Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2004. gada 22. aprīļa noteikumus Nr. 378 "Noteikumi par pilsoņu personas apliecībām, nepilsoņu personas apliecībām, pilsoņu pasēm, nepilsoņu pasēm un bezvalstnieku ceļošanas dokumentiem".

Ministru kabineta noteikumi Nr.245

Rīgā 2002.gada 18.jūnijā (prot. Nr.25 44.§)

Noteikumi par Latvijas pilsoņu pasēm, nepilsoņu pasēm un bezvalstnieku ceļošanas dokumentiem

Izdoti saskaņā ar Personu apliecinošu dokumentu
likuma
5.panta astoto daļu un 6.panta trešo daļu

1. Noteikumi nosaka Latvijas pilsoņu pasu, nepilsoņu pasu un bezvalstnieku ceļošanas dokumentu (turpmāk - pase) paraugus, izsniegšanas un nodošanas kārtību, derīguma termiņus, kā arī pasēs papildus iekļaujamās ziņas, lai uzlabotu to drošību pret viltojumiem, paplašinātu funkcionalitāti un atvieglotu to izmantošanu.

2. Pases izgatavo atbilstoši šajos noteikumos noteiktajiem paraugiem:

2.1. pilsoņa pases paraugs (1.pielikums);

2.2. nepilsoņa pases paraugs (2.pielikums);

2.3. bezvalstnieka ceļošanas dokumenta paraugs (3.pielikums).

3. Pases 3.lappusē ieraksta normatīvajos aktos noteiktās ziņas par Iedzīvotāju reģistrā reģistrētu Latvijas pilsoni, Latvijas nepilsoni vai personu, kurai saskaņā ar likumu "Par bezvalstnieka statusu Latvijas Republikā" piešķirts bezvalstnieka statuss (turpmāk - persona), un ziņas par pasi.

4. Pasē personas vārdu vai vārdus un uzvārdu (turpmāk - personvārds) ieraksta atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām par vārda un uzvārda rakstību latviešu valodā.

5. Norādot pasē personas dzimšanas vietu, raksta:

5.1. ja persona dzimusi Latvijā, - administratīvās teritorijas nosaukumu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam valsts administratīvi teritoriālajam iedalījumam pases izsniegšanas brīdī vai (ja persona vēlas un var to apliecināt dokumentāri) administratīvās teritorijas nosaukumu personas dzimšanas brīdī;

5.2. ja persona dzimusi ārvalstī, - tās valsts nosaukumu pases izsniegšanas brīdī, kurā persona ir dzimusi.

6. Ja personvārda rakstība pases 3.lappusē atšķiras no tā rakstības dokumentā, kurā personvārds rakstīts citas valodas oriģinālformā, vai atšķiras no personvārda vai personas dzimtas uzvārda vēsturiskās formas, pases 4.lappusē norāda personvārda vai personas dzimtas uzvārda vēsturisko formu vai personvārda citas valodas oriģinālformu latīņalfabētiskajā transliterācijā, ja persona vai nepilngadīgas personas vecāki vēlas un var to apliecināt dokumentāri. Personvārda latīņalfabētisko transliterāciju veic saskaņā ar šo noteikumu 4.pielikumu.

7. Pēc personas vēlēšanās pases 4.lappusē ieraksta personas tautību.

8. Pases mašīnlasāmo zonu veido atbilstoši Starptautiskās civilās aviācijas organizācijas dokumentā Nr.9303 "Mašīnlasāmas pases" ceļošanas dokumentiem noteiktajām prasībām. Pases mašīnlasāmajā zonā personvārdu raksta atbilstoši tā rakstībai latviešu valodā, nelietojot diakritiskās zīmes.

9. Pases 6. un 7.lappusē pēc personas vēlēšanās Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde ieraksta šādas ziņas par personas bērnu (bērniem) līdz 18 gadu vecumam:

9.1. personvārds;

9.2. dzimšanas datums;

9.3. dzimums;

9.4. personas kods, ja bērns ir reģistrēts Iedzīvotāju reģistrā.

10. Visus šo noteikumu 3., 4., 5., 6., 7. un 9.punktā minētos ierakstus pasē izdara saskaņā ar Iedzīvotāju reģistra ziņām par personu.

