Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr. 136

Rīgā 2021. gada 29. novembrī (prot. Nr. 49, 1. p.)
Par valsts akciju sabiedrības "Latvijas Pasts" universālā pasta pakalpojuma tarifiem

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk – Regulators) 2021.gada 12.jūlijā saņēma valsts akciju sabiedrības "Latvijas Pasts", vienotais reģistrācijas numurs: 40003052790, juridiskā adrese: Ziemeļu iela 10, lidosta "Rīga", Mārupes novads, LV-1000 (turpmāk – AS "Latvijas Pasts"), 2021.gada 12.jūlija piedāvājumu konkursam universālā pasta pakalpojuma sniedzēja noteikšanai, tajā skaitā universālā pasta pakalpojuma tarifu projektu, kā arī papildu informāciju un precizējumus 2021.gada 12.augusta vēstulē Nr.01-10.2/241, 2021.gada 30.septembra vēstulē Nr.01-10.2/273, 2021.gada 22.oktobra vēstulē Nr.01-10.2/290 un 2021.gada 29.oktobra vēstulē Nr.01-10.2/297 (turpmāk kopā – tarifu projekts).

Regulators konstatē un secina

1. Regulators 2021.gada 3.jūnijā pieņēma lēmumu Nr.53 "Par konkursa izsludināšanu universālā pasta pakalpojuma sniedzēja noteikšanai".

2. Regulators 2021.gada 22.jūlijā pieņēma lēmumu Nr.78 "Par konkursa universālā pasta pakalpojuma sniedzēja noteikšanai uzvarētāju", kurā:

2.1. konstatēja, ka konkursa vienīgais dalībnieks ir līdzšinējais universālā pasta pakalpojuma sniedzējs AS "Latvijas Pasts";

2.2. atzina AS "Latvijas Pasts" par konkursa universālā pasta pakalpojuma sniedzēja noteikšanai uzvarētāju.

3. Regulators 2021.gada 22.jūlijā pieņēma lēmumu Nr.79 "Par universālā pasta pakalpojuma saistību noteikšanu", ar kuru noteica AS "Latvijas Pasts":

3.1. universālā pasta pakalpojuma saistības no 2022.gada 1.janvāra līdz 2026.gada 31.decembrim;

3.2. pienākumu nodrošināt, lai lietotājiem visā Latvijas Republikas teritorijā ir vienādas iespējas saņemt šādus universālajā pasta pakalpojumā ietvertos pakalpojumus:

3.2.1. tādu iekšzemes un pārrobežu vēstuļu korespondences sūtījumu (tajā skaitā ierakstītu un apdrošinātu) savākšana, šķirošana, pārvadāšana un piegāde, kuru svars nepārsniedz divus kilogramus;

3.2.2. tādu iekšzemes un pārrobežu pasta paku (tajā skaitā apdrošinātu) savākšana, šķirošana, pārvadāšana un piegāde, kuru svars nepārsniedz 10 kilogramus;

3.2.3. tādu pārrobežu pasta paku (tajā skaitā apdrošinātu) piegāde, kuras saņem no citām Eiropas Savienības valstīm un kuru svars nepārsniedz 20 kilogramus;

3.2.4. abonēto preses izdevumu savākšana, šķirošana, pārvadāšana un piegāde.

4. Saskaņā ar likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" (turpmāk – Likums) 9.panta pirmās daļas 3.punktu universālā pasta pakalpojuma tarifus apstiprina Regulators Likumā noteiktajā kārtībā. Spēkā esošie AS "Latvijas Pasts" universālā pasta pakalpojuma tarifi ir apstiprināti ar Regulatora 2019.gada 28.novembra lēmumu Nr.173 "Par valsts akciju sabiedrības "Latvijas Pasts" universālā pasta pakalpojuma tarifiem" (Latvijas Vēstnesis, 2019, 241.nr., 2020, 15.nr.).

5. Pasta likuma 27.1panta otrajā daļā noteikts, ka Regulators, nosakot universālā pasta pakalpojuma saistības konkursa kārtībā noteiktajam universālā pasta pakalpojuma sniedzējam, vienlaikus šā likuma 27.2panta otrajā daļā noteiktajā kārtībā apstiprina tam universālā pasta pakalpojuma tarifus, kuri aprēķināti saskaņā ar noteikto tarifu aprēķināšanas metodiku un kuru projekts ir iekļauts konkursa piedāvājumā. Savukārt atbilstoši Pasta likuma 27.2panta 4.3daļai Regulators apstiprina tarifus saskaņā ar Likumu, ja konkursa universālā pasta pakalpojuma sniedzēja noteikšanai uzvarētājs, kas ir līdzšinējais universālā pasta pakalpojuma sniedzējs, plāno no jauno saistību spēkā stāšanās datuma mainīt vai no jauna noteikt universālā pasta pakalpojuma tarifus.

6. AS "Latvijas Pasts" plāno no jauno saistību spēkā stāšanās datuma, tas ir, no 2022.gada 1.janvāra mainīt iekšzemes un pārrobežu vēstuļu korespondences sūtījumu un iekšzemes un pārrobežu pasta paku sūtījumu tarifus, kā arī no jauna noteikt abonēto preses izdevumu piegādes un ar to saistīto pakalpojumu (turpmāk – abonēto preses izdevumu piegādes pakalpojumi) tarifus.

7. Ņemot vērā, ka ar Regulatora 2021.gada 22.jūlija lēmumu Nr.78 "Par konkursa universālā pasta pakalpojuma sniedzēja noteikšanai uzvarētāju" līdzšinējais universālā pasta pakalpojuma sniedzējs AS "Latvijas Pasts" kā konkursa vienīgais dalībnieks, pamatojoties uz Pasta likuma 27.2panta 4.2daļu, ir atzīts par konkursa universālā pasta pakalpojuma sniedzēja noteikšanai uzvarētāju, AS "Latvijas Pasts" universālā pasta pakalpojuma tarifi apstiprināmi Likumā noteiktajā kārtībā.

8. AS "Latvijas Pasts" tarifu projektā piedāvā:

8.1. pārrobežu vēstuļu korespondences sūtījumu tarifus iedalīt četrpadsmit valstu un teritoriju grupās, bet pārrobežu pasta paku sūtījumus – astoņās valstu un teritoriju grupās. Valstu un teritoriju iedalījums grupās ir pievienots šā lēmuma pielikumā un ir šā lēmuma neatņemama sastāvdaļa;

8.2. abonēto preses izdevumu piegādes pakalpojumus nodrošināt par vienotu tarifu visā Latvijas Republikas teritorijā, saglabājot atsevišķu tarifu par vienas preses izdevuma vienības piegādi un tarifu par kilogramu;

8.3. tarifu struktūru noteikt jaunā formātā – nosakot fiksētu maksu par sūtījuma apdrošināšanu visiem vēstuļu korespondences sūtījumu un pasta paku sūtījumu tarifiem. Vienlaikus arī noteikt vienotu tarifa atlaidi par vēstuļu korespondences sūtījumu un pasta paku sūtījumu noformēšanu "Mans Pasts" vidē.

9. AS "Latvijas Pasts" universālā pasta pakalpojuma tarifu pārskatīšanu pamato ar izmaiņām pasta pakalpojumu tirgū. Proti, ir samazinājies pieprasījums pēc universālā pasta pakalpojuma un palielinājušās universālā pasta pakalpojuma nodrošināšanas izmaksas.

10. Regulators, izvērtējot tarifu projektā norādīto izmaksu pamatojumu un ņemot vērā Pasta likuma 27.1panta pirmās daļas 4.punktā nostiprināto principu – sniegt universālo pasta pakalpojumu ekonomiski izdevīgā veidā –, secina:

10.1. pārrobežu pasta sūtījumu starptautiskie norēķini ir mainīgi, tādēļ ir nepieciešams grupēt valstis un teritorijas vairākās grupās, lai izvairītos no pārliekas mazumtirdzniecības tarifu atšķirības no starptautisko norēķinu izmaksām;

10.2. atsevišķi nosakāms tarifs par iekšzemes un pārrobežu vēstuļu un pasta paku sūtījumu apdrošināšanu, kas ir jāpieskaita attiecīgā ierakstītā vēstuļu korespondences sūtījuma vai pasta pakas sūtījuma tarifam. Neatkarīgi no pasta sūtījuma veida (vēstuļu korespondences sūtījums vai pasta pakas sūtījums) vai svara kategorijas apdrošināšanas darbības izmaksas nemainās, tādējādi tās var noteikt kā vienotu tarifu;

10.3. atsevišķi tiek noteikts tarifs, ja lietotājs noformē sūtījumu "Mans Pasts" vidē ierakstītam vēstuļu korespondences sūtījumam vai pasta pakas sūtījumam. Šajā gadījumā AS "Latvijas Pasts" bezmaksas pašapkalpošanās vietnē lietotājs veic šādas darbības: 1) noformē pasta sūtījumus un sagatavo tos nosūtīšanai; 2) izdrukā elektroniski noformētus nepieciešamos dokumentus. Lietotājs, veicot šīs darbības, samazina pakalpojumu sniegšanas izmaksas, līdz ar to ir apstiprināms atsevišķs tarifs;

10.4. pārrobežu vēstuļu korespondences sūtījumu un pasta paku sūtījumu tarifi apstiprināmi, ņemot vērā pasta sūtījuma galamērķi. Valstu un teritoriju iedalījums grupās ir šā lēmuma pielikumā un ir lēmuma neatņemama sastāvdaļa. Lēmuma pielikuma 1.punktā ir noteikts valstu un teritoriju iedalījums pārrobežu vēstuļu korespondences sūtījumiem, savukārt 2.punktā – pārrobežu pasta paku sūtījumiem.

