Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2010. gada 29. jūnija noteikumus Nr. 575 "Noteikumi par ķīmisko vielu un maisījumu uzskaites kārtību un datubāzi".
Ministru kabineta noteikumi Nr.466

Rīgā 2002.gada 22.oktobrī (prot. Nr.45 9.§)
Noteikumi par ķīmisko vielu un ķīmisko produktu uzskaites kārtību un datu bāzi

1. Noteikumi nosaka ķīmisko vielu un ķīmisko produktu uzskaites kārtību, kā arī informāciju, kāda tiek sniegta, uzturēta, apkopota un izvērtēta ķīmisko vielu un ķīmisko produktu datu bāzē (turpmāk — datu bāze).

2. Persona, kura veic darbības ar ķīmiskajām vielām vai ķīmiskajiem produktiem (turpmāk — darbību veicējs), nodrošina rakstisku vai elektronisku šādas informācijas uzskaiti:

2.1. ķīmiskās vielas vai ķīmiskā produkta nosaukums, daudzums, klasifikācija un marķējums;

2.2. ķīmiskās vielas vai ķīmiskā produkta drošības datu lapas.

3. Darbību veicējs vismaz reizi gadā veic ķīmisko vielu un ķīmisko produktu inventarizāciju un atjauno šo noteikumu 2.punktā minēto informāciju.

4. Darbību veicējs nodrošina:

4.1. šajos noteikumos noteiktās informācijas pilnīgumu un precizitāti;

4.2. inventarizācijā iegūtās informācijas sniegšanu valsts iestādēm, ja tas ir nepieciešams:

4.2.1. avārijas ierobežošanai vai tās seku likvidācijai;

4.2.2. uzraudzības un kontroles funkciju veikšanai.

5. Ķīmisko vielu vai ķīmisko produktu ražotājs vai persona, kas ķīmisko vielu vai ķīmisko produktu ieved Latvijas teritorijā, aizpilda noteikta parauga veidlapu (pielikums) un katru gadu līdz 1.martam iesniedz vai nosūta Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūrai (turpmāk — aģentūra) pārskatu par darbībām ar ķīmiskajām vielām un ķīmiskajiem produktiem (turpmāk — pārskats) par iepriekšējo kalendāra gadu. Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražotājs vai persona, kas ķīmisko vielu vai ķīmisko produktu ieved Latvijas teritorijā, nodrošina iesniegtās informācijas patiesumu.

(MK 18.04.2006. noteikumu Nr.294 redakcijā)

6. Pārskatu sniedz:

6.1. par Latvijas teritorijā ievestām vai saražotām ķīmiskajām vielām vai ķīmiskajiem produktiem, ja to daudzums pārsniedz 100 kilogramu gadā, izņemot ķīmiskās vielas vai ķīmiskos produktus, kas klasificēti kā ļoti toksiski, toksiski, 1. un 2.kategorijas kancerogēni, 1. un 2.kategorijas mutagēni vai 1. un 2.kategorijas reproduktīvajai sistēmai toksiski;

6.2. par Latvijas teritorijā ievestām vai saražotām ļoti toksiskām, toksiskām, 1. un 2.kategorijas kancerogēnām, 1. un 2.kategorijas mutagēnām vai 1. un 2.kategorijas reproduktīvajai sistēmai toksiskām ķīmiskajām vielām vai ķīmiskajiem produktiem, ja to daudzums pārsniedz 10 kilogramu gadā.

(Grozīts ar 18.04.2006. noteikumiem Nr.294)

7. Pārskatu sniedz par šādām ķīmisko vielu un ķīmisko produktu kategorijām:

7.1. organiskie ķīmiskie savienojumi, arī organiskās virsmaktīvās vielas, mazgāšanas un eļļošanas līdzekļi, dzīvnieku vai augu izcelsmes tauki un eļļas, to sašķelšanās produkti, kas paredzēti tikai tehniskām un rūpnieciskām vajadzībām, izņemot pārtikas produktu ražošanu;

7.2. neorganiskie ķīmiskie savienojumi;

7.3. azbests, dzēstie un nedzēstie kaļķi;

7.4. minerālais kurināmais (izņemot kūdru un akmeņogles), nafta, tās pārtvaices produkti, bitumena materiāli, arī akmeņogļu lignīts, kūdra un pārējās minerālās darvas vai daļējas destilācijas produkti;

7.5. minerālie mēslošanas līdzekļi vai augu makrobarības un mikrobarības piedevas;

7.6. pigmenti, krāsvielas, krāsas, lakas, emaljas;

7.7. cilvēku higiēnai paredzētie biocīdi;

7.8. dzīvojamo, sabiedrisko un privāto ēku un teritoriju dezinfekcijas līdzekļi;