11. Lai uzlabotu pases drošību pret viltojumiem, paplašinātu funkcionalitāti un atvieglotu tās izmantošanu, pasē papildus iekļauj ziņas par personas augumu, kā arī galvenās datu lapas aiļu tulkojumu un norāda lappušu skaitu. Pasē ir paredzēta vieta divu pases turētāja radinieku vai draugu adreses ierakstīšanai, kuriem var paziņot nelaimes gadījumā.

12. Izteikt vēlēšanos izdarīt šo noteikumu 6. un 7.punktā minētos ierakstus personai ir tiesības, tikai iesniedzot dokumentus pases saņemšanai.

13. Pilsoņa pasi un nepilsoņa pasi izsniedz ar šādu derīguma termiņu:

13.1. personai līdz piecu gadu vecumam - uz gadu vai uz ceļojuma laiku, ja tas ir ilgāks par gadu;

13.2. personai no piecu gadu vecuma līdz 20 gadu vecumam - uz pieciem gadiem;

13.3. personai no 20 gadu vecuma līdz 60 gadu vecumam - uz desmit gadiem;

13.4. personai pēc 60 gadu vecuma sasniegšanas - uz piecdesmit gadiem.

14. Bezvalstnieka ceļošanas dokumentu izsniedz ar derīguma termiņu no trim mēnešiem līdz diviem gadiem. Ja persona risina ar pilsonības iegūšanu saistītus jautājumus un tai ir kādas valsts garantija par uzņemšanu pilsonībā, personai izsniedz bezvalstnieka ceļošanas dokumentu, kura derīguma termiņš ir mazāks par diviem gadiem.

15. Pasi izsniedz, ja:

15.1. personai nav bijusi izsniegta pase;

15.2. iepriekšējā pase ir zudusi;

15.3. iepriekšējā pase ir kļuvusi lietošanai nederīga:

15.3.1. beidzies pases derīguma termiņš;

15.3.2. pasē izdarītas normatīvajos aktos neparedzētas atzīmes;

15.3.3. mainījies personvārds;

15.3.4. mainījies personas tiesiskais statuss;

15.3.5. mainījušās citas pasē ierakstītās ziņas par personu vai pasē konstatētas neprecizitātes ierakstos;

15.3.6. pasei ir mehāniski vai citi bojājumi, kuru dēļ nav iespējams identificēt personu vai izlasīt pasē norādīto informāciju;

15.3.7. pase neatbilst noteiktajam paraugam;

15.3.8. persona ir rakstiski ziņojusi par pases zudumu Valsts policijas vai Valsts robežsardzes iestādei, dokumenta izdevējiestādei vai Latvijas Republikas diplomātiskajai vai konsulārajai pārstāvniecībai, bet pase atrasta;

15.4. mainījies personas izskats;

15.5. pase nav derīga ceļošanai (nav vietas jauniem ierakstiem, piemēram, vīzām, robežšķērsošanas atzīmēm vai pases derīguma termiņš ir īsāks, nekā ceļojumam vai vīzas saņemšanai nepieciešamais laiks);

15.6. persona vēlas saņemt pasi derīgas Latvijas pilsoņa 1992.gada parauga pases, derīgas Latvijas nepilsoņa 1997.gada parauga pases vai derīgas bezvalstnieka 1999.gada parauga personas apliecības vietā.

16. Lai saņemtu pasi sakarā ar šo noteikumu 15.1.apakšpunktā minēto iemeslu, persona iesniedz šādus dokumentus:

16.1. dzimšanas apliecību, ja persona nav sasniegusi 16 gadu vecumu vai ja personai nav bijusi izsniegta pase pēc 16 gadu vecuma sasniegšanas;

16.2. divas fotokartītes, izgatavotas saskaņā ar šo noteikumu 5.pielikumu (turpmāk - fotokartītes);

16.3. ārvalsts izsniegtu personu apliecinošu dokumentu, ja tāds ir personas rīcībā;

16.4. viena no bērna vecākiem rakstisku iesniegumu pases saņemšanai bērnam līdz 16 gadu vecumam.

17. Lai saņemtu pasi sakarā ar šo noteikumu 15.2.apakšpunktā minēto iemeslu, persona iesniedz šādus dokumentus:

17.1. paskaidrojumu par pases nolaupīšanas, nozaudēšanas vai iznīcināšanas apstākļiem;

17.2. policijas iestādes atbildi uz personas iesniegto ziņojumu, ja pase nolaupīta;

17.3. trīs fotokartītes;

17.4. viena no bērna vecākiem rakstisku iesniegumu pases saņemšanai bērnam līdz 16 gadu vecumam.

