Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2010. gada 12. oktobra noteikumus Nr. 969 "Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi".
Ministru kabineta noteikumi Nr.219

Rīgā 2002.gada 28.maijā (prot. Nr.22 41.§)
Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem un darbinieku darba braucieniem saistītie izdevumi
Izdoti saskaņā ar likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli"
9.panta pirmās daļas 16.punktu un Valsts civildienesta likuma 38.panta pirmo daļu
(Grozīta ar MK 11.09.2007. noteikumiem Nr.611)
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā atlīdzināmi izdevumi, kas saistīti ar darba (dienesta) un mācību komandējumiem (turpmāk — komandējums), kā arī darbinieku darba braucieniem, ja viņu darbs vai dienests saistīts ar izbraukumiem un pārvietošanos vai ja darbs norisinās ceļā (turpmāk — darba brauciens), un izdevumu diennakts normas, kas piemērojamas, aprēķinot komandējuma (darba brauciena) izdevumus komersantu, organizāciju, iestāžu un citu institūciju (turpmāk — institūcija) darbiniekiem, ierēdņiem, karavīriem un citām fiziskajām personām, kuras ir algas nodokļa maksātājas (turpmāk — darbinieki) un dodas komandējumā (darba braucienā) Latvijas Republikā vai uz ārvalstīm.

(Grozīts ar MK 30.11.2004. noteikumiem Nr.990)

2. Par komandējumu uzskatāms ar institūcijas vadītāja rakstisku rīkojumu apstiprināts darbinieka brauciens uz noteiktu laiku uz citu apdzīvotu vietu Latvijas Republikā vai, ja darbinieka pastāvīgā darba vieta ir ārvalstī, - ārvalstī, vai uz ārvalstīm, kā arī no ārvalstīm uz Latvijas Republiku (ja darbinieka pastāvīgā darbavieta ir ārvalstīs), lai:

2.1. pildītu darba (dienesta) uzdevumus;

2.2. papildinātu zināšanas un paaugstinātu kvalifikāciju (mācību komandējums).

(Grozīts ar MK 30.11.2004. noteikumiem Nr.990; MK 11.09.2007. noteikumiem Nr.611)

3. Par darba braucienu šo noteikumu izpratnē uzskatāms darbinieka darbs vai dienests, ja tas saskaņā ar noslēgto darba līgumu ir saistīts ar izbraukumiem un pārvietošanos vai ja darbs norisinās ceļā Latvijas Republikā vai ārvalstīs.

(Grozīts ar MK 30.11.2004. noteikumiem Nr.990)

4. Šajos noteikumos minētajām izmaksām tām noteikto normu ietvaros ir kompensācijas raksturs, un saskaņā ar likumu "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" un likumu "Par valsts sociālo apdrošināšanu" tās nav apliekamas ar iedzīvotāju ienākuma nodokli un par tām nav veicamas valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.

5. Norēķinoties ar institūciju darbiniekiem par komandējumā (darba braucienā) izlietotajiem līdzekļiem, ar iedzīvotāju ienākuma nodokli apliekama tā izdevumu daļa un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas saskaņā ar likumiem veicamas par to izdevumu daļu, kas pārsniedz šajos noteikumos noteiktās normas:

5.1. komandējuma dienas naudai;

5.2. darba brauciena kompensācijai par papildu izdevumiem, kas darba specifikas dēļ rodas ceļā;

5.3. darba brauciena izdevumiem par viesnīcu (naktsmītni).

5.1 Ja darbinieka pastāvīgā darba vieta ir ārvalstī un viņš dodas komandējumā (darba braucienā) uz citu apdzīvotu vietu šajā ārvalstī, tad ar iedzīvotāju ienākuma nodokli apliekama tā izdevumu daļa un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas saskaņā ar likumiem veicamas par to izdevumu daļu, kas pārsniedz šajos noteikumos noteikto dienas naudas apmēru komandējumiem (darba braucieniem) attiecīgajā ārvalstī.

(MK 11.09.2007. noteikumu Nr.611 redakcijā)

6. Komandējuma ilgumu nosaka institūcijas vadītājs. Budžeta iestādēm un komercsabiedrībām, kurās valsts vai pašvaldību daļa pamatkapitālā atsevišķi vai kopumā pārsniedz 50 %, komandējums nedrīkst būt ilgāks par 30 dienām (izņemot mācību komandējumus), neskaitot laiku, ko darbinieks pavada ceļā. Ja nepieciešams, institūcijas vadītājs komandējuma laiku var pagarināt.

