Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr. 150

Rīgā 2022. gada 1. martā (prot. Nr. 12 20. §)
Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana mājsaimniecībās – atbalsts atjaunojamo energoresursu izmantošanai" nolikums
Izdoti saskaņā ar likuma "Par piesārņojumu"
32.2 panta 4.6 daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta (turpmāk – finanšu instruments) finansēto projektu atklāta konkursa "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana mājsaimniecībās – atbalsts atjaunojamo energoresursu izmantošanai" (turpmāk – konkurss) nolikumu, projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijus, projektu iesniegumu iesniegšanas, vērtēšanas, apstiprināšanas un finansējuma piešķiršanas kārtību, kā arī projektu īstenošanas, pārskatu iesniegšanas un pārbaudes kārtību.

2. Konkursa mērķis ir siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana un energoefektivitātes uzlabošana mājsaimniecībās, atbalstot siltumenerģijas vai elektroenerģijas ražošanas iekārtu iegādi, lai nodrošinātu siltumenerģijas vai elektroenerģijas ražošanu un piegādi mājsaimniecības vajadzībām, vai mājsaimniecību pieslēgumu izveidošanu centralizētajai siltumapgādes sistēmai.

(MK 26.04.2022. noteikumu Nr. 261 redakcijā)

3. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk – ministrija) ar līgumu deleģē sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Vides investīciju fonds" (turpmāk – Vides investīciju fonds) pienākumu pieņemt un vērtēt projektu iesniegumus, pieņemt lēmumus par finanšu instrumenta finansējuma (turpmāk – atbalsts) piešķiršanu vai par atbalsta piešķiršanas atteikumu, līgumu par projekta īstenošanu (turpmāk – projekta līgums) sagatavošanu, noslēgšanu, grozīšanu un izbeigšanu, pārbaudīt pārskatus, veikt projektu uzraudzību monitoringa periodā, kā arī atgūt projektiem izmaksātos finanšu instrumenta līdzekļus, kas atzīti par neattiecināmiem. Attiecībā uz šajā punktā minēto pārvaldes uzdevumu izpildi Vides investīciju fonds ir ministrijas pārraudzībā.

(MK 26.04.2022. noteikumu Nr. 261 redakcijā)

4. Konkursa ietvaros pieejamais kopējais atbalsts ir 30 000 000 euro.

(MK 26.04.2022. noteikumu Nr. 261 redakcijā)

5. Konkursa ietvaros aktivitātes, kas iekļautas apstiprinātajos projekta iesniegumos, īsteno līdz brīdim, kad beidzas šo noteikumu 4. punktā minētais atbalsts, bet ne ilgāk kā līdz 2023. gada 31. decembrim.

6. Projektu īsteno Latvijas Republikas teritorijā.

7. Atbalsts konkursa ietvaros tiek sniegts granta (finansējuma daļa, kas tiek maksāta no finanšu instrumenta) – vienreizēja maksājuma – veidā.

II. Prasības projekta iesniedzējam

8. Projekta iesniedzējs ir:

8.1. fiziska persona – Latvijas Republikas pastāvīgais iedzīvotājs, kuram zemesgrāmatā nostiprinātas īpašuma tiesības uz šo noteikumu 9.1.1., 9.1.2., 9.1.3., 9.1.4. un 9.1.5. apakšpunktā minēto dzīvojamo māju vai uz šo noteikumu  9.1.6., 9.1.7., 9.1.8., 9.1.9. un 9.1.10. apakšpunktā minētās dzīvojamās mājas sastāvā esošo dzīvokļa īpašumu, par kuru šī fiziskā persona iesniedz projekta iesniegumu (turpmāk – dzīvojamā māja), lai saņemtu atbalstu par īstenotu vienu vai vairākām šo noteikumu 16. punktā minētajām aktivitātēm;

8.2. fiziskas personas – dzīvokļu īpašnieku kopība – atbilstoši Dzīvokļa īpašuma likuma prasībām, kur visu attiecīgo daudzdzīvokļu mājas dzīvokļu īpašnieku nekustamie īpašumi atrodas šo noteikumu 16.11. apakšpunktā minētajā daudzdzīvokļu mājā (turpmāk – daudzdzīvokļu māja), kurā ir īstenota šo noteikumu 16.5. apakšpunktā minētā aktivitāte;

8.3. Latvijas Republikā atbilstoši Biedrību un nodibinājumu likuma prasībām reģistrēta biedrība vai nodibinājums (turpmāk – biedrība), kurai zemesgrāmatā ir nostiprinātas īpašuma tiesības uz dzīvojamo māju, kurā ir īstenota viena vai vairākas šo noteikumu 16. punktā minētās aktivitātes;

8.4. Latvijas Republikā reģistrēta reliģiska organizācija, kurai zemesgrāmatā ir nostiprinātas īpašuma tiesības uz dzīvojamo māju, kurā ir īstenota viena vai vairākas šo noteikumu 16. punktā minētās aktivitātes.

(MK 14.07.2002. noteikumu Nr. 467 redakcijā)

8.1 Projektu iesniedzēji – fiziskas personas – var pilnvarot pārstāvi:

8.11. atbilstoši Biedrību un nodibinājumu likuma prasībām reģistrētu biedrību, kas rīkojas dzīvojamās mājas īpašnieku – šo noteikumu 8.1. apakšpunktā minēto fizisko personu – vārdā, kuru attiecīgais nekustamais īpašums atrodas šo noteikumu 9.1. apakšpunktā minētajā dzīvojamā mājā, īstenot vienu vai vairākas šo noteikumu 16. punktā minētās aktivitātes;

8.12. dzīvokļu īpašnieku kopību atbilstoši Dzīvokļa īpašuma likuma prasībām, kas rīkojas daudzdzīvokļu mājas dzīvokļu īpašnieku – šo noteikumu 8.2. apakšpunktā minēto fizisko personu – vārdā, kuru daudzdzīvokļu mājas dzīvokļu īpašnieku nekustamie īpašumi atrodas šo noteikumu 16.11. apakšpunktā minētajā dzīvojamā mājā, īstenot šo noteikumu 16.5. apakšpunktā minēto aktivitāti.

(MK 14.07.2002. noteikumu Nr. 467 redakcijā)

9. Konkursa ietvaros atbalstu piešķir, ievērojot šādus nosacījumus:

9.1. māja saskaņā ar būvju klasifikācijas noteikumiem atbilst vienai no šādām būvju klasēm:

9.1.1. viena dzīvokļa mājas, viena dzīvokļa mājas dzīvojamo telpu grupa (būves kods 1110);

9.1.2. viena dzīvokļa mājas (būves kods 111001);

9.1.3. dārza mājas ar kopējo platību līdz 40 m2 (ieskaitot) (būves kods 11100101);

9.1.4. individuālās dzīvojamās mājas un vasarnīcas ar koka ārsienām un dārza mājas ar kopējo platību, lielāku par 40 m2 (būves kods 11100102);

9.1.5. individuālās dzīvojamās mājas un vasarnīcas ar mūra vai mūra–koka ārsienām (būves kods 11100103);

9.1.6. divu dzīvokļu mājas, divu dzīvokļu mājas dzīvojamo telpu grupa (būves kods 1121);

9.1.7. divu dzīvokļu mājas (būves kods 112101);

9.1.8. dvīņu, rindu un atsevišķu divu dzīvokļu mājas (būves kods 11210101);

9.1.9. triju vai vairāku dzīvokļu mājas; triju vai vairāku dzīvokļu māju dzīvojamo telpu grupa (būves kods 1122);

9.1.10. triju vai vairāku dzīvokļu mājas (būves kods 112201);

9.1.1 par dzīvojamo māju šo noteikumu 9.1.6., 9.1.7., 9.1.8., 9.1.9. un 9.1.10. apakšpunktā tiek uzskatīta dzīvojamās mājas sastāvā esošo dzīvokļa īpašumu vai mājas daļa, kam ir viena kopēja robeža ar blakus īpašumu un atsevišķa, neatkarīga inženiersistēma (elektroenerģijas apgāde, ūdens apgāde un siltumapgāde);

9.2. daudzdzīvokļu māja vai dzīvojamā māja ir nodota ekspluatācijā līdz projekta iesnieguma iesniegšanas dienai Vides investīciju fondā, un to apliecina ieraksts zemesgrāmatā;

9.2.1 daudzdzīvokļu māja vai dzīvojamā māja nav nodota ekspluatācijā līdz projekta iesnieguma iesniegšanas dienai Vides investīciju fondā, ar nosacījumu, ka māja, kurā ir īstenotas  šo noteikumu 16.2., 16.4. vai 16.5. apakšpunktā ​​​​​​​ minētās aktivitātes, piecu gadu laikā pēc projekta līguma noslēgšanas ir jānodod ekspluatācijā, ko apliecina ieraksts zemesgrāmatā;

9.3. dzīvojamā mājā netiek veikta saimnieciskā darbība, izņemot šo noteikumu 8.3.  un 8.4. apakšpunktā minētā projekta iesniedzēja īpašumā esošo dzīvojamo māju;

9.3.1 ja šo noteikumu 8.1., 8.3. vai 8.4. apakšpunktā ​​​​​​​minētais projekta iesniedzējs šo noteikumu 16.1. vai 16.2. apakšpunktā minēto iekārtu uzstāda dzīvojamā mājā dzīvojošo iedzīvotāju vajadzībām citā nedzīvojamā ēkā, nevis dzīvojamā mājā, ēkai ir jābūt projekta iesniedzēja īpašumā vai kopīpašumā, ko apliecina ieraksts zemesgrāmatā, un tajā nevar veikt saimniecisko darbību;

9.3.2 ja šo noteikumu 8.1., 8.3. vai 8.4. apakšpunktā ​​​​​​​minētais projekta iesniedzējs šo noteikumu 16.1. vai 16.2. apakšpunktā minēto iekārtu uzstāda dzīvojamā mājā dzīvojošo iedzīvotāju vajadzībām uz zemes, nevis dzīvojamā mājā, zemei ir jābūt projekta iesniedzēja īpašumā vai kopīpašumā, ko apliecina ieraksts zemesgrāmatā;

9.4. dzīvojamā mājā vismaz 80 % no gadā saražotās elektroenerģijas tiek izmantota dzīvojamā mājā dzīvojošo iedzīvotāju (pašpatēriņa) vajadzībām, ja šo noteikumu 8.1. apakšpunktā minētais projekta iesniedzējs pēc šo noteikumu 16.2. apakšpunktā minēto iekārtu uzstādīšanas neizmanto neto norēķinu sistēmu atbilstoši Elektroenerģijas tirgus likumā noteiktajam un par nodoto elektroenerģiju saņem atlīdzību;

9.5. dzīvojamās mājas pieslēgumā atļautā elektroenerģijas ražošanas iekārtas uzstādītā jauda nepārsniedz 50 % no pieslēgumā atļautās maksimālās patēriņa slodzes, ja šo noteikumu 16.2. apakšpunktā minētās iekārtas tiek uzstādītas dzīvojamā mājā ar pieslēgumu elektroenerģijas sistēmai;

9.6. projekta iesniedzējs ir piesaistījis vai izmantojis savu finansējumu, lai daudzdzīvokļu mājas vai dzīvojamās mājas ietvaros veiktu:

9.6.1. inženiersistēmu atjaunošanu, pārbūvi vai izveidi;

9.6.2. ūdens sildīšanas iekārtas iegādi un uzstādīšanu;

9.6.3. jaunu atjaunojamos energoresursus izmantojošu siltumenerģijas vai elektroenerģijas ražošanas iekārtu iegādi un uzstādīšanu;

9.6.4. pieslēguma centralizētajai siltumapgādes sistēmai projektēšanu un siltummezgla izveidi.