18. Lai saņemtu pasi sakarā ar šo noteikumu 15.3., 15.4., 15.5. vai 15.6.apakšpunktā minētā nosacījuma iestāšanos vai konstatēšanu, persona iesniedz šādus dokumentus:

18.1. apmaināmo pasi;

18.2. divas fotokartītes;

18.3. viena no bērna vecākiem rakstisku iesniegumu pases saņemšanai bērnam līdz 16 gadu vecumam.

19. Ja pases saņemšana saistīta ar labojumiem iepriekšējās pases ierakstos vai ar personvārda maiņu, persona papildus iesniedz normatīvajos aktos noteiktos dokumentus, kas apliecina minētās izmaiņas.

20. Ja konstatēta Iedzīvotāju reģistrā esošo ziņu neatbilstība personas sniegtajām ziņām, persona iesniedz normatīvajos aktos noteiktos dokumentus, kas apliecina šīs ziņas.

21. Persona dokumentus pases saņemšanai iesniedz un pasi saņem Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes teritoriālajā nodaļā atbilstoši reģistrētajai dzīvesvietai, bet, ja personai nav reģistrētās dzīvesvietas, - Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes teritoriālajā nodaļā atbilstoši mutiski norādītajai dzīvesvietai.

22. Dokumentus pases saņemšanai paātrinātā kārtībā persona iesniedz un pasi saņem Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes noteiktajā nodaļā.

23. Persona, kuras dzīvesvieta ir ārvalstī vai kura uzturas ārvalstī, var iesniegt dokumentus pases saņemšanai un saņemt pasi ar Latvijas Republikas diplomātiskās vai konsulārās pārstāvniecības starpniecību vai Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes noteiktajā nodaļā. Ja persona dokumentus pases saņemšanai iesniedz Latvijas Republikas diplomātiskajā vai konsulārajā pārstāvniecībā, par dokumentu iesniegšanas dienu uzskatāma diena, kad dokumenti nogādāti Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē. Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde pasi sagatavo šo noteikumu 26.punktā minētajā termiņā un nogādā Ārlietu ministrijā.

24. Persona, kura sasniegusi 16 gadu vecumu, dokumentus iesniedz personīgi. Ja persona nav sasniegusi 16 gadu vecumu, dokumentus pases saņemšanai iesniedz viens no vecākiem.

25. Pieņemot dokumentus, amatpersona pārliecinās par personas identitāti.

26. Pēc visu nepieciešamo dokumentu iesniegšanas Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē pasi sagatavo un izsniedz šādos termiņos:

26.1. parastā kārtībā - 30 dienās;

26.2. paātrinātā kārtībā - divās vai četrās darbdienās.

27. Ja iepriekšējā pase ir zudusi, lēmumu par pases izsniegšanu paātrinātā kārtībā pieņem Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes priekšnieks vai viņa pilnvarota amatpersona.

28. Ja persona pasi saņem sakarā ar šo noteikumu 15.3.1., 15.3.2., 15.3.3., 15.3.4., 15.3.5., 15.3.8., 15.4., 15.5. vai 15.6.apakšpunktā minēto iemeslu, pēc personas vai, ja persona nav sasniegusi 14 gadu vecumu, viena no vecākiem vēlēšanās apmaināmo pasi atstāj attiecīgi personas vai vecāku glabāšanā, to anulējot un caurumojot.

29. Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde personu un iestāžu nodotās pases nodod Valsts arhīvā.

30. Latvijas pilsoņa 1992.gada parauga pase, Latvijas nepilsoņa 1997.gada parauga pase un bezvalstnieka 1999.gada parauga personas apliecība ir uzskatāma par derīgu lietošanai Latvijā līdz personas apliecības saņemšanai, ja šie dokumenti nav kļuvuši lietošanai nederīgi.

31. Latvijas pilsoņa 1992.gada parauga pase, Latvijas nepilsoņa 1997.gada parauga pase un bezvalstnieka 1999.gada parauga personas apliecība ir derīga ceļošanai uz ārvalstīm līdz jaunas pases saņemšanai, ja šie dokumenti nav kļuvuši lietošanai nederīgi.

