Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:
Vēlētāju reģistra likums

1.pants. Šā likuma mērķis ir nodrošināt Latvijas Republikas teritorijā vienotas vēlētāju uzskaites sistēmas — vēlētāju reģistra (turpmāk — Reģistrs) — izveidi un reglamentēt vēlētāju elektronisko sarakstu veidošanu.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 11.06.2020. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2021.)

2.pants. Reģistrs nodrošina to personu uzskaiti, kurām saskaņā ar Eiropas Parlamenta vēlēšanu likumu vai Pašvaldības domes vēlēšanu likumu ir tiesības vēlēt Latvijas Republikā (turpmāk — vēlētāji).

(11.05.2006. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 17.07.2008. un 11.02.2021. likumu, kas stājas spēkā 17.02.2021.)

3.pants. (1) Reģistra darbības metodisko vadību un uzraudzību veic Centrālā vēlēšanu komisija.

(2) Reģistrā iekļautās ziņas apstrādā un Reģistru uztur Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde (turpmāk — Pārvalde).

4.pants. Ar Reģistra izveidošanu un uzturēšanu saistītos izdevumus sedz no valsts budžeta.

5.pants. (1) Reģistrā iekļauj, aktualizē un glabā ziņas par Latvijas pilsoņiem, kuri Eiropas Parlamenta, pašvaldības domes vēlēšanu (turpmāk arī — vēlēšanas) dienā ir sasnieguši 18 gadu vecumu un ir reģistrēti Iedzīvotāju reģistrā.

(11) Reģistrā iekļauj, aktualizē un glabā ziņas par tiem Eiropas Savienības pilsoņiem, kuri nav Latvijas pilsoņi, bet ir reģistrēti Iedzīvotāju reģistrā un kuri pašvaldības domes vēlēšanu dienā ir sasnieguši 18 gadu vecumu.

(2) Reģistrā iekļauj, aktualizē un glabā ziņas par Eiropas Savienības pilsoņiem, kuri nav Latvijas pilsoņi un Eiropas Parlamenta vēlēšanu dienā ir sasnieguši 18 gadu vecumu, kuri ir reģistrēti Iedzīvotāju reģistrā vai pieteikušies Ārlietu ministrijā un attiecībā uz kuriem atbilstoši likumam Centrālā vēlēšanu komisija pieņēmusi lēmumu par viņu iekļaušanu Reģistrā.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 30.09.2004., 11.05.2006., 17.07.2008., 20.12.2018. un 11.02.2021. likumu, kas stājas spēkā 17.02.2021.)

6.pants. (1) Reģistrā par vēlētāju iekļaujamas šādas ziņas:

1) personas kods;

2) vēlētāja kods;

21) dzimšanas datums;

3) vārds (vārdi);

4) uzvārds;

5) pilsonība;

6) ziņas par personu apliecinošu dokumentu:

a) dokumenta veids,

b) sērija un numurs,

c) izdošanas datums,

d) derīguma termiņš,

e) izdevējvalsts un izdevējiestāde;

7) dzīvesvietas adrese;

71) vēlēšanu apgabals;

8) adrese ārvalstī, uz kuru izsūtāmi dokumenti balsošanai pa pastu, ja vēlētājs pieteicies balsot pa pastu;

81) (izslēgts ar 11.06.2020. likumu);

82) elektroniskā pasta adrese, uz kuru nosūtāma tīmekļvietnes adrese, kurā ir pieejami balsošanas materiāli, ja vēlētājs pašvaldības domes vēlēšanās pieteicies balsot pa pastu;

9) ziņas par vēlēšanu iecirkni, kurā vēlētājs nobalsojis:

a) numurs,

b) adrese,

c) nosaukums,

d) vēlētāja balsošanas reģistrācijas datums un laiks,

e) atzīme par balsošanu, izmantojot reģistrācijas aploksni;

10) (izslēgts ar 11.06.2020. likumu);

11) ziņas par iekļaušanu Reģistrā vai izslēgšanu no tā;

12) (izslēgts ar 11.06.2020. likumu);

13) (izslēgts ar 11.06.2020. likumu);

14) vēlēšanu (balsošanas) nosaukums.

