Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2002. gada 18. jūnija noteikumus Nr. 245 "Noteikumi par Latvijas pilsoņu pasēm, nepilsoņu pasēm un bezvalstnieku ceļošanas dokumentiem".

Ministru kabineta noteikumi Nr. 42

Rīgā 2001.gada 30.janvārī (prot. Nr.5, 13.§)

Noteikumi par Latvijas nepilsoņu pasēm

Izdoti saskaņā ar likuma "Par to bijušās PSRS pilsoņu statusu,
kuriem nav Latvijas vai citas valsts pilsonības" 3.panta pirmo
un otro daļu un 4.panta pirmo un trešo daļu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Šie noteikumi nosaka Latvijas nepilsoņu pasu izsniegšanas un lietošanas kārtību.

2. Latvijas nepilsoņa pase (turpmāk - pase) ir personu apliecinošs un ceļošanas dokuments, kas tiek izsniegts Latvijā dzīvojošiem bijušās PSRS pilsoņiem, kuri ir likumā noteiktajā kārtībā reģistrējušies Latvijas Iedzīvotāju reģistrā (turpmāk - Iedzīvotāju reģistrs) un nav Latvijas Republikas vai citas valsts pilsoņi (turpmāk - personas).

3. Personas, kuras, izmantojot pases, izceļojušas no Latvijas Republikas, atrodas Latvijas valsts aizsardzībā.

4. Personas, kuras, izmantojot pases, izceļojušas no Latvijas Republikas, ir tiesīgas brīvi atgriezties Latvijas Republikā arī pēc pases derīguma termiņa beigām, ja tās saskaņā ar šo noteikumu 24.punktu ir saņēmušas jaunu ceļošanas dokumentu.

5. Visām personām, kuras sasniegušas 16 gadu vecumu, jāsaņem pase.

6. Personām, kuras nav sasniegušas 16 gadu vecumu, pase jāsaņem, izbraucot uz ārvalstīm.

7. Bērna vecāki vai viņa aizbildņi ir atbildīgi par bērna pases saglabāšanu.

8. Pase, kas izsniegta personai, kura nav sasniegusi 16 gadu vecumu, pēc pases derīguma termiņa beigām jānodod Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes teritoriālajā nodaļā atbilstoši personas reģistrācijai dzīvesvietā.

9. Pases izgatavo pēc vienota parauga latviešu un angļu valodā. Ieraksti pasē veicami atbilstoši starptautiskajos līgumos un standartos noteiktajām prasībām. Šo noteikumu 10.1., 10.5. un 13.1.apakšpunktā un 12.punkta ievaddaļā minētās ziņas par personu pasē ieraksta latviešu valodā, bet šo noteikumu 10.3., 12.1., 12.3. un 13.3.apakšpunktā minētās ziņas pasē ieraksta latviešu un angļu valodā.

10. Pases galvenajā datu lapā par personu ieraksta šādas ziņas:

10.1. vārds (vārdi), uzvārds;

10.2. dzimšanas datums;

10.3. dzimums;

10.4. personas kods;

10.5. dzimšanas vieta.

11. Personas vārdu un uzvārdu pasē ieraksta atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām par vārda un uzvārda rakstību latviešu valodā. Ja vārda vai uzvārda (vārda un uzvārda) rakstība pasē atšķiras no to rakstības iepriekšējos personas dokumentos, pasē īpašām atzīmēm paredzētajā vietā ieraksta personas vārdu vai uzvārdu (vārdu un uzvārdu) iepriekšējā rakstībā latīņu burtiem. Pases mašīnlasāmajā daļā personas vārdu un uzvārdu atveido atbilstoši to rakstībai latviešu valodā, bet nelietojot diakritiskās zīmes.

12. Pasē ieraksta personas tautību un šādas identifikācijas pazīmes:

12.1. acu krāsa;

12.2. augums (cm);

12.3. īpašas pazīmes.

13. Pasē ieraksta šādas ziņas par personas bērniem līdz 16 gadu vecumam:

13.1. vārds (vārdi), uzvārds;

13.2. dzimšanas datums;

13.3. dzimums;

13.4. personas kods, ja bērns ir reģistrēts Iedzīvotāju reģistrā.

