Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:
Vēlētāju reģistra likums

1.pants. Šā likuma mērķis ir nodrošināt Latvijas Republikas teritorijā vienotas vēlētāju uzskaites sistēmas — vēlētāju reģistra (turpmāk — Reģistrs) — izveidi un tajā iekļauto datu apstrādi.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 11.06.2020. un 23.09.2021. likumu, kas stājas spēkā 20.10.2021.)

2. pants. Reģistrs nodrošina to personu uzskaiti, kurām saskaņā ar Eiropas Parlamenta vēlēšanu likumu, Pašvaldības domes vēlēšanu likumu vai Saeimas vēlēšanu likumu ir tiesības vēlēt Latvijas Republikā (turpmāk — vēlētāji).

(23.09.2021. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 20.10.2021.)

3.pants. (1) Reģistra darbības metodisko vadību un uzraudzību veic Centrālā vēlēšanu komisija.

(2) Reģistrā iekļautās ziņas apstrādā un Reģistru uztur Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde (turpmāk — Pārvalde).

4.pants. Ar Reģistra izveidošanu un uzturēšanu saistītos izdevumus sedz no valsts budžeta.

5.pants. (1) Reģistrā iekļauj, aktualizē un glabā ziņas par Latvijas pilsoņiem, kuri Eiropas Parlamenta, pašvaldības domes vai Saeimas vēlēšanu (turpmāk — vēlēšanas) dienā ir sasnieguši 18 gadu vecumu un ir reģistrēti Fizisko personu reģistrā.

(11) Reģistrā iekļauj, aktualizē un glabā ziņas par tiem Eiropas Savienības pilsoņiem, kuri nav Latvijas pilsoņi, bet ir reģistrēti Fizisko personu reģistrā un kuri pašvaldības domes vēlēšanu dienā ir sasnieguši 18 gadu vecumu.

(2) Reģistrā iekļauj, aktualizē un glabā ziņas par Eiropas Savienības pilsoņiem, kuri nav Latvijas pilsoņi un Eiropas Parlamenta vēlēšanu dienā ir sasnieguši 18 gadu vecumu, kuri ir reģistrēti Fizisko personu reģistrā vai pieteikušies Ārlietu ministrijā un attiecībā uz kuriem atbilstoši likumam Centrālā vēlēšanu komisija pieņēmusi lēmumu par viņu iekļaušanu Reģistrā.

(3) (Daļa stājas spēkā 01.08.2025. un iekļauta likuma redakcijā uz 01.08.2025. Sk. pārejas noteikumu 2. punktu)

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 30.09.2004., 11.05.2006., 17.07.2008., 20.12.2018., 11.02.2021. un 23.09.2021. likumu, kas stājas spēkā 20.10.2021.)

6.pants. (1) Reģistrā par vēlētāju:

1) no Fizisko personu reģistra sākotnēji iekļauj šādas ziņas:

a) personas kods,

b) vārds (vārdi),

c) uzvārds,

d) ar jaucējfunkciju apstrādāts personu apliecinoša dokumenta numurs,

e) dzimšanas datums,

f) pilsonība,

g) dzīvesvietas adrese;

2) Reģistra darbības laikā iekļauj un aktualizē šādas ziņas:

a) vārds (vārdi),

b) uzvārds,

c) dzimšanas datums,

d) pilsonība,

e) dzīvesvietas adrese,

f) vēlētāja kods,

g) vēlēšanu apgabals,

h) atzīme, ka vēlētājs pieteicies balsot pa pastu Eiropas Parlamenta vēlēšanās un balsošanas materiāli ir pieejami vēlētājam, izmantojot Valsts pārvaldes pakalpojumu portālā pieejamo elektronisko pakalpojumu,

i) elektroniskā pasta adrese, uz kuru nosūtāma tīmekļvietnes adrese, kurā ir pieejami balsošanas materiāli, ja vēlētājs Saeimas vēlēšanās vai pašvaldības domes vēlēšanās pieteicies balsot pa pastu,

j) atzīme, ka tīmekļvietnes adrese, kurā ir pieejami balsošanas materiāli, nosūtāma uz vēlētāja oficiālo elektronisko adresi, ja vēlētājs Saeimas vēlēšanās vai pašvaldības domes vēlēšanās pieteicies balsot pa pastu,

k) ārvalsts, no kuras vēlētājs plāno nosūtīt savu balsojumu, ja ir pieteicies balsot pa pastu,

l) pazīme, ka personai attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā pieder likumā noteiktajā kārtībā reģistrēts nekustamais īpašums,

m) ziņas par vēlēšanu iecirkni, kurā vēlētājs nobalsojis (numurs, adrese, nosaukums, vēlētāja balsošanas reģistrācijas datums un laiks, atzīme par balsošanu, izmantojot reģistrācijas aploksni),

n) ziņas par iekļaušanu Reģistrā vai izslēgšanu no tā,

o) vēlēšanu vai pašvaldības referenduma nosaukums.