(Grozīts ar MK 30.11.2004. noteikumiem Nr.990)

7. Darbiniekam par komandējuma laiku atlīdzina šādus izdevumus:

7.1. dienas naudu, lai kompensētu papildu izdevumus, kas rodas komandējuma laikā (piemēram, par ēdināšanu, dažādiem pakalpojumiem);

7.2. ceļa (transporta) izdevumus:

7.2.1. līdz komandējuma vietai un atpakaļ līdz pastāvīgajai darba (dienesta) vietai;

7.2.2. pārbraukšanas izdevumus no vienas ārvalsts uz otru (ja darbinieks nosūtīts uz vairākām valstīm) atbilstoši iesniegto biļešu cenai;

7.2.3. par braukšanu ar kopējās lietošanas transportlīdzekļiem (arī taksometru) līdz lidostai, dzelzceļa stacijai, autoostai, kuģu piestātnei un no tām (arī no dzīvesvietas un atpakaļ), ieskaitot pasažieru apdrošināšanas obligātos maksājumus, ja ir iesniegti attiecīgos izdevumus apliecinoši dokumenti (izdevumus par braucienu ar taksometru, ja tie ir bijuši pamatoti, var atlīdzināt ar institūcijas vadītāja atļauju);

7.2.4. par degvielu (ja darbinieks brauc ar personisko vai dienesta autotransportlīdzekli) saskaņā ar institūcijas vadītāja apstiprināto brauciena maršrutu un kilometrāžu, kā arī nepieciešamo attiecīgās markas degvielas daudzumu, ja ir iesniegti degvielas uzpildīšanas staciju izdoti dokumenti (piemēram, kvītis, čeki), kas apliecina minētos izdevumus;

7.2.5. par autotransportlīdzekļu apdrošināšanu, ja ir iesniegti attiecīgi dokumenti;

7.3. izdevumus par bagāžas pārvadāšanu, ja tā saistīta ar institūcijas vajadzībām;

7.4. izdevumus par viesnīcu (naktsmītni), ieskaitot brokastu izdevumus viesnīcā;

7.4.1 izdevumus par autostāvvietu un iebraukšanu teritorijās, kur ir noteikta maksa (nodeva) par transportlīdzekļu iebraukšanu;

7.5. izdevumus, kas saistīti ar izbraukšanas dokumentu noformēšanu;

7.6. komisijas maksu bankas iestādei, ja bankā notikusi čeku vai valūtas apmaiņa pret citas valsts valūtu (atbilstoši noteiktajai komandējuma izdevumu summai vai avansam);

7.7. ārvalstīs veikto pārbraucienu izdevumus, ja tie paredzēti komandējuma dokumentā un ir iesniegti attiecīgi dokumenti, kas apliecina minētos izdevumus. Darbinieka braukšanas izdevumus attiecīgās valsts pilsētas sabiedriskajā transportā (arī taksometros) atlīdzina par summu, kas nepārsniedz 30 % no šai valstij noteiktās dienas naudas normas, ja ir iesniegti šādus izdevumus apliecinoši dokumenti. Atsevišķos gadījumos, ja par vietējā transporta izdevumiem (metro, piepilsētas vai vietējais vilciens) darbinieks nevar uzrādīt attaisnojošus dokumentus (biļete ir palikusi kontroles aparātā), izdevumus var atlīdzināt ar institūcijas vadītāja rakstisku atļauju;

7.7.1 darbinieka braukšanas izdevumus Latvijas teritorijā pilsētas sabiedriskajā transportā (arī taksometros) atlīdzina par summu, kas nepārsniedz 30 % no dienas naudas normas, ja ir iesniegti šādus izdevumus apliecinoši dokumenti;

7.8. izdevumus, kas saistīti ar darbiniekam ceļojuma laikā sniedzamās palīdzības apdrošināšanu (ja ir iesniegti attiecīgos izdevumus apliecinoši dokumenti):

7.8.1. medicīnas un transportēšanas izdevumus;

7.8.2. izdevumus bagāžas apdrošināšanai tās pazaudēšanas, sabojāšanas vai aizkavēšanās gadījumam;

7.8.3. izdevumus, kas rodas reisu aizkavēšanās dēļ;

7.8.4. izdevumus civiltiesiskās atbildības apdrošināšanai attiecībā uz trešajām personām;

7.8.5. izdevumus, kas rodas pirmstermiņa atgriešanās dēļ;

7.8.6. izdevumus, kas rodas neparedzētās situācijās;

7.8.7. izdevumus, kas rodas nelaimes gadījumu dēļ;

7.9. izdevumus, kas saistīti ar dalības maksu pasākumos (piemēram, semināri, konferences).

Darbiniekam, kas atrodas darba braucienā, atlīdzina papildu izdevumus, kas darba specifikas dēļ rodas ceļā (piemēram, par ēdināšanu, dažādiem pakalpojumiem), un šo noteikumu 7.2.4., 7.2.5., 7.4., 7.5., 7.6. un 7.8.apakšpunktā minētos izdevumus, bet 7.2.1., 7.2.2., 7.2.3., 7.3. un 7.7.apakšpunktā minētos izdevumus atlīdzina, ja nav iespējams tālāk pildīt darba vai dienesta pienākumus un tiek iesniegti attiecīgos izdevumus apliecinoši dokumenti.