(2) Iekļaujot ziņas Reģistrā vai aktualizējot tās, papildus norāda ziņu iekļaušanas vai aktualizēšanas datumu un iemeslu.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 30.09.2004., 17.07.2008., 26.02.2009., 20.12.2018., 11.06.2020. un 11.02.2021. likumu, kas stājas spēkā 17.02.2021.)  

7. pants. Centrālā vēlēšanu komisija 90 dienas pirms vēlēšanām iesniedz Pārvaldei ziņas par visiem izveidotajiem vēlēšanu iecirkņiem, norādot katra vēlēšanu iecirkņa vēlēšanu apgabalu, numuru, nosaukumu un adresi, kā arī triju dienu laikā informē Pārvaldi par visām izmaiņām šajās ziņās.

(11.06.2020. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2021.)

8.pants. (Izslēgts ar 11.06.2020. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2021.)

9.pants. (1) Pārvalde 90 dienas pirms vēlēšanām, pamatojoties uz Iedzīvotāju reģistrā esošajām ziņām, iekļauj Reģistrā ziņas par Latvijas pilsoņiem, kuri kārtējo vēlēšanu dienā sasniegs 18 gadu vecumu.

(2) Pārvalde 90 dienas pirms pašvaldības domes vēlēšanām, pamatojoties uz Iedzīvotāju reģistrā esošajām ziņām, iekļauj Reģistrā ziņas par tiem Eiropas Savienības pilsoņiem, kuri nav Latvijas pilsoņi, bet ir reģistrēti Iedzīvotāju reģistrā un kuri kārtējo vēlēšanu dienā sasniegs 18 gadu vecumu.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 30.09.2004., 17.07.2008., 20.12.2018. un 11.02.2021. likumu, kas stājas spēkā 17.02.2021.)

10.pants. Centrālā vēlēšanu komisija ne vēlāk kā 20 dienas pirms Eiropas Parlamenta vēlēšanām iekļauj Reģistrā ziņas par Eiropas Savienības pilsoņiem, kuri nav Latvijas pilsoņi, bet kuri reģistrēti Iedzīvotāju reģistrā un attiecībā uz kuriem Centrālā vēlēšanu komisija likumā noteiktajā kārtībā pieņēmusi lēmumu par viņu iekļaušanu Reģistrā.

11.pants. Centrālā vēlēšanu komisija ne vēlāk kā 20 dienas pirms Eiropas Parlamenta vēlēšanām iekļauj Reģistrā ziņas par Eiropas Savienības pilsoņiem, kuri saskaņā ar 1961.gada 18.aprīļa Vīnes konvenciju par diplomātiskajiem sakariem un 1963.gada 24.aprīļa Vīnes konvenciju par konsulārajiem sakariem ir atbrīvoti no reģistrācijas Iedzīvotāju reģistrā un kuri ne vēlāk kā 30 dienas pirms vēlēšanām Ārlietu ministrijā pieteikušies balsot Eiropas Parlamenta vēlēšanās Latvijas Republikā.

11.1 pants. (Izslēgts ar 11.06.2020. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2021.)

12.pants. (1) Pārvalde ne vēlāk kā 75 dienas pirms vēlēšanām katram vēlēšanu apgabalam sagatavo sākotnējo vēlētāju elektronisko sarakstu.

(2) Apgabala vēlētāju elektroniskajā sarakstā iekļauj visus vēlētājus, kuri deklarējuši dzīvesvietu attiecīgajam vēlēšanu apgabalam piederīgajās adresēs vai kuriem šajās apgabalam piederīgajās adresēs bijusi pēdējā reģistrētā dzīvesvietas adrese.

