Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr.1/8

Rīgā 2019.gada 8.maijā (prot. Nr.20, 6.p.)
Noteikumi universālā pasta pakalpojuma sniedzēja noteikšanai konkursa kārtībā
Izdoti saskaņā ar Pasta likuma
27.2panta pirmo un otro daļu,
likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu
regulatoriem
" 25.panta pirmo daļu
I. Vispārīgais jautājums

1. Noteikumi universālā pasta pakalpojuma (turpmāk – pakalpojums) sniedzēja noteikšanai konkursa kārtībā (turpmāk – noteikumi) nosaka kārtību, kādā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk – Regulators) rīko konkursu pakalpojuma sniedzēja noteikšanai un apstiprina pakalpojuma tarifus.

II. Konkursa izsludināšana un rīkošana

2. Regulatora padome ar atsevišķu lēmumu izsludina konkursu pakalpojuma sniedzēja noteikšanai (turpmāk – izsludināšanas lēmums).

3. Regulators izsludināšanas lēmumā norāda šādu informāciju:

3.1. konkursa priekšmetu;

3.2. pakalpojuma kvalitātes prasības;

3.3. nosacījumus pakalpojuma sniegšanai;

3.4. reģistrācijas iesnieguma un tam pievienoto dokumentu (turpmāk – piedāvājums) iesniegšanas datumu un laiku;

3.5. derīgas elektroniskās atslēgas (paroles) šifrēta dokumenta atvēršanai iesniegšanas kārtību un termiņu;

3.6. konkursa pretendenta (turpmāk – pretendents) iesniegto dokumentu atvēršanas vietu, datumu un laiku.

4. Regulatora padome ar atsevišķu lēmumu apstiprina konkursa komisijas sekretāru un konkursa komisijas sastāvu, tajā skaitā konkursa komisijas priekšsēdētāju. Konkursa komisija sastāv no vismaz trim locekļiem, no kuriem viens ir konkursa komisijas priekšsēdētājs. Konkursa komisija rīko konkursu un nodrošina konkursa norisi.

5. Konkursa komisijas priekšsēdētājs vada konkursa komisijas sēdi. Konkursa komisija izvērtē pretendenta iesniegtos dokumentus un pretendenta atbilstību šo noteikumu 9.punktā noteiktajiem kritērijiem, pieņem lēmumu par pretendenta dalību konkursā, apstiprinot to par konkursa dalībnieku, vērtē iesniegtos dokumentus, izslēdz no dalības konkursā konkursa dalībnieku saskaņā ar šo noteikumu 30., 42. un 49.punktu. Konkursa komisija pieņem lēmumu, ja par to nobalso konkursa komisijas locekļu vairākums.

6. Konkursa komisijas sekretārs kārto konkursa lietvedību, protokolē konkursa komisijas sēdi, tajā skaitā konkursa gaitu.

7. Regulatora padome var lemt par konkursa izbeigšanu, ja ir mainījušies pakalpojuma saistību noteikšanas tiesiskie apstākļi.

III. Pretendents un konkursa dalībnieks

8. Pasta komersants ir uzskatāms par pretendentu ar brīdi, kad šo noteikumu 10. un 11.punktā un izsludināšanas lēmumā noteiktajā kārtībā ir iesniedzis piedāvājumu.

9. Konkursa dalībnieks ir pretendents, kuru konkursa komisija saskaņā ar šo noteikumu 37.punktu ir apstiprinājusi dalībai konkursā un kurš atbilst šādiem kritērijiem:

9.1. tas ir Latvijas Republikā vai citā Eiropas Ekonomikas zonas valstī reģistrēts komersants;

9.2. tas ir reģistrēts Latvijas Republikas pasta komersantu reģistrā vai citā Eiropas Ekonomikas zonas valstī reģistrēts kā pasta komersants (turpmāk – ārvalstīs reģistrēts komersants);

9.3. izsludināšanas lēmuma spēkā stāšanās dienā tam ir vismaz iepriekšējo piecu noslēgto kalendāro gadu pieredze pasta pakalpojumu sniegšanā Latvijas Republikas teritorijā vai kādā no Eiropas Ekonomikas zonas valstīm, kā arī ir vismaz iepriekšējo piecu noslēgto kalendāro gadu pieredze pārrobežu pasta pakalpojumu sniegšanā;

9.4. iepriekšējos piecos noslēgtajos pārskatu gados tā neto apgrozījums pasta pakalpojumu sniegšanā Latvijas Republikas teritorijā vai kādā no Eiropas Ekonomikas zonas valstīm ir vismaz 1 000 000 euro katrā pārskata gadā;

9.5. tas ir iesniedzis šo noteikumu 10., 11. un 12.punktā noteiktos dokumentus atbilstoši šo noteikumu prasībām;

9.6. tam nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, ievērojot pēdējā datu aktualizācijas datumā Valsts ieņēmumu dienesta publiskajā nodokļu parādnieku datubāzē ievietoto informāciju (ārvalstīs reģistrētam komersantam – izziņa, ka attiecīgajā ārvalstī nav nodokļu parāda, kas kopsummā pārsniedz 150 euro vai šīs summas ekvivalentu citā valūtā);

9.7. tas neatrodas likvidācijas stadijā, tam nav pasludināts maksātnespējas process vai ierosināta tiesiskās aizsardzības procesa lieta;

9.8. tam nav konstatēti normatīvajos aktos noteiktie ierobežojumi dalībai konkursā.

(Grozīts ar SPRK padomes 21.01.2021. lēmumu Nr. 1/4)

IV. Piedāvājums

10. Pretendents konkursa komisijai iesniedz aizpildītu, ar drošu elektronisko parakstu parakstītu reģistrācijas iesniegumu (1.pielikums), kam klāt pievienoti šo noteikumu 11. un ārvalstīs reģistrētam komersantam arī 12.punktā noteiktie dokumenti. Reģistrācijas iesnieguma veidlapa elektroniski ir pieejama Regulatora tīmekļvietnē https://www.sprk.gov.lv.