(2) Iekļaujot ziņas Reģistrā vai aktualizējot tās, papildus norāda ziņu iekļaušanas vai aktualizēšanas datumu un iemeslu.

(3) Saeimas vēlēšanas šā likuma izpratnē notiek vienā vēlēšanu apgabalā.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 30.09.2004., 17.07.2008., 26.02.2009., 20.12.2018., 11.06.2020., 11.02.2021., 23.09.2021. un 06.12.2023. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2024.)

7. pants. Centrālā vēlēšanu komisija 50 dienas pirms vēlēšanām iesniedz Pārvaldei ziņas par visiem izveidotajiem vēlēšanu iecirkņiem, norādot katra vēlēšanu iecirkņa vēlēšanu apgabalu, numuru, nosaukumu un adresi, kā arī triju dienu laikā informē Pārvaldi par visām izmaiņām šajās ziņās.

(11.06.2020. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 23.09.2021. likumu, kas stājas spēkā 20.10.2021.)

7.1 pants. (Pants stājas spēkā 01.08.2025. un iekļauts likuma redakcijā uz 01.08.2025. Sk. pārejas noteikumu 2 punktu)

8.pants. (Izslēgts ar 11.06.2020. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2021.)

9.pants. (1) Pārvalde, pamatojoties uz Fizisko personu reģistrā esošajām ziņām, Reģistrā ziņas par Latvijas pilsoņiem, kuri kārtējo vēlēšanu dienā vai lēmuma par pašvaldības referenduma rīkošanu pieņemšanas dienā būs sasnieguši 18 gadu vecumu, iekļauj:

1) 90 dienas pirms pašvaldības domes vēlēšanām;

2) 45 dienas pirms Saeimas un Eiropas Parlamenta vēlēšanām;

3) (punkts stājas spēkā 01.08.2025. un iekļauts likuma redakcijā uz 01.08.2025. Sk. pārejas noteikumu 2. punktu).

(2) Pārvalde 90 dienas pirms pašvaldības domes vēlēšanām, pamatojoties uz Fizisko personu reģistrā esošajām ziņām, iekļauj Reģistrā ziņas par tiem Eiropas Savienības pilsoņiem, kuri nav Latvijas pilsoņi, bet ir reģistrēti Fizisko personu reģistrā un kuri kārtējo vēlēšanu dienā sasniegs 18 gadu vecumu.

(3) (Daļa stājas spēkā 01.08.2025. un iekļauta likuma redakcijā uz 01.08.2025. Sk. pārejas noteikumu 2. punktu)

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 30.09.2004., 17.07.2008., 20.12.2018., 11.02.2021., 23.09.2021. un 06.12.2023. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2024.)

10.pants. Centrālā vēlēšanu komisija ne vēlāk kā 20 dienas pirms Eiropas Parlamenta vēlēšanām iekļauj Reģistrā ziņas par Eiropas Savienības pilsoņiem, kuri nav Latvijas pilsoņi, bet kuri reģistrēti Fizisko personu reģistrā un attiecībā uz kuriem Centrālā vēlēšanu komisija likumā noteiktajā kārtībā pieņēmusi lēmumu par viņu iekļaušanu Reģistrā.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 23.09.2021. likumu, kas stājas spēkā 20.10.2021.)

11.pants. Centrālā vēlēšanu komisija ne vēlāk kā 20 dienas pirms Eiropas Parlamenta vēlēšanām iekļauj Reģistrā ziņas par Eiropas Savienības pilsoņiem, kuri saskaņā ar 1961.gada 18.aprīļa Vīnes konvenciju par diplomātiskajiem sakariem un 1963.gada 24.aprīļa Vīnes konvenciju par konsulārajiem sakariem ir atbrīvoti no reģistrācijas Fizisko personu reģistrā un kuri ne vēlāk kā 30 dienas pirms vēlēšanām Ārlietu ministrijā pieteikušies balsot Eiropas Parlamenta vēlēšanās Latvijas Republikā.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 23.09.2021. likumu, kas stājas spēkā 20.10.2021.)

11.1 pants. (Izslēgts ar 11.06.2020. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2021.)

