Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.158

Rīgā 2000.gada 25.aprīlī (prot. Nr.19 16.§)
Noteikumi par bīstamo ķīmisko vielu un bīstamo ķīmisko produktu lietošanas un tirdzniecības ierobežojumiem un aizliegumiem

1. Šie noteikumi nosaka īpašus ierobežojumus un aizliegumus attiecībā uz darbībām ar atsevišķām bīstamajām ķīmiskajām vielām un bīstamajiem ķīmiskajiem produktiem vai materiāliem, kuri satur bīstamās ķīmiskās vielas vai bīstamos ķīmiskos produktus vai ir apstrādāti ar tiem.

2. Noteikumi attiecas uz bīstamajām ķīmiskajām vielām un bīstamajiem ķīmiskajiem produktiem, kas minēti šo noteikumu 1. un 2.pielikumā, izņemot gadījumu, ja šīs vielas izmanto zinātniskās pētniecības nolūkos vai kā analītiskos reaģentus laboratorijās. Šo noteikumu 3.pielikums ietver lietoto apzīmējumu skaidrojumu, 4.pielikumā noteiktas prasības azbesta šķiedras saturošu produktu marķējumam, 5.pielikumā dots aromātisko amīnu un azokrāsvielu saraksts.

(MK 14.10.2003. noteikumu Nr.572 redakcijā, kas grozīta ar MK 29.06.2004. noteikumiem Nr.572)

2.1 Noteikumi neattiecas uz bīstamo ķīmisko vielu un bīstamo ķīmisko produktu:

2.11. pārvadāšanu pa dzelzceļu, gaisu, autoceļiem, iekšējiem ūdensceļiem, jūru vai pārvietošanu pa cauruļvadiem;

2.12. tranzītu un pakļaušanu citām muitas procedūrām, kas nepieļauj pārstrādi (piemēram, ievešana uz laiku, ievešana muitas noliktavā, izvešana).

(MK 14.10.2003. noteikumu Nr.572 redakcijā)

2.2 Latvijā ir aizliegts ievest (importēt) izlaišanai brīvam apgrozījumam šajos noteikumos minētās bīstamās ķīmiskās vielas un bīstamos ķīmiskos produktus, kā arī preces un produktus (izstrādājumus, iekārtas), kas satur šīs vielas un produktus vai ir apstrādāti ar tiem, ja to lietošana un piedāvāšana tirgū ir aizliegta saskaņā ar šiem noteikumiem.

(MK 14.10.2003. noteikumu Nr.572 redakcijā)

3. Šo noteikumu ievērošanu atbilstoši kompetencei kontrolē:

3.1. Veselības inspekcija — ķīmisko vielu un ķīmisko produktu tirdzniecībā;

3.2. Patērētāju tiesību aizsardzības centrs — nepārtikas preču tirdzniecībā, izņemot šo noteikumu 3.4. un 3.7.apakšpunktā minētos gadījumus;

3.3. Valsts vides dienests — ražošanā un profesionālā lietošanā, izņemot šo noteikumu 3.4.apakšpunktā minētos gadījumus;

3.4. Valsts būvinspekcija — būvmateriālu un būvizstrādājumu ražošanā, profesionālā lietošanā un tirdzniecībā;

3.5. Valsts darba inspekcija — darba vidē;

3.6. Valsts ieņēmumu dienesta muitas iestādes — uz valsts (muitas) robežas;

3.7. Valsts proves uzraudzības inspekcija — dārgmetālu un dārgakmeņu izstrādājumu tirdzniecībā.

(MK 14.10.2003. noteikumu Nr.572 redakcijā, kas grozīta ar MK 06.09.2005. noteikumiem Nr.687; MK 06.05.2008. noteikumiem Nr.320)

4. Bīstamo ķīmisko vielu un bīstamo ķīmisko produktu lietošanas un tirdzniecības ierobežojumi un aizliegumi ievērojami saskaņā ar šo noteikumu 1.pielikumā papildus noteiktajiem termiņiem.

4.1 Noteikumu 1.pielikuma 49. un 50.punkts stājas spēkā ar 2007.gada 15.jūniju.

(MK 11.07.2006. noteikumu Nr.583 redakcijā)

4.2 Noteikumu 1.pielikuma 51.punkts stājas spēkā ar 2010.gada 1.janvāri.

(MK 11.07.2006. noteikumu Nr.583 redakcijā)

4.3 Noteikumu 1.pielikuma 52. un 52.a punkts stājas spēkā ar 2007.gada 16.janvāri.

(MK 11.07.2006. noteikumu Nr.583 redakcijā)

4.4 Noteikumu 1.pielikuma 19.a punkts stājas spēkā ar 2009.gada 3.aprīli.

(MK 06.05.2008. noteikumu Nr.320 redakcijā)

5. Noteikumi stājas spēkā ar 2001.gada 1.janvāri.

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

(MK 11.07.2006. noteikumu Nr.583 redakcijā, kas grozīta ar MK 13.02.2007. noteikumiem Nr.124; MK 19.06.2007. noteikumiem Nr.403; MK 06.05.2008. noteikumiem Nr.320)

1. Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Padomes 1976.gada 27.jūlija Direktīvas 76/769/EEK par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu, kas attiecas uz dažu bīstamu vielu un produktu tirgū laišanas un lietošanas ierobežojumiem;

2) Padomes 1979.gada 24.jūlija Direktīvas 79/663/EEK, ar ko papildina pielikumu Padomes Direktīvai 76/769/EEK;

3) Padomes 1982.gada 22.novembra Direktīvas 82/806/EEK, ar kuru otro reizi (benzols) groza Direktīvu 76/769/EEK;

4) Padomes 1982.gada 3.decembra Direktīvas 82/828/EEK, ar kuru trešo reizi (PHT) groza Direktīvu 76/769/EEK;

5) Padomes 1983.gada 16.maija Direktīvas 83/264/EEK, ar kuru ceturto reizi groza Direktīvu 76/769/EEK;

6) Padomes 1983.gada 19.septembra Direktīvas 83/478/EEK, ar ko piekto reizi (azbests) groza Direktīvu 76/769/EEK;

7) Padomes 1985.gada 1.oktobra Direktīvas 85/467/EEK, ar ko sesto reizi (PHB/PHT) groza Direktīvu 76/769/EEK;

8) Padomes 1985.gada 20.decembra Direktīvas 85/610/EEK, ar ko septīto reizi (azbests) groza Direktīvu 76/769/EEK;

9) Padomes 1989.gada 21.decembra Direktīvas 89/677/EEK, ar ko astoto reizi groza Direktīvu 76/769/EEK;

10) Padomes 1989.gada 21.decembra Direktīvas 89/678/EEK, ar ko groza Direktīvu 76/769/EEK;

11) Padomes 1991.gada 21.marta Direktīvas 91/173/EEK, ar kuru devīto reizi groza Direktīvu 76/769/EEK;

12) Padomes 1991.gada 18.jūnija Direktīvas 91/338/EEK, ar ko desmito reizi groza Direktīvu 76/769/EEK;

13) Padomes 1991.gada 18.jūnija Direktīvas 91/339/EEK, ar kuru vienpadsmito reizi groza Direktīvu 76/769/EEK;

14) Komisijas 1991.gada 3.decembra Direktīvas 91/659/EEK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo I pielikumu Padomes Direktīvai 76/769/EEK (azbests);

15) Eiropas Parlamenta un Padomes 1994.gada 30.jūnija Direktīvas 94/27/EK, ar ko divpadsmito reizi groza Direktīvu 76/769/EEK;

16) Eiropas Parlamenta un Padomes 1994.gada 7.decembra Direktīvas 94/48/EK, ar ko trīspadsmito reizi groza Direktīvu 76/769/EEK;

17) Eiropas Parlamenta un Padomes 1994.gada 20.decembra Direktīvas 94/60/EK, ar ko četrpadsmito reizi groza Direktīvu 76/769/EEK;

18) Komisijas 1996.gada 4.septembra Direktīvas 96/55/EK, ar ko otro reizi tehnikas attīstībai pielāgo I pielikumu Padomes Direktīvai 76/769/EEK (hlorēti šķīdinātāji) (dokuments attiecas uz EEZ);

19) Komisijas 1997.gada 26.februāra Direktīvas 97/10/EK, ar ko trešo reizi tehnikas attīstībai pielāgo I pielikumu Padomes Direktīvai 76/769/EEK (CMR) (dokuments attiecas uz EEZ);

20) Eiropas Parlamenta un Padomes 1997.gada 10.aprīļa Direk­tīvas 97/16/EK, ar ko piecpadsmito reizi groza Direktīvu 76/769/EEK;

21) Eiropas Parlamenta un Padomes 1997.gada 20.oktobra Direktī­vas 97/56/EK, kas sešpadsmito reizi groza Direktīvu 76/769/EEK;

22) Komisijas 1997.gada 10.novembra Direktīvas 97/64/EK, ar ko ceturto reizi tehnikas attīstībai pielāgo I pielikumu Padomes Direktīvai 76/769/EEK (neapstrādāta spīdīgā olīveļļa) (dokuments attiecas uz EEZ);

23) Eiropas Parlamenta un Padomes 1999.gada 25.maija Direktīvas 1999/43/EK, ar kuru septiņpadsmito reizi groza Direktīvu 76/769/EEK;

24) Komisijas 1999.gada 26.maija Direktīvas 1999/51/EK, ar kuru piekto reizi tehnikas attīstībai pielāgo I pielikumu Padomes Direktīvai 76/769/EEK (alva, pentahlorfenols un kadmijs) (dokuments attiecas uz EEZ);

25) Komisijas 1999.gada 26.jūlija Direktīvas 1999/77/EK, ar kuru sesto reizi tehnikas attīstībai pielāgo I pielikumu Padomes Direktīvai 76/769/EEK (azbests) (dokuments attiecas uz EEZ);

26) Eiropas Parlamenta un Padomes 2001.gada 19.jūnija Direktī­vas 2001/41/EK, ar ko divdesmit pirmo reizi groza Padomes Direktīvu 76/769/EEK (vielas, kas klasificētas kā kancerogēnas, mutagēnas vai reproduktīvajai sistēmai toksiskas);

27) Komisijas 2001.gada 26.oktobra Direktīvas 2001/90/EK, ar ko septīto reizi tehnikas attīstībai pielāgo I pielikumu Padomes Direktīvai 76/769/EEK (kreozots) (dokuments attiecas uz EEZ);

28) Komisijas 2001.gada 29.oktobra Direktīvas 2001/91/EK, ar ko astoto reizi tehnikas attīstībai pielāgo I pielikumu Padomes Direktīvai 76/769/EEK (heksahlor­etāns) (dokuments attiecas uz EEZ);

29) Eiropas Parlamenta un Padomes 2002.gada 25.jūnija Direk­tīvas 2002/45/EK, ar kuru divdesmito reizi groza Padomes Direk­tīvu 76/769/EEK (hlorētie īsas virknes parafīni);

30) Eiropas Parlamenta un Padomes 2002.gada 19.jūlija Direk­tīvas 2002/61/EK, ar kuru deviņpadsmito reizi groza Padomes Direk­tīvu 76/769/EEK (azokrāsvielas);

31) Komisijas 2002.gada 9.jūlija Direktīvas 2002/62/EK, ar ko devīto reizi tehnikas attīstībai pielāgo I pielikumu Padomes Direktīvai 76/769/EEK (alvas organiskie savienojumi) (dokuments attiecas uz EEZ);

32) Komisijas 2003.gada 6.janvāra Direktīvas 2003/2/EK par arsēna tirgū laišanas un lietošanas ierobežojumiem (Padomes Direktīvas 76/769/EEK desmitais pielāgojums tehnikas attīstībai) (dokuments attiecas uz EEZ);

33) Komisijas 2003.gada 6.janvāra Direktīvas 2003/3/EK attiecībā uz “zilās krāsvielas” tirgū laišanas un lietošanas ierobežojumiem (Padomes Direktīvas 76/769/EEK divpadsmitā pielāgošana tehnikas attīstībai) (dokuments attiecas uz EEZ);

34) Eiropas Parlamenta un Padomes 2003.gada 6.februāra Direk­tīvas 2003/11/EK, ar ko divdesmit ceturto reizi groza Padomes Direk­tīvu 76/769/EEK (pentabromdifenilēteris, oktabromdifenilēteris);

35) Eiropas Parlamenta un Padomes 2003.gada 26.maija Direk­tīvas 2003/34/EK, ar ko divdesmit trešo reizi groza Padomes Direktīvu 76/769/EEK (vielas, kas klasificētas kā kancerogēnas, mutagēnas vai toksiskas reproduktīvajai sistēmai — c/m/r);

36) Eiropas Parlamenta un Padomes 2003.gada 26.maija Direktīvas 2003/36/EK, ar ko divdesmit piekto reizi groza Padomes Direktīvu 76/769/EEK (vielas, kas klasificētas kā kancerogēnas, mutagēnas vai toksiskas reproduktīvajai sistēmai — c/m/r) (dokuments attiecas uz EEZ);

37) Eiropas Parlamenta un Padomes 2003.gada 18.jūnija Direktīvas 2003/53/EK, ar ko divdesmit sesto reizi groza Padomes Direktīvu 76/769/EEK (nonilfenols, nonilfenola etoksilāts un cements) (dokuments attiecas uz EEZ);

38) Komisijas 2004.gada 24.februāra Direktīvas 2004/21/EK attiecībā uz azo­krāsvielu tirgū laišanas un lietošanas ierobežojumiem (Padomes Direktīvas 76/769/EEK trīspadsmitais pielāgojums tehnikas attīstībai);

39) Komisijas 2004.gada 30.septembra Direktīvas 2004/98/EK, ar ko groza Padomes Direktīvu 76/769/EEK attiecībā uz ierobežojumiem pentabrom­difenilētera laišanai tirgū un izmantošanai gaisa kuģu avārijas evakuācijas sistēmās, lai tās I pielikumu pielāgotu tehnikas attīstībai;

40) Komisijas 2004.gada 27.septembra Direktīvas 2004/96/EK, ar kuru veic grozījumus Padomes Direktīvā 76/769/EEK par mārketinga ierobežojumiem un niķeļa izmantošanu cilvēka ķermeņa daļu caurduršanai, ar nolūku pieņemt tās tehniskā progresa Pielikumu Nr.1 (dokuments attiecas uz EEZ);

41) Eiropas Parlamenta un Padomes 2005.gada 26.oktobra Direktīvas 2005/59/EK, ar ko divdesmit astoto reizi groza Padomes Direktīvu 76/769/EEK par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz dažu bīstamu vielu un preparātu tirgū laišanas un lietošanas ierobežojumiem (toluols un trihlorbenzols) (Dokuments attiecas uz EEZ);

42) Eiropas Parlamenta un Padomes 2005.gada 16.novembra Direktīvas 2005/69/EK, ar ko divdesmit septīto reizi groza Padomes Direktīvu 76/769/EEK par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz dažu bīstamu vielu un preparātu tirgū laišanas un lietošanas ierobežojumiem (policikliskie aromātiskie ogļūdeņraži pildeļļās un riepās);

43) Eiropas Parlamenta un Padomes 2005.gada 14.decembra Direktīvas 2005/84/EK, ar ko divdesmit otro reizi groza Padomes Direktīvu 76/769/EEK par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz dažu bīstamu vielu un preparātu tirgū laišanas un lietošanas ierobežojumiem (ftalāti rotaļlietās un bērnu aprūpes precēs);

44) Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 18.janvāra Direktīvas 2005/90/EK, ar kuru divdesmit devīto reizi groza Padomes Direktīvu 76/769/EEK par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz dažu bīstamu vielu un preparātu tirgū laišanas un lietošanas ierobežojumiem (vielas, kas klasificētas kā kancerogēnas, mutagēnas vai reproduktīvajai funkcijai toksiskas – c/m/r) (dokuments attiecas uz EEZ);

45) Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 12.decembra Direktīvas 2006/122/EK, ar ko trīsdesmito reizi groza Padomes Direktīvu 76/769/EEK par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz dažu bīstamu vielu un preparātu tirgū laišanas un lietošanas ierobežojumiem (perfluoroktānsulfonāti);

46) Komisijas 2006.gada 20.decembra Direktīvas 2006/139/EK, ar ko groza Padomes Direktīvu 76/769/EEK attiecībā uz arsēna savienojumu tirgū laišanas un lietošanas ierobežojumiem, lai pielāgotu tās I pielikumu tehnikas attīstībai;

47) Eiropas Parlamenta un Padomes 2007.gada 25.septembra Direktīvas 2007/51/EK, ar ko groza Padomes Direktīvu 76/769/EEK attiecībā uz dažu dzīvsudrabu saturošu mērierīču tirdzniecības ierobežojumiem (dokuments attiecas uz EEZ).

2. Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Padomes 1991.gada 18.marta Direktīvas 91/157/EEK par baterijām un akumulatoriem, kuros ir dažas bīstamas vielas;

2) Komisijas 1998.gada 22.decembra Direktīvas 98/101/EK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 91/157/EEK par baterijām un akumulatoriem, kuros ir dažas bīstamas vielas (dokuments attiecas uz EEZ).

Ministru prezidents A.Šķēle

Labklājības ministrs R.Jurdžs
1.pielikums
Ministru kabineta
2000.gada 25.aprīļa noteikumiem Nr.158
Bīstamās ķīmiskās vielas un bīstamie ķīmiskie produkti

(Pielikums grozīts ar MK 12.03.2002. noteikumiem Nr.116; MK 14.10.2003. noteikumiem Nr.572; MK 29.06.2004. noteikumiem Nr.572; MK 28.12.2004. noteikumiem Nr.1057; MK 18.01.2005. noteikumiem Nr.51; MK 06.09.2005. noteikumiem Nr.687; MK 11.07.2006. noteikumiem Nr.583; MK 19.06.2007. noteikumiem Nr.403; MK 06.05.2008. noteikumiem Nr.320; 53.punkts stājas spēkā 27.06.2008., sk. MK 19.06.2007. noteikumu Nr.403 3.punktu; 19.a punkts stājas spēkā 03.04.2009., sk. 4.4punktu; 51.punkts stājas spēkā 01.01.2010., sk. 4.2punktu.)

Vielas, vielu grupu vai produktu apzīmējums

Ierobežojuma nosacījumi

1

2

1. Polihlorētie bifenili (PCB), izņemot mono- un dihlorbifenilus. Polihlorētie terfenili (PCT).

Produkti, ieskaitot atkritumeļļas, ar PCB vai PCT saturu, augstāku par 0,005 % no masas

1. Aizliegts izmantot, izņemot šādās lietošanā esošās iekārtās, aparātos un šķidrumos līdz to lietošanas termiņa beigām:

1.1. elektrisko iekārtu transformatoru, pretestību un induktoru slēgtajās sistēmās;

1.2. lielajos kondensatoros (dzesētājos), kuru svars ir vienāds ar 1 kg vai lielāks;

1.3. mazajos kondensatoros, kuros PCB maksimālais hlora saturs ir 43 % un tas nesatur vairāk kā 3,5 % penta- un vairāk hlorētos bifenilus;

1.4. siltumpārnešanas šķidrumos slēgta loka siltumpārnešanas iekārtās;

1.5. hidraulikas šķidrumos raktuvju iekārtās.

2. Sākot ar 2003.gadu ir aizliegts piedāvāt lietotu preču tirgū ierobežojuma nosacījumu 1.1., 1.2., 1.3. un 1.5.apakšpunktā minētās lietošanā esošās iekārtas, aparātus un šķidrumus.

3. Ja tehnisku iemeslu dēļ nav iespējams lietot aizvietotājus, var turpināt lietot PCB un PCT saturošus produktus, ja tie nepieciešami iekārtu normālai darbībai, lai papildinātu ar PCB saturošiem šķidrumiem to iekārtu sistēmas, kas iegādātas līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2010.gada 1.janvārim.

4. Lietošanā esošas iekārtas, kuras satur PCB un PCT, marķē saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas reglamentē atsevišķu bīstamas ķīmiskas vielas saturošu iekārtu un produktu lietošanas un marķēšanas prasības, un apgādā ar lietošanas instrukciju valsts valodā, kura piestiprināta šai iekārtai un ir salasāma, ja iekārta novietota darba stāvoklī.

2. Hloretilēns (vinilhlorīds)

Aizliegts izmantot jebkura tipa aerosolos par propelentu.

3. Šķidras ķīmiskās vielas vai ķīmiskie produkti, kuri saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas reglamentē ķīmisko vielu un ķīmisko produktu klasifikācijas, marķēšanas un iepakošanas kārtību, klasificēti kā sprādzienbīstami, spēcīgi oksidētāji, īpaši viegli uzliesmojoši, viegli uzliesmojoši, uzliesmojoši, ļoti toksiski, toksiski, kaitīgi, kodīgi, kairinoši, sensibilizējoši, kancerogēni, mutagēni un reproduktīvajai sistēmai toksiski

1. Aizliegts izmantot:

1.1.dekoratīvos priekšmetos, kuri paredzēti gaismas vai krāsu efektu radīšanai, piemēram, dekoratīvajās lampās un pelnutraukos;

1.2.joku un triku priekšmetos;

1.3.spēlēs vienam vai vairākiem dalībniekiem vai jebkurā priekšmetā šādam nolūkam (pat to rotājumā).

2.Nemazinot ierobežojuma nosacījumu 1.punktā noteikto izmantošanas ierobežojumu, šķidras vielas un produkti, kuri rada aspirācijas risku un to marķējumā ķīmiskās vielas iedarbības raksturojums ir "R65 Kaitīgs–norijot var izraisīt plaušu bojājumu" un kuri var tikt izmantoti kā dekoratīvo lampu degviela, un kuri tiek piedāvāti tirgū 15 litru vai mazākā iepakojumā, nedrīkst saturēt krāsvielas (izņemot fiskālām vajadzībām) un smaržvielas vai abas šīs vielas.

Uz to vielu un produktu iepakojuma, kurus paredzēts izmantot lampās, ir marķējums saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas reglamentē ķīmisko vielu un ķīmisko produktu klasifikācijas, marķēšanas un iepakošanas kārtību, un skaidri salasāms un neizdzēšams uzraksts: "Turiet lampas, kas pildītas ar šo šķidrumu, bērniem nepieejamā vietā!".

4. Tri(2,3-dibrompropil) fosfāts CAS Nr. 126-72-7

Aizliegts lietot tekstilizstrādājumos, kuri paredzēti saskarei ar ķermeņa ādu (apģērbs, veļa).

5. Benzols CAS Nr. 71-43-2

Aizliegts piedāvāt tirgū:

1) rotaļlietas vai to sastāvdaļas, kurās benzola koncentrācija brīvā veidā pārsniedz 5 mg/kg no rotaļlietas vai rotaļlietu sastāvdaļu svara;

2) vielas un produktus, kuros benzola koncentrācija 0,1 masas %.

Šie nosacījumi neattiecas uz:

1) motordegvielu;

2) vielu un produktu izmantošanu rūpniecībā, nodrošinot, ka benzola emisija nepārsniedz spēkā esošās normas;

3) atkritumiem.

6. Azbesta šķiedras:

6.1. krokidolīts CAS Nr. 12001-28-4; amozīts CAS Nr. 12172-73-5; antofilīta azbests CAS Nr. 77536-67-5; aktinolīta azbests CAS Nr. 77536-66-4; tremolīta azbests CAS Nr. 77536-68-6;

6.2. krizotils CAS Nr. 12001-29-5

1. Aizliegts piedāvāt tirgū un lietot šo noteikumu 1.pielikuma 6.1.apakšpunktā minētās azbesta šķiedras un izstrādājumus, kuri satur šīs šķiedras.

2. Aizliegts piedāvāt tirgū un lietot krizotilu un izstrādājumus, kuri satur krizotilu, izņemot lietošanā esošo elektrolīzes instalāciju diafragmās līdz to darbības laika beigām vai līdz brīdim, kad ir pieejami atbilstoši azbestu nesaturoši aizstājēji.

3. Produktus (izstrādājumus), kuri satur šo noteikumu 1.pielikuma 6.1. un 6.2.apakšpunktā minētās azbesta šķiedras un kuri iebūvēti un/vai nodoti ekspluatācijā pirms 2001.gada 1.janvāra, atļauts ekspluatēt līdz to darbības laika beigām, ja tie ir marķēti saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas reglamentē ķīmisko vielu un ķīmisko produktu klasifikācijas, marķēšanas un iepakošanas kārtību, un šo noteikumu 4.pielikuma prasībām.

7. Tri(azirinidil) fosfinoksīds CAS Nr. 5455-55-1

Aizliegts lietot tekstilizstrādājumos, kuri paredzēti saskarei ar ķermeņa ādu (apģērbs, veļa).

8. Polibromētie bifenili (PBB) CAS Nr. 59536-65-1

Aizliegts lietot tekstilizstrādājumos, kuri paredzēti saskarei ar ķermeņa ādu (apģērbs, veļa).

9. Ziepju koka (Quillaja saponaria) mizu pulveris un tā atvasinājumi, kuri satur saponīnus. Helleborus viridis un Helleborus niger sakņu pulveris. Veratrum album un Veratrum nigrum sakņu pulveris

Aizliegts lietot joku un triku priekšmetos vai objektos ar šādu lietojumu.

10. Benzidīns un/vai tā atvasinājumi. o-nitrobenzaldehīds CAS Nr. 552-89-6. Koka pulveris

Aizliegts lietot joku un triku priekšmetos vai objektos ar šādu lietojumu.

11. Amonija sulfīds un amonija hidrogēnsulfīds
CAS Nr. 12135-76-1
CAS Nr. 12124-99-1
Amonija polisulfīds CAS Nr. 12259-92-6

Aizliegts lietot joku un triku priekšmetos vai objektos ar šādu lietojumu.

12. Brometiķskābes gaistošie esteri:
metilbromacetāts CAS Nr. 96-32-2;
etilbromacetāts CAS Nr. 105-36-2;
propilbromacetāts; butilbromacetāts

Aizliegts lietot joku un triku priekšmetos vai objektos ar šādu lietojumu.

13. 2-naftilamīns CAS Nr. 91-59-8 un tā sāļi

Aizliegts piedāvāt tirgū kā vielas vai produktu sastāvdaļas koncentrācijā, kas ir vienāda ar vai lielāka par 0,1 % no masas. Šie ierobežojumi neattiecas uz atkritumiem, kas satur vienu vai vairākas no šīm vielām. Šādas vielas un produktus aizliegts pārdot mazumtirdzniecībā, izņemot gadījumu, ja uz to iepakojuma ir marķējums saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas reglamentē ķīmisko vielu un ķīmisko produktu klasifikācijas, marķēšanas un iepakošanas kārtību, un skaidri salasāms un neizdzēšams uzraksts "Paredzēts tikai profesionāliem lietotājiem".

14. Benzidīns CAS Nr. 92-87-5 un tā sāļi

Aizliegts piedāvāt tirgū kā vielas vai produktu sastāvdaļas koncentrācijā, kas ir vienāda ar vai lielāka par 0,1 % no masas. Šie ierobežojumi neattiecas uz atkritumiem, kas satur vienu vai vairākas no šīm vielām. Šādas vielas un produktus aizliegts pārdot mazumtirdzniecībā, izņemot gadījumu, ja uz to iepakojuma ir marķējums saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas reglamentē ķīmisko vielu un ķīmisko produktu klasifikācijas, marķēšanas un iepakošanas kārtību, un skaidri salasāms un neizdzēšams uzraksts "Paredzēts tikai profesionāliem lietotājiem".

15. 4-nitrobifenils CAS Nr. 92-93-3

Aizliegts piedāvāt tirgū kā vielas vai produktu sastāvdaļas koncentrācijā, kas ir vienāda ar vai lielāka par 0,1 % no masas. Šie ierobežojumi neattiecas uz atkritumiem, kas satur vienu vai vairākas no šīm vielām. Šādas vielas un produktus aizliegts pārdot mazumtirdzniecībā, izņemot gadījumu, ja uz to iepakojuma ir marķējums saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas reglamentē ķīmisko vielu un ķīmisko produktu klasifikācijas, marķēšanas un iepakošanas kārtību, un skaidri salasāms un neizdzēšams uzraksts "Paredzēts tikai profesionāliem lietotājiem".

16. 4-aminobifenils CAS Nr. 92-67-1 un tā sāļi

Aizliegts piedāvāt tirgū kā vielas vai produktu sastāvdaļas koncentrācijā, kas ir vienāda ar vai lielāka par 0,1 % no masas. Šie ierobežojumi neattiecas uz atkritumiem, kas satur vienu vai vairākas no šīm vielām. Šādas vielas un produktus aizliegts pārdot mazumtirdzniecībā, izņemot gadījumu, ja uz to iepakojuma ir marķējums saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas reglamentē ķīmisko vielu un ķīmisko produktu klasifikācijas, marķēšanas un iepakošanas kārtību, un skaidri salasāms un neizdzēšams uzraksts "Paredzēts tikai profesionāliem lietotājiem".

17. Svina karbonāti:
neitrālie bezūdens karbonāti PbCO3 CAS Nr. 598-63-0;
trisvina-bis(karbonāt)-dihidroksīdi 2PbCO3-Pb(OH)2
CAS Nr. 1319-46-6

Aizliegts lietot kā vielas un produktu sastāvdaļas krāsās, izņemot krāsas, kuras paredzētas mākslas darbu, vēsturisko celtņu un to interjeru uzturēšanai un restaurācijai atbilstoši Starptautiskās darba organizācijas (ILO) 13.konvencijai par svina lietošanu krāsās."

18. Svina sulfāti PbSO4 (1 : 1) CAS Nr. 7446-14-2
PbxSO4 CAS Nr. 15739-80-7

Aizliegts lietot kā vielas un produktu sastāvdaļas krāsās, izņemot krāsas, kuras paredzētas mākslas darbu, vēsturisko celtņu un to interjeru uzturēšanai un restaurācijai atbilstoši Starptautiskās darba organizācijas (ILO) 13.konvencijai par svina sulfātu lietošanu krāsās.

19. Dzīvsudraba savienojumi

Aizliegts lietot kā vielas un produktu sastāvdaļas, kuras paredzēts izmantot:

1. Lai aizsargātu pret ūdens mikroorganismiem, augiem vai dzīvniekiem:

1.1. kuģu korpusus;

1.2. sprostus, bojas, tīklus u.c. ierīces, kuras lieto zvejniecībā;

1.3. jebkuras pilnīgi vai daļēji ūdenī iegremdētas ierīces vai iekārtas.

2. Koksnes aizsardzībai (konservēšanai).

3. Biezu rūpniecības tekstiliju un šķiedru impregnēšanai, kas paredzētas to ražošanai.

4. Rūpniecības ūdeņu apstrādē neatkarīgi no to izmantošanas.

19.a. Dzīvsudrabs CAS Nr.7439-97-6

1. Aizliegts piedāvāt tirgū:

1.1. ķermeņa temperatūras termometros;

1.2. citās mērierīcēs, kas paredzētas tirdzniecībai plašam patērētāju lokam (piemēram, manometri, barometri, sfigmomanometri, termometri, kas nav paredzēti ķermeņa temperatūras mērīšanai).

2. 1.2.apakšpunktā noteiktais neattiecas uz:

2.1. mērierīcēm, kas 2007.gada 3.oktobrī ir vecākas par 50 gadiem;

2.2. barometriem (izņemot barometrus saskaņā ar 2.1.apakšpunktu) līdz 2009.gada 3.oktobrim.

20. Arsēna savienojumi

1. Aizliegts laist tirgū vai izmantot kā vielas un produktu sastāvdaļas, kuras paredzēts izmantot aizsardzībai pret mikroorganismu, augu vai dzīvnieku izcelsmes apaugumu (apglumējumu) veidošanos:

1.1. uz laivu korpusiem;

1.2. uz sprostiem, plostiem, tīkliem un citām ierīcēm vai aprīkojuma, ko izmanto zivkopībā vai gliemeņu audzēšanā;

1.3. uz pilnīgi vai daļēji iegremdētām ierīcēm vai aprīkojuma.

2. Aizliegts laist tirgū vai izmantot kā vielas un produktu sastāvdaļas, kuras paredzēts izmantot, lai attīrītu rūpniecības notekūdeņus, neatkarīgi no to lietojuma veida.

3. Aizliegts izmantot koksnes konservēšanai. Šādi apstrādātu koksni aizliegts laist tirgū, izņemot:

3.1. vielas un produktus, ko izmanto koksnes konservēšanai, lietojot tikai rūpnieciskajās iekārtās, kurās koksni piesūcina vakuumā vai paaugstinātā spiedienā, ja šie savienojumi ir C tipa vara, hroma, arsēna (CCA) neorganisko savienojumu šķīdumi un ja tie ir atļauti saskaņā ar normatīvajiem aktiem par darbībām ar biocīdiem. Šādi apstrādātu koksni nedrīkst laist tirgū, pirms nav pabeigta aizsardzības līdzekļa fiksācija;

3.2. koksni, kas apstrādāta ar CCA šķīdumiem rūpnieciskajās iekārtās saskaņā ar ierobežojuma nosacījumu 3.1.apakšpunktu. Šādi apstrādātu koksni drīkst laist tirgū profesionālai un rūpnieciskai izmantošanai, ja nepieciešams saglabāt koksnes strukturālo veselumu cilvēku un mājlopu drošībai un izmantošanas laikā nav paredzama saskare ar ādu:

3.2.1. kā koka konstrukciju būvelementus sabiedriskās un lauksaimniecības ēkās, administratīvajās ēkās un ražošanas telpās;

3.2.2. izmantošanai tiltos un tiltu konstrukcijās;

3.2.3. kā koka konstrukciju būvelementus saldūdens zonās un iesāļos ūdeņos, piemēram, molos un tiltos;

3.2.4. kā trokšņa aizsargbarjeras;

3.2.5. lavīnu aizsargkonstrukcijās;

3.2.6. iežogojumos un barjerās uz automaģistrālēm;

3.2.7. kā mizotus apaļkoksnes skujkoku mietus lopu iežogojumiem;

3.2.8. izmantošanai aizsargkonstrukcijās pret augsnes noslīdēšanu;

3.2.9. kā elektroenerģijas pārvades un telekomunikāciju līniju stabus;

3.2.10. kā pazemes dzelzceļa gulšņus.

4. Katru apstrādāto kokmateriālu, ko laiž tirgū, atsevišķi marķē šādi: "Tikai profesionālai un rūpnieciskai lietošanai! Satur arsēnu!" Uz visiem kokmateriāliem, ko laiž tirgū iepakojumos, ir etiķete ar šādu norādi: "Strādājot ar šo koksni, lietot cimdus!

Cērtot vai kā citādi apstrādājot šo koksni, lietot aizsargbrilles un aizsargmasku pret putekļiem!

Koksnes atkritumus apsaimniekot kā bīstamos atkritumus!"

5. Ierobežojuma nosacījumu 3.1.apakšpunktā minēto apstrādāto koksni nedrīkst lietot:

5.1. dzīvojamās vai mājsaimniecības ēkās (neatkarīgi no izmantošanas mērķa);

5.2. ja pastāv risks vairākkārtējai saskarei ar ādu;

5.3. jūras ūdeņos;

5.4. lauksaimniecībā, izņemot kā mietus mājlopu iežogojumā, un celtniecībā saskaņā ar ierobežojuma nosacījumu 3.2.apakšpunktu;

5.5. ja apstrādātā koksne var nonākt saskarē ar starpproduktiem vai galaproduktiem, ko paredzēts izmantot pārtikā vai dzīvnieku barībā.

6. Koksni, kas apstrādāta ar arsēna savienojumiem, ko Kopienā lieto līdz 2007.gada 30.septembrim vai laiž tirgū saskaņā ar šiem noteikumiem, var tirgot un izmantot līdz lietošanas termiņa beigām.

7. Koksni, kas apstrādāta ar C tipa CCA šķīdumiem, ko Kopienā izmanto līdz 2007.gada 30.septembrim vai laiž tirgū saskaņā ar šiem noteikumiem:

7.1. var izmantot vai izmantot atkārtoti, ievērojot ierobežojuma nosacījumu 3.2., 3.3. un 3.4.apakšpunktā minētos noteikumus attiecībā uz šādas koksnes lietošanu;

7.2. var laist lietoto preču tirgū, ievērojot ierobežojuma nosacījumu 3.2., 3.3. un 3.4.apakšpunktā minētos noteikumus attiecībā uz šādas koksnes lietošanu.

8. Koksni, kas apstrādāta ar citu veidu CCA šķīdumiem nekā tiem, ko Kopienā lieto līdz 2007.gada 30.septembrim, atļauts:

8.1. izmantot vai izmantot atkārtoti, ievērojot ierobežojuma nosacījumu 3.2., 3.3. un 3.4.apakšpunktā minētos noteikumus attiecībā uz šādas koksnes izmantošanu;

8.2. laist lietoto preču tirgū, ievērojot ierobežojuma nosacījumu 3.2., 3.3. un 3.4.apakšpunktā minētos noteikumus attiecībā uz šādu koksni.

21. Organiskie alvas savienojumi

1. Aizliegts piedāvāt tirgū un lietot kā vielu vai produktu sastāvdaļu, kas brīva piesaistījuma krāsās darbojas kā biocīds.

2. Aizliegts piedāvāt tirgū un lietot kā vielu vai produktu sastāvdaļu, kas darbojas kā biocīds pret nevēlamu augu, dzīvnieku vai mikroorganismu iedarbību (apglumējumu), apstrādājot:

2.1. jebkura garuma kuģu un laivu korpusus, kurus izmanto jūrā, piekrastē (līcī), upju grīvās, iekšzemes ūdeņos un ezeros;

2.2. sprostus, tīklus, bojas un jebkuras citas iekārtas vai ierīces, kuras lieto zvejniecībā un zivkopībā;

2.3. jebkuras pilnīgi vai daļēji ūdenī iegremdētas iekārtas vai ierīces.

3. Aizliegts lietot kā vielu vai sastāvdaļu produktos, kas paredzēti rūpniecības notekūdeņu apstrādei.

22. Dibutilalvas hidrogēnborāts (DBB) (C8H19BO3Sn) CAS Nr. 75113-37-0

Aizliegts piedāvāt tirgū kā vielu vai produktu sastāvdaļu koncentrācijā, kas ir vienāda ar vai lielāka par 0,1 % no masas. Šie noteikumi neattiecas uz DBB vai produktiem, kuri to satur, ja tie paredzēti tikai pārstrādei gatavā izstrādājumā, kurā šīs vielas koncentrācija nepārsniegs 0,1 % no masas.

23. Pentahlorfenols CAS Nr. 87-86-5, tā sāļi un esteri

1. Aizliegts piedāvāt tirgū kā vielu vai produktu sastāvdaļu koncentrācijā, kas ir vienāda ar vai lielāka par 0,1 % no masas. Izņēmuma gadījumā līdz 2009.gada 31.decembrim šos nosacījumus var nepiemērot ķīmiskām vielām un produktiem, kuri paredzēti lietošanai rūpnieciskās iekārtās, nepieļaujot pentahlorfenola (PCP) emisiju lielākā daudzumā, kā noteikts normatīvajos aktos:

1.1. koksnes apstrādē. Tomēr šādi apstrādātu koksni aizliegts lietot:

1.1.1. ēku iekšienē dzīvojamo, darba vai atpūtas telpu apdarē vai citos nolūkos;

1.1.2. iepakojuma un citu materiālu izgatavošanā un apdarē, ja šie materiāli varētu nonākt saskarē ar izejvielām, starpproduktiem vai gala produktiem, kuri paredzēti cilvēku un/vai dzīvnieku patēriņam, un piesārņot tos;

1.1.3. tādu tvertņu un trauku izgatavošanā un apdarē, kuros paredzēts audzēt augus;

1.2. šķiedru un biezu, īpaši izturīgu audumu impregnēšanā, kas nav paredzēti apģērbu vai dekoratīvo audumu pagatavošanai.

2. (Svītrots ar MK 06.05.2008. noteikumiem Nr.320)

3. Jebkurā gadījumā pentahlorfenolā, kas lietots viens pats vai kā sastāvdaļa produktos iepriekšminētajos izņēmuma gadījumos, kopējais heksahlordibenzoparadioksīna (HCDD) saturs nedrīkst pārsniegt 0,0002 % no masas.

4. Šīs vielas un produktus aizliegts:

4.1. piedāvāt tirgū fasētus iepakojumā, kas mazāks par 20 litriem;

4.2. pārdot mazumtirdzniecībā.

5. Uz šādu produktu iepakojuma ir marķējums saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas reglamentē ķīmisko vielu un ķīmisko produktu klasifikācijas, marķēšanas un iepakošanas kārtību, un skaidri salasāms un neizdzēšams uzraksts "Paredzēts tikai rūpnieciskai un profesionālai lietošanai".

24. Kadmijs (Cd) CAS Nr. 7440-43-9 un tā savienojumi

1. Aizliegts lietot gatavo izstrādājumu krāsošanai, kuri izgatavoti no šādām vielām un produktiem:*

1.1. polivinilhlorīda (PVC) (390410) (390421) (390422);

1.2. poliuretāna (PUR) (390950) Id;

1.3. zema blīvuma polietilēna (PE), izņemot zema blīvuma polietilēnu, kuru izmanto krāsotu lokšņveida paraugpartiju ražošanai (390110);

1.4. celulozes acetāta (CA) (391211) (391212);

1.5. celulozes acetāta butirāta (CAB) (391211) (391212);

1.6. epoksīdsveķiem (390730).

2. Visos gadījumos, neskatoties uz lietošanas mērķiem, gatavie izstrādājumi vai to sastāvdaļas, kas ražoti no šīm vielām un/vai produktiem un iekrāsoti ar kadmiju, nevar tikt piedāvāti tirgū, ja tajos kadmija saturs (izteikts kā Cd metāls) ir 0,01 % no plastiskā materiāla masas.

3. Šie noteikumi ir spēkā, sākot ar 2002.gadu:

3.1. gatavajiem izstrādājumiem, kuri ražoti no šādām vielām un produktiem:

3.1.1. melamīna-formaldehīda (MF) sveķiem (390920);

3.1.2. karbamīda-formaldehīda (KF) sveķiem (390910);

3.1.3. nepiesātinātiem poliesteriem (UP) (390791);

3.1.4. polietilēna tereftalāta (PET) (390760);

3.1.5. polibutilēna tereftalāta (PBT);

3.1.6. caurspīdīgā vispārēja lietojuma polistirēna (390311) (390319);

3.1.7. akrilnitrila metilmetakrilāta (AMMA);

3.1.8. šķērssaistīta polietilēna (VPE);

3.1.9. augsta blīvuma polistirola;

3.1.10. polipropilēna (PP) (3902110);

3.2. krāsām (3208) (3209). Tomēr, ja krāsās ir augsts cinka saturs, tad kadmija atlieku koncentrācijai ir jābūt pēc iespējas zemākai, visos gadījumos nepārsniedzot 0,1 masas %.

4. 1. un 3.punktā noteiktais neattiecas uz produktiem, kuri iekrāsoti drošības apsvērumu dēļ.