32. Šo noteikumu 9.punkts attiecas arī uz Latvijas pilsoņu 1992.gada parauga pasēm, Latvijas nepilsoņu 1997.gada parauga pasēm un bezvalstnieku 1999.gada parauga personas apliecībām.

33. Līdz personas apliecības ieviešanai personai, kura sasniegusi 16 gadu vecumu vai ir vecāka par 16 gadiem, ir pienākums saņemt pasi, ja tās rīcībā nav derīgas pases.

34. Līdz personas apliecības ieviešanai persona, kura sasniegusi 16 gadu vecumu vai ir vecāka par 16 gadiem un kuras rīcībā nav derīgas pases, šo noteikumu 16.punktā minētos dokumentus iesniedz 30 dienu laikā pēc 16 gadu vecuma sasniegšanas vai Latvijas pilsonības iegūšanas, vai bezvalstnieka statusa piešķiršanas saskaņā ar likumu "Par bezvalstnieka statusu Latvijas Republikā".

35. Līdz personas apliecības ieviešanai, ja iepriekšējā pase ir zudusi, persona 30 dienu laikā pēc šī fakta konstatēšanas iesniedz šo noteikumu 17.punktā minētos dokumentus. Nosacījums neattiecas uz personu, kura nav sasniegusi 16 gadu vecumu.

36. Līdz personas apliecības ieviešanai, ja iepriekšējā pase ir kļuvusi lietošanai nederīga, persona 30 dienu laikā pēc šī fakta iestāšanās vai konstatēšanas iesniedz šo noteikumu 18.punktā minētos dokumentus. Nosacījums neattiecas uz personu, kura nav sasniegusi 16 gadu vecumu.

37. Atzīt par spēku zaudējušiem:

37.1. Ministru kabineta 1995.gada 24.oktobra noteikumus Nr.310 "Noteikumi par Latvijas pilsoņu pasēm" (Latvijas Vēstnesis, 1995, 169.nr.; 1997, 184./185., 280.nr.; 2000, 454./457.nr.; 2001, 187.nr.);

37.2. Ministru kabineta 1999.gada 24.augusta noteikumus Nr.297 "Noteikumi par bezvalstnieka personu apliecinoša dokumenta paraugu un bezvalstnieka personu apliecinoša dokumenta izsniegšanas un nodošanas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 1999, 274.nr.);

37.3. Ministru kabineta 2001.gada 30.janvāra noteikumus Nr.42 "Noteikumi par Latvijas nepilsoņu pasēm" (Latvijas Vēstnesis, 2001, 19.nr.).

38. Noteikumi stājas spēkā ar 2002.gada 1.jūliju.

Ministru prezidents A.Bērziņš

Iekšlietu ministrs M.Segliņš

 

1.pielikums
Ministru kabineta
2002.gada 18.jūnija
noteikumiem Nr.245

Latvijas pilsoņa pases saturs un paraugs

I. Pases vāks (1.attēls)

Tumši zilā krāsā

LATVIJAS REPUBLIKA  

Lielais valsts ģerbonis zelta krāsā

PASE  

II. Pases vāka pirmā iekšpuse (2.a attēls) 

Latvijas četru novadu - Kurzemes, Zemgales, Vidzemes un Latgales -ģerboņi  

III. Titullapa (2.b attēls)

LATVIJAS REPUBLIKA / REPUBLIC OF LATVIA 

Lielais valsts ģerbonis krāsās

PASE / PASSPORT  

Pases numurs  

IV. 2.lappuse (3.a attēls)

Šīs pases turētājs ir Latvijas Republikas aizsardzībā.

Latvijas Republikas valdība lūdz visus, no kuriem tas atkarīgs, ļaut šīs pases turētājam brīvi pārvietoties, kā arī sniegt viņam tādu palīdzību un aizsardzību, kāda varētu būt nepieciešama.

Šī pase ir derīga ceļošanai uz visām valstīm.

Šīs pases turētājam ir tiesības izbraukt no Latvijas Republikas un atgriezties Latvijas Republikā./

The holder of this passport is under protection of the Republic of Latvia. The Government of the Republic of Latvia requests all those whom it may concern to allow the holder to pass freely without let or hindrance and to afford such assistance and protection as may be necessary.

This passport is valid for travel to all countries. The holder of this passport is entitled to depart and enter the Republic of Latvia.  

