrijas Informācijas centra noslēgto līgumu ar Ceļu satiksmes drošības direkciju un Valsts tehniskās uzraudzības aģentūru.

(Grozīts ar MK 10.10.2006. noteikumiem Nr.840)

27. Transportlīdzekļa vadītājam paziņojumu par iegūto uzskaites punktu skaitu nosūta uz viņa deklarēto dzīvesvietas adresi, kad uzskaites punktu skaits sasniedzis attiecīgā ietekmēšanas līdzekļa piemērošanai noteikto skaitu. Informāciju noformē elektroniski, un tā ir derīga bez paraksta.

27.1 Ja transportlīdzekļa vadītājs Ceļu satiksmes drošības direkcijas inter­neta vietnē (www.csdd.lv) ir reģistrējies elektroniskajā e-pakalpojumu sistēmā elektronisko paziņojumu saņemšanai un ir piekritis šajos noteikumos noteikto paziņojumu saņemšanai elektroniski, uz transportlīdzekļa vadītāja deklarēto dzīvesvietu paziņojumi netiek sūtīti.

(MK 29.09.2009. noteikumu Nr.1103 redakcijā)

28. Noteikumi stājas spēkā ar 2004.gada 1.jūliju.

Ministru prezidenta vietā — Ministru prezidenta biedrs A.Šlesers

Iekšlietu ministrs Ē.Jēkabsons
1.pielikums
Ministru kabineta
2004.gada 21.jūnija noteikumiem Nr.551
Administratīvie pārkāpumi ceļu satiksmē, par kuriem piešķir pārkāpumu uzskaites punktus, un pārkāpumu uzskaites punktu skaits

(Pielikums grozīts ar MK 19.10.2004. noteikumiem Nr.873; MK 10.10.2006. noteikumiem Nr.840; MK 27.01.2009. noteikumiem Nr.69; MK 29.09.2009. noteikumiem Nr.1103; MK 14.01.2014. noteikumiem Nr.24)

Nr. p.k.

Administratīvais pārkāpums ceļu satiksmē atbilstoši Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksam

Pārkāpumu uzskaites punktu skaits

1

2

3

149.4 pants. Vispārīgo ceļu satiksmes noteikumu pārkāpšana

1.

Par transportlīdzekļa vadīšanu, ja nav klāt kāda no šādiem transportlīdzekļa vadītājam nepieciešamajiem dokumentiem:

1) vadītāja apliecība;

2) transportlīdzekļa reģistrācijas dokumenti;

3) (svītrots ar MK 27.01.2009. noteikumiem Nr.69);

4) dokuments par veikto valsts tehnisko apskati vai tehnisko kontroli uz ceļiem, ja uz transportlīdzekļa nav attiecīgās vizuālās informācijas (uzlīmes), vai Ceļu satiksmes drošības direkcijas izsniegta vienas dienas atļauja piedalīties ceļu satiksmē, lai veiktu valsts tehnisko apskati;

5) citi transportlīdzekļa vadītāja kvalifikāciju apliecinoši dokumenti;

6) dokumenti, kas nepieciešami, pārvadājot negabarīta vai smagsvara kravu;

7) pilnvara lietot ārvalstīs reģistrētu transportlīdzekli, ja nav klāt īpašnieka (Latvijas iedzīvotājiem);

8) braukšanas mācību instruktora apliecība vai braukšanas mācību atļauja (mācību braukšanas gadījumā)

0

2.

Par nepiesprādzēšanos ar drošības jostu vai aizsprādzētas aizsargķiveres nelietošanu, kā arī tāda pasažiera vešanu, kurš nav piesprādzējies vai kuram galvā nav aizsprādzētas aizsargķiveres

0 vai 1**

3.

Par tādas transportlīdzekļa vadītāja apliecības izmantošanu, kas pieteikta kā zudusi vai nozagta, ja tās vietā saņemta jauna transportlīdzekļa vadītāja apliecība

0

4.

Par transportlīdzekļa vadīšanu, ja ir spēkā transportlīdzekļu vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegums, izņemot gadījumu, kad izmantošanas aizliegums piemērots pārkāpumu uzskaites punktu sistēmas ietvaros

0

5.

Par transportlīdzekļa vadīšanu, ja nav atbilstošas kategorijas transportlīdzekļu vadīšanas tiesību, nav iegūtas profesionālo vadītāju tiesības vai ja transportlīdzekļa vadītājs vada transportlīdzekli, kas neatbilst vadītāja apliecībā norādītajam ierobežojuma kodam

3

5.1

Par transportlīdzekļa vadīšanu, ja:

1) nav transportlīdzekļu vadīšanas tiesību (transportlīdzekļu vadīšanas tiesības noteiktā kārtībā nav iegūtas vai ir atņemtas);

2) ir spēkā transportlīdzekļu vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegums, kas piemērots pārkāpumu uzskaites punktu sistēmas ietvaros

0

5.2

Par transportlīdzekļa vadīšanu atkārtoti gada laikā, ja:

1) nav transportlīdzekļu vadīšanas tiesību (transportlīdzekļu vadīšanas tiesības noteiktā kārtībā nav iegūtas vai ir atņemtas);

2) ir spēkā transportlīdzekļu vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegums, kas piemērots pārkāpumu uzskaites punktu sistēmas ietvaros

0

6.

Par transportlīdzekļa vadītāja vai pasažiera vietas atstāšanu bez uzaicinājuma, ja transportlīdzeklis apturēts pēc policijas darbinieka vai robežsarga (pierobežā) pieprasījuma

0

7.

Par ziņu nesniegšanu par transportlīdzekļa tiesisko lietotāju

0

8.

Par tālruņa lietošanu, ja transportlīdzeklis atrodas kustībā, izņemot gadījumus, kad transportlīdzekļa vadītājam, lai to lietotu, nav jāņem rokā tālruņa klausule

0

9.

(Svītrots ar MK 29.09.2009. noteikumiem Nr.1103)

10.

(Svītrots ar MK 29.09.2009. noteikumiem Nr.1103)

11.

Par agresīvu braukšanu, kas izpaudusies kā:

1) vairāku tādu citu citam sekojošu ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumu izdarīšana, kas saistīti ar ceļu satiksmei bīstamu vai traucējošu situāciju radīšanu;

2) transportlīdzekļa vadīšana tādā veidā, ka tiek izdarīts ceļu satiksmes noteikumu pārkāpums un radīti traucējumi vienmērīgai transportlīdzekļu plūsmai vai tiek ignorētas pārējo transportlīdzekļu vadītāju intereses (piemēram, vairākkārtēja braukšanas joslu maiņa apsteidzot, vairāku sastrēgumā esošu vai kolonnā braucošu transportlīdzekļu apdzīšana pa pretējā virziena joslu vai apbraukšana pa sabiedriskā transporta joslu, ceļa nomali, ietvi, gājēju ceļu, velosipēdu ceļu vai citām vietām, kas nav paredzētas transportlīdzekļu braukšanai)

6

12.

Par citu Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā neminētu ceļu satiksmes noteikumu pārkāpšanu

0

149.5 pants. Ceļu satiksmes regulēšanas noteikumu pārkāpšana

13.

Par braukšanu, ja luksoforā deg aizliedzošais signāls, vai par nepakļaušanos satiksmes regulētāja signālam, vai braukšanu virzienā, kas ir aizliegts ar satiksmes regulētāja signālu

4

13.1 Par braukšanu attiecīgajā virzienā, ja luksofora papildsekcijā nav iedegts zaļās bultas signāls

2

14.

Par to noteikumu pārkāpšanu, kuri paredz vietu, kur jāaptur transportlīdzeklis, ja braukt aizliedz satiksmes regulētāja vai luksofora signāli

0

15.

Par nepakļaušanos tādas personas prasībai apturēt transportlīdzekli, kura ir pilnvarota pārbaudīt transportlīdzekļa vadītāja dokumentus

0

16.

Par nepakļaušanos tādas personas atkārtotai vai vairākkārtējai prasībai apturēt transportlīdzekli (par bēgšanu), kura ir pilnvarota pārbaudīt transportlīdzekļa vadītāja dokumentus

8

149.6 pants. Braukšanas sākšanas un braukšanas virziena maiņas noteikumu pārkāpšana

17.

Par to noteikumu pārkāpšanu, kuri reglamentē brīdinājuma signāla došanas kārtību

1

18.

Par ceļa nedošanu gājējiem vai transportlīdzekļu vadītājiem, kuriem ir priekšroka

2

19.

Par ceļa nedošanu trolejbusiem un autobusiem, kuri sāk braukt no apzīmētas pieturas apdzīvotās vietās

1

20.

Par trolejbusu un autobusu vadītāju uzsākšanu braukt no apzīmētas pieturas, nepārliecinoties, vai viņiem tiek dots ceļš

1

21.

Par noteiktā stāvokļa uz brauktuves vai tramvaja sliedēm neieņemšanu pirms nogriešanās vai apgriešanās braukšanai pretējā virzienā

1

22.

Par nogriešanos tā, ka, izbraucot no brauktuvju krustošanās vietas, transportlīdzeklis atrodas pretējā braukšanas virziena joslā

1

23.

Par tramvaja sliežu šķērsošanu šim nolūkam neparedzētās vietās, ja tramvaja sliežu ceļa klātne ir atdalīta no pārējās brauktuves vai neatrodas vienā līmenī ar to

2

24.

Par apgriešanos braukšanai pretējā virzienā uz tiltiem, estakādēm, ceļa pārvadiem un zem tiem, kā arī uz gājēju pārejām

1

25.

Par apgriešanos braukšanai pretējā virzienā tuneļos vai vietās, kur ceļa redzamība kaut vienā virzienā ir mazāka par 100 metriem

1

26.

Par apgriešanos braukšanai pretējā virzienā uz dzelzceļa pārbrauktuvēm

2

149.7 pants. Transportlīdzekļu izkārtojuma uz brauktuves noteikumu pārkāpšana

27.

Par iebraukšanu pretējā virziena joslā uz ceļa, kur ceļu satiksme notiek divos virzienos un ir četras vai vairākas braukšanas joslas

1

28.

Par iebraukšanu vidējā joslā, kas izmantojama braukšanai abos virzienos, ja iebraukšana nav saistīta ar apdzīšanu, apbraukšanu, nogriešanos pa kreisi vai apgriešanos pretējā virzienā, uz ceļa, kur ceļu satiksme notiek divos virzienos un ir trīs ar ceļa apzīmējumiem apzīmētas braukšanas joslas

0

29.

Par braukšanu pa joslu, kas no abām pusēm apzīmēta ar 927.ceļa apzīmējumu gadījumos, kad tas ir aizliegts

1

30.

Par braukšanu pa kreiso malējo joslu vai tā paša virziena tramvaja sliežu ceļa klātni gadījumos, kad tas nav atļauts

0

31.