5. Aizliegts lietot gatavo izstrādājumu stabilizēšanai, ja tie izgatavoti no vinilhlorīda polimēriem vai kopolimēriem:

5.1. iepakojamos materiālos (maisi, trauki, pudeles, vāciņi) (3923-2910) (392041) (392042);

5.2. kancelejas vai skolu apgādes materiālos (392610)*;

5.3. mēbeļu un trenažieru piederumos un līdzīgos izstrādājumos (392630);

5.4. apģērbu un rotājumu materiālos un piederumos (ieskaitot cimdus (392620);

5.5. grīdas un sienu klājumos (391810);

5.6. impregnētos, apklātos, pārklātos vai laminētos tekstila audumos (590310);

5.7. ādas imitācijās (4202);

5.8. atskaņotāju platēs (8524-10);

5.9. caurulēs un to piederumos (391723);

5.10. virpuļdurvīs;

5.11. ceļu satiksmes līdzekļos;

5.12. tērauda plākšņu pārklāšanai, kuras lieto celtniecībā un rūpniecībā;

5.13. elektrības kabeļu izolācijas materiālos.

6. Visos gadījumos, neskatoties uz lietošanas mērķiem, iepriekšminēto gatavo produktu vai to sastāvdaļu, kas ražoti no vinilhlorīda polimēriem vai kopolimēriem un stabilizēti ar vielām, kas satur kadmiju, piedāvāšana tirgū ir aizliegta, ja kadmija saturs (izteikts kā Cd metāls) pārsniedz 0,01 % no polimēra masas.

Šie noteikumi ir spēkā ar 2002.gadu.

7. 6.punktā noteiktais neattiecas uz gataviem izstrādājumiem, kuros kadmijs lietots kā stabilizators drošības nolūkos.

8. Aizliegts lietot kadmiju metāla izstrādājumu vai to sastāvdaļu pārklāšanai, šādās nozarēs vai lietojumam (ar kadmija pārklājumu saprot metāliskā kadmija novietošanu uz metāliskas virsmas vai metāliskās virsmas pārklāšana ar to):

8.1. iekārtām un mašīnām:

8.1.1. pārtikas rūpniecībā (8210) (841720) (841981) (842111) (842122) (8422) (8435) (8437) (8437) (8438) (847611);

8.1.2. lauksaimniecībā (841931) (842481) (8432) (8433) (8434) (8436);

8.1.3. saldēšanā un dzesēšanā (8418);

8.1.4. tipogrāfijas darbos un grāmatsiešanā (8440) (8442) (8443);

8.2. iekārtām un mašīnām, kuras ražo:

8.2.1. mājsaimniecības preces (7321) (842112) (8450) (8509) (8516);

8.2.2. mēbeles (8465) (8466) (9401) (9402) (9403) (9404);

8.2.3. sanitārās preces un izstrādājumus (7324);

8.2.4. centrālapkures un gaisa kondicionēšanas iekārtas (8403) (8404) (8415).

9. Visos gadījumos neatkarīgi no lietošanas nolūka ar kadmiju pārklātu izstrādājumu vai šādu izstrādājumu sastāvdaļu piedāvāšana tirgū un izmantošana 8.1. un 8.2.apakšpunktā minētajās nozarēs un lietojumā, kā arī izstrādājumu, kas ražoti 8.2.apakšpunktā minētajās nozarēs, ir aizliegta.

10. Ar 2002.gadu 9.punktā noteiktais ir jāievēro ar kadmiju pārklātiem izstrādājumiem vai šādu izstrādājumu sastāvdaļām, ja tos izmanto 8.1. un 8.2.apakšpunktā minētajos sektoros šādai ražošanai: 10.1. iekārtās un mašīnās:

10.1.1. papīra un kokmateriālu ražošanai (841932) (8439) (8441);

10.1.2. auduma un apģērbu ražošanai (8444) (8445) (8447) (8448) (8449) (8451) (8452); 10.2. iekārtās un mašīnās:

10.2.1. rūpnieciskas darbības iekārtu un mašīnu ražošanai (8425) (8426) (8427) (8428) (8429) (8430) (8431);

10.2.2. ceļu satiksmes līdzekļu un lauksaimniecības mašīnu izgatavošanai (87.grupa);

10.2.3. ritošo sastāvu izgatavošanai (86.grupa);

10.2.4. kuģu izgatavošanai (89.grupa).

11. 9. un 10.punktā noteiktais nav jāievēro:

11.1. izstrādājumiem un izstrādājumu sastāvdaļām, kurus lieto aeronautikas, gaisa, raktuvju, piekrastes un kodolnozarēs, kur mašīnu lietojums prasa augstākus drošības standartus;

11.2. drošības ierīcēs ceļu satiksmes līdzekļiem un lauksaimniecības mašīnām, ritošajos sastāvos, kuģos;

11.3. elektriskajos kontaktos jebkurā lietošanas nozarē, ņemot vērā prasības aparātiem, kuros tie ir instalēti.

25. Monometiltetrahlordifenilmetāns
(Tirdzniecības nosaukums Ugilec 141) CAS Nr. 76253-60-6

Ar 2002.gadu aizliegts izmantot vielas un produktus, kuri satur šo vielu. Šie noteikumi nav spēkā gadījumos, kad iekārtas un mašīnas jau ir lietošanā (līdz to lietošanas laika beigām). Ar 2002.gadu aizliegta lietotu iekārtu un mašīnu piedāvāšana tirgū, kuras satur šo vielu vai produktus, kā arī šo vielu un produktu piedāvāšana tirgū.

26. Monometil-dihlordifenilmetāns
(Tirdzniecības nosaukums Ugilec 121) CAS Nr. nav zināms

Aizliegts tirgot un lietot vielas un produktus, kuri satur šo vielu.

27. Monometil-di-brom- difenilmetāns
Tirdzniecības nosaukums: DBBT CAS Nr. 99688-47-8

Aizliegts tirgot un lietot vielas un produktus, kuri satur šo vielu.

28. Niķelis CAS Nr. 7440-0-20
EINECS Nr. 2311114 un tā savienojumi

Aizliegts lietot šo vielu un tās savienojumus:

1. Visos priekšmetos, kas tiek ievie­toti caurdurtās ausīs un citās caurdurtās cilvēka ķermeņa daļās, izņemot gadījumu, ja niķeļa izdalīšanās ātrums no šādiem priekšmetiem ir mazāks nekā 0,2 µg/cm2 nedēļā.

2. Izstrādājumos, kuri atrodas tiešā un ilgstošā saskarē ar ādu, ja niķeļa izdalīšanās ātrums no šādu izstrādājumu daļām, kuras nonāk tiešā un ilgstošā saskarē ar ādu, ir vairāk nekā 0,5µg/cm2 nedēļā:

2.1. auskaros;

2.2. kaklarotās, rokassprādzēs un ķēdēs, kājsprādzēs, gredzenos;

2.3. rokas pulksteņu siksniņās, saitēs, apvalkos;

2.4. apģērbu spiedpogās, kniedēs, rāvējslēdzējos, metāla zīmotnēs.

3. Ierobežojuma nosacījumu 2.punktā minētajiem izstrādājumiem ir pieļaujams pārklājums, kas nesatur niķeli, ja vien ar šādu pārklājumu tiek nodrošināts, ka niķeļa izdalīšanās ātrums no šādu izstrādājumu daļām, kuras nonāk tiešā un ilgstošā saskarē ar ādu, nepārsniedz 0,5 µg/cm2 nedēļā vismaz divus gadus, šos izstrādājumus normāli lietojot.

29. Vielas, kuras saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas reglamentē ķīmisko vielu un ķīmisko produktu klasifikācijas, marķēšanas un iepakošanas kārtību, klasificētas par 1. vai 2.kategorijas kancerogēnām ķīmiskām vielām un kuru marķējumā ir bīstamības simbols "Toksiskas (T)" un ķīmiskās vielas iedarbības raksturojums ir "R45 Kancerogēna viela" vai "R49 Ieelpojot var izraisīt ļaundabīgus audzējus" (2.pielikuma 3. un 4.punkts)

Ierobežojumus skatīt šo noteikumu 2.pielikuma 1. un 2.punktā.

30. Vielas, kuras saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas reglamentē ķīmisko vielu un ķīmisko produktu klasifikācijas, marķēšanas un iepakošanas kārtību, klasificētas par 1. vai 2.kategorijas mutagēnām ķīmiskām vielām un kuru marķējumā ķīmiskās vielas iedarbības raksturojums ir "R46 Var radīt pārmantojamus ģenētiskus defektus" (2.pielikuma 5.punkts)

Ierobežojumus skatīt šo noteikumu 2.pielikuma 1. un 2.punktā.

31. Vielas, kuras saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas reglamentē ķīmisko vielu un ķīmisko produktu klasifikācijas, marķēšanas un iepakošanas kārtību, klasificētas par 1. vai 2.kategorijas reproduktīvajai sistēmai toksiskām ķīmiskām vielām un kuru marķējumā ķīmiskās vielas iedarbības raksturojums ir "R61 Var kaitēt augļa attīstībai" (2.pielikuma 6. un 7.punkts)

Ierobežojumus skatīt šo noteikumu 2.pielikuma 1. un 2.punktā.

32. Vielas un produkti, kuri satur vienu vai vairākas šādas vielas:

kreozots EINECS Nr. 232-287-5 CAS Nr. 8001-58-9;
kreozota eļļa EINECS Nr. 263-047-8 CAS Nr. 61789-28-4;
destilāti (akmeņogļu darva), naftalīna eļļas EINECS Nr. 283-484-8 CAS Nr. 84650-04-4;
kreozota eļļa, acenaftēna frakcija EINECS Nr. 292-605-3
CAS Nr. 90640-84-9;
augstākie destilāti (ogļu darvas destilāti) EINECS Nr. 266-026-1
CAS Nr. 65996-91-0;
antracēna eļļa EINECS Nr. 292-602-7
CAS Nr. 90640-80-5;
akmeņogļu darvas skābes, jēlprodukts EINECS Nr. 266-019-3 CAS Nr. 65996-85-2;
koksnes kreozots EINECS Nr. 232-419-4
CAS Nr. 8021-39-4;
zemtemperatūras bāziskās ogļu darvas EINECS Nr. 310-191-5 CAS Nr. 122384-78-5

1. Aizliegts izmantot koksnes apstrādē. Turklāt šādi apstrādātu koksni aizliegts piedāvāt tirgū.

2. Izņēmuma gadījumā šīs vielas un produktus ir atļauts izmantot koksnes apstrādē rūpnieciskās iekārtās, kā arī profesionāliem speciālistiem, ievērojot darba aizsardzības noteikumus in situ apstrādē, ja tie satur:

2.1. benz[a]pirēnu koncentrācijā, kas ir mazāka par 0,005 % no masas;

2.2. ūdenī ekstrahējamus fenolus koncentrācijā, kas ir mazāka par 3 % no masas.

3. Minētās vielas un produktus, kas paredzētas koksnes apstrādei rūpnieciskās iekārtās vai profesionāliem lietotājiem:

3.1. atļauts piedāvāt tirgū tikai 20 litru un lielākā iepakojumā;

3.2. aizliegts pārdot mazumtirdzniecībā;

3.3. pārdod iepakojumā, uz kura ir marķējums saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas reglamentē ķīmisko vielu un ķīmisko produktu klasifikācijas, marķēšanas un iepakošanas kārtību, un skaidri salasāms un neizdzēšams uzraksts "Paredzēts tikai rūpnieciskai vai profesionālai izmantošanai".

4. Koksni, kura ir apstrādāta ierobežojuma nosacījumu 2.punktā minētajā veidā un kuru piedāvā tirgū pirmo reizi vai kura ir atkārtoti apstrādāta in situ, ir atļauts izmantot tikai profesionālai vai rūpnieciskai lietošanai (uz dzelzceļa, elektrības vai telefonu sakaru līnijās, teritorijas norobežošanai, lauksaimnieciskos nolūkos (piemēram, koka balstiem), ostās un ūdensceļos).

5. Uz koksni, kura apstrādāta ar minētajām vielām pirms šo noteikumu stāšanās spēkā, neattiecas ierobežojuma nosacījumu 1.punktā minētais aizliegums, ja tā tiek piedāvāta lietoto preču tirgū atkārtotai izmantošanai.

6. Ierobežojuma nosacījumu 4. un 5.punktā minēto

apstrādāto koksni aizliegts izmantot:

6.1. ēku iekšienē neatkarīgi no izmantošanas nolūka;

6.2. rotaļlietās;

6.3. rotaļlaukumos;

6.4. parkos, dārzos un brīvdabas atpūtas un izklaides vietās, ja pastāv risks biežai saskarei ar ādu;

6.5. dārza mēbeļu (piemēram, piknika galdu) izgatavošanai;

6.6. ražojot, lietojot un atkārtoti apstrādājot:

6.6.1. tvertnes, kas paredzētas augu audzēšanai;

6.6.2. iepakojumu, kas var saskarties ar izejvielām, starpproduktiem vai gataviem produktiem, kuri paredzēti lietošanai cilvēku un/vai dzīvnieku uzturā;

6.6.3. citus materiālus, kas var piesārņot iepriekšminētos produktus.

33. Hloroforms CAS Nr. 67-66-3

34. Oglekļa tetrahlorīds CAS Nr. 56-23-5

35. 1,1,2-trihloretāns CAS Nr. 79-00-5

36. 1,1,2,2-tetrahloretāns CAS Nr. 79-34-5

37. 1,1,1,2-tetrahloretāns CAS Nr. 630-20-6

38. Pentahloretāns CAS Nr. 76-01-7

39. 1,1- dihloretilēns CAS Nr. 75-35-4

40. 1,1,1- trihloretāns CAS Nr. 71-55-6

Aizliegts lietot koncentrācijās, ja tās ir 0,1 masas % un lielākas, vielās vai produktos, kurus piedāvā pārdošanai iedzīvotājiem vai difuzīvai izmantošanai, kā, piemēram, virsmas tīrīšanai vai audumu tīrīšanai.

Vielām un produktiem ar koncentrāciju 0,1 masas % vai vairāk uz iepakojuma jābūt marķējumam saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem "Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu klasifikācijas, marķēšanas un iepakošanas kārtība" un uzrakstam "Lietošanai vienīgi rūpnieciskās instalācijās!".

Šie nosacījumi neattiecas uz:

1) medicīnas un veterināriem izstrādājumiem;

2) kosmētikas izstrādājumiem.

41. Heksahloretāns (HCE) CAS Nr. 67-72-1 EINECS Nr. 2006664

Aizliegts izmantot krāsaino metālu ražošanā vai apstrādē.

42. Akumulatoru baterijas un to daļas, kas satur noteiktas bīstamas ķīmiskās vielas

1. No 2002.gada ir aizliegts piedāvāt tirgū:

1.1. sārma mangāna baterijas ilgstošai lietošanai ekstremālos apstākļos (piemēram, zemās (zem 0 °C) vai augstās (virs 50 °C) temperatūrās, triecienizturīgas), kuras satur vairāk nekā 0,05 % dzīvsudraba no svara;

1.2. visas citas sārma mangāna baterijas, kuras satur vairāk nekā 0,025 % dzīvsudraba no svara.

2. Šis aizliegums neattiecas uz sārma mangāna pogveida daļām un baterijām, kas sastāv no pogveida daļām. Šādas baterijas marķē saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas reglamentē ķīmisko vielu un ķīmisko produktu klasifikācijas, marķēšanas un iepakošanas kārtību, norādot atļauto savākšanas veidu saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas reglamentē atsevišķu bīstamas ķīmiskas vielas saturošu iekārtu un produktu lietošanas un marķēšanas prasības.

43. Vielas, kuras saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas reglamentē ķīmisko vielu un ķīmisko produktu klasifikācijas, marķēšanas un iepakošanas kārtību, klasificētas kā uzliesmojošas, viegli uzliesmojošas vai īpaši viegli uzliesmojošas un tiek atbilstoši marķētas

1. Aizliegts lietot kā vielu vai produktu sastāvdaļu aerosolu ģeneratoros, kuri paredzēti pārdošanai mazumtirdzniecībā un izmantošanai izklaides pasākumos vai dekorēšanai (piemēram, metāliskie mirdzumi, mākslīgais sniegs un sarma, skaņu spilveni, līmvielas, aerosoli, ekskrementu imitācija, ragu imitācija, dekoratīvās pārslas un putas, mākslīgie zirnekļu tīkli, smirdbumbas).

2. Uz aerosolu iepakojuma ir marķējums saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas reglamentē ķīmisko vielu un ķīmisko produktu klasifikācijas, marķēšanas un iepakošanas kārtību, un skaidri salasāms un neizdzēšams uzraksts "Paredzēts tikai profesionāliem lietotājiem".

3. Ja minētie izstrādājumi neatbilst norādītajām prasībām, tos aizliegts piedāvāt tirgū.

44. Hloralkāni, C10-C13 (īsās ķēdes hlorētie parafīni)Aizliegts piedāvāt tirgū un lietot metālapstrādē un ādu noslēguma apstrādē (apretūra) kā vielu vai produktu sastāvdaļu koncentrācijā, kas ir lielāka par 1 %.
45. Azokrāsvielas1.Azokrāsvielas, kurām reducēšanās rezultātā no vienas vai vairākām azogrupām var izdalīties viens vai vairāki aromātiskie amīni (5.pielikuma 1.punkts) koncentrācijā (kuru var noteikt ar 5.pielikuma 3.punktā minētajām testēšanas metodēm) virs 0,003% no galaprodukta masas, aizliegts lietot tekstila un ādas izstrādājumos, kuri atrodas tiešā un ilgstošā saskarē ar ķermeņa ādu vai mutes dobumu, tādos kā:

1.1.apģērbs, gultas piederumi, dvieļi, šinjoni, parūkas, cepures, guļammaisi, bērnu autiņi un citi higiēnas priekšmeti;

1.2.apavi, cimdi, rokas pulksteņu siksnas, rokassomas, naudas maki, kabatas portfeļi, portfeļi, krēslu pārklāji, kaklā nēsājami maki;

1.3.rotaļlietas no tekstila vai ādas, kā arī rotaļlietas ar ādas vai tekstila apģērbu un rotājumiem;

1.4.dzija un audumi, kas paredzēti patērētāju lietošanai.

2.Aizliegts piedāvāt tirgū ierobežojuma nosacījumu 1.1., 1.2., 1.3. un 1.4.apakšpunktā minētos tekstila un ādas izstrādājumus, ja tie neatbilst ierobežojuma nosacījumu 1.punktā noteiktajām prasībām.

Līdz 2005.gada 1.janvārim šīs prasības var nepiemērot tekstilmateriāliem, kuri izgatavoti no otrreizēji pārstrādātas šķiedras, ja šo šķiedru iepriekšējās krāsošanas atlikumu izdalīto amīnu (saskaņā ar 5.pielikuma 1.punkta sarakstu) koncentrācija ir mazāka par 0,007% no masas.

3.Azokrāsvielas (5.pielikuma 2.punkts) aizliegts piedāvāt tirgū vai lietot tekstila un ādas izstrādājumu krāsošanai kā vielas vai produktu sastāvdaļas koncentrācijā, kas ir lielāka par 0,1% no masas.

46. Pentabromdifenilēteris C12H5Br5O
Oktabromdifenilēteris C12H2Br8O
Sākot ar 2004.gada 15.augustu, ir aizliegts:

1.Piedāvāt tirgū un lietot kā vielas vai produktu sastāvdaļas koncentrācijā, kas ir lielāka par 0,1% no masas.

2.Piedāvāt tirgū izstrādājumus, ja attiecīgie izstrādājumi vai to liesmu slāpējošās daļas satur šīs vielas koncentrācijā, kas ir lielāka par 0,1% no masas.

3.Līdz 2006.gada 31.martam šī punkta 1. un 2.apakšpunkts neattiecas uz pentabromdifenilētera izmantošanu gaisa kuģu avārijas evakuācijas sistēmās.

47. Nonilfenols C6H4(OH)C9H19
Nonilfenoletoksilāts (C2H4O)nC15H24O
Sākot ar 2005.gada 17.janvāri, ir aizliegts piedāvāt tirgū vai lietot kā vielas vai produktu sastāvdaļas koncentrācijā, kas ir vienāda ar 0,1% no masas vai lielāka par to, šādam nolūkam:

1.Ražošanas un biroju telpu tīrīšanai, izņemot kontrolējamās slēgtās sausās tīrīšanas sistēmās, kur notiek mazgājošā šķidruma atkārtota izmantošana (recirkulācija) vai sadedzināšana, kā arī tīrīšanas sistēmās ar īpašu apstrādi, kur mazgājošais šķidrums tiek recirkulēts vai sadedzināts.

2.Tīrīšanai mājsaimniecībā.

3.Tekstilizstrādājumu un ādas apstrādei, izņemot apstrādes procesus, pēc kuriem apstrādes ūdeņi nenonāk notekūdeņos, kā arī sistēmās ar īpašu apstrādi, kad izmantotais apstrādes ūdens pirms ievadīšanas bioloģiskās attīrīšanas sistēmās tiek attīrīts, pilnībā atdalot no tā organisko frakciju (aitādu attaukošana).

4.Emulgatoros, ko izmanto lopkopībā govs tesmeņa pupu iemērcēšanai un tīrīšanai.

5.Metālapstrādē, izņemot kontrolējamās slēgtās sistēmās, kur notiek mazgājošā šķidruma recirkulācija vai sadedzināšana.

6.Celulozes un papīra ražošanā.

7.Kosmētikas līdzekļos.

8.Citos personiskās higiēnas līdzekļos, izņemot spermicīdus.

9.Kā palīgvielas pesticīdos un biocīdos. Augu aizsardzības līdzekļus un biocīdus, kas reģistrēti pirms 2003.gada 17.jūlija, atļauts piedāvāt tirgū vai lietot līdz to reģistrācijas derīguma termiņa beigām.

48. Cements1.Sākot ar 2005.gada 17.janvāri, ir aizliegts piedāvāt tirgū un lietot cementu un cementu saturošus izstrādājumus, ja tie pēc hidratācijas satur šķīstošo hromu (VI) vairāk par 0,0002% no cementa kopējā sausā svara.

2.Ja tiek izmantoti reducējoši aģenti, uz katra cementa vai cementu saturoša izstrādājuma iepakojuma ir marķējums saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas reglamentē ķīmisko vielu un ķīmisko produktu klasifikācijas, marķēšanas un iepakošanas kārtību, un labi salasāma un neizdzēšama informācija par iepakošanas datumu, uzglabāšanas nosacījumiem un uzglabāšanas laika periodu, kurā saglabājas reducējošā aģenta aktivitāte, uzturot šķīstošā hroma (VI) saturu zem 1.punktā norādītās robežvērtības.

3.Izņēmuma kārtā ierobežojuma nosacījumu 1. un 2.punktā minētos ierobežojumus neattiecina uz cementa un cementu saturošu izstrādājumu piedāvāšanu tirgū un lietošanu slēgtos un pilnīgi kontrolējamos noslēgtos automatizētos procesos, kuros darbs tiek veikts vienīgi ar iekārtām un nepastāv iespēja saskarei ar ādu.

49. Toluols CAS Nr. 108-88-3

Nedrīkst laist tirgū vai izmantot kā vielu vai produktu (preparātu) sastāvdaļu koncentrācijā, kas sasniedz vai pārsniedz 0,1 masas % adhezīvos un smidzināmās krāsās, kuras paredzētas pārdošanai plašai sabiedrībai.

50. Trihlorbenzols CAS Nr. 120-82-1

Nedrīkst laist tirgū vai izmantot kā vielu vai produktu (preparātu) sastāvdaļu koncentrācijā, kas sasniedz vai pārsniedz

0,1 masas % jebkādos pielietojumos, izņemot

– kā sintēzes starpproduktu vai

– kā šķīdinātāju hlorēšanas reakciju procesā, ko veic slēgtās ķīmiskās iekārtās, vai

– 1,3,5-trinitro – 2,4,6-triaminobenzola (TATB) ražošanai.

51. Policikliskie aromātiskie ogļūdeņraži (PAO)

51.1. Benzo(a)pirēns (BaP) CAS Nr. 50-32-8

51.2. Benzo(e)pirēns (BeP) CAS Nr. 192-97-2

51.3. Benzo(a)antracēns (BaA) CAS Nr. 56-55-3

51.4. Hrizēns (CHR) CAS Nr. 218-01-9

51.5. Benzo(b)fluorantēns (BbFA) CAS Nr. 205-99-2

51.6. Benzo(j)fluorantēns (BjFA) CAS Nr. 205-82-3

51.7. Benzo(k)fluorantēns (BkFA) CAS Nr. 207-08-9

51.8. Dibenzo(a, h)antracēns (DBAhA) CAS Nr. 53-70-3

1) Pildeļļas nedrīkst laist tirgū un lietot riepu vai to daļu

ražošanā, ja tās satur:

– vairāk nekā 1 mg/kg BaP vai

– vairāk nekā 10 mg/kg kopsummu no visiem uzskaitītajiem PAO.

Šie limiti tiek uzskatīti par izpildītiem, ja policiklisko aromātisko vielu (PCA) saturs ir mazāks nekā 3 masas %, mērot saskaņā ar Naftas institūta metodi IP346:1998 (PCA noteikšana neizmantotās eļļošanas pamateļļās un naftas frakcijās bez asfaltēna – dimetilsulfoksīda ekstrahēšanas refraktīvā indeksa metode), ar nosacījumu, ka atbilstību BaP un uzskaitīto PAO robežvērtībām, kā arī mērījumu rezultātu korelāciju ar PCA ekstraktu ražotājs vai importētājs pārbauda ik pēc 6 mēnešiem vai pēc katras ievērojamas darbības izmaiņas, atkarībā no tā, kurš no šiem termiņiem iestājas agrāk.

2) Riepas un atjaunošanai paredzētus protektorus, kas ražoti pēc 2010.gada 1.janvāra, nedrīkst laist tirgū, ja tie satur pildeļļas, kas pārsniedz šī pielikuma 51.punkta 2.ailes 1.apakšpunktā minētos limitus.

Šie limiti tiek uzskatīti par izpildītiem, ja vulkanizētas gumijas sastāvdaļas nepārsniedz limitu 0,35 % HBay, mērot un aprēķinot saskaņā ar LVS ISO 21461: 2006 “Gumija – Vulkanizēto gumijas sastāvdaļu eļļas aromātiskuma noteikšana”.

3) Izņēmuma kārtā šī pielikuma 51.punkta 2.ailes 2.punktu nepiemēro atjaunotām riepām, ja to protektors nesatur pildeļļas, kas pārsniedz šī pielikuma 51.punkta 2.ailes 1.apakšpunktā minētos limitus.

52. Turpmāk norādītie ftalāti (vai citi CAS un EINECS numuri, kas attiecas uz šo vielu):

di-(2-etilheksil) ftalāts (DEHP) CAS Nr. 117-81-7 EINECS Nr. 204-211-0

dibutilftalāts (DBP) CAS Nr. 84-74-2 EINECS Nr. 201-557-4

benzilbutilftalāts (BBP) CAS Nr. 85-68-7 EINECS Nr. 201-622-7

Nedrīkst lietot kā vielas vai produktu (preparātu) sastāvdaļas koncentrācijā, kas pārsniedz 0,1 % no plastificētā materiāla masas rotaļlietās un bērnu aprūpes precēs (bērnu aprūpes prece ir izstrādājums, kas paredzēts, lai veicinātu bērnu iemigšanu, bērnu nomierināšanai, higiēnai, barošanai vai domāts bērniem sūkāšanai).

Rotaļlietas un bērnu aprūpes preces, kurās šo ftalātu koncentrācija pārsniedz minēto ierobežojumu, nedrīkst laist tirgū.

52.a. Turpmāk norādītie ftalāti (vai citi CAS un EINECS numuri, kas attiecas uz šo vielu):

diizononilftalāts (DINP) CAS Nr. 28553-12-0 un 68515-48-0 EINECS Nr. 249-079-5 un 271-090-9

diizodecilftalāts (DIDP) CAS Nr. 26761-40-0 un 68515-49-1 EINECS Nr. 247-977-1 un 271-091-4

- dinoktilftalāts (DNOP) CAS Nr. 117-84-0 EINECS Nr. 204-214-7

Nedrīkst lietot kā vielas vai produktu (preparātu) sastāvdaļas koncentrācijā, kas pārsniedz 0,1 % no plastificētā materiāla masas rotaļlietās un bērnu aprūpes precēs, kuras bērni var bāzt mutē. Rotaļlietas un bērnu aprūpes preces, kurās šo ftalātu koncentrācija pārsniedz minēto ierobežojumu, nedrīkst laist tirgū.

* Kodi atbilst Latvijas preču kombinētajai nomenklatūrai.

Labklājības ministrs R.Jurdžs
2.pielikums
Ministru kabineta
2000.gada 25.aprīļa noteikumiem Nr.158
Kancerogēnās, mutagēnās un reproduktīvajai sistēmai toksiskās vielas

(Pielikums MK 13.02.2007. noteikumu Nr.124 redakcijā)

1. Šo noteikumu 1.pielikuma 29., 30. un 31.punktā minētās kancerogēnās, mutagēnās un reproduktīvajai sistēmai toksiskās ķīmiskās vielas, kuras paredzētas pārdošanai mazumtirdzniecībā, aizliegts lietot kā vielas vai produktu sastāvdaļas koncentrācijā, kas ir vienāda vai lielāka par to, kas norādīta normatīvajos aktos, kuri nosaka bīstamo ķīmisko vielu sarakstu. Ja normatīvajos aktos, kuri nosaka bīstamo ķīmisko vielu sarakstu, pieļaujamās koncentrācijas nav dotas, tad tās atbilst normatīvajos aktos par ķīmisko vielu un ķīmisko produktu klasificēšanas, marķēšanas un iepakošanas kārtību noteiktajām prasībām.

2. Uz šādu vielu un produktu iepakojuma ir marķējums saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas reglamentē ķīmisko vielu un ķīmisko produktu klasifikācijas, marķēšanas un iepakošanas kārtību, un skaidri salasāms un neizdzēšams uzraksts “Paredzēts tikai profesionāliem lietotājiem. Uzmanību! Izvairīties no iedarbības pirms lietošanas iepazīties ar lietošanas instrukciju!”.

3. Pirmās kategorijas kancerogēnās vielas (1.pielikuma 29.punkts):

Nr.
p.k.

Vielas

Indeksa Nr.

EK Nr.

CAS Nr.

Piezīmes

1.

Hroma trioksīds

024-001-00-0

215-607-8

1333-82-0

E

2.

Cinka hromāti, ieskaitot kālija cinka hromātu

024-007-00-3

...

3.

Niķeļa monoksīds

028-003-00-2

215-215-7

1313-99-1

.

4.

Niķeļa dioksīds

028-004-00-8

234-823-3

12035-36-8

.

5.

Diniķeļa trioksīds

028-005-00-3

215-217-8

1314-06-3

.

6.

Niķeļa sulfīds

028-006-00-9

240-841-2

16812-54-7

.

7.

Niķeļa subsulfīds

028-007-00-4

234-829-6

12035-72-2

.

8.

Diarsēna trioksīds; arsēna trioksīds

033-003-00-0

215-481-4

1327-53-3

.

9.

Arsēna pentoksīds; arsēna oksīds

033-004-00-6

215-116-9

1303-28-2

.

10.

Arsēnskābe un tās sāļi

033-005-00-1

...

11.

Svina hidrogenarsenāts

082-011-00-0

232-064-2

7784-40-9

.

12.

Butāns (satur ≥ 0,1 % butadiēna) (203-450-8), [1]

601-004-01-8

203-448-7 [1]

106-97-8 [1]

C, S

13.

Izobutāns (satur ≥ 0,1 % butadiēna) (203-450-8), [2]

.

200-857-2 [2]

75-28-5 [2]

.

14.

1,3-butadiēns; buta-1,3-diēns

601-01 3-00-X

203-450-8

106-99-0

D

15.

Benzols

601-020-00-8

200-753-7

71-43-2

E

16.

Trietilarsenāts

601-067-00-4

427-700-2

15606-95-8

.

17.

Vinilhlorīds; hloretilēns

602-023-00-7

200-831-0

75-01-4

.

18.

Bis(hlormetil)ēteris

603-046-00-5

208-832-8

542-88-1

.

19.

Hlormetilmetilēteris; hlordimetilēteris

603-075-00-3

203-480-1

107-30-2

.

20.

2-naftilamīns; beta-naftilamīns

612-022-00-3

202-080-4

91-59-8

E

21.

Benzidīns; 4,4’-diaminodifenils; difenil-4,4’-ilēndiamīns

612-042-00-2

202-199-1

92-87-5

E

22.

Benzidīna sāļi

612-070-00-5

...

23.

2-naftilamīna sāļi

612-071-00-0

...

24.

Difenil-4-ilamīns; ksenilamīns; 4-aminodifenils

612-072-00-6

202-177-1

92-67-1

.

25.

Difenil-4-ilamīna sāļi; ksenilamīna sāļi; 4-aminodifenila sāļi

612-073-00-1

...

26.

Akmeņogļu darva; ogļu darva
(Akmeņogļu sausās pārtvaices blakusprodukts. Gandrīz melna, bieza masa. Aromātisko ogļūdeņražu, fenola rindas savienojumu, slāpekļa bāzu un tiofēna dažāda sastāva kombinācija.)

648-081-00-7

232-361-7

8007-45-2

.

27.

Augsttemperatūras akmeņogļu darva; ogļu darva
(Kondensācijas produkts, kas iegūts, atdzesējot gāzi gandrīz līdz istabas temperatūrai, kas izdalās akmeņogļu sausajā pārtvaicē augstā temperatūrā (augstāk par 700 oC (1292 oF)). Melns, viskozs šķidrums, blīvāks par ūdeni. Sastāv galvenokārt no kondensēto aromātisko ogļūdeņražu dažāda maisījuma. Var saturēt arī nelielus daudzumus fenola rindas savienojumu un aromātisko slāpekļa bāzu.)

648-082-00-2

266-024-0

65996-89-6

.

28.

Zemtemperatūras akmeņogļu darva; ogļu darva
(Kondensācijas produkts, kas iegūts, atdzesējot gandrīz līdz istabas temperatūrai gāzi, kas izdalās akmeņogļu sausajā pārtvaicē zemā temperatūrā (zemāk par 700 oC (1292 oF)). Melns, viskozs šķidrums, blīvāks par ūdeni. Sastāv galvenokārt no kondensētajiem aromātiskajiem ogļūdeņražiem, fenola rindas savienojumiem, aromātiskajām slāpekļa bāzēm un to alkilatvasinājumiem.)

648-083-00-8

266-025-6

65996-90-9

.

29.

Brūnogļu darva
(Eļļa, ko iegūst, destilējot brūnogļu darvu. Sastāv galvenokārt no alifātiskajiem, naftēnu rindas un mono- līdz tricikliskiem aromātiskajiem ogļūdeņražiem, to alkilatvasinājumiem, heteroaromātiskajiem savienojumiem un mono- un dicikliskiem fenoliem ar viršanas temperatūru intervālā aptuveni 150 oC–360 oC (302 oF–680 oF).)

648-145-00-4

309-885-0

101316-83-0

30.

Zemtemperatūras brūnogļu darva
(Darva, kas iegūta brūnogļu gazifikācijas un karbonizācijas procesā zemās temperatūrās, sastāv galvenokārt no alifātiskajiem, naftēnu rindas un cikliskajiem aromātiskajiem ogļūdeņražiem, heteroaromātiskajiem ogļūdeņražiem un cikliskajiem fenoliem.)

648-146-00-X

309-886-6

101316-84-1

.

31.

Destilāti (naftas), vieglo parafīnu frakcija; nerafinēta vai daļēji rafinēta jēlnafta
(Dažāda sastāva ogļūdeņražu kombinācija, kas rodas, destilējot vakuumā atmosfēras spiedienā destilētas jēlnaftas atlikumu. Tas sastāv pārsvarā no ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu no C15 līdz C30 un veido gatavo eļļu ar viskozitāti zemāku par 100 SUS 100 oF temperatūrā (19 cSt 40 oC temperatūrā). Tā satur relatīvi lielu daļu piesātināto alifātisko ogļūdeņražu, kas ir raksturīgi šim jēlnaftas destilācijas diapazonam.)

649-050-00-0

265-051-5

64741-50-0

.

32.

Destilāti (naftas), smago parafīnu frakcija; nerafinētā vai daļēji rafinētā jēlnafta (Dažāda sastāva ogļūdeņražu kombinācija, kas rodas, destilējot vakuumā atmosfēras spiedienā destilētas jēlnaftas atlikumu. Tas sastāv pārsvarā no ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu no C20 līdz C50 un veido gatavo eļļu ar viskozitāti ne zemāku par 100 SUS 100 oF temperatūrā (19 cSt 40 oC temperatūrā). Satur relatīvi lielu daļu piesātināto alifātisko ogļūdeņražu.)

649-051-00-6

265-052-0

64741-51-1

.

33.

Destilāti (naftas), vieglo naftēnu frakcija; nerafinēta vai daļēji rafinēta jēlnafta
(Ogļūdeņražu dažāda sastāva kombinācija, kas rodas, destilējot vakuumā atmosfēras spiedienā destilētas jēlnaftas atlikumu. Tas sastāv pārsvarā no ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu no C15 līdz C30 un veido gatavo eļļu ar viskozitāti zemāku par 100 SUS 100 oF temperatūrā (19 cSt 40 oC temperatūrā). Tā satur relatīvi nelielu daudzumu normālo parafīnu.)

649-052-00-1

265-053-6

64741-52-2

34.

Destilāti (naftas), smago naftēnu frakcija; nerafinēta vai daļēji rafinēta jēlnafta
(Ogļūdeņražu dažāda sastāva kombinācija, kas rodas, destilējot vakuumā atmosfēras spiedienā destilētas jēlnaftas atlikumu. Tas sastāv pārsvarā no ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu no C20 līdz C50 un veido gatavo eļļu ar viskozitāti ne zemāku par 100 SUS 100 oF temperatūrā (19 cSt 40 oC temperatūrā). Tā satur relatīvi maz normālo parafīnu.)

649-053-00-7

265-054-1

64741-53-3

35.

Destilāti (naftas), ar skābi apstrādāta smago naftēnu frakcija; nerafinēta vai daļēji rafinēta jēlnafta
(Ogļūdeņražu dažāda sastāva kombinācija, kas iegūta kā rafināts apstrādē ar sērskābi. Tā sastāv pārsvarā no ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu no C20 līdz C50 un veido gatavo eļļu ar viskozitāti ne zemāku par 100 SUS 100 oF temperatūrā (19 cSt 40 oC temperatūrā). Tā satur relatīvi maz normālo parafīnu.)

649-054-00-2

265-117-3

64742-18-3

.

36.

Destilāti (naftas), ar skābi apstrādāta vieglo naftēnu frakcija; nerafinēta vai daļēji rafinēta jēlnafta
(Ogļūdeņražu dažāda sastāva kombinācija, iegūta kā rafināts apstrādē ar sērskābi. Tā sastāv pārsvarā no ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu no C15 līdz C30 un veido gatavo eļļu ar viskozitāti zemāku par 100 SUS 100 oF temperatūrā (19 cSt 40 oC temperatūrā). Tā satur relatīvi maz normālo parafīnu.)

649-055-00-8

265-118-9

64742-19-4

.

37.

Destilāti (naftas), ar skābi apstrādāta smago parafīnu frakcija; nerafinēta vai daļēji rafinēta jēlnafta
(Ogļūdeņražu dažāda sastāva kombinācija, iegūta kā rafināts apstrādē ar sērskābi. Tā pārsvarā sastāv no piesātinātajiem ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt no C20 līdz C50 un veido gatavo eļļu ar viskozitāti ne zemāku par 100 SUS 100 oF temperatūrā (19 cSt 40 oC temperatūrā).)

649-056-00-3

265-119-4

64742-20-7

.

38.

Destilāti (naftas), ar skābi apstrādāta vieglo parafīnu frakcija; nerafinēta vai daļēji rafinēta jēlnafta
(Ogļūdeņražu dažāda sastāva kombinācija, iegūta kā rafināts apstrādē ar sērskābi. Tā pārsvarā sastāv no piesātinātajiem ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt no C15 līdz C30 un veido gatavo eļļu ar viskozitāti zemāku par 100 SUS 100 oF temperatūrā (19 cSt 40 oC temperatūrā).)

649-057-00-9

265-121-5

64742-21-8

.

39.

Destilāti (naftas), ķīmiski neitralizēta smago parafīnu frakcija; nerafinēta vai daļēji rafinēta jēlnafta
(Ogļūdeņražu dažāda sastāva kombinācija, kas iegūta skābo komponentu atdalīšanas procesā. Tā pārsvarā sastāv no ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt no C20 līdz C50 un veido gatavo eļļu ar viskozitāti ne zemāku par 100 SUS 100 oF temperatūrā (19 cSt 40 oC temperatūrā). Tā satur relatīvi daudz alifātisko ogļūdeņražu.)

649-058-00-4

265-127-8

64742-27-4

.

40.

Destilāti (naftas), ķīmiski neitralizēta vieglo parafīnu frakcija; nerafinēta vai daļēji rafinēta jēlnafta
(Ogļūdeņražu dažāda sastāva kombinācija, kas rodas skābo komponentu atdalīšanas procesā. Tā sastāv no ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt no C15 līdz C30 un veido gatavo eļļu ar viskozitāti ne zemāku par 100 SUS 100 oF temperatūrā (19 cSt 40 oC temperatūrā.)

649-059-00-X

265-128-3

64742-28-5

.

41.

Destilāti (naftas), ķīmiski neitralizēta smago naftēnu frakcija; nerafinēta vai daļēji rafinēta jēlnafta
(Ogļūdeņražu dažāda sastāva kombinācija, kas rodas skābo komponentu atdalīšanas procesā. Tā sastāv no ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt no C20 līdz C50 un veido gatavo eļļu ar viskozitāti ne zemāku par 100 SUS 100 oF temperatūrā (19 cSt 40 oC temperatūrā). Tā satur relatīvi maz normālo parafīnu.)

649-060-00-5

265-135-1

64742-34-3

.

42.

Destilāti (naftas), ķīmiski neitralizēta vieglo naftēnu frakcija; nerafinēta vai daļēji rafinēta jēlnafta
(Ogļūdeņražu dažāda sastāva kombinācija, kas rodas skābo komponentu atdalīšanas procesā. Tā sastāv no ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt no C15 līdz C30 un veido gatavo eļļu ar viskozitāti ne zemāku par 100 SUS 100 oF temperatūrā (19 cSt 40 oC temperatūrā). Tā satur relatīvi maz normālo parafīnu.)

649-061-00-0

265-136-7

64742-35-4

.

43.

Gāzes (naftas), ligroīna katalītiskā krekinga depropanizatora augšējā frakcija, satur daudz C3, nesatur skābes, naftas gāze [Sarežģīts ogļūdeņražu maisījums, kas iegūts katalītiskā krekinga ogļūdeņražu frakcionēšanā un apstrādāts, lai atdalītu skābos piemaisījumus. Tas sastāv no ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu no C2 līdz C4, galvenokārt C3.]

649-062-00-6

270-755-0

68477-73-6

H, K

44.

Gāzes (naftas), katalītiskā krekinga, naftas gāze [Sarežģīts ogļūdeņražu maisījums, ko iegūst, destilējot katalītiskā krekinga produktus. Tas sastāv galvenokārt no alifātiskajiem ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu diapazonā no C1 līdz C6.]

649-063-00-1

270-756-6

68477-74-7

H, K

45.