14. Visiem pasē izdarītajiem ierakstiem jāatbilst attiecīgajiem Iedzīvotāju reģistra datiem par personu.

15. Latvijas Republikas iestādes normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pasē izdara šādas atzīmes:

15.1. pilsētu un pagastu dzimtsarakstu nodaļas:

15.1.1. par laulības reģistrāciju;

15.1.2. par vārda vai uzvārda maiņu;

15.1.3. par personas miršanas reģistrāciju;

15.2. tiesas:

15.2.1. par laulības šķiršanu Latvijas Republikā;

15.2.2. par laulības šķiršanu ārvalstīs, ja tiek iesniegti atbilstoši dokumenti, kuriem ir juridisks spēks Latvijas Republikā;

15.3. Latvijas Republikas diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības ārvalstīs:

15.3.1. par laulības reģistrāciju Latvijas Republikas diplomātiskajās vai konsulārajās pārstāvniecībās ārvalstīs;

15.3.2. par laulības reģistrāciju vai šķiršanu ārvalstīs;

15.3.3. par ārvalstīs dzimuša bērna dzimšanas reģistrāciju;

15.4. pilsētu vai pagastu pašvaldības - par reģistrāciju dzīvesvietā un noņemšanu no uzskaites dzīvesvietā;

15.5. policijas iestādes - par pienākumu maksāt uzturnaudu bērnu vai vecāku uzturēšanai;

15.6. imigrācijas iestādes - par izbraukšanu uz pastāvīgu dzīvi ārvalstīs;

15.7. iestādes, kas kārto laulāto mantisko attiecību reģistru, - par laulības līgumu;

15.8. Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde - par bērna dzimšanas reģistrāciju;

15.9. ārstniecības iestādes - par pases lietotāja asins grupu un rēzus faktoru, kā arī par atļauju vai aizliegumu izmantot attiecīgās personas ķermeni pēc nāves.

16. Ārvalstu kompetentās iestādes pasē izdara atzīmi par atļauju vai aizliegumu ieceļot un uzturēties attiecīgajā ārvalstī, kā arī atzīmi par robežu šķērsošanu.

17. Ja pasē izdarītas šajos noteikumos neparedzētas atzīmes, pase kļūst lietošanai nederīga.

18. Pasi izsniedz uz desmit gadiem.

19. Personām pēc 60 gadu vecuma sasniegšanas pasi izsniedz uz 50 gadiem.

20. Personām līdz piecu gadu vecuma sasniegšanai pasi izsniedz uz gadu vai uz ceļojuma laiku, ja tas ir ilgāks par gadu. Personām no piecu gadu vecuma, izbraucot uz ārvalstīm, pasi izsniedz uz pieciem gadiem vai mazāku laikposmu, kas atlicis līdz 16 gadu vecuma sasniegšanai, ievērojot attiecīgās ārvalsts vīzu izsniegšanas noteikumus.

21. Ja persona 16 gadu vecumu sasniedz ceļojuma laikā vai mēneša laikā pēc atgriešanās no ceļojuma, pasi minētajai personai izsniedz uz desmit gadiem.

II. Pasu izsniegšana un to lietošana

22. Personām pases izsniedz un apmaina Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes teritoriālajā nodaļā atbilstoši personas reģistrācijai dzīvesvietā.

23. Personas, kas ilgstoši uzturas ārvalstīs, var iesniegt dokumentus pases saņemšanai vai apmaiņai un saņemt pases ar Latvijas Republikas diplomātisko vai konsulāro pārstāvniecību starpniecību.

24. Ja, personai atrodoties ārvalstīs, beidzas pases derīguma termiņš vai tā tiek nozaudēta:

24.1. ar diplomātiskās vai konsulārās pārstāvniecības starpniecību tiek izsniegta jauna pase;

24.2. diplomātiskajā vai konsulārajā pārstāvniecībā tiek izsniegts pagaidu ceļošanas dokuments, lai atgrieztos Latvijas Republikā.