(3) Vēlētājus, kuri reģistrējuši savu dzīvesvietu ārvalstīs, pašvaldības domes vēlēšanās, iekļauj ārvalstīs dzīvojošo vēlētāju elektroniskajā sarakstā.

(4) Pašvaldības domes vēlēšanām apgabala vēlētāju elektroniskajā sarakstā iekļauj tikai tos vēlētājus, kuri ir reģistrēti dzīvesvietā attiecīgajam vēlēšanu apgabalam piederīgajās adresēs.

(5) Ja pašvaldības domes vēlēšanas notiek vienlaikus ar Eiropas Parlamenta vēlēšanām, vēlētājus, kuriem ir tiesības piedalīties abās vēlēšanās, iekļauj tā vēlēšanu apgabala sarakstā, kuram piederīgajās adresēs vēlētāji reģistrēti dzīvesvietā atbilstoši Pašvaldības domes vēlēšanu likuma nosacījumiem.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 30.09.2004., 17.07.2008., 26.02.2009., 11.06.2020. un 11.02.2021. likumu, kas stājas spēkā 17.02.2021.)

13. pants. (1) Pārvalde 75. un 14. dienā pirms vēlēšanām tiem vēlētājiem, kuriem ir aktivizēts oficiālās elektroniskās adreses konts, nosūta informāciju par iespēju noskaidrot vēlēšanu apgabalu.

(2) Vēlētājiem, kuriem nav aktivizēts oficiālās elektroniskās adreses konts, šā panta pirmajā daļā minēto informāciju nesūta.

(3) Pārvalde ne vēlāk kā 70 dienas pirms vēlēšanām nodrošina iespēju vēlētājam, izmantojot Pārvaldes tīmekļvietnē pieejamo elektronisko pakalpojumu, bez maksas saņemt informāciju par to, kura vēlēšanu apgabala vēlētāju sarakstā viņš iekļauts.

(11.06.2020. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2021.)

14.pants. (1) Vēlētājs balso tajā vēlēšanu apgabalā, kura vēlētāju elektroniskajā sarakstā viņš iekļauts saskaņā ar Reģistrā ietvertajām ziņām.

(2) Pašvaldības domes vēlēšanās vēlētājam ir tiesības mainīt vēlēšanu apgabalu, izraugoties citu vēlēšanu apgabalu, kurā viņam atrodas likumā noteiktajā kārtībā reģistrēts nekustamais īpašums vai kurā viņš deklarējis savu dzīvesvietu.

(3) (Izslēgta ar 11.06.2020. likumu)

(4) Par savu vēlmi mainīt vēlēšanu apgabalu šā panta otrajā daļā minētajos gadījumos vēlētājs ne agrāk kā 70 dienas un ne vēlāk kā deviņas dienas pirms vēlēšanām pats personiski iesniedz iesniegumu jebkurai pašvaldībai vai tās dzīvesvietas deklarēšanas iestādei. Aizdomās turētās un apsūdzētās personas, kurām kā drošības līdzeklis piemērots apcietinājums, iesniegumu par vēlēšanu apgabala maiņu iesniedz ieslodzījuma vietas administrācijai.

(41) Mainīt savu vēlēšanu apgabalu vēlētājs var arī bez maksas elektroniski ne agrāk kā 70 dienas un ne vēlāk kā deviņas dienas pirms vēlēšanām, izmantojot Pārvaldes tīmekļvietnē pieejamo elektronisko pakalpojumu.

(5) Ja pašvaldības domes vēlēšanās vēlētājs izraugās vēlēšanu apgabalu, kurā viņam atrodas likumā noteiktajā kārtībā reģistrēts nekustamais īpašums, viņš pašvaldībai vai tās dzīvesvietas deklarēšanas iestādei papildus uzrāda īpašumtiesības apliecinošu dokumentu.