Par braukšanu pa pretējā virziena tramvaja sliežu ceļa klātni

1

32.

Par braukšanu pa joslu, kas paredzēta pasažieru sabiedriskajiem transportlīdzekļiem

1

33.

Par nebraukšanu pa apzīmētu joslu (braukšana starp joslām)

0

34.

Par braukšanu pa ietvēm, gājēju ceļiem, velosipēdu ceļiem vai citām vietām (piemēram, pa sadalošajām joslām, ceļa nomalēm, apstādījumiem), kas nav paredzētas transportlīdzekļu braukšanai

3

149.8 pants. Braukšanas ātruma, distances un intervāla neievērošana

35.

Par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu līdz 20 kilometriem stundā ar motocikliem, tricikliem, kvadricikliem, vieglajiem automobiļiem, kravas automobiļiem, kuru pilna masa nepārsniedz 7,5 tonnas

0

36.

Par šī pielikuma 35.punktā paredzēto pārkāpumu, ja tas izdarīts vietā, kura apzīmēta ar 518.ceļa zīmi "Apdzīvotas vietas sākums" vai ar 528.ceļa zīmi "Dzīvojamā zona"

0

37.

Par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu līdz 20 kilometriem stundā ar automobiļiem, kas velk piekabi, kravas automobiļiem, kuru pilna masa pārsniedz 7,5 tonnas, autobusiem un traktoriem

0

38.

Par šī pielikuma 37.punktā paredzēto pārkāpumu, ja tas izdarīts vietā, kura apzīmēta ar 518.ceļa zīmi "Apdzīvotas vietas sākums" vai ar 528.ceļa zīmi "Dzīvojamā zona"

0

39.

Par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu no 21 kilometra stundā līdz 30 kilometriem stundā ar motocikliem, tricikliem, kvadricikliem, vieglajiem automobiļiem, kravas automobiļiem, kuru pilna masa nepārsniedz 7,5 tonnas

1

40.

Par šī pielikuma 39.punktā paredzēto pārkāpumu, ja tas izdarīts vietā, kura apzīmēta ar 518.ceļa zīmi "Apdzīvotas vietas sākums" vai ar 528.ceļa zīmi "Dzīvojamā zona"

1

41.

Par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu no 21 kilometra stundā līdz 30 kilometriem stundā ar automobiļiem, kas velk piekabi, kravas automobiļiem, kuru pilna masa pārsniedz 7,5 tonnas, autobusiem un traktoriem

1

42.

Par šī pielikuma 41.punktā paredzēto pārkāpumu, ja tas izdarīts vietā, kura apzīmēta ar 518.ceļa zīmi "Apdzīvotas vietas sākums" vai ar 528.ceļa zīmi "Dzīvojamā zona"

1

43.

Par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu no 31 kilometra stundā līdz 40 kilometriem stundā ar motocikliem, tricikliem, kvadricikliem, vieglajiem automobiļiem, kravas automobiļiem, kuru pilna masa nepārsniedz 7,5 tonnas

2

44.

Par šī pielikuma 43.punktā paredzēto pārkāpumu, ja tas izdarīts vietā, kura apzīmēta ar 518.ceļa zīmi "Apdzīvotas vietas sākums" vai ar 528.ceļa zīmi "Dzīvojamā zona"

2

45.

Par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu no 31 kilometra stundā līdz 40 kilometriem stundā ar automobiļiem, kas velk piekabi, kravas automobiļiem, kuru pilna masa pārsniedz 7,5 tonnas, autobusiem un traktoriem

2

46.

Par šī pielikuma 45.punktā paredzēto pārkāpumu, ja tas izdarīts vietā, kura apzīmēta ar 518.ceļa zīmi "Apdzīvotas vietas sākums" vai ar 528.ceļa zīmi "Dzīvojamā zona"

2

47.

Par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu no 41 kilometra stundā līdz 50 kilometriem stundā ar motocikliem, tricikliem, kvadricikliem, vieglajiem automobiļiem, kravas automobiļiem, kuru pilna masa nepārsniedz 7,5 tonnas

3

48.

Par šī pielikuma 47.punktā paredzēto pārkāpumu, ja tas izdarīts vietā, kura apzīmēta ar 518.ceļa zīmi "Apdzīvotas vietas sākums" vai ar 528.ceļa zīmi "Dzīvojamā zona"

3

49.

Par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu no 41 kilometra stundā līdz 50 kilometriem stundā ar automobiļiem, kas velk piekabi, kravas automobiļiem, kuru pilna masa pārsniedz 7,5 tonnas, autobusiem un traktoriem

3

50.

Par šī pielikuma 49.punktā paredzēto pārkāpumu, ja tas izdarīts vietā, kura apzīmēta ar 518.ceļa zīmi "Apdzīvotas vietas sākums" vai ar 528.ceļa zīmi "Dzīvojamā zona"

3

51.

Par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu no 51 kilometra stundā līdz 60 kilometriem stundā ar motocikliem, tricikliem, kvadricikliem, vieglajiem automobiļiem, kravas automobiļiem, kuru pilna masa nepārsniedz 7,5 tonnas

4

52.

Par šī pielikuma 51.punktā paredzēto pārkāpumu, ja tas izdarīts vietā, kura apzīmēta ar 518.ceļa zīmi "Apdzīvotas vietas sākums" vai ar 528.ceļa zīmi "Dzīvojamā zona"

4

53.

Par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu no 51 kilometra stundā līdz 60 kilometriem stundā ar automobiļiem, kas velk piekabi, kravas automobiļiem, kuru pilna masa pārsniedz 7,5 tonnas, autobusiem un traktoriem

4

54.

Par šī pielikuma 53.punktā paredzēto pārkāpumu, ja tas izdarīts vietā, kura apzīmēta ar 518.ceļa zīmi "Apdzīvotas vietas sākums" vai ar 528.ceļa zīmi "Dzīvojamā zona"

4

55.

Par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu vairāk par 60 kilometriem stundā ar motocikliem, tricikliem, kvadricikliem, vieglajiem automobiļiem, kravas automobiļiem, kuru pilna masa nepārsniedz 7,5 tonnas

5

56.

Par šī pielikuma 55.punktā paredzēto pārkāpumu, ja tas izdarīts vietā, kura apzīmēta ar 518.ceļa zīmi "Apdzīvotas vietas sākums" vai ar 528.ceļa zīmi "Dzīvojamā zona"

5

57.

Par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu vairāk par 60 kilometriem stundā ar automobiļiem, kas velk piekabi, kravas automobiļiem, kuru pilna masa pārsniedz 7,5 tonnas, autobusiem un traktoriem

5

58.

Par šī pielikuma 57.punktā paredzēto pārkāpumu, ja tas izdarīts vietā, kura apzīmēta ar 518.ceļa zīmi "Apdzīvotas vietas sākums" vai ar 528.ceļa zīmi "Dzīvojamā zona"

5

59.

Par drošas distances vai intervāla neievērošanu

1

149.9 pants. Apdzīšanas un samainīšanās ar pretim braucošo transportlīdzekli noteikumu pārkāpšana

60.

Par traucējumu radīšanu apdzīšanas laikā pretim braucošo vai apdzenamo transportlīdzekļu vadītājiem

2

61.

Par apdzīšanas uzsākšanu, ja pa to pašu joslu priekšā braucošā transportlīdzekļa vadītājs rāda kreisā pagrieziena signālu

1

62.

Par traucējumu radīšanu apdzenošā transportlīdzekļa vadītājam, palielinot braukšanas ātrumu vai mainot braukšanas trajektoriju

1

63.

Par apdzīšanu regulējamos krustojumos vai par apdzīšanu neregulējamos krustojumos, izņemot gadījumus, kad apdzen uz galvenā ceļa attiecībā pret šķērsojamo ceļu

1

64.

Par apdzīšanu uz dzelzceļa pārbrauktuvēm

2

65.

Par apdzīšanu tuvāk par 100 metriem pirms dzelzceļa pārbrauktuvēm

1

66.

Par apdzīšanu uz gājēju pārejām un tuneļos, augšupejošu ceļu beigās, bīstamos pagriezienos un citos ceļa posmos, kur redzamību ierobežo apturēti transportlīdzekļi, ēkas, apstādījumi u.tml.

2

67.

Par tramvaja apdzīšanu pa pretējā virziena sliežu ceļa klātni

6

68.

Par ceļa nedošanu pretim braucošā transportlīdzekļa vadītājam vietās, kur ir apgrūtināta samainīšanās

1

149.10 pants. Apstāšanās un stāvēšanas noteikumu pārkāpšana

69.

Par apstāšanos:

1) ceļa kreisajā pusē gadījumos, kad tas nav atļauts;

2) uz brauktuves, ja ceļam ir nomale;

3) nepietiekami tuvu brauktuves malai (tā, ka attālums no brauktuves malas līdz jebkuram brauktuves malai tuvāko transportlīdzekļa sānu elementam pārsniedz 0,5 metrus), ja ceļam nav nomales;

4) vietās, kur transportlīdzeklis citiem vadītājiem aizsedz luksofora signālus vai ceļa zīmes;

5) uz ietvēm vietās, kur tas ir aizliegts;

6) vietās, kur brauktuves mala apzīmēta ar 920.ceļa apzīmējumu, kā arī vietās, kur brauktuves mala vai apmale apzīmēta ar 943.ceļa apzīmējumu

0

70.

Par apstāšanos:

1) otrajā rindā gadījumos, kad tas nav atļauts;

2) uz tiltiem, estakādēm, ceļa pārvadiem vai zem tiem;

3) vietās, kur attālums starp brauktuves nepārtraukto ceļa apzīmējuma līniju, sadalošo joslu vai pretējo brauktuves malu un apturētu transportlīdzekli ir mazāks par trim metriem;

4) uz gājēju pārejām vai tuvāk par pieciem metriem no tām;

5) brauktuvju krustošanās vietā vai tuvāk par pieciem metriem no šķērsojamās brauktuves malas;

6) tuvāk par 25 metriem pirms un 10 metriem aiz 534., 535., 536. vai 538.ceļa zīmes;

7) uz ieskrējiena vai bremzēšanas joslām;

8) 326.ceļa zīmes darbības zonā;

9) uz tramvaja sliežu ceļa klātnes vai tās tiešā tuvumā, ja tas traucē tramvaja kustību;

10) tuneļos

0

71.

Par apstāšanos uz dzelzceļa pārbrauktuvēm

0

72.