11. Piedāvājums sastāv no reģistrācijas iesnieguma un šādiem dokumentiem:

11.1. aizpildīta un ar drošu elektronisko parakstu parakstīta deklarācija par atbilstību (2.pielikums); deklarācijas par atbilstību veidlapa elektroniski ir pieejama Regulatora tīmekļvietnē https://www.sprk.gov.lv;

11.2. pārstāvja pārstāvību apliecinoši dokumenti (3.pielikums); pilnvaras veidlapa elektroniski ir pieejama Regulatora tīmekļvietnē https://www.sprk.gov.lv;

11.3. ārvalstīs reģistrētam komersantam – izziņa no komercreģistra par reģistrēšanas datumu komercreģistrā, pārstāvības tiesībām un par to, ka komersants neatrodas likvidācijas stadijā, šim komersantam nav pasludināts maksātnespējas process vai ierosināts tiesiskās aizsardzības process;

11.4. ārvalstīs reģistrētam komersantam – reģistrācijas apliecība;

11.5. ārvalstīs reģistrētam komersantam – pasta komersanta reģistrācijas apliecība vai cits dokuments, kas apliecina šī komersanta tiesības ārvalstī darboties kā pasta komersantam;

11.6. ārvalstīs reģistrētam komersantam – izziņa, ka ārvalstīs reģistrētam komersantam attiecīgajā valstī nav nodokļu parāda, kas kopsummā pārsniedz 150 euro vai šīs summas ekvivalentu citā valūtā;

11.7. apliecinājums par kvalitātes prasību nodrošināšanu (4.pielikums) un apraksts ar detalizētu informāciju par to, kā tiks nodrošinātas izsludināšanas lēmumā noteiktās pakalpojuma kvalitātes prasības – pasta pakalpojuma sniegšanas vietu un vēstuļu kastīšu izvietojums, skaits un pieejamība (piemēram, telpas tiks nomātas vai pirktas u.tml.), piegāde (piemēram, transports, loģistika), ja plānota starpnieku piesaiste, informācijas apraksts un apliecinoši dokumenti (piemēram, nodoma protokols) par sadarbības organizēšanu, tostarp sniegt informāciju, kā plānots nodrošināt iekasēto maksājumu par pakalpojumu reģistrēšanu, lai nodrošinātu tiesību aktu prasības nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas jomā, sniegt informācijas aprakstu, kā plānots nodrošināt pasta sūtījumu apmaiņas uzsākšanu ar citu valstu izraudzītajiem pasta operatoriem, un cita informācija, kas pamato pakalpojuma kvalitātes prasību nodrošināšanu; apliecinājuma veidlapa elektroniski ir pieejama Regulatora tīmekļvietnē https://www.sprk.gov.lv;

11.8. apliecinājums par tā neto apgrozījumu pasta pakalpojuma sniegšanā iepriekšējos piecos noslēgtajos pārskata gados, norādot atsevišķi katra pārskata gada neto apgrozījumu;

11.9. iepriekšējo piecu noslēgto kalendāro gadu perioda darbības pieredzes apraksts, norādot šādu informāciju:

11.9.1. apjoms, sadalot pēc pasta sūtījuma satura kategorijām (vēstuļu korespondences, pasta paku, preses izdevumu sūtījumi);

11.9.2. pasta sūtījumu veidi (vienkāršie, ierakstītie, apdrošinātie);

11.9.3. pasta sūtījumu nosūtīšanas galamērķis (iekšzemes un pārrobežu);

11.9.4. darbinieku skaits;

11.9.5. pasta pakalpojuma sniegšanas vietu skaits;

11.9.6. sadarbības pieredze ar pasta komersantiem gan Eiropas Ekonomikas zonas valstīs, gan valstīs ārpus Eiropas Ekonomikas zonas (norādot Eiropas Ekonomikas zonas valstis un ārpus Eiropas Ekonomikas zonas valstis, ar kurām ir starptautiskā sadarbība);

11.9.7. izstrādātās procedūras pasta pakalpojumu kvalitātes (gan iekšzemes pasta sūtījumiem, gan pārrobežu pasta sūtījumiem) mērīšanai (vai aprakstīt plānotās, ja tādas vēl nav izveidotas);

11.9.8. apraksts par sūdzību izskatīšanas procedūrām u.c.;

11.10. pakalpojuma tarifu projekts, kas sagatavots saskaņā ar Regulatora noteikto tarifu aprēķināšanas metodiku un citiem normatīvajiem aktiem.

(Grozīts ar SPRK padomes 21.01.2021. lēmumu Nr. 1/4)

12. Ārvalstīs reģistrēts komersants iesniedz šo noteikumu 11.3.–11.6.apakšpunktā noteiktās izziņas, kas satur aktuālo informāciju, t.i., tās nav vecākas par divām nedēļām, skaitot no izsludināšanas lēmumā noteiktās piedāvājuma iesniegšanas pēdējās dienas.

13. Pretendents pakalpojuma plānotos tarifus aprēķina šādiem pakalpojumiem:

13.1. iekšzemes vēstuļu korespondences sūtījumi (tajā skaitā ierakstīti un apdrošināti), kuru svars nepārsniedz 2 kilogramus, – apjoms noteikts izsludināšanas lēmumā;

13.2. pārrobežu izejošie vēstuļu korespondences sūtījumi (tajā skaitā ierakstīti un apdrošināti), kuru svars nepārsniedz 2 kilogramus, – apjoms noteikts izsludināšanas lēmumā;

13.3. iekšzemes pasta paku sūtījumi (tajā skaitā apdrošināti), kuru svars nepārsniedz 10 kilogramus, – apjoms noteikts izsludināšanas lēmumā;

13.4. pārrobežu izejošie pasta paku sūtījumi (tajā skaitā apdrošināti), kuru svars nepārsniedz 10 kilogramus, – apjoms noteikts izsludināšanas lēmumā;

13.5. abonētie preses izdevumi – apjoms noteikts izsludināšanas lēmumā.