12.pants. (1) Pārvalde sagatavo sākotnējo vēlētāju elektronisko sarakstu:

1) ne vēlāk kā 75 dienas pirms pašvaldības domes vēlēšanām katram vēlēšanu apgabalam;

2) ne vēlāk kā 35 dienas pirms Saeimas un Eiropas Parlamenta vēlēšanām;

3) (punkts stājas spēkā 01.08.2025. un iekļauts likuma redakcijā uz 01.08.2025. Sk. pārejas noteikumu 2. punktu).

(2) Apgabala vēlētāju elektroniskajā sarakstā iekļauj visus vēlētājus, kuri deklarējuši dzīvesvietu attiecīgajam vēlēšanu apgabalam piederīgajās adresēs vai kuriem šajās apgabalam piederīgajās adresēs bijusi pēdējā reģistrētā dzīvesvietas adrese.

(3) Vēlētājus, kuri reģistrējuši savu dzīvesvietu ārvalstīs, pašvaldības domes vēlēšanās, iekļauj ārvalstīs dzīvojošo vēlētāju elektroniskajā sarakstā.

(4) Pašvaldības domes vēlēšanām vai pašvaldības referendumam apgabala vēlētāju elektroniskajā sarakstā iekļauj tikai tos vēlētājus, kuri ir reģistrēti dzīvesvietā attiecīgajam vēlēšanu apgabalam piederīgajās adresēs.

(5) Ja pašvaldības domes vēlēšanas notiek vienlaikus ar Eiropas Parlamenta vai Saeimas vēlēšanām, vēlētājus, kuriem ir tiesības piedalīties abās vēlēšanās, iekļauj tā vēlēšanu apgabala sarakstā, kuram piederīgajās adresēs vēlētāji reģistrēti dzīvesvietā atbilstoši Pašvaldības domes vēlēšanu likuma nosacījumiem.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 30.09.2004., 17.07.2008., 26.02.2009., 11.06.2020., 11.02.2021., 23.09.2021. un 06.12.2023. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2024.)

13. pants. (1) Pārvalde 75. un 14. dienā pirms pašvaldības domes vēlēšanām tiem vēlētājiem, kuriem ir aktivizēts oficiālās elektroniskās adreses konts, nosūta informāciju par iespēju noskaidrot vēlēšanu apgabalu.

(2) Vēlētājiem, kuriem nav aktivizēts oficiālās elektroniskās adreses konts, šā panta pirmajā daļā minēto informāciju nesūta.

(3) Pārvalde ne vēlāk kā 70 dienas pirms pašvaldības domes vēlēšanām nodrošina iespēju vēlētājam, izmantojot Pārvaldes tīmekļvietnē pieejamo elektronisko pakalpojumu, bez maksas saņemt informāciju par to, kura vēlēšanu apgabala vēlētāju sarakstā viņš iekļauts.

(11.06.2020. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 23.09.2021. likumu, kas stājas spēkā 20.10.2021.)

14.pants. (1) Vēlētājs balso tajā vēlēšanu apgabalā, kura vēlētāju elektroniskajā sarakstā viņš iekļauts saskaņā ar Reģistrā ietvertajām ziņām.

(2) Pašvaldības domes vēlēšanās vēlētājam ir tiesības mainīt vēlēšanu apgabalu, izraugoties citu vēlēšanu apgabalu, kurā viņam atrodas likumā noteiktajā kārtībā reģistrēts nekustamais īpašums vai kurā viņš deklarējis savu dzīvesvietu.

(3) (Izslēgta ar 11.06.2020. likumu)

(4) Par savu vēlmi mainīt vēlēšanu apgabalu šā panta otrajā daļā minētajos gadījumos vēlētājs ne agrāk kā 70 dienas un ne vēlāk kā deviņas dienas pirms vēlēšanām pats personiski iesniedz iesniegumu jebkurai pašvaldībai vai tās dzīvesvietas deklarēšanas iestādei. Aizdomās turētās un apsūdzētās personas, kurām kā drošības līdzeklis piemērots apcietinājums, iesniegumu par vēlēšanu apgabala maiņu iesniedz ieslodzījuma vietas administrācijai.

(41) Mainīt savu vēlēšanu apgabalu vēlētājs var arī bez maksas elektroniski ne agrāk kā 70 dienas un ne vēlāk kā deviņas dienas pirms vēlēšanām, izmantojot Pārvaldes tīmekļvietnē pieejamo elektronisko pakalpojumu.

(5) Ja pašvaldības domes vēlēšanās vēlētājs izraugās vēlēšanu apgabalu, kurā viņam atrodas likumā noteiktajā kārtībā reģistrēts nekustamais īpašums, viņš pašvaldībai vai tās dzīvesvietas deklarēšanas iestādei papildus uzrāda īpašumtiesības apliecinošu dokumentu.