(Grozīts ar MK 30.11.2004. noteikumiem Nr.990; MK 11.09.2007. noteikumiem Nr.611)

7.1 Ja darbinieks ar institūcijas vadītāja atļauju savā pastāvīgajā darba (dienesta) vietā atgriežas no komandējuma vietas pēc komandējumam noteiktā laika vai uz komandējuma vietu dodas pirms komandējumam noteiktā laika (piemēram, pavada komandējuma vietā atpūtas, svētku dienas un (vai) atvaļinā­juma dienas), viņam saskaņā ar šo noteikumu 7.2.1.apakšpunktu atlīdzina ceļa (transporta) izdevumus.

(MK 11.09.2007. noteikumu Nr.611 redakcijā)

8. Budžeta iestādes un publiskās aģentūras darbinieku komandējumiem (darba braucieniem) paredzētā dienas nauda (kompensācija par papildu izdevumiem) un izdevumi par viesnīcu (naktsmītni) nedrīkst pārsniegt šo noteikumu II nodaļā un pielikumā noteiktās komandējuma (darba brauciena) izdevumu samaksas normas. Budžeta iestādes un publiskās aģentūras darbinieku komandējuma (darba brauciena) izdevumi tiek atlīdzināti no attiecīgo institūciju uzturēšanai iedalītajiem valsts budžeta līdzekļiem. Pamatojoties uz darbinieka iesniegumu par neparedzētiem apstākļiem komandējuma laikā, ar institūcijas vadītāja atļauju viņam var atlīdzināt faktiskos izdevumus (piemēram, izdevumus par viesnīcu, transporta papildu izdevumus). Ja, plānojot komandējumu (darba braucienu), ir zināms, ka komandējuma (darba brauciena) laikā darbinieks īpašu apstākļu dēļ dzīvos viesnīcā un izdevumi par to pārsniegs šo noteikumu II nodaļā un pielikumā noteiktās komandējuma (darba brauciena) izdevumu samaksas normas, darbiniekam, pamatojoties uz viņa iesniegumu, ar institūcijas vadītāja atļauju atlīdzina faktiskos izdevumus par viesnīcu.

(Grozīts ar MK 30.11.2004. noteikumiem Nr.990; MK 09.08.2005. noteikumiem Nr.589)

9. Šo noteikumu 7.punktā minēto izdevumu atlīdzināšanai (izņemot tos, kurus sedz institūcija, kas darbinieku uzaicinājusi komandējumā) pēc darbinieka rakstiska pieprasījuma ir izsniedzams avanss latos vai konvertējamā valūtā.

10. Ja, izdarot galīgo norēķinu par katru komandējumu (darba braucienu):

10.1. saskaņā ar noteiktajām normām aprēķinātā un darbiniekam izsniegtā avansa summa pārsniedz komandējuma (darba brauciena) izdevumus, darbiniekam ir jāatmaksā avansa atlikuma summa latos (ja avanss izmaksāts latos), attiecīgajā konvertējamajā valūtā (ja avanss izsniegts valūtā) vai atbilstoša summa citā konvertējamā valūtā pēc Latvijas Bankas noteiktā kursa vai saskaņā ar iesniegto valūtas maiņas kvīti (ja avansā saņemtā valūta ārvalstīs apmainīta pret attiecīgās valsts valūtu). Atmaksājamām naudas summām un avansa norēķiniem par komandējumu tiek piemērots valūtas maiņas kvītī norādītais valūtas kurss vai, ja šādas kvīts nav, Latvijas Bankas noteiktais valūtas kurss norēķinu dienā;

10.2. komandējuma (darba brauciena) izdevumi atbilst noteiktajām normām, bet pārsniedz avansā saņemto summu, darbiniekam pārtēriņa summu saskaņā ar iesniegtajiem dokumentiem atlīdzina latos (ja darbinieks bijis Latvijas Republikā) vai pēc viņa izvēles konvertējamā valūtā vai latos (ja darbinieks bijis ārvalstīs) pēc valūtas maiņas kvītī norādītā valūtas kursa vai, ja šādas kvīts nav, pēc Latvijas Bankas noteiktā valūtas kursa norēķinu dienā.

(Grozīts ar MK 30.11.2004. noteikumiem Nr.990)

11. Ja darbiniekam ir nodrošināta bezmaksas uzturēšanās (arī ēdināšanas izdevumu segšana), ar institūcijas vadītāja atļauju par katru komandējuma (darba brauciena) dienu viņam izmaksā līdz 30 % no dienas naudas (kompensācijas par papildu izdevumiem) normas.

12. Ja darbinieks, dodoties komandējumā uz ārvalstīm, atrodas ceļā ilgāk par vienu dienu un tas saskaņots ar tās institūcijas vadību, kas nosūta komandējumā, viņam par laiku, kas pavadīts ceļā, izmaksā dienas naudu pilnā apmērā tās valsts valūtā, uz kuru darbinieks nosūtīts, vai citā konvertējamā valūtā pēc Latvijas Bankas noteiktā kursa, vai arī latos.