V. Galvenās datu lapas pirmā puse (3.lappuse) (3.b attēls)

PASE / PASSPORT

LATVIJA / LATVIA

Tips / Type

Valsts kods / Code of issuing state

Pases Nr. / Passport No.

1. Uzvārds / Surname

2. Vārds (vārdi) / Given name (names)

3. Pilsonība / Nationality

LATVIJAS

4. Personas kods / Identity No.

5. Dzimšanas datums / Date of birth

6. Dzimšanas vieta / Place of birth

7. Dzimums / Sex

8. Augums (cm) / Height (cm)

9. Izdošanas datums / Date of issue

10. Izdevējiestāde / Authority

11. Derīga līdz / Date of expiration

12. Personas paraksts / Holder's signature  

Personas paraksts (skenēts) 

Personas fotogrāfija (skenēta) 

Mašīnlasāmā pases daļa

VI. Galvenās datu lapas otrā puse (4.lappuse) (4.a attēls) 

Divdimensionālais svītru kods.

Šo noteikumu 6. un 7.punktā minētās atzīmes (pēc personas izvēles).  

VII. 5.lappuse (4.b attēls)

Pases turētāja pienākums ir glabāt pasi saudzīgi un kārtīgi.

Par nolaidīgu pases glabāšanu iestājas atbildība likumā paredzētajā kārtībā.  

VIII. 6.lappuse (5.attēls)

BĒRNI / CHILDREN

Uzvārds / Surname

Vārds (vārdi) / Given name (names)

Dzimšanas datums / Date of birth

Dzimums / Sex

Personas kods / Identity No.

IX. 8.lappuse (6.attēls)

Galvenās datu lapas 1. līdz 12.ailes nosaukums vācu, franču, spāņu, poļu, igauņu, lietuviešu un krievu valodā.  

X. No 10. līdz 31.lappusei (7.attēls)

VĪZAS / VISAS  

XI. 32.lappuse (8.a attēls)

LAPPUSE AIZPILDĀMA TIKAI AR ZĪMULI

Personas adrese / Holder's address

Telefons / Telephone

Divi radinieki vai draugi, kuriem paziņot nelaimes gadījumā /

Particulars of two relatives or friends who may be contacted in case of emergency  

XII. Pases vāka otrā iekšpuse (8.b attēls)

Šajā pasē ir 32 lappuses.

Šī pase ir Latvijas Republikas īpašums. /

This passport contains 32 pages. This passport is the property of the Republic of Latvia.

12451 COPY.GIF (311458 bytes)

1.attēls

12452 COPY.GIF (254839 bytes)

2.a un 2.b attēls

12453 COPY.GIF (271411 bytes)

3.a un 3.b attēls

12454 COPY.GIF (250209 bytes)

4.a un 4.b attēls

12455 COPY.GIF (213459 bytes)

5.attēls

12456 COPY.GIF (238423 bytes)

6.attēls

12457 COPY.GIF (195591 bytes)

7.attēls

12458 COPY.GIF (232946 bytes)

8.a un 8.b.attēls

Iekšlietu ministrs M.Segliņš

 

2.pielikums
Ministru kabineta
2002.gada 18.jūnija
noteikumiem Nr.245

Latvijas nepilsoņa pases saturs un paraugs

I. Pases vāks (1.attēls)

Violetā krāsā

LATVIJAS REPUBLIKA  

Lielais valsts ģerbonis zelta krāsā

NEPILSOŅA PASE  

II. Pases vāka iekšpuse (2.a attēls) 

Latvijas četru novadu - Kurzemes, Zemgales, Vidzemes un Latgales - ģerboņi

III. Titullapa (2.b attēls)

LATVIJAS REPUBLIKA / REPUBLIC OF LATVIA 

Lielais valsts ģerbonis krāsās

NEPILSOŅA PASE / ALIEN`S PASSPORT  

Pases numurs

IV. 2.lappuse (3.a attēls)

Šīs pases turētājs ir Latvijas Republikas aizsardzībā.

Latvijas Republikas valdība lūdz visus, no kuriem tas atkarīgs, ļaut šīs pases turētājam brīvi pārvietoties, kā arī sniegt viņam tādu palīdzību un aizsardzību, kāda varētu būt nepieciešama.

Šī pase ir derīga ceļošanai uz visām valstīm.