(SPRK padomes 21.01.2021. lēmuma Nr. 1/4 redakcijā, kas grozīta ar SPRK padomes 13.05.2021. lēmumu Nr. 1/6)

14. Pretendents pakalpojuma tarifus norāda euro, noapaļojot līdz diviem cipariem aiz komata bez pievienotās vērtības nodokļa.

15. Pretendents iesniedz vienu piedāvājumu par konkursa priekšmetu. Ja pretendents iesniedz vairāk nekā vienu piedāvājumu, konkursa komisija vērtē tikai pirmo iesniegto piedāvājumu.

16. Piedāvājumu sagatavo elektroniski un iesniedz šifrētā veidā. Pretendents ir atbildīgs par piedāvājuma atvēršanas un nolasīšanas iespējām. Piedāvājumu nosūta Regulatoram uz elektroniskā pasta adresi konkurss@sprk.gov.lv, norādot:

16.1. pretendenta nosaukumu, juridisko adresi, elektroniskā pasta adresi, tālruni;

16.2. konkursa nosaukumu "Universālā pasta pakalpojuma sniedzēja noteikšanai konkursa kārtībā";

16.3. atzīmi, ka piedāvājumu neatver līdz izsludināšanas lēmumā norādītajam iesniegto dokumentu atvēršanas datumam un laikam, norādot konkrētu datumu un laiku.

V. Dokumentu iesniegšanas principi

17. Pretendents vai konkursa dalībnieks iesniedz dokumentus konkursa komisijai elektroniski, ievērojot Elektronisko dokumentu likumu un Dokumentu juridiskā spēka likumu. Pretendents vai konkursa dalībnieks iesniedz spēkā esošus dokumentus, kuros ir iekļauta aktuālā informācija, pēdējās izmaiņas, grozījumi un papildinājumi.

18. Pretendents vai konkursa dalībnieks nekavējoties paziņo konkursa komisijai ar drošu elektronisko parakstu parakstītā vēstulē par jebkādām izmaiņām šo noteikumu 11.1.–11.6.apakšpunktā noteiktajos dokumentos, kā arī nekavējoties paziņo, ja atklāj, ka tajos norādītā informācija ir nepilnīga vai neprecīza.

(SPRK padomes 21.01.2021. lēmuma Nr. 1/4 redakcijā)

19. Pretendents vai konkursa dalībnieks dokumentus iesniedz valsts valodā. Ja dokuments ir svešvalodā, pretendents vai konkursa dalībnieks tam pievieno normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā apliecinātu tulkojumu valsts valodā.

20. Pretendents vai konkursa dalībnieks ārvalstīs izdoto dokumentu attiecīgi legalizē normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

21. Pretendents vai konkursa dalībnieks sniedz konkursa komisijai patiesu, pilnīgu un precīzu informāciju un ir atbildīgs par sniegtās informācijas patiesumu.

22. Regulators, ja vien to neparedz normatīvie akti, neizsniedz pretendenta vai konkursa dalībnieka iesniegto piedāvājumu.

VI. Sazināšanās ar konkursa komisiju

23. Jebkura persona, lai noskaidrotu ar konkursa norisi saistītu jautājumu, iesniedz to konkursa komisijai rakstveidā valsts valodā termiņā, lai konkursa komisija jautājumu saņemtu ne vēlāk kā piecas darba dienas pirms izsludināšanas lēmumā noteiktās piedāvājuma iesniegšanas pēdējās dienas.

24. Jebkura persona jautājumu konkursa komisijai iesniedz personīgi, nosūtot pa pastu uz Regulatora adresi vai elektroniskā pasta adresi sprk@sprk.gov.lv. Persona, iesniedzot jautājumu konkursa komisijai, norāda konkursa nosaukumu – "Universālā pasta pakalpojuma sniedzēja noteikšanai konkursa kārtībā", kā arī personas vārdu un uzvārdu (juridiskai personai – nosaukumu, vienoto reģistrācijas numuru), kura šo jautājumu iesniedz, un šīs personas kontaktinformāciju (adresi, elektroniskā pasta adresi, tālruņa numuru).

25. Konkursa komisija saņemto jautājumu un atbildi uz saņemto jautājumu nosūta iesniedzējam.

26. Konkursa komisija publisko iesniegto jautājumu un savu atbildi uz to Regulatora tīmekļvietnē https://www.sprk.gov.lv. Publiskojot iesniegto jautājumu, konkursa komisija nenorāda personu, kura ir iesniegusi attiecīgo jautājumu, un konkrētās atbildes saņēmēju.

VII. Ierobežotas pieejamības informācija

27. Konkursa komisija izmanto pretendenta vai konkursa dalībnieka iesniegto piedāvājumu vienīgi ar konkursu saistītām darbībām. Par pretendenta vai konkursa dalībnieka iesniegtās informācijas aizsardzību ir atbildīga konkursa komisija.

28. Informācija par konkursu un konkursa norisi ir atklāta, izņemot šādu informāciju, kurai Regulators ir piešķīris ierobežotas pieejamības informācijas statusu:

28.1. iesniegto piedāvājumu skaits – līdz to atvēršanas brīdim;

28.2. pretendents – līdz piedāvājuma atvēršanai;

28.3. piedāvājuma saturs – līdz konkursa rezultāta apstiprināšanai vai atzīšanai, ka konkurss ir noslēdzies bez rezultāta;

28.4. piedāvājumu saturs – informācija, kurai pretendents vai konkursa dalībnieks ir noteicis nepieciešamību saglabāt ierobežotas pieejamības informācijas statusu līdz pretendenta vai konkursa dalībnieka noteiktajam termiņam;

28.5. piedāvājumu vērtēšanas process – līdz konkursa rezultātu paziņošanai.

29. Pretendenta vai konkursa dalībnieka darbība, kuras mērķis ir tieši vai netieši bez pārējo pretendentu vai konkursu dalībnieku piekrišanas iegūt informāciju, kas nav atklāta un īpaši attiecas uz pārējo pretendentu vai konkursu dalībnieku piedāvājumu, uzskatāma par informācijas izpaušanas ierobežojumu pārkāpumu.