13. Ja darbinieks dodas mācību komandējumā uz laiku, kas ir ilgāks par 30 dienām, tad par laiku, kas pārsniedz 30 dienas, dienas naudu neizmaksā. Valsts sekretārs vai citas centrālās valsts iestādes vadītājs atsevišķos gadījumos ir tiesīgs no ministrijai vai citai centrālajai valsts iestādei iedalītajiem valsts budžeta līdzekļiem noteikt dienas naudu vai tās daļu par mācību komandējuma laiku, kas ir ilgāks par 30 dienām, rakstiski informējot par to Finanšu ministriju. Komersants atsevišķos gadījumos ir tiesīgs noteikt darbiniekam dienas naudu vai tās daļu par mācību komandējuma laiku, kas ir ilgāks par 30 dienām.

(MK 30.11.2004. noteikumu Nr.990 redakcijā, kas grozīta ar MK 11.09.2007. noteikumiem Nr.611)

14. Ja darbiniekam komandējuma (darba brauciena) laikā ir bijušas ar darbu (dienestu) saistītas tālsarunas ar to institūciju, kura viņu nosūtījusi komandējumā (darba braucienā), vai ar citām institūcijām par jautājumiem, kas saistīti ar komandējuma (darba brauciena) mērķi, ar tām saistītos izdevumus ar institūcijas vadītāja atļauju atlīdzina, ja ir iesniegti attiecīgi dokumenti.

15. Komandējuma (darba brauciena) izdevumus darbiniekam atlīdzina tā institūcija, kura viņu sūta komandējumā (darba braucienā).

16. Ja kādus no šo noteikumu 7.punktā minētajiem izdevumiem sedz tā institūcija, kura uzaicinājusi darbinieku komandējumā, vai ārvalstu puse, darbiniekam attiecīgie izdevumi netiek atlīdzināti (izņemot šo noteikumu 11.punktā minēto).

17. Darbiniekam komandējuma laikā tiek saglabāta darba vieta (amats) un likumā noteiktā darba samaksa (atalgojums).

18. Ja darbinieks komandējuma vietā (ceļā) ir aizkavējies:

18.1. slimības dēļ, — pēc slimību apliecinošu dokumentu iesniegšanas viņam atlīdzina izdevumus par viesnīcu (naktsmītni) saskaņā ar šo noteikumu II nodaļā un pielikumā noteiktajām normām (izņemot gadījumus, kad darbinieks ārstējies stacionārā), kā arī izmaksā dienas naudu (kompensāciju par papildu izdevumiem) par laikposmu, kamēr darbinieks veselības stāvokļa dēļ nav spējis komandējuma (darba brauciena) laikā pildīt darba (dienesta) pienākumus vai atgriezties dzīvesvietā, bet ne vairāk kā par diviem mēnešiem. Darbiniekam par slimības laiku izmaksā pārejošas darbnespējas pabalstu, slimības dienas neiekļaujot komandējuma (darba brauciena) laikā;

18.2. pildot darba (dienesta) pienākumus, kā arī no viņa neatkarīgu iemeslu dēļ (piemēram, biļešu trūkums, lidmašīnas pacelšanās neiespējamība, transportlīdzekļa remonts), — dienas naudu (kompensāciju par papildu izdevumiem) izmaksā un citus izdevumus par dienām, kas pārsniedz noteikto komandējuma (darba brauciena) laiku, darbiniekam atlīdzina, ja institūcijas vadītājs pēc darbinieka atgriešanās pastāvīgajā darba (dienesta) vietā ir motivēti pagarinājis komandējuma (darba brauciena) laiku;

18.3. bez attaisnojoša iemesla, — viņam darba samaksa (atalgojums) par dienām, kas pārsniedz noteikto komandējuma (darba brauciena) laiku, netiek saglabāta un komandējuma (darba brauciena) izdevumi netiek atlīdzināti.

(Grozīts ar MK 11.09.2007. noteikumiem Nr.611)

II. Papildnosacījumi komandējumiem (darba braucieniem) Latvijas Republikā

19. Ja darbinieks bijis komandējumā Latvijas Republikā, viņam atlīdzina:

19.1. izdevumus par braucienu uz komandējuma vietu un atpakaļ uz pastāvīgo darba (dienesta) vietu ar dzelzceļa un ūdens transportlīdzekļiem, kā arī autotransportlīdzekļiem, izņemot taksometru. Ja darbinieks nav uzrādījis dokumentu, kas apliecina viņa braukšanas izdevumus, institūcijas vadītājs ir tiesīgs atļaut atlīdzināt braukšanas izdevumus atbilstoši minimālajai braukšanas cenai (tarifam);

19.2. dienas naudu — četrus latus par katru komandējuma dienu. Ja darbinieks komandējuma laikā katru dienu var atgriezties pastāvīgajā dzīvesvietā un tas ir ekonomiski pamatoti, institūcijas vadītājs var pieņemt lēmumu par dienas naudas atlīdzināšanu 50 % apmērā no minētās summas. Ja darbinieks tiek komandēts tikai uz vienu dienu un var atgriezties pastāvīgajā dzīvesvietā, ievērojot normatīvajos aktos paredzēto darba un atpūtas režīmu, dienas nauda netiek maksāta;

19.3. izdevumus par viesnīcu (naktsmītni), arī izdevumus par vietas rezervēšanu, — saskaņā ar iesniegtajiem samaksātajiem rēķiniem. Budžeta iestāžu darbinieku izdevumiem par viesnīcu (naktsmītni) noteiktā maksimālā norma ir šāda:

19.3.1. Rīgā — 30 latu par diennakti;

19.3.2. citās apdzīvotās vietās — 20 latu par diennakti.