Šīs pases turētājam ir tiesības izbraukt no Latvijas Republikas un atgriezties Latvijas Republikā./

The holder of this passport is under protection of the Republic of Latvia. The Government of the Republic of Latvia requests all those whom it may concern to allow the holder to pass freely without let or hindrance and to afford such assistance and protection as may be necessary.

This passport is valid for travel to all countries. The holder of this passport is entitled to depart and enter the Republic of Latvia. 

V. Galvenās datu lapas pirmā puse (3.lappuse) (3.b attēls)

NEPILSOŅA PASE / ALIEN`S PASSPORT

LATVIJA / LATVIA

Tips / Type

Valsts kods / Code of issuing state

Pases Nr. / Passport No.

1. Uzvārds / Surname

2. Vārds (vārdi) / Given name (names)

3. Dzimšanas datums / Date of birth

4. Dzimšanas vieta / Place of birth

5. Personas kods / Identity No.

6. Dzimums / Sex

7. Augums (cm) / Height (cm)

8. Izdošanas datums / Date of issue

9. Izdevējiestāde / Authority

10. Derīga līdz / Date of expiration

11. Personas paraksts / Holder's signature  

Personas paraksts (skenēts) 

Personas fotogrāfija (skenēta) 

Mašīnlasāmā pases daļa

VI. Galvenās datu lapas otrā puse (4.lappuse) (4.a attēls) 

Divdimensionālais svītru kods.

Šo noteikumu 6. un 7.punktā minētās atzīmes (pēc personas izvēles). 

VII. 5.lappuse (4.b attēls)

Pases turētāja pienākums ir glabāt pasi saudzīgi un kārtīgi.

Par nolaidīgu pases glabāšanu iestājas atbildība likumā paredzētajā kārtībā. 

VIII. 6.lappuse (5.attēls)

BĒRNI / CHILDREN

Uzvārds / Surname

Vārds (vārdi) / Given name (names)

Dzimšanas datums / Date of birth

Dzimums / Sex

Personas kods / Identity No.

IX. 8.lappuse (6.attēls)

Galvenās datu lapas 1. līdz 11.ailes nosaukums vācu, franču, spāņu, poļu, igauņu, lietuviešu un krievu valodā. 

X. No 9. līdz 31.lappusei (7.attēls)

VĪZAS / VISAS 

XI. 32.lappuse (8.a attēls)

LAPPUSE AIZPILDĀMA TIKAI AR ZĪMULI

Personas adrese / Holder's address

Telefons / Telephone

Divi radinieki vai draugi, kuriem paziņot nelaimes gadījumā /

Particulars of two relatives or friends who may be contacted in case of emergency 

XII. Pases vāka otrā iekšpuse (8.b attēls)

Šajā pasē ir 32 lappuses.

Šī pase ir Latvijas Republikas īpašums. /

This passport contains 32 pages. This passport is the property of the Republic of Latvia.

 

 

22451 COPY.GIF (376948 bytes)

1.attēls

22452 COPY.GIF (245412 bytes)

2.a un 2.b attēls

22453 COPY.GIF (270997 bytes)

3.a un 3.b attēls

22454 COPY.GIF (250416 bytes)

4.a un 4.b attēls

22455 COPY.GIF (206748 bytes)

5.attēls

22456 COPY.GIF (228299 bytes)

6.attēls

22457 COPY.GIF (193881 bytes)

7.attēls

22458 COPY.GIF (233889 bytes)

8.a un 8.b attēls

Iekšlietu ministrs M.Segliņš

 

3.pielikums
Ministru kabineta
2002.gada 18.jūnija
noteikumiem Nr.245

Bezvalstnieka ceļošanas dokumenta saturs un paraugs

I. Dokumenta vāks

(1.attēls) 

Tumši brūnā krāsā

LATVIJAS REPUBLIKA

REPUBLIC OF LATVIA 

Lielais valsts ģerbonis zelta krāsā

CEĻOŠANAS DOKUMENTS

TRAVEL DOCUMENT

(CONVENTION OF 28 SEPTEMBER 1954)   

II. Dokumenta vāka pirmā iekšpuse (2.a attēls) 

Latvijas četru novadu - Kurzemes, Zemgales, Vidzemes un Latgales - ģerboņi

III. Titullapa (2.b attēls)

LATVIJAS REPUBLIKA

REPUBLIC OF LATVIA 

Lielais valsts ģerbonis krāsās

CEĻOŠANAS DOKUMENTS

TRAVEL DOCUMENT

(CONVENTION OF 28 SEPTEMBER 1954) 

Dokumenta numurs

IV. 2.lappuse (3.a attēls)

Dokumenta turētāja pienākums ir glabāt dokumentu saudzīgi un kārtīgi.