Gāzes (naftas), katalītiskā krekinga, satur daudz C1-5, naftas gāze [Sarežģīts ogļūdeņražu maisījums, ko iegūst, destilējot katalītiskā krekinga produktus. Tas sastāv no ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu no C1 līdz C6, galvenokārt C1 līdz C5.]

649-064-00-7

270-757-1

68477-75-8

H, K

46.

Gāzes (naftas), katalītiski polimerizēta ligroīna stabilizatora augšējā frakcija, satur daudz C2-4, naftas gāze [Sarežģīts ogļūdeņražu maisījums, iegūts katalītiski polimerizēta ligroīna frakcionēšanas stabilizācijā. Tas sastāv no alifātiskajiem ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu no C2 līdz C6, galvenokārt C2 līdz C4.]

649-065-00-2

270-758-7

68477-76-9

H, K

47.

Gāzes (naftas), katalītiskā riforminga, satur daudz C1-4, naftas gāze [Sarežģīts ogļūdeņražu maisījums, ko iegūst, destilējot katalītiskā riforminga produktus. Tas sastāv no ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu no C1 līdz C6, galvenokārt C1 līdz C4.]

649-066-00-8

270-760-8

68477-79-2

H, K

48.

Gāzes (naftas), C3-5 olefīnu-parafīnu alkilēšanas padeves, naftas gāze [Olefīnu un parafīnu ogļūdeņražu ar oglekļa atomu skaitu no C3 līdz C5 sarežģīts maisījums, ko izmanto kā padeves materiālu alkilēšanā. Apkārtējās vides temperatūras parasti pārsniedz šo maisījumu kritiskās temperatūras.]

649-067-00-3

270-765-5

68477-83-8

H, K

49.

Gāzes (naftas), ar lielu C4 saturu, naftas gāze [Sarežģīts ogļūdeņražu maisījums, ko iegūst, destilējot katalītiskās frakcionēšanas produktus. Tas sastāv no alifātiskajiem ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu no C3 līdz C5, galvenokārt C4.]

649-068-00-9

270-767-6

68477-85-0

H, K

50.

Gāzes (naftas), deetanizatora augšējā frakcija, naftas gāze [Katalītiskā krekinga procesa gāzes un gazolīna frakciju destilācijā iegūts sarežģīts ogļūdeņražu maisījums. Tas satur galvenokārt etānu un etilēnu.]

649-069-00-4

270-768-1

68477-86-1

H, K

51.

Gāzes (naftas), deizobutanizatora kolonnas augšējās frakcijas, naftas gāze [Butāna-butilēna plūsmas atmosfēras destilācijā iegūts sarežģīts ogļūdeņražu maisījums. Tas sastāv no alifātiskajiem ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu no C3 līdz C4.]

649-070-00-X

270-769-7

68477-87-2

H, K

52.

Gāzes (naftas), depropanizatora, sausas, ar lielu propēna saturu, naftas gāze [Sarežģīts ogļūdeņražu maisījums, ko iegūst, destilējot katalītiskā krekinga gāzes un benzīna frakcijas. Tas galvenokārt sastāv no propilēna ar nedaudz etāna un propāna.]

649-071-00-5

270-772-3

68477-90-7

H, K

53.

Gāzes (naftas), depropanizatora augšējās frakcijas, naftas gāze [Sarežģīts ogļūdeņražu maisījums, ko iegūst, destilējot katalītiskā krekinga produktus no gāzes un benzīna frakcijas. Tas sastāv no alifātiskajiem ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu no C2 līdz C4.]

649-072-00-0

270-773-9

68477-91-8

H, K

54.

Gāzes (naftas), gāzu reģenerācijas rūpnīcas depropanizatora augšējā frakcija, naftas gāze [Dažādu ogļūdeņražu plūsmu destilācijā iegūts sarežģīts ogļūdeņražu maisījums. Tas sastāv galvenokārt no ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu diapazonā no C1 līdz C4, galvenokārt no propāna.]

649-073-00-6

270-777-0

68477-94-1

H, K

55.

Gāzes (naftas), Girbatola iekārtas padeves, naftas gāze [Sarežģīts ogļūdeņražu maisījums, ko izmanto padevei Girbatola iekārtā, lai atdalītu sērūdeņradi. Tas sastāv no alifātiskajiem ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu no C2 līdz C4.]

649-074-00-1

270-778-6

68477-95-2

H, K

56.

Gāzes (naftas), izomerizētas, naftas frakcionēšanas iekārtas, ar lielu C4 saturu, nesatur sērūdeņradi, naftas gāze

649-075-00-7

270-782-8

68477-99-6

H, K

57.

Gāzes atlikums (naftas), katalītiskā krekinga dzidrinātas eļļas un termiskā krekinga vakuuma atlieku frakcionēšanas atteces, naftas gāze [Sarežģīts ogļūdeņražu maisījums, iegūts katalītiskā krekinga dzidrinātas eļļas un termiskā krekinga vakuuma atlieku frakcionēšanā. Tas sastāv galvenokārt no ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt diapazonā no C1 līdz C6.]

649-076-00-2

270-802-5

68478-21-7

H, K

58.

Gāzes atlikums (naftas), katalītiskā krekinga ligroīna stabilizācijas absorbera, naftas gāze [Sarežģīts ogļūdeņražu maisījums, iegūts katalītiskā krekinga ligroīna stabilizācijā. Tas sastāv galvenokārt no ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt diapazonā no C1 līdz C6.]

649-077-00-8

270-803-0

68478-22-8

H, K

59.

Gāzes atlikums (naftas), katalītiskā krekinga iekārtas, katalītiskā riforminga iekārtas un hidrodesulfuratora apvienotas frakcionēšanas iekārtas, naftas gāze [Sarežģīts ogļūdeņražu maisījums, iegūts, frakcionējot katalītiskā krekinga, katalītiskā riforminga un hidrodesulfurēšanas produktus, kas apstrādāti, lai aizvadītu skābos piemaisījumus. Tas sastāv galvenokārt no ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt diapazonā no C1 līdz C5.]

649-078-00-3

270-804-6

68478-24-0

H, K

60.

Gāzes atlikums (naftas), katalītiskā riforminga ligroīna stabilizatora, naftas gāze [Sarežģīts ogļūdeņražu maisījums, iegūts katalītiski riformēta ligroīna frakcionētā stabilizācijā. Tas sastāv galvenokārt no ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt diapazonā no C1 līdz C4.]

649-079-00-9

270-806-7

68478-26-2

H, K

61.

Gāzes atlikums (naftas), piesātinātas gāzes iekārtas jauktās plūsmas, ar lielu C4 saturu, naftas gāze [Sarežģīts ogļūdeņražu maisījums, iegūts tiešās destilācijas ligroīna, destilācijas gāzes atlikuma un katalītiskā riforminga ligroīna stabilizatora gāzes atlikuma frakcionēšanas stabilizācijā. Tas sastāv no ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu no C3 līdz C6, galvenokārt butāna un izobutāna.]

649-080-00-4

270-813-5

68478-32-0

H, K

62.

Gāzes atlikums (naftas), piesātinātas gāzes reģenerācijas iekārtas, ar lielu C1-2 saturu, naftas gāze [Sarežģīts ogļūdeņražu maisījums, iegūts destilāta gāzes atlikuma, tiešās destilācijas ligroīna, katalītiskā riforminga ligroīna stabilizatora gāzes atlikuma frakcionēšanā. Tas sastāv galvenokārt no ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu diapazonā no C1 līdz C5, galvenokārt no metāna un etāna

649-081-00-X

270-814-0

68478-33-1

H, K

63.

Gāzes atlikums (naftas), termiskā krekinga vakuuma atlikumi, naftas gāze [Sarežģīts ogļūdeņražu maisījums, iegūts no vakuuma atlikumu termiskā krekinga. Tas sastāv no ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt diapazonā no C1 līdz C5.]

649-082-00-5

270-815-6

68478-34-2

H, K

64.

Ogļūdeņraži ar lielu C3-4 saturu, naftas destilātu, naftas gāze [Sarežģīts ogļūdeņražu maisījums, iegūts jēlnaftas destilācijā un kondensācijā. Tas sastāv no ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu no C3 līdz C5, galvenokārt no C3 līdz C4.]

649-083-00-0

270-990-9

68512-91-4

H, K

65.

Gāzes (naftas), visa diapazona tiešās destilācijas ligroīna, deheksanizatora izvadāmā naftas gāze [Sarežģīts ogļ­ūdeņražu maisījums, iegūts tiešās destilācijas visa diapazona ligroīna frakcionēšanā. Tas sastāv no ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt diapazonā no C2 līdz C6.]

649-084-00-6

271-000-8

68513-15-5

H, K

66.

Gāzes (naftas), hidrokrekinga depropanizatora izvadāmās, ar lielu ogļūdeņražu saturu, naftas gāze [Sarežģīts ogļūdeņražu maisījums, ko iegūst, destilējot hidrokrekinga produktus. Tas sastāv galvenokārt no ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt diapazonā no C1 līdz C4. Tas var saturēt arī nelielus daudzumus ūdeņraža un sērūdeņraža.]

649-085-00-1

271-001-3

68513-16-6

H, K

67.

Gāzes (naftas), vieglā tiešās destilācijas ligroīna stabilizatora izvadāmās, naftas gāze [Sarežģīts ogļūdeņražu maisījums, iegūts tiešās destilācijas vieglā ligroīna stabilizācijā. Tas sastāv no piesātinātajiem alifātiskajiem ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt no C2 līdz C6.]

649-086-00-7

271-002-9

68513-17-7

H, K

68.

Atlikumi (naftas), alkilēšanas sadalīšanas iekārtas, ar lielu C4 saturu, naftas gāze [Sarežģīta sastāva atliekas no dažādu pārstrādes plūsmu destilācijas. Tās sastāv no ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu diapazonā no C4 līdz C5, galvenokārt no butāna, un to viršanas temperatūra ir aptuveni no –11,7 °C līdz 27,8 °C (11 °F līdz 82 °F).]

649-087-00-2

271-010-2

68513-66-6

H, K

69.

Ogļūdeņraži, C1-4, naftas gāze [Sarežģīts ogļūdeņražu maisījums, kas veidojas termiskā krekinga un absorbera darbībās un jēlnaftas destilācijā. Tas sastāv no ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu diapazonā no C1 līdz C4, galvenokārt no butāna, un to viršanas temperatūra ir aptuveni no –164 °C līdz –0,5 °C (–263 °F līdz 31 °F).]

649-088-00-8

271-032-2

68514-31-8

H, K

70.

Ogļūdeņraži, C1-4, attīrīti no sēra savienojumiem, naftas gāze [Sarežģīts ogļūdeņražu maisījums, ko iegūst ogļūdeņražu gāzu attīrīšanā no sēra savienojumiem, pārvēršot merkaptānus vai atdalot skābos piemaisījumus. Tas sastāv no ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt diapazonā no C1 līdz C4, un tā viršanas temperatūra ir aptuveni no –164 °C līdz –0,5 °C.]

649-089-00-3

271-038-5

68514-36-3

H, K

71.

Ogļūdeņraži, C1-3; naftas gāze [Sarežģīts ogļūdeņražu maisījums ar oglekļa atomu skaitu diapazonā no C1 līdz C3 un ar viršanas temperatūru aptuveni no –164 °C līdz –42 °C (–263 °F līdz –44 °F.]

649-090-00-9

271-259-7

68527-16-2

H, K

72.

Ogļūdeņraži, C1-4, debutanizēšanas frakcija, naftas gāze

649-091-00-4

271-261-8

68527-19-5

H, K

73.

Gāzes (naftas), C1-5, šķidras, naftas gāze [Sarežģīts ogļūdeņražu maisījums, ko iegūst jēlnaftas destilācijā un/vai kolonnas gāzeļļas krekingā. Tas sastāv no ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt diapazonā no C1 līdz C5.]

649-092-00-X

271-624-0

68602-83-5

H, K

74.

Ogļūdeņraži, C2-4; naftas gāze

649-093-00-5

271-734-9

68606-25-7

H, K

75.

Ogļūdeņraži, C3; naftas gāze

649-094-00-0

271-735-4

68606-26-8

H, K

76.

Gāzes (naftas), alkilēšanas padeves, naftas gāze [Sarežģīts ogļūdeņražu maisījums, iegūts gāzeļļas katalītiskajā krekingā. Tas sastāv no ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt diapazonā no C3 līdz C4.]

649-095-00-6

271-737-5

68606-27-9

H, K

77.

Gāzes (naftas), depropanizatora kuba atlieku frakcionēšanas izvadāmās, naftas gāze [Depropanizatora kuba atlieku frakcionēšanā iegūts sarežģīts ogļūdeņražu maisījums. Tas sastāv galvenokārt no butāna, izobutāna un butadiēna.]

649-096-00-1

271-742-2

68606-34-8

H, K

78.

Gāzes (naftas), pārstrādes uzņēmumu maisījums, naftas gāze [Dažādos procesos iegūts sarežģīts maisījums. Tas sastāv no ūdeņraža, sērūdeņraža un ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt diapazonā no C1 līdz C5.]

649-097-00-7

272-183-7

68783-07-3

H, K

79.

Gāzes (naftas), katalītiskā krekinga, naftas gāze [Sarežģīts ogļūdeņražu maisījums, ko iegūst, destilējot katalītiskā krekinga produktus. Tas sastāv galvenokārt no ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt diapazonā no C3 līdz C5.]

649-098-00-2

272-203-4

68783-64-2

H, K

80.

Gāzes (naftas), C2-4, attīrītas no sēra savienojumiem, naftas gāze [Sarežģīts ogļūdeņražu maisījums, ko iegūst naftas destilāta attīrīšanā no sēra savienojumiem, pārvēršot merkaptānus vai atdalot skābos piemaisījumus. Tas sastāv no piesātinātiem un nepiesātinātiem ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt diapazonā no C2 līdz C4, un tā viršanas temperatūra ir aptuveni no –51 °C līdz –34 °C (–60 °F līdz –30 °F).]

649-099-00-8

272-205-5

68783-65-3

H, K

81.

Gāzes (naftas), jēlnaftas frakcionēšanas izvadāmās, naftas gāze [Sarežģīts ogļūdeņražu maisījums, iegūts jēlnaftas frakcionēšanā. Tas sastāv no piesātinātajiem alifātiskajiem ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt diapazonā no C1 līdz C5.]

649-100-00-1

272-871-7

68918-99-0

H, K

82.

Gāzes (naftas), deheksanizatora izvadāmās, naftas gāze [Dažādu ligroīna plūsmu frakcionēšanā iegūts sarežģīts ogļūdeņražu maisījums. Tas sastāv no piesātinātajiem alifātiskajiem ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt diapazonā no C1 līdz C5.]

649-101-00-7

272-872-2

68919-00-6

H, K

83.

Gāzes (naftas), tiešās destilācijas vieglā ligroīna frakcionēšanas stabilizatora izvadāmās, naftas gāze [Sarežģīts ogļūdeņražu maisījums, iegūts tiešās destilācijas vieglā ligroīna frakcionēšanā. Tas sastāv no piesātinātajiem alifātiskajiem ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt diapazonā no C1 līdz C5.]

649-102-00-2

272-878-5

68919-05-1

H, K

84.

Gāzes (naftas), ligroīna unifainera desulfurēšanas kolonnas izvadāmās, naftas gāze [Sarežģīts ogļūdeņražu maisījums, iegūts ligroīna unifainera desulfurēšanā un atdalīts no ligroīna produkta. Tas sastāv no piesātinātajiem alifātiskajiem ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt diapazonā no C1 līdz C4.]

649-103-00-8

272-879-0

68919-06-2

H, K

85.

Gāzes (naftas), tiešās destilācijas ligroīna katalītiskā riforminga izvadāmās, naftas gāze [Sarežģīts ogļūdeņražu maisījums, iegūts tiešās destilācijas ligroīna katalītiskajā riformingā un visa efluenta frakcionēšanā. Tas sastāv no metāna, etāna un propāna]

649-104-00-3

272-882-7

68919-09-5

H, K

86.

Gāzes (naftas), virstošās fāzes katalītiskā krekinga iekārtas sadalītāja augšējās frakcijas, naftas gāze [Sarežģīts ogļūdeņražu maisījums, iegūts C3- C4 sadalītāja izejvielas frakcionēšanā. Tas sastāv galvenokārt no C3 ogļūdeņražiem.]

649-105-00-9

272-893-7

68919-20-0

H, K

87.

Gāzes (naftas), tiešās destilācijas stabilizatora izvadāmās, naftas gāze [Sarežģīts ogļūdeņražu maisījums, iegūts jēlnaftas destilācijai izmantojamās pirmās kolonnas šķidruma frakcionēšanā. Tas sastāv no piesātinātajiem alifātiskajiem ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt diapazonā no C1 līdz C4.]

649-106-00-4

272-883-2

68919-10-8

H, K

88.

Gāzes (naftas), katalītiskā krekinga ligroīna debutanizatora, naftas gāze [Sarežģīts ogļūdeņražu maisījums, iegūts katalītiskā krekinga ligroīna frakcionēšanā. Tas sastāv no ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt diapazonā no C1 līdz C4.]

649-107-00-X

273-169-3

68952-76-1

H, K

89.

Gāzes atlikums (naftas), katalītiskā krekinga destilāta un ligroīna stabilizatora, naftas gāze [Sarežģīts ogļūdeņražu maisījums, iegūts katalītiskā krekinga ligroīna un destilātu frakcionēšanā. Tas sastāv galvenokārt no ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt diapazonā no C1 līdz C4.]

649-108-00-5

273-170-9

68952-77-2

H, K

90.

Gāzes atlikums (naftas), termiskā krekinga destilāta, gāzeļļas un ligroīna absorbera, naftas gāze [Sarežģīts ogļūdeņražu maisījums, iegūts termiskā krekinga destilātu, ligroīna un gāzeļļas atdalīšanā. Tas sastāv galvenokārt no ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt diapazonā no C1 līdz C6.]

649-109-00-0

273-175-6

68952-81-8

H, K

91.

Gāzes atlikums (naftas), termiskā krekinga ogļūdeņražu frakcionēšanas stabilizatora, naftas koksēšanas, naftas gāze [Sarežģīts ogļūdeņražu maisījums, iegūts no ogļūdeņražu termiskā krekinga naftas koksēšanas frakcionēšanas stabilizēšanas. Tas sastāv no ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt diapazonā no C1 līdz C6.]

649-110-00-6

273-176-1

68952-82-9

H, K

92.

Gāzes (naftas), vieglā tvaika krekinga, konc. butadiēna, naftas gāze [Sarežģīts ogļūdeņražu maisījums, iegūts termiskā krekinga produktu destilācijā. Tas sastāv no ogļūdeņražiem galvenokārt ar oglekļa atomu skaitu C4.]

649-111-00-1

273-265-5

68955-28-2

H, K

93.

Gāzes (naftas), tiešās destilācijas ligroīna katalītiskā riforminga stabilizatora augšējā frakcija, naftas gāze [Sarežģīts ogļūdeņražu maisījums, iegūts tiešās destilācijas ligroīna katalītiskā riformingā un visa efluenta frakcionēšanā. Tas sastāv no piesātinātajiem alifātiskajiem ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt diapazonā no C2 līdz C4.]

649-112-00-7

273-270-2

68955-34-0

H, K

94.

Ogļūdeņraži, C4; naftas gāze

649-113-00-2

289-339-5

87741-01-3

H, K

95.

Alkāni, C1-4, ar lielu C3 saturu; naftas gāze

649-114-00-8

292-456-4

90622-55-2

H, K

96.

Gāzes (naftas), tvaika krekinga, ar lielu C3 saturu, naftas gāze [Sarežģīts ogļūdeņražu maisījums, ko iegūst, destilējot tvaika krekinga produktus. Tas sastāv galvenokārt no propilēna ar nedaudz propāna, un tā viršanas temperatūra ir aptuveni –70 °C līdz 0 °C diapazonā (–94 °F līdz 32 °F.]

649-115-00-3

295-404-9

92045-22-2

H, K

97.

Ogļūdeņraži, C4, tvaika krekinga destilāta, naftas gāze [Sarežģīts ogļūdeņražu maisījums, ko iegūst, destilējot tvaika krekinga produktus. Tas sastāv galvenokārt no ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu C4, galvenokārt no 1-butēna un 2-butēna, un satur arī butānu un izobutēnu, un tā viršanas temperatūra ir aptuveni diapazonā no –12 °C līdz 5 °C (10,4 °F līdz 41 °F)

649-116-00-9

295-405-4

92045-23-3

H, K

98.

Naftas gāzes, sašķidrinātas, attīrītas no sēra savienojumiem, C4 frakcija, naftas gāze [Sarežģīts ogļūdeņražu maisījums, ko iegūst sašķidrinātu naftas gāzu maisījuma attīrīšanā no sēra savienojumiem, oksidējot merkaptānus vai atdalot skābos piemaisījumus. Tas sastāv galvenokārt no C4 piesātinātiem un nepiesātinātiem ogļūdeņražiem.]

649-117-00-4

295-463-0

92045-80-2

H, K, S

99.

Rafināti (naftas), tvaika krekinga C4 frakcija, ekstrahēta ar vara amonija acetātu, C3-5 un nepiesātināta C3-5, nesatur butadiēnu, naftas gāze

649-119 -00-5

307-769-4

97722-19-5

H, K

100.

Gāzes (naftas), amīnu sistēmas padeves, pārstrādes iekārtas gāze [Gāze, ko padod amīnu sistēmā, lai aizvadītu sērūdeņradi. Tā sastāv no ūdeņraža. Var būt klāt arī oglekļa monoksīds, oglekļa dioksīds, sērūdeņradis un alifātiskie ogļūdeņraži ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt diapazonā no C1 līdz C5.]

649-120-00-0

270-746-1

68477-65-6

H, K

101.

Gāzes (naftas), benzola agregāta hidrogēndesulfurēšanas iekārtas, izvadāmās, pārstrādes iekārtas gāze [Izvadāmā gāze, kas rodas benzola agregātā. Tā sastāv no ūdeņraža. Var būt klāt arī oglekļa monoksīds un ogļūdeņraži ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt diapazonā no C1 līdz C6, iekļaujot benzolu.]

649-121-00-6

270-747-7

68477-66-7

H, K

102.

Gāzes (naftas), benzola agregāta recirkulācijas, ar lielu ūdeņraža saturu, pārstrādes iekārtas gāze [Sarežģīts ogļūdeņražu maisījums, ko iegūst benzola agregāta gāzu recirkulācijā. Tas sastāv galvenokārt no ūdeņraža ar dažādiem nelieliem daudzumiem oglekļa monoksīda un ogļūdeņražu ar oglekļa atomu skaitu diapazonā no C1 līdz C6.]

649-122-00-1

270-748-2

68477-67-8

H, K

103.

Gāzes (naftas), jauktas eļļas, ar lielu ūdeņraža un slāpekļa saturu, pārstrādes iekārtas gāze [Jauktas eļļas destilācijā iegūts sarežģīts ogļūdeņražu maisījums. Tas sastāv galvenokārt no ūdeņraža un slāpekļa ar dažādiem nelieliem daudzumiem oglekļa monoksīda, oglekļa dioksīda un alifātisko ogļūdeņražu ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt diapazonā no C1 līdz C5.]

649-123-00-7

270-749-8

68477-68-9

H, K

104.

Gāzes (naftas), katalītiskā riforminga ligroīna kolonnas augšējā frakcija, pārstrādes iekārtas gāze [Sarežģīts ogļūdeņražu maisījums, iegūts katalītiskā riforminga ligroīna stabilizācijā. Tas sastāv no ūdeņraža un piesātinātajiem ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt diapazonā no C1 līdz C4.]

649-124-00-2

270-759-2

68477-77-0

H, K

105.

Gāzes (naftas), C6-C8 katalītiskā riforminga recirkulācijas, pārstrādes iekārtas gāze [Sarežģīts ogļūdeņražu maisījums, iegūts C6-C8 padeves katalītiskā riforminga produktu destilācijā un laists recirkulācijā, lai saglabātu ūdeņradi. Tas sastāv galvenokārt no ūdeņraža. Tas var saturēt arī nelielus daudzumus oglekļa monoksīda, oglekļa dioksīda, slāpekļa un alifātisko ogļūdeņražu ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt diapazonā no C1 līdz C6.]

649-125-00-8

270-761-3

68477-80-5

H, K

106.

Gāzes (naftas), C6-8 katalītiskā riforminga recirkulācijas, pārstrādes iekārtas gāze [Sarežģīts ogļūdeņražu maisījums, iegūts C6-C8 padeves katalītiskā riforminga produktu destilācijā. Tas sastāv no ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt diapazonā no C1 līdz C5 un ūdeņraža.]

649-126-00-3

270-762-9

68477-81-6

H, K

107.

Gāzes (naftas), C6-C8 izejvielu katalītiskā riforminga recirkulācijas, ar lielu ūdeņraža saturu, pārstrādes iekārtas gāze

649-127-00-9

270-763-4

68477-82-7

H, K

108.

Gāzes (naftas), C2 saturošā atteces plūsmas, pārstrādes iekārtas gāze [Sarežģīts ogļūdeņražu maisījums, iegūts ūdeņraža ekstrakcijā no gāzes plūsmas, kas sastāv galvenokārt no ūdeņraža ar nelieliem daudzumiem slāpekļa, oglekļa monoksīda, metāna, etāna un etilēna. Tas satur galvenokārt tādus ogļūdeņražus kā metāns, etāns un etilēns ar nelieliem daudzumiem ūdeņraža, slāpekļa un oglekļa monoksīda.]

649-128-00-4

270-766-0

68477-84-9

H, K

109.

Gāzes (naftas), sausas, skābas, izvadāmas no gāzu koncentrēšanas iekārtas, pārstrādes iekārtas gāze [Sarežģīts sausu gāzu maisījums no gāzu koncentrēšanas iekārtas. Tas sastāv no ūdeņraža, sērūdeņraža un ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt diapazonā no C1 līdz C3.]

649-129-00-X

270-774-4

68477-92-9

H, K

110.

Gāzes (naftas), gāzu koncentrēšanas resorbera destilācijas, pārstrādes iekārtas gāze [Sarežģīts ogļūdeņražu maisījums, iegūts gāzu koncentrēšanas resorbera apvienoto gāzu plūsmu destilācijā. Tas sastāv galvenokārt no ūdeņraža, oglekļa monoksīda, oglekļa dioksīda, slāpekļa, sērūdeņraža un ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt diapazonā no C1 līdz C3.]

649-130-00-5

270-776-5

68477-93-0

H, K

111.

Gāzes (naftas), ūdeņraža absorbera izvadāmās, pārstrādes iekārtas gāze [Sarežģīts maisījums, iegūts, absorbējot ūdeņradi no plūsmas ar lielu ūdeņraža saturu. Tas sastāv no ūdeņraža, oglekļa monoksīda, slāpekļa un metāna ar nelieliem daudzumiem C2 ogļūdeņražu.]

649-131-00-0

270-779-1

68477-96-3

H, K

112.

Gāzes (naftas), ar lielu ūdeņraža saturu, pārstrādes iekārtas gāze [Sarežģīts maisījums, atdalīts kā gāze no ogļūdeņražu gāzēm izsaldējot. Tas sastāv galvenokārt no ūdeņraža ar dažādiem nelieliem daudzumiem oglekļa monoksīda, slāpekļa un metāna, un C2 ogļūdeņražu.]

649-132-00-6

270-780-7

68477-97-4

H, K

113.

Gāzes (naftas), no pārstrādātas jauktas eļļas attīrīšanas ar ūdeņradi, ar lielu ūdeņraža un slāpekļa saturu, pārstrādes iekārtas gāze [Sarežģīts maisījums, iegūts no pārstrādātas ar ūdeni attīrītas jauktas eļļas. Tas sastāv galvenokārt no ūdeņraža un slāpekļa ar dažādiem nelieliem daudzumiem oglekļa monoksīda, oglekļa dioksīda un ogļūdeņražu ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt diapazonā no C1 līdz C5.]

649-133-00-1

270-781-2

68477-98-5

H, K

114.

Gāzes (naftas), recirkulācijas, ar lielu ūdeņraža saturu, pārstrādes iekārtas gāze [Sarežģīts maisījums, iegūts no recirkulācijas reaktora gāzēm. Tas sastāv galvenokārt no ūdeņraža ar dažādiem nelieliem daudzumiem oglekļa monoksīda, oglekļa dioksīda, slāpekļa, sērūdeņraža un piesātināto alifātisko ogļūdeņražu ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt diapazonā no C1 līdz C5.]

649-134-00-7

270-783-3

68478-00-2

H, K

115.

Gāzes (naftas) riforminga iekārtai sagatavotas, ar lielu ūdeņraža saturu, pārstrādes iekārtas gāze [No riforminga iekārtām iegūts sarežģīts maisījums. Tas sastāv galvenokārt no ūdeņraža ar dažādiem nelieliem daudzumiem oglekļa monoksīda un alifātisko ogļūdeņražu ar oglekļa atomu skaitu diapazonā no C1 līdz C5.]

649-135-00-2

270-784-9

68478-01-3

H, K

116.

Gāzes (naftas), riforminga iekārtas attīrīšanas ar ūdeņradi, pārstrādes iekārtas gāze [Riforminga iekārtas attīrīšanā ar ūdeni iegūts sarežģīts maisījums. Tas sastāv galvenokārt no ūdeņraža, metāna un etāna ar dažādiem nelieliem daudzumiem sērūdeņraža un alifātisko ogļūdeņražu ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt diapazonā no C3 līdz C5.]

649-136-00-8

270-785-4

68478-02-4

H, K

117.

Gāzes (naftas), riforminga iekārtas attīrīšanas ar ūdeņradi, ar lielu ūdeņraža un metāna saturu, pārstrādes iekārtas gāze [Riforminga iekārtas attīrīšanā ar ūdeni iegūts sarežģīts maisījums. Tas sastāv galvenokārt no ūdeņraža un metāna ar dažādiem nelieliem daudzumiem oglekļa monoksīda, oglekļa dioksīda, slāpekļa un piesātināto alifātisko ogļūdeņražu ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt diapazonā no C2 līdz C5.]

649-137-00-3

270-787-5

68478-03-5

H, K

118.

Gāzes (naftas), riforminga attīrīšanas ar ūdeņradi iekārtas sastāvs ar lielu ūdeņraža saturu, pārstrādes iekārtas gāze [Riforminga attīrīšanas ar ūdeņradi procesā iegūts sarežģīts maisījums. Tas sastāv galvenokārt no ūdeņraža ar dažādiem nelieliem daudzumiem oglekļa monoksīda un alifātisko ogļūdeņražu ar oglekļa atomu skaitu diapazonā no C1 līdz C5.]

649-138-00-9

270-788-0

68478-04-6

H, K

119.

Gāzes (naftas), termiskā krekinga destilācijas, pārstrādes iekārtas gāze [Sarežģīts maisījums, ko iegūst, destilējot termiskā krekinga produktus. Tas sastāv no ūdeņraža, sērūdeņraža, oglekļa monoksīda, oglekļa dioksīda un ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt diapazonā no C1 līdz C6.]

649-139-00-4

270-789-6

68478-05-7

H, K

120.

Gāzes atlikums (naftas), katalītiskā krekinga iekārtas atkārtotas frakcionēšanas absorbera, pārstrādes iekārtas gāze [Sarežģīts ogļūdeņražu maisījums, ko iegūst, atkārtoti frakcionējot katalītiskā krekinga produktus. Tas sastāv no ūdeņraža un ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt diapazonā no C1 līdz C3.]

649-140-00-X

270-805-1

68478-25-1

H, K

121.

Gāzes atlikums (naftas), katalītiskā riforminga ligroīna atdalītāja pārstrādes iekārtas gāze [Sarežģīts ogļūdeņražu maisījums, iegūts tiešās destilācijas ligroīna katalītiskajā riformingā. Tas sastāv no ūdeņraža un ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt diapazonā no C1 līdz C6.]

649-141-00-5

270-807-2

68478-27-3

H, K

122.

Gāzes atlikums (naftas), katalītiskā riforminga ligroīna stabilizētāja, pārstrādes iekārtas gāze [Sarežģīts ogļūdeņražu maisījums, iegūts katalītiskā riforminga ligroīna stabilizācijā. Tas sastāv no ūdeņraža un ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt diapazonā no C1 līdz C6.]

649-142-00-0

270-808-8

68478-28-4

H, K

123.

Gāzes atlikums (naftas), krekinga destilāta attīrīšanas ar ūdeņradi iekārtas separatora, pārstrādes iekārtas gāze [Sarežģīts ogļūdeņražu maisījums, iegūts apstrādājot krekinga destilātus ar ūdeņradi katalizatora klātienē. Tas sastāv no ūdeņraža un piesātinātajiem alifātiskajiem ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt diapazonā no C1 līdz C5.]

649-143-00-6

270-809-3

68478-29-5

H, K

124.

Gāzes atlikums (naftas), hidrodesulfurēta tiešās destilācijas ligroīna separatora, pārstrādes iekārtas gāze [Sarežģīts ogļūdeņražu maisījums, iegūts tiešās destilācijas ligroīna hidrodesulfurēšanā. Tas sastāv no ūdeņraža un piesātinātajiem alifātiskajiem ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt diapazonā no C1 līdz C6.]

649-144-00-1

270-810-9

68478-30-8

H, K

125.

Gāzes (naftas), tiešās destilācijas ligroīna katalītiskā riforminga stabilizatora augšējā frakcija, pārstrādes iekārtas gāze [Sarežģīts ogļūdeņražu maisījums, iegūts tiešās destilācijas ligroīna katalītiskā riformingā un visa efluenta frakcionēšanā. Tas sastāv no metāna, etāna un propāna.]

649-145-00-7

270-999-8

68513-14-4

H, K

126.

Gāzes (naftas), riforminga iekārtas efluenta augstspiediena straujas iztvaicēšanas kameras izvadāmās, pārstrādes iekārtas gāze [Sarežģīts maisījums, kas rodas, augstā spiedienā strauji iztvaicējot riforminga reaktora efluentu. Tas sastāv galvenokārt no ūdeņraža ar dažādiem nelieliem daudzumiem metāna, etāna un propāna].

649-146-00-2

271-003-4

68513-18-8

H, K

127.

Gāzes (naftas), riforminga iekārtas efluenta zemspiediena straujas iztvaicēšanas kameras izvadāmās, pārstrādes iekārtas gāze [Sarežģīts maisījums, kas rodas, zemā spiedienā strauji iztvaicējot riforminga reaktora efluentu. Tas sastāv galvenokārt no ūdeņraža ar dažādiem nelieliem daudzumiem metāna, etāna un propāna.]

649-147-00-8

271-005-5

68513-19-9

H, K

128.

Gāzes (naftas), naftas pārstrādes uzņēmuma gāzes destilēšanas izvadāmās, pārstrādes iekārtas gāze [Sarežģīts maisījums, atdalīts destilācijā no gāzes plūsmas, kas satur ūdeņradi, oglekļa monoksīdu, oglekļa dioksīdu un ogļūdeņražus ar oglekļa atomu skaitu C1 līdz C6 diapazonā, vai iegūts etāna un propāna krekingā. Tas sastāv no ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt diapazonā no C1 līdz C2 ūdeņraža, slāpekļa un oglekļa monoksīda.]

649-148-00-3

271-258-1

68527-15-1

H, K

129.

Gāzes (naftas), benzola agregāta attīrīšanas ar ūdeņradi depentanizatora izvadāmās, pārstrādes iekārtas gāze [Sarežģīts maisījums, iegūts, apstrādājot padeves materiālu no benzola agregāta ar ūdeņradi katalizatora klātienē, pēc tam atdalot pentānu. Tas sastāv galvenokārt no ūdeņraža, etāna un propāna ar dažādiem nelieliem daudzumiem slāpekļa, oglekļa monoksīda, oglekļa dioksīda un ogļūdeņražu ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt diapazonā no C1 līdz C6. Tas var saturēt benzola zīmes.]

649-149-00-9

271-623-5

68602-82-4

H, K

130.

Gāzes (naftas), sekundārā absorbera izvadāmās, verdošā slāņa katalītiskā krekinga iekārtas frakcionēšanas kolonnas augšējā frakcija, pārstrādes iekārtas gāze [Sarežģīts maisījums, iegūts verdošā slāņa katalītiskā krekinga augšējās frakcijas produktu frakcionēšanā. Tas sastāv no ūdeņraža, slāpekļa un ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt diapazonā no C1 līdz C3.]

649-150-00-4

271-625-6

68602-84-6

H, K

131.

Naftas produkti, rafinēšanas gāzes; rafinēšanas gāze (Maisījums, ko veido galvenokārt ūdeņradis un atšķirīgos nelielos daudzumos metāns, etāns un propāns.)

649-151-00-X

271-750-6

68607-11-4

H, K

132.

Gāzes (naftas), hidrokrekinga zemspiediena separatora, rafinēšanas iekārtas gāze [Sarežģīts maisījums, iegūts hidrokrekinga reaktora efluenta šķidruma–tvaika sadalīšanā. Tas sastāv galvenokārt no ūdeņraža un piesātinātajiem ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt diapazonā no C1 līdz C3.]

649-152-00-5

272-182-1

68783-06-2

H, K

133.

Gāzes (naftas), pārstrādes; pārstrādes iekārtas gāze [Dažādās naftas pārstrādes darbībās iegūts sarežģīts maisījums. Tas sastāv no ūdeņraža un ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt diapazonā no C1 līdz C3.]

649-153-00-0

272-338-9

68814-67-5

H, K

134.

Gāzes (naftas), platforminga iekārtas produktu separatora izvadāmās, pārstrādes iekārtas gāze [Sarežģīts maisījums, iegūts naftēnu ķīmiskā riformingā par aromātiskajiem savienojumiem. Tas sastāv no ūdeņraža un piesātinātajiem alifātiskajiem ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt diapazonā no C2 līdz C4.]

649-154-00-6

272-343-6

68814-90-4

H, K

135.

Gāzes (naftas), apstrādātas ar ūdeņradi, skābās petrolejas depentanizatora stabilizatora izvadāmās, pārstrādes iekārtas gāze [Sarežģīts maisījums, iegūts no petrolejas, kas apstrādāta ar ūdeņradi, depentanizatora stabilizācijas. Tas sastāv galvenokārt no ūdeņraža, metāna, etāna un propāna ar dažādiem nelieliem daudzumiem slāpekļa, sērūdeņraža, oglekļa monoksīda un ogļūdeņražu ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt diapazonā no C4 līdz C5.]

649-155-00-1

272-775-5

68911-58-0

H, K

136.

Gāzes (naftas), apstrādātas ar ūdeņradi, skābās petrolejas straujas iztvaicēšanas kameras, pārstrādes iekārtas gāze
[Sarežģīts maisījums, iegūts no iekārtas, kurā skābo petroleju katalizatora klātienē apstrādā ar ūdeņradi, straujas iztvaicēšanas kameras. Tas sastāv galvenokārt no ūdeņraža un metāna ar dažādiem nelieliem daudzumiem slāpekļa, oglekļa monoksīda un ogļūdeņražu ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt diapazonā no C2 līdz C5.]

649-156-00-7

272-776-0

68911-59-1

H, K

137.

Gāzes (naftas), destilāta unifainera desulfurēšanas kolonnas izvadāmās, pārstrādes iekārtas gāze [Sarežģīts maisījums, iegūts no unifainera desulfurēšanas šķidrā produkta. Tas sastāv no sērūdeņraža, metāna, etāna un propāna.]

649-157-00-2

272-873-8

68919-01-7

H, K

138.

Gāzes (naftas), verdošā slāņa katalītiskā krekinga iekārtas frakcionēšanas augšējās frakcijas, pārstrādes iekārtas gāze [Sarežģīts maisījums, iegūts verdošā slāņa katalītiskā krekinga augšējās daļas produktu frakcionēšanā. Tas sastāv no ūdeņraža, sērūdeņraža, slāpekļa un ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt diapazonā no C1 līdz C5.]

649-158-00-8

272-874-3

68919-02-8

H, K

139.

Gāzes (naftas), verdošā slāņa katalītiskā krekinga iekārtas skrubera otrā absorbera izlaižamās, pārstrādes iekārtas gāze [Sarežģīts maisījums, iegūts, mazgājot skruberī verdošā slāņa katalītiskā krekinga iekārtas virsējās daļas gāzi. Tas sastāv no ūdeņraža, slāpekļa, metāna, etāna un propāna.]

649-159-00-3

272-875-9

68919-03-9

H, K

140.

Gāzes (naftas), smagā destilāta apstrādes ar ūdeņradi desulfurēšanas kolonnas izvadāmās, pārstrādes iekārtas gāze [Sarežģīts maisījums, iegūts smagā destilāta šķidrā produkta desulfurēšanā, apstrādājot ar ūdeņradi. Tas sastāv no ūdeņraža, sērūdeņraža un piesātinātajiem alifātiskajiem ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt diapazonā no C1 līdz C5.]

649-160-00-9

272-876-4

68919-04-0

H, K

141.

Gāzes (naftas), platforminga iekārtas stabilizatora izlaižamās, vieglās frakcijas frakcionēšanas, pārstrādes iekārtas gāze [Sarežģīts maisījums, iegūts, frakcionējot platforminga iekārtas platīna reaktoru vieglās frakcijas. Tas sastāv no ūdeņraža, metāna, etāna un propāna.]

649-161-00-4

272-880-6

68919-07-3

H, K

142.

Gāzes (naftas), pirmsiztvaicēšanas kolonnas izvadāmās, pirmapstrādes destilācijas, pārstrādes iekārtas gāze [Sarežģīts maisījums, ko iegūst no jēlnaftas destilācijā izmantojamās pirmās kolonnas. Tas sastāv no slāpekļa un piesātinātajiem alifātiskajiem ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt diapazonā no C1 līdz C5.]

649-162-00-X

272-881-1

68919-08-4

H, K

143.

Gāzes (naftas), darvas kolonnas izvadāmās, pārstrādes iekārtas gāze [Sarežģīts maisījums, iegūts reducētas jēlnaftas frakcionēšanā. Tas sastāv no ūdeņraža un ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt diapazonā no C1 līdz C4.]

649-163-00-5

272-884-8

68919-11-9

H, K

144.

Gāzes (naftas), unifainera kolonnas izvadāmās, pārstrādes iekārtas gāze [Ūdeņraža un metāna maisījums, iegūts unifainera iekārtas produktu frakcionēšanā.]

649-164-00-0

272-885-3

68919-12-0

H, K

145.

Gāzes atlikums (naftas), katalītiski desulfurēta ligroīna atdalītāja, pārstrādes iekārtas gāze [Sarežģīts ogļūdeņražu maisījums, iegūts ligroīna hidrodesulfurēšanā. Tas sastāv no ūdeņraža, metāna, etāna un propāna.]

649-165-00-6

273-173-5

68952-79-4

H, K

146.

Gāzes atlikums (naftas), tiešās destilācijas ligroīna hidrodesulfurēšanas, pārstrādes iekārtas gāze [Sarežģīts maisījums, iegūts tiešās destilācijas ligroīna hidrodesulfurēšanā. Tas sastāv no ūdeņraža un ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt diapazonā no C1 līdz C5.]

649-166-00-1

273-174-0

68952-80-7

H, K

147.