(Grozīts ar MK 26.04.2022. noteikumiem Nr. 261; MK 14.07.2022. noteikumiem Nr. 467)

10. Konkursa ietvaros projekta iesniedzējs var iesniegt ne vairāk kā vienu projekta iesniegumu par juridiskās vai fiziskās personas īpašumā vai kopīpašumā esošu vienu daudzdzīvokļu māju vai dzīvojamo māju.

(MK 14.07.2002. noteikumu Nr. 467 redakcijā)

11. Projekta iesniedzējs konkursa ietvaros var pretendēt uz atbalsta saņemšanu, ja:

11.1. dzīvojamās mājas īpašniekam vai kopīpašniekam ir zemesgrāmatā nostiprinātas īpašuma tiesības uz attiecīgo dzīvojamo māju vai dzīvojamās mājas sastāvā esošo dzīvokļa īpašumu;

11.2. daudzdzīvokļu māja un dzīvojamā māja atbilst šo noteikumu 9. punktā minētajām prasībām;

11.3. projekta iesniedzējs ir iegādājies un uzstādījis siltumenerģijas vai elektroenerģijas ražošanas iekārtas vai projektējis pieslēgumu centralizētajai  siltumapgādes sistēmai un izveidojis siltummezglu pēc šo noteikumu stāšanās spēkā;

11.4. projekta iesniedzējs līdz siltumenerģijas vai elektroenerģijas ražošanas iekārtas uzstādīšanai vai centralizētās siltumapgādes sistēmai paredzētā pieslēguma projektēšanai un siltummezgla izveidei ir saņēmis visas vides aizsardzības vai būvniecības jomu reglamentējošajos normatīvajos aktos (tai skaitā pašvaldību saistošajos noteikumos par gaisa piesārņojuma mazināšanu) noteiktās atļaujas un dokumentus, kas nepieciešami, lai uzsāktu siltumenerģijas vai elektroenerģijas ražošanas iekārtas būvniecību vai uzstādīšanu vai centralizētās siltumapgādes sistēmai paredzētā pieslēguma projektēšanu un siltummezgla izveidi (ja attiecināms).

(Grozīts ar MK 14.07.2022. noteikumiem Nr. 467)

12. Projekta iesniedzējs konkursa ietvaros nevar pretendēt uz atbalsta saņemšanu, ja:

12.1. projekta iesniedzējam, daudzdzīvokļu mājas vai dzīvojamās mājas īpašniekam vai kopīpašniekam projekta iesnieguma iesniegšanas termiņam tuvākajā dienā, kurā pieejama informācija no Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datubāzes, ir nodokļu parādi, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro;

12.2. projekta iesniedzējs, daudzdzīvokļu mājas vai dzīvojamās mājas īpašnieks vai kopīpašnieks projekta iesnieguma vērtēšanas gaitā centies prettiesiski iegūt vai ir ieguvis savā rīcībā ierobežotas pieejamības informāciju vai centies prettiesiski ietekmēt vai ir ietekmējis projektu iesniegumu vērtēšanu, tai skaitā Vides investīciju fondu vai citu projektu konkursa vērtēšanā iesaistītu amatpersonu vai ekspertu;

12.3. projekta iesniedzējam, daudzdzīvokļu mājas vai dzīvojamās mājas īpašniekam vai kopīpašniekam ar tiesas spriedumu ir pasludināts maksātnespējas process;

12.4. pret projekta iesniedzēju, daudzdzīvokļu mājas vai dzīvojamās mājas īpašnieku vai kopīpašnieku ir noteiktas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts sankcijas;

12.5. projekta iesniedzējs, daudzdzīvokļu mājas vai dzīvojamās mājas īpašnieks vai kopīpašnieks ar tādu prokurora priekšrakstu par sodu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīts par vainīgu vai tam ir piemērots piespiedu ietekmēšanas līdzeklis jebkurā no šādiem noziedzīgiem nodarījumiem:

12.5.1. kukuļņemšana, kukuļdošana, kukuļa piesavināšanās, starpniecība kukuļošanā, neatļauta labuma pieņemšana, komerciāla uzpirkšana, neatļauta piedalīšanās mantiskos darījumos, prettiesiska labuma pieprasīšana, pieņemšana un došana vai tirgošanās ar ietekmi;

12.5.2. krāpšana, piesavināšanās vai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana;

12.5.3. izvairīšanās no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu samaksas;

12.5.4. proliferācijas finansēšana, terorisms, terorisma finansēšana, aicinājums uz terorismu, terorisma draudi vai personas vervēšana un apmācība terora aktu veikšanai;

12.6. projekta iesniedzējs, daudzdzīvokļu mājas vai dzīvojamās mājas īpašnieks vai kopīpašnieks ir reģistrēts kā parādnieks Uzturlīdzekļu garantiju fonda iesniedzēju un parādnieku reģistrā.

(MK 14.07.2002. noteikumu Nr. 467 redakcijā)

13. Informāciju izziņas veidā vai tiešsaistes datu pārraides režīmā par šo noteikumu 12.5. apakšpunktā minētajiem faktiem Vides investīciju fonds iegūst no Iekšlietu ministrijas Informācijas centra pārziņā esošās valsts informācijas sistēmas "Sodu reģistrs".

(MK 14.07.2002. noteikumu Nr. 467 redakcijā)

III. Atbalsta apmēra noteikšana

14. Konkursa ietvaros vienam projektam pieejamais maksimālais atbalsts ir 15 000 euro. Atbalstu daudzdzīvokļu mājai un dzīvojamai mājai piešķir vienu reizi.

(MK 14.07.2002. noteikumu Nr. 467 redakcijā)

15. Konkursa ietvaros pieļaujamā atbalsta intensitāte nepārsniedz 70 % no siltumenerģijas vai elektroenerģijas ražošanas iekārtas iegādes vai mājsaimniecības pieslēguma centralizētajai siltumapgādes sistēmai projektēšanas un siltummezgla izveides izmaksām, nepārsniedzot šo noteikumu 1. pielikumā noteikto maksimālo atbalsta apmēru atkarībā no konkrētās atjaunojamo energoresursu iekārtas un tās parametriem.

IV. Konkursa ietvaros atbalstāmās aktivitātes un attiecināmās izmaksas

16. Konkursa ietvaros atbalstāmas ir šādas projekta aktivitātes:

16.1. esoša fosilos energoresursus izmantojoša apkures katla nomaiņa pret jaunu siltumenerģijas ražošanas iekārtu un šādas siltumenerģiju ražošanas iekārtas iegāde:

16.1.1. koksnes biomasas katls, kas piemērots granulu kurināmajam, ar kopējo uzstādīto jaudu līdz 50 kW (ieskaitot);

16.1.2. saules kolektoru sistēma ar akumulācijas tvertnes tilpumu līdz 300 l;

16.1.3. siltumsūknis (gaiss, ūdens, zeme) ar kopējo uzstādīto jaudu līdz 50 kW (ieskaitot);

16.2. šādas jaunas elektroenerģijas ražošanas iekārtas iegāde:

16.2.1. saules elektrostacija, ietverot saules paneļus un invertoru, ar kopējo uzstādīto jaudu līdz 11,1 kW (ieskaitot), ar pieslēgumu kopējam elektroapgādes tīklam vai bez šāda pieslēguma;

16.2.2. vēja elektrostacija, ietverot vēja ģeneratoru un invertoru, ar kopējo uzstādīto jaudu līdz 11,1 kW (ieskaitot), ar pieslēgumu kopējam elektroapgādes tīklam vai bez šāda pieslēguma;

16.3. vairāku šo noteikumu 16.1. un 16.2. apakšpunktā minēto iekārtu iegāde;

16.4. mājsaimniecības pieslēguma centralizētajai siltumapgādes sistēmai projektēšana un siltummezgla izveide;

16.5. daudzdzīvokļu mājas pieslēguma centralizētajai siltumapgādes sistēmai projektēšana un siltummezgla izveide.

(Grozīts ar MK 14.07.2022. noteikumiem Nr. 467)

16.1 Konkursa ietvaros šo noteikumu 16.5. apakšpunktā minēto aktivitāti var īstenot, ievērojot šādus nosacījumus:

16.11. māja saskaņā ar būvju klasifikācijas noteikumiem atbilst vienam no šādiem būvju kodiem:

16.11.1. daudzdzīvokļu mājas ar koka ārsienām (būves kods 11220101);

16.11.2. daudzdzīvokļu 1–2 stāvu mājas (būves kods 11220102);

16.11.3. daudzdzīvokļu 3–5 stāvu mājas (būves kods 11220103);

16.12. daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pilnvarotā persona nodrošina nepieciešamos daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku saskaņojumus par šo noteikumu 16.5. apakšpunktā   minētās aktivitātes īstenošanu atbilstoši Civillikuma un Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas likuma nosacījumiem.