(6) Pašvaldība vai tās dzīvesvietas deklarēšanas iestāde, vai ieslodzījuma vietas administrācija, izmantojot tiešsaistes datu pārraidi, aktualizē Reģistrā iekļautās ziņas par vēlēšanu apgabala maiņu iesnieguma saņemšanas dienā.

(7) (Izslēgta ar 30.09.2004. likumu)

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 30.09.2004., 11.05.2006., 17.07.2008., 26.02.2009., 09.02.2017., 20.12.2018.,11.06.2020. un 11.02.2021. likumu, kas stājas spēkā 17.02.2021.)  

15.pants. (1) Ja saņemts Eiropas Savienības pilsoņa iesniegums, kurā pieprasīts anulēt Reģistrā ierakstu par viņu, vai ja Eiropas Savienības pilsonis ir zaudējis tiesības vēlēt tajā Eiropas Savienības dalībvalstī, kuras pilsonis viņš ir, Centrālā vēlēšanu komisija izslēdz attiecīgās ziņas no Reģistra.

(2) Pārvalde saskaņā ar Iedzīvotāju reģistrā ietverto informāciju iekļauj ziņas Reģistrā un aktualizē tās, ja:

1) vēlētājs miris;

2) (izslēgts ar 20.12.2018. likumu);

3) vēlētājs ieguvis vai zaudējis Latvijas pilsonību;

4) vēlētājs mainījis vārdu (vārdus) vai uzvārdu;

5) vēlētājs mainījis personu apliecinošu dokumentu;

6) vēlētājs zaudējis Eiropas Savienības pilsonību;

7) zudis tiesiskais pamats vēlētāja reģistrācijai Iedzīvotāju reģistrā;

8) vēlētājs mainījis personas kodu.

(3) Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs saskaņā ar Sodu reģistrā iekļauto informāciju atbilstoši attiecīgajam vēlēšanu likumam aktualizē Reģistrā iekļautās ziņas, ja vēlētājs izcieš sodu brīvības atņemšanas vietā.

(4) Reģistrā iekļautās ziņas saskaņā ar šā panta pirmo, otro un trešo daļu aktualizē līdz pulksten 18 septītajā dienā pirms vēlēšanām.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 30.09.2004., 26.02.2009., 09.02.2017., 20.12.2018. un 11.06.2020. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2021. Grozījums trešajā daļā par vārdu "Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs saskaņā ar Sodu reģistrā" aizstāšanu ar vārdiem "Ieslodzījuma vietu pārvalde saskaņā ar Ieslodzīto informācijas sistēmā" stājas spēkā 01.01.2022. un iekļauts likuma redakcijā uz 01.01.2022. Sk. Pārejas noteikumu)

16.pants (Izslēgts ar 11.06.2020. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2021.)

17. pants. Ja atsevišķos vēlēšanu iecirkņos notiek atkārtota balsošana, vēlēšanu komisija 12 dienas pirms atkārtotas balsošanas nosūta vēlētājam uz viņa dzīvesvietas adresi Latvijā informāciju par to, ka viņš iekļauts atkārtotas balsošanas vēlētāju sarakstā. Pārvalde nodrošina attiecīgo ziņu sagatavošanu par vēlētājiem un nodošanu vēlēšanu komisijai.

(11.06.2020. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2021.)

18. pants. Saņēmusi iesniegumu balsošanai pa pastu, vēlēšanu iecirkņa komisija balsošanai pa pastu vai Centrālā vēlēšanu komisija tiešsaistes datu pārraides režīmā izdara Reģistrā atzīmi par vēlētāja pieteikšanos piedalīties attiecīgajās vēlēšanās, balsojot pa pastu, un norāda vēlētāja adresi ārvalstī vai vēlētāja elektroniskā pasta adresi, uz kuru izsūtāmi dokumenti balsošanai pa pastu.

(11.02.2021. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 17.02.2021.)