(Grozīts ar MK 30.11.2004. noteikumiem Nr.990)

20. Darbiniekam, kas atrodas darba braucienā, tiek atlīdzināti papildu izdevumi, kas darba specifikas dēļ rodas ceļā (piemēram, par ēdināšanu, dažādiem pakalpojumiem), un šo noteikumu 19.3.apakšpunktā minētie izdevumi, bet 19.1.apakšpunktā minētie izdevumi atlīdzināmi, ja nav iespējams tālāk pildīt darba vai dienesta pienākumus un tiek iesniegti attiecīgos izdevumus apliecinoši dokumenti.

21. Kompensācija par papildu izdevumiem, kas darba specifikas dēļ rodas darba brauciena laikā, tiek izmaksāta par katru darba brauciena dienu šo noteikumu 19.2.apakšpunktā noteiktās dienas naudas apmērā. Ja darbinieks var atgriezties dzīvesvietā un tiek nodrošināta likumos noteiktā darba un atpūtas režīma ievērošana, minētā kompensācija netiek izmaksāta.

(Grozīts ar MK 11.09.2007. noteikumiem Nr.611)

22. Ja viesnīcas (naktsmītnes) rēķinā ir ieskaitīti izdevumi par apģērbu gludināšanu, apģērbu un apavu tīrīšanu vai to remontu, kā arī citi personiskie izdevumi (arī izdevumi par bāra vai minibāra lietošanu), tos samaksā darbinieks no viņam paredzētās dienas naudas (kompensācijas par papildu izdevumiem) summas.

(MK 30.11.2004. noteikumu Nr.990 redakcijā)

23. Ja darbinieks nav iesniedzis dokumentus, kas apliecina viesnīcas (naktsmītnes) izmantošanu, institūcijas vadītājs ir tiesīgs atļaut izmaksāt darbiniekam summu, kas nepārsniedz dienas naudas (kompensācijas par papildu izdevumiem) normu.

III. Papildnosacījumi komandējumiem (darba braucieniem) ārvalstīs

24. Ja darbinieks bijis komandējumā (darba braucienā) ārvalstīs, viņam atlīdzina izdevumus:

24.1. par laiku, kad, dodoties uz citu valsti, darbinieks atradies Latvijas Republikas teritorijā, — šo noteikumu II nodaļā noteiktajā kārtībā;

24.2. sākot ar dienu, kad tika šķērsota Latvijas Republikas robeža, dodoties komandējumā, un beidzot ar dienu, kad tika šķērsota Latvijas Republikas robeža, atgriežoties no komandējuma, — saskaņā ar šo noteikumu pielikumā noteiktajām normām tās valsts valūtā, uz kuru darbinieks nosūtīts, vai citā konvertējamā valūtā pēc Latvijas Bankas noteiktā kursa, vai arī latos.

25. Kompensācija par papildu izdevumiem, kas darba specifikas dēļ rodas darba brauciena laikā, tiek izmaksāta par katru darba brauciena dienu šo noteikumu pielikumā noteiktās dienas naudas un maksimālās viesnīcas maksas apmērā un šo noteikumu 24.punktā noteiktajā kārtībā.

26. Komandējuma dienas nauda vai kompensācija par papildu izdevumiem darba brauciena laikā darbiniekam tiek izmaksāta:

26.1. saskaņā ar šo noteikumu 24.1.apakšpunktu — latos;

26.2. par komandējuma (darba brauciena) laiku citas valsts teritorijā — konvertējamā valūtā saskaņā ar noteiktajām normām par katru ārvalstīs pavadīto dienu;

26.3. par dienu, kad tika šķērsota Latvijas Republikas robeža, dodoties komandējumā (darba braucienā) vai atgriežoties no tā, — saskaņā ar normām, kādas noteiktas tai valstij, uz kuru darbinieks ir nosūtīts. Ja darbinieks ir bijis komandējumā (darba braucienā) vairākās valstīs, tad par dienu, kad tika šķērsota Latvijas Republikas robeža, atgriežoties no komandējuma (darba brauciena), dienas naudu (kompensāciju par papildu izdevumiem darba brauciena laikā) izmaksā saskaņā ar normām, kādas noteiktas tai valstij, no kuras darbinieks atgriežas uz pastāvīgo darba (dienesta) vietu;

26.4. par pārbraukšanas dienu no vienas ārvalsts uz citu, ja darbinieks ir nosūtīts uz vairākām valstīm, — saskaņā ar normām, kādas noteiktas tai valstij, uz kuru viņš dodas;

26.5. par laiku, ko darbinieks pavadījis ceļā, braucot uz komandējuma vietu (darba brauciena galapunktu) ārvalstīs un šķērsojot vairāku valstu teritorijas, tai skaitā Latvijas Republikas teritoriju, — saskaņā ar normām, kādas noteiktas tai valstij, uz kuru viņš nosūtīts.