30. Ja pretendents vai konkursa dalībnieks pārkāpj šo noteikumu 29.punktā noteikto informācijas izpaušanas ierobežojumu un tas var ietekmēt konkursa rezultātus, konkursa komisija ir tiesīga izslēgt pretendentu vai konkursa dalībnieku no konkursa.

31. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents piekrīt, ka konkursa komisija izmantos visu pretendenta iesniegto informāciju un dokumentus vienīgi ar konkursu saistītām darbībām.

32. Pretendents piedāvājumā saskaņā ar Informācijas atklātības likumu un likumu "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" norāda informāciju, kurai ir nepieciešams saglabāt ierobežotas pieejamības informācijas statusu pēc konkursa uzvarētāja noteikšanas, kā arī šā statusa saglabāšanas pamatojumu.

VIII. Konkursa norise

33. Konkurss notiek, ja ir iesniegts vismaz viens piedāvājums. Konkurss sastāv no šādiem posmiem: konkursa izsludināšana, pretendenta iesniegto dokumentu atvēršana, pretendenta atbilstības pārbaude šiem noteikumiem un izsludināšanas lēmumam, pretendenta apstiprināšana par konkursa dalībnieku, piedāvājumu vērtēšana un konkursa rezultātu apstiprināšana.

34. Piedāvājuma atvēršana notiek izsludināšanas lēmumā norādītajā vietā, datumā un laikā, piedaloties konkursa komisijai, konkursa komisijas sekretāram un Regulatora tehniskajam personālam. Konkursa komisija pretendenta iesniegto piedāvājumu atver slēgtā sanāksmē. Konkursa komisija, ja rodas tehniskas problēmas, var noteikt citu piedāvājuma atvēršanas vietu, datumu un laiku.

35. Konkursa komisija atver piedāvājumus tādā secībā, kādā tie ir saņemti, un pārliecinās, vai:

35.1. piedāvājums ir iesniegts atbilstoši šo noteikumu 16.punktam;

35.2. pretendents atbilst šo noteikumu 9.punktā noteiktajam;

35.3. ir iesniegta pilnīga un precīza informācija, kas paredzēta šo noteikumu 10.punktā, 11.1.–11.9.apakšpunktā un ārvalstīs reģistrētam komersantam arī 12.punktā;

35.4. ir iesniegts pakalpojuma tarifu projekts;

35.5. pretendentam saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta informāciju nav nodokļu parāda, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, ievērojot pēdējā datu aktualizācijas datumā Valsts ieņēmumu dienesta publiskajā nodokļu parādnieku datubāzē ievietoto informāciju. Ārvalstīs reģistrētam komersantam – vai ir iesniegta izziņa, ka pretendentam attiecīgajā ārvalstī nav nodokļu parāda, kas kopsummā pārsniedz 150 euro vai šīs summas ekvivalentu citā valūtā.

(SPRK padomes 21.01.2021. lēmuma Nr. 1/4 redakcijā)

36. Konkursa komisija piedāvājumu uzskata par nederīgu, konkursam neiesniegtu šādos gadījumos:

36.1. piedāvājums nav iesniegts atbilstoši šo noteikumu 16.punktam;

36.2. piedāvājumu nevar atvērt un lasīt;

36.3. piedāvājums saņemts pēc izsludināšanas lēmumā noteiktā piedāvājuma iesniegšanas termiņa;

36.4. piedāvājums saņemts pēc attiecīgā pretendenta pirmā piedāvājuma.

37. Konkursa komisija pieņem lēmumu par katra pretendenta apstiprināšanu par konkursa dalībnieku. Konkursa komisija dalībai konkursā par konkursa dalībnieku neapstiprina šādu pretendentu:

37.1. tas nav ievērojis vai ir pārkāpis šos noteikumus (un tas var ietekmēt konkursa rezultātu);

37.2. tas neatbilst šo noteikumu 9.punktam;

37.3. tā piedāvājums neatbilst konkursa priekšmetam;

37.4. tas atrodas likvidācijas stadijā vai tam ir pasludināts maksātnespējas process vai arī ierosināts tiesiskās aizsardzības process;

37.5. tam ir nodokļu parāds, kas kopsummā pārsniedz 150 euro;

37.6. tā piedāvājums neatbilst šo noteikumu 10.punktā, 11.1.–11.9.apakšpunktā un 12.punktā noteiktajam;

37.7. pakalpojuma tarifu projekts nav iesniegts.

(SPRK padomes 21.01.2021. lēmuma Nr. 1/4 redakcijā)

38. Konkursa komisijas priekšsēdētājs pēc piedāvājuma atvēršanas un šo noteikumu 35.–37.punktā noteikto darbību veikšanas informē konkursa komisiju par tālāko konkursa komisijas darbību un slēdz konkursa komisijas sēdi.

39. Konkursa komisija trīs darba dienu laikā pēc piedāvājuma atvēršanas un šo noteikumu 35.–37.punktā noteikto darbību veikšanas informē:

39.1. konkursa dalībnieku par tā apstiprināšanu par konkursa dalībnieku;

39.2. pretendentu, kurš nav apstiprināts par konkursa dalībnieku, par tā neapstiprināšanu;

39.3. pretendentu par konkursa komisijas pieņemto lēmumu saskaņā ar šo noteikumu 36.punktu.

39.1 Ja konkursa komisijai pēc piedāvājuma atvēršanas un šo noteikumu 35. un 37.punktā noteikto darbību veikšanas nepieciešama papildu informācija, tā trīs darba dienu laikā pēc piedāvājumu atvēršanas sagatavo informācijas pieprasījumu saskaņā ar šo noteikumu 40.punktu. Konkursa komisija pēc papildu informācijas saņemšanas piecu darba dienu laikā informē:

39.11. konkursa dalībnieku par tā apstiprināšanu par konkursa dalībnieku;

39.12. pretendentu, kurš nav apstiprināts par konkursa dalībnieku, par tā neapstiprināšanu.