Gāzes (naftas), porainā absorbera izvadāmās, verdošā slāņa katalītiskā krekinga iekārtas un gāzeļļas desulfurēšanas virsējās daļas frakcionēšanas, pārstrādes iekārtas gāze [Sarežģīts maisījums, iegūts verdošā slāņa katalītiskā krekinga iekārtas produktu un gāzeļļas desulfurēšanas produktu frakcionēšanā. Tas sastāv no ūdeņraža un ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt diapazonā no C1 līdz C4.]

649-167-00-7

273-269-7

68955-33-9

H, K

148.

Gāzes (naftas), jēlnaftas destilācijas un katalītiskā krekinga, pārstrādes iekārtas gāze [Sarežģīts maisījums, kas veidojas jēlnaftas destilācijā un katalītiskajā krekingā. Tas sastāv no ūdeņraža, sērūdeņraža, slāpekļa, oglekļa monoksīda un parafīnu un olefīnu ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt diapazonā no C1 līdz C6.].)

649-168-00-2

273-563-5

68989-88-8

H, K

149.

Gāzes (naftas), gāzes eļļas dietanolamīna skrubera izvadāmās, pārstrādes iekārtas gāze [Sarežģīts maisījums, veidojas gāzeļļu desulfurēšanā ar dietanolamīnu. Tas sastāv galvenokārt no ūdeņraža, sērūdeņraža un alifātiskajiem ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt diapazonā no C1 līdz C5.]

649-169-00-8

295-397-2

92045-15-3

H, K

150.

Gāzes (naftas), gāzes eļļas hidrodesulfurizēšanas efluenta, pārstrādes iekārtas gāze [Sarežģīts maisījums, kas veidojas, atdalot hidrogenēšanas reakcijas šķidro fāzi no efluenta. Tas sastāv galvenokārt no ūdeņraža, sērūdeņraža un alifātiskajiem ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt diapazonā no C1 līdz C3.]

649-170-00-3

295-398-8

92045-16-4

H, K

151.

Gāzes (naftas), gāzes eļļas hidrodesulfurizēšanas tīrīšanas, pārstrādes iekārtas gāze [Sarežģīts gāzu maisījums, iegūts no riforminga iekārtas un hidrogenēšanas reaktora tīrīšanā. Tas sastāv galvenokārt no ūdeņraža un alifātiskajiem ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu diapazonā no C1 līdz C4.]

649-171-00-9

295-399-3

92045-17-5

H, K

152.

Gāzes (naftas), hidrogenēšanas iekārtas efluenta straujas iztvaicēšanas kameras izvadāmās, pārstrādes iekārtas gāze [Sarežģīts gāzu maisījums, iegūts efluentu straujā iztvaicēšanā pēc hidrogenēšanas reakcijas. Tas sastāv galvenokārt no ūdeņraža un alifātiskajiem ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt diapazonā no C1 līdz C6.]

649-172-00-4

295-400-7

92045-18-6

H, K

153.

Gāzes (naftas), ligroīna tvaika krekinga augstas temperatūras atliekas, pārstrādes iekārtas gāze [Sarežģīts maisījums, iegūts ligroīna tvaika krekingā kā nekondensējamo daļu maisījums, kā arī atlikuma gāzes, iegūtas nākamo produktu gatavošanā. Tas sastāv galvenokārt no ūdeņraža un parafīnu un olefīnu ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt C1 līdz C5 diapazonā, un tam var būt piejaukta arī dabasgāze].

649-173-00-X

295-401-2

92045-19-7

H, K

154.

Gāzes (naftas), atlieku viskozitātes samazināšanas krāsns izvadāmās, pārstrādes iekārtas gāze [Sarežģīts maisījums, iegūts, krāsnī samazinot atlieku viskozitāti. Tas sastāv galvenokārt no sērūdeņraža un parafīnu un olefīnu ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt diapazonā no C1 līdz C5.]

649-174-00-5

295-402-8

92045-20-0

H, K

155.

Gāzes (naftas), C3-4; naftas gāze
(Ogļūdeņražu maisījums, ko iegūst, destilējot jēlnaftas krekinga produktus. To veido ogļūdeņraži ar oglekļa atomu skaitu diapazonā no C3 līdz C4, galvenokārt propāns un propilēns, un tā viršanas temperatūras aptuvenais diapazons ir no –51 °C līdz –1 °C.)

649-177-00-1

268-629-5

68131-75-9

H, K

156.

Gāzes atlikums (naftas), katalītiskā krekinga destilāta un katalītiskā krekinga ligroīna frakcionēšanas absorbera, naftas gāze [Sarežģīts ogļūdeņražu maisījums no katalītiskā krekinga destilāta un katalītiskā krekinga ligroīna produktu destilācijas. Tas sastāv galvenokārt no ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu diapazonā no C1 līdz C4.]

649-178-00-7

269-617-2

68307-98-2

H, K

157.

Gāzes atlikums (naftas), katalītiskās polimerizācijas ligroīna frakcionēšanas stabilizatora, naftas gāze [Sarežģīts ogļūdeņražu maisījums, iegūts polimerizēta ligroīna frakcionēšanas stabilizācijā. Tas sastāv galvenokārt no ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu diapazonā no C1 līdz C4.]

649-179-00-2

269-618-8

68307-99-3

H, K

158.

Gāzes atlikums (naftas), katalītiskā riforminga ligroīna frakcionēšanas stabilizatora, nesatur sērūdeņradi, naftas gāze [Sarežģīts ogļūdeņražu maisījums, kas iegūts frakcionēšanas stabilizācijā no katalītiskā riforminga ligroīna un no kura, apstrādājot ar amīnu, ir aizvadīts sērūdeņradis. Tas sastāv galvenokārt no ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt diapazonā no C1 līdz C4.]

649-180-00-8

269-619-3

68308-00-9

H, K

159.

Gāzes atlikums (naftas), krekinga destilāta attīrīšanas ar ūdeņradi iekārtas kolonnas, naftas gāze [Sarežģīts ogļūdeņražu maisījums, iegūts, apstrādājot termiskā krekinga destilātus ar ūdeņradi katalizatora klātienē. Tas sastāv galvenokārt no piesātinātajiem ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt diapazonā no C1 līdz C6.]

649-181-00-3

269-620-9

68308-01-0

H, K

160.

Gāzes atlikums (naftas), tiešās destilācijas destilāta hidrodesulfurēšanas, nesatur sērūdeņradi, naftas gāze [Sarežģīts ogļūdeņražu maisījums, kas iegūts tiešās destilācijas destilātu katalītiskā hidrodesulfurēšanā un no kura, apstrādājot ar amīnu, ir aizvadīts sērūdeņradis. Tas sastāv galvenokārt no ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt diapazonā no C1 līdz C4.]

649-182-00-9

269-630-3

68308-10-1

H, K

161.

Gāzes atlikums (naftas), gāzeļļas katalītiskā krekinga absorbera, naftas gāze [Sarežģīts ogļūdeņražu maisījums, ko iegūst, destilējot gāzeļļas katalītiskā krekinga produktus. Tas sastāv galvenokārt no ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt diapazonā no C1 līdz C5.]

649-183-00-4

269-623-5

68308-03-2

H, K

162.

Gāzes atlikums (naftas), gāzu reģenerācijas rūpnīcas, naftas gāze [Sarežģīts ogļūdeņražu maisījums, ko iegūst, destilējot dažādu ogļūdeņražu plūsmu produktus. Tas sastāv galvenokārt no ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt diapazonā no C1 līdz C5.]

649-184-00-X

269-624-0

68308-04-3

H, K

163.

Gāzes atlikums (naftas), gāzu reģenerācijas rūpnīcas deetanizatora, naftas gāze [Sarežģīts ogļūdeņražu maisījums, ko iegūst, destilējot dažādu ogļūdeņražu plūsmu produktus. Tas sastāv no ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt diapazonā no C1 līdz C4.]

649-185-00-5

269-625-6

68308-05-4

H, K

164.

Gāzes atlikums (naftas), hidrodesulfurēta destilāta un hidrodesulfurēta ligroīna frakcionēšanas iekārtas, nesatur skābes, naftas gāze
[Sarežģīts ogļūdeņražu maisījums, kas iegūts hidrodesulfurēta ligroīna un destilētu ogļūdeņražu plūsmu frakcionēšanā un apstrādāts, lai atdalītu skābos piemaisījumus. Tas sastāv galvenokārt no ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt diapazonā no C1 līdz C5.]

649-186-00-0

269-626-1

68308-06-5

H, K

165.

Gāzes atlikums (naftas), hidrodesulfurētas vakuuma gāzeļļas kolonnas, nesatur sērūdeņradi, naftas gāze [Sarežģīts ogļūdeņražu maisījums, kas iegūts katalītiskās hidrodesulfurēšanas vakuuma gāzeļļas atdestilēšanas stabilizācijā un no kura, apstrādājot ar amīnu, ir aizvadīts sērūdeņradis. Tas sastāv galvenokārt no ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt diapazonā no C1 līdz C6.]

649-187-00-6

269-627-7

68308-07-6

H, K

166.

Gāzes atlikums (naftas), tiešās destilācijas ligroīna stabilizatora, nesatur sērūdeņradi, naftas gāze [Sarežģīts ogļūdeņražu maisījums, kas iegūts frakcionēšanas stabilizācijā no tiešās destilācijas ligroīna un no kura, apstrādājot ar amīnu, ir aizvadīts sērūdeņradis. Tas sastāv galvenokārt no ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt diapazonā no C1 līdz C5.]

649-188-00-1

269-629-8

68308-09-8

H, K

167.

Gāzes atlikums (naftas), propāna-propilēna alkilēšanas padeves sagatavošanas deetanizatora, naftas gāze [Sarežģīts ogļūdeņražu maisījums, iegūts propāna reakcijas ar propilēnu produktu destilācijā. Tas sastāv no ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt diapazonā no C1 līdz C4.]

649-189-00-7

269-631-9

68308-11-2

H, K

168.

Gāzes atlikums (naftas), vakuuma gāzeļļas hidrodesulfurēšanas iekārtas, nesatur sērūdeņradi, naftas gāze [Sarežģīts ogļūdeņražu maisījums, kas iegūts vakuuma gāzeļļas katalītiskā hidrodesulfurēšanā un no kura, apstrādājot ar amīnu, ir aizvadīts sērūdeņradis. Tas sastāv galvenokārt no ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt diapazonā no C1 līdz C6.]

649-190-00-2

269-632-4

68308-12-3

H, K

169.

Gāzes (naftas), katalītiskā krekinga augšējā frakcija, naftas gāze [Sarežģīts ogļūdeņražu maisījums, ko iegūst, destilējot katalītiskā krekinga produktus. Tas sastāv no ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt diapazonā no C3 līdz C5 un tā viršanas temperatūra ir aptuveni no –48 °C līdz 32 °C (–54 °F līdz 90°F).]

649-191-00-8

270-071-2

68409-99-4

H, K

170.

Alkāni, C1-2; naftas gāze

649-193-00-9

270-651-5

68475-57-0

H, K

171.

Alkāni, C2-3; naftas gāze

649-194-00-4

270-652-0

68475-58-1

H, K

172.

Alkāni, C4-5; naftas gāze

649-195-00-X

270-653-6

68475-59-2

H, K

173.

Alkāni, C4-5; naftas gāze

649-196-00-5

270-654-1

68475-60-5

H, K

174.

Deggāzes; naftas gāze (Vieglo gāzu maisījums. To veido galvenokārt ūdeņradis un/vai mazmolekulārie ogļūdeņraži.)

649-197-00-0

270-667-2

68476-26-6

H, K

175.

Deggāzes, jēlnaftas destilācija; naftas gāze (Vieglo gāzu maisījums, ko iegūst, destilējot jēlnaftu, un naftas katalītiskā riforminga procesā. To veido ūdeņradis, ogļūdeņraži ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt diapazonā no C1 līdz C4 un tā viršanas temperatūras aptuvenais diapazons ir no –217 °C līdz –12 °C.)

649-198-00-6

270-670-9

68476-29-9

H, K

176.

Ogļūdeņraži, C3-4; naftas gāze

649-199-00-1

270-681-9

68476-40-4

H, K

177.

Ogļūdeņraži, C4-5; naftas gāze

649-200-00-5

270-682-4

68476-42-6

H, K

178.

Ogļūdeņraži, C2-4, ar lielu C3 saturu; naftas gāze

649-201-00-0

270-689-2

68476-49-3

H, K

179.

Naftas gāzes, sašķidrinātas, naftas gāze [Sarežģīts ogļūdeņražu maisījums, iegūts jēlnaftas destilēšanā. Tas sastāv no ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt diapazonā no C3 līdz C7 un tā viršanas temperatūra ir aptuveni no –40 °C līdz 80 °C.]

649-202-00-6

270-704-2

68476-85-7

H, K, S

180.

Naftas gāzes, sašķidrinātas, attīrītas no sēra savienojumiem, naftas gāze [Sarežģīts ogļūdeņražu maisījums, ko iegūst sašķidrinātas naftas gāzes attīrīšanā no sēra savienojumiem, pārvēršot merkaptānus vai atdalot skābos piemaisījumus. Tas sastāv no ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt diapazonā no C3 līdz C7 un tā viršanas temperatūra ir aptuveni no –40 °C līdz 80 °C (–40 °F līdz 176 °F).]

649-203-00-1

270-705-8

68476-86-8

H, K, S

181.

Gāzes (naftas), C3-4, ar lielu izobutāna saturu, naftas gāze [Sarežģīts ogļūdeņražu maisījums, iegūts, destilējot piesātinātos un nepiesātinātos ogļūdeņražus, parasti ar oglekļa atomu skaitu no C3 līdz C6, kas satur galvenokārt butānu un izobutānu. Tas sastāv no ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt diapazonā no C3 līdz C4, galvenokārt izobutāna.]

649-204-00-7

270-724-1

68477-33-8

H, K

182.

Destilāti (naftas), C3-6, ar lielu piperilēna saturu, naftas gāze [Sarežģīts ogļūdeņražu maisījums, iegūts, destilējot piesātinātos un nepiesātinātos ogļūdeņražus, parasti ar oglekļa atomu skaitu diapazonā no C3 līdz C6. Tas sastāv no piesātinātiem un nepiesātinātiem ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu diapazonā no C3 līdz C6, galvenokārt piperilēniem.]

649-205-00-2

270-726-2

68477-35-0

H, K

183.

Gāzes (naftas), butāna kolonnas augšējā frakcija, naftas gāze [Butāna plūsmas destilācijā iegūts sarežģīts ogļūdeņražu maisījums. Tas sastāv no alifātiskajiem ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt diapazonā no C3 līdz C4.]

649-206-00-8

270-750-3

68477-69-0

H, K

184.

Gāzes (naftas), C2-3; naftas gāze
(Ogļūdeņražu maisījums, ko iegūst, destilējot katalītiskās frakcionēšanas procesa produktus. To veido galvenokārt etāns, etilēns, propāns un propilēns.)

649-207-00-3

270-751-9

68477-70-3

H, K

185.

Gāzes (naftas), katalītiskā krekinga gāzeļļas depropanizatora apakšējā frakcija, satur daudz C4, nesatur skābes, naftas gāze [Sarežģīts ogļūdeņražu maisījums, iegūts katalītiskā krekinga gāzeļļas ogļūdeņražu plūsmas frakcionēšanā un apstrādāts, lai atdalītu sērūdeņradi un citas skābās sastāvdaļas. Tas sastāv no ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu diapazonā no C3 līdz C5, galvenokārt C4.]

649-208-00-9

270-752-4

68477-71-4

H, K

186.

Gāzes (naftas), katalītiskā krekinga ligroīna debutanizatora apakšējā frakcija, satur daudz C3-5, naftas gāze [Sarežģīts ogļūdeņražu maisījums, iegūts katalītiskā krekinga ligroīna stabilizācijā. Tas sastāv no alifātiskajiem ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt diapazonā no C3 līdz C5.]

649-209-00-4

270-754-5

68477-72-5

H, K

187.

Gāzes atlikums (naftas), izomerizēta ligroīna frakcionēšanas stabilizatora, naftas gāze [Sarežģīts ogļūdeņražu maisījums, iegūts izomerizēta ligroīna frakcionētā stabilizācijā. Tas sastāv galvenokārt no ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt diapazonā no C1 līdz C4.]

649-210-00-X

269-628-2

68308-08-7

H, K

188.

Erionīts

650-012-00-0

.

12510-42-8

.

189.

Azbests

650-013-00-6

.

132207-33-1
132207-32-0
12172-73-5
77536-66-4
77536-68-6
77536-67-5

.

4. Otrās kategorijas kancerogēnās vielas (1.pielikuma 29.punkts):

Nr.
p.k.

Vielas

Indeksa Nr.

EC Nr.

CAS Nr.

Piezīmes

1.

berilijs

004-001-00-7

231-150-7

7440-41-7

.

2.

berilija savienojumi, izņemot alumīnija berilija silikātus

004-002-00-2

...

3.

berilija oksīds

004-003-00-8

215-133-1

1304-56-9

E

4.

sulfallāts (ISO);
2-hlorallildietilditiokarbamāts

006-038-00-4

202-388-9

95-06-7

.

5.

dimetilkarbamoilhlorīds

006-041-00-0

201-208-6

79-44-7

.

6.

diazometāns

006-068-00-8

206-382-7

334-88-3

.

7.

hidrazīns

007-008-00-3

206-114-9

302-01-2

E

8.

N, N-dimetilhidrazīns

007-012-00-5

200-316-0

57-14-7

.

9.

1,2-dimetilhidrazīns

007-013-00-0

.

540-73-8

E

10.

hidrazīna sāļi

007-014-00-6

...

11.

izobutilnitrīts

007-017-00-2

208-819-7

542-56-3

E

12.

hidrazobenzols;
1,2-difenilhidrazīns

007-021-00-4

204-563-5

122-66-7

.

13.

hidrazīna bis(3-karboksi-4-hidroksibenzolsulfonāts)

007-022-00-X

405-030-1

..

14.

heksametilfosfortriamīds;
heksametilfosforamīds

015-106-00-2

211-653-8

680-31-9

.

15.

dimetilsulfāts

016-023-00-4

201-058-1

77-78-1

E

16.

dietilsulfāts

016-027-00-6

200-589-6

64-67-5

.

17.

1,3-propānsulfons

016-032-00-3

214-317-9

1120-71-4

.

18.

dimetilsulfamoilhlorīds

016-033-00-9

236-412-4

13360-57-1

.

19.

kālija dihromāts

024-002-00-6

321-906-6

7778-50-9

E

20.

amonija dihromāts

024-003-00-1

232-143-1

7789-09-5

E

21.

nātrija dihromāta anhidrīts

024-004-00-7

234-190-3

10588-01-9

E

22.

nātrija dihromāts, dihidrāts

024-004-01-4

234-190-3

7789-12-0

E

23.

hromilhlorīds, hroma oksihlorīds

024-005-00-2

239-056-8

14977-61-8

.

24.

kālija hromāts

024-006-00-8

232-140-6

7789-00-6

.

25.

kalcija hromāts

024-008-00-9

237-366-8

13765-19-0

.

26.

stroncija hromāts

024-009-00-4

232-142-6

7789-06-2

.

27.

trīsvērtīgā hroma hromāts;
hroma hromāts

024-010-00-X

246-356-2

24613-89-6

.

28.

hroma (VI) savienojumi, izņemot bārija hromātu, un 1.pielikumā minētās vielas

024-017-00-8

...

29.

nātrija hromāts

024-018-00-3

231-889-5

7775-11-3

E

30.

kobalta dihlorīds

027-004-00-5

231-589-4

7646-79-9

E

31.

kobalta sulfāts

027-005-00-0

233-334-2

10124-43-3

E

32.

kālija bromāts

035-003-00-6

231-829-8

7758-01-2

.

33.

kadmija oksīds

048-002-00-0

215-146-2

1306-19-0

E

34.

kadmija fluorīds

048-006-00-2

232-222-0

7790-79-6

E

35.

kadmija hlorīds

048-008-00-3

233-296-7

10108-64-2

E

36.

kadmija sulfāts

048-009-00-9

233-331-6

10124-36-4

E

37.

kadmija sulfīds

048-010-00-4

215-147-8

1306-23-6

E

38.

kadmijs (pirofors)

048-011-00-X

231-152-8

7440-43-9

E

39.

izoprēns (stabilizēts) 2-metil-1,3-butadiēns

601-014-00-5

201-143-3

78-79-5

D

40.

benz[a]pirēns; benz[def]krezols

601-032-00-3

200-028-5

50-32-8

.

41.

benz[a]antracēns

601-033-00-9

200-280-6

56-55-3

.

42.

benz[b]fluorantēns;
benz[e]acefenantralīns

601-034-00-4

205-911-9

205-99-2

.

43.

benz[j]fluorantēns

601-035-00-X

205-910-3

205-82-3

.

44.

benz[k]fluorantēns

601-036-00-5

205-916-6

207-08-9

.

45.

dibenz[a,h]antracēns

601-041-00-2

200-181-8

53-70-3

.

46.

hrizēns

601-048-00-0

205-923-4

218-01-9

.

47.

benz[e]pirēns

601-049-00-6

205-892-7

192-97-2

.

48.

1,2-dibrometāns; etilēna dibromīds

602-010-00-6

203-444-5

106-93-4

E

49.

1,2-dihloretāns; etilēna dihlorīds

602-012-00-7

203-458-1

107-06-2

.

50.

1,2-dibrom-3-hlorpropāns

602-021-00-6

202-479-3

96-12-8

.

51.

brometilēns

602-024-00-2

209-800-6

593-60-2

.

52.

trihloretilēns; trihloretēns

602-027-00-9

201-167-4

79-01-6

.

53.

hloroprēns (stabilizēts) 2-hlorbuta-1,3-diēns

602-036-00-8

204-818-0

126-99-8

D, E

54.

α-hlortoluols; benzilhlorīds

602-037-00-3

202-853-6

100-44-7

E

55.

α,α,α-trihlortoluols; benzotrihlorīds

602-038-00-9

202-634-5

98-07-7

.

56.

1,2,3-trihlorpropāns

602-062-00-X

202-486-1

96-18-4

D

57.

1,3-dihlor-2-propanols

602-064-00-0

202-491-9

96-23-1

.

58.

heksahlorbenzols

602-065-00-6

204-273-9

118-74-1

.

59.

1,4-dihlorbut-2-ēns

602-073-00-X

212-121-8

764-41-0

E

60.

2,3-dibrompropanols-1;
2,3-dibrom-1-propanols

602-088-00-1

202-480-9

96-13-9

E

61.

α, α, α, 4-tetrahlortoluols;
p-hlorbenzotrihlorīds

602-093-00-9

226-009-1

5216-25-1

E

62.

etilēna oksīds; oksirāns

603-023-00-X

200-849-9

75-21-8

.

63.

1-hlor- 2,3-epoksipropāns; epihlorhidrīns

603-026-00-6

203-439-8

106-89-8

.

64.

propilēna oksīds;
1,2-epoksipropāns; metiloksirāns

603-055-00-4

200-879-2

75-56-9

E

65.

2,2’-bioksirāns;
l,2:3,4-diepoksibutāns

603-060-00-1

215-979-1

1464-53-5

.

66.

2,3-epoksipropanols -1; glicidols

603-063-00-8

209-128-3

556-52-5

E

67.

fenilglicidilēteris;
2,3-epoksipropilfenilēteris;
1,2-epoksi-3-fenoksipropāns

603-067-00-X

204-557-2

122-60-1

E

68.

stirola oksīds; (epoksietil) benzols; feniloksirāns

603-084-00-2

202-476-7

96-09-3

.

69.

furāns

603-105-00-5

203-727-3

110-00-9

E

70.

R-2,3-epoksi-1-propanols

603-143-00-2

404-660-4

57044-25-4

E

71.

(R)-1-hlor-2,3-epoksipropāns

603-166-00-8

424-280-2

51594-55-9

.

72.

4-amino-3-fluorfenols

604-028-00-X

402-230-0

399-95-1

.

73.

5-alil-1,3-benzodioksols, safrols

605-020-00-9

202-345-4

94-59-7

E

74.

3-propanolīds; 1,3-propiolaktons

606-031-00-1

200-340-1

57-57-8

.

75.

4,4’-bis(dimetilamino) benzofenons; Mihlera ketons

606-073-00-0

202-027-5

90-94-8

.

76.

uretāns (INN); etilkarbamāts

607-149-00-6

200-123-1

51-79-6

.

77.

metilakrilamidometoksiacetāts (satur ³ 0,1 % akrilamīda)

607-190-00-X

401-890-7

77402-03-0

.

78.

metilakrilamidoglikolāts (satur ³ 0,1 % akrilamīda)

607-210-00-7

403-230-3

77402-05-2

.

79.

oksirānmetanols, 4-metilbenzol-sulfonāts, (S)-

607-411-00-x

417-210-7

70987-78-9

.

80.

akrilnitrils

608-003-00-4

203-466-5

107-13-1

D,E

81.

2-nitropropāns

609-002-00-1

201-209-1

79-46-9

.

82.

2,4-dinitrotoluols [1]; dinitrotoluols [2];
dinitrotoluols, tehniskās tīrības pakāpes [2]

609-007-00-9

204-450-0 [1]
246-836-1 [2]

121-14-2 [1]
25321-14-6 [2]

E

83.

5-nitroacenaftēns

609-037-00-2

210-025-0

602-87-9

.

84.

2-nitronaftalēns

609-038-00-8

209-474-5

581-89-5

.

85.

4-nitrodifenils

609-039-00-3

202-204-7

92-93-3

.

86.

nitrofēns (ISO); 2,4-dihlorfenil-4-nitrofenilēteris

609-040-00-9

217-406-0

1836-75-5

.

87.

2-nitroanizols

609-047-00-7

202-052-1

91-23-6

.

88.

2,6-dinitrotoluols

609-049-00-8

210-106-0

606-20-2

E

89.

2,3-dinitrotoluols

609-050-00-3

210-013-5

602-01-7

E

90.

3,4-dinitrotoluols

609-051-00-9

210-222-1

610-39-9

E

91.

3,5-dinitrotoluols

609-052-00-4

210-566-2

618-85-9

E

92.

hidrazīntrinitrometāns

609-053-00-X

414-850-9

.

93.

2,5-dinitrotoluols

609-055-00-0

210-581-4

619-15-8

E

94.

2-nitrotoluols

609-065-00-5

201-853-3

88-72-2

E

95.

azobenzols

611-001-00-6

203-102-5

103-33-3

E

96.

metil-ONN-azoksimetilacetāts; metilazoksimetilacetāts

611-004-00-2

209-765-7

529-62-1

.

97.

dinātrija {5-[(4’-((2,6-hidroksi-3-((2-hidroksi-5-sulfofenil)azo)fenil)azo)(1,1’-bifenil)-4-il)azo] salicilāt(4-)}kuprāts(2-); krāsviela CI Direct Brown 95

611-005-00-8

240-221-1

16071-86-6

.

98.

4-o-tolilazo-o-toluidīns;
4-amino-2’,
3-dimetilazobenzols; granātsarkanais GBC bāze; AAT;
o-aminoazotoluols

611-006-00-3

202-591-2

97-56-3

.

99.

4-aminoazobenzols

611-008-00-4

200-453-6

60-09-3

.

100.

azokrāsvielas un benzidīna bāzes;
4,4-diarilazobifenila krāsvielas, izņemot 1.pielikumā minētās

611-024-00-1

...

101.

4-amīno3//4’-/(diamīnofenil)azo/1,1’-bifenil/4-/azo/-5-hidroksi-6-(fenilazo)naftalīn-2,7-disulfonskābes dinātrija sāls; krāsviela C.I. Direct Black 38

611-025-00-7

217-710-3

1937-7

.

102.

3,3’//1,1-bifenil/-4,4-dilbis(azo)bis/5-amīno-4-hidroksinaftalīn-2,7-disulfonskābes tetranātrija sāls; krāsviela C.I. Direct Blue 6

611-026-00-2

220-012-1

2602-46-2

.

103.

3,3’//1,1’-bifenil/-4,4’dilbis(azo)/bis/4-amīnonaftalēn-1-sulfonskābes dinātrija sāls; krāsviela C.I. Direct Red 28, Kongo sarkanais

611-027-00-8

209-358-4

573-58-0

.

104.

o-dianizidīna azokrāsvielas; 4,4’-diarilazo-3,3’-dimetoksibifenila krāsvielas, izņemot tās, kas minētas noteikumos par bīstamo ķīmisko vielu sarakstu

611-029-00-9

.

105.

o-toluidīna krāsvielas; 4,4’-diarilazo-3,3’-dimetilbifenila krāsvielas, izņemot tās, kas minētas noteikumos par bīstamo ķīmisko vielu sarakstu

611-030-00-4

.

106.

1,4,5,8-tetra-aminoantrahinons; krāsviela C.I. Disperse Blue 1

611-032-00-5

219-603-7

2475-45-8

.

107.

6-hidroksi-1-(3-izopropoksipropil)-4-metil-2-okso-5-[4-(fenilazo)fenilazo]-1,2-dihidro-3-piridīnkarbonitrils

611-057-00-1

400-340-3

85136-74-9

.

108.

(6-(4-hidroksi-3-(2-metoksifenilazo)-2-sulfonāt-7-naftilamino)-1,3,5-triazīn-2,4-diil)-bis-[(amino-1-metiletil)-amonija] formiāts

611-058-00-7

402-060-7

108225-03-2

.

109.

trinātrija-[4’-(8-acetilamino-3,6-disulfonāt-2-naftilazo)-4”-(6-benzoilamino-3-sulfonāt-2-naftilazo) bifenil-l,3’,3”,1’”-tetraolāt-O,O’,O”,O’”] varš (II)

611-063-00-4

413-590-3

164058-22-4

.

110.

metilēn-bis-(4,1-phenilēnazo(1-(3-dimetilamino)propil)-1,2-dihidro-6-hidroksi-4-metil-2-oksopiridīn-5,3-diil)))- 1,1’-dipiridīna dihlorīda dihidrohlorīds

611-099-00-0

401-500-5

.

111.

fenilhidrazīns [1]
fenilhidrazīna hlorīds [2]
fenilhidrazīna hidrogēnhlorīds [3]
fenilhidrazīna sulfāts (2:1) [4]

612-023-00-9

202-873-5 [1]
200-444-7 [2]
248-259-0 [3]
257-622-2 [4]

100-63-0 [1]
59-88-1 [2]
27140-08-5 [3]
52033-74-6 [4]

E

112.

2-metoksianilīns; o-anizidīns

612-035-00-4

201-963-1(o)

90-04-0

E

113.

3,3’-dimetoksibenzidīns; o-dianizidīns

612-036-00-X

204-355-4

119-90-4

.

114.

3,3’-dimetoksibenzidīna sāļi; o-dianizidīna sāļi

612-037-00-5

...

115.

3,3’-dimetilbenzidīns; o-tolidīns

612-041-00-7

204-358-0

119-93-7

.

116.

4,4’-diaminodifenilmetāns; 4,4’-metilēndianilīns

612-051-00-1

202-974-4

101-77-9

E

117.

3,3’-dihlorbenzidīns; 3,3’-dihlordifenil-4,4’-ilēndiamīns

612-068-00-4

202-109-0

91-94-1

.

118.

3,3’-dihlorbenzidīna sāļi; 3,3’-dihlordifenil-4,4’-ilēndiamīna sāļi

612-069-00-X

...

119.

N-nitrozodimetilamīns; dimetilnitrozamīns

612-077-00-3

200-549-8

62-75-9

E

120.

2,2’-dihlor-4,4’-metilēndianilīns; 4,4’-metilēnbis(2-hloranilīns)

612-078-00-9

202-918-9

101-14-4

.

121.

2,2’-dihlor-4,4’-metilēndianilīna sāļi;
4,4’-metilēnbis(2-hloranilīna) sāļi

612-079-00-4

...

122.

3,3’-dimetilbenzidīna sāļi;
o-tolidīna sāļi

612-081-00-5

...

123.

1-metil-3-nitro-1-nitrozoguanidīns

612-083-00-6

200-730-1

70-25-7

.

124.

4,4’-metilēndi-o-toluidīns

612-085-00-7

212-658-8

838-88-0

.

125.

2,2’-(nitrozoimino)bisetanols

612-090-00-4

214-237-4

1116-54-7

.

126.

o-toluidīns

612-091-00-X

202-429-0

95-53-4

.

127.

nitrozodipropilamīns

612-098-00-8

210-698-0

621-64-7

.

128.

4-metil-m-fenilēndiamīns

612-099-00-3

202-453-1

95-80-7

.

129.

toluol-2,4-diamonija sulfāts

612-126-00-9

265-697-8

65321-67-7

.

130.

4-hloranilīns

612-137-00-9

203-401-0

106-47-8

.

131.

diaminotoluols, tehnisks produkts – [2] un [3]
maisījums metil-fenilēndiamīns [1]
4- metil-m-fenilēndiamīns [2]
2- metil-m-fenilēndiamīns [3]

612-151-00-5

246-910-3[1]
202-453-1 [2]
212-513-9 [3]

25376-45-8 [1]
95-80-7 [2]
823-40-5 [3]

E

132.

4-hlor-o-toluidīns [1]
4-hlor-o-toluidīna hidrohlorīds [2]

612-196-00-0

202-441-6 [1]
221-627-8 [2]

95-69-2 [1]
3165-93-3 [2]

E

133.

2,4,5-trimetilanilīns [1]
2,4,5-trimetilanilīna hidrohlorīds [2]

612-197-00-6

205-282-0 [1]-[2]

137-17-7 [1]
21436-97-5 [2]

E

134.

4,4’-tiodianilīns [1] un tā sāļi

612-198-00-1

205-370-9 [1]

139-65-1 [1]

E

135.

4,4’-oksidianilīns [1] un tā sāļi p-Aminofenilēteris [1]

612-199-00-7

202-977-0 [1]

101-80-4 [1]

E

136.

2,4-diaminoanizols [1]
4-metoksi-m-fenilēndiamīns
2,4-diamīnanizola sulfāts [2]

612-200-00-0

210-406-1 [1]
254-323-9 [2]

615-05-4 [1]
39156-41-7 [2]

.

137.

N, N, N’, N’-tetrametil-4,4’-metilēndianilīns

612-201-00-6

202-959-2

101-61-1

.

138.

C.I. Bāziskais violetais 3 ar Mihlera ketona (EK Nr.202-027-5) saturu > 0,1 %

612-205-00-8

208-953-6

548-62-9

E

139.

6-methoksi-m-toluidīns; p-krezidīns

612-209-00-X

204-419-1

120-71-8

E

140.

etilēnimīns; aziridīns

613-001-00-1

205-793-9

151-56-4

.

141.

2-metilaziridīns; propilēnimīns

613-033-00-6

200-878-7

75-55-8

E

142.

kaptafols (ISO); 1,2,3,6-tetrahidro-N-(1,1,2,2-tetrahloretiltio)ftalimīds

613-046-00-7

219-363-3

2425-06-1

.

143.

karbadoks (INN); metil-3-(hinoksalīn-2-ilmetilēn)karbazāta 1,4-dioksīds; 2-(metoksikarbonil hidrazonmetil)hinoksalīn-1,4-dioksīds

613-050-00-9

229-879-0

6804-07-5

.

144.

Maisījums, ko veido: 1,3,5-tris(3-aminometilfenil)-1,3,5-(1H,3H,5H)-triazīn-2,4,6-trions; oligomēru maisījums, ko veido of 3,5- bis(3-aminometilfenil)-1-poli[3,5-bis(3-aminometilfenil)-2,4,6-triokso-1,3,5-(1H,3H,5H)-triazīn-1-il]-1,3,5-(1H,3H,5H)-triazīn-2,4,6-trions

613-199-00-x

421-550-1

.

145.

akrilamīds

616-003-00-0

201-173-7

79-06-1

.

146.

tioacetamīds

616-026-00-6

200-541-4

62-55-5

.

147.

maisījums: N-[3-hidroksi-2-(2-metilakriloilamino-metoksi)propoksimetil]-2-metilakrilamīds; N-[2,3-bis-(2-metilakriloilamino-metoksi)propoksimetil]-2-metilakrilamīds; metakrilamīds; 2-metil-N-(2-metil-akriloilaminometoksi-metil)-akrilamīds; N-2,3-dihidroksipropoksimetil)-2-metilakrilamīds

616-057-00-5

412-790-8

.

148.

Destilāti (akmeņogļu darvas), benzola frakcija; vieglā eļļa
(Ogļūdeņražu dažāda sastāva kombinācija, kas iegūta, destilējot akmeņogļu darvu. Tā sastāv no ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt no C4 līdz C10 un destilējas temperatūru intervālā aptuveni 80 oC–160 oC (175 oF –320 oF.)

648-001-00-0

283-482-7

84650-02-2

.

149.

Darvas eļļas, brūnogles; vieglā eļļa
(Lignīta darvas destilāts ar viršanas temperatūru intervālā aptuveni 80 oC–250 oC (176 oF–482 oF).
Pārsvarā sastāv no alifātiskajiem un aromātiskajiem ogļūdeņražiem un vienvērtīgajiem fenoliem.)

648-002-00-6

302-674-4

94114-40-6

J

150.

Benzola vieglo frakciju destilāti (akmeņogļu);
Vieglās eļļas redestilāts ar zemu viršanas temperatūru (Vieglās eļļas destilāts, kas rodas akmeņogļu koksēšanas procesā un destilējas pie temperatūrām, kas zemākas par aptuveni 100 oC (212 oF). Pārsvarā sastāv no alifātiskajiem ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu no C4 līdz C6.)

648-003-00-1

266-023-5

65996-88-5

J

151.

Destilāti (akmeņogļu darvas), benzola frakcija, bagātināta ar benzolu, toluolu un ksilolu; Vieglās eļļas redestilāts ar zemu viršanas temperatūru
(Atlikums pēc jēlbenzola destilēšanas, lai atdalītu benzola priekšfrakcijas. Pārsvarā sastāv no benzola, toluola un ksiloliem ar viršanas temperatūru intervālā aptuveni 75 oC–200 oC (167 oF–392 oF ).)

648-004-00-7

309-984-9

101896-26-8

J

152.

Aromātiskie ogļūdeņraži, C6-10, bagātināti ar frakciju C8;
vieglās eļļas redestilāts ar zemu viršanas temperatūru

648-005-00-2

292-697-5

90989-41-6

J

153.

Solvent-nafta (akmeņogļu); vieglās eļļas redestilāts ar zemu viršanas temperatūru

648-006-00-8

287-498-5

85536-17-0

J

154.

Solvent-nafta (akmeņogļu), ksilola-stirola frakcija; vieglās eļļas redestilāts ar vidēji augstu viršanas temperatūru

648-007-00-3

287-502-5

85536-20-5

J

155.

Solvent-nafta (akmeņogļu), kumarona-stirola frakcija;
vieglās eļļas redestilāts ar vidēji augstu viršanas temperatūru

648-008-00-9

287-500-4

85536-19-2

J

156.

Nafta (akmeņogļu), destilācijas atlikums; vieglās eļļas redestilāts ar augstu viršanas temperatūru
(Atlikums, kas rodas, destilējot reģenerēto ligroīnu. Pārsvarā sastāv no naftalīna, kā arī no indāna un stirola kondensācijas produktiem.)

648-009-00-4

292-636-2

90641-12-6

J

157.

Aromātiskie ogļūdeņraži, C8; vieglās eļļas redestilāts ar augstu viršanas temperatūru

648-010-00-X

292-694-9

90989-38-1

J

158.

Aromātiskie ogļūdeņraži, C8-9, ogļūdeņražu sveķu polimerizācijas blakusprodukts; vieglās eļļas redestilāts ar augstu viršanas temperatūru
(Ogļūdeņražu dažāda sastāva kombinācija, kas rodas, pārtvaicējot vakuumā šķīdinātāju, kas rodas ogļūdeņražu sveķu polimerizācijā. Pārsvarā sastāv no aromātiskajiem ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt C8-C9 un viršanas temperatūru intervālā aptuveni 120 oC–215 oC (248 oF–419 oF).)

648-012-00-0

295-281-1

91995-20-9

J

159.

Aromātiskie ogļūdeņraži, C9-12, benzola destilāti;
vieglās eļļas redestilāts ar augstu viršanas temperatūru

648-013-00-6

295-551-9

92062-36-7

J

160.

Ekstrakcijas atlikumi (akmeņogļu), ar sārmiem, skābēm ekstrahēta benzola frakcija; vieglās eļļas ekstrakcijas atlikumi ar zemu viršanas temperatūru
(Bitumenizēto akmeņogļu augstās temperatūras darvas (viršanas temperatūras intervāls aptuveni 90 oC–160 oC (194 oF–320 oF ) destilācijas redestilāts, kas atbrīvots no darvas bāzēm un skābēm. Tas pārsvarā sastāv no benzola, toluola un ksiloliem.)

648-014-00-1

295-323-9

91995-61-8

J

161.

Ekstrakcijas atlikumi (akmeņogļu darvas), ar sārmiem, skābēm ekstrahēta benzola frakcija; vieglās eļļas ekstrakcijas atlikumi ar zemu viršanas temperatūru (Ogļūdeņražu dažāda sastāva kombinācija, iegūta augstās temperatūras akmeņogļu darvas destilāta redestilācijā (atbrīvots no darvas bāzēm un skābēm). Tā pārsvarā sastāv no aizvietotajiem un neaizvietotajiem monocikliskiem aromātiskajiem ogļūdeņražiem ar viršanas temperatūru intervālā
85 oC–195 oC (185 oF–383 oF).)

648-015-00-7

309-868-8

101316-63-6

J

162.

Ekstrakcijas atlikumi (akmeņogļu), skābā benzola frakcija; vieglās eļļas ekstrakcijas atlikumi ar zemu viršanas temperatūru
(Skābs gudrona blakusprodukts, kas rodas, rafinējot ar sērskābi augstas temperatūras ogļu izejmateriālu. Pārsvarā sastāv no sērskābes un organiskajiem savienojumiem.)

648-016-00-2

298-725-2

93821-38-6

J

163.

Ekstrakcijas atlikumi (akmeņogļu), vieglās eļļas bāziskā frakcija, destilācijas augšējā frakcija; vieglās eļļas ekstrakcijas atlikumi ar zemu viršanas temperatūru
(Pirmā frakcija, kas rodas, destilējot ar aromātiskajiem ogļūdeņražiem, kumaronu, naftalīnu un indēnu bagāto vieglo frakciju destilācijas atlikumu vai atmazgātu karboleļļu (viršanas temperatūra ievērojami zemāka par 145 oC (293 oF). Pārsvarā sastāv no alifātiskajiem un aromātiskajiem C7 un C8 ogļūdeņražiem.)

648-017-00-8

292-625-2

90641-02-4

J

164.

Ekstrakcijas atlikumi (akmeņogļu), ar sārmu, skābi ekstrahēta vieglā eļļa, indēna frakcija; vieglās eļļas ekstrakcijas atlikumi ar vidēji augstu viršanas temperatūru

648-018-00-3

309-867-2

101316-62-5

J

165.

Ekstrakcijas atlikumi (akmeņogļu), bāziskā vieglā eļļa, ligroīna indēna frakcija; vieglās eļļas ekstrakcijas atlikumi ar augstu viršanas temperatūru
(Destilāts, kas rodas no ar aromātiskajiem ogļūdeņražiem, kumaronu, naftalīnu un indēnu bagāto vieglo frakciju destilācijas kolonnu nosēduma vai atmazgātām karboleļļām, ar viršanas temperatūru intervālā aptuveni 155 oC–180 oC (311 oF–356 oF). Pārsvarā sastāv no indāna, indēna un trimetilbenzoliem.)