25. Lai saņemtu pasi, personai jāiesniedz šādi dokumenti:

25.1. noteikta parauga iesniegums ar fotokartīti (turpmāk - iesniegums);

25.2. iepriekšējais personu apliecinošais dokuments (bijušās PSRS iekšzemes pase ar Iedzīvotāju reģistra atzīmi vai personas apliecība), ja ir bijis izsniegts personu apliecinošs dokuments;

25.3. dzimšanas apliecība, kurā ir Iedzīvotāju reģistra atzīme, ja nav bijis izsniegts personu apliecinošs dokuments;

25.4. bijušās PSRS ārzemju pase, ja tāda ir personas rīcībā;

25.5. divas fotokartītes 35 x 45 mm (vienā blokā, izgatavotas no viena fotonegatīva).

26. Ja persona pasi saņem, pamatojoties uz dzimšanas apliecību, dokumentu pieņēmējam jāpārliecinās par personas identitāti un jāpārbauda attiecīgās personas reģistrācija dzīvesvietā.

27. Personām, kuras sasniegušas 16 gadu vecumu, dokumenti pases saņemšanai jāiesniedz mēneša laikā pēc minētā vecuma sasniegšanas.

28. Izsniedzot pasi sakarā ar 16 gadu vecuma sasniegšanu, tautību pasē ieraksta atbilstoši tēva vai mātes tautībai. Tautību izvēlas attiecīgā persona.

29. Pase tiek apmainīta šādos gadījumos:

29.1. beidzies pases derīguma termiņš;

29.2. pase ir bojāta (pasē izdarītas šajos noteikumos neparedzētas atzīmes, kāds no ierakstiem nav salasāms, mehāniski sabojātas pases lapas, vāciņi, fotogrāfija u.tml.);

29.3. mainīts vārds, uzvārds;

29.4. saņemta atļauja tautības ieraksta maiņai;

29.5. konstatētas neprecizitātes ierakstos;

29.6. pasē nav vietas jauniem ierakstiem (pase ir pilna ar vīzām, atzīmēm par robežu šķērsošanu u.tml.).

30. Saskaņā ar šo noteikumu 29.punktu dokumenti pases apmaiņai jāiesniedz mēneša laikā, izņemot 29.6.apakšpunktā minēto nosacījumu.

31. Lai apmainītu pasi, jāiesniedz šādi dokumenti:

31.1. iesniegums;

31.2. apmaināmā pase;

31.3. divas fotokartītes 35 x 45 mm (vienā blokā, izgatavotas no viena fotonegatīva).

32. Ja pase nozaudēta, nozagta vai gājusi bojā, mēneša laikā jāiesniedz šādi dokumenti:

32.1. iesniegums;

32.2. paskaidrojums par pases nozaudēšanas, nozagšanas vai bojāejas apstākļiem;

32.3. policijas iestādes atbilde uz personas iesniegto ziņojumu, ja pase nozagta;

32.4. izraksts no mājas grāmatas vai izziņa par reģistrāciju dzīvesvietā (izraksts no veidlapas Nr.16);

32.5. dzimšanas apliecība, ja personas sniegtās ziņas nesakrīt ar Iedzīvotāju reģistra datiem;

32.6. dokuments, kas apliecina personas ģimenes stāvokli, ja persona ir vai ir bijusi reģistrētā laulībā;

32.7. dzimšanas apliecības bērniem līdz 16 gadu vecumam, ja personai ir bērni līdz 16 gadu vecumam;

32.8. trīs fotokartītes 35 x 45 mm (vienā blokā, izgatavotas no viena fotonegatīva).

33. Ja pases saņemšana saistīta ar vārda, uzvārda vai tautības ieraksta maiņu vai neprecizitāšu labojumiem iepriekšējā personu apliecinošā dokumenta ierakstos, personām papildus jāiesniedz normatīvajos aktos paredzētie dokumenti, kas apliecina minētos faktus.