11. Pasta likuma 32.panta otrā daļa noteic, ka universālā pasta pakalpojuma sniedzējs aprēķina universālā pasta pakalpojuma tarifus saskaņā ar Regulatora noteiktu tarifu aprēķināšanas metodiku.

12. Tarifu projekts ir aprēķināts saskaņā ar Regulatora 2013.gada 11.oktobra lēmumu Nr. 1/28 "Universālā pasta pakalpojuma tarifu aprēķināšanas metodika" un atbilst Likuma 19.panta pirmajai daļai un 20.pantam.

13. Saskaņā ar Regulatora 2013.gada 11.oktobra lēmuma Nr. 1/28 "Universālā pasta pakalpojuma tarifu aprēķināšanas metodika" 3.punktu pasta komersants kapitāla izmaksu noteikšanai izmanto kapitāla atdeves likmi, kuru nosaka Regulators saskaņā ar kapitāla atdeves likmes aprēķināšanas metodiku. Pasta komersants, kurš piedalās konkursā, izmanto Regulatora pēdējo noteikto kapitāla atdeves likmi. Saskaņā ar Regulatora 2019.gada 8.maija lēmuma Nr.1/8 "Noteikumi universālā pasta pakalpojuma sniedzēja noteikšanai konkursa kārtībā" 59.punktu Regulators, apstiprinot konkursa uzvarētāja tarifus, ņem vērā to kapitāla atdeves likmi, kas ir spēkā uz konkursa piedāvājuma iesniegšanas brīdi. AS "Latvijas Pasts" tarifu projekta iesniegšanas brīdī spēkā bija ar Regulatora 2020.gada 20.augusta lēmumu Nr.108 "Par kapitāla atdeves likmi universālā pasta pakalpojuma tarifu projekta aprēķināšanai" noteiktā kapitāla atdeves likme 3,46% apmērā.

14. AS "Latvijas Pasts" paziņojumu par tarifu projektu publicēja 2021.gada 2.augustā (Latvijas Vēstnesis, 2021, 146.nr.). Ņemot vērā paziņojuma par tarifu projektu lielo apjomu, oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" publicēta informācija par plānotajiem universālā pasta pakalpojuma tarifiem un saite uz AS "Latvijas Pasts" tīmekļvietni, kurā publicēts pilns paziņojums par tarifu projektu, kurš ietver salīdzinājumu ar šobrīd spēkā esošajiem universālā pasta pakalpojuma tarifiem.

15. Regulators 2021.gada 27.augustā rīkoja uzklausīšanas sanāksmi par AS "Latvijas Pasts" tarifu projektu. Uzklausīšanas sanāksmē piedalījās AS "Latvijas Pasts", sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Izdevniecība Dienas Mediji", sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Izdevniecība Rīgas Viļņi", sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Bauskas dzīve", sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Reģionu Mediji", Latvijas Preses izdevēju asociācijas, Kultūras ministrijas un Satiksmes ministrijas pārstāvji. Uzklausīšanas sanāksmes laikā preses izdevēju pārstāvji izteica bažas par pārmērīgi augstiem tarifiem un to pamatotību un kompensācijas mehānisma neesamību. Kā ierosinājums izdevumu samazināšanai tika izteikts piedāvājums pārējo universālā pasta pakalpojumu sūtījumu piegādes kārtību pakārtot preses piegādei, kas savukārt, AS "Latvijas Pasts" ieskatā, prasītu būtiskas un diskutablas izmaiņas normatīvajos aktos.

16. Lai izvērtētu tarifu projektu, Regulators lūdza AS "Latvijas Pasts" iesniegt nepieciešamo papildu informāciju un skaidrojumus par tarifu projektu, un AS "Latvijas Pasts" 12.augustā, 30.septembrī, 22.oktobrī un 28.oktobrī iesniedza Regulatoram papildu informāciju, tarifu projekta veidojošo izmaksu pamatojošos dokumentus un tarifu projekta precizējumus.

17. Regulators ir izvērtējis tarifu projektu un to veidojošo izmaksu pamatojumu un secina, ka tarifu projekts ir pamatots un atbilstoši Likuma 20.pantam universālā pasta pakalpojuma tarifu projekts aprēķināts tādā apmērā, lai lietotāju izdarītie maksājumi segtu AS "Latvijas Pasts" ekonomiski pamatotas universālā pasta pakalpojuma izmaksas un nodrošinātu tā rentabilitāti.

18. Saskaņā ar Pasta likuma 32.2pantu Ministru kabinets nosaka abonēto preses izdevumu piegādes pakalpojumu cenas pasta komersantam, kuram ir noteiktas saistības sniegt universālo pasta pakalpojumu. Atbilstoši Pasta likuma pārejas noteikumu 15.punktam šā likuma 32.2pants ir spēkā līdz 2022.gada 31.decembrim. Tāpat Pasta likuma pārejas noteikumu 15.punktā noteikts, ka šā likuma 27.1panta otrajā daļā noteiktajā kārtībā apstiprinātie abonēto preses izdevumu piegādes pakalpojumu tarifi tiek piemēroti no 2023.gada 1.janvāra, turklāt šā likuma 32.2pants neietekmē 27.1panta otrajā daļā minēto universālā pasta pakalpojuma tarifu apstiprināšanu un spēkā stāšanos. Ievērojot minēto, Regulatoram saskaņā ar Likumu ir jāapstiprina AS "Latvijas Pasts" iesniegtie universālā pasta pakalpojuma tarifi, tajā skaitā abonēto preses izdevumu piegādes pakalpojumu tarifi, nosakot, ka vēstuļu korespondences sūtījumu un pasta paku sūtījumu tarifi piemērojami no 2022.gada 1.janvāra, bet abonēto preses izdevumu piegādes pakalpojumu tarifi – no 2023.gada 1.janvāra.

19. Uz šā jautājuma izskatīšanu Regulatora padomes sēdē tika uzaicināti AS "Latvijas Pasts" pārstāvji. AS "Latvijas Pasts" pārstāvis Regulatora padomes sēdē izteica viedokli, ka universālā pasta pakalpojuma tarifu noteikšana kļūst tehniski arvien sarežģītāka dažādu universālā pasta pakalpojumu grozā iekļauto pakalpojumu dēļ, un atbalstīja ierosinājumu veikt grozījumus universālā pasta pakalpojuma tarifa aprēķināšanas metodikā.

Ņemot vērā iepriekš minēto, saskaņā ar Regulatora 2013.gada 11.oktobra lēmumu Nr. 1/28 "Universālā pasta pakalpojuma tarifu aprēķināšanas metodika", pamatojoties uz likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 1.pantu, 5.pantu, 7.panta trešo daļu, 9.panta pirmās daļas 1. un 3.punktu un otro daļu, 19.panta pirmo, otro, piekto, septīto un 13.daļu, 20.pantu un 21.panta piekto daļu, Pasta likuma 6.panta pirmo daļu, 27.1panta pirmās daļas 3. un 4.punktu, 27.2panta 4.3daļu, 32.panta otro daļu un pārejas noteikumu 15., 21.punktu, Administratīvā procesa likuma 13.pantu, 55.panta 1.punktu un 63.panta pirmās daļas 1.punktu,

padome nolemj:

1. apstiprināt AS "Latvijas Pasts" universālā pasta pakalpojuma – iekšzemes vēstuļu korespondences sūtījumu un pasta paku sūtījumu – tarifus (bez pievienotās vērtības nodokļa):

Nr.Pasta sūtījuma veids

Tarifs euro bez PVN

1.1.Vienkāršs vēstuļu korespondences sūtījums A klase svarā līdz 20 g

1,20

1.2.Vienkāršs vēstuļu korespondences sūtījums A klase svarā no 21 līdz 100 g

1,47

1.3.Vienkāršs vēstuļu korespondences sūtījums A klase svarā no 101 līdz 500 g

1,86

1.4.Vienkāršs vēstuļu korespondences sūtījums A klase svarā no 501 līdz 1000 g

2,22

1.5.Vienkāršs vēstuļu korespondences sūtījums A klase svarā no 1001 līdz 2000 g

2,22

1.6.Ierakstīts vēstuļu korespondences vai pasta pakas sūtījums A klase svarā līdz 20 g

1,95

1.7.Ierakstīts vēstuļu korespondences vai pasta pakas sūtījums A klase svarā no 21 līdz 100 g

2,22

1.8.Ierakstīts vēstuļu korespondences vai pasta pakas sūtījums A klase svarā no 101 līdz 500 g

2,61

1.9.Ierakstīts vēstuļu korespondences vai pasta pakas sūtījums A klase svarā no 501 līdz 1000 g

2,97

1.10.Ierakstīts vēstuļu korespondences vai pasta pakas sūtījums A klase svarā no 1001 līdz 2000 g