7.9. veterinārās higiēnas biocīdi;

7.10. pārtikas produktu un dzīvnieku barības dezinfekcijas līdzekļi;

7.11. dzeramā ūdens dezinfekcijas līdzekļi;

7.12. iepakotu produktu konservanti;

7.13. pārklājumu konservanti (plēvju konservanti);

7.14. koksnes konservanti;

7.15. šķiedru, ādas, gumijas un polimēro materiālu konservanti;

7.16. mūrējumu konservanti;

7.17. dzesēšanas un apstrādes sistēmu šķidrumu konservanti;

7.18. slimicīdi (produkti, ko izmanto, lai novērstu gļotu augšanu);

7.19. metālapstrādes šķidrumu konservanti;

7.20. rodenticīdi;

7.21. avicīdi;

7.22. moluskicīdi;

7.23. piskicīdi (produkti, ko izmanto aizsardzībai pret zivīm);

7.24. insekticīdi, akaricīdi un citi produkti, kas paredzēti lietošanai pret posmkājiem;

7.25. repelenti un atraktanti;

7.26. pārtikas vai lopbarības konservanti;

7.27. pretnosēduma produkti (produkti, ko izmanto, lai novērstu nosēdumu veidojošu organismu augšanu);

7.28. balzamēšanas un taksidermijas šķidrumi;

7.29. līdzekļi mugurkaulnieku iznīcināšanai.

(Grozīts ar MK 18.04.2006. noteikumiem Nr.294)

8. Ja gatavās lakas un krāsas ir ar atšķirīgu krāsu, nokrāsu, spīduma pakāpi, struktūru vai reoloģiskajām īpašībām, bet tās pieder pie vienas un tās pašas laku vai krāsu grupas, iesniedz vienu pārskatu par attiecīgo laku vai krāsu grupu, lietojot kopīgo tirdzniecības nosaukuma daļu, un norāda attiecīgās krāsas vai lakas sastāvdaļas un to koncentrāciju.

9. Pārskats nav jāsniedz par saražotajiem starpproduktiem, ja tie nav paredzēti pārdošanai, kā arī par ķīmisko vielu un ķīmisko produktu pārvadājumiem.

10. Pārskata veidlapas saņem aģentūrā vai reģionālajā vides pārvaldē. Pārskata lapas, kurās norāda informāciju par ķīmisko vielu vai ķīmisko produktu, numurē.

11. Ja sniegtajā informācijā ir notikušas izmaiņas, ražotājs vai persona, kas ķīmisko vielu vai ķīmisko produktu ieved Latvijas teritorijā, par to piecu darbdienu laikā paziņo aģentūrai.

(MK 18.04.2006. noteikumu Nr.294 redakcijā)

12. Aģentūra izveido un uztur datu bāzi, izvērtē iesniegtos pārskatus un, ja konstatē kļūdas vai nepilnības, pieprasa divu nedēļu laikā pēc kļūdu konstatēšanas izdarīt nepieciešamos labojumus.

13. Aģentūra:

13.1. reģistrē iesniegtos pārskatus;

13.2. piešķir katrai ķīmiskajai vielai un ķīmiskajam produktam individuālu produkta reģistrācijas numuru;

13.3. ievada datu bāzē informāciju, ko sniedzis ražotājs vai persona, kas ķīmisko vielu vai ķīmisko produktu ieved Latvijas teritorijā;

13.4. izvērtē sniegtās informācijas pilnīgumu.

(Grozīts ar MK 18.04.2006. noteikumiem Nr.294)

14. Aģentūra izvērtē, kādas bīstamās ķīmiskās vielas un bīstamie ķīmiskie produkti tiek ievesti vai ražoti Latvijas teritorijā, un attiecīgi rakstiski informē:

14.1. Veselības inspekciju, Valsts vides dienestu vai Valsts darba inspekciju — par ķīmisko vielu vai ķīmisko produktu ražotāju vai personu, kas ķīmisko vielu vai ķīmisko produktu ieved Latvijas teritorijā, un par Latvijas teritorijā ievestajām un ražotajām bīstamajām ķīmiskajām vielām un bīstamajiem ķīmiskajiem produktiem, ja attiecīgā viela vai produkts ir minēts Ministru kabineta 2000.gada 25.aprīļa noteikumos Nr.158 "Noteikumi par bīstamo ķīmisko vielu un bīstamo ķīmisko produktu lietošanas un tirdzniecības ierobežojumiem un aizliegumiem";

14.2. Valsts vides dienestu — par ķīmisko vielu vai ķīmisko produktu ražotāju vai personu, kas ķīmisko vielu vai ķīmisko produktu ieved Latvijas teritorijā, un par Latvijas teritorijā ievestajām un ražotajām bīstamajām ķīmiskajām vielām un bīstamajiem ķīmiskajiem produktiem, ja attiecīgā viela vai produkts ir klasificēts un marķēts kā videi bīstams;