Par nolaidīgu dokumenta glabāšanu iestājas atbildība likumā paredzētajā kārtībā.  

V. Galvenās datu lapas pirmā puse (3.lappuse) (3.b attēls)

CEĻOŠANAS DOKUMENTS / TRAVEL DOCUMENT

LATVIJA / LATVIA

Tips / Type

Valsts kods / Code of issuing state

Dokumenta Nr. / Document No.

1. Uzvārds / Surname

2. Vārds (vārdi) / Given name (names)

3. Dzimšanas datums / Date of birth

4. Dzimšanas vieta / Place of birth

5. Personas kods / Identity No.

6. Dzimums / Sex

7. Augums (cm) / Height (cm)

8. Izdošanas datums / Date of issue

9. Izdevējiestāde / Authority

10. Derīga līdz / Date of expiration

11. Personas paraksts / Holder's signature  

Personas paraksts (skenēts) 

Personas fotogrāfija (skenēta) 

Mašīnlasāmā pases daļa

VI. Galvenās datu lapas otrā puse (4.lappuse) (4.a attēls) 

Divdimensionālais svītru kods.

Šo noteikumu 6. un 7.punktā minētās atzīmes (pēc personas izvēles).  

VII. 5.lappuse (4.b attēls)

Šis dokuments ir izdots, lai tā turētāju nodrošinātu ar ceļošanas dokumentu, kuru varētu lietot nacionālās pases vietā. Dokumenta izdošana nekādā veidā neiespaido un neietekmē tā turētāja statusu, it īpaši attiecībā uz tautību.

Ja šī dokumenta turētājs ir apmeties uz pastāvīgu dzīvi valstī, kas nav šī dokumenta izdevējvalsts, un vēlas ceļot, viņam jāgriežas pie mītnes zemes kompetentām iestādēm, lai saņemtu jaunu dokumentu. Iestāde, kas izsniedz jaunu dokumentu, iepriekšējo ceļošanas dokumentu izņem un nogādā izdevējvalstij.

Dokumenta turētājs ir tiesīgs atgriezties Latvijas Republikā līdz _________________, kamēr nav noteikts cits vēlāks termiņš. (Termiņš, kurā turētājam ir atļauts atgriezties, nedrīkst būt mazāks par trīs mēnešiem.)

This document is issued in order to provide the holder with a travel document, which could serve instead of a national passport. The issue of document in no way affects the holder's status, particularly as regards nationality.

In case when the holder has taken up residence in a country other than which issued the present document, he must, if he wishes to travel again, apply to the competent authorities of the country of residence for a new document. The authority issuing a new document shall withdraw the old document and shall return it to the country of issue.

The holder is authorized to return to the Republic of Latvia until _________________ unless some later date is hereafter specified. (The period during which the holder is allowed to return must not be less than three months.)  

VIII. 6.lappuse (5.attēls)

BĒRNI / CHILDREN

Uzvārds / Surname

Vārds (vārdi) / Given name (names)

Dzimšanas datums / Date of birth

Dzimums / Sex

Personas kods / Identity No.  

IX. 8.lappuse (6.attēls)

Galvenās datu lapas 1. līdz 11.ailes nosaukums vācu, franču, spāņu, poļu, igauņu, lietuviešu un krievu valodā.  

X. No 9. līdz 31.lappusei (7.attēls)

VĪZAS / VISAS

(1954.GADA 28.SEPTEMBRA KONVENCIJA)  

XI. 32.lappuse (8.a attēls)

LAPPUSE AIZPILDĀMA TIKAI AR ZĪMULI

Personas adrese / Holder's address

Telefons / Telephone

Divi radinieki vai draugi, kuriem paziņot nelaimes gadījumā /

Particulars of two relatives or friends who may be contacted in case of emergency  

XII. Pases vāka otrā iekšpuse (8.b attēls)

Šajā dokumentā ir 32 lappuses.