648-019-00-9

292-626-8

90641-03-5

J

166.

Solvent-nafta (akmeņogļu); vieglās eļļas ekstrakcijas atlikumi ar augstu viršanas temperatūru
(Destilāts, kas rodas no augstās temperatūras ogļu darvas, koksēšanas krāsns vieglās eļļas vai akmeņogļu darvas eļļas sārma ekstrakcijas atlikuma ar viršanas temperatūru intervālā aptuveni 130 oC–210 oC (266 oF–410 oF). Pārsvarā sastāv no indēna un citiem policikliskiem savienojumiem ar vienu atsevišķu aromātisko ciklu. Var saturēt fenolus un aromātiskās slāpekļa bāzes.)

648-020-00-4

266-013-0

65996-79-4

J

167.

Destilāti (akmeņogļu darvas), vieglās eļļas, neitrālā frakcija; Vieglās eļļas ekstrakcijas atlikumi ar augstu viršanas temperatūru
(Destilāts, kas iegūts, frakcionēti destilējot akmeņogļu augstās temperatūras darvu. Pārsvarā sastāv no alkilaizvietotajiem monocikliskajiem aromātiskajiem ogļūdeņražiem ar viršanas temperatūru intervālā aptuveni 135 oC–210 oC (275 oF–410 oF). Var saturēt arī nepiesātinātos ogļūdeņražus, tādus kā indēns un kumarons.)

648-021-00-X

309-971-8

101794-90-5

J

168.

Destilāti (akmeņogļu darvas), vieglās eļļas, ekstrakti ar skābi; vieglās eļļas ekstrakcijas atlikumi ar augstu viršanas temperatūru
(Šī eļļa ir dažādu aromātisko ogļūdeņražu, galvenokārt indēna, naftalīna, kumarona, fenola, o-, m- un p-krezolu maisījums ar viršanas temperatūru intervālā 140 oC–215 oC (284 oF–419 oF).)

648-022-00-5

292-609-5

90640-87-2

J

169.

Destilāti (akmeņogļu darvas), vieglās eļļas; Karboleļļa
(Ogļūdeņražu dažāda sastāva kombinācija, kas iegūta, destilējot akmeņogļu darvu. Sastāv no aromātiskajiem un citiem ogļūdeņražiem, fenola rindas savienojumiem, aromātiskajiem slāpekļa savienojumiem un destilējas temperatūras intervālā aptuveni 150 oC–210 oC (302 oF–410 oF).)

648-023-00-0

283-483-2

84650-03-3

J

170.

Darvas eļļas, akmeņogles; karboleļļa
(Destilāts, kas iegūts no augstas temperatūras akmeņogļu darvas, kas destilējas pie temperatūras intervālā aptuveni 130 oC–250 oC (266 oF–410 oF). Pārsvarā sastāv no naftalīna, alkilnaftalīniem, fenola rindas savienojumiem un aromātiskajām slāpekļa bāzēm.)

648-024-00-6

266-016-7

65996-82-9

J

171.

Ekstrakcijas atlikumi (akmeņogļu), ar sārmiem, skābēm ekstrahēta vieglā eļļa; karboleļļas ekstrakcijas atlikums
(Eļļa, kas rodas, mazgājot ar skābi karboleļļu, kas pirms tam mazgāta ar sārmu, lai atdalītu nelielā daudzumā klātesošās bāziskās vielas (darvas bāzes). Pārsvarā sastāv no indāna, indēna un alkilbenzoliem.)

648-026-00-7

292-624-7

90641-01-3

J

172.

Ekstrakcijas atlikumi (akmeņogļu), darvas eļļa, sārms; karboleļļas ekstrakcijas atlikums
(Atlikums, kas rodas no akmeņogļu darvas eļļas, to mazgājot ar sārmu (piemēram, nātrija hidroksīda ūdens šķīdumu), pēc akmeņogļu jēldarvas skābju atdalīšanas. Pārsvarā sastāv no naftalīniem un aromātiskajām slāpekļa bāzēm.)

648-027-00-2

266-021-4

65996-87-4

J

173.

Ekstrakcijas eļļas (akmeņogļu), vieglā eļļa; skābes ekstrakts
(Ūdens ekstrakts, kas rodas, mazgājot ar skābi karboleļļu, kas pirms tam mazgāta ar sārmu. Pārsvarā sastāv no dažādu aromātisko slāpekļa bāzu, ieskaitot piridīnu, hinolīnu un to alkilatvasinājumus, sāļiem.)

648-028-00-8

292-622-6

90640-99-6

J

174.

Piridīns, alkilatvasinājumi; jēldarvas bāzes
(Polialkilēto piridīna atvasinājumu dažāda sastāva kombinācija, kas rodas ogļu darvas destilācijā vai kā destilāts ar augstu viršanas temperatūru aptuveni virs 150 oC (302 oF), kas rodas, reaģējot amonjakam ar acetaldehīdu, formaldehīdu vai paraformaldehīdu.)

648-029-00-3

269-929-9

68391-11-7

J

175.

Darvas bāzes, akmeņogles, pikolīna frakcija; destilāta bāzes
(Piridīna bāzes ar viršanas temperatūru intervālā aptuveni 125 oC–160 oC (257 oF–320 oF), kas iegūtas, pārdestilējot neitralizētu skābes ekstraktu no bitumenizēto akmeņogļu bāzes saturošās darvas frakcijas. Pārsvarā sastāv no lutidīniem un pikolīniem.)

648-030-00-9

295-548-2

92062-33-4

J

176.

Akmeņogļu darvas bāzes, lutidīna frakcija; destilāta bāzes

648-031-00-4

293-766-2

91082-52-9

J

177.

Ekstrakta eļļas (akmeņogļu), darvas bāze, kolidīna frakcija; destilāta bāzes
(Ekstrakts, kas rodas, ekstrahējot ar skābi bāzes no ogļu jēldarvas aromātiskajām eļļām, ar sekojošo neitralizāciju un destilēšanu. Pārsvarā sastāv no kolidīniem, anilīna, toluidīniem, lutidīniem un ksilidīniem.)

648-032-00-X

273-077-3

68937-63-3

J

178.

Darvas bāzes, akmeņogles, kolidīna frakcija; destilāta bāzes
(Destilāta frakcija ar viršanas temperatūru intervālā aptuveni 181 oC–186 oC (356 oF–367 oF), kas iegūta, destilējot jēlbāzes, kas izdalītas no neitralizētas, ar skābi ekstrahētās bāzes saturošās darvas frakcijas, kas iegūta, destilējot bitumenizēto akmeņogļu darvu. Tā satur galvenokārt anilīnu un kolidīnus.)

648-033-00-5

295-543-5

92062-28-7

J

179.

Darvas bāzes, akmeņogles, anilīna frakcija; destilāta bāzes
(Destilāta frakcija ar viršanas temperatūru intervālā aptuveni 180 oC–200 oC (356 oF–392 oF), kas iegūta no jēlbāzēm pēc fenolu un bāzu izdalīšanas no eļļas, kas iegūta, destilējot akmeņogļu darvu. Tā satur galvenokārt anilīnu, kolidīnus, lutidīnus un toluidīnus.)

648-034-00-0

295-541-4

92062-27-6

J

180.

Darvas bāzes, akmeņogles, toluidīna frakcija; destilāta bāzes

648-035-00-6

293-767-8

91082-53-0

J

181.

Destilāti (naftas), alkēnu-alkilēnu pirolīzes eļļa, sajaukta ar augstās temperatūras akmeņogļu darvu, indēna frakcija; redestilāti
(Ogļūdeņražu dažāda sastāva kombinācija, kas iegūta kā redestilāts, frakcionēti destilējot bitumenizēto akmeņogļu augstās temperatūras darvu un atlikuma eļļas, kas iegūtas, ar pirolīzi iegūstot alkēnus un alkilēnus no naftas produktiem vai no dabas gāzes. Pārsvarā sastāv no indēna, un tai ir viršanas temperatūra intervālā aptuveni 160 oC–190 oC (320 oF–374 oF).)

648-036-00-1

295-292-1

91995-31-2

J

182.

Destilāti (akmeņogļu), akmeņogļu darvas atlikuma pirolīzes eļļas, naftalīna eļļas; redestilāti
(Redestilāts, kas iegūts, frakcionēti destilējot bitumenizēto ogļu augstās temperatūras darvu un pirolīzes atlikuma eļļas, un kura viršanas temperatūra ir intervālā aptuveni 190 oC–270 oC (374 oF–518 oF). Pārsvarā sastāv no aizvietotiem dicikliskiem aromātiskiem savienojumiem.)

648-037-00-7

295-295-8

91995-35-6

J

183.

Ekstrakta eļļas (akmeņogļu), akmeņogļu darvas atlikuma pirolīzes eļļas, naftalīna eļļa, redestilāts; redestilāti
(Redestilāts, ko iegūst, frakcionēti destilējot atbrīvotu no fenoliem un bāzēm metilnaftalīna eļļu, kas iegūta no bitumenizēto ogļu augstās temperatūras darvas un no pirolīzes atlikuma eļļām, un kura viršanas temperatūra ir intervālā aptuveni 220 oC–230 oC (428 oF–446 oF). Pārsvarā sastāv no neaizvietotiem un aizvietotiem dicikliskiem aromātiskajiem ogļūdeņražiem.)

648-038-00-2

295-329-1

91995-66-3

J

184.

Ekstrakta eļļas (akmeņogļu), akmeņogļu darvas atlikuma pirolīzes eļļas, naftalīna eļļas; redestilāti
(Neitrālā eļļa, kas iegūta, atbrīvojot no fenoliem un bāzēm eļļu, kas rodas, destilējot augstās temperatūras darvu un pirolīzes atlikuma eļļas, un kuras viršanas temperatūra ir intervālā 225 oC–255 oC (437 oF–491 oF). Pārsvarā sastāv no aizvietotiem dicikliskiem aromātiskajiem ogļūdeņražiem.)

648-039-00-8

310-170-0

122070-79-5

J

185.

Ekstrakta eļļas (akmeņogļu), akmeņogļu darvas atlikuma pirolīzes eļļas, naftalīna eļļa, destilācijas atlikumi; redestilāti
(Atlikums, kas rodas, destilējot no fenoliem un bāzēm atbrīvotu metilnaftalīna eļļu (iegūta no bitumenizēto ogļu darvas un pirolīzes atlikuma eļļām), ar viršanas temperatūru intervālā 240 oC–260 oC (464 oF–500 oF). Pārsvarā sastāv no aizvietotiem dicikliskiem aromātiskajiem un heterocikliskajiem ogļūdeņražiem.)

648-040-00-3

310-171-6

122070-80-8

J

186.

Absorbcijas eļļas, diciklisko aromātisko un heterociklisko ogļūdeņražu frakcija; mazgāšanas eļļas redestilāts
(Ogļūdeņražu dažāda sastāva kombinācija, kas iegūta kā redestilāts, destilējot mazgāšanas eļļas. Tā pārsvarā sastāv no dicikliskiem aromātiskajiem un heterocikliskajiem ogļūdeņražiem ar viršanas temperatūru intervālā aptuveni 260 oC–290 oC (500 oF–554 oF).)

648-041-00-9

309-851-5

101316-45-4

M

187.

Destilāti (akmeņogļu darvas), ar fluorēnu bagāta augšējā frakcija; mazgāšanas eļļas redestilāts
(Ogļūdeņražu dažāda sastāva kombinācija, kas iegūta, kristalizējot akmeņogļu darvu. Tā sastāv no aromātiskajiem un policikliskajiem ogļūdeņražiem, galvenokārt fluorēna un dažiem acenaftēniem)

648-042-00-4

248-900-0

84989-11-7

M

188.

Kreozota eļļa, acenaftēna frakcija, acenaftēnu nesaturošs mazgāšanas eļļas redestilāts. [Eļļa, kas palikusi pēc acenaftēna atdalīšanas kristalizācijas procesā no akmeņogļu darvas acenaftēna eļļas. Sastāv galvenokārt no naftalīna un alkilnaftalīniem]

648-043-00-X

292-606-9

90640-85-0

H

189.

Destilāti (akmeņogļu darvas), smagās eļļas; smagā antracēna eļļa
(Destilāts, kas rodas, frakcionēti destilējot bitumenizēto akmeņogļu darvu, ar viršanas temperatūru intervālā 240 oC– 400 oC (464 oF–752 oF).
Pārsvarā sastāv no tri- un policikliskajiem ogļūdeņražiem un heterocikliskajiem savienojumiem)

648-044-00-5

292-607-4

90640-86-1

.

190.

Antracēna eļļa, ekstrakcija ar skābi; antracēna eļļas ekstrakcijas atlikums
(Ogļūdeņražu dažāda sastāva kom­bi­nācija, kas rodas, atbrīvojot no bāzēm akmeņogļu darvas destilātu, ar viršanas temperatūru intervālā aptuveni 325 oC–365 oC (617 oF–689 oF). Tā satur galvenokārt antracēnu, fenantrēnu un to alkilatvasinājumus.)

648-046-00-6

295-274-3

91995-14-1

M

191.

Destilāti (akmeņogļu darvas); smagā antracēna eļļa (Destilāts, kas iegūts no akmeņogļu darvas, ar viršanas temperatūru intervālā aptuveni 100 oC–450 oC (212 oF–842 oF). Pārsvarā sastāv no kondensētiem divu līdz četru ciklu aromātiskajiem ogļūdeņražiem, fenola rindas savienojumiem un aromātiskajām slāpekļa bāzēm.)

648-047-00-1

266-027-7

65996-92-1

M

192.

Destilāti (akmeņogļu darvas), piķis, smagās eļļas; smagā antracēna eļļa
(Destilāts, kas rodas, destilējot bitumenizēto augstās temperatūras darvas piķi. Pārsvarā sastāv no tri- un policikliskiem aromātiskajiem ogļūdeņražiem ar viršanas temperatūru intervālā aptuveni 300 oC–470 oC (572 oF–878 oF). Produkts var saturēt arī heteroatomus.)

648-048-00-7

295-312-9

91995-51-6

M

193.

Destilāti (akmeņogļu darvas), piķis; smagā antracēna eļļa
(Eļļa, kas iegūta, kondensējot piķa termiskās apstrādes tvaikus. Pārsvarā sastāv no divu līdz četru ciklu aromātiskajiem savienojumiem ar viršanas temperatūru intervālā no 200 oC līdz vairāk nekā 400 oC (392 oF līdz vairāk nekā 752 oF).)

648-049-00-2

309-855-7

101316-49-8

M

194.

Destilāti (akmeņogļu darvas), smagās eļļas, pirēna frakcija; smagās antracēna eļļas redestilāts
(Redestilāts, kas rodas piķa destilāta frakcionētā pārtvaicē, ar viršanas temperatūru intervālā aptuveni 350 oC–400 oC (662 oF–752 oF). Pārsvarā sastāv no tri- un policikliskiem aromātiskajiem un heterocikliskajiem ogļūdeņražiem.)

648-050-00-8

295-304-5

91995-42-5

M

195.

Destilāti (akmeņogļu darvas), piķis, pirēna frakcija; smagās antracēna eļļas redestilāts
(Redestilāts, iegūts piķa destilāta frakcionētā pārtvaicē, ar viršanas temperatūru intervālā aptuveni 380 oC–410 oC (716 oF–770 oF). Pārsvarā sastāv no tri- un policikliskiem aromātiskajiem ogļūdeņražiem un heterocikliskajiem savienojumiem.)

648-051-00-3

295-313-4

91995-52-7

M

196.

Parafīna vaski (akmeņogļu), brūnogļu augstās temperatūras darva, apstrādāta ar ogli; akmeņogļu darvas ekstrakts
(Ogļūdeņražu dažāda sastāva kombinācija, kas iegūta, apstrādājot lignīta karbonizācijas darvu ar aktivētu ogli, lai atbrīvotu no piemaisījumiem un nevēlamiem mikrokomponentiem. Pārsvarā sastāv no piesātinātajiem nesazarotās un sazarotās ķēdes ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu, lielāku par C12.)

648-052-00-9

308-296-6

97926-76-6

M

197.

Parafīna vaski (akmeņogļu), brūnogļu augstās temperatūras darva, apstrādāta ar ogli; akmeņogļu darvas ekstrakts
(Ogļūdeņražu dažāda sastāva kombinācija, kas iegūta, apstrādājot lignīta karbonizācijas darvu ar bentonītu, lai atbrīvotu no piemaisījumiem un nevēlamiem mikrokomponentiem. Pārsvarā sastāv no piesātinātajiem nesazarotās un sazarotās ķēdes ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu, lielāku par C12).

648-053-00-4

308-297-1

97926-77-7

M

198.

Piķis

648-054-00-X

263-072-4

61789-60-4

M

199.

Piķis, akmeņogļu darva, augsta temperatūra
(Atlikums, kas rodas, destilējot augstās temperatūras akmeņogļu darvu. Melna, cieta masa ar mīksttapšanas temperatūru intervālā aptuveni 30 oC–180 oC (86 oF–356 oF). Pārsvarā sastāv no kondensēto trīs vai vairāk ciklisko aromātisko ogļūdeņražu dažāda sastāva maisījuma.)

648-055-00-5

266-028-2

65996-93-2

.

200.

Piķis, akmeņogļu darva, augsta temperatūra, termiski apstrādāts; piķis
(Termiski apstrādāts atlikums, kas rodas pēc augstās temperatūras akmeņogļu darvas destilācijas. Melna, cieta masa ar mīksttapšanas temperatūru intervālā aptuveni 80 oC–180 oC (176 oF–356 oF). Pārsvarā sastāv no kondensēto trīs vai vairāk ciklisko aromātisko ogļūdeņražu dažāda sastāva maisījuma.)

648-056-00-0

310-162-7

121575-60-8

M

201.

Piķis, akmeņogļu darva, augsta temperatūra, sekundārs; piķa redestilāts
(Atlikums, kas iegūts, destilējot bitumenizēto augstās temperatūras akmeņogļu darvas frakciju ar augstu viršanas temperatūru un/vai piķa koksa eļļu ar mīksttapšanas temperatūru 140 oC–170 oC
(284 oF–392 oF) saskaņā ar DIN 52025). Pārsvarā sastāv no kondensētiem tri- un policikliskiem aromātiskajiem savienojumiem, kas satur arī heteroatomus.)

648-057-00-6

302-650-3

94114-13-3

M

202.

Atlikumi (akmeņogļu darva), piķa destilāts; piķa redestilāts
(Atlikums, kas radies, frakcionēti pārtvaicējot piķa destilātu, ar viršanas temperatūru intervālā aptuveni 400 oC–470 oC (752 oF–846 oF). Pārsvarā sastāv no policikliskiem aromātiskajiem ogļūdeņražiem un heterocikliskajiem savienojumiem.)

648-058-00-1

295-507-9

92061-94-4

M

203.

Darva, akmeņogles, augsta temperatūra, destilācijas un uzglabāšanas atlikumi; akmeņogļu darvas cietais atlikums
(Koksu un pelnus saturoši cietie atlikumi, kas rodas bitumenizēto ogļu augstās temperatūras darvas destilācijas iekārtās un Torage aparatūrā. Pārsvarā sastāv no oglekļa, kas satur nelielu daudzumu hero savienojumu, kā arī pelnu komponentus.)

648-059-00-7

295-535-1

92062-20-9

M

204.

Darva, akmeņogles, uzglabāšanas atlikumi; akmeņogļu darvas cietais atlikums
(Nogulsnējums, kas rodas, uzglabājot akmeņogļu jēldarvu. Pārsvarā sastāv no akmeņogļu darvas un oglekli saturošas cietas vielas.)

648-060-00-2

293-764-1

91082-50-7

M

205.

Darva, akmeņogles, augsta temperatūra, atlikumi; akmeņogļu darvas cietais atlikums
(Cietie atlikumi, kas rodas bitumenizēto akmeņogļu koksēšanas procesā, lai iegūtu bitumenizēto akmeņogļu augstās temperatūras jēldarvu. Pārsvarā sastāv no koksa un akmeņogļu daļiņām, augsti aromatizētiem savienojumiem un minerālu komponentiem.)

648-061-00-8

309-726-5

100684-51-3

M

206.

Darva, akmeņogles, augsta temperatūra, augsts cieto vielu saturs; akmeņogļu darvas cietais atlikums
(Kondensācijas produkts, kas iegūts, aptuveni līdz istabas temperatūrai atdzesējot gāzi, kas rodas akmeņogļu sausajā pārtvaicē augstā temperatūrā (virs 700 oC (1292 oF)). Pārsvarā sastāv no kondensēto ciklisko aromātisko ogļūdeņražu dažāda sastāva maisījuma, kas satur arī citas akmeņogļu tipa vielas.)

648-062-00-3

273-615-7

68990-61-4

M

207.

Cietie blakusprodukti, akmeņogļu darvas piķa koksēšana; akmeņogļu darvas cietais atlikums
(Blakusproduktu maisījums, kas rodas, koksējot bitumenizēto akmeņogļu darvas piķi. Pārsvarā sastāv no oglekļa.)

648-063-00-9

295-549-8

92062-34-5

M

208.

Ekstrakcijas atlikumi (akmeņogļu), brūnie; akmeņogļu darvas ekstrakts
(Atlikums pēc žāvētu akmeņogļu ekstrakcijas.)

648-064-00-4

294-285-0

91697-23-3

M

209.

Parafīna vaski (akmeņogļu), brūnogļu augstās temperatūras darva; akmeņogļu darvas ekstrakts
(Ogļūdeņražu dažāda sastāva kombinācija, kas iegūta no lignīta karbonizācijas darvas, kristalizējot no šķīdinātāja ar mehāniskās ateļļošanas vai adukcijas procesa palīdzību. Pārsvarā sastāv no lineāriem vai sazarotiem piesātinātajiem ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu, galvenokārt lielāku par C12.)

648-065-00-X

295-454-1

92045-71-1

M

210.

Parafīna vaski (akmeņogļu), brūnogļu augstas temperatūras darva, hidrēta; akmeņogļu darvas ekstrakts
(Ogļūdeņražu dažāda sastāva kombinācija, kas iegūta no lignīta karbonizācijas darvas, kristalizējot no šķīdinātāja ar mehāniskās ateļļošanas vai adukcijas procesa palīdzību, hidrējot katalizatora klātbūtnē. Pārsvarā sastāv no lineāriem vai sazarotiem piesātinātajiem ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu, galvenokārt lielāku par C12.)

648-066-00-5

295-455-7

92045-72-2

M

211.

Parafīna vaski (akmeņogļu), brūnogļu augstas temperatūras darva, apstrādāta ar silīcijskābi; akmeņogļu darvas ekstrakts
(Ogļūdeņražu dažāda sastāva kombinācija, kas iegūta, apstrādājot lignīta karbonizācijas darvu ar silīcijskābi, lai atdalītu nevēlamos komponentus un piemaisījumus. Pārsvarā sastāv no lineāriem vai sazarotiem piesātinātajiem ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu, galvenokārt lielāku par C12.)

648-067-00-0

308-298-7

97926-78-8

M

212.

Darva, akmeņogles, zema temperatūra, destilācijas atlikumi; darvas eļļa ar vidēji augstu viršanas temperatūru
(Atlikumi pēc zemās temperatūras akmeņogļu darvas frakcionētas destilācijas, lai atdalītu eļļas, ar viršanas temperatūru intervālā aptuveni līdz 300 oC (572 oF). Pārsvarā sastāv no aromātiskajiem savienojumiem.)

648-068-00-6

309-887-1

101316-85-2

M

213.

Piķis, akmeņogļu darva, zema temperatūra; piķa atlikums
(Melna, cieta vai bieza masa, kas iegūta, destilējot zemās temperatūras akmeņogļu darvu. Mīksttapšanas temperatūra intervālā aptuveni 40 oC–180 oC (104 oF–356 oF). Pārsvarā sastāv no dažāda sastāva ogļūdeņražu maisījuma.)

648-069-00-1

292-651-4

90669-57-1

M

214.

Piķis, akmeņogļu darva, zema temperatūra, oksidēts; piķa atlikums, oksidēts
(Produkts, kas iegūts, caurpūšot ar gaisu paaugstinātā temperatūrā zemās temperatūras akmeņogļu darvas piķi. Mīksttapšanas temperatūra intervālā aptuveni 70 oC–180 oC (158 oF–356 oF). Pārsvarā sastāv no dažāda sastāva ogļūdeņražu maisījuma.)

648-070-00-7

292-654-0

90669-59-3

M

215.

Piķis, akmeņogļu darva, zema temperatūra, termiski apstrādāts; piķa atlikums, oksidēts, termiski apstrādāts
(Melna, cieta masa, kas iegūta, termiski apstrādājot zemās temperatūras akmeņogļu darvas piķi, ar mīksttapšanas temperatūru intervālā aptuveni 50 oC–140 oC (122 oF–284 oF). Pārsvarā sastāv no dažāda sastāva aromātisko savienojumu maisījuma.)

648-071-00-2

292-653-5

90669-58-2

M

216.

Destilāti (akmeņogļu-naftas), aromātiskās vielas ar kondensētiem cikliem; destilāti
(Destilāts, kas iegūts no akmeņogļu, darvas un naftas aromātiskās daļas maisījuma ar destilācijas temperatūru intervālā aptuveni 220 oC–450 oC (482 oF–842 oF). Pārsvarā sastāv no kondensētiem trīs un četru locekļu ciklu aromātiskajiem ogļūdeņražiem.)

648-072-00-8

269-159-3

68188-48-7

M

217.

Aromātiskie ogļūdeņraži, C20-28, policikliskie, jauktie akmeņogļu darvas piķa-polietilēna-polipropilēna pirolīzē iegūtie; pirolīzes produkti
(Ogļūdeņražu dažāda sastāva kombinācija, kas iegūta maisījuma akmeņogļu darvas piķis-polietilēns-polipropilēns pirolīzē. Pārsvarā sastāv no policikliskajiem aromātiskajiem ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt C20-28, mīksttapšanas temperatūru intervālā (saskaņā ar DIN 52025) 100 oC–220 oC (212 oF–428 oF).)

648-073-00-3

309-956-6

101794-74-5

M

218.

Aromātiskie ogļūdeņraži, C20-28, policikliskie, jauktie akmeņogļu darvas piķa-polietilēna pirolīzē iegūtie; pirolīzes produkti
(Ogļūdeņražu dažāda sastāva kombinācija, kas iegūta, pirolizējot akmeņogļu darvas piķi kopā ar polietilēnu. Pārsvarā sastāv no policikliskajiem aromātiskajiem ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt C20-28, mīksttapšanas temperatūru intervālā (saskaņā ar DIN 52025) 100 oC–220 oC
(212 oF–428 oF).)

648-074-00-9

309-957-1

101794-75-6

M

219.

Aromātiskie ogļūdeņraži, C20-28, policikliskie, jauktie akmeņogļu darvas piķa-polistirola pirolīzē iegūtie; pirolīzes produkti
(Ogļūdeņražu dažāda sastāva kombinācija, kas iegūta, pirolizējot akmeņogļu darvas piķi kopā ar polistirolu. Pārsvarā sastāv no policikliskajiem aromātiskajiem ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt C20-28, mīksttapšanas temperatūru intervālā (saskaņā ar DIN 52025) 100 oC–220 oC (212 oF–428 oF).)

648-075-00-4

309-958-7

101794-76-7

M

220.

Piķis, akmeņogļu darva-nafta; piķa atlikumi
(Atlikums, kas rodas, destilējot akmeņogļu darvas un naftas aromātiskās frakcijas maisījumu. Cieta viela ar mīksttapšanas temperatūru intervālā
40 oC–180 oC (140 oF–356 oF). Pārsvarā sastāv no kondensēto trīs vai vairāklocekļu ciklu aromātisko ogļūdeņražu dažāda sastāva kombinācijām).

648-076-00-X

269-109-0

68187-57-5

M

221.

Fenantrēns, destilēšanas atlikumi; smagās antracēna eļļas redestilāts
(Atlikums, kas rodas, destilējot jēlfenantrēnu ar viršanas temperatūru intervālā aptuveni 340 oC–420 oC (644 oF–788 oF). Pārsvarā sastāv no fenantrēna, antracēna un karbazola.)

648-077-00-5

310-169-5

122070-78-4

M

222.

Destilāti (akmeņogļu darvas), augšējā frakcija, fluorēnu nesaturoša; mazgāšanas eļļas redestilāts
(Ogļūdeņražu dažāda sastāva kombinācija, kas iegūta, kristalizējot darvas eļļu. Sastāv no policikliskajiem aromātiskajiem ogļūdeņražiem, galvenokārt difenila, dibenzofurāna un acenaftēna.)

648-078-00-0

284-899-7

84989-10-6

M

223.

Atlikumi (akmeņogļu darvas), kreozota eļļas destilācijas mazgāšanas eļļas redestilāts [Mazgāšanas eļļu frakcionētās destilācijas atliekas ar viršanas temperatūru diapazonā no 270 °C līdz 330 °C (518 °F līdz 626 °F), sastāv galvenokārt no divkodolu aromātiskajiem un heterocikliskajiem ogļūdeņražiem]

648-080-00-1

295-506-3

92061-93-3

H

224.

Destilāti (akmeņogļu), koksēšanas vieglā eļļa, naftalīna frakcija; naftalīna eļļa
(Ogļūdeņražu dažāda sastāva kombinācija, kas iegūta, nepārtraukti nefrakcionēti destilējot koksēšanas vieglo eļļu. Pārsvarā sastāv no naftalīna, kumarona un indēna un vārās pie temperatūras virs 148 oC (298 oF).)

648-084-00-3

285-076-5

85029-51-2

J, M

225.

Destilāti (akmeņogļu darvas), naftalīna eļļas, ar zemu naftalīna saturu; naftalīna eļļas redestilāts
(Ogļūdeņražu dažāda sastāva kombinācija, kas iegūta, kristalizējot naftalīna eļļu. Pārsvarā sastāv no naftalīna, alkilnaftalīniem un fenola rindas savienojumiem.)

648-086-00-4

284-898-1

84989-09-3

J, M

226.

Destilāti (akmeņogļu darvas), naftalīna eļļas kristalizācijas filtrāts; naftalīna eļļas redestilāts
(Komplekss organisko vielu maisījums, iegūts kā filtrāts, kristalizējot ogļu darvas naftalīna frakciju, ar viršanas temperatūru intervālā aptuveni 200 oC–230 oC (392 oF–446 oF). Pārsvarā sastāv no naftalīna, tionaftēna un alkilnaftalīniem.)

648-087-00-X

295-310-8

91995-49-2

J, M

227.

Ekstrakcijas atlikumi (akmeņogļu), naftalīna eļļa, sārms; naftalīna eļļas ekstrakta atlikums
(Ogļūdeņražu dažāda sastāva kombinācija, kas iegūta, mazgājot ar sārmu naftalīna eļļu, lai atdalītu fenola rindas savienojumus (darvas skābes). Sastāv no naftalīna un alkilnaftalīniem.)

648-088-00-5

310-166-9

121620-47-1

J, M

228.

Ekstrakcijas atlikumi (akmeņogļu), naftalīna eļļas, sārms, ar zemu naftalīna saturu; naftalīna eļļas ekstrakcijas atlikums
(Ogļūdeņražu dažāda sastāva kombinācija, kas paliek pēc naftalīna atdalīšanas no naftalīna eļļas, to kristalizējot pēc mazgāšanas ar sārmu. Pārsvarā sastāv no naftalīna un alkilnaftalīniem.)

648-089-00-0

310-167-4

121620-48-2

J, M

229.

Destilāti (akmeņogļu darvas), naftalīna eļļas, naftalīnu nesaturoši, sārma ekstrakti; naftalīna eļļas ekstrakcijas atlikums
(Eļļa, kas paliek pēc fenola rindas vielu (darvas skābes) atdalīšanas no žāvētas naftalīna eļļas, to mazgājot ar sārmu. Pārsvarā sastāv no naftalīna un alkilnaftalīniem.)

648-090-00-6

292-612-1

90640-90-7

J, M

230.

Ekstrakcijas atlikumi (akmeņogļu), ar sārmu apstrādāta naftalīna eļļa, destilācijas augšējās frakcijas; naftalīna eļļas ekstrakcijas atlikums
(Destilāts, kas iegūts no naftalīna eļļas pēc tās mazgāšanas ar sārmu ar destilācijas temperatūru intervālā aptuveni 180 oC–220 oC (356 oF–428 oF). Pārsvarā sastāv no naftalīna, alkilbenzoliem, indēna un indāna.)

648-091-00-1

292-627-3

90641-04-6

J, M

231.

Destilāti (akmeņogļu darvas), naftalīna eļļas, metilnaftalīna frakcija; metilnaftalīna eļļa
(Destilāts, kas iegūts, frakcionēti destilējot augstās temperatūras akmeņogļu darvu. Pārsvarā sastāv no aizvietotiem dicikliskiem aromātiskajiem ogļūdeņražiem un aromātiskajām slāpekļa bāzēm ar viršanas temperatūru intervālā aptuveni 225 oC–255 oC (437 oF–491 oF).)

648-092-00-7

309-985-4

101896-27-9

J, M

232.

Destilāti (akmeņogļu darvas), naftalīna eļļas, indola-metilnaftalīna frakcija; metilnaftalīna eļļa
(Destilāts, kas iegūts, frakcionēti destilējot augstās temperatūras akmeņogļu darvu. Pārsvarā sastāv no indola un metilnaftalēna ar viršanas temperatūru intervālā aptuveni 235 oC–255 oC (455 oF–491 oF).)

648-093-00-2

309-972-3

101794-91-6

J, M

233.

Destilāti (akmeņogļu darvas), naftalīna eļļas, ekstrahēšana ar skābi; metilnaftalīna eļļas ekstrakcijas atlikums
(Ogļūdeņražu dažāda sastāva kombinācija, kas iegūta, atbrīvojot no organiskajām bāzēm metilnaftalīna frakciju, kas iegūta, destilējot akmeņogļu darvu, ar viršanas temperatūru intervālā aptuveni 230 oC–255 oC (466 oF–491 oF). Pārsvarā sastāv no 1(2)-metilnaftalīna, naftalīna, dimetilnaftalīna un difenila.)

648-094-00-8

295-309-2

91995-48-1

J, M

234.

Ekstrakcijas atlikumi (akmeņogļu), ar sārmu apstrādāta naftalīna eļļa, destilēšanas atlikumi; metilnaftalīna eļļas ekstrakcijas atlikums
(Atlikums, kas rodas, destilējot ar sārmu mazgātu naftalīna eļļu, ar viršanas temperatūru intervālā aptuveni 220 oC–300 oC (428 oF–572 oF). Pārsvarā sastāv no naftalīna, alkilnaftalīniem un aromātiskajām slāpekļa bāzēm.)

648-095-00-3

292-628-9

90641-05-7

J, M

235.

Ekstrakcijas eļļas (akmeņogļu), skābās, atbrīvotas no darvas bāzēm; metilnaftalīna eļļas ekstrakcijas atlikums
(Ekstrakcijas eļļa ar viršanas temperatūru intervālā aptuveni 220 oC–265 oC (428 oF–509 oF), kas rodas no akmeņogļu darvas sārma ekstrakta atlikuma, mazgājot ar skābi (piemēram, sērskābes ūdens šķīdumu) pēc destilācijas, lai atdalītu darvas bāzes. Pārsvarā sastāv no alkilnaftalīniem.)

648-096-00-9

284-901-6

84989-12-8

J, M

236.

Destilāti (akmeņogļu darvas), benzola frakcija, destilācijas atlikumi; mazgāšanas eļļa
(Ogļūdeņražu dažāda sastāva kombinācija, kas iegūta, destilējot jēlbenzolu (augstās temperatūras akmeņogļu darvas). Tas var būt šķidrums ar destilācijas temperatūru intervālā aptuveni 150 oC–300 oC (302 oF–572 oF) vai bieza masa, vai arī cieta viela ar kušanas temperatūru līdz pat 70 oC (158 oF). Pārsvarā sastāv no naftalīna un alkilnaftalīniem.)

648-097-00-4

310-165-3

121620-46-0

J, M

237.

Kreozota eļļa, acenaftēna frakcija
Mazgāšanas eļļa

648-098-00-X

292-605-3

90640-84-9

H

238.

Kreozota eļļa

648-099-00-5

263-047-8

61789-28-4

H

239.

Krezota eļļa, destilāts ar augstu viršanas temperatūru; mazgāšanas eļļa
(Augstas viršanas temperatūras destilāta frakcija, kas iegūta, karbonizējot augstā temperatūrā bitumenogli, kuru turpina rafinēt, lai atdalītu liekos kristāliskos sāļus. To veido galvenokārt kreozola eļļa, kas attīrīta no vairākiem parastajiem polinukleāriem aromātiskiem sāļiem, kas ir ogļu darvas destilātu komponenti. Tā ir brīva no kristāliem aptuveni pie 5 °C (41°F).)

648-100-00-9

274-565-9

70321-79-8

H

240.

Kreozots

648-101-00-4

232-287-5

8001-58-9

H

241.

Ekstrakta atlikums (akmeņogļu), krezota eļļas skābju, mazgāšanas eļļu ekstrakta atliekas [Akmeņogļu darvas destilācijas no bāzēm atbrīvotās frakcijas ogļūdeņražu sarežģīts maisījums ar viršanas temperatūru aptuveni 250 °C līdz 280 °C diapazonā (482 °F līdz 536 °F). Tas sastāv galvenokārt no bifeniliem un difenilnaftalīnu izomēriem]

648-102-00-X

310-189-4

122384-77-4

H

242.

Antracēna eļļa, antracēna pasta; antracēna eļļas frakcija
(Cieta viela ar augstu antracēna saturu, kas iegūta, kristalizējot un centrifugējot antracēna eļļu. Pārsvarā sastāv no antracēna, karbazola un fenantrēna.)

648-103-00-5

292-603-2

90640-81-6

J, M

243.

Antracēna eļļa ar zemu antracēna saturu; antracēna eļļas frakcija
(Eļļa, kas paliek pēc ar antracēnu bagātās cietās vielas (antracēna pastas) atdalīšanas no antracēna eļļas, kristalizējot. Pārsvarā sastāv no di-, tri- un četrciklu aromātiskajiem ogļūdeņražiem.)

648-104-00-0

292-604-8

90640-82-7

J, M

244.

Atlikumi (akmeņogļu darvas), antracēna eļļas destilāts; antracēna eļļas frakcija
(Atlikums pēc antracēna jēlmateriāla ar viršanas temperatūru intervālā aptuveni 340 oC–400 oC (644 oF–752 oF) frakcionētas destilēšanas. Pārsvarā sastāv no tri- un policikliskiem aromātiskajiem un heterocikliskajiem ogļūdeņražiem.)

648-105-00-6

295-505-8

92061-92-2

J, M

245.

Antracēna eļļa, antracēna pasta, antracēna frakcija; antracēna eļļas frakcija
(Ogļūdeņražu dažāda sastāva kombinācija, kas rodas, pārdestilējot antracēnu, kas iegūts bitumenizēto akmeņogļu augstās temperatūras darvas antracēna eļļas kristalizācijas procesā, ar viršanas temperatūru intervālā aptuveni 330 oC–350 oC (626 oF–662 oF). Pārsvarā sastāv no antracēna, karbazola un fenantrēna.)

648-106-00-1

295-275-9

91995-15-2

J, M

246.

Antracēna eļļa, antracēna pasta, karbazola frakcija; antracēna eļļas frakcija
(Ogļūdeņražu dažāda sastāva kombinācija, kas iegūta, destilējot antracēnu, kas rodas bitumenizēto akmeņogļu augstās temperatūras darvas antracēna eļļas kristalizācijas procesā, ar viršanas temperatūru intervālā aptuveni 350 oC–360 oC (662 oF–680 oF). Pārsvarā sastāv no antracēna, karbazola un fenantrēna.)

648-107-00-7

295-276-4

91995-16-3

J, M

247.

Antracēna eļļa, antracēna pasta, destilācijas vieglās frakcijas; antracēna eļļas frakcija
(Ogļūdeņražu dažāda sastāva kombinācija, kas iegūta, destilējot antracēnu, kas rodas bitumenizēto akmeņogļu zemās temperatūras darvas antracēna eļļas kristalizācijas procesā, ar viršanas temperatūru intervālā aptuveni 290 oC–340 oC (554 oF–644 oF). Pārsvarā sastāv no tricikliskiem aromātiskajiem ogļūdeņražiem un to dihidroatvasinājumiem.)

648-108-00-2

295-278-5

91995-17-4

J, M

248.

Darvas eļļas, akmeņogles, zemas temperatūras; darvas eļļa ar augstu viršanas temperatūru
(Zemās temperatūras akmeņogļu darvas destilāts. Pārsvarā sastāv no ogļūdeņražiem, fenolu rindas savienojumiem un aromātiskajām slāpekļa bāzēm, ar viršanas temperatūru intervālā aptuveni 160 oC–340 oC (554 oF–644 oF).)

648-109-00-8

309-889-2

101316-87-4

J, M

249.

Fenoli, amonija hidroksīda ekstrakts; sārma ekstrakts
(Fenolu maisījuma ekstrakts, kas iegūts ar butilacetāta palīdzību no akmeņogļu zemās temperatūras (zemāk par 700 oC (1292 oF)) sausās pārtvaices amonjaku saturošās gāzes kondensāta. Pārsvarā sastāv no monohidro- un dihidrofenolu maisījuma.)

648-111-00-9

284-881-9

84988-93-2

J, M

250.

Destilāti (akmeņogļu darvas), vieglās eļļas, ekstrakcija ar sārmu; sārma ekstrakts
(Karboleļļas ūdens ekstrakts, kas rodas, mazgājot to ar sārma šķīdumu (piemēram, nātrija hidroksīda ūdens šķīdumu). Pārsvarā sastāv no dažādu fenolu sārmu metālu sāļiem.)

648-112-00-4

292-610-0

90640-88-3

J, M

251.

Ekstrakti, akmeņogļu darvas eļļas sārma; sārma ekstrakts
(Akmeņogļu darvas eļļas ekstrakts, kas iegūts, mazgājot to ar sārma šķīdumu (piemēram, nātrija hidroksīda ūdens šķīdumu). Pārsvarā sastāv no dažādu fenolu sārmu metālu sāļiem.)

648-113-00-X

266-017-2

65996-83-0

J, M

252.

Destilāti (akmeņogļu darvas), naftalīna eļļas, sārma ekstrakti; sārma ekstrakts
(Ekstrakts, kas iegūts, mazgājot ar sārma šķīdumu (piemēram, nātrija hidroksīda ūdens šķīdumu) naftalīna eļļu. Pārsvarā sastāv no dažādu fenolu sārmu metālu sāļiem.)

648-114-00-5

292-611-6

90640-89-4

J, M

253.

Ekstrakcijas atlikumi (akmeņogļu), darvas eļļas apstrāde ar sārmu, apstrāde ar oglekļa dioksīdu un kaļķiem; jēlfenoli
(Produkts, kas iegūts, apstrādājot akmeņogļu darvas eļļas sārma ekstraktu ar oglekļa dioksīdu un kalcija oksīdu. Pārsvarā sastāv no CaCO3, Ca(OH)2, Na2CO3 un citiem organiskajiem un neorganiskajiem piemaisījumiem.)