(MK 14.07.2002. noteikumu Nr. 467 redakcijā)

16.2 Ja šo noteikumu 16. punktā   minētās projekta aktivitātes veic dzīvojamā mājā, ja projekta iesniedzējs ir šo noteikumu 8.3. vai 8.4. apakšpunktā minētā persona, vai daudzdzīvokļu mājā, ja projekta iesniedzējs ir šo noteikumu 8.2. apakšpunktā minētā persona – dzīvokļa īpašnieks, kurā konkrētais dzīvokļa īpašums tiek izmantots saimnieciskajā darbībā, un ja dzīvokļa īpašnieks pretendē uz atbalstu, kas kvalificējams kā komercdarbības atbalsts, tad atbalstu konkursa ietvaros sniedz saskaņā ar Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulu (ES) Nr. 1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam (turpmāk – Regula Nr. 1407/2013) un normatīvajiem aktiem par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību.

(MK 14.07.2002. noteikumu Nr. 467 redakcijā)

16.3 Piesakoties atbalstam, šo noteikumu 8.2. apakšpunktā minētajai personai, kas atbilst šo noteikumu 16.2 punktam, ir tiesības norādīt, ka proporcionāli tās īpašuma vai kopīpašuma daļai centralizētajai siltumapgādes sistēmai paredzētā pieslēguma projektēšanas un siltummezgla izveides izmaksas ir uzskatāmas par neattiecināmām un tiek segtas no citiem privātiem līdzekļiem bez valsts atbalsta, proporcionāli samazinot atbalsta daļu.

(MK 14.07.2002. noteikumu Nr. 467 redakcijā)

16.4 Par saimniecisko darbību šo noteikumu 16.2 punkta izpratnē nav uzskatāma komersanta, biedrības vai nodibinājuma juridiskās adreses reģistrācija kādā no daudzdzīvokļu mājas dzīvokļu īpašumiem vai dzīvojamajā mājā, ievērojot nosacījumu, ka daudzdzīvokļu  mājā vai dzīvokļa īpašumā ir reģistrēts tikai viens no minētajiem tiesību subjektiem un netiek veikta nekāda ar komersantu, biedrību vai nodibinājumu saistīta saimnieciskā darbība.

(MK 14.07.2002. noteikumu Nr. 467 redakcijā)

16.5 De minimis atbalstu piešķir, ievērojot šādus nosacījumus:

16.51. de minimis atbalstu piešķir, ievērojot Regulas Nr. 1407/2013 1. panta 1. punktā minētos nozaru un darbības ierobežojumus. Ja šo noteikumu 8.2. apakšpunktā minētā persona, kas atbilst šo noteikumu 16.2 punktam, – dzīvokļa īpašnieks, kura konkrētais dzīvokļa īpašums tiek izmantots saimnieciskajā darbībā, – pretendē uz atbalstu, kas kvalificējams kā komercdarbības atbalsts, un šo noteikumu 8.3. un 8.4. apakšpunktā ​​​​​​minētā persona darbojas arī nozarēs, kas minētas Komisijas regulas Nr.  1407/2013 1. panta 1. punkta "a", "b" vai "c" apakšpunktā, minētās personas nodrošina šo nozaru darbību vai izmaksu nošķiršanu atbilstoši Komisijas regulas Nr. 1407/2013 1. panta 2. punktam tā, lai darbības nozarēs, kuras ir izslēgtas no šīs regulas darbības jomas, negūtu labumu no de minimis atbalsta, ko piešķir saskaņā ar šo regulu;

16.52. pirms de minimis atbalsta piešķiršanas pārbauda, vai šo noteikumu 8.3. un 8.4. apakšpunktā minētajai personai vai  8.2. apakšpunktā minētajai personai, kas atbilst šo noteikumu 16.2 punktam, minētais atbalsts nepalielina attiecīgajā fiskālajā gadā, kā arī iepriekšējos divos fiskālajos gados saņemtā de minimis atbalsta kopējo apmēru līdz līmenim, kas pārsniedz 200 000 euro. Izvērtējot finanšu atbalsta apmēru, jāvērtē saņemtais de minimis atbalsts viena vienota uzņēmuma līmenī. Viens vienots uzņēmums ir tāds uzņēmums, kas atbilst Regulas Nr. 1407/2013 2. panta 2. punktā minētajiem kritērijiem.

(MK 14.07.2002. noteikumu Nr. 467 redakcijā)

16.6 De minimis atbalsta piešķiršanas brīdis ir diena, kad projektu iesniegumu vērtēšanas komisija pieņem lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

(MK 14.07.2002. noteikumu Nr. 467 redakcijā)

16.7 De minimis atbalstu, ko piešķir šo noteikumu ietvaros, nedrīkst kumulēt ar citu komercdarbības atbalstu un de minimis atbalstu par vienām un tām pašām attiecināmajām izmaksām.

(MK 14.07.2002. noteikumu Nr. 467 redakcijā)

16.8 Vides investīciju fonds de minimis atbalsta uzskaiti veic saskaņā ar normatīvajiem aktiem par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem.

(MK 14.07.2002. noteikumu Nr. 467 redakcijā)

16.9 Projektu iesniegumu vērtēšanas komisija lēmumu par atbalsta piešķiršanu saskaņā ar Regulu Nr. 1407/2013 pieņem saskaņā ar minētās regulas 7. panta 4. punktu un 8. pantu.

(MK 14.07.2002. noteikumu Nr. 467 redakcijā)

16.10 Dokumentāciju par atbalsta piešķiršanu saskaņā ar Regulas Nr. 1407/2013 6. panta 4. punktu Vides investīciju fonds glabā 10 gadus no konkursa ietvaros pēdējā piešķirtā atbalsta, bet daudzdzīvokļu mājas, dzīvojamās mājas vai tās daļas pilnvarotā persona vai īpašnieks – projekta iesniedzējs – glabā 10 gadus no atbalsta piešķiršanas dienas.

(MK 14.07.2002. noteikumu Nr. 467 redakcijā)

16.11 Ja tiek pārkāptas šajos noteikumos noteiktās komercdarbības atbalsta kontroles normas, tostarp nosacījumi, kas izriet no Regulas 1407/2013, šo noteikumu 16.2 punktā minētajam atbalsta saņēmējam ir pienākums atmaksāt Vides investīciju fondam visu projekta ietvaros saņemto de minimis atbalstu no līdzekļiem, kas ir brīvi no komercdarbības atbalsta, atbilstoši Komercdarbības atbalsta kontroles likuma IV vai V nodaļas nosacījumiem. Vides investīciju fonds nodrošina no atbalsta saņēmēja atgūtā atbalsta pārskaitīšanu ministrijai.

(MK 14.07.2002. noteikumu Nr. 467 redakcijā)

17. Konkursa ietvaros atbalsts netiek piešķirts šo noteikumu 16.1. apakšpunktā minētajām iekārtām, ja dzīvojamā māja pēdējo triju gadu laikā pirms projekta iesnieguma iesniegšanas Vides investīciju fondā ir atslēgta no centralizētās siltumapgādes sistēmas.

(MK 26.04.2022. noteikumu Nr. 261 redakcijā)

18. Šo noteikumu 16.1.1. apakšpunktā minētajam koksnes biomasas katlam, kas piemērots granulu kurināmajam, jāatbilst šādām prasībām:

18.1. Komisijas 2015. gada 28. aprīļa Regulas (ES) 2015/1189, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/125/EK īsteno attiecībā uz ekodizaina prasībām cietā kurināmā katliem, prasībām, tai skaitā pieļaujamām gaisu piesārņojošo vielu emisijām;

18.2. Komisijas 2015. gada 27. aprīļa Deleģētajā regulā (ES) 2015/1187, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2010/30/ES papildina attiecībā uz cietā kurināmā katlu un cietā kurināmā katla, papildu sildītāju, temperatūras regulatoru un saules enerģijas iekārtu komplektu energomarķējumu, minētajai energoefektivitātes klasei, augstākai par A+ (ieskaitot).

(Grozīts ar MK 26.04.2022. noteikumiem Nr. 261; grozījumi punktā attiecībā uz prasībām, kādas izvirzāmas koksnes biomasas katlam, kas piemērots granulu kurināmajam, piemērojami ar 09.03.2022., sk. 57. punktu)

19. Konkursa ietvaros ir attiecināmas šādas izmaksas:

19.1. šo noteikumu 16.1., 16.2. un 16.3. apakšpunktā minēto iekārtu iegādes izmaksas, ja tās iegādātas no komersantiem, kas reģistrēti Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā, un ir uzstādītas uz zemes, dzīvojamā mājā vai citās ēkās;

19.2. šo noteikumu 16.4. un 16.5. apakšpunktā minētā siltumapgādes veida projektēšanas un pieslēguma izveides izmaksas, ja to veic eksperti siltumapgādes sistēmu projektēšanā, kas reģistrējušies Valsts ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās darbības veicēji, un komersanti, kas reģistrēti Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā;

19.3. izmaksas, kas nepārsniedz šo noteikumu 15. punktā minēto pieļaujamo atbalsta intensitāti un šo noteikumu 1. pielikumā noteikto maksimālo atbalsta apmēru atkarībā no konkrētās atjaunojamo energoresursu iekārtas un tās parametriem;

19.4. izmaksas, kas radušās pēc šo noteikumu spēkā stāšanās dienas, taču ne vēlāk kā līdz šo noteikumu 5. punktā minētā termiņa beigām.

(Grozīts ar MK 26.04.2022. noteikumiem Nr. 261; MK 14.07.2022. noteikumiem Nr. 467)

20. Projekta iesniedzējs nodrošina projekta ietvaros sasniegto rezultātu un iegādāto siltumenerģijas vai elektroenerģijas ražošanas iekārtu uzturēšanu un lietošanu atbilstoši projekta mērķim vismaz piecus gadus pēc Vides investīciju fonda izveidotās projektu iesniegumu vērtēšanas komisijas (turpmāk – komisija) lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu. Nav pieļaujama uzstādītās siltumenerģijas vai elektroenerģijas ražošanas iekārtas demontāža pirms šajā punktā noteiktā termiņa, bet pēc saskaņošanas ar Vides investīciju fondu ir atļauta tās uzlabošana, lai paaugstinātu iekārtas efektivitāti.

V. Konkursa izsludināšanas kārtība

21. Vides investīciju fonds konkursu izsludina 10 darbdienu laikā pēc šo noteikumu stāšanās spēkā.

22. Vides investīciju fonds konkursu izsludina, ievietojot sludinājumu oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un Vides investīciju fonda tīmekļvietnē. Sludinājumā norāda konkursa nosaukumu, konkursam pieejamo atbalsta apmēru un elektroniskā pasta adresi, uz kuru nosūtāmi projektu iesniegumi un kur iegūstama papildinformācija par konkursa nosacījumiem.

23. Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš ir 2023. gada 31. decembris vai brīdis, kad beidzas šo noteikumu 4. punktā minētais finansējums.

VI. Projekta iesnieguma saturs un iesniegšana

24. Lai piedalītos konkursā, projekta iesniedzējs aizpilda un elektroniska dokumenta veidā, kas sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, iesniedz Vides investīciju fondā projekta iesnieguma veidlapu (2. pielikums) un šādus papildus iesniedzamos dokumentus:

24.1. ja projekta iesniegumu iesniedz projekta iesniedzēja pilnvarotā persona, – pilnvaru vai citu dokumentu, kas apliecina pilnvarojumu par tiesībām pārstāvēt projekta iesniedzēju konkursā un veikt visas darbības, kas nepieciešamas projekta iesniedzēja pienākumu atbilstošai izpildei saskaņā ar šiem noteikumiem;

24.2. iekārtas uzstādītāja sastādītu un projekta iesniedzēja parakstītu pieņemšanas un nodošanas aktu, kas apliecina šo noteikumu 16.1., 16.2. un 16.3. apakšpunktā minēto prasību izpildi attiecībā uz uzstādīto siltumenerģijas vai elektroenerģijas ražošanas iekārtu, tai skaitā veiktos darbus, uzstādītās siltumenerģijas vai elektroenerģijas ražošanas iekārtas parametrus, iekārtu kopuma ieregulēšanu un projekta iesniedzēja instruktāžas veikšanu (ja attiecināms);

24.3. centralizētās siltumapgādes sistēmas siltummezgla un pieslēguma izveidotāja sastādītu un projekta iesniedzēja parakstītu pieņemšanas un nodošanas aktu, kas apliecina šo noteikumu 16.4. un 16.5. apakšpunktā minēto prasību izpildi (ja attiecināms);

24.4. dokumentus, kas apliecina kopējo kurināmā (energoresursu) patēriņu par pēdējo 12 mēnešu periodu, ja tiek īstenota šo noteikumu 16.1. apakšpunktā minētā aktivitāte;

24.5. siltumenerģijas vai elektroenerģijas ražošanas iekārtas uzstādīšanas vietas (vietu) vai pieslēguma vietas centralizētajai siltumapgādes sistēmai fotofiksāciju, tai skaitā uzstādītās iekārtas tehnisko rādītāju vai uzstādītās iekārtas modeļa koda fotofiksāciju;

24.6. kases čeka kopiju vai citu pirkuma apmaksu apliecinošu dokumentu par siltumenerģijas vai elektroenerģijas ražošanas iekārtas iegādi (ja attiecināms);

24.7. ja siltumenerģijas vai elektroenerģijas ražošanas iekārtas iegādei slēgts nomaksas pirkuma līgums, – kases čeka kopiju vai citu pirkuma maksas daļas (tai skaitā avansa maksājuma) samaksu apliecinošu dokumentu un nomaksas pirkuma līguma kopiju;

24.8. kases čeka kopiju vai citu samaksu apliecinošu dokumentu par pieslēguma centralizētajai siltumapgādes sistēmai projektēšanu un siltummezgla izveidi (ja attiecināms);

24.9. ražotāja apliecinājumu par granulu kurināmajam piemērota koksnes biomasas katla atbilstību ekodizaina prasībām attiecībā uz pieļaujamām emisijām un atbilstību noteiktajai energoefektivitātes klasei atbilstoši šo noteikumu 18. punktā minētajām prasībām (ja attiecināms);

24.10. ja māja ir valsts aizsargājamais kultūras piemineklis vai tā daļa, – Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes atzinumu par projektā īstenoto aktivitāšu atbilstību kultūras pieminekļu aizsardzības prasībām;

24.11. dokumentu, kas apliecina atslēgšanos no dabasgāzes izmantošanas apkurei pieslēguma (ja attiecināms);

24.12. līguma kopiju par daudzdzīvokļu mājas vai mājsaimniecības pieslēgumu centralizētajai siltumapgādes sistēmai (ja attiecināms);

24.13. elektroenerģijas sadales sistēmas operatora izsniegtās atļaujas kopiju par elektroenerģijas ražošanas iekārtas pieslēgšanu sistēmai vai elektroenerģijas ražošanas jaudas palielināšanu, ja iekārta tiek uzstādīta dzīvojamā mājā ar pieslēgumu elektroenerģijas sistēmai (ja attiecināms);

24.14. ja projekts tiek īstenots dzīvojamā mājā, kas ir kopīpašums un pieder diviem vai vairāk īpašniekiem, no kuriem viens ir projekta iesniedzējs, – notariāli apliecinātu vai ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu, parakstītu citu īpašnieku piekrišanu projekta iesniedzēja plānotajām konkursa ietvaros atbalstāmajām aktivitātēm kopīpašumā;

24.14.1 de minimis atbalsta uzskaites sistēmā sagatavotas veidlapas izdruku vai vēstulē norādīt sistēmā izveidotās un apstiprinātās projekta iesniedzēja veidlapas identifikācijas numuru, ievērojot normatīvos aktus par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem (ja attiecināms);

24.15. citus dokumentus.

(Grozīts ar MK 26.04.2022. noteikumiem Nr. 261; MK 14.07.2022. noteikumiem Nr. 467)

25. Projekta iesniedzējs, sagatavojot projekta iesniegumu, ievēro šādus nosacījumus:

25.1. projekta iesniegumu sagatavo un noformē atbilstoši normatīvajiem aktiem par dokumentu izstrādāšanu un noformēšanu;

25.2. projekta iesnieguma veidlapu sagatavo datorrakstā latviešu valodā;

25.3. projekta iesniegumu noformē atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu izstrādāšanu, noformēšanu, glabāšanu un apriti;

25.4. projekta iesnieguma veidlapu sagatavo DOC, DOCX vai PDF formātā;

25.5. visos aprēķinos izmantotā naudas vienība ir euro;

25.6. projekta iesnieguma veidlapu paraksta projekta iesniedzējs ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu. Papildus iesniedzamo dokumentu oriģinālus paraksta katru atsevišķi ar autora drošu elektronisko parakstu un apliecina ar laika zīmogu pirms projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām. Ja papildus iesniedzamie dokumenti ir dokumentu kopijas, tos apliecina ar projekta iesniedzēja drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu pirms projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektroniskajiem dokumentiem un dokumentu juridisko spēku.

26. Vides investīciju fonds reģistrē saņemtos projektu iesniegumus un piešķir tiem identifikācijas numurus.

27. Vides investīciju fonds izskata tikai tos projektu iesniegumus, kuri Vides investīciju fondā iesniegti atbilstoši šo noteikumu 23. punktam.

28. Ja Vides investīciju fonds projekta iesniegumu saņem pēc projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām vai pēc brīža, kad beidzies šo noteikumu 4. punktā minētais atbalsts, projekta iesniegums netiek vērtēts un Vides investīciju fonds rakstiski informē projekta iesniedzēju par atteikumu.

VII. Projekta iesnieguma vērtēšana un lēmuma pieņemšana par atbalsta piešķiršanu

29. Projektu iesniegumu izskatīšanu, vērtēšanu un lēmumu pieņemšanu par projektu iesniegumu apstiprināšanu, precizēšanu vai noraidīšanu nodrošina komisija ne mazāk kā triju cilvēku sastāvā.

30. Projektu iesniegumu vērtēšanu veic atbilstoši precizējamiem un neprecizējamiem administratīvās vērtēšanas kritērijiem (3. pielikums). Atbilstību administratīvās vērtēšanas kritērijiem vērtē ar "Jā" vai "Nē", vai "NA" ("Jā" – atbilst, "Nē" – neatbilst, "NA" – nav attiecināms) šādā secībā:

30.1. ja tiek konstatēta neatbilstība vienam vai vairākiem šo noteikumu 3. pielikumā minētajiem precizējamiem vērtēšanas kritērijiem (tai skaitā aritmētiskas kļūdas), komisija rakstiski informē projekta iesniedzēju par konstatētajām neatbilstībām un aicina precizēt projekta iesniegumu 10 darbdienu laikā no dienas, kad saņemta komisijas informācija par projekta iesnieguma neatbilstību precizējamiem vērtēšanas kritērijiem;

30.2. ja tiek konstatēta neatbilstība vienam vai vairākiem šo noteikumu 3. pielikuma neprecizējamiem vērtēšanas kritērijiem, komisija pieņem lēmumu par projekta iesnieguma noraidīšanu.

31. Ja projekta iesniedzējs šo noteikumu 30.1. apakšpunktā minētajā termiņā iesniedz precizētu projekta iesniegumu, to vērtē atkārtoti atbilstoši administratīvās vērtēšanas kritērijiem, nosakot, vai projekta iesniegums atbilst noteiktajām prasībām.

32. Ja projekta iesniedzējs šo noteikumu 30.1. apakšpunktā minētajā termiņā neiesniedz precizētu projekta iesniegumu vai ja pēc atkārtotas vērtēšanas projekta iesniegums neatbilst vienam vai vairākiem administratīvās vērtēšanas kritērijiem, komisija pieņem lēmumu par projekta iesnieguma noraidīšanu.

33. Komisija, ja nepieciešams, pieaicinot neatkarīgus ekspertus, pārbauda projekta iesniegumā norādītās informācijas atbilstību projektā īstenotajām aktivitātēm un iesniegtajai tehniskajai informācijai. Pārbaudes ietvaros komisija vai tās pieaicinātie eksperti, ja nepieciešams, apseko projekta īstenošanas vietu – nekustamo īpašumu, kurā īstenotas projekta aktivitātes –, kā arī pārbauda citu projekta iesniegumā norādīto informāciju. Projekta iesniedzēja pienākums ir nodrošināt piekļuvi ēkām un dokumentiem pārbaudes veikšanai.

34. Ja pārbaudes laikā tiek konstatēts, ka projekta iesniedzējs projekta iesniegumā vai tā pielikumos ir sniedzis nepatiesu informāciju, komisija pieņem lēmumu par projekta iesnieguma noraidīšanu.