2,97

1.11.Pasta pakas sūtījums A klase par katru nākamo kg sākot no 2001 g

0,36

1.12.Apdrošināšana (pieskaitāma attiecīgajam ierakstītam vēstuļu korespondences sūtījuma vai pasta pakas sūtījuma tarifam)*

0,07

  * papildus jāaprēķina 2% no apdrošināšanas summas

 

2. apstiprināt AS "Latvijas Pasts" universālā pasta pakalpojuma – pārrobežu vēstuļu korespondences sūtījumu un pasta paku sūtījumu – tarifus (bez pievienotās vērtības nodokļa) saskaņā ar šā lēmuma pielikumu par valstu un teritoriju iedalījumu grupās:

Nr.Pasta sūtījuma veids

Tarifs euro bez PVN

2.1.Pārrobežu vienkāršs vēstuļu korespondences sūtījums A klase svarā līdz 20 g 1.grupa

1,49

2.2.Pārrobežu vienkāršs vēstuļu korespondences sūtījums A klase svarā no 21 līdz 100 g 1.grupa

2,34

2.3.Pārrobežu vienkāršs vēstuļu korespondences sūtījums A klase svarā no 101 līdz 500 g 1.grupa

3,95

2.4.Pārrobežu vienkāršs vēstuļu korespondences sūtījums A klase svarā no 501 līdz 1000 g 1.grupa

5,93

2.5.Pārrobežu vienkāršs vēstuļu korespondences sūtījums A klase svarā no 1001 līdz 2000 g 1.grupa

9,62

2.6.Pārrobežu ierakstīts vēstuļu korespondences sūtījums A klase svarā līdz 20 g 1.grupa

4,02

2.7.Pārrobežu ierakstīts vēstuļu korespondences sūtījums A klase svarā no 21 līdz 100 g 1.grupa

4,87

2.8.Pārrobežu ierakstīts vēstuļu korespondences sūtījums A klase svarā no 101 līdz 500 g 1.grupa

6,48

2.9.Pārrobežu ierakstīts vēstuļu korespondences sūtījums A klase svarā no 501 līdz 1000 g 1.grupa

8,46

2.10.Pārrobežu ierakstīts vēstuļu korespondences sūtījums A klase svarā no 1001 līdz 2000 g 1.grupa

12,15

2.11.Pārrobežu apdrošināts vēstuļu korespondences sūtījums A klase svarā līdz 20 g 1.grupa*

4,40

2.12.Pārrobežu apdrošināts vēstuļu korespondences sūtījums A klase svarā no 21 līdz 100 g 1.grupa*

5,25

2.13.Pārrobežu apdrošināts vēstuļu korespondences sūtījums A klase svarā no 101 līdz 500 g 1.grupa*

6,86

2.14.Pārrobežu apdrošināts vēstuļu korespondences sūtījums A klase svarā no 501 līdz 1000 g 1.grupa*

8,84

2.15.Pārrobežu apdrošināts vēstuļu korespondences sūtījums A klase svarā no 1001 līdz 2000 g 1.grupa*

12,53

2.16.Pārrobežu vienkāršs vēstuļu korespondences sūtījums A klase svarā līdz 20 g 2.grupa

1,44

2.17.Pārrobežu vienkāršs vēstuļu korespondences sūtījums A klase svarā no 21 līdz 100 g 2.grupa

2,47

2.18.Pārrobežu vienkāršs vēstuļu korespondences sūtījums A klase svarā no 101 līdz 500 g 2.grupa

4,73

2.19.Pārrobežu vienkāršs vēstuļu korespondences sūtījums A klase svarā no 501 līdz 1000 g 2.grupa

7,49

2.20.Pārrobežu vienkāršs vēstuļu korespondences sūtījums A klase svarā no 1001 līdz 2000 g 2.grupa

12,93

2.21.Pārrobežu ierakstīts vēstuļu korespondences sūtījums A klase svarā līdz 20 g 2.grupa

3,97

2.22.Pārrobežu ierakstīts vēstuļu korespondences sūtījums A klase svarā no 21 līdz 100 g 2.grupa

5,00

2.23.Pārrobežu ierakstīts vēstuļu korespondences sūtījums A klase svarā no 101 līdz 500 g 2.grupa

7,26

2.24.Pārrobežu ierakstīts vēstuļu korespondences sūtījums A klase svarā no 501 līdz 1000 g 2.grupa

10,02

2.25.Pārrobežu ierakstīts vēstuļu korespondences sūtījums A klase svarā no 1001 līdz 2000 g 2.grupa

15,46

2.26.Pārrobežu apdrošināts vēstuļu korespondences sūtījums A klase svarā līdz 20 g 2.grupa*

4,35

2.27.Pārrobežu apdrošināts vēstuļu korespondences sūtījums A klase svarā no 21 līdz 100 g 2.grupa*

5,38

2.28.Pārrobežu apdrošināts vēstuļu korespondences sūtījums A klase svarā no 101 līdz 500 g 2.grupa*

7,64

2.29.Pārrobežu apdrošināts vēstuļu korespondences sūtījums A klase svarā no 501 līdz 1000 g 2.grupa*

10,40

2.30.Pārrobežu apdrošināts vēstuļu korespondences sūtījums A klase svarā no 1001 līdz 2000 g 2.grupa*

15,84

2.31.Pārrobežu vienkāršs vēstuļu korespondences sūtījums A klase svarā līdz 20 g 3.grupa

1,61

2.32.Pārrobežu vienkāršs vēstuļu korespondences sūtījums A klase svarā no 21 līdz 100 g 3.grupa

2,73

2.33.Pārrobežu vienkāršs vēstuļu korespondences sūtījums A klase svarā no 101 līdz 500 g 3.grupa

4,13

2.34.Pārrobežu vienkāršs vēstuļu korespondences sūtījums A klase svarā no 501 līdz 1000 g 3.grupa

5,80

2.35.Pārrobežu vienkāršs vēstuļu korespondences sūtījums A klase svarā no 1001 līdz 2000 g 3.grupa

9,04

2.36.Pārrobežu ierakstīts vēstuļu korespondences sūtījums A klase svarā līdz 20 g 3.grupa

4,14

2.37.Pārrobežu ierakstīts vēstuļu korespondences sūtījums A klase svarā no 21 līdz 100 g 3.grupa

5,26

2.38.Pārrobežu ierakstīts vēstuļu korespondences sūtījums A klase svarā no 101 līdz 500 g 3.grupa

6,66

2.39.Pārrobežu ierakstīts vēstuļu korespondences sūtījums A klase svarā no 501 līdz 1000 g 3.grupa

8,33

2.40.Pārrobežu ierakstīts vēstuļu korespondences sūtījums A klase svarā no 1001 līdz 2000 g 3.grupa

11,57

2.41.Pārrobežu apdrošināts vēstuļu korespondences sūtījums A klase svarā līdz 20 g 3.grupa*

4,52

2.42.Pārrobežu apdrošināts vēstuļu korespondences sūtījums A klase svarā no 21 līdz 100 g 3.grupa*

5,64

2.43.Pārrobežu apdrošināts vēstuļu korespondences sūtījums A klase svarā no 101 līdz 500 g 3.grupa*

7,04

2.44.Pārrobežu apdrošināts vēstuļu korespondences sūtījums A klase svarā no 501 līdz 1000 g 3.grupa*

8,71

2.45.Pārrobežu apdrošināts vēstuļu korespondences sūtījums A klase svarā no 1001 līdz 2000 g 3.grupa*

11,95

2.46.Pārrobežu vienkāršs vēstuļu korespondences sūtījums A klase svarā līdz 20 g 4.grupa

1,44

2.47.Pārrobežu vienkāršs vēstuļu korespondences sūtījums A klase svarā no 21 līdz 100 g 4.grupa

2,39

2.48.Pārrobežu vienkāršs vēstuļu korespondences sūtījums A klase svarā no 101 līdz 500 g 4.grupa

4,20

2.49.Pārrobežu vienkāršs vēstuļu korespondences sūtījums A klase svarā no 501 līdz 1000 g 4.grupa

6,40

2.50.Pārrobežu vienkāršs vēstuļu korespondences sūtījums A klase svarā no 1001 līdz 2000 g 4.grupa

10,71

2.51.Pārrobežu ierakstīts vēstuļu korespondences sūtījums A klase svarā līdz 20 g 4.grupa

3,97

2.52.Pārrobežu ierakstīts vēstuļu korespondences sūtījums A klase svarā no 21 līdz 100 g 4.grupa

4,92

2.53.Pārrobežu ierakstīts vēstuļu korespondences sūtījums A klase svarā no 101 līdz 500 g 4.grupa

6,73

2.54.Pārrobežu ierakstīts vēstuļu korespondences sūtījums A klase svarā no 501 līdz 1000 g 4.grupa

8,93

2.55.Pārrobežu ierakstīts vēstuļu korespondences sūtījums A klase svarā no 1001 līdz 2000 g 4.grupa

13,24

2.56.Pārrobežu apdrošināts vēstuļu korespondences sūtījums A klase svarā līdz 20 g 4.grupa*

4,35

2.57.Pārrobežu apdrošināts vēstuļu korespondences sūtījums A klase svarā no 21 līdz 100 g 4.grupa*