648-115-00-0

292-629-4

90641-06-8

J, M

254.

Darvas skābes, brūnogles, jēlprodukts; jēlfenoli
(Brūnogļu darvas destilāta paskābināts sārma ekstrakts. Pārsvarā sastāv no fenola un tā analogiem.)

648-117-00-1

309-888-7

101316-86-3

J, M

255.

Darvas skābes, brūnogļu gazifikācija; jēlfenoli
(Organisko vielu maisījums, kas iegūts, gazificējot brūnogles. Pārsvarā sastāv no C6-10 hidroksiaromātiskajiem fenoliem un to analogiem.)

648-118-00-7

295-536-7

92062-22-1

J, M

256.

Darvas skābes, destilācijas atlikumi; destilāta fenoli
(Atlikums, kas rodas pēc akmeņogļu jēlfenolu destilācijas. Pārsvarā sastāv no fenoliem ar oglekļa atomu skaitu C8-C10 un ar mīksttapšanas temperatūru intervālā 60 oC–80 oC (140 oF–176 oF).)

648-119-00-2

306-251-5

96690-55-0

J, M

257.

Darvas skābes, metilfenola frakcija; destilāta fenoli
(Bagāta ar 3- un 4-metilfenolu darvas skābju frakcija, kas reģenerēta, destilējot zemās temperatūras akmeņogļu darvas skābju jēlfrakciju.)

648-120-00-8

284-892-9

84989-04-8

J, M

258.

Darvas skābes, polialkilfenola frakcija; destilāta fenoli
(Darvas skābju frakcija, kas reģenerēta, destilējot zemās temperatūras akmeņogļu darvas skābju jēlfrakciju, ar viršanas temperatūru intervālā aptuveni 225 oC–320 oC (437 oF–608 oF). Pārsvarā sastāv no polialkilfenoliem.)

648-121-00-3

284-893-4

84989-05-9

J, M

259.

Darvas skābes, ksilenola frakcija; destilāta fenoli
(Darvas skābju frakcija ar paaugstinātu 2,4- un 2,5-dimetilfenolu saturu, kas reģenerēta, destilējot zemās temperatūras akmeņogļu darvas skābju jēlfrakciju.)

648-122-00-9

284-895-5

84989-06-0

J, M

260.

Darvas skābes, etilfenola frakcija; destilāta fenoli
(Bagāta ar 3- un 4-etilfenolu darvas skābju frakcija, kas reģenerēta, destilējot zemās temperatūras akmeņogļu darvas skābju jēlfrakciju.)

648-123-00-4

284-891-3

84989-03-7

J, M

261.

Darvas skābes, 3,5-ksilenola frakcija; destilāta fenoli
(Ar 3,5-dimetilfenolu bagāta darvas skābju frakcija, kas reģenerēta, destilējot zemās temperatūras akmeņogļu darvas skābes.)

648-124-00-X

284-896-0

84989-07-1

J, M

262.

Darvas skābes, atlikumi, destilāti, pirmā frakcija; destilāta fenoli
(Atlikums, kas rodas vieglās karboleļļas destilācijā temperatūru intervālā 235 oC–355 oC (481 oF–697 oF).

648-125-00-5

270-713-1

68477-23-6

J, M

263.

Darvas skābes, krezila frakcija, atlikumi; destilāta fenoli
(Akmeņogļu darvas skābju atlikums pēc fenola, krezolu, ksilenolu un citu augstākās temperatūrās virstošu fenolu atdalīšanas. Melna, cieta viela ar kušanas temperatūru aptuveni 80 oC (176 oF). Pārsvarā sastāv no polialkilfenoliem, sveķiem un neorganiskajiem sāļiem.)

648-126-00-0

271-418-0

68555-24-8

J, M

264.

Fenoli, C9-C11; destilāta fenoli

648-127-00-6

293-435-2

91079-47-9

J, M

265.

Darvas skābes, krezila frakcija; destilāta fenoli
(Organisko savienojumu dažāda sastāva maisījums, kas iegūts no brūnoglēm, ar viršanas temperatūru intervālā aptuveni 200 oC–230 oC (392 oF–446 oF). Pārsvarā sastāv no fenoliem un piridīna bāzēm).

648-128-00-1

295-540-9

92062-26-5

J, M

266.

Darvas skābes, brūnogles, C2-alkilfenola frakcija; destilāta fenoli
(Destilāts, kas iegūts, paskābinot ar sārmu mazgāto lignīta darvas destilātu, ar viršanas temperatūru intervālā aptuveni 200 oC–230 oC (392 oF–446 oF). Pārsvarā sastāv no m- un p-etilfenola, krezoliem un ksilenoliem.)

648-129-00-7

302-662-9

94114-29-1

J, M

267.

Ekstrakta eļļas (akmeņogļu), naftalīna eļļas; skābes ekstrakts
(Ūdens ekstrakts, kas iegūts, ar skābi mazgājot ar sārmu apstrādātu naftalīna eļļu. Pārsvarā sastāv no dažādu aromātisko slāpekļa bāzu (ieskaitot piridīnu, hinolīnu un to alkilatvasinājumus) skābes sāļiem.)

648-130-00-2

292-623-1

90641-00-2

J, M

268.

Darvas bāzes, hinolīna atvasinājumi; destilāta bāzes

648-131-00-8

271-020-7

68513-87-1

J, M

269.

Darvas bāzes, akmeņogles, hinolīna atvasinājumu frakcija; destilāta bāzes

648-132-00-3

274-560-1

70321-67-4

J, M

270.

Darvas bāzes, akmeņogles, destilācijas atlikumi; destilāta bāzes
(Destilācijas atlikums, kas paliek pēc neitralizētas, ar skābi ekstrahētās bāzes saturošās darvas frakcijas (iegūta, destilējot akmeņogļu darvu) destilācijas. Satur galvenokārt anilīnu, kolidīnus, hinolīnu, hinolīna atvasinājumus un toluidīnus.)

648-132-00-9

274-544-0

92062-29-8

J, M

271.

Ogļūdeņražu eļļas, aromatizētas, sajauktas ar polietilēnu un polipropilēnu, pirolizētas, vieglo eļļu frakcija; termoapstrādes produkti
(Eļļa, kas iegūta, termiski apstrādājot polietilēna-polipropilēna maisījumu ar akmeņogļu darvas piķi vai ar aromātiskajām eļļām. Pārsvarā sastāv no benzola un tā analogiem ar viršanas temperatūru intervālā aptuveni 70 oC–120 oC (158 oF–248 oF).)

648-134-00-4

309-745-9

100801-63-6

J, M

272.

Ogļūdeņražu eļļas, aromatizētas, sajauktas ar polietilēnu, pirolizētas, vieglo eļļu frakcija; termoapstrādes produkti
(Eļļa, kas iegūta, termiski apstrādājot polietilēna maisījumu ar akmeņogļu darvas piķi vai ar aromātiskajām eļļām. Pārsvarā sastāv no benzola un tā analogiem ar viršanas temperatūru intervālā aptuveni 70 oC–120 oC (158 oF–248 oF).)

648-135-00-X

309-748-5

100801-65-8

J, M

273.

Ogļūdeņražu eļļas, aromatizētas, sajauktas ar polistirolu, pirolizētas, vieglo eļļu frakcija; termoapstrādes produkti
(Eļļa, kas iegūta, termiski apstrādājot polistirola maisījumu ar akmeņogļu darvas piķi vai ar aromātiskajām eļļām. Pārsvarā sastāv no benzola un tā homologiem ar viršanas temperatūru intervālā aptuveni 70 oC–210 oC (158 oF–410 oF).)

648-136-00-5

309-749-0

100801-66-9

J, M

274.

Ekstrakcijas atlikumi (akmeņogļu), ar sārmu apstrādāta darvas eļļa, naftalīna destilācijas atlikumi; naftalīna eļļas ekstrakcijas atlikums
(Atlikums, kas iegūts, destilējot ķīmiski ekstrahētu eļļu pēc naftalīna atdalīšanas. Pārsvarā sastāv no kondensētiem divu līdz četru ciklu aromātiskajiem savienojumiem un aromātiskajām slāpekļa bāzēm.)

648-137-00-0

277-567-8

736665-18-6

J, M

275.

Kreozota eļļa, destilāts ar zemu viršanas temperatūru, mazgāšanas eļļa [Zemas temperatūras destilācijas frakcija, iegūta bitumenogļu augstas temperatūras karbonizācijā un pēc tam attīrīta, lai atdalītu kristālisko sāļu pārākumu. Tā sastāv galvenokārt no kreozota eļļas ar nedaudz parasto daudzkodolu aromātisko sāļu, kas ir akmeņogļu darvas destilātu sastāvdaļas. Tajā nav kristālu aptuveni 38 °C temperatūrā (100 °F).]

648-138-00-6

274-566-4

70321-80-1

H

276.

Darvas skābes, krezilu saturošas, nātrija sāļi, sārma šķīdumi; sārmains ekstrakts

648-139-00-1

272-361-4

68815-21-4

J, M

277.

Ekstrakta eļļas (akmeņogļu), darvas bāze; skābes ekstrakts
(Ekstrakts no akmeņogļu darvas eļļas sārma ekstrakta atlikuma, kas iegūts, mazgājot eļļu ar skābes (piemēram, sērskābes) ūdens šķīdumu pēc destilācijas, lai atdalītu naftalīnu. Pārsvarā sastāv no dažādu aromātisko slāpekļa bāzu, ieskaitot piridīnu, hinolīnu, un to alkilatvasinājumu, skābju sāļiem.)

648-140-00-7

266-020-9

65996-86-3

J, M

278.

Darvas bāzes, akmeņogles, jēlprodukts; jēldarvas bāzes
(Reakcijas produkts, kas iegūts, neitralizējot akmeņogļu darvas bāzu ekstrakta eļļu ar sārma (piemēram, nātrija hidroksīda) ūdens šķīdumu, lai iegūtu bāzes. Pārsvarā sastāv no tādām organiskām bāzēm kā akridīns, fenantridīns, piridīns, hinolīns un to alkilatvasinājumiem.)

648-141-00-2

266-018-8

65996-84-1

J, M

279.

Atlikumi (akmeņogļu), ekstrakcija ar šķīdinātāju
(Kohezīvs pulveris, kas sastāv no akmeņogļu minerālās daļas un pēc apstrādes ar šķīdinātāju neizšķīdušā ogļu atlikuma.)

648-142-00-8

302-681-2

94114-46-2

M

280.

Akmeņogļu šķidrumi, ekstraktu šķīdums šķīdinātājā
(Produkts, kas iegūts, filtrējot ogļu minerālo daļu un neizšķīdušo ogles atlikumu no ekstrakta šķīduma, kas rodas, karsējot ogles šķīdinātājā. Melns, viskozs, komplekss šķidrums, kas pārsvarā sastāv no aromātiskajiem un daļēji hidrogenētajiem aromātiskajiem ogļūdeņražiem, aromātiskajiem slāpekli un sēru saturošajiem savienojumiem, fenoliem un citiem aromātiskajiem skābekli saturošajiem savienojumiem, kā arī to alkilatvasinājumiem.)

648-143-00-3

302-682-8

94114-47-3

M

281.

Akmeņogļu šķidrumi, šķidruma ekstrakts
(Zināmā mērā no šķīdinātāja atbrīvots produkts, kas iegūts, atdestilējot šķīdinātāju no filtrētā akmeņogļu ekstrakta šķīduma, kas iegūts, karsējot akmeņogles šķīdinātājā. Melna, bieza masa, kas pārsvarā sastāv no kondensēto ciklu aromātisko ogļūdeņražu, aromātisko slāpekli un sēru saturošo savienojumu, fenolu, kā arī citu skābekli saturošo aromātisko savienojumu un to alkilatvasinājumu maisījuma.)

648-144-00-9

302-683-3

94114-48-4

M

282.

Vieglā eļļa (akmeņogļu), koksēšanas; jēlbenzols
(Gaistošs organiskais šķidrums, ko izdala, ekstrahējot no akmeņogļu augstās temperatūras (virs 700 oC (1292 oF)) sausās pārtvaices gāzēm. Pārsvarā sastāv no benzola, toluola un ksiloliem. Var saturēt arī citus ogļūdeņražus nelielā daudzumā.)

648-147-00-5

266-012-5

65996-78-3

J

283.

Destilāti (akmeņogļu), šķīdinātāja ekstrakts, primārais
(Šķidrs produkts, kas iegūts, kondensējot tvaikus, kas rodas, karsējot akmeņogles ar šķīdinātāju, ar viršanas temperatūru intervālā aptuveni 30 oC–300 oC (86 oF–572 oF). Pārsvarā sastāv no daļēji hidrogenētiem kondensēto ciklu aromātiskajiem savienojumiem, aromātiskajiem slāpekli, sēru un skābekli saturošajiem aromātiskajiem savienojumiem un to alkilatvasinājumiem ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt C4-C14.)

648-148-00-0

302-688-0

94114-52-0

J

284.

Destilāti (akmeņogļu), ekstrakcija ar šķīdinātāju, hidrokrekings
(Destilāts, kas iegūts, pakļaujot hidrokrekingam akmeņogļu ekstraktu vai šķīdumu, kas rodas, apstrādājot akmeņogles ar šķīdinātāju vai šķidrumu, kas iegūts, ekstrahējot akmeņogles ar gāzēm superkritiskos apstākļos. Destilāta viršanas temperatūra ir intervālā aptuveni 30 oC–300 oC (86 oF–572 oF). Pārsvarā sastāv no aromātiskajiem, hidrogenētiem aromātiskajiem un naftēnu rindas savienojumiem, to alkilatvasinājumiem un alkāniem ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt C4-C14. Satur arī slāpekli, sēru un skābekli saturošos aromātiskos un hidrogenētos aromātiskos savienojumus.)

648-149-00-6

302-689-6

94114-53-1

J

285.

Ligroīns (akmeņogļu), ekstrakcija ar šķīdinātāju, hidrokrekings
(Destilāta frakcija, kas iegūta akmeņogļu ekstrakta (vai šķīduma, kas iegūts, ekstrahējot ogles ar šķīdinātāju vai ar gāzi superkritiskos apstākļos) hidrokrekingā ar viršanas temperatūru intervālā aptuveni 30 oC–180 oC (86 oF–356 oF). Pārsvarā sastāv no aromātiskajiem, hidrogenētajiem aromātiskajiem un naftēnu rindas savienojumiem, to alkilatvasinājumiem un alkāniem ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt no C4 līdz C9. Satur arī slāpekli, sēru un skābekli saturošus aromātiskos un hidrogenētos aromātiskos savienojumus.)

648-150-00-1

302-690-1

94114-54-2

J

286.

Benzīns, akmeņogļu ekstrakcija ar šķīdinātāju, ogļu ligroīna hidrokrekings
(Motoru degviela, kas iegūta attīrītas akmeņogļu ligroīna frakcijas (iegūtas ogļu ekstrakta, ogļu ekstrakta šķīduma vai produkta, kas rodas, apstrādājot ogles ar gāzi superkritiskos apstākļos, hidrokrekingā) riforminga rezultātā, ar viršanas temperatūru intervālā aptuveni 30 oC–180 oC (86 oF–356 oF). Pārsvarā sastāv no aromātiskajiem un naftēnu rindas ogļūdeņražiem, to alkilatvasinājumiem, kā arī alkilogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt no C4 līdz C9.)

648-151-00-7

302-691-7

94114-55-3

J

287.

Destilāti (akmeņogļu), ekstrakcija ar šķīdinātāju, vidējās frakcijas hidrokrekings
(Destilāts, kas iegūts, akmeņogļu ekstrakta, akmeņogļu ekstrakcijas šķīduma vai produkta, kas iegūts, ekstrahējot akmeņogles ar gāzi superkritiskos apstākļos hidrokrekingā, ar viršanas temperatūru intervālā aptuveni 180 oC–300 oC (356 oF–572 oF). Pārsvarā sastāv no dicikliskiem aromātiskajiem, hidrogenētajiem aromātiskajiem un naftēnu rindas ogļūdeņražiem, to alkilatvasinājumiem, kā arī alkāniem ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt no C9 līdz C14. Satur arī slāpekli, sēru un skābekli saturošus savienojumus.)

648-152-00-2

302-692-2

94114-56-4

J

288.

Destilāti (akmeņogļu), ekstrakcija ar šķīdinātāju, vidējās frakcijas hidrokrekings un hidrogenēšana
(Destilāts, kas iegūts, hidrogenējot hidrokrekingā iegūto vidējo destilātu, kuru iegūst no akmeņogļu ekstrakta, akmeņogļu ekstrakcijas šķīduma vai, apstrādājot akmeņogles ar gāzi superkritiskos apstākļos, ar viršanas temperatūru intervālā aptuveni 180 oC–280 oC (356 oF–536 oF). Pārsvarā sastāv no hidrogenētajiem dicikliskiem ogļūdeņražiem un to alkilatvasinājumiem ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt no C9 līdz C14.)

648-153-00-8

302-693-8

94114-57-5

J

289.

Vieglā eļļa (akmeņogļu), puskoksēšanas process; svaigā eļļa
(Gaistošs organisks šķidrums, kas kondensējas no akmeņogļu zemās temperatūras (zemāk par 700 oC (1292 oC)) sausās pārtvaices gāzēm. Pārsvarā sastāv no ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt C6-10.)

648-156-00-4

292-635-7

90641-11-5

J

290.

Ekstrakti (naftas), vieglie, naftēnu destilāta šķīdinātājs

649-001-00-3

265-102-1

64742-03-6

H

291.

Ekstrakti (naftas), smagie parafīnu destilāta šķīdinātājs

649-002-00-9

265-103-7

64742-04-7

H

292.

Ekstrakti (naftas), vieglie, parafīnu destilāta šķīdinātājs

649-003-00-4

265-104-2

6472-05-8

H

293.

Ekstrakti (naftas), smagie, naftēnu destilāta šķīdinātājs

649-004-00-X

265-111-0

64742-11-6

H

294.

Ekstrakti (naftas), vieglie, vakuuma gāzeļļas šķīdinātājs

649-005-00-5

295-341-7

91995-78-7

H

295.

Ogļūdeņraži, C26-55, ar paaugstinātu aromātisko savienojumu saturu

649-006-00-0

307-753-7

97722-04-8

H

296.

Atlikumi (naftas), atmosfēras spiediena tornis, smagais šķidrais kurināmais
(Atlikums, kas iegūts, destilējot jēlnaftu atmosfēras spiedienā. Sastāv no ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu pārsvarā virs C20 un ir ar viršanas temperatūru virs 350 oC (662 oF). Iespējams, ka satur 5 % vai vairāk kondensētos 4- līdz 6-cikliskos aromātiskos ogļūdeņražus.)

649-008-00-1

265-045-2

64741-45-3

.

297.

Gāzes eļļas (naftas), dziļais vakuums; smagais šķidrais kurināmais
(Ogļūdeņražu dažāda sastāva kombinācija, kas rodas, destilējot vakuumā jēlnaftas destilācijas atlikumu, kas iegūts atmosfēras spiedienā. Sastāv no ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt C20-C50 un ir ar viršanas temperatūru intervālā aptuveni 350 oC–600 oC (662 oF–1112 oF). Var saturēt 5 % un vairāk kondensētos 4- līdz 6-cikliskos aromātiskos ogļūdeņražus.)

649-009-00-7

265-058-3

64741-57-7

.

298.

Destilāti (naftas), dziļā katalītiskā krekinga produkts; smagais šķidrais kurināmais
(Ogļūdeņražu dažāda sastāva kombinācija, kas rodas, destilējot katalītiskā krekinga produktus. Sastāv no ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt C15-C35 un ir ar viršanas temperatūru intervālā aptuveni 260 oC–500 oC (500 oF–932 oF). Var saturēt 5 % vai vairāk kondensētos 4- līdz 6-cikliskos aromātiskos ogļūdeņražus.)

649-010-00-2

265-063-0

64741-61-3

.

299.

Dzidrinātās eļļas (naftas), katalītiskā krekinga produkts; smagais šķidrais kurināmais
(Ogļūdeņražu dažāda sastāva kombinācija, kas rodas kā atlikuma frakcija, destilējot katalītiskā krekinga produktus. Sastāv no ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu pārsvarā virs C20, viršanas temperatūra ir virs 350 oC (662 oF). Var saturēt 5 % vai vairāk kondensētos 4- līdz 6-ciklu aromātiskos ogļūdeņražus.)

649-011-00-8

265-064-6

64741-62-4

.

300.

Atlikumi (naftas), hidrokrekinga produkts; smagais šķidrais kurināmais
(Ogļūdeņražu dažāda sastāva kombinācija, kas rodas kā atlikuma frakcija, destilējot hidrokrekinga produktus. Sastāv no ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu pārsvarā virs C20, un viršanas temperatūra ir virs 350 oC (662 oF).)

649-012-00-3

265-076-1

64741-75-9

.

301.

Atlikumi (naftas), termiskā krekinga produkts; smagā šķidrā degviela
(Ogļūdeņražu dažāda sastāva kombinācija, kas rodas kā atlikuma frakcija, destilējot termiskā krekinga produktus. Pārsvarā sastāv no nepiesātinātajiem ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt virs C20, un viršanas temperatūra ir virs 350 oC (662 oF). Var saturēt 5 % vai vairāk kondensētos 4- līdz 6-ciklu aromātiskos ogļūdeņražus.)

649-013-00-9

265-081-9

64741-80-6

.

302.

Destilāti (naftas), smagā termiskā krekinga produkts; smagā šķidrā degviela
(Ogļūdeņražu dažāda sastāva kombinācija, kas iegūta, destilējot termiskā krekinga produktus. Pārsvarā sastāv no nepiesātinātajiem ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt C15- C36 un ir ar viršanas temperatūru intervālā aptuveni 260 oC–480 oC (500 oF–896 oF). Var saturēt 5 % vai vairāk kondensētos 4- līdz 6-ciklu aromātiskos ogļūdeņražus.)

649-014-00-4

265-082-4

64741-81-7

.

303.

Gāzes eļļas (naftas), hidrēšana pazeminātā spiedienā; smagā šķidrā degviela
(Ogļūdeņražu dažāda sastāva kombinācija, kas iegūta, apstrādājot naftas frakciju ar ūdeņradi katalizatora klātbūtnē. Sastāv no ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt C13-C50 un ir ar viršanas temperatūru intervālā aptuveni 230 oC–600 oC (446 oF–1112 oF). Var saturēt 5 % vai vairāk kondensētos 4- līdz 6-ciklu aromātiskos ogļūdeņražus.)

649-015-00-X

265-162-9

64742-59-2

.

304.

Atlikumi (naftas), hidrodesulfurizēšana tornī atmosfēras spiedienā; smagā šķidrā degviela
(Ogļūdeņražu dažāda sastāva kombinācija, kas iegūta, apstrādājot torņa atlikumu ar ūdeņradi katalizatora klātbūtnē apstākļos, kas nodrošina organisko sēru saturošu komponentu atdalīšanu. Sastāv no ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt virs C20 un ir ar viršanas temperatūru aptuveni virs 350 oC (662 oF). Var saturēt 5 % vai vairāk kondensētos 4- līdz 6-ciklu aromātiskos ogļūdeņražus.)

649-016-00-5

265-181-2

64742-78-5

.

305.

Gāzes eļļas (naftas), hidrodesulfurizēšana vakuumā; smagā šķidrā degviela
(Ogļūdeņražu dažāda sastāva kombinācija, kas iegūta katalītiskā hidrodesulfurizēšanas procesā. Sastāv no ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt C20-C50 un ir ar viršanas temperatūru intervālā aptuveni 350 oC–600 oC (662 oF–1112 oF). Var saturēt 5 % vai vairāk kondensētos 4- līdz 6-ciklu aromātiskos ogļūdeņražus.)

649-017-00-0

265-189-6

64742-86-5

.

306.

Atlikumi (naftas), tvaika krekinga produkts; smagā šķidrā degviela
(Ogļūdeņražu dažāda sastāva kombinācija, kas iegūta atlikuma frakcijas veidā, destilējot tvaika krekinga produktus (ieskaitot tvaika krekingu), lai iegūtu etilēnu.) Pārsvarā sastāv no nepiesātinātajiem ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt virs C14, vārās temperatūrā aptuveni virs 260 oC (500 oF). Var saturēt 5 % vai vairāk kondensētos 4- līdz 6-ciklu aromātiskos ogļūdeņražus.)

649-018-00-6

265-193-8

64742-90-1

.

307.

Atlikumi (naftas), destilācija atmosfēras spiedienā; smagā sķidrā degviela
(Atlikums, kas rodas jēlnaftas destilācijas procesā atmosfēras spiedienā. Sastāv no ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt virs C11 un ir ar viršanas temperatūru virs 200 oC (392 oF). Var saturēt 5 % vai vairāk kondensētos 4- līdz 6-ciklu aromātiskos ogļūdeņražus.)

649-019-00-1

269-777-3

68333-22-2

.

308.

Dzidrinātās eļļas (naftas), katalītiskā krekinga produkts ar sekojošu hidrodesulfurizēšanu; smagā šķidrā degviela
(Ogļūdeņražu dažāda sastāva kombinācija, kas iegūta, apstrādājot katalītiskā krekingā attīrīto eļļu ar ūdeņradi, lai pārvērstu organiski saistīto sēru par sērūdeņradi, kas tiek atdalīts no reakcijas maisījuma. Sastāv no ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt virs C20 un ir ar viršanas temperatūru virs 350 oC (662 oF). Var saturēt 5 % vai vairāk kondensētos 4- līdz 6-ciklu aromātiskos ogļūdeņražus.)

649-020-00-7

269-782-0

68333-26-6

.

309.

Destilāti (naftas), katalītiskā krekinga produkta hidrodesulfurizētais starpprodukts; smagā šķidrā degviela
(Ogļūdeņražu dažāda sastāva kombinācija, kas iegūta, apstrādājot katalītiskā krekinga starpproduktu destilātus ar ūdeņradi, lai pārvērstu organiski saistīto sēru par sērūdeņradi, kurš tiek atdalīts no reakcijas maisījuma. Sastāv no ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt C11-C30 un ir ar viršanas temperatūru intervālā aptuveni 205 oC–450 oC (401 oF–842 oF). Satur relatīvi daudz triciklisko aromātisko ogļūdeņražu.)

649-021-00-2

269-783-6

68333-27-7

.

310.

Destilāti (naftas), hidrodesulfurizēts smagā katalītiskā krekinga produkts; smagā šķidrā degviela
(Ogļūdeņražu dažāda sastāva kombinācija, kas iegūta, apstrādājot smagos katalītiskā krekinga destilātus ar ūdeņradi, lai pārvērstu organiski saistīto sēru par sērūdeņradi, kurš tiek atdalīts no reakcijas maisījuma. Sastāv no ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt C15-C35 un ir ar viršanas temperatūru intervālā aptuveni 260 oC–500 oC (500 oF–932 oF). Var saturēt 5 % vai vairāk kondensētos 4- līdz 6-ciklu aromātiskos ogļūdeņražus.)

649-022-00-8

269-784-1

68333-28-8

.

311.

Šķidrā degviela, atlikumi – tiešās destilācijas gāzes eļļas ar augstu sēra saturu; smagā šķidrā degviela

649-023-00-3

270-674-0

68476-32-4

.

312.

Šķidrā degviela, atlikums; smagā šķidrā degviela
(Šķidrs produkts, kas rodas dažādās attīrīšanas plūsmās (parasti kā atlikums). Produkta sastāvs ir sarežģīts un mainās atkarībā no jēlnaftas avota.)

649-024-00-9

270-675-6

68476-33-5

.

313.

Atlikumi (naftas), katalītiskā riformera atlikuma destilācija; smagā šķidrā degviela
(Sarežģīta sastāva atlikums, kas iegūts, destilējot katalītiskā riformera frakcionēšanas kolonnas atlikumu. Tas vārās aptuveni virs 399 oC (750 oF).)

649-025-00-4

270-792-2

68478-13-7

.

314.

Atlikumi (naftas), smagās koksēšanas gāzes un vakuumgāzes eļļas; smagā šķidrā degviela
(Ogļūdeņražu dažāda sastāva kombinācija, iegūta kā atlikuma frakcija, destilējot smagās koksēšanas gāzes eļļas un vakuumgāzes eļļas. Pārsvarā sastāv no ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt lielāku par C13 un ir ar viršanas temperatūru virs 230 oC (446 oF).)

649-026-00-X

270-796-4

68478-17-1

.

315.

Atlikumi (naftas), smagā koksēšana un vieglais vakuums; smagā šķidrā degviela
(Ogļūdeņražu dažāda sastāva kombinācija, kas rodas kā atlikuma frakcija, destilējot smago koksēšanas gāzes eļļu un vieglo vakuumgāzes eļļu. Pārsvarā sastāv no ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu, galvenokārt lielāku par C13, un ir ar aptuvenu viršanas temperatūru virs 230 oC (446 oF).)

649-027-00-5

270-983-0

68512-61-8

.

316.

Atlikumi (naftas), zemais vakuums; smagā šķidrā degviela
(Sarežģīta sastāva atlikums, kas iegūts, destilējot vakuumā atlikumu pēc jēlnaftas destilēšanas atmosfēras spiedienā. Sastāv no ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu, pārsvarā lielāku par C13, un ir ar aptuvenu viršanas temperatūru virs 230 oC (446 oF).)

649-028-00-0

270-984-6

68512-62-9

.

317.

Atlikumi (naftas), vieglā tvaika krekinga produkts; smagā šķidrā degviela
(Komplicēts atlikums, kas iegūts, destilējot tvaika krekinga produktus. Pārsvarā sastāv no aromātiskajiem un nepiesātinātajiem ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu, lielāku par C7, un ir ar viršanas temperatūru intervālā aptuveni 101 oC–555 oC (214 oF–1030 oF).)

649-029-00-6

271-013-9

68513-69-9

.

318.

Degviela Nr.6; smagā šķidrā degviela
(Destilāta eļļa ar viskozitāti temperatūrā 37,7 oC (100 oF) robežās no 900 SUS līdz 9000 SUS.)

649-030-00-1

271-384-7

68553-00-4

.

319.

Atlikumi (naftas), vieglo frakciju atdestilēšanas iekārta, zems sēra saturs; smagā šķidrā degviela
(Ogļūdeņražu dažāda sastāva kombinācija ar zemu sēra saturu, kas iegūta atlikuma frakcijas veidā, destilējot jēlnaftu. Tas ir atlikums, kas rodas pēc tiešās benzīna frakcijas, petrolejas frakcijas un gāzes eļļas frakcijas atdalīšanas.)

649-031-00-7

271-763-7

68607-30-7

.

320.

Gāzes eļļas (naftas), destilēts atmosfēras spiedienā; smagā šķidrā degviela
(Ogļūdeņražu dažāda sastāva kombinācija, kas iegūta, destilējot jēlnaftu. Sastāv no ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt C7-C35 un ir ar viršanas temperatūru intervālā aptuveni 121 oC–510 oC (250 oF–950 oF).)

649-032-00-2

272-184-2

68783-08-4

.

321.

Atlikumi (naftas), koksēšanas skruberis, kondensētos ciklus saturoši produkti; smagā šķidrā degviela
(Ļoti komplicēta ogļūdeņražu dažāda sastāva kombinācija, kas rodas atlikuma frakciju veidā, destilējot vakuumdestilācijas atlikuma un termiskā krekinga produktus. Pārsvarā sastāv no ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt virs C20 un ir ar aptuvenu viršanas temperatūru virs 350 oC (662 oF). Var saturēt 5 % vai vairāk kondensētos 4- līdz 6-ciklu aromātiskos ogļūdeņražus.)

649-033-00-8

272-187-9

68783-13-1

.

322.

Destilāti (naftas), naftas atlikumu vakuumdestilācija; smagā šķidrā degviela
(Ogļūdeņražu dažāda sastāva kombinācija, kas iegūta, destilējot vakuumā atlikumu, kas iegūts, destilējot atmosfēras spiedienā jēlnaftu.)

649-034-00-3

273-263-4

68955-27-1

.

323.

Atlikumi (naftas), sveķveidīgie, tvaika krekings; smagā šķidrā degviela
(Sarežģīta sastāva atlikums, kas iegūts, destilējot atlikumu pēc naftas tvaiku krekinga produktu pārdestilēšanas.)

649-035-00-9

273-272-3

68955-36-2

.

324.

Destilāti (naftas), vidēji dziļais vakuums; smagā šķidrā degviela
(Ogļūdeņražu dažāda sastāva kombinācija, kas iegūta vakuumdestilācijā no atlikuma, kas rodas, atmosfēras spiedienā destilējot jēlnaftu. Pārsvarā sastāv no ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt C14-C42 un ir ar viršanas temperatūru intervālā aptuveni 250 oC–545 oC (482 oF–1013 oF). Var saturēt 5 % vai vairāk kondensētos 4- līdz 6-ciklu aromātiskos ogļūdeņražus.)

649-036-00-4

274-683-0

70592-76-6

.

325.

Destilāti (naftas), vieglais vakuums; smagā šķidrā degviela
(Ogļūdeņražu dažāda sastāva kombinācija, kas iegūta vakuumdestilācijā no atlikuma, kas rodas, atmosfēras spiedienā destilējot jēlnaftu. Sastāv no ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt C11-C35 un ir ar viršanas temperatūru intervālā aptuveni 150 oC–545 oC (482 oF–1013 oF).)

649-037-00-X

247-684-6

70592-77-7

.

326.

Destilāti (naftas), vakuumdestilācija; smagā šķidrā degviela
(Ogļūdeņražu dažāda sastāva kombinācija, kas iegūta vakuumdestilācijā no atlikuma, kas rodas, atmosfēras spiedienā destilējot jēlnaftu. Sastāv no ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt C11-C50 un ir ar viršanas temperatūru intervālā aptuveni 270 oC–600 oC (518 oF–1112 oF). Var saturēt 5 % vai vairāk kondensētos 4- līdz 6-ciklu aromātiskos ogļūdeņražus.)

649-038-00-5

274-685-1

70592-78-8

.

327.

Gāzes eļļas (naftas), hidrodesulfurizēts koksēšanas produkts, destilēts vakuumā; smagā šķidrā degviela
(Ogļūdeņražu dažāda sastāva kombinācija, kas iegūta, hidrodesulfurizējot smago koksēšanas destilāta produktu. Sastāv pārsvarā no ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt C18-C44 un ir ar viršanas temperatūru intervālā aptuveni 304 oC–548 oC (579 oF–1018 oF). Var saturēt 5 % vai vairāk kondensētos 4- līdz 6-ciklu aromātiskos ogļūdeņražus.)

649-039-00-0

285-555-9

85117-03-9

.

328.

Atlikumi (naftas), tvaika krekinga destilāti; smagā šķidrā degviela
(Ogļūdeņražu dažāda sastāva kombinācija, kura iegūta attīrītas naftas darvas ražošanas procesā, destilējot tvaika krekingam pakļauto darvu. Pārsvarā sastāv no aromātiskajiem un citiem ogļūdeņražiem, kā arī organiskajiem sēra savienojumiem.)

649-040-00-6

292-657-7

90669-75-3

.

329.

Atlikumi (naftas), vieglais vakuums; smagā šķidrā degviela
(Komplicēts atlikums, kas iegūts vakuumdestilācijā no atlikuma, kas rodas, atmosfēras spiedienā destilējot jēlnaftu. Pārsvarā sastāv no ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt virs C24 un ir ar viršanas temperatūru virs 390 oC (734 oF).)

649-041-00-1

292-658-2

90669-76-4

.

330.

Smagā degviela, augsts sēra saturs; smagā šķidrā degviela
(Ogļūdeņražu dažāda sastāva kombinācija, kas iegūta, destilējot jēlnaftu. Pārsvarā sastāv no alifātiskajiem, aromātiskajiem un cikloalifātiskajiem ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt virs C25 un ir ar aptuvenu viršanas temperatūru virs 400 oC (752 oF).)

649-042-00-7

295-396-7

92045-14-2

.

331.

Atlikumi (naftas), katalītiskais krekings; smagā šķidrā degviela
(Ogļūdeņražu dažāda sastāva kombinācija, kas iegūta kā atlikuma frakcija, destilējot katalītiskā krekinga produktus. Pārsvarā sastāv no ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt virs C11 un ir ar aptuvenu viršanas temperatūru virs 200 oC (392 oF).)

649-043-00-2

295-511-0

92061-97-7

.

332.

Destilāti (naftas), starpprodukta katalītiskais krekings, termiskā destrukcija; smagā šķidrā degviela
(Ogļūdeņražu dažāda sastāva kombinācija, kas iegūta, destilējot katalītiskā krekinga produktus, kas tiek izmantoti kā siltuma pārneses šķidrums. Pārsvarā sastāv no ogļūdeņražiem ar viršanas temperatūru intervālā aptuveni 220 oC–450 oC (428 oF–842 oF). Produkts var saturēt organiskos sēra savienojumus.)

649-044-00-8

295-990-6

92201-59-7

.

333.

Atlikuma eļļas (naftas); smagā šķidrā degviela
(Ogļūdeņražu, sēra savienojumu un metālus saturošo organisko savienojumu maisījums, kas iegūts kā atlikums frakcionēšanas krekinga attīrīšanas procesā. Produkts ir eļļa ar viskozitāti virs 2 cSt 100 oC temperatūrā.)

649-045-00-3

298-754-0

93821-66-0

.

334.

Atlikumi, termiski apstrādāti tvaika krekinga produkti; smagā šķidrā degviela
(Ogļūdeņražu dažāda sastāva kombinācija, kas iegūta, apstrādājot un destilējot jēlproduktu, kas rodas naftas tvaiku krekinga rezultātā. Pārsvarā sastāv no nepiesātinātajiem ogļūdeņražiem ar aptuvenu viršanas temperatūru virs 180 oC (356 oF).)

649-046-00-9

308-733-0

98219-64-8

.

335.

Destilāti (naftas), hidrodesulfurizētā pilna diapazona vidējā frakcija; smagā šķidrā degviela
(Ogļūdeņražu dažāda sastāva kombinācija, kas iegūta, apstrādājot izejas naftu ar ūdeņradi. Pārsvarā sastāv no ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt C9-C25 un ir ar viršanas temperatūru intervālā aptuveni 150 oC–400 oC (302 oF–752 oF).)

649-047-00-4

309-863-0

101316-57-8

.

336.

Atlikumi (naftas), katalītiskais riformings, frakcionēšanas kolonna; Smagā šķidrā degviela
(Ogļūdeņražu dažāda sastāva kombinācija, kas iegūta kā atlikuma frakcija, destilējot katalītiskā riforminga produktus. Pārsvarā sastāv no aromātiskajiem ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt C10-C25 un ir ar viršanas temperatūru intervālā aptuveni 160 oC–400 oC (320 oF–725 oF). Var saturēt 5 % vai vairāk kondensētos 4- līdz 6-ciklu aromātiskos ogļūdeņražus.)

649-048-00-X

265-069-3

64741-67-9

.

337.

Nafta; jēlprodukts
(Alifātisko, aliciklisko un aromātisko ogļūdeņražu dažāda sastāva kombinācija. Var nelielā daudzumā saturēt arī slāpekli, skābekli un sēru saturošus savienojumus. Šī kategorija ietver sevī vieglo, vidējo un smago naftu, kā arī eļļas no darvu saturošām smiltīm. Šī grupa neietver sevī tos ogļūdeņražus saturošos materiālus, kam nepieciešama ievērojama ķīmiskā pārveidošana, lai tos varētu izmantot kā izejvielu naftas pārstrādes iekārtās, pie tādiem var pieskaitīt slānekļu eļļas, bagātinātās slānekļu eļļas un no oglēm iegūstamo šķidro degvielu.)

649-049-00-5

232-298-5

8002-05-9

.

338.

Ogļūdeņraži, C4, nesatur 1,3-butadiēnu un izobutēnu; naftas gāze

649-118-00-X

306-004-1

95465-89-7

K

339.

Fūta eļļa (naftas), apstrādāta ar skābi; Fūta eļļa
(Ogļūdeņražu dažāda sastāva kombinācija, kas iegūta, apstrādājot Fūta eļļu ar sērskābi. Tā pārsvarā sastāv no sazarotās ķēdes ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt C20-C50.)

649-175-00-0

300-225-7

93924-31-3

L

340.

Fūta eļļa (naftas), apstrādāta ar māliem; Fūta eļļa
(Ogļūdeņražu dažāda sastāva kombinācija, kas iegūta, apstrādājot Fūta eļļu ar dabīgiem vai modificētiem māliem kontaktēšanas vai perkolācijas ceļā, lai atdalītu polāros komponentus un citus piemaisījumus. Tā pārsvarā sastāv no sazarotās ķēdes ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt C20-C50.)

649-176-00-6

300-226-2

93924-32-4

L

341.

Fūta eļļa (naftas), apstrādāta ar ogli; Fūta eļļa
(Ogļūdeņražu dažāda sastāva kombinācija, kas iegūta, apstrādājot Fūta eļļu ar aktivētu ogli, lai atdalītu komponentu zīmes un piemaisījumus. Pārsvarā sastāv no piesātinātajiem taisnās ķēdes ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt virs C12.)

649-211-00-5

308-126-0

97862-76-5

L

342.

Destilāti (naftas), no sēra savienojumiem atbrīvotā vidējā frakcija; nestandarta gāzes eļļa
(Ogļūdeņražu dažāda sastāva kombinācija, kas iegūta, atbrīvojot naftas destilātu no sēra savienojumiem, pārveidojot merkaptānus un atdalot skābos piemaisījumus. Sastāv no ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt C9-20, viršanas temperatūra ir intervālā aptuveni 150 oC–345 oC (302 oF–653 oF).)

649-212-00-0

265-088-7

64741-86-2

N

343.

Gāzes eļļas (naftas), attīrīti ar šķīdinātājiem; nestandarta gāzes eļļa
(Ogļūdeņražu dažāda sastāva kombinācija, kas iegūta kā rafināts ekstrakcijas procesā ar šķīdinātāju. Sastāv pārsvarā no alifātiskajiem ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt C11-C25, viršanas temperatūra ir intervālā aptuveni 205 oC–400 oC (401 oF–752 oF).)

649-213-00-6

265-092-9

64741-90-8

N

344.

Destilāti (naftas), ar šķīdinātāju attīrītā vidējā frakcija; nestandarta gāzes eļļa
(Ogļūdeņražu dažāda sastāva kombinācija, kas iegūta kā rafināts ekstrakcijas procesā ar šķīdinātāju. Pārsvarā sastāv no alifātiskajiem ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt C9-20, viršanas temperatūra ir intervālā aptuveni 150 oC–345 oC (302 oF–653 oF).)

649-214-00-1

265-093-4

64741-91-9

N

345.

Gāzes eļļas (naftas), apstrādātas ar skābi; nestandarta gāzes eļļa
(Ogļūdeņražu dažāda sastāva kombinācija, kas iegūta kā rafināts izejas produktu apstrādes procesā ar sērskābi. Sastāv no ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt C13-C25, viršanas temperatūra ir intervālā aptuveni 230 oC–400 oC (446 oF–752 oF).)

649-215-00-7

265-112-6

64742-12-7

N

346.