(Grozīts ar MK 30.11.2004. noteikumiem Nr.990)

27. Darbiniekam komandējuma ceļa (transporta) izdevumus atlīdzina, ja viņš izmantojis dzelzceļa transportu, gaisa transportu, ūdens transportu, starp­valstu koplietošanas autotransportu (autobusu) pēc ekonomiskās klases tarifiem vai tai pielīdzināmas klases tarifiem. Atsevišķos gadījumos ar institūcijas vadītāja atļauju izdevumus var atlīdzināt pēc biznesa klases tarifiem vai tai pielīdzināmas klases tarifiem.

(MK 11.09.2007. noteikumu Nr.611 redakcijā)

28. Darbiniekiem, kas atrodas darba braucienā, šo noteikumu 27.punktā minētie izdevumi atlīdzināmi, ja nav iespējams tālāk pildīt darba vai dienesta pienākumus un tiek iesniegti attiecīgi apliecinoši dokumenti.

29. Ja darbinieks izmantojis šo noteikumu 27.punktā minēto veidu transportu, viņam atlīdzina arī apdrošināšanas un komisijas naudu, kā arī izdevumus par biļešu pasūtīšanu un iepriekšēju iegādi atbilstoši iesniegtajām kvītīm.

30. Izdevumus par viesnīcu (naktsmītni), arī izdevumus par vietas rezervēšanu, atlīdzina atbilstoši iesniegtajiem viesnīcas (naktsmītnes) rēķiniem, kvītīm vai tās iestādes rēķiniem, ar kuras starpniecību vieta viesnīcā rezervēta. Uz minētajos rēķinos iekļautajiem izdevumiem ir attiecināmi šo noteikumu 22.punktā minētie nosacījumi.

31. Ja šo noteikumu 27., 28., 29. un 30.punktā minētos izdevumus apliecinoši dokumenti netiek iesniegti, attiecīgos izdevumus neatlīdzina.

32. Ja ar komandējumu saistītos izdevumus atlīdzina no šim mērķim paredzētajiem ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem un palīdzības sniedzējs ir noteicis šo līdzekļu izmantošanas kritērijus un normas, institūcijas, kas tiek finansētas no budžeta, šīs normas piemēro, aprēķinot darbinieka komandējuma izdevumus.

(MK 30.11.2004. noteikumu Nr.990 redakcijā)

IV. Komandējuma izdevumu atlīdzināšana atsevišķu kategoriju amatpersonām

33. Papildu piemaksu pie dienas naudas var noteikt šādiem darbiniekiem (turpmāk — amatpersona), kas dodas komandējumā uz ārvalstīm:

33.1. Ministru prezidentam — 30 % apmērā no dienas naudas normas;

33.2. to valdības oficiālo delegāciju vadītājiem, kuras ir pilnvarotas vest sarunas Latvijas Republikas vārdā, — 25 % apmērā, bet minēto delegāciju locekļiem — 15 % apmērā (ja uz viņiem nav attiecināms šo noteikumu 33.1. un 33.3.apakšpunkts) no dienas naudas normas;

33.3. Ministru kabineta locekļiem, Satversmes tiesas priekšsēdētājam, Augstākās tiesas priekšsēdētājam, ģenerālprokuroram, valsts kontrolierim, Nacionālo bruņoto spēku komandierim, Latvijas Republikas ārkārtējiem un pilnvarotajiem vēstniekiem, speciālo uzdevumu vēstniekiem, specializētajiem atašejiem, ministriju valsts sekretāriem un Aizsardzības ministrijas un militārajiem pārstāvjiem starptautiskajās organizācijās - 20 % apmērā no dienas naudas normas;

33.4. amatpersonām, kuras Saeima pilnvarojusi pārstāvēt Latvijas valsti vai kuras Ministru kabinets pilnvarojis pārstāvēt Latvijas Republikas valdību citās valstīs, personām, kurām piešķirts diplomātiskais rangs, parlamentārajiem sekretāriem, Valsts kancelejas direktoram, to centrālo valsts iestāžu vadītājiem, kurām budžeta līdzekļus paredz tieši apropriācijas kārtībā (ja uz viņiem nav attiecināms šo noteikumu 33.1., 33.2. un 33.3.apakšpunkts), republikas pilsētu domes un novadu domes priekšsēdētājiem, kā arī diplomātiskajiem kurjeriem — 10 % apmērā no dienas naudas normas.

(Grozīts ar MK 03.08.2004. noteikumiem Nr.690; MK 30.11.2004. noteikumiem Nr.990; MK 10.11.2009. noteikumiem Nr.1303)

34. Ceļa (transporta) izdevumus šo noteikumu 33.1., 33.2. un 33.3.apakšpunktā minētajām amatpersonām visos transporta veidos atlīdzina pēc faktiskajām izmaksām, bet ne vairāk kā pēc biznesa klases vai tai pielīdzinātas klases tarifiem.