5,30

2.58.Pārrobežu apdrošināts vēstuļu korespondences sūtījums A klase svarā no 101 līdz 500 g 4.grupa*

7,11

2.59.Pārrobežu apdrošināts vēstuļu korespondences sūtījums A klase svarā no 501 līdz 1000 g 4.grupa*

9,31

2.60.Pārrobežu apdrošināts vēstuļu korespondences sūtījums A klase svarā no 1001 līdz 2000 g 4.grupa*

13,62

2.61.Pārrobežu vienkāršs vēstuļu korespondences sūtījums A klase svarā līdz 20 g 5.grupa

1,50

2.62.Pārrobežu vienkāršs vēstuļu korespondences sūtījums A klase svarā no 21 līdz 100 g 5.grupa

2,46

2.63.Pārrobežu vienkāršs vēstuļu korespondences sūtījums A klase svarā no 101 līdz 500 g 5.grupa

4,23

2.64.Pārrobežu vienkāršs vēstuļu korespondences sūtījums A klase svarā no 501 līdz 1000 g 5.grupa

6,39

2.65.Pārrobežu vienkāršs vēstuļu korespondences sūtījums A klase svarā no 1001 līdz 2000 g 5.grupa

10,62

2.66.Pārrobežu ierakstīts vēstuļu korespondences sūtījums A klase svarā līdz 20 g 5.grupa

4,03

2.67.Pārrobežu ierakstīts vēstuļu korespondences sūtījums A klase svarā no 21 līdz 100 g 5.grupa

4,99

2.68.Pārrobežu ierakstīts vēstuļu korespondences sūtījums A klase svarā no 101 līdz 500 g 5.grupa

6,76

2.69.Pārrobežu ierakstīts vēstuļu korespondences sūtījums A klase svarā no 501 līdz 1000 g 5.grupa

8,92

2.70.Pārrobežu ierakstīts vēstuļu korespondences sūtījums A klase svarā no 1001 līdz 2000 g 5.grupa

13,15

2.71.Pārrobežu apdrošināts vēstuļu korespondences sūtījums A klase svarā līdz 20 g 5.grupa*

4,41

2.72.Pārrobežu apdrošināts vēstuļu korespondences sūtījums A klase svarā no 21 līdz 100 g 5.grupa*

5,37

2.73.Pārrobežu apdrošināts vēstuļu korespondences sūtījums A klase svarā no 101 līdz 500 g 5.grupa*

7,14

2.74.Pārrobežu apdrošināts vēstuļu korespondences sūtījums A klase svarā no 501 līdz 1000 g 5.grupa*

9,30

2.75.Pārrobežu apdrošināts vēstuļu korespondences sūtījums A klase svarā no 1001 līdz 2000 g 5.grupa*

13,53

2.76.Pārrobežu vienkāršs vēstuļu korespondences sūtījums A klase svarā līdz 20 g 6.grupa

1,52

2.77.Pārrobežu vienkāršs vēstuļu korespondences sūtījums A klase svarā no 21 līdz 100 g 6.grupa

2,56

2.78.Pārrobežu vienkāršs vēstuļu korespondences sūtījums A klase svarā no 101 līdz 500 g 6.grupa

4,73

2.79.Pārrobežu vienkāršs vēstuļu korespondences sūtījums A klase svarā no 501 līdz 1000 g 6.grupa

7,39

2.80.Pārrobežu vienkāršs vēstuļu korespondences sūtījums A klase svarā no 1001 līdz 2000 g 6.grupa

12,63

2.81.Pārrobežu ierakstīts vēstuļu korespondences sūtījums A klase svarā līdz 20 g 6.grupa

4,05

2.82.Pārrobežu ierakstīts vēstuļu korespondences sūtījums A klase svarā no 21 līdz 100 g 6.grupa

5,09

2.83.Pārrobežu ierakstīts vēstuļu korespondences sūtījums A klase svarā no 101 līdz 500 g 6.grupa

7,26

2.84.Pārrobežu ierakstīts vēstuļu korespondences sūtījums A klase svarā no 501 līdz 1000 g 6.grupa

9,92

2.85.Pārrobežu ierakstīts vēstuļu korespondences sūtījums A klase svarā no 1001 līdz 2000 g 6.grupa

15,16

2.86.Pārrobežu apdrošināts vēstuļu korespondences sūtījums A klase svarā līdz 20 g 6.grupa*

4,43

2.87.Pārrobežu apdrošināts vēstuļu korespondences sūtījums A klase svarā no 21 līdz 100 g 6.grupa*

5,47

2.88.Pārrobežu apdrošināts vēstuļu korespondences sūtījums A klase svarā no 101 līdz 500 g 6.grupa*

7,64

2.89.Pārrobežu apdrošināts vēstuļu korespondences sūtījums A klase svarā no 501 līdz 1000 g 6.grupa*

10,30

2.90.Pārrobežu apdrošināts vēstuļu korespondences sūtījums A klase svarā no 1001 līdz 2000 g 6.grupa*

15,54

2.91.Pārrobežu vienkāršs vēstuļu korespondences sūtījums A klase svarā līdz 20 g 7.grupa

1,71

2.92.Pārrobežu vienkāršs vēstuļu korespondences sūtījums A klase svarā no 21 līdz 100 g 7.grupa

3,13

2.93.Pārrobežu vienkāršs vēstuļu korespondences sūtījums A klase svarā no 101 līdz 500 g 7.grupa

5,03

2.94.Pārrobežu vienkāršs vēstuļu korespondences sūtījums A klase svarā no 501 līdz 1000 g 7.grupa

7,33

2.95.Pārrobežu vienkāršs vēstuļu korespondences sūtījums A klase svarā no 1001 līdz 2000 g 7.grupa

11,86

2.96.Pārrobežu ierakstīts vēstuļu korespondences sūtījums A klase svarā līdz 20 g 7.grupa

4,24

2.97.Pārrobežu ierakstīts vēstuļu korespondences sūtījums A klase svarā no 21 līdz 100 g 7.grupa

5,66

2.98.Pārrobežu ierakstīts vēstuļu korespondences sūtījums A klase svarā no 101 līdz 500 g 7.grupa

7,56

2.99.Pārrobežu ierakstīts vēstuļu korespondences sūtījums A klase svarā no 501 līdz 1000 g 7.grupa

9,86

2.100.Pārrobežu ierakstīts vēstuļu korespondences sūtījums A klase svarā no 1001 līdz 2000 g 7.grupa

14,39

2.101.Pārrobežu apdrošināts vēstuļu korespondences sūtījums A klase svarā līdz 20 g 7.grupa*

4,62

2.102.Pārrobežu apdrošināts vēstuļu korespondences sūtījums A klase svarā no 21 līdz 100 g 7.grupa*

6,04

2.103.Pārrobežu apdrošināts vēstuļu korespondences sūtījums A klase svarā no 101 līdz 500 g 7.grupa*

7,94

2.104.Pārrobežu apdrošināts vēstuļu korespondences sūtījums A klase svarā no 501 līdz 1000 g 7.grupa*

10,24

2.105.Pārrobežu apdrošināts vēstuļu korespondences sūtījums A klase svarā no 1001 līdz 2000 g 7.grupa*

14,77

2.106.Pārrobežu vienkāršs vēstuļu korespondences sūtījums A klase svarā līdz 20 g 8.grupa

1,56

2.107.Pārrobežu vienkāršs vēstuļu korespondences sūtījums A klase svarā no 21 līdz 100 g 8.grupa

2,94

2.108.Pārrobežu vienkāršs vēstuļu korespondences sūtījums A klase svarā no 101 līdz 500 g 8.grupa

6,94

2.109.Pārrobežu vienkāršs vēstuļu korespondences sūtījums A klase svarā no 501 līdz 1000 g 8.grupa

11,89

2.110.Pārrobežu vienkāršs vēstuļu korespondences sūtījums A klase svarā no 1001 līdz 2000 g 8.grupa

15,97

2.111.Pārrobežu ierakstīts vēstuļu korespondences sūtījums A klase svarā līdz 20 g 8.grupa

4,09

2.112.Pārrobežu ierakstīts vēstuļu korespondences sūtījums A klase svarā no 21 līdz 100 g 8.grupa

5,47

2.113.Pārrobežu ierakstīts vēstuļu korespondences sūtījums A klase svarā no 101 līdz 500 g 8.grupa

9,47

2.114.Pārrobežu ierakstīts vēstuļu korespondences sūtījums A klase svarā no 501 līdz 1000 g 8.grupa

14,42

2.115.Pārrobežu ierakstīts vēstuļu korespondences sūtījums A klase svarā no 1001 līdz 2000 g 8.grupa

18,50

2.116.Pārrobežu apdrošināts vēstuļu korespondences sūtījums A klase svarā līdz 20 g 8.grupa*

4,47

2.117.Pārrobežu apdrošināts vēstuļu korespondences sūtījums A klase svarā no 21 līdz 100 g 8.grupa*

5,85

2.118.Pārrobežu apdrošināts vēstuļu korespondences sūtījums A klase svarā no 101 līdz 500 g 8.grupa*

9,85

2.119.Pārrobežu apdrošināts vēstuļu korespondences sūtījums A klase svarā no 501 līdz 1000 g 8.grupa*

14,80

2.120.Pārrobežu apdrošināts vēstuļu korespondences sūtījums A klase svarā no 1001 līdz 2000 g 8.grupa*