Destilāti (naftas), ar skābi apstrādātā vidējā frakcija; nestandarta gāzes eļļa
(Ogļūdeņražu dažāda sastāva kombinācija, kas iegūta kā rafināts izejas produktu apstrādes procesā ar sērskābi. Sastāv no ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt C11-20, viršanas temperatūra ir intervālā aptuveni 205 oC–345 oC (401 oF–653 oF).)

649-216-00-2

265-113-1

64742-13-8

N

347.

Destilāti (naftas), ar skābi apstrādātā vieglā frakcija; nestandarta gāzes eļļa
(Ogļūdeņražu dažāda sastāva kombinācija, kas iegūta kā rafināts izejas produktu apstrādes procesā ar sērskābi. Sastāv no ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt C9-16, viršanas temperatūra ir intervālā aptuveni 150 oC–290 oC (302 oF–554 oF).)

649-217-00-8

265-114-7

64742-14-9

N

348.

Gāzes eļļas (naftas), ķīmiski neitralizētas; nestandarta gāzes eļļa
(Ogļūdeņražu dažāda sastāva kombinācija, kas iegūta, atbrīvojot izejas produktu no skābajiem piemaisījumiem. Sastāv no ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt C13-C25, viršanas temperatūra ir intervālā aptuveni 230 oC–400 oC (446 oF–752 oF).)

649-218-00-3

265-129-9

64742-29-6

N

349.

Destilāti (naftas), ķīmiski neitralizētā vidējā frakcija; nestandarta gāzes eļļa
(Ogļūdeņražu dažāda sastāva kombinācija, kas iegūta, atbrīvojot izejas produktu no skābajiem piemaisījumiem. Sastāv no ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt C11-20, viršanas temperatūra ir intervālā aptuveni 205 oC–345 oC (401 oF–653 oF).)

649-219-00-9

265-130-3

64742-30-9

N

350.

Destilāti (naftas), ar māliem apstrādātā vidējā frakcija; nestandarta gāzes eļļa
(Ogļūdeņražu dažāda sastāva kombinācija, kas iegūta, apstrādājot naftas frakciju ar dabīgiem vai modificētiem māliem (parasti perkolācijas procesā), lai atbrīvotos no polāro savienojumu zīmēm un piemaisījumiem. Sastāv no ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt C9-20, viršanas temperatūra ir intervālā aptuveni 150 oC–345 oC (302 oF–653 oF).)

649-220-00-4

265-139-3

64742-38-7

N

351.

Destilāti (naftas), hidrētā vidējā frakcija; nestandarta gāzes eļļa
(Ogļūdeņražu dažāda sastāva kombinācija, kas iegūta, apstrādājot naftas frakciju ar ūdeņradi katalizatora klātbūtnē. Sastāv no ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt C11-25, viršanas temperatūra ir intervālā aptuveni 205 oC–400 oC (401 oF–752 oF).)

649-221-00-X

265-148-2

64742-46-7

N

352.

Gāzes eļļas (naftas), hidrodesulfurizētās; nestandarta gāzes eļļa
(Ogļūdeņražu dažāda sastāva kombinācija, kas iegūta, apstrādājot naftu ar ūdeņradi, lai pārvērstu organisko sēru par sērūdeņradi, kuru tālāk izvada no sistēmas. Pārsvarā sastāv no ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt C13-C25, viršanas temperatūra ir intervālā aptuveni 230 oC–400 oC (446 oF–752 oF).)

649-222-00-5

265-182-8

64742-79-6

N

353.

Destilāti (naftas), hidrodesulfurizētā vidējā frakcija; nestandarta gāzes eļļa
(Ogļūdeņražu dažāda sastāva kombinācija, kas iegūta, apstrādājot naftu ar ūdeņradi, lai pārvērstu organisko sēru par sērūdeņradi, ko izvada no sistēmas. Sastāv no ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt C11-25, viršanas temperatūra ir intervālā aptuveni 205 oC–400 oC (401 oF–752 oF).)

649-223-00-0

265-183-3

64742-80-9

N

354.

Destilāti (naftas), katalītiskā riformera frakcionatora atlikums, ar augstu viršanas temperatūru; nestandarta gāzes eļļa
(Ogļūdeņražu dažāda sastāva kombinācija, kas iegūta, destilējot katalītiskā riformera frakcionatora atlikumu. Tās viršanas temperatūra ir intervālā aptuveni 343 oC–399 oC (650 oF–750 oF).)

649-228-00-8

270-719-4

68477-29-2

N

355.

Destilāti (naftas), katalītiskā riformera frakcionatora atlikums, ar vidēji augstu viršanas temperatūru; nestandarta gāzes eļļa
(Ogļūdeņražu dažāda sastāva kombinācija, kas iegūta, destilējot katalītiskā riformera frakcionatora atlikumu. Tās viršanas temperatūra ir intervālā aptuveni 288 oC–371 oC (550 oF–700 oF).)

649-229-00-3

270-721-5

68477-30-5

N

356.

Destilāti (naftas), katalītiskā riformera frakcionatora atlikums, ar zemu viršanas temperatūru; nestandarta gāzes eļļa
(Ogļūdeņražu dažāda sastāva kombinācija, kas iegūta, destilējot katalītiskā riformera frakcionatora atlikumu. Tās viršanas temperatūra ir zem 288 oC (550 oF).)

649-230-00-9

270-722-0

68477-31-6

N

357.

Destilāti (naftas), vidējā frakcija ar augstu attīrīšanas pakāpi; nestandarta gāzes eļļa
(Ogļūdeņražu dažāda sastāva kombinācija, kas iegūta, pakļaujot naftas frakciju vairākām no sekojošām apstrādēm: filtrējot, centrifugējot, destilējot atmosfēras spiedienā, vakuumdestilējot, paskābinot, neitralizējot un apstrādājot ar māliem. Pārsvarā sastāv no ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt C10-C20.)

649-231-00-4

292-615-8

90640-93-0

N

358.

Destilāti (naftas), katalītiskais riformings, smagā aromātisko savienojumu frakcija; nestandarta gāzes eļļa
(Ogļūdeņražu dažāda sastāva kombinācija, kas iegūta, destilējot katalītiski riformētās naftas frakciju. Pārsvarā sastāv no aromātiskajiem ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt C10-C16, viršanas temperatūra ir intervālā aptuveni 200 oC–300 oC (392 oF–572 oF).)

649-232-00-X

295-294-2

91995-34-5

N

359.

Gāzes eļļas, parafīnus saturoši; nestandarta gāzes eļļa
Destilāts, kas iegūts, redestilējot ogļūdeņražu dažāda sastāva maisījumu, kas iegūts, destilējot parafīnu stingrā režīma katalītiskās hidrēšanas produktus. Tā viršanas temperatūra ir intervālā aptuveni 190 oC–330 oC (374 oF–594 oF).)

649-233-00-5

300-227-8

93924-33-5

N

360.

Ligroīns (naftas), smagā frakcija, attīrīta ar šķīdinātājiem, hidrodesulfurizēta; Nestandarta gāzes eļļa

649-234-00-0

307-035-3

97488-96-5

N

361.

Ogļūdeņraži, C16-C20, hidrētais vidējais destilāts, augšējā frakcija; nestandarta gāzes eļļa
(Ogļūdeņražu dažāda sastāva kombinācija, kas iegūta kā augšējā frakcija vidējā destilāta hidrēšanas izplūdes gāzu vakuumdestilācijā. Pārsvarā sastāv no ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt C16-C20, viršanas temperatūra ir intervālā aptuveni 290 oC–350 oC (554 oF–662 oF). Iegūtās eļļas viskozitāte ir 2 cSt 100 oC (212 oF).)

649-235-00-6

307-659-6

97675-85-9

N

362.

Ogļūdeņraži, C12-C20, hidrētie parafīnu rindas ogļūdeņraži, destilāta augšējā frakcija; nestandarta gāzes eļļa
(Ogļūdeņražu dažāda sastāva kombinācija, kas iegūta kā augšējā frakcija, vakuumdestilējot hidrētās smagās parafīnu frakcijas izplūdes gāzes katalizatora klātbūtnē. Pārsvarā sastāv no ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt C12-C20, viršanas temperatūra ir intervālā aptuveni 230 oC–350 oC (446 oF–662 oF ). Iegūtās eļļas viskozitāte ir 2 cSt 100 oC (212 oF).)

649-236-00-1

307-660-1

97675-86-0

.

363.

Ogļūdeņraži, C11-C17, ar šķīdinātāju ekstrahētā vieglā naftēna frakcija, gāzes eļļa – nekondicionēta; nestandarta gāzes eļļa
(Ogļūdeņražu dažāda sastāva kombinācija, kas iegūta, ekstrahējot aromātiskos savienojumus no vieglā naftēnu destilāta ar viskozitāti 2,2 cSt 40 oC (104 oF). Pārsvarā sastāv no ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt C11-C17, viršanas temperatūra ir intervālā aptuveni 200 oC–300 oC (392 oF–572 oF).)

649-237-00-7

307-757-9

97722-08-2

N

364.

Gāzes eļļas, hidrēti; nestandarta gāzes eļļa
(Ogļūdeņražu dažāda sastāva kombinācija, kas iegūta, redestilējot ar ūdeņradi apstrādātās parafīnu frakcijas izplūdes gāzes katalizatora klātbūtnē. Pārsvarā sastāv no ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt C17-C27 un viršanas temperatūra ir intervālā aptuveni 330 oC–340 oC (626 oF–644 oF).)

649-238-00-2

308-128-1

97862-78-7

.

365.

Destilāti (naftas), ar aktīvo ogli apstrādātā vieglā parafīnu frakcija; nestandarta gāzes eļļa
(Ogļūdeņražu dažāda sastāva kombinācija, kas iegūta, apstrādājot naftas eļļas frakciju ar aktivēto ogli, lai atdalītu polāro komponentu zīmes un piemaisījumus. Pārsvarā sastāv no ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt C12-C28.)

649-239-00-8

309-667-5

100683-97-4

N

366.

Destilāti (naftas), ar aktīvo ogli apstrādātā vidējā parafīnu frakcija; nestandarta gāzes eļļa
(Ogļūdeņražu dažāda sastāva kombinācija, kas iegūta, apstrādājot naftu ar aktivēto ogli, lai atdalītu polāro komponentu zīmes un piemaisījumus. Pārsvarā sastāv no ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt C16-C36.)

649-240-00-3

309-668-0

100683-98-5

N

367.

Destilāti (naftas), ar māliem apstrādātā vidējā parafīnu frakcija; nestandarta gāzes eļļa
(Ogļūdeņražu dažāda sastāva kombinācija, kas iegūta, apstrādājot naftu ar balinošajiem māliem, lai atdalītu polāro komponentu zīmes un piemaisījumus. Pārsvarā sastāv no ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt C16-C36.)

649-241-00-9

309-669-6

100683-99-6

.

368.

Alkāni, C12-26, sazarotie un lineārie.

649-242-00-4

292-454-3

90622-53-0

.

369.

Smērvielas; smērviela
(Ogļūdeņražu dažāda sastāva kombinācija ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt C12-C50. Var saturēt sārmu metālu, sārmzemju metālu organisko skābju sāļus un/vai alumīnija savienojumus.)

649-243-00-X

278-011-7

74869-21-9

N

370.

Parafīni (naftas); mīkstais parafīns
(Ogļūdeņražu dažāda sastāva kombinācija, kas iegūta no naftas frakcijas, kristalizējot ar šķīdinātāju, vai kā destilāta frakcija, pārtvaicējot vaskveidīgu jēlproduktu. Pārsvarā sastāv no piesātinātajiem lineārās vai sazarotās ķēdes ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt virs C20.)

649-244-00-5

265-165-5

64742-61-6

N

371.

Parafīni (naftas), apstrādāti ar skābi; mīkstais parafīns
(Ogļūdeņražu dažāda sastāva kombinācija, kas iegūta rafināta veidā, apstrādājot naftas parafīnu frakciju ar sērskābi. Pārsvarā sastāv no piesātinātajiem lineārās vai sazarotās ķēdes ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt virs C20.)

649-245-00-0

292-659-8

90669-77-5

N

372.

Parafīni (naftas), apstrādāti ar māliem; mīkstais parafīns (Ogļūdeņražu dažāda sastāva kombinācija, kas iegūta, apstrādājot naftas parafīnu frakciju ar dabīgajiem vai modificētajiem māliem kontaktēšanas vai perkolācijas ceļā. Pārsvarā sastāv no piesātinātajiem lineārās vai sazarotās ķēdes ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt virs C20.)

649-246-00-6

292-660-3

90669-78-6

N

373.

Parafīni (naftas), hidrēti; mīkstais parafīns
(Ogļūdeņražu dažāda sastāva kombinācija, kas iegūta, apstrādājot parafīnus ar ūdeņradi katalizatora klātbūtnē. Pārsvarā sastāv no piesātinātajiem lineārās vai sazarotās ķēdes ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt virs C20.)

649-247-00-1

259-523-6

92062-09-4

N

374.

Parafīni (naftas), ar zemu kušanas temperatūru; mīkstais parafīns
(Ogļūdeņražu dažāda sastāva kombinācija, kas iegūta, deparafinējot naftas frakciju ar šķīdinātāju. Pārsvarā sastāv no piesātinātajiem lineārās vai sazarotās ķēdes ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt virs C12.)

649-248-00-7

295-524-1

92062-10-7

N

375.

Parafīni (naftas), ar zemu kušanas temperatūru, hidrēti; mīkstais parafīns
(Ogļūdeņražu dažāda sastāva kombinācija, kas iegūta, apstrādājot viegli kūstošo naftas parafīnu ar ūdeņradi katalizatora klātbūtnē. Pārsvarā sastāv no piesātinātajiem lineārās vai sazarotās ķēdes ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt virs C12.)

649-249-00-2

295-525-7

92062-11-8

N

376.

Parafīni (naftas), ar zemu kušanas temperatūru, apstrādāti ar aktīvo ogli; mīkstais parafīns
(Ogļūdeņražu dažāda sastāva kombinācija, kas iegūta, apstrādājot viegli kūstošo naftas parafīnu ar aktīvo ogli, lai atdalītu polāro komponentu zīmes un piemaisījumus. Pārsvarā sastāv no piesātinātajiem lineārās vai sazarotās ķēdes ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt virs C12.)

649-250-00-8

308-155-9

97863-04-2

N

377.

Parafīni (naftas), ar zemu kušanas temperatūru, apstrādāti ar māliem; mīkstais parafīns
(Ogļūdeņražu dažāda sastāva kombinācija, kas iegūta, apstrādājot viegli kūstošo naftas parafīnu ar bentonītu, lai atdalītu polāro komponentu zīmes un piemaisījumus. Pārsvarā sastāv no piesātinātajiem lineārās vai sazarotās ķēdes ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt virs C12.)

649-251-00-3

308-156-4

97863-05-3

N

378.

Parafīni (naftas), ar zemu kušanas temperatūru, apstrādāti ar silīcijskābi; mīkstais parafīns
(Ogļūdeņražu dažāda sastāva kombinācija, kas iegūta, apstrādājot viegli kūstošo naftas parafīnu ar silīcijskābi, lai atdalītu polāro komponentu zīmes un piemaisījumus. Pārsvarā sastāv no piesātinātajiem lineārās vai sazarotās ķēdes ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt virs C12.)

649-252-00-9

308-158-5

97863-06-4

.

379.

Parafīni (naftas), apstrādāti ar aktīvo ogli; mīkstais parafīns
(Ogļūdeņražu dažāda sastāva kombinācija, kas iegūta, apstrādājot naftas parafīnu ar aktīvo ogli, lai atdalītu polāro komponentu zīmes un piemaisījumus.)

649-253-00-4

309-723-9

100684-49-9

N

380.

Petrolatums
(Ogļūdeņražu dažāda sastāva kombinācija, kas iegūta biezas masas veidā, atdalot vaskus no parafīnu atlikuma eļļas. Pārsvarā sastāv no piesātinātajiem kristāliskajiem un šķidrajiem ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt virs C25.)

649-254-00-X

232-373-2

8009-03-8

N

381.

Petrolatums (naftas), oksidēts; petrolatums
(Organisko vielu dažāda sastāva kombinācija, pārsvarā karbonskābes ar augstu molekulmasu, kas iegūta, oksidējot petrolatumu ar gaisa skābekli.)

649-255-00-5

265-206-7

64743-01-7

.

382.

Petrolatums (naftas), apstrādāts ar alumīnija oksīdu; petrolatums
(Ogļūdeņražu dažāda sastāva kombinācija, kas iegūta, apstrādājot petrolatumu ar alumīnija oksīdu, lai atdalītu polārās komponentes un piemaisījumus. Pārsvarā sastāv no piesātinātajiem kristāliskajiem un šķidrajiem ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt virs C25.)

649-256-00-0

285-098-5

85029-74-9

N

383.

Petrolatums (naftas), hidrēts; petrolatums
(Ogļūdeņražu dažāda sastāva kombinācija, kas iegūta biezas masas veidā, atdalot vaskus no parafīnu atlikuma eļļas un apstrādājot ar ūdeņradi katalizatora klātbūtnē. Pārsvarā sastāv no piesātinātajiem mikrokristāliskajiem un šķidrajiem ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt virs C20.)

649-257-00-6

295-459-9

92045-77-7

N

384.

Petrolatums (naftas), apstrādāts ar aktīvo ogli; petrolatums
(Ogļūdeņražu dažāda sastāva kombinācija, kas iegūta, apstrādājot naftas petrolatumu ar aktīvo ogli, lai atdalītu polārās komponentes un piemaisījumus. Pārsvarā sastāv no piesātinātajiem ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt virs C20.)

649-258-00-1

308-149-6

97862-97-0

.

385.

Petrolatums (naftas), apstrādāts ar silīcijskābi; petrolatums
(Ogļūdeņražu dažāda sastāva kombinācija, kas iegūta, apstrādājot naftas petrolatumu ar silīcijskābi, lai atdalītu polārās komponentes un piemaisījumus. Pārsvarā sastāv no piesātinātajiem ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt virs C20.)

649-259-00-7

308-150-1

97862-98-1

N

386.

Petrolatums (naftas), apstrādāts ar māliem; petrolatums
(Ogļūdeņražu dažāda sastāva kombinācija, kas iegūta, apstrādājot petrolatumu ar balinošajiem māliem, lai atdalītu polārās komponentes un piemaisījumus. Pārsvarā sastāv no ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt virs C25.)

649-260-00-2

309-706-6

100684-33-1

N

387.

Benzīns, dabīgais; ligroīns ar zemu viršanas temperatūru
(Ogļūdeņražu dažāda sastāva kombinācija, kas izdalīta no dabas gāzes ar izsaldēšanas vai absorbcijas metodi. Pārsvarā sastāv no piesātinātajiem alifātiskajiem ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt C4-C8, viršanas temperatūra ir intervālā aptuveni –20 oC līdz 120 oC (–4 oF līdz 248 oF).)

649-261-00-8

232-349-1

8006-61-9

P

388.

Ligroīns; ligroīns ar zemu viršanas temperatūru
(Rafinēti, daļēji rafinēti vai nerafinēti naftas produkti, kas iegūti, destilējot dabas gāzi. Sastāv no ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt C5-C6, viršanas temperatūra ir intervālā aptuveni 100 oC–200 oC (212 oF–392 oF).)

649-262-00-3

232-443-2

8030-30-6

P

389.

Ligroīns; ligroīns ar zemu viršanas temperatūru
(Ogļūdeņražu dažāda sastāva kombinācija, kas iegūta, frakcionēti destilējot naftu. Iegūtās frakcijas viršanas temperatūra ir intervālā aptuveni 20 oC–135 oC (58 oF–275 oF).)

649-263-00-9

232-453-7

8032-32-4

P

390.

Ligroīns (naftas), tiešās destilācijas smagā frakcija; ligroīns ar zemu viršanas temperatūru
(Ogļūdeņražu dažāda sastāva kombinācija, kas iegūta, destilējot jēlnaftu. Sastāv no ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt C6-C12, viršanas temperatūra ir intervālā aptuveni 65 oC–230 oC (149 oF–446 oF).)

649-264-00-4

265-041-0

64741-41-9

P

391.

Ligroīns (naftas), pilna diapazona tiešā destilācija; ligroīns ar zemu viršanas temperatūru
(Ogļūdeņražu dažāda sastāva kombinācija, kas iegūta, destilējot jēlnaftu. Sastāv no ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt C4-C11, viršanas temperatūra ir intervālā aptuveni –20 oC–220 oC (–4 oF–428 oF).)

649-265-00-X

265-042-6

64741-42-0

P

392.

Ligroīns (naftas), vieglais, tiešā destilācija; ligroīns ar zemu viršanas temperatūru
(Ogļūdeņražu dažāda sastāva kombinācija, kas iegūta, destilējot jēlnaftu. Sastāv pārsvarā no alifātiskajiem ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt C4-C10, viršanas temperatūra ir intervālā aptuveni –20 oC–180 oC (–4 oF–356 oF).)

649-266-00-5

265-046-8

64741-46-4

P

393.

Solvent-nafta (naftas), vieglā alifātiskā frakcija; ligroīns ar zemu viršanas temperatūru
(Ogļūdeņražu dažāda sastāva kombinācija, kas iegūta, destilējot jēlnaftu vai dabīgo benzīnu. Pārsvarā sastāv no piesātinātajiem ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt C5-C10, viršanas temperatūra ir intervālā aptuveni 35 oC–160 oC (95 oF–320 oF).)

649-267-00-0

265-192-2

64742-89-8

P

394.

Destilāti (naftas), tiešās destilācijas vieglā frakcija; ligroīns ar zemu viršanas temperatūru
(Ogļūdeņražu dažāda sastāva kombinācija, kas iegūta, destilējot jēlnaftu. Sastāv no ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt C2-C7, viršanas temperatūra ir intervālā aptuveni –88 oC–99 oC (–127 oF–210 oF).)

649-268-00-6

270-077-5

68410-05-9

P

395.

Benzīns, tvaiku reģenerācijas sistēma; ligroīns ar zemu viršanas temperatūru
(Ogļūdeņražu dažāda sastāva kombinācija, kas atdzesējot atdalīta no tvaiku reģenerācijas sistēmu gāzēm. Sastāv no ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt C4-C11, viršanas temperatūra ir intervālā aptuveni –20 oC–196 oC (–4 oF–384 oF).)

649-269-00-1

271-025-4

68514-15-8

.

396.

Benzīns, tiešā destilācija, vieglo frakciju atdestilēšanas iekārta; ligroīns ar zemu viršanas temperatūru
(Ogļūdeņražu dažāda sastāva kombinācija, kas iegūta, destilējot jēlnaftu vieglo frakciju atdestilēšanas iekārtā. Produkta viršanas temperatūra ir intervālā aptuveni 36,1 oC–193,3 oC (97 oF–380 oF).)

649-270-00-7

271-727-0

68606-11-1

P

397.

Ligroīns (naftas), no sēra neattīrīts; ligroīns ar zemu viršanas temperatūru
(Ogļūdeņražu dažāda sastāva kombinācija, kas iegūta, destilējot ligroīna plūsmas no dažādiem rafinēšanas procesiem. Sastāv no ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt C5-C12, viršanas temperatūra ir intervālā aptuveni 0 oC–230 oC (25 oF–446 oF).)

649-271-00-2

272-186-3

68783-12-0

P

398.

Destilāti (naftas), vieglo tiešās destilācijas benzīnu frakcionēšanas stabilizatora augšējā frakcija; ligroīns ar zemu viršanas temperatūru
(Ogļūdeņražu dažāda sastāva kombinācija ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt C3-C6.)

649-272-00-8

272-931-2

68921-08-4

P

399.

Ligroīns (naftas), smagā tiešās destilācijas frakcija, aromātiskos savienojumus saturoša; ligroīns ar zemu viršanas temperatūru
(Ogļūdeņražu dažāda sastāva kombinācija, kas iegūta, destilējot jēlnaftu. Pārsvarā sastāv no ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt C8-C12, viršanas temperatūra ir intervālā aptuveni 130 oC–210 oC (266 oF–410 oF).)

649-273-00-3

309-945-6

101631-20-3

P

400.

Ligroīns (naftas), pilna diapazona, alkilētais; modificētais ligroīns ar zemu viršanas temperatūru
(Ogļūdeņražu dažāda sastāva kombinācija, kas iegūta, destilējot izobutāna un monoolefīnu rindas ogļūdeņražu (ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt C3-C5) reakcijas produktus. Pārsvarā sastāv no sazarotās ķēdes piesātinātajiem ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt C7-C12, viršanas temperatūra ir intervālā aptuveni 90 oC–220 oC (194 oF–428 oF).)

649-274-00-9

265-066-7

64741-64-6

P

401.

Ligroīns (naftas), smagais alkilētais; modificētais ligroīns ar zemu viršanas temperatūru
(Ogļūdeņražu dažāda sastāva kombinācija, kas iegūta, destilējot izobutāna un monoolefīnu rindas ogļūdeņražu (ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt C3-C5) reakcijas produktus. Pārsvarā sastāv no sazarotās ķēdes piesātinātajiem ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt C9-C12, viršanas temperatūra ir intervālā aptuveni 150 oC–220 oC (302 oF–428 oF).)

649-275-00-4

265-067-2

64741-65-7

P

402.

Ligroīns (naftas), vieglais alkilētais; modificētais ligroīns ar zemu viršanas temperatūru
(Ogļūdeņražu dažāda sastāva kombinācija, kas iegūta, destilējot izobutāna un monoolefīnu rindas ogļūdeņražu (ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt C3-C5) reakcijas produktus. Pārsvarā sastāv no sazarotās ķēdes piesātinātajiem ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt C7-C10, viršanas temperatūra ir intervālā aptuveni 90 oC–160 oC (194 oF–320 oF).)

649-276-00-X

265-068-8

64741-66-8

P

403.

Ligroīns (naftas), izomerizācija; modificētais ligroīns ar zemu viršanas temperatūru
(Ogļūdeņražu dažāda sastāva kombinācija, kas iegūta lineārās ķēdes C4-C6 parafīnu katalītiskajā izomerizācijā. Pārsvarā sastāv no piesātinātajiem ogļūdeņražiem, tādiem kā izobutāns, izopentāns, 2,2-dimetilbutāns, 2-metilpentāns un 3-metilpentāns.)

649-277-00-5

265-073-5

64741-70-4

P

404.

Ligroīns (naftas), vieglais, attīrītais ar šķīdinātājiem; modificētais ligroīns ar zemu viršanas temperatūru
(Ogļūdeņražu dažāda sastāva kombinācija, kas iegūta kā rafināts ekstrakcijas procesā ar šķīdinātāju. Pārsvarā sastāv no alifātiskajiem ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt C5-C11, viršanas temperatūra ir intervālā aptuveni 35 oC–190 oC (95 oF–374 oF).)

649-278-00-0

265-086-6

64741-84-0

P

405.

Ligroīns (naftas), smagais, attīrītais ar šķīdinātājiem; modificētais ligroīns ar zemu viršanas temperatūru
(Ogļūdeņražu dažāda sastāva kombinācija, kas iegūta kā rafināts ekstrakcijas procesā ar šķīdinātāju. Pārsvarā sastāv no alifātiskajiem ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt C7-C12, viršanas temperatūra ir intervālā aptuveni 90 oC–230 oC (194 oF–466 oF).)

649-279-00-6

265-095-5

64741-92-0

P

406.

Rafināti (naftas), katalītiskā riformera etilēnglikola-ūdens pretplūsmas ekstrakts; modificētais ligroīns ar zemu viršanas temperatūru
(Ogļūdeņražu dažāda sastāva kombinācija, kas iegūta kā rafināts UDEX ekstrakcijas procesā katalītiskā riformera plūsmā. Sastāv no piesātinātajiem ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt C6-C9.)

649-280-00-1

270-088-5

68410-71-9

P

407.

Rafināti (naftas), riformers, Lurgi separēšanas iekārta; modificētais ligroīns ar zemu viršanas temperatūru
(Ogļūdeņražu dažāda sastāva kombinācija, kas iegūta kā rafināts Lurgi separēšanas iekārtā. Pārsvarā sastāv no nearomātiskajiem ogļūdeņražiem ar nelielu aromātisko (pamatā ar oglekļa atomu skaitu (galvenokārt C6-C8) ogļūdeņražu piejaukumu.)

649-281-00-7

270-349-3

68425-35-4

P

408.

Ligroīns, pilna diapazona alkilāti, butānu saturošie; modificētais ligroīns ar zemu viršanas temperatūru
(Ogļūdeņražu dažāda sastāva kombinācija, kas iegūta, destilējot izobutāna reakcijas produktus ar monoolefīnu ogļūdeņražiem, parasti ar oglekļa atomu skaitu C3-C5. Sastāv pārsvarā no sazarotās ķēdes piesātinātiem ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt C7 - C12 ar nelieliem butānu piemaisījumiem, viršanas temperatūra ir intervālā aptuveni 35 oC–200 oC (95 oF–428 oF).)

649-282-00-2

271-267-0

68527-27-5

P

409.

Destilāti (naftas), tvaika krekinga ligroīns, attīrīts ar šķīdinātāju, viegli hidrēts; modificētais ligroīns ar zemu viršanas temperatūru
(Ogļūdeņražu dažāda sastāva kombinācija, kas iegūta kā rafināts no tvaika krekinga ligroīna vieglā destilāta ekstrakcijā ar šķīdinātāju.)

649-283-00-8

295-315-5

91995-53-8

P

410.

Ligroīns, (naftas), C4-C12 butāna alkilāti, bagātināts ar izooktīnu; modificētais ligroīns ar zemu viršanas temperatūru
(Ogļūdeņražu dažāda sastāva kombinācija, kas iegūta, alkilējot butānus. Tā sastāv pārsvarā no ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt C4-C12 ar augstu izooktāna saturu. Viršanas temperatūra ir intervālā aptuveni 35 oC–210 oC (95 oF–410 oF).)

649-284-00-3

295-430-0

92045-49-3

P

411.

Ogļūdeņraži, ar ūdeņradi apstrādātie vieglie ligroīna destilāti, attīrīti ar šķīdinātāju; modificētais ligroīns ar zemu viršanas temperatūru
(Ogļūdeņražu dažāda sastāva kombinācija, kas iegūta, destilējot ar ūdeņradi apstrādāto ligroīnu, ar sekojošu šķīdinātāja ekstrakcijas un destilācijas procesu. Sastāv pārsvarā no piesātinātiem ogļūdeņražiem. viršanas temperatūra ir intervālā aptuveni 94 oC–99 oC (201 oF–210 oF).)

649-285-00-9

295-436-3

92045-55-1

P

412.

Ligroīns (naftas), izomerizācija, C6 frakcija; ligroīns ar zemu viršanas temperatūru
(Ogļūdeņražu dažāda sastāva kombinācija, kas iegūta, destilējot katalītiski izomerizētu benzīnu. Tas sastāv pārsvarā no heksāna izomēriem, viršanas temperatūra ir intervālā aptuveni 60 oC–66 oC (140 oF–151 oF).)

649-286-00-4

295-440-5

92045-58-4

P

413.

Ogļūdeņraži, C6-7, krekinga ligroīns, attīrīts ar šķīdinātājiem; modificētais ligroīns ar zemu viršanas temperatūru
(Ogļūdeņražu dažāda sastāva kombinācija, kas iegūta, absorbējot benzolu no katalītiski pilnīgi hidrogenētas ar benzolu bagātas ogļūdeņražu frakcijas, kas destilējot iegūta no prehidrogenēta sašķeltā ligroīna. Pārsvarā sastāv no parafīna un naftēnu rindas ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu pārsvarā C6-C7, viršanas temperatūra ir intervālā aptuveni 70 oC–100 oC (158 oF–212 oF).)

649-287-00-X

295-446-8

92045-64-2

P

414.

Ogļūdeņraži, C6 – bagātināti, ar ūdeņradi apstrādāti gaišie ligroīna destilāti, attīrīti ar šķīdinātāju; modificētais ligroīns ar zemu viršanas temperatūru
(Ogļūdeņražu dažāda sastāva kombinācija, kas iegūta, destilējot ar ūdeņradi apstrādātu ligroīnu, ar sekojošu šķīdinātāja ekstrakciju. Pārsvarā sastāv no piesātinātajiem ogļūdeņražiem, viršanas temperatūra ir intervālā aptuveni 65 oC–70 oC (149 oF–158 oF).)

649-288-00-5

309-871-4

101316-67-0

P

415.

Ligroīni (naftas), smagie, katalītiski sašķeltie; katalītiski sašķeltais ligroīns ar zemu viršanas temperatūru
(Ogļūdeņražu dažāda sastāva kombinācija, kas iegūta, destilējot katalītiskā krekinga produktus. Sastāv no ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu pārsvarā C6-C17 un viršanas temperatūru intervālā aptuveni 65 oC–230 oC (148 oF–446 oF). Satur relatīvi lielu daļu nepiesātināto ogļūdeņražu.)

649-289-00-0

265-055-7

64741-54-4

P

416.

Ligroīni (naftas), vieglie, katalītiski sašķeltie; katalītiski sašķeltais ligroīns ar zemu viršanas temperatūru
(Ogļūdeņražu dažāda sastāva kombinācija, kas iegūta, destilējot katalītiskā krekinga produktus. Sastāv no ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu pārsvarā C4-C11, viršanas temperatūra ir intervālā aptuveni –20 oC līdz 190 oC (–4oF–374oF). Satur relatīvi lielu daļu nepiesātināto ogļūdeņražu.)

649-290-00-6

265-056-2

64741-55-5

P

417.

Ogļūdeņraži, C3-C11, katalītiski sašķeltie destilāti; katalītiski sašķeltais ligroīns ar zemu viršanas temperatūru
(Ogļūdeņražu dažāda sastāva kombinācija, kas iegūta, destilējot katalītiskā krekinga produktus. Sastāv no ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu pārsvarā C3-C11, viršanas temperatūra ir apmēram līdz 204 oC (400 oF).)

649-291-00-1

270-686-6

68476-46-0

P

418.

Ligroīni (naftas), vieglie, katalītiski sašķeltie destilāti; katalītiskā krekinga ligroīns ar zemu viršanas temperatūru
(Ogļūdeņražu dažāda sastāva kombinācija, kas iegūta, destilējot katalītiskā krekinga produktus. Sastāv no ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu pārsvarā C1-C5.)

649-292-00-7

272-185-8

68783-09-5

P

419.

Destilāti (naftas), ligroīns, iegūts tvaika krekingā, apstrādāts ar ūdeņradi, vieglā aromātiskā frakcija; katalītiski sašķeltais ligroīns ar zemu viršanas temperatūru
(Ogļūdeņražu dažāda sastāva kombinācija, kas iegūta, apstrādājot ligroīna katalītiskā krekinga destilātu. Pārsvarā sastāv no aromātiskajiem ogļūdeņražiem.)

649-293-00-2

295-311-3

91995-50-5

P

420.

Ligroīns (naftas), smagais, katalītiski sašķeltais, atbrīvots no sēra savienojumiem; katalītiski sašķeltais ligroīns ar zemu viršanas temperatūru
(Ogļūdeņražu dažāda sastāva kombinācija, kas iegūta, pakļaujot katalītiskā krekinga naftas destilātu attīrīšanas procesam no sēra savienojumiem, lai pārveidotu merkaptānus vai atdalītu skābos piemaisījumus. Pārsvarā sastāv no ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt C6-C12, viršanas temperatūra ir intervālā aptuveni 60 oC–200 oC (140 oF–392 oF).)

649-294-00-8

295-431-6

92045-50-6

P

421.

Ligroīns (naftas), vieglais, katalītiski sašķeltais, atbrīvots no sēra savienojumiem; katalītiski sašķeltais ligroīns ar zemu viršanas temperatūru
(Ogļūdeņražu dažāda sastāva kombinācija, kas iegūta, pakļaujot katalītiskā krekinga ligroīnu attīrīšanas procesam no sēra savienojumiem, lai pārveidotu merkaptānus vai atdalītu skābos piemaisījumus. Pārsvarā sastāv no ogļūdeņražiem ar viršanas temperatūru intervālā aptuveni 35 oC–210 oC (95 oF–410 oF).)

649-295-00-3

295-441-0

92045-59-5

P

422.

Ogļūdeņraži, C8-C12, katalītiskais krekings, ķīmiski neitralizēts; katalītiski sašķeltais ligroīns ar zemu viršanas temperatūru
(Ogļūdeņražu dažāda sastāva kombinācija, kas iegūta, destilējot katalītiskā krekinga produktus, kas mazgāti ar sārma šķīdumu. Pārsvarā sastāv no ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt C8-C12, viršanas temperatūra ir intervālā aptuveni 130 oC–210 oC (266 oF–410 oF).)

649-296-00-9

295-794-0

92128-94-4

P

423.

Ogļūdeņraži, C8-C12, katalītiskā krekinga destilāti; katalītiski sašķeltais ligroīns ar zemu viršanas temperatūru
(Ogļūdeņražu dažāda sastāva kombinācija, kas iegūta, destilējot katalītiskā krekinga produktus. Pārsvarā sastāv no ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt C8-C12, viršanas temperatūra ir intervālā aptuveni 140 oC–210 oC (284 oF–410 oF).)

649-297-00-4

309-974-4

101794-97-2

P

424.

Ogļūdeņraži, C8-12, katalītiskais krekings, ķīmiski neitralizēts, atbrīvots no sēra savienojumiem; katalītiski sašķeltais ligroīns ar zemu viršanas temperatūru

649-298-00-X

309-987-5

101896-28-0

P

425.

Ligroīns (naftas), vieglais, katalītiski riformēts; katalītiski riformētais ligroīns ar zemu viršanas temperatūru
(Ogļūdeņražu dažāda sastāva kombinācija, kas iegūta, destilējot katalītiskā riforminga produktus. Sastāv no ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt C5-C11, viršanas temperatūra ir intervālā aptuveni 35 oC–190 oC (95 oF–374 oF). Satur relatīvi daudz aromātisko un sazarotās ķēdes ogļūdeņražu. Var saturēt 10 tilpuma % vai vairāk benzola.)

649-299-00-5

265-065-1

64741-63-5

P

426.

Ligroīns (naftas), smagais, katalītiski riformēts; katalītiski riformētais ligroīns ar zemu viršanas temperatūru
(Ogļūdeņražu dažāda sastāva kombinācija, kas iegūta, destilējot katalītiskā riforminga produktus. Pārsvarā sastāv no aromātiskajiem ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt C7-C12, viršanas temperatūra ir intervālā aptuveni 90 oC–230 oC (194 oF–446 oF).)

649-300-00-9

265-070-9

64741-68-0

P

427.

Destilāti (naftas), katalītiski riformēts depentanizators; katalītiski riformētais ligroīns ar zemu viršanas temperatūru
(Ogļūdeņražu dažāda sastāva kombinācija, kas iegūta, destilējot katalītiskā riforminga produktus. Pārsvarā sastāv no alifātiskajiem ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt C3-C6, viršanas temperatūra ir intervālā aptuveni –49 oC–63 oC (–57 oF–145 oF).)

649-301-00-4

270-660-4

68475-79-6

P

428.

Ogļūdeņraži, C2-6, C6-8, katalītiskais riformings; katalītiski riformētais ligroīns ar zemu viršanas temperatūru

649-302-00-X

270-687-1

68476-47-1

P

429.

Atlikumi (naftas), C6-8, katalītiskais riformings; katalītiski riformētais ligroīns ar zemu viršanas temperatūru
(Ogļūdeņražu C6-8 katalītiskā riforminga kompleksais atlikums. Tas sastāv no ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt C2-C6.)

649-303-00-5

270-794-3

68478-15-9

P

430.

Ligroīns (naftas), viegli katalītiski riformēts; katalītiski riformētais ligroīns ar zemu viršanas temperatūru
(Ogļūdeņražu dažāda sastāva kombinācija, kas iegūta, destilējot katalītiskā riforminga produktus. Pārsvarā sastāv no ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt C5-C8, viršanas temperatūra ir intervālā aptuveni 35 oC–120 oC (95 oF–248 oF). Satur relatīvi daudz sazarotās ķēdes ogļūdeņražu, kas atbrīvoti no aromātiskajiem savienojumiem.)

649-304-00-0

270-993-5

68513-03-1

P

431.

Destilāti (naftas), katalītiskā riforminga tiešās destilācijas ligroīna augšējās frakcijas; katalītiski riformētais ligroīns ar zemu viršanas temperatūru
(Ogļūdeņražu dažāda sastāva kombinācija, kas iegūta tiešās destilācijas ligroīna katalītiskajā riformingā ar sekojošu visu izplūdes gāzu frakcionēšanu. Sastāv no piesātinātajiem alifātiskajiem ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt C2-C6.)

649-305-00-6

271-008-1

68513-63-3

P

432.

Naftas produkti, hidrofainera-poverformera riforminga produkti; katalītiski riformētais ligroīns ar zemu viršanas temperatūru
(Ogļūdeņražu dažāda sastāva kombinācija, kas iegūta hidrofainera-poverformera procesā, viršanas temperatūra ir intervālā aptuveni 27 oC–210 oC (80 oF–410 oF).)

649-306-00-1

271-058-4

68514-79-4

P

433.

Ligroīns (naftas), pilnā apjomā riformēts; katalītiski riformētais ligroīns ar zemu viršanas temperatūru
(Ogļūdeņražu dažāda sastāva kombinācija, kas iegūta, destilējot katalītiskā riforminga produktus. Sastāv no ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt C5-C12, viršanas temperatūra ir intervālā aptuveni 35 oC–230 oC (95 oF–446 oF).)

649-307-00-7

272-895-8

68919-37-9

P

434.

Ligroīns (naftas), katalītiski riformēts; katalītiski riformētais ligroīns ar zemu viršanas temperatūru
(Ogļūdeņražu dažāda sastāva kombinācija, kas iegūta, destilējot katalītiskā riforminga produktus. Sastāv no ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt C4-C12, viršanas temperatūra ir intervālā aptuveni 30 oC–220 oC (90 oF–430 oF). Satur relatīvi lielu daļu aromātisko un sazarotās ķēdes ogļūdeņražu. Šī plūsma var saturēt 10 tilpuma % vai vairāk benzola.)

649-308-00-2

273-271-8

68955-35-1

P

435.

Destilāti (naftas), katalītiski riformēts, vieglais, hidrēts; C8-12 aromātiskā frakcija; katalītiski riformētais ligroīns ar zemu viršanas temperatūru
(Alkilbenzolu dažāda sastāva kombinācija, kas iegūta, katalītiski reformējot naftas ligroīnu. Pārsvarā sastāv no alkilbenzoliem ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt C8-10, viršanas temperatūra ir intervālā aptuveni 160 oC–180 oC (320 oF–356 oF).)

649-309-00-8

285-509-8

85116-58-1

P

436.

Aromātiskie ogļūdeņraži, C8, katalītiskā riforminga produkti; katalītiski riformētais ligroīns ar zemu viršanas temperatūru

649-310-00-3

295-279-0

91995-18-5

P

437.

Aromātiskie ogļūdeņraži, C7-12; ar C8 bagātināti; katalītiski riformētais ligroīns ar zemu viršanas temperatūru
(Ogļūdeņražu dažāda sastāva kombinācija, kas iegūta, atdalot no frakcijas, kas iegūta krekingā virs platīna katalizatora. Pārsvarā sastāv no aromātiskajiem ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt C7-C12 (pārsvarā C8) un var saturēt arī nearomātiskos ogļūdeņražus, viršanas temperatūra ir intervālā aptuveni 130 oC–200 oC (266 oF–392 oF).).