35. Izdevumus par viesnīcu šo noteikumu 33.1., 33.2. un 33.3.apakšpunktā minētajām amatpersonām atlīdzina saskaņā ar faktiskajiem izdevumiem, kurus apliecina iesniegtais viesnīcas rēķins.

36. Reprezentācijas izdevumus, kas nepieciešami valsts pārvaldes institūciju amatpersonām komandējuma laikā, atlīdzina pēc faktiski iesniegtiem dokumentiem un saskaņā ar Ministru kabineta 2001.gada 10. aprīļa noteikumiem Nr.161 "Noteikumi par izdevumiem, kas saistīti ar delegāciju un atsevišķu personu uzņemšanu un amatpersonu vizītēm".

37. Ja personas, kuras pilda diplomātisko un konsulāro dienestu diplomātiskajās un konsulārajās pārstāvniecībās ārvalstīs, dodas komandējumā uz savu mītnes zemi, tām atlīdzina tikai ceļa izdevumus un izdevumus par viesnīcu šajos noteikumos noteiktajā kārtībā.

(MK 30.11.2004. noteikumu Nr.990 redakcijā)

38. (Svītrots ar MK 30.11.2004. noteikumiem Nr.990.)

39. Ja Latvijas Republikas diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības līgumdarbinieki tiek komandēti uz Latvijas Republiku, viņiem izmaksā dienas naudu 10 latu apmērā un sedz izdevumus par viesnīcu saskaņā ar šo noteikumu 19.3.apakšpunktu, ja ir iesniegti minētos izdevumus apliecinoši dokumenti.

39.1 Ja Latvijas ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks, speciālo uzdevumu vēstnieks, specializētais atašejs vai cita persona, kurai piešķirts diplomātiskais rangs, Aizsardzības ministrijas un militārais pārstāvis starptautiskajās organizācijās vai darbinieks tiek komandēts uz Latvijas Republiku, viņam atlīdzina tikai ceļa izdevumus saskaņā ar šo noteikumu 7.2.apakšpunktu un 27.punktu un sedz izdevumus par viesnīcu (naktsmītni) saskaņā ar šo noteikumu 19.3.apakšpunktu un 22.punktu, ja vieta Latvijas Republikā, uz kurieni viņš tiek komandēts, ir ārpus viņa dzīvesvietas.

(MK 30.11.2004. noteikumu Nr.990 redakcijā, kas grozīta ar MK 11.09.2007. noteikumiem Nr.611)

40. Valsts amatpersonu miesassargiem, kuri pavada minētās amatpersonas komandējumā uz ārvalstīm, ceļa (transporta) un viesnīcas izdevumus, kas pārsniedz noteiktās normas, atlīdzina, pamatojoties uz attiecīgiem dokumentiem un apsargājamās personas rakstisku apliecinājumu, ka papildu izdevumi bija nepieciešami, lai nodrošinātu apsargājamās personas drošību.

(Grozīts ar MK 30.11.2004. noteikumiem Nr.990)

41. Ja saskaņā ar ielūgumu vizītē ārvalstīs jāierodas kopā ar laulāto, valsts amatpersonām, Latvijas Republikas ārkārtējiem un pilnvarotajiem vēstniekiem, specializētajiem atašejiem, ministriju valsts sekretāriem un Aizsardzības ministrijas un militārajiem pārstāvjiem starptautiskajās organizācijās par laulāto atlīdzina izdevumus saskaņā ar šo noteikumu 33.1. un 33.3.apakšpunktu un 34. un 35.punktu.

(MK 03.08.2004. noteikumu Nr.690 redakcijā, kas grozīta ar MK 30.11.2004. noteikumiem Nr.990)

V. Noslēguma jautājumi

42. Noteikt, ka, ņemot vērā inflācijas līmeni un valsts ekonomiskās iespējas, komandējuma (darba brauciena) izdevumu normas ir pārskatāmas reizi gadā, izskatot valsts budžeta projektu nākamajam gadam.

43. Izdevumu diennakts normas budžeta iestādēs ieviešamas gadskārtējā valsts budžetā paredzēto līdzekļu ietvaros.

44. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 1996.gada 25.jūnija noteikumus Nr.233 "Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem un darbinieku darba braucieniem saistītie izdevumi" (Latvijas Vēstnesis, 1996, 117.nr.; 1998, 205./207., 375./380.nr.; 2002, 15.nr.).

Ministru prezidents A.Bērziņš

Finansu ministrs G.Bērziņš
Pielikums
Ministru kabineta
2002.gada 28.maija noteikumiem Nr.219
Izdevumu diennakts normas komandējumiem (darba braucieniem) uz ārvalstīm

(Pielikums MK 10.11.2009. noteikumu Nr.1303 redakcijā)

Nr. p.k.

Valsts vai teritorija

Dienas naudas (kompensā­cijas par papildu izdevumiem) norma (latos)

Viesnīcas maksas norma

valūta

summa

1.

Afganistāna

28

ASV dolārs

230

2.

Amerikas Savienotās Valstis

28

ASV dolārs

250

3.

Amerikas Savienotās Valstis (Ņujorka)

28

ASV dolārs

300

4.