34. Ja konstatēta neatbilstība starp personas iesniegumā minētajām un Iedzīvotāju reģistrā esošajām ziņām, personai var pieprasīt uzrādīt likumos un normatīvajos aktos paredzētos dokumentus, kas apliecina iesniegumā minētās ziņas.

35. Iesniegumu Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes teritoriālajā nodaļā persona var iesniegt personīgi vai nosūtīt pa pastu.

36. Ja iesniegums un citi šajos noteikumos paredzētie dokumenti iesniegti personīgi, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes teritoriālās nodaļas darbinieks nekavējoties tos pārbauda un personas klātbūtnē aizpilda veidlapu "Pieteikums nepilsoņa pases noformēšanai" (turpmāk - pieteikums), ko paraksta attiecīgā persona.

37. Ja iesniegums saņemts pa pastu vai tajā minētās ziņas nepieciešams papildus pārbaudīt, persona ne vēlāk kā mēneša laikā pēc iesnieguma saņemšanas rakstiski tiek uzaicināta ierasties Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes teritoriālajā nodaļā, lai iesniegtu šajos noteikumos paredzētos dokumentus un parakstītu pieteikumu.

38. Pasē, kas izsniegta apmaiņas kārtībā vai nozaudētās, nozagtās vai bojā gājušās pases vietā, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes teritoriālajā nodaļā izdara ierakstus par bērniem līdz 16 gadu vecumam, kā arī laulības reģistrāciju.

39. Pasi izsniedz 20 darbadienu laikā pēc nepieciešamo dokumentu iesniegšanas un pieteikuma parakstīšanas Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes teritoriālajā nodaļā. Ja iepriekšējais personu apliecinošais dokuments nozaudēts, nozagts vai gājis bojā, jaunu pasi izsniedz 30 darbadienu laikā pēc dokumentu iesniegšanas un pieteikuma parakstīšanas Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes teritoriālajā nodaļā. Personu apliecinošie dokumenti, kuru vietā personām izsniegtas pases, norakstāmi un nododami Valsts arhīvā.

40. Desmit dienu laikā pēc pases saņemšanas persona to nodod pašvaldībā, lai pasē izdarītu atzīmi par reģistrāciju dzīvesvietā.

41. Valsts nodevas likmi par pases izsniegšanu nosaka Ministru kabinets.

42. Ja persona ir zaudējusi nepilsoņa statusu, tā mēneša laikā nodod pasi Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes teritoriālajā nodaļā.

43. Ja nepilsoņa statusu zaudējusi ārvalstī dzīvojoša persona, tā mēneša laikā nodod pasi Latvijas Republikas diplomātiskajā vai konsulārajā pārstāvniecībā attiecīgajā ārvalstī.

44. Mirušas personas pase nedēļas laikā nododama attiecīgajā dzimtsarakstu nodaļā, kas to pēc miršanas reģistrācijas nosūta Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes teritoriālajai nodaļai norakstīšanai un nodošanai Valsts arhīvā.

45. Atrastās pases nekavējoties jānodod tuvākajā Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes teritoriālajā nodaļā vai policijas iestādē. Policijas iestāde atrastās pases nodod Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes teritoriālajai nodaļai.

46. Personas pienākums ir glabāt pasi saudzīgi un kārtīgi.

47. Par pases nozagšanu persona ziņo policijas iestādei.

48. Personai, kas aizturēta par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, apcietināta vai notiesāta ar brīvības atņemšanu, pasi atņem pirmstiesas izmeklēšanas iestāde vai tiesa, un tā glabājas brīvības atņemšanas vietā. Atbrīvojot personu no brīvības atņemšanas vai soda izciešanas vietas, pasi atdod personai.

49. Aizliegts:

49.1. pasē izdarīt šajos noteikumos neparedzētas atzīmes;

49.2. atņemt pasi, izņemot šo noteikumu 48.punktā paredzētos gadījumus;

49.3. nodot pasi ķīlā;

49.4. pieņemt pasi ķīlā;

49.5. nodot pasi lietošanai citai personai;

49.6. pieņemt pasi lietošanai no citas personas;

49.7. izsniegt pasi citai personai.