(SPRK padomes 21.01.2021. lēmuma Nr. 1/4 redakcijā)

40. Konkursa komisija ir tiesīga pārbaudīt pretendenta vai konkursa dalībnieka sniegtās ziņas. Konkursa komisija ir tiesīga jebkurā laikā no pretendenta vai konkursa dalībnieka rakstveidā pieprasīt sniegt papildu informāciju par atbilstību šiem noteikumiem vai izsludināšanas lēmumam. Pretendents vai konkursa dalībnieks papildu informāciju rakstveidā iesniedz konkursa komisijai ne vēlāk kā divu darba dienu laikā no konkursa komisijas pieprasījuma saņemšanas dienas. Konkursa komisija pieprasījumu nosūta elektroniski.

41. Konkursa komisija ir tiesīga pieprasīt no konkursa dalībnieka informāciju par piedāvājuma izmaksu un pakalpojuma tarifu veidošanas mehānismu.

42. Ja konkursa komisija konstatē, ka pretendents vai konkursa dalībnieks ir iesniedzis nepilnīgu vai neprecīzu informāciju vai iesniegtā informācija ir mainījusies, bet pretendents vai konkursa dalībnieks par to nav paziņojis konkursa komisijai, vai ja konkursa dalībnieks atsakās sniegt konkursa komisijai šo noteikumu 40. un 41.punktā noteiktajā kārtībā pieprasīto papildu informāciju vai šo noteikumu 40. un 41.punktā noteiktajā kārtībā iesniegtā papildu informācija joprojām ir neprecīza un nepilnīga, bet paredzētā informācija ir nepieciešama konkursa uzvarētāja noteikšanai, konkursa komisija ir tiesīga izslēgt pretendentu vai konkursa dalībnieku no dalības konkursā. Konkursa komisija par to rakstveidā informē pretendentu vai konkursa dalībnieku.

(SPRK padomes 21.01.2021. lēmuma Nr. 1/4 redakcijā)

IX. Piedāvājumu vērtēšana

43. Konkursa komisija 90 dienu laikā no piedāvājuma atvēršanas dienas izvērtē konkursa dalībnieka iesniegto piedāvājumu, tajā skaitā pakalpojuma tarifu projektu, apkopo konkursa rezultātu un iesniedz to Regulatora padomei. Konkursa komisijas pieprasīto papildu informāciju vai dokumentu iesniegšanas termiņu neieskaita šajā punktā noteiktajā konkursa dalībnieka iesniegto piedāvājumu izvērtēšanas termiņā.

(Grozīts ar SPRK padomes 21.01.2021. lēmumu Nr. 1/4)

44. Konkursa komisija izvērtē konkursa dalībnieka piedāvājumā iekļauto informāciju. Katrs konkursa komisijas loceklis sagatavo savu vērtējumu par katra konkursa dalībnieka iesniegto piedāvājumu atbilstoši vērtēšanas kritērijiem (5.pielikums).

45. Konkursa komisija vērtē konkursa dalībnieka plānotās pakalpojuma nodrošināšanas izmaksas, plānotās abonēto preses izdevumu piegādes un ar to saistīto pakalpojumu izmaksas, savstarpēji salīdzinot visu konkursa dalībnieku piedāvājumus, ņemot vērā to atbilstību konkursa mērķim un piešķirot punktus atbilstoši vērtēšanas kritērijiem (5.pielikums).

(Grozīts ar SPRK padomes 13.05.2021. lēmumu Nr. 1/6)

46. Konkursa komisijas loceklis, vērtējot plānotās pakalpojuma nodrošināšanas izmaksas, izņemot abonēto preses izdevumu piegādes un ar to saistīto pakalpojumu izmaksas, piešķir maksimālo punktu skaitu – 65 punktus – konkursa dalībniekam, kuram ir zemākās pakalpojuma nodrošināšanas izmaksas. Konkursa dalībniekam, kurš neiegūst maksimālo punktu skaitu, konkursa komisijas loceklis aprēķina punktu skaitu par plānotajām pakalpojuma izmaksām, izņemot abonēto preses izdevumu piegādes un ar to saistīto pakalpojumu izmaksas, pēc šādas formulas:

(Grozīts ar SPRK padomes 13.05.2021. lēmumu Nr. 1/6)

P =Imin * 65,
Ikom

kur

P – punktu skaits;

Imin – starp konkursa dalībniekiem zemākās pakalpojuma sniegšanas izmaksas kalendārajā gadā;

Ikom – vērtējamā konkursa dalībnieka pakalpojuma sniegšanas izmaksas kalendārajā gadā.

47. Konkursa komisijas loceklis piešķir maksimālo punktu skaitu – 35 punktus – par plānotajām abonēto preses izdevumu piegādes un ar to saistīto pakalpojumu izmaksām dalībniekam, kuram ir zemākās plānotās abonēto preses izdevumu piegādes un ar to saistīto pakalpojumu izmaksas. Konkursa dalībniekam, kurš neiegūst maksimālo punktu skaitu par plānotajām abonēto preses izdevumu piegādes un ar to saistīto pakalpojumu izmaksām, konkursa komisijas loceklis aprēķina punktu skaitu pēc šādas formulas:

(Grozīts ar SPRK padomes 13.05.2021. lēmumu Nr. 1/6)

Pp =

Ipmin

* 35,
Ipkom

kur

Pp – punktu skaits;

Ipmin – starp konkursa dalībniekiem zemākās plānotās abonēto preses izdevumu piegādes un ar to saistīto pakalpojumu izmaksas kalendārajā gadā;

Ipkom – vērtējamā konkursa dalībnieka plānotās abonēto preses izdevumu piegādes un ar to saistīto pakalpojumu izmaksas kalendārajā gadā.