Par stāvēšanu:

1) ceļa kreisajā pusē gadījumos, kad tas nav atļauts;

2) uz brauktuves, ja ceļam ir nomale;

3) nepietiekami tuvu brauktuves malai (tā, ka attālums no brauktuves malas līdz jebkuram brauktuves malai tuvāko transportlīdzekļa sānu elementam pārsniedz 0,5 metrus), ja ceļam nav nomales;

4) vietās, kur transportlīdzeklis citiem vadītājiem aizsedz luksofora signālus vai ceļa zīmes;

5) uz ietvēm vietās, kur tas ir aizliegts;

6) vietās, kur brauktuves mala apzīmēta ar 920.ceļa apzīmējumu, kā arī vietās, kur brauktuves mala vai apmale apzīmēta ar 943.ceļa apzīmējumu;

7) ārpus apdzīvotām vietām tuvāk par 100 metriem no dzelzceļa pārbrauktuves, bet apdzīvotās vietās – tuvāk par 50 metriem no tās

0

73.

Par stāvēšanu:

1) otrajā rindā;

2) uz tramvaja sliežu ceļa klātnes vai tās tiešā tuvumā, ja tas traucē tramvaja kustību;

3) daļēji vai pilnīgi uz brauktuves ārpus apdzīvotām vietām bīstamu pagriezienu un ceļa garenprofila lūzuma vietas tuvumā, kur redzamība kaut vienā virzienā ir mazāka par 100 metriem;

4) vietās, kur transportlīdzeklis neļauj braukt (iebraukt vai izbraukt) citiem transportlīdzekļiem vai traucē gājēju pārvietošanos;

5) uz tiltiem, estakādēm, ceļa pārvadiem vai zem tiem;

6) vietās, kur attālums starp brauktuves nepārtraukto ceļa apzīmējuma līniju, sadalošo joslu vai pretējo brauktuves malu un apturētu transportlīdzekli ir mazāks par trim metriem;

7) uz gājēju pārejām un tuvāk par pieciem metriem no tām;

8) brauktuvju krustošanās vietā vai tuvāk par pieciem metriem no šķērsojamās brauktuves malas;

9) tuvāk par 25 metriem pirms un 10 metriem aiz 534., 535., 536. vai 538.ceļa zīmes;

10) uz ieskrējiena vai bremzēšanas joslām;

11) 326.ceļa zīmes darbības zonā;

12) 327.ceļa zīmes darbības zonā un attiecīgi nepāra vai pāra datumos 328. vai 329.ceļa zīmes darbības zonā, kā arī uz visiem ceļiem teritorijā, kurā iebraukšana apzīmēta ar 522.ceļa zīmi;

13) vietās, kur brauktuves mala vai apmale apzīmēta ar 944.ceļa apzīmējumu, un vietās, kas apzīmētas ar 945.ceļa apzīmējumu;

14) tuneļos

0

74.

Par stāvēšanu uz dzelzceļa pārbrauktuvēm

0

75.

Par nepareizi novietotu transportlīdzekli stāvvietā, kurā transportlīdzekļa novietošanas veids noteikts ar 825.–832.papildzīmi un ceļa apzīmējumiem, kā arī par 833. un 842.papildzīmes prasību pārkāpšanu 532. vai 533.ceļa zīmes darbības zonā

0

76.

Par transportlīdzekļa vadītāja vietas atstāšanu, ja nav veikts viss nepieciešamais, lai novērstu transportlīdzekļa izkustēšanos no vietas

0

77.

Par citu Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā neminētu apstāšanās vai stāvēšanas noteikumu pārkāpšanu

0

78.

(Svītrots ar MK 27.01.2009. noteikumiem Nr.69)
78.1 (Svītrots ar MK 27.01.2009. noteikumiem Nr.69)

149.11 pants. Braukšanas kārtības krustojumos pārkāpšana

79.

Par ceļa nedošanu gājējiem vai transportlīdzekļu vadītājiem, kuriem ir priekšroka

2

80.

Par iebraukšanu krustojumā vai brauktuvju krustošanās vietā, ja izveidojies sastrēgums, kas vadītāju piespiež apturēt transportlīdzekli krustojumā vai brauktuvju krustošanās vietā un traucē braukt citiem transportlīdzekļiem

0

149.12 pants. Ceļu satiksmes noteikumu pārkāpšana dzīvojamā zonā

81.

Par dzīvojamā zonā aizliegtu darbību veikšanu

0

82.

Par ceļa nedošanu citiem satiksmes dalībniekiem, izbraucot no dzīvojamās zonas

2

149.13 pants. Ceļu satiksmes noteikumu pārkāpšana pie gājēju pārejas un pasažieru sabiedrisko transportlīdzekļu apzīmētas pieturas

83.

Par ceļa nedošanu gājējiem, kas šķērso brauktuvi pa gājēju pāreju, vai neredzīgiem gājējiem, kas rāda signālu ar baltu spieķi, vai gājējiem, kuri iet uz tajā pašā braukšanas virzienā apzīmētā pieturā (ceļa vidū) apturētu tramvaju vai nāk no tā

2

84.

Par uzbraukšanu uz gājēju pārejas, ja aiz tās izveidojies sastrēgums, kas piespiež vadītāju uz tās apturēt transportlīdzekli un traucē gājēju pārvietošanos

0

149.14 pants. Dzelzceļa pārbrauktuvju šķērsošanas noteikumu pārkāpšana

85.

Par ceļa nedošanu vilcienam (lokomotīvei, drezīnai), kas tuvojas

4

86.

Par uzbraukšanu uz dzelzceļa pārbrauktuves, ja:

1) uzbraukšanu aizliedz dzelzceļa pārbrauktuves dežuranta žests;

2) luksoforā deg aizlieguma signāls

4

87.

Par to noteikumu pārkāpšanu, kuri paredz vietu, kur jāaptur transportlīdzeklis, ja aizliegts uzbraukt uz dzelzceļa pārbrauktuves

0

88.

Par uzbraukšanu uz dzelzceļa pārbrauktuves, ja aiz tās izveidojies sastrēgums, kas piespiež vadītāju apturēt transportlīdzekli uz pārbrauktuves, vai ja uz tās stāv transportlīdzeklis

1

89.

Par to noteikumu pārkāpšanu, kuri paredz vadītāja rīcību piespiedu apstāšanās gadījumā uz dzelzceļa pārbrauktuves

0

90.

Par to transportlīdzekļu apbraukšanu, kuri apturēti pirms dzelzceļa pārbrauktuves, ja kustība pāri pārbrauktuvei aizliegta

4

91.

Par barjeras patvaļīgu atvēršanu, apbraukšanu vai dzelzceļa sliežu ceļu šķērsošanu šim nolūkam neparedzētās vietās

6

92.

Par transportēšanai nesagatavotu lauksaimniecības mašīnu, ceļu būves mašīnu, celtniecības mašīnu un tamlīdzīgu mašīnu vešanu pāri dzelzceļa pārbrauktuvei

0

93.

Par dzelzceļa pārbrauktuves šķērsošanu bez dzelzceļa distances priekšnieka atļaujas ar transportlīdzekli, kura gabarīti vai faktiskā masa pārsniedz noteiktos lielumus

0

149.15 pants. Transportlīdzekļu vadīšana alkohola reibumā vai narkotisko vai citu apreibinošo vielu ietekmē

94.

Par transportlīdzekļa vadīšanu, ja izelpotā gaisa vai asins pārbaudē konstatētā alkohola koncentrācija asinīs pārsniedz 0,2 promiles, bet nepārsniedz 0,5 promiles

6

95.

Par transportlīdzekļa vadīšanu vai mācīšanu vadīt transportlīdzekli, ja izelpotā gaisa vai asins pārbaudē konstatētā alkohola koncentrācija asinīs pārsniedz 0,5 promiles, bet nepārsniedz 1,0 promili

8

96.

Par transportlīdzekļa vadīšanu vai mācīšanu vadīt transportlīdzekli, ja izelpotā gaisa vai asins pārbaudē konstatētā alkohola koncentrācija asinīs pārsniedz 1,0 promili, bet nepārsniedz 1,5 promiles

8

97.

Par transportlīdzekļa vadīšanu vai mācīšanu vadīt transportlīdzekli, ja izelpotā gaisa vai asins pārbaudē konstatētā alkohola koncentrācija asinīs pārsniedz 1,5 promiles

8

98.

Par transportlīdzekļa vadīšanu vai mācīšanu vadīt transportlīdzekli, atrodoties narkotisko, psihotropo, toksisko vai citu apreibinošo vielu ietekmē

8

99.

Par transportlīdzekļa vadīšanu vai mācīšanu vadīt transportlīdzekli, atrodoties reakcijas ātrumu un uzmanību samazinošu medikamentu iespaidā, esot slimam vai tādā mērā nogurušam, ka tas ietekmē vadītāja darbspējas un ceļu satiksmes drošību

3

100.

Par alkoholisko dzērienu, narkotisko vai citu apreibinošo vielu lietošanu pēc satiksmes negadījuma, kā arī pēc tam, kad transportlīdzeklis tiek apturēts pēc policijas darbinieka, robežsarga (uz valsts robežas vai pierobežā) pieprasījuma, līdz pārbaudei, kas nosaka alkohola koncentrāciju asinīs vai konstatē narkotisko vai citu apreibinošo vielu ietekmi, vai atbrīvošanai no šīs pārbaudes noteiktā kārtībā

8

101.

Par atteikšanos no medicīniskās pārbaudes alkohola koncentrācijas noteikšanai, narkotisko vai citu apreibinošo vielu ietekmes pārbaudes

8

149.16 pants. Transportlīdzekļu vadītāju pārkāpumi īpašos gadījumos

102.

Par operatīvā transportlīdzekļa vadīšanu, ja tas nav saistīts ar neatliekamu dienesta uzdevumu pildīšanu, kā arī par bākuguņu un speciālo skaņas signālu izmantošanas noteikumu pārkāpšanu, ko izdara operatīvo transportlīdzekļu vadītāji

0

103.

Par to noteikumu pārkāpšanu, kuri paredz gadījumus, kad, tuvojoties operatīvajam transportlīdzeklim, jāaptur transportlīdzeklis

0

104.

Par ceļa nedošanu noteiktajā kārtībā operatīvajam transportlīdzeklim

2

105.

Par oranžo (dzelteno) bākuguņu izmantošanas noteikumu pārkāpšanu vai par oranžo (dzelteno) bākuguņu neieslēgšanu gadījumos, kad tās obligāti jāieslēdz

0

106.

Par ceļu satiksmes negadījuma vietas atstāšanu pēc ceļu satiksmes negadījuma, pārkāpjot noteikto kārtību

0 vai 4, vai 8*

107.

Par brauktuves neatbrīvošanu pēc ceļu satiksmes negadījuma Ceļu satiksmes noteikumos minētajos gadījumos

0

149.17 pants. Ārējās apgaismes ierīču lietošanas noteikumu pārkāpšana

108.

Par braukšanu bez iedegtiem dienas gaismas lukturiem vai tuvās gaismas lukturiem diennakts gaišajā laikā

0

109.

Par braukšanu bez iedegtām noteiktām ārējām apgaismes ierīcēm diennakts tumšajā laikā vai nepietiekamas redzamības apstākļos

1

110.