14.3. Veselības inspekciju un Valsts darba inspekciju — par ķīmisko vielu vai ķīmisko produktu ražotāju vai par personu, kas ķīmisko vielu vai ķīmisko produktu ieved Latvijas teritorijā, un par Latvijas teritorijā ievestajām un ražotajām bīstamajām ķīmiskajām vielām un bīstamajiem ķīmiskajiem produktiem, ja attiecīgā viela vai produkts ir klasificēts un marķēts kā ļoti toksisks;

14.4. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu — par ķīmisko vielu vai ķīmisko produktu ražotāju vai personu, kas ķīmisko vielu vai ķīmisko produktu ieved Latvijas teritorijā, un par Latvijas teritorijā ievestajām un ražotajām bīstamajām ķīmiskajām vielām un bīstamajiem ķīmiskajiem produktiem, ja attiecīgā viela vai produkts ir klasificēts un marķēts kā īpaši viegli uzliesmojošs, viegli uzliesmojošs, ļoti toksisks un videi bīstams.

(MK 18.04.2006. noteikumu Nr.294 redakcijā, kas grozīta ar MK 17.03.2008. noteikumiem Nr.184)

15. Aģentūra nodrošina Toksikoloģijas centra Saindēšanās informācijas centram brīvu pieeju datu bāzei. To izmanto tikai informācijas sniegšanai par saindēšanās simptomiem, profilaktiskajiem, pirmās palīdzības un neatliekamajiem pasākumiem saindēšanās gadījumos, kā arī citiem līdzīgiem negadījumiem.

16. Ja ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražotājs vai persona, kas ķīmisko vielu vai ķīmisko produktu ieved Latvijas teritorijā, neiesniedz attiecīgos pārskatus, aģentūra rakstiski informē par to Valsts vides dienestu, Valsts darba inspekciju un Veselības inspekciju, lai pieņemtu lēmumu par minētās personas saukšanu pie atbildības normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

(MK 18.04.2006. noteikumu Nr.294 redakcijā, kas grozīta ar MK 17.03.2008. noteikumiem Nr.184)

Ministru prezidents A.Bērziņš

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra vietā — īpašu uzdevumu ministrs valsts reformu lietās J.Krūmiņš
Pielikums
Ministru kabineta
2002.gada 22.oktobra noteikumiem Nr.466

(Pielikums grozīts ar MK 18.04.2006. noteikumiem Nr.294)

I. Pārskats par ķīmiskās vielas ražošanu vai ievešanu Latvijas teritorijā

Piezīmes.

1. Ķīmiskās vielas vispārpieņemtais jeb triviālais nosaukums vai Ministru kabineta 2005.gada 13.decembra noteikumos Nr.949 "Noteikumi par bīstamo ķīmisko vielu sarakstu" minētais nosaukums, vai nosaukums atbilstoši Starptautiskās teorētiskās un praktiskās ķīmijas apvienības (IUPAC) nomenklatūrai.

2. Ķīmiskās vielas reģistrācijas numurs Ķīmijas referatīvajā žurnālā (CAS numurs), ja zināms.

3. Ķīmiskās vielas numurs Eiropas esošo ķīmisko vielu sarakstā (EINECS numurs) vai Eiropas pieteikto ķīmisko vielu sarakstā (ELINCS numurs), ja zināms.

4. Gada laikā saražotās vai Latvijas teritorijā ievestās ķīmiskās vielas daudzums. Pārskata veidlapā ķīmisko vielu daudzumu norāda tonnās, skaitli noapaļojot:

4.1. līdz 100 gramiem, ja ļoti toksiskas, toksiskas, 1. un 2.kategorijas kancerogēnas, 1. un 2.kategorijas mutagēnas vai 1. un 2.kategorijas reproduktīvajai sistēmai toksiskas ķīmiskās vielas daudzums ir līdz 0,1 tonnai;

4.2. līdz tonnas desmitdaļām, ja ķīmiskās vielas vai ķīmiskā produkta daudzums ir 0,1-9,9 tonnas;

4.3. līdz veselām tonnām, ja ķīmiskās vielas vai ķīmiskā produkta daudzums ir 10-999 tonnas;

4.4. līdz desmit tonnām, ja ķīmiskās vielas vai ķīmiskā produkta daudzums pārsniedz 999 tonnas.

5. Ķīmiskās vielas klasifikācija un marķējums atbilstoši Ministru kabineta 2002.gada 12.marta noteikumiem Nr.107 "Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu klasificēšanas, marķēšanas un iepakošanas kārtība".