35. Komisija pirms lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu pārbauda, vai projekta iesniegumā norādītajā daudzdzīvokļu mājā vai dzīvojamā mājā netiek plānots īstenot aktivitātes attiecībā uz to pašu siltumenerģijas vai elektroenerģijas ražošanas iekārtu iegādi vai projektēšanu un pieslēguma izveidi centralizētajai siltumapgādes sistēmai, kas ir finansēta citu atbalsta programmu ietvaros.

(MK 14.07.2002. noteikumu Nr. 467 redakcijā)

36. Lai nodrošinātu informāciju par šo noteikumu 35. punktā minētā nosacījuma izpildi, Vides investīciju fonds par projekta iesniedzēju un tā plānotajām darbībām šo noteikumu ietvaros var sniegt informāciju citām institūcijām.

37. Ja komisija, veicot šo noteikumu 35. punktā minēto pārbaudi, konstatē, ka projekta iesniegumā norādītajā daudzdzīvokļu mājā vai dzīvojamā mājā attiecībā uz siltumenerģijas vai elektroenerģijas ražošanas iekārtu iegādi vai projektēšanu un pieslēguma izveidi centralizētajai siltumapgādes sistēmai tiek plānots īstenot aktivitātes, kas ir finansētas citu atbalsta programmu ietvaros, komisija pieņem lēmumu par projekta iesnieguma noraidīšanu.

(MK 14.07.2002. noteikumu Nr. 467 redakcijā)

38. Komisija pieņem lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, ja projekta iesniegums atbilst visiem administratīvās vērtēšanas kritērijiem.

39. Komisijas lēmumu var apstrīdēt Vides investīciju fonda valdes priekšsēdētājam. Vides investīciju fonda valdes priekšsēdētāja lēmumu var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

VIII. Projekta līguma noslēgšanas un projekta īstenošanas nosacījumi

40. Vides investīciju fonds un projekta iesniedzējs (turpmāk – atbalsta saņēmējs) projekta līgumu paraksta 20 darbdienu laikā pēc dienas, kad pieņemts komisijas lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

41. Ja atbalsta saņēmējs nenoslēdz projekta līgumu šo noteikumu 40. punktā minētajā termiņā, tas zaudē tiesības slēgt projekta līgumu.

42. Vides investīciju fonds sagatavo projekta līgumu un publicē tā paraugu Vides investīciju fonda tīmekļvietnē. Projekta līgumā ietver:

42.1. Vides investīciju fonda rekvizītus;

42.2. atbalsta saņēmēja rekvizītus;

42.3. līguma darbības termiņu;

42.4. atbalsta saņēmēja tiesības un pienākumus;

42.5. Vides investīciju fonda tiesības un pienākumus;

42.6. strīdu izskatīšanas kārtību;

42.7. līgumsodus;

42.8. monitoringa pārskata veidlapu;

42.9. personas datu apstrādes nosacījumus;

42.10. citus nosacījumus, kas nepieciešami projekta īstenošanai.

43. Projekta līguma neatņemama sastāvdaļa ir projekta iesniegums.

44. Ja pēc projekta līguma noslēgšanas tajā nepieciešams izdarīt grozījumus, atbalsta saņēmējs iesniedz Vides investīciju fondā pieprasījumu par projekta līgumā nepieciešamajiem grozījumiem, pamatojot to nepieciešamību. Vides investīciju fonds 20 darbdienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas izvērtē grozījumu nepieciešamību un sniedz atbildi atbalsta saņēmējam.

45. Ja pēc projekta līguma noslēgšanas tajā nepieciešams izdarīt grozījumus un grozījumu ierosinātājs ir Vides investīciju fonds, tas nosūta atbalsta saņēmējam sagatavotos projekta līguma grozījumus, kā arī pamato grozījumu nepieciešamību. Atbalsta saņēmējs 10 darbdienu laikā pēc projekta līguma grozījumu saņemšanas izvērtē tos un sniedz atbildi Vides investīciju fondam.

46. Ja grozījumi projekta līgumā nepieciešami, jo mainījušies atbalsta saņēmēja dati (kontaktinformācija vai bankas rekvizīti), Vides investīciju fonds piecu darbdienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas no atbalsta saņēmēja sagatavo atbilstošus grozījumus projekta līgumā.

IX. Atbalsta saņēmēja pieejamie maksājumi un maksājumu kārtība

47. Atbalsta saņēmējs veic visus ar projekta aktivitāšu īstenošanu saistītos maksājumus no piesaistītiem vai pašu līdzekļiem.

48. Atbalsta saņēmējs var saņemt atbalstu, ja ar Vides investīciju fondu ir noslēgts projekta līgums.

49. Vides investīciju fonds piecu darbdienu laikā pēc projekta līguma parakstīšanas sagatavo lēmumu par atbalsta izmaksu un nosūta to ministrijai un atbalsta saņēmējam.

50. Ministrija, pamatojoties uz šo noteikumu 49. punktā minēto lēmumu, septiņu darbdienu laikā pēc tā saņemšanas pārskaita atbalsta summu atbalsta saņēmējam.

51. Vides investīciju fonds veic regulāru atbalsta atlikuma uzskaiti un ne retāk kā reizi nedēļā atjauno informāciju Vides investīciju fonda tīmekļvietnē.

X. Atbalsta saņēmēja pienākumi un atbildība par projekta rezultātiem

52. Vismaz piecus gadus pēc projekta līguma parakstīšanas atbalsta saņēmējs nodrošina šādu nosacījumu izpildi:

52.1. projekta līgumā iekļauto iekārtu ekspluatācija un sasaiste ar īpašumu kā neatņemamu tā sastāvdaļu;

52.2. vismaz 80 % no elektroenerģijas, kas gadā saražota ar projekta līgumā iekļautajām iekārtām, tiks izmantota mājsaimniecības pašpatēriņa vajadzībām, izņemot gadījumu, ja projekta iesniedzējs ir šo noteikumu 8.3. un 8.4. apakšpunktā ​​​​​​​ minētā persona. Šā nosacījuma pārbaudei Vides investīciju fonds atbalsta saņēmējam pieprasa piekļuvi šo noteikumu 16.2. apakšpunktā minēto iekārtu invertora datiem, un sadales sistēmas operators pēc Vides investīciju fonda pieprasījuma sniedz informāciju par dzīvojamās mājas elektroenerģijas patēriņu un par tīklā nodoto elektroenerģijas apjomu;

52.3. daudzdzīvokļu mājai vai dzīvojamai mājai netiks mainīts lietošanas veids, un tā netiks demontēta;

52.4. dzīvojamā māja netiks izmantota saimnieciskās darbības veikšanai, izņemot šo noteikumu 8.3.  un 8.4. apakšpunktā minētā projekta iesniedzēja īpašumā esošo dzīvojamo māju;

52.5. daudzdzīvokļu mājas vai dzīvojamās mājas atsavināšanas gadījumā projekta līgumā noteiktās atbalsta saņēmēja saistības pārņems tās jaunais īpašnieks vai tiks veikta atmaksa par saņemto atbalstu 100 % apmērā;

52.6. katru gadu tiks veikts monitorings par saražoto siltumenerģijas (siltumenerģijas skaitītāja rādījums vai aprēķins par kurināmā patēriņu) vai elektroenerģijas (elektroenerģijas skaitītāja rādījums) apjomu un patērēto siltumenerģijas (siltumenerģijas skaitītāja rādījums vai aprēķins par kurināmā patēriņu) vai elektroenerģijas (elektroenerģijas skaitītāja rādījums) apjomu un līdz katra nākamā gada trīsdesmitajai dienai pēc projekta līguma parakstīšanas monitoringa pārskats tiks iesniegts Vides investīciju fondā;

52.7. daudzdzīvokļu māja vai dzīvojamā māja tiks nodota ekspluatācijā, ko apliecina ieraksts zemesgrāmatā, ja atbalsta saņēmējs atbilst šo noteikumu 9.2.1 apakšpunktā minētajam nosacījumam.

(Grozīts ar MK 14.07.2022. noteikumiem Nr. 467)

53. Ja šo noteikumu 16.1., 16.2. un 16.3. apakšpunktā minēto iekārtu iegādei tiek slēgts nomaksas pirkuma līgums, atbalsta saņēmējam ir pienākums piecu darbdienu laikā pēc atbalsta summas saņemšanas pārskaitīt atbalsta summu iekārtas pārdevējam pirkuma maksas nomaksai un iesniegt Vides investīciju fondā samaksu apliecinošu dokumentu.

54. Vides investīciju fondam ir tiesības 66 mēnešus pēc projekta līguma parakstīšanas pārbaudīt projekta iesniegumā sniegto informāciju, apsekojot projekta īstenošanas vietu. Atbalsta saņēmēja pienākums ir nodrošināt piekļuvi projekta īstenošanas vietai un projekta dokumentācijai.

55. Ja piecu gadu laikā pēc projekta līguma parakstīšanas tiek konstatēts, ka atbalsta saņēmējs nenodrošina šo noteikumu 52. un 53. punktā minēto prasību izpildi, Vides investīciju fonds rakstiski informē atbalsta saņēmēju par visa atbalsta saņēmējam izmaksātā atbalsta atgūšanu. Atbalsta saņēmējs atgūstamo atbalstu atmaksā Vides investīciju fondam atbilstoši Vides investīciju fonda noteiktajai kārtībai.

56. Vides investīciju fonds nodrošina no atbalsta saņēmēja atgūtā atbalsta pārskaitīšanu ministrijai.

XI. Noslēguma jautājums

(Nodaļa MK 26.04.2022. noteikumu Nr. 261 redakcijā)

57. Grozījumi šo noteikumu 9. punktā attiecībā uz atbalsta piešķiršanas nosacījumiem un 18. punktā attiecībā uz prasībām, kādas izvirzāmas koksnes biomasas katlam, kas piemērots granulu kurināmajam, piemērojami ar 2022. gada 9. martu.