Par tālās gaismas lukturu nepārslēgšanu uz tuvās gaismas lukturiem apdzīvotās vietās, ja ceļš ir pietiekami un vienmērīgi apgaismots vai ja var apžilbināt citus vadītājus (arī tos, kuri brauc tajā pašā virzienā)

0

111.

Par tālās gaismas lukturu nepārslēgšanu uz tuvās gaismas lukturiem noteiktajā attālumā vai arī lielākā attālumā, ja pretim braucošā transportlīdzekļa vadītājs par lukturu pārslēgšanas nepieciešamību signalizē, periodiski pārslēdzot lukturu gaismu

0

112.

Par apstāšanos pilnīgi vai daļēji uz brauktuves ārpus apdzīvotām vietām diennakts tumšajā laikā vai nepietiekamas redzamības apstākļos, neiededzot noteiktās ārējās apgaismes ierīces

0

113.

Par stāvēšanu pilnīgi vai daļēji uz brauktuves ārpus apdzīvotām vietām diennakts tumšajā laikā vai nepietiekamas redzamības apstākļos, neiededzot noteiktās ārējās apgaismes ierīces

0

114.

Par apstāšanos apdzīvotās vietās pilnīgi vai daļēji uz brauktuves neapgaismotos ceļa posmos, kuros apstāties aizliegts, diennakts tumšajā laikā vai nepietiekamas redzamības apstākļos, neiededzot noteiktās ārējās apgaismes ierīces

0

115.

Par stāvēšanu apdzīvotās vietās pilnīgi vai daļēji uz brauktuves neapgaismotos ceļa posmos, kuros apstāties vai stāvēt aizliegts, diennakts tumšajā laikā vai nepietiekamas redzamības apstākļos, neiededzot noteiktās ārējās apgaismes ierīces

0

116.

Par to noteikumu pārkāpšanu, kuri paredz gadījumus, kad atļauts iedegt pakaļējos miglas lukturus vai priekšējos miglas lukturus kopā ar tālās gaismas lukturiem, braucot diennakts tumšajā laikā

0

117.

Par prožektora vai grozāmluktura iedegšanu transportlīdzeklim, kam nav piešķirts operatīvā transportlīdzekļa statuss

0

118.

Par avārijas gaismas signalizācijas neiedegšanu vai, ja tādas nav vai tā nedarbojas, avārijas zīmes nepiestiprināšanu velkamajam transportlīdzeklim diennakts gaišajā laikā

0

119.

Par avārijas gaismas signalizācijas neiedegšanu vai, ja tādas nav vai tā nedarbojas, avārijas zīmes nepiestiprināšanu velkamajam transportlīdzeklim diennakts tumšajā laikā vai nepietiekamas redzamības apstākļos

1

149.18 pants. Skaņas signāla, avārijas gaismas signalizācijas un avārijas zīmes lietošanas noteikumu pārkāpšana

120.

Par to noteikumu pārkāpšanu, kuri paredz gadījumus, kad atļauts lietot skaņas signālu, kā arī par tās prasības neizpildīšanu, kura noteikta ar 325.ceļa zīmi

0

121.

Par avārijas gaismas signalizācijas neiedegšanu un avārijas zīmes neizlikšanu uz ceļa apstādinātam vai stāvošam transportlīdzeklim noteiktajos gadījumos diennakts gaišajā laikā

0

122.

Par avārijas gaismas signalizācijas neiedegšanu un avārijas zīmes neizlikšanu uz ceļa apstādinātam vai stāvošam transportlīdzeklim noteiktajos gadījumos diennakts tumšajā laikā vai nepietiekamas redzamības apstākļos

0

123.

Par to noteikumu pārkāpšanu, kuri paredz attālumu, kādā no transportlīdzekļa jāizliek avārijas zīme diennakts gaišajā laikā

0

124.

Par to noteikumu pārkāpšanu, kuri paredz attālumu, kādā no transportlīdzekļa jāizliek avārijas zīme diennakts tumšajā laikā vai nepietiekamas redzamības apstākļos

0

125.

Par avārijas gaismas signalizācijas iedegšanu, apstājoties vietās, kur tas aizliegts, ja apstāšanās nav notikusi piespiedu apstākļos

0

149.19 pants. Transportlīdzekļu vilkšanas noteikumu pārkāpšana

126.

Par transportlīdzekļa vilkšanu, ja pie tā stūres nav transportlīdzekļa vadītāja

1

127.

Par noteiktā attāluma neievērošanu starp velkošo un velkamo transportlīdzekli

0

128.

Par transportlīdzekļu vilkšanas aizlieguma neievērošanu

1

149.20 pants. Mācību braukšanas noteikumu pārkāpšana

129.

Par braukšanas mācīšanu, ja noteiktajos gadījumos instruktoram nav instruktora apliecības vai personai, kura mācās, nav braukšanas mācību atļaujas

0

130.

Par braukšanas mācīšanu individuāli, ja atbilstošās kategorijas transportlīdzekļa vadītāja stāžs ir mazāks par trim gadiem

0

131.

Par braukšanas mācīšanu individuāli ar tādas kategorijas transportlīdzekli, ar kuru nav atļauta individuālā braukšanas apmācība, vai par braukšanas mācīšanu ar transportlīdzekli, kurš nav aprīkots atbilstoši noteiktajām prasībām

0

132.

Par braukšanas mācīšanu personai, kura nav sasniegusi noteikto vecumu

0

133.

Par braukšanas mācīšanu uz ceļiem, ja mācāmā persona nav pietiekami labi apguvusi braukšanas iemaņas

0

149.21 pants. Velosipēdu un mopēdu vadītājiem noteikto papildu prasību pārkāpšana

134.

Par to noteikumu pārkāpšanu, kuri paredz papildu prasības velosipēdu un mopēdu vadītājiem

0

149.22 pants. Pajūgu vadītājiem, jātniekiem un dzīvnieku dzinējiem noteikto papildu prasību pārkāpšana

135.

(Svītrots ar MK 14.01.2014. noteikumiem Nr.24)

0

149.23 pants. Gājēju un pasažieru izdarītie pārkāpumi

136.

(Svītrots ar MK 14.01.2014. noteikumiem Nr.24)

0

149.24 pants. Transportlīdzekļu tehniskā stāvokļa un iekārtojuma nosacījumu pārkāpšana

137.

Par tāda transportlīdzekļa izmantošanu ceļu satiksmē, kuram noteiktajā termiņā nav veikta valsts tehniskā apskate

2

138.

Par tāda transportlīdzekļa izmantošanu ceļu satiksmē, attiecībā uz kuru nav izdarīta tā īpašnieka civiltiesiskās atbildības obligātā apdrošināšana

2

139.

Par norīkojuma došanu lietot transportlīdzekli, attiecībā uz kuru nav izdarīta tā īpašnieka civiltiesiskās atbildības obligātā apdrošināšana

0

140.

Par braukšanu diennakts tumšajā laikā bez iedegtas avārijas gaismas signalizācijas ar transportlīdzekli, kuram nedeg viens no tuvās gaismas lukturiem

0

141.

Par braukšanu diennakts tumšajā laikā ar transportlīdzekli, kuram nedeg neviens no tuvās gaismas lukturiem

0

142.

Par braukšanu nepietiekamas redzamības apstākļos bez iedegtas avārijas gaismas signalizācijas ar transportlīdzekli, kuram nedeg viens no tuvās gaismas lukturiem un vienlaikus kāds no priekšējiem miglas lukturiem

0

143.

Par braukšanu nepietiekamas redzamības apstākļos ar transportlīdzekli, kuram nedeg neviens no tuvās gaismas lukturiem un vienlaikus neviens no priekšējiem miglas lukturiem

1

144.

Par braukšanu diennakts tumšajā laikā vai nepietiekamas redzamības apstākļos bez iedegtas avārijas gaismas signalizācijas ar transportlīdzekli, kuram nedeg neviens no pakaļējiem gabarītlukturiem vai neviens no bremzēšanas signāllukturiem

1

145.

Par braukšanu diennakts tumšajā laikā vai nepietiekamas redzamības apstākļos bez iedegtas avārijas gaismas signalizācijas ar transportlīdzekli, kuram nedeg neviens no numura zīmes apgaismojuma lukturiem

0

146.

Par braukšanu diennakts gaišajā laikā bez iedegtas avārijas gaismas signalizācijas ar transportlīdzekli, kuram nedeg neviens no bremzēšanas signāllukturiem

1

147.

Par braukšanu lietus vai snigšanas laikā ar transportlīdzekli, kuram vadītāja pusē nedarbojas priekšējā stikla tīrītājs

1

148.

Par braukšanu ar transportlīdzekli, kura stūres iekārtas bojājumi vai darba bremžu sistēma neļauj vadītājam izdarīt manevru, vai par braukšanu ar transportlīdzekļu sastāvu, kura vilcēja un piekabes (puspiekabes) sakabes ierīcei ir bojājumi, kas braukšanas laikā var izraisīt sakabes pārrāvumu

2

149.

Par braukšanu ar transportlīdzekli, kurš nav apgādāts ar avārijas zīmi, medicīnisko aptieciņu (aptieciņām) vai ugunsdzēšamo aparātu (aparātiem)

0

150.

Par braukšanu ar transportlīdzekli bez drošības jostām, ja tās ir paredzētas konstrukcijā

0

151.

Par braukšanu laikposmā no 1.decembra līdz 1.martam ar automobili vai autobusu, kura pilna masa nepārsniedz 3,5 tonnas un kurš nav aprīkots ar riepām, kas paredzētas braukšanai ziemas apstākļos

0

152.

Par braukšanu laikposmā no 1.maija līdz 1.oktobrim ar automobili vai autobusu, kuram ir riepas ar radzēm

0

153.

Par braukšanu ar transportlīdzekli, kurš aprīkots ar ierīci (piemēram, antiradaru), kas var uztvert braukšanas ātruma kontroles mērierīču raidītos signālus vai radīt traucējumus šo mērierīču darbībā

0

154.

Par braukšanu ar transportlīdzekli, kurš aprīkots ar speciālām ierīcēm (speciālo zilo vai sarkano bākuguni, skaņas signālu) vai kuram ir speciālais krāsojums, ja saskaņā ar noteikumu un Latvijā obligāto standartu un normatīvu prasībām šādas ierīces un krāsojums ir paredzēti operatīvajiem transportlīdzekļiem

2

155. Par norīkojuma došanu lietot transportlīdzekļus, kam ir bojājumi, kuru dēļ aizliegts braukt, vai kam noteiktajā termiņā nav veikta valsts tehniskā apskate

0

155.1

Par braukšanu ar automobili, kura stikli pārklāti ar pārklājumu, kas neatbilst normatīvo aktu prasībām

1

155.2 Par tāda transportlīdzekļa izmantošanu ceļu satiksmē, kuram ir nepietiekams normatīvajos aktos noteiktais riepu protektora dziļums vai ir riepu bojājums, kas apdraud satiksmes drošību

1

149.25 pants. Transportlīdzekļu reģistrācijas un numura zīmju lietošanas noteikumu pārkāpšana

156.