19.pants. (1) Pārvalde ne vēlāk kā pulksten 19 septītajā dienā pirms vēlēšanām nodrošina, ka vēlētāju reģistrs ir pieejams vēlēšanu iecirkņu komisijām.

(2) (Izslēgta ar 11.06.2020. likumu)

(3) (Izslēgta ar 11.06.2020. likumu)

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 30.09.2004. un 11.06.2020. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2021.)

20.pants. Reģistrā iekļautās ziņas tiek uzkrātas, nodotas valsts arhīvā vai iznīcinātas informācijas sistēmās tādā kārtībā, kāda noteikta normatīvajos aktos, kuri regulē dokumentēto datu arhivēšanu.

21.pants. Lēmumu par personas iekļaušanu Reģistrā, atteikšanos iekļaut Reģistrā vai izslēgšanu no tā var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Tiesa izskata pieteikumu ne vēlāk kā triju darbdienu laikā pēc lietas ierosināšanas. Tiesas spriedums izpildāms nekavējoties.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 11.05.2006. likumu, kas stājas spēkā 31.05.2006.)

Pārejas noteikums

(11.06.2020. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2021.)

Grozījums šā likuma 15. panta trešajā daļā par vārdu "Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs saskaņā ar Sodu reģistrā" aizstāšanu ar vārdiem "Ieslodzījuma vietu pārvalde saskaņā ar Ieslodzīto informācijas sistēmā" stājas spēkā 2022. gada 1. janvārī.

(11.06.2020. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2021. Minētais grozījums iekļauts likuma redakcijā uz 01.01.2022.)

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

(11.05.2006. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 31.05.2006.)

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no Padomes 1993.gada 6.decembra direktīvas 93/109/EK, ar ko nosaka sīki izstrādātu kārtību balsstiesību un tiesību kandidēt Eiropas Parlamenta vēlēšanās izmantošanai Savienības pilsoņiem, kas dzīvo dalībvalstī, kuras pilsoņi tie nav.

Likums stājas spēkā 2004.gada 5.februārī.

Likums Saeimā pieņemts 2004.gada 22.janvārī.
Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga
Rīgā 2004.gada 29.janvārī
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Vēlētāju reģistra likums Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 22.01.2004.Stājas spēkā: 05.02.2004.Tēma: VēlēšanasPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 15, 29.01.2004.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 4, 26.02.2004.
Dokumenta valoda:
LVEN
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
83681
{"selected":{"value":"17.02.2021","content":"<font class='s-1'>17.02.2021.-19.10.2021.<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.01.2022","iso_value":"2022\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2022.-...<\/font> <font class='s-2'>N\u0101kotnes<\/font>"},{"value":"20.10.2021","iso_value":"2021\/10\/20","content":"<font class='s-1'>20.10.2021.-31.12.2021.<\/font> <font class='s-2'>N\u0101kotnes<\/font>"},{"value":"17.02.2021","iso_value":"2021\/02\/17","content":"<font class='s-1'>17.02.2021.-19.10.2021.<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2021","iso_value":"2021\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2021.-16.02.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"11.01.2019","iso_value":"2019\/01\/11","content":"<font class='s-1'>11.01.2019.-31.12.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"02.03.2017","iso_value":"2017\/03\/02","content":"<font class='s-1'>02.03.2017.-10.01.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.07.2009","iso_value":"2009\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2009.-01.03.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"12.03.2009","iso_value":"2009\/03\/12","content":"<font class='s-1'>12.03.2009.-30.06.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"31.05.2006","iso_value":"2006\/05\/31","content":"<font class='s-1'>31.05.2006.-11.03.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"14.10.2004","iso_value":"2004\/10\/14","content":"<font class='s-1'>14.10.2004.-30.05.2006.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"05.02.2004","iso_value":"2004\/02\/05","content":"<font class='s-1'>05.02.2004.-13.10.2004.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
17.02.2021
84
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)