18,88

2.121.Pārrobežu vienkāršs vēstuļu korespondences sūtījums A klase svarā līdz 20 g 9.grupa

1,61

2.122.Pārrobežu vienkāršs vēstuļu korespondences sūtījums A klase svarā no 21 līdz 100 g 9.grupa

2,92

2.123.Pārrobežu vienkāršs vēstuļu korespondences sūtījums A klase svarā no 101 līdz 500 g 9.grupa

4,24

2.124.Pārrobežu vienkāršs vēstuļu korespondences sūtījums A klase svarā no 501 līdz 1000 g 9.grupa

5,79

2.125.Pārrobežu vienkāršs vēstuļu korespondences sūtījums A klase svarā no 1001 līdz 2000 g 9.grupa

8,82

2.126.Pārrobežu ierakstīts vēstuļu korespondences sūtījums A klase svarā līdz 20 g 9.grupa

4,14

2.127.Pārrobežu ierakstīts vēstuļu korespondences sūtījums A klase svarā no 21 līdz 100 g 9.grupa

5,45

2.128.Pārrobežu ierakstīts vēstuļu korespondences sūtījums A klase svarā no 101 līdz 500 g 9.grupa

6,77

2.129.Pārrobežu ierakstīts vēstuļu korespondences sūtījums A klase svarā no 501 līdz 1000 g 9.grupa

8,32

2.130.Pārrobežu ierakstīts vēstuļu korespondences sūtījums A klase svarā no 1001 līdz 2000 g 9.grupa

11,35

2.131.Pārrobežu apdrošināts vēstuļu korespondences sūtījums A klase svarā līdz 20 g 9.grupa*

4,52

2.132.Pārrobežu apdrošināts vēstuļu korespondences sūtījums A klase svarā no 21 līdz 100 g 9.grupa*

5,83

2.133.Pārrobežu apdrošināts vēstuļu korespondences sūtījums A klase svarā no 101 līdz 500 g 9.grupa*

7,15

2.134.Pārrobežu apdrošināts vēstuļu korespondences sūtījums A klase svarā no 501 līdz 1000 g 9.grupa*

8,70

2.135.Pārrobežu apdrošināts vēstuļu korespondences sūtījums A klase svarā no 1001 līdz 2000 g 9.grupa*

11,73

2.136.Pārrobežu vienkāršs vēstuļu korespondences sūtījums A klase svarā līdz 20 g 10.grupa

1,67

2.137.Pārrobežu vienkāršs vēstuļu korespondences sūtījums A klase svarā no 21 līdz 100 g 10.grupa

3,59

2.138.Pārrobežu vienkāršs vēstuļu korespondences sūtījums A klase svarā no 101 līdz 500 g 10.grupa

5,43

2.139.Pārrobežu vienkāršs vēstuļu korespondences sūtījums A klase svarā no 501 līdz 1000 g 10.grupa

9,18

2.140.Pārrobežu vienkāršs vēstuļu korespondences sūtījums A klase svarā no 1001 līdz 2000 g 10.grupa

14,25

2.141.Pārrobežu ierakstīts vēstuļu korespondences sūtījums A klase svarā līdz 20 g 10.grupa

4,20

2.142.Pārrobežu ierakstīts vēstuļu korespondences sūtījums A klase svarā no 21 līdz 100 g 10.grupa

6,12

2.143.Pārrobežu ierakstīts vēstuļu korespondences sūtījums A klase svarā no 101 līdz 500 g 10.grupa

7,96

2.144.Pārrobežu ierakstīts vēstuļu korespondences sūtījums A klase svarā no 501 līdz 1000 g 10.grupa

11,71

2.145.Pārrobežu ierakstīts vēstuļu korespondences sūtījums A klase svarā no 1001 līdz 2000 g 10.grupa

16,78

2.146.Pārrobežu apdrošināts vēstuļu korespondences sūtījums A klase svarā līdz 20 g 10.grupa*

4,58

2.147.Pārrobežu apdrošināts vēstuļu korespondences sūtījums A klase svarā no 21 līdz 100 g 10.grupa*

6,50

2.148.Pārrobežu apdrošināts vēstuļu korespondences sūtījums A klase svarā no 101 līdz 500 g 10.grupa*

8,34

2.149.Pārrobežu apdrošināts vēstuļu korespondences sūtījums A klase svarā no 501 līdz 1000 g 10.grupa*

12,09

2.150.Pārrobežu apdrošināts vēstuļu korespondences sūtījums A klase svarā no 1001 līdz 2000 g 10.grupa*

17,16

2.151.Pārrobežu vienkāršs vēstuļu korespondences sūtījums A klase svarā līdz 20 g 11.grupa

1,75

2.152.Pārrobežu vienkāršs vēstuļu korespondences sūtījums A klase svarā no 21 līdz 100 g 11.grupa

3,17

2.153.Pārrobežu vienkāršs vēstuļu korespondences sūtījums A klase svarā no 101 līdz 500 g 11.grupa

3,93

2.154.Pārrobežu vienkāršs vēstuļu korespondences sūtījums A klase svarā no 501 līdz 1000 g 11.grupa

4,85

2.155.Pārrobežu vienkāršs vēstuļu korespondences sūtījums A klase svarā no 1001 līdz 2000 g 11.grupa

6,60

2.156.Pārrobežu ierakstīts vēstuļu korespondences sūtījums A klase svarā līdz 20 g 11.grupa

4,28

2.157.Pārrobežu ierakstīts vēstuļu korespondences sūtījums A klase svarā no 21 līdz 100 g 11.grupa

5,70

2.158.Pārrobežu ierakstīts vēstuļu korespondences sūtījums A klase svarā no 101 līdz 500 g 11.grupa

6,46

2.159.Pārrobežu ierakstīts vēstuļu korespondences sūtījums A klase svarā no 501 līdz 1000 g 11.grupa

7,38

2.160.Pārrobežu ierakstīts vēstuļu korespondences sūtījums A klase svarā no 1001 līdz 2000 g 11.grupa

9,13

2.161.Pārrobežu apdrošināts vēstuļu korespondences sūtījums A klase svarā līdz 20 g 11.grupa*

4,66

2.162.Pārrobežu apdrošināts vēstuļu korespondences sūtījums A klase svarā no 21 līdz 100 g 11.grupa*

6,08

2.163.Pārrobežu apdrošināts vēstuļu korespondences sūtījums A klase svarā no 101 līdz 500 g 11.grupa*

6,84

2.164.Pārrobežu apdrošināts vēstuļu korespondences sūtījums A klase svarā no 501 līdz 1000 g 11.grupa*

7,76

2.165.Pārrobežu apdrošināts vēstuļu korespondences sūtījums A klase svarā no 1001 līdz 2000 g 11.grupa*

9,51

2.166.Pārrobežu vienkāršs vēstuļu korespondences sūtījums A klase svarā līdz 20 g 12.grupa

1,77

2.167.Pārrobežu vienkāršs vēstuļu korespondences sūtījums A klase svarā no 21 līdz 100 g 12.grupa

4,45

2.168.Pārrobežu vienkāršs vēstuļu korespondences sūtījums A klase svarā no 101 līdz 500 g 12.grupa

6,09

2.169.Pārrobežu vienkāršs vēstuļu korespondences sūtījums A klase svarā no 501 līdz 1000 g 12.grupa

7,91

2.170.Pārrobežu vienkāršs vēstuļu korespondences sūtījums A klase svarā no 1001 līdz 2000 g 12.grupa

12,10

2.171.Pārrobežu ierakstīts vēstuļu korespondences sūtījums A klase svarā līdz 20 g 12.grupa

4,30

2.172.Pārrobežu ierakstīts vēstuļu korespondences sūtījums A klase svarā no 21 līdz 100 g 12.grupa

6,98

2.173.Pārrobežu ierakstīts vēstuļu korespondences sūtījums A klase svarā no 101 līdz 500 g 12.grupa

8,62

2.174.Pārrobežu ierakstīts vēstuļu korespondences sūtījums A klase svarā no 501 līdz 1000 g 12.grupa

10,44

2.175.Pārrobežu ierakstīts vēstuļu korespondences sūtījums A klase svarā no 1001 līdz 2000 g 12.grupa

14,63

2.176.Pārrobežu apdrošināts vēstuļu korespondences sūtījums A klase svarā līdz 20 g 12.grupa*

4,68

2.177.Pārrobežu apdrošināts vēstuļu korespondences sūtījums A klase svarā no 21 līdz 100 g 12.grupa*

7,36

2.178.Pārrobežu apdrošināts vēstuļu korespondences sūtījums A klase svarā no 101 līdz 500 g 12.grupa*

9,00

2.179.Pārrobežu apdrošināts vēstuļu korespondences sūtījums A klase svarā no 501 līdz 1000 g 12.grupa*

10,82

2.180.Pārrobežu apdrošināts vēstuļu korespondences sūtījums A klase svarā no 1001 līdz 2000 g 12.grupa*

15,01

2.181.Pārrobežu vienkāršs vēstuļu korespondences sūtījums A klase svarā līdz 20 g 13.grupa

1,82

2.182.Pārrobežu vienkāršs vēstuļu korespondences sūtījums A klase svarā no 21 līdz 100 g 13.grupa