Par tāda transportlīdzekļa izmantošanu ceļu satiksmē, kurš nav reģistrēts noteiktajā kārtībā

0

157.

Par braukšanu ar transportlīdzekli, kuram nav kādas no noteiktajām numura zīmēm vai kāda no tām ir aizsegta

0

158

Par braukšanu ar transportlīdzekli, kuram nav nevienas no noteiktajām numura zīmēm vai tās ir aizsegtas

0

159.

Par braukšanu ar transportlīdzekli, kura numura zīmes neatbilst attiecīgā transportlīdzekļa reģistrācijas dokumentiem

0

160.

Par braukšanu ar transportlīdzekli, kuram kaut viena numura zīme nav piestiprināta tai paredzētajā vietā

0

161.

Par braukšanu ar transportlīdzekli, kuram numura zīmes nav salasāmas no noteiktā attāluma

0

162.

Par braukšanu ar transportlīdzekli, kuram numura zīmes nav salasāmas no attāluma, kas ir divas reizes mazāks par noteikto

0

163.

Par braukšanu ar tramvaju vai trolejbusu, uz kura nav uzkrāsoti reģistrācijas numuri

0

164. Par norīkojuma došanu lietot transportlīdzekļus, kuri nav reģistrēti noteiktajā kārtībā

0

164.1

Par tāda vieglā automobiļa izmantošanu ceļu satiksmē, kurš reģistrēts ārvalstīs un kura izmantošanai Latvijā nepieciešama atļauja, bet atļauja normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nav saņemta

0

149.26 pants. Transportlīdzekļu pazīšanas zīmju, brīdināšanas ierīču un apzīmējumu lietošanas noteikumu pārkāpšana

165.

Par braukšanu ar transportlīdzekli, kuram ir netīras pazīšanas zīmes

0

166.

Par braukšanu ar transportlīdzekli, kam piestiprināta jebkāda cita informācija vai zīmes, kurās izmantotas ar valsts standartu noteiktās ceļa zīmju formas, krāsu kombinācijas un simbolika un kuras var maldināt citus ceļu satiksmes dalībniekus

0

167.

Par braukšanu ar transportlīdzekli, kuram nav uzstādīta noteiktā pazīšanas zīme (zīmes) vai uzstādīta neatļauta pazīšanas zīme

0

168.

Par braukšanu ar transportlīdzekli, kuram neatļauti uzstādīta invalīdu stāvvietu izmantošanas karte

0

149.27 pants. Priekšrocības ceļa zīmju prasību pārkāpšana

169.

Par tās prasības neizpildīšanu, kura noteikta ar 206., 207. vai 208.ceļa zīmi (ceļa nedošana transportlīdzekļu vadītājiem, kuriem ir priekšroka)

2

170.

Par tās prasības neizpildīšanu, kura noteikta ar 207.ceļa zīmi (transportlīdzekļa neapturēšana)

0

171.

Par tās prasības neizpildīšanu, kura noteikta ar 207.ceļa zīmi (transportlīdzekļa neapturēšana tieši noteiktajā vietā)

0

149.28 pants. Aizlieguma ceļa zīmju prasību pārkāpšana

172.

Par tās prasības neizpildīšanu, kura noteikta ar 302., 303., 304., 306., 307., 308., 310., 311., 312., 313., 314., 315., 316., 317., 318., 331., 332., 333. vai 334.ceļa zīmi

1

173.

Par tās prasības neizpildīšanu, kura noteikta ar 301., 319. vai 321.ceļa zīmi

2

174.

Par tās prasības neizpildīšanu, kura noteikta ar 305. vai 309.ceļa zīmi

0

149.29 pants. Rīkojuma ceļa zīmju prasību pārkāpšana

175.

Par tās prasības neizpildīšanu, kura noteikta ar 401., 402., 403., 404., 405., 406., 407., 408., 410., 411., 420., 421. vai 422.ceļa zīmi

1

176.

Par tās prasības neizpildīšanu, kura noteikta ar 413., 414., 415., 416. vai 417.ceļa zīmi

3

177.

Par tās prasības neizpildīšanu, kura noteikta ar 409.ceļa zīmi (braukšana pretējā virzienā pa loku)

1

178.

Par tās prasības neizpildīšanu, kura noteikta ar 418.ceļa zīmi

0

149.30 pants. Norādījuma ceļa zīmju prasību pārkāpšana

179.

Par tās prasības neizpildīšanu, kura noteikta ar 501., 503. vai 504.ceļa zīmi (braukšana pretējā virzienā pa vienvirziena ceļu)

1

149.31 pants. Ceļa apzīmējumu prasību pārkāpšana

180.

Par 920. un 947.ceļa apzīmējuma līnijas šķērsošanu vai 928.ceļa apzīmējuma līnijas šķērsošanu no nepārtrauktās līnijas puses apdzenot

2

181.

Par 920. un 947.ceļa apzīmējuma līnijas šķērsošanu vai 928.ceļa apzīmējuma līnijas šķērsošanu no nepārtrauktās līnijas puses, nogriežoties pa kreisi vai apgriežoties braukšanai pretējā virzienā

1

182.

Par 920. un 947.ceļa apzīmējuma līnijas šķērsošanu vai 928.ceļa apzīmējuma līnijas šķērsošanu no nepārtrauktās līnijas puses citos gadījumos

0

183.

Par 921.ceļa apzīmējuma līnijas šķērsošanu apdzenot

2

184.

Par 921.ceļa apzīmējuma līnijas šķērsošanu, nogriežoties pa kreisi vai apgriežoties braukšanai pretējā virzienā

1

185.

Par uzbraukšanu 934., 935. vai 936.ceļa apzīmējumam

0

186.

Par transportlīdzekļa neapturēšanu tieši pirms 929. vai 930.ceļa apzīmējuma noteiktajos gadījumos

0

187.

Par stāvēšanu vietās, kas apzīmētas ar 837. papildzīmi vai ar 942. ceļa apzīmējumu, ar transportlīdzekli, kuram nav invalīdu stāvvietu izmantošanas kartes

0

149.32 pants. Pasažieru pārvadāšanas noteikumu pārkāpšana

188.

Par lielāka pasažieru skaita pārvadāšanu, nekā to norādījis transportlīdzekļa izgatavotājs

1***

189.

Par bērnu grupu pārvadāšanu autobusā bez pavadoņa klātbūtnes

1

190.

Par to noteikumu pārkāpšanu, kuri paredz bērnu pārvadāšanai paredzēto drošības līdzekļu lietošanu

2

191.

Par to noteikumu pārkāpšanu, kuri reglamentē pasažieru pārvadāšanu kravas automobilī ārpus tā kabīnes

1

192.

Par pasažieru pārvadāšanu ārpus traktortehnikas kabīnes, piekabē (puspiekabē) un motocikla kravas nodalījumā

1

193.

Par tādu personu pārvadāšanu vieglā automobiļa priekšējā sēdeklī, kuras ir jaunākas par 14 gadiem, ja automobiļa konstrukcijā nav paredzētas drošības jostas, kā arī uz motocikla sēdekļa

2

194.

Par tāda transportlīdzekļa vadīšanu, kurš aprīkots ar kādu no noteiktajiem vieglā taksometra speciālā aprīkojuma elementiem, bet nav noteiktajā kārtībā reģistrēts kā taksometrs

0

194.1

(Svītrots ar MK 29.09.2009. noteikumiem Nr.1103)

194.2 Par starptautisko pasažieru pārvadājumu veikšanu, pārkāpjot noteikumus, kas ietverti starptautiskajos līgumos par pasažieru pārvadājumiem

0

149.33 pants. Kravu pārvadāšanas noteikumu pārkāpšana

195.

Par transportlīdzekļa izgatavotāja noteiktās masas vai slodzes sadalījuma uz asīm pārsniegšanu vairāk par 5 procentiem

0

196.

Par transportlīdzekļa izgatavotāja noteiktās masas vai slodzes sadalījuma uz asīm pārsniegšanu vairāk par 20 procentiem

0

197.

Par kravas novietošanas un nostiprināšanas noteikumu pārkāpšanu

0

198.

Par kravas konteineru vai kokmateriālu pārvadāšanu ar transportlīdzekļiem, kas nav speciāli paredzēti šim nolūkam un nav attiecīgi reģistrēti

0

199.

Par to noteikumu pārkāpšanu, kuri paredz ārpus transportlīdzekļa gabarītiem izvirzītas kravas apzīmēšanu, diennakts gaišajā laikā

0

200.

Par to noteikumu pārkāpšanu, kuri paredz ārpus transportlīdzekļa gabarītiem izvirzītas kravas apzīmēšanu, diennakts tumšajā laikā vai nepietiekamas redzamības apstākļos

0

201.

Par autopārvadājuma veikšanu, pārsniedzot noteikto transportlīdzekļa (transportlīdzekļu sastāva) pieļaujamo faktisko masu līdz 2 tonnām vai ass slodzi līdz 0,5 tonnām, vai tilta slodzi, ja atsevišķi nav noteikta katras tilta ass pieļaujamā slodze, līdz 1 tonnai

1

202.

Par autopārvadājuma veikšanu, pārsniedzot noteikto transportlīdzekļa (transportlīdzekļu sastāva) pieļaujamo faktisko masu no 2 līdz 5 tonnām vai ass slodzi no 0,5 līdz 2 tonnām, vai tilta slodzi, ja atsevišķi nav noteikta katras tilta ass pieļaujamā slodze, no 1 līdz 3 tonnām

1

203.

Par autopārvadājuma veikšanu, pārsniedzot noteikto transportlīdzekļa (transportlīdzekļu sastāva) pieļaujamo faktisko masu no 5 līdz 8 tonnām vai ass slodzi no 2 līdz 3,5 tonnām, vai tilta slodzi, ja atsevišķi nav noteikta katras tilta ass pieļaujamā slodze, no 3 līdz 5 tonnām

1

204.

Par autopārvadājuma veikšanu, pārsniedzot noteikto transportlīdzekļa (transportlīdzekļu sastāva) pieļaujamo faktisko masu par 8 tonnām vai vairāk vai ass slodzi par 3,5 tonnām vai vairāk, vai tilta slodzi, ja atsevišķi nav noteikta katras tilta ass pieļaujamā slodze, par 5 tonnām vai vairāk

1

205.

Par autopārvadājuma veikšanu, pārsniedzot noteiktos transportlīdzekļa (transportlīdzekļu sastāva) ar kravu vai bez kravas pieļaujamos gabarītus

1

206.

(Svītrots ar MK 29.09.2009. noteikumiem Nr.1103)

207.

(Svītrots ar MK 29.09.2009. noteikumiem Nr.1103)

208.