(SPRK padomes 21.01.2021. lēmuma Nr. 1/4 redakcijā, kas grozīta ar SPRK padomes 13.05.2021. lēmumu Nr. 1/6)

48. Konkursa komisija, vērtējot piedāvājumu, vienlaikus vērtē konkursa dalībnieka iesniegto pakalpojuma tarifu projektu, pārliecinās, ka pakalpojuma tarifi noteikti atbilstoši izmaksām, pakalpojuma tarifus veidojošo izmaksu pamatojums ir pietiekams un izmaksas ir ekonomiski pamatotas un atbilst izsludināšanas lēmumā un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

49. Konkursa komisija izslēdz konkursa dalībnieku no dalības konkursā, ja ir vismaz viens šāds nosacījums:

49.1. tarifu projekta izvērtēšanas gaitā konkursa komisija konstatē, ka konkursa dalībnieka tarifi nav aprēķināti atbilstoši Regulatora noteiktajai tarifu aprēķināšanas metodikai vai izmaksas nav ekonomiski pamatotas, kā arī neatbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;

49.2. konkursa dalībnieks ir iesniedzis nepamatoti lētu piedāvājumu, un sniegtie skaidrojumi nepamato konkursa dalībnieka piedāvāto zemo izmaksu līmeni;

49.3. konkursa dalībnieks precizē piedāvājumā norādīto informāciju konkursa piedāvājumu izvērtēšanas procesā, izņemot, ja maina acīmredzamas pārrakstīšanās vai matemātiskā aprēķina kļūdas, kā arī citas kļūdas un trūkumus un šie labojumi nemaina konkursā saņemamos vērtējuma punktus;

49.4. ja konkursa dalībnieks nav iesniedzis konkursa komisijai šo noteikumu 40. un 41.punktā noteiktajā kārtībā pieprasīto papildu informāciju vai šī papildus iesniegtā informācija ir neprecīza un nepilnīga.

(Grozīts ar SPRK padomes 21.01.2021. lēmumu Nr. 1/4)

50. Katrs konkursa komisijas loceklis patstāvīgi vērtē piedāvājumu, aprēķinot tiem piešķiramo punktu skaitu, saskaņā ar vērtēšanas kritērijiem (5.pielikums). Konkursa komisija aprēķina konkursa komisijas locekļu vidējo vērtējumu katram piedāvājumam atsevišķi (punktu skaits katram konkursa dalībniekam) šādi: saskaita komisijas locekļu katra piedāvājuma vērtējumu un sadala ar vērtēšanā piedalījušos komisijas locekļu skaitu (rezultātā norādot divus ciparus aiz komata).

51. Konkursā uzvar konkursa dalībnieks, kurš ir ieguvis vislielāko konkursa komisijas locekļu vidējo vērtējumu par piedāvājumu.

52. Ja divi vai vairāki konkursa dalībnieki ir ieguvuši vienādu konkursa komisijas locekļu vidējo vērtējumu, uzvarētājs ir tas, kuram iepriekšējos piecos noslēgtajos pārskata gados neto apgrozījums pasta pakalpojuma sniegšanā gadā ir lielāks.

X. Rezultāta apstiprināšana un paziņošana

53. Regulatora padome apstiprina konkursa rezultātu un lemj par konkursa uzvarētāja noteikšanu.

54. Pēc konkursa rezultāta apstiprināšanas Regulators piecu darba dienu laikā rakstveidā informē konkursa uzvarētāju un konkursa dalībnieku, arī izslēgto konkursa dalībnieku par konkursa rezultātu.

55. Regulatora padome pieņem lēmumu par konkursa noslēgšanos bez rezultāta šādos gadījumos:

55.1. ja konkursā nepiesakās neviens pretendents;

55.2. ja neviens no pretendentiem nekļūst par konkursa dalībnieku;

55.3. ja konkursa komisija ir izslēgusi konkursa dalībnieku saskaņā ar noteikumu 30., 42. un 49.punktu un konkursā nav citu dalībnieku;

55.4. ja konkursa dalībnieks atsauc savu piedāvājumu un nav citu dalībnieku.

(Grozīts ar SPRK padomes 21.01.2021. lēmumu Nr. 1/4)

56. Ja Regulators konstatē, ka konkursa uzvarētājs nav ievērojis vai ir pārkāpis šos noteikumus un tas ir ietekmējis konkursa rezultātu, Regulatora padome var lemt par konkursa rezultātu atcelšanu, kā arī atzīt, ka konkurss ir noslēdzies bez rezultāta.

XI. Pakalpojuma saistību noteikšana un tarifu apstiprināšanas kārtība

57. Konkursa uzvarētājs, ja tas ir ārvalstīs reģistrēts komersants, 10 darba dienu laikā, skaitot no dienas, kad Regulatora padome ir noteikusi konkursa uzvarētāju, normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā:

57.1. reģistrējas Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā kā komersants (ja tas iepriekš nav Latvijas Republikā reģistrēts komersants);

57.2. saskaņā ar Pasta likumu nosūta Regulatoram reģistrācijas paziņojumu (ja tas iepriekš nav reģistrēts pasta komersantu reģistrā).

58. Regulators Pasta likuma noteiktajā kārtībā pieņem lēmumu par pakalpojuma saistību noteikšanu konkursa uzvarētājam.

59. Regulators vienlaikus ar pakalpojuma saistību noteikšanu apstiprina konkursa uzvarētāja aprēķinātos tarifus, kas tika iesniegti kā konkursa piedāvājums, izņemot Pasta likuma 27.2panta 4.3daļā noteiktajā gadījumā. Regulators, apstiprinot konkursa uzvarētāja tarifus, ņem vērā to kapitāla atdeves likmi, kas ir spēkā uz konkursa piedāvājuma iesniegšanas brīdi.

(SPRK padomes 13.05.2021. lēmuma Nr. 1/6 redakcijā)

60. Ja konkursa uzvarētājs neizpilda šajos noteikumos un ar Regulatora lēmumiem noteikto, Regulators var lemt par konkursa uzvarētājam noteikto lēmumu atcelšanu un jauna konkursa izsludināšanu.

61. Konkursa dalībniekam, kas kļūst par konkursa uzvarētāju, Regulatora noteiktās saistības, saglabājot atbildību par pakalpojuma sniegšanu, ir tiesības nodrošināt šā pakalpojuma pieejamību, izmantojot starpnieku. Šis starpnieks pakalpojumus sniedz attiecīgā pasta komersanta vārdā.