(6) Pašvaldība vai tās dzīvesvietas deklarēšanas iestāde, vai ieslodzījuma vietas administrācija, izmantojot tiešsaistes datu pārraidi, aktualizē Reģistrā iekļautās ziņas par vēlēšanu apgabala maiņu iesnieguma saņemšanas dienā.

(7) (Izslēgta ar 30.09.2004. likumu)

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 30.09.2004., 11.05.2006., 17.07.2008., 26.02.2009., 09.02.2017., 20.12.2018.,11.06.2020. un 11.02.2021. likumu, kas stājas spēkā 17.02.2021.)  

15.pants. (1) Ja saņemts Eiropas Savienības pilsoņa iesniegums, kurā pieprasīts anulēt Reģistrā ierakstu par viņu, vai ja Eiropas Savienības pilsonis ir zaudējis tiesības vēlēt tajā Eiropas Savienības dalībvalstī, kuras pilsonis viņš ir, Centrālā vēlēšanu komisija izslēdz attiecīgās ziņas no Reģistra.

(2) Pārvalde saskaņā ar Fizisko personu reģistrā ietverto informāciju iekļauj ziņas Reģistrā un aktualizē tās, ja:

1) vēlētājs miris;

2) (izslēgts ar 20.12.2018. likumu);

3) vēlētājs ieguvis vai zaudējis Latvijas pilsonību;

4) vēlētājs mainījis vārdu (vārdus) vai uzvārdu;

5) vēlētājs mainījis personu apliecinošu dokumentu;

6) vēlētājs zaudējis Eiropas Savienības pilsonību;

7) zudis tiesiskais pamats vēlētāja reģistrācijai Fizisko personu reģistrā;

8) vēlētājs mainījis personas kodu.

(3) Ieslodzījuma vietu pārvalde saskaņā ar Ieslodzīto informācijas sistēmā iekļauto informāciju atbilstoši attiecīgajam vēlēšanu likumam aktualizē Reģistrā iekļautās ziņas, ja vēlētājs izcieš sodu brīvības atņemšanas vietā.

(31) (Daļa stājas spēkā 01.08.2025. un iekļauta likuma redakcijā uz 01.08.2025. Sk. pārejas noteikumu 2. punktu)

(4) Eiropas Parlamenta, pašvaldības domes un Saeimas vēlēšanās Reģistrā iekļautās ziņas saskaņā ar šā panta pirmo, otro un trešo daļu aktualizē līdz pulksten 18 septītajā dienā pirms vēlēšanām.

(5) (Daļa stājas spēkā 01.08.2025. un iekļauta likuma redakcijā uz 01.08.2025. Sk. pārejas noteikumu 2. punktu)

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 30.09.2004., 26.02.2009., 09.02.2017., 20.12.2018., 11.06.2020., 23.09.2021. un 06.12.2023. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2024.)

16.pants (Izslēgts ar 11.06.2020. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2021.)

17. pants. Ja atsevišķos vēlēšanu iecirkņos notiek atkārtota balsošana, vēlēšanu komisija 12 dienas pirms atkārtotas balsošanas nosūta vēlētājam uz viņa dzīvesvietas adresi Latvijā informāciju par to, ka viņš iekļauts atkārtotas balsošanas vēlētāju sarakstā. Pārvalde nodrošina attiecīgo ziņu sagatavošanu par vēlētājiem un nodošanu vēlēšanu komisijai.

(11.06.2020. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2021.)

18. pants. Saņēmusi iesniegumu balsošanai pa pastu, vēlēšanu iecirkņa komisija balsošanai pa pastu vai Centrālā vēlēšanu komisija tiešsaistes datu pārraides režīmā izdara Reģistrā atzīmi par vēlētāja pieteikšanos piedalīties attiecīgajās vēlēšanās, balsojot pa pastu, un norāda vēlētāja adresi ārvalstī, uz kuru izsūtāmi dokumenti balsošanai pa pastu, vai norāda vēlētāja elektroniskā pasta adresi vai oficiālo elektronisko adresi, uz kuru nosūtāma tīmekļvietnes adrese, kurā ir pieejami balsošanas materiāli.

(06.12.2023. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2024.)

19.pants. (1) Pārvalde ne vēlāk kā pulksten 19 septītajā dienā pirms vēlēšanām nodrošina, ka vēlētāju reģistrs ir pieejams vēlēšanu iecirkņu komisijām.

(2) (Izslēgta ar 11.06.2020. likumu)

(3) (Izslēgta ar 11.06.2020. likumu)

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 30.09.2004. un 11.06.2020. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2021.)