(Svītrots ar MK 29.09.2009. noteikumiem Nr.1103)

209.

(Svītrots ar MK 29.09.2009. noteikumiem Nr.1103)

210.

(Svītrots ar MK 29.09.2009. noteikumiem Nr.1103)

211.

(Svītrots ar MK 29.09.2009. noteikumiem Nr.1103)

212.

(Svītrots ar MK 29.09.2009. noteikumiem Nr.1103)

213.

(Svītrots ar MK 29.09.2009. noteikumiem Nr.1103)

214.

Par kabotāžas autopārvadājumus reglamentējošo noteikumu pārkāpšanu

0

215. Par komercpārvadājuma veikšanu ar citas personas transportlīdzekli bez normatīvajos aktos noteiktajiem dokumentiem, kas apliecina nomas saistības vai darba tiesiskās attiecības

0

216. Par tāda aizlieguma piedalīties ceļu satiksmē neievērošanu, kas uzlikts, konstatējot pārkāpumu autopārvadājumu kontroles laikā

0

149.34 pants. Ar bīstamo kravu autopārvadājumiem saistīto noteikumu pārkāpšana

217. Par bīstamās kravas nodošanu pārvadāšanai bez normatīvajos aktos paredzētajām norādēm par bīstamās kravas esību transportlīdzeklī

0

218. Par bīstamās kravas autopārvadājuma veikšanu bez bīstamo kravu autopārvadājumam nepieciešamajiem dokumentiem vai par transportlīdzekļa vadītāja nenodrošināšanu ar šādiem dokumentiem, vai par šādu dokumentu nepareizu noformēšanu

0

219. Par tādas bīstamās kravas pārvadāšanu, kuru aizliegts pārvadāt pa autoceļiem, vai par tādas bīstamās kravas pārvadāšanu, kuru aizliegts pārvadāt cisternās vai beztaras pārvadājumos

0

220. Par bīstamās kravas pārvadāšanu neatbilstošā transportlīdzeklī vai konteinerā vai pārvadāšanu, neievērojot iepakojumu, cisternkonteineru vai cisternu pārbaužu vai izmantošanas periodus

0

221. Par bīstamās kravas nodošanu pārvadāšanai neatbilstošā iepakojumā vai par nepareizi kopā iepakotu bīstamo vielu (materiālu) nodošanu pārvadāšanai

0

222. Par bīstamās kravas pārvadāšanu, ja transportlīdzekļa cisternas vai kravas iepakojuma piepildījums neatbilst normatīvajos aktos noteiktajām normām, vai pārvadāšanu, neievērojot iepakojuma apzīmēšanas vai marķēšanas prasības

0

223. Par bīstamās kravas pārvadāšanu, neievērojot jauktās iekraušanas aizliegumus vai nepieciešamās drošības prasības attiecībā uz iekraušanu kopā ar citām kravām, vai bīstamās kravas izvietošanas un nostiprināšanas noteikumus

0

224. Par tāda transportlīdzekļa dzinēja nepamatotu darbināšanu, kurā iekrauj vai no kura izkrauj bīstamo kravu

0

225. Par smēķēšanas aizlieguma neievērošanu vai par atklātas uguns lietošanu bīstamās kravas tuvumā, veicot kravu iekraušanu vai izkraušanu

0

226. Par bīstamās kravas noplūdi cisternas vai iepakojuma nehermētiskuma dēļ vai par bīstamās kravas pārvadāšanu nepareizi noslēgtā tvertnē vai iepakojumā, vai par tādas tukšas, neattīrītas un nenoslēgtas tvertnes vai iepakojuma pārvadāšanu, kurā ir transportēta bīstamā krava vai uz kura ārējās virsmas atrodas bīstamās kravas atliekas

0

227. Par bīstamās kravas pārvadāšanu cisternā ar neatbilstošu informāciju uz datu plāksnes

0

228. Par bīstamās kravas pārvadāšanu ar transportlīdzekli, kuram nav atbilstoši normatīvo aktu prasībām uzstādītas transportlīdzekļa pazīšanas vai bīstamības zīmes

0

229. Par transportlīdzekļa apzīmēšanu ar pazīšanas zīmēm vai bīstamības zīmēm, ja transportlīdzeklī bīstamā krava netiek pārvadāta

0

230. Par bīstamās kravas pārvadāšanu vai nosūtīšanu bez nepieciešamajiem individuālās aizsardzības līdzekļiem, transportlīdzekļa papildu aprīkojuma vai ugunsdzēšamajiem aparātiem vai tad, ja esošie individuālās aizsardzības līdzekļi, papildu aprīkojums vai ugunsdzēšamie aparāti neatbilst noteiktajām prasībām

0

231. Par transportlīdzekļa, kas pārvadā bīstamo kravu, stāvēšanu bez iedarbinātas stāvbremzes

0

232. Par pasažieru pārvadāšanu transportlīdzeklī, kurā tiek pārvadāta bīstamā krava

0

233. Par drošības konsultantu (padomnieku) nenorīkošanu komersantiem, kas nodarbojas ar bīstamo kravu pārvadājumiem, nosūtīšanu, iekraušanu un izkraušanu vai citām ar bīstamo kravu pārvadājumiem saistītām darbībām

0

234. Par paziņojuma par drošības konsultanta (padomnieka) norīkošanu, ziņojuma par negadījumu ar bīstamo kravu vai gada pārskata par darbību bīstamo kravu autopārvadājumu jomā neiesniegšanu kompetentajai institūcijai normatīvajos aktos noteiktajā termiņā

0

235. Par bīstamo kravu pārvadājumu aizsardzības plāna nesastādīšanu, nepareizu sastādīšanu vai neuzrādīšanu pēc kompetentās institūcijas pieprasījuma

0

149.35 pants. Ātrbojīgu pārtikas produktu pārvadāšanas noteikumu pārkāpumi autotransportā

236. Par pārvadāšanas iekārtas reģistrēto temperatūras mērījumu nesaglabāšanu normatīvajos aktos paredzēto termiņu attiecībā uz ātrbojīgiem pārtikas produktiem, kurus pārvadājot nepieciešams noteikts temperatūras režīms

0

237. Par tādu pašu pārkāpumu, ja tas izdarīts atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas

0

238. Par noteiktā temperatūras režīma nenodrošināšanu ātrbojīgu pārtikas produktu pārvadāšanas laikā

0

239. Par noteiktā temperatūras režīma nenodrošināšanu pārvadājumam paredzēto ātrbojīgu pārtikas produktu iekraušanas laikā

0

240. Par šī pielikuma 238. un 239. punktā paredzētajiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas

0

241. Par ātrbojīgu pārtikas produktu nodošanu pārvadājuma veikšanai vai iekraušanu transportlīdzeklī, kurā nav speciālās pārvadāšanas iekārtas (ja šāda iekārta attiecīgajam pārvadājumam ir nepieciešama) vai kurā esošā speciālā pārvadāšanas iekārta neatbilst tehniskajām vai sanitārajām prasībām vai tai nav veikta regulārā pārbaude

0

242. Par šī pielikuma 241. punktā paredzēto pārkāpumu, ja tas izdarīts atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas

0

149.36 pants. Noteikumu neievērošana attiecībā uz autopārvadājumu veikšanai nepieciešamajiem dokumentiem

243. Par komercpārvadājuma vai pašpārvadājuma veikšanu, ja nav klāt licences kartītes, Eiropas Savienības atļaujas kopijas vai pašpārvadājumu sertifikāta, kas apliecina tiesības veikt komercpārvadājumus vai pašpārvadājumus ar konkrēto autotransporta līdzekli

0

244. Par pasažieru regulārā komercpārvadājuma veikšanu, ja nav klāt atļaujas vai apliecinājuma

0

245. Par pasažieru vai kravas pašpārvadājuma veikšanu, pārkāpjot pašpārvadājumu sertifikāta izmantošanas noteikumus

0

246. Par pasažieru vai kravas pašpārvadājuma veikšanu bez noteiktā kārtībā izsniegta pašpārvadājumu sertifikāta

0

247. Par pasažieru vai kravas komercpārvadājuma veikšanu bez noteiktā kārtībā izsniegtas licences kartītes vai Eiropas Savienības atļaujas kopijas

0

248. Par pasažieru vai kravas komercpārvadājuma veikšanu, pārkāpjot licences kartītes vai Eiropas Savienības atļaujas kopijas izmantošanas noteikumus

0

249. Par licences vai Eiropas Savienības atļaujas izmantošanas noteikumu pārkāpšanu

0

250. Par starptautiskā komercpārvadājuma veikšanu, pārkāpjot starptautisko autopārvadājumu atļaujas izmantošanas noteikumus

0

251. Par starptautiskā komercpārvadājuma veikšanu bez starptautisko autopārvadājumu atļaujas attiecīgajam autopārvadājuma veidam

0

252. Par starptautiskā kravas komercpārvadājuma veikšanu bez nepieciešamā autovadītāja atestāta, ja transportlīdzekļa vadītājs nav Eiropas Savienības dalībvalsts pilsonis

0

253. Par pasažieru regulārā komercpārvadājuma veikšanu bez noteiktā kārtībā izsniegtas atļaujas vai apliecinājuma

0

254. Par pasažieru neregulārā komercpārvadājuma veikšanu pēc pasūtījuma bez rakstiski noslēgta pārvadājuma līguma

0

255. Par Eiropas Transporta ministru konferences atļaujas izmantošanas noteikumu pārkāpšanu

0

149.37 pants. Transportlīdzekļu vadītāju darba un atpūtas laika noteikumu pārkāpšana

256. Par transportlīdzekļa vadīšanas laika pārsniegšanu, neievērojot normatīvajos aktos noteikto pārtraukumu, kas izpaudusies kā:

1) nepārtraukta transportlīdzekļa vadīšanas laika pārsniegšana mazāk par 30 minūtēm, neievērojot normatīvajos aktos noteikto pārtraukumu;

2) nepārtraukta transportlīdzekļa vadīšanas laika pārsniegšana no 30 minūtēm līdz pusotrai stundai, neievērojot normatīvajos aktos noteikto pārtraukumu;

3) nepārtraukta transportlīdzekļa vadīšanas laika pārsniegšana vairāk par pusotru stundu, neievērojot normatīvajos aktos noteikto pārtraukumu

0

257. Par ikdienas atpūtas laika saīsināšanu, kas izpaudusies kā:

1) ikdienas atpūtas laika (kas ir vismaz 11 stundas, ja saīsināts ikdienas atpūtas laiks nav atļauts) saīsināšana mazāk par vienu stundu;

2) ikdienas atpūtas laika (kas ir vismaz 11 stundas, ja saīsināts ikdienas atpūtas laiks nav atļauts) saīsināšana par laiku no vienas stundas līdz divarpus stundām;

3) ikdienas atpūtas laika (kas ir vismaz 11 stundas, ja saīsināts ikdienas atpūtas laiks nav atļauts) saīsināšana vairāk par divarpus stundām;