(MK 26.04.2022. noteikumu Nr. 261 redakcijā)

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pienākumu izpildītājs ‒
Ministru prezidenta biedrs,
aizsardzības ministrs A. Pabriks
1. pielikums
Ministru kabineta
2022. gada 1. marta
noteikumiem Nr. 150

(Pielikums MK 14.07.2022. noteikumu Nr. 467 redakcijā)

Informācija par maksimālo atbalsta apmēru finanšu instrumenta ietvaros siltumenerģijas vai elektroenerģijas ražošanas iekārtu iegādei, kā arī mājsaimniecības pieslēguma izveidei centralizētajai siltumapgādes sistēmai

1. Maksimālais atbalsta apmērs finanšu instrumenta ietvaros granulu kurināmajam piemērota koksnes biomasas katla iegādei

1. tabula

Siltumenerģijas ražošanas iekārtas nominālā jauda, kW

Maksimālais atbalsta apmērs siltumenerģijas ražošanas iekārtas iegādei, euro

līdz 10 (neieskaitot)

2 300

no 10 līdz 20 (neieskaitot)

2 700

no 20 līdz 30 (neieskaitot)

3 000

no 30 līdz 40 (neieskaitot)

3 200

no 40 līdz 50

3 400

2. Maksimālais atbalsta apmērs finanšu instrumenta ietvaros siltumsūkņa (dažādu zemes un ūdens tipu) iegādei

2. tabula

Siltumenerģijas ražošanas iekārtas nominālā jauda, kW

Maksimālais atbalsta apmērs siltumenerģijas ražošanas iekārtas iegādei, euro

līdz 10 (neieskaitot)

5 700

no 10 līdz 20 (neieskaitot)

7 700

no 20 līdz 30 (neieskaitot)

10 000

no 30 līdz 40 (neieskaitot)

11 400

no 40 līdz 50

13 000

3. Maksimālais atbalsta apmērs finanšu instrumenta ietvaros siltumsūkņa (gaiss–ūdens tipa) iegādei

3. tabula

Siltumenerģijas ražošanas iekārtas nominālā jauda, kW

Maksimālais atbalsta apmērs siltumenerģijas ražošanas iekārtas iegādei, euro

līdz 10 (neieskaitot)

3 700

no 10 līdz 20

4 700

4. Maksimālais atbalsta apmērs finanšu instrumenta ietvaros siltumsūkņa (gaiss–gaiss tipa) iegādei

4. tabula

Siltumenerģijas ražošanas iekārtas nominālā jauda, kW

Maksimālais atbalsta apmērs siltumenerģijas ražošanas iekārtas iegādei, euro

līdz 10 (neieskaitot)

1 200

no 10 līdz 20

2 400

5. Maksimālais atbalsta apmērs finanšu instrumenta ietvaros saules kolektoru iegādei

5. tabula

Siltumenerģijas ražošanas iekārtas akumulācijas tvertnes tilpums, l

Maksimālais atbalsta apmērs siltumenerģijas ražošanas iekārtas iegādei, euro

līdz 100 (neieskaitot)

1 100

no 100 līdz 150 (neieskaitot)

1 200

no 150 līdz 200 (neieskaitot)

1 400

no 200 līdz 300

1 700

6. Maksimālais atbalsta apmērs finanšu instrumenta ietvaros mājsaimniecības pieslēguma projektēšanai centralizētajai siltumapgādes sistēmai un siltummezgla izveidei

6. tabula

Ēkas siltumenerģijas pieprasījuma jauda, kW

Maksimālais atbalsta apmērs mājsaimniecības pieslēguma projektēšanai centralizētajai siltumapgādes sistēmai un siltummezgla izveidei, euro

no 10 līdz 20 (neieskaitot)

4 500

no 20 līdz 30 (neieskaitot)

4 800

no 30 līdz 40 (neieskaitot)

5 000

no 40 līdz 50

5 100

7. Maksimālais atbalsta apmērs finanšu instrumenta ietvaros saules elektrostaciju (ietverot saules paneļus un invertoru) iegādei

7. tabula

Elektroenerģijas ražošanas iekārtas (invertora) nominālā jauda, kW

Maksimālais atbalsta apmērs elektroenerģijas ražošanas iekārtas un invertora iegādei, euro

līdz 1 (neieskaitot)

700

no 1 līdz 2 (neieskaitot)

1 000

no 2 līdz 3 (neieskaitot)

1 400

no 3 līdz 4 (neieskaitot)

1 800

no 4 līdz 5 (neieskaitot)

2 200

no 5 līdz 6 (neieskaitot)

2 500

no 6 līdz 7 (neieskaitot)

2 800

no 7 līdz 8 (neieskaitot)

3 200

no 8 līdz 9 (neieskaitot)

3 500

no 9 līdz 10 (neieskaitot)

3 800

no 10 līdz 11,1

4 000

8. Maksimālais atbalsta apmērs finanšu instrumenta ietvaros vēja elektrostaciju (ietverot vēja ģeneratoru un invertoru) iegādei

8. tabula

Elektroenerģijas ražošanas iekārtas (invertora) nominālā jauda, kW

Maksimālais atbalsta apmērs elektroenerģijas ražošanas iekārtas un invertora iegādei, euro

līdz 1 (neieskaitot)

1 000

no 1 līdz 2 (neieskaitot)

2 000

no 2 līdz 3 (neieskaitot)

3 000

no 3 līdz 4 (neieskaitot)

4 000

no 4 līdz 5 (neieskaitot)

5 000

no 5 līdz 6 (neieskaitot)

6 000

no 6 līdz 7 (neieskaitot)

7 000

no 7 līdz 8 (neieskaitot)

8 000

no 8 līdz 9 (neieskaitot)

9 000

no 9 līdz 10 (neieskaitot)

10 000

no 10 līdz 11,1

11 000

9. Maksimālais atbalsta apmērs finanšu instrumenta ietvaros daudzdzīvokļu mājas pieslēguma projektēšanai centralizētajai siltumapgādes sistēmai un siltummezgla izveidei

9. tabula

Ēkas siltumenerģijas pieprasījuma jauda, kW

Maksimālais atbalsta apmērs daudzdzīvokļu mājas pieslēguma projektēšanai centralizētajai siltumapgādes sistēmai un siltummezgla izveidei, euro

no 50 līdz 100 (neieskaitot)

6 100

no 100 līdz 150 (neieskaitot)

6 600

no 150 līdz 200 (neieskaitot)

7 100

no 200 līdz 250 (neieskaitot)

7 600

no 250 līdz 300 (neieskaitot)

8 100

no 300

8 600

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas iesniegtajā redakcijā

2. pielikums
Ministru kabineta
2022. gada 1. marta
noteikumiem Nr. 150

(Pielikums MK 14.07.2022. noteikumu Nr. 467 redakcijā)

Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana mājsaimniecībās – atbalsts atjaunojamo energoresursu izmantošanai" projekta iesnieguma veidlapa
Projekta nosaukums

 

 

 
Projekta iesniedzējs

 

 

 
1. sadaļa – Pamatinformācija par projekta iesniedzēju

1.1. Projekta iesniedzējs

1.1.1.Nosaukums 
1.1.1.Projekta iesniedzēja darbības forma

fiziska persona

biedrība vai nodibinājums

reliģiska organizācija

dzīvokļu īpašnieku kopība (dzīvojamās mājas pārvaldītājs)

1.2. Informācija par projekta iesniedzēju – fizisku personu, daudzdzīvokļu mājas pārvaldītāju

1.2.1.

Vārds, uzvārds 

1.2.2.

Personas kods 

1.2.3.

Deklarētā adreseIela, mājas Nr.
Pilsēta, novads
Pasta indekss

1.2.4.

E-pasta adrese 

1.2.5.

Tālrunis 

1.2.6.

Bankas konta rekvizītiBanka
Konta Nr.
SWIFT

1.3. Informācija par projekta iesniedzēju – daudzdzīvokļu mājas pārvaldītāju (ja juridiska persona), biedrību vai nodibinājumu, reliģisku organizāciju

1.3.1.

Nosaukums 

1.3.2.

Kontaktpersonas vārds, uzvārds 

1.3.3.

Juridiskā adreseIela, mājas Nr.
Pilsēta, novads
Pasta indekss

1.3.4.

E-pasta adrese 

1.3.5.

Tālrunis 

1.3.6.

Bankas konta rekvizītiBanka
Konta Nr.
SWIFT
 
2. sadaļa – Projekta apraksts

2.1. Projekta kopsavilkums un daudzdzīvokļu mājas vai dzīvojamās mājas apraksts

Īsi aprakstīt projekta būtiskākās aktivitātes un rezultātus (ne vairāk kā 2000 zīmes).

 

 

2.2. Dzīvojamās mājas raksturojums

Nr.

p. k.

Dzīvojamās mājas parametri

Raksturlielumi

1.

Dzīvojamās mājas adrese 

2.

Dzīvojamās mājas nekustamā īpašuma kadastra numurs 

3.

Dzīvojamās mājas kadastra apzīmējuma numurs 

4.

Dzīvojamās mājas statuss

ekspluatācijā nodota dzīvojamā māja

ekspluatācijā nenodota dzīvojamā māja

5.

Dzīvojamā mājā

netiek veikta saimnieciskā darbība

tiek veikta saimnieciskā darbība

6.

Dzīvojamā mājā netiek veikta saimnieciskā darbība (ja attiecināms)

dzīvojamā mājā ir reģistrēta sabiedrības juridiskā adrese, bet tā nesakrīt ar tās pašas vai citas sabiedrības saimnieciskās darbības vietas (birojs, noliktava, veikals u. c.) adresi

saimnieciskās darbības veikšanas vietas faktiskā adrese nav projekta iesniegumā norādītās dzīvojamās mājas adrese

dzīvojamās mājas adresē ir vairākas ēkas, un saimnieciskā darbība tiek veikta citās ēkās, kurās netiks īstenotas projekta iesniegumā paredzētās aktivitātes

saimnieciskā darbība tiek veikta ārpus dzīvojamās mājas (piemēram, lauksaimniecības darbi, lopkopība u. c.)

7.

Dzīvojamās mājas tips

viena dzīvokļa mājas, viena dzīvokļa mājas dzīvojamo telpu grupa (būves kods 1110)

viena dzīvokļa mājas (būves kods 111001)

dārza mājas ar kopējo platību līdz 40 m2 (ieskaitot) (būves kods 11100101)

individuālās dzīvojamās mājas un vasarnīcas ar koka ārsienām un dārza mājas ar kopējo platību, lielāku par 40 m2 (būves kods 11100102)

individuālās dzīvojamās mājas un vasarnīcas ar mūra vai mūra–koka ārsienām (būves kods 11100103)

divu dzīvokļu mājas, divu dzīvokļu mājas dzīvojamo telpu grupa (būves kods 1121)

divu dzīvokļu mājas (būves kods 112101)

dvīņu, rindu un atsevišķu divu dzīvokļu mājas (būves kods 11210101)

triju vai vairāku dzīvokļu mājas; triju vai vairāku dzīvokļu māju dzīvojamo telpu grupa (būves kods 1122)

triju vai vairāku dzīvokļu mājas (būves kods 112201)

8.