50. Par šo noteikumu neievērošanu iestājas atbildība saskaņā ar likumiem.

III. Noslēguma jautājumi

51. Ar 1998.gada 1.janvāri bijušās PSRS iekšzemes pases ar Iedzīvotāju reģistra atzīmi uzskatīt par nederīgām izbraukšanai uz ārvalstīm, izņemot gadījumus, ja persona pārceļas uz pastāvīgu dzīvi Neatkarīgo Valstu Savienības dalībvalstīs.

52. Ar 1998.gada 1.jūliju bijušās PSRS iekšzemes pases ar Iedzīvotāju reģistra atzīmi uzskatīt par nederīgām iebraukšanai Latvijas Republikā.

53. Ar 1998.gada 1.janvāri Latvijas Republikā izsniegtās un Iekšlietu ministrijā pārreģistrētās bijušās PSRS ārzemju pases uzskatīt par nederīgām izbraukšanai uz ārvalstīm, izņemot Neatkarīgo Valstu Savienības dalībvalstis.

54. Ar 1998.gada 31.oktobri Latvijas Republikā izsniegtās un Iekšlietu ministrijā pārreģistrētās bijušās PSRS ārzemju pases uzskatīt par nederīgām izbraukšanai uz Neatkarīgo Valstu Savienības dalībvalstīm.

55. Ar 1999.gada 1.janvāri Latvijas Republikā izsniegtās un Iekšlietu ministrijā pārreģistrētās bijušās PSRS ārzemju pases uzskatīt par nederīgām iebraukšanai Latvijas Republikā.

56. Ar 2000.gada 31.martu bijušās PSRS iekšzemes pases ar Iedzīvotāju reģistra atzīmi uzskatīt par nederīgām.

57. Pases, kas izsniegtas līdz 1997.gada 1.decembrim, ir derīgas piecus gadus.

58. Atzīt par spēku zaudējušiem:

58.1. Ministru kabineta 1997.gada 21.janvāra noteikumus Nr.49 "Noteikumi par Latvijas nepilsoņu pasēm" (Latvijas Vēstnesis, 1997, 27., 291./292.nr.; 1998, 1./2., 81.nr.; 1999, 313./316., 446./451.nr.);

58.2. Ministru kabineta 1997.gada 4.novembra noteikumus Nr.365 "Grozījumi Ministru kabineta 1997.gada 21.janvāra noteikumos Nr.49 "Noteikumi par Latvijas nepilsoņu pasēm"" (Latvijas Vēstnesis, 1997, 291./292.nr.);

58.3. Ministru kabineta 1997.gada 30.decembra noteikumus Nr.438 "Grozījums Ministru kabineta 1997.gada 21.janvāra noteikumos Nr.49 "Noteikumi par Latvijas nepilsoņu pasēm"" (Latvijas Vēstnesis, 1998, 1./2.nr.);

58.4. Ministru kabineta 1998.gada 24.marta noteikumus Nr.103 "Grozījumi Ministru kabineta 1997.gada 21.janvāra noteikumos Nr.49 "Noteikumi par Latvijas nepilsoņu pasēm"" (Latvijas Vēstnesis, 1998, 81.nr.);

58.5. Ministru kabineta 1999.gada 21.septembra noteikumus Nr.328 "Grozījumi Ministru kabineta 1997.gada 21.janvāra noteikumos Nr.49 "Noteikumi par Latvijas nepilsoņu pasēm"" (Latvijas Vēstnesis, 1999, 313./316.nr.);

58.6. Ministru kabineta 1999.gada 28.decembra noteikumus Nr.453 "Grozījums Ministru kabineta 1997.gada 21.janvāra noteikumos Nr.49 "Noteikumi par Latvijas nepilsoņu pasēm"" (Latvijas Vēstnesis, 1999, 446./451.nr.).

Ministru prezidents A.BĒRZIŅŠ

Iekšlietu ministrs M.Segliņš

 

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par Latvijas nepilsoņu pasēm Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 42Pieņemts: 30.01.2001.Stājas spēkā: 03.02.2001.Zaudē spēku: 01.07.2002.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 19, 02.02.2001.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
2699
03.02.2001
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"