Šis dokuments ir Latvijas Republikas īpašums. /

This document contains 32 pages. This document is the property of the Republic of Latvia.

32451 COPY.GIF (176233 bytes)

1.attēls

32452 COPY.GIF (242452 bytes)

2.a un 2.b attēls

32453 COPY.GIF (241949 bytes)

3.a un 3.b attēls

32454 COPY.GIF (266269 bytes)

4.a un 4.b attēls

32455 COPY.GIF (197588 bytes)

5.attēls

32456 COPY.GIF (237073 bytes)

6.attēls

32457 COPY.GIF (200488 bytes)

7.attēls

32458 COPY.GIF (233235 bytes)

8.a un 8.b attēls

Iekšlietu ministrs M.Segliņš

 

4. pielikums
Ministru kabineta
2002. gada 18. jūnija
noteikumiem Nr. 245

Citvalodu burtu vienotā latīņalfabētiskā transliterācija

42452 COPY.GIF (90480 bytes)

42453 COPY.GIF (108147 bytes)

42454 COPY.GIF (89780 bytes)

Iekšlietu ministrs M.Segliņš

 

5.pielikums
Ministru kabineta
2002.gada 18.jūnija
noteikumiem Nr.245

Norādījumi par fotokartītēm pasu noformēšanai

Lai nodrošinātu kvalitatīvu pases noformēšanu, fotokartītēm jāatbilst šādām prasībām:

1. Fotokartītes izmēri 45 x 35 mm ± 1 mm. Fotokartītes ir izgatavotas no viena fotonegatīva, vienā blokā (nesagrieztas), bez baltā stūrīša.

2. Sejas izmēri fotokartītē attālums starp acu zīlītēm ir 6 ± 3 mm, attālums no acu viduslīnijas līdz zoda līnijai (galējie punkti) ir 15 ± 2 mm. Attālums no galvas līdz fotokartītes augšējai malai ir 6 ± 2 mm.

3. Fotokartītes var būt melnbaltas vai krāsainas.

4. Fotopapīrs ir gluds, spožs vai pusmatēts, bez virsmas rastra vai reljefa.

5. Fotokartītes fons ir viendabīgs, melnbaltas fotokartītes fons ir balts, krāsainas fotokartītes fons balts vai gaiši pelēks. Ja fotokartītes fons ir citā krāsā vai tumšs, tā ir nederīga.

6. Galvas pozīcija pretskats vai neliels galvas pagrieziens.

7. Sejas izteiksme nemākslota (pieļaujams smaids).

8. Apģērbs ikdienas, korekts. Nedrīkst fotografēties virsdrēbēs (piemēram, mētelī, virsjakā) un ar galvassegu, kā arī ar atkailinātu ķermeņa augšdaļu.

9. Apgaismojums vienāds abām sejas pusēm. Ja fotografējot ir izmantoti mākslas fotogrāfijai paredzētie gaismas efekti (piemēram, virsgaismas), fotokartīte ir nederīga.

10. Nav pieļaujamas fotoattēla izmaiņas salīdzinājumā ar fotonegatīvu.

11. Krāsainajā fotokartītē nedrīkst dominēt kāda no krāsām, kas radusies fotokartīšu izgatavošanas tehnoloģijas dēļ.

12. Attēlam jābūt kvalitatīvam - asam, bez skrāpējumiem un bojājumiem.

13. Ja persona nēsā brilles, drīkst fotografēties ar brillēm. Nav pieļaujama fotografēšanās ar tumšām vai uz deguna noslīdējušām brillēm. Atspīdumi briļļu stiklos nedrīkst aizsegt acis.

14. Fotokartīšu bloka otrajā pusē jābūt fotodarbnīcas spiedogam, kurā ir norādīts fotokartītes izgatavošanas datums. Spiedogs nedrīkst būt redzams fotokartītes labajā pusē. Fotokartītes izgatavo ne agrāk kā trīs mēnešus pirms dokumentu iesniegšanas pases saņemšanai.

Iekšlietu ministrs M.Segliņš

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par Latvijas pilsoņu pasēm, nepilsoņu pasēm un bezvalstnieku ceļošanas dokumentiem Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 245Pieņemts: 18.06.2002.Stājas spēkā: 01.07.2002.Zaudē spēku: 01.05.2004.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 97, 28.06.2002.
Dokumenta valoda:
EN
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
63930
01.07.2002
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)