Esošais apkures veids 

9.

Esošais karstā ūdens saražošanas veids 

10.

Kopējā dzīvojamās mājas platība

m2

11.

Kopējais kurināmā (energoresursu) patēriņš pēdējo 12 mēnešu periodā (ja attiecināms)

m3/gadā vai l/gadā, vai kg/gadā

12.

Ievadaizsardzības aparāta nominālā strāva un fāžu skaits (ja attiecināms) 

2.3. Daudzdzīvokļu mājas raksturojums

Nr.

p. k.

Daudzdzīvokļu mājas parametri

Raksturlielumi

1.

Daudzdzīvokļu mājas adrese 

2.

Daudzdzīvokļu mājas nekustamā īpašuma kadastra numurs 

3.

Daudzdzīvokļu mājas kadastra apzīmējuma numurs 

4.

Daudzdzīvokļu mājas statuss

ekspluatācijā nodota dzīvojamā māja

ekspluatācijā nenodota dzīvojamā māja

5.

Daudzdzīvokļu mājas sastāvā esošajā dzīvokļa īpašumā

netiek veikta saimnieciskā darbība

tiek veikta saimnieciskā darbība

6.

Daudzdzīvokļu mājas sastāvā esošajā dzīvokļa īpašumā netiek veikta saimnieciskā darbība (ja attiecināms)

dzīvoklī ir reģistrēta sabiedrības juridiskā adrese, bet tā nesakrīt ar tās pašas vai citas sabiedrības saimnieciskās darbības vietas (birojs, noliktava, veikals u. c.) adresi

saimnieciskās darbības veikšanas vietas faktiskā adrese nav projekta iesniegumā norādītās daudzdzīvokļu mājas adrese

saimnieciskā darbība tiek veikta ārpus daudzdzīvokļu mājas

7.

Daudzdzīvokļu mājas sastāvā esošajā dzīvokļa īpašumā tiek veikta saimnieciskā darbība (ja attiecināms)Saimnieciskās darbības veids:

8.

Daudzdzīvokļu mājas tips

daudzdzīvokļu māja ar koka ārsienām (būves kods 11220101)

daudzdzīvokļu 1–2 stāvu māja (būves kods 11220102)

daudzdzīvokļu 3–5 stāvu māja (būves kods 11220103)

9.

Esošais apkures veids 

10.

Esošais karstā ūdens saražošanas veids 

11.

Kopējā daudzdzīvokļu mājas platība

m2

12.

Kopējais kurināmā (energoresursu) patēriņš pēdējo 12 mēnešu periodā

m3/gadā vai l/gadā, vai kg/gadā

 
3. sadaļa – Projekta finansēšanas rādītāji

3.1. Projekta izmaksu tāme

Nr.

p. k.

Izmaksu pozīcijas nosaukums

Iekārtas nosaukums, modelis

Iekārtas nominālā jauda/
akumulācijas tvertnes tilpums (saules kolektoriem)

Iekārtas pārdevēja/
uzstādītāja nosaukums

Rēķina Nr. (kases čeka Nr.) vai nomaksas pirkuma līguma Nr. un datums

Samaksas datums

Izmaksas kopā, euro (ar PVN)

Finanšu instrumenta atbalsts, euro

1.Siltumenerģiju vai elektroenerģiju ražojoša iekārta:       
1.1.koksnes biomasas katls, kas piemērots granulu kurināmajam 

kW

     
1.2.saules kolektoru sistēma ar akumulācijas tvertni 

l

     
1.3.siltumsūknis (zeme–ūdens tipa) 

kW

     
1.4.siltumsūknis (gaiss–ūdens tipa) 

kW

     
1.5.siltumsūknis (gaiss–gaiss tipa) 

kW

     
1.6.saules elektrostacija (invertors) 

kW

     
1.7.vēja elektrostacija (invertors) 

kW

     
2.Mājsaimniecības vai daudzdzīvokļu mājas pieslēguma centralizētajai siltumapgādes sistēmai projektēšana un siltummezgla izveide       
 

Kopā

  
 
4. sadaļa – Papildus iesniedzamo dokumentu saraksts
 

Nr.

p. k.

Dokumenta nosaukums1

Ir

Nav

NA2

1.

Ja projekta iesniegumu iesniedz projekta iesniedzēja pilnvarotā persona, – pilnvara vai cits dokuments, kas apliecina pilnvarojumu par tiesībām pārstāvēt projekta iesniedzēju konkursā un veikt visas darbības, kas nepieciešamas projekta iesniedzēja pienākumu atbilstošai izpildei saskaņā ar Ministru kabineta 2022. gada 26. aprīļa noteikumiem Nr. 261 "Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana mājsaimniecībās – atbalsts atjaunojamo energoresursu izmantošanai" nolikums" (turpmāk – noteikumi)   

2.

Iekārtas uzstādītāja sastādīts un projekta iesniedzēja parakstīts pieņemšanas un nodošanas akts, kas apliecina noteikumu 16.1., 16.2. un 16.3. apakšpunktā minēto prasību izpildi par uzstādīto siltumenerģijas vai elektroenerģijas ražošanas iekārtu, tai skaitā veiktos darbus, uzstādītās siltumenerģijas vai elektroenerģijas ražošanas iekārtas parametrus, iekārtu kopuma ieregulēšanu un projekta iesniedzēja instruktāžas veikšanu   

3.

Centralizētās siltumapgādes sistēmas siltummezgla un pieslēguma izveidotāja sastādīts un projekta iesniedzēja parakstīts pieņemšanas un nodošanas akts, kas apliecina noteikumu 16.4. un 16.5. apakšpunktā minēto prasību izpildi   

4.

Dokumenti, kas apliecina kopējo kurināmā (energoresursu) patēriņu par pēdējo 12 mēnešu periodu, ja tiek īstenota noteikumu 16.1. apakšpunktā minētā aktivitāte   

5.

Siltumenerģijas vai elektroenerģijas ražošanas iekārtu uzstādīšanas vietas (vietu) vai pieslēguma vietas centralizētajai siltumapgādes sistēmai fotofiksācija, tai skaitā uzstādītās iekārtas tehnisko rādītāju vai uzstādītās iekārtas modeļa koda fotofiksācija   

6.

Kases čeka kopija vai cits pirkuma apmaksu apliecinošs dokuments par siltumenerģijas vai elektroenerģijas iekārtas iegādi   

7.

Ja siltumenerģijas vai elektroenerģijas iekārtas iegādei slēgts nomaksas pirkuma līgums, – kases čeka kopija vai cits pirkuma maksas daļas (tai skaitā avansa maksājuma) samaksu apliecinošs dokuments un nomaksas pirkuma līguma kopija   

8.

Kases čeka kopija vai cits samaksu apliecinošs dokuments par pieslēguma centralizētajai siltumapgādes sistēmai projektēšanu un siltummezgla izveidi   

9.

Ražotāja apliecinājums par granulu kurināmajam piemērota koksnes biomasas katla atbilstību ekodizaina prasībām attiecībā uz pieļaujamām emisijām un atbilstību noteiktajai energoefektivitātes klasei atbilstoši noteikumu 18. punktā minētajām prasībām   

10.

Ja ēka ir valsts aizsargājamais kultūras piemineklis vai tā daļa, – Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes atzinums par projektā īstenoto aktivitāšu atbilstību kultūras pieminekļu aizsardzības prasībām   

11.

Dokuments, kas apliecina atslēgšanos no dabasgāzes izmantošanas apkurei   

12.

Līguma kopija par mājsaimniecības pieslēgumu centralizētajai siltumapgādes sistēmai   

13.

Elektroenerģijas sadales sistēmas operatora izsniegtās atļaujas kopija par elektroenerģijas ražošanas iekārtas pieslēgšanu sistēmai vai elektroenerģijas ražošanas jaudas palielināšanu, ja iekārta tiek uzstādīta dzīvojamā mājā ar pieslēgumu elektroenerģijas sistēmai   

14.

Ja projekts tiek īstenots dzīvojamā mājā, kas ir kopīpašums un pieder diviem vai vairāk īpašniekiem, no kuriem viens ir projekta iesniedzējs, – notariāli apliecināta vai ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu, parakstīta citu īpašnieku piekrišana par projekta iesniedzēja plānotajām konkursa ietvaros atbalstāmajām aktivitātēm kopīpašumā   

15

De minimis atbalsta uzskaites sistēmā sagatavotas veidlapas izdruka vai vēstule, kurā norādīts sistēmā izveidotās un apstiprinātās projekta iesniedzēja veidlapas identifikācijas numuru, ievērojot normatīvos aktus par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem (ja attiecināms)   

16.

Citi dokumenti   

Piezīmes.

1 Ja papildus iesniedzamais dokuments nav latviešu valodā, tam pievieno apliecinātu dokumenta tulkojumu latviešu valodā atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā apliecināmi tulkojumi valsts valodā.

2 NA – nav attiecināms.

 
5. sadaļa – Apliecinājums
 
Es, projekta iesniedzējs 

,

 

(mājas īpašnieka / pārvaldītāja vārds, uzvārds)

 
   
apliecinu, ka projekta iesniegšanas dienā – 

 

(dd.mm.gggg.)

 

5.1. pret mani vai dzīvojamās mājas īpašnieku nav noteiktas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts sankcijas;

5.2. neesmu atzīts(-a) vai dzīvojamās mājas īpašnieks nav atzīts(-a) par vainīgu (ar tādu prokurora priekšrakstu par sodu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams) jebkurā no zemāk minētajiem noziedzīgiem nodarījumiem:

5.2.1. kukuļņemšana, kukuļdošana, kukuļa piesavināšanās, starpniecība kukuļošanā, neatļauta labuma pieņemšana, komerciāla uzpirkšana, neatļauta piedalīšanās mantiskos darījumos, prettiesiska labuma pieprasīšana, pieņemšana un došana vai tirgošanās ar ietekmi;

5.2.2. krāpšana, piesavināšanās vai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana;

5.2.3. izvairīšanās no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu samaksas;

5.2.4. proliferācijas finansēšana, terorisms, terorisma finansēšana, aicinājums uz terorismu, terorisma draudi vai personas vervēšana un apmācība terora aktu veikšanai;

5.3. dzīvojamā māja ir nodota ekspluatācijā, un to apliecina ieraksts zemesgrāmatā;

5.4. dzīvojamā mājā netiek veikta saimnieciskā darbība, izņemot noteikumu 8.3. un 8.4. apakšpunktā minētā projekta iesniedzēja īpašumā esošo dzīvojamo māju;

5.5. neesmu reģistrēts(-a) vai dzīvojamās mājas īpašnieks nav reģistrēts(-a) kā parādnieks Uzturlīdzekļu garantiju fonda iesniedzēju un parādnieku reģistrā;

5.6. pēdējo triju gadu laikā dzīvojamā māja nav atslēgta no centralizētās siltumapgādes sistēmas.