3,86

2.183.Pārrobežu vienkāršs vēstuļu korespondences sūtījums A klase svarā no 101 līdz 500 g 13.grupa

5,32

2.184.Pārrobežu vienkāršs vēstuļu korespondences sūtījums A klase svarā no 501 līdz 1000 g 13.grupa

7,10

2.185.Pārrobežu vienkāršs vēstuļu korespondences sūtījums A klase svarā no 1001 līdz 2000 g 13.grupa

10,55

2.186.Pārrobežu ierakstīts vēstuļu korespondences sūtījums A klase svarā līdz 20 g 13.grupa

4,35

2.187.Pārrobežu ierakstīts vēstuļu korespondences sūtījums A klase svarā no 21 līdz 100 g 13.grupa

6,39

2.188.Pārrobežu ierakstīts vēstuļu korespondences sūtījums A klase svarā no 101 līdz 500 g 13.grupa

7,85

2.189.Pārrobežu ierakstīts vēstuļu korespondences sūtījums A klase svarā no 501 līdz 1000 g 13.grupa

9,63

2.190.Pārrobežu ierakstīts vēstuļu korespondences sūtījums A klase svarā no 1001 līdz 2000 g 13.grupa

13,08

2.191.Pārrobežu apdrošināts vēstuļu korespondences sūtījums A klase svarā līdz 20 g 13.grupa*

4,73

2.192.Pārrobežu apdrošināts vēstuļu korespondences sūtījums A klase svarā no 21 līdz 100 g 13.grupa*

6,77

2.193.Pārrobežu apdrošināts vēstuļu korespondences sūtījums A klase svarā no 101 līdz 500 g 13.grupa*

8,23

2.194.Pārrobežu apdrošināts vēstuļu korespondences sūtījums A klase svarā no 501 līdz 1000 g 13.grupa*

10,01

2.195.Pārrobežu apdrošināts vēstuļu korespondences sūtījums A klase svarā no 1001 līdz 2000 g 13.grupa*

13,46

2.196.Pārrobežu vienkāršs vēstuļu korespondences sūtījums A klase svarā līdz 20 g 14.grupa

1,98

2.197.Pārrobežu vienkāršs vēstuļu korespondences sūtījums A klase svarā no 21 līdz 100 g 14.grupa

6,21

2.198.Pārrobežu vienkāršs vēstuļu korespondences sūtījums A klase svarā no 101 līdz 500 g 14.grupa

7,43

2.199.Pārrobežu vienkāršs vēstuļu korespondences sūtījums A klase svarā no 501 līdz 1000 g 14.grupa

8,88

2.200.Pārrobežu vienkāršs vēstuļu korespondences sūtījums A klase svarā no 1001 līdz 2000 g 14.grupa

11,72

2.201.Pārrobežu ierakstīts vēstuļu korespondences sūtījums A klase svarā līdz 20 g 14.grupa

4,51

2.202.Pārrobežu ierakstīts vēstuļu korespondences sūtījums A klase svarā no 21 līdz 100 g 14.grupa

8,74

2.203.Pārrobežu ierakstīts vēstuļu korespondences sūtījums A klase svarā no 101 līdz 500 g 14.grupa

9,96

2.204.Pārrobežu ierakstīts vēstuļu korespondences sūtījums A klase svarā no 501 līdz 1000 g 14.grupa

11,41

2.205.Pārrobežu ierakstīts vēstuļu korespondences sūtījums A klase svarā no 1001 līdz 2000 g 14.grupa

14,25

2.206.Pārrobežu apdrošināts vēstuļu korespondences sūtījums A klase svarā līdz 20 g 14.grupa*

4,89

2.207.Pārrobežu apdrošināts vēstuļu korespondences sūtījums A klase svarā no 21 līdz 100 g 14.grupa*

9,12

2.208.Pārrobežu apdrošināts vēstuļu korespondences sūtījums A klase svarā no 101 līdz 500 g 14.grupa*

10,34

2.209.Pārrobežu apdrošināts vēstuļu korespondences sūtījums A klase svarā no 501 līdz 1000 g 14.grupa*

11,79

2.210.Pārrobežu apdrošināts vēstuļu korespondences sūtījums A klase svarā no 1001 līdz 2000 g 14.grupa*

14,63

2.211.(Zaudējis spēku no 04.04.2022. ar SPRK padomes 03.03.2022. lēmumu Nr. 44)
2.212.(Zaudējis spēku no 04.04.2022. ar SPRK padomes 03.03.2022. lēmumu Nr. 44)
2.213.(Zaudējis spēku no 04.04.2022. ar SPRK padomes 03.03.2022. lēmumu Nr. 44)
2.214.(Zaudējis spēku no 04.04.2022. ar SPRK padomes 03.03.2022. lēmumu Nr. 44)
2.215.(Zaudējis spēku no 04.04.2022. ar SPRK padomes 03.03.2022. lēmumu Nr. 44)
2.216.(Zaudējis spēku no 04.04.2022. ar SPRK padomes 03.03.2022. lēmumu Nr. 44)
2.217.(Zaudējis spēku no 04.04.2022. ar SPRK padomes 03.03.2022. lēmumu Nr. 44)
2.218.(Zaudējis spēku no 04.04.2022. ar SPRK padomes 03.03.2022. lēmumu Nr. 44)
2.219.(Zaudējis spēku no 04.04.2022. ar SPRK padomes 03.03.2022. lēmumu Nr. 44)
2.220.(Zaudējis spēku no 04.04.2022. ar SPRK padomes 03.03.2022. lēmumu Nr. 44)
2.221.(Zaudējis spēku no 04.04.2022. ar SPRK padomes 03.03.2022. lēmumu Nr. 44)
2.222.(Zaudējis spēku no 04.04.2022. ar SPRK padomes 03.03.2022. lēmumu Nr. 44)
2.223.(Zaudējis spēku no 04.04.2022. ar SPRK padomes 03.03.2022. lēmumu Nr. 44)
2.224.(Zaudējis spēku no 04.04.2022. ar SPRK padomes 03.03.2022. lēmumu Nr. 44)
2.225.(Zaudējis spēku no 04.04.2022. ar SPRK padomes 03.03.2022. lēmumu Nr. 44)
2.226.(Zaudējis spēku no 04.04.2022. ar SPRK padomes 03.03.2022. lēmumu Nr. 44)
2.227.(Zaudējis spēku no 04.04.2022. ar SPRK padomes 03.03.2022. lēmumu Nr. 44)
2.228.(Zaudējis spēku no 04.04.2022. ar SPRK padomes 03.03.2022. lēmumu Nr. 44)
2.229.(Zaudējis spēku no 04.04.2022. ar SPRK padomes 03.03.2022. lēmumu Nr. 44)
2.230.(Zaudējis spēku no 04.04.2022. ar SPRK padomes 03.03.2022. lēmumu Nr. 44)
2.231.(Zaudējis spēku no 04.04.2022. ar SPRK padomes 03.03.2022. lēmumu Nr. 44)
2.232.(Zaudējis spēku no 04.04.2022. ar SPRK padomes 03.03.2022. lēmumu Nr. 44)
2.233.(Zaudējis spēku no 04.04.2022. ar SPRK padomes 03.03.2022. lēmumu Nr. 44)
2.234.(Zaudējis spēku no 04.04.2022. ar SPRK padomes 03.03.2022. lēmumu Nr. 44)
2.235.(Zaudējis spēku no 04.04.2022. ar SPRK padomes 03.03.2022. lēmumu Nr. 44)
2.236.(Zaudējis spēku no 04.04.2022. ar SPRK padomes 03.03.2022. lēmumu Nr. 44)
2.237.(Zaudējis spēku no 04.04.2022. ar SPRK padomes 03.03.2022. lēmumu Nr. 44)
2.238.(Zaudējis spēku no 04.04.2022. ar SPRK padomes 03.03.2022. lēmumu Nr. 44)
2.239.(Zaudējis spēku no 04.04.2022. ar SPRK padomes 03.03.2022. lēmumu Nr. 44)
2.240.(Zaudējis spēku no 04.04.2022. ar SPRK padomes 03.03.2022. lēmumu Nr. 44)
2.241.(Zaudējis spēku no 04.04.2022. ar SPRK padomes 03.03.2022. lēmumu Nr. 44)
2.242.(Zaudējis spēku no 04.04.2022. ar SPRK padomes 03.03.2022. lēmumu Nr. 44)
2.243.Atlaide par ierakstītu vai apdrošinātu sūtījumu noformēšanu "Mans Pasts"

0,49

 * papildus jāaprēķina 2% no apdrošināšanas summas 

3. apstiprināt AS "Latvijas Pasts" universālā pasta pakalpojuma – abonēto preses izdevumu piegādes un ar to saistīto pakalpojumu – tarifus (bez pievienotās vērtības nodokļa):

Nr.Pasta sūtījuma veids

Tarifs euro bez PVN

3.1.Abonēto preses izdevumu piegāde un ar to saistītie pakalpojumi par 1 vienību

0,48

3.2.Abonēto preses izdevumu piegāde un ar to saistītie pakalpojumi par 1 kg

1,14

4. noteikt, ka šā lēmuma lemjošās daļas 1. un 2.punktā apstiprinātie tarifi stājas spēkā 2022.gada 1.janvārī un tos piemēro no 2022.gada 1.janvāra;

5. noteikt, ka šā lēmuma lemjošās daļas 3.punktā apstiprinātie tarifi stājas spēkā 2022.gada 1.janvārī un tos piemēro no 2023.gada 1.janvāra;

6. atcelt no 2022.gada 1.janvāra Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2019.gada 28.novembra lēmumu Nr.173 "Par valsts akciju sabiedrības "Latvijas Pasts" universālā pasta pakalpojuma tarifiem" (Latvijas Vēstnesis, 2019, 241.nr., 2020, 15.nr.).