Andora

28

EUR

150

5.

Austrālija

32

Austrālijas dolārs

300

6.

Austrija

32

EUR

150

7.

Azerbaidžāna

20

EUR

150

8.

Baltkrievija

20

ASV dolārs

140

9.

Beļģija

28

EUR

200

10.

Bijusī Dienvidslāvijas Republika Maķedonija

24

EUR

120

11.

Bosnija un Hercegovina

20

EUR

100

12.

Bulgārija

20

EUR

130

13.

Čehija

24

EUR

150

14.

Dānija

32

Dānijas krona

1300

15.

Dienvidkoreja

20

ASV dolārs

150

16.

Ēģipte

20

ASV dolārs

230

17.

Francija

40

EUR

200

18.

Gibraltārs

24

Anglijas mārciņa

60

19.

Grenlande

32

EUR

170

20.

Grieķija

32

EUR

170

21.

Gruzija

16

ASV dolārs

160

22.

Gvatemala

20

ASV dolārs

120

23.

Horvātija

20

EUR

130

24.

Igaunija

20

EUR

100

25.

Indija

28

ASV dolārs

370

26.

Irāka

20

ASV dolārs

120

27.

Irāna

20

ASV dolārs

120

28.

Itālija

32

EUR

220

29.

Izraēla

28

ASV dolārs

250

30.

Īrija

36

EUR

190

31.

Īslande

40

ASV dolārs

220

32.

Japāna

36

ASV dolārs

280

33.

Jaunzēlande

52

Austrālijas dolārs

250

34.

Kanāda

28

Kanādas dolārs

180

35.

Kazahstāna

20

ASV dolārs

160

36.

Kenija

26

ASV dolārs

200

37.

Kipra

20

EUR

120

38.

Kirgīzija

20

ASV dolārs

160

39.

Kosova

24

EUR

120

40.

Krievija (Maskava un Sanktpēterburga)

32

EUR

270

41.

Krievija (izņemot Maskavu un Sanktpēterburgu)

20

EUR

190

42.

Kuveita

24

ASV dolārs

150

43.

Ķīna

20

ASV dolārs

180

44.

Ķīna (Pekina, Šanhaja)

22

ASV dolārs

190

45.

Ķīna (Honkonga, Makao)

28

ASV dolārs

200

46.

Libērija

20

ASV dolārs

120

47.

Lielbritānija

44

Anglijas mārciņa

280

48.

Lietuva

20

EUR

100

49.

Lihtenšteina

36

Šveices franks

180

50.

Luksemburga

28

EUR

200

51.

Malta

20

EUR

100

52.

Maroka

20

ASV dolārs

230

53.

Moldova

20

EUR

120

54.

Monako

28

EUR

150

55.

Nīderlande

32

EUR

170

56.

Norvēģija

36

Norvēģijas krona

1400

57.

Polija

20

EUR

130

58.

Portugāle

28

EUR

150

59.

Rumānija

24

EUR

150

60.

Serbija un Melnkalne

24

EUR

120

61.

Singapūra

24

ASV dolārs

150

62.

Slovākija

20

EUR

130

63.

Slovēnija

20

EUR

130

64.

Somija

32

EUR

180

65.

Spānija

28

EUR

160

66.

Šveice

36

Šveices franks

280

67.

Tadžikistāna

20

ASV dolārs

160

68.

Taivāna

24

ASV dolārs

150

69.

Tunisija

20

ASV dolārs

230

70.

Turcija

24

EUR

160

71.

Ukraina

24

EUR

200

72.

Ungārija

20

EUR

130

73.

Uzbekistāna

20

EUR

130

74.

Vācija

32

EUR

170

75.

ASV Virdžīnas

20

ASV dolārs

120

76.

Zviedrija

28

EUR

220

77.

Pārējās valstis

20

ASV dolārs

150

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem un darbinieku darba braucieniem saistītie izdevumi Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 219Pieņemts: 28.05.2002.Stājas spēkā: 22.06.2002.Zaudē spēku: 27.10.2010.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 94, 21.06.2002.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
63561
{"selected":{"value":"14.11.2009","content":"<font class='s-1'>14.11.2009.-26.10.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"14.11.2009","iso_value":"2009\/11\/14","content":"<font class='s-1'>14.11.2009.-26.10.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"17.10.2008","iso_value":"2008\/10\/17","content":"<font class='s-1'>17.10.2008.-13.11.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"15.09.2007","iso_value":"2007\/09\/15","content":"<font class='s-1'>15.09.2007.-16.10.2008.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"12.08.2005","iso_value":"2005\/08\/12","content":"<font class='s-1'>12.08.2005.-14.09.2007.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"07.12.2004","iso_value":"2004\/12\/07","content":"<font class='s-1'>07.12.2004.-11.08.2005.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"07.08.2004","iso_value":"2004\/08\/07","content":"<font class='s-1'>07.08.2004.-06.12.2004.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"22.06.2002","iso_value":"2002\/06\/22","content":"<font class='s-1'>22.06.2002.-06.08.2004.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
14.11.2009
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)