4) saīsinātā ikdienas atpūtas laika (kas ir vismaz deviņas stundas) saīsināšana mazāk par vienu stundu;

5) saīsinātā ikdienas atpūtas laika (kas ir vismaz deviņas stundas) saīsināšana par laiku no vienas stundas līdz divām stundām;

6) saīsinātā ikdienas atpūtas laika (kas ir vismaz deviņas stundas) saīsināšana vairāk par divām stundām;

7) sadalītā ikdienas atpūtas laika (kas ir vismaz trīs stundas plus deviņas stundas) saīsināšana mazāk par vienu stundu;

8) sadalītā ikdienas atpūtas laika (kas ir vismaz trīs stundas plus deviņas stundas) saīsināšana par laiku no vienas stundas līdz divām stundām;

9) sadalītā ikdienas atpūtas laika (kas ir vismaz trīs stundas plus deviņas stundas) saīsināšana vairāk par divām stundām;

10) ikdienas atpūtas laika (kas ir vismaz deviņas stundas) saīsināšana mazāk par vienu stundu, ja transportlīdzekli vada vairāki transportlīdzekļa vadītāji;

11) ikdienas atpūtas laika (kas ir vismaz deviņas stundas) saīsināšana par laiku no vienas stundas līdz divām stundām, ja transportlīdzekli vada vairāki transportlīdzekļa vadītāji;

12) ikdienas atpūtas laika (kas ir vismaz deviņas stundas) saīsināšana vairāk par divām stundām, ja transportlīdzekli vada vairāki transportlīdzekļa vadītāji

0

258. Par iknedēļas atpūtas laika saīsināšanu, kas izpaudusies kā:

1) saīsinātā iknedēļas atpūtas laika (kas ir 24 stundas) saīsināšana mazāk par divām stundām;

2) saīsinātā iknedēļas atpūtas laika (kas ir 24 stundas) saīsināšana par laiku no divām līdz četrām stundām;

3) saīsinātā iknedēļas atpūtas laika (kas ir 24 stundas) saīsināšana vairāk par četrām stundām;

4) iknedēļas atpūtas laika (kas ir 45 stundas) saīsināšana mazāk par trim stundām, ja saīsināts iknedēļas atpūtas laiks nav atļauts;

5) iknedēļas atpūtas laika (kas ir 45 stundas) saīsināšana par laiku no trim līdz deviņām stundām, ja saīsināts iknedēļas atpūtas laiks nav atļauts;

6) iknedēļas atpūtas laika (kas ir 45 stundas) saīsināšana vairāk par deviņām stundām, ja saīsināts iknedēļas atpūtas laiks nav atļauts

0

259. Par transportlīdzekļa vadīšanas laika pārsniegšanu 24 stundu periodā, kas izpaudusies kā:

1) ikdienas transportlīdzekļa vadīšanas laika (kas ir deviņas stundas) pārsniegšana mazāk par vienu stundu, ja pagarinājums līdz 10 stundām nav atļauts;

2) ikdienas transportlīdzekļa vadīšanas laika (kas ir deviņas stundas) pārsniegšana no vienas stundas līdz divām stundām, ja pagarinājums līdz 10 stundām nav atļauts;

3) ikdienas transportlīdzekļa vadīšanas laika (kas ir deviņas stundas) pārsniegšana vairāk par divām stundām, ja pagarinājums līdz 10 stundām nav atļauts;

4) ikdienas transportlīdzekļa vadīšanas pagarinātā laika (kas ir 10 stundas) pārsniegšana mazāk par vienu stundu, ja pagarinājums ir atļauts;

5) ikdienas transportlīdzekļa vadīšanas pagarinātā laika (kas ir 10 stundas) pārsniegšana no vienas stundas līdz divām stundām, ja pagarinājums ir atļauts;

6) ikdienas transportlīdzekļa vadīšanas pagarinātā laika (kas ir 10 stundas) pārsniegšana vairāk par divām stundām, ja pagarinājums ir atļauts

0

260. Par transportlīdzekļa iknedēļas vadīšanas laika pārsniegšanu, kas izpaudusies kā:

1) iknedēļas transportlīdzekļa vadīšanas laika pārsniegšana mazāk par četrām stundām;

2) iknedēļas transportlīdzekļa vadīšanas laika pārsniegšana no četrām līdz 14 stundām;

3) iknedēļas transportlīdzekļa vadīšanas laika pārsniegšana vairāk par 14 stundām

0

261. Par kopējā transportlīdzekļa vadīšanas laika pārsniegšanu divu nedēļu periodā, kas izpaudusies kā:

1) divu secīgu nedēļu laikā uzkrātā transportlīdzekļa vadīšanas laika pārsniegšana mazāk par 10 stundām;

2) divu secīgu nedēļu laikā uzkrātā transportlīdzekļa vadīšanas laika pārsniegšana no 10 stundām līdz 22 stundām 30 minūtēm;

3) divu secīgu nedēļu laikā uzkrātā transportlīdzekļa vadīšanas laika pārsniegšana vairāk par 22 stundām 30 minūtēm

0

262. Par transportlīdzekļa vadītāja darba un atpūtas laika pārkāpumiem, kas konstatēti kontroles laikā uzņēmumā

0

149.38 pants. Transportlīdzekļu ātruma ierobežošanas ierīces lietošanas noteikumu un transportlīdzekļu vadītāju darba un atpūtas laika reģistrēšanas noteikumu pārkāpšana

263. Par reģistrācijas kartes (tahogrammas) izmantošanu ilgāk par paredzēto laiku:

1) ja tajā ierakstītie dati ir salasāmi;

2) ja tajā ierakstītie dati nav salasāmi

0

264. Par nepamatotu vairāku reģistrācijas karšu (tahogrammu) lietošanu 24 stundu periodā

0

265. Par reģistrācijas kartes (tahogrammas) vai vadītāja kartes nepamatotu izņemšanu:

1) ja tas neietekmē attiecīgo datu reģistrāciju;

2) ja tas ietekmē attiecīgo datu reģistrāciju

0

266. Par reģistrācijas kartē (tahogrammā) reģistrētā laika atšķiršanos no transportlīdzekļa reģistrācijas valsts oficiālā pulksteņlaika

0

267. Par reģistrācijas kontrolierīces pārslēgšanas mehānisma neizmantošanu vai nepareizu izmantošanu

0

268. Par netīras vai sabojātas reģistrācijas kartes (tahogrammas) uzrādīšanu:

1) ja tajā ierakstītie dati ir salasāmi;

2) ja tajā ierakstītie dati nav salasāmi

0

269. Par reģistrācijas kontrolierīcei neatbilstoša tipa reģistrācijas kartes (tahogrammas) izmantošanu

0

270. Par transportlīdzekļa vadītāja nenodrošināšanu ar normatīvajos aktos noteiktajiem transportlīdzekļa vadītāja darba un atpūtas laiku apliecinošiem dokumentiem un reģistrācijas kartēm (tahogrammām)

0

271. Par nepietiekamu papīra daudzumu informācijas izdrukāšanai digitālajā reģistrācijas kontrolierīcē

0

272. Par nepareizu reģistrācijas kartes (tahogrammas) vai vadītāja kartes izmantošanu, kas izpaudusies kā:

1) datu neievadīšana (nereģistrēšana) manuāli normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos;

2) nepareiza reģistrācijas kartes (tahogrammas) vai vadītāja kartes izmantošana, ja pārvadājumā iesaistīti vairāki transportlīdzekļa vadītāji;

3) transportlīdzekļa vadītāja vārda vai uzvārda neierakstīšana datu reģistrācijas kartē (tahogrammā);

4) reģistrācijas kartes (tahogrammas) izmantošanas sākuma vai beigu datuma neierakstīšana datu reģistrācijas kartē (tahogrammā);

5) reģistrācijas kartes (tahogrammas) izmantošanas sākuma vai beigu vietas neierakstīšana datu reģistrācijas kartē (tahogrammā);

6) transportlīdzekļa reģistrācijas numura vai transportlīdzekļa nomaiņas laika neierakstīšana datu reģistrācijas kartē (tahogrammā);

7) odometra nolasījuma neierakstīšana datu reģistrācijas kartē (tahogrammā), uzsākot lietot šo karti (tahogrammu);

8) odometra nolasījuma neierakstīšana datu reģistrācijas kartē (tahogrammā), beidzot lietot šo karti (tahogrammu);

9) valsts apzīmējuma neievadīšana reģistrācijas kontrolierīcē

0

273. Par pārskata par transportlīdzekļa vadītāja darba laiku kalendāra nedēļā nepareizu vai nepilnīgu aizpildīšanu

0

274. Par pasažieru autopārvadājumu veikšanu, neievērojot prasības attiecībā uz transportlīdzekļa vadītāja darba un atpūtas laika reģistrēšanai un plānošanai nepieciešamā žurnāla aizpildīšanu

0

275. Par normatīvajos aktos noteikto transportlīdzekļa vadītāja darba un atpūtas laiku apliecinošo dokumentu, reģistrācijas karšu (tahogrammu) vai datu nesēju neuzrādīšanu

0

276. Par transportlīdzekļa, kas aprīkots ar digitālo reģistrācijas kontrolierīci, vadīšanu bez vadītāja kartes vai izmantojot vairāk nekā vienu vadītāja karti, vai ar citu vadītāja karti

0

277. Par transportlīdzekļa, kas aprīkots ar digitālo reģistrācijas kontrolierīci, vadīšanu, izmantojot bojātu vadītāja karti vai vadītāja karti, kurai beidzies derīguma termiņš

0

278. Par kompetentās institūcijas neinformēšanu septiņu dienu laikā par vadītāja kartes bojājumiem, kļūdām kartes darbībā vai nozaudēšanu

0

279. Par autopārvadājumu veikšanu ar transportlīdzekli, kas nav aprīkots ar reģistrācijas kontrolierīci, ja tās nepieciešamību paredz normatīvie akti, vai ātruma ierobežošanas ierīci saskaņā ar normatīvo aktu prasībām

0

280. Par autopārvadājumu veikšanu ar transportlīdzekli, kuram nav veikta reģistrācijas kontrolierīces vai ātruma ierobežošanas ierīces pirmreizējā vai periodiskā pārbaude

0

281. Par autopārvadājumu veikšanu ar transportlīdzekli, izmantojot reģistrācijas kontrolierīci, kurai nav tipa apstiprinājuma

0

282. Par autopārvadājumu veikšanu, ja ātruma ierobežošanas ierīce vai reģistrācijas kontrolierīce ir bojāta un bojājums nav noteiktā kārtībā novērsts vai bojātas reģistrācijas kontrolierīces gadījumā autovadītājs nereģistrē datus manuāli, kas izpaudusies kā:

1) ātruma ierobežošanas ierīces vai reģistrācijas kontrolierīces bojājuma savlaicīga nenovēršana gadījumā, ja transportlīdzeklis varēja atgriezties bāzes vietā septiņu dienu laikā;

2) ātruma ierobežošanas ierīces vai reģistrācijas kontrolierīces bojājuma nenovēršana tuvākajā licencētā darbnīcā gadījumā, ja transportlīdzeklis nevar atgriezties bāzes vietā septiņu dienu laikā;

3) visas informācijas nereģistrēšana manuāli laikā, kad reģistrācijas kontrolierīce nedarbojas vai darbojas nepareizi;

4) vadītāja kartes numura vai vārda un uzvārda, vai vadītāja apliecības numura nenorādīšana datu pagaidu reģistrācijas kartē (tahogrammā) par laiku, kad reģistrācijas kontrolierīce nedarbojas vai darbojas nepareizi;

5) neparakstīšanās uz datu pagaidu reģistrācijas kartes (tahogrammas) vai izdrukas, kas izmantota laikā, kad reģistrācijas kontrolierīce nedarbojas vai darbojas nepareizi;

6) oficiāla paziņojuma neiesniegšana vadītāja kartes zādzības gadījumā tās dalībvalsts kompetentajām iestādēm, kurā zādzība notikusi

0

283. Par tāda transportlīdzekļa izmantošanu autopārvadājumos, kurā ir manipulācijas ierīce, ko var izmantot, lai falsificētu datus vai izdrukās norādīto informāciju

0

284. Par datu, kas ierakstīti reģistrācijas kartē (tahogrammā), saglabāti reģistrācijas kontrolierīcē vai vadītāja kartē, vai izdruku no reģistrācijas kontrolierīces falsificēšanu, slēpšanu, iznīcināšanu vai par tādām manipulācijām ar reģistrācijas karti (tahogrammu), reģistrācijas kontrolierīci vai vadītāja karti, kuru rezultātā var notikt datu vai izdrukās norādītās informācijas falsificēšana vai iznīcināšana

0

285. Par transportlīdzekļa vadītāja darba un atpūtas laika datu un dokumentu uzskaites un glabāšanas noteikumu neievērošanu uzņēmumā

0

286. Par transportlīdzekļa vadītāja darba un atpūtas laika reģistrācijas kontrolierīces, ātruma ierobežošanas ierīces, reģistrācijas kartes (tahogrammas) vai vadītāja kartes lietošanas noteikumu pārkāpšanu, kas konstatēta kontroles laikā uzņēmumā

0

149.39 pants. Nesadarbošanās ar autotransporta kontroles institūcijām

287. Par atteikšanos pakļauties autotransporta kontroles institūciju amatpersonu likumīgajām prasībām nogādāt transportlīdzekli tehniskā stāvokļa un tā aprīkojuma kontrolei vai gabarītu, faktiskās masas vai ass slodzes kontrolei, kā arī nodot transportlīdzekli minēto kontroļu veikšanai

0

288. Par atteikšanos iesniegt pārbaudei normatīvajos aktos noteiktos dokumentus pēc autotransporta kontroles institūciju amatpersonu pieprasījuma

0

Piezīmes.

1. * Astoņus pārkāpumu uzskaites punktus piešķir, ja ceļu satiksmes negadījumā ir cietuši cilvēki. Četrus pārkāpumu uzskaites punktus piešķir, ja ceļu satiksmes negadījumā ir iesaistīts arī cita transportlīdzekļa vadītājs. Pārējos (iepriekš neminētos) gadījumos, kad noticis ceļu satiksmes negadījums, pārkāpumu uzskaites punktus nepiešķir.

2. ** Ja transportlīdzekļa vadītājs ir piesprādzējies ar drošības jostu vai aizsprādzējis aizsargķiveri, bet minēto pienākumu nav izpildījis pasažieris, transportlīdzekļa vadītājam pārkāpumu uzskaites punktus nepiešķir. Vienu pārkāpumu uzskaites punktu transportlīdzekļa vadītājam piešķir, ja iepriekš minēto pienākumu nav izpildījis transportlīdzekļa vadītājs.

3. *** Neattiecas uz pasažieru sabiedriskajiem transportlīdzekļiem, izņemot maršruta taksometrus.

Iekšlietu ministrs Ē.Jēkabsons
2.pielikums
Ministru kabineta
2004.gada 21.jūnija noteikumiem Nr.551
Apmācības kursu programma ceļu satiksmes drošības jautājumos

(Pielikums MK 19.10.2004. noteikumu Nr.873 redakcijā)

Nr. p.k.

Tēmas nosaukums

Apmācības stundu skaits

1.

Ceļu satiksmes dalībnieku uzvedība un to ietekmējošie faktori (transportlīdzekļa vadītāja drošums, automobiļa lietošanas psiholoģiskā nozīme — motīvi un vajadzības, nogurums, psihofizioloģijas pamati, mazāk aizsargāto ceļu satiksmes dalībnieku uzvedības īpatnības, dusmas, agresija un stress kā ceļu satiksmes problēma, alkohols, narkotiskās vielas un transportlīdzekļa vadīšana, slimības, medikamenti un transportlīdzekļa vadīšana)

3

2.

Vadītāja droša rīcība dažādās ceļu satiksmes situācijās (transportlīdzekļa drošas vadīšanas pamati, indivīda un sabiedrības zaudējumi ceļu satiksmes negadījumu dēļ, transportlīdzekļa drošas vadīšanas mehānika, bīstamu ceļu satiksmes situāciju un negadījumu veidošanās, transportlīdzekļu vadīšanas īpatnības dažādos meteoroloģiskos un ceļa apstākļos, drošas vadīšanas ieguvumi)

3

Kopā

6

3.pielikums
Ministru kabineta
2004.gada 21.jūnija noteikumiem Nr.551
Prasības mācību laukumiem, kur tiek mācīta droša transportlīdzekļu vadīšana

(Pielikums MK 19.10.2004. noteikumu Nr.873 redakcijā)

1. Mācību laukumā ir šādi elementi:

1.1. taisne, kas ļauj ar B kategorijas transportlīdzekli sasniegt braukšanas ātrumu 80 km/h, turklāt tiek nodrošināts pietiekams bremzēšanas ceļa garums;

1.2. aplis, kas ļauj tajā veikt vingrinājumus ar braukšanas ātrumu 50 km/h.

2. Šī pielikuma 1.punktā minētie elementi ir aprīkoti ar daļēju asfaltbetona un daļēju paaugstinātas slīdamības segumu, kā arī ar apūdeņošanas sistēmu, kas samazina transportlīdzekļa riepu saķeri ar ceļa virsmu un ļauj imitēt negaidītu šķēršļa parādīšanos, vai citu sistēmu, kas nodrošina transportlīdzekļa riepu saķeres samazināšanos un iespēju imitēt negaidītu šķēršļu parādīšanos.

3. Mācību laukuma daļa, kur tiek mācīta vadīšana, ir norobežota no publiski pieejamām telpām un platībām.

4. Mācību laukums ir nodrošināts ar mākslīgo apgaismojumu.

5. Mācību laukumā ir labiekārtota ēka, kurā ir pietiekami liela mācību telpa, lai apmācāmajiem būtu iespēja brīvi pārvietoties tajā un no jebkuras sēdvietas būtu skaidri saskatāmi mācību uzskates līdzekļi (piemēram, ceļa zīmes, ceļa apzīmējumi, attēli uz ekrāna).

4.pielikums
Ministru kabineta
2004.gada 21.jūnija noteikumiem Nr.551
Braukšanas uzvedības korekcijas grupu nodarbību programma

(Pielikums MK 14.01.2014. noteikumu Nr.24 redakcijā; pielikums stājas spēkā 01.07.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

Nr. p.k.

Tēmas nosaukums

Apmācības stundu skaits

1.

Savstarpēja iepazīšanās ar grupas dalībniekiem. Braukšanas uzvedības testēšana. Diskusija par agresīvu uzvedību uz ceļa, agresīvās uzvedības motīviem, izpausmes veidiem un to veicinošiem faktoriem

2,5

2.

Grupas dalībnieku izvēlētas agresīvas braukšanas situācijas kopīga analīze. Praktisks uzdevums. Diskusija par emocijām, kā savas dusmas atpazīst grupas dalībnieki, kādi ir to psihiskie un fiziskie izpausmes veidi. Grupas dalībnieki teorētiski un praktiski apgūst dusmu kontroli

2,5

3.

Diskusija grupā par jautājumiem, kas ir stress, kādi ir stresu izraisošie cēloņi un kā tas tiek atpazīts, kādi ir stresa psiholoģiskie un psihofizioloģiskie mehānismi. Praktiski un teorētiski tiek apgūts stresa menedžments un tā pašregulācijas nozīme. Kopīgi daloties pieredzē, dalībnieki analizē savu prasmi uzņemties atbildību par savām emocijām, apzinās savas uzvedības izvēli un tās sekas, mācās noteikt prioritātes un pēc tam līdzsvarot savstarpēji konfliktējošas prasības. Mājas darbs

2,5

4.

Dalībnieku dalīšanās iepriekšējo nedēļu braukšanas pieredzē, ņemot vērā jauniegūtās zināšanas. Grupas dalībnieku piedzīvotās raksturīgākās braukšanas situācijas uz ceļa, to analīze un piemērotākās uzvedības ieteikumi. Mājas darba analīze. Individuālās braukšanas uzvedības izmaiņas un secinājumi. Atkārtota braukšanas uzvedības testēšana un rezultātu analīze

2,5

  Kopā

10

 
Tiesību akta pase
Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 551Pieņemts: 21.06.2004.Stājas spēkā: 01.07.2004.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 102, 30.06.2004.
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Augstākās tiesas atziņas
  • Skaidrojumi
90540
{"selected":{"value":"01.07.2014","content":"<font class='s-1'>01.07.2014.-07.10.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"08.10.2019","iso_value":"2019\/10\/08","content":"<font class='s-1'>08.10.2019.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"01.07.2014","iso_value":"2014\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2014.-07.10.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"24.01.2014","iso_value":"2014\/01\/24","content":"<font class='s-1'>24.01.2014.-30.06.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"03.10.2009","iso_value":"2009\/10\/03","content":"<font class='s-1'>03.10.2009.-23.01.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.06.2009","iso_value":"2009\/06\/01","content":"<font class='s-1'>01.06.2009.-02.10.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"31.01.2009","iso_value":"2009\/01\/31","content":"<font class='s-1'>31.01.2009.-31.05.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"13.10.2006","iso_value":"2006\/10\/13","content":"<font class='s-1'>13.10.2006.-30.01.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"23.10.2004","iso_value":"2004\/10\/23","content":"<font class='s-1'>23.10.2004.-12.10.2006.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.07.2004","iso_value":"2004\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2004.-22.10.2004.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.07.2014
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitāšu arhīvs
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
RSS logo
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība) Kvalitātes balva