6. Tās tautsaimniecības nozares kods (NACE kods), kurā paredzēts lietot ķīmisko vielu, un ķīmiskās vielas lietojuma apraksts.

7. Ķīmiskās vielas ražotājs vai persona, kas ķīmisko vielu ieved Latvijas teritorijā, aizpildītajai pārskata veidlapai pievieno attiecīgās ķīmiskās vielas drošības datu lapu.

II. Pārskats par ķīmiskā produkta ražošanu vai ievešanu Latvijas teritorijā

Piezīmes.

1. Ķīmiskā produkta sastāvā esošo ķīmisko vielu vispārpieņemtais jeb triviālais nosaukums vai nosaukums atbilstoši Starptautiskās teorētiskās un praktiskās ķīmijas apvienības (IUPAC) nomenklatūrai.

2. Ķīmiskās vielas reģistrācijas numurs Ķīmijas referatīvajā žurnālā (CAS numurs), ja zināms.

3. Ķīmiskās vielas numurs Eiropas esošo ķīmisko vielu sarakstā (EINECS numurs) vai Eiropas pieteikto ķīmisko vielu sarakstā (ELINCS numurs), ja zināms.

4. Ķīmiskā produkta sastāvā esošo ķīmisko vielu koncentrācija:

4.1. visu bīstamo ķīmisko vielu koncentrācija;

4.2. ķīmiskā produkta sastāvā esošās ķīmiskās vielas, kas nav klasificētas kā bīstamas, arī krāsām, lakām, polimēru materiāliem un mazgāšanas un tīrīšanas līdzekļu sastāvdaļām, kas nav klasificētas kā bīstamas, norāda koncentrācijas intervālus:

4.2.1. mazāk par 5 %;

4.2.2. 5 %-15 %;

4.2.3. 15 %-30 %;

4.2.4. vairāk par 30 %;

4.3. krāsām, lakām un polimēru materiāliem norāda to bīstamo sastāvdaļu koncentrācijas intervālus:

4.3.1. 0-1 %;

4.3.2. 5 % intervālus, ja to robežas ietilpst 1-10 % intervālā;

4.3.3. 10 % intervālus pārējos gadījumos.

5. Gada laikā saražotā vai Latvijas teritorijā ievestā ķīmiskā produkta daudzums. Pārskata veidlapā ķīmisko produktu daudzumu norāda tonnās, skaitli noapaļojot:

5.1. līdz 100 gramiem, ja ļoti toksiskas, toksiskas, 1. un 2.kategorijas kancerogēnas, 1. un 2.kategorijas mutagēnas vai 1. un 2.kategorijas reproduktīvajai sistēmai toksiskas ķīmiskās vielas vai ķīmiskā produkta daudzums ir līdz 0,1 tonnai;

5.2. līdz tonnas desmitdaļām, ja ķīmiskās vielas vai ķīmiskā produkta daudzums ir 0,1-9,9 tonnas;

5.3. līdz veselām tonnām, ja ķīmiskās vielas vai ķīmiskā produkta daudzums ir 10-999 tonnas;

5.4. līdz desmit tonnām, ja ķīmiskās vielas vai ķīmiskā produkta daudzums pārsniedz 999 tonnas.

6. Ķīmiskā produkta klasifikācija un marķējums atbilstoši Ministru kabineta 2002.gada 12.marta noteikumiem Nr.107 "Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu klasificēšanas, marķēšanas un iepakošanas kārtība".

7. Tautsaimniecības nozares kods (NACE kods), kurā paredzēts lietot ķīmisko produktu, un ķīmiskā produkta lietojuma apraksts.

8. Ķīmiskā produkta ražotājs vai persona, kas ķīmisko produktu ieved Latvijas teritorijā, aizpildītajai pārskata veidlapai pievieno attiecīgā ķīmiskā produkta drošības datu lapu.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra vietā — īpašu uzdevumu ministrs valsts reformu lietās J.Krūmiņš
 
Tiesību akta pase
Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 466Pieņemts: 22.10.2002.Stājas spēkā: 31.10.2002.Zaudē spēku: 03.07.2010.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 157, 30.10.2002.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
67735
{"selected":{"value":"21.03.2008","content":"<font class='s-1'>21.03.2008.-02.07.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"21.03.2008","iso_value":"2008\/03\/21","content":"<font class='s-1'>21.03.2008.-02.07.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"22.04.2006","iso_value":"2006\/04\/22","content":"<font class='s-1'>22.04.2006.-20.03.2008.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"31.10.2002","iso_value":"2002\/10\/31","content":"<font class='s-1'>31.10.2002.-21.04.2006.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
21.03.2008
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitāšu arhīvs
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
RSS logo
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība) Kvalitātes balva