Apliecinu, ka tad, ja projekta iesniegums tiks apstiprināts:

5.7. projekta iesniegumā paredzētās aktivitātes nav iesniegtas un netiks iesniegtas līdzfinansēšanai citu finansējuma programmu vai individuālo atbalsta projektu ietvaros no citiem finanšu instrumentiem, Eiropas Savienības vai ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem;

5.8. projektā norādītās aktivitātes ir īstenotas pēc noteikumu spēkā stāšanās dienas, bet ne vēlāk kā līdz 2023. gada 31. decembrim;

5.9. dzīvojamā māja tiks nodota ekspluatācijā, ko apliecinās ieraksts zemesgrāmatā, ja dzīvojamā māja uz projekta iesnieguma iesniegšanas dienu Vides investīciju fondā nav nodota ekspluatācijā;

Apliecinu, ka vismaz piecus gadus pēc projekta līguma parakstīšanas nodrošināšu šādu nosacījumu izpildi:

5.10. projekta iesniegumā iekļauto iekārtu ekspluatāciju un sasaisti ar īpašumu kā neatņemamu tā sastāvdaļu;

5.11. elektroenerģija vai siltumenerģija, kas saražota ar projekta iesniegumā iekļautajām iekārtām, tiks izmantota mājsaimniecības pašpatēriņa vajadzībām;

5.12. dzīvojamai mājai netiks mainīts lietošanas veids, un tā netiks demontēta;

5.13. dzīvojamā māja netiks izmantota saimnieciskās darbības veikšanai, izņemot noteikumu 8.2., 8.3. un 8.4. apakšpunktā minētā projekta iesniedzēja īpašumā esošo dzīvojamo māju;

5.14. dzīvojamās mājas atsavināšanas gadījumā projekta iesniegumā noteiktās projekta iesniedzēja saistības pārņems tās jaunais īpašnieks vai tiks veikta atmaksa par saņemto atbalstu 100 % apmērā;

5.15. katru gadu tiks veikts monitorings par saražoto siltumenerģijas (siltumenerģijas skaitītāja rādījums vai aprēķins par kurināmā patēriņu) vai elektroenerģijas (elektroenerģijas skaitītāja rādījums) apjomu un patērēto siltumenerģijas (siltumenerģijas skaitītāja rādījums vai aprēķins par kurināmā patēriņu) vai elektroenerģijas (elektroenerģijas skaitītāja rādījums) apjomu un līdz katra nākamā gada trīsdesmitajai dienai pēc lēmuma pieņemšanas par projekta apstiprināšanu monitoringa pārskats tiks iesniegts Vides investīciju fondā;

5.16. ņemot vērā, ka Vides investīciju fondam ir tiesības 66 mēnešus pēc komisijas lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu pārbaudīt projekta iesnieguma veidlapā sniegto informāciju, apsekojot projekta īstenošanas vietu, nodrošināšu piekļuvi projekta īstenošanas vietai un projekta dokumentācijai.

Apzinos, ka nepatiesas apliecinājumā sniegtās informācijas dēļ pret mani kā projekta iesniedzēju var tikt uzsāktas administratīva un finansiāla rakstura sankcijas.

Apzinos, ka, ja projekta iesniegumā vai tā pielikumos ir sniegta nepatiesa informācija vai piecu gadu laikā pēc komisijas lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu tiek konstatēts, ka es nenodrošinu noteikumu 52. punktā minēto prasību izpildi, Vides investīciju fonds rakstiski informē mani par visa man izmaksātā atbalsta atgūšanu un es atgūstamo atbalstu atmaksāju Vides investīciju fondam atbilstoši Vides investīciju fonda noteiktajai kārtībai.

 Paraksts*  
* Dokumenta rekvizītu "Paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Informējam, ka personas datu apstrāde ir nepieciešama, lai izpildītu projekta iesniegumā noteiktās prasības, kura parakstītājs ir datu subjekts, vai veiktu pasākumus pēc datu subjekta pieprasījuma pirms projekta iesnieguma apstiprināšanas.

Šajā pieteikumā norādīto personas datu apstrādes pārzinis ir SIA "Vides investīciju fonds", pārziņa adrese: Eksporta iela 5, Rīga, LV-1010, e-pasts: pasts@lvif.gov.lv, datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija __________________. Personas datu saņēmēji – normatīvajos aktos noteiktās personas.

Jūsu personas dati tiks glabāti piecus gadus (līdz _________). Jums ir tiesības piekļūt Jūsu personas datiem, labot un dzēst tos, iebilst pret to apstrādi, kā arī iesniegt Datu valsts inspekcijā sūdzību par nelikumīgu personas datu apstrādi.

 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas iesniegtajā redakcijā

3. pielikums
Ministru kabineta
2022. gada 1. marta
noteikumiem Nr. 150

(Pielikums MK 14.07.2022. noteikumu Nr. 467 redakcijā)

Administratīvās vērtēšanas kritēriji

Nr.

p. k.

Kritērijs

NA1

P/N2

1.

Projekta atbilstības pamatkritēriji

1.1.

projekta iesnieguma veidlapa iesniegta atbilstoši Ministru kabineta 2022. gada 1. marta noteikumu Nr. 150 "Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana mājsaimniecībās – atbalsts atjaunojamo energoresursu izmantošanai" nolikums" (turpmāk – noteikumi) 2. pielikumam   

N

1.2.

projekta iesniegums ir iesniegts elektroniska dokumenta veidā, un uz tā ir drošs elektroniskais paraksts un laika zīmogs   

P

1.3.

projekta iesniedzējs atbilst noteikumu 8. punktā minētajām prasībām   

P

1.4.

dzīvojamā māja atbilst noteikumu 9. punktā minētajām prasībām   

P

1.5.

projektā iekļautās aktivitātes atbilst noteikumu mērķim   

P

1.6.

projekta iesniegums ir iesniegts noteikumu 23. punktā minētajā termiņā   

N

1.7.

par dzīvojamo māju iesniegts viens projekta iesniegums   

N

1.8.

projekta iesniegumā un tā pielikumos iekļautā informācija ir patiesa un nav sagrozīta   

P

1.9.

projekta iesniedzējs atbilst noteikumu 11. punktā minētajām prasībām   

P

1.10.

projekta iesniedzējs neatbilst noteikumu 12. punktā minētajiem nosacījumiem   

P

1.11.

ir iesniegti visi nepieciešamie papildus iesniedzamie dokumenti atbilstoši noteikumu 24. punktam   

P

2.

Projekta iesnieguma noformējuma atbilstības kritēriji

2.1.

projekta iesniegums ir sagatavots latviešu valodā un datorrakstā   

P

2.2.

projekta iesnieguma veidlapa ir pilnībā aizpildīta   

P

2.3.

papildus iesniedzamie dokumenti ir sagatavoti latviešu valodā vai, ja tie nav latviešu valodā, tiem ir pievienots apliecināts tulkojums latviešu valodā atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā apliecināmi tulkojumi valsts valodā   

P

2.4.

papildus iesniedzamie dokumenti ir oriģināleksemplāri, vai to kopijas ir sagatavotas un apliecinātas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā   

P

2.5.

uz elektroniskā dokumenta ir drošs elektroniskais paraksts un laika zīmogs. Papildus iesniedzamo dokumentu oriģināli ir parakstīti katrs atsevišķi ar autora drošu elektronisko parakstu un ir apliecināti ar laika zīmogu pirms projektu iesniegumu pieņemšanas termiņa beigām. Ja papildus iesniedzamie dokumenti ir dokumentu kopijas, tie ir apliecināti ar projekta iesniedzēja drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu pirms projektu iesniegumu pieņemšanas termiņa beigām   

P

2.6.

elektroniskais dokuments ir sagatavots DOC, DOCX, XLS, XLSX, PDF, JPG, JPEG vai TIFF datņu formātā   

P

2.7.

projekta iesniegumā visos aprēķinos izmantota naudas vienība – euro   

P

3.

Projekta atbilstības kritēriji

3.1.

sniegts projekta kopsavilkuma un dzīvojamās mājas apraksts   

P

3.2.

projektā plānotās aktivitātes atbilst noteikumu 16.2, 16.5 un 16.7 punktā minētajām prasībām   

N

3.3.

norādīta izvēlēto siltumenerģijas vai elektroenerģijas ražošanas iekārtu tehniskā specifikācija   

P

3.4.

projekts ir īstenots Latvijas Republikas teritorijā   

N

4.

Finansējums

4.1.

projektā iekļautās attiecināmās izmaksas atbilst noteikumu 19. punktā minētajām attiecināmajām izmaksām   

P

4.2.

projektam pieprasītais finanšu instrumenta finansējums nepārsniedz 15 000 euro no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām   

P

4.3.

konkursa ietvaros pieļaujamā atbalsta intensitāte un maksimālais atbalsta apmērs ir atbilstošs noteikumu 15. punktam   

P

Piezīmes.

1 NA – nav attiecināms.

2 P – administratīvās vērtēšanas kritēriji, kuri ir precizējami; N – administratīvās vērtēšanas kritēriji, kuri nav precizējami.

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Siltumnīcefekta gāzu .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 150Pieņemts: 01.03.2022.Stājas spēkā: 09.03.2022.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 47, 08.03.2022. OP numurs: 2022/47.1
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
330568
{"selected":{"value":"20.07.2022","content":"<font class='s-1'>20.07.2022.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"20.07.2022","iso_value":"2022\/07\/20","content":"<font class='s-1'>20.07.2022.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"30.04.2022","iso_value":"2022\/04\/30","content":"<font class='s-1'>30.04.2022.-19.07.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"09.03.2022","iso_value":"2022\/03\/09","content":"<font class='s-1'>09.03.2022.-29.04.2022.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
20.07.2022
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)