649-311-00-9

297-401-8

93571-75-6

P

438.

Benzīns, C5-11, ar augstu oktāna skaitli, stabilizēts, riformēts; katalītiski riformētais ligroīns ar zemu viršanas temperatūru
(Ogļūdeņražu dažāda sastāva kombinācija ar augstu oktāna skaitli, kas iegūta, katalītiski dehidrogenējot pārsvarā naftēnus saturošo ligroīnu. Pārsvarā sastāv no aromātiskajiem un nearomātiskajiem ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt C5-C11, viršanas temperatūra ir intervālā aptuveni 45 oC–185 oC (113 oF–365 oF).)

649-312-00-4

297-458-9

93572-29-3

P

439.

Ogļūdeņraži, C7-12, bagātināti ar aromātiskajiem savienojumiem C9, riforminga smagā frakcija; katalītiski riformētais ligroīns ar zemu viršanas temperatūru
(Ogļūdeņražu dažāda sastāva kombinācija, kas iegūta, atdalot no frakcijas, kas iegūta krekingā virs platīna katalizatora. Pārsvarā sastāv no nearomātiskajiem ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt C7-C12 (viršanas temperatūra ir intervālā aptuveni 120 oC–210 oC (248 oF–380 oF)), C9 un augstākiem aromātiskajiem ogļūdeņražiem.)

649-313-00-X

297-465-7

93572-35-1

P

440.

Ogļūdeņraži, C5-11, bagātināti ar nearomātiskajiem savienojumiem, riforminga vieglā frakcija; katalītiski riformētais ligroīns ar zemu viršanas temperatūru
(Ogļūdeņražu dažāda sastāva kombinācija, kas iegūta, atdalot no frakcijas, kas iegūta krekingā virs platīna katalizatora. Pārsvarā sastāv no nearomātiskajiem ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt C5-C11 (viršanas temperatūra ir intervālā aptuveni 35 oC–125 oC (95 oF–257 oF)), benzola un toluola.)

649-314-00-5

297-466-2

93572-36-2

P

441.

Fūta eļļa (naftas), apstrādāta ar silīcijskābi; Fūta eļļa
(Ogļūdeņražu dažāda sastāva kombinācija, kas iegūta, apstrādājot Fūta eļļu ar silīcijskābi, lai atdalītu sastāvdaļu zīmes un piemaisījumus. Pārsvarā sastāv no lineārās ķēdes ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt virs C12.)

649-315-00-0

308-127-6

97862-77-6

P

442.

Ligroīns (naftas), vieglais termiskais krekings; termiskā krekinga ligroīns ar zemu viršanas temperatūru
(Ogļūdeņražu dažāda sastāva kombinācija, kas iegūta, destilējot termiskā krekinga produktus. Pārsvarā sastāv no nepiesātinātajiem ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt C4-C8, viršanas temperatūra ir intervālā aptuveni –10 oC–130 oC (14 oF–266 oF).)

649-316-00-6

265-075-6

64741-74-8

P

443.

Ligroīns (naftas), smagais termiskais krekings; termiskā krekinga ligroīns ar zemu viršanas temperatūru
(Ogļūdeņražu dažāda sastāva kombinācija, kas iegūta, destilējot termiskā krekinga produktus. Pārsvarā sastāv no nepiesātinātajiem ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt C6-C12, viršanas temperatūra ir intervālā aptuveni 65 oC–220 oC (148 oF–428 oF).)

649-317-00-1

265-085-0

64741-83-9

P

444.

Destilāti (naftas), smagā aromātiskā frakcija; termiskā krekinga ligroīns ar zemu viršanas temperatūru
(Ogļūdeņražu dažāda sastāva kombinācija, kas iegūta, destilējot etāna un propāna termiskā krekinga produktus. Šī frakcija ar augstāku viršanas temperatūru sastāv pārsvarā no aromātiskajiem ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt C6-C7 ar nepiesātināto alifātisko ogļūdeņražu piejaukumu (oglekļa atomu skaits galvenokārt virs C5). Šī plūsma var saturēt benzolu.)

649-318-00-7

267-563-4

67891-79-6

P

445.

Destilāti (naftas), vieglā aromātiskā frakcija; termiskā krekinga ligroīns ar zemu viršanas temperatūru
(Ogļūdeņražu dažāda sastāva kombinācija, kas iegūta, destilējot etāna un propāna termiskā krekinga produktus. Šī frakcija ar zemāko viršanas temperatūru sastāv pārsvarā no aromātiskajiem ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt C5-C7 ar nepiesātināto alifātisko ogļūdeņražu piejaukumu (oglekļa atomu skaits galvenokārt C5.). Šī plūsma var saturēt benzolu.)

649-319-00-2

267-565-5

67891-80-9

P

446.

Destilāti (naftas), pirolīzes procesā iegūtais ligroīna rafināts, papildināts ar benzīna frakciju; termiskā krekinga ligroīns ar zemu viršanas temperatūru
(Ogļūdeņražu dažāda sastāva kombinācija, kas iegūta, pirolītiski frakcionējot ligroīnu un tā rafinātus 816 oC (1500 oF) temperatūrā. Pārsvarā sastāv no ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt C9, viršanas temperatūra ir apmēram 204 oC (400 oF).)

649-320-00-8

270-344-6

68425-29-6

P

447.

Aromātiskie ogļūdeņraži, C6-C8, pirolīzē iegūtais ligroīna rafināts; termiskā krekinga ligroīns ar zemu viršanas temperatūru
(Ogļūdeņražu dažāda sastāva kombinācija, kas iegūta, pirolītiski frakcionējot ligroīnu un tā rafinātus 816 oC (1500 oF) temperatūrā. Pārsvarā sastāv no aromātiskajiem ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt C6-8, ieskaitot benzolu.)

649-321-00-3

270-658-3

68475-70-7

P

448.

Destilāti (naftas), ligroīna un gāzes eļļas termiskā krekinga produkti; termiskā krekinga ligroīns ar zemu viršanas temperatūru
(Ogļūdeņražu dažāda sastāva kombinācija, kas iegūta, destilējot ligroīna un/vai gāzes eļļas termiskā krekinga produktus. Pārsvarā sastāv no olefīnu rindas ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt C5, viršanas temperatūra ir intervālā aptuveni 33 oC–60 oC (91 oF–140 oF).)

649-322-00-9

271-631-9

68603-00-9

P

449.

Destilāti (naftas), ligroīna un gāzes eļļas termiskā krekinga produkti, C5 dimēru saturoši; termiskā krekinga ligroīns ar zemu viršanas temperatūru
(Ogļūdeņražu dažāda sastāva kombinācija, kas iegūta, ekstraktīvi destilējot naftas un/vai gāzes eļļas termiskā krekinga produktus. Pārsvarā sastāv no ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt C5 ar dažu dimerizēto C5 olefīnu piejaukumu, viršanas temperatūra ir intervālā aptuveni 33 oC–184 oC (91 oF–363 oF).)

649-323-00-4

271-632-4

68603-01-0

P

450.

Destilāti (naftas), ligroīna un gāzes eļļas termiskā krekinga produktu ekstrakti; termiskā krekinga ligroīns ar zemu viršanas temperatūru
(Ogļūdeņražu dažāda sastāva kombinācija, kas iegūta, ekstraktīvi destilējot ligroīna un/vai gāzes eļļas termiskā krekinga produktus. Sastāv no parafīnu un olefīnu rindas ogļūdeņražiem, galvenokārt no izoamilēniem, tādiem kā 2-metil-1-butēns un 2-metil-2-butēns, viršanas temperatūra ir intervālā aptuveni 31 oC–40 oC (88 oF–104 oF).)

649-324-00-X

271-634-5

68603-03-2

P

451.

Destilāti (naftas), vieglais termiskais krekings, debutanizētā aromātiskā frakcija; termiskā krekinga ligroīns ar zemu viršanas temperatūru
(Ogļūdeņražu dažāda sastāva kombinācija, kas iegūta, destilējot termiskā krekinga produktus. Pārsvarā sastāv no aromātiskajiem ogļūdeņražiem, galvenokārt benzola.)

649-325-00-5

273-266-0

68955-29-3

P

452.

Ligroīns (naftas), vieglais termiskais krekings, attīrīts no sēra savienojumiem; termiskā krekinga ligroīns ar zemu viršanas temperatūru
(Ogļūdeņražu dažāda sastāva kombinācija, kas iegūta, pakļaujot smagās eļļas frakcijas augstās temperatūras termiskā krekinga destilātu attīrīšanas procesam no sēra savienojumiem, lai pārveidotu merkaptānus. Pārsvarā sastāv no aromātiskajiem, olefīnu rindas un piesātinātajiem ogļūdeņražiem, viršanas temperatūra ir intervālā aptuveni 20 oC–100 oC (68 oF–212 oF).)

649-326-00-0

295-447-3

92045-65-3

P

453.

Ligroīns (naftas), smagais, apstrādāts ar ūdeņradi; hidrogenētais ligroīns ar zemu viršanas temperatūru
(Ogļūdeņražu dažāda sastāva kombinācija, kas iegūta, apstrādājot naftas frakciju ar ūdeņradi katalizatora klātbūtnē. Sastāv no ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt C6-C13, viršanas temperatūra ir intervālā aptuveni 65 oC–230 oC (149 oF–446 oF).)

649-327-00-6

265-150-3

64742-48-9

P

454.

Ligroīns (naftas), vieglais, apstrādāts ar ūdeņradi; hidrogenētais ligroīns ar zemu viršanas temperatūru
(Ogļūdeņražu dažāda sastāva kombinācija, kas iegūta, apstrādājot naftas frakciju ar ūdeņradi katalizatora klātbūtnē. Sastāv no ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt C4-C11, viršanas temperatūra ir intervālā aptuveni –20 oC–190 oC (–4 oF–374 oF).)

649-328-00-1

265-151-9

64742-49-0

P

455.

Ligroīns (naftas), vieglais, hidrodesulfurizētais; hidrogenētais ligroīns ar zemu viršanas temperatūru
(Ogļūdeņražu dažāda sastāva kombinācija, kas iegūta katalītiskās desulfurizācijas procesā. Pārsvarā sastāv no ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt C4-C11, viršanas temperatūra ir intervālā aptuveni –20 oC–190 oC (–4 oF–374 oF).)

649-329-00-7

265-178-6

64742-73-0

P

456.

Ligroīns (naftas), smagais, hidrodesulfurizētais; hidrogenētais ligroīns ar zemu viršanas temperatūru
(Ogļūdeņražu dažāda sastāva kombinācija, kas iegūta katalītiskās desulfurizācijas procesā. Sastāv no ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt C7-C12, viršanas temperatūra ir intervālā aptuveni 90 oC–230 oC (194 oF–446 oF).)

649-330-00-2

265-185-4

64742-82-1

P

457.

Destilāti (naftas), vidējie, apstrādāti ar ūdeņradi, ar vidēji augstu viršanas temperatūru; hidrogenētais ligroīns ar zemu viršanas temperatūru
(Ogļūdeņražu dažāda sastāva kombinācija, kas iegūta, destilējot vidējā destilāta hidrogenēšanas produktus. Sastāv no ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt C5-C10, viršanas temperatūra ir intervālā aptuveni 127 oC–188 oC (262 oF–370 oF).)

649-331-00-8

270-092-7

68410-96-8

P

458.

Destilāti (naftas), vieglie, apstrādāti ar ūdeņradi, ar zemu viršanas temperatūru; hidrogenētais ligroīns ar zemu viršanas temperatūru
(Ogļūdeņražu dažāda sastāva kombinācija, kas iegūta, destilējot vieglā destilāta hidrogenēšanas produktus. Sastāv no ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt C6-C9, viršanas temperatūra ir intervālā aptuveni 3 oC–194 oC (37 oF–382 oF).)

649-332-00-3

270-093-2

68410-97-9

P

459.

Destilāti (naftas), smagais, ar ūdeņradi apstrādāts ligroīns, deizoheksanizatora augšējās frakcijas; hidrogenētais ligroīns ar zemu viršanas temperatūru
(Ogļūdeņražu dažāda sastāva kombinācija, kas iegūta, destilējot smagā ligroīna hidrogenēšanas produktus. Sastāv no ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt C3-C6, viršanas temperatūra ir intervālā aptuveni –49 oC–68 oC (–57 oF–155 oF).)

649-333-00-9

270-094-8

68410-98-0

P

460.

Solvent-nafta (naftas), vieglā, aromātiskos savienojumus saturoša, apstrādāta ar ūdeņradi; hidrogenētais ligroīns ar zemu viršanas temperatūru
(Ogļūdeņražu dažāda sastāva kombinācija, kas iegūta, apstrādājot naftas frakciju ar ūdeņradi katalizatora klātbūtnē. Sastāv pārsvarā no aromātiskajiem ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt C8-C10, viršanas temperatūra ir intervālā aptuveni 135 oC–210 oC (275 oF–410 oF).)

649-334-00-4

270-988-8

68512-78-7

P

461.

Ligroīns (naftas), vieglais, hidrodesulfurizētais termiskā krekinga produkts; hidrogenētais ligroīns ar zemu viršanas temperatūru
(Ogļūdeņražu dažāda sastāva kombinācija, kas iegūta, frakcionējot hidrodesulfurizēto termiskā krekinga destilātu. Sastāv pārsvarā no ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt C5-C11, viršanas temperatūra ir intervālā aptuveni 23 oC–195 oC (73 oF–383 oF).)

649-335-00-X

285-511-9

85116-60-5

P

462.

Ligroīns (naftas), vieglais, apstrādāts ar ūdeņradi, cikloalkānus saturošs; hidrogenētais ligroīns ar zemu viršanas temperatūru
(Ogļūdeņražu dažāda sastāva kombinācija, kas iegūta, destilējot naftas frakciju. Sastāv pārsvarā no alkāniem un cikloalkāniem ar viršanas temperatūru intervālā aptuveni –20 oC–190 oC (–4 oF–374 oF).)

649-336-00-5

285-512-4

85116-61-6

P

463.

Ligroīns (naftas), smagais, apstrādāts tvaika krekingā, hidrogenēts; hidrogenētais ligroīns ar zemu viršanas temperatūru

649-337-00-0

295-432-1

92045-51-7

P

464.

Ligroīns (naftas), pilna apjoma hidrodesulfurizētais; hidrogenētais ligroīns ar zemu viršanas temperatūru
(Ogļūdeņražu dažāda sastāva kombinācija, kas iegūta katalītiskajā hidrodesulfurizēšanas procesā. Sastāv pārsvarā no ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt C4-C11, viršanas temperatūra ir intervālā aptuveni 30 oC–250 oC (86 oF–482 oF).)

649-338-00-6

295-433-7

92045-52-8

P

465.

Ligroīns (naftas), vieglais, apstrādāts ar ūdeņradi, tvaika krekingam pakļautais; hidrogenētais ligroīns ar zemu viršanas temperatūru
(Ogļūdeņražu dažāda sastāva kombinācija, kas iegūta, apstrādājot pirolīzes procesam pakļauto naftas frakciju ar ūdeņradi katalizatora klātbūtnē. Sastāv pārsvarā no nepiesātinātajiem ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt C5-C11, viršanas temperatūra ir intervālā aptuveni 35 oC–190 oC (95 oF–374 oF).)

649-339-00-1

295-438-4

92045-57-3

P

466.

Ogļūdeņraži, C4-12, ar ūdeņradi apstrādāts ligroīna krekings; hidrogenētais ligroīns ar zemu viršanas temperatūru
(Ogļūdeņražu dažāda sastāva kombinācija, kas iegūta, destilējot naftas tvaika krekinga produktus, ar sekojošu katalītiski selektīvu sveķus veidojošo vielu hidrogenēšanu. Sastāv no ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt C4-C12 un viršanas temperatūru intervālā aptuveni 30 oC–230 oC (86 oF–446 oF).)

649-340-00-7

295-443-1

92045-61-9

P

467.

Solvent-nafta (naftas), vieglā, ar ūdeņradi apstrādāta naftēnu frakcija; hidrogenētais ligroīns ar zemu viršanas temperatūru
(Ogļūdeņražu dažāda sastāva kombinācija, kas iegūta, apstrādājot naftas frakciju ar ūdeņradi katalizatora klātbūtnē. Sastāv galvenokārt no cikloparafīnu rindas ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt C6-C7 un viršanas temperatūru intervālā aptuveni 73 oC–85 oC (163 oF–185 oF).)

649-341-00-2

295-529-9

92062-15-2

P

468.

Ligroīns (naftas), vieglais, hidrogenētais, tvaika krekingam pakļautais; hidrogenētais ligroīns ar zemu viršanas temperatūru
(Ogļūdeņražu dažāda sastāva kombinācija, kas iegūta, atdalot un tālāk hidrogenējot tvaika krekinga produktus, lai iegūtu etilēnu.) Sastāv pārsvarā no piesātinātajiem un nepiesātinātajiem parafīniem, cikloparafīnu rindas un cikliskajiem aromātiskajiem ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt C4-C10 un viršanas temperatūru intervālā aptuveni 50 oC–200 oC (122 oF–392 oF). Produkts var saturēt līdz 30 % benzola rindas ogļūdeņražu un nelielu daudzumu sēra un skābekļa savienojumu.)

649-342-00-8

296-942-7

93165-55-0

P

469.

Ogļūdeņraži, C6-11, apstrādāti ar ūdeņradi, dearomatizēti; hidrogenētais ligroīns ar zemu viršanas temperatūru
(Ogļūdeņražu dažāda sastāva kombinācija, kas iegūta šķīdinātāju veidā, kuri pakļauti katalītiskai apstrādei ar ūdeņradi, lai pārvērstu aromātiskos savienojumus naftēnos.)

649-343-00-3

297-852-0

93763-33-8

P

470.

Ogļūdeņraži, C9-12, apstrādāti ar ūdeņradi, dearomatizēti; hidrogenētais ligroīns ar zemu viršanas temperatūru
(Ogļūdeņražu dažāda sastāva kombinācija, kas iegūta šķīdinātāju veidā, kuri pakļauti katalītiskai apstrādei ar ūdeņradi, lai pārvērstu aromātiskos savienojumus naftēnos.)

649-344-00-9

297-853-6

93763-34-9

P

471.

Stodarda šķīdinātājs; nestandarta ligroīns ar zemu viršanas temperatūru
(Bezkrāsains, attīrīts naftas destilāts bez nepatīkamas smakas, vārās aptuveni 150 oC–200 oC (300 oF–400 oF) temperatūrā.)

649-345-00-4

232-489-3

8052-41-3

P

472.

Dabas gāzes kondensāti (naftas); nestandarta ligroīns ar zemu viršanas temperatūru
(Ogļūdeņražu dažāda sastāva kombinācija, kas iegūta, atdalot kā šķidrumu no dabas gāzes virsmas separatorā ar atgriezeniskās kondensācijas palīdzību. Sastāv pārsvarā no ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt C2-C20 robežās. Atmosfēras temperatūrā un spiedienā tas ir šķidrums.)

649-346-00-X

265-047-3

64741-47-5

P

473.

Dabas gāze (naftas), izejas produktu šķidrs maisījums; nestandarta ligroīns ar zemu viršanas temperatūru
(Ogļūdeņražu dažāda sastāva kombinācija, kas iegūta, atdalot kā šķidrumu no dabas gāzes reciklēšanas iekārtā ar absorbcijas un izsaldēšanas procesu palīdzību. Sastāv pārsvarā no piesātinātajiem alifātiskajiem ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt C2-C8.)

649-347-00-5

265-048-9

64741-48-6

P

474.

Ligroīns (naftas), vieglais, hidrokrekinga produkts; nestandarta ligroīns ar zemu viršanas temperatūru
(Ogļūdeņražu dažāda sastāva kombinācija, kas iegūta, destilējot hidrokrekinga produktus. Sastāv pārsvarā no piesātinātajiem ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt C4-C10 un viršanas temperatūru intervālā aptuveni –20 oC–180 oC (–4 oF–354 oF).)

649-348-00-0

265-071-4

64741-69-1

P

475.

Ligroīns (naftas), smagais, hidrokrekinga produkts; nestandarta ligroīns ar zemu viršanas temperatūru
(Ogļūdeņražu dažāda sastāva kombinācija, kas iegūta, destilējot hidrokrekinga produktus. Sastāv pārsvarā no piesātinātajiem ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt C6-C12 un viršanas temperatūru intervālā aptuveni 65 oC–230 oC (148 oF–446 oF).)

649-349-00-6

265-079-8

64741-78-2

P

476.

Ligroīns (naftas), atbrīvots no sēra savienojumiem; nestandarta ligroīns ar zemu viršanas temperatūru
(Ogļūdeņražu dažāda sastāva kombinācija, kas iegūta, pakļaujot naftas ligroīnu attīrīšanai no sēra savienojumiem, lai pārveidotu merkaptānus vai atdalītu skābos piemaisījumus. Sastāv no ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt C4-C12 un viršanas temperatūru intervālā aptuveni –10 oC–230 oC (4 oF–446 oF).)

649-350-00-1

265-089-2

64741-87-3

P

477.

Ligroīns (naftas), apstrādāts ar skābi; nestandarta ligroīns ar zemu viršanas temperatūru
(Ogļūdeņražu dažāda sastāva kombinācija, kas iegūta kā rafināts izejas produktu apstrādes rezultātā ar sērskābi. Sastāv no ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt C7-C12 un viršanas temperatūru intervālā aptuveni 90 oC–230 oC (194 oF–446 oF).)

649-351-00-7

265-115-2

64742-15-0

P

478.

Ligroīns (naftas), smagais, ķīmiski neitralizētais; nestandarta ligroīns ar zemu viršanas temperatūru
(Ogļūdeņražu dažāda sastāva kombinācija, kas iegūta, atbrīvojot izejas produktus no skābiem piemaisījumiem. Sastāv no ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt C6-C12 un viršanas temperatūru intervālā aptuveni 65 oC–230 oC (149 oF–446 oF).)

649-352-00-2

265-122-0

64742-22-9

P

479.

Ligroīns (naftas), vieglais, ķīmiski neitralizētais; nestandarta ligroīns ar zemu viršanas temperatūru
(Ogļūdeņražu dažāda sastāva kombinācija, kas iegūta, atbrīvojot izejas produktus no skābiem piemaisījumiem. Sastāv no ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt C4-C11 un viršanas temperatūru intervālā aptuveni –20 oC–190 oC (–4 oF–374 oF).)

649-353-00-8

265-123-6

64742-23-0

P

480.

Ligroīns (naftas), katalītiski atbrīvots no parafīniem; nestandarta ligroīns ar zemu viršanas temperatūru
(Ogļūdeņražu dažāda sastāva kombinācija, kas iegūta, katalītiski atbrīvojot naftas frakciju no parafīniem. Sastāv pārsvarā no ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt C5-C12 un viršanas temperatūru intervālā aptuveni 35 oC–230 oC (95 oF–446 oF).)

649-354-00-3

265-170-2

64742-66-1

P

481.

Ligroīns (naftas), vieglais, pakļauts tvaika krekingam; nestandarta ligroīns ar zemu viršanas temperatūru
(Ogļūdeņražu dažāda sastāva kombinācija, kas iegūta, destilējot tvaika krekinga produktus. Sastāv pārsvarā no nepiesātinātajiem ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt C4-C11 un viršanas temperatūru intervālā aptuveni –20 oC–190 oC (–4 oF–374 oF). Šī plūsma var saturēt 10 un vairāk tilpuma % benzola.)

649-355-00-9

265-187-5

64742-83-2

P

482.

Solvent-nafta (naftas), vieglā, aromātiskā; nestandarta ligroīns ar zemu viršanas temperatūru
(Ogļūdeņražu dažāda sastāva kombinācija, kas iegūta, destilējot aromātiskās plūsmas. Sastāv pārsvarā no aromātiskajiem ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt C8-C10 un viršanas temperatūru intervālā aptuveni 135 oC–210 oC (275 oF–410 oF).)

649-356-00-4

265-199-0

64742-95-6

P

483.

Aromātiskie ogļūdeņraži, C6-10, ar skābi apstrādātie, neitralizētie; nestandarta ligroīns ar zemu viršanas temperatūru

649-357-00-X

268-618-5

68131-49-7

P

484.

Destilāti (naftas), C3-5, ar 2-metil-2-butānu bagātināti; nestandarta ligroīns ar zemu viršanas temperatūru
(Ogļūdeņražu dažāda sastāva kombinācija, kas iegūta, destilējot ogļūdeņražus ar oglekļa atomu skaitu C3-5, galvenokārt izopentānu un 3-metil-1-butānu. Tas sastāv no piesātinātajiem un nepiesātinātajiem ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt C3-5, pārsvarā 2-metil-2-butāna.)

649-358-00-5

270-725-7

68477-34-9

P

485.

Destilāti (naftas), polimerizēti, tvaika krekinga naftas destilāti, C5-12 frakcija; nestandarta ligroīns ar zemu viršanas temperatūru
(Ogļūdeņražu dažāda sastāva kombinācija, kas iegūta, destilējot polimerizētās tvaika krekinga naftas destilātu. Tā sastāv pārsvarā no ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt C5-12.)

649-359-00-0

270-735-1

68477-50-9

P

486.

Destilāti (naftas), tvaika krekinga produkts, C5-12 frakcija; nestandarta ligroīns ar zemu viršanas temperatūru
(Organisko savienojumu dažāda sastāva kombinācija, kas iegūta, destilējot tvaika krekinga procesa produktus. Tā sastāv no nepiesātinātajiem ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt C5-12.)

649-360-00-6

270-736-7

68477-53-2

P

487.

Destilāti (naftas), tvaika krekinga produkts, C5-10 frakcija, sajaukta ar vieglo tvaika krekinga naftas ligroīna C5 frakciju; nestandarta ligroīns ar zemu viršanas temperatūru

649-361-00-1

270-738-8

68477-55-4

P

488.

Ekstrakti (naftas), apstrādāti ar aukstu skābi, C4-6; nestandarta ligroīns ar zemu viršanas temperatūru
(Organisko savienojumu dažāda sastāva kombinācija, kas iegūta, ekstrahējot ar aukstu skābi piesātinātos un nepiesātinātos alifātiskos ogļūdeņražus ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt C3-6, pārsvarā pentānus un amilēnus. Tā sastāv pārsvarā no nepiesātinātajiem un piesātinātajiem ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu C4-6, galvenokārt C5.)

649-362-00-7

270-741-4

68477-61-2

P

489.

Destilāti (naftas), depentanizatora augšējās frakcijas; nestandarta ligroīns ar zemu viršanas temperatūru
(Ogļūdeņražu dažāda sastāva kombinācija, kas iegūta no katalītiskā krekinga gāzes plūsmas. Tā sastāv no alifātiskajiem ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt C4-6.)

649-363-00-2

270-771-8

68477-894-4

P

490.

Atlikumi (naftas), butāna sašķelšanas iekārtas beigu frakcijas; nestandarta ligroīns ar zemu viršanas temperatūru
(Dažāda sastāva atlikums, kas iegūts butāna plūsmas destilācijā. Sastāv no alifātiskajiem ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt C4-6.)

649-364-00-8

270-791-7

68478-12-6

P

491.

Atlikuma eļļas (naftas), deizobutanizēšanas kolonna; nestandarta ligroīns ar zemu viršanas temperatūru
(Dažāda sastāva atlikums, kas iegūts butāna-butilēna plūsmas destilācijā atmosfēras spiedienā. Sastāv no alifātiskajiem ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt C4-6.)

649-365-00-3

270-795-9

68478-16-0

P

492.

Ligroīns (naftas), pilna diapazona koksēšanas produkts; nestandarta ligroīns ar zemu viršanas temperatūru
(Ogļūdeņražu dažāda sastāva kombinācija, kas iegūta, destilējot šķidros koksēšanas produktus. Tā sastāv pārsvarā no nepiesātinātajiem ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt no C4 līdz C15 un viršanas temperatūru intervālā aptuveni 43 oC–250 oC (110 oF–500 oF).)

649-366-00-9

270-991-4

68513-02-0

P

493.

Ligroīns (naftas), vidējais, tvaika krekinga, aromatizēts; nestandarta ligroīns ar zemu viršanas temperatūru
(Ogļūdeņražu dažāda sastāva kombinācija, kas iegūta, destilējot tvaika krekinga procesa produktus. Tā sastāv pārsvarā no aromātiskajiem ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt no C7 līdz C12 un viršanas temperatūru intervālā aptuveni 130 oC–220 oC (266 oF–428 oF).)

649-367-00-4

271-138-9

68516-20-1

P

494.

Ligroīns (naftas), pilna diapazona, tiešās destilācijas, apstrādāts ar māliem; nestandarta ligroīns ar zemu viršanas temperatūru
(Ogļūdeņražu dažāda sastāva kombinācija, kas tiek iegūta, apstrādājot pilna diapazona tiešās destilācijas ligroīnu ar dabīgiem vai modificētiem māliem, parasti filtrēšanas vai perkolācijas procesā, lai atdalītu polāro komponentu zīmes un piemaisījumus. Tā sastāv no ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt no C4 līdz C11 un viršanas temperatūru intervālā aptuveni –20 oC–220 oC (–4 oF–429 oF).)

649-368-00-X

271-262-3

68527-21-9

P

495.

Ligroīns (naftas), vieglais, apstrādāts ar māliem, tiešās destilācijas; nestandarta ligroīns ar zemu viršanas temperatūru
(Ogļūdeņražu dažāda sastāva kombinācija, kas tiek iegūta, apstrādājot vieglo tiešās destilācijas ligroīnu ar dabīgiem vai modificētiem māliem, parasti perkolācijas procesā, lai atdalītu polāro komponentu zīmes un piemaisījumus. Tā sastāv no ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt no C7 līdz C10 un viršanas temperatūru intervālā aptuveni 93 oC–180 oC (200 oF–357 oF).)

649-369-00-5

271-263-9

68527-22-0

P

496.

Ligroīns (naftas), vieglais, tvaika krekinga produkts, aromatizēts; nestandarta ligroīns ar zemu viršanas temperatūru
(Ogļūdeņražu dažāda sastāva kombinācija, kas tiek iegūta, destilējot tvaika krekinga procesa produktus. Tā sastāv pārsvarā no aromātiskajiem ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt no C7 līdz C9 un viršanas temperatūru intervālā aptuveni
–110 oC–165 oC (230 oF–329 oF).)

649-370-00-0

271-264-4

68527-23-1

P

497.

Ligroīns (naftas), vieglais, tvaika krekinga produkts, ar atdalītu benzolu; nestandarta ligroīns ar zemu viršanas temperatūru
(Ogļūdeņražu dažāda sastāva kombinācija, kas iegūta, destilējot tvaika krekinga procesa produktus. Tā sastāv pārsvarā no ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt no C4 līdz C12 un viršanas temperatūru intervālā aptuveni 80 oC–218 oC (176 oF–424 oF).)

649-371-00-6

271-266-5

68527-26-4

P

498.

Ligroīns (naftas), aromātiskos savienojumus saturošs; nestandarta ligroīns ar zemu viršanas temperatūru

649-372-00-1

271-635-0

68603-08-7

P

499.

Benzīns, pirolīze, debutanizatora gala frakcijas; nestandarta ligroīns ar zemu viršanas temperatūru
(Ogļūdeņražu dažāda sastāva kombinācija, kas iegūta, frakcionējot debutanizatora gala frakcijas. Sastāv no ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt lielāku par C5.)

649-373-00-7

271-726-5

68606-10-0

P

500.

Ligroīns (naftas), vieglais, atbrīvots no sēra savienojumiem; nestandarta ligroīns ar zemu viršanas temperatūru
(Ogļūdeņražu dažāda sastāva kombinācija, kas iegūta, atbrīvojot naftas destilātu no sēra savienojumiem, lai pārveidotu merkaptānus vai atdalītu skābos piemaisījumus. Sastāv pārsvarā no nepiesātinātajiem un piesātinātajiem ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt C3-C6 un viršanas temperatūru intervālā aptuveni –20 oC–100 oC (–4 oF–212 oF).)

649-374-00-2

272-206-0

68783-66-4

P

501.

Dabasgāzes kondensāti; nestandarta ligroīns ar zemu viršanas temperatūru
(Ogļūdeņražu dažāda sastāva kombinācija, kas atdalīta un/vai kondensēta no dabas gāzes tās transportēšanas laikā un kuru savāc urbumu vietās un/vai ražošanas, savākšanas, pārsūknēšanas cauruļvados, glabātavās, skruberos un citur. Sastāv pārsvarā no ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt C2-8.)

649-375-00-8

272-896-3

68919-39-1

P

502.

Destilāti (naftas), ligroīna unificētāja attvaicētājs; nestandarta ligroīns ar zemu viršanas temperatūru
(Ogļūdeņražu dažāda sastāva kombinācija, kas iegūta, attvaicējot produktus no ligroīna unificētāja. Sastāv no piesātinātajiem alifātiskajiem ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt C2-C6.)

649-376-00-3

272-932-8

68921-09-5

P

503.

Ligroīns (naftas), vieglais, katalītiski riformētais, aromātiskos savienojumus nesaturoša frakcija; nestandarta ligroīns ar zemu viršanas temperatūru
(Ogļūdeņražu dažāda sastāva kombinācija, kas iegūta kā atlikums pēc katalītiski riformētā ligroīna aromātiskās frakcijas atdalīšanas selektīvā absorbcijas procesā. Sastāv pārsvarā no parafīnu rindas un cikliskajiem savienojumiem ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt C5-C8 un viršanas temperatūru intervālā aptuveni 66 oC–121 oC (151 oF–250 oF).)

649-377-00-9

285-510-3

85116-59-2

P

504.

Benzīns; nestandarta ligroīns ar zemu viršanas temperatūru
(Ogļūdeņražu dažāda sastāva kombinācija, kas sastāv pārsvarā no parafīnu, cikloparafīnu, aromātiskās un olefīnu rindas ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt lielāku par C3 un viršanas temperatūru intervālā aptuveni 30 oC–260 oC (86 oF–500 oF).)

649-378-00-4

289-220-8

86290-81-5

P

505.

Aromātiskie ogļūdeņraži, C7-8, dealkilēšanas produkti, destilācijas atlikumi; nestandarta ligroīns ar zemu viršanas temperatūru

649-379-00-X

292-698-0

90989-42-7

P

506.

Ogļūdeņraži, C4-6, depentanizatora vieglās frakcijas, aromātisko vielu hidrētājs; nestandarta ligroīns ar zemu viršanas temperatūru
(Ogļūdeņražu dažāda sastāva kombinācija, kas iegūta kā pirmais destilāts no depentanizatora kolonnas pirms aromātisko savienojumu hidrēšanas. Sastāv pārsvarā no ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt C4-6, pārsvarā pentāniem un pentēniem, un ar viršanas temperatūru intervālā aptuveni 25 oC–40 oC (77 oF–104 oF).)

649-380-00-5

295-298-4

91995-38-9

P

507.

Destilāti (naftas), uzkarsēts tvaika krekinga ligroīns, bagātināts ar C5; nestandarta ligroīns ar zemu viršanas temperatūru
(Ogļūdeņražu dažāda sastāva kombinācija, kas iegūta, destilējot uzkarsētu tvaika krekinga ligroīnu. Sastāv pārsvarā no ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu C4-C6, galvenokārt C5.)

649-381-00-0

295-302-4

91995-41-4

P

508.

Ekstrakti (naftas), katalītiski riformētais vieglais ligroīna šķīdinātājs; nestandarta ligroīns ar zemu viršanas temperatūru
(Ogļūdeņražu dažāda sastāva kombinācija, kas iegūta, ekstrahējot ar šķīdinātāju katalītiski riformētās naftas destilātu. Sastāv pārsvarā no aromātiskajiem ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt C7-C8 un viršanas temperatūru intervālā aptuveni 100 oC–200 oC (212 oF–392 oF).)

649-382-00-6

295-331-2

91995-68-5

P

509.

Ligroīns (naftas), vieglais, hidrodesulfurizētais, dearomatizētais; nestandarta ligroīns ar zemu viršanas temperatūru
(Ogļūdeņražu dažāda sastāva kombinācija, kas iegūta, destilējot hidrodesulfurizētās un dearomatizētās vieglās naftas frakcijas. Sastāv galvenokārt no C7 parafīniem un cikloparafīniem ar viršanas temperatūru intervālā aptuveni 90 oC–100 oC (194 oF–212 oF).)

649-383-00-1

295-434-2

92045-53-9

P

510.

Ligroīns (naftas), vieglais, bagātināts ar C5, atbrīvots no sēra savienojumiem; nestandarta ligroīns ar zemu viršanas temperatūru
(Ogļūdeņražu dažāda sastāva kombinācija, kas iegūta, atbrīvojot naftas ligroīnu no sēra savienojumiem, lai pārveidotu merkaptānus vai atdalītu skābos piemaisījumus. Sastāv no ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt C4-C5, pārsvarā C5, un viršanas temperatūru intervālā aptuveni –10 oC–35 oC (14 oF–95 oF).)

649-384-00-7

295-442-6

92045-60-8

P

511.

Ogļūdeņraži, C8-11, ligroīna krekinga produkti, toluola frakcija; nestandarta ligroīns ar zemu viršanas temperatūru
(Ogļūdeņražu dažāda sastāva kombinācija, kas iegūta, destilējot hidrogenēto krekinga ligroīnu. Sastāv pārsvarā no ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt C8-C11 un viršanas temperatūru intervālā aptuveni 130 oC–205 oC (266 oF–401 oF).)

649-385-00-2

295-444-7

92045-62-0

P

512.

Ogļūdeņraži, C4-11, ligroīna krekinga produkti, aromātiskos savienojumus nesaturoši; nestandarta ligroīns ar zemu viršanas temperatūru
(Ogļūdeņražu dažāda sastāva kombinācija, kas iegūta no prehidrogenēta krekinga ligroīna pēc benzolu un toluolu saturošu ogļūdeņražu frakciju un frakciju ar augstāku viršanas temperatūru atdalīšanas. Sastāv pārsvarā no ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt C4-C11 un viršanas temperatūru intervālā aptuveni 30 oC–20 oC (86 oF–401 oF).)

649-386-00-8

295-445-2

92045-63-1

P

513.

Ligroīns (naftas), vieglais, uzkarsēts, pakļauts tvaika krekingam; nestandarta ligroīns ar zemu viršanas temperatūru
(Ogļūdeņražu dažāda sastāva kombinācija, kas iegūta, frakcionējot tvaika krekingā apstrādāto ligroīnu pēc tā reģenerācijas no termiskās apstrādes procesa. Sastāv pārsvarā no ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt C4-6 un viršanas temperatūru intervālā aptuveni 0 oC–80 oC (32 oF–176 oF).)

649-387-00-3

296-028-8

92201-97-3

P

514.

Destilāti (naftas), bagātināti ar C6; nestandarta ligroīns ar zemu viršanas temperatūru
(Ogļūdeņražu dažāda sastāva kombinācija, kas iegūta, destilējot naftu. Sastāv pārsvarā no ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt C5-C7, galvenokārt C6, un viršanas temperatūru intervālā aptuveni 60 oC–70 oC (140 oF–158 oF).)

649-388-00-9

296-903-4

93165-19-6

P

515.

Benzīns, pirolīze, hidrogenēts; nestandarta ligroīns ar zemu viršanas temperatūru
(Hidrogenētā pirolīzes benzīna destilēšanas frakcija ar viršanas temperatūru intervālā aptuveni 20 oC–200 oC (68 oF–392 oF).)

649-389-00-4

302-639-3

94114-03-1

P

516.

Destilāti (naftas), apstrādāti tvaika krekingā, C8-12 frakcija, polimerizēti, destilāta vieglās frakcijas; nestandarta ligroīns ar zemu viršanas temperatūru
(Ogļūdeņražu dažāda sastāva kombinācija, kas iegūta, destilējot polimerizēto C8-C12 frakciju no tvaika krekingam pakļautajiem naftas destilātiem. Sastāv pārsvarā no aromātiskajiem ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt C8-C12.)

649-390-00-X

305-750-5

95009-23-7

P

517.

Ekstrakti (naftas), smagais ligroīna šķīdinātājs, apstrādāts ar māliem; nestandarta ligroīns ar zemu viršanas temperatūru
(Ogļūdeņražu dažāda sastāva kombinācija, kas iegūta, apstrādājot smago naftas šķīdinātāja ekstraktu ar balinošiem māliem. Sastāv pārsvarā no ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt C6-C18 un viršanas temperatūru intervālā aptuveni 80 oC–180 oC (175 oF–356 oF).)

649-391-00-5

308-261-5

97926-43-7

P

518.

Ligroīns (naftas), vieglais, apstrādāts tvaika krekingā, atbrīvots no benzola, termiski apstrādāts; nestandarta ligroīns ar zemu viršanas temperatūru
(Ogļūdeņražu dažāda sastāva kombinācija, kas iegūta, apstrādājot un destilējot no benzola atbrīvoto vieglo, tvaika krekingam pakļauto naftas ligroīnu. Sastāv pārsvarā no ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt C7-C12 un viršanas temperatūru intervālā aptuveni 95 oC–200 oC (203 oF–392 oF).)

649-392-00-0

308-713-1

98219-46-6

P

519.

Ligroīns (naftas), vieglais, apstrādāts tvaika krekingā, termiski apstrādāts; nestandarta ligroīns ar zemu viršanas temperatūru
(Ogļūdeņražu dažāda sastāva kombinācija, kas iegūta, apstrādājot un destilējot vieglo, tvaika krekingam pakļauto, naftas ligroīnu. Sastāv pārsvarā no ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt C5-C6 un viršanas temperatūru intervālā aptuveni 35 oC–80 oC (95 oF–176 oF).)

649-393-00-6

308-714-7

98219-47-7

P

520.

Destilāti (naftas), C7-9, bagātināti ar C8, hidrodesulfurizēti, dearomatizēti; nestandarta ligroīns ar zemu viršanas temperatūru
(Ogļūdeņražu dažāda sastāva kombinācija, kas iegūta, destilējot naftas vieglo frakciju, hidrodesulfurizēta un dearomatizēta. Sastāv pārsvarā no ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu C7-C9, galvenokārt no C8 parafīniem un cikloparafīniem un viršanas temperatūru intervālā aptuveni 120 oC–130 oC (248 oF–266 oF).)

649-394-00-1

309-862-5

101316-56-7

P

521.

Ogļūdeņraži, C6-8, hidrogenēti, dearomatizēti ar sorbentiem, toluola rafinēšana; nestandarta ligroīns ar zemu viršanas temperatūru
(Ogļūdeņražu dažāda sastāva kombinācija, kas iegūta, sorbējot toluolu no ogļūdeņražu frakcijas, kas iegūta no krekingam pakļauta benzīna, kas apstrādāts ar ūdeņradi katalizatora klātbūtnē. Sastāv pārsvarā no ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt C6-C8 un viršanas temperatūru intervālā aptuveni 80 oC–135 oC (176 oF–275 oF).)

649-395-00-7

309-870-9

101316-66-9

P

522.

Ligroīns (naftas), hidrodesulfurizētais, pilna diapazona koksēšanas iekārtas destilāts; nestandarta ligroīns ar zemu viršanas temperatūru
(Ogļūdeņražu dažāda sastāva kombinācija, kas iegūta, frakcionējot hidrodesulfurizēto koksēšanas destilātu. Sastāv pārsvarā no ogļūdeņražie