Ja mainās tarifus ietekmējošie faktori, Regulators var ierosināt tarifu pārskatīšanu vai atcelt šo lēmumu.

Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas dienu.

Šo administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā viena mēneša laikā no dienas, kad ieinteresētā persona uzzina vai tai vajadzēja uzzināt par pieņemto administratīvo aktu.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
padomes priekšsēdētāja A. Ozola
Pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
2021. gada 29. novembra lēmumam Nr. 136
"Par valsts akciju sabiedrības "Latvijas Pasts"
universālā pasta pakalpojuma tarifiem"
Valstu un teritoriju iedalījums grupās

1. Pārrobežu vēstuļu korespondences sūtījumiem:

1.grupa2.grupa3.grupa4.grupa5.grupa
Lietuvas RepublikaBaltkrievijas RepublikaUngārijaIndijas RepublikaBulgārijas Republika
RumānijaKrievijas FederācijaIgaunijas RepublikaGruzijaHorvātijas Republika
Čehijas Republika Beļģijas KaralisteMoldovas Republika 
Maltas Republika Itālijas RepublikaKazahstānas Republika 
Portugāles Republika Polijas RepublikaKirgīzu Republika 
Spānijas Karaliste NīderlandeAzerbaidžānas Republika 
Slovākijas Republika  Turcijas Republika 
   Ukraina 
   Marokas Karaliste 
   Indijas Okeāna Britu teritorija 
   Ķīnas Tautas Republika (ĶTR) 
   Palestīnas Valsts 
   Apvienotie Arābu Emirāti 
   Ziemeļmaķedonijas Republika 
   Honkongas / Sjanganas īpašais administratīvais rajons (ĶTR) 
   Armēnijas Republika 
   Uzbekistānas Republika 
     
6.grupa7.grupa8.grupa9.grupa10.grupa
Singapūras RepublikaSlovēnijas RepublikaMaurīcijas RepublikaVācijas Federatīvā Republika (VFR)Turkmenistāna
Taizemes KaralisteGrieķijas RepublikaNauru RepublikaLuksemburgas LielhercogisteKanāda
Spānija, Baleāru salasFrancijas RepublikaPapua–Jaungvinejas Neatkarīgā ValstsZviedrijas KaralistePortugāle - Azoru salas
Spānija, FormenteraKipras RepublikaJemenas Republika Portugāle - Madeira
Spānija, Fuerteventura Namībijas Republika Izraēlas Valsts
Spānija, Gomera Šrilankas Demokrātiskā Sociālistiskā Republika Irānas Islāma Republika
Spānija, Grankanārija Vjetnamas Sociālistiskā Republika Libānas Republika
Spānija, Ibiza Čīles Republika Saūda Arābijas Karaliste
Spānija, Jerro Dominikānas Republika Meksikas Savienotās Valstis
Spānija, Lansarote Ekvadoras Republika Dienvidāfrikas Republika
Spānija, Maljorka Monako Firstiste Korejas Republika
Spānija, Menorka Alžīrijas Tautas Demokrātiskā Republika Japāna
Spānija, Palma Džērsija Argentīnas Republika
Spānija, Tenerife Gērnsija Brazīlijas Federatīvā Republika
Serbijas Republika Gibraltāra teritorija Filipīnu Republika
Tadžikistānas Republika Menas sala Indonēzijas Republika
  Ķīnas Republika Taivānā Malaizija
  Afganistānas Islāma Republika Melnkalne
  Bahreinas Karaliste Jordānijas Hāšimītu Karaliste
  Bosnija un Hercegovina Sudānas Republika
  Ēģiptes Arābu Republika Irākas Republika
  Pitkērnas salu teritorija Kataras Valsts
  Somālijas Federatīvā Republika Kuveitas Valsts
  Albānijas Republika Lībijas Valsts
  Andoras Firstiste Omānas Sultanāts
  Gvatemalas Republika Pakistānas Islāma Republika
  Kamerūnas Republika Tunisijas Republika
  ASV Guamas teritorija Amerikas Savienotās Valstis
  Bangladešas Tautas Republika  
  Beliza  
  Beninas Republika  
  Burundijas Republika  
  Butānas Karaliste  
  Čadas Republika  
  Džibutijas Republika  
  Ekvatoriālās Gvinejas Republika  
  Eritrejas Valsts  
  Etiopijas Federatīvā Demokrātiskā Republika  
  Francijas Gvadelupas departaments  
  Francijas Gviānas departaments  
  Francijas Martinikas departaments  
  Francijas Reinjonas departaments  
  Gambijas Republika  
  Ganas Republika  
  Gvinejas Republika  
  Haiti Republika  
  Kambodžas Karaliste  
  Komoru Savienība  
  Kotdivuāras Republika  
  Laosas Tautas Demokrātiskā Republika  
  Lesoto Karaliste  
  Libērijas Republika  
  Madagaskaras Republika  
  Malāvijas Republika  
  Maldīvijas Republika  
  Mali Republika  
  Mauritānijas Islāma Republika  
  Mjanmas Savienības Republika  
  Mongolija  
  Nepālas Demokrātiskā Federatīvā Republika  
  Nigēras Republika  
  Nikaragvas Republika  
  Ruandas Republika  
  Salvadoras Republika  
  Sīrijas Arābu Republika  
  Sjerraleones Republika  
  Svatini Karaliste  
  Tanzānijas Savienotā Republika  
  Togo Republika  
  Ugandas Republika  
  Zambijas Republika  
  Centrālāfrikas Republika  
  Burkinafaso  
  Gabonas Republika  
  Angolas Republika  
  Gvinejas–Bisavas Republika  
  Kaboverdes Republika  
  Kenijas Republika  
  Kolumbijas Republika  
  Kongo Demokrātiskā Republika  
  Kongo Republika  
  Mozambikas Republika  
  Nigērijas Federatīvā Republika  
  Paragvajas Republika  
  Peru Republika  
  Santomē un Prinsipi Demokrātiskā Republika  
  Senegālas Republika  
  Zimbabves Republika  
    
11.grupa12.grupa13.grupa14.grupa
Austrijas RepublikaJaunzēlandeSomijas RepublikaASV Havaju salas
Dānijas KaralisteLielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā KaralisteĪrijas RepublikaASV Virdžīnu salu teritorija
 Botsvānas Republika Māršala Salu Republika
 Jamaika Mikronēzijas Federatīvās Valstis
 Panamas Republika Palau Republika
 Seišelu Salu Republika Puertoriko Sadraudzība
 Sentlūsija Norvēģijas Karaliste
 Sentvinsenta un Grenadīnas Ālandu salas
 Surinamas Republika Lihtenšteinas Firstiste
 Urugvajas Austrumu Republika Islandes Republika
 Kostarikas Republika Fēru salas
 Kubas Republika Šveices Konfederācija
 Venecuēlas Bolivāra Republika Grenlande
 Norfolkas salas teritorija  
 Ziemsvētku salas teritorija  
 Fidži Republika  
 Gajānas Kooperatīvā Republika  
 Hondurasas Republika  
 Vanuatu  
 Bermudu salu teritorija  
 Svētās Helēnas salas, Debesbraukšanas salas un Tristana da Kuņjas salu teritorija  
 Austrālijas Savienība  
 Francijas Polinēzijas teritorija  
 Kirasao Valsts  
 Angiljas teritorija  
 Aruba  
 Barbadosa  
 Bonaire, Sintēstatiusa un Saba  
 Britu Virdžīnu salu teritorija  
 Bruneja Darusalama  
 Dienvidsudānas Republika  
 Dominikas Sadraudzība  
 Grenāda  
 Kaimanu salu teritorija  
 Kuka Salas  
 Makao īpašais administratīvais reģions (ĶTR)  
 Sentkitsas un Nevisas Federācija  
 Sintmārtena  
 Tērksas un Kaikosas salu teritorija  
 Bolīvijas Daudznacionālā Valsts  
 Korejas Tautas Demokrātiskā Republika (KTDR)  
 Trinidādas un Tobāgo Republika  
 Austrumtimoras Demokrātiskā Republika  
 Francijas Jaunkaledonijas teritorija  
 ASV Samoa teritorija  
 Tongas Karaliste  
 Folklenda (Malvinu) salu teritorija  
 Montserratas teritorija  
 Ziemeļu Marianas Salu Sadraudzība  
 Niue  
 Samoa Neatkarīgā Valsts  
 Tokelau  
 Tuvalu  
 Zālamana Salas  
 Sanmarīno Republika  
 Vatikāna Pilsētvalsts (Svētais Krēsls)  
 Francijas Dienvidjūru un Antarktikas teritorija  
 Francijas Majotas departaments  
 Francijas Senbartelmī teritorija  
 Francijas Senmartēnas teritorija  
 Francijas Senpjēras un Mikelonas kopiena  
 Dienviddžordžija un Dienvidsendviču salas  
 Antigva un Barbuda  
 Bahamu Sadraudzība  
 Spānija - Kanāriju salas  
 Spānija - Melilja  
 Spānija - Seuta  
 Kiribati Republika  
 Volisa un Futunas salu teritorija  