20.pants. (1) Reģistrā iekļautās ziņas tiek uzkrātas, nodotas valsts arhīvā vai iznīcinātas informācijas sistēmās tādā kārtībā, kāda noteikta normatīvajos aktos, kuri regulē dokumentēto datu arhivēšanu.

(2) Centrālajai vēlēšanu komisijai un Pārvaldei ir tiesības apstrādāt Reģistrā iekļautās ziņas statistikas nolūkos.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 23.09.2021. likumu, kas stājas spēkā 20.10.2021.)

21.pants. Lēmumu par personas iekļaušanu Reģistrā, atteikšanos iekļaut Reģistrā vai izslēgšanu no tā var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Tiesa izskata pieteikumu ne vēlāk kā triju darbdienu laikā pēc lietas ierosināšanas. Tiesas spriedums izpildāms nekavējoties.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 11.05.2006. likumu, kas stājas spēkā 31.05.2006.)

Pārejas noteikumi

(Nosaukums 06.12.2023. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2024.)

1. Grozījums šā likuma 15. panta trešajā daļā par vārdu "Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs saskaņā ar Sodu reģistrā" aizstāšanu ar vārdiem "Ieslodzījuma vietu pārvalde saskaņā ar Ieslodzīto informācijas sistēmā" stājas spēkā 2022. gada 1. janvārī.

(11.06.2020. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2021. Punkta numerācija grozīta ar 06.12.2023. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2024.)

2. Šā likuma grozījums par 2. panta izteikšanu jaunā redakcijā, 5. panta trešā daļa, 7.1 pants, 9. panta pirmās daļas 3. punkts un trešā daļa, 12. panta pirmās daļas 3. punkts, 15. panta 3.1 un piektā daļa un grozījums par 19. panta pirmās daļas izteikšanu jaunā redakcijā stājas spēkā 2025. gada 1. augustā.

(06.12.2023. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2024. Minētie grozījumi iekļauti likuma redakcijā uz 01.08.2025.)

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

(11.05.2006. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 31.05.2006.)

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no Padomes 1993.gada 6.decembra direktīvas 93/109/EK, ar ko nosaka sīki izstrādātu kārtību balsstiesību un tiesību kandidēt Eiropas Parlamenta vēlēšanās izmantošanai Savienības pilsoņiem, kas dzīvo dalībvalstī, kuras pilsoņi tie nav.

Likums stājas spēkā 2004.gada 5.februārī.

Likums Saeimā pieņemts 2004.gada 22.janvārī.
Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga
Rīgā 2004.gada 29.janvārī
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Vēlētāju reģistra likums Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 22.01.2004.Stājas spēkā: 05.02.2004.Tēma: VēlēšanasPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 15, 29.01.2004.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 4, 26.02.2004.
Dokumenta valoda:
LVEN
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
83681
{"selected":{"value":"01.01.2024","content":"<font class='s-1'>01.01.2024.-31.08.2024.<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.08.2025","iso_value":"2025\/08\/01","content":"<font class='s-1'>01.08.2025.-...<\/font> <font class='s-2'>N\u0101kotnes<\/font>"},{"value":"01.09.2024","iso_value":"2024\/09\/01","content":"<font class='s-1'>01.09.2024.-31.07.2025.<\/font> <font class='s-2'>N\u0101kotnes<\/font>"},{"value":"01.01.2024","iso_value":"2024\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2024.-31.08.2024.<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2022","iso_value":"2022\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2022.-31.12.2023.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"20.10.2021","iso_value":"2021\/10\/20","content":"<font class='s-1'>20.10.2021.-31.12.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"17.02.2021","iso_value":"2021\/02\/17","content":"<font class='s-1'>17.02.2021.-19.10.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2021","iso_value":"2021\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2021.-16.02.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"11.01.2019","iso_value":"2019\/01\/11","content":"<font class='s-1'>11.01.2019.-31.12.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"02.03.2017","iso_value":"2017\/03\/02","content":"<font class='s-1'>02.03.2017.-10.01.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.07.2009","iso_value":"2009\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2009.-01.03.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"12.03.2009","iso_value":"2009\/03\/12","content":"<font class='s-1'>12.03.2009.-30.06.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"31.05.2006","iso_value":"2006\/05\/31","content":"<font class='s-1'>31.05.2006.-11.03.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"14.10.2004","iso_value":"2004\/10\/14","content":"<font class='s-1'>14.10.2004.-30.05.2006.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"05.02.2004","iso_value":"2004\/02\/05","content":"<font class='s-1'>05.02.2004.-13.10.2004.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.01.2024
84
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"