62. Konkursa uzvarētājs pirmajā pakalpojuma sniegšanas gadā līdz 10.aprīlim iesniedz Regulatoram informāciju par pakalpojuma saistību izpildi pirmajos trīs mēnešos.

63. Konkursa uzvarētājs sākot ar otro pakalpojuma sniegšanas gadu līdz 1.februārim iesniedz Regulatoram informāciju par pakalpojuma saistību izpildi par iepriekšējo kalendāro gadu.

XII. Noslēguma jautājums

64. Šie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
padomes priekšsēdētājs R.Irklis
1. pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
2019.gada 8.maija lēmumam Nr.1/8
Reģistrācijas iesniegums

dalībai konkursā universālā pasta pakalpojuma sniedzēja noteikšanai

Parakstot šo reģistrācijas iesniegumu, apliecinu, ka visa tajā un tam pievienotajos dokumentos sniegtā informācija un dati ir patiesi un pamatoti.

1. Pretendenta nosaukums
 

2. Pretendenta juridiskā adrese

 
 
3. Pretendenta reģistrācijas datums,
vienotais reģistrācijas numurs un valsts
 

4. Piekrītu, ka uz šo elektroniskā pasta adresi notiek saziņa ar konkursa komisiju

 
 

5. Pretendentu pārstāvēt tiesīgā persona:

vārds un uzvārds 
pārstāvības pamats 
amats 
adrese 
telefona numurs 
e-pasts 
 

Datums____________________

Pārstāvis, kurš ir tiesīgs
pārstāvēt pretendentu

  

 

 (paraksts un tā atšifrējums)

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
padomes priekšsēdētājs R.Irklis
2. pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
2019.gada 8.maija lēmumam Nr.1/8
Deklarācija par atbilstību

dalībai konkursā universālā pasta pakalpojuma sniedzēja noteikšanai
(turpmāk – Konkurss)

Parakstot šo deklarāciju, apliecinu, ka šajā deklarācijā sniegtā informācija ir patiesa.

 
(pretendenta nosaukums)
 
(reģistrācijas numurs)

(turpmāk – pretendents), kuru pārstāv ________________________________________ (turpmāk – pārstāvis). Pārstāvis paziņo: pretendents ir iepazinies, saprot un apņemas pienācīgi un laikus pildīt noteikumus un izsludināšanas lēmumā noteikto, saskaņā ar kuriem notiek konkurss, kā arī tiesību aktus, kas reglamentē šo konkursu.

 Paziņoju un apņemos ievērot šādus nosacījumus:

(a) pretendents ir tiesīgs piedalīties konkursā, un tam ir viss nepieciešamais, lai nodrošinātu pakalpojuma sniegšanas kvalitātes prasības;

(b) pretendents neatrodas likvidācijas stadijā vai tam nav pasludināts maksātnespējas process vai arī nav ierosināts tiesiskās aizsardzības process, kā arī uz deklarācijas iesniegšanas brīdi tam nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, ievērojot pēdējā datu aktualizācijas datumā Valsts ieņēmumu dienesta publiskajā nodokļu parādnieku datubāzē ievietoto informāciju (ārvalstīs reģistrētam komersantam – attiecīgajā ārvalstī nav nodokļu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro vai šīs summas ekvivalentu citā valūtā);

(c) visa pretendenta iesniegtā informācija piedāvājumā vai jebkura cita informācija, kas iesniegta konkursa komisijai, ir precīza un patiesa, un jebkurš paustais viedoklis ir patiess un godīgs; ja sniegtā informācija mainīsies vai tiks konstatēts, ka sniegtā informācija ir neprecīza vai nepilnīga, par to nekavējoties paziņos konkursa komisijai;

(d) pretendents izpildīs un nodrošinās noteikumos, saskaņā ar kuriem notiek konkurss, un izsludināšanas lēmumā noteikto un paredzēto;

(e) pretendents nevienosies vai citādā veidā neietekmēs, vai nemēģinās ietekmēt konkursa rezultātu, vienojoties ar citu pretendentu vai jebkuru citu personu, kas tieši vai netieši ir saistīta ar citu pretendentu;

(f) pretendents nemēģinās iegūt vai meklēt ziņas par citu pretendentu sniegto informāciju piedāvājumā un konkursa komisijā;

(g) pretendents nav vienojies ar citu pretendentu, tā pārstāvjiem vai citu personu, un starp tiem nepastāv nekādas vienošanās par konkursa rezultātu iespaidošanu vai mēģinājumu tos iespaidot;

(h) pretendents atzīs un pilnībā atbildēs par tā pārstāvju darbībām konkursā;

(i) ievērot visus Latvijas un starptautiskos spēkā esošos normatīvos aktus, kas jebkādā veidā var attiekties uz pakalpojuma sniegšanu.

Datums_______________

Pārstāvis, kurš ir tiesīgs
pārstāvēt pretendentu

  

 (paraksts un tā atšifrējums)
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
padomes priekšsēdētājs R.Irklis
3. pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
2019.gada 8.maija lēmumam Nr.1/8
PILNVARA
   
 Izdošanas vieta, izdošanas datums 
 

Nr.___

 
 ,
(pretendenta nosaukums) 
 ,
(reģistrācijas numurs) 
  
(juridiskā adrese) 

(turpmāk – pretendents) ar šo pilnvaro

 (turpmāk – Pārstāvis)
(vārds, uzvārds, personas kods)1 

pārstāvēt pretendentu konkursā universālā pasta pakalpojuma sniedzēja noteikšanai ar tiesībām iesniegt piedāvājumu, parakstīt dokumentus, pārstāvēt pretendenta intereses. Pretendents atbild par pārstāvja veiktajām darbībām saistībā ar konkursu.