2. Pārrobežu pasta paku sūtījumiem:

1.grupa2.grupa3.grupa4.grupa
Horvātijas RepublikaASV Mazās aizjūras teritorijasLuksemburgas LielhercogisteSaūda Arābijas Karaliste
Slovākijas RepublikaBuvē salaLietuvas RepublikaMarokas Karaliste
Bulgārijas RepublikaHērda salas un Makdonalda salu teritorijaItālijas RepublikaZiemeļmaķedonijas Republika
Igaunijas RepublikaKokosu un Kīlinga salu teritorijaPolijas RepublikaKirasao Valsts
Slovēnijas RepublikaSahāras Arābu Demokrātiskā RepublikaAustrijas RepublikaTurkmenistāna
Čehijas RepublikaTimora-LesteKipras RepublikaAzerbaidžānas Republika
 Taizemes KaralisteGrieķijas RepublikaŠveices Konfederācija
 Kirgīzu RepublikaĪrijas RepublikaSerbijas Republika
 Apvienotie Arābu EmirātiSpānijas KaralisteIndijas Republika
 Ķīnas Republika TaivānāZviedrijas KaralisteOlandes salas
  UngārijaMelnkalne
  Francijas RepublikaMonako Firstiste
  NīderlandeTurcijas Republika
  Somijas RepublikaTadžikistānas Republika
   Ķīnas Tautas Republika (ĶTR)
   Moldovas Republika
   Ālandu salas
   Honkongas / Sjanganas īpašais administratīvais rajons (ĶTR)
   Svalbāras arhipelāga un Jana Majena salas teritorija
   Singapūras Republika
   Filipīnu Republika
   Armēnijas Republika
   Baltkrievijas Republika
   Gruzija
   Dienvidāfrikas Republika
   Malaizija
    
5.grupa6.grupa7.grupa8.grupa
Maltas RepublikaIndijas Okeāna Britu teritorijaKanādaDienvidsudānas Republika
Portugāles RepublikaDominikānas RepublikaLihtenšteinas FirstisteAlbānijas Republika
RumānijaNorvēģijas KaralisteIrākas RepublikaAndoras Firstiste
Beļģijas KaralisteUkrainaIrānas Islāma RepublikaAngolas Republika
Dānijas KaralisteMaurīcijas RepublikaJordānijas Hāšimītu KaralisteASV Guamas teritorija
Vācijas Federatīvā Republika (VFR)Argentīnas RepublikaKataras ValstsBangladešas Tautas Republika
 Indonēzijas RepublikaKuveitas ValstsBeliza
  Libānas RepublikaBeninas Republika
  Lībijas ValstsBurundijas Republika
  Omānas SultanātsButānas Karaliste
  Pakistānas Islāma RepublikaČadas Republika
  Tunisijas RepublikaDžibutijas Republika
  Sudānas RepublikaEkvatoriālās Gvinejas Republika
  Jemenas RepublikaEritrejas Valsts
  Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā KaralisteEtiopijas Federatīvā Demokrātiskā Republika
  Uzbekistānas RepublikaFrancijas Gvadelupas departaments
  Brazīlijas Federatīvā RepublikaFrancijas Gviānas departaments
  Izraēlas ValstsFrancijas Martinikas departaments
  Palestīnas ValstsFrancijas Reinjonas departaments
  Nauru RepublikaGambijas Republika
  Papua–Jaungvinejas Neatkarīgā ValstsGanas Republika
  Islandes RepublikaGvatemalas Republika
  Ekvadoras RepublikaGvinejas Republika
  Meksikas Savienotās ValstisGvinejas–Bisavas Republika
  Sanmarīno RepublikaHaiti Republika
  Vatikāna Pilsētvalsts (Svētais Krēsls)Kaboverdes Republika
  Korejas RepublikaKambodžas Karaliste
  JapānaKamerūnas Republika
  Afganistānas Islāma RepublikaKenijas Republika
  Alžīrijas Tautas Demokrātiskā RepublikaKolumbijas Republika
  Bahreinas KaralisteKomoru Savienība
  Bosnija un HercegovinaKongo Demokrātiskā Republika
  Ēģiptes Arābu RepublikaKongo Republika
  Kazahstānas RepublikaKotdivuāras Republika
  Francijas Dienvidjūru un Antarktikas teritorijaLaosas Tautas Demokrātiskā Republika
  Amerikas Savienotās ValstisLesoto Karaliste
  Krievijas FederācijaLibērijas Republika
  Čīles RepublikaMadagaskaras Republika
  Pitkērnas salu teritorijaMalāvijas Republika
  Somālijas Federatīvā RepublikaMaldīvijas Republika
   Mali Republika
   Mauritānijas Islāma Republika
   Mjanmas Savienības Republika
   Mongolija
   Mozambikas Republika
   Namībijas Republika
   Nepālas Demokrātiskā Federatīvā Republika
   Nigēras Republika
   Nigērijas Federatīvā Republika
   Nikaragvas Republika
   Paragvajas Republika
   Peru Republika
   Ruandas Republika
   Salvadoras Republika
   Santomē un Prinsipi Demokrātiskā Republika
   Senegālas Republika
   Sīrijas Arābu Republika
   Sjerraleones Republika
   Svatini Karaliste
   Šrilankas Demokrātiskā Sociālistiskā Republika
   Tanzānijas Savienotā Republika
   Togo Republika
   Ugandas Republika
   Vjetnamas Sociālistiskā Republika
   Zambijas Republika
   Zimbabves Republika
   Centrālāfrikas Republika
   Burkinafaso
   Jaunzēlande
   Džērsija
   Gērnsija
   Gibraltāra teritorija
   Menas sala
   ASV Virdžīnu salu teritorija
   Māršala Salu Republika
   Mikronēzijas Federatīvās Valstis
   Palau Republika
   Puertoriko Sadraudzība
   Ziemeļu Marianas Salu Sadraudzība
   Botsvānas Republika
   Gabonas Republika
   Jamaika
   Kostarikas Republika
   Kubas Republika
   Panamas Republika
   Seišelu Salu Republika
   Sentlūsija
   Sentvinsenta un Grenadīnas
   Surinamas Republika
   Urugvajas Austrumu Republika
   Venecuēlas Bolivāra Republika
   Norfolkas salas teritorija
   Ziemsvētku salas teritorija
   Bermudu salu teritorija
   Bolīvijas Daudznacionālā Valsts
   Fidži Republika
   Gajānas Kooperatīvā Republika
   Hondurasas Republika
   Korejas Tautas Demokrātiskā Republika (KTDR)
   Trinidādas un Tobāgo Republika
   Vanuatu
   Svētās Helēnas salas, Debesbraukšanas salas un Tristana da Kuņjas salu teritorija
   Austrālijas Savienība
   Francijas Majotas departaments
   Francijas Polinēzijas teritorija
   Francijas Senbartelmī teritorija
   Francijas Senmartēnas teritorija
   Francijas Senpjēras un Mikelonas kopiena
   Austrumtimoras Demokrātiskā Republika
   Fēru salas
   Angiljas teritorija
   Antigva un Barbuda
   Aruba
   Bahamu Sadraudzība
   Barbadosa
   Bonaire, Sintēstatiusa un Saba
   Britu Virdžīnu salu teritorija
   Bruneja Darusalama
   Dominikas Sadraudzība
   Grenāda
   Kaimanu salu teritorija
   Kuka Salas
   Makao īpašais administratīvais reģions (ĶTR)
   Sentkitsas un Nevisas Federācija
   Sintmārtena
   Tērksas un Kaikosas salu teritorija
   Francijas Jaunkaledonijas teritorija
   ASV Samoa teritorija
   Tongas Karaliste
   Niue
   Samoa Neatkarīgā Valsts
   Tokelau
   Tuvalu
   Zālamana Salas
   Kiribati Republika
   Dienviddžordžija un Dienvidsendviču salas
   Folklenda (Malvinu) salu teritorija
   Montserratas teritorija
   Volisa un Futunas salu teritorija
   Grenlande
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
padomes priekšsēdētāja A. Ozola
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par valsts akciju sabiedrības "Latvijas Pasts" universālā pasta pakalpojuma tarifiem Izdevējs: Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija Veids: lēmums Numurs: 136Pieņemts: 29.11.2021.Stājas spēkā: 29.11.2021.Zaudē spēku: 01.03.2023.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 231, 30.11.2021. OP numurs: 2021/231.4
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Citi saistītie dokumenti
327975
{"selected":{"value":"04.04.2022","content":"<font class='s-1'>04.04.2022.-28.02.2023.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"04.04.2022","iso_value":"2022\/04\/04","content":"<font class='s-1'>04.04.2022.-28.02.2023.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"29.11.2021","iso_value":"2021\/11\/29","content":"<font class='s-1'>29.11.2021.-03.04.2022.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
04.04.2022
136
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"