 

Persona, kura ir tiesīga pārstāvēt
pretendentu un veikt pilnvarojumu

  

 (paraksts un tā atšifrējums)

1 dati nepieciešami, lai nekļūdīgi identificētu pārstāvi

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
padomes priekšsēdētājs R.Irklis
4. pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
2019.gada 8.maija lēmumam Nr.1/8
APLIECINĀJUMS

(Pielikums grozīts ar SPRK padomes 21.01.2021. lēmumu Nr. 1/4)

par kvalitātes prasību nodrošināšanu

Informācija par <pretendenta nosaukums> pakalpojuma kvalitātes prasību nodrošināšanu:

1. Pasta pakalpojumu sniegšanas vietu izvietojums un skaits

1.1. Rīga

Nr.Pasta pakalpojumu sniegšanas vietu skaits RīgāDarba laiks
esošaisplānotais 
1.2.3.4.
1.   

1.2. Valstspilsētas

Nr.ValstspilsētaPasta pakalpojumu sniegšanas vietu skaitsDarba laiks
esošaisplānotais 
1.2.3.4.5.
1.Daugavpils   
2.Jēkabpils   
3.Jelgava   
4.Jūrmala   
5.Liepāja   
6.Rēzekne   
7.Valmiera   
8.Ventspils   
9.Ogre   

1.3. Novadi

Nr.NovadsNovadu pašvaldību teritoriālā vienība (pagasts vai pilsēta)Pasta pakalpojumu sniegšanas vietu skaitsDarba laiks
esošaisplānotais
1.2.3.4.5.6.
1.     

2. Vēstuļu kastīšu izvietojums un skaits

2.1. Rīga

Nr.Vēstuļu kastīšu skaits RīgāTukšošanas laiks
esošaisplānotais 
1.2.3.4.
1.   

2.2. Valstspilsētas

Nr.ValstspilsētaVēstuļu kastīšu skaitsTukšošanas laiks
esošaisplānotais
1.2.3.4.5.
1.Daugavpils   
2.Jēkabpils   
3.Jelgava   
4.Jūrmala   
5.Liepāja   
6.Rēzekne   
7.Valmiera   
8.Ventspils   
9.Ogre   

2.3. Novadi

Nr.NovadsNovadu pašvaldību teritoriālā vienība (pagasts vai pilsēta)Vēstuļu kastīšu skaitsTukšošanas laiks
esošaisplānotais
1.2.3.4.5.6.
1.     
      

3. Apraksts ar detalizētu informāciju par to, kā tiks nodrošinātas izsludināšanas lēmumā noteiktās pakalpojuma kvalitātes prasības – pasta pakalpojuma sniegšanas vietu un vēstuļu kastīšu izvietojums, skaits un pieejamība (piemēram, telpas tiks nomātas vai pirktas u.tml.), piegāde (piemēram, transports un loģistika) un cita informācija, kas pamato pakalpojuma kvalitātes prasību nodrošināšanu.

 
 
 

Datums____________________

Pārstāvis, kurš ir tiesīgs
pārstāvēt pretendentu
 
 (paraksts un tā atšifrējums)
5.pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
2019.gada 8.maija lēmumam Nr.1/8
Vērtēšanas kritēriji

(Pielikums grozīts ar SPRK padomes 21.01.2021. lēmumu Nr. 1/4; SPRK padomes 13.05.2021. lēmumu Nr. 1/6)

Nr.Vērtēšanas kritērijs un punktu piešķiršanas kārtībaMaksimālais punktu skaits
1.2.3.

1.

Plānotās pakalpojumu izmaksas, izņemot abonēto preses izdevumu piegādes un ar to saistīto pakalpojumu izmaksas. Konkursa komisijas loceklis piešķir maksimālo punktu skaitu – 65 punktus – konkursa dalībniekam, kuram ir zemākās pakalpojuma nodrošināšanas izmaksas. Konkursa dalībniekam, kurš neiegūst maksimālo punktu skaitu, konkursa komisijas loceklis aprēķina punktu skaitu par plānotajām pakalpojuma izmaksām, izņemot abonēto preses izdevumu piegādes un ar to saistīto pakalpojumu izmaksas, pēc šādas formulas:

P =Imin * 65,
Ikom

kur

P – punktu skaits;

Imin – starp konkursa dalībniekiem zemākās pakalpojuma sniegšanas izmaksas kalendārajā gadā;

Ikom – vērtējamā konkursa dalībnieka pakalpojuma sniegšanas izmaksas kalendārajā gadā.

65

2.

Konkursa komisijas loceklis piešķir maksimālo punktu skaitu – 35 punktus – par plānotajām abonēto preses izdevumu piegādes un ar to saistīto pakalpojumu izmaksām dalībniekam, kuram ir zemākās plānotās abonēto preses izdevumu piegādes un ar to saistīto pakalpojumu izmaksas. Konkursa dalībniekam, kurš neiegūst maksimālo punktu skaitu par plānotajām abonēto preses izdevumu piegādes un ar to saistīto pakalpojumu izmaksām, konkursa komisijas loceklis aprēķina punktu skaitu pēc šādas formulas:

Pp =

Ipmin

* 35,
Ipkom

kur

Pp – punktu skaits;

Ipmin – starp konkursa dalībniekiem zemākās plānotās abonēto preses izdevumu piegādes un ar to saistīto pakalpojumu izmaksas kalendārajā gadā;

Ipkom – vērtējamā konkursa dalībnieka plānotās abonēto preses izdevumu piegādes un ar to saistīto pakalpojumu izmaksas kalendārajā gadā.

35
 Maksimālais punktu skaits kopā (1+2)100
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi universālā pasta pakalpojuma sniedzēja noteikšanai konkursa kārtībā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija Veids: lēmums Numurs: 1/8Pieņemts: 08.05.2019.Stājas spēkā: 11.05.2019.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 92, 10.05.2019. OP numurs: 2019/92.7
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
  • Ārējās saites
306730
{"selected":{"value":"18.05.2021","content":"<font class='s-1'>18.05.2021.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"18.05.2021","iso_value":"2021\/05\/18","content":"<font class='s-1'>18.05.2021.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"26.01.2021","iso_value":"2021\/01\/26","content":"<font class='s-1'>26.01.2021.-17.05.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"11.05.2019","iso_value":"2019\/05\/11","content":"<font class='s-1'>11.05.2019.-25.01.2021.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
18